Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere"

Transkript

1 Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret som følge Generelle Sikkerheds bestemmelser Om manualen Ansvar bestemmelser 5 2. Installation Installation side Montering af laderegulator Jordforbindelse 6 3. Beskyttelses Funktioner 7 4. Betjening af Laderegulatoren Display og operative elementer Display vinduet SOC vinduet spænding Vindue Solcelle Strøm Lade strøm Belastnings strøm Ah Batteri afladning meter Ah Batteri afladning meter Advarsel mod dybde afladning beskyttelse Belastning afbrydelse Funktion Oversigt SOC beregning: PWM opladnings kontrol Dybde afladnings beskyttelse Laderegulator opsætning Opkald og ændring af opsætning SOC Indstilling / Spænding Kontrol Gel / Syre Batteri Type Indstilling Nat Lys Funktion Indstilling Normalt Indstilling (Preindstilling) Aktivering Auto-test Serie nummer Fejl meddelelser Garanti Tekniske data Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret som følge: I denne manual, er sikkerheds instruktioner for personale beskyttelse markeret med dette symbol. De relevante sikkerheds noter for systemet og regulator er markeret med fed. 1.2 Generale Sikkerheds Instructions Bemærk følgende når du installerer laderegulatoren og tilslutter batteriet: Fare for eksplosion på grund af forkert tilslutning af batteriet! Ætsende risiko ved lækage af batteri syre! Hold børnene væk fra batterier og syre! Rygning, åben ild er forbudt ved montering af batterier. Lad være med at lave gnist og beskyt øjnene i løbet af installationen. Følg monterings vejledningen fra manualen. Solcellerne producerer strøm fra lys. Selv ved lavt belysnings niveau vil solcellerne yde fuld spænding. Derfor, gør arbejdet varsomt og undgår gnist i hele forløbet. Bemærk de tilsvarende sikkerheds forholdsregel. I løbet af installationen og af den elektriske installation, vil spændingen på solcellens DC kreds blive fordoblet (i 12V systemer op til 24V, 24V systemer op til 48V). Brug kun isoleret værktøj! Undgå at bruge instrumenter som man ved, de er defekte! Når man installerer kraftkablet vær sikker på at alle regler for ild sikkerhed er overholdt. Laderegulatoren må ikke installeres og betjenes i fugtige rum eller rum hvor der er fare for ild eller farlige gasser fra olie, benzin, gasflasker, lak, osv! Man må ikke opbevare nogen af disse produkter i rummet hvor laderegulatoren er monteret! Hvis laderegulatoren er betjent på en måde som ikke er bestemt af producenten, kan den blive ødelagt. Fabrikkens mærker og tegninger må ikke ændres, fjernes eller gøre dem uigenkendelige. Alt arbejde skal udføres i henholdt med de nationale/regionale elektriske specifikationer. Ved montering af laderegulatoren i andre lande, kan man få oplysninger angående beskyttelse og elektriske regulativer fra de relevante institutioner/myndighed. Monter ikke laderegulatoren så længe du ikke har teknisk forstået manualen og udfør arbejdet kun i den rækkefølge som er beskrivet i manualen. Manualen skal være tilgængelig under hele perioden hvor monteringen af systemet foregå. Denne manual er en komponent af laderegulatorens system og skal være inkluderet med laderegulatoren når den overføres til en anden person. 1.3 Manualens formål Indeværende håndbog beskriver funktionen og installationen af en laderegulator til solcelleanlæg (PV) systemer til opladning af 12V eller 24V batteri til rekreativ, beboelses-, firma, kommerciel område og små forretninger. Laderegulatoren er kun egnet til regulativet om solcelle. Man må ikke tilslutte en anden opladnings kilde til laderegulatoren. Dette kan medføre ødelæggelsen enten af laderegulatoren og/ eller af den anden kilde. Jeres specialiseret forhandler eller installatør kan rådgive om en anden ladnings kilder burde være anvendt eller se i manualen paragraf 5.1 SOC Beregning. Laderegulatoren er kun egnet til følgende genopladelige 12V eller 24V batteri typer: - Syre batteri med flydende elektrolytte - Forseglede batteri; AGM, GEL De respektive batteri skal være indstillet på laderegulatoren, se efter 6.3 Batteri type Gel/Li. Bemærk producentens instruks før tilslutning af batterierne. Vigtigt! Laderegulatoren er ikke egnet til cadmium, metal hydride, lithium ions eller anden genopladelig eller ikke genopladelig batterier. Sådan batteri må ikke tilsluttes til laderegulatoren. Læg mærke til den respektive batteri sikkerheds instruks. Den tilhørende fabrik installations håndbog skal være til stede hvor man installerer de forskellige komponenter, solcelle modul, batteri eller diverse forbruger. Laderegulatoren er ikke beregnet til udendørs brug. Laderegulatoren skal være installeret i den grad at den er beskyttet imod regn og direkte sollys. Den må ikke blive tildækket/overdækket eller stå i regnvejr. Laderegulatoren må kun bruges til de solcelleanlæg applikationer den beregnet til. Ligeledes, vær opmærksom på at model- specifikationer, nominel strøm og spænding er ikke i overskredet. Ingen ansvar påtages ved brug af laderegulatoren udenfor de specifikke parametre. 1.4 Ansvar bestemmelser Producenten kan ikke overvåge indvilligelsen af den indeværende håndbog ligeledes de vilkår og metoder som blev brugt under installation, betjeningen og vedligeholdelsen af laderegulatoren. Upassende installation kan medføre udsættelse for fare af folk. Derfor, overtager vi ingen ansvar for tab, ødelæggelse, erstatning på grund af ukorrekt installation, upassende operation og vedligeholdelse eller i hvilken som helst andet anliggende. På lignende måde, kan vi ikke overtage nogen ansvar for patentrettigheder eller anden overtrædelse af tredjedel part brug af laderegulatoren. 1

2 Producenten beholder sig retten, at uden anmeldelse, til at lave ændringer med henblik på produktet, tekniske data eller installation og monterings håndbogen. Advarsel! Åbning af laderegulatorens låg, ændringer og uautoriserede reparationer, medfører tab af garantien. 2 Installation 2.1 Installation sted Monter laderegulatoren kun i nærheden af akkumulatoren på et passende overflade. Indeværende overflade burde være fast, stabil, tørt, ikke brandfarlig. Batteri kablet skal være så kort som muligt (1-2m) og med en egnet tykkelse ( f. eks: 2,5 mm2 ved 10 A og 2m længde; 4mm2 ved 20A og 2m længde; 6mm2 ved 30A og 2m længde). Laderegulatoren og akkumulatoren skal have de samme temperatur forhold, for at temperatur kompensation funktionen skal virke. Hvis akkumulatoren er opstillet langt fra laderegulatoren, en ekstern temperatur sensor er tilgængelig som ekstra tilbehør. Monter ikke laderegulatoren udendørs. Den skal være installeret i den grad at den er sikret imod fugtighed, vanddråber og regn ligeledes som direkte og indirekte varme og sollys. Laderegulatoren generer varme under normalt (arbejds)proces. Montering eller installation i en anden kasse må ikke spærre for den nødvendige ventilation til afkøling. For at sikre sig den luft omløb til afkøling af laderegulatoren, skal man have et område på mindst 15cm oven på hver af siderne på laderegulatoren som holdes fri. Temperatur ved installationen må aldrig være mindre eller størrere end den maksimal tilladte omgivende temperatur. Den integrerede LCD display skal beskyttes imod UV stråler (e.g. sollys). Langvarig udsættelse til UV stråler kunne permanent misfarve LCD displayet. 2.2 Tilslutning af laderegulatoren Tilslut de enkelte komponenter til visende symboler Bemærk den følgende montering i rækkefølge 1. Tilslut akkumulatoren til laderegulatoren plus og minus 2. Tilslut solcelle modulet til laderegulatoren - plus og minus 3. Tilslut forbrug til den laderegulatoren plus og minus Ved afinstallering gør det i omvendt rækkefølge Der bedes bemærket at den automatisk indstilling til 12V24V systemer fungerer ikke ordentligt, hvis man ikke følger monteringen i rækkefølge. En forkert montering kan kunne beskadige akkumulatoren! Minus fra solceller, minus fra batteriet og minus fra forbrug. Forkert jordforbindelse kan beskadige laderegulatoren. 3. Beskyttede Funktioner Laderegulatoren er udstyret med alskens funktioner for beskytte dens elektronik, akkumulatoren og ladning. Hvis laderegulatorens maksimal tilladte data er overskredet, kunne laderegulatoren nedbryde til trods for de beskyttende funktioner. Tilslut aldrig mere end en komponent til laderegulatoren! Fejl meddelelsen (side7. Fejl meddelelser) viser hvilken beskyttende system blev aktiveret. Den beskyttende funktion er automatisk nulstillet efter fejlen er blevet rettet. Beskyttelse imod ombytning af polerne fra solmodulerne. Solcellens effekt må ikke overstige laderegulatorens nominelle effekt! Beskyttelse imod ombytning af polerne af den sammenkoblede forbruger ved laderegulatoren Beskytter laderegulatoren, ikke forbruger. Beskyttelse imod ombytning af polerne på batteriet. Ladning og afladning af batteriet er forhindret. Kortslutning ved solmodulerne Kortslutning ved forbrug udgangen. Beskyttelse imod overopladning. Laderegulatoren afbryder tilslutningen til batteriet og slukker for forbruget. Beskyttelse ved arbejde uden batteri eller forbruger. Udgangs forbrug er beskyttet imod den høje spænding fra solcellerne i åben kreds. Normalt displayet vil slukke som resultat af beskyttelsen. Beskyttelse mod baglæns strøm om natten. Forhindrer omvendt strøm til solcellerne om natten. En ekstra diode er ikke nødvendig! Beskyttelse mod overspænding og underspænding. Slukker øjeblikkelig forbruget ved for lav eller for høj batteri spænding. Over temperatur beskyttelse Hvis temperaturen i laderegulatoren er for høj, slukkes for forbruget for at reducere effekt forbruget. Overforbrug beskyttelse ved udgang ( forbrug ). Hvis forbruget er over det tilladte niveau bliver udgangen automatisk slukket. Forbigående overspænding beskyttelse En varistor ved solmodulets indgang beskytter imod overspænding >47V. Denne komponent begrænser adspredningen af energien til 4,4 joules. Dybde afladning beskyttelse/ lav spænding afbrydelse Forhindrer overdreven afladning eller overbelastning af batteriet. Ifølge den Europæiske CE standard 4. Betjening af laderegulatoren Displayet viser en masse datasymboler og tal. Begge to knapper kontrollerer alt opsætning og display vinduer. 4.1 Display og betjenings elementer 2.3 Jordforbindelsen Jordforbindelsen af laderegulatoren er ikke teknisk krævede hvis man montere/installere en stand alone solcelleanlæg. Jordforbindelsen er muligt for alle positive tilslutninger, alligevel er det kun muligt at jord forbinde en negativ tilslutning. Bemærk at der ikke er en fælles tilslutning til jordforbindelsen. 2

3 4.2.6 Amper /Time Batteri opladning meter: 4.2 Display Vindue Venstre knap ændrer vinduet ved at trykke på. Ved ændring af vindue, den forblive synlig. For at komme tilbage til begyndelsen tryk venstre knap indtil SOC vinduet er synlig. Søjle displayet viser den aktuelle batteri niveau (SOC = Lade tilstand )i hver vindue. Hvis laderegulatoren er indstillet til spændings kontrol, SOC søjlen vil ikke blive synlig og batteriets spænding værdi erstatter SOC søjlen. Bemærk gerne at nøjagtighed af laderegulatorens display kan ikke sammenlignes med med den fra en måle instrument SOC Vindue: Spænding Vindue: Fremviser opladnings niveauet, dag/nat niveau og forbrug ON/OFF. I stedet for SOC værdi, vises batteri spænding under spænding kontrol. totale opladet energi af strømmen i kilo ampere timer siden den sidste nulstilling eller installation. Tryk begge to knapper i 3 sekunder for at nulstille måleren. Selv om batteriet ikke er tilsluttet bliver alle værdierne husket. Måleren nulstilles også efter den har nået 99.9 KAh Ampere/Time Batteri afladning meter: totale brugte energi i kilo ampere time siden sidste installation eller nulstilling. Tryk begge to knapper i 3 sekunder for at nulstille måleren.. Måleren nulstilles også efter den har nået 99.9 KAh Advarsel for dybde afladning beskyttelse: Som en tidligere advarsel, vil SOC søjlen blinke mens ansigtet vil stadivæk være smilende Solcellestrøm: Fremviser batteri spændingen afmålt af laderegulatoren Afbrydelse af forbrug: Hvis dybde afladning beskyttelse er blevet aktiveret, SOC søjlen eller spænding værdien vil komme til at blinke. Ansigtet ser sur ud indtil niveauet for tilslutning er nået! Fremviser hvor meget strøm blev produceret af solcellerne 5. Funktions oversigt Denne laderegulator har grundlæggende funktioner til opladning (SOC), ladning angivelse og dybde beskyttelse som er beskrevet i følgende sektion. Ekstra nye funktioner som natlysfunktion, selvtest, visning af serienummer osv., beskrives i Kapitel Strøm til opladning af batteriet: Strøm til forbrug: Fremviser opladnings strømmen til batteriet indeværende strøm til forbrug. 5.1 SOC Beregning: Under operation, laderegulatoren monitorer alskens parametre (U ; I) af batteriet og ud af det beregnes opladnings niveau (SOC ). Lade niveauet er den som er til rådighed/anvendelig i batteriet. Ændringer i systemet f.eks. batteriets størrelse er automatisk taget hensyn til, af den sammenhængende indlærings arbejde. Ved at bruge SOC informationen, kan man altid se den nøjagtige batteri niveau. Ved at benytter SOC, vil laderegulatoren ligeledes kontrollere ladnings proceduren samt dybde afladningen for den bedste vedligeholdelse af batteriet. Hvis en af den parametrene ikke kan registreres fordi for eksempel, en forbruger eller ladning kilde er direkte tilsluttet til batteriet, er SOC beregningen invalid. Laderegulatoren kunne så indstilles til den mere enkelte spændings guide kontrol - se efter kapitel 6.2. SOC beregning er genstartet hver gang laderegulatoren er geninstalleret. 5.2 PWM Lade Kontrol Laderegulatoren anvender en konstant spændings ladning til Batteriet. Helle den anvendelige elektricitet fra solcellen er brugt til batteriopladning indtil den afgørende spænding nået. En impuls 3

4 bredde modulator (PWM) regulerer ladning strømmen ved at kortslutte modulets indgang.(shunt laderegulator) i lade kontrol området. Afhængigt af batteriets niveau, vælges forskellige opladnings procedurer, flad ladning, stigende opladning og udjævnings opladning. Med gensyn til at opsætning for batteriet og kontrol type er rigtigt indstillet. Den afgørende opladning er temperatur kompenseret. Hver 30. dagtestes automatisk hvis det er muligt at starte en udjævnings opladning. 5.3 Det dybe Afladning Beskyttelse Laderegulatoren beskytter den sammenhængende batteri imod en overdreven afladning. Hvis batteriet falder under en bestemt opladnings niveau ( under SOC kontrol) eller batteri spænding (under den spænding-kontrol funktionen), er forbruget afbrudt og afladningen af batteriet er afholdt. Displayet viser den tidligere advarsel og afbrydelse under det dybe afladning. Niveauet af den det dybe afladnings beskyttelse er forudbestemte og kan ikke være nulstillet. 6. Laderegulatoren opsætning Batteri typen, kontrol type og nat lys funktion kan indstilles i laderegulatoren. Autotest funktionen og serienummer er ligeledes placeret i menuen. Opsætningen er resterende hvis batteriet er afbrudt. 6.1 Opsætning og ændring af opsætning Tryk venstre knap i mindst 3 sekunder for at åbne den første indstillings vindue (kontrol type). Tryk igen venstre knap for at fremvise de andre forskellige vinduer. Tryk højre knap for at ændre opsætning. Displayet begynder at blinke. Nu, med venstre knap vælg opsætnings valgmulighederne. Indstillingerne skal gemmes med højre knappen. Displayet stopper med at blinke. Den normal vindue vender tilbage efter en 30 sekunders ventetid periode eller ved at trykke venstre knappen i 3 sekunder. Dette gælder for alle vinduer. 6.2 SOC indstilling /Spændings kontrol SOC kontrollen er fabriks indstillet. Indeværende På den måde, vil opladnings fremgangsmåden og det dybe afladnings beskyttelse blive kontrolleret af den opgjorte SOC værdi for den ideelle batteri. Der bruges kun spændings begrænsninger og SOC søjlen er ikke synlig i alle vinduer under spændings - kontrol (UoL). 6.3 Gel / Flydende batteri type indstilling GEL er fabriks indstillingen. Batteri type indstilling påvirker laderegulatoren s afgørende ladnings spænding. Hvis man bruger et batteri med flydende syre, skal man indstille batteriet til flydende (Li). Advarsel! En ukorrekt batteri type indstilling kunne beskadige batteriet! 6.4 Natlys funktion indstilling Der er 3 valgmuligheder: Off: funktionen er deaktiveret ( normal). Drift- tiden kan indstilles mellem 1 og 8 timer On: Forbrug udgangen bliver tændt hele natten. 6.5 Normal Indstilling (Preindstilling) af Aktivering Ved at tilkalde den normale opsætning (PRE), slettes den foregående opsætning og laderegulatoren til fabrik indstillinger. Normal indstilling er: SOC Kontrol/ Gel Batteri / Natlys Off 6.6 Autotest Autotesten kan afgøre hvorvidt laderegulatoren er operativ og lokaliserer alle mulige vinduer samtidig. De følgende forberedelser skal sættes i gang før man bruger menu teksten. Følg vejledningen punkt efter punkt! A) Afbryde sol modulet fra laderegulatoren (begge ledninger). Batteriet skal være tilsluttet. B) Tilslut en lille funtionsdygtig DC forbruger, f.eks. en energisparepære, til laderens udgang. C) Tryk den højre knap for at afbryde lampen. Forbrug symbolet kommer ikke længere ud på displayet. Efter disse forberedelser, indkald autotest menuen og fortsæt som følgende: D) Presse den højre knap. Displayet begynder blinke E) Start autotesten med venstre knap. Testen afsluttes hurtigt og automatisk. F) Hvis der ikke er nogen fejl, følgende billede vises i kort tid (1.sec.) Senere, vil alle LCD segmenter visne ind og ud i 1 sekund Autotest vinduet kommer frem igen på displayet. G) Hvis der er fejl, en fejl kode bliver vist. Noter koden jeres Steca distributør kan hjælpe med at finde fejlen ved hjælp af disse oplysninger. Efter 30 sekunder, vil displayet vende tilbage til autotest vinduet. Vinduet vil blinke. I den blinkende autotest vindue, tryk venstre knappen igen for at gentage testen eller højre knappen for at afslutte testen. 6.7 Serienummer Hver laderegulator har et løbenummer som kan findes ved at bruge dette vindue. Tryk den højre knap og SN begynder at blinke. Nu, tryk venstre knappen igen for at få frem nummeret. Cifrene er vist successivt : Tryk højre knap for at stoppe eller fortsætte visningen. Noter talene. 7. Fejl meddelelser Advarsel! Prøv ikke at lukke laderegulatoren op eller at erstatte komponenter, ved fejl. Upassende vedligeholdelse kan ødelægge laderen og systemet. Hvis laderegulatoren opdager fejls eller uautoriseret betjening begynder den at blinke med fejlkoden i displayet. Fejl koderne kan være differentieret i forhold til om der er en midlertidig fejl (overforbrug ) eller flere alvorlige fejl som ikke kan rettes med almindelige redskaber. Siden ikke al fejl kan samtidig vises, vil kun den fejl med den højeste fejl nummer ( prioritet) blive vist. Hvis flere fejl er opstået, den anden fejl kode er vist efter rettelsen af den første fejl. Indeværende funktion kontrollerer kun forbrug udgangen når det er mørkt ( om natten ). Under dagslys forbrug udgangen slukkes. Solcellen registrerer oplysningerne om lysets intensitet. Forbruget er aktiveret så snart solcellen registrerer at det er nat. Når først det bliver lys, laderegulatoren deaktiverer forbrug udgangen i forhold til den valgte tidsvarighed. Display Betydning Årsag / retsmiddel E02 Fejl i kommunikation med indre hukommelse (EEPROM ) Afbryd forbrug, solceller og batteri. Geninstaller systemet. Hvis fejlen opstå igen, kontakt forhandleren. E03 Fejl i kommunikation med ekstern bus ( 6- pollet stik) Kontroller den 6 polede stik konnekter, strømforsyningen. Hvis fejlen opstå igen, kontakt 4

5 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 Kortslutning ved den eksterne temperatur sensor Meget høj temperatur har slukket for forbruget på grund af for høj intern temperatur Ingen solcelle er tilsluttet (opdagelsen varer ca. 15 min. ) Batteri spænding for lavt Spænding <10.5V eller <21.0V Batteri spænding for høj Spænding >15.5V eller >31 V. Udgangs strøm er for høj. Laderegulatorens max strøm er blevet overskredet, udgangen er blevet afbrudt Strøm fra solceller er for høj. Max strøm for lader er blevet overskredet. E11 Kortslutning ved forbruget E12 Kortslutning ved solcellerne + - Batteriet er tilsluttet omvendt E13 Ingen batteri tilsluttet eller forbindelsen til batteriet er afbrudt. 8. Garanti forhandleren. Kontroller kontakten ved den 2 polede konnekter, fjern kortslutningen, kontroller sensoren Lad laderegulatoren afkøle. Kontroller årsagen for overopvarmning ( installation, andre varme kilder). Eventuel bring ned lade strømmen, forbrug. Vær sikker på at det er nok ventilation Kontroller solcellens kabler og tilslutninger, eventuel omvendt polaritet Kontroller installationen, batteriet, oplad batteriet manuelt. Forbruger som er direkte tilsluttet til batteriet kan aflade batteriet. Kontroller installationen, batteriet, eller eventuel andre lade kilder. Reducer strømforbruget. Strøm spidser opstår måske en gang imellem. Prøv at tilslutte forbruget igen. Reducer solcellernes effekt. Fjern kortslutningen og prøv at tilslutte den igen. Fjern kortslutningen ved solcellernes indgang. Frakobler batteriet og tilslut den korrekt. Fjern batteri kabler, check batteri spænding( over 12V, check kabler. Tilslut batteriet i gen, tilslut solcellernes kabler igen. Producenten påtage sig følgende garanti forpligtelser mod slutbrugeren: Producent vil fjerne alle fabrikations og materiale fejl i laderegulatoren som har indflydelse over den korrekte funktionalisme i garanti perioden. Normal slid repræsenterer ikke fejl. Garantien bortfalder ved slut brugeren hvis fejlen skyldes upassende installation eller upassende eller skødesløs behandling, mekanisk beskadigelse, upassende opførelse af monteringen eller upassende operation eller betjening. Garantien er lovlig hvis efter opdagelse, af fejlen, den er straks annonceret til jeres specialiseret forhandler. Reklamationen skal sendes af den specialiserede forhandler hen til producenten. En kopi af købebeviset skal medfølge. En præcis fejl beskrivelse er krævede for at få en hurtig afgørelse. Garantien udløber 24 måneder efter brugeren har købt varen, undtaget de tilfælde hvor fabrikanten har givet en speciel forlængelse af garantiperioden - skriftligt. Producentens garanti baseret på købebeviset er ikke påvirket af disse garanti forpligtelser. Producenten er berettiget til foretage garantien ved at rette fejlen eller levere en ombytnings vare. Dette indebære ikke ombytningen, forsendelsesomkostninger, eller reinstallation omkostninger. Hvis reparation eller erstatningsleverencen ikke er muligt eller ikke kan gennemføres i en passende periode, erstattes værdi differencen. Senere reklamationer imod producenten begrundet af dette garanti bevis, er udelukket. Tilladt temperatur område: -10 C til50 C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 C til80 C Effekt forbrug : 12V-ca. 12,5mA, 24V: ca. 15,8mA PWM Hyppighed: 30 Hz Maksimum indgangs spænding: 45V Minimum batteri spænding: 6.9 V Strøm: Max strøm fra solceller Max strøm til forbrug PR1010 PR1515 PR2020 PR A 15A 20A 30A 10A 15A 20A 30A Temperatur Beskyttelse Afbrudt ladning >85 C, Tilslut ladning < 75 C Data for slut opladning Batteri type Gel batteri Syre batteri Flad opladning lade 14.1 V 28.2V 13.9 V 27.8V Boost opladning 2h 14.4 V 28.8V 14.4 V 28.8V Udligning opladning V 29.4V 30dage ved lige V (28.8V) 14.7 V (28.8V) holdelse opladning Temperatur kompensation (for 2:00h:) (for 2:00h:) +/- 4mV per K og celler ( indre sensor, tilstede, valgfri ekstern sensor er muligt) Laderegulator aktivering Aktivering af princip SOC Kontrol Spænding kontrol måling i laderen Flad opladning SOC >= 70% >=12.7 V eller >=25.4 V Boost opladning SOC: 40% - 69% 11.7V 12.4V ; eller 23.4V 24.8V Udligning opladning SOC < 40% < 11.7V bzw. 23.4V 30dage ved ligeholdelse opladning Hvis i løbet af 30 dage boost og udligning opladning ikke var aktive Afbrydelse af forbrug SOC Kontrol Spænding kontrol SOC < 40% < 11.7 V 23.4V Tidligere varsling af afbrydelse Afbrydelse af forbrug SOC< 30% < 11.1 V 22.2V Tilslutning af forbrug SOC >50% > 12.6V 25.2 V Mekaniske Data Beskyttelses type IP 22 Installation Mur installation Vægt 350 g Kasse Genanvendelse af plastic kasse Dimensioner 187 x 44 x 96 mm (LxBxH mm ) Huler til montering Lodret 60mm ; vandret 177 mm Terminaler 16 mm2 25 mm2 / AWG: 6 4 KeryChip ApS, Tagtækkervej 27B, 8800 Viborg, Denmark Tel: Fax: Web: Teknisk Data De tekniske data er med forbehold for ændringer fra producentens side. Elektriske Data Drift spænding 12 V eller 24 V ; automatisk genkendelse Spænding område 12 V: 6.9 V 17.2 V Spændings område 24 V: 17.3 V 43 V 5

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere