Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011"

Transkript

1 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

2 Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 som er foretaget med redskabet naboskabet.dk. Sidste besvarelse er indtastet oktober Naboskabet.dk måler beboernes oplevelse af 7 temaer: Den generelle tilfredshed med at bo i området Naboskabet hvordan omgås man hinanden i området? Beboernes kontakter ud af området igennem sport, frivillige aktiviteter osv Trygheden og hvor meget fylder kriminaliteten i området? Det fysiske miljø hvor gode muligheder giver det for at møde hinanden og være sammen? Ressourcerne hvor meget laver man sammen i området? Er der lyst og energi til mere? Accepten af forskellighed er det ok, at vi ikke alle er ens? Samlet giver besvarelserne af de 7 temaer et mål på områdets sociale kapital som også kan beskrives som "det sociale liv i området samt dets ressourcer". Rapporten er inddelt i 2 dele: Oversigtssider med "trafiklys" - som på en hurtig måde samler beboernes svar indenfor hvert af de 7 temaer Uddybende afsnit med beboernes svar på de enkelte spørgsmål i tabelform. Dette afsnit er yderligere inddelt i: Baggrundsspørgsmål De 7 temaer - ét af gangen Boligområdets egne spørgsmål (hvis der er tilføjet spørgsmål til undersøgelsen) Som tillæg til rapporten kan udskrives: Bilag med fritekstspørgsmål - med de svar, beboerne har givet på åbne spørgsmål. De åbne svar er ikke repræsentative og derfor ikke med i denne hovedrapport - men bilaget med svarene på fritekstsspørgsmålene kan give ideer og input til det videre arbejde. Delrapporter - med svarenen fra de grupper, som udvælges. Delrapporter kan supplere og præcisere fortolkningerne fra hovedrappporten. Sammenlignende rapport - som sammenligner områdets resultater med andre sammenlignelige områder. Naboskabet.dk er udviklet af KAB og NRO - Rådgivende Sociologer ApS i fællesskab og finansieret af Realdania, Landsbyggefonden, Velfærdsministeriet og Integrationsministeriet. Side: 2

3 Få mere at vide om naboskabet.dk på Side: 3

4 Få overblik! De første sider giver en oversigt over alle besvarelser i et trafiklyssystem. Det betaler sig at starte med at bruge noget tid på at se på oversigterne inden I læser videre i rapporten. Hvad er trafiklys?? Et "trafiklys" viser fordelingen af overvejende positive, neutrale og negative svar indenfor et tema: Den grønne farve viser andelen af beboere, som overvejende har svaret positivt eller bekræftende. En meget grøn søjle viser, at det går godt. Man kan roligt fortsætte i samme retning. Den gule farve angiver de overvejende neutrale svar, og peger på at der er grund til at overveje om man bør ændre noget. Den røde farve viser andelen af beboere, som overvejende har givet negative svar eller nej -svar. En meget rød søjle viser, at man bør se nærmere på svarene og alvorligt overveje hvad der kan forandres. Der er et "trafiklys" for hver aldersgruppe, som er blevet spurgt (voksne, børn, årige og årige). Hvis der er lavet undersøgelser blandt alle grupper, er der således 28 forskellige "trafiklys" (4 for hvert af de 7 temaer). Ikke alle spørgsmål i et tema tæller med i "trafiklyset", men det er afvejet, så det giver et overordnet billede af tilstanden. Hvordan læses oversigterne? Oversigterne kan bruges til at finde ud af, på hvilke områder, det går godt og på hvilke, der er plads til forbedringer. I kan f.eks. starte med at finde de 3 mest røde og de 3 mest grønne søjler og så gå videre derfra. Da forskellige ting er væsentlige for børn, unge og voksne, og for kvinder og mænd, kan der også være store forskelle på "trafiklysene" indenfor det enkelte tema aldersgrupperne imellem. Vælg ud fra overblikket, hvilke(t) tema(er), I har lyst til at gå i dybden med. Side: 4

5 Områdets samlede resultat Antal svar-koder Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 15 Voksne 103 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 5

6 Områdets samlede resultat - Piger/Kvinder Antal svar-koder - Piger/Kvinder Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 11 Voksne 61 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 6

7 Områdets samlede resultat - Drenge/Mænd Antal svar-koder - Drenge/Mænd Tilfredshed med boligområdet Spørgeskema Antal 6-11 år år år 4 Voksne 40 Naboskab i boligområdet Kontakter udenfor boligområdet Trygheden i boligområdet Det fysiske miljø i boligområdet Ressourcer i boligområdet Accept af forskellighed Side: 7

8 Kom mere i dybden! Efter at have fået overblik, kan I nu gå mere i dybden med et eller flere temaer. Hvert tema er delt op i de 4 aldersgrupper svarende til de 4 forskellige spørgeskemaer. Først vises igen "trafiklyset" for aldersgruppen men denne gang med et gennemsnit af alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år til sammenligning. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, da de boligområder, I bliver sammenlignet med, kan være meget forskellige fra jeres i størrelse, beliggenhed, ejerform, byggestruktur osv. Under trafiklyset kommer svarfordelingen på de enkelte spørgsmål. De kan præcisere og nuancere jeres overordnede forståelse fra trafiklysene". Eksempel: Trafiklyset for fysisk miljø er mest rødt hos de unge i alderen år. Svarfordelingen viser, at de unge især vurderer de indendørs muligheder for at samles som dårlige, mens de mener, der er gode muligheder for at mødes og lave aktiviteter sammen udendørs. I er nu kommet tættere på, hvad det er, der kan gøres i jeres område. NB! En gruppe kan være for lille til at konkludere noget sikkert ud fra. 10 personer er eksempelvis ikke mange at lave en fortolkning ud fra. Det er dog en undtagelse, hvis de 10 personer dækker de fleste i gruppen. Eksempel: 13 unge i alderen år har deltaget i jeres undersøgelse, hvilket måske ikke ser ud af så mange. Hvis de 13 unge imidlertid udgør næsten alle i denne aldersgruppe i boligområdet, har I altså en stærk indikator for de unges vurdering af et tema til trods for det lille antal besvarelser. Bemærk, at "trafiklyset" giver et overordnet billede af temaet, men ikke inddrager alle spørgsmålene indenfor temaet. Svarene på nogle spørgsmål kan derfor godt afvige fra "trafiklyset". I "Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: "Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk" er det beskrevet, hvilke spørgsmål, der indgår i de enkelte trafiklys. Rapporten kan hentes på Side: 8

9 Baggrundspørgsmål Baggrundsspørgsmålene viser, hvem der har besvaret undersøgelsen - fordelt på eksempelvis køn, alder, uddannelsesniveau, statsborgerskab, hvor længe de har boet i området m.m. Hjælp til fortolkning Hvis I har oplysninger om sammensætningen i beboerne i området fra statistikker - eksempelvis de såkaldte "KÅS-tal" - kan I ved at sammenligne med disse se, hvor repræsentativ undersøgelsen er. I kan også bruge svarene til at se hvem der mest har svaret. Tit ser man, at kvinder svarer oftere end mænd, ældre oftere end unge m.m. Derfor kan det være vigtigt, lige at se om svarene i undersøgelsen ser ud til at komme fra beboerne bredt, eller om nogle grupper slet ikke eller næsten ikke har svaret. Baggrundspørgsmål - Side: 9

10 Baggrundspørgsmål år Pige Dreng Total 1. Er du pige eller dreng? 56% 44% 27 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år Total 2. Hvor gammel er du? 22% 15% 15% 15% 26% 7% klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse Total 3. Hvilken klasse går du i? 23% 15% 15% 15% 23% 8% 26 Begge dine forældre En af dine forældre Med en af dine forældre og dennes kæreste Sammen med andre voksne end dine forældre Total 4. Hvem bor du sammen med? 26% 67% 7% 0% 27 Hele tiden Noget af tiden Total 5. Bor du her i området 81% 19% 27 Altid Mange år Ikke så længe Vi er lige flyttet ind Total 6. Hvor længe har du boet her 15% 44% 26% 15% 27 Baggrundspørgsmål - Side: 10

11 Baggrundspørgsmål år Pige Dreng Total 1. Er du en pige eller en dreng? 64% 36% år 13 år 14 år 15 år Total 2. Hvor gammel er du? 36% 21% 21% 21% klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10.klasse Total 3. Hvad klasse går du i? 43% 21% 21% 14% 0% 14 Med begge dine forældre Med en af dine forældre Med en af dine forældre og dennes kæreste Sammen med andre voksne end dine forældre Total 4. Bor du? 14% 79% 0% 7% 14 Hele tiden Noget af tiden Total 5. Bor du i dette boligområde 64% 36% 11 Ja Nej Total 6. Er du født i Danmark? 86% 14% 14 Under 5 år 5-10 år år Total 7. Hvor mange år har du boet i Danmark? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 2 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 8. Hvor er dine forældre født? 57% 14% 29% 14 Under 1 år 1 3 år 4-10 år Over 10 år Hele mit liv Total 9. Hvor mange år har du boet her i boligområdet? 36% 29% 0% 7% 29% 14 Baggrundspørgsmål - Side: 11

12 Baggrundspørgsmål år Kvinde Mand Total 1. Er du kvinde eller mand? 73% 27% år 17 år 18 år Total 2. Hvor gammel er du? 40% 40% 20% 15 Med begge dine forældre Med en af dine forældre Med en af dine forældre og dennes partner Sammen med andre (fx venner, kæreste) Alene Total 3. Bor du? 33% 60% 7% 0% 0% 15 Går i Gymnasi et, HF, HTX eller anden ungdoms - uddannel se I gang med en videregående uddannel se I fast arbejde I praktik/ lære 10.klasse Ledig Andet Total 4. Hvad laver du i øjeblikket? 33% 13% 0% 0% 20% 7% 27% 15 Ja Nej Total 5. Er du født i Danmark? 93% 7% 15 Under 5 år 5 10 år år år Total 6. Hvor mange år har du boet i Danmark? Der er for få besvarelser. Der skal være minimum 10 besvarelser. 5 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 7. Hvor er dine forældre født? 50% 14% 36% 14 Under 1 år 1 3 år 4-10 år Over 10 år Hele mit liv Total 8. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? 14% 14% 36% 7% 29% 14 Baggrundspørgsmål - Side: 12

13 Baggrundspørgsmål - Voksne Kvinde Mand Total 1. Er du kvinde eller mand? 60% 40% år år år år år år år år 96 år eller derove r Total 2. Hvor gammel er du? 12% 12% 32% 20% 12% 10% 3% 0% 0% 102 Alene (evt. med børn) Sammen med ægtefælle/samlev er (evt. med børn) Sammen med andet/andre familiemedlem(me r) (evt. med børn) Sammen med anden/andre person(er) (evt. med børn) Total 3. Bor du? 46% 45% 9% 0% 100 Ingen eller flere Total 4. Hvor mange hjemmeboende børn har du? 50% 18% 17% 12% 3% 1% 0% 101 Ja Nej Total 5. Har du gennemført hvad der svarer til grundskolen? 87% 13% 97 Ja Nej Ved ikke Total 6. Har du gennemført, hvad der svarer til en gymnasieuddannelse? 36% 62% 2% 98 I arbejde som lønmodtag er I arbejde som selvstændi g Under uddannels e Ledig Pensionist/ på efterløn Andet Total 7. Er du? 23% 1% 16% 14% 35% 12% 101 Ja, erhvervsfa glig (fx lærling, specialarbe jder eller andet) Ja, kort (under 3 år) Ja, mellemlang (3-4 år) Ja, lang (over 4 år) Andet Nej Total 8. Har du fuldført en videregående uddannelse? 12% 18% 12% 7% 8% 43% 95 Ja Nej Total 9. Er du født i Danmark? 59% 41% 101 Under 5 år 5-10 år år år år Over 40 år Ved ikke Total 10. Hvor mange år har du boet i Danmark? 13% 5% 47% 21% 5% 5% 3% 38 Baggrundspørgsmål - Side: 13

14 Begge mine forældre er født i Danmark En af mine forældre er født i Danmark Begge mine forældre er født i et andet land end Danmark Total 11. Hvor er dine forældre født? 55% 5% 40% 100 Under 1 år 1-3 år 4-10 år Over 10 år Total 12. Hvor mange år har du boet i dette boligområde? 32% 19% 23% 27% 101 Meget godt Middel godt Ikke særligt godt Kan slet ikke tale dansk Total 13. Hvor godt taler du dansk? 72% 20% 5% 3% 100 Meget godt Middel godt Ikke særligt godt Kan slet ikke læse dansk Total 14. Hvor godt læser du dansk? 70% 23% 5% 2% 93 Baggrundspørgsmål - Side: 14

15 Tilfredshed med boligområdet Beboerne har svaret på, hvor tilfredse de er med området generelt, og om de kunne tænke sig at blive boende i jeres boligområde fremover. Hjælp til fortolkning Det kan være en god idé at lægge mærke til, om alle grupper er lige tilfredse, eller om der er forskel mellem eksempelvis unge og ældre. Nogle af de eventuelle forskelle mellem børn, unge og voksne vil kunne ses her i rapporten, hvis I har lavet en fuld undersøgelse. Det kan også være en fordel at udskrive delrapporter, som viser resultaterne for eksempelvis nytilflyttere, ældre, børnefamilier eller andre grupper, som er relevante i jeres område, hvis I gerne vil vide, om der er bestemte grupper, som er mindre tilfredse med området end andre. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Tilfredshed med boligområdet - Side: 15

16 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Kun lidt glad Slet ikke glad Total 7. Er du glad for at bo, her hvor du bor? 56% 41% 4% 0% 27 Meget glade Glade Kun lidt glade Slet ikke glade Total 8. Er din mor/far glade for at bo, her hvor I bor? 56% 44% 0% 0% 27 Tilfredshed med boligområdet - Side: 16

17 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Hverken eller Lidt glad Slet ikke glad Total 10. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 43% 36% 7% 14% 0% 14 Helt bestemt Det tror jeg Det tror jeg ikke Bestemt ikke Total 11. Kunne du tænke dig at bo her, når du bliver voksen? 0% 64% 21% 14% 14 Tilfredshed med boligområdet - Side: 17

18 Tilfredshed med boligområdet år Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Total 9. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 14% 50% 21% 14% 0% 14 Ja Nej Ved ikke Total 10. Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 27% 40% 33% 15 Tilfredshed med boligområdet - Side: 18

19 Tilfredshed med boligområdet - Voksne Meget glad Glad Hverken eller Kun lidt glad Slet ikke glad Total 15. Hvor glad er du for at bo i dit boligområde? 42% 39% 11% 6% 2% 100 Ja Nej Ved ikke Total 16. Kunne du tænke dig at blive boende i dit boligområde i mange år? 58% 18% 24% 101 Tilfredshed med boligområdet - Side: 19

20 Naboskab i boligområdet Naboskabs-spørgsmålene viser, hvordan beboerne oplever forholdet til naboerne. Har børnene legekammerater i området? Hilser beboerne på hinanden? Kender de hinanden så meget, at de åbner deres hjem for hinanden eller går til naboen frem for kiosken, når de mangler en kop sukker? Har de tillid nok til hinanden til at lade nogen opbevare deres ekstra nøgle? Og føler beboerne ansvar for hinanden: hjælper de hinanden, og lægger de mærke til, hvis en beboer ikke er blevet set gennem længere tid? NB! Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om forholdet mellem forskellige etniske grupper, men de tæller ikke med i trafiklyset, da ikke alle områder har beboere med anden etnisk baggrund end dansk boende. Hjælp til fortolkning Der kan sagtens være forskelle mellem grupperne, så nogle oplever, at de har et meget godt naboskab og andre ikke. Læg også mærke til, om svarene er nogenlunde ens fordelt på de mange spørgsmål, og om der er interessante forskelle. Er der eksempelvis mange der svarer negativt på spørgsmålene om tillid? Eller mange, der svarer positivt? Se mere ved at se svarene på de enkelte spørgsmål, som interesserer jer særligt - for eksempel: Se, hvor godt de forskellige aldersgrupper opfatter forholdet mellem unge og voksne i spørgsmål 15 og 17 hos de årige, spørgsmål 15 og 20 hos de årige og spørgsmål 17 hos voksne. Se, hvordan de voksne beboere opfatter åbenheden overfor nye beboere i spørgsmål 26 under voksne. Se, hvor god kontakt, beboerne vurderer, at der er mellem forskellige etniske grupper, i spørgsmål 12 hos de årige, spørgsmål 14 og 17 hos de årige og i spørgsmål 19 og 22 hos de voksne. I kan også supplere med at se på spørgsmål 68 og 72 hos voksne under temaet Accept af forskellighed samt 59 og 60 hos de årige. Se hvilken tillid beboerne angiver at have til hinanden i spørgsmål 13 hos de 6-11-årige, i spørgsmål 19 hos årige, spørgsmål 21 hos de årige og i spørgsmål 24, 28 og 30 hos de voksne. Få endnu mere at vide ved at udskrive delrapporter på enkelte grupper. Her kan I for eksempel se, om alle grupper er lige meget med i fællesskabet. I nogle boligområder kan det for eksempel ses, at de fleste har et rigtigt godt naboskab, mens en mindre gruppe (for eksempel nytilflytterne) føler sig lidt "udenfor". I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Naboskab i boligområdet - Side: 20

21 Se eventuelt ideer til, hvordan I kan forbedre naboskabet i inspirationskataloget på naboskabet.dk Naboskab i boligområdet - Side: 21

22 Naboskab i boligområdet år Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 9. Har du gode venner, som også bor, her hvor du bor? 37% 52% 7% 4% 27 Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 10. Er dig og dine venner, som også bor her, nogen gange hjemme hos hinanden? 41% 37% 15% 7% 27 Ja, altid Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 11. Må alle være med, når børnene leger udenfor, her hvor du bor? 44% 44% 11% 0% 27 Ja, meget Ja, noget Nej, kun lidt Nej, slet ikke Total 12. Er der meget drilleri, her hvor du bor? 8% 19% 50% 23% 26 Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 13. Bor der nogle voksne, her hvor du bor, som kan hjælpe dig, hvis dine forældre ikke er hjemme? 16% 36% 16% 32% 25 Naboskab i boligområdet - Side: 22

23 Naboskab i boligområdet år Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 12. Hvor mange venner med anden etnisk baggrund end din egen har du i boligområdet? 29% 21% 14% 36% 14 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 13. Hvor mange venner har du i dit boligområde? 29% 50% 7% 14% 14 Hver dag Flere gange om ugen En gang om ugen Sjældnere Total 14. Hvor tit er du sammen med andre børn og unge fra boligområdet efter skoletid? 31% 23% 23% 23% 13 Ja, flere Ja, nogle enkelte Nej Total 15. Snakker du med andre voksne i boligområdet end dem i din familie? 29% 57% 14% 14 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 16. Synes du, at det er let eller svært at få venner i dit boligområde? 21% 21% 50% 7% 0% 14 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 17. Synes du, at børn og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 29% 57% 7% 7% 14 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Total 18. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 29% 36% 36% 0% 0% 14 Nej Ja, en enkelt Ja, flere Ja, mange Total 19. Bor der nogen i boligområdet, som du kan banke på hos, hvis du ikke kan komme ind hos dig selv? 15% 31% 31% 23% 13 Naboskab i boligområdet - Side: 23

24 Naboskab i boligområdet år Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 11. Hvor mange venner har du i dit boligområde? 13% 60% 13% 13% 15 Alle De fleste Nogle enkelte Ingen Total 12. Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? 20% 53% 27% 0% 15 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 13. Hvor mange beboere med anden etnisk baggrund end din egen, taler du med i dit boligområde? 7% 60% 20% 13% 15 Ja, flere Ja, nogle enkelte Nej Total 14. Snakker du med andre voksne i dit boligområde end dine familiemedlemmer? 29% 57% 14% 14 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 15. Synes du, at det er let eller svært at få venner i dit boligområde? 20% 20% 33% 20% 7% 15 Ja, i høj grad I nogen grad Kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 16. Synes du, at dit boligområde er et sted, hvor beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen? 27% 73% 0% 0% 15 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 17. Sker det, at du hjælper nogle af beboerne i dit boligområde, hvis de har brug for hjælp? 13% 13% 47% 27% 15 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 18. Føler du dig respekteret af de andre beboere i dit boligområde? 40% 33% 27% 0% 15 Ja, i høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Nej, slet ikke Total 19. Synes du, at unge og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 27% 40% 33% 0% 0% 15 Naboskab i boligområdet - Side: 24

25 I høj grad tillid I nogen grad tillid Hverken tillid eller mistillid I nogen grad mistillid I høj grad mistillid Total 20. Har du tillid eller mistillid til beboerne i dit boligområde? 15% 54% 31% 0% 0% 13 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 21. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 27% 33% 27% 7% 7% 15 Naboskab i boligområdet - Side: 25

26 Naboskab i boligområdet - Voksne Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 17. Synes du, at unge og voksne har det godt sammen i dit boligområde? 25% 49% 16% 9% 1% 102 Alle De fleste Nogle enkelte Ingen Total 18. Hvor mange beboere i dit boligområde hilser du kort på, når du møder dem (fx ved at nikke)? 26% 50% 24% 1% 101 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 19. Hvor mange beboere med anden etnisk baggrund end din egen, taler du med i dit boligområde? 17% 54% 14% 15% 100 Meget let Let Hverken eller Svært Meget svært Total 20. Synes du generelt, at det er let eller svært at komme i kontakt med beboerne i dit boligområde? 11% 45% 36% 7% 1% 100 Ja, meget svært Ja, svært Ja, lidt svært Nej, slet ikke Total 21. Har du svært ved at have kontakt med de andre beboere på grund af sproget? 18% 9% 27% 45% 11 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 22. Synes du, at dit boligområde er et sted, hvor beboere med forskellig etnisk baggrund har det godt sammen? 23% 59% 12% 6% 94 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 23. Føler du dig respekteret af de andre beboere i dit boligområde? 34% 58% 4% 4% 98 I høj grad tillid I nogen grad tillid Hverken tillid eller mistillid I nogen grad mistillid I høj grad mistillid Total 24. Har du tillid eller mistillid til beboerne i dit boligområde? 22% 42% 27% 6% 2% 95 Naboskab i boligområdet - Side: 26

27 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 25. Synes du, at beboerne i dit boligområde er hjælpsomme? 27% 39% 17% 13% 5% 101 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 26. Synes du, at boligområdets beboere er gode eller dårlige til at vise åbenhed over for nye naboer? 12% 38% 34% 13% 4% 101 Ja, bestemt Ja, det tror jeg nok Nej, det tror jeg ikke Nej, bestemt ikke Det ved jeg ikke Total 27. Hvis du igennem nogen tid ikke har set en ældre nabo, som bor alene, vil du så undersøge, om der er sket ham/hende noget? 56% 33% 5% 1% 5% 100 De fleste Nogle stykker En enkelt Ingen Total 28. Hvor mange af dine naboer ville du bede om at opbevare din ekstra nøgle? (Du skal ikke medregne familie) 5% 25% 29% 41% 102 Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/ Aldrig Husker ikke Total 29. Hvor tit indenfor det sidste år har du snakket med andre beboere om deres personlige problemer? (Du skal ikke medregne familie) 5% 13% 27% 43% 13% 101 De fleste Nogle stykker En enkelt Ingen Total 30. Hvor mange af de andre beboere fra boligområdet ville du bede om at se efter dit barn, mens du selv løber et ærinde? (Du skal ikke medregne familie) 5% 41% 34% 20% 44 Naboskab i boligområdet - Side: 27

28 Kontakter udenfor boligområdet Beboerne er blevet spurgt til deres kontakter og engagement udenfor området. Der spørges både til deltagelse i aktiviteter og til, hvor mange personer beboerne kender og omgås. Er de for eksempel engagerede i frivilligt arbejde eller medlem af foreninger/klubber? Har de gennem det frivillige arbejde, skole, klubber eller andet kontakter udenfor området, som de kan trække på, hvis de får brug for hjælp? Beboernes kontakter udenfor området kan også være med til at bringe for eksempel nye ideer og samarbejdsmuligheder til området. Hjælp til fortolkning Også her kan der være store forskelle både på aldersgrupper, familietyper osv., som vil kunne ses i delrapporter. Se nærmere om omfanget og typen af kontakter og engagement i besvarelserne for de enkelte spørgsmål: Se, hvor meget beboerne deltager i frivilligt arbejde, sport, klubber, mv., i spørgsmål 23,24 og 25 hos unge i alderen år, og spørgsmål 31 og 32 hos voksne. Se, hvordan beboerne opfatter deres netværk udenfor området i spørgsmålene hos de voksne og hos unge i alderen år. Læg for de voksne særligt mærke til spørgsmål 35 og 36, hvis det drejer sig om netværk, som kan hjælpe i forskellige situationer. For de 6-11-årige samt årige kan I generelt se, hvor meget de laver udenfor området under hele temaet. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til at øge kontakten ud af området i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Kontakter udenfor boligområdet - Side: 28

29 Kontakter udenfor boligområdet år 1 gang om ugen 2 gange om ugen 3 eller flere gange om ugen Nej Total 14. Går du til noget efter skoletid (sport, gymnastik, musik eller andet)? 23% 19% 19% 38% 26 Ja, mange Ja, nogle stykker Ja, en enkelt Nej, ingen Total 15. Har du gode venner, som ikke bor her, hvor du bor? 46% 35% 15% 4% 26 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 29

30 Kontakter udenfor boligområdet år Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 eller mere Nej Total 20. Går du til noget i din fritid (fx sport, spejder, svømning, musik eller andet)? 21% 14% 14% 50% 14 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, mere end 2 gange om ugen Nej Total 21. Kommer du i nogle klubber udenfor dit boligområde, hvor der også kommer andre på din alder (fx pige/drengeklub, filmklub, lektiecafé osv.)? 7% 7% 43% 43% 14 Ja, en enkelt Ja, nogle stykker Ja, mange Nej Total 22. Har du gode venner udenfor dit boligområde? 8% 23% 62% 8% 13 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 23. Hvor mange venner udenfor dit boligområde ringer, sms er eller er du med hver dag? 43% 29% 14% 14% 14 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 gange om ugen eller mere Nej Total 24. Kommer du i en ungdomsklub, et fritidshjem eller lign. udenfor dit boligområde? 14% 7% 29% 50% 14 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 25. Hvor ofte laver du ting med venner der ikke bor i dit boligområde (f.eks. går i biografen, shopper, går på netcafe, kommer hjem til dem eller lign)? 7% 7% 29% 29% 29% 14 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 26. Hvor ofte deltager du i aktiviteter på skolen efter skoletid? (f.eks. spiller teater, dyrker sport/ spiller bold, laver lektier eller lign) 21% 0% 21% 14% 43% 14 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 30

31 Kontakter udenfor boligområdet år Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/aldrig Total 22. Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde (fx bestyrelser, sportstræner, spejderleder, indsamlinger, festudvalg eller andet) udenfor dit boligområde? 7% 13% 13% 67% 15 Ingen Over 5 Total 23. Hvor mange foreninger udenfor dit boligområde (klubber, sport, politik, hjælpeorganisationer, miljø, mv.) er du alt i alt medlem af? 73% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 15 Ja, 1 gang om ugen Ja, 2 gange om ugen Ja, 3 gange om ugen eller mere Nej Total 24. Kommer du i en ungdomsklub eller lign. udenfor dit boligområde? 7% 13% 0% 80% 15 Ja Nej Total 25. Har du et fritidsjob? 27% 73% 15 Ja, mange Ja, en del Ja, en enkelt Nej Total 26. Har du gode venner udenfor dit boligområde? 40% 60% 0% 0% 15 Mange Nogle stykker En enkelt Ingen Total 27. Hvor mange venner udenfor dit boligområde ringer, sms er eller er du med hver dag? 20% 67% 13% 0% 15 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 28. Hvor ofte laver du ting med venner der ikke bor i dit boligområde (f.eks. går i biografen, shopper, går på netcafe, kommer hjem til dem eller lign)? 7% 20% 27% 7% 40% 15 Dagligt Flere gange om ugen Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere Total 29. Hvor ofte deltager du i aktiviteter med klassekammerater/arbejdskolleger efter skoletid/arbejdstid? (f.eks. går i biografen, til koncerter, dyrker sport sammen eller lign) 13% 7% 20% 20% 40% 15 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 31

32 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 32

33 Kontakter udenfor boligområdet - Voksne Meget tit Tit Sjældent Meget sjældent/aldrig Total 31. Hvor tit deltager du i frivilligt arbejde (fx bestyrelser, sportstræner, spejderleder, indsamlinger, religiøse arrangementer eller andet) uden for dit boligområde? 10% 13% 26% 51% 98 Ingen Over 5 Total 32. Hvor mange foreninger uden for dit boligområde (klubber, sport, politik, hjælpeorganisationer, miljø, mv.) er du alt i alt medlem af? 63% 21% 9% 4% 1% 0% 2% 101. Hvor mange personer uden for dit boligområde, som du ikke er i familie med, men kender fx gennem dit arbejde eller fritidsaktiviteter: Mange En del Nogle enkelte Ingen Total 33. Har du besøgt eller haft besøg af indenfor de sidste 12 måneder? 14% 28% 39% 19% Er du venner med? 16% 35% 35% 13% Kan give dig gode råd i forbindelse med jobsøgning, uddannelse osv.? 36. Har du så høj grad af tillid til, at du kan tale med dem om personlige ting? 10% 12% 32% 45% 96 13% 13% 46% 27% 97 Kontakter udenfor boligområdet - Side: 33

34 Trygheden i boligområdet Beboerne har svaret på, hvor trygge de føler sig. Spørgsmålene handler også om, om beboerne er trygge ved de personer, der færdes i området, og om de vurderer, at området er et trygt sted for børn at vokse op. NB! Beboerne er også blevet spurgt, om de ser kriminalitet som et problem i området, men svaret på dette spørgsmål tæller ikke med i "trafiklyset". Hjælp til fortolkning Der kan være stor forskel på, hvor trygge forskellige grupper af beboere er, så læg mærke til, om der er bestemte grupper, som er mere utrygge end andre. Se nærmere i de enkelte spørgsmål - f.eks: Se, hvor meget beboerne opfatter kriminalitet som et problem i området, i spørgsmål 39 for de årige og spørgsmål 49 for de voksne. Se, om børnene må lege alene ude, i spørgsmål 21 under børn. Læg eventuelt også mærke til spørgsmål 52 for voksne, hvor de voksne svarer på, om de synes, området er trygt for børn Se eventuelt beboernes ideer til at gøre området mere trygt i bilaget til denne rapport, som indeholder besvarelserne på fritekst-spørgsmålene i spørgeskemaerne. Find eventuelt ud af endnu mere om tryghedsfølelsen for forskellige grupper ved at udskrive delrapporter for børnefamilier, nytilflyttere osv. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til, hvordan I kan gøre området mere trygt, i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Trygheden i boligområdet - Side: 34

35 Trygheden i boligområdet år Ja, tit Ja, nogen gange Nej, ikke så tit Nej, aldrig Total 20. Synes du tit det sker, at ting bliver ødelagt her hvor du bor? 8% 24% 32% 36% 25 Ja Nej Total 21. Må du gerne lege uden for alene, her hvor du bor? 92% 8% 24 Ja, mange gange Ja, nogle gange Ja, en enkelt gang Nej, aldrig Total 22. Har du prøvet at få stjålet noget, her hvor du bor? 0% 25% 12% 62% 24 Trygheden i boligområdet - Side: 35

36 Trygheden i boligområdet år Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 35. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 29% 36% 36% 0% 0% 14 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 36. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 29% 29% 29% 14% 0% 14 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 37. Sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 0% 7% 14% 43% 36% 14 Trygheden i boligområdet - Side: 36

37 Trygheden i boligområdet år Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 38. Synes du, at kriminalitet er et problem i dit boligområde? 7% 13% 40% 40% 15 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 39. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 27% 40% 33% 0% 0% 15 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 40. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 13% 40% 33% 13% 0% 15 Helt sikkert Sikkert Ved ikke Sikkert ikke Helt sikkert ikke Total 41. Tror du at beboerne i boligområdet ville hjælpe hvis de hørte nogen råbe om hjælp? 27% 20% 47% 7% 0% 15 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 42. Hvor ofte sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 0% 7% 53% 27% 13% 15 Trygheden i boligområdet - Side: 37

38 Trygheden i boligområdet - Voksne Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Total 49. Synes du, at kriminalitet er et problem i dit boligområde? 7% 21% 38% 34% 98 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 50. Er du tryg eller utryg ved at bo i dit boligområde? 31% 48% 12% 5% 4% 98 Meget tryg Tryg Hverken eller Utryg Meget utryg Total 51. Er du tryg eller utryg ved at færdes alene i dit boligområde? 23% 50% 16% 5% 5% 98 Meget trygt Trygt Hverken eller Utrygt Meget utrygt Total 52. Er dit boligområde et trygt eller utrygt sted for børn at bo? 19% 49% 22% 5% 4% 95 Meget tit Tit Af og til Sjældent Aldrig Total 53. Sker det, at du føler dig utryg ved personer, der færdes i dit boligområde? 4% 2% 31% 34% 29% 97 Trygheden i boligområdet - Side: 38

39 Det fysiske miljø i boligområdet Beboerne har givet deres vurdering af de fælles arealer i boligområdet - både indendørs og udendørs - og mulighederne for at bruge dem til for eksempel at lege, spise og mødes med andre beboere. Derudover er de blevet spurgt, hvor meget de reelt bruger dem. NB!! Vurderingen af de indendørs rammer tæller ikke med i det samlede "trafiklys" for de voksne. Hjælp til fortolkning Der kan også her være stor forskel på, hvordan eksempelvis børn og voksne svarer. Se mere om vurderingen af fællesarealerne i de enkelte spørgsmål: Læg først mærke til, hvor meget beboerne selv synes, de bruger området se spørgsmål 37 for voksne, spørgsmål 32 og 35 for de årige, spørgsmål 28 og 31 for de årige og spørgsmål 16 for børn. Se vurderingen af de indendørs rammer i spørgsmål 46 for voksne, spørgsmål 34 for de årige, spørgsmål 30 for de årige og spørgsmål 18 for børn. Se vurderingen af de udendørs rammer i spørgsmål for voksne, spørgsmål 31 for de årige, spørgsmål 27 for de årige og spørgsmål 17 og 19 for børn. I spørgsmål for voksne kan I mere specifikt se, hvordan beboerne vurderer de udendørs muligheder for forskellige aktiviteter. Måske er der gode muligheder for at spise mad udendørs, men ikke for at spille bold og lege? Eller omvendt? Se, om de unge synes, der er nok at lave for dem i området i spørgsmål 37 for de årige og spørgsmål 33 for de årige. (Sammenhold eventuelt med de unges besvarelser under temaet Ressourcerne i boligområdet.) Se børnenes vurdering af legepladser i spørgsmål 19 for børn. Se, om beboerne synes, at andre beboere passer godt på de fælles områder, i spørgsmål 48 for voksne, spørgsmål 38 for de årige og spørgsmål 34 for de årige. Se eventuelt beboernes ideer til at gøre de fysiske rammer i bilaget til denne rapport, som indeholder besvarelser på fritekst-spørgsmålene i spørgeskemaerne. Få endnu mere at vide ved at udskrive delrapporter på for eksempel ældre, børnefamilier og alene-boende og se, om jeres fællesarealer er lige gode for alle grupper. I kan også sammenligne "trafiklyset" for jeres undersøgelse med "trafiklyset" der viser et gennemsnit af svarene indenfor kategorien fra alle undersøgelser gennemført indenfor det seneste år. Dog skal sammenligningen tages med forbehold, idet det ikke vides hvor mange undersøgelser der er gennemført, og dermed vides ikke, hvor stort sammenligningsgrundlaget er. Dertil kan der være forskel mellem de forskellige afdelingers struktur, ejerforhold Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 39

40 og andre ting, der kan gøre sammenligningsgrundlaget mere usikkert. Se eventuelt ideer til at forbedre det fysiske miljø i inspirationskataloget på naboskabet.dk. Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 40

41 Det fysiske miljø i boligområdet år Ja, tit Ja, nogen gange Nej,ikke så tit Nej, aldrig Total 16. Leger du tit udenfor her hvor du bor alene eller sammen med venner? 35% 54% 12% 0% 26 Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ikke så mange Nej, ingen Total 17. Er der gode steder at lege udenfor her, hvor du bor? 27% 46% 27% 0% 26 Ja, mange Ja, nogle stykker Nej, ikke så mange Nej, ingen Total 18. Er der gode steder at lege indenfor her hvor du bor? 16% 48% 24% 12% 25 Ja Nej Total 19. Er der en god legeplads, her hvor du bor? 83% 17% 23 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 41

42 Det fysiske miljø i boligområdet år Mange Kun få Nej Total 27. Er der gode udendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 21% 36% 43% 14 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent/Aldri g Der er ingen Total 28. Hvor tit bruger du og dine venner de udendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 14% 7% 29% 36% 14% 14 Mange Kun få Nej Total 30. Synes du, at der er gode indendørs steder i boligområdet, hvor du og dine venner kan være sammen? 21% 21% 57% 14 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent/Aldri g Der er ingen Total 31. Hvor tit bruger du og dine venner de indendørs steder i boligområdet hvor I kan være sammen? 31% 0% 23% 23% 23% 13 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 33. Er der nok for børn/unge at lave i dit boligområde? 14% 36% 29% 21% 14 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 34. Synes du, at dem der bor i boligområdet er gode eller dårlige til at passe på de fælles ting og de fælles steder? 7% 36% 43% 7% 7% 14 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 42

43 Det fysiske miljø i boligområdet år Mange Kun få Nej Total 30. Er der gode udendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 13% 40% 47% 15 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 31. Hvor tit bruger du og dine venner de udendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 0% 13% 47% 40% 15 Mange Kun få Nej Total 33. Er der gode indendørs steder i dit boligområde, hvor du og dine venner kan være sammen? 13% 33% 53% 15 Meget tit Tit Nogen gange Sjældent Total 34. Hvor tit bruger du og dine venner de indendørs steder i boligområdet, hvor I kan være sammen? 7% 0% 27% 67% 15 Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Total 36. Er der nok for unge at lave i dit boligområde? 13% 13% 27% 47% 15 Meget gode Gode Hverken eller Dårlige Meget dårlige Total 37. Synes du, at beboerne i dit boligområde er gode eller dårlige til at passe på fællesarealerne og de fælles ting? 20% 27% 33% 13% 7% 15 Det fysiske miljø i boligområdet - Side: 43

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere