Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w"

Transkript

1 Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R (ohm) belastning. Frekvens 50 Hz med justerbar spænding volt. RS-232C interface for fjernbetjenings enhed (ekstraudstyr). Belastnings afhængig køleventilator. Avanceret mikroprossessor styring. Beskyttelse: Lav DC spænding Overbelastning (AC) Kortslutning (AC) Lav batteri spænding alarm For høj batterispænding For høj temperatur Stratosol Aps Segaltvej 341, 8541 Skødstrup Stratosol Aps tekst eller billeder I uddrag,eller kopi må ikke foretages uden skriftlig samtykke fra Stratosol Aps Side 1

2 2. Introduktion Denne inverter serie, er en af de mest avancerede mobile vekselstrøm systemer der kan fås. For at få mest muligt ud af denne avancerede inverter, skal den installeres og anvendes korrekt. Venligst læs instruktionerne i denne vejledning, før du installerer og bruger denne model Betjening af frontpanelet. On / OFF Kontakt Funktions knap ON / OFF kontakt: Tænd og sluk for inverteren Under installationen skal afbryderen være i position OFF Funktions knap: Når knappen påvirkes stepper du mellem de forskellige funktioner den valgte funktion vises med diodelampe over displayet. Opstår der en fejl, vil fejlen vises blinkede i displayet. 2-2 Bagside - tilslutning af jord samt 12 volt Ventilations åbninger. Åbninger må ikke tildækkes der skal være mindst 10 cm. til væg eller anden luft hindring. Stratosol Aps Side 10

3 Terminaler for tilslutning af batteri. Tilslut 12 V. batteri (+) er positiv og (-) er negativ. Byttes der om på + og vil sikringerne inde i inverteren springe og der opstår permanente skader på inverteren. Tilslut kun inverteren til den spænding den er beregnet til se på inverterens påstempling Ved tilslutning til batteri SKAL det sikres at + på batteri forbindes til + på inverteren og på batteriet tilsluttes på inverteren. Garanti bortfalder ved tilslutning med omvendt polaritet! Advarsel Tilslut ikke en 12 volt inverter til 24 volt, dette vil øjeblikkelig ødelægge inverteren RS-232 stik. Tilslutning af fjern betjenings enhed. (Ekstraudstyr kan tilkøbes) Tilslut altid inverteren til jord eller bilens karosseri Benyt altid min. 10 mm 2. jordledning. Advarsel Drift af omformeren uden Korrekt jordforbindelse kan resultere i en elektrisk sikkerhedsrisiko. Advarsel farlig stød. Før vi går videre, kontrolleres det omhyggeligt at frekvensomformeren ikke er tilsluttet batterierne, og at alle ledninger er koblet fra eventuelle elektriske kilder. Tilslut ikke Udgangsstikkene i omformeren til anden AC kilde som f.eks. en generator eller til el-nettet. 2-3 Installation. Inverteren skal installeres på steder, der opfylder følgende krav: Tørt må ikke udsættes for vand eller vandstænk. Køligt Omgivelses temperatur bør være mellem -20 C og + 50 C. bedst i kølige omgivelser. Ventileret Minimum 20 cm. luft omkring inverteren til luftcirkulation og køling. Det skal sikres at ventilationsåbningerne på bagsiden og bunden af enheden ikke blokeres. Stratosol Aps Side 11

4 Sikkerhed - Må ikke installeres i batterirummet eller andre områder hvor brændbare dampe findes, F.eks. område med brændstof eller i motorrum. Støv-frit Inverteren må ikke installeres i støvede miljøer, hvor der er støv, træ partikler eller anden form / spåner. Dette støv kan blive trukket ind i enheden, når køleventilatoren er i drift. Tæt på batteriet - Undgå lange kabler, men installerer ikke inverteren i samme rum som batteriet Brug den anbefalede ledning så længde og størrelse passer. (se afsnit 2-6). Placer ikke inverteren, hvor den vil blive udsat for gasser der produceres af batteriet, disse gasser er meget ætsende, og ved længere tids påvirkning, vil disse skade inverteren. 2-4 tilslutning og test Pak inverteren ud og efterse den for ydre skader, er der ydre skader på inverteren må den IKKE tilsluttes kontakt forhandleren hvor den er købt for yderligere oplysninger. Tryk on/off kontakten mod Off Monter kablerne til terminalerne på bagsiden af inverteren. Den røde terminal er positive (+) og den sorte terminal er negativ (-). Benyt f.eks. rød kabel til + og sort kabel til ELLER benyt kun sort kabel MEN marker + kablet med RØD TAPE i hver ende af kablet, - kablet markeres med BLÅ TAPE i hver ende af kablet. Før skruerne spændes er det en god ide at smøre disse med en dråbe olie eller fedt så river gevindet ikke, det kan senere afmonteres. Monter kablerne i terminalerne og spænd i skruen således at den klemmer ledningerne og disse holdes forsvarligt fast i terminalerne. Advarsel Vær sikker på at begge skruer på terminalerne er spændte. Skruerne på terminalerne spændes med moment på 9-10 ft-lbs eller Nm. Løse forbindelser vil blive overophedet og kan resultere i brandfare Tilslut (minus kablet) på inverterens minus terminal til (minus) på batteriet. Inden du går videre, kontrolleres det at kablet du lige har tilsluttet mellem den negative terminal på inverteren til den negative pol på batteriet. Bemærk Omvendt polaritet tilslutning vil brænde sikringen over i inverteren og kan skade inverteren permanent. Skade som følge af tilslutning med omvendt polaritet er ikke omfattet af garantien Tilslut + (plus kablet) på inverterens plus terminal til + (plus) på batteriet. Stratosol Aps Side 12

5 Advarsel Du kan observere en gnist, når du laver denne forbindelse, da strømmen kan flyde og kan begynde at oplade kondensatorene i inverteren. Lav ikke denne forbindelse i nærheden af brandfarlige dampe da dette kan resultere i eksplosion eller brand Indstil afbryderen til positionen ON, og du vil høre en "bi-bi-bi" lyd. Samtidig, viser displayet ordet "ASIAN" to gange, herefter vil du høre en kontinuerlig hyle-lyd fra den interne alarm. Når AC spænding (230 volt) vises på displayet, betyder det, at enheden er færdig med sit selv-tjek og er klar til at afgive 230 volt til dine forbrugere Indstil afbryderen til OFF-position, og enheden slukker Benyt et power meter til præcist at måle den sande output RMS spænding på omformeren. Vores firma bruger en power meter, såsom IDRC CP-350 eller ABM 2019 for at måle vores produkt. 2-5 AC sikker jording. Inverteren jordes i bygninger med jordspyd, eller andet der har god forbindelse til jord. I køretøjer mm. Forbindes jord til karosseriet. Der benyttes et jordkabel på min. 10 mm volt modeller. Der er ikke lavet forbindelse mellem 0-leder og jord i frekvensomformeren. Advarsel Brug ikke inverteren uden at tilslutte den til jord. Elektrisk stød kan blive resultatet Forberedelse af kabler for tilslutning af DC forbindelser. Følg denne fremgangsmåde for at tilslutte batterikablerne til input terminalerne på inverteren. kablerne skal være så korte som muligt (helst mindre end 2 meter) og kraftige nok til at håndtere den nødvendige strøm i overensstemmelse med de elektriske bestemmelser, der gælder for din installation. Kabler der ikke er en tilstrækkelig kraftige (for tynde) eller er for lange, vil forårsage nedsat ydeevne såsom dårlig Hz-bølge kapacitet og give hyppige advarsler lav indgangsspænding samt nedlukning/afbrydelse af inverteren. Disse advarsler om lav indgangsspænding, skyldes et for stort DC spændingsfald over kablerne fra batteriet til inverteren. Jo længere og tyndere disse kabler er, jo større spændingsfald. Stratosol Aps Side 13

6 Advarsel Installationen af en sikring skal være på positiv kabel. Manglende montering af en sikring på "+" kabel mellem inverter og batteri kan forårsage skade på inverteren og er ikke omfattet af garantien. Benyt kun ledninger af god kvalitet og hold ledningslængder korte - max. 2 meter. Inverter Kabel tykkelse Sikring YK-PSW1270E 700 watt 25 mm A YK-PSW12100E 1000 watt 35 mm A Montering af kabler og sikring. Stratosol Aps Side 14

7 2-7 Betjening og drift af inverter. Tænd inverteren ved hjælp af tænd / sluk-knappen på frontpanelet. Inverteren er nu klar til at levere strømmen til dine forbrugere. Hvis du har flere forbrugere der forsynes med spænding fra inverteren, bør disse tændes separat - efter at inverteren er tændt, dette vil sikre, at inverteren ikke behøver at levere startstrøm til alle forbrugere på én gang Kontrol og indikator i display On/OFF knappen tænder og slukker for inverteren. Inverteren skal forsynes med spændingmellem 10,0 og 16,0 volt. Inverteren har følgende specifikationer ved over og under spænding. Model DC input Overspænding slukker ved DC input Overspænding alarm ved DC input Underspænding slukker ved DC input Underspænding alarm ved 1500/2000 Watt 16,0 volt 15,5 volt 10,0 volt 10,5 volt For at steppe gennem menuen for udlæsning af de forskellige målinger, trykkes let på knappen Function ved hvert tryk flyttes til næste måleområde se diode Indikator for output (230 volt). LED display lys viser udgangsspændingen i volt Indikator for forbrug. LED display lys viser det aktuelle strømforbrug i Amp. (Strømforbrug på udgang) Indikator for forbrug i watt. LED display lys viser det aktuelle forbrug i watt. (Forbrug på udgang) Indikator for DC spænding. LED display lys viser den aktuelle spænding inverteren forsynes med. (F.eks. batteri) Indikator for temperatur. LED display lys viser den aktuelle temperatur inde i inverteren Indikator for frekvens. LED display lys viser den aktuelle frekvens på vekselspændingen vises i HZ sek. Stratosol Aps Side 15

8 2-7-8 over spændings beskyttelse (OVP). LED display viser OVP, dette indikerer at inverteren har fået for høj spænding tilført (over 16 volt) og der er slukket for udgangsspændingen Under spændings beskyttelse (UVP). LED display viser UVP, dette indikerer at inverteren har fået for lav spænding tilført (under 10 volt) og der er slukket for udgangsspændingen Over temperatur OTP). LED display viser OTP, dette indikerer at temperaturen inde i inverteren er for høj og der er slukket for udgangsspændingen. Inverteren kan overophede, hvis den belastes lige til grænsen for hvad den kan yde og / eller den er installeret på et sted, som ikke gør det muligt at afgive varmen fra inverteren. Inverteren vil automatisk starte op igen, når den er kølet ned Overbelastnings beskyttelse (OLP). LED display viser OLP, dette indikerer at inverteren har slukket for udgangsspændingen. Hvis udgangsstrømmen /Amp.) når over den maksimale strøm slukkes inverteren, der skal genstartes manuelt på ON/OFF knappen. Der er evt. for mange forbrugere koplet på inverteren, prøv at slukke for en af forbrugerne. LED lys: OVP OTP OVP OLP Stratosol Aps Side 16

9 2-8 Køleventilatoren Inverterens Køleventilator måler udgangseffekten og temperatur og starter når der er behov for at nedsætte temperaturen. Når inverteren tændes og udgangseffekten er under 300 watt starter ventilatoren ikke, dette er i overensstemmelse med krav om at spare på energien. Når udgangseffekten er over 300 watt vil køleventilatoren begynde at køre for at nedbringe den indre temperatur. Hvis ventilations åbningen er blokeret bliver inverteren for varm og over temperatur beskyttelse mode (OTP) indtræffer. Køleventilatoren vil fortsat arbejde på at nedbringe den indre temperatur. Når temperaturen kommer ned til det normale, vil inverteren starte op automatisk igen. 3. Vedligeholdelse Meget lidt vedligeholdelse skal til for at din inverter fungerer korrekt. Du bør rense udvendigt på inverteren med jævne mellemrum med en tør klud for at forhindre ophobning af støv og snavs. På samme tid strammes skruerne på DC input terminalerne. 4. Fejlfinding. ADVARSEL! Du må ikke åbne eller adskille inverteren. Forsøg på at udføre service på enheden selv kan medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Problemer med fjernsyn - tv-interferens: Drift af frekvensomformeren kan forstyrre tv-modtagelse på nogle kanaler, hvis denne situation opstår følgende trin kan bidrage til at afhjælpe problemerne Sørg for, at chassiset er jordet i klemmen på bagsiden af inverteren er solidt tilsluttet til jordsystemet i din bil, båd eller bolig. Benyt ikke apparater med højt forbrug, mens du ser fjernsyn. Sørg for, at antennen giver dit tv giver et godt ( "sne frit") signal, og du bruger antennekabel af god kvalitet kabel mellem antenne og tv. Flyt fjernsynet så langt væk fra inverteren som muligt. Hold kablerne mellem batteri og inverter så korte som muligt, sno dem sammen (som et reb) omkring 2 til 3 snoninger pr 30 cm. dette minimerer udstrålet interferens fra kablerne. Problem Mulig årsag Afhjælpning Lav output spænding Benyt voltmeter med sand RMS volt Display advarsel OLP blinker For stor belastning af inverter Reducer antallet af forbrugere. Ingen udgangsspænding. fejl på indgangsspændingen For lav eller for høj indgangsspænding Oplad batteriet, efterse batteri, tilslutninger og ledninger. Se punkt Ingen udgangsspænding OVP blinker på display. På 1500 w. modeller med forbrug på under 1300 watt. På 2000 w. modeller med forbrug på under 1700 watt. Udgangsspændingen er lukket Skab bedre ventilation. Det sikres at ventilations huller ikke er tildækket. Nedsæt (hvis muligt) omgivelsestemperaturen. Stratosol Aps Side 17

10 Ingen udgangsspænding OLP blinker på display Kortslutning på 230 volt siden eller for stor belastning tilsluttet (apparat med for stort forbrug). Kontroller AC ledninger og apparater for kortslutning. Frakobl defekt apparat og eller ledninger. 5. Garanti. Vi garanterer dette produkt mod defekter i materialer og forarbejdning i garantiperioden. Defekte invertere vil blive repareret eller udskiftet. Garanti reparationer sendes direkte tilbage til os når - afsender betaler fragt til os. Denne garanti vil blive betragtet som ugyldig, hvis enheden har lidt synlige skader fremkommet af naturlige og / eller menneskeskabte faktorer, ændring enten internt eller eksternt, og dækker ikke skader som følge af forkert brug, såsom at slutte enheden til en uegnet strømkilde, forsøg på at drive produkter med et for stort strøm forbrug, eller brug i uegnede miljøer. Dette er den eneste garanti, virksomheden yder. Ingen andre garantier udtrykke eller antydede, herunder garantier og salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Reparation og udskiftning, er din eneste løsning, og virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for skader, hverken direkte, tilfældige, specielle eller følgeskader, selv om det skyldes fejl fremkommet ved at negligere andre fejl. 6 Vigtige sikkerheds informationer: Advarsel Før du installerer og bruger din nye inverter, skal denne sikkerhedsinstruktion læses og gemmes. 6-1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Udsæt ikke inverteren for regn, sne spray, tåge eller støv. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller blokeres, dette medfører at risikoen for fare stiger. Inverteren må ikke installeres i et nul-clearance rum, dette kan medføre overophedning For at undgå risiko for brand og elektrisk stød skal de alle ledninger være i god elektrisk stand, og at ledningerne ikke er ikke underdimensionerede. Inverteren må ikke benyttes med beskadigede eller en ledningsføring under standard. 6-2 Forholdsregler, når man arbejder med batterier Kommer batterisyre i kontakter hud eller tøj, vaskes straks med sæbe og vand. Ved syre i øje, skal øjet straks skylles øje med rindende koldt vand i mindst 20 minutter - søg straks lægehjælp. Stratosol Aps Side 18

11 6-2-2 Ryg aldrig, Frembring aldrig en gnist eller flamme i nærheden af batteri og motor Undgå at tabe et metal værktøj på batteriet. Den resulterende gnist eller kortslutning på batteriet eller andre elektriske dele kan forårsage en eksplosion Fjern personlige metalgenstande såsom ringe, armbånd, halskæder og ure, når du arbejder med et blysyre batteri. Et bly-syre batteri producerer en kortslutnings strøm der er høj nok til at smelte en ring eller lignende metal og kan derfor forårsage en alvorlig forbrænding. 7 Tillæg A 7-1 Dip-switch (i venstre side af inverteren). S1 S2 S3 Baud Rate S4 Strømsparre AC ADJ. Frekvens(Hz funktion ON 60 OFF OFF 2400 OFF OFF 200 OFF 50 OFF ON 4800 OFF ON ON OFF OFF OFF S1 Frekvens I HZ. S2 og S3 Baud Rate S4 Strømsparre funktion on og off. Når der ændres på en switch skal inverteren slukkes og startes for at opdatere hukommelsen I inverteren. 7-2 AC spændings regulering Udgangsspændingen kan reguleres fra 100 til 120 volt eller 200 til 240 volt AC. Spændingen vil stige ved at dreje skruen fra højre mod venstre. Ved regulering af spændingen benyttes en lille skruetrækker der stikkes ind i hullet ved siden af switch drej forsigtig på reguleringsskruen. Bemærk: Denne bruger manual kan ændres uden varsel. Stratosol Aps Side 19

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017

StyleView. Strømforsyningssystems referencevejledning. til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22013 SV22-22016 SV22-22019 SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 StyleView Strømforsyningssystems referencevejledning www.ergotron.com USA 1-800-888-8458 Europa +31 (0)33-45 45 600 til 220-240 VAC/50 Hz SV22-22011 SV22-22014 SV22-22017 SV22-22012 SV22-22015 SV22-22018

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN.

UNDLAD AT PLACERE EN BLÆSERKØLET LADER, HVOR STØV, SNAVS ELLER BLÆSEREN. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye switch mode-batterilader. Denne lader indgår i en serie af professionelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer det nyeste teknologi inden for batteriopladning.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere