Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align"

Transkript

1 Bil Teknisk Ordbog Engcl.sk-Dansk {s,$ **' ' W.x A abrasive åc generator accelerator pedal accessory accumulator acid acorn nut adåptcr add adhesion adjust adjuster advance adr ance ignitiorr siibende vckselstrøms generator' gaspcdal, speeder tilbehør, udstyr', hjælpeudstyr akkumulator, battcri syrc krpscldrr.ttlik. lrrkki trttotlik ltdilllcl. rrt'l l('rrr slvkk('. illsliln(ls stvklc. l()rskrunint. nrortlr'r'irrlsr'itrg tillirje. lici:gc 1il. ilsirl te rulhrrsiorr. kltl!-^cvnc in(lslillc..juslcrc, rcgu lcrc juslctrnorrln ing..justcrbolt, justcrskrue avancere. avanccring, lirrtænding, fi)rstilling. sætte flcnr. lr-cmskyndc. qivc lirr hr') j trrndilg. gii l rcnretl. licnrglrrtg or lro j tltrrrlirrg advancc mechanisnr air air adjusting screw air bleed valve air chamber air cleaner air control air cooling align Alle rr screw allowance alloy alternating current (ac) alternator analogue clock anchor angle angular annealing ant i-cluckrvise a nl i-li'cezt nrckun ismc lil at givc trnding iuft luli.justcringsskruc udlutiningsventil lultkammcr, folkanrrner (dicscl) lultfilter. luttrenserlul tkontfol lutikøling rcttc op, rcttc ind, linicrc. irdstiilc. br in.uc pii iric. \p()rt) A lt'n sk llt r'. ru nbr'ltkosklttc. sliitskluc dckort. tillaclclsc, lolcriincc. tillitg lcgcring vekselslrøn generiltor. veksclstrømsgencrator analog slagur' anker vinkcl skrå, skliilstillcl udglitining. vlrrnrcbchand lcr lrrxl Lttcl. vctlsll rl ()ln lirstvlls[c. kolcvrtskc

2 'x anti-rust ånvil arbor armature årmature coil armature spindle armature winding arrow åssembly asymmetric auger automatic advance automatic voltage control auxiliary shaft axial plåy B backlash ball ball bearing ball hammer ball race ball thrust bearing ball-bearing grease rustbeskyttende ambolt, modhold svær dorn, spindel, styrcdom, stamme armatur, rotor, anker ankervikling ankeraksel an ker"v i kl in g pil samling, aggregat (samlet komplet del)/sammens pænding asymmctrisk navbor automatisk avanceringsmekanisme, fbrstiller automatisk spændingsregulator hjælpeaksel. tbrlagsaksel. bundgearaksel, mellemaksel aksial spillerum tandspillerum, slør mellcm randhjul kugle kuglcleje kuglehammer kuglespor, kuglelejcts slidbane, kuglering kugletlykleje kuglclejefedt balljoint bar trarrel battery bayonet socket bdc (bottom dead centre) bead beam bearing bearing shell bearing surface bell crank bellmouth belt belt drive belt pulley belt tightener bend bent bevel bevel (gear) bevel pinion bezel bhp (horse power) big-end big-end bearing blade bleed kuglclcd Stang, stivcr, segnrcnt tøndc, trcmlc, cylindcr, valse, rør batteri, akkumulakrr bajonctfrtning nederste dødpunkt kant, vulst, lllngc bj:tjkc, jcnrbjnlkc, spant, lysstriilc lcjc. kuglclcjc, glidclcjc lc.lcskå1. lejcbøsning lejeflade vinkelarm med trompetmunding rem remtræk remskive remstrammer bøje, bukke, runde, bøjning bøjet kegle, konus kegleformet tandhjul, konisk tandhjul justeringsring, spidshjul krans, lygtekrans, holder for inshrmentglas, ring, o.s.v. hestekraft plejlstangshovcd plejlstangslc.jc blad udluftc. allullc bleed screw blow back blow-by blower body bolt bonded brake linings bonnet bore bottom dead centre bowl box box spanner brace bracket braid brake brake adjustment brake ånchor plåte brake caliper brake disc brake light brake pad udluftningsskrue tilbageslag i karburator gennemslag af kompressioncn blæscr', vcntilator, komprcssor, supclchargcr kanosscli, kr'op, vcntilhus bolt Forbundet bremsbelægninger motorhjelm, kappe cylinderdiameter, boring, indvendig diameter, udbore med borestål nederste dødpunkt, bundstilling skril, svømmerhus kasse, bøsning, hus, kistc topnøglc nøglc. skrucnøglc, ba[dun, konsol. aksclbærcr, stivcr. af.stivcr', sløttc. borsving, borr:skralde konsol, beslag, akselbærer, holder, støtte, stiver fletning bremse bremsejustering ankerplade calliper, bremseåg, bremsehus. brcmscsaddel blcmscskive skrplrmpc blcnrscklr s braze break brcaker breaker contåct breaker points breåther broach brush brush holder buckling built-in bulb bulge bumper burnishing burrs bush butterfly valve button btzzer by-pass C c-spånncr cahle svelse sammen, lodde, slaglodde brud, brydc atbryder, kontaktafuryder afblyderkontakt kontaktpunkter i strømfbrdclcr udluficrudluftningsventil rømme, udboring af lejer kulbønte, kul, pensel kulholder foldning, foldebøjning indbygget pære bule, udadbuet, udbuling kolanger polcrc (cficr radcring), udglatte, blankslibc metalspåner, grater bøsning, foring, montere bøsning spjæld, ventil med drejelig klap, vingespjæld knap, knop summeq bmmmer omløb, sideløb, omløbskanal c-nøglc kabcl, lcdnin-q

3 1 cable ådjuster cable casing cable clamp cable grommet calipers cåm cam belt cam chåin cam follower cam plate camber camshaft camshaft bearing cåmshåft gear cåmshåft pinion cåmshåft sprocket cantilever cap cåp nut capåcitor capacity carbon brush carbon deposit carborundum carburettor carburettor barrel carburettor bowl carburettor jet cardan joint cardan shaft strammeskrue, kabel justerskrue yderkabel kabe lklemme kabelmuffe dansemester, calliper knast, kam knastakselrem knastakselkæde knastfølgcr, ventilløfter kamskive, knastskive camber, forhj u sstyrt knastaksel, kamakscl knastakselleje knastakselhjul knastakselhjuldlev knastakselkædehjul cantilever dæksel, hætte, prop hættemøtrik kondensator lumindhold, volumen, kapacitet børstekul, kulbørste, slæbekul kulaflejring, kulafsætning karborundum karburator karburatorbland ingskammer karburatorhus karburatordyse kardanled, universalled kardanaksel case casing cåst cast iron castellated nut caster casting cåtch caustic soda caution lamp centre centre line centre of grayity centre punch centrifugal force chain chain case chain sprocket chain tensioner chain wheel chamber chamfer change change down change gear change up charge sag, tilfælde overtræk, dæk, hus støbe, kaste støbejem kronemøtrik caster, styreboltenes hældning bagovcr støbning, støbcgods griber, krog. lirs, sk)ppcknast, mcdblingcr', låscklinke, fange salmiakspiritus kontrollampe, advarselslampe centrum, midtpunkt, centrere centerlinie tyngdepunkt køme1 centrerdom, forboring centrifugalkraft kæde kædekasse kædchjul kædcstrammer kædchjul kammer, hus skrå kant, rejfning, rejfe, afrunde skifte, ændre, ændring skifte ned skifte gear skifte op oplade, opladning, belæssc. læsse, beregne, ladning charger charging current charging rate chatter check check nut check valve chip chisel choke chrome plated circlip circuit circuit breaker circuit diagram clamping bolt clatter claw claw coupling clean cleaner clearance clevis clevis pin clip clockwise ladeaggregat, opladeapparat ladestrøm ladesgrad rusk (i kobling), srøj (i rndio) kontrrrllcr c (v), kontnrl (n), prøvc kontramøtrik, låsemøtlik kontraventil, tilbageslagsventil hugge, mejsle, skalle af, spån, splint mejsel drosle, choker krombelægning låsering kredsløb strømatbrydeq rclæ icdningsdiagram. strørnskcml. krcdsløbsdiagllm. koblingsrlilglarn, principdiagranr kilcbolt, klcmbolt klin'cn, raslcn, skrarnlcn, klapr-en klo klokobling t nse, ren rcnser, rensemiddel afstand, spillerum, mellemrum, frigang gaffelstykke gaffelbolt, gaffeltap, svingtap, splitpind, splitbolt f'jederklemme, c lips nrcd ur ct, høirc om, hø jr cd rc jcntlc close clutch clutch disc clutch t'acing clrrtch hub clutch platc clutch slip clutch spring coarse cock coil coil spring collapsible collar collar screw collets lukkc kobling koblingslamel koblingsbelægning koblingsnav koblingsplade koblinrsslip koblingsfjcdcr glov, grofi hanc spolc, tændspolc skruefjeder sammenpresseligt flange, krave, afstandsring, trykkrave kraveskme borepatron, ventilfjederlås, opspændingspatron combinationpliers universaltang combusti0n firrbrirnding combustion chambcr firrtlrndingscommutåtor compensating jet compress compression compression gauge compression ring concentric condcnsor condition conduit klnrnrcr, lirrbricndingsnrm, komprcssionsrum kommutatoi strømfordeler (hvis talc om fbrbrændingsmotor US) udlignerdyse sammenpresse kompression, sammenpressning kompressionsmåler kompressionsring koncentrisk kondcnsator tilstrnd, bctingclsc lcthingsrør. ydcrkabcl

4 , conic:rl connect connect in parallel connect in series connecting link connecting rod connecting rod bearing connection connector constånt constånt voltage construction contact breåker contact breaker points contåct surface continuous current control controls convert cool coolant coolant pump cooler cooling fin core correction corrod cost konus, kcglc konisk forbinde, tilslutte, tilkoble parallelforbindelse serietblbindelse forbindelsesled, bindeled, overgangsled plejlstang, forbindelsestang plejlstangsleje forbindclsc kontaktfjcdcr, kontaktklcmmc, glidchju l, ccllcbro konstant konstantspænding konstruktion kontaktatbryder afbryderpunkter kontaktflade, berøringsflade jævnstrøm kontrollere, styre, regulere betjeningsgreb, styreorganer! - indstillingsorganer lbrandre, vende, omdanne kølig kølvæskc kølvtskcpumpc kølcr køleribber' keme rettelse angribe, ætse, korodere omkostning cotter coulrter balance counter clockwise counterbore countergeår countershaft counterweight coupling cover covcring crack crank crankcase crankshaft crankshaft sprocket cross cross bar cross-section crown crown gear crude oil cruising speed cubic capåcity cubic inch cup curb weight split kontravægt, udligne mod uret, venstre om forsænket boring mellemhjul bundaksel, mellemaksel, fbrlagsaksel, bundgcaraksel kontfavægt, balanccvægt kobling, (slangc) fil sklun ing dæksel, betræk, dække, lag beklædning brud, revne, sprækk tøme, rotere, dreje, krumtap, håndsving krumtaphus krumtap, kn-rmtapaksel krumtapkædehjul kryds, tvær-, o.s.v. tværstang, gitterdrager tværsnit krone kronhju jordolie, råolie marchhastighed, gennemsnitshastighed slagvolumen, kubikindhold, rumfang kubiktomme skå, kop vægt i køreklar stand cure current current consumption current limit relay curve cush drive cut cut off cut out cycle cylinder barrel cylinder block cylinder head cylinder head cover cylindrical D damage damp darnper danger dashed line dashpot dc (direct current) dead centre decarbonization declutch decrease deep defect deflector kur STøm strømfbrbrug strønrregulclcndc relæ kurvc. sving stødpudc dlcv llrsc, skærc, snittc at.stikkc, at.skruing. fyldning, lukkelclæ atbrydclsc, frakoblc, tilbagestrømsrelæ periode, tidscyklus, taki cylinder motorblok (nøgen) topstykke ventildæksel cylindr-isk bcskadigc, bcskadigelse dænpe dæmper, spjæld, støddæmper fare stiplet linie dæmperanordning i karburator jævnstrøm dødpunkt rense for kulafsætning, sodarense udkobling firrmindske, aftage dvb dclckt dcflektor, xf.strjgcr degree delivery valve dense density dent deposit depress depth gauge description detach detachable detent deteriorate determine develop deviate dial test indicator diaphragm dic casting diesel engine digital clock dilute dim dimmer switch dipped beam dipstick dipswitch direct current (dc) direction direction flasher dirt disc disc brake glad, udstrækning trykvcntil. stigeventil, lcvcringsvcntil, alløbsventil tæt ()m tågo.cks) ttthcd, bcskrftcnhcd, virgtlylde bule, fbrdybn ing, sænkning, atlcjring, bundlnld tryk, træd ncd dybdemåler beskrivelse fjem, hægt af aftagelig stoppestifi fon inge, svække bestemme udvikle a1'v ige indikator', rnålcurmcnrblan, skillcvtg strksnrcclc tlicsclnrokrr' digitaluropløsc, finlyndc afblænde, svagt lys nedblændings kontakt nærlys målepind nædblandingskontakt jævnstrøm rctning blinklys, afvisclblinklys snilvs skivc, placlc, lamcl (i kobling) skivcbremse

5 ;ilå ' dissipate dissolve dirtun"" distributor 3 dist"ibrrto. cap dog aflade, afladning, udstrømme adskille, løsgøre, afbryde, frakoble skille ad, adskille forskydning, slagvolumen, fortrængning, deplacement sprede, opløse, bonvejre opløse, binde op afstand strømfordeler, fordeler strømfordelerkappe medbringeq klo, anslag, holder dohc (double over- dobbelt overliggende knastaksel head camshaft) dome kuppel, kapsel domed nut kapselmøtrik double dobbelt dowel styretap downdraught faldstrøm carburettor (karburator) downshift nedskift, gå ned drain tømme, aftappe drain cock afiapningshanc drain plug aftapningsprop draw tegne, trække drawing tegning drift drill drip feed drive drivebelt driveshaft driving pinion drop arm drum dry dry cell battery dry clutch dual ductile dull durability dust dust cap dust proof dwell angle dwell time dynamo E early spark earth earth connection earth terminal ease dom, afdrift, drift, eccentric lokhammer, let, effect mcn kontrollerct cfliciency udskridning i kurver' bor, bore elapse dråbesmøring elbow køre, drive, drev, staftdrev drivrem electric electric cunent drivende aksel, kardanaksel, pumpeaksel, drivaksel spidshjul pitmanarm, styreann tromle tør, tøfie tørbatteri tørpladekobling dobbelt smidig stump, sløv holdbarhed støv støvhætte støvtæt dwellvinkel dwellperiode, hvileperiode dynamo for tidlig tænding jord, stel stelforbindelse jordstang lette excentrik effekt, virkning virkningsgrad, krafi, effektivitet, nyttevirkning forløbe knæ, rørvinkel, vinkelstykke elektrisk elektrisk strøm ' ' electrode gap eliminate elliptic emergency emergency tank emery emulsion tube enamel enclosure end end cap end float end thrust endurance engage engine engine block engine bracket engine torque enlarge equal equalizer eyaporate examine EXCESS. exchange exchange engine excitation diode exhaust exhaust gås exhaust pipe exhaust system expand elektrodeafstand expansion udvidelse, ckspansion bonskaftb elliptisk expel udstødc, uddrive nød-, nødsituation exterior ydre, udvendig reserve extråctor udtrækker brændstollrnk eye ø.jc smerge emulsionsrør, korrektionsrør emal je, ovnlak indkapsle tr' tandhoved (på tand- endedæksel face endeslør hjul), overflade, endeslør forside, facade varighed facing fræsning bringe i indgreb. fail svigte gribe ind, tilkoble failure brud, det'ekt, tejl motor fan ventilator, blæser motorblok fan belt ventilatorrem motorophæng fåsten fæstne, fastgøre, vridningsmoment, tastspænde, vridning, bcl'æstigc drcjningsmomcnt, tasten lukkc tødclcdning, tilfbr- sclslcdning, lødervr tilspænding fault tcjl, dcfekt udvide, forstørre feed pipc jævn udlignerarm, feel følc, tblc på udlignerstykke feeler gauge (blade) søgerblad, søger', fordampe føler undersøge felt washer filtskive overflod, over- female thread indvendig gevind, skydende, rigelig gevind i hul overførsel fender skærm ombytningsmotor ferrule magnetiseringsdiode udstødning udstødningsgas fibre geår udstødningsrør fibre washer udstødningssystem field coil udvidc, ckspandcrc, field current røring, indsats, dupsko, bøsning, klemring, forskruning fiberhjul fibcrskivc lcltspolc lcltstrørn udvalse fill lyldc, opsvcjsc

6 i filler cap filler tube film fin frre fire proof firing order frring stroke firm fitter fix fixed fixed jet flammable flanging flap flapper valve flasher relay flat flexure flick flicker tloat floåt chåmbcr float level flood fluid fluid coupling fluid pressure flush flute påfyldningsprop, påfyldningsdæksel påfyldningsrør hinde ribbe, finne ild ildfast tændingsrækkelfølge, tændingsorden tændingsslag fast montør istandsætte, ordne. fæstne fast flst dyse brandla ig l-langc dnkindlng, klap, 11i-q, f1ap, overtald, ombuk klapvcntil, vippeventil omstyringsrelæ t']ad sammenpresning af fjedre, sammcnbøjning knips bjafr-c, flagre svømmer, slør. llydc, dlivc svørrnrcrhus svøntnrcr vltcrpas lirr-slugniug, ovcrsvømmclsc væskc flydende kobling, væskekobling væsketryk skylle, lige, plan spor, not flywheel fold folding follower foot brake force forced lubrication fore and aft forge tbrk forwards fracture f'ra me free free movement free travel frequency friction friction clutch front front axle front brake front fork front suspension fuel fucl cock [bcl consumption fircl tilter t'uel in.lection fuel line frrel mixture svinghul fold, lægge sammcn sammenklappelig, sammcnfoidclig følger fbdbremse kraft, tvang, presse, trykke, optrække, påvirkning tryksmøring frem og tilbage esse, smedje. smede, sænksmede gaflcl fiemad bmd ramme. chassisramme fri frigang, let pasning fri vandring frekvens, antal perioder, hyppighed friktion, gnidning friktionskobling, sikkerhedskobling forside, flont foraksel forhjulsbremse forgaffel forhjulsophæng brændstof brændstothane brændstotlbrbrug brændstoffilter brændstofindsprøjtning brændstofrør brændstofbjanding fuel pump fulcrum full fully åutomatic funnel fuse fuse box G gaiter gap gasket gasoline engine gauge gear gear box gear ratio generator generator field coil genuine pårt girder glove govern governor grab grådienl gradual grate gravity brændstotpumpc, benzinpumpe omdrcjningspunkt, vippepunkt. Ccntrumtap fu ld tuldaut(nr)atisk t agt, st(,jbchul sikring sikringsdåsc. sikr-ingskasse manchet, mufl-e åbning, gab, afstand, svælg. mcllcmrum, spillerurm pakning bcnzinmotor søgcr. lærc, søgcrblad. rnålcr, måleapparat udveksling, tandhjul, gear gearkasse udvekslingsforhold i gearkasse dynamo dynanrofeltspole originaldel bær'ebjælke, dragcr handskc regulere regulator gribe stigning gradv is risl tyngdcklalt. vægt grease grcase cup grease gun grcase rctåin{jr grind grip grommet gross weight ground ground cable grub screw gudgeon pin guide gusset H handbrake hand levcr hard herder trnk headlamp hcadlamp lens lcdt, srnørrelse, smøre med fedt fedtkop, srrør'ckop f cd ts p rø.jtc. sprøjtcpistol lcdtskjold, lcdtholdcr s libc håndtag, grcb, klcmmc bøsning. gcnnen.r tøring, mufte. indsats nedsænkning, kærv, rille, regelmæssig tbrdybning lolalvægt jor-d, stel. steltbrbindelse stclkabcl gevindtap, skrpringskme. siklingsskr-ucstift. tnps kmc skitlnr. l)cskyttc lscsskrlnr, alskærnrn ing stempclpind styr, kulisse, føring, styrc, lcdc knude håndblcnrsc håndbrcnrscrrr:r lriilcl pålyldnirrgstrnk lirrlygtc tbrly-rtcglas '10

7 headlight heat heating heavy helical hexagon high beam high gear hook horizontal horse power hose hose coupling hot forlygte vartne opvarmning krog horisontal, vandret hestekraft slange slangekobling VATN HT (High Tension) højspænding hub nav hum snurte hydraulic hydraulisk idler svær, tung, kaftig idler jet skrueskåret, spiralskåret herringboneteeth sildenbensskåret high pressure tandhjul sekskantet fjemlys højt gear højtryk high tension (HT) højspænding hiss hysse holding down spring styrefjeder, låsefjeder hole hul hollow axle hult aksel hood hp (horse power) hestekraft hydraulicbrakes hydrauliske [-lrcmsel idler mixture idling ignition ignition cable ignition coil impact motorhjelm,kappe, incorrect afskærmning increase hydraulic force hydrauliske kraft hydraulic tappets hydlau lisk ventilløfter idle adjusting screw tomgangsskrue irnpactscrewdriver slagskruetrækker impeller importance impmper impulse inaccurate inch inclination indicator induction mellemhjul, transportbåndsrulle tomgangsdyse tomgangsblanding tomgang tænding tændkabel tændspole slag, stød skovlhjul vigtighed forkert, ukonekt impuls, stød unøjagtig tomme hældning ukorrekt forøge, forøgelse viseq indikator, måler induktion. indsugning induction valve inert inflarnmable inflation inhibit initial inject injection injure inlet inlet manifold inductionmanifold indsugningsgrenrør, indsugningsmanifold indsugningsventil, tilgangsventil træg brændbar oppumpning forhindre begyndelse, første gang indspøjte indsprøjtning skade indtag, indsugning, indgang indsugningsmanifold, indsugnings J inlet valve indsugningsventil, jar tilgangsventil jaw clutch inner tube bilslange, slange i jerky dæk jet inoperative virker ikke inspect kontrollere jingle install sætte på plads, join montere journal instrumentboard instrumentpanel, junction box in.,rlrte intake period integral interchange interference fit interlock gribe ind i hinanden, kerosene lås key internal indvendig, indrc key groove internal brake indvendigbrcn.rsc kick internalresistance indvcndig modstand læggc imcllcm king pin afbryde interpose interrupt interruplerpoint knisker.rlbryder involve indebære inward indre iron jeuregelmæssig irregular ' jack jåcket jam jam nut jammed instrumenthus, instmmentbræt isolere indsugningsperiode. K en del at, l et stykke. indbygget, ud i eet kerb weight skifte prespasning donkraft kappe, hætte blokere, trykke, klemme, presse låsemøtrik tastklemt kir knee knife knuckle kph (kilometers per hour) L labour lack laminated spring støde imod klokobling stødig dyse, strålerør, strålespids, stråle kline, klinge folbinde Søe samledåse vognens vægt m. benzin, olie, vand o. lign. petroleum nøgle, kile not, kilegang rekylerc (bogstavligt talt: "sparke") styrcbolt, hovedbolt værktøjsudstyr,.værktøjssæt knæ kniv styrespindel, led km/time albcjde mangcl, mangle lamclljcdcr, bladfjcdcr 12

8 lamp lamp body lamp socket lap lapse large large end large end bearing lash last latch late late ignition lateral lathe law layshaft lead lead acid battery leader leaf leakage lean leåst leave ledge left left-hand thread leg ength lens lampe, lygte lygtehus lampefatning slibe, polere, slibe sammen, find pudse, finslibe lapsus stor plejlstangshoved plejlstangsleje spillerum, afstand, slør sidst lås, spærhage, pal, rigel, klinke sen, forsinket eftcrtænding, firr scn tænding sidestillct, tværstillet drejebænk lov styreaksel, bundgearaksel, mellemaksel bly, ledning, lod, plombe blybatteri anfører blad, bladfjeder lækage, læk, utæthed lnrgcr nrindst ladc liggc illsats. r-ibbc, lamstykkc venstre venstregevind, linksgevind ben længde glas (lygteglas) less let level level plug lever licence (driving) lid life tift light switch like limit line up liner linkage linseed oil lip liquid itre little end bearing live axle lobe lock mindre, ringere lade, tillade højde, niveau, Yandstand, vaterpas, plan flade niveauprop håndtag, arm, stang, løftestång, vægtstang kørekort låg, dæksel levetid løfte, elevator, løfter lyskontakt -lig, som tolerance, grænse bringe på linie cylinderfbring, lejeskå1, foring, indsats tbrbinde, led, ænke, lænkebevægelse, trækstang ledforbindelse hørfrøolie, linolie kant, rand, vulst væske, flydende liter stempelpindsleje i plejlstang aksel, som drejer det hjul, den ovcdør'cr krafien til, trackkende akscl bclastning, vægt, last, belaste knast, nrndt fremspring lås, låse lock nut lock washer ong longitudinal loose loosen lorry loud low battery low beam low speed low tension lower lubricant lubrication gun lug M machin mågnetic magneto ignition main main beam main bearing måin jet main line mainshaft major make maladjustment låsemøtrik låseskive lang på langs, angsgående øs løsnc lastvogn hø) afladet batteri nærlys lav hastighed lavspænding nederste, nedre, sænke smøre fedtsprøjte, sprøjtepistol øre, øsken, lap, knast, tlig bcarbcjdc maskinclt. nraskinc lnrgnctisk nragncttænding hovcd (i bctydn. nrajoritct), viescntligt tjern lys hovedleje hoveddyse hovedlinie hovcdaksel størte fremstille, mærke, fabrikat lbrkcrt indstillct mandrel manifold manual mark marred mass master cylinder match dom, spindel grenrør, manifold hånd-, med hånden, manuelt, håndbog, brugsanvisning mærke skrammet. ridset masse hovedcylinder magc, lige maximum efficiency maksimaleffekt maximum play maksimalspillerum mean value middeltal measure måle, mål meåsurement måling mechanical mekanisk median middel, mellem melt smelte membrane hinde, membran mend reparere mercury kviksølv merge slå sammen mcsh in vær'e i indgreb mctal hose mctalslange meter måle methylated spirit denatueret sprit metric metrisk metric threads metrisk gevind mica glimmer, marieglas, isoleringsmateriale mid middle-sized mile mill minirnize midt i mellemstor eng. mil valse, fræse rcducerc til det mindst mulige minimum minor misalignmcnt minimum, mindste mindrc udc ai indstilling, ska:vhcd '15

9 misfire mishap mislay mixing chamber mobile moist mole wrench momentary MoT mount mounting plate movable mudguard muffler narrow needle needle bearing needle yalve negative earth negative current net weight network nickel plated no charge noise noisy nominal non-return valve nozzle ;?lj""lå5'""0") o forputte object blandingkammer oblique bevægelig fugtet gribetang kortvarig periodisk køretøjskontrol montere monteringsplade bevægelig stænkskærm, skærm lyddæmper, lydpotte smal nå, stift nåleleje nåleventil negativ jord negativ strøm nettovægt netværk firrniklet udcn bclastning, k)mgang støj larmcndc nomincl kontraventil, tilbageslagsventil forstøver, dyse, spids, dysespids, strålerør møtrik oblong observant observe obstacle obstruct obtuse (angle) octagon genstand, formål skrå linie. skåstillet, indirekte aflang. oval opmærksom iagttage hindring hindre, spærre stump (vinkel) ottekant forsat offset ohc (overhead carn) overliggende knastaksel ohv (overhead valve) topventil oil bath oil can oil chairge oil cooler oil drain plug oil filling plug oil gauge oil level oil pump oil seal oil strainer oil sump one way valve open circuit oscillate out of balånce out of round oliebad oliekand. smørekande olieskift oliekøler olieaftapningsprop oliepåfyldningshætte, -dæksel oliemålgr oliestandolieniveau oliepumpe pakdåse, oliepakdåse, olietætning oliesi bundkar, oliesump kontraventil, tilbageslagsventil åbcnt krcdsløb, afbrudt strømkreds, ledningsbnrd svinge, oscillere i ubalance, ikke i balance urund, oval, kantet, ovalitet outer outlet vålve output outstanding overall length overall width totalbredde ov rcharge (battery) overoplade overdrive ov rflow overflow pipe overhaul overheat overload oyersize oyertake P packing passage pawl peak pedestal penetråte periphery ydre, udvendig, yderste afgangsventil ydelse, effekt fremtrædende totållængde overgear overløb overløbsrør hovedreparation overopvarmning, overophedning overbelastning overstørrelse overhale pcnetrcrc fælg, rand permanent magnet pennånent magnet perpendicular petrol petrol engine petrol injection petrol pump pick up lodline, lodret benzin benzinmotor benzininds pøtning benzinpumpe accelerationsevne, lille varevogn, strømaftager, ansamling, belægning gennembore styre styreleje knibtang drev, spidshjul (bagtøj) motorbankning, tændningsbankning stempel stempcl med pind stcmpelbøsning stcmpelspillerum padding bcklæclning,stop- pistondisplacement slagvolumen, ning, lyldning cylinderens paraflin pctk)lcu rn kubikindhold parallelconnection palallclli'rbindclsc pislonhead stempeltop pårking light positionslys, piston ring stempelring parkeringslys piston ring set stempelringssæt part dcl, rcscr.vcdcl, piston skirt stempelskørt adskille piston speed stempelhastighed partition piston stroke travel stempelslag. skillerum, skillevæg gennemgang, passage, kanal pal spids, tinde plerce pilot pilot bearing pincers pinion pinking piston piston and pin pakning, trtr ings- piston bush middcl,cmballlgc pistonclearånce pivot sokkel, stålleje, plain bearing lelebuk plate plåte spring platinum slaglængde styretap, tap, omdrejningspunkt, omdrejningstap, svingtap, pivot glidclcjc pladc pladefjcdcl platin 17

10 play plenum chamber pliers plug plug lead plunger YalYe pocket pointer pole pop pop vålve position positiye element pour power drive power plant power stroke pre-ignition pre-load precision pressune pressure spring pressurc tcst primary priming propellcr shall protect pry pull pulley pump pump barrel punch mårk purifier slør, endeslør, spillljrum oveftrykskammer, luftkammer, lutiindtagskammer tang prop, tap, rørprop tændkabel stempelsventil lomme pil, viscr pol knald (i lyddæmper) sikkelhedsventil stilling, plads, anbringc positivpol. pluspol hrcldc urrdcrgclr klafiværk, clværk arbejdsslag, kraftslag selvtænding forspænding, forbelastning præcision tryk, prcs trykljeder hykprøve plimær spædning af l)unrpc kardunakscl bcs kyl lc st ikkc. irkc trækkc, cl agc remskivc, tlissc pumpe pumpccylinderkømeryrik renseanordning, rensemiddel pushbolt pushrod R race rack radiåtor rådiåtor fan radiator hosc rail raise ratchet rate reach readjust ream reår reassemble rcboring rccharge rccoil recondition rectifier reduction ratio reed valve trykbolt trykstang, stødstang, stempelstang lejeskål, ring (i kugleleje), lejekonus, løb tandsektor, tandstang køler, valmelegeme (i varmcapparat) kølcrventilator kølerslange grenrør løfte, hævc klo (til startsving), tandsegment, skalde grad, hastighed, forhold rækkevide justere, etterjustere, efiergå rømmc bag, bageste samle igen, gcnmontere opl.xrlc, udbr:rrc gcnopladc tilbageslag istandsættc ensrctter udvekslingsfbrhold bladventil refine refit regular reinståll relay release reliable relief relief valve relieve removable remoye renew renovate rensc, lutre monter, genanbringc regelmæssig genindsættc lclæ løsc pålidelig, driftssikkeraflastning reduktionsventil, ovcrløbs-, sikkerheds-, trykregulerings-, overtryks-, tr-ykbegrænsertjerne, lette presset aftageligt afmontere orny, udskifte fi>rny, rcparclc, istandsiettc rcsclvcdcl, udskiftingsdcl revolutioncounter omdrejningstæller rib ribbe rich mixture fedblanding rim fælg, rand, kant rinse skylle rivet nagle, nitte, låsestiti roåd clearance fri højde over vejbancn road holding vejgreb rocker arm bcvægelig arm, pumpealm rocker shaft sektoraksel, vippearmaksel rod stång roller bearing rulleleje roller cage rulleholder, lejeholder' rotary roterende rotor rotor, anker, bremseskivse round rund rpm (revs per minute) ondt:jninger pr'. repair pårt ninut (o/m) rumble buldre, rumle replacemenlengine ujskitlningsmotur run-oul kasre, slå (aksel), udslag på indikatorur runnlng ln tilkørsel reseåt valves slibe vcntiler resilient clastisk resistance modstand restriction begrænsning retard sætte tilbage, givc fbr lav tænding, forsinke retard the ignition forsinket tænding, S eftertænding return vende r ilbagc safety return spring returtjeder, sample tilbagetræksfjeder scavengepump roverse score reverse gcar rcv0lution bakgear, bak, bagside bakgear. tcvcrsgcaf onrdlc.jn ing scrapcr ring scrutinisc sikkelhed prøve skyllepumpc sættc mærker i, lillc,skllmmc, lidsc, rivc skllbering glanskc 18 1g

11 seal seam seat secondary section security bolt seep selector fork self-ådjusting self-locking semi-automatic separator series connection set set up setting shåft shank sharp shell olietætningsring, pakdåse, pakning, forsegle, tætningsmuffe søm, svejsesøm sæde, hynde, lukke tæt sekundær, biprofil, afdeling, sektion sikkerhedsbolt sive skiftegaffel selvjusterende, selvindstillelig selvspærrende, selvlåsende halvautomatisk skillcplade i battcri, separator serietbrbindelse appalat, sæt, indstille, opstille, regulere, justere regulere indstilling, justering aksel hals, skaft, den glatte del af et bor skarp, spids skal, kappe, lcjcpandc, lcjcovclvald, ta:ndrørskappc skiltc skittcalm mellemlæg, afstandsskive, mellemlægsskive, justerskive støddæmper konslutning shoulder shrink shunt shut off shutter side valve sidelight silencer size sketch skew gear slave cylinder sleeve sleeve Yålve slide sliding clutch slip angle slit slotted nut slow nrnning jct ansats, skulder. krave, bryst krympe shunte (v) lukke for, afbryde, spærre, udelukke, afskære fra skodde, blænder sideventil positionslys lyddæmper, lydpotte størrelse, må1, måle skitse skråtskårer tandhjul, pumpetandhjul, pumpehjul, drev arbejscylinder, slavecylinder bøsning, foring, muffe. centrerbøsning, glider, afstandsrør, gummi tætningsklods gliderventil glider, glide, skubbe forskydelig klokobling slipvinkel revne møtrik med udskæringer tdngangsdysc slam sludge small cnd beåring stempelpindsleje i snap-rlng plejlstang låsering, klemring, snapring, fjederlåsering snug fit soak soft solder solid soot spåcer spanner spare spark spark plug speed speedometer spin splash guard splined shaft split split cotter split pin spoke spring spring bolt spring catch spring washer spurgeår square stack pipe staggered standard start to åct sttrter starter jet stay stram pasning, steel prespasning,slutte steep tæt, tætsluttende steer gennemblød,væd steering b1ød massiv, fast, hård stock sod, sode afstandskive, steering lock lodde, loddctin stirrup stop-light straighten afstandsstykke, strainer afstandsbøning strangler fastnøgle reservedel gnist tændrør fart, hastighed light speedommeter, stroke hastighedsmåler stub axle spinde, snure stænkskærm notaksel rcvne todelt split split, splitpind egef fjeder fjederbolt fjederstoppe fjederunder lagsskive ringgear firkant, kvadratisk, stud suction line sump supercharger suppressor Stå stejl styre styring, styretøj styrestop bøjle lager stoplys rette filter, si chokerspjæld spænding, belastning, påvirkning stroboscopictiming sffoboskopisk surplus suspension suspension unit tidsindstillingslys slag, slaglængde hjulspindel tap, børsteholdertap, tapskrue, gevindtap sugerør bundkar, sump kompressor støjdæmpningskondensator overflødig, overskydende ophæng støddæmper, hjulophæng vinkelret switch kontakt, afbryder forlængerrør swivel dreje, svingtap (f. eks. lodret synchronizer ring synkroring udstødningsrør) forskudt standard, norm sætte i gang selvshrter- 'l stå11 mofor' stafidyse stivcr rn tachometer omdrejningstæller, omdrejningsmåler

12 tackle tail larnp greje, gå løs på baglygte take off(remove) flytte time relay tap (thread cutter) tap, snittap, tappe, timing chain tapered aftappe, skære gevind, hane konisk taper roller bearing konisk rulleleje tapered journal tåppet konisk søle knastfølger, medbringerknast, knast, styreknast, stempel, ventilløfter, kam, rulleløfter tappet clearance ventilløfterspillerum tappet guide ventilløfterstyr tårpaulin presenning tdc (top dead centre) øverste dødpunkr thermostat thick thickness throttle throttle cable throttle valve through-hole throw out thrust thrustball-bearing trykleje thrust collar thrust washer tick-over tie-rod terrnostat tyk tykkelse gasspjæld, gaspedal, speeder gaskabel, tightness test timing chain tensioner timing gears timing light timing mark toe-in tolefance tooth toothed belt top speed torque torsion touch track traction train (of gears) gasspjældskabel gasspjældsventil, transmission vælgerventil, reguleringsventil, transverse kickdownventil trap gennemgående hul tread smide ud tryk, aksialtryk trykkrave trykskive tomgang forbindelsesstang, spindelforbindelsesstang, SVingarm trouble shooting truck trunnion tube spænde, stramme, tune tætte stramhedprøve, tæthedprøve tidrelæ forkæde, taktkæde taktkædestrammer takthjul, forgårdshjul tidsindstillingslys indstillingsmærke, justeringsmærke spidsning tolerance tand tandrem topfart moment, vridningsmoment, vridning, drejningsmoment, tilspænding vridning berøre sporvidde træk tandhjulsudveksling transmission, kraftovedøring på tværs, tværstillet fælde mønster (i dæk), slidbane, trin, sporvidde fejlfinding lastvogn tap, svingtap, fjedertapleje (tandemaksel) rør, slange, radiorør indstille, afstemme tuno up tuning turbocharger turn turn off turning circle tyre U v v-belt v-engine vacuum valve vålve cåp valve clearance valve core valve cover valvc gear instille til højeste ydeevne indstille, afstemme turbolader drej, drejning slukke for drejediameter, vendediåmeter dæk valve rod vålve seat valye tappet van vice voltage voltåge regulator lamp valve grinding valve guide valve inner spring inderstc ventilfjeder w wall warning gåuge water-cooled water-tight wattage way wedge weight under size undo uneven for lille skrue af, løsne ujævn, uens, uensartct wårp warranty washer unit enhcd, aggregat water jacket universalcoupling universalkobling wåter pump vandpumpe universal joint kardanled wålertemperature kølevæskekilerem v motor vakuum, undertryk wet wheel alignment ventil ventilhætte ventilspillerum wheel base ventilkegle wheel hub ventildæksel wick ventilstyring, width ventilmekanisme windscreen ventilslibeværktøi wing ventilstyr wing nut wiper ventilstang ventilsæde ventilløfter varevogn, van skruestik spænding spændingsregulator væg kontrollampe, advarselslampe kaste sig, slå sig garanti skive vandkappe temperaturmåler vandkølet vandtæt wattforbrug bane, vej kile vægt, svingvægt, svingklods våd styretøjsindstilling akselafstand hjulnav væge bredde forrude, vindspe.jl skærm t'løjmøtrik, vingemøtrik visker

13 wiring diagram tryorm worn worn out wrist pin ledningsdiagr arn, strømskcma snekke slidr opslidt stcmpclpind Y yoke gaflelstykke. irg, klydshovcd, dynamohus, startmotorhus X x-cross memher krydsram nre Z z-shape zero z lorm nul. nulpunkl

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev.

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 405. Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010. 24496G-DK (rev. 24496G-DK (rev.5) Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog Fairway 405 Series: CH - Engine type: Kubota V1505-TTB-EC-S1 Product code: JGPP010 WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Ind holdsfortegnelse

Ind holdsfortegnelse Bo BurusrnuesBnq s3 Ind holdsfortegnelse Tekniske data (krav til traktor)... Side Maskinidentifikation... s 6 Introduktion... s 7 Sikkerhed... s 9 Generelle sikkerhedsforskrifter... s 9 Supplerende sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Katalog prisliste 2014

Katalog prisliste 2014 1000 Ratchet handle 1/4'' dr. KWJ 19,54 146,00 100035 1/4" dr. socket 3.5 mm 2,54 19,00 100040 1/4" dr. socket 4 mm 2,54 19,00 100045 1/4" dr. socket 4.5 mm 2,54 19,00 100050 1/4" dr. socket 5 mm 2,54

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 305 Series: CG000301 onwards - Engine type: Kubota V1505 Product code: JGPP010

Maintenance Manual Vedlighold elseshåndbog. Fairway 305 Series: CG000301 onwards - Engine type: Kubota V1505 Product code: JGPP010 24494G-DK (rev.6) Maintenance Manua Vedighod eseshåndbog Fairway 305 Series: CG000301 onwards - Engine type: Kubota V1505 Product code: JGPP010 Series: CG200301 onwards - Engine type: Kubota V1505-Turbo

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M

BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M BRUGSVEJLEDNING ARG 00 Mobil ARG 0 ARG 0 TK ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: 00 0 5 5 0 0, fax: 00 0 5 5 0, e mail:pilous@pilous.cz

Læs mere

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING

MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING MONTAGE VEJLEDNING GARAGEPORTE HØJ MONTERING AUGUST 2010 INSTALLATION MANUAL GARAGE DOORS HIGH MOUNTING Contents 1. GENERELLE INSTRUKTIONER... 2 1.1. DET OPTIMALE ANTAL AF PERSONER TIL MONTERINGEN...2

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 / 47-902748-000

Betjenings- og servicevejledning. GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning. Februar 2009 / 47-902748-000 Betjenings- og servicevejledning GS-Series keglerejsere med UK avanceret/ Avanceret afskærmning Februar 2009 / 47-902748-000 GS-Series keglerejser med UK avanceret/avanceret afskærmning Betjenings- og

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere