Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og betjeningsmanual. Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere"

Transkript

1 Installation og betjeningsmanual Laderegulator for solcellesystemer, Modeller: PR10, 15, 20, 30 Ampere Indhold 1. Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret som følge Generelle Sikkerheds bestemmelser Om manualen Ansvar bestemmelser 5 2. Installation Installation side Montering af laderegulator Jordforbindelse 6 3. Beskyttelses Funktioner 7 4. Betjening af Laderegulatoren Display og operative elementer Display vinduet SOC vinduet spænding Vindue Solcelle Strøm Lade strøm Belastnings strøm Ah Batteri afladning meter Ah Batteri afladning meter Advarsel mod dybde afladning beskyttelse Belastning afbrydelse Funktion Oversigt SOC beregning: PWM opladnings kontrol Dybde afladnings beskyttelse Laderegulator opsætning Opkald og ændring af opsætning SOC Indstilling / Spænding Kontrol Gel / Syre Batteri Type Indstilling Nat Lys Funktion Indstilling Normalt Indstilling (Preindstilling) Aktivering Auto-test Serie nummer Fejl meddelelser Garanti Tekniske data Sikkerheds instruktioner og ansvar bestemmelser 1.1 Sikkerheds bestemmelser er markeret som følge: I denne manual, er sikkerheds instruktioner for personale beskyttelse markeret med dette symbol. De relevante sikkerheds noter for systemet og regulator er markeret med fed. 1.2 Generale Sikkerheds Instructions Bemærk følgende når du installerer laderegulatoren og tilslutter batteriet: Fare for eksplosion på grund af forkert tilslutning af batteriet! Ætsende risiko ved lækage af batteri syre! Hold børnene væk fra batterier og syre! Rygning, åben ild er forbudt ved montering af batterier. Lad være med at lave gnist og beskyt øjnene i løbet af installationen. Følg monterings vejledningen fra manualen. Solcellerne producerer strøm fra lys. Selv ved lavt belysnings niveau vil solcellerne yde fuld spænding. Derfor, gør arbejdet varsomt og undgår gnist i hele forløbet. Bemærk de tilsvarende sikkerheds forholdsregel. I løbet af installationen og af den elektriske installation, vil spændingen på solcellens DC kreds blive fordoblet (i 12V systemer op til 24V, 24V systemer op til 48V). Brug kun isoleret værktøj! Undgå at bruge instrumenter som man ved, de er defekte! Når man installerer kraftkablet vær sikker på at alle regler for ild sikkerhed er overholdt. Laderegulatoren må ikke installeres og betjenes i fugtige rum eller rum hvor der er fare for ild eller farlige gasser fra olie, benzin, gasflasker, lak, osv! Man må ikke opbevare nogen af disse produkter i rummet hvor laderegulatoren er monteret! Hvis laderegulatoren er betjent på en måde som ikke er bestemt af producenten, kan den blive ødelagt. Fabrikkens mærker og tegninger må ikke ændres, fjernes eller gøre dem uigenkendelige. Alt arbejde skal udføres i henholdt med de nationale/regionale elektriske specifikationer. Ved montering af laderegulatoren i andre lande, kan man få oplysninger angående beskyttelse og elektriske regulativer fra de relevante institutioner/myndighed. Monter ikke laderegulatoren så længe du ikke har teknisk forstået manualen og udfør arbejdet kun i den rækkefølge som er beskrivet i manualen. Manualen skal være tilgængelig under hele perioden hvor monteringen af systemet foregå. Denne manual er en komponent af laderegulatorens system og skal være inkluderet med laderegulatoren når den overføres til en anden person. 1.3 Manualens formål Indeværende håndbog beskriver funktionen og installationen af en laderegulator til solcelleanlæg (PV) systemer til opladning af 12V eller 24V batteri til rekreativ, beboelses-, firma, kommerciel område og små forretninger. Laderegulatoren er kun egnet til regulativet om solcelle. Man må ikke tilslutte en anden opladnings kilde til laderegulatoren. Dette kan medføre ødelæggelsen enten af laderegulatoren og/ eller af den anden kilde. Jeres specialiseret forhandler eller installatør kan rådgive om en anden ladnings kilder burde være anvendt eller se i manualen paragraf 5.1 SOC Beregning. Laderegulatoren er kun egnet til følgende genopladelige 12V eller 24V batteri typer: - Syre batteri med flydende elektrolytte - Forseglede batteri; AGM, GEL De respektive batteri skal være indstillet på laderegulatoren, se efter 6.3 Batteri type Gel/Li. Bemærk producentens instruks før tilslutning af batterierne. Vigtigt! Laderegulatoren er ikke egnet til cadmium, metal hydride, lithium ions eller anden genopladelig eller ikke genopladelig batterier. Sådan batteri må ikke tilsluttes til laderegulatoren. Læg mærke til den respektive batteri sikkerheds instruks. Den tilhørende fabrik installations håndbog skal være til stede hvor man installerer de forskellige komponenter, solcelle modul, batteri eller diverse forbruger. Laderegulatoren er ikke beregnet til udendørs brug. Laderegulatoren skal være installeret i den grad at den er beskyttet imod regn og direkte sollys. Den må ikke blive tildækket/overdækket eller stå i regnvejr. Laderegulatoren må kun bruges til de solcelleanlæg applikationer den beregnet til. Ligeledes, vær opmærksom på at model- specifikationer, nominel strøm og spænding er ikke i overskredet. Ingen ansvar påtages ved brug af laderegulatoren udenfor de specifikke parametre. 1.4 Ansvar bestemmelser Producenten kan ikke overvåge indvilligelsen af den indeværende håndbog ligeledes de vilkår og metoder som blev brugt under installation, betjeningen og vedligeholdelsen af laderegulatoren. Upassende installation kan medføre udsættelse for fare af folk. Derfor, overtager vi ingen ansvar for tab, ødelæggelse, erstatning på grund af ukorrekt installation, upassende operation og vedligeholdelse eller i hvilken som helst andet anliggende. På lignende måde, kan vi ikke overtage nogen ansvar for patentrettigheder eller anden overtrædelse af tredjedel part brug af laderegulatoren. 1

2 Producenten beholder sig retten, at uden anmeldelse, til at lave ændringer med henblik på produktet, tekniske data eller installation og monterings håndbogen. Advarsel! Åbning af laderegulatorens låg, ændringer og uautoriserede reparationer, medfører tab af garantien. 2 Installation 2.1 Installation sted Monter laderegulatoren kun i nærheden af akkumulatoren på et passende overflade. Indeværende overflade burde være fast, stabil, tørt, ikke brandfarlig. Batteri kablet skal være så kort som muligt (1-2m) og med en egnet tykkelse ( f. eks: 2,5 mm2 ved 10 A og 2m længde; 4mm2 ved 20A og 2m længde; 6mm2 ved 30A og 2m længde). Laderegulatoren og akkumulatoren skal have de samme temperatur forhold, for at temperatur kompensation funktionen skal virke. Hvis akkumulatoren er opstillet langt fra laderegulatoren, en ekstern temperatur sensor er tilgængelig som ekstra tilbehør. Monter ikke laderegulatoren udendørs. Den skal være installeret i den grad at den er sikret imod fugtighed, vanddråber og regn ligeledes som direkte og indirekte varme og sollys. Laderegulatoren generer varme under normalt (arbejds)proces. Montering eller installation i en anden kasse må ikke spærre for den nødvendige ventilation til afkøling. For at sikre sig den luft omløb til afkøling af laderegulatoren, skal man have et område på mindst 15cm oven på hver af siderne på laderegulatoren som holdes fri. Temperatur ved installationen må aldrig være mindre eller størrere end den maksimal tilladte omgivende temperatur. Den integrerede LCD display skal beskyttes imod UV stråler (e.g. sollys). Langvarig udsættelse til UV stråler kunne permanent misfarve LCD displayet. 2.2 Tilslutning af laderegulatoren Tilslut de enkelte komponenter til visende symboler Bemærk den følgende montering i rækkefølge 1. Tilslut akkumulatoren til laderegulatoren plus og minus 2. Tilslut solcelle modulet til laderegulatoren - plus og minus 3. Tilslut forbrug til den laderegulatoren plus og minus Ved afinstallering gør det i omvendt rækkefølge Der bedes bemærket at den automatisk indstilling til 12V24V systemer fungerer ikke ordentligt, hvis man ikke følger monteringen i rækkefølge. En forkert montering kan kunne beskadige akkumulatoren! Minus fra solceller, minus fra batteriet og minus fra forbrug. Forkert jordforbindelse kan beskadige laderegulatoren. 3. Beskyttede Funktioner Laderegulatoren er udstyret med alskens funktioner for beskytte dens elektronik, akkumulatoren og ladning. Hvis laderegulatorens maksimal tilladte data er overskredet, kunne laderegulatoren nedbryde til trods for de beskyttende funktioner. Tilslut aldrig mere end en komponent til laderegulatoren! Fejl meddelelsen (side7. Fejl meddelelser) viser hvilken beskyttende system blev aktiveret. Den beskyttende funktion er automatisk nulstillet efter fejlen er blevet rettet. Beskyttelse imod ombytning af polerne fra solmodulerne. Solcellens effekt må ikke overstige laderegulatorens nominelle effekt! Beskyttelse imod ombytning af polerne af den sammenkoblede forbruger ved laderegulatoren Beskytter laderegulatoren, ikke forbruger. Beskyttelse imod ombytning af polerne på batteriet. Ladning og afladning af batteriet er forhindret. Kortslutning ved solmodulerne Kortslutning ved forbrug udgangen. Beskyttelse imod overopladning. Laderegulatoren afbryder tilslutningen til batteriet og slukker for forbruget. Beskyttelse ved arbejde uden batteri eller forbruger. Udgangs forbrug er beskyttet imod den høje spænding fra solcellerne i åben kreds. Normalt displayet vil slukke som resultat af beskyttelsen. Beskyttelse mod baglæns strøm om natten. Forhindrer omvendt strøm til solcellerne om natten. En ekstra diode er ikke nødvendig! Beskyttelse mod overspænding og underspænding. Slukker øjeblikkelig forbruget ved for lav eller for høj batteri spænding. Over temperatur beskyttelse Hvis temperaturen i laderegulatoren er for høj, slukkes for forbruget for at reducere effekt forbruget. Overforbrug beskyttelse ved udgang ( forbrug ). Hvis forbruget er over det tilladte niveau bliver udgangen automatisk slukket. Forbigående overspænding beskyttelse En varistor ved solmodulets indgang beskytter imod overspænding >47V. Denne komponent begrænser adspredningen af energien til 4,4 joules. Dybde afladning beskyttelse/ lav spænding afbrydelse Forhindrer overdreven afladning eller overbelastning af batteriet. Ifølge den Europæiske CE standard 4. Betjening af laderegulatoren Displayet viser en masse datasymboler og tal. Begge to knapper kontrollerer alt opsætning og display vinduer. 4.1 Display og betjenings elementer 2.3 Jordforbindelsen Jordforbindelsen af laderegulatoren er ikke teknisk krævede hvis man montere/installere en stand alone solcelleanlæg. Jordforbindelsen er muligt for alle positive tilslutninger, alligevel er det kun muligt at jord forbinde en negativ tilslutning. Bemærk at der ikke er en fælles tilslutning til jordforbindelsen. 2

3 4.2.6 Amper /Time Batteri opladning meter: 4.2 Display Vindue Venstre knap ændrer vinduet ved at trykke på. Ved ændring af vindue, den forblive synlig. For at komme tilbage til begyndelsen tryk venstre knap indtil SOC vinduet er synlig. Søjle displayet viser den aktuelle batteri niveau (SOC = Lade tilstand )i hver vindue. Hvis laderegulatoren er indstillet til spændings kontrol, SOC søjlen vil ikke blive synlig og batteriets spænding værdi erstatter SOC søjlen. Bemærk gerne at nøjagtighed af laderegulatorens display kan ikke sammenlignes med med den fra en måle instrument SOC Vindue: Spænding Vindue: Fremviser opladnings niveauet, dag/nat niveau og forbrug ON/OFF. I stedet for SOC værdi, vises batteri spænding under spænding kontrol. totale opladet energi af strømmen i kilo ampere timer siden den sidste nulstilling eller installation. Tryk begge to knapper i 3 sekunder for at nulstille måleren. Selv om batteriet ikke er tilsluttet bliver alle værdierne husket. Måleren nulstilles også efter den har nået 99.9 KAh Ampere/Time Batteri afladning meter: totale brugte energi i kilo ampere time siden sidste installation eller nulstilling. Tryk begge to knapper i 3 sekunder for at nulstille måleren.. Måleren nulstilles også efter den har nået 99.9 KAh Advarsel for dybde afladning beskyttelse: Som en tidligere advarsel, vil SOC søjlen blinke mens ansigtet vil stadivæk være smilende Solcellestrøm: Fremviser batteri spændingen afmålt af laderegulatoren Afbrydelse af forbrug: Hvis dybde afladning beskyttelse er blevet aktiveret, SOC søjlen eller spænding værdien vil komme til at blinke. Ansigtet ser sur ud indtil niveauet for tilslutning er nået! Fremviser hvor meget strøm blev produceret af solcellerne 5. Funktions oversigt Denne laderegulator har grundlæggende funktioner til opladning (SOC), ladning angivelse og dybde beskyttelse som er beskrevet i følgende sektion. Ekstra nye funktioner som natlysfunktion, selvtest, visning af serienummer osv., beskrives i Kapitel Strøm til opladning af batteriet: Strøm til forbrug: Fremviser opladnings strømmen til batteriet indeværende strøm til forbrug. 5.1 SOC Beregning: Under operation, laderegulatoren monitorer alskens parametre (U ; I) af batteriet og ud af det beregnes opladnings niveau (SOC ). Lade niveauet er den som er til rådighed/anvendelig i batteriet. Ændringer i systemet f.eks. batteriets størrelse er automatisk taget hensyn til, af den sammenhængende indlærings arbejde. Ved at bruge SOC informationen, kan man altid se den nøjagtige batteri niveau. Ved at benytter SOC, vil laderegulatoren ligeledes kontrollere ladnings proceduren samt dybde afladningen for den bedste vedligeholdelse af batteriet. Hvis en af den parametrene ikke kan registreres fordi for eksempel, en forbruger eller ladning kilde er direkte tilsluttet til batteriet, er SOC beregningen invalid. Laderegulatoren kunne så indstilles til den mere enkelte spændings guide kontrol - se efter kapitel 6.2. SOC beregning er genstartet hver gang laderegulatoren er geninstalleret. 5.2 PWM Lade Kontrol Laderegulatoren anvender en konstant spændings ladning til Batteriet. Helle den anvendelige elektricitet fra solcellen er brugt til batteriopladning indtil den afgørende spænding nået. En impuls 3

4 bredde modulator (PWM) regulerer ladning strømmen ved at kortslutte modulets indgang.(shunt laderegulator) i lade kontrol området. Afhængigt af batteriets niveau, vælges forskellige opladnings procedurer, flad ladning, stigende opladning og udjævnings opladning. Med gensyn til at opsætning for batteriet og kontrol type er rigtigt indstillet. Den afgørende opladning er temperatur kompenseret. Hver 30. dagtestes automatisk hvis det er muligt at starte en udjævnings opladning. 5.3 Det dybe Afladning Beskyttelse Laderegulatoren beskytter den sammenhængende batteri imod en overdreven afladning. Hvis batteriet falder under en bestemt opladnings niveau ( under SOC kontrol) eller batteri spænding (under den spænding-kontrol funktionen), er forbruget afbrudt og afladningen af batteriet er afholdt. Displayet viser den tidligere advarsel og afbrydelse under det dybe afladning. Niveauet af den det dybe afladnings beskyttelse er forudbestemte og kan ikke være nulstillet. 6. Laderegulatoren opsætning Batteri typen, kontrol type og nat lys funktion kan indstilles i laderegulatoren. Autotest funktionen og serienummer er ligeledes placeret i menuen. Opsætningen er resterende hvis batteriet er afbrudt. 6.1 Opsætning og ændring af opsætning Tryk venstre knap i mindst 3 sekunder for at åbne den første indstillings vindue (kontrol type). Tryk igen venstre knap for at fremvise de andre forskellige vinduer. Tryk højre knap for at ændre opsætning. Displayet begynder at blinke. Nu, med venstre knap vælg opsætnings valgmulighederne. Indstillingerne skal gemmes med højre knappen. Displayet stopper med at blinke. Den normal vindue vender tilbage efter en 30 sekunders ventetid periode eller ved at trykke venstre knappen i 3 sekunder. Dette gælder for alle vinduer. 6.2 SOC indstilling /Spændings kontrol SOC kontrollen er fabriks indstillet. Indeværende På den måde, vil opladnings fremgangsmåden og det dybe afladnings beskyttelse blive kontrolleret af den opgjorte SOC værdi for den ideelle batteri. Der bruges kun spændings begrænsninger og SOC søjlen er ikke synlig i alle vinduer under spændings - kontrol (UoL). 6.3 Gel / Flydende batteri type indstilling GEL er fabriks indstillingen. Batteri type indstilling påvirker laderegulatoren s afgørende ladnings spænding. Hvis man bruger et batteri med flydende syre, skal man indstille batteriet til flydende (Li). Advarsel! En ukorrekt batteri type indstilling kunne beskadige batteriet! 6.4 Natlys funktion indstilling Der er 3 valgmuligheder: Off: funktionen er deaktiveret ( normal). Drift- tiden kan indstilles mellem 1 og 8 timer On: Forbrug udgangen bliver tændt hele natten. 6.5 Normal Indstilling (Preindstilling) af Aktivering Ved at tilkalde den normale opsætning (PRE), slettes den foregående opsætning og laderegulatoren til fabrik indstillinger. Normal indstilling er: SOC Kontrol/ Gel Batteri / Natlys Off 6.6 Autotest Autotesten kan afgøre hvorvidt laderegulatoren er operativ og lokaliserer alle mulige vinduer samtidig. De følgende forberedelser skal sættes i gang før man bruger menu teksten. Følg vejledningen punkt efter punkt! A) Afbryde sol modulet fra laderegulatoren (begge ledninger). Batteriet skal være tilsluttet. B) Tilslut en lille funtionsdygtig DC forbruger, f.eks. en energisparepære, til laderens udgang. C) Tryk den højre knap for at afbryde lampen. Forbrug symbolet kommer ikke længere ud på displayet. Efter disse forberedelser, indkald autotest menuen og fortsæt som følgende: D) Presse den højre knap. Displayet begynder blinke E) Start autotesten med venstre knap. Testen afsluttes hurtigt og automatisk. F) Hvis der ikke er nogen fejl, følgende billede vises i kort tid (1.sec.) Senere, vil alle LCD segmenter visne ind og ud i 1 sekund Autotest vinduet kommer frem igen på displayet. G) Hvis der er fejl, en fejl kode bliver vist. Noter koden jeres Steca distributør kan hjælpe med at finde fejlen ved hjælp af disse oplysninger. Efter 30 sekunder, vil displayet vende tilbage til autotest vinduet. Vinduet vil blinke. I den blinkende autotest vindue, tryk venstre knappen igen for at gentage testen eller højre knappen for at afslutte testen. 6.7 Serienummer Hver laderegulator har et løbenummer som kan findes ved at bruge dette vindue. Tryk den højre knap og SN begynder at blinke. Nu, tryk venstre knappen igen for at få frem nummeret. Cifrene er vist successivt : Tryk højre knap for at stoppe eller fortsætte visningen. Noter talene. 7. Fejl meddelelser Advarsel! Prøv ikke at lukke laderegulatoren op eller at erstatte komponenter, ved fejl. Upassende vedligeholdelse kan ødelægge laderen og systemet. Hvis laderegulatoren opdager fejls eller uautoriseret betjening begynder den at blinke med fejlkoden i displayet. Fejl koderne kan være differentieret i forhold til om der er en midlertidig fejl (overforbrug ) eller flere alvorlige fejl som ikke kan rettes med almindelige redskaber. Siden ikke al fejl kan samtidig vises, vil kun den fejl med den højeste fejl nummer ( prioritet) blive vist. Hvis flere fejl er opstået, den anden fejl kode er vist efter rettelsen af den første fejl. Indeværende funktion kontrollerer kun forbrug udgangen når det er mørkt ( om natten ). Under dagslys forbrug udgangen slukkes. Solcellen registrerer oplysningerne om lysets intensitet. Forbruget er aktiveret så snart solcellen registrerer at det er nat. Når først det bliver lys, laderegulatoren deaktiverer forbrug udgangen i forhold til den valgte tidsvarighed. Display Betydning Årsag / retsmiddel E02 Fejl i kommunikation med indre hukommelse (EEPROM ) Afbryd forbrug, solceller og batteri. Geninstaller systemet. Hvis fejlen opstå igen, kontakt forhandleren. E03 Fejl i kommunikation med ekstern bus ( 6- pollet stik) Kontroller den 6 polede stik konnekter, strømforsyningen. Hvis fejlen opstå igen, kontakt 4

5 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 Kortslutning ved den eksterne temperatur sensor Meget høj temperatur har slukket for forbruget på grund af for høj intern temperatur Ingen solcelle er tilsluttet (opdagelsen varer ca. 15 min. ) Batteri spænding for lavt Spænding <10.5V eller <21.0V Batteri spænding for høj Spænding >15.5V eller >31 V. Udgangs strøm er for høj. Laderegulatorens max strøm er blevet overskredet, udgangen er blevet afbrudt Strøm fra solceller er for høj. Max strøm for lader er blevet overskredet. E11 Kortslutning ved forbruget E12 Kortslutning ved solcellerne + - Batteriet er tilsluttet omvendt E13 Ingen batteri tilsluttet eller forbindelsen til batteriet er afbrudt. 8. Garanti forhandleren. Kontroller kontakten ved den 2 polede konnekter, fjern kortslutningen, kontroller sensoren Lad laderegulatoren afkøle. Kontroller årsagen for overopvarmning ( installation, andre varme kilder). Eventuel bring ned lade strømmen, forbrug. Vær sikker på at det er nok ventilation Kontroller solcellens kabler og tilslutninger, eventuel omvendt polaritet Kontroller installationen, batteriet, oplad batteriet manuelt. Forbruger som er direkte tilsluttet til batteriet kan aflade batteriet. Kontroller installationen, batteriet, eller eventuel andre lade kilder. Reducer strømforbruget. Strøm spidser opstår måske en gang imellem. Prøv at tilslutte forbruget igen. Reducer solcellernes effekt. Fjern kortslutningen og prøv at tilslutte den igen. Fjern kortslutningen ved solcellernes indgang. Frakobler batteriet og tilslut den korrekt. Fjern batteri kabler, check batteri spænding( over 12V, check kabler. Tilslut batteriet i gen, tilslut solcellernes kabler igen. Producenten påtage sig følgende garanti forpligtelser mod slutbrugeren: Producent vil fjerne alle fabrikations og materiale fejl i laderegulatoren som har indflydelse over den korrekte funktionalisme i garanti perioden. Normal slid repræsenterer ikke fejl. Garantien bortfalder ved slut brugeren hvis fejlen skyldes upassende installation eller upassende eller skødesløs behandling, mekanisk beskadigelse, upassende opførelse af monteringen eller upassende operation eller betjening. Garantien er lovlig hvis efter opdagelse, af fejlen, den er straks annonceret til jeres specialiseret forhandler. Reklamationen skal sendes af den specialiserede forhandler hen til producenten. En kopi af købebeviset skal medfølge. En præcis fejl beskrivelse er krævede for at få en hurtig afgørelse. Garantien udløber 24 måneder efter brugeren har købt varen, undtaget de tilfælde hvor fabrikanten har givet en speciel forlængelse af garantiperioden - skriftligt. Producentens garanti baseret på købebeviset er ikke påvirket af disse garanti forpligtelser. Producenten er berettiget til foretage garantien ved at rette fejlen eller levere en ombytnings vare. Dette indebære ikke ombytningen, forsendelsesomkostninger, eller reinstallation omkostninger. Hvis reparation eller erstatningsleverencen ikke er muligt eller ikke kan gennemføres i en passende periode, erstattes værdi differencen. Senere reklamationer imod producenten begrundet af dette garanti bevis, er udelukket. Tilladt temperatur område: -10 C til50 C Tilladt opbevaringstemperatur: -20 C til80 C Effekt forbrug : 12V-ca. 12,5mA, 24V: ca. 15,8mA PWM Hyppighed: 30 Hz Maksimum indgangs spænding: 45V Minimum batteri spænding: 6.9 V Strøm: Max strøm fra solceller Max strøm til forbrug PR1010 PR1515 PR2020 PR A 15A 20A 30A 10A 15A 20A 30A Temperatur Beskyttelse Afbrudt ladning >85 C, Tilslut ladning < 75 C Data for slut opladning Batteri type Gel batteri Syre batteri Flad opladning lade 14.1 V 28.2V 13.9 V 27.8V Boost opladning 2h 14.4 V 28.8V 14.4 V 28.8V Udligning opladning V 29.4V 30dage ved lige V (28.8V) 14.7 V (28.8V) holdelse opladning Temperatur kompensation (for 2:00h:) (for 2:00h:) +/- 4mV per K og celler ( indre sensor, tilstede, valgfri ekstern sensor er muligt) Laderegulator aktivering Aktivering af princip SOC Kontrol Spænding kontrol måling i laderen Flad opladning SOC >= 70% >=12.7 V eller >=25.4 V Boost opladning SOC: 40% - 69% 11.7V 12.4V ; eller 23.4V 24.8V Udligning opladning SOC < 40% < 11.7V bzw. 23.4V 30dage ved ligeholdelse opladning Hvis i løbet af 30 dage boost og udligning opladning ikke var aktive Afbrydelse af forbrug SOC Kontrol Spænding kontrol SOC < 40% < 11.7 V 23.4V Tidligere varsling af afbrydelse Afbrydelse af forbrug SOC< 30% < 11.1 V 22.2V Tilslutning af forbrug SOC >50% > 12.6V 25.2 V Mekaniske Data Beskyttelses type IP 22 Installation Mur installation Vægt 350 g Kasse Genanvendelse af plastic kasse Dimensioner 187 x 44 x 96 mm (LxBxH mm ) Huler til montering Lodret 60mm ; vandret 177 mm Terminaler 16 mm2 25 mm2 / AWG: 6 4 KeryChip ApS, Tagtækkervej 27B, 8800 Viborg, Denmark Tel: Fax: Web: Teknisk Data De tekniske data er med forbehold for ændringer fra producentens side. Elektriske Data Drift spænding 12 V eller 24 V ; automatisk genkendelse Spænding område 12 V: 6.9 V 17.2 V Spændings område 24 V: 17.3 V 43 V 5

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Phocos CXN serie 10 40 A Programerbar laderegulator med negativ jord Monterings og brugervejledning For laderegulator type CXN 10/20/40 Side 1 Din nye CXN laderegulator er en state-of-the-art regulator,

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik.

Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk E-mail: info@bgteknik. Værd at vide om Side 1 af 6 fra 12volt eller 24volt batterispænding til 230volt AC Anpartsselskabet BG Teknik Århus Grenåvej 148 DK-8240 Risskov Tel. +45 8741 8010 Fax. +45 8617 4444 http://www.bgteknik.dk

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere