Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20"

Transkript

1 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1

2 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet i overensstemmelse med de senest tilgængelige tekniske standarder. Den leveres med en række enestående funktioner, som f.eks: Tydelig, visning af ladningstilstanden Akustisk signal, når ladningstilstanden ændringer Afbryder for lav spænding der er reguleret af ladetilstand eller spænding 16 mm2 Tilslutningsklemmer Komplet elektronisk beskyttelse Læs venligst denne manual omhyggeligt og læg især mærke til sikkerheds og bruger anbefalinger i slutningen. Manualen giver vigtige informationer for installation, brug og programmering samt som en fejlfindingsvejledning for evt. opståede problemer med regulatoren. Beskrivelse af funktioner Beskyttelse af batteriet mod at blive overladt af solpanel og fra at blive dybt afladet af. Det indbyggede program for ladningen omfatter flere ladetrin, som automatisk tilpasses til den omgivende temperatur. Regulatoren tilpasser sig automatisk til 12V eller 24V systemspænding. Laderegulatoren har indbygget en række sikkerheds og visuelle funktioner. Montering og tilslutning af laderegulatoren Regulatoren er beregnet til indendørs montering. Beskyt den mod direkte sollys og placer den i et tørt miljø. Installer aldrig regulatoren i fugtige rum (ligesom badeværelser). Laderegulatoren måler omgivelsestemperaturen til bestemmelse af ladespændingen, derfor skal regulatoren og batteriet installeres i samme rum. Regulatoren bliver lun/varm under drift, og bør derfor monteres på en ikke brændbar flade. Bemærkning: Tilslut controlleren ved at følge de beskrevne trin nedenfor for at undgå installations fejl. 1 Monter regulatoren på væggen med skruer, der passer til vægmaterialet. Anvend skruer med 4 mm aksel og max. 8 mm hoveddiameter. Husk at skruerne også bærer vægten af ledningerne. Sørg for, at ventilatorens spalter på siderne er frie for afkøling af regulatoren. Side 2

3 2 Tilslut først ledningerne, der fører til batteriet med korrekt polaritet. For at undgå spænding på ledningerne, skal du først tilslutte på laderegulatoren, derefter på batteriet. Husk den anbefalede ledningslængde (min 30 cm til maks. ca. 100 cm). Ledningstykkelse: CML05: min 2,5 mm 2 CML08: min 4 mm 2 CML10: min 6 mm 2 CML15, CML20: min 10 mm 2 Forkert polaritet vil forårsage en permanent advarselslyd. ADVARSEL: Hvis batteriet er forbundet med omvendt polaritet, vil også have den forkerte polaritet. Forbinde aldrig under disse betingelser! BEMÆRK: Følg batteri fabrikantens anbefalinger. Vi anbefaler kraftigt at tilslutte en sikring direkte til batteriet for at beskytte enhver kortslutning på batteriet ledninger. Sikringen skal kunne tåle laderegulatorens nominelle strøm: CML05: 20A, CML10: 30A, CML15: 30A, CML20: 40A 3 Ledningerne, der fører til solpanelet forbindes med korrekt polaritet. For at undgå spænding på ledningerne, skal du først forbinde dem på laderegulatoren og derefter på solpanelet ( solpanelerne). Husk den anbefalede lednings størrelse: CML05: min 2,5 mm 2 CML08: min 4 mm 2 CML10: min 6 mm 2 CML15, CML20: min 10 mm 2 Eller beregn ledningstykkelserne ud fra effekt og længde på ledningerne BEMÆRK: Placer positive og negative ledninger tæt på hinanden for at minimere elektromagnetiske virkninger. BEMÆRK: Solpaneler leverer spænding, så snart de udsættes for sollys. Se solpanel producentens anbefalinger i alle tilfælde. Side 3

4 4 Ledningerne, der fører til forbindes med korrekt polaritet. For at undgå spænding på ledningerne, skal du først tilslutte ledning til og derefter til laderegulatoren. Husk den anbefalede wire størrelse: CML05: min 2,5 mm 2 CML08: min 4 mm 2 CML10: min 6 mm 2 CML15, CML20: min 10 mm 2 Jording af systemet Vær opmærksom på, at de positive terminaler af CML styringen er forbundet internt og derfor har den samme elektriske potentiale. Hvis nogen jordforbindelse er påkrævet, skal dette altid gøres på de positive ledninger. Bemærk: Hvis jording anvendes i et køretøj, som har minus på chassiset, skal forbrugere der er forbundet til regulatoren ikke have en elektrisk forbindelse til karosseriet ellers vil Low Voltage Disconnect funktion og den elektroniske sikring for kortslutning træde i funktion. Opstart af Laderegulatoren Selv Test: Så snart laderegulatoren forsynes med strøm fra enten batteri eller solpanel, starter en selvtest rutine. Derefter vil regulatoren skifte til normal drift. System spænding: Regulatoren tilpasser sig automatisk 12 V eller 24 V system spænding. Så snart spændingen på tidspunktet for opstart overstiger 20,0 V, vil regulatoren skifte til et 24 V-system. Hvis batterispændingen ikke ligger inden for det normale drifts interval (ca. 12 til 15,5 V eller ca. 24 til 31 V) ved opstart, vises en status se afsnittet Fejlbeskrivelse. Batteritype: Regulatoren er forudindstillet til at operere med blybatterier med flydende elektrolyt. Hvis du vil bruge en blysyre batteri med fast elektrolyt ('gel' type eller 'fleece' type) kan du justere ladekarakteristikken (se "Indstillinger"). Ladetrinnet equalization deaktiveres derefter. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din forhandler. Side 4

5 Bruger anbefalinger Regulatoren bliver lun/varm under normal drift. Regulatoren kræver ingen vedligeholdelse eller service. Fjern støv med en tør serviet. Det er vigtigt, at batteriet hyppigt bliver fuldt opladet (mindste en gang hver måned). Ellers vil batteriet blive permanent beskadiget. Et batteri kan kun blive fuldt opladet, hvis ikke alt for meget energi trækkes under opladningen. Hav dette i tankerne, især hvis du installerer yderligere belastninger. Display funktion ved normal drift Display for opladning Display for visning af ladetilstand Display for drifts status Ved normal drift, viser regulatoren ladningstilstanden af batteriet og opladning fra solpaneler. Ved en ændring af ladningstilstanden (SOC) til en lavere status signaleres akustisk (lyd). Display for ladning: Solpanelet laver spænding Solpanelet laver ikke spænding Display for ladetilstand >75% 25-75% 25% Blinker <10% Procentdelen svarer til den tilgængelige energi indtil Lav Spænding Afbryder i forhold til et fuldt opladet batteri. Side 5

6 Akustiske signaler En ændring i ladningstilstanden (SOC) til en lavere status indikeres ved et akustisk signal. Strømmen til bliver afbrudt ca. 1 minut efter en serie på 25 signaler. Display for drifts status I tilfælde af dyb afladning eller overbelastning / kortslutning af bliver udgangen til slukket. Dette er angivet ved: Normal drift LED er slukket Lav spænding Slukket til forbrugere LED er tændt Overbelastning eller kortslutning På forbrugersiden. (slukket). LED blinker Lav batterispænding slukke funktionen (LVD) Regulatoren har 2 forskellige stillinger til at beskytte batteriet fra bliver dybt afladet: 1. Ladetilstand kontrolleret: Afbryder ved 11,4 V (ved nominel belastningsstrøm) og op til 11,9 V (uden belastning strøm). Drift stilling for god beskyttelse af batteriet. 2. Spændingsstyret: Afbryder ved 11,0 V (fast indstilling). God hvis nogle forbrugere trækker strøm direkte fra batteriet. Regulatoren er forudindstillet til stilling 1 fra fabrikken. Ændring af Indstillingen er beskrevet nedenfor. I tilfælde af tvivl, hvilken tilstand at vælge, skal du kontakte din forhandler fordi dette skal vurderes afhængigt af den anvendte batteri. Indstillinger Regulatoren kan konfigureres til særlig drift. til dette formål, skal du åbne låget på controlleren ved at fjerne skruerne på bagsiden. ADVARSEL: Styringen må ikke åbnes mens enheden er tilsluttet og i drift! Når regulatoren åbnes, kan der ses at der er 3 jumpere på det elektroniske print: Side 6

7 For at ændre indstillingen, sættes jumperen enten på begge kontaktben (kontakt lukket) eller kun på én kontaktstift (kontakt åben). Med disse jumpere, kan følgende indstillinger konfigureres: Kontakt Gel (1) LVD (2) Buz (3) Funktion Batteri type Funktion af lav spændings Akustisk alarm signal afbryder Åben kontakt Blybatteri med væske Ladestilstand kontrolleret Alarm afbrudt Lukket kontakt GEL (VRLA) batteri Spændings kontrolleret Alarm til (on) Fabriksindstilling Åben kontakt Blybatteri med væske Åben kontakt Ladetilstand kontrolleret Lukket kontakt Alarm til (on) Efter endt indstilling, skal du montere dækslet igen og fastspænde det igen med skruerne. Sikkerhedsfunktioner Regulatoren er beskyttet mod forkert installation eller brug: Batteri forbundet med korrekt polaritet Batteri forbundet med omvendt polaritet Omvendt polaritet Tilslutning solpanel Tilslutning batteri Tilslutning forbrugere Ubegrænset Normal drift Ubegrænset Ubegrænset Ingen Akustisk advarsel Ja, men ikke på 24 volt Ja, hvis kun batteriet er systemer tilsluttet. Akustisk alarm Kortslutning Ubegrænset Ubegrænset FORSIGTIG: batteriet skal skal beskyttes ved sikring. Ubegrænset output er beskyttet, men forbrugere kan være beskadiget. Ubegrænset Overstrøm Ingen Regulatoren slukker til Terminal overbelastning Ingen Regulatoren slukker til Ingen forbindelse Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Tilbage strøm Ubegrænset Overspænding Spærrediode 56 V 2.3 J Maksimalt 40 volt Underspænding Normal drift Regulatoren slukker til Regulatoren slukker til Regulatoren slukker til Side 7

8 ADVARSEL: Kombinationen af forskellige fejltilstande kan forårsage skade på controlleren. Fjern altid fejlen, før du evt. fortsætter med at tilslutte controlleren! Fejl Display Årsag til fejl Afhjælpning af fejl Lav batterispænding LED et tændt Strøm til genindkobles når batteriet er opladet igen Der er slukket for strømmen til forbrugere Overstrøm / kortslutning Slukket til forbrugere LED blinker Batterispænding for høj (>15,5/31,0 volt) Batteri ledninger eller batterisikringen er beskadiget, Batteriet har høj modstand Sluk alle forbrugere. Fjern kortslutning. Regulator vil tænde udgangen automatisk efter max 1 minut. Kontroller, om andre kilder overoplader batteriet - hvis ikke, er laderegulatoren beskadiget/defekt. Kontroller batteriledninger, sikringer og batteri. Batteriet er tømt efter kort tids forbrug Batteriet har lav kapacitet LED er tændt Udskift batteriet Batteriet er ikke ladet op i løbet af dagen Solpanel defekt eller forkert polaritet (Grøn LED slukket) Fjern defekt tilslutning/omvendt polaritet Batteri tilsluttet med omvendt polaritet Permanent advarsels lyd Batteri tilsluttet med omvendt polaritet Fjern den omvendte polaritet (byt ledningerne om) Side 8

9 Generelle Sikkerheds og brugs anbefalinger Anvendelse: Laderegulatoren er udelukkende beregnet til brug i solcelle systemer med 12 V eller 24 V nominel spænding og kun i forbindelse med ventilerede eller forseglede (VRLA) blysyrebatterier. Sikkerhedsanbefalinger: Batterier lagrer en stor mængde energi. Kortslut aldrig et batteri! Vi anbefaler brug af en batterisikring direkte på batteriets terminal. Sikringen skal være en langsomtvirkende type (træg) med en størrelse efter den nominelle regulator strøm). Batterier kan producere brandfarlige gasser. Undgå at gnister. Sørg for, at batteriet rummet er tilstrækkeligt ventileret. Undgå at røre eller kortslutte ledninger eller stik. Vær opmærksom på at spændingerne på specifikke terminaler eller ledninger kan være op til det dobbelte af batterispændingen. Brug isolerede værktøjer, stå på tør jord og holde dine hænder tørre. Hold børn væk fra batterier og laderegulator. Overhold batteri fabrikantens sikkerhedsanbefalinger, hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler eller installatør. Ansvarsfraskrivelse Producenten er ikke ansvarlig for skader, især på batteriet, forårsaget af anden brug end som tilsigtet eller som nævnt i denne manual, eller hvis anbefalingerne fra batteriproducenten overses. Producenten er ikke ansvarlig, hvis der har været service eller reparation udført af en uautoriseret person, usædvanlig/forkert brug, forkert installation eller dårligt system design. Side 9

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elevatoralarm TSA5100 AutoDial

Elevatoralarm TSA5100 AutoDial Ekstern Højttaler - ESP1 (ABP TeleTech varenummer 9300000040) Ekstern højttaler bruges når TSA5100 Auto- Dial er installeret i meget støjende miljøer, i meget store elevatorer eller når elevatorens materialer

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere