Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung"

Transkript

1 Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst RENO-FF AS. Reservedele: Opgiv altid kompressor type, nr. og årstal (se typeskilt på kabinet.) CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Det erklæres herved, at nedenfor nævnte trykluftanlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne i: 2006/ 42/EØF - Maskindirektivet 2004/ 108/EØF - EMC direktivet 1987/404/EØF - Simple trykbeholdere 2006/ 95/EØF - Lavspændingsdirektivet Type: MONSUN AIR- F Max. Bar: Anlæg nr.: AIR-F Produktion nr.: Shahriyar Katoozian Egå den: Shahriyar Katoozian (Produktionsleder) RENO-FF AS RENO-FF AS Nymarksvej 2, Thyregod Åmarksvej 1 DK-7323 Give DK-8250 Egå Tel Tel Fax Fax

2 RENO-FF AS RENO-FF AS Bank: BG Bank Nymarksvej 2, Thyregod Åmarksvej 1 Swift: DABADKKK DK-7323 Give DK-8250 Egå Iban: DK Tel Tel CVR: Fax Fax

3 /DK Indholdsfortegnelse: Side: 1 INFORMATIONER Identifikation / konstruktionsgrundlag Symbolforklaring Generelle oplysninger Korrekte driftsforhold Håndtering TEKNISKE DATA Tekniske specifikationer Elektriske forbindelser Tilslutning for kuglehane Mål og vægt Kompressorblok SIKKERHED Generelle sikkerhedsregler Sikkerhedsregler for arbejdsstedet og operatør Beskyttelsesforanstaltninger Uhensigtsmæssig brug af kompressoren OPSTILLING ANVISNINGER FØR OPSTART Placering - anvisninger Modtagerkontrol Kompressorrum principskitse Trykluft tilslutning El tilslutning Rotationsretning START opstart STOP Nedslukning af kompressoren Start efter lang tids stilstand DRIFT BETJENING Komponenternes funktion princip Betjening kontrolpanel-funktionsknapper Betjening display- menuindstilling Frekvensstyring VEDLIGEHOLDELSE / SERVICEINTERVALLER Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Generelle sikkerhedsregler vedr. Vedligeholdelse og service Aflastning af anlægget Rensning generelt Rensning eller udskiftning af luftfilter Kontrollere olieniveauet Udskiftning af oliefilter Udskiftning af olie Rensning af oliekøleren Stramning af kileremme Udskiftning af kileremme FEJLFINDIMGSSKEMA SMØREOLIETABEL INF EL-DIAGRAM

4 /DK 1 INFORMATIONER 1.1 Symbolforklaring Denne instruktionsmanual er forsynet med en serie symboler (piktogrammer) der viser de forskellige risici og øvrige faremomenter der findes i forbindelse med kompressoren. Beskrivelse af piktogrammerne følger standarden ISO 7000 standarden. Læsning af brugsanvisningen er obligatorisk Fare: Vedligeholdelse (se brugsanvisning) Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. Fare: Elektriske kredsløb Fare: Varme - rør ikke ved maskinen der hvor den er varm Fare: Lav temperatur - følg brugsanvisningen Fare: Komponenter og udstyr under tryk/ Udgang for varme eller giftige gasser. Fare: Automatisk funktion - starter uden advarsel Alle operationer beskrevet i denne brugsanvisning med dette symbol må kun udføres af specielt kvalificeret personale.

5 /DK 1.2 Generelle oplysninger f.f. MONSUN AIR kompressor er blevet produceret i henhold til gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Kompressoren er blevet afprøvet og testet for funktionalitet og sikkerhed inden levering. Denne brugsanvisning henvender sig til brugere af kompressoren generelt og skal betragtes som en integreret del af kompressoren. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele kompressorens brugsliv, indtil endelig bortskaffelse, eller indgåelse i et eventuelt salg af kompressoren. Denne brugsanvisning angår udelukkende selve kompressoren og ikke andre komponenter eller andet udstyr der indgår i installationen. Oplysning om sådanne andre enheder skal søges i de pågældende manualer. Kompressoren er konstrueret til levering af trykluft til industriel brug. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst RENO-FF A/S herom. 1.3 Korrekte driftsforhold Kompressoren er konstrueret til at komprimere ren luft (luften må ikke indeholde urenheder, eksplosive dampe eller skadelige partikler). Kompressoren er ligeledes konstrueret for tilslutning til en godkendt trykluftbeholder med tilstrækkelig kapacitet og max. Beregningstryk min. 10% over kompressorens drifttryk. Af hensyn til sikkerhed, køling og lydniveau skal alle paneler i kabinettet være korrekt monteret under drift. Indgangstryk bar Atmosfærisk luft Max. Tryk bar Se dataskilt på kabinet Installation Indendørs / frostfri Omgivelsestemperatur C Min. +3 Max. +30 El-forsyning V/HZ/A Se dataskilt på kabinet 1.4 Håndtering Må ikke vippes mere end en vinkel på 10. Fare for tipning mm A min B max. 520 C min D max. 520

6 /DK 2 TEKNISKE DATA 2.1 Tekniske specifikationer Type Ydelse (m3/min) Motor (effekt) 7,5 bar 10 bar 13 bar 15 bar kw HK AIR-E 11 0,52-1,76 0,45-1,50 0,35-1,16 0,28-0, AIR-E 15 0,67-2,24 0,59-1,96 0,45-1,51 0,37-1, AIR-E 18,5 0,87-2,91 0,79-2,62 0,66-2,20 0,57-1,89 18,5 25 AIR-E 22 1,04-3,46 0,93-3,10 0,80-2,66 0,69-2, AIR-E ,31-4,38 1,20-4,01 1,06-3,52 0,91-3, Type Lydniveau 1 db (A) Oliemængde 2 (Liter) AIR ,5 AIR ,5 AIR 18,5 71 8,5 AIR ,5 AIR ,5 1) Lydniveau målt i 1 meters afstand i henhold til DS/ISO ) SHELL Corena D46 - se olietabel INF Elektriske forbindelser Type Forsikring 380V 420 V Tilledning Minimum tværsnit for kabel ( mm 2 ) 380V AIR-F A 6,0 AIR-F A 6,0 AIR-F 18,5 50 A 10,0 AIR-F A 10,0 AIR-F A 16,0 2.3 Tilslutning for kuglehane Alle f.f. MONSUN AIR kompressorer bliver leveret med tilslutninger for kuglehaner.af transportmæssige årsager bliver de leveret løse sammen med anlægget, som derefter skal påmonteres ved opstilling af denne. Type tilslutning AIR-F ¾ " AIR-F 18, ¼ Til forbindelse mellem kompressoranlæg og trykluftbeholder skal der bruges fleksibleslanger.

7 /DK 2.4 Mål og vægt f.f.monsun AIR-F11 - AIR-F15 Type Kompressorblok NK Dimensioner B x L x H mm Vægt kg AIR-F x 992 x AIR-F x 992 x f.f.monsun AIR-F18,5 AIR-F 1 30 Type Kompressorblok NK Dimensioner B x L x H mm Vægt kg AIR-F 18, x 1281 x AIR-F x 1281 x AIR1-F x 1281 x

8 /DK 2.5 Kompressorblok f.f.monsun AIR-F11 AIR-F15 NK 60 A Kompressorenhed H Olie til køler G 1/2 B Indsugning med luftfilter J Olie retur fra køler G 1/2 C Oliebeholder K Tilslutning til temp. Føler M10 x 1 D Oliefilter L Oliepåfyldning E Separator element M Olie aftapning G 1/2 F Minimumstrykventil N Luft afgang G 1/2 G Sikkerhedsventil G 1/4 O Tilslutning til trykafbryder G 1/4 f.f.monsun AIR-F18,5 AIR1-F 30 NK 100 A Kompressorenhed H Olie til køler G 1/2 B Indsugning med luftfilter J Olie retur fra køler G 1/2 C Oliebeholder K Tilslutning til temp. Føler M 10x1 D Oliefilter L Oliepåfyldning E Separator element M Olie aftapning G 1/2 F Minimumstrykventil N Luft afgang G 1/2 G Sikkerhedsventil G 1/4 O Tilslutning til trykafbryder G 1/4

9 /DK 3 SIKKERHED 3.1 Generelle sikkerhedsregler Kompressoren må ikke placeres i områder hvor der er risiko for brand eller eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne der er monteret på kompressoren. Uhensigtsmæssig brug af trykluft kan være til fare for mennesker og dyr og kan i værste fald være dræbende. Peg aldrig med trykluft mod et levende væsen. Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret Personale (elektriker). Der må under ingen omstændigheder gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Varm overflade Dele af kompressoren kan blive meget varme. Kompressoren skal være afkølet inden service eller reparation. 3.2 Sikkerhedsregler for arbejdsstedet og operatør Operatørens arbejdsplads på opstillingsstedet er foran anlægget. Man skal aldrig klatre op på kompressoren. Kun autoriseret og kvalificeret personale må arbejde med kompressoren. Operatøren skal inden ibrugtagning af kompressoren have læst og forstået denne brugermanual. Det samme gælder for personale der har med opstilling af anlægget at gøre, samt servicemontører. Opstillingsstedet skal holdes ren og tør.

10 /DK 3.3 Beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsespaneler (fig.1); Tjener til at beskytte operatoren og må ikke skiftes eller fjernes. Top panel Venstre Sideskærm El-kasse dør Højre sideskærm Frontpanel Figur 1 : Beskyttelsespaneler Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. FARE: Roterende dele; beskyttelsesskærme må kun fjernes når kompressoren er slukket/stoppet og er afkølet. For at stoppe kompressoren: I tilfælde af nødstop eller almindelig STOP, tryk på det røde nødstop knap. I tilfælde af service eller reparation, skal kompressoren yderligere isoleres fra strømkilden og trykluftsystemet. 3.4 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren Fabrikantens ansvar ophører i tilfælde af: Ukorrekt anvendelse af utrænet eller forsømmeligt personale. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. Forkert installation. Installation uden trykluftbeholder af tilstrækkelig kapacitet. Installation i støvfyldt omgivelse (eks.: Cement). Forkert elektrisk tilslutning. Mangelfyld vedligeholdelse. Brug af uoriginale reservedele. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. Indgreb i sikkerhedsventilen. Forøgelse af maksimumtrykket på grund af indgreb. Brug af kompressoren uden paneler og skærme.

11 /DK 4 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START Kompressoren leveres komplet, afprøvet og med påfyldt olie. Kompressoren udgør et selvstændigt trykluftanlæg og kræver kun el-tilslutning og tilslutning til trykluftbeholder af passende størrelse for at sikre problemfri drift. Kompressoren skal placeres på et fast, plant gulv. Kompressoren kræver normalt ikke forankring, men skal være i vater. Juster om nødvendigt med stålmellemlag under maskinsko. Kompressoren skal opstilles i et rum med god ventilation for at undgå, at køleluften hæver den omgivende temperatur til mere end 30 C. 4.1 Placering / Anvisninger Ved opstilling af kompressoren bemærk venligst følgende punkter: Brug kun standard certificerede udstyr til at løfte kompressoren med (se punkt 1.4). Løse dele fastgøres hvis nødvendigt, før kompressor løftes op/flyttes. Kompressorrummet skal være køligt og rent men frostfrit. Omgivelsestemperatur skal Ligge mellem min. +3 C og max.+30 C. Nødvendig luftmængde til ventilation for kompressorrummet skal sikres. Minimum luftfugtighed skal sikres. Indsugning for køleluft skal arrangeres således at ingen løse partikler kan suges ind. Kompressoren må ikke opstilles i områder hvor der er risiko for brand eller Eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Kompressoren bør ikke installeres hvor der forekommer cementstøv, silliciastøv eller andre støvpartikler i atmosfæren uden påmontering af et specielt støvfilter på luftindsugningen. Kontakt venligst RENO-FF A/S. Se i øvrigt afsnit Modtagerkontrol Kontroller STRAKS ved modtagelse, at kompressoren ikke har transportskader. Indpakningsmaterialer som f.eks. træ, søm, og plastik kan være farlige for børn og bør ikke efterlades, hvor børn kan komme til dem. De bør i stedet bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. 1. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler og kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele samt at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. 2. Kontroller at alle sikringer i el-tavlen er installeret korrekt og efterspændt. 3. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt.

12 /DK 4.3 Kompressorrum principskitse 4.4 Trykluft tilslutning Kompressoren bør tilsluttes trykluftbeholderen med en fleksibel slange, konstrueret til det pågældende driftstryk og temperatur og med et tværsnit der mindst svarer til tværsnittet på kompressorens luftafgang. Tilslutning med fleksibel slange Receiver Receiver Receiver Receiver Compressor Compressor Compressor Compressor Separator Forkert tilslutning Rigtig tilslutning Enhver skade forårsaget af forkert tilslutning og efterspænding falder udenfor garantien.

13 /DK 4.5 El tilslutning Den elektriske tilslutning skal foretages af aut. el-installatør i henhold til stedlige myndigheders krav samt gældende EU-regler med iagttagelse af følgende punkter: 1. Der skal monteres en aflåselig hovedafbryder nær ved kompressoren. 2. Kompressoren må under ingen omstændigheder tilsluttes stikdåser der ikke overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og/eller ikke er udstyret med hovedkontakt/afbrydere og korrekt jordforbindelse. 3. Hvis det er nødvendigt at styre kompressoren på afstand, er det vigtigt, at der placeres et advarselsskilt på kompressoren med følgende ordlyd: FARE - fjernbetjent kompressor, starter uden advarsel. 4. Check at strømforsyningen passer til kompressoren, samt at alle kabelsamlinger er korrekt tilsluttet. 5. Kompressorens el-tavle må aldrig tilsluttes strøm uden først at være tilsluttet jordledning. Der vil altid være en risiko, når kompressoren startes første gang på grund af muligheden for beskadigelse under transport m.m. 6. Kabelføringen skal have ledere med tilstrækkelig tværsnit til at klare kompressorens strømforbrug ved fuld belastning. 7. Kabel nr. 1, 2 og 3 er faser L1, L2 og L3, kablet med nr. 4 er neutral leder, og det grøn/gule kabel er jordleder. 4.6 Rotationsretning VIGTIGT! - En Pil under remskiven angiver den korrekte rotationsretning. Vær sikker på at rotationsretningen er rigtig. Hvis rotationsretningen er forkert, og kompressoren kører selv en kort tid, er der risiko for at kompressorblokken bliver beskadiget eller ødelagt. Bemærk: Kompressoren vil blive beskadiget, hvis rotationsretningen er forkert for mere end 2 sekunder. Rotationsretningen kan konstateres ved, kort tilslutning af kompressoren ved brug af den grønne ON og den røde OFF knap, mens frontpanelet er åbent. Rotationskontrollen med åbent frontpanel, skal foretages på en sikker og forsvarlig måde, for at undgå enhver potentiel fare. Efter at have sikret sig at rotationsretningen er korrekt, monteres alle paneler før start af kompressoren, da panelerne udformet som et væsentligt sikkerhedsværn, og styrer samtidigt gennemstrømningen af afkølingsluften.

14 /DK 4.7 Start- opstart Ved opstart gør som følgende: 1. Start kompressoren 2 eller 3 gange ca. 5 sekunder, og sluk med det samme igen. På den måde kan olien spredes i smøringssystemet /smøreveje. 2. Tilslut kompressoren til en trykluftbeholder, hvis det er muligt. 3. Luk altid kuglehanen for luftudgang når kompressoren skal stoppes. 4.8 Stop af kompressoren Luk for trykluftudgang, ved at dreje på kuglehaneventilen. Vent i 3 minutter indtil kompressoren selv stopper (nu er kompressoren i automatisk standby funktion). Nu kan den røde stop knap trykkes ned. N.B: Ved normal drift, vil kompressoren automatisk stoppe, hvis kompressoren har kørt i aflast i mindst 3 minutter, når trykket falder til det indstillede last tryk, vil kompressoren igen automatisk starte op. Hvis der laves fjern start/stop evt. med et ur skal stop proceduren være sådan at kompressoren altid kører indtil tomgangstimeren automatisk stopper kompressoren. 4.9 Start efter lang tids stilstand Hvis kompressoren står ubenyttet i mere end 3 måneder før den startes, er det nødvendig til at gøre følgende inden den sættes i gang igen: Skruen på kompressoren drejes et par gange ved at dreje ventilatoren med hånden i rotationsretningen. Kontrolventil fjernes, der hældes ca. 0,1 liter Olie i. (samme olie type som er i Kompressoren, se venligst INF-479). Ventilatoren drejes en gang til i samme retning. Check oliestanden i oliebeholderen. Påfyld olie hvis nødvendig. Stram kileremme (afsnit 6.10). Rigtig omløbsretning sikres! Start kompressoren 2 eller 3 gange i 5 sekunder. Sluk kompressoren med det samme igen så olien kan cirkulere i smøringssystemet/ smøreveje. Hold øje med kompressorens driftsforløb i mindst 15 minutter.

15 /DK 5 Drift BETJENING 5.1 Komponenternes funktion - princip Kompressorenheden Set forfra. Omløbsretningen er imod urets retning. En Pil under remskiven angiver den korrekte rotationsretning. Figur 2 : Kompressorenheden Indsugningsfilter Det er monteret direkte på kontrolventilen. Filtret har en finhed på 10 µm og dens funktion er at filtrere indsugningsluften. Indsugningsfilteret skal udskiftes med jævne mellemrum. Brug altid originale dele hvis det skal skiftes. Ellers bortfalder garantien. Trykafbryder - Kun ved modeller uden elektronisk styring Trykafbryderen er forbundet til systemluften gennem en slange. Trykafbryderen styrer kontrolventilen. Indstillingerne for P max. og P min. Justeres med trykafbryderen. o P max. : er den øverste trykgrænse hvor kompressoren vil stoppe ved normal drift. o P min. : er den nederste trykgrænse hvor kompressoren vil genstarte ved normal drift. Vigtigt: Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i kontrolventilen og/eller pressostaten, eller gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter.

16 /DK Kontrolventil Ventilen er monteret direkte på kompressorblokken. Den styrer indsugningsluftmængden (fig.3). Figur 3 : Kontrolventil Minimum-trykventil Minimum-trykventil er anbragt på kompressorens afgang og før efterkøleren. Den har 2 funktioner: Som en minimum-trykventil forhindrer den at trykket for den leverede trykluft ikke falder under 4,5bar. Dette tryk er nødvendigt for at sikre oliecirkulationen inde i kompressoren. Som en kontraventil forhindrer den en tilbagestrømning af trykluften fra systemet til kompressoren. Ventilen virker automatisk. Der må ikke foretages indgreb i indstillingen af denne. Olieseparatoren Den fjerner olien fra den olieholdige trykluft, hvorefter trykluften kun indeholder 3-5 ppm olie i afgangsluften. pakning Trykluft Fra forfilter Olie retur Trykluft Figur 4 : Oliesparatoren Oliefilter Oliefilter renser kompressorolien. Den har en finhed på 5-10 µm.

17 /DK Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen er placeret på separator blokken og sikre at trykket ikke overstiger systemtrykket med mere end 1-2bar over det normale driftstryk. 5.2 Betjening kontrolpanel- funktionsknapper Figur 5 : Kontrolpanel Funktionsknappernes funktion: 1 START-knap: Starter kompressoren 2 STOP-knap: Stopper kompressoren Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Forrige menu Forhøjning af parameter Aktivere INFO sektionen (visning af fejl, vedligeholdelsesinterval). Næste menu Nedsætning af parameter Aktivere INFO sektionen (visning af fejl, Vedligeholdelsesinterval). Aktiverer Ændring Godkendelse af ændring af parameter Efter 2 sekunder kode input At forlade menu At annullere parameter indtastning (fortryd-knap) Oversigt af fejlmeddelelser henholdsvis; Alarm/vedligeholdelse. 7 Display A Grøn Er slukket : Blinker: Er tændt: Kompressoren er slukket eller er i fejl tilstand. Kompressoren er tændt men motor kører ikke. Kompressoren er tændt og motoren kører. B Rød Er slukket : Blinker: Er tændt: Ingen Alarm, fejl eller forstyrrelse. Servicealarm, vedligeholdelse men ingen fejl eller forstyrrelse. Alarm fejl - forstyrrelse.

18 /DK 5.3 Betjening display- menuindstilling Eksempel : Display når kompressoren er tændt og kører last. 8 4 C 8. 3 b a r L a s t 1. linie: På den første (øverste) linie vises altid: - på venstre side: Den aktuelle temperatur for kompressoren, som bliver målt ved hjælp af temperaturføleren. - på højre side: Det aktuelle tryk målt ved hjælp af trykføleren. 2. linie: På den anden (nederste) linie visses: - Operationsmeddelelser - driftstilstand - Alarm-fejl og vedligeholdelsesmeddelelser. - Menu sektionen (for eksempel: parameter og indstillingsværdierne). Operations og driftsmeddelelser Følgende operationsmeddelelser kan vises på displayet: - Klar til start: Styringen er klar for drift, men ikke startet. - Auto genstart: Tidsforsinkelsen efter strømsvigt - Genstart timer: Tids-forsinkelse for Start efter aflast. - Køletørrer start: Tids-forsinkelse for opstart efter start af køletørrer. - Start signal: Kompressor venter på trykværdi. - Start: Kompressor starter. - Last: Kompressor er i drift. - Aflast timer: Kompressor kører aflast. - Stop mode: kompressor er stoppet. ALARM og fejlmeddelelser Hvis der opstår en Alarm eller fejlmeddelelse visses den i den nederste linie (linie 2) Indtil fejlen er rettet og problemet er blevet løst. Hvis der forekommer mere end en fejlmeddelelse skiftes de for hver 3 sekunder på displayet.

19 /DK Hoved Menu Hold ENTER knappen ned i 2 sekunder ( 0000 vises i displayet). Ved hjælp af rul-op ( ) og rul-ned ( ) knapper kan man bladre i hovedmenuen. Den ønskede menu vælges ved at taste (ENTER). Menu 0001 skal vælges for at få adgang til disse undermenuer: Kunde parameter- undermenu > K u n d e p a r a m. < Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring L.tryk.høj##.#bar Fra dette niveau vil kompressoren køre aflast L.tryk.høj##.#bar Fra dette niveau vil kompressoren køre lastet tilstand Start.kontr. LOC/EXT Valg af lokal (LOC) eller fjernstyring (EXT). Tryk.kontr.### LOC/EXT Tryk kontrol (LOC) lokal (EXT) eksternt. Aut. genstart ON: Aut. Genstart af kompressoren er slået til OFF: Aut. Genstart af kompressoren er slået fra Genstart ##s Kan indstilles fra 0 99 sekunder. Forsinkelse af auto.genstart. Tryk.unit BAR eller PSI Temp.unit C (Celsius) eller F (Farenheit) Service data- undermenu > S e r v i c e d a t a < Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring Luftfilt.i #####h Serviceinterval for luftfilter. Kan indstilles fra timer Oliefilt.i #####h Serviceinterval for oliefilter. Kan indstilles fra timer Olie.sk.i #####h Serviceinterval for olieskift. Kan indstilles fra timer Olie.sep.i #####h Serviceinterval for olieseparator. Kan indstilles fra timer Nød.stop ### ON: Overskridelse af et serviceinterval stopper kompressoren. OFF: Overskridelse af et serviceinterval stopper ikke kompressoren.

20 /DK Operatør parameter- undermenu > O p e r a t ø r. p a r a m< Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring St./del.tid ##s Tiden for opstart af motor. Y/D Kan indstilles fra 3 30 sekunder. Aflasttid ####s Indstilling for aflasttid. Kan indstilles fra sekunder. Stop tid ###s Tids-forsinkelse for opstart af komp. efter en fejl- Nødstop til mulig genstart af kompressoren. Kan indstilles fra sekunder. Køletør.tid##min Tids-forsinkelse for opstart af komp. Når køletørrer er startet. Denne er kun vigtig når en af udgangene (output) er sat til at være køletørrer (I/O Config.) Kan indstilles fra 0 60 min. Filter tid ##s Tids-forsinkelse efter lastet tilstand for differencetryksovervågning af filter. Kan indstilles fra 0 60 sekunder. Grundlastvalg### Valgmulighed: JA/ NEJ (YES/NO) NO: Styring styrer kun kompressoren. YES: Styringen styrer kompressoren og samtidig styrer Last/aflast skift for denne og andre tilkoblede kompressorer. Driftstimer######h Driftstimetæller. Fra timer. Lasttimer######h Timetæller for kompressoren i lastet tilstand. Fra timer.

21 /DK 5.4 Frekvensstyring Indstilling Fabriksindstilling: Eksempel ved 10 bars Anlæg: Indkoblingstryk 8,5bar Udkoblingstryk 10 bar Indstillingsværdier for Frekvensomformer: Forklaring: Procenttal-beregningsværdi (%) Procenttal-beregningsværdi 50 % Minimum tilladt omdrejningstal 34 % Proportionalfaktor 100 % (P- Faktor) Genindkoblingstid 15-20s (I- Faktor) Differencen mellem ind og udkoblingstryk samt værdien af procenttal-beregningsværdi bruges af styringen til at beregne reguleringspunktet. I vores eksempel er differencetryket på 1,5 bar. Procenttal-beregningsværdi er sat til 50 %. Nu beregnes der fra disse værdier; ved hvilket tryk styringen starter med at regulere. Beregningsformlen er: Indkoblingstryk + (Differensetryket x procenttal-beregningsværdi) = reguleringspunktet. I vore tilfælde er det: 8,5 bar + (1,5 bar x 50 % )= 9,25bar Forklaring: Minimum tilladt omdrejningstal Minimum tilladte omdrejningstal er det mindste tilladte omdrejningstal som er forubestemt fra fabrikken. Ved denne værdi forsikres der at frekvensomformer kan fungere fejlfrit. Det er også vigtigt med hensyn til smøring af kompressorenheden, at minimums omdrejningstal overholdes. Denne værdi må ikke laves om på. Proportionalfaktor / Genindkoblingstid Disse værdier må ikke ændres af brugeren.

22 /DK DISPLAY og Styring for Frekvensomformer Displayets primære funktion udover at fremvisse den aktuelle drift er også at fremvisse eventuelle fejl og forstyrrelser ved denne. Ved normal og uforstyrret drift visser displayet den aktuelle driftstilstand (aktuelle Frekvens eller LS = Low Speed). Ved fejl visser displayet fejlkoder som vi forklarer senere. Bruger parameter: Styringen er frigivet med en bruger programoverflade, som er begrænset til 10 punkter og består af følgende parameter: CP1: Standard CP-Parameter CP2: Reguleringspunkt CP3: Minimal Frekvens (default: 0Hz) CP4: Maksimal Frekvens (default: 50Hz) Undtagelse: AIR-F 5,5kW 7,5kW(60 Hz) CP5: Accelerationstid højre om CP6: Decelerationstid højre om CP7: Aktuelle Belastning CP8: Spidsbelastning CP9: Sidste Fejl meddelelse CP10: Sidste 8 Fejl meddelelser (visses som kode) Ibrugtagning adgang til CP menu: For at få adgang til menuen CP, tryk på taste: FUNC./SPEED. Nu bliver der vist: CP1 menuen. Ved hjælp af Tasterne Start og Stop er det nu muligt at vælge og bladre i de enkelte CP parameter, Ved hjælp af tasten FUNC./SPEED kan man se værdierne for det enkelte parameter. 5-digit LED display Interface Kontrol BUS-Operation "Tændt" (Kun for 00.F ) Funktions / Error display Normal "tændt" Error "blinker" Dobeltfunktion keyboard RS232/RS485 (kun for 00.F )

23 /DK FEJLFINDININGSSKEMA FOR FREKVENSSTYRING Bemærk! a) Alt arbejde skal udføres af aut. SERVICEMONTØRER. b) Før der udføres arbejde på kompressoren skal der tages alle relevante sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i denne manual. Fejl kode Mulig årsag Afhjælpning E.dOH Motorværn eller PTC på klemme T1/T2 er blevet aktiveret. / Overbelastning af motor. a)modstand på klemme T1/t2 > 1650 Ohm b)overbelastning af motor c)brud på kabel for temperatur føler. a+b) Undersøg om motoren får Tilstrækkelig med køleluft. c) Undersøg og ret brud på kabel. Evt. undersøg årsag for overbelastning E.OH E.OL E.OP For høj temperatur for Køler a) ikke tilstrækkelig luftstrømning til køler b) omgivelsestemperatur er for høj c) Luftfilter er defekt elle tilstoppet Filtermåtte er snavset. Overbelastningsfejl. a)forkert indstilling b)mekanisk fejl eller overbelastning af applikation. c)forkert dimensionering af omformer Overspændingsfejl Spænding i mellemstrømkreds er for høj a) Indgangsspænding er for høj b) forstyrrelse ved indgangsstrøm c) P faktor er for høj - Genindkoblingstid er for kort A+b+c) Som regel det er nok med at skifte filtermåtte. Endvidere gøres køleren ren. Tilkald Montør A+b)Fjern forstyrrelse spænding ved indgangsspænding. c) Forlæng Genindkoblingstid reducer P faktor. E.Puci Funktionsfejl Ingen løsning Udskift Udstyr. E.UP Underspænding a) Spænding i mellemstrømkreds er for lav. Indgangsspænding er for lav eller ustabil. b) P faktor er for høj - Genindkoblingstid er for kort a)tilførelse af tilstrækkelig spæning b)forlæng Genindkoblingstid reducer P faktor. E.UPh E.Pu Fase til hovedstrøm mangler Generelle Funktionsfejl

24 /DK 6 VEDLIGEHOLDELSE/SERVICEINTERVALLER Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges ellers bortfalder garantien. Kontrollere timetælleren på betjeningspanel og undersøg antal driftstimer. 6.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Vedligeholdelses og serviceintervaller Vedligeholdelse og service Inden igangsætning Kontroller oliestand. Kontroller kileremmenes stramning. Efter de første 2 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. Efter de første 24 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. Efter de første 50 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. For hver Udføres af brugeren 100 timers drift: Kontroller oliestand, arbejdstrykket og temperaturen. Kontroller kileremmenes stramning. Efter de første 250 timers drift: Udskift olien Kontroller om luftfilterets renhedsgrad. Undersøg serviceinterval som er nedskrevet i driftsjournalen (option) Udskift oliefilter Stram alle rørføringer/fittings og elektriske forbindelser. Kontroller alle skruede dele/forbindelser og stram dem om nødvendigt. Kontroller kileremmenes stramning Kontroller kileremmenes parallelitet. Kontroller alle rørføringer for utæthed. Skru tæt om nødvendigt. For hver (Mindst hver 12 måneder) 2000 timers drift: Udskift oliefilter Udskift olien Udskift luftfilter For hver (Mindst hver 12 måneder) For hver (Mindst hver 18 måneder) 4000 timers drift: timers drift: Kontroller og juster indstillingen for sluttrykket hvis nødvendigt. Skru alle elektriske forbindelser fast. Kontroller kileremmenes stramning. evt. udskift kilerem Rens oliekøleren Olieskueglasset afmonteres og rengøres. Kontroller anlægget for utæthed. Kontrollere pakninger m.m. Kontroller kuglelejre i remstrammeren. Udskift om nødvendigt. Kontroller om aflast-tiden er 3min. Den skal ikke være mindre end 3min. Som 2000 timers service Separatorpatron udskiftes Udskift kugleleje i remstrammer hvis nødvendigt. Udskift separatorpatron. Udskift olie. Udskift oliefilter. Udskift luftfilter. Udskift kugleleje i remstrammer hvis nødvendigt.

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34483/DK f.f. MONSUN AIR-E 3 - AIR-E 55 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung. 34486/DK f.f. MONSUN AIR-C 3 & AIR-C 4 trykluftanlæg April 2006 Rev.: 1

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung. 34486/DK f.f. MONSUN AIR-C 3 & AIR-C 4 trykluftanlæg April 2006 Rev.: 1 Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34486/DK f.f. MONSUN AIR-C 3 & AIR-C 4 trykluftanlæg April 2006 Rev.: 1 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere