Plastplader til Termoformning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plastplader til Termoformning"

Transkript

1 Plastplader til Termoformning Overvejelser ved valg af plastmateriale. Krav til materialet 1. Krav til funktionen: Mekaniske egenskaber Termiske egenskaber Elektriske egenskaber Andre egenskaber: Kemikaliebestandighed Vejrbestandighed Lyddæmpning Kontakt med varmt vand Brandegenskaber Slidegenskaber Antistatiske egenskaber 2. Krav til forarbejdning: Design og udformning 3. Krav til finish: Mat, blank og/eller narv Forarbejdningsteknik Tykkelsesfordeling Dimensionsstabilitet 4. Krav til indfarvning: ~ 5. Krav til efterforarbejdning: Svejsning Spåntagende forarbejdning Klæbning Udskumning eller forstærkning 6. Vægtkrav: ~ 7. Priskrav: ~ Argumenter for termoformning af plader og folier, frem for sprøjtestøbning af granulat eller pulver. Store emner, som det er vanskeligt eller umuligt at sprøjtestøbe pga. størrelsen. Emner med ringe godstykkelse. Mindre eller middelstore produktionsserier, hvor investering i sprøjtestøbeværktøjer ikke betaler sig. Fremstilling af prototyper samt 0-serier. Emner, hvor der tit skal foretages ændringer. Hvor der stilles specielle krav til overfladen: F.eks. fortryk, laminering, narv. Kilde: 1

2 Oversigt over kommercielt tilgængelige plasttyper i form af plader og/eller folier. Velegnet til termoformning Mindre egnet eller uegnet Akryl Polystyren ABS PVC Polyethylen Polypropylen Polyphenylenoxyd, modificeret -- Polycarbonat PMMA PS ABS PVC PEHD & PELD PP PPO PC Polyamid Polyacetal Polytetrafluorethylen Polyvinylidenfluorid Termoplastisk Polyester PA POM PTFE PVDF PETP & PBTP Af de ovennævnte plastmaterialer findes der et meget stort antal varianter, copolymerisater, blandinger og modificerede udgaver, hvor der i det følgende vil blive omtalt de almindeligste. Der står således et meget stort antal plasttyper og til rådighed ved materialevalget til en given opgave. De almindeligste metoder til fremstilling af plader og folier af plast: 1. Ekstrudering 2. Kalandrering 3. Presning 4. Støbning: Blokstøbning samt Støbning i baner 5. Blæsning 6. (Flydepresning) Variationsmuligheder og leveringsmuligheder for ekstruderede plader: 1. Almindelig ekstrudering 2. Laminering 3. Co-ekstrudering 4. Prægning 5. Tilsætning af fyldstoffer og armeringsmaterialer Kilde: 2

3 Oversigt over opvarmningsmetoder til plastplader. 1. Lokalopvarmning 2. Kontaktopvarmning Til tynde folier Fordrer lav krympeprocent Ensartede formater Hurtig opvarmning med god virkningsgrad 3. Ovn-opvarmning Hovedsageligt til PVC og Akryl med begrænset krympeprocent Langsom opvarmning, god til tykkere plader 4. Stråle-opvarmning Hurtig opvarmning med: Keramiske varmelegemer: God virkningsgrad Kvartsvarmelegemer: Gode muligheder for styring af temperaturen hen over pladen. 5. Højfrekvensopvarmning Dyr Byder endnu på tekniske problemer Ved termoformning af plader er der følgende forhold at vurdere: 1. Krympning og håndterbarhed Ovn-opvarmning, maks. ca. 5 % Vakuumformning, fra ca. 3 % til ca. 20 % 2. Form svind: Angives i 0 / 00 og beregnes af formlen: ( T afform. -T rum) x udv. koeff. i mm/m C 3. Afformningstemperatur Materialeafhængig 4. Cyklus tider Materialeafhængig Farveafhængig Metodeafhængig 5. Formningsgrad Materialeafhængig Metodeafhængig Kilde: 3

4 Materialegruppe: Polystyren Almindelig anvendt betegnelse: Polystyren Kemisk betegnelse: Egenskaber: Særlige egenskaber: Af ulemper må anføres: Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: Formbarhed: PS Polystyren udgør en gruppe plast med et meget stort antal typer, hvor egenskaberne varierer fra hårde og stive kvaliteter til kvaliteter med mindre stivhed og til gengæld højere slagstyrke. Ligeledes indeholder gruppen kvaliteter med varierende varmefasthed. For de almindeligste anvendte typer er der tale om en god kombination af styrke, stivhed og slagstyrke: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: 2000 N/mm 2 Kærvslagstyrke: 7-9 kj/m 2, v. -40 C 5-6 kj/m 2 Maks. brugstemp.: 70 C Vægtfylde: 1,05 g/cm 3 Det er indholdet af Butadien (gummi) og strukturen i materialet, der bestemmer egenskaberne. Polystyren kendetegnes først og fremmest af en god forarbejdelighed i næsten alle henseender. Når dertil lægges en forholdsvis lav pris, har man årsagen til, at polystyren er en af de allermest anvendte plasttyper. En begrænset ældningsbestandighed En ringe vejrbestandighed Udpræget tilbøjelighed til opladning med statisk elektricitet. Næsten udelukkende ekstrudering. Polystyren kan leveres i et meget bredt program af kvaliteter, farver, tykkelser og dimensioner. Plader fremtræder med mat finish, men kan leveres blanke ved coekstrudering eller laminering. En lang række narv-typer kan udføres. Polystyren er måske den plasttype, der har de bedste varmformningsegenskaber. Dette gælder både cyklustider, trækforhold, godsfordeling og dimensionsstabilitet på det færdige emne. Formsvind: Ca. 0,5 % Forarbejdningstemp.: 130 C C, afhængigt af radier m.m. Kilde: 4

5 Ideel værktøjstemp.: Trækforhold: Opvarmning: Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Ca. 70 C. Ved fremstilling af bl.a. emballager på trykluftautomater køres med andre værktøjstemperaturer. Ved positiv formning, ca. 2:1 eller mere. Ved dobbelt opvarmning og intensiv-varme ligger opvarmningen på ca.: 10 sec. pr. mm. Afhænger af farve og tykkelse. Ingen specielle udover evt. renblæsning eller rengøring. Polystyren er normalt ukompliceret at forarbejde efter formningen, hvad enten det gælder spåntagende forarbejdning eller klæbning, lakering og trykning. Derimod kan materialet ikke forstærkes med PUR-skumning. Varianter: 1. Standard PS, transparente plader og folier. Anvendes kun i specielle tilfælde til termoformning. 2. Typer med forbedret kemikaliebestandighed overfor Freon og fedtholdige stoffer. 3. Superslagfaste typer med glimrende udendørs bestandighed. 4. Transparente typer med god slagstyrke. 5. En række typer med kombinationen stor stivhed, høj slagstyrke og god varmefasthed. Disse typer har desuden en forbedret overfladeglans. Kilde: 5

6 Materialegruppe: Akrylonitril - Butadien - Styren Almindelig anvendt betegnelse: ABS Kemisk betegnelse: Egenskaber: Særlige egenskaber: Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: Formbarhed: ABS Egenskaberne for ABS kan varieres indenfor meget vide rammer. Dels kan forholdet mellem de tre komponenter i denne plast varieres, og dels kan plasten polymeriseres efter forskellige metoder. ABS plast har derfor et meget bredt anvendelsesområde, idet egenskaberne så at sige kan designes til bestemte anvendelser. Specielt for ABS gruppen har mulighederne for co-ekstrudering med andre plasttyper, blanding eller legering med andre plasttyper samt laminering gjort anvendelsesmulighederne endnu større. Egenskaberne for de almindeligst anvendte typer ABS er følgende: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: N/mm 2 Kærvslagstyrke: kj/m 2 Maks. brugstemp.: 85 C Vægtfylde: 1,05 g/cm 3 ABS kendetegnes af generelt gode egenskaber samt en forarbejdelighed, der næsten er på højde med Polystyren. Ældningsbestandigheden for ABS er glimrende, og kemikaliebestandigheden er bedre end for PS. Vejrfastheden er for enkelte typer tilstrækkelig til mange formål, selvom en decideret vejrfasthed kræver, at ABS plader beskyttes ved coekstrudering, laminering eller sprøjtelakering. Tendensen til opladning med statisk elektricitet er for ABS plast mindre end for de fleste andre plasttyper. Næsten udelukkende ekstrudering. ABS kan ligesom PS leveres i et meget bredt program med hensyn til kvaliteter, farver, tykkelser og dimensioner. De fleste ABS typer fremtræder med blank finish, men matte typer kan også leveres. ABS plader kan ligeledes leveres med forskellige narvprægninger, ligesom co-ekstruderede, laminerede og blandingstyper kan fremstilles. Formbarheden for ABS plader er glimrende, og for de mest anvendte typer næsten på højde med PS. Formsvind: Ca. 0,7 % Forarbejdningstemp.: 140 C C, afhængigt af radier m.m. Kilde: 6

7 Ideel værktøjstemp.: Opvarmning: Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Varianter: 80 C-90 C. Ved fremstilling af bl.a. emballager på trykluftautomater køres med andre værktøjstemperaturer. Ved dobbelt opvarmning og intensiv-varme ligger opvarmningen på ca.: sec./mm. Afhænger af farve og tykkelse. Udover evt. renblæsning af plader, skal disse efter nogen lagringstid fortørres inden formning. Tørretemperatur: 75 C - 85 C Ca. tørretider: l mm - l time 2 mm - 2 timer 4 mm - 10 timer ABS emner er normalt ligeså ukomplicerede som PS-emner at efterforarbejde. Derudover kan emner af ABS udskummes med PUR-skum. 1) Udover de allerede nævnte typer med mat finish kan specielt varmefaste typer med en brugstemperatur på op til 95 C leveres. 2) Blandinger mellem ABS og Polycarbonat i forskellige blandingsforhold giver plader med egenskaber, der ligger imellem disse to plasttyper. Især er det varmefastheden og slagstyrken, der forbedres ved tilsætningen af Polycarbonat. 3) Ved co-ekstrudering og laminering er det især vejrfastheden, der derved ønskes forbedret. 4) Transparente typer samt ASA og SAN hører til gruppen af Styrenpolymerisater. Kilde: 7

8 Materialegruppe: Polymethylmethakrylat Almindelig anvendt betegnelse: Akryl Kemisk betegnelse: Egenskaber: Særlige egenskaber: Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: PMMA Akryl er en plastgruppe med gode mekaniske egenskaber. Akryl er således kendetegnet ved stor styrke, stivhed og hårdhed, hvorimod slagstyrken må betegnes som begrænset. Egenskaberne ser ud, som følger: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: N/mm 2 Kærvslagstyrke: 2 kj/m 2 Max. brugstemp.: 80 C Vægtfylde: 1,18 g/cm 3 Akryl kendetegnes af en række specielle egenskaber, som har betydet et ganske bredt anvendelsesområde for denne plasttype. Først skal nævnes en glimrende vejrfasthed, der vel næppe overgås af andre plastmaterialer. Dernæst skal nævnes de optiske egenskaber, som på en række punkter er helt exceptionelle. Og endelig kan nævnes den finish, hvormed Akryl kan forarbejdes. Her tænkes der specielt på polerbarheden og klæbebarheden. Af ulemper ved Akryl må den begrænsede slagstyrke nævnes, ligesom en begrænset kemikaliebestandighed, og her især bestandigheden overfor spændinger og korrosion. Støbning Støbning i baner Ekstrudering Forskellen mellem den støbte plade og den ekstruderede plade, ligger i en bedre varmefasthed, en lidt bedre robusthed, samt i en bedre optisk finish for den støbte kvalitet. Derudover har den støbte plade en bedre kemikaliebestandighed og især en langt bedre bestandighed mod spændingskorrosion. I den støbte kvalitet er leveringsmulighederne med hensyn til farver, dimensioner, tykkelser og overflader næsten ubegrænsede. For den ekstruderede kvalitet er farvemuligheder, formater og overflader mængdeafhængige, og tykkelserne er i praksis begrænset til maks. 8 mm. Kilde: 8

9 Formbarhed: Støbt Akryl udviser en begrænset formbarhed ved vakuumformning, hvor imod der i stor udstrækning formes ved presning og fri blæsning, eller en kombination heraf. Specielle typer vakuumformes dog i stor udstrækning, hovedsageligt indenfor sanitetsområdet. Ekstruderet akryl har derimod gode vakuumformningsegenskaber. Stilles der krav til den optiske finish samt til et spændingsfrit og dimensionsstabilt emne, er det imidlertid nødvendigt at være opmærksom på korrekt værktøjsfinish, værktøjstemperatur samt spændrammetemperatur. I det følgende refereres til ekstruderet akryl, idet støbt akryl kun forlanger små korrektioner. Formsvind: 0,5-0,6 % Forarbejdningstemp.: 140 C C Ideel værktøjstemp.: 80 C - 90 C Opvarmning: Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Varianter: Ved dobbelt opvarmning og intensiv-varme ligger opvarmningen på ca.: sec./mm afhænger af farve og tykkelse. Bortset fra evt. renblæsning. Normalt ikke nødvendigt at fortørre. Alt efter kravet til finish, skal der især tages hensyn til den begrænsede slagstyrke. Ved trykning, lakering og klæbning skal der tages højde for et tilladeligt maks. spændingsniveau. l) For den støbte plade findes en lang række varianter med egenskaber, der tilgodeser det pågældende anvendelsesområde. 2) Ekstruderet, slagfast kvalitet med en kærvslagstyrke på: 6-7 kj/m 2 Denne kan det være nødvendigt at fortørre: Temp.: C. Aldrig over 80 C Tid: 2 timer/mm tykkelse Kilde: 9

10 Materialegruppe: Polyvinylchlorid Almindelig anvendt betegnelse: PVC Kemisk betegnelse: Egenskaber: Særlige egenskaber: Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: PVC PVC findes i en lang række kvaliteter i form af plader og folier. Generelt udviser PVC en god kombination af styrke, stivhed og hårdhed. Slagstyrken varierer en del alt efter typen af PVC, og leveringsmulighederne med hensyn til forskellige egenskaber er derfor brede. Generelt ser egenskaberne ud, som følger: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: N/mm 2 Kærvslagstyrke: 2-12 kj/m 2 Max. brugstemp.: 60 C Vægtfylde: 1,35-1,40 g/cm 3 Generelt kendetegnes PVC af en glimrende kemikaliebestandighed. Dernæst skal en god forarbejdelighed fremhæves, hvortil svejsning og klæbning hører med. PVC er et særdeles dimensionsstabilt materiale, og for visse typer skal en glimrende vejrfasthed tilføjes. Overfor antændelse, karakteriseres PVC som et selvslukkende materiale. Af ulemper skal nævnes en begrænset varmefasthed, kuldeskørhed for visse typer, samt en begrænset vakuumformbarhed for visse typer. Presning Kalandrering Ekstrudering Pressede PVC plader formes næsten udelukkende ved varmpresning og blæsning. Der findes dog undtagelser i form af PVC typer (copolymerisater), som har en glimrende formningsevne ved vakuumformning. De almindelige ekstruderede PVC kvaliteter udviser bedre vakuumformningsegenskaber, men formningsevnen er stadigvæk begrænset. Derimod udviser de modificerede typer en glimrende formbarhed. Dette er typer med en højere slagstyrke og i mange tilfælde også med en udmærket udendørs bestandighed. Ved kalandrering fremstilles folier, som i vid udstrækning anvendes til vakuumformning af emballager. Leveringsmulighederne for PVC plader og folier er som ovenfor antydet meget brede. PVC kan således leveres i både klare og farvede folier og plader, hvor til kommer et bredt program i bløde og halvhårde folier og plader. Kilde: 10

11 Formsvind: 0,4-0,5 % I det følgende refereres til ekstruderede plader med høj slagstyrke, som udviser en god formbarhed, samt klar PVC. Forarbejdningstemp.: 120 C 140 C eller over 160 C Ideel værktøjstemp.: Opvarmning: Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Varianter: Ca. 50 C. Ved fremstilling af bl.a. emballager på trykluftautomater køres med andre værktøjstemperaturer. Ved dobbeltopvarmning og intensiv-varme ligger opvarmningen på ca.: sec./mm. Afhænger af farve og tykkelse Udover renblæsning ingen specielle krav. Emner af PVC kan efterforarbejdes efter de fleste forarbejdningsmetoder for plast. Desuden kan de udskummes med PUR-skum, eller forstærkes med glasfiberarmeret Polyester. 1) Blanding af PVC og Akryl, som især skal fremhæves for en meget høj slagstyrke. Kilde: 11

12 Materialegruppe: Polyolefiner Almindelig anvendt betegnelse: Polyethylen, Polypropylen Kemisk betegnelse: Egenskaber: PEHD, PELD og PP Polyethylenerne og Polypropylenerne udviser en række fælles egenskaber, som gør det berettiget at betragte dem under et. Polypropylen udviser bedre mekaniske egenskaber i retning af styrke, stivhed og hårdhed end Polyethylen. Det drejer sig dog om blødere og sejere plast end de øvrige plasttyper i denne gennemgang af materialer. Det, der kendetegner Polyolefinerne, er således en god slagstyrke og en god varmefasthed. Egenskaberne ser ud som følger, idet PELD lades ude af betragtning, da dens betydning i forbindelse med vakuumformning er ringe: PEHD: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: N/mm 2 Kærvslagstyrke: kj/m 2 Maks. brugstemp.: 80 C kortvarigt: 100 C Vægtfylde: 0,95 g/cm 3 PP: Trækstyrke: N/mm 2 Stivhed: N/mm 2 Kærvslagstyrke: 9-11 kj/m 2 Maks. brugstemp.: 100 C kortvarigt: 120 C Vægtfylde: 0,92 g/cm 3 Særlige egenskaber: PE og PP kendetegnes af en god kemikaliebestandighed også overfor en række opløsningsmidler. De er særdeles svære at klæbe, da de afviser de fleste stoffer. Dette gør dem imidlertid også særdeles rengøringsvenlige. Slidegenskaberne for Polyolefinerne er gode, og dette sammen med den store robusthed gør disse plasttyper velegnede indenfor f.eks. levnedsmiddelindustrien. Sammenføjning af dele eller komponenter kan udføres ved hjælp af svejsning, idet disse plasttyper er svejsbare efter næsten alle svejsemetoder. Kilde: 12

13 Af ulemper må anføres: Af ulemper skal en udpræget kuldeskørhed for PP's vedkommende fremhæves. Ligeledes er vejrbestandigheden begrænset, hvis ikke de specielt UV-stabiliserede typer anvendes. Dimensionsstabiliteten af formede emner er stærkt afhængig af de rette temperaturer på forme og værktøjer, ligesom formningstemperaturen ligger indenfor et forholdsvis smalt temperaturområde. Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: Formbarhed: Formsvind: Presning Blæsning Ekstrudering Til fremstilling af- vakuumformede emner anvendes ekstruderede plader. Mængdeafhængigt kan både PE og PP leveres i en lang række farver og i UV-stabiliserede kvaliteter. Polyolefinerne er delkrystallinske plastmaterialer, og denne struktur spiller en rolle i forbindelse med varmformning af disse plasttyper. Det temperaturområde, i hvilket de kan formes, er relativt smalt, hvorfor de kræver en meget nøjagtig og ensartet opvarmning. De formes jo ved en temperatur, der er højere end deres smeltepunkt. PE og PP har et stort formsvind og ved ugunstige værktøjs- og spændrammetemperaturer en stærk tendens til kastninger i emnet. En medvirkende årsag hertil er en relativt stor termisk udvidelseskoefficient og en ringere stivhed hos disse materialer. En anden karakteristisk tendens hos Polyolefinerne er deres tilbøjelighed til at "pakke" mod formen, hvilket giver sig udslag i en urolig overflade på emnet, samt en ringe finish på den side, der vender ind mod værktøjet. Denne tendens kan dog modvirkes ved at forsyne formen med et rigeligt antal vakuumhuller. PE: ca. 2,5 % generelt. Der kan være en forskel i ekstruderretning og tværretning på 0,5-0,8 %. PP: ca. 1,5 % Forarbejdningstemp.: PE: 160 C C PP: 180 C C Ideel værktøjstemp.: PE: ca. 80 C PP: ca. 90 C Opvarmning: Ved dobbeltopvarmning og intensiv-varme ligger opvarmningen på ca.: PE: ca. 30 sec./mm. PP: ca. 20 sec./mm. Kilde: 13

14 Afhænger af farve og tykkelse. Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Varianter: Ingen specielle udover evt. renblæsning. Begrænset med hensyn til klæbning, lakering, trykning. Da Polyolefinerne har en række gode egenskaber, finder de i stigende omfang anvendelse indenfor vakuumformningen. Der er efterhånden også kommet et stort antal modificerede typer til, typer som i flere tilfælde afhjælper på de nævnte uheldige sider ved valmformning. Det er specielt PP-baserede typer, der er udviklet: Typer med forskellige former for glasfiberarmering. Typer med talkum, kridt og træmel. Typer med armering af glaskugler. Fælles for' disse modificerede typer er en forbedring af de mekaniske egenskaber, en højere varmefasthed og en lavere slagstyrke. Derudover en lavere termisk udvidelseskoefficient, en større dimensionsstabilitet og en mindre tendens til kastninger i emnet efter formning. Disse egenskaber varierer alt efter typen og mængden af fyldstoffet. Af de modificerede typer udgør PP med EPDM-gummi en gruppe med helt specielle egenskaber. Alt efter typen og indholdet af EPDM varierer egenskaberne fra det elastomer-agtige til de stivere typer, som stadig udviser en meget høj slagstyrke. Kilde: 14

15 Materialegruppe: Polycarbonat Almindelig anvendt betegnelse: Polycarbonat Kemisk betegnelse: Egenskaber: Særlige egenskaber: Af ulemper må anføres: Fremstillingsmetoder: Leveringsmuligheder: Formbarhed: PC Polycarbonat er et materiale af forholdsvis nyere dato. Det er kendetegnet af meget fine mekaniske egenskaber, som styrke, stivhed og hårdhed. Den mest iøjnefaldende egenskab er imidlertid den utroligt høje slagstyrke, som næppe overgås af noget andet glasklart materiale. Endvidere skal en høj varmefasthed fremhæves. Egenskaberne er, som følger: Trækstyrke: Større end 60N/mm 2 Stivhed: 2500 N/mm 2 Kærvslagstyrke: Større end 40 kj/m 2 Max. brugstemp.: 125 C Vægtfylde: 1,20 g/cm 3 Udover den høje slagstyrke og varmefasthed har Polycarbonat en glimrende vejrfasthed og kan derfor anvendes til udendørs brug. Emner af Polycarbonat er meget dimensionsstabile, både på grund af den høje varmefasthed og en lav termisk udvidelse. Af ulemper skal udover en forholdsvis høj pris, en begrænset kemikaliebestandighed, og især en begrænset bestandighed overfor spændingskorrosion, nævnes. Næsten udelukkende ekstrudering. Dog fremstilles folier også ved støbning, og plader ved presning. Polycarbonat fremstilles i såvel folier som i plader. For pladernes vedkommende leveres disse både i glasklare, transparent og i farvede udgaver. Desuden i flere forskellige narvtyper, dimensioner og tykkelser. Folierne leveres klare og transparente i flere forskellige overfladenarv. Formbarheden for Polycarbonat er glimrende. Et særkende er en meget hurtig afkøling, ca. 10 gange så hurtig som Akryl. Derfor skal der afformes efter meget kort tid, for at forhindre klemning på formen ved positiv formning. Slipvinkler v. positiv formning 5-7 Slipvinkler v. negativ formning 2-3 Vakuumhuller: 0,5-0,15 mm Kilde: 15

16 Formsvind: Ca. 0,8 % Forarbejdningstemp.: Ideel værktøjstemp.: Opvarmning: Krav til forbehandl. af plader: Efterforarbejdning af emner: Varianter: 175 C C med 185 C som det bedste. Ved Alu-forme og krav til optisk perfekte emner: ca. 140 C. Ellers forme af andet materiale som Polyester eller metalfyldt Epoxy med ikke for blank overfladefinish. Ved dobbelt opvarmning og intensiv varme ligger opvarmningen på ca.: sec./mm. Afhænger dog af farve og tykkelse. Polycarbonat skal ved tykkelser over 2 mm altid fortørres: Temp.: 125 C ± 3 C Tid: ved 0,75 mm - ½ time ved 6 mm - 24 timer Emner af Polycarbonat kan efterforarbejdes efter næsten alle de kendte metoder. Ved klæbning, lakering og trykning skal det dog påses, at kun godkendte materialer anvendes. Ved montering bør skrueforbindelser, med mindre de er specielt udformede, undgås. Polycarbonat kan under visse omstændigheder udskummes med PURskum. 1) Typer med specielle brandhæmmende egenskaber 2) Blanding af Polycarbonat og PBT (Xenoy). Kilde: 16

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 61-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Materialelære enig eller uenig Termoplast, materialelære 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring materialerne Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning xx. den 29. maj 1995 J.nr. xxxx Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast. Konklusion Arbejdstilsynets praksis om etablering af foranstaltninger som procesventilation fx i form

Læs mere

Klæbestoffer & rengøringsmidler

Klæbestoffer & rengøringsmidler 23 Klæbestoffer & Rengøringsmidler Acrifix opløsningsklæber 231 Acrifix reaktionsklæber 23.2-23.3 Acrifix hjælpestoffe 23.4 Technicol 23.4 Tangit 23.5 Burnus 23.5 Opløsningsklæber ACRIFIX 1S 0106 Viskos,

Læs mere

Håndbog til limning af Plast og Elastomer

Håndbog til limning af Plast og Elastomer Håndbog til limning af Plast og Elastomer 3 Hvorfor anvende en lim fra Loctite og Teroson i stedet for andre sammenføjningmetoder Denne håndbog er en grundlæggende vejledning der skal gøre det nemt at

Læs mere

ScanMo reoler For moduler og hylder

ScanMo reoler For moduler og hylder Byrum ScanCell vogne Åbne kørestel Transport vogne Skabe ScanMo reoler Moduler ScanMo reoler For moduler og hylder ScanMo Racks Generelt... Monterings vejledning... ScanMo reoler... Mere generelt... Materiale

Læs mere

VISUEL KOMMUNIKATION NORDISK PLAST

VISUEL KOMMUNIKATION NORDISK PLAST VISUEL KOMMUNIKATION 100% KVALITET & SERVICE NÅR VI HOS SIGER KAPACITET OG UDVALG SÅ MENER VI DET! Vi lagerfører, hvad du som kunde har behov for, uanset hvilken type plastplade, rundstang, emnerør eller

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-21

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-21 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk 40 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

Plastreparation, fugematerialer, hulrumsforsegling og værktøj

Plastreparation, fugematerialer, hulrumsforsegling og værktøj kap-dk 0-0-,. Plastreparation, fugematerialer, hulrumsforsegling og værktøj kap-dk 0-0-,. Plastreparation, fugematerialer, hulrumsforsegling og værktøj Pliogrip Limpatroner til plastreparation Pliogrip

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-20 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 41 spørgsmål til maskiner & udstyr, materialelære og 6 regneopgaver. Sprøjtestøbning. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Overvejelser ved valg af plastmaterialer:

Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Overvejelser ved valg af plastmaterialer: Generelt: Der findes mange forskellige typer af plastmaterialer, ligesom der findes mange råvareleverandører til mange af typerne. Desuden har hver leverandør

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-10 Opgavens art: Teoretisk. Opgaveformulering: 55 spørgsmål til Maskiner & udstyr, materialelære og 8 regneopgaver. Fagområde: Opgavens varighed: Sprøjtestøbning. 4 lektioner. Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

FOLIER NORDISK PLAST FOLIER

FOLIER NORDISK PLAST FOLIER 12 FOLIER PC - optisk kvalitet Glasklar 12.1 PC - ridserobust Glasklar/Opal 12.2 PC - LCD/LED 12.3 PVC Klar/Hvid 12.4 PVC Hvid/Farvet 12.5 PET - G-A-G Klar 12.6 PTFE - væv 12.7 Opdateret: 1. oktober 2015

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Teoretisk Opgaveformulering: Matr. valg og forkalkulation Halvmåne Dacola 1 Fagområde: Opgavens varighed: Termoformning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Efter termoformning

Læs mere

PC - POLYCARBONAT NORDISK PLAST. PC - Polycarbonat

PC - POLYCARBONAT NORDISK PLAST. PC - Polycarbonat 2 PC - Ekstruderet Klar/Opal 2.1 UV Klar/Opale/t 2.2-2.3 Ridserobust Klar 2.4 Statisk afledende Klar 2.5 UV- struktur Klar 2.6 Flaehæende Klar 2.7 LED t 2.8 Øvrige 2.9 PC-TECH Natur 2.10 Rundstænger PC-TECH

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

LEVERINGSPROGRAM 2015

LEVERINGSPROGRAM 2015 LEVERINGSPROGRAM 2015 PMMA 1 Plader Ekstruderet Klar 1.1 Ekstruderet Opal 1.2 Ekstruderet Farvet 1.3 Ekstruderet - Resist Klar/Opal 1.4 Ekstruderet - Satinice Klar/Opal/Sort 1.5 Ekstruderet Spejl 1.6 Ekstruderet

Læs mere

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør

Byrum. Transport. ScanCell vogne. Moduler. Åbne vogne. vogne. reoler. Transport. vogne. og tilbehør Byrum ScanCell Åbne Transport Skabe ScanMo reoler Moduler Transport og tilbehør Transport Generelt... Åbne transport... Tilbehør for åbne transport... Lukkede transport... Udstyr til lukkede transport...

Læs mere

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER

BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER BESKYTTELSES- PRODUKTER FRA Her finder du alle former for beskyttelsesprodukter! BOBLEFOLIE BØLGEPAPRULLER SKUMFOAM SKUMFOAMARK KASSEFYLD KANTBESKYTTERE HJØRNEBESKYTTERE KANTLISTER 13 Beskyttel Mulighederne

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester

ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester ORDLISTE EMBALLAGE: Plast typer : A-PET: Amorf Polyester - 150-600 µ (uorienteret). Se også Polyester BAREX : Barex 210 plast råvare er en klar gummi modificeret akrylnitril co-polymer, som er FDA godkendt.

Læs mere

Teknisk plast halvfabrikata.

Teknisk plast halvfabrikata. Teknisk plast halvfabrikata. 1 Ensinger Fra idé til realisering. Komplet ekspertise i anvendelse af højtydende kunststoffer. Producent (kravspecifikationer) Projektmanagement Ensinger Producent (fremstilling)

Læs mere

STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER

STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER STOLEUNDERLAG BREDT UDVALG - MILJØVENLIGE MATERIALER Imexpo Nordic ApS - Tjærebyvej 202 - DK-4000 Roskilde - Tlf. + 45 4675 4777 Fax +49 461 7070 170 - Email: info@imexpo.dk - www.imexpo.dk Hos Imexpo

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap..de 35

GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap..de 35 GENNEM TYKT OG TYNDT! Papir & pap.de 35 GENNEM TYKT OG TYNDT! Indpakningspapir Silkepapir J tynd og smidig udgave J slutter tæt om varen J ideel til meget sarte varer som f.eks. glas og porcelæn m.m. J

Læs mere

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning

3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes. Midlertidig fastholdelse/ Positionering. Montering ved klæbning 3M Industri Limoverføringstape og dobbeltklæbende tape Nøjagtigt og holdbart 3M dobbeltklæbende tape og limoverføringstape I denne brochure finder du et udvalg af 3M dobbeltklæbende tapes og limoverføringstapes.

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

LYMA KEMitEKniK specialister inden FoR KoRRosiV FLoWtEKniK RøR og Fittings

LYMA KEMitEKniK specialister inden FoR KoRRosiV FLoWtEKniK RøR og Fittings LYMA KEMITEKNIK SPECIALISTER INDEN FOR KORROSIV FLOWTEKNIK RøR og Fittings PLASTILON Rørsystemer af GAP-plast PLASTIL N Lyma har med vores leverandører Plastilon og Plasticon et komplet program af glasfiberarmeret

Læs mere

Drikkeglas i plast, til enhver lejlighed - med tryk og gravering. - alt som standard, eller efter opgave. www.reklamegaven.dk

Drikkeglas i plast, til enhver lejlighed - med tryk og gravering. - alt som standard, eller efter opgave. www.reklamegaven.dk 1 430/2008 Drikkeglas i plast, til enhver lejlighed - med tryk og gravering. - alt som standard, eller efter opgave. www.reklamegaven.dk Glas, til enhver lejlighed. Plasttyper Akvila producerer plastikglas

Læs mere

GOTTFRED PETERSEN A/S

GOTTFRED PETERSEN A/S GOTTFRED PETERSEN A/S FORMIDLER SPRØJTESTØBTE EMNER OG KOMPONENTER TIL DANSK INDUSTRI. Vores organisation består af et veluddannet personale, som med hurtig og kort kommunikationsvej til vores samarbejdspartnere

Læs mere

Prisliste. plasthalvfabrikata til industrien. www.vink.dk. *FKM = Fødevare Kontakt Materiale leveres med overensstemmelseserklæring

Prisliste. plasthalvfabrikata til industrien. www.vink.dk. *FKM = Fødevare Kontakt Materiale leveres med overensstemmelseserklæring Prisliste plasthalvfabrikata til industrien www.vink.dk 1 Symbolforklaring Ikon Forklaring Emnerør Stænger Plader Folier Fødevarekontaktmaterialer www.vink.dk 2 Prisliste for Industri Juni 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDUSTRI PLAST LEVERINGSPROGRAM SEPTEMBER 2006

INDUSTRI PLAST LEVERINGSPROGRAM SEPTEMBER 2006 INDUSTRI PLAST LEVERINGSPROGRAM SEPTEMBER 2006 FABRICATION I COMPONENTS I SOLUTIONS Index Akryl (PMMA)...1 Polycarbonat (PC)...2 Polyester (PETG) - Polyester (PETG) COPOL...3 Styren-Acrylonitril (SAN)...4

Læs mere

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter

Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Retningslinjer for miljøvurdering af produkter Forsyningshorisont Metaller Jern/stål 150-200 år Fra malm: 40 MJ/kg Fra skrot:20 MJ/kg Støbejern 30 MJ/kg Rustfrit stål Afhængig af legering 46 MJ/kg Fra

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere med montagesokler. Kabelbinder med fyrretræshoved. Andre størrelser er tilgængelige ved forespørgsel.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere med montagesokler. Kabelbinder med fyrretræshoved. Andre størrelser er tilgængelige ved forespørgsel. 1.5 Kabelbinder med fyrretræshoved og plade Kabelbinder med fyrretræshoved og plade FT5 Serien er primært designet til fastgørelse af ledningsbundter i automobilindustrien. På grund af den enkle og lette

Læs mere

Svejsetråd. Svejsetråd PE-HD 24.1 PP-H 24.2 PP-C 24.3 PVDF 24.4 PVC-U 24.5 PVC-C 24.6 NORDISK PLAST. Opdateret: 1.oktober 2015

Svejsetråd. Svejsetråd PE-HD 24.1 PP-H 24.2 PP-C 24.3 PVDF 24.4 PVC-U 24.5 PVC-C 24.6 NORDISK PLAST. Opdateret: 1.oktober 2015 24 PE-HD 24.1 PP-H 24.2 PP-C 24.3 PVDF 24.4 PVC-U 24.5 PVC-C 24.6 NORDISK PLAST Opdateret: 1.oktober 2015 PE-HD PE-HD Polyethylen svejsetråd Varenuer Facon Dimension Antal kg/ bundt el. rulle WIPEHDSP030BK1

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater

DDM Series. Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater DDM Series Mobil Tørlufttørrer Tørring af fritflydende plastgranulater Mobil Tørlufttørrer- DDM Introduktion DDM er en mobil tørlufttørrer, konstrueret til kontinuerlig tørring af frit flydende plastråmateriale

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk styrke og formstabilitet, selv når det er

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT. Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. Kompositmaterialet EVCOT er et vævsarmeret hærdeplastmateriale med høj mekanisk

Læs mere

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm Plannja Hard Coat fremstilles af kontinuerlig, varmgalvaniserede stålprofilplader belagt med en struktureret polyester, der er designet til udendørs brug. Overfladen med den

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse

Produktinformation. 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede. Produktbeskrivelse 3M 508 Scotch klar tape - til den prisfikserede Produktinformation Billig kontortape til institutioner og skoler samt til det prisfikserede segment BOPP Vandbaseret acryl klæbestof t rygmateriale Modstandsdygtig

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk

Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk Flettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statisk SNORPAKNINGERFlettet paksnor, syntetisk, dynamisk / statiskakryl FIBREAkryl garn, imprægneret med grafit Akryl fibre Type : Klinger K11 Akryl garn, imprægneret

Læs mere

Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP66 / 67) Side 3-10

Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP66 / 67) Side 3-10 Euronord 5.4 DK 1 Indholdsfortegnelse Der findes en størrelse til alle behov mere end 17 varianter i materialerne ABS plast, Polycarbonat, Aluminium og Polyester Euronord i ABS plast og Polycarbonat (IP

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Plade PRIS 100% NORDISK PLAST. PP-H Ekstruderet Grå GARANTI. Nordisk Plast Tlf. 86 48 48 11 salg@nordiskplast.dk www.nordiskplast.

Plade PRIS 100% NORDISK PLAST. PP-H Ekstruderet Grå GARANTI. Nordisk Plast Tlf. 86 48 48 11 salg@nordiskplast.dk www.nordiskplast. 16 PP Plader Grå 16.2 Grå/Natur 16.3 Rundstænger Grå 16.4 Natur 16.5 ELS Sort 16.6 30 GF Sort 16.6 30 PET F Sort 16.6 Emnerør Grå 16.7 Opdateret: 1. oktober 2015 Plade Grå Polypropylen Homopol. plader

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teori / praktik Udfør og vurder 2 Stk. s form (kageform i aluminium) Illig UA 100 ED Termoformning 8 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Teknisk datablad TP 218

Teknisk datablad TP 218 Teknisk datablad TP 218 Tampontrykfarver Anvendelse: TP-218 anvendes på celluloseacetat, duroplast, polyamid (nylon), polyester, polyacetal f. eks. POM (efterbehandlet), forbehandlet polyethylen og polypropylen,

Læs mere

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER

KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER INDLEDNING KORROSIONSBESKYTTELSE MED FLUORPOLYMERER Christian Strøbech, Accoat A/S Belægning med fluorpolymersystemer har i det sidste 1 år gennemgået en rivende udvikling, således at der til brug indenfor

Læs mere

Polypropylen pakketape til kartonforsegling

Polypropylen pakketape til kartonforsegling Polypropylen pakketape til kartonforsegling - PP-Naturgummi 45 my - Polinar ekstra - PP-Naturgummi 32 my - Polinar - PP-Naturgummi 28 my - Polinar E - PP-Naturgummi 25 my - Polinar EE - PP-Naturgummi 28

Læs mere

Sammenligning af. plastmaterialer

Sammenligning af. plastmaterialer Sammenligning af STATIONÆR plastmaterialer PBI 31º En teknisk håndbog PTFE 24 C PAI 25º PI 24º 26º PPS PEEK 25º HIGH PERFORM PLAS 14 C PPSU 18º PSU 15º PEI 17º 22º PVDF 15º PC 12º KONSTRU PLA 9 C PP 1º

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 25 teorispørgsmål omkring ekstrudering. Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

3M VHB Tape VHB. THE Acrylic Foam Tape. P ålidelig, S tærk og H oldbar. VHB Akrylskumtape

3M VHB Tape VHB. THE Acrylic Foam Tape. P ålidelig, S tærk og H oldbar. VHB Akrylskumtape 3M VHB Tape VHB THE Acrylic Foam Tape P ålidelig, S tærk og H oldbar VHB Akrylskumtape U overtruffen sammenføjning. Prøv det selv! V HB Tape, som er dokumenteret over tid, sætter stadig industri normen.

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Om os. Materialer til laserskæring og lasergravering: 1. Metaller 2. Plast 3. Træ 4. Læder 5. Papir

Om os. Materialer til laserskæring og lasergravering: 1. Metaller 2. Plast 3. Træ 4. Læder 5. Papir Om os Shanghai Yinuo Machinery Co, Ltd er en professionel producent af laserskæring og lasergravering i Kina. Vi leverer skræddersyet laserskæring tjeneste i henhold til kundens krav og derefter forsendelse

Læs mere

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24.

1.1 Kabelbindere polyamid 6.6 standard T serien PA66 natur og sort Egenskaber og fordele Materiale specifikation se venligst side 24. 1.1 Kabelbindere og befæstigelse Kabelbindere polyamid 6.6 standard PA66 natur og sort anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør. kan anvendes til de fleste applikationer. Kabelbinder

Læs mere

PTFE Tætningssystemer

PTFE Tætningssystemer M-STEP M-GLIDE M-TURN M-CAP M-WIPE M-GUIDE M-FLEX PTFE Tætningssystemer 05092 DK VER.1 PTFE Tætningssystemer. PTFE tætninger M-SEALS program af PTFE tætninger består af en række statiske og dynamiske højtydende

Læs mere

PRODUKTER FRA KRYMPEHÆTTER TOPFOLIE TOPFOLIE ARK DIVERSE FOLIE SPANDEPOSER PE FOLIE PALLEHÆTTER MDPE PLASTSÆKKE LYNLÅSPOSER

PRODUKTER FRA KRYMPEHÆTTER TOPFOLIE TOPFOLIE ARK DIVERSE FOLIE SPANDEPOSER PE FOLIE PALLEHÆTTER MDPE PLASTSÆKKE LYNLÅSPOSER PLAST- PRODUKTER FRA Her finder du et udvalg af hvad vi kan levere i plast SORTE SÆKKE TRANSPARENTE SÆKKE PAPIRSÆKKE BÆREPOSER PE POSER PE PLASTSÆKKE PLAST ARK PE KNUDESÆKKE RØGFARVEDE SÆKKE KRYMPEHÆTTER

Læs mere

BIS Plastik Rørbøjler

BIS Plastik Rørbøjler C BIS Plastik Rørbøjler BIS starquick BIS starquick Plastklips (Grå) BIS starquick Plastklips (Hvid) BIS starquick Plastklips (Kobber) BIS starquick Plastklips - M6 (Grå) BIS starquick Duo Vægbeslag BIS

Læs mere

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus

Kurser inden for ekstrudering. Byg videre. på din uddannelse. Inspiration til dit næste AMU-kursus Kurser inden for ekstrudering Byg videre på din uddannelse Inspiration til dit næste AMU-kursus Inspiration til medarbejdernes næste AMU-kursus Kurserne kan tages enkeltvis eller stykkes sammen efter behov.

Læs mere

GENLUKKELIGE EMBALLAGELØSNINGER. Poser med unikke åbne/lukke-mekanismer

GENLUKKELIGE EMBALLAGELØSNINGER. Poser med unikke åbne/lukke-mekanismer GENLUKKELIGE EMBALLAGELØSNINGER Poser med unikke åbne/lukke-mekanismer MINIGRIP ZIPTIGHT DEN UNIKKE LYNLÅSPOSE, DER KAN ÅBNES OG LUKKES - IGEN OG IGEN LYNLÅSPOSEN HVOR PLACERINGEN AF LYNLÅSEN ER VILKÅRLIG

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22.

1.5. Kabelbindere og fastgørelse. Kabelbindere, rustfrit stål. Kabelbindere i rustfri stål. Materiale specifikation se venligst side 22. 1.5 Kabelbindere og fastgørelse Kabelbindere i rustfri stål MT serien i rustfri stål med kuglelås Det brede HellermannTyton program af rustfri stål kabelbindere kan anvendes i særdeles aggressive områder

Læs mere

Materialevalg og anlægsudformning

Materialevalg og anlægsudformning Materialevalg og anlægsudformning Valg af materialer og komponenter til varmtvandsanlæg Udformningen af varmtvandsanlæg med henblik på at overholde BR08 og DS 439 Leon Buhl, ingeniør Teknologisk Institut

Læs mere

Branchebeskrivelse for plastvirksomheder. Teknik og Administration Nr. 4 2000

Branchebeskrivelse for plastvirksomheder. Teknik og Administration Nr. 4 2000 Branchebeskrivelse for plastvirksomheder Teknik og Administration Nr. 4 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 7 Forord... 7 Baggrund... 7 Formål... 7 Læsevejledning... 8 2 SAMMENFATNING... 11 3 GENEREL

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Plast i byggeriet. Af civilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe K/S.

Plast i byggeriet. Af civilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe K/S. Internet Artikel fra HFB 21 1975 Plast i byggeriet. Af civilingeniør Per B. Salling, Birch & Krogboe K/S. I. Hvad er plast? Plast er en materialegruppe. Betingelserne for, at et materiale tilhører denne

Læs mere

HVAD SKAL VI MED SKINNER

HVAD SKAL VI MED SKINNER HVAD SKAL VI MED SKINNER Efter en studietur til Belgien hos ergoterapeut Paul van Lede, har jeg fået en større forståelse for hvilke materialer vi skal bruge, når vi som ergoterapeuter tilpasser håndskinner.

Læs mere

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder?

www.fi box.dk fi box@fi box.dk Fibox Enclosing innovations Flere muligheder? Produktoversigt MNX UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) UL Type 1, 4, 4X, 6 (12 or 13) MNX kapslinger i polycarbonat og ABS, er produceret ved hjælp af de nyeste teknikker inden for sprøjtestøbning. Kasserne

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr

VEUD ekstraopgave Opgave nr Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 40 spørgsmål til termoplast & tegningsforståelse. Introduktion til termoplast 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer.

Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Kloakering. Opmåling og valg af afløbsmaterialer. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Det Lille Plastleksikon

Det Lille Plastleksikon Det Lille Plastleksikon ABS plast Er meget slagfast, stiv, har fin overflade, men ringe vejrbestandighed. Fås med forskellige egenskabskombinationer. Bruges bl.a. til edbkabinetter, husholdningsmaskiner,

Læs mere

Præcisions messingstænger

Præcisions messingstænger Præcisions messingstænger W5000 Den lige vej til succes Produktionen fra et parti Vi har opført et moderne produktionsanlæg til messingstænger egnet til høj-kvalitet præcisionsdele. Alle arbejdsgange,

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere

Overfladebehandling af plast og komposit. Efteruddannelse for Faglærere Overfladebehandling af plast og komposit Efteruddannelse for Faglærere Kursusbeskrivelse: I de senere år har der været et voldsomt skifte på vej i forbindelse med overgang fra metaller til forskellige

Læs mere

Folieleverandør gennem 50 år

Folieleverandør gennem 50 år Folieleverandør gennem 50 år Hvem er vi? Eni-Trade har eksisteret siden 1966, og vi er kendt som en pålidelig leverandør til en række industrier i Skandinavien og Nordeuropa herunder den grafiske industri,

Læs mere

Håndstempler og Prægeværktøj

Håndstempler og Prægeværktøj Håndstempler og Prægeværktøj Goliath Goliath Spejlvendt Goliath Pryor Mikro mærkning Pryor Kyk og Skandinaviske karakterer Omvendre karakterer fnger en tydelig spejlvendt skt. Karakterstørrelse Typografi

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Solid P Kapslingsystem

Solid P Kapslingsystem Solid P Kapslingsystem FIBOX SOLID P Solid P Kapslingsystem - Glasfiber armeret polyester Applications: Tung industri Havne og skibsværfter Bryggerier, mejerier og slagterier Energi sektoren Raffinaderier

Læs mere

Vinduesfilm-industriens. industriens historie.. og hvorledes vinduesfilm er produceret

Vinduesfilm-industriens. industriens historie.. og hvorledes vinduesfilm er produceret Vinduesfilm-industriens industriens historie. og hvorledes vinduesfilm er produceret Udviklingen i solfilm produceret siden 1930 erne vindues film produceret siden 1960 erne. Første produkter til at mindske

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Plast-centrifugalventilatorer Type HF, små Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels- og Produktionsvirksomhed Teknisk Dokumentation marts 2004 Oversigt over det komplette plast-ventilator

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

Løsninger til sammenføjninger i skiltebranchen

Løsninger til sammenføjninger i skiltebranchen Løsninger til sammenføjninger i skiltebranchen Stærk, permanente og holdbare samlinger Brug af traditionelle sammenføjningsmetoder som fx nitter, skruer og svejsninger kan betyde, at man må gå på kompromis

Læs mere

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit.

S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE - Glasklæde - 600g/m2. Med 2 sider vermiculit. S600-2VE er en Silikaklæde med 2 sider verculit coating. Ubehandlede silikafibre tåler 1000ºC. I modsætning til andre produkter der er behandlet

Læs mere