Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast."

Transkript

1 Ensinger kompakt materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast. 1

2 ndholdsfortegnelse Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast 4 Konstruktions plast Fugtighedsabsorption Modificeringsmuligheder Varmebestandighed 7 Mekaniske parametre Glid og slidforhold 9 Brandforhold Strålingsbestandighed 11 Anvendelse indenfor elektroteknik 1 Bearbejdning af plast 14 Retningslinier for spåntagende bearbejdning 14 Retningslinier for afspændingsbehandling 1 Svejsning 17 Klæbning 17 Dimensionsområde for halvfabrikata 1 Fritagelse for ansvar 19 Materialeegenskaber 19 Bemærkninger til materialeegenskaber 19 Ensinger plasttyper Materialeegenskaber Kemikaliebestandighed Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik 1

3 Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast PB P PA PES, PPSU PE, PSU PPP, PCHT PEKEKK PEEK LCP, PPS PTFE, PFA ETFE, PCTFE PVDF C C Konstruktions plast PC PAT PA4, PA/T PET, PA PBT, PA POM PMP PA11, PA1 C Standard Teknisk Plast PPE mod. PMMA PP PE PS, ABS, SAN Amorf Delkrystallinsk Thermoplastiske plast kan inddeles i amorfe og delkrystallinske polymerer afhængig af deres forskellige strukturer. Plast med amorf struktur er som regel transparent med tendens til spændingsfølsomhed. På grund af den store dimensionsstabilitet er disse plasttyper velegnede til præcisionsdele. Delkrystallinske plast er af natur opale, ofte seje og udviser en god til meget god kemikaliebestandighed. Derudover kan plasttyperne inddeles med udgangspunkt i deres temperaturbestandighed. Højtemperatur plast kan anvendes kontinuerligt ved temperaturer over C og har et højt thermisk, mekanisk egenskabsniveau. Plast, der er egnet til højeste anvendelsestemperaturer (P, PB, PTFE), kan ikke bearbejdes ved smelteteknikker. Disse bearbejdes ved sintringsmetoder. Konstruktions plast kan i mange tilfælde anvendes ved temperaturer mellem C og C. De udviser gode mekaniske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Standard teknisk plast kan anvendes permanent ved temperaturer under C. Plastpyramiden der vises ovenfor giver på grundlag af disse kriterier en oversigt over thermoplastiske plasttyper.

4 Højtemperatur plast (P) Opfylder FDA krav P Afhængig af kvaliteter, stor styrke, ringe koldflydning og god slidstyrke op til C kontinuerlig anvendelsestemperatur. Stor dimensionsstabilitet, elektrisk isolerende, høj renhed og lav afgivelse af røggasser. Velegnet til komponenter, der udsættes for høje thermiske og mekaniske påvirkninger. Svært antændelig. TECATOR (PA) Opfylder FDA krav PA Stor mekanisk styrke, ringe koldflydning og stor kemikaliebestandighed. God slidstyrke, lav varmeudvidelse og svært antændelig. HT (PEK) Højere egenskabsniveau sammenlignet med almindelig. Høj slidstyrke, derfor velegnet til højt belastede glideelementer. God kemikaliebestandighed. Svært antændelig. (PEEK) Opfylder FDA krav PEEK Yderst alsidig egenskabsprofil: ringe koldflydning, højt Emodul. Fremragende tribologiske egenskaber, især stor slidstyrke. God bestandighed mod aggressive medier og kemikalier. Fysiologisk risikofri. Svært antændelig. (PPS) Opfylder FDA krav PPS God kemikaliebestandighed, ringe koldflydning, stor dimensionsstabilitet p.g.a lav fugtighedsabsorption. Højt Emodul og svært antændelig. TECASON E (PES) Opfylder FDA krav PES Svært antændelig, gode elektriske og dielektriske egenskaber. Er dermed velegnet som elektrisk isoleringsmateriale. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. (PPSU) Opfylder FDA krav PPSU God slagstyrke, god kemikalie og hydrolysebestandighed. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECASON S (PSU) Opfylder FDA krav PSU Stor styrke, stivhed og hårdhed. Lav fugtighedsabsorption og stor dimensionsstabilitet. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECAPE (PE) Opfylder FDA krav PE Meget gode mekaniske og elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PTFE (PTFE) Opfylder FDA krav PTFE Bedste kemikaliebestandighed. Kontinuerlig anvendelsestemperatur ca. C. Meget gode glideegenskaber og udmærkede elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. ETFE (E/TFE) Opfylder FDA krav ETFE Gode kinetiske glideegenskaber og meget god kemikaliebestandighed. Gode mekaniske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PVDF (PVDF) Opfylder FDA krav PVDF Meget god kemikaliebestandighed. Gode elektriske og thermiske egenskaber. Stor sejhed selv ved lave temperaturer samt gode mekaniske egenskaber. Thermoplastisk bearbejdelighed og giftfri. Svært antændelig. 4

5 Konstruktions plast TECAMD 1 (PA1) Meget stor sejhed, god kemikaliebestandighed, laveste fugtighedsabsorption af alle polyamider (PA). Levnedsmiddelgodkendt. TECAMD 4 (PA4) God varmeisolation. Meget velegnet til glid og slidkomponenter, der udsættes for høje temperaturer. Stor sejhed. (PA) God stivhed, hårdhed, slidstyrke og dimensionsstabilitet. Gode glidegenskaber. Mulighed for FDA godkendte kvaliteter. Kan anvendes til komponenter, der udsættes for højere belastning og varmepåvirkning. TECAMD (PA) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk thermoplast med gode dæmpningsegenskaber, god slagstyrke og stor sejhed selv ved lave temperaturer. God slidstyrke især mod ru og urene overflader. T (PA G) Opfylder FDA krav G Støbt polyamid med egenskaber meget lig TECAMD. Støbeprocessen muliggør fremstilling af emner med stor volumen og stor godstykkelse. TECARM (PAG) Højbelastbar polyamid blokpolymer. God styrke og sejhed især ved lavtemperaturanvendelser. Stor slag og slidstyrke. Mulighed for tilpasning af materialeegenskaberne. (PC) Opfylder FDA krav PC Amorft, transparent materiale med stor slagstyrke. Kontinuerlig anvendelsestemperatur op til 1 C. God mekanisk styrke, ringe koldflydning og meget god dimensionsstabilitet. Levnedsmiddelgodkendt. TECAPET (PET) Opfylder FDA krav Gode slidegenskaber. Stor dimensionsstabilitet p.g.a. lav thermisk udvidelse og fugtighedsabsorption. Gode dielektriske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Levnedsmiddelgodkendt. TECADUR PBT (PBT) Opfylder FDA krav PBT Stor styrke og sejhed samt god dimensionsstabilitet. Gode glid og slidegenskaber. Velegnet til emner med snævre tolerancer p.g.a. lav fugtighedsabsorption, meget høj stivhed samt lav varmeudvidelse ved typer armeret med glasfiber. AH (POMC) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk POMcopolymer. Rimelig lav fugtighedsabsorption, god udmattelsesstyrke og stivhed. Nemt at bearbejde til emner med snævre tolerancer. God dimensionsstabilitet og gode glidegenskaber. Levnedsmiddelgodkendt. AD (POMH) Opfylder FDA krav H Lidt bedre mekaniske egenskaber sammenlignet med AH. Gode fjedrende egenskaber og stor overfladehårdhed. Meget gode kinetiske glidegenskaber. TECARAN ABS (ABS) Meget god elektrisk isoleringsevne, lille vandoptag, gode dæmpningsegenskaber, klæbbar, høj udmattelsesstyrke og stivhed, bestandig overfor fortyndede syrer og rengøringsmidler. TECANYL (PPE) Meget god elektrisk isoleringsevne, god svejsbarhed og klæbbarhed, god styrke, højbelastbar, varmvandsbestandig. TECAFNE PE (PE) Meget god elektrisk isoleringsevne, meget lille vandoptag, gode kinetiske friktionsegenskaber, god slagstyrke ved lave temperaturer, god svejsbarhed, bestandig overfor talrige opløsningsmidler, fortyndede syrer og rengøringsmidler, lav densitet.

6 Fugtighedsabsorption Fugtighedsabsorption i % indtil mætning forekommer ved C og % RF. 1,,,,,1 GF TECAMD 4 11 TECAMD, og TECATOR GF Stahl TECAPE TECAPET TECADUR PBT AH PTFE TECAFNE PE GF4 PVDF STAHL steel Thermisk længdeudvidelseskoefficient ( 1/K) sammenligning med andre plastmaterialer har polyamider en højere fugtighedsabsorption. Dette kan medføre dimensionsændringer på færdige komponenter samt reducerede styrkeegenskaber og ændring i de elektrisk isolerende egenskaber. Præcision er afhængig af dimensionsændringer p.g.a. klimatisk indvirken. Modificeringsmuligheder Egenskaberne for plast kan tilpasses anvendelsesområder ved tilsætning og/eller modificering af forskellige fyldstoffer. Fiberforstærkning Glasfiber anvendes først og fremmest til at forstærke de mekaniske egenskaber. sær trækstyrke, men også andre egenskaber såsom trykstyrke og varmedimensionsstabilitet kan forbedres. Kulfiber kan anvendes som alternativ til glasfiber til at forstærke de mekaniske styrkeegenskaber. På grund af den lave vægtfylde opnås derved med samme vægtandel højere styrkeværdier. Desuden giver tilsætning af kulfiber forbedrede glid og slidegenskaber Farve kan tilsættes individuelt og kan derfor tilpasses forskellige nuancer (f.eks. i.h.t. RAL eller Pantone). Ved højtemperatur plast er udvalget af farvepigmenter begrænset. Beskyttelse mod lyspåvirkning Vejrlig eller permanent høj varmepåvirkning medfører hos mange plastmaterialer misfarvning eller forringede mekaniske egenskaber. Dette kan reduceres ved tilsætning af UV eller varmestabilisatorer. Friktions og slidnedsættende fyldstoffer Grafit er et rent kulstof, som i finmalet stand udviser stor smørende effekt. Ved tilsætning i plastmaterialer kan friktionskoefficienten for disse nedsættes. PTFE er en højtemperatur bestandig flourplast. Typisk for dette materiale er dets antistick egenskaber samt meget lave friktionskoefficient. Under trykpåvirkning danner PTFE fyldte plastmaterialer en fin lavfriktions glidefilm på deres modpart. Molybdændisulfid anvendes hovedsageligt som nukleeringsmiddel og danner allerede ved tilsætning af små mængder en finkrystallinsk struktur med større slidstyrke og lavere friktionskoefficient.

7 Varmebestandighed C C 4 4 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE Venstre søjle: Varmebestandighedstemperatur v. 1, N/mm i.h.t. HDTA Højre søjle: Kontinuerlig maksimum anvendelsestemperatur PTFE PVDF TECAMD 4 TECAPET TECADUR PBT TECAFNE PP TECAFNE PE Varmebestandigheden for et givent plastmateriale karakteriseres først og fremmest ved dets varmebestandighedstemperatur samt den kontinuerlige anvendelsestemperatur. Varmebestandighedstemperaturen (Heat deflection temperature, HDT) beskrives som den temperatur, ved hvilken en bøjningsforlængelse på,% under en specifik bøjningsbelastning opnås..h.t. den ofte anvendte HDTA metode er belastningen 1, Mpa. Varmebestandighedstemperaturen giver en indikation af den maksimale anvendelsestemperatur for mekanisk belastede komponenter. Den kontinuerlige anvendelsestemperatur svarer til den øvre temperaturgrænse, hvorefter en nedbrydning af materialet finder sted p.g.a. thermisk belastning. Man skal her være opmærksom på, at de mekaniske egenskaber ved denne temperatur er markant anderledes end egenskaberne er ved rumtemperatur. 7

8 Mekaniske parametre Mekaniske parametre ved trækforsøg Spænding σ Mpa Trækforsøg i.h.t. DN EN SO 7 anvendes til at bedømme korttidstrækstyrken for et givent plastmateriale ved enakset påvirkning. Udover faktorer som spænding og udvidelse betyder også belastningstemperatur og tid en væsentlig rolle for udvælgelsen af et plastmateriale. σ R σ B σ R σ S σ R Sprøde hårde plast Seje hårde plast Trækstyrke σ σ defineres som trækkraften divideret med prøveemnets mindste oprindelige tværmål. Trækstyrke σ B σ B er trækstyrken ved maksimal kraft. Trækstyrke σ R σ R er trækstyrken ved brud. Trækstyrke σ S σ S er trækstyrken ved flydning, som foreligger, når kraftlængde ændringskurvens stigning (se graf) for første gang er lig med nul. Forlængelse ε ε defineres som længdeændringen ΔL som forekommer i relation til prøveemnets oprindelige længde L Forlængelsen ved maksimal kraft betegnes med ε B, forlængelsen ved brud betegnes med ε R, og forlængelsen ved flydning med ε S. Δσ σ B σ R Δε ε R ε S ε B ε R ε R Maksimal kraft Trækstyrke v. brud σ S Trækstyrke v. flydning Bløde, elastiske plast ε B Brudforlængelse ved maksimal kraft ε R Brudforlængelse v. brud ε S Brudforlængelse v. flydning Elasticitetsmodul E Ved plastmaterialer kan en lineær kurve kun konstateres i den underste del af spændingsudvidelsesdiagrammet. dette tilfælde gælder Hooks lov, som medfører, at kvotienten af spænding og udvidelse (elasticitetsmodul) er konstant. E = σ/ε i Mpa. Emodul for forskellige plasttyper (ved rumtemperatur) i Mpa *Venstre søjle: Tør tilstand Højre søjle: Fugtig tilstand 11 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE PTFE PVDF TECAMD 4* * * TECAMD * TECAPET TECADUR PBT AH AD TECAFNE PP TECAFNE PE

9 Glid Gleit og und slidforhold Verschleißverhalten Plast Kunststoffe har indenfor haben forskellige sich in verschiedenen anvendelsesområder Bereichen sig als som Gleitwerkstoffe værdifulde glide bewährt. og slidmaterialer. Besonders sær vist fordele vorteilhaft som sind gode dabei tørløbsegenskaber, deren gute Trockenlaufeigenschaften, lave driftsomkostninger Geräusch und samt Wartungsarmut, kemikaliebestandig støjdæmpning og hed chemische og elektrisk Beständigkeit isoleringsevne und die spiller elektrische ind. solierung. Glid og slidforhold er i sig selv ingen materialeegenskaber. Das Gleit Disse und beregnes Verschleißverhalten specifikt udfra ist dabei det tribologiske keine system Materialeigenschaft, baseret på forskellige sondern wird parametre spezifisch durch das tribologische overfladeruhed, System mit ver smøre som materialesammensætning, midler, schiedenen belastning Parametern eller temperatur. wie Werkstoffpaarung, Oberflächenrauigkeit, Schmierstoff, Belastung, De Temperatur medfødte etc. gode ermittelt. glidegenskaber for plast kan tilpasses specifikke krav ved tilsætning af forskellige additiver Die inhärent (se guten kap. Modificeringsmuligheder Gleiteigenschaften der Kunststoffe ). können dabei durch Additive den ent side sprechenden Anforderungen angepasst werden (s. Kapitel "Modifizierungsmöglichkeiten" Seite ). Forstærkningsmaterialer Verstärkend wirkende Zusätze som f.eks. wie glasfiber, Glasfasern, glaskugler Glaskugeln eller mineralske oder mineralische fibre medfører Füllstoffe som regel wirken slidende sich indvirkning der Regel på plastmaterialets abrasiv auf den glidmodpart. Gleitpartner aus. Støbte Gusspolyamide polyamider werden anvendes häufig ofte in Gleitlageranwendungen har medført, eingesetzt, at et weshalb stort variende auch eine antal Vielzahl kvaliteter som glidelejer, hvilket med gleitreiboptimierter optimerede friktionsegenskaber Materialien erhältlich forefindes. ist. Såfremt Wenn Lager lejer auch skal anvendes unter hohen ved Temperaturen, høje temperaturer, hohen høje Geschwindigkeiten hastigheder eller stort oder fladetryk, starken anvendes Flächen mit højtemperatur pressungen arbeiten plast. sollen, nedenstående kommen diagram Hochtemperaturkunststoffe de tribologiske zum egenskaber Einsatz. n i den forskellige folgenden plast Dia leje jævnførematerialegrammen med sind die forskellige tribologischen overfladeruheder. Eigenschaften verschiedener Gleitlagerwerkstoffe unterschiedlicher Oberflächenrauigkeit gegenübergestellt. Friktionskoefficient µ, GF, CF CF LA,4 L, PVX TECADUR PBT AH TECAFNE PE Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm 1 Slid i µm/km Reibungskoeffizient Friktionskoefficient µ µ, GF GF CF AH, CF L LA,4 TECADUR PBT, TECAFNE PE 1 4 Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm Verschleißrate Slid in i µm/km 9

10 Brandforhold en del anvendelser af teknisk plast kan der stilles store krav til brandforhold. Klassifikation af materialernes brandforhold er i almindelighed i.h.t. UL Standard 94 fra Underwriters Laboratories i USA. Materialerne inddeles i forskellige brandklasser med udgangspunkt i prøvemetoder. Horisontal flammeprøve i.h.t. UL 94 HB Materiale som klassificeres i.h.t. UL 94 HB må på et horisontalt opspændt prøveemne ved en godstykkelse på mindre end, mm ikke overskride en maksimal brandhastighed på 7, mm/min. Ved en godstykkelse mellem, og 1,7 mm må brandhastigheden ikke være højere end maksimum,1 mm/min. Vertikal flammeprøve i.h.t. UL 94 denne prøve rettes en flamme i sekunder mod et vertikalt opspændt prøveemne, hvorefter flammen fjernes. dette tilfælde måles tiden, indtil den sidste flamme slukkes. Prøven foretages gange. Udover brandtiden tages der i klassificeringen også hensyn til, om materialet drypper. De forskellige værdier fremgår af nedenstående tabel. Klassificering i.h.t. UL 94 Klassificering i.h.t. UL 94 V V1 V Brændtid efter hver flammebehandling s s s Brændtid efter flammebehandlinger s s s Fremkomst af materialedryp Nej Nej Ja ltindeks i.h.t. ASTM D Et materiales iltindeks defineres som mindste koncentration af ilt udtrykt i volumen % af en ilt/kvælstofblanding, som opretholder forbrændingen i en defineret materialeprøve. Materiale DNbetegnelse Brandforhold i.h.t. UL 94 ltindeks i.h.t. ASTM D 11 P V (, mm) P V (, mm) 1 TECATOR PA V (, mm) HT PEK V (1, mm) 4 PEEK V (1,4 mm) PTFE PTFE V (, mm) 9 PPS V (, mm) GF4 PPS V (,4 mm) TECASON E PES V (1, mm) 9 PPSU V (, mm) TECASON S PSU V (4, mm) PVDF PVDF V (, mm) 4 PC V (, mm) PC V1 (, mm) TECAPET PET HB (, mm)

11 Strålingsbestandighed for plast Afhængig af anvendelse kan plast blive udsat for forskellige former for bestråling, der kan påvirke plastmaterialernes struktur. Spektret af elektromagnetiske bølger strækker sig fra radiobølger med stor bølgelængde, via normalt dagslys med UVstråler af kort bølgelængde, til de meget kortbølgede røntgen og gammastråler. Jo kortere bølgelængde en stråling har, desto større er risikoen for beskadigelse af plastmaterialet. En vigtig faktor i sammenhæng med elektromagnetisk stråling er den dielektriske tabsfaktor, som beskriver den energimængde, der optages af plastmaterialet. Plastmaterialer med en høj dielektrisk tabsfaktor bliver kraftigt opvarmet, når de udsættes for et elektrisk vekselstrømsfelt. De er derfor ikke velegnede som isoleringsmaterialer ved højfrekvens eller mikrobølge anvendelsesområder. Ultraviolet bestråling UVbestråling fra sollys finder sted ved alle ubeskyttede udendørs anvendelsesområder. Plasttyper, der har en naturlig bestandighed, findes i gruppen af flourplast f.eks. PTFE og PVDF. Under påvirkning af stråling bliver mange plasttyper sprøde og gulner, såfremt de ikke tilsættes en passende form for beskyttelse. Plast kan beskyttes mod UV ved hjælp af forskellige additiver (UV stabilisatorer) eller overfladebeskyttelse (eks. lakering eller metallisering). Tilsætning af kønrøg er en prisbillig og oven i købet meget effektiv metode. Bestandighed mod gammabestråling Gamma og røntgenbestråling forekommer ofte i anvendelsesområder som medicinsk diagnostik, strålingsterapi, sterilisering af engangsartikler samt indenfor instrumentmålingsteknik og materialeafprøvning. Den energirige stråling medfører ofte ringere brudforlængelsesegenskaber og sprødhed. Levetiden er afhængig af hvilken dosis stråling, materialet har absorberet. Plasttyper som eks. PEEK HT, PEEK, P og de amorfe svovlholdige polymerer har vist sig at være meget bestandige mod gamma og røntgenbestråling. Derimod er PTFE og POM meget følsomme og derfor i praksis uanvendelige. Strålingsdosis i kilogray (kgy), hvilket reducerer brudforlængelsen med mindre end % VESPEL / SNTMD PVDF PVDF TECAFNE TECAFNE PE PE TECADUR TECAPET PET TECASON TECASON S TECADUR TECADUR PBT PBT TECAMD TECAMD AH AH TECAFNE TECAFNE PP PP PTFE PTFE 11

12 Anvendelse indenfor elektroteknik ndenfor elektrotekniske anvendelsområder kræves det ofte, at plasttyperne skal være statisk afledende eller ledende. Dette kan lettest opnås ved tilsætning af elektrisk aktive substanser, f.eks. specielt ledende kønrøg, kulfiber, ledende mikrofiber med nanostruktur eller naturligt ledende medier. De elektriske parametre kan derved bedre holdes indenfor definerbare grænser. Et materiale med en overflademodstand mellem Ω og 1 Ω defineres som eletrostatisk afledende. Såfremt overflademodstanden er mindre end Ω, er materialet elektrisk ledende. Ledende kønrøg kan kun anvendes ved applikationer udenfor renrumsproduktion, hvor egentlige halvleder strukturer lukkes og forsegles. Kulfibre, nanorør og naturligt ledende medier har bedre slidstyrke egenskaber og tenderer til mærkbart lavere forurening. Materiale DNbetegnelse Specifik modstand i Ω cm Overflademodstand Ω 1 PA AH SD POMC CF PEEK 7 7 ELS nano PEEK 4 1 PTFE C PTFE 4 4 PVDF ELS PVDF 4 4 PVDF CF PVDF 7 CF PA 4 4 AH ELS POMC 4 4 TECAFNE PP ELS PP antistatisk elektrisk ledende 1

13 Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik ndenfor levnedsmiddel og medicinalteknik stilles specielt høje krav med hensyn til fysiologisk egnethed og bestandighed. FDA konformitet Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) kontrollerer, om materialer er anvendelige for kontakt med levnedsmidler. Råvarer, additiver og egenskaber for tekniske plasttyper specificeres af FDA i Code of Federal Regulations CFR 1. Materlaler, der opfylder de stillede krav, defineres som FDAkonforme. Biokompatibilitet Biokompatibilitet udtrykker et plastmateriales anvendelighed i forbindelse med en patients væv respektive fysiologiske system. Bedømmelse foretages udfra forskellige undersøgelser i.h.t. USP (U.S Parmacopeia) Class V eller SO 99. M.h.t. bestandighed mod forskellige steriliseringsmetoder og kemikalier må medicinalteknisk udstyr, der anvendes flere gange, udvise god bestandighed mod forskellige forberedelsesmetoder som f.eks. sterilisering og desinfektion. Disse krav opfyldes nemmest ved brug af højtemperatur plasttyper. Materiale DNbetegnelse FDA konformitet* Biokompatibilitet* Sterilisation Varm damp 17 C Gammabestråling CLASSX TM PEEK x x PEEK x x CF PEEK () x PPS () () PPSU x x + + TECAPE PE x () + + TECANYL PPE x x + + AH POMC x x o TECAPRO PP x x o PEEK x PTFE PTFE x () + + VF PPSU x () TECASON E PES x + + TECASON S PSU x () + + TECAPE PE x + + PVDF PVDF x () + o PC x () o PA x () TECAPET PET x () + AH POMC () TECAFNE PMP PMP x () o o CLASSX TM XRO PEEK x x XRO PPSU x x + + TECANYL XRO PPE x x + + AH SAN POMC x TECAPRO SAN PP x x Materiale opfylder FDA konformitet respektive biokompatibilitet + bestandigt o betinget bestandig ikke bestandigt () Venligst Kontakt os for nærmere information. () FDA konformitet ikke mulig. Kulfiber er ikke på FDA's positiv liste *FDA konformitet og biokompatibilitet er kun gældende for rene materialer. Egnetheden for eventuelt anvendte pigmenter og additiver kontrolleres i.h.t. FDA regulativer. Biokompatibiliteten er ingen materialespecifikation, og derfor kræves en forudgående afprøvning eller eventuel specialproduktion. 1

14 Bearbejdning af plast Retningslinier for spåntagende bearbejdning TECAMD/TECARM TECAFNE PE, PP, PMP AH, AD TECADUR PBT TECAPET TECANYL TECAMD TR TECARAN ABS ETFE, PVDF, PTFE TECASON S, P, E TECAPE, P, TECATOR PA Armerede/fyldte Ensinger materialer* Savning t α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) V Skærehastighed m/min t Tanddeling mm γ V t *Armerings/fyldstof: Glasfiber, glaskugler, kulfiber, grafit, glimmer. Boring α γ ϕ γ 1 α Φ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) Ф Spidsvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. Spiralvinklen β på boret bør andrage ca. 1 y 1 o V S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fræsning α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min Tilspænding kan andrage op til, mm/tand. γ 1 V Drejning α 1 χ α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. γ χ 4 V Rundingsradius på stålets spids bør andrage min, mm. S,,,4,,4,,,,,,,,,,,,,,, Specielle forholdsregler Opvarmning før savning: fra ø mm GF, PVX, GF/PVX fra ø mm GF, TECADUR PET/PBT fra ø mm TECAMD GF,, MH Opvarmning før boring i center: fra Ø mm GF/PVX, GF/PVX fra Ø mm MH, GF, TECADUR PET/PBT fra Ø mm TECAMD GF,, TECAM Mo, TECANYL GF Forvarm materialet til 1 C Vær forsigtig med kølemiddel Følsom overfor spændingsrevner Brug hårdmetalværktøj 14

15 Generelle anvisninger * Uarmerede plasttyper kan bearbejdes med HighSpeed stål, men generelt anbefales brug af hårdmetal skær, som også bør anvendes til armerede plasttyper. Under alle omstændigheder er det vigtigt at værktøjet er skarpt. På grund af plasttypernes dårlige varmeledende egenskaber, er det vigtigt at tilsikre en god varmeafledning. Den bedste form for afkøling er varmeafledning via spånafgang. Dimensionsstabilitet Fremstilling af emner med præcise mål og snævre tolerancer forudsætter anvendelse af plasthalvfabrikata, der har været igennem spændingsudløsende processer, ellers vil varmen, der opstår ved spåntagende bearbejdning, udløse spændinger, hvorved emnerne ikke bliver målfaste. tilfælde af asymmetrisk bearbejdning og megen materialefjernelse kan et mellemliggende tempereringstrin anbefales for at undgå kastninger i emnet. Vores tekniske afdeling er gerne behjælpelig med oplysning om eksakt temperatur og tid, der skal anvendes ved et specifikt materiale. Det anbefales, at konditionere materialer med høj fugtighedsabsorption (f.eks. polyamider) inden bearbejdning. Ved bearbejdning af plast kræves der større tolerancer end ved bearbejdning af metaller. Desuden skal der tages hensyn til plastens væsentligt større varmeudvidelse. Bearbejdningsmetoder 1. Drejning Retningslinier for skærgeometri er angivet i tabellen. Til emner med højkvalitetsoverflader: se figur 1. Ved afskæring skal stikstålet været slebet i.h.t. figur 4 for at undgå dannelse af afstiksgrat. Ved bearbejdning af tyndvæggede og specielt fleksible emner anbefales det at anvende et knivlignende slebet værktøj (figur og ).. Fræsning På plane overflader er endeplansfræsning mere økonomisk end valsefræsning. Anvendes valse eller skivefræsere, bør værktøjet ikke have mere end skær, således at vibrationer forårsaget af skærene holdes på et lavt niveau. Benyt værktøj med rigeligt plads til spånafgangen. Etskærs værktøj medfører optimal skærekapacitet og finish.. Boring Generelt anvendes spiralbor. Disse skal have en spiralvinkel mellem 1 og 1 og jævn og glat spiralnot for at tilsikre en god spånafgang. Sørg for god køling ved boring af dybe huller. Ved store huller skal der forbores eller eventuelt anvendes hulbor eller udstansning. Det er særdeles vigtigt at anvende skarpe bor, da der ellers vil være risiko for, at de trykspændinger, der fremkommer, medfører at materialet revner. Armerede plasttyper har større bearbejdningsrestspændinger med lavere slagstyrke end uarmerede plasttyper og er derfor særligt modtagelige overfor revnedannelse. Det anbefales at opvarme armerede plasttyper op til 1 C, inden boring (opvarmningstid ca. 1 time / mm tværsnit). Dette anbefales også ved bearbejdning af polyamid og polyester. 4. Savning Ved båndsave benyttes Highspeed klinger, og ved rundsave benyttes typisk klinger med hårdtmetal platter. Undgå overophedning ved at tilsikre, at værktøjet altid er skarpt.. Gevindskæring Gevind fremstilles lettes ved anvendelse af gevindstål. Grater kan undgås ved anvendelse af gevindstål med dobbelt skær. Brug af snitbakker kan ikke anbefales, da der vil være risiko for dannelse af efterskær ved tilbageløb af værktøjet. Anvendes snittapper skal disse ofte være med en vis tolerance afhængig af materiale og diameter. mm anbefales.. Sikkerhedsforholdsregler Såfremt retningslinierne for spåntagende bearbejdning ikke overholdes, er der risiko for, at overophedning opstår, hvilket kan medføre, at materialet nedbrydes og går i stykker. De frigjorte rester herfra bl.a. fra PTFE fyldstoffer, skal fjernes ved opsugning. P.g.a. risiko for forgiftning må tobaksrygning ikke finde sted ved arbejdspladsen. 1 Efterskær Drejestål Figur 1 Slipning forebygger afstiksgrater Figur 4 Spændinger ved brug af uskarpt bor Bearbejdning af fleksible plasttyper Figur Figur Spændinger ved brug af skarpt bor Afskæring af fleksible plasttyper Figur Figur * Vor anvendelsestekniske rådgivning er ment som støtte til bearbejdning af teknisk plast, og må ikke opfattes som bindende især m.h.t. eventuelle skyldsspørgsmål overfor tredjepart. Vi påtager os ikke ansvar for skader opstået under bearbejdning. 1

16 Retningslinier for afspændingsbehandling Ved spåntagende bearbejdning af plasthalvfabrikata kan det i visse tilfælde efter en forudgående grovbearbejdning anbefales at foretage en varmebehandling for udløsning af eventuelle spændinger. Derved opnås de bedste betingelser for bedst mulige dimensionsstabilitet og bestandighed. Afspænding ved varmebehandling har følgende formål: Øget krystallinitet for forbedret styrke og kemikaliebestandighed. Parametrene anført i nedenstående skema er ca. værdier og gælder for godstykkelser op til mm. Kontakt venligst vor tekniske afdeling vedrørende større godstykkelser. Nedsættelse af eventuelle indre spændinger opstået ved extrusionsfremstilling eller spåntagende bearbejdning. Øgning af dimensionsstabiliteten over et bredt temperaturområde. Materiale DNbetegnelse Opvarmning Varmetid ** Afkøling P timer til 1 C timer til C timer ved 1 C timer ved C ved C pr. time til 4 C PEEK timer til 1 C 4 timer til C PPS timer til 1 C 4 timer til C TECASON E PES timer til C 4 timer til C PPSU timer til C 4 timer til C TECASON S PSU timer til C timer til 1 C PVDF PVDF timer til 9 C timer til C PC timer til C timer til 1 C TECAPET PET timer til C 4 timer til 1 C TECADUR PBT PBT timer til C 4 timer til 1 C TECAMD PA timer til 9 C timer til 1 C PA timer til C 4 timer til 1 C AH POMC timer til 9 C timer til 1 C AD POMH timer til 9 C timer til 1 C 1, time pr. cm godstykkelse 1, time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ** ved maksimumtemperatur, hvis andet ikke er oplyst 1

Teknisk plast halvfabrikata.

Teknisk plast halvfabrikata. Teknisk plast halvfabrikata. 1 Ensinger Fra idé til realisering. Komplet ekspertise i anvendelse af højtydende kunststoffer. Producent (kravspecifikationer) Projektmanagement Ensinger Producent (fremstilling)

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør Byrum ScanCell Åbne Transport Skabe ScanMo reoler Moduler Transport og tilbehør Transport Generelt... Åbne transport... Tilbehør for åbne transport... Lukkede transport... Udstyr til lukkede transport...

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

UDDEHOLM STAVAX ESR. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM STAVAX ESR. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM STAVAX ESR Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Stavax ESR Produkt- og egenskabsprofil Stavax ESR er et kromlegeret korrosionsbestandigt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

PA-6 - NYLON. Lagerprogram www.nordiskplast.dk for aktuelt program 100% NORDISK PLAST

PA-6 - NYLON. Lagerprogram www.nordiskplast.dk for aktuelt program 100% NORDISK PLAST 1PA6 PA6 NYLON Nylon Rundstænger PA6 Natur 11.1 Rundstænger PA6 Sort 11.2 Rundstænger PA6 Støbte Natur 11.3 Rundstænger PA6 Støbte Sort 11.4 Rundstænger Sustaglide, Oliefyldt Grøn, gul 11.5 Rundstænger

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Havkajakroerne MG 2012-11-15

Havkajakroerne MG 2012-11-15 er en ret upræcis betegnelse, da det i daglig tale både bruges om fibre af glas, og om komposit materialet bestående af kunst fibre og et bindemiddel. En mere beskrivende, men ikke så ofte anvendt betegnelse

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer

Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer Kobber Kobber i fast form er et af de bedst ledende metaller. Kun sølv leder strøm bedre. Kobber er derfor det foretrukne

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Hurtig formbygning i topkvalitet

Hurtig formbygning i topkvalitet Hurtig formbygning i topkvalitet DSM s nyeste landvindinger indenfor især vinylester, også til gelcoat, har fremkaldt et nyt, hurtigt system til fremstilling af kvalitetsforme, der hærder med almindelig

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nøglefaktorer ved bearbejdning

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy

Certificerende kursus i plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Certificerende kursus i plastsvejsning Academy GPA kan som de første i Sverige tilbyde kurser i plastsvejsning, hvor deltagerne har mulighed for at blive certificeret af Svejsekommissionen,

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Styring af mekaniske

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER

FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER FLEKSIBLE SLANGER OG FORBINDELSER Produkt gruppe 9 Fleksible slanger og forbindelser Hent datablade FLEKSIBLE SLANGER PUR 0,4mm 0,7mm 62 09010062 09020062 82 09010082 09020082 102 09010102 09020102 122

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com

TYROLIT. Perfekte løsninger til alle formål. Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com TYROLIT lamelskive PROGRAM Perfekte løsninger til alle formål Et selskab i SWAROWSKI Group www.tyrolit.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Piktogrammer Premium Longlife til stål 4-5 Premium Cerabond

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Vi hjælper dig med at få mest muligt ud af vore produkter.

Vi hjælper dig med at få mest muligt ud af vore produkter. Vi hjælper dig med at få mest muligt ud af vore produkter. Kataloger ØNSKER DU yderligere kataloger, prislister og instruktionsvejledning fra Myson ring venglist Elthermo Searchlight A/S Højnæsvej 44 DK-2610

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571?

Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Hvad er forskellen på EN 1.4404 og EN 1.4571? Af Ebbe Rislund, Troels Mathiesen og J. Vagn Hansen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology Indledning De to stål EN 1.4404 og EN 1.4571 er

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere