Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bil Teknisk Ordbog. W.x. Engcl.sk-Dansk **' ' {s,$ air air adjusting screw air bleed valve air chamber. air cleaner air control air cooling align"

Transkript

1 Bil Teknisk Ordbog Engcl.sk-Dansk {s,$ **' ' W.x A abrasive åc generator accelerator pedal accessory accumulator acid acorn nut adåptcr add adhesion adjust adjuster advance adr ance ignitiorr siibende vckselstrøms generator' gaspcdal, speeder tilbehør, udstyr', hjælpeudstyr akkumulator, battcri syrc krpscldrr.ttlik. lrrkki trttotlik ltdilllcl. rrt'l l('rrr slvkk('. illsliln(ls stvklc. l()rskrunint. nrortlr'r'irrlsr'itrg tillirje. lici:gc 1il. ilsirl te rulhrrsiorr. kltl!-^cvnc in(lslillc..juslcrc, rcgu lcrc juslctrnorrln ing..justcrbolt, justcrskrue avancere. avanccring, lirrtænding, fi)rstilling. sætte flcnr. lr-cmskyndc. qivc lirr hr') j trrndilg. gii l rcnretl. licnrglrrtg or lro j tltrrrlirrg advancc mechanisnr air air adjusting screw air bleed valve air chamber air cleaner air control air cooling align Alle rr screw allowance alloy alternating current (ac) alternator analogue clock anchor angle angular annealing ant i-cluckrvise a nl i-li'cezt nrckun ismc lil at givc trnding iuft luli.justcringsskruc udlutiningsventil lultkammcr, folkanrrner (dicscl) lultfilter. luttrenserlul tkontfol lutikøling rcttc op, rcttc ind, linicrc. irdstiilc. br in.uc pii iric. \p()rt) A lt'n sk llt r'. ru nbr'ltkosklttc. sliitskluc dckort. tillaclclsc, lolcriincc. tillitg lcgcring vekselslrøn generiltor. veksclstrømsgencrator analog slagur' anker vinkcl skrå, skliilstillcl udglitining. vlrrnrcbchand lcr lrrxl Lttcl. vctlsll rl ()ln lirstvlls[c. kolcvrtskc

2 'x anti-rust ånvil arbor armature årmature coil armature spindle armature winding arrow åssembly asymmetric auger automatic advance automatic voltage control auxiliary shaft axial plåy B backlash ball ball bearing ball hammer ball race ball thrust bearing ball-bearing grease rustbeskyttende ambolt, modhold svær dorn, spindel, styrcdom, stamme armatur, rotor, anker ankervikling ankeraksel an ker"v i kl in g pil samling, aggregat (samlet komplet del)/sammens pænding asymmctrisk navbor automatisk avanceringsmekanisme, fbrstiller automatisk spændingsregulator hjælpeaksel. tbrlagsaksel. bundgearaksel, mellemaksel aksial spillerum tandspillerum, slør mellcm randhjul kugle kuglcleje kuglehammer kuglespor, kuglelejcts slidbane, kuglering kugletlykleje kuglclejefedt balljoint bar trarrel battery bayonet socket bdc (bottom dead centre) bead beam bearing bearing shell bearing surface bell crank bellmouth belt belt drive belt pulley belt tightener bend bent bevel bevel (gear) bevel pinion bezel bhp (horse power) big-end big-end bearing blade bleed kuglclcd Stang, stivcr, segnrcnt tøndc, trcmlc, cylindcr, valse, rør batteri, akkumulakrr bajonctfrtning nederste dødpunkt kant, vulst, lllngc bj:tjkc, jcnrbjnlkc, spant, lysstriilc lcjc. kuglclcjc, glidclcjc lc.lcskå1. lejcbøsning lejeflade vinkelarm med trompetmunding rem remtræk remskive remstrammer bøje, bukke, runde, bøjning bøjet kegle, konus kegleformet tandhjul, konisk tandhjul justeringsring, spidshjul krans, lygtekrans, holder for inshrmentglas, ring, o.s.v. hestekraft plejlstangshovcd plejlstangslc.jc blad udluftc. allullc bleed screw blow back blow-by blower body bolt bonded brake linings bonnet bore bottom dead centre bowl box box spanner brace bracket braid brake brake adjustment brake ånchor plåte brake caliper brake disc brake light brake pad udluftningsskrue tilbageslag i karburator gennemslag af kompressioncn blæscr', vcntilator, komprcssor, supclchargcr kanosscli, kr'op, vcntilhus bolt Forbundet bremsbelægninger motorhjelm, kappe cylinderdiameter, boring, indvendig diameter, udbore med borestål nederste dødpunkt, bundstilling skril, svømmerhus kasse, bøsning, hus, kistc topnøglc nøglc. skrucnøglc, ba[dun, konsol. aksclbærcr, stivcr. af.stivcr', sløttc. borsving, borr:skralde konsol, beslag, akselbærer, holder, støtte, stiver fletning bremse bremsejustering ankerplade calliper, bremseåg, bremsehus. brcmscsaddel blcmscskive skrplrmpc blcnrscklr s braze break brcaker breaker contåct breaker points breåther broach brush brush holder buckling built-in bulb bulge bumper burnishing burrs bush butterfly valve button btzzer by-pass C c-spånncr cahle svelse sammen, lodde, slaglodde brud, brydc atbryder, kontaktafuryder afblyderkontakt kontaktpunkter i strømfbrdclcr udluficrudluftningsventil rømme, udboring af lejer kulbønte, kul, pensel kulholder foldning, foldebøjning indbygget pære bule, udadbuet, udbuling kolanger polcrc (cficr radcring), udglatte, blankslibc metalspåner, grater bøsning, foring, montere bøsning spjæld, ventil med drejelig klap, vingespjæld knap, knop summeq bmmmer omløb, sideløb, omløbskanal c-nøglc kabcl, lcdnin-q

3 1 cable ådjuster cable casing cable clamp cable grommet calipers cåm cam belt cam chåin cam follower cam plate camber camshaft camshaft bearing cåmshåft gear cåmshåft pinion cåmshåft sprocket cantilever cap cåp nut capåcitor capacity carbon brush carbon deposit carborundum carburettor carburettor barrel carburettor bowl carburettor jet cardan joint cardan shaft strammeskrue, kabel justerskrue yderkabel kabe lklemme kabelmuffe dansemester, calliper knast, kam knastakselrem knastakselkæde knastfølgcr, ventilløfter kamskive, knastskive camber, forhj u sstyrt knastaksel, kamakscl knastakselleje knastakselhjul knastakselhjuldlev knastakselkædehjul cantilever dæksel, hætte, prop hættemøtrik kondensator lumindhold, volumen, kapacitet børstekul, kulbørste, slæbekul kulaflejring, kulafsætning karborundum karburator karburatorbland ingskammer karburatorhus karburatordyse kardanled, universalled kardanaksel case casing cåst cast iron castellated nut caster casting cåtch caustic soda caution lamp centre centre line centre of grayity centre punch centrifugal force chain chain case chain sprocket chain tensioner chain wheel chamber chamfer change change down change gear change up charge sag, tilfælde overtræk, dæk, hus støbe, kaste støbejem kronemøtrik caster, styreboltenes hældning bagovcr støbning, støbcgods griber, krog. lirs, sk)ppcknast, mcdblingcr', låscklinke, fange salmiakspiritus kontrollampe, advarselslampe centrum, midtpunkt, centrere centerlinie tyngdepunkt køme1 centrerdom, forboring centrifugalkraft kæde kædekasse kædchjul kædcstrammer kædchjul kammer, hus skrå kant, rejfning, rejfe, afrunde skifte, ændre, ændring skifte ned skifte gear skifte op oplade, opladning, belæssc. læsse, beregne, ladning charger charging current charging rate chatter check check nut check valve chip chisel choke chrome plated circlip circuit circuit breaker circuit diagram clamping bolt clatter claw claw coupling clean cleaner clearance clevis clevis pin clip clockwise ladeaggregat, opladeapparat ladestrøm ladesgrad rusk (i kobling), srøj (i rndio) kontrrrllcr c (v), kontnrl (n), prøvc kontramøtrik, låsemøtlik kontraventil, tilbageslagsventil hugge, mejsle, skalle af, spån, splint mejsel drosle, choker krombelægning låsering kredsløb strømatbrydeq rclæ icdningsdiagram. strørnskcml. krcdsløbsdiagllm. koblingsrlilglarn, principdiagranr kilcbolt, klcmbolt klin'cn, raslcn, skrarnlcn, klapr-en klo klokobling t nse, ren rcnser, rensemiddel afstand, spillerum, mellemrum, frigang gaffelstykke gaffelbolt, gaffeltap, svingtap, splitpind, splitbolt f'jederklemme, c lips nrcd ur ct, høirc om, hø jr cd rc jcntlc close clutch clutch disc clutch t'acing clrrtch hub clutch platc clutch slip clutch spring coarse cock coil coil spring collapsible collar collar screw collets lukkc kobling koblingslamel koblingsbelægning koblingsnav koblingsplade koblinrsslip koblingsfjcdcr glov, grofi hanc spolc, tændspolc skruefjeder sammenpresseligt flange, krave, afstandsring, trykkrave kraveskme borepatron, ventilfjederlås, opspændingspatron combinationpliers universaltang combusti0n firrbrirnding combustion chambcr firrtlrndingscommutåtor compensating jet compress compression compression gauge compression ring concentric condcnsor condition conduit klnrnrcr, lirrbricndingsnrm, komprcssionsrum kommutatoi strømfordeler (hvis talc om fbrbrændingsmotor US) udlignerdyse sammenpresse kompression, sammenpressning kompressionsmåler kompressionsring koncentrisk kondcnsator tilstrnd, bctingclsc lcthingsrør. ydcrkabcl

4 , conic:rl connect connect in parallel connect in series connecting link connecting rod connecting rod bearing connection connector constånt constånt voltage construction contact breåker contact breaker points contåct surface continuous current control controls convert cool coolant coolant pump cooler cooling fin core correction corrod cost konus, kcglc konisk forbinde, tilslutte, tilkoble parallelforbindelse serietblbindelse forbindelsesled, bindeled, overgangsled plejlstang, forbindelsestang plejlstangsleje forbindclsc kontaktfjcdcr, kontaktklcmmc, glidchju l, ccllcbro konstant konstantspænding konstruktion kontaktatbryder afbryderpunkter kontaktflade, berøringsflade jævnstrøm kontrollere, styre, regulere betjeningsgreb, styreorganer! - indstillingsorganer lbrandre, vende, omdanne kølig kølvæskc kølvtskcpumpc kølcr køleribber' keme rettelse angribe, ætse, korodere omkostning cotter coulrter balance counter clockwise counterbore countergeår countershaft counterweight coupling cover covcring crack crank crankcase crankshaft crankshaft sprocket cross cross bar cross-section crown crown gear crude oil cruising speed cubic capåcity cubic inch cup curb weight split kontravægt, udligne mod uret, venstre om forsænket boring mellemhjul bundaksel, mellemaksel, fbrlagsaksel, bundgcaraksel kontfavægt, balanccvægt kobling, (slangc) fil sklun ing dæksel, betræk, dække, lag beklædning brud, revne, sprækk tøme, rotere, dreje, krumtap, håndsving krumtaphus krumtap, kn-rmtapaksel krumtapkædehjul kryds, tvær-, o.s.v. tværstang, gitterdrager tværsnit krone kronhju jordolie, råolie marchhastighed, gennemsnitshastighed slagvolumen, kubikindhold, rumfang kubiktomme skå, kop vægt i køreklar stand cure current current consumption current limit relay curve cush drive cut cut off cut out cycle cylinder barrel cylinder block cylinder head cylinder head cover cylindrical D damage damp darnper danger dashed line dashpot dc (direct current) dead centre decarbonization declutch decrease deep defect deflector kur STøm strømfbrbrug strønrregulclcndc relæ kurvc. sving stødpudc dlcv llrsc, skærc, snittc at.stikkc, at.skruing. fyldning, lukkelclæ atbrydclsc, frakoblc, tilbagestrømsrelæ periode, tidscyklus, taki cylinder motorblok (nøgen) topstykke ventildæksel cylindr-isk bcskadigc, bcskadigelse dænpe dæmper, spjæld, støddæmper fare stiplet linie dæmperanordning i karburator jævnstrøm dødpunkt rense for kulafsætning, sodarense udkobling firrmindske, aftage dvb dclckt dcflektor, xf.strjgcr degree delivery valve dense density dent deposit depress depth gauge description detach detachable detent deteriorate determine develop deviate dial test indicator diaphragm dic casting diesel engine digital clock dilute dim dimmer switch dipped beam dipstick dipswitch direct current (dc) direction direction flasher dirt disc disc brake glad, udstrækning trykvcntil. stigeventil, lcvcringsvcntil, alløbsventil tæt ()m tågo.cks) ttthcd, bcskrftcnhcd, virgtlylde bule, fbrdybn ing, sænkning, atlcjring, bundlnld tryk, træd ncd dybdemåler beskrivelse fjem, hægt af aftagelig stoppestifi fon inge, svække bestemme udvikle a1'v ige indikator', rnålcurmcnrblan, skillcvtg strksnrcclc tlicsclnrokrr' digitaluropløsc, finlyndc afblænde, svagt lys nedblændings kontakt nærlys målepind nædblandingskontakt jævnstrøm rctning blinklys, afvisclblinklys snilvs skivc, placlc, lamcl (i kobling) skivcbremse

5 ;ilå ' dissipate dissolve dirtun"" distributor 3 dist"ibrrto. cap dog aflade, afladning, udstrømme adskille, løsgøre, afbryde, frakoble skille ad, adskille forskydning, slagvolumen, fortrængning, deplacement sprede, opløse, bonvejre opløse, binde op afstand strømfordeler, fordeler strømfordelerkappe medbringeq klo, anslag, holder dohc (double over- dobbelt overliggende knastaksel head camshaft) dome kuppel, kapsel domed nut kapselmøtrik double dobbelt dowel styretap downdraught faldstrøm carburettor (karburator) downshift nedskift, gå ned drain tømme, aftappe drain cock afiapningshanc drain plug aftapningsprop draw tegne, trække drawing tegning drift drill drip feed drive drivebelt driveshaft driving pinion drop arm drum dry dry cell battery dry clutch dual ductile dull durability dust dust cap dust proof dwell angle dwell time dynamo E early spark earth earth connection earth terminal ease dom, afdrift, drift, eccentric lokhammer, let, effect mcn kontrollerct cfliciency udskridning i kurver' bor, bore elapse dråbesmøring elbow køre, drive, drev, staftdrev drivrem electric electric cunent drivende aksel, kardanaksel, pumpeaksel, drivaksel spidshjul pitmanarm, styreann tromle tør, tøfie tørbatteri tørpladekobling dobbelt smidig stump, sløv holdbarhed støv støvhætte støvtæt dwellvinkel dwellperiode, hvileperiode dynamo for tidlig tænding jord, stel stelforbindelse jordstang lette excentrik effekt, virkning virkningsgrad, krafi, effektivitet, nyttevirkning forløbe knæ, rørvinkel, vinkelstykke elektrisk elektrisk strøm ' ' electrode gap eliminate elliptic emergency emergency tank emery emulsion tube enamel enclosure end end cap end float end thrust endurance engage engine engine block engine bracket engine torque enlarge equal equalizer eyaporate examine EXCESS. exchange exchange engine excitation diode exhaust exhaust gås exhaust pipe exhaust system expand elektrodeafstand expansion udvidelse, ckspansion bonskaftb elliptisk expel udstødc, uddrive nød-, nødsituation exterior ydre, udvendig reserve extråctor udtrækker brændstollrnk eye ø.jc smerge emulsionsrør, korrektionsrør emal je, ovnlak indkapsle tr' tandhoved (på tand- endedæksel face endeslør hjul), overflade, endeslør forside, facade varighed facing fræsning bringe i indgreb. fail svigte gribe ind, tilkoble failure brud, det'ekt, tejl motor fan ventilator, blæser motorblok fan belt ventilatorrem motorophæng fåsten fæstne, fastgøre, vridningsmoment, tastspænde, vridning, bcl'æstigc drcjningsmomcnt, tasten lukkc tødclcdning, tilfbr- sclslcdning, lødervr tilspænding fault tcjl, dcfekt udvide, forstørre feed pipc jævn udlignerarm, feel følc, tblc på udlignerstykke feeler gauge (blade) søgerblad, søger', fordampe føler undersøge felt washer filtskive overflod, over- female thread indvendig gevind, skydende, rigelig gevind i hul overførsel fender skærm ombytningsmotor ferrule magnetiseringsdiode udstødning udstødningsgas fibre geår udstødningsrør fibre washer udstødningssystem field coil udvidc, ckspandcrc, field current røring, indsats, dupsko, bøsning, klemring, forskruning fiberhjul fibcrskivc lcltspolc lcltstrørn udvalse fill lyldc, opsvcjsc

6 i filler cap filler tube film fin frre fire proof firing order frring stroke firm fitter fix fixed fixed jet flammable flanging flap flapper valve flasher relay flat flexure flick flicker tloat floåt chåmbcr float level flood fluid fluid coupling fluid pressure flush flute påfyldningsprop, påfyldningsdæksel påfyldningsrør hinde ribbe, finne ild ildfast tændingsrækkelfølge, tændingsorden tændingsslag fast montør istandsætte, ordne. fæstne fast flst dyse brandla ig l-langc dnkindlng, klap, 11i-q, f1ap, overtald, ombuk klapvcntil, vippeventil omstyringsrelæ t']ad sammenpresning af fjedre, sammcnbøjning knips bjafr-c, flagre svømmer, slør. llydc, dlivc svørrnrcrhus svøntnrcr vltcrpas lirr-slugniug, ovcrsvømmclsc væskc flydende kobling, væskekobling væsketryk skylle, lige, plan spor, not flywheel fold folding follower foot brake force forced lubrication fore and aft forge tbrk forwards fracture f'ra me free free movement free travel frequency friction friction clutch front front axle front brake front fork front suspension fuel fucl cock [bcl consumption fircl tilter t'uel in.lection fuel line frrel mixture svinghul fold, lægge sammcn sammenklappelig, sammcnfoidclig følger fbdbremse kraft, tvang, presse, trykke, optrække, påvirkning tryksmøring frem og tilbage esse, smedje. smede, sænksmede gaflcl fiemad bmd ramme. chassisramme fri frigang, let pasning fri vandring frekvens, antal perioder, hyppighed friktion, gnidning friktionskobling, sikkerhedskobling forside, flont foraksel forhjulsbremse forgaffel forhjulsophæng brændstof brændstothane brændstotlbrbrug brændstoffilter brændstofindsprøjtning brændstofrør brændstofbjanding fuel pump fulcrum full fully åutomatic funnel fuse fuse box G gaiter gap gasket gasoline engine gauge gear gear box gear ratio generator generator field coil genuine pårt girder glove govern governor grab grådienl gradual grate gravity brændstotpumpc, benzinpumpe omdrcjningspunkt, vippepunkt. Ccntrumtap fu ld tuldaut(nr)atisk t agt, st(,jbchul sikring sikringsdåsc. sikr-ingskasse manchet, mufl-e åbning, gab, afstand, svælg. mcllcmrum, spillerurm pakning bcnzinmotor søgcr. lærc, søgcrblad. rnålcr, måleapparat udveksling, tandhjul, gear gearkasse udvekslingsforhold i gearkasse dynamo dynanrofeltspole originaldel bær'ebjælke, dragcr handskc regulere regulator gribe stigning gradv is risl tyngdcklalt. vægt grease grcase cup grease gun grcase rctåin{jr grind grip grommet gross weight ground ground cable grub screw gudgeon pin guide gusset H handbrake hand levcr hard herder trnk headlamp hcadlamp lens lcdt, srnørrelse, smøre med fedt fedtkop, srrør'ckop f cd ts p rø.jtc. sprøjtcpistol lcdtskjold, lcdtholdcr s libc håndtag, grcb, klcmmc bøsning. gcnnen.r tøring, mufte. indsats nedsænkning, kærv, rille, regelmæssig tbrdybning lolalvægt jor-d, stel. steltbrbindelse stclkabcl gevindtap, skrpringskme. siklingsskr-ucstift. tnps kmc skitlnr. l)cskyttc lscsskrlnr, alskærnrn ing stempclpind styr, kulisse, føring, styrc, lcdc knude håndblcnrsc håndbrcnrscrrr:r lriilcl pålyldnirrgstrnk lirrlygtc tbrly-rtcglas '10

7 headlight heat heating heavy helical hexagon high beam high gear hook horizontal horse power hose hose coupling hot forlygte vartne opvarmning krog horisontal, vandret hestekraft slange slangekobling VATN HT (High Tension) højspænding hub nav hum snurte hydraulic hydraulisk idler svær, tung, kaftig idler jet skrueskåret, spiralskåret herringboneteeth sildenbensskåret high pressure tandhjul sekskantet fjemlys højt gear højtryk high tension (HT) højspænding hiss hysse holding down spring styrefjeder, låsefjeder hole hul hollow axle hult aksel hood hp (horse power) hestekraft hydraulicbrakes hydrauliske [-lrcmsel idler mixture idling ignition ignition cable ignition coil impact motorhjelm,kappe, incorrect afskærmning increase hydraulic force hydrauliske kraft hydraulic tappets hydlau lisk ventilløfter idle adjusting screw tomgangsskrue irnpactscrewdriver slagskruetrækker impeller importance impmper impulse inaccurate inch inclination indicator induction mellemhjul, transportbåndsrulle tomgangsdyse tomgangsblanding tomgang tænding tændkabel tændspole slag, stød skovlhjul vigtighed forkert, ukonekt impuls, stød unøjagtig tomme hældning ukorrekt forøge, forøgelse viseq indikator, måler induktion. indsugning induction valve inert inflarnmable inflation inhibit initial inject injection injure inlet inlet manifold inductionmanifold indsugningsgrenrør, indsugningsmanifold indsugningsventil, tilgangsventil træg brændbar oppumpning forhindre begyndelse, første gang indspøjte indsprøjtning skade indtag, indsugning, indgang indsugningsmanifold, indsugnings J inlet valve indsugningsventil, jar tilgangsventil jaw clutch inner tube bilslange, slange i jerky dæk jet inoperative virker ikke inspect kontrollere jingle install sætte på plads, join montere journal instrumentboard instrumentpanel, junction box in.,rlrte intake period integral interchange interference fit interlock gribe ind i hinanden, kerosene lås key internal indvendig, indrc key groove internal brake indvendigbrcn.rsc kick internalresistance indvcndig modstand læggc imcllcm king pin afbryde interpose interrupt interruplerpoint knisker.rlbryder involve indebære inward indre iron jeuregelmæssig irregular ' jack jåcket jam jam nut jammed instrumenthus, instmmentbræt isolere indsugningsperiode. K en del at, l et stykke. indbygget, ud i eet kerb weight skifte prespasning donkraft kappe, hætte blokere, trykke, klemme, presse låsemøtrik tastklemt kir knee knife knuckle kph (kilometers per hour) L labour lack laminated spring støde imod klokobling stødig dyse, strålerør, strålespids, stråle kline, klinge folbinde Søe samledåse vognens vægt m. benzin, olie, vand o. lign. petroleum nøgle, kile not, kilegang rekylerc (bogstavligt talt: "sparke") styrcbolt, hovedbolt værktøjsudstyr,.værktøjssæt knæ kniv styrespindel, led km/time albcjde mangcl, mangle lamclljcdcr, bladfjcdcr 12

8 lamp lamp body lamp socket lap lapse large large end large end bearing lash last latch late late ignition lateral lathe law layshaft lead lead acid battery leader leaf leakage lean leåst leave ledge left left-hand thread leg ength lens lampe, lygte lygtehus lampefatning slibe, polere, slibe sammen, find pudse, finslibe lapsus stor plejlstangshoved plejlstangsleje spillerum, afstand, slør sidst lås, spærhage, pal, rigel, klinke sen, forsinket eftcrtænding, firr scn tænding sidestillct, tværstillet drejebænk lov styreaksel, bundgearaksel, mellemaksel bly, ledning, lod, plombe blybatteri anfører blad, bladfjeder lækage, læk, utæthed lnrgcr nrindst ladc liggc illsats. r-ibbc, lamstykkc venstre venstregevind, linksgevind ben længde glas (lygteglas) less let level level plug lever licence (driving) lid life tift light switch like limit line up liner linkage linseed oil lip liquid itre little end bearing live axle lobe lock mindre, ringere lade, tillade højde, niveau, Yandstand, vaterpas, plan flade niveauprop håndtag, arm, stang, løftestång, vægtstang kørekort låg, dæksel levetid løfte, elevator, løfter lyskontakt -lig, som tolerance, grænse bringe på linie cylinderfbring, lejeskå1, foring, indsats tbrbinde, led, ænke, lænkebevægelse, trækstang ledforbindelse hørfrøolie, linolie kant, rand, vulst væske, flydende liter stempelpindsleje i plejlstang aksel, som drejer det hjul, den ovcdør'cr krafien til, trackkende akscl bclastning, vægt, last, belaste knast, nrndt fremspring lås, låse lock nut lock washer ong longitudinal loose loosen lorry loud low battery low beam low speed low tension lower lubricant lubrication gun lug M machin mågnetic magneto ignition main main beam main bearing måin jet main line mainshaft major make maladjustment låsemøtrik låseskive lang på langs, angsgående øs løsnc lastvogn hø) afladet batteri nærlys lav hastighed lavspænding nederste, nedre, sænke smøre fedtsprøjte, sprøjtepistol øre, øsken, lap, knast, tlig bcarbcjdc maskinclt. nraskinc lnrgnctisk nragncttænding hovcd (i bctydn. nrajoritct), viescntligt tjern lys hovedleje hoveddyse hovedlinie hovcdaksel størte fremstille, mærke, fabrikat lbrkcrt indstillct mandrel manifold manual mark marred mass master cylinder match dom, spindel grenrør, manifold hånd-, med hånden, manuelt, håndbog, brugsanvisning mærke skrammet. ridset masse hovedcylinder magc, lige maximum efficiency maksimaleffekt maximum play maksimalspillerum mean value middeltal measure måle, mål meåsurement måling mechanical mekanisk median middel, mellem melt smelte membrane hinde, membran mend reparere mercury kviksølv merge slå sammen mcsh in vær'e i indgreb mctal hose mctalslange meter måle methylated spirit denatueret sprit metric metrisk metric threads metrisk gevind mica glimmer, marieglas, isoleringsmateriale mid middle-sized mile mill minirnize midt i mellemstor eng. mil valse, fræse rcducerc til det mindst mulige minimum minor misalignmcnt minimum, mindste mindrc udc ai indstilling, ska:vhcd '15

9 misfire mishap mislay mixing chamber mobile moist mole wrench momentary MoT mount mounting plate movable mudguard muffler narrow needle needle bearing needle yalve negative earth negative current net weight network nickel plated no charge noise noisy nominal non-return valve nozzle ;?lj""lå5'""0") o forputte object blandingkammer oblique bevægelig fugtet gribetang kortvarig periodisk køretøjskontrol montere monteringsplade bevægelig stænkskærm, skærm lyddæmper, lydpotte smal nå, stift nåleleje nåleventil negativ jord negativ strøm nettovægt netværk firrniklet udcn bclastning, k)mgang støj larmcndc nomincl kontraventil, tilbageslagsventil forstøver, dyse, spids, dysespids, strålerør møtrik oblong observant observe obstacle obstruct obtuse (angle) octagon genstand, formål skrå linie. skåstillet, indirekte aflang. oval opmærksom iagttage hindring hindre, spærre stump (vinkel) ottekant forsat offset ohc (overhead carn) overliggende knastaksel ohv (overhead valve) topventil oil bath oil can oil chairge oil cooler oil drain plug oil filling plug oil gauge oil level oil pump oil seal oil strainer oil sump one way valve open circuit oscillate out of balånce out of round oliebad oliekand. smørekande olieskift oliekøler olieaftapningsprop oliepåfyldningshætte, -dæksel oliemålgr oliestandolieniveau oliepumpe pakdåse, oliepakdåse, olietætning oliesi bundkar, oliesump kontraventil, tilbageslagsventil åbcnt krcdsløb, afbrudt strømkreds, ledningsbnrd svinge, oscillere i ubalance, ikke i balance urund, oval, kantet, ovalitet outer outlet vålve output outstanding overall length overall width totalbredde ov rcharge (battery) overoplade overdrive ov rflow overflow pipe overhaul overheat overload oyersize oyertake P packing passage pawl peak pedestal penetråte periphery ydre, udvendig, yderste afgangsventil ydelse, effekt fremtrædende totållængde overgear overløb overløbsrør hovedreparation overopvarmning, overophedning overbelastning overstørrelse overhale pcnetrcrc fælg, rand permanent magnet pennånent magnet perpendicular petrol petrol engine petrol injection petrol pump pick up lodline, lodret benzin benzinmotor benzininds pøtning benzinpumpe accelerationsevne, lille varevogn, strømaftager, ansamling, belægning gennembore styre styreleje knibtang drev, spidshjul (bagtøj) motorbankning, tændningsbankning stempel stempcl med pind stcmpelbøsning stcmpelspillerum padding bcklæclning,stop- pistondisplacement slagvolumen, ning, lyldning cylinderens paraflin pctk)lcu rn kubikindhold parallelconnection palallclli'rbindclsc pislonhead stempeltop pårking light positionslys, piston ring stempelring parkeringslys piston ring set stempelringssæt part dcl, rcscr.vcdcl, piston skirt stempelskørt adskille piston speed stempelhastighed partition piston stroke travel stempelslag. skillerum, skillevæg gennemgang, passage, kanal pal spids, tinde plerce pilot pilot bearing pincers pinion pinking piston piston and pin pakning, trtr ings- piston bush middcl,cmballlgc pistonclearånce pivot sokkel, stålleje, plain bearing lelebuk plate plåte spring platinum slaglængde styretap, tap, omdrejningspunkt, omdrejningstap, svingtap, pivot glidclcjc pladc pladefjcdcl platin 17

10 play plenum chamber pliers plug plug lead plunger YalYe pocket pointer pole pop pop vålve position positiye element pour power drive power plant power stroke pre-ignition pre-load precision pressune pressure spring pressurc tcst primary priming propellcr shall protect pry pull pulley pump pump barrel punch mårk purifier slør, endeslør, spillljrum oveftrykskammer, luftkammer, lutiindtagskammer tang prop, tap, rørprop tændkabel stempelsventil lomme pil, viscr pol knald (i lyddæmper) sikkelhedsventil stilling, plads, anbringc positivpol. pluspol hrcldc urrdcrgclr klafiværk, clværk arbejdsslag, kraftslag selvtænding forspænding, forbelastning præcision tryk, prcs trykljeder hykprøve plimær spædning af l)unrpc kardunakscl bcs kyl lc st ikkc. irkc trækkc, cl agc remskivc, tlissc pumpe pumpccylinderkømeryrik renseanordning, rensemiddel pushbolt pushrod R race rack radiåtor rådiåtor fan radiator hosc rail raise ratchet rate reach readjust ream reår reassemble rcboring rccharge rccoil recondition rectifier reduction ratio reed valve trykbolt trykstang, stødstang, stempelstang lejeskål, ring (i kugleleje), lejekonus, løb tandsektor, tandstang køler, valmelegeme (i varmcapparat) kølcrventilator kølerslange grenrør løfte, hævc klo (til startsving), tandsegment, skalde grad, hastighed, forhold rækkevide justere, etterjustere, efiergå rømmc bag, bageste samle igen, gcnmontere opl.xrlc, udbr:rrc gcnopladc tilbageslag istandsættc ensrctter udvekslingsfbrhold bladventil refine refit regular reinståll relay release reliable relief relief valve relieve removable remoye renew renovate rensc, lutre monter, genanbringc regelmæssig genindsættc lclæ løsc pålidelig, driftssikkeraflastning reduktionsventil, ovcrløbs-, sikkerheds-, trykregulerings-, overtryks-, tr-ykbegrænsertjerne, lette presset aftageligt afmontere orny, udskifte fi>rny, rcparclc, istandsiettc rcsclvcdcl, udskiftingsdcl revolutioncounter omdrejningstæller rib ribbe rich mixture fedblanding rim fælg, rand, kant rinse skylle rivet nagle, nitte, låsestiti roåd clearance fri højde over vejbancn road holding vejgreb rocker arm bcvægelig arm, pumpealm rocker shaft sektoraksel, vippearmaksel rod stång roller bearing rulleleje roller cage rulleholder, lejeholder' rotary roterende rotor rotor, anker, bremseskivse round rund rpm (revs per minute) ondt:jninger pr'. repair pårt ninut (o/m) rumble buldre, rumle replacemenlengine ujskitlningsmotur run-oul kasre, slå (aksel), udslag på indikatorur runnlng ln tilkørsel reseåt valves slibe vcntiler resilient clastisk resistance modstand restriction begrænsning retard sætte tilbage, givc fbr lav tænding, forsinke retard the ignition forsinket tænding, S eftertænding return vende r ilbagc safety return spring returtjeder, sample tilbagetræksfjeder scavengepump roverse score reverse gcar rcv0lution bakgear, bak, bagside bakgear. tcvcrsgcaf onrdlc.jn ing scrapcr ring scrutinisc sikkelhed prøve skyllepumpc sættc mærker i, lillc,skllmmc, lidsc, rivc skllbering glanskc 18 1g

11 seal seam seat secondary section security bolt seep selector fork self-ådjusting self-locking semi-automatic separator series connection set set up setting shåft shank sharp shell olietætningsring, pakdåse, pakning, forsegle, tætningsmuffe søm, svejsesøm sæde, hynde, lukke tæt sekundær, biprofil, afdeling, sektion sikkerhedsbolt sive skiftegaffel selvjusterende, selvindstillelig selvspærrende, selvlåsende halvautomatisk skillcplade i battcri, separator serietbrbindelse appalat, sæt, indstille, opstille, regulere, justere regulere indstilling, justering aksel hals, skaft, den glatte del af et bor skarp, spids skal, kappe, lcjcpandc, lcjcovclvald, ta:ndrørskappc skiltc skittcalm mellemlæg, afstandsskive, mellemlægsskive, justerskive støddæmper konslutning shoulder shrink shunt shut off shutter side valve sidelight silencer size sketch skew gear slave cylinder sleeve sleeve Yålve slide sliding clutch slip angle slit slotted nut slow nrnning jct ansats, skulder. krave, bryst krympe shunte (v) lukke for, afbryde, spærre, udelukke, afskære fra skodde, blænder sideventil positionslys lyddæmper, lydpotte størrelse, må1, måle skitse skråtskårer tandhjul, pumpetandhjul, pumpehjul, drev arbejscylinder, slavecylinder bøsning, foring, muffe. centrerbøsning, glider, afstandsrør, gummi tætningsklods gliderventil glider, glide, skubbe forskydelig klokobling slipvinkel revne møtrik med udskæringer tdngangsdysc slam sludge small cnd beåring stempelpindsleje i snap-rlng plejlstang låsering, klemring, snapring, fjederlåsering snug fit soak soft solder solid soot spåcer spanner spare spark spark plug speed speedometer spin splash guard splined shaft split split cotter split pin spoke spring spring bolt spring catch spring washer spurgeår square stack pipe staggered standard start to åct sttrter starter jet stay stram pasning, steel prespasning,slutte steep tæt, tætsluttende steer gennemblød,væd steering b1ød massiv, fast, hård stock sod, sode afstandskive, steering lock lodde, loddctin stirrup stop-light straighten afstandsstykke, strainer afstandsbøning strangler fastnøgle reservedel gnist tændrør fart, hastighed light speedommeter, stroke hastighedsmåler stub axle spinde, snure stænkskærm notaksel rcvne todelt split split, splitpind egef fjeder fjederbolt fjederstoppe fjederunder lagsskive ringgear firkant, kvadratisk, stud suction line sump supercharger suppressor Stå stejl styre styring, styretøj styrestop bøjle lager stoplys rette filter, si chokerspjæld spænding, belastning, påvirkning stroboscopictiming sffoboskopisk surplus suspension suspension unit tidsindstillingslys slag, slaglængde hjulspindel tap, børsteholdertap, tapskrue, gevindtap sugerør bundkar, sump kompressor støjdæmpningskondensator overflødig, overskydende ophæng støddæmper, hjulophæng vinkelret switch kontakt, afbryder forlængerrør swivel dreje, svingtap (f. eks. lodret synchronizer ring synkroring udstødningsrør) forskudt standard, norm sætte i gang selvshrter- 'l stå11 mofor' stafidyse stivcr rn tachometer omdrejningstæller, omdrejningsmåler

12 tackle tail larnp greje, gå løs på baglygte take off(remove) flytte time relay tap (thread cutter) tap, snittap, tappe, timing chain tapered aftappe, skære gevind, hane konisk taper roller bearing konisk rulleleje tapered journal tåppet konisk søle knastfølger, medbringerknast, knast, styreknast, stempel, ventilløfter, kam, rulleløfter tappet clearance ventilløfterspillerum tappet guide ventilløfterstyr tårpaulin presenning tdc (top dead centre) øverste dødpunkr thermostat thick thickness throttle throttle cable throttle valve through-hole throw out thrust thrustball-bearing trykleje thrust collar thrust washer tick-over tie-rod terrnostat tyk tykkelse gasspjæld, gaspedal, speeder gaskabel, tightness test timing chain tensioner timing gears timing light timing mark toe-in tolefance tooth toothed belt top speed torque torsion touch track traction train (of gears) gasspjældskabel gasspjældsventil, transmission vælgerventil, reguleringsventil, transverse kickdownventil trap gennemgående hul tread smide ud tryk, aksialtryk trykkrave trykskive tomgang forbindelsesstang, spindelforbindelsesstang, SVingarm trouble shooting truck trunnion tube spænde, stramme, tune tætte stramhedprøve, tæthedprøve tidrelæ forkæde, taktkæde taktkædestrammer takthjul, forgårdshjul tidsindstillingslys indstillingsmærke, justeringsmærke spidsning tolerance tand tandrem topfart moment, vridningsmoment, vridning, drejningsmoment, tilspænding vridning berøre sporvidde træk tandhjulsudveksling transmission, kraftovedøring på tværs, tværstillet fælde mønster (i dæk), slidbane, trin, sporvidde fejlfinding lastvogn tap, svingtap, fjedertapleje (tandemaksel) rør, slange, radiorør indstille, afstemme tuno up tuning turbocharger turn turn off turning circle tyre U v v-belt v-engine vacuum valve vålve cåp valve clearance valve core valve cover valvc gear instille til højeste ydeevne indstille, afstemme turbolader drej, drejning slukke for drejediameter, vendediåmeter dæk valve rod vålve seat valye tappet van vice voltage voltåge regulator lamp valve grinding valve guide valve inner spring inderstc ventilfjeder w wall warning gåuge water-cooled water-tight wattage way wedge weight under size undo uneven for lille skrue af, løsne ujævn, uens, uensartct wårp warranty washer unit enhcd, aggregat water jacket universalcoupling universalkobling wåter pump vandpumpe universal joint kardanled wålertemperature kølevæskekilerem v motor vakuum, undertryk wet wheel alignment ventil ventilhætte ventilspillerum wheel base ventilkegle wheel hub ventildæksel wick ventilstyring, width ventilmekanisme windscreen ventilslibeværktøi wing ventilstyr wing nut wiper ventilstang ventilsæde ventilløfter varevogn, van skruestik spænding spændingsregulator væg kontrollampe, advarselslampe kaste sig, slå sig garanti skive vandkappe temperaturmåler vandkølet vandtæt wattforbrug bane, vej kile vægt, svingvægt, svingklods våd styretøjsindstilling akselafstand hjulnav væge bredde forrude, vindspe.jl skærm t'løjmøtrik, vingemøtrik visker

13 wiring diagram tryorm worn worn out wrist pin ledningsdiagr arn, strømskcma snekke slidr opslidt stcmpclpind Y yoke gaflelstykke. irg, klydshovcd, dynamohus, startmotorhus X x-cross memher krydsram nre Z z-shape zero z lorm nul. nulpunkl

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY SKRUE M5X40 SCREW M5X BØS

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY SKRUE M5X40 SCREW M5X BØS Model: Smart Chainsaw 400 Partnumber: 90068150 Year: 2016 1 1 434311 KÆDEBREMSE KPL. CLUTCH COVER ASSEMBLY 2 1 431965 SKRUE M5X40 SCREW M5X40 3 1 406151 BØS 5X6.3X30 BUSHING 5X6.3X30 4 1 406152 BØS 6.3X9X15

Læs mere

TG500 Cylinder block assembly

TG500 Cylinder block assembly Model TG500 Cylinder block assembly 1 290250 1 Short block Cylinder block 2 290251 2 Bolt for olie aftapning Drain plug 3 290252 2 Pakning for olie aftapning Gasket for drain plug 4 290253 2 Pakdåse Oil

Læs mere

M O R I N I GA.6M. LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC. 50cc 2 stroke 6 speed. code 006118. Side 1

M O R I N I GA.6M. LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC. 50cc 2 stroke 6 speed. code 006118. Side 1 M O R I N I GA.6M 50cc 2 stroke 6 speed code 006118 LUKS CENTRAL-LAGER 21. januar 2003/ PEC Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE DATA 3 BLOKKE 4-5 KRUMTAP 6 7 CYLINDER TOP STEMPEL 8 9 KICHSTARTER 1 0 1

Læs mere

Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel

Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel Model TD420 / E Krumtap og svinghjul Crankshaft and flywheel 1 730134 2 Kugleleje 6202/P5 Ball bearing 6202/P5 2 730135 1 Balanceaksel Balance shaft 3 730136 2 Feder Key 4 730137 1 Gear Gear 5 730138 1

Læs mere

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG

M.HÅNDTAG 5 1 662045 START FJEDER RECOIL SPRING 6 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL M.HÅNDTAG 1 1 11GB/T67M5X12 MASKINSKRUE 5X12 MACHINE SCREW 5X12 2 1 111E40F-511-2 SKIVE WASHER 3 1 111E40F-511-1 SNORHJUL START ROPE REEL 4 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG 7 1 40-11330 STARTSNOR 4MM M.HÅNDTAG

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION REMSKIVE BELT PULLEY NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM SKRUE 1 2 539101176 REMSKIVE BELT PULLEY 2 2 539101177 NOT 5MM SQ X 30MM SLOT 5MM SQ X 30MM 3 4 539102717 SKRUE 5/16-18 X 5/8 SCREW 5/16-18 X 5/8 4 1 539103256 FJEDER SPRING 5 2 539101331 LÅSEMØTRIK 01-02-2013

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL.

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 1 4 410022 SKRUE MED INDV. 6-KT. M6X16 CYL. 8 10 90102308 PLANSKIVE M5 WASHER 26 1 90100662 STÅLMØTRIK M8 8.8 FZB NUT M8 27 1 410333 BLÆSEHUS FLY WHEEL COVER 28 1 410334 GENNEMFØRING CABLE JACKET 29 1

Læs mere

Model TD600 / E Cylinder Block Assembly

Model TD600 / E Cylinder Block Assembly Metalbolt Diesel Pro Trac 412014 Model TD600 / E Cylinder Block Assembly 1 730001 1 Bolt for olieaftapning Drain screw 1-1 730401 1 Folængerbolt for oilepind Connection bolt 2 730002 1 Skive Washer 3 730003

Læs mere

Reservedelstegning på Motor findes under kategorien Motorer. Sparepartsdrawing for engine is placed in the category Motorer

Reservedelstegning på Motor findes under kategorien Motorer. Sparepartsdrawing for engine is placed in the category Motorer Reservedelstegning på Motor findes under kategorien Motorer Sparepartsdrawing for engine is placed in the category Motorer Model Texas King 150 ATV Frame assy Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 10 MØTRIK RUSTFRI A M STAINLESS NUT M 2 2 20 SKRUE MX SCREW MX 1001 SKRUE MED INDV. -KT. CYL. MX12 1 12 REMSKIVE BELT PULLEY 1 1 KILEREM V-BELT 1 1 BAGPLADE REAR PLATE 010210 PLANSKIVE M FZ FACE PLATE

Læs mere

A B 7 C 0 29 1 2 5 7 29 6 1 4 9 0 4 5 27 1 12 9 22 16 16 21 2 26 20 11 2 1 9 15 24 2 17 17 19 2 1 1 125 25 125 10 125 4 5 E D 125 5 F 67 66 4 45 44 45 4 70 49 9 9 70 50 62 5 56 57 60 5 61 61 Model: Fusion

Læs mere

SHORT BLOCK TG500A SHORT BLOCK

SHORT BLOCK TG500A SHORT BLOCK POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 290253 PAKDÅSE OIL SEAL 2 290471 BOLT M8X33,5 BOLT M8X33,5 3 290263 PAKNING FOR OLIEPROP OIL FILLER CAP GASKET 4 290262 OLIEPROP OIL FILLER CAP 5 290259 SIDEDÆKSELPAKNING

Læs mere

Ledow Borelli Milano

Ledow Borelli Milano Ledow Borelli Milano V-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Index for Motor (Engine) Stel (Frame) E - - Topstykker E - - Cylinder E - - Krumtap med stempler E - - Ventiler og vippearme

Læs mere

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122

Pos Vare nr. / Part no. Qty Beskrivelse Description 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 Chassis Chassis 1 861075 1 Chassis Chassis 2 861076 1 Flagholder Flagholder 3 861121 1 Møtrik M8 Nut M8 4 861122 4 Dæmper Cushion 5 861123 1 Bagagebærer Loading bracket 6 861124 4 Flangebolt M6 x 16 Flange

Læs mere

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: DK Gyldig fra: 08. Apr. 2015 Group: DK Valid from: Apr. 08. 2015 Fabrikat: Mercedes Benz Typegodkendelsesnummer: 201.034 Manufacturer: Mercedes

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Illustration A. Plastic plate. Model 6003

Illustration A. Plastic plate. Model 6003 Illustration A Plastic plate 1 3 2 6 5 4 122 123 7 8 Model 6003 POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 1 30000069 GASKABEL THROTTLE CABLE 2 2 90100691 LÅSEMØTRIK 8.8 M6 FZ LOCKING NUT M6 FZ 3 2 410942

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning

A 35/50 Plus. Magnetboremaskine. Brugsvejledning A 35/50 Plus Magnetboremaskine Brugsvejledning 1 Indhold Side 9 14 Side 21 22 Side 23 26 Brugsvejledning Tilbehør Reservedele 2 Tekniske data: Varenr.: Effekt: A35/50Plus 1200 Watt O/min.: 570 Borholder

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13

R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Tjekliste M5 M13 M14 M14 M13 R99 DUAL MODE ROWER SAMLINGS VEJLEDNING Introduktion Indholdsfortegnelse Tillykke med dit køb af denne romaskine. Dette produkt er konstrueret og fremstillet til at opfylde behov og krav ved privat brug.

Læs mere

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: DK Gyldig fra: 22. Sep. 2014 Group: DK Valid from: Sep. 22. 2014 Fabrikat: Manufacturer: Renault Renault Model: Clio Teknisk typekode: CR0N

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

National homologeringsattest

National homologeringsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: Gyldig fra: Group: DK og E Valid from: 31. marts 2009 Fabrikat: Manufacturer: Peugeot Model: Teknisk typekode Model: 106 Type E7848 Motorvolumen:

Læs mere

Toorx Compact S. Brugermanual

Toorx Compact S. Brugermanual Toorx Compact S Brugermanual Vigtig information Dette løbebånd er designet og opbygget til hjemmebrug. Sikkerheds foranstaltninger: Selv om vi gør meget for at sikre at produktet er i høj kvalitet, kan

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk

421 A/B. Model: 420 421 A 421 B. Stykliste Dansk Model: 420 421 A 421 B Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse HÅNDTAGSDELE FRA FRA SERIENR. 325436 3 SOKKELDELE FRA SERIENR. 325436 6 TILBEHØR, OVERSIGT 10 TANK 12 FORSTØVER 14 TÆPPESKUM/BLÆSER 16 TÆPPESKUMDEL

Læs mere

Produktkatalog. Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Produktkatalog. Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Produktkatalog Damstahl a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Januar 2013 Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Levnedsmiddelfittings Levnedsmiddelfittings Index - Levnedsmiddelfittings Aktuator

Læs mere

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: Gyldig fra: Group: DK Valid from: 19. juni 2012 Fabrikat: Manufacturer: Peugeot Model: Teknisk typekode Model: 205 Rally Type 741C57 Stelnummer:

Læs mere

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE

DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE DANSK SAMLEVEJLEDNING PEAK FITNESS R9 ROMASKINE R9 ROMASKINE INTRODUKTION: Dette produkt er designet til at blive brugt til hjemmebrug/familiebrug. Hvis produktet Ikke bruges ud fra forskrifterne vil garantien

Læs mere

Yamaha FS1 Spændingsregulator.

Yamaha FS1 Spændingsregulator. Yamaha FS1 Spændingsregulator. Denne spændingsregulator kan begrænse spændingen til for/bag og instrument lyste så pærerne ikke springer. Selv om man køre tunet og eventuelt uden batteri. (hvilket bestemt

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. National homologeringsattest PRØVETRYK. Group: DK og E Valid from: 24. september 2012

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. National homologeringsattest PRØVETRYK. Group: DK og E Valid from: 24. september 2012 Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: Gyldig fra: Group: DK og E Valid from: 24. september 2012 Fabrikat: Typegodkendelsesnummer: Manufacturer: FIAT Approval no.: S 4743 Model:

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: Gyldig fra: Group: DK Valid from: 29. juli 2013 Fabrikat: Mazda Typegodkendelsesnummer: Manufacturer: Approval no.: S 2970 Model: 323 Teknisk

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Reservedelskatalog for HALMPRESSERE

Reservedelskatalog for HALMPRESSERE Reservedelskatalog for HALMPRESSERE KATALOG 2013 Indholdsfortegnelse BIG BALER SERIE BB9000...5... 33... 69 SERIE BBA... 91... 125 ROUND BALER SERIE BR7000... 151... 221 COMBI... 241... 273... 307 Læsning

Læs mere

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013

RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE. for TP 320 PTO K 23-10-2013 Flishugger Wood Chipper RESERVEDELSKATALOG SPARE PARTS CATALOGUE for TP 320 PTO K 23-10-2013 Linddana A/S. Ølholm Bygade 70. DK-7160 Tørring. T +45 75 80 52 00. tp@linddana.com. www.linddana.com Figur

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk

CV karburatoren. Af forskellige fabrikater kan nævnes : Sheng Wey type VE 26mm. Mikuni. Keihin. Sheng Wey. epoulsen@youseepost.dk CV karburatoren Sheng Wey type VE 26mm Af forskellige fabrikater kan nævnes : Mikuni Keihin epoulsen@youseepost.dk Sheng Wey PD Side 2 Snittegning over CV karburatoren 1 Luftblandeskrue 5 Luftdyse 9 Gasspjæld

Læs mere

GERNI POSEIDON 5 PA. Model: GERNI POSEIDON 5-30 PA GERNI POSEIDON 5-56 PAXT. Stykliste Dansk

GERNI POSEIDON 5 PA. Model: GERNI POSEIDON 5-30 PA GERNI POSEIDON 5-56 PAXT. Stykliste Dansk Model: GERNI POSEIDON 5-30 PA GERNI POSEIDON 5-56 PAXT Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Overview 3 Electric box 6 Motor pump 8 Cylinder head 10 Unloader PA 12 Default accessories 14 ANBEFALEDE RESERVEDELE

Læs mere

MAXXI 4-73S. Stykliste Dansk. Model: MAXXI 4-73S

MAXXI 4-73S. Stykliste Dansk. Model: MAXXI 4-73S Model: Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Overview 3 MOTOR 5 Pump 7 Pump kits 9 Unloader 11 Inlet and outlet 13 Connection box 15 Accessory - water tank 17 Default accessories 19 Recomended spare parts

Læs mere

FLOORTEC 350. Stykliste Dansk. Model: FLOORTEC 350 FLOORTEC 350 B ALTO

FLOORTEC 350. Stykliste Dansk. Model: FLOORTEC 350 FLOORTEC 350 B ALTO Model: B ALTO Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Oversigtsbillede 3 Chassissystem 5 SIDEKOSTSAMLING 7 Skidtkassesystem 9 Transmission 11 Right and left hatch assemblies 13 Belt tensioner assemblies 15

Læs mere

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION CYLINDERDÆKSEL CYLINDER HEAD COVER BOLT BOLT BOLT BOLT SKIVE

POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION CYLINDERDÆKSEL CYLINDER HEAD COVER BOLT BOLT BOLT BOLT SKIVE POS QTY PARTNUMBER BESKRIVELSE DESCRIPTION 1 1 401686 CYLINDERDÆKSEL CYLINDER HEAD COVER 2 3 401687 BOLT BOLT 3 1 401688 BOLT BOLT 4 1 401689 SKIVE WASHER 5 1 401690 PAKNING GASKET 6 4 401691 MØTRIK NUT

Læs mere

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE Indholdsfortegnelse Samling. 3-4 Split tegning.. 5 Reservedels liste. 6 Brugervejledning.. 7 Vedligeholdelses skema (Center-brug).

Læs mere

Varenr. 277200-00181 1. BRUGSANVISNING Driving Force Nødstrømsanlæg Model: SPG2700

Varenr. 277200-00181 1. BRUGSANVISNING Driving Force Nødstrømsanlæg Model: SPG2700 Varenr. 277200-00181 1 BRUGSANVISNING 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt

Læs mere

Betjeningsvejledning for søløven

Betjeningsvejledning for søløven Betjeningsvejledning for søløven Almindelig betjening: 1. Udfyld sejladsprotokollen før afgang. 2. Båden lænses 3. Brændstofbeholdningen (diesel) kontrolleres. Der skal være min. 1/3 tank fuld 4. Rød knap

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. National FS attest. Gruppe: FS Gyldig fra: 25. Feb Group: FS Valid from: Feb

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION. National FS attest. Gruppe: FS Gyldig fra: 25. Feb Group: FS Valid from: Feb Side 1 af 11 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: FS Gyldig fra: 25. Feb. 2015 Group: FS Valid from: Feb. 25. 2015 Fabrikat: Manufacturer: TVR TVR Model: M 3000 Teknisk typekode FM Model:

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret.

Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Guide montering af og fejlfinding på ledningsnettet på Yamaha FS1-DX med tændingslås ved styret. Denne guide omfatter også montering af omdrejnings tæller. Lednings nette på en Yamaha FS1 har grundlæggende

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest

National homologeringsattest Gruppe DK - tillægsattest Side 1 af 9 Generel beskrivelse: General description: Gruppe: Gyldig fra: Group: DK Valid from: 20. november 2013 Fabrikat: Manufacturer: Opel Model: Teknisk typekode Model: Kadett E GSI 16V Type 4 Stelnummer:

Læs mere

Setup guide Side 1 Thor S. Jensen

Setup guide Side 1 Thor S. Jensen Side 1 Forord Setup guide Først og fremmest er dette en relativ forenklet guide, som vil give svar på, hvad de forskellige indstillingsmuligheder har af effekt på bilen. For at du har den bedste mulighed

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

Servicevejledning til TA INDOOR

Servicevejledning til TA INDOOR Servicevejledning til TA INDOOR INDHOLDSFORTEGNELSE: KØREPARAMETRE... 1 UDSKIFTNING AF BETJENINGSBOKS... 1 UDSKIFTNING AF ELEKTRONIKKASSE TIL ELFUNKTIONER... 2 UDSKIFTNING AF STYREBOKS... 2 UDSKIFTNING

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B BRUGSVEJLEDNING Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B fremstilles af Kunz Engineering Inc. Mendota, IL 61342 USA Og distribueres i EU af Rødkilde ATV Rødkilde Gods Rødkildevej

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO Indholdsfortegnelse Samling. 3-4 Reservedels tegning.. 5 Reservedels liste. 6 Brugervejledning.. 7 Vedligeholdelses skema (Center-brug). 8 Vedligeholdelses

Læs mere

Yamaha FS1 karburator

Yamaha FS1 karburator Yamaha FS1 karburator Vejledning i renovering og justering af karburator til Yamaha FS1. Mikuni Karburator data: Standard 10mm karburator (ny model med træk choker): Type: VM10SC Hoved dyse: #110 Pilot

Læs mere

Trædrejebænk MC VD Manual og Instruktion

Trædrejebænk MC VD Manual og Instruktion Trædrejebænk MC 10-1218VD Manual og Instruktion 1 Generelt. Denne vejledning indeholder oplysninger, der er vigtigt for dig at vide og forstå. Disse oplysninger vedrører beskyttelse af din sikkerhed og

Læs mere

EURO 220,00. New. Elektronisk tænding med performance tændspole DKK 1.600,00 EURO 27,00. Main box electronic ignition.

EURO 220,00. New. Elektronisk tænding med performance tændspole DKK 1.600,00 EURO 27,00. Main box electronic ignition. Fiat Bertone X1/9 Parts and accessories / reservedele og tilbehør Part/reservedel Model Condition /stand Lumenition Electronic Magneti ignition with Marelli S135 performance coil Price/Pris EURO 220,00

Læs mere

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer

Brændstoftilførsel. højtrykspumper. Overskydende olie cirkulerer 35 til motorer kan være meget kompliceret. I dette afsnit bliver du ført igennem systemer til servicering af dieselmotorer såvel som benzinmotorer (Otto motorer). Endvidere ses der på, hvordan en motors

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

MAXXI 4. Model: MAXXI 4-29 MAXXI 4-32 MAXXI 4-45 MAXXI 4-69 MAXXI Stykliste Dansk

MAXXI 4. Model: MAXXI 4-29 MAXXI 4-32 MAXXI 4-45 MAXXI 4-69 MAXXI Stykliste Dansk Model: -29-32 -45-69 -73 Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Frame, cabinet 3 MOTOR 5 Pump 8 Pump, kits 10 Pump NP5 12 Pump, kits NP5 14 Control safety block (A) 16 Control safety block (B) 18 Electric

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning

Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Reparation af Fiat Punto med defekt toppakning Benyttede Haynes ISBN: 1 85960 561 3 som udgangspunkt. Symptomer: Efter påfyldning af kølervæske samt udluftning af kølersystemet (2 steder), så kørte den

Læs mere

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl.

Guide til samling, montering og justering af koblings snegl. Da der fra tid til anden har været spørgsmål om dette emne har jeg lavet denne lille guide der dækker samling af koblingssneglen, samt justering afkoblingen. Indledning: Herunder en tegning af de komponenter

Læs mere

CONTRACTOR DIESEL. Model: CONTRACTOR HEAVY DUTY. Stykliste Dansk

CONTRACTOR DIESEL. Model: CONTRACTOR HEAVY DUTY. Stykliste Dansk Model: CONTRACTOR HEAVY DUTY Stykliste Dansk Indholdsfortegnelse Overview 3 Motor pump unit compl. (a) 7 Motor pump unit, compl. (b) 9 Motor pump unit, compl. (c) 11 Fan, compl. 13 Flow switch, (outlet)

Læs mere

MOTOREN VIL IKKE STARTE

MOTOREN VIL IKKE STARTE MOTOREN VIL IKKE STARTE AUTOCOLLEGE 2015 Min motor vil ikke starte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Har du lavet starteftersyn? Hvis ikke lav det. Lav starteftersyn med de punkter der er beskrevet i de sider du

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Jincheng JC 250-6 250cc 2006

Jincheng JC 250-6 250cc 2006 Jincheng JC 0-0cc 00 Reservedele Materiale venligst udlånt af Bike Danmark Side Index for Jincheng JC 0-0cc 00 Side Ventildæksel Speedometer Topstykke Forlygte Ventiler Baglygte Knastkæde Blinklygter Cylinder

Læs mere

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010

Justering af tænding og karburatorer på Mk 2. Thomas Olsgaard 27/10 2010 Justering af tænding og karburatorer på Mk 2 Thomas Olsgaard 27/10 2010 Tændingssystem på MK2 Når strømmen afbrydes af platinerne, stiger spændingen i tændspolen og giver gnisten, der fordeles via strømfordeleren.

Læs mere

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct.

Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. Vibromax reservedele Varenummer Beskrivelse Lagerstatus Salgspris Realisationspct. 1971/37005 Gummiliste A`3m. 4 412,00 75 1973/00500 Pakning ( Pr. Mtr. ) 1 35,00 75 1973/00800 Tætningssnor Pr. M. 8 51,00

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Reservedelskatalog ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9-4733 Tappernøje- Tlf+fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 ATV150 FIG.1 Motor, krumtaphus V 1-1 LO150F1-1 Motorside, venstre 1 JL-111000-01 1-2(1-10)

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Reservedelskatalog. LO50 - LONCIN 50 ccm model "KITTEN"

Reservedelskatalog. LO50 - LONCIN 50 ccm model KITTEN Reservedelskatalog LO50 - LONCIN 50 ccm model "KITTEN" Side Fig. 1 Topstykke 4 Fig. 2 Dæksler, topstykke 6 Fig. 3 Knastaksler, ventiler 8 Fig. 4 Knastkæde 10 Fig. 5 Krumtaphus, oliepumpe 12 Fig. 6 Stempel,

Læs mere

Regal Raptor DD125E Mk2 IRON Reservedele

Regal Raptor DD125E Mk2 IRON Reservedele Regal Raptor DDE Mk IRON Reservedele ASIAN COMPANY MOTOR www.kinojserguru.dk Index ASIAN COMPANY MOTOR Stel (Frame) side Stel (Frame) side F - Stel F - Forlygte F - Blinklygter F - Baglygte F - Ledningsnet/låse

Læs mere

Tak fordi du har købt et Vems produkt.

Tak fordi du har købt et Vems produkt. Side 1. Tak fordi du har købt et Vems produkt. Denne guide vil hjælpe dig med at samle Vems 3,3 motorstyringen. Følg guiden grundigt og spørg hvis du kommer i tvivl om noget. Denne vejledning er ikke færdiggjort

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS JORDBOR MODEL NEG 52 E HUSK : OLIEBLANDET BENZIN FORHOLD 25 : 1 (4%) Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk

Læs mere