Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensinger kompakt - materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast."

Transkript

1 Ensinger kompakt materialeguide. Anvendt knowhow for teknisk plast. 1

2 ndholdsfortegnelse Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast 4 Konstruktions plast Fugtighedsabsorption Modificeringsmuligheder Varmebestandighed 7 Mekaniske parametre Glid og slidforhold 9 Brandforhold Strålingsbestandighed 11 Anvendelse indenfor elektroteknik 1 Bearbejdning af plast 14 Retningslinier for spåntagende bearbejdning 14 Retningslinier for afspændingsbehandling 1 Svejsning 17 Klæbning 17 Dimensionsområde for halvfabrikata 1 Fritagelse for ansvar 19 Materialeegenskaber 19 Bemærkninger til materialeegenskaber 19 Ensinger plasttyper Materialeegenskaber Kemikaliebestandighed Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik 1

3 Klassifikation af plastmaterialer Højtemperatur plast PB P PA PES, PPSU PE, PSU PPP, PCHT PEKEKK PEEK LCP, PPS PTFE, PFA ETFE, PCTFE PVDF C C Konstruktions plast PC PAT PA4, PA/T PET, PA PBT, PA POM PMP PA11, PA1 C Standard Teknisk Plast PPE mod. PMMA PP PE PS, ABS, SAN Amorf Delkrystallinsk Thermoplastiske plast kan inddeles i amorfe og delkrystallinske polymerer afhængig af deres forskellige strukturer. Plast med amorf struktur er som regel transparent med tendens til spændingsfølsomhed. På grund af den store dimensionsstabilitet er disse plasttyper velegnede til præcisionsdele. Delkrystallinske plast er af natur opale, ofte seje og udviser en god til meget god kemikaliebestandighed. Derudover kan plasttyperne inddeles med udgangspunkt i deres temperaturbestandighed. Højtemperatur plast kan anvendes kontinuerligt ved temperaturer over C og har et højt thermisk, mekanisk egenskabsniveau. Plast, der er egnet til højeste anvendelsestemperaturer (P, PB, PTFE), kan ikke bearbejdes ved smelteteknikker. Disse bearbejdes ved sintringsmetoder. Konstruktions plast kan i mange tilfælde anvendes ved temperaturer mellem C og C. De udviser gode mekaniske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Standard teknisk plast kan anvendes permanent ved temperaturer under C. Plastpyramiden der vises ovenfor giver på grundlag af disse kriterier en oversigt over thermoplastiske plasttyper.

4 Højtemperatur plast (P) Opfylder FDA krav P Afhængig af kvaliteter, stor styrke, ringe koldflydning og god slidstyrke op til C kontinuerlig anvendelsestemperatur. Stor dimensionsstabilitet, elektrisk isolerende, høj renhed og lav afgivelse af røggasser. Velegnet til komponenter, der udsættes for høje thermiske og mekaniske påvirkninger. Svært antændelig. TECATOR (PA) Opfylder FDA krav PA Stor mekanisk styrke, ringe koldflydning og stor kemikaliebestandighed. God slidstyrke, lav varmeudvidelse og svært antændelig. HT (PEK) Højere egenskabsniveau sammenlignet med almindelig. Høj slidstyrke, derfor velegnet til højt belastede glideelementer. God kemikaliebestandighed. Svært antændelig. (PEEK) Opfylder FDA krav PEEK Yderst alsidig egenskabsprofil: ringe koldflydning, højt Emodul. Fremragende tribologiske egenskaber, især stor slidstyrke. God bestandighed mod aggressive medier og kemikalier. Fysiologisk risikofri. Svært antændelig. (PPS) Opfylder FDA krav PPS God kemikaliebestandighed, ringe koldflydning, stor dimensionsstabilitet p.g.a lav fugtighedsabsorption. Højt Emodul og svært antændelig. TECASON E (PES) Opfylder FDA krav PES Svært antændelig, gode elektriske og dielektriske egenskaber. Er dermed velegnet som elektrisk isoleringsmateriale. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. (PPSU) Opfylder FDA krav PPSU God slagstyrke, god kemikalie og hydrolysebestandighed. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECASON S (PSU) Opfylder FDA krav PSU Stor styrke, stivhed og hårdhed. Lav fugtighedsabsorption og stor dimensionsstabilitet. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. TECAPE (PE) Opfylder FDA krav PE Meget gode mekaniske og elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PTFE (PTFE) Opfylder FDA krav PTFE Bedste kemikaliebestandighed. Kontinuerlig anvendelsestemperatur ca. C. Meget gode glideegenskaber og udmærkede elektriske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. ETFE (E/TFE) Opfylder FDA krav ETFE Gode kinetiske glideegenskaber og meget god kemikaliebestandighed. Gode mekaniske egenskaber. Svært antændelig. Kan anvendes i forbindelse med levnedsmidler. PVDF (PVDF) Opfylder FDA krav PVDF Meget god kemikaliebestandighed. Gode elektriske og thermiske egenskaber. Stor sejhed selv ved lave temperaturer samt gode mekaniske egenskaber. Thermoplastisk bearbejdelighed og giftfri. Svært antændelig. 4

5 Konstruktions plast TECAMD 1 (PA1) Meget stor sejhed, god kemikaliebestandighed, laveste fugtighedsabsorption af alle polyamider (PA). Levnedsmiddelgodkendt. TECAMD 4 (PA4) God varmeisolation. Meget velegnet til glid og slidkomponenter, der udsættes for høje temperaturer. Stor sejhed. (PA) God stivhed, hårdhed, slidstyrke og dimensionsstabilitet. Gode glidegenskaber. Mulighed for FDA godkendte kvaliteter. Kan anvendes til komponenter, der udsættes for højere belastning og varmepåvirkning. TECAMD (PA) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk thermoplast med gode dæmpningsegenskaber, god slagstyrke og stor sejhed selv ved lave temperaturer. God slidstyrke især mod ru og urene overflader. T (PA G) Opfylder FDA krav G Støbt polyamid med egenskaber meget lig TECAMD. Støbeprocessen muliggør fremstilling af emner med stor volumen og stor godstykkelse. TECARM (PAG) Højbelastbar polyamid blokpolymer. God styrke og sejhed især ved lavtemperaturanvendelser. Stor slag og slidstyrke. Mulighed for tilpasning af materialeegenskaberne. (PC) Opfylder FDA krav PC Amorft, transparent materiale med stor slagstyrke. Kontinuerlig anvendelsestemperatur op til 1 C. God mekanisk styrke, ringe koldflydning og meget god dimensionsstabilitet. Levnedsmiddelgodkendt. TECAPET (PET) Opfylder FDA krav Gode slidegenskaber. Stor dimensionsstabilitet p.g.a. lav thermisk udvidelse og fugtighedsabsorption. Gode dielektriske egenskaber og god kemikaliebestandighed. Levnedsmiddelgodkendt. TECADUR PBT (PBT) Opfylder FDA krav PBT Stor styrke og sejhed samt god dimensionsstabilitet. Gode glid og slidegenskaber. Velegnet til emner med snævre tolerancer p.g.a. lav fugtighedsabsorption, meget høj stivhed samt lav varmeudvidelse ved typer armeret med glasfiber. AH (POMC) Opfylder FDA krav Delkrystallinsk POMcopolymer. Rimelig lav fugtighedsabsorption, god udmattelsesstyrke og stivhed. Nemt at bearbejde til emner med snævre tolerancer. God dimensionsstabilitet og gode glidegenskaber. Levnedsmiddelgodkendt. AD (POMH) Opfylder FDA krav H Lidt bedre mekaniske egenskaber sammenlignet med AH. Gode fjedrende egenskaber og stor overfladehårdhed. Meget gode kinetiske glidegenskaber. TECARAN ABS (ABS) Meget god elektrisk isoleringsevne, lille vandoptag, gode dæmpningsegenskaber, klæbbar, høj udmattelsesstyrke og stivhed, bestandig overfor fortyndede syrer og rengøringsmidler. TECANYL (PPE) Meget god elektrisk isoleringsevne, god svejsbarhed og klæbbarhed, god styrke, højbelastbar, varmvandsbestandig. TECAFNE PE (PE) Meget god elektrisk isoleringsevne, meget lille vandoptag, gode kinetiske friktionsegenskaber, god slagstyrke ved lave temperaturer, god svejsbarhed, bestandig overfor talrige opløsningsmidler, fortyndede syrer og rengøringsmidler, lav densitet.

6 Fugtighedsabsorption Fugtighedsabsorption i % indtil mætning forekommer ved C og % RF. 1,,,,,1 GF TECAMD 4 11 TECAMD, og TECATOR GF Stahl TECAPE TECAPET TECADUR PBT AH PTFE TECAFNE PE GF4 PVDF STAHL steel Thermisk længdeudvidelseskoefficient ( 1/K) sammenligning med andre plastmaterialer har polyamider en højere fugtighedsabsorption. Dette kan medføre dimensionsændringer på færdige komponenter samt reducerede styrkeegenskaber og ændring i de elektrisk isolerende egenskaber. Præcision er afhængig af dimensionsændringer p.g.a. klimatisk indvirken. Modificeringsmuligheder Egenskaberne for plast kan tilpasses anvendelsesområder ved tilsætning og/eller modificering af forskellige fyldstoffer. Fiberforstærkning Glasfiber anvendes først og fremmest til at forstærke de mekaniske egenskaber. sær trækstyrke, men også andre egenskaber såsom trykstyrke og varmedimensionsstabilitet kan forbedres. Kulfiber kan anvendes som alternativ til glasfiber til at forstærke de mekaniske styrkeegenskaber. På grund af den lave vægtfylde opnås derved med samme vægtandel højere styrkeværdier. Desuden giver tilsætning af kulfiber forbedrede glid og slidegenskaber Farve kan tilsættes individuelt og kan derfor tilpasses forskellige nuancer (f.eks. i.h.t. RAL eller Pantone). Ved højtemperatur plast er udvalget af farvepigmenter begrænset. Beskyttelse mod lyspåvirkning Vejrlig eller permanent høj varmepåvirkning medfører hos mange plastmaterialer misfarvning eller forringede mekaniske egenskaber. Dette kan reduceres ved tilsætning af UV eller varmestabilisatorer. Friktions og slidnedsættende fyldstoffer Grafit er et rent kulstof, som i finmalet stand udviser stor smørende effekt. Ved tilsætning i plastmaterialer kan friktionskoefficienten for disse nedsættes. PTFE er en højtemperatur bestandig flourplast. Typisk for dette materiale er dets antistick egenskaber samt meget lave friktionskoefficient. Under trykpåvirkning danner PTFE fyldte plastmaterialer en fin lavfriktions glidefilm på deres modpart. Molybdændisulfid anvendes hovedsageligt som nukleeringsmiddel og danner allerede ved tilsætning af små mængder en finkrystallinsk struktur med større slidstyrke og lavere friktionskoefficient.

7 Varmebestandighed C C 4 4 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE Venstre søjle: Varmebestandighedstemperatur v. 1, N/mm i.h.t. HDTA Højre søjle: Kontinuerlig maksimum anvendelsestemperatur PTFE PVDF TECAMD 4 TECAPET TECADUR PBT TECAFNE PP TECAFNE PE Varmebestandigheden for et givent plastmateriale karakteriseres først og fremmest ved dets varmebestandighedstemperatur samt den kontinuerlige anvendelsestemperatur. Varmebestandighedstemperaturen (Heat deflection temperature, HDT) beskrives som den temperatur, ved hvilken en bøjningsforlængelse på,% under en specifik bøjningsbelastning opnås..h.t. den ofte anvendte HDTA metode er belastningen 1, Mpa. Varmebestandighedstemperaturen giver en indikation af den maksimale anvendelsestemperatur for mekanisk belastede komponenter. Den kontinuerlige anvendelsestemperatur svarer til den øvre temperaturgrænse, hvorefter en nedbrydning af materialet finder sted p.g.a. thermisk belastning. Man skal her være opmærksom på, at de mekaniske egenskaber ved denne temperatur er markant anderledes end egenskaberne er ved rumtemperatur. 7

8 Mekaniske parametre Mekaniske parametre ved trækforsøg Spænding σ Mpa Trækforsøg i.h.t. DN EN SO 7 anvendes til at bedømme korttidstrækstyrken for et givent plastmateriale ved enakset påvirkning. Udover faktorer som spænding og udvidelse betyder også belastningstemperatur og tid en væsentlig rolle for udvælgelsen af et plastmateriale. σ R σ B σ R σ S σ R Sprøde hårde plast Seje hårde plast Trækstyrke σ σ defineres som trækkraften divideret med prøveemnets mindste oprindelige tværmål. Trækstyrke σ B σ B er trækstyrken ved maksimal kraft. Trækstyrke σ R σ R er trækstyrken ved brud. Trækstyrke σ S σ S er trækstyrken ved flydning, som foreligger, når kraftlængde ændringskurvens stigning (se graf) for første gang er lig med nul. Forlængelse ε ε defineres som længdeændringen ΔL som forekommer i relation til prøveemnets oprindelige længde L Forlængelsen ved maksimal kraft betegnes med ε B, forlængelsen ved brud betegnes med ε R, og forlængelsen ved flydning med ε S. Δσ σ B σ R Δε ε R ε S ε B ε R ε R Maksimal kraft Trækstyrke v. brud σ S Trækstyrke v. flydning Bløde, elastiske plast ε B Brudforlængelse ved maksimal kraft ε R Brudforlængelse v. brud ε S Brudforlængelse v. flydning Elasticitetsmodul E Ved plastmaterialer kan en lineær kurve kun konstateres i den underste del af spændingsudvidelsesdiagrammet. dette tilfælde gælder Hooks lov, som medfører, at kvotienten af spænding og udvidelse (elasticitetsmodul) er konstant. E = σ/ε i Mpa. Emodul for forskellige plasttyper (ved rumtemperatur) i Mpa *Venstre søjle: Tør tilstand Højre søjle: Fugtig tilstand 11 TECATOR HT GF4 TECASON S TECASON E TECAPE PTFE PVDF TECAMD 4* * * TECAMD * TECAPET TECADUR PBT AH AD TECAFNE PP TECAFNE PE

9 Glid Gleit og und slidforhold Verschleißverhalten Plast Kunststoffe har indenfor haben forskellige sich in verschiedenen anvendelsesområder Bereichen sig als som Gleitwerkstoffe værdifulde glide bewährt. og slidmaterialer. Besonders sær vist fordele vorteilhaft som sind gode dabei tørløbsegenskaber, deren gute Trockenlaufeigenschaften, lave driftsomkostninger Geräusch und samt Wartungsarmut, kemikaliebestandig støjdæmpning og hed chemische og elektrisk Beständigkeit isoleringsevne und die spiller elektrische ind. solierung. Glid og slidforhold er i sig selv ingen materialeegenskaber. Das Gleit Disse und beregnes Verschleißverhalten specifikt udfra ist dabei det tribologiske keine system Materialeigenschaft, baseret på forskellige sondern wird parametre spezifisch durch das tribologische overfladeruhed, System mit ver smøre som materialesammensætning, midler, schiedenen belastning Parametern eller temperatur. wie Werkstoffpaarung, Oberflächenrauigkeit, Schmierstoff, Belastung, De Temperatur medfødte etc. gode ermittelt. glidegenskaber for plast kan tilpasses specifikke krav ved tilsætning af forskellige additiver Die inhärent (se guten kap. Modificeringsmuligheder Gleiteigenschaften der Kunststoffe ). können dabei durch Additive den ent side sprechenden Anforderungen angepasst werden (s. Kapitel "Modifizierungsmöglichkeiten" Seite ). Forstærkningsmaterialer Verstärkend wirkende Zusätze som f.eks. wie glasfiber, Glasfasern, glaskugler Glaskugeln eller mineralske oder mineralische fibre medfører Füllstoffe som regel wirken slidende sich indvirkning der Regel på plastmaterialets abrasiv auf den glidmodpart. Gleitpartner aus. Støbte Gusspolyamide polyamider werden anvendes häufig ofte in Gleitlageranwendungen har medført, eingesetzt, at et weshalb stort variende auch eine antal Vielzahl kvaliteter som glidelejer, hvilket med gleitreiboptimierter optimerede friktionsegenskaber Materialien erhältlich forefindes. ist. Såfremt Wenn Lager lejer auch skal anvendes unter hohen ved Temperaturen, høje temperaturer, hohen høje Geschwindigkeiten hastigheder eller stort oder fladetryk, starken anvendes Flächen mit højtemperatur pressungen arbeiten plast. sollen, nedenstående kommen diagram Hochtemperaturkunststoffe de tribologiske zum egenskaber Einsatz. n i den forskellige folgenden plast Dia leje jævnførematerialegrammen med sind die forskellige tribologischen overfladeruheder. Eigenschaften verschiedener Gleitlagerwerkstoffe unterschiedlicher Oberflächenrauigkeit gegenübergestellt. Friktionskoefficient µ, GF, CF CF LA,4 L, PVX TECADUR PBT AH TECAFNE PE Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm 1 Slid i µm/km Reibungskoeffizient Friktionskoefficient µ µ, GF GF CF AH, CF L LA,4 TECADUR PBT, TECAFNE PE 1 4 Bedingungen: Vilkår: Last: Belastning: 1, 1 Mpa, Geschwindigkeit: Hastighed:, m/s,, m/s, gegen mod stål Stahl med mit R z R= z, =, µm µm Verschleißrate Slid in i µm/km 9

10 Brandforhold en del anvendelser af teknisk plast kan der stilles store krav til brandforhold. Klassifikation af materialernes brandforhold er i almindelighed i.h.t. UL Standard 94 fra Underwriters Laboratories i USA. Materialerne inddeles i forskellige brandklasser med udgangspunkt i prøvemetoder. Horisontal flammeprøve i.h.t. UL 94 HB Materiale som klassificeres i.h.t. UL 94 HB må på et horisontalt opspændt prøveemne ved en godstykkelse på mindre end, mm ikke overskride en maksimal brandhastighed på 7, mm/min. Ved en godstykkelse mellem, og 1,7 mm må brandhastigheden ikke være højere end maksimum,1 mm/min. Vertikal flammeprøve i.h.t. UL 94 denne prøve rettes en flamme i sekunder mod et vertikalt opspændt prøveemne, hvorefter flammen fjernes. dette tilfælde måles tiden, indtil den sidste flamme slukkes. Prøven foretages gange. Udover brandtiden tages der i klassificeringen også hensyn til, om materialet drypper. De forskellige værdier fremgår af nedenstående tabel. Klassificering i.h.t. UL 94 Klassificering i.h.t. UL 94 V V1 V Brændtid efter hver flammebehandling s s s Brændtid efter flammebehandlinger s s s Fremkomst af materialedryp Nej Nej Ja ltindeks i.h.t. ASTM D Et materiales iltindeks defineres som mindste koncentration af ilt udtrykt i volumen % af en ilt/kvælstofblanding, som opretholder forbrændingen i en defineret materialeprøve. Materiale DNbetegnelse Brandforhold i.h.t. UL 94 ltindeks i.h.t. ASTM D 11 P V (, mm) P V (, mm) 1 TECATOR PA V (, mm) HT PEK V (1, mm) 4 PEEK V (1,4 mm) PTFE PTFE V (, mm) 9 PPS V (, mm) GF4 PPS V (,4 mm) TECASON E PES V (1, mm) 9 PPSU V (, mm) TECASON S PSU V (4, mm) PVDF PVDF V (, mm) 4 PC V (, mm) PC V1 (, mm) TECAPET PET HB (, mm)

11 Strålingsbestandighed for plast Afhængig af anvendelse kan plast blive udsat for forskellige former for bestråling, der kan påvirke plastmaterialernes struktur. Spektret af elektromagnetiske bølger strækker sig fra radiobølger med stor bølgelængde, via normalt dagslys med UVstråler af kort bølgelængde, til de meget kortbølgede røntgen og gammastråler. Jo kortere bølgelængde en stråling har, desto større er risikoen for beskadigelse af plastmaterialet. En vigtig faktor i sammenhæng med elektromagnetisk stråling er den dielektriske tabsfaktor, som beskriver den energimængde, der optages af plastmaterialet. Plastmaterialer med en høj dielektrisk tabsfaktor bliver kraftigt opvarmet, når de udsættes for et elektrisk vekselstrømsfelt. De er derfor ikke velegnede som isoleringsmaterialer ved højfrekvens eller mikrobølge anvendelsesområder. Ultraviolet bestråling UVbestråling fra sollys finder sted ved alle ubeskyttede udendørs anvendelsesområder. Plasttyper, der har en naturlig bestandighed, findes i gruppen af flourplast f.eks. PTFE og PVDF. Under påvirkning af stråling bliver mange plasttyper sprøde og gulner, såfremt de ikke tilsættes en passende form for beskyttelse. Plast kan beskyttes mod UV ved hjælp af forskellige additiver (UV stabilisatorer) eller overfladebeskyttelse (eks. lakering eller metallisering). Tilsætning af kønrøg er en prisbillig og oven i købet meget effektiv metode. Bestandighed mod gammabestråling Gamma og røntgenbestråling forekommer ofte i anvendelsesområder som medicinsk diagnostik, strålingsterapi, sterilisering af engangsartikler samt indenfor instrumentmålingsteknik og materialeafprøvning. Den energirige stråling medfører ofte ringere brudforlængelsesegenskaber og sprødhed. Levetiden er afhængig af hvilken dosis stråling, materialet har absorberet. Plasttyper som eks. PEEK HT, PEEK, P og de amorfe svovlholdige polymerer har vist sig at være meget bestandige mod gamma og røntgenbestråling. Derimod er PTFE og POM meget følsomme og derfor i praksis uanvendelige. Strålingsdosis i kilogray (kgy), hvilket reducerer brudforlængelsen med mindre end % VESPEL / SNTMD PVDF PVDF TECAFNE TECAFNE PE PE TECADUR TECAPET PET TECASON TECASON S TECADUR TECADUR PBT PBT TECAMD TECAMD AH AH TECAFNE TECAFNE PP PP PTFE PTFE 11

12 Anvendelse indenfor elektroteknik ndenfor elektrotekniske anvendelsområder kræves det ofte, at plasttyperne skal være statisk afledende eller ledende. Dette kan lettest opnås ved tilsætning af elektrisk aktive substanser, f.eks. specielt ledende kønrøg, kulfiber, ledende mikrofiber med nanostruktur eller naturligt ledende medier. De elektriske parametre kan derved bedre holdes indenfor definerbare grænser. Et materiale med en overflademodstand mellem Ω og 1 Ω defineres som eletrostatisk afledende. Såfremt overflademodstanden er mindre end Ω, er materialet elektrisk ledende. Ledende kønrøg kan kun anvendes ved applikationer udenfor renrumsproduktion, hvor egentlige halvleder strukturer lukkes og forsegles. Kulfibre, nanorør og naturligt ledende medier har bedre slidstyrke egenskaber og tenderer til mærkbart lavere forurening. Materiale DNbetegnelse Specifik modstand i Ω cm Overflademodstand Ω 1 PA AH SD POMC CF PEEK 7 7 ELS nano PEEK 4 1 PTFE C PTFE 4 4 PVDF ELS PVDF 4 4 PVDF CF PVDF 7 CF PA 4 4 AH ELS POMC 4 4 TECAFNE PP ELS PP antistatisk elektrisk ledende 1

13 Anvendelse indenfor levnedsmiddel og medicinalteknik ndenfor levnedsmiddel og medicinalteknik stilles specielt høje krav med hensyn til fysiologisk egnethed og bestandighed. FDA konformitet Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) kontrollerer, om materialer er anvendelige for kontakt med levnedsmidler. Råvarer, additiver og egenskaber for tekniske plasttyper specificeres af FDA i Code of Federal Regulations CFR 1. Materlaler, der opfylder de stillede krav, defineres som FDAkonforme. Biokompatibilitet Biokompatibilitet udtrykker et plastmateriales anvendelighed i forbindelse med en patients væv respektive fysiologiske system. Bedømmelse foretages udfra forskellige undersøgelser i.h.t. USP (U.S Parmacopeia) Class V eller SO 99. M.h.t. bestandighed mod forskellige steriliseringsmetoder og kemikalier må medicinalteknisk udstyr, der anvendes flere gange, udvise god bestandighed mod forskellige forberedelsesmetoder som f.eks. sterilisering og desinfektion. Disse krav opfyldes nemmest ved brug af højtemperatur plasttyper. Materiale DNbetegnelse FDA konformitet* Biokompatibilitet* Sterilisation Varm damp 17 C Gammabestråling CLASSX TM PEEK x x PEEK x x CF PEEK () x PPS () () PPSU x x + + TECAPE PE x () + + TECANYL PPE x x + + AH POMC x x o TECAPRO PP x x o PEEK x PTFE PTFE x () + + VF PPSU x () TECASON E PES x + + TECASON S PSU x () + + TECAPE PE x + + PVDF PVDF x () + o PC x () o PA x () TECAPET PET x () + AH POMC () TECAFNE PMP PMP x () o o CLASSX TM XRO PEEK x x XRO PPSU x x + + TECANYL XRO PPE x x + + AH SAN POMC x TECAPRO SAN PP x x Materiale opfylder FDA konformitet respektive biokompatibilitet + bestandigt o betinget bestandig ikke bestandigt () Venligst Kontakt os for nærmere information. () FDA konformitet ikke mulig. Kulfiber er ikke på FDA's positiv liste *FDA konformitet og biokompatibilitet er kun gældende for rene materialer. Egnetheden for eventuelt anvendte pigmenter og additiver kontrolleres i.h.t. FDA regulativer. Biokompatibiliteten er ingen materialespecifikation, og derfor kræves en forudgående afprøvning eller eventuel specialproduktion. 1

14 Bearbejdning af plast Retningslinier for spåntagende bearbejdning TECAMD/TECARM TECAFNE PE, PP, PMP AH, AD TECADUR PBT TECAPET TECANYL TECAMD TR TECARAN ABS ETFE, PVDF, PTFE TECASON S, P, E TECAPE, P, TECATOR PA Armerede/fyldte Ensinger materialer* Savning t α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) V Skærehastighed m/min t Tanddeling mm γ V t *Armerings/fyldstof: Glasfiber, glaskugler, kulfiber, grafit, glimmer. Boring α γ ϕ γ 1 α Φ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) Ф Spidsvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. Spiralvinklen β på boret bør andrage ca. 1 y 1 o V S,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fræsning α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min Tilspænding kan andrage op til, mm/tand. γ 1 V Drejning α 1 χ α α γ α Frigangsvinkel ( ) γ Spånvinkel ( ) χ ndstiksvinkel ( ) V Skærehastighed m/min S Tilspænding mm/omdr. γ χ 4 V Rundingsradius på stålets spids bør andrage min, mm. S,,,4,,4,,,,,,,,,,,,,,, Specielle forholdsregler Opvarmning før savning: fra ø mm GF, PVX, GF/PVX fra ø mm GF, TECADUR PET/PBT fra ø mm TECAMD GF,, MH Opvarmning før boring i center: fra Ø mm GF/PVX, GF/PVX fra Ø mm MH, GF, TECADUR PET/PBT fra Ø mm TECAMD GF,, TECAM Mo, TECANYL GF Forvarm materialet til 1 C Vær forsigtig med kølemiddel Følsom overfor spændingsrevner Brug hårdmetalværktøj 14

15 Generelle anvisninger * Uarmerede plasttyper kan bearbejdes med HighSpeed stål, men generelt anbefales brug af hårdmetal skær, som også bør anvendes til armerede plasttyper. Under alle omstændigheder er det vigtigt at værktøjet er skarpt. På grund af plasttypernes dårlige varmeledende egenskaber, er det vigtigt at tilsikre en god varmeafledning. Den bedste form for afkøling er varmeafledning via spånafgang. Dimensionsstabilitet Fremstilling af emner med præcise mål og snævre tolerancer forudsætter anvendelse af plasthalvfabrikata, der har været igennem spændingsudløsende processer, ellers vil varmen, der opstår ved spåntagende bearbejdning, udløse spændinger, hvorved emnerne ikke bliver målfaste. tilfælde af asymmetrisk bearbejdning og megen materialefjernelse kan et mellemliggende tempereringstrin anbefales for at undgå kastninger i emnet. Vores tekniske afdeling er gerne behjælpelig med oplysning om eksakt temperatur og tid, der skal anvendes ved et specifikt materiale. Det anbefales, at konditionere materialer med høj fugtighedsabsorption (f.eks. polyamider) inden bearbejdning. Ved bearbejdning af plast kræves der større tolerancer end ved bearbejdning af metaller. Desuden skal der tages hensyn til plastens væsentligt større varmeudvidelse. Bearbejdningsmetoder 1. Drejning Retningslinier for skærgeometri er angivet i tabellen. Til emner med højkvalitetsoverflader: se figur 1. Ved afskæring skal stikstålet været slebet i.h.t. figur 4 for at undgå dannelse af afstiksgrat. Ved bearbejdning af tyndvæggede og specielt fleksible emner anbefales det at anvende et knivlignende slebet værktøj (figur og ).. Fræsning På plane overflader er endeplansfræsning mere økonomisk end valsefræsning. Anvendes valse eller skivefræsere, bør værktøjet ikke have mere end skær, således at vibrationer forårsaget af skærene holdes på et lavt niveau. Benyt værktøj med rigeligt plads til spånafgangen. Etskærs værktøj medfører optimal skærekapacitet og finish.. Boring Generelt anvendes spiralbor. Disse skal have en spiralvinkel mellem 1 og 1 og jævn og glat spiralnot for at tilsikre en god spånafgang. Sørg for god køling ved boring af dybe huller. Ved store huller skal der forbores eller eventuelt anvendes hulbor eller udstansning. Det er særdeles vigtigt at anvende skarpe bor, da der ellers vil være risiko for, at de trykspændinger, der fremkommer, medfører at materialet revner. Armerede plasttyper har større bearbejdningsrestspændinger med lavere slagstyrke end uarmerede plasttyper og er derfor særligt modtagelige overfor revnedannelse. Det anbefales at opvarme armerede plasttyper op til 1 C, inden boring (opvarmningstid ca. 1 time / mm tværsnit). Dette anbefales også ved bearbejdning af polyamid og polyester. 4. Savning Ved båndsave benyttes Highspeed klinger, og ved rundsave benyttes typisk klinger med hårdtmetal platter. Undgå overophedning ved at tilsikre, at værktøjet altid er skarpt.. Gevindskæring Gevind fremstilles lettes ved anvendelse af gevindstål. Grater kan undgås ved anvendelse af gevindstål med dobbelt skær. Brug af snitbakker kan ikke anbefales, da der vil være risiko for dannelse af efterskær ved tilbageløb af værktøjet. Anvendes snittapper skal disse ofte være med en vis tolerance afhængig af materiale og diameter. mm anbefales.. Sikkerhedsforholdsregler Såfremt retningslinierne for spåntagende bearbejdning ikke overholdes, er der risiko for, at overophedning opstår, hvilket kan medføre, at materialet nedbrydes og går i stykker. De frigjorte rester herfra bl.a. fra PTFE fyldstoffer, skal fjernes ved opsugning. P.g.a. risiko for forgiftning må tobaksrygning ikke finde sted ved arbejdspladsen. 1 Efterskær Drejestål Figur 1 Slipning forebygger afstiksgrater Figur 4 Spændinger ved brug af uskarpt bor Bearbejdning af fleksible plasttyper Figur Figur Spændinger ved brug af skarpt bor Afskæring af fleksible plasttyper Figur Figur * Vor anvendelsestekniske rådgivning er ment som støtte til bearbejdning af teknisk plast, og må ikke opfattes som bindende især m.h.t. eventuelle skyldsspørgsmål overfor tredjepart. Vi påtager os ikke ansvar for skader opstået under bearbejdning. 1

16 Retningslinier for afspændingsbehandling Ved spåntagende bearbejdning af plasthalvfabrikata kan det i visse tilfælde efter en forudgående grovbearbejdning anbefales at foretage en varmebehandling for udløsning af eventuelle spændinger. Derved opnås de bedste betingelser for bedst mulige dimensionsstabilitet og bestandighed. Afspænding ved varmebehandling har følgende formål: Øget krystallinitet for forbedret styrke og kemikaliebestandighed. Parametrene anført i nedenstående skema er ca. værdier og gælder for godstykkelser op til mm. Kontakt venligst vor tekniske afdeling vedrørende større godstykkelser. Nedsættelse af eventuelle indre spændinger opstået ved extrusionsfremstilling eller spåntagende bearbejdning. Øgning af dimensionsstabiliteten over et bredt temperaturområde. Materiale DNbetegnelse Opvarmning Varmetid ** Afkøling P timer til 1 C timer til C timer ved 1 C timer ved C ved C pr. time til 4 C PEEK timer til 1 C 4 timer til C PPS timer til 1 C 4 timer til C TECASON E PES timer til C 4 timer til C PPSU timer til C 4 timer til C TECASON S PSU timer til C timer til 1 C PVDF PVDF timer til 9 C timer til C PC timer til C timer til 1 C TECAPET PET timer til C 4 timer til 1 C TECADUR PBT PBT timer til C 4 timer til 1 C TECAMD PA timer til 9 C timer til 1 C PA timer til C 4 timer til 1 C AH POMC timer til 9 C timer til 1 C AD POMH timer til 9 C timer til 1 C 1, time pr. cm godstykkelse 1, time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse 1 time pr. cm godstykkelse ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ved C pr. time til 4 C ** ved maksimumtemperatur, hvis andet ikke er oplyst 1

Teknisk plast halvfabrikata.

Teknisk plast halvfabrikata. Teknisk plast halvfabrikata. 1 Ensinger Fra idé til realisering. Komplet ekspertise i anvendelse af højtydende kunststoffer. Producent (kravspecifikationer) Projektmanagement Ensinger Producent (fremstilling)

Læs mere

Håndbog til limning af Plast og Elastomer

Håndbog til limning af Plast og Elastomer Håndbog til limning af Plast og Elastomer 3 Hvorfor anvende en lim fra Loctite og Teroson i stedet for andre sammenføjningmetoder Denne håndbog er en grundlæggende vejledning der skal gøre det nemt at

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM UNIMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Unimax Egenskabsprofil Unimax er et krom-molybdæn-vanadium legeret stål, som er produceret

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

FTO-3D Nyt FTO HM bor med indvendig køling

FTO-3D Nyt FTO HM bor med indvendig køling PRODUKT INFORMATION Nyt FTO HM bor med indvendig køling FTO - 3D FTO - 3D borene er miljøvenlige! Lang standtid er miljøvenligt En ny "bølget" spidsgeometri Ny spidsgeometri giver større skarphed og længere

Læs mere

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM ELMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM ELMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Elmax - SuperClean 3 Produkt- og egenskabsprofil Elmax er et højtlegeret krom-molybdæn-vanadiumstål

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Anbefalinger til spåntagende bearbejdning af teknisk plast halvfabrikata

Anbefalinger til spåntagende bearbejdning af teknisk plast halvfabrikata Halvfabrikata Anbefalinger til spåntagende bearbejdning af teknisk plast halvfabrikata Indhold 4 5 6 6 Plastbearbejdning Forskelle mellem plast og metal Ekstruderingsteknologi Værktøj og maskiner 7 8 9

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

Plastplader til Termoformning

Plastplader til Termoformning Plastplader til Termoformning Overvejelser ved valg af plastmateriale. Krav til materialet 1. Krav til funktionen: Mekaniske egenskaber Termiske egenskaber Elektriske egenskaber Andre egenskaber: Kemikaliebestandighed

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk styrke og formstabilitet, selv når det er

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder

Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Datablad UHB 11 Produktfakta og anvendelsesområder Uddeholm A/S Kokmose 8 6000 Kolding Tlf.: 75 51 70 66 Fax: 75 51 70 44 www.uddeholm.dk e-mail: info@uddeholm.dk UHB 11 Produkt- og egenskabsprofil Uddeholms

Læs mere

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R

UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R UDDEHOLM XYZ DIEVAR TM R Kokmose 8, Kolding, Tlf.: 7551766 Fax: 7551744, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Dievar Produkt- og egenskabsprofil Dievar er et krom-molybdæn-vanadium legeret varmarbejdsstål,

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Sammenligning af. plastmaterialer

Sammenligning af. plastmaterialer Sammenligning af STATIONÆR plastmaterialer PBI 31º En teknisk håndbog PTFE 24 C PAI 25º PI 24º 26º PPS PEEK 25º HIGH PERFORM PLAS 14 C PPSU 18º PSU 15º PEI 17º 22º PVDF 15º PC 12º KONSTRU PLA 9 C PP 1º

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit.

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE er en Silikaklæde med 2 sider verculit coating. Ubehandlede silikafibre tåler 1000ºC. I modsætning til andre produkter der er behandlet

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed

NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS PRODUKT INFORMATION VOL.2. NEO Serien - Endefræsere med variabel helix. Nyhed PRODUKT INFORMATION NEO-PHS NEO-CR-PHS NEO-EMS NEO-CR-EMS NEO Serien - Endefræsere med variabel helix VOL.2 Nyhed Variabel helix - Endefræser NEO Serien Stabil og effektiv fræsning takket være den innovative

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 41 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver. Sprøjtestøbning. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Klæbestoffer & rengøringsmidler

Klæbestoffer & rengøringsmidler 23 Klæbestoffer & Rengøringsmidler Acrifix opløsningsklæber 231 Acrifix reaktionsklæber 23.2-23.3 Acrifix hjælpestoffe 23.4 Technicol 23.4 Tangit 23.5 Burnus 23.5 Opløsningsklæber ACRIFIX 1S 0106 Viskos,

Læs mere

UDDEHOLM SVERKER 21. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM SVERKER 21. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM SVERKER 21 Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Sverker 21 Produkt- og egenskabsprofil Sverker 21 er et værktøjsstål med højt kulstof

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring materialerne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

Overvejelser ved valg af plastmaterialer:

Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Generelt: Der findes mange forskellige typer af plastmaterialer, ligesom der findes mange råvareleverandører til mange af typerne. Desuden har hver leverandør

Læs mere

ScanMo reoler For moduler og hylder

ScanMo reoler For moduler og hylder Byrum ScanCell vogne Åbne kørestel Transport vogne Skabe ScanMo reoler Moduler ScanMo reoler For moduler og hylder ScanMo Racks Generelt... Monterings vejledning... ScanMo reoler... Mere generelt... Materiale

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-21

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-21 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk 40 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materialelære enig eller uenig Termoplast, materialelære 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk SNORPAKNINGERFlettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statiskakryl FIBREAkryl garn, imprægneret med grafit Akryl fibre Type : Klinger K11 Akryl garn, imprægneret

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring Produktkatalog Duboschweitzer boltsikring 2 Herlev +45 4485 8100 Bramming +45 7656 2600 www.betech.dk Indholdsfortegnelse Side Duboschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

PC - POLYCARBONAT NORDISK PLAST. PC - Polycarbonat

PC - POLYCARBONAT NORDISK PLAST. PC - Polycarbonat 2 PC - Ekstruderet Klar/Opal 2.1 UV Klar/Opale/t 2.2-2.3 Ridserobust Klar 2.4 Statisk afledende Klar 2.5 UV- struktur Klar 2.6 Flaehæende Klar 2.7 LED t 2.8 Øvrige 2.9 PC-TECH Natur 2.10 Rundstænger PC-TECH

Læs mere

Solid P Kapslingsystem

Solid P Kapslingsystem Solid P Kapslingsystem FIBOX SOLID P Solid P Kapslingsystem - Glasfiber armeret polyester Applications: Tung industri Havne og skibsværfter Bryggerier, mejerier og slagterier Energi sektoren Raffinaderier

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822 PRODUKT DATABLAD Polyuretanbaseret fugtisoleringsmembran til flydende udlægning PRODUKT BESKRIVELSE Sikalastic 822 er en to komponent, revneoverbyggende, polyuretanbaseret membran. Sikalastic 822 er kun

Læs mere

AKRALUX ONDA. Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat

AKRALUX ONDA. Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat AKRALUX ONDA OVENLYS Gennemsigtige isolerende bølgeplader af Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9900 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX ONDA Bølgede

Læs mere

skærende værktøj 2013 / 14

skærende værktøj 2013 / 14 skærende værktøj 2013 / 14 Hulsave i sæt Hulsave HSS M3 Bi-Metal Combitand 4/6. Til hulskæring i legeret og ulegeret stål, aluminium, støbejern, rustfri, kobber, bronze, træ og plast. 60 261 125 60 261

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende

Alifter sortiment. Prima sortiment. magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMP TMA. centrifugal. selvansugende Alifter sortiment TMP centrifugal Prima sortiment magnetkoblede pumper i termoplastiske materialer TMA selvansugende Prima - Alifter I dette katalog præsenteres Argal s sortiment af PRIMA pumper. Det er

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

PTFE NORDISK PLAST PTFE

PTFE NORDISK PLAST PTFE 19 Plader Presset/spaltet /Hvid 19.1-19.2 Øvrige 19.3 Rundstænger Ramekstruderet 19.4 Presset 19.5 Øvrige 19.5 Emnerør Ramekstruderet 19.6-19.7 Plader Presset/spaltet Polytetrafluorethylen plader - presset

Læs mere

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel.

12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER Kapslings- og tavlemateriel. 12.00 KAPSLINGS- OG TAVLEMATERIEL MINIPOL PLASTKASSER MINIPOL PLASTKASSER 12.00 Kapslings- og tavlemateriel 1 Minipol fremstilles af nordspanske virksomhed Cahors Española, som er en del af Cahors Group.

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger.

UDDEHOLM RAMAX LH. Klassificeret i henhold til EU-direktiv 1999/45/EC. For yderligere oplysninger, se vores Leverandørbrugsanvisninger. UDDEHOLM RAMAX LH LØFTER STANDARDEN TIL ET HØJERE NIVEAU Uddeholm Ramax LH er et førsteklasses holderstål, der matcher de høje krav, der stilles i dag indenfor værktøjsindustrien. Uddeholm Ramax LH tilbyder

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Wellness lys til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Wellness lys til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer INDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

En virksomhed i detaljer

En virksomhed i detaljer En virksomhed i detaljer > Præcision i detaljer! GSL præcision i ét stykke GSL er en mellemstor virksomhed og et af de mest innovative stålstøberier. Høj kvalitet og stor præcision er lige så selvfølgelige

Læs mere

Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer

Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer Loctite -hurtiglime Oplev hele vores portefølje inkl. de nyeste innovationer Innovationer inden for Loctite -hurtiglimsteknologi Gennem de seneste årtier har Loctite - produkterne været først med innovative

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

MC7000. En revolution inden for drejning i rustfrit stål B201DK

MC7000. En revolution inden for drejning i rustfrit stål B201DK B201DK ISO platter til drejning af rustfrit stål MC7000 En revolution inden for drejning i rustfrit stål Fremragende modstandsevne mod stråleslid og ingen gratdannelse. Lang levetid for værktøjet opnås

Læs mere

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24.

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24. 1.1 Kabelbindere og befæstigelse Kabelbindere polyamid 6.6 standard PA66 natur og sort anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør. kan anvendes til de fleste applikationer. Kabelbinder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Prisliste. plasthalvfabrikata til industrien. www.vink.dk. *FKM = Fødevare Kontakt Materiale leveres med overensstemmelseserklæring

Prisliste. plasthalvfabrikata til industrien. www.vink.dk. *FKM = Fødevare Kontakt Materiale leveres med overensstemmelseserklæring Prisliste plasthalvfabrikata til industrien www.vink.dk 1 Symbolforklaring Ikon Forklaring Emnerør Stænger Plader Folier Fødevarekontaktmaterialer www.vink.dk 2 Prisliste for Industri Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber

ARCA vægskabe NYHED. Moderne og robust design i Polycarbonat. Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber ARCA vægskabe NYHED Moderne og robust design i Polycarbonat Slag og vejrbestandig med fantastiske egenskaber Fibox ARCA Fibox ARCA 100 % korrosionsfri vægskabe til hårde og krævende miljøer Enestående

Læs mere

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør Byrum ScanCell Åbne Transport Skabe ScanMo reoler Moduler Transport og tilbehør Transport Generelt... Åbne transport... Tilbehør for åbne transport... Lukkede transport... Udstyr til lukkede transport...

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP66 / 67) Side 3-10

Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP66 / 67) Side 3-10 Euronord 5.4 DK 1 Indholdsfortegnelse Der findes en størrelse til alle behov mere end 17 varianter i materialerne ABS plast, Polycarbonat, Aluminium og Polyester Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP

Læs mere

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys

Oversat til dansk af LP-Sales v./per Springborg, Bakkevej 12, DK-5450 Otterup. Schmelzfeuer. Havefaklen til genbrug af stearinlys Schmelzfeuer Havefaklen til genbrug af stearinlys Betjeningsvejledning for DENK-Schmelzfeuer OUTDOOR Læs venligst denne betjeningsvejledning før anvendelse. Den forklarer dig hvordan du tænder op første

Læs mere

Henkel Leverandøren af løsninger

Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Leverandøren af løsninger Henkel Autoindustriens partner Med udgangspunkt i den kemiske industri s løsninger og proces knowhow, hjælper Henkel producenter med at sikre en fremragende kvalitet gennem

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv Forstærkningssystem med kulfibervæv Egenskaber Funktion Fordele Anvendelsesområde Tekniske data Ydre reparations- og forstærkningssystem til beton, stål og træ. Øger bæredygtigheden. Anvendes bl.a. ved

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage

PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage PROFILE Tagtilbehør - til Nibra teglsten og PROTEX undertage Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Tagtilbehør PROFILE Tagtilbehør PROFI toprulle 31/39 cm. 72 ruller pr. palle Sort, rød, brun

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Bano vaske / monteringsbeslag / afløbsrør / højdejusteringsmodul

Bano vaske / monteringsbeslag / afløbsrør / højdejusteringsmodul Bano vaske / monteringsbeslag / afløbsrør / højdejusteringsmodul Rev: 08.oktober.2015 BANO DANMARK A/S Møllehaven 8 4040 Jyllinge - Danmark 1-5 Bano vaske 5200/R (højre) og 5200/L (venstre) Standardvask

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere