Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast."

Transkript

1 Ensinger kompakt materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast. 1

2 ndholdsfortegnelse Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast 4 Konstruktions plast Fugtighedsabsorption Modificeringsmuligheder Varmebestandighed 7 Mekaniske parametre Glid og slidforhold 9 Brandforhold Strålingsbestandighed 11 Anvendelse indenfor elektroteknik 1 Bearbejdning af plast 14 Retningslinier for spåntagende bearbejdning 14 Retningslinier for afspændingsbehandling 1 Svejsning 17 Klæbning 17 Dimensionsområde for halvfabrikata 1 Fritagelse for ansvar 19 Materialeegenskaber 19 Bemærkninger til materialeegenskaber 19 Ensinger plasttyper Materialeegenskaber Kemikaliebestandighed Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik 1

3 Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast PB P PA PES, PPSU PE, PSU PPP, PCHT PEKEKK PEEK LCP, PPS PTFE, PFA ETFE, PCTFE PVDF C C Konstruktions plast PC PAT PA4, PA/T PET, PA PBT, PA POM PMP PA11, PA1 C Standard Teknisk Plast PPE mod. PMMA PP PE PS, ABS, SAN Amorf Delkrystallinsk Thermoplastiske plast kan inddeles i amorfe og delkrystallinske polymerer afhængig af deres forskellige strukturer. Plast med amorf struktur er som regel transparent med tendens til spændingsfølsomhed. På grund af den store dimensionsstabilitet er disse plasttyper velegnede til præcisionsdele. Delkrystallinske plast er af natur opale, ofte seje og udviser en god til meget god kemikaliebestandighed. Derudover kan plasttyperne inddeles med udgangspunkt i deres temperaturbestandighed. Højtemperatur plast kan anvendes kontinuerligt ved temperaturer over C og har et højt thermisk, mekanisk egenskabsniveau. Plast, der er egnet til højeste anvendelsestemperaturer (P, PB, PTFE), kan ikke bearbejdes ved smelteteknikker. Disse bearbejdes ved sintringsmetoder. Konstruktions plast kan i mange tilfælde anvendes ved temperaturer mellem C og C. De udviser gode mekaniske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Standard teknisk plast kan anvendes permanent ved temperaturer under C. Plastpyramiden der vises ovenfor giver på grundlag af disse kriterier en oversigt over thermoplastiske plasttyper.

4 Højtemperatur plast (P) Opfylder FDA krav P Afhængig af kvaliteter, stor styrke, ringe koldflydning og god slidstyrke op til C kontinuerlig anvendelsestemperatur. Stor dimensionsstabilitet, elektrisk isolerende, høj renhed og lav afgivelse af røggasser. Velegnet til komponenter, der udsættes for høje thermiske og mekaniske påvirkninger. Svært antændelig. TECATOR (PA) Opfylder FDA krav PA Stor mekanisk styrke, ringe koldflydning og stor kemikaliebestandighed. God slidstyrke, lav varmeudvidelse og svært antændelig. HT (PEK) Højere egenskabsniveau sammenlignet med almindelig. Høj slidstyrke, derfor velegnet til højt belastede glideelementer. God kemikaliebestandighed. Svært antændelig. (PEEK) Opfylder FDA krav PEEK Yderst alsidig egenskabsprofil: ringe koldflydning, højt Emodul. Fremragende tribologiske egenskaber, især stor slidstyrke. God bestandighed mod aggressive medier og kemikalier. Fysiologisk risikofri. Svært antændelig. (PPS) Opfylder FDA krav PPS God kemikaliebestandighed, ringe koldflydning, stor dimensionsstabilitet p.g.a lav fugtighedsabsorption. Højt Emodul og svært antændelig. TECASON E (PES) Opfylder FDA krav PES Svært antændelig, gode elektriske og dielektriske egenskaber. Er dermed velegnet som elektrisk isoleringsmateriale. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. (PPSU) Opfylder FDA krav PPSU God slagstyrke, god kemikalie og hydrolysebestandighed. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECASON S (PSU) Opfylder FDA krav PSU Stor styrke, stivhed og hårdhed. Lav fugtighedsabsorption og stor dimensionsstabilitet. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECAPE (PE) Opfylder FDA krav PE Meget gode mekaniske og elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PTFE (PTFE) Opfylder FDA krav PTFE Bedste kemikaliebestandighed. Kontinuerlig anvendelsestemperatur ca. C. Meget gode glideegenskaber og udmærkede elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. ETFE (E/TFE) Opfylder FDA krav ETFE Gode kinetiske glideegenskaber og meget god kemikaliebestandighed. Gode mekaniske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PVDF (PVDF) Opfylder FDA krav PVDF Meget god kemikaliebestandighed. Gode elektriske og thermiske egenskaber. Stor sejhed selv ved lave temperaturer samt gode mekaniske egenskaber. Thermoplastisk bearbejdelighed og giftfri. Svært antændelig. 4

5 Konstruktions plast TECAMD 1 (PA1) Meget stor sejhed, god kemikaliebestandighed, laveste fugtighedsabsorption af alle polyamider (PA). Levnedsmiddelgodkendt. TECAMD 4 (PA4) God varmeisolation. Meget velegnet til glid og slidkomponenter, der udsættes for høje temperaturer. Stor sejhed. (PA) God stivhed, hårdhed, slidstyrke og dimensionsstabilitet. Gode glidegenskaber. Mulighed for FDA godkendte kvaliteter. Kan anvendes til komponenter, der udsættes for højere belastning og varmepåvirkning. TECAMD (PA) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk thermoplast med gode dæmpningsegenskaber, god slagstyrke og stor sejhed selv ved lave temperaturer. God slidstyrke især mod ru og urene overflader. T (PA G) Opfylder FDA krav G Støbt polyamid med egenskaber meget lig TECAMD. Støbeprocessen muliggør fremstilling af emner med stor volumen og stor godstykkelse. TECARM (PAG) Højbelastbar polyamid blokpolymer. God styrke og sejhed især ved lavtemperaturanvendelser. Stor slag og slidstyrke. Mulighed for tilpasning af materialeegenskaberne. (PC) Opfylder FDA krav PC Amorft, transparent materiale med stor slagstyrke. Kontinuerlig anvendelsestemperatur op til 1 C. God mekanisk styrke, ringe koldflydning og meget god dimensionsstabilitet. Levnedsmiddelgodkendt. TECAPET (PET) Opfylder FDA krav Gode slidegenskaber. Stor dimensionsstabilitet p.g.a. lav thermisk udvidelse og fugtighedsabsorption. Gode dielektriske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Levnedsmiddelgodkendt. TECADUR PBT (PBT) Opfylder FDA krav PBT Stor styrke og sejhed samt god dimensionsstabilitet. Gode glid og slidegenskaber. Velegnet til emner med snævre tolerancer p.g.a. lav fugtighedsabsorption, meget høj stivhed samt lav varmeudvidelse ved typer armeret med glasfiber. AH (POMC) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk POMcopolymer. Rimelig lav fugtighedsabsorption, god udmattelsesstyrke og stivhed. Nemt at bearbejde til emner med snævre tolerancer. God dimensionsstabilitet og gode glidegenskaber. Levnedsmiddelgodkendt. AD (POMH) Opfylder FDA krav H Lidt bedre mekaniske egenskaber sammenlignet med AH. Gode fjedrende egenskaber og stor overfladehårdhed. Meget gode kinetiske glidegenskaber. TECARAN ABS (ABS) Meget god elektrisk isoleringsevne, lille vandoptag, gode dæmpningsegenskaber, klæbbar, høj udmattelsesstyrke og stivhed, bestandig overfor fortyndede syrer og rengøringsmidler. TECANYL (PPE) Meget god elektrisk isoleringsevne, god svejsbarhed og klæbbarhed, god styrke, højbelastbar, varmvandsbestandig. TECAFNE PE (PE) Meget god elektrisk isoleringsevne, meget lille vandoptag, gode kinetiske friktionsegenskaber, god slagstyrke ved lave temperaturer, god svejsbarhed, bestandig overfor talrige opløsningsmidler, fortyndede syrer og rengøringsmidler, lav densitet.

6 Fugtighedsabsorption Fugtighedsabsorption i % indtil mætning forekommer ved C og % RF. 1,,,,,1 GF TECAMD 4 11 TECAMD, og TECATOR GF Stahl TECAPE TECAPET TECADUR PBT AH PTFE TECAFNE PE GF4 PVDF STAHL steel Thermisk længdeudvidelseskoefficient ( 1/K) sammenligning med andre plastmaterialer har polyamider en højere fugtighedsabsorption. Dette kan medføre dimensionsændringer på færdige komponenter samt reducerede styrkeegenskaber og ændring i de elektrisk isolerende egenskaber. Præcision er afhængig af dimensionsændringer p.g.a. klimatisk indvirken. Modificeringsmuligheder Egenskaberne for plast kan tilpasses anvendelsesområder ved tilsætning og/eller modificering af forskellige fyldstoffer. Fiberforstærkning Glasfiber anvendes først og fremmest til at forstærke de mekaniske egenskaber. sær trækstyrke, men også andre egenskaber såsom trykstyrke og varmedimensionsstabilitet kan forbedres. Kulfiber kan anvendes som alternativ til glasfiber til at forstærke de mekaniske styrkeegenskaber. På grund af den lave vægtfylde opnås derved med samme vægtandel højere styrkeværdier. Desuden giver tilsætning af kulfiber forbedrede glid og slidegenskaber Farve kan tilsættes individuelt og kan derfor tilpasses forskellige nuancer (f.eks. i.h.t. RAL eller Pantone). Ved højtemperatur plast er udvalget af farvepigmenter begrænset. Beskyttelse mod lyspåvirkning Vejrlig eller permanent høj varmepåvirkning medfører hos mange plastmaterialer misfarvning eller forringede mekaniske egenskaber. Dette kan reduceres ved tilsætning af UV eller varmestabilisatorer. Friktions og slidnedsættende fyldstoffer Grafit er et rent kulstof, som i finmalet stand udviser stor smørende effekt. Ved tilsætning i plastmaterialer kan friktionskoefficienten for disse nedsættes. PTFE er en højtemperatur bestandig flourplast. Typisk for dette materiale er dets antistick egenskaber samt meget lave friktionskoefficient. Under trykpåvirkning danner PTFE fyldte plastmaterialer en fin lavfriktions glidefilm på deres modpart. Molybdændisulfid anvendes hovedsageligt som nukleeringsmiddel og danner allerede ved tilsætning af små mængder en finkrystallinsk struktur med større slidstyrke og lavere friktionskoefficient.

7 Varmebestandighed C C 4 4 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE Venstre søjle: Varmebestandighedstemperatur v. 1, N/mm i.h.t. HDTA Højre søjle: Kontinuerlig maksimum anvendelsestemperatur PTFE PVDF TECAMD 4 TECAPET TECADUR PBT TECAFNE PP TECAFNE PE Varmebestandigheden for et givent plastmateriale karakteriseres først og fremmest ved dets varmebestandighedstemperatur samt den kontinuerlige anvendelsestemperatur. Varmebestandighedstemperaturen (Heat deflection temperature, HDT) beskrives som den temperatur, ved hvilken en bøjningsforlængelse på,% under en specifik bøjningsbelastning opnås..h.t. den ofte anvendte HDTA metode er belastningen 1, Mpa. Varmebestandighedstemperaturen giver en indikation af den maksimale anvendelsestemperatur for mekanisk belastede komponenter. Den kontinuerlige anvendelsestemperatur svarer til den øvre temperaturgrænse, hvorefter en nedbrydning af materialet finder sted p.g.a. thermisk belastning. Man skal her være opmærksom på, at de mekaniske egenskaber ved denne temperatur er markant anderledes end egenskaberne er ved rumtemperatur. 7

8 Mekaniske parametre Mekaniske parametre ved trækforsøg Spænding σ Mpa Trækforsøg i.h.t. DN EN SO 7 anvendes til at bedømme korttidstrækstyrken for et givent plastmateriale ved enakset påvirkning. Udover faktorer som spænding og udvidelse betyder også belastningstemperatur og tid en væsentlig rolle for udvælgelsen af et plastmateriale. σ R σ B σ R σ S σ R Sprøde hårde plast Seje hårde plast Trækstyrke σ σ defineres som trækkraften divideret med prøveemnets mindste oprindelige tværmål. Trækstyrke σ B σ B er trækstyrken ved maksimal kraft. Trækstyrke σ R σ R er trækstyrken ved brud. Trækstyrke σ S σ S er trækstyrken ved flydning, som foreligger, når kraftlængde ændringskurvens stigning (se graf) for første gang er lig med nul. Forlængelse ε ε defineres som længdeændringen ΔL som forekommer i relation til prøveemnets oprindelige længde L Forlængelsen ved maksimal kraft betegnes med ε B, forlængelsen ved brud betegnes med ε R, og forlængelsen ved flydning med ε S. Δσ σ B σ R Δε ε R ε S ε B ε R ε R Maksimal kraft Trækstyrke v. brud σ S Trækstyrke v. flydning Bløde, elastiske plast ε B Brudforlængelse ved maksimal kraft ε R Brudforlængelse v. brud ε S Brudforlængelse v. flydning Elasticitetsmodul E Ved plastmaterialer kan en lineær kurve kun konstateres i den underste del af spændingsudvidelsesdiagrammet. dette tilfælde gælder Hooks lov, som medfører, at kvotienten af spænding og udvidelse (elasticitetsmodul) er konstant. E = σ/ε i Mpa. Emodul for forskellige plasttyper (ved rumtemperatur) i Mpa *Venstre søjle: Tør tilstand Højre søjle: Fugtig tilstand 11 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE PTFE PVDF TECAMD 4* * * TECAMD * TECAPET TECADUR PBT AH AD TECAFNE PP TECAFNE PE

9 Glid Gleit og und slidforhold Verschleißverhalten Plast Kunststoffe har indenfor haben forskellige sich in verschiedenen anvendelsesområder Bereichen sig als som Gleitwerkstoffe værdifulde glide bewährt. og slidmaterialer. Besonders sær vist fordele vorteilhaft som sind gode dabei tørløbsegenskaber, deren gute Trockenlaufeigenschaften, lave driftsomkostninger Geräusch und samt Wartungsarmut, kemikaliebestandig støjdæmpning og hed chemische og elektrisk Beständigkeit isoleringsevne und die spiller elektrische ind. solierung. Glid og slidforhold er i sig selv ingen materialeegenskaber. Das Gleit Disse und beregnes Verschleißverhalten specifikt udfra ist dabei det tribologiske keine system Materialeigenschaft, baseret på forskellige sondern wird parametre spezifisch durch das tribologische overfladeruhed, System mit ver smøre som materialesammensætning, midler, schiedenen belastning Parametern eller temperatur. wie Werkstoffpaarung, Oberflächenrauigkeit, Schmierstoff, Belastung, De Temperatur medfødte etc. gode ermittelt. glidegenskaber for plast kan tilpasses specifikke krav ved tilsætning af forskellige additiver Die inhärent (se guten kap. Modificeringsmuligheder Gleiteigenschaften der Kunststoffe ). können dabei durch Additive den ent side sprechenden Anforderungen angepasst werden (s. Kapitel "Modifizierungsmöglichkeiten" Seite ). Forstærkningsmaterialer Verstärkend wirkende Zusätze som f.eks. wie glasfiber, Glasfasern, glaskugler Glaskugeln eller mineralske oder mineralische fibre medfører Füllstoffe som regel wirken slidende sich indvirkning der Regel på plastmaterialets abrasiv auf den glidmodpart. Gleitpartner aus. Støbte Gusspolyamide polyamider werden anvendes häufig ofte in Gleitlageranwendungen har medført, eingesetzt, at et weshalb stort variende auch eine antal Vielzahl kvaliteter som glidelejer, hvilket med gleitreiboptimierter optimerede friktionsegenskaber Materialien erhältlich forefindes. ist. Såfremt Wenn Lager lejer auch skal anvendes unter hohen ved Temperaturen, høje temperaturer, hohen høje Geschwindigkeiten hastigheder eller stort oder fladetryk, starken anvendes Flächen mit højtemperatur pressungen arbeiten plast. sollen, nedenstående kommen diagram Hochtemperaturkunststoffe de tribologiske zum egenskaber Einsatz. n i den forskellige folgenden plast Dia leje jævnførematerialegrammen med sind die forskellige tribologischen overfladeruheder. Eigenschaften verschiedener Gleitlagerwerkstoffe unterschiedlicher Oberflächenrauigkeit gegenübergestellt. Friktionskoefficient µ, GF, CF CF LA,4 L, PVX TECADUR PBT AH TECAFNE PE Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm 1 Slid i µm/km Reibungskoeffizient Friktionskoefficient µ µ, GF GF CF AH, CF L LA,4 TECADUR PBT, TECAFNE PE 1 4 Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm Verschleißrate Slid in i µm/km 9

10 Brandforhold en del anvendelser af teknisk plast kan der stilles store krav til brandforhold. Klassifikation af materialernes brandforhold er i almindelighed i.h.t. UL Standard 94 fra Underwriters Laboratories i USA. Materialerne inddeles i forskellige brandklasser med udgangspunkt i prøvemetoder. Horisontal flammeprøve i.h.t. UL 94 HB Materiale som klassificeres i.h.t. UL 94 HB må på et horisontalt opspændt prøveemne ved en godstykkelse på mindre end, mm ikke overskride en maksimal brandhastighed på 7, mm/min. Ved en godstykkelse mellem, og 1,7 mm må brandhastigheden ikke være højere end maksimum,1 mm/min. Vertikal flammeprøve i.h.t. UL 94 denne prøve rettes en flamme i sekunder mod et vertikalt opspændt prøveemne, hvorefter flammen fjernes. dette tilfælde måles tiden, indtil den sidste flamme slukkes. Prøven foretages gange. Udover brandtiden tages der i klassificeringen også hensyn til, om materialet drypper. De forskellige værdier fremgår af nedenstående tabel. Klassificering i.h.t. UL 94 Klassificering i.h.t. UL 94 V V1 V Brændtid efter hver flammebehandling s s s Brændtid efter flammebehandlinger s s s Fremkomst af materialedryp Nej Nej Ja ltindeks i.h.t. ASTM D Et materiales iltindeks defineres som mindste koncentration af ilt udtrykt i volumen % af en ilt/kvælstofblanding, som opretholder forbrændingen i en defineret materialeprøve. Materiale DNbetegnelse Brandforhold i.h.t. UL 94 ltindeks i.h.t. ASTM D 11 P V (, mm) P V (, mm) 1 TECATOR PA V (, mm) HT PEK V (1, mm) 4 PEEK V (1,4 mm) PTFE PTFE V (, mm) 9 PPS V (, mm) GF4 PPS V (,4 mm) TECASON E PES V (1, mm) 9 PPSU V (, mm) TECASON S PSU V (4, mm) PVDF PVDF V (, mm) 4 PC V (, mm) PC V1 (, mm) TECAPET PET HB (, mm)

11 Strålingsbestandighed for plast Afhængig af anvendelse kan plast blive udsat for forskellige former for bestråling, der kan påvirke plastmaterialernes struktur. Spektret af elektromagnetiske bølger strækker sig fra radiobølger med stor bølgelængde, via normalt dagslys med UVstråler af kort bølgelængde, til de meget kortbølgede røntgen og gammastråler. Jo kortere bølgelængde en stråling har, desto større er risikoen for beskadigelse af plastmaterialet. En vigtig faktor i sammenhæng med elektromagnetisk stråling er den dielektriske tabsfaktor, som beskriver den energimængde, der optages af plastmaterialet. Plastmaterialer med en høj dielektrisk tabsfaktor bliver kraftigt opvarmet, når de udsættes for et elektrisk vekselstrømsfelt. De er derfor ikke velegnede som isoleringsmaterialer ved højfrekvens eller mikrobølge anvendelsesområder. Ultraviolet bestråling UVbestråling fra sollys finder sted ved alle ubeskyttede udendørs anvendelsesområder. Plasttyper, der har en naturlig bestandighed, findes i gruppen af flourplast f.eks. PTFE og PVDF. Under påvirkning af stråling bliver mange plasttyper sprøde og gulner, såfremt de ikke tilsættes en passende form for beskyttelse. Plast kan beskyttes mod UV ved hjælp af forskellige additiver (UV stabilisatorer) eller overfladebeskyttelse (eks. lakering eller metallisering). Tilsætning af kønrøg er en prisbillig og oven i købet meget effektiv metode. Bestandighed mod gammabestråling Gamma og røntgenbestråling forekommer ofte i anvendelsesområder som medicinsk diagnostik, strålingsterapi, sterilisering af engangsartikler samt indenfor instrumentmålingsteknik og materialeafprøvning. Den energirige stråling medfører ofte ringere brudforlængelsesegenskaber og sprødhed. Levetiden er afhængig af hvilken dosis stråling, materialet har absorberet. Plasttyper som eks. PEEK HT, PEEK, P og de amorfe svovlholdige polymerer har vist sig at være meget bestandige mod gamma og røntgenbestråling. Derimod er PTFE og POM meget følsomme og derfor i praksis uanvendelige. Strålingsdosis i kilogray (kgy), hvilket reducerer brudforlængelsen med mindre end % VESPEL / SNTMD PVDF PVDF TECAFNE TECAFNE PE PE TECADUR TECAPET PET TECASON TECASON S TECADUR TECADUR PBT PBT TECAMD TECAMD AH AH TECAFNE TECAFNE PP PP PTFE PTFE 11

12 Anvendelse indenfor elektroteknik ndenfor elektrotekniske anvendelsområder kræves det ofte, at plasttyperne skal være statisk afledende eller ledende. Dette kan lettest opnås ved tilsætning af elektrisk aktive substanser, f.eks. specielt ledende kønrøg, kulfiber, ledende mikrofiber med nanostruktur eller naturligt ledende medier. De elektriske parametre kan derved bedre holdes indenfor definerbare grænser. Et materiale med en overflademodstand mellem Ω og 1 Ω defineres som eletrostatisk afledende. Såfremt overflademodstanden er mindre end Ω, er materialet elektrisk ledende. Ledende kønrøg kan kun anvendes ved applikationer udenfor renrumsproduktion, hvor egentlige halvleder strukturer lukkes og forsegles. Kulfibre, nanorør og naturligt ledende medier har bedre slidstyrke egenskaber og tenderer til mærkbart lavere forurening. Materiale DNbetegnelse Specifik modstand i Ω cm Overflademodstand Ω 1 PA AH SD POMC CF PEEK 7 7 ELS nano PEEK 4 1 PTFE C PTFE 4 4 PVDF ELS PVDF 4 4 PVDF CF PVDF 7 CF PA 4 4 AH ELS POMC 4 4 TECAFNE PP ELS PP antistatisk elektrisk ledende 1

13 Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik ndenfor levnedsmiddel og medicinalteknik stilles specielt høje krav med hensyn til fysiologisk egnethed og bestandighed. FDA konformitet Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) kontrollerer, om materialer er anvendelige for kontakt med levnedsmidler. Råvarer, additiver og egenskaber for tekniske plasttyper specificeres af FDA i Code of Federal Regulations CFR 1. Materlaler, der opfylder de stillede krav, defineres som FDAkonforme. Biokompatibilitet Biokompatibilitet udtrykker et plastmateriales anvendelighed i forbindelse med en patients væv respektive fysiologiske system. Bedømmelse foretages udfra forskellige undersøgelser i.h.t. USP (U.S Parmacopeia) Class V eller SO 99. M.h.t. bestandighed mod forskellige steriliseringsmetoder og kemikalier må medicinalteknisk udstyr, der anvendes flere gange, udvise god bestandighed mod forskellige forberedelsesmetoder som f.eks. sterilisering og desinfektion. Disse krav opfyldes nemmest ved brug af højtemperatur plasttyper. Materiale DNbetegnelse FDA konformitet* Biokompatibilitet* Sterilisation Varm damp 17 C Gammabestråling CLASSX TM PEEK x x PEEK x x CF PEEK () x PPS () () PPSU x x + + TECAPE PE x () + + TECANYL PPE x x + + AH POMC x x o TECAPRO PP x x o PEEK x PTFE PTFE x () + + VF PPSU x () TECASON E PES x + + TECASON S PSU x () + + TECAPE PE x + + PVDF PVDF x () + o PC x () o PA x () TECAPET PET x () + AH POMC () TECAFNE PMP PMP x () o o CLASSX TM XRO PEEK x x XRO PPSU x x + + TECANYL XRO PPE x x + + AH SAN POMC x TECAPRO SAN PP x x Materiale opfylder FDA konformitet respektive biokompatibilitet + bestandigt o betinget bestandig ikke bestandigt () Venligst Kontakt os for nærmere information. () FDA konformitet ikke mulig. Kulfiber er ikke på FDA's positiv liste *FDA konformitet og biokompatibilitet er kun gældende for rene materialer. Egnetheden for eventuelt anvendte pigmenter og additiver kontrolleres i.h.t. FDA regulativer. Biokompatibiliteten er ingen materialespecifikation, og derfor kræves en forudgående afprøvning eller eventuel specialproduktion. 1

14 Bearbejdning af plast Retningslinier for spåntagende bearbejdning TECAMD/TECARM TECAFNE PE, PP, PMP AH, AD TECADUR PBT TECAPET TECANYL TECAMD TR TECARAN ABS ETFE, PVDF, PTFE TECASON S, P, E TECAPE, P, TECATOR PA Armerede/fyldte Ensinger materialer* Savning t α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) V Skærehastighed m/min t Tanddeling mm γ V t *Armerings/fyldstof: Glasfiber, glaskugler, kulfiber, grafit, glimmer. Boring α γ ϕ γ 1 α Φ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) Ф Spidsvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. Spiralvinklen β på boret bør andrage ca. 1 y 1 o V S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fræsning α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min Tilspænding kan andrage op til, mm/tand. γ 1 V Drejning α 1 χ α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. γ χ 4 V Rundingsradius på stålets spids bør andrage min, mm. S,,,4,,4,,,,,,,,,,,,,,, Specielle forholdsregler Opvarmning før savning: fra ø mm GF, PVX, GF/PVX fra ø mm GF, TECADUR PET/PBT fra ø mm TECAMD GF,, MH Opvarmning før boring i center: fra Ø mm GF/PVX, GF/PVX fra Ø mm MH, GF, TECADUR PET/PBT fra Ø mm TECAMD GF,, TECAM Mo, TECANYL GF Forvarm materialet til 1 C Vær forsigtig med kølemiddel Følsom overfor spændingsrevner Brug hårdmetalværktøj 14

15 Generelle anvisninger * Uarmerede plasttyper kan bearbejdes med HighSpeed stål, men generelt anbefales brug af hårdmetal skær, som også bør anvendes til armerede plasttyper. Under alle omstændigheder er det vigtigt at værktøjet er skarpt. På grund af plasttypernes dårlige varmeledende egenskaber, er det vigtigt at tilsikre en god varmeafledning. Den bedste form for afkøling er varmeafledning via spånafgang. Dimensionsstabilitet Fremstilling af emner med præcise mål og snævre tolerancer forudsætter anvendelse af plasthalvfabrikata, der har været igennem spændingsudløsende processer, ellers vil varmen, der opstår ved spåntagende bearbejdning, udløse spændinger, hvorved emnerne ikke bliver målfaste. tilfælde af asymmetrisk bearbejdning og megen materialefjernelse kan et mellemliggende tempereringstrin anbefales for at undgå kastninger i emnet. Vores tekniske afdeling er gerne behjælpelig med oplysning om eksakt temperatur og tid, der skal anvendes ved et specifikt materiale. Det anbefales, at konditionere materialer med høj fugtighedsabsorption (f.eks. polyamider) inden bearbejdning. Ved bearbejdning af plast kræves der større tolerancer end ved bearbejdning af metaller. Desuden skal der tages hensyn til plastens væsentligt større varmeudvidelse. Bearbejdningsmetoder 1. Drejning Retningslinier for skærgeometri er angivet i tabellen. Til emner med højkvalitetsoverflader: se figur 1. Ved afskæring skal stikstålet været slebet i.h.t. figur 4 for at undgå dannelse af afstiksgrat. Ved bearbejdning af tyndvæggede og specielt fleksible emner anbefales det at anvende et knivlignende slebet værktøj (figur og ).. Fræsning På plane overflader er endeplansfræsning mere økonomisk end valsefræsning. Anvendes valse eller skivefræsere, bør værktøjet ikke have mere end skær, således at vibrationer forårsaget af skærene holdes på et lavt niveau. Benyt værktøj med rigeligt plads til spånafgangen. Etskærs værktøj medfører optimal skærekapacitet og finish.. Boring Generelt anvendes spiralbor. Disse skal have en spiralvinkel mellem 1 og 1 og jævn og glat spiralnot for at tilsikre en god spånafgang. Sørg for god køling ved boring af dybe huller. Ved store huller skal der forbores eller eventuelt anvendes hulbor eller udstansning. Det er særdeles vigtigt at anvende skarpe bor, da der ellers vil være risiko for, at de trykspændinger, der fremkommer, medfører at materialet revner. Armerede plasttyper har større bearbejdningsrestspændinger med lavere slagstyrke end uarmerede plasttyper og er derfor særligt modtagelige overfor revnedannelse. Det anbefales at opvarme armerede plasttyper op til 1 C, inden boring (opvarmningstid ca. 1 time / mm tværsnit). Dette anbefales også ved bearbejdning af polyamid og polyester. 4. Savning Ved båndsave benyttes Highspeed klinger, og ved rundsave benyttes typisk klinger med hårdtmetal platter. Undgå overophedning ved at tilsikre, at værktøjet altid er skarpt.. Gevindskæring Gevind fremstilles lettes ved anvendelse af gevindstål. Grater kan undgås ved anvendelse af gevindstål med dobbelt skær. Brug af snitbakker kan ikke anbefales, da der vil være risiko for dannelse af efterskær ved tilbageløb af værktøjet. Anvendes snittapper skal disse ofte være med en vis tolerance afhængig af materiale og diameter. mm anbefales.. Sikkerhedsforholdsregler Såfremt retningslinierne for spåntagende bearbejdning ikke overholdes, er der risiko for, at overophedning opstår, hvilket kan medføre, at materialet nedbrydes og går i stykker. De frigjorte rester herfra bl.a. fra PTFE fyldstoffer, skal fjernes ved opsugning. P.g.a. risiko for forgiftning må tobaksrygning ikke finde sted ved arbejdspladsen. 1 Efterskær Drejestål Figur 1 Slipning forebygger afstiksgrater Figur 4 Spændinger ved brug af uskarpt bor Bearbejdning af fleksible plasttyper Figur Figur Spændinger ved brug af skarpt bor Afskæring af fleksible plasttyper Figur Figur * Vor anvendelsestekniske rådgivning er ment som støtte til bearbejdning af teknisk plast, og må ikke opfattes som bindende især m.h.t. eventuelle skyldsspørgsmål overfor tredjepart. Vi påtager os ikke ansvar for skader opstået under bearbejdning. 1

16 Retningslinier for afspændingsbehandling Ved spåntagende bearbejdning af plasthalvfabrikata kan det i visse tilfælde efter en forudgående grovbearbejdning anbefales at foretage en varmebehandling for udløsning af eventuelle spændinger. Derved opnås de bedste betingelser for bedst mulige dimensionsstabilitet og bestandighed. Afspænding ved varmebehandling har følgende formål: Øget krystallinitet for forbedret styrke og kemikaliebestandighed. Parametrene anført i nedenstående skema er ca. værdier og gælder for godstykkelser op til mm. Kontakt venligst vor tekniske afdeling vedrørende større godstykkelser. Nedsættelse af eventuelle indre spændinger opstået ved extrusionsfremstilling eller spåntagende bearbejdning. Øgning af dimensionsstabiliteten over et bredt temperaturområde. Materiale DNbetegnelse Opvarmning Varmetid ** Afkøling P timer til 1 C timer til C timer ved 1 C timer ved C ved C pr. time til 4 C PEEK timer til 1 C 4 timer til C PPS timer til 1 C 4 timer til C TECASON E PES timer til C 4 timer til C PPSU timer til C 4 timer til C TECASON S PSU timer til C timer til 1 C PVDF PVDF timer til 9 C timer til C PC timer til C timer til 1 C TECAPET PET timer til C 4 timer til 1 C TECADUR PBT PBT timer til C 4 timer til 1 C TECAMD PA timer til 9 C timer til 1 C PA timer til C 4 timer til 1 C AH POMC timer til 9 C timer til 1 C AD POMH timer til 9 C timer til 1 C 1, time pr. cm godstykkelse 1, time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ** ved maksimumtemperatur, hvis andet ikke er oplyst 1

Kabelbindere og fastgørelse

Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere og fastgørelse 1 1.1 Teknisk information Egenskaber af polyamid PA66 22 Egenskaber af polyamid PA66W, PA12, PA46 23 Egenskaber af PEEK og E/TFE 24 rændbarhed testet i henhold til U94 25 Kemisk

Læs mere

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ

Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Kortlægning af substitutionsmuligheder samt sundheds- og miljømæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af metal og træ Dorthe Nørgaard Andersen, Tina Slothuus, Dorte Rasmussen

Læs mere

Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer

Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer Leveringsprogram Kobber, Elmedur, Wolfram, Tantal, Molybdæn, Høj Densitets Materialer Kobber Kobber i fast form er et af de bedst ledende metaller. Kun sølv leder strøm bedre. Kobber er derfor det foretrukne

Læs mere

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan

Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt datablad Udgave 12/03/2015 Sikafloor - 20 PurCem Sikafloor -20 PurCem Farvet højstyrke gulvbelægning på basis af polyuretan Produkt beskrivelse Sikafloor -20 PurCem er en flere-komponent, vanddispergeret,

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Produktvælger. Industriel lim, tætninger og overfladebehandlingsløsninger. Udgave 3

Produktvælger. Industriel lim, tætninger og overfladebehandlingsløsninger. Udgave 3 Produktvælger Industriel lim, tætninger og overfladebehandlingsløsninger Udgave 3 Indledning Henkel jeres ekspert inden for industrielle lim, tætninger og funktionsbelægninger Hvis I som virksomhed vil

Læs mere

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne

Coating af pumper. Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne Coating af pumper Et projekt støttet af Elfor, under F&U midlerne November 2005 Projekttitel: Coating af pumper, Elfor projekt 336-008 Projektet startede i 2004 og finansieres på basis af PSO-midler, som

Læs mere

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan

Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1. Materialekendska b. Rustfrit stål, nikkel & titan Efteruddannelse i Materialeteknologi Kursus R 1 Materialekendska b Rustfrit stål, nikkel & titan Kursusmateriale udviklet under lov 271 om efteruddannels e i et samarbejde melle m Danmarks Ingeniørakademi,

Læs mere

Enclosing innovations

Enclosing innovations Enclosing innovations Fibox kapslinger Version 5. Fibox kunde service Fibox oy Ab Keilaranta 19, 215 Espoo, FINLAND Tel: +358 27 785 7, Fax: +358 27 785 72 E-mail: info@fibox.fi Fibox Ab Enhagsslingan

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg.

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg. Kapitel 1 Forord Nærværende bachelorprojekt Undersøgelser af saltes nedbrydning af natursten er resultatet af et projektarbejde gennemført i perioden fra 1. februar 2008 til 26. juni 2008 på DTU Byg ved

Læs mere

3. Råvarer til Icopal

3. Råvarer til Icopal 3. 3.1 Bitumen I mere end hundrede år har bitumen og tjære været anvendt inden for tagpapindustrien. Omkring 1970 ophørte brugen af tjære af miljømæssige årsager. I dag anvendes udelukkende bitumen som

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik

TEKNISK VEJLEDNING. VMZINC teknik TEKNISK VEJLEDNING VMZINC teknik 2 Teknisk vejledning / 11-2012 Indhold 05 Historien om VM zinc 06 Anvendelse 08 Overflader 10 Leveringsprogram 15 diverse info 16 VMZinc - Tekniske specifikationer 19 opbevaring

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Svejsning 1. Februar 2013 40. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: Procesindustrien

Svejsning 1. Februar 2013 40. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk. TEMA: Procesindustrien 1 Februar 2013 40. årgang Dansk Svejseteknisk Landsforening Dansk NDT Forening www.dslsvejs.dk TEMA: Procesindustrien LEDER Produktion i højsædet med MADE Danmark som attraktivt produktionsland handler

Læs mere

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport

Isoleringsmaterialer. Speciale rapport Speciale rapporten omhandler isoleringsmaterialer til byggebranchen. Specialet er en del af min uddannelse, som bygningskonstruktør i Aalborg. Rapporten er skrevet med henblik på at synliggøre markedet

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke...

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

Engangsartikler i bioplast i Danmark

Engangsartikler i bioplast i Danmark Engangsartikler i bioplast i Danmark Marked, egenskaber og miljø December 2010 Kristian Dammand Nielsen, Hanna Merrild, Nanja Hedal Kløverpris, Pia Brunn Poulsen og Anders Schmidt Afdelingen for Anvendt

Læs mere

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Bachelorprojekt Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Aarhus Maskinmesterskole Titel: Kedelvandsbehandling Projektperiode: Aug - Dec 2013 Afleveringsdato: 16. dec 2013 Fag: BA Normalsider ekskl.

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer

Konsekvenser for murværkskonstruktioner. miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer J.nr. 75664/98-0056 Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljørigtige isoleringsmaterialer Udført for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Udarbejdet af:

Læs mere

Anerkendt for høj k valitet

Anerkendt for høj k valitet AV K s k yd eve n t i l e r Anerkendt for høj k valitet AV K da n m a r k A /S AVK er anerkendt worldwide Mere end 40 år i branchen AVK introducede den første skydeventil til vand i 1969, og otte år senere

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012

P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012 Blanketoptimering P3 PROJEKT GRUPPE 2.026 3. SEMESTER INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION D. 18. DECEMBER 2012 Titel: P3 - Blanketoptimering. Tema: Procesanalyse og -styring Projektperiode: 3. september

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere