Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align"

Transkript

1 Bil Teknisk Ordbog Engcl.sk-Dansk {s,$ **' ' W.x A abrasive åc generator accelerator pedal accessory accumulator acid acorn nut adåptcr add adhesion adjust adjuster advance adr ance ignitiorr siibende vckselstrøms generator' gaspcdal, speeder tilbehør, udstyr', hjælpeudstyr akkumulator, battcri syrc krpscldrr.ttlik. lrrkki trttotlik ltdilllcl. rrt'l l('rrr slvkk('. illsliln(ls stvklc. l()rskrunint. nrortlr'r'irrlsr'itrg tillirje. lici:gc 1il. ilsirl te rulhrrsiorr. kltl!-^cvnc in(lslillc..juslcrc, rcgu lcrc juslctrnorrln ing..justcrbolt, justcrskrue avancere. avanccring, lirrtænding, fi)rstilling. sætte flcnr. lr-cmskyndc. qivc lirr hr') j trrndilg. gii l rcnretl. licnrglrrtg or lro j tltrrrlirrg advancc mechanisnr air air adjusting screw air bleed valve air chamber air cleaner air control air cooling align Alle rr screw allowance alloy alternating current (ac) alternator analogue clock anchor angle angular annealing ant i-cluckrvise a nl i-li'cezt nrckun ismc lil at givc trnding iuft luli.justcringsskruc udlutiningsventil lultkammcr, folkanrrner (dicscl) lultfilter. luttrenserlul tkontfol lutikøling rcttc op, rcttc ind, linicrc. irdstiilc. br in.uc pii iric. \p()rt) A lt'n sk llt r'. ru nbr'ltkosklttc. sliitskluc dckort. tillaclclsc, lolcriincc. tillitg lcgcring vekselslrøn generiltor. veksclstrømsgencrator analog slagur' anker vinkcl skrå, skliilstillcl udglitining. vlrrnrcbchand lcr lrrxl Lttcl. vctlsll rl ()ln lirstvlls[c. kolcvrtskc

2 'x anti-rust ånvil arbor armature årmature coil armature spindle armature winding arrow åssembly asymmetric auger automatic advance automatic voltage control auxiliary shaft axial plåy B backlash ball ball bearing ball hammer ball race ball thrust bearing ball-bearing grease rustbeskyttende ambolt, modhold svær dorn, spindel, styrcdom, stamme armatur, rotor, anker ankervikling ankeraksel an ker"v i kl in g pil samling, aggregat (samlet komplet del)/sammens pænding asymmctrisk navbor automatisk avanceringsmekanisme, fbrstiller automatisk spændingsregulator hjælpeaksel. tbrlagsaksel. bundgearaksel, mellemaksel aksial spillerum tandspillerum, slør mellcm randhjul kugle kuglcleje kuglehammer kuglespor, kuglelejcts slidbane, kuglering kugletlykleje kuglclejefedt balljoint bar trarrel battery bayonet socket bdc (bottom dead centre) bead beam bearing bearing shell bearing surface bell crank bellmouth belt belt drive belt pulley belt tightener bend bent bevel bevel (gear) bevel pinion bezel bhp (horse power) big-end big-end bearing blade bleed kuglclcd Stang, stivcr, segnrcnt tøndc, trcmlc, cylindcr, valse, rør batteri, akkumulakrr bajonctfrtning nederste dødpunkt kant, vulst, lllngc bj:tjkc, jcnrbjnlkc, spant, lysstriilc lcjc. kuglclcjc, glidclcjc lc.lcskå1. lejcbøsning lejeflade vinkelarm med trompetmunding rem remtræk remskive remstrammer bøje, bukke, runde, bøjning bøjet kegle, konus kegleformet tandhjul, konisk tandhjul justeringsring, spidshjul krans, lygtekrans, holder for inshrmentglas, ring, o.s.v. hestekraft plejlstangshovcd plejlstangslc.jc blad udluftc. allullc bleed screw blow back blow-by blower body bolt bonded brake linings bonnet bore bottom dead centre bowl box box spanner brace bracket braid brake brake adjustment brake ånchor plåte brake caliper brake disc brake light brake pad udluftningsskrue tilbageslag i karburator gennemslag af kompressioncn blæscr', vcntilator, komprcssor, supclchargcr kanosscli, kr'op, vcntilhus bolt Forbundet bremsbelægninger motorhjelm, kappe cylinderdiameter, boring, indvendig diameter, udbore med borestål nederste dødpunkt, bundstilling skril, svømmerhus kasse, bøsning, hus, kistc topnøglc nøglc. skrucnøglc, ba[dun, konsol. aksclbærcr, stivcr. af.stivcr', sløttc. borsving, borr:skralde konsol, beslag, akselbærer, holder, støtte, stiver fletning bremse bremsejustering ankerplade calliper, bremseåg, bremsehus. brcmscsaddel blcmscskive skrplrmpc blcnrscklr s braze break brcaker breaker contåct breaker points breåther broach brush brush holder buckling built-in bulb bulge bumper burnishing burrs bush butterfly valve button btzzer by-pass C c-spånncr cahle svelse sammen, lodde, slaglodde brud, brydc atbryder, kontaktafuryder afblyderkontakt kontaktpunkter i strømfbrdclcr udluficrudluftningsventil rømme, udboring af lejer kulbønte, kul, pensel kulholder foldning, foldebøjning indbygget pære bule, udadbuet, udbuling kolanger polcrc (cficr radcring), udglatte, blankslibc metalspåner, grater bøsning, foring, montere bøsning spjæld, ventil med drejelig klap, vingespjæld knap, knop summeq bmmmer omløb, sideløb, omløbskanal c-nøglc kabcl, lcdnin-q

3 1 cable ådjuster cable casing cable clamp cable grommet calipers cåm cam belt cam chåin cam follower cam plate camber camshaft camshaft bearing cåmshåft gear cåmshåft pinion cåmshåft sprocket cantilever cap cåp nut capåcitor capacity carbon brush carbon deposit carborundum carburettor carburettor barrel carburettor bowl carburettor jet cardan joint cardan shaft strammeskrue, kabel justerskrue yderkabel kabe lklemme kabelmuffe dansemester, calliper knast, kam knastakselrem knastakselkæde knastfølgcr, ventilløfter kamskive, knastskive camber, forhj u sstyrt knastaksel, kamakscl knastakselleje knastakselhjul knastakselhjuldlev knastakselkædehjul cantilever dæksel, hætte, prop hættemøtrik kondensator lumindhold, volumen, kapacitet børstekul, kulbørste, slæbekul kulaflejring, kulafsætning karborundum karburator karburatorbland ingskammer karburatorhus karburatordyse kardanled, universalled kardanaksel case casing cåst cast iron castellated nut caster casting cåtch caustic soda caution lamp centre centre line centre of grayity centre punch centrifugal force chain chain case chain sprocket chain tensioner chain wheel chamber chamfer change change down change gear change up charge sag, tilfælde overtræk, dæk, hus støbe, kaste støbejem kronemøtrik caster, styreboltenes hældning bagovcr støbning, støbcgods griber, krog. lirs, sk)ppcknast, mcdblingcr', låscklinke, fange salmiakspiritus kontrollampe, advarselslampe centrum, midtpunkt, centrere centerlinie tyngdepunkt køme1 centrerdom, forboring centrifugalkraft kæde kædekasse kædchjul kædcstrammer kædchjul kammer, hus skrå kant, rejfning, rejfe, afrunde skifte, ændre, ændring skifte ned skifte gear skifte op oplade, opladning, belæssc. læsse, beregne, ladning charger charging current charging rate chatter check check nut check valve chip chisel choke chrome plated circlip circuit circuit breaker circuit diagram clamping bolt clatter claw claw coupling clean cleaner clearance clevis clevis pin clip clockwise ladeaggregat, opladeapparat ladestrøm ladesgrad rusk (i kobling), srøj (i rndio) kontrrrllcr c (v), kontnrl (n), prøvc kontramøtrik, låsemøtlik kontraventil, tilbageslagsventil hugge, mejsle, skalle af, spån, splint mejsel drosle, choker krombelægning låsering kredsløb strømatbrydeq rclæ icdningsdiagram. strørnskcml. krcdsløbsdiagllm. koblingsrlilglarn, principdiagranr kilcbolt, klcmbolt klin'cn, raslcn, skrarnlcn, klapr-en klo klokobling t nse, ren rcnser, rensemiddel afstand, spillerum, mellemrum, frigang gaffelstykke gaffelbolt, gaffeltap, svingtap, splitpind, splitbolt f'jederklemme, c lips nrcd ur ct, høirc om, hø jr cd rc jcntlc close clutch clutch disc clutch t'acing clrrtch hub clutch platc clutch slip clutch spring coarse cock coil coil spring collapsible collar collar screw collets lukkc kobling koblingslamel koblingsbelægning koblingsnav koblingsplade koblinrsslip koblingsfjcdcr glov, grofi hanc spolc, tændspolc skruefjeder sammenpresseligt flange, krave, afstandsring, trykkrave kraveskme borepatron, ventilfjederlås, opspændingspatron combinationpliers universaltang combusti0n firrbrirnding combustion chambcr firrtlrndingscommutåtor compensating jet compress compression compression gauge compression ring concentric condcnsor condition conduit klnrnrcr, lirrbricndingsnrm, komprcssionsrum kommutatoi strømfordeler (hvis talc om fbrbrændingsmotor US) udlignerdyse sammenpresse kompression, sammenpressning kompressionsmåler kompressionsring koncentrisk kondcnsator tilstrnd, bctingclsc lcthingsrør. ydcrkabcl

4 , conic:rl connect connect in parallel connect in series connecting link connecting rod connecting rod bearing connection connector constånt constånt voltage construction contact breåker contact breaker points contåct surface continuous current control controls convert cool coolant coolant pump cooler cooling fin core correction corrod cost konus, kcglc konisk forbinde, tilslutte, tilkoble parallelforbindelse serietblbindelse forbindelsesled, bindeled, overgangsled plejlstang, forbindelsestang plejlstangsleje forbindclsc kontaktfjcdcr, kontaktklcmmc, glidchju l, ccllcbro konstant konstantspænding konstruktion kontaktatbryder afbryderpunkter kontaktflade, berøringsflade jævnstrøm kontrollere, styre, regulere betjeningsgreb, styreorganer! - indstillingsorganer lbrandre, vende, omdanne kølig kølvæskc kølvtskcpumpc kølcr køleribber' keme rettelse angribe, ætse, korodere omkostning cotter coulrter balance counter clockwise counterbore countergeår countershaft counterweight coupling cover covcring crack crank crankcase crankshaft crankshaft sprocket cross cross bar cross-section crown crown gear crude oil cruising speed cubic capåcity cubic inch cup curb weight split kontravægt, udligne mod uret, venstre om forsænket boring mellemhjul bundaksel, mellemaksel, fbrlagsaksel, bundgcaraksel kontfavægt, balanccvægt kobling, (slangc) fil sklun ing dæksel, betræk, dække, lag beklædning brud, revne, sprækk tøme, rotere, dreje, krumtap, håndsving krumtaphus krumtap, kn-rmtapaksel krumtapkædehjul kryds, tvær-, o.s.v. tværstang, gitterdrager tværsnit krone kronhju jordolie, råolie marchhastighed, gennemsnitshastighed slagvolumen, kubikindhold, rumfang kubiktomme skå, kop vægt i køreklar stand cure current current consumption current limit relay curve cush drive cut cut off cut out cycle cylinder barrel cylinder block cylinder head cylinder head cover cylindrical D damage damp darnper danger dashed line dashpot dc (direct current) dead centre decarbonization declutch decrease deep defect deflector kur STøm strømfbrbrug strønrregulclcndc relæ kurvc. sving stødpudc dlcv llrsc, skærc, snittc at.stikkc, at.skruing. fyldning, lukkelclæ atbrydclsc, frakoblc, tilbagestrømsrelæ periode, tidscyklus, taki cylinder motorblok (nøgen) topstykke ventildæksel cylindr-isk bcskadigc, bcskadigelse dænpe dæmper, spjæld, støddæmper fare stiplet linie dæmperanordning i karburator jævnstrøm dødpunkt rense for kulafsætning, sodarense udkobling firrmindske, aftage dvb dclckt dcflektor, xf.strjgcr degree delivery valve dense density dent deposit depress depth gauge description detach detachable detent deteriorate determine develop deviate dial test indicator diaphragm dic casting diesel engine digital clock dilute dim dimmer switch dipped beam dipstick dipswitch direct current (dc) direction direction flasher dirt disc disc brake glad, udstrækning trykvcntil. stigeventil, lcvcringsvcntil, alløbsventil tæt ()m tågo.cks) ttthcd, bcskrftcnhcd, virgtlylde bule, fbrdybn ing, sænkning, atlcjring, bundlnld tryk, træd ncd dybdemåler beskrivelse fjem, hægt af aftagelig stoppestifi fon inge, svække bestemme udvikle a1'v ige indikator', rnålcurmcnrblan, skillcvtg strksnrcclc tlicsclnrokrr' digitaluropløsc, finlyndc afblænde, svagt lys nedblændings kontakt nærlys målepind nædblandingskontakt jævnstrøm rctning blinklys, afvisclblinklys snilvs skivc, placlc, lamcl (i kobling) skivcbremse

5 ;ilå ' dissipate dissolve dirtun"" distributor 3 dist"ibrrto. cap dog aflade, afladning, udstrømme adskille, løsgøre, afbryde, frakoble skille ad, adskille forskydning, slagvolumen, fortrængning, deplacement sprede, opløse, bonvejre opløse, binde op afstand strømfordeler, fordeler strømfordelerkappe medbringeq klo, anslag, holder dohc (double over- dobbelt overliggende knastaksel head camshaft) dome kuppel, kapsel domed nut kapselmøtrik double dobbelt dowel styretap downdraught faldstrøm carburettor (karburator) downshift nedskift, gå ned drain tømme, aftappe drain cock afiapningshanc drain plug aftapningsprop draw tegne, trække drawing tegning drift drill drip feed drive drivebelt driveshaft driving pinion drop arm drum dry dry cell battery dry clutch dual ductile dull durability dust dust cap dust proof dwell angle dwell time dynamo E early spark earth earth connection earth terminal ease dom, afdrift, drift, eccentric lokhammer, let, effect mcn kontrollerct cfliciency udskridning i kurver' bor, bore elapse dråbesmøring elbow køre, drive, drev, staftdrev drivrem electric electric cunent drivende aksel, kardanaksel, pumpeaksel, drivaksel spidshjul pitmanarm, styreann tromle tør, tøfie tørbatteri tørpladekobling dobbelt smidig stump, sløv holdbarhed støv støvhætte støvtæt dwellvinkel dwellperiode, hvileperiode dynamo for tidlig tænding jord, stel stelforbindelse jordstang lette excentrik effekt, virkning virkningsgrad, krafi, effektivitet, nyttevirkning forløbe knæ, rørvinkel, vinkelstykke elektrisk elektrisk strøm ' ' electrode gap eliminate elliptic emergency emergency tank emery emulsion tube enamel enclosure end end cap end float end thrust endurance engage engine engine block engine bracket engine torque enlarge equal equalizer eyaporate examine EXCESS. exchange exchange engine excitation diode exhaust exhaust gås exhaust pipe exhaust system expand elektrodeafstand expansion udvidelse, ckspansion bonskaftb elliptisk expel udstødc, uddrive nød-, nødsituation exterior ydre, udvendig reserve extråctor udtrækker brændstollrnk eye ø.jc smerge emulsionsrør, korrektionsrør emal je, ovnlak indkapsle tr' tandhoved (på tand- endedæksel face endeslør hjul), overflade, endeslør forside, facade varighed facing fræsning bringe i indgreb. fail svigte gribe ind, tilkoble failure brud, det'ekt, tejl motor fan ventilator, blæser motorblok fan belt ventilatorrem motorophæng fåsten fæstne, fastgøre, vridningsmoment, tastspænde, vridning, bcl'æstigc drcjningsmomcnt, tasten lukkc tødclcdning, tilfbr- sclslcdning, lødervr tilspænding fault tcjl, dcfekt udvide, forstørre feed pipc jævn udlignerarm, feel følc, tblc på udlignerstykke feeler gauge (blade) søgerblad, søger', fordampe føler undersøge felt washer filtskive overflod, over- female thread indvendig gevind, skydende, rigelig gevind i hul overførsel fender skærm ombytningsmotor ferrule magnetiseringsdiode udstødning udstødningsgas fibre geår udstødningsrør fibre washer udstødningssystem field coil udvidc, ckspandcrc, field current røring, indsats, dupsko, bøsning, klemring, forskruning fiberhjul fibcrskivc lcltspolc lcltstrørn udvalse fill lyldc, opsvcjsc

6 i filler cap filler tube film fin frre fire proof firing order frring stroke firm fitter fix fixed fixed jet flammable flanging flap flapper valve flasher relay flat flexure flick flicker tloat floåt chåmbcr float level flood fluid fluid coupling fluid pressure flush flute påfyldningsprop, påfyldningsdæksel påfyldningsrør hinde ribbe, finne ild ildfast tændingsrækkelfølge, tændingsorden tændingsslag fast montør istandsætte, ordne. fæstne fast flst dyse brandla ig l-langc dnkindlng, klap, 11i-q, f1ap, overtald, ombuk klapvcntil, vippeventil omstyringsrelæ t']ad sammenpresning af fjedre, sammcnbøjning knips bjafr-c, flagre svømmer, slør. llydc, dlivc svørrnrcrhus svøntnrcr vltcrpas lirr-slugniug, ovcrsvømmclsc væskc flydende kobling, væskekobling væsketryk skylle, lige, plan spor, not flywheel fold folding follower foot brake force forced lubrication fore and aft forge tbrk forwards fracture f'ra me free free movement free travel frequency friction friction clutch front front axle front brake front fork front suspension fuel fucl cock [bcl consumption fircl tilter t'uel in.lection fuel line frrel mixture svinghul fold, lægge sammcn sammenklappelig, sammcnfoidclig følger fbdbremse kraft, tvang, presse, trykke, optrække, påvirkning tryksmøring frem og tilbage esse, smedje. smede, sænksmede gaflcl fiemad bmd ramme. chassisramme fri frigang, let pasning fri vandring frekvens, antal perioder, hyppighed friktion, gnidning friktionskobling, sikkerhedskobling forside, flont foraksel forhjulsbremse forgaffel forhjulsophæng brændstof brændstothane brændstotlbrbrug brændstoffilter brændstofindsprøjtning brændstofrør brændstofbjanding fuel pump fulcrum full fully åutomatic funnel fuse fuse box G gaiter gap gasket gasoline engine gauge gear gear box gear ratio generator generator field coil genuine pårt girder glove govern governor grab grådienl gradual grate gravity brændstotpumpc, benzinpumpe omdrcjningspunkt, vippepunkt. Ccntrumtap fu ld tuldaut(nr)atisk t agt, st(,jbchul sikring sikringsdåsc. sikr-ingskasse manchet, mufl-e åbning, gab, afstand, svælg. mcllcmrum, spillerurm pakning bcnzinmotor søgcr. lærc, søgcrblad. rnålcr, måleapparat udveksling, tandhjul, gear gearkasse udvekslingsforhold i gearkasse dynamo dynanrofeltspole originaldel bær'ebjælke, dragcr handskc regulere regulator gribe stigning gradv is risl tyngdcklalt. vægt grease grcase cup grease gun grcase rctåin{jr grind grip grommet gross weight ground ground cable grub screw gudgeon pin guide gusset H handbrake hand levcr hard herder trnk headlamp hcadlamp lens lcdt, srnørrelse, smøre med fedt fedtkop, srrør'ckop f cd ts p rø.jtc. sprøjtcpistol lcdtskjold, lcdtholdcr s libc håndtag, grcb, klcmmc bøsning. gcnnen.r tøring, mufte. indsats nedsænkning, kærv, rille, regelmæssig tbrdybning lolalvægt jor-d, stel. steltbrbindelse stclkabcl gevindtap, skrpringskme. siklingsskr-ucstift. tnps kmc skitlnr. l)cskyttc lscsskrlnr, alskærnrn ing stempclpind styr, kulisse, føring, styrc, lcdc knude håndblcnrsc håndbrcnrscrrr:r lriilcl pålyldnirrgstrnk lirrlygtc tbrly-rtcglas '10

7 headlight heat heating heavy helical hexagon high beam high gear hook horizontal horse power hose hose coupling hot forlygte vartne opvarmning krog horisontal, vandret hestekraft slange slangekobling VATN HT (High Tension) højspænding hub nav hum snurte hydraulic hydraulisk idler svær, tung, kaftig idler jet skrueskåret, spiralskåret herringboneteeth sildenbensskåret high pressure tandhjul sekskantet fjemlys højt gear højtryk high tension (HT) højspænding hiss hysse holding down spring styrefjeder, låsefjeder hole hul hollow axle hult aksel hood hp (horse power) hestekraft hydraulicbrakes hydrauliske [-lrcmsel idler mixture idling ignition ignition cable ignition coil impact motorhjelm,kappe, incorrect afskærmning increase hydraulic force hydrauliske kraft hydraulic tappets hydlau lisk ventilløfter idle adjusting screw tomgangsskrue irnpactscrewdriver slagskruetrækker impeller importance impmper impulse inaccurate inch inclination indicator induction mellemhjul, transportbåndsrulle tomgangsdyse tomgangsblanding tomgang tænding tændkabel tændspole slag, stød skovlhjul vigtighed forkert, ukonekt impuls, stød unøjagtig tomme hældning ukorrekt forøge, forøgelse viseq indikator, måler induktion. indsugning induction valve inert inflarnmable inflation inhibit initial inject injection injure inlet inlet manifold inductionmanifold indsugningsgrenrør, indsugningsmanifold indsugningsventil, tilgangsventil træg brændbar oppumpning forhindre begyndelse, første gang indspøjte indsprøjtning skade indtag, indsugning, indgang indsugningsmanifold, indsugnings J inlet valve indsugningsventil, jar tilgangsventil jaw clutch inner tube bilslange, slange i jerky dæk jet inoperative virker ikke inspect kontrollere jingle install sætte på plads, join montere journal instrumentboard instrumentpanel, junction box in.,rlrte intake period integral interchange interference fit interlock gribe ind i hinanden, kerosene lås key internal indvendig, indrc key groove internal brake indvendigbrcn.rsc kick internalresistance indvcndig modstand læggc imcllcm king pin afbryde interpose interrupt interruplerpoint knisker.rlbryder involve indebære inward indre iron jeuregelmæssig irregular ' jack jåcket jam jam nut jammed instrumenthus, instmmentbræt isolere indsugningsperiode. K en del at, l et stykke. indbygget, ud i eet kerb weight skifte prespasning donkraft kappe, hætte blokere, trykke, klemme, presse låsemøtrik tastklemt kir knee knife knuckle kph (kilometers per hour) L labour lack laminated spring støde imod klokobling stødig dyse, strålerør, strålespids, stråle kline, klinge folbinde Søe samledåse vognens vægt m. benzin, olie, vand o. lign. petroleum nøgle, kile not, kilegang rekylerc (bogstavligt talt: "sparke") styrcbolt, hovedbolt værktøjsudstyr,.værktøjssæt knæ kniv styrespindel, led km/time albcjde mangcl, mangle lamclljcdcr, bladfjcdcr 12

8 lamp lamp body lamp socket lap lapse large large end large end bearing lash last latch late late ignition lateral lathe law layshaft lead lead acid battery leader leaf leakage lean leåst leave ledge left left-hand thread leg ength lens lampe, lygte lygtehus lampefatning slibe, polere, slibe sammen, find pudse, finslibe lapsus stor plejlstangshoved plejlstangsleje spillerum, afstand, slør sidst lås, spærhage, pal, rigel, klinke sen, forsinket eftcrtænding, firr scn tænding sidestillct, tværstillet drejebænk lov styreaksel, bundgearaksel, mellemaksel bly, ledning, lod, plombe blybatteri anfører blad, bladfjeder lækage, læk, utæthed lnrgcr nrindst ladc liggc illsats. r-ibbc, lamstykkc venstre venstregevind, linksgevind ben længde glas (lygteglas) less let level level plug lever licence (driving) lid life tift light switch like limit line up liner linkage linseed oil lip liquid itre little end bearing live axle lobe lock mindre, ringere lade, tillade højde, niveau, Yandstand, vaterpas, plan flade niveauprop håndtag, arm, stang, løftestång, vægtstang kørekort låg, dæksel levetid løfte, elevator, løfter lyskontakt -lig, som tolerance, grænse bringe på linie cylinderfbring, lejeskå1, foring, indsats tbrbinde, led, ænke, lænkebevægelse, trækstang ledforbindelse hørfrøolie, linolie kant, rand, vulst væske, flydende liter stempelpindsleje i plejlstang aksel, som drejer det hjul, den ovcdør'cr krafien til, trackkende akscl bclastning, vægt, last, belaste knast, nrndt fremspring lås, låse lock nut lock washer ong longitudinal loose loosen lorry loud low battery low beam low speed low tension lower lubricant lubrication gun lug M machin mågnetic magneto ignition main main beam main bearing måin jet main line mainshaft major make maladjustment låsemøtrik låseskive lang på langs, angsgående øs løsnc lastvogn hø) afladet batteri nærlys lav hastighed lavspænding nederste, nedre, sænke smøre fedtsprøjte, sprøjtepistol øre, øsken, lap, knast, tlig bcarbcjdc maskinclt. nraskinc lnrgnctisk nragncttænding hovcd (i bctydn. nrajoritct), viescntligt tjern lys hovedleje hoveddyse hovedlinie hovcdaksel størte fremstille, mærke, fabrikat lbrkcrt indstillct mandrel manifold manual mark marred mass master cylinder match dom, spindel grenrør, manifold hånd-, med hånden, manuelt, håndbog, brugsanvisning mærke skrammet. ridset masse hovedcylinder magc, lige maximum efficiency maksimaleffekt maximum play maksimalspillerum mean value middeltal measure måle, mål meåsurement måling mechanical mekanisk median middel, mellem melt smelte membrane hinde, membran mend reparere mercury kviksølv merge slå sammen mcsh in vær'e i indgreb mctal hose mctalslange meter måle methylated spirit denatueret sprit metric metrisk metric threads metrisk gevind mica glimmer, marieglas, isoleringsmateriale mid middle-sized mile mill minirnize midt i mellemstor eng. mil valse, fræse rcducerc til det mindst mulige minimum minor misalignmcnt minimum, mindste mindrc udc ai indstilling, ska:vhcd '15

9 misfire mishap mislay mixing chamber mobile moist mole wrench momentary MoT mount mounting plate movable mudguard muffler narrow needle needle bearing needle yalve negative earth negative current net weight network nickel plated no charge noise noisy nominal non-return valve nozzle ;?lj""lå5'""0") o forputte object blandingkammer oblique bevægelig fugtet gribetang kortvarig periodisk køretøjskontrol montere monteringsplade bevægelig stænkskærm, skærm lyddæmper, lydpotte smal nå, stift nåleleje nåleventil negativ jord negativ strøm nettovægt netværk firrniklet udcn bclastning, k)mgang støj larmcndc nomincl kontraventil, tilbageslagsventil forstøver, dyse, spids, dysespids, strålerør møtrik oblong observant observe obstacle obstruct obtuse (angle) octagon genstand, formål skrå linie. skåstillet, indirekte aflang. oval opmærksom iagttage hindring hindre, spærre stump (vinkel) ottekant forsat offset ohc (overhead carn) overliggende knastaksel ohv (overhead valve) topventil oil bath oil can oil chairge oil cooler oil drain plug oil filling plug oil gauge oil level oil pump oil seal oil strainer oil sump one way valve open circuit oscillate out of balånce out of round oliebad oliekand. smørekande olieskift oliekøler olieaftapningsprop oliepåfyldningshætte, -dæksel oliemålgr oliestandolieniveau oliepumpe pakdåse, oliepakdåse, olietætning oliesi bundkar, oliesump kontraventil, tilbageslagsventil åbcnt krcdsløb, afbrudt strømkreds, ledningsbnrd svinge, oscillere i ubalance, ikke i balance urund, oval, kantet, ovalitet outer outlet vålve output outstanding overall length overall width totalbredde ov rcharge (battery) overoplade overdrive ov rflow overflow pipe overhaul overheat overload oyersize oyertake P packing passage pawl peak pedestal penetråte periphery ydre, udvendig, yderste afgangsventil ydelse, effekt fremtrædende totållængde overgear overløb overløbsrør hovedreparation overopvarmning, overophedning overbelastning overstørrelse overhale pcnetrcrc fælg, rand permanent magnet pennånent magnet perpendicular petrol petrol engine petrol injection petrol pump pick up lodline, lodret benzin benzinmotor benzininds pøtning benzinpumpe accelerationsevne, lille varevogn, strømaftager, ansamling, belægning gennembore styre styreleje knibtang drev, spidshjul (bagtøj) motorbankning, tændningsbankning stempel stempcl med pind stcmpelbøsning stcmpelspillerum padding bcklæclning,stop- pistondisplacement slagvolumen, ning, lyldning cylinderens paraflin pctk)lcu rn kubikindhold parallelconnection palallclli'rbindclsc pislonhead stempeltop pårking light positionslys, piston ring stempelring parkeringslys piston ring set stempelringssæt part dcl, rcscr.vcdcl, piston skirt stempelskørt adskille piston speed stempelhastighed partition piston stroke travel stempelslag. skillerum, skillevæg gennemgang, passage, kanal pal spids, tinde plerce pilot pilot bearing pincers pinion pinking piston piston and pin pakning, trtr ings- piston bush middcl,cmballlgc pistonclearånce pivot sokkel, stålleje, plain bearing lelebuk plate plåte spring platinum slaglængde styretap, tap, omdrejningspunkt, omdrejningstap, svingtap, pivot glidclcjc pladc pladefjcdcl platin 17

10 play plenum chamber pliers plug plug lead plunger YalYe pocket pointer pole pop pop vålve position positiye element pour power drive power plant power stroke pre-ignition pre-load precision pressune pressure spring pressurc tcst primary priming propellcr shall protect pry pull pulley pump pump barrel punch mårk purifier slør, endeslør, spillljrum oveftrykskammer, luftkammer, lutiindtagskammer tang prop, tap, rørprop tændkabel stempelsventil lomme pil, viscr pol knald (i lyddæmper) sikkelhedsventil stilling, plads, anbringc positivpol. pluspol hrcldc urrdcrgclr klafiværk, clværk arbejdsslag, kraftslag selvtænding forspænding, forbelastning præcision tryk, prcs trykljeder hykprøve plimær spædning af l)unrpc kardunakscl bcs kyl lc st ikkc. irkc trækkc, cl agc remskivc, tlissc pumpe pumpccylinderkømeryrik renseanordning, rensemiddel pushbolt pushrod R race rack radiåtor rådiåtor fan radiator hosc rail raise ratchet rate reach readjust ream reår reassemble rcboring rccharge rccoil recondition rectifier reduction ratio reed valve trykbolt trykstang, stødstang, stempelstang lejeskål, ring (i kugleleje), lejekonus, løb tandsektor, tandstang køler, valmelegeme (i varmcapparat) kølcrventilator kølerslange grenrør løfte, hævc klo (til startsving), tandsegment, skalde grad, hastighed, forhold rækkevide justere, etterjustere, efiergå rømmc bag, bageste samle igen, gcnmontere opl.xrlc, udbr:rrc gcnopladc tilbageslag istandsættc ensrctter udvekslingsfbrhold bladventil refine refit regular reinståll relay release reliable relief relief valve relieve removable remoye renew renovate rensc, lutre monter, genanbringc regelmæssig genindsættc lclæ løsc pålidelig, driftssikkeraflastning reduktionsventil, ovcrløbs-, sikkerheds-, trykregulerings-, overtryks-, tr-ykbegrænsertjerne, lette presset aftageligt afmontere orny, udskifte fi>rny, rcparclc, istandsiettc rcsclvcdcl, udskiftingsdcl revolutioncounter omdrejningstæller rib ribbe rich mixture fedblanding rim fælg, rand, kant rinse skylle rivet nagle, nitte, låsestiti roåd clearance fri højde over vejbancn road holding vejgreb rocker arm bcvægelig arm, pumpealm rocker shaft sektoraksel, vippearmaksel rod stång roller bearing rulleleje roller cage rulleholder, lejeholder' rotary roterende rotor rotor, anker, bremseskivse round rund rpm (revs per minute) ondt:jninger pr'. repair pårt ninut (o/m) rumble buldre, rumle replacemenlengine ujskitlningsmotur run-oul kasre, slå (aksel), udslag på indikatorur runnlng ln tilkørsel reseåt valves slibe vcntiler resilient clastisk resistance modstand restriction begrænsning retard sætte tilbage, givc fbr lav tænding, forsinke retard the ignition forsinket tænding, S eftertænding return vende r ilbagc safety return spring returtjeder, sample tilbagetræksfjeder scavengepump roverse score reverse gcar rcv0lution bakgear, bak, bagside bakgear. tcvcrsgcaf onrdlc.jn ing scrapcr ring scrutinisc sikkelhed prøve skyllepumpc sættc mærker i, lillc,skllmmc, lidsc, rivc skllbering glanskc 18 1g

11 seal seam seat secondary section security bolt seep selector fork self-ådjusting self-locking semi-automatic separator series connection set set up setting shåft shank sharp shell olietætningsring, pakdåse, pakning, forsegle, tætningsmuffe søm, svejsesøm sæde, hynde, lukke tæt sekundær, biprofil, afdeling, sektion sikkerhedsbolt sive skiftegaffel selvjusterende, selvindstillelig selvspærrende, selvlåsende halvautomatisk skillcplade i battcri, separator serietbrbindelse appalat, sæt, indstille, opstille, regulere, justere regulere indstilling, justering aksel hals, skaft, den glatte del af et bor skarp, spids skal, kappe, lcjcpandc, lcjcovclvald, ta:ndrørskappc skiltc skittcalm mellemlæg, afstandsskive, mellemlægsskive, justerskive støddæmper konslutning shoulder shrink shunt shut off shutter side valve sidelight silencer size sketch skew gear slave cylinder sleeve sleeve Yålve slide sliding clutch slip angle slit slotted nut slow nrnning jct ansats, skulder. krave, bryst krympe shunte (v) lukke for, afbryde, spærre, udelukke, afskære fra skodde, blænder sideventil positionslys lyddæmper, lydpotte størrelse, må1, måle skitse skråtskårer tandhjul, pumpetandhjul, pumpehjul, drev arbejscylinder, slavecylinder bøsning, foring, muffe. centrerbøsning, glider, afstandsrør, gummi tætningsklods gliderventil glider, glide, skubbe forskydelig klokobling slipvinkel revne møtrik med udskæringer tdngangsdysc slam sludge small cnd beåring stempelpindsleje i snap-rlng plejlstang låsering, klemring, snapring, fjederlåsering snug fit soak soft solder solid soot spåcer spanner spare spark spark plug speed speedometer spin splash guard splined shaft split split cotter split pin spoke spring spring bolt spring catch spring washer spurgeår square stack pipe staggered standard start to åct sttrter starter jet stay stram pasning, steel prespasning,slutte steep tæt, tætsluttende steer gennemblød,væd steering b1ød massiv, fast, hård stock sod, sode afstandskive, steering lock lodde, loddctin stirrup stop-light straighten afstandsstykke, strainer afstandsbøning strangler fastnøgle reservedel gnist tændrør fart, hastighed light speedommeter, stroke hastighedsmåler stub axle spinde, snure stænkskærm notaksel rcvne todelt split split, splitpind egef fjeder fjederbolt fjederstoppe fjederunder lagsskive ringgear firkant, kvadratisk, stud suction line sump supercharger suppressor Stå stejl styre styring, styretøj styrestop bøjle lager stoplys rette filter, si chokerspjæld spænding, belastning, påvirkning stroboscopictiming sffoboskopisk surplus suspension suspension unit tidsindstillingslys slag, slaglængde hjulspindel tap, børsteholdertap, tapskrue, gevindtap sugerør bundkar, sump kompressor støjdæmpningskondensator overflødig, overskydende ophæng støddæmper, hjulophæng vinkelret switch kontakt, afbryder forlængerrør swivel dreje, svingtap (f. eks. lodret synchronizer ring synkroring udstødningsrør) forskudt standard, norm sætte i gang selvshrter- 'l stå11 mofor' stafidyse stivcr rn tachometer omdrejningstæller, omdrejningsmåler

12 tackle tail larnp greje, gå løs på baglygte take off(remove) flytte time relay tap (thread cutter) tap, snittap, tappe, timing chain tapered aftappe, skære gevind, hane konisk taper roller bearing konisk rulleleje tapered journal tåppet konisk søle knastfølger, medbringerknast, knast, styreknast, stempel, ventilløfter, kam, rulleløfter tappet clearance ventilløfterspillerum tappet guide ventilløfterstyr tårpaulin presenning tdc (top dead centre) øverste dødpunkr thermostat thick thickness throttle throttle cable throttle valve through-hole throw out thrust thrustball-bearing trykleje thrust collar thrust washer tick-over tie-rod terrnostat tyk tykkelse gasspjæld, gaspedal, speeder gaskabel, tightness test timing chain tensioner timing gears timing light timing mark toe-in tolefance tooth toothed belt top speed torque torsion touch track traction train (of gears) gasspjældskabel gasspjældsventil, transmission vælgerventil, reguleringsventil, transverse kickdownventil trap gennemgående hul tread smide ud tryk, aksialtryk trykkrave trykskive tomgang forbindelsesstang, spindelforbindelsesstang, SVingarm trouble shooting truck trunnion tube spænde, stramme, tune tætte stramhedprøve, tæthedprøve tidrelæ forkæde, taktkæde taktkædestrammer takthjul, forgårdshjul tidsindstillingslys indstillingsmærke, justeringsmærke spidsning tolerance tand tandrem topfart moment, vridningsmoment, vridning, drejningsmoment, tilspænding vridning berøre sporvidde træk tandhjulsudveksling transmission, kraftovedøring på tværs, tværstillet fælde mønster (i dæk), slidbane, trin, sporvidde fejlfinding lastvogn tap, svingtap, fjedertapleje (tandemaksel) rør, slange, radiorør indstille, afstemme tuno up tuning turbocharger turn turn off turning circle tyre U v v-belt v-engine vacuum valve vålve cåp valve clearance valve core valve cover valvc gear instille til højeste ydeevne indstille, afstemme turbolader drej, drejning slukke for drejediameter, vendediåmeter dæk valve rod vålve seat valye tappet van vice voltage voltåge regulator lamp valve grinding valve guide valve inner spring inderstc ventilfjeder w wall warning gåuge water-cooled water-tight wattage way wedge weight under size undo uneven for lille skrue af, løsne ujævn, uens, uensartct wårp warranty washer unit enhcd, aggregat water jacket universalcoupling universalkobling wåter pump vandpumpe universal joint kardanled wålertemperature kølevæskekilerem v motor vakuum, undertryk wet wheel alignment ventil ventilhætte ventilspillerum wheel base ventilkegle wheel hub ventildæksel wick ventilstyring, width ventilmekanisme windscreen ventilslibeværktøi wing ventilstyr wing nut wiper ventilstang ventilsæde ventilløfter varevogn, van skruestik spænding spændingsregulator væg kontrollampe, advarselslampe kaste sig, slå sig garanti skive vandkappe temperaturmåler vandkølet vandtæt wattforbrug bane, vej kile vægt, svingvægt, svingklods våd styretøjsindstilling akselafstand hjulnav væge bredde forrude, vindspe.jl skærm t'løjmøtrik, vingemøtrik visker

13 wiring diagram tryorm worn worn out wrist pin ledningsdiagr arn, strømskcma snekke slidr opslidt stcmpclpind Y yoke gaflelstykke. irg, klydshovcd, dynamohus, startmotorhus X x-cross memher krydsram nre Z z-shape zero z lorm nul. nulpunkl

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual

2004/2. Generator TGH 2300. DK: Betjeningsvejledning GB: User manual 2004/2 DK: Betjeningsvejledning GB: User manual Generator TGH 2300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning.

Gear. Når så gearet står perfekt sætter vi den anden lodning. Gear Gear til slotcars kommer i 3 forskellige Pitch s. Pitch er det antal tænder der ville være på et gearhjul med en diameter på en tomme, eller med andre ord, antallet af tænder divideret med diameteren

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

TITAN FITNESS HOMEGYM

TITAN FITNESS HOMEGYM TITAN FITNESS HOMEGYM Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957. Før du

Læs mere

PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL. Læs og forstå denne manual før ibrugtagning. Side 1 af 24

PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL. Læs og forstå denne manual før ibrugtagning. Side 1 af 24 PILLEFLISHUGGER BRUGER MANUAL Læs og forstå denne manual før ibrugtagning Side 1 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Introduktion 3 2. Opsætning/samling af maskine 4 2.1 Løft af maskine 4 2.2 Tilslutning

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK.

REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK. REV-12401- Reebok Fusion Romaskine Bruger manual DK. Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

RESERVEDELS MANUAL. Ved bestilling af reservedele bruges NP-NUMMER Nemmere adgang, med søgning i webshop på NP-NUMMER LH260ATV-B

RESERVEDELS MANUAL. Ved bestilling af reservedele bruges NP-NUMMER Nemmere adgang, med søgning i webshop på NP-NUMMER LH260ATV-B RESERVEDELS MANUAL Ved bestilling af reservedele bruges NP-NUMMER Nemmere adgang, med søgning i webshop på NP-NUMMER LH260ATV-B NPMOTOR v. Niels Peter Bjerring Rødlersvej 9 4733 Tappernøje E-mailadresse:

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080

INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 INSTALLATIONSVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR MODEL: WS-080 ( Dit bedste valg! Kære bruger: Mange tak for købet af vores sanitetsprodukt. For at kunne benytte dette produkt på en sikker og effektiv måde, bør

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Katalog prisliste 2014

Katalog prisliste 2014 1000 Ratchet handle 1/4'' dr. KWJ 19,54 146,00 100035 1/4" dr. socket 3.5 mm 2,54 19,00 100040 1/4" dr. socket 4 mm 2,54 19,00 100045 1/4" dr. socket 4.5 mm 2,54 19,00 100050 1/4" dr. socket 5 mm 2,54

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014

Teknisk reglement. OK Mobil 1Legend Car 2014 Teknisk reglement OK Mobil 1Legend Car 2014 Februar 2014 Side 1 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 1. Generelle bestemmelser og definitioner Legend OK Mobil1 Cup er åbent for Legend Car fra 600 Racing Inc USA

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Honda all Terrain VeHicles HONDA

Honda all Terrain VeHicles HONDA Honda All Terrain Vehicles Honda var først med ATV kørekøjer, i begyndelsen med tre hjul. Senere blev de af sikkerhedsgrunde firehjulede, i Honda terminologi benævnes de TRX og Honda har gennem årene udviklet

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK

Dealer s Manual Forhandlerens manual. HR 9016 Turbo. Forhandler. Dealer 4136605-DK 4136605-DK Dealer s Manual Forhandlerens manual HR 9016 Turbo 70528 Kubota V3300, 4WD 70529 Kubota V3300, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300, 4WD EC Dealer This manual is designed to assist dealer personnel

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug

Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Green Ship of the Future IDA Heldagskonference 26. oktober 2009 Propeller Retrofit Løsninger for Reduktion af Brændstofforbrug Jens Ring Nielsen Senior Manager Propulsion R&D J Oversigt Optimering af fremdrivningsanlæg

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke!

Uret var dårligt samlet med nymoderne skruer det går sandelig ikke! Til Lars Sørensen. Her er lidt billeder af hvordan jeg har restaureret dit ur. Uret var som forventet i dårlig stand sådan er det altid når man har fat i antikviteter Som bekendt er uret fremstillet i

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere