Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung"

Transkript

1 Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst RENO-FF AS. Reservedele: Opgiv altid kompressor type, nr. og årstal (se typeskilt på kabinet.) CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Det erklæres herved, at nedenfor nævnte trykluftanlæg er i overensstemmelse med bestemmelserne i: 2006/ 42/EØF - Maskindirektivet 2004/ 108/EØF - EMC direktivet 1987/404/EØF - Simple trykbeholdere 2006/ 95/EØF - Lavspændingsdirektivet Type: MONSUN AIR- F Max. Bar: Anlæg nr.: AIR-F Produktion nr.: Shahriyar Katoozian Egå den: Shahriyar Katoozian (Produktionsleder) RENO-FF AS RENO-FF AS Nymarksvej 2, Thyregod Åmarksvej 1 DK-7323 Give DK-8250 Egå Tel Tel Fax Fax

2 RENO-FF AS RENO-FF AS Bank: BG Bank Nymarksvej 2, Thyregod Åmarksvej 1 Swift: DABADKKK DK-7323 Give DK-8250 Egå Iban: DK Tel Tel CVR: Fax Fax

3 /DK Indholdsfortegnelse: Side: 1 INFORMATIONER Identifikation / konstruktionsgrundlag Symbolforklaring Generelle oplysninger Korrekte driftsforhold Håndtering TEKNISKE DATA Tekniske specifikationer Elektriske forbindelser Tilslutning for kuglehane Mål og vægt Kompressorblok SIKKERHED Generelle sikkerhedsregler Sikkerhedsregler for arbejdsstedet og operatør Beskyttelsesforanstaltninger Uhensigtsmæssig brug af kompressoren OPSTILLING ANVISNINGER FØR OPSTART Placering - anvisninger Modtagerkontrol Kompressorrum principskitse Trykluft tilslutning El tilslutning Rotationsretning START opstart STOP Nedslukning af kompressoren Start efter lang tids stilstand DRIFT BETJENING Komponenternes funktion princip Betjening kontrolpanel-funktionsknapper Betjening display- menuindstilling Frekvensstyring VEDLIGEHOLDELSE / SERVICEINTERVALLER Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Generelle sikkerhedsregler vedr. Vedligeholdelse og service Aflastning af anlægget Rensning generelt Rensning eller udskiftning af luftfilter Kontrollere olieniveauet Udskiftning af oliefilter Udskiftning af olie Rensning af oliekøleren Stramning af kileremme Udskiftning af kileremme FEJLFINDIMGSSKEMA SMØREOLIETABEL INF EL-DIAGRAM

4 /DK 1 INFORMATIONER 1.1 Symbolforklaring Denne instruktionsmanual er forsynet med en serie symboler (piktogrammer) der viser de forskellige risici og øvrige faremomenter der findes i forbindelse med kompressoren. Beskrivelse af piktogrammerne følger standarden ISO 7000 standarden. Læsning af brugsanvisningen er obligatorisk Fare: Vedligeholdelse (se brugsanvisning) Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. Fare: Elektriske kredsløb Fare: Varme - rør ikke ved maskinen der hvor den er varm Fare: Lav temperatur - følg brugsanvisningen Fare: Komponenter og udstyr under tryk/ Udgang for varme eller giftige gasser. Fare: Automatisk funktion - starter uden advarsel Alle operationer beskrevet i denne brugsanvisning med dette symbol må kun udføres af specielt kvalificeret personale.

5 /DK 1.2 Generelle oplysninger f.f. MONSUN AIR kompressor er blevet produceret i henhold til gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Kompressoren er blevet afprøvet og testet for funktionalitet og sikkerhed inden levering. Denne brugsanvisning henvender sig til brugere af kompressoren generelt og skal betragtes som en integreret del af kompressoren. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele kompressorens brugsliv, indtil endelig bortskaffelse, eller indgåelse i et eventuelt salg af kompressoren. Denne brugsanvisning angår udelukkende selve kompressoren og ikke andre komponenter eller andet udstyr der indgår i installationen. Oplysning om sådanne andre enheder skal søges i de pågældende manualer. Kompressoren er konstrueret til levering af trykluft til industriel brug. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.åndemiddelluft), skal der tilsluttes efterbehandlingsudstyr. Kontakt venligst RENO-FF A/S herom. 1.3 Korrekte driftsforhold Kompressoren er konstrueret til at komprimere ren luft (luften må ikke indeholde urenheder, eksplosive dampe eller skadelige partikler). Kompressoren er ligeledes konstrueret for tilslutning til en godkendt trykluftbeholder med tilstrækkelig kapacitet og max. Beregningstryk min. 10% over kompressorens drifttryk. Af hensyn til sikkerhed, køling og lydniveau skal alle paneler i kabinettet være korrekt monteret under drift. Indgangstryk bar Atmosfærisk luft Max. Tryk bar Se dataskilt på kabinet Installation Indendørs / frostfri Omgivelsestemperatur C Min. +3 Max. +30 El-forsyning V/HZ/A Se dataskilt på kabinet 1.4 Håndtering Må ikke vippes mere end en vinkel på 10. Fare for tipning mm A min B max. 520 C min D max. 520

6 /DK 2 TEKNISKE DATA 2.1 Tekniske specifikationer Type Ydelse (m3/min) Motor (effekt) 7,5 bar 10 bar 13 bar 15 bar kw HK AIR-E 11 0,52-1,76 0,45-1,50 0,35-1,16 0,28-0, AIR-E 15 0,67-2,24 0,59-1,96 0,45-1,51 0,37-1, AIR-E 18,5 0,87-2,91 0,79-2,62 0,66-2,20 0,57-1,89 18,5 25 AIR-E 22 1,04-3,46 0,93-3,10 0,80-2,66 0,69-2, AIR-E ,31-4,38 1,20-4,01 1,06-3,52 0,91-3, Type Lydniveau 1 db (A) Oliemængde 2 (Liter) AIR ,5 AIR ,5 AIR 18,5 71 8,5 AIR ,5 AIR ,5 1) Lydniveau målt i 1 meters afstand i henhold til DS/ISO ) SHELL Corena D46 - se olietabel INF Elektriske forbindelser Type Forsikring 380V 420 V Tilledning Minimum tværsnit for kabel ( mm 2 ) 380V AIR-F A 6,0 AIR-F A 6,0 AIR-F 18,5 50 A 10,0 AIR-F A 10,0 AIR-F A 16,0 2.3 Tilslutning for kuglehane Alle f.f. MONSUN AIR kompressorer bliver leveret med tilslutninger for kuglehaner.af transportmæssige årsager bliver de leveret løse sammen med anlægget, som derefter skal påmonteres ved opstilling af denne. Type tilslutning AIR-F ¾ " AIR-F 18, ¼ Til forbindelse mellem kompressoranlæg og trykluftbeholder skal der bruges fleksibleslanger.

7 /DK 2.4 Mål og vægt f.f.monsun AIR-F11 - AIR-F15 Type Kompressorblok NK Dimensioner B x L x H mm Vægt kg AIR-F x 992 x AIR-F x 992 x f.f.monsun AIR-F18,5 AIR-F 1 30 Type Kompressorblok NK Dimensioner B x L x H mm Vægt kg AIR-F 18, x 1281 x AIR-F x 1281 x AIR1-F x 1281 x

8 /DK 2.5 Kompressorblok f.f.monsun AIR-F11 AIR-F15 NK 60 A Kompressorenhed H Olie til køler G 1/2 B Indsugning med luftfilter J Olie retur fra køler G 1/2 C Oliebeholder K Tilslutning til temp. Føler M10 x 1 D Oliefilter L Oliepåfyldning E Separator element M Olie aftapning G 1/2 F Minimumstrykventil N Luft afgang G 1/2 G Sikkerhedsventil G 1/4 O Tilslutning til trykafbryder G 1/4 f.f.monsun AIR-F18,5 AIR1-F 30 NK 100 A Kompressorenhed H Olie til køler G 1/2 B Indsugning med luftfilter J Olie retur fra køler G 1/2 C Oliebeholder K Tilslutning til temp. Føler M 10x1 D Oliefilter L Oliepåfyldning E Separator element M Olie aftapning G 1/2 F Minimumstrykventil N Luft afgang G 1/2 G Sikkerhedsventil G 1/4 O Tilslutning til trykafbryder G 1/4

9 /DK 3 SIKKERHED 3.1 Generelle sikkerhedsregler Kompressoren må ikke placeres i områder hvor der er risiko for brand eller eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne der er monteret på kompressoren. Uhensigtsmæssig brug af trykluft kan være til fare for mennesker og dyr og kan i værste fald være dræbende. Peg aldrig med trykluft mod et levende væsen. Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret Personale (elektriker). Der må under ingen omstændigheder gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter. Varm overflade Dele af kompressoren kan blive meget varme. Kompressoren skal være afkølet inden service eller reparation. 3.2 Sikkerhedsregler for arbejdsstedet og operatør Operatørens arbejdsplads på opstillingsstedet er foran anlægget. Man skal aldrig klatre op på kompressoren. Kun autoriseret og kvalificeret personale må arbejde med kompressoren. Operatøren skal inden ibrugtagning af kompressoren have læst og forstået denne brugermanual. Det samme gælder for personale der har med opstilling af anlægget at gøre, samt servicemontører. Opstillingsstedet skal holdes ren og tør.

10 /DK 3.3 Beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelsespaneler (fig.1); Tjener til at beskytte operatoren og må ikke skiftes eller fjernes. Top panel Venstre Sideskærm El-kasse dør Højre sideskærm Frontpanel Figur 1 : Beskyttelsespaneler Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. FARE: Roterende dele; beskyttelsesskærme må kun fjernes når kompressoren er slukket/stoppet og er afkølet. For at stoppe kompressoren: I tilfælde af nødstop eller almindelig STOP, tryk på det røde nødstop knap. I tilfælde af service eller reparation, skal kompressoren yderligere isoleres fra strømkilden og trykluftsystemet. 3.4 Uhensigtsmæssig brug af kompressoren Fabrikantens ansvar ophører i tilfælde af: Ukorrekt anvendelse af utrænet eller forsømmeligt personale. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. Forkert installation. Installation uden trykluftbeholder af tilstrækkelig kapacitet. Installation i støvfyldt omgivelse (eks.: Cement). Forkert elektrisk tilslutning. Mangelfyld vedligeholdelse. Brug af uoriginale reservedele. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. Indgreb i sikkerhedsventilen. Forøgelse af maksimumtrykket på grund af indgreb. Brug af kompressoren uden paneler og skærme.

11 /DK 4 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START Kompressoren leveres komplet, afprøvet og med påfyldt olie. Kompressoren udgør et selvstændigt trykluftanlæg og kræver kun el-tilslutning og tilslutning til trykluftbeholder af passende størrelse for at sikre problemfri drift. Kompressoren skal placeres på et fast, plant gulv. Kompressoren kræver normalt ikke forankring, men skal være i vater. Juster om nødvendigt med stålmellemlag under maskinsko. Kompressoren skal opstilles i et rum med god ventilation for at undgå, at køleluften hæver den omgivende temperatur til mere end 30 C. 4.1 Placering / Anvisninger Ved opstilling af kompressoren bemærk venligst følgende punkter: Brug kun standard certificerede udstyr til at løfte kompressoren med (se punkt 1.4). Løse dele fastgøres hvis nødvendigt, før kompressor løftes op/flyttes. Kompressorrummet skal være køligt og rent men frostfrit. Omgivelsestemperatur skal Ligge mellem min. +3 C og max.+30 C. Nødvendig luftmængde til ventilation for kompressorrummet skal sikres. Minimum luftfugtighed skal sikres. Indsugning for køleluft skal arrangeres således at ingen løse partikler kan suges ind. Kompressoren må ikke opstilles i områder hvor der er risiko for brand eller Eksplosion eller hvor der under arbejdsprocessen frigives farlige dampe f.eks. opløsningsmidler, brændbare dampe, alkohol, benzin osv. Kompressoren bør ikke installeres hvor der forekommer cementstøv, silliciastøv eller andre støvpartikler i atmosfæren uden påmontering af et specielt støvfilter på luftindsugningen. Kontakt venligst RENO-FF A/S. Se i øvrigt afsnit Modtagerkontrol Kontroller STRAKS ved modtagelse, at kompressoren ikke har transportskader. Indpakningsmaterialer som f.eks. træ, søm, og plastik kan være farlige for børn og bør ikke efterlades, hvor børn kan komme til dem. De bør i stedet bortskaffes på en økologisk forsvarlig måde. 1. Kontroller transmissionskobling og ventilatorskærm for buler og kontroller at afskærmningen ikke er i kontakt med de bevægelige dele samt at alle bevægelige dele er effektivt beskyttet. 2. Kontroller at alle sikringer i el-tavlen er installeret korrekt og efterspændt. 3. Kontroller at alle monteringsskruer er strammet korrekt.

12 /DK 4.3 Kompressorrum principskitse 4.4 Trykluft tilslutning Kompressoren bør tilsluttes trykluftbeholderen med en fleksibel slange, konstrueret til det pågældende driftstryk og temperatur og med et tværsnit der mindst svarer til tværsnittet på kompressorens luftafgang. Tilslutning med fleksibel slange Receiver Receiver Receiver Receiver Compressor Compressor Compressor Compressor Separator Forkert tilslutning Rigtig tilslutning Enhver skade forårsaget af forkert tilslutning og efterspænding falder udenfor garantien.

13 /DK 4.5 El tilslutning Den elektriske tilslutning skal foretages af aut. el-installatør i henhold til stedlige myndigheders krav samt gældende EU-regler med iagttagelse af følgende punkter: 1. Der skal monteres en aflåselig hovedafbryder nær ved kompressoren. 2. Kompressoren må under ingen omstændigheder tilsluttes stikdåser der ikke overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og/eller ikke er udstyret med hovedkontakt/afbrydere og korrekt jordforbindelse. 3. Hvis det er nødvendigt at styre kompressoren på afstand, er det vigtigt, at der placeres et advarselsskilt på kompressoren med følgende ordlyd: FARE - fjernbetjent kompressor, starter uden advarsel. 4. Check at strømforsyningen passer til kompressoren, samt at alle kabelsamlinger er korrekt tilsluttet. 5. Kompressorens el-tavle må aldrig tilsluttes strøm uden først at være tilsluttet jordledning. Der vil altid være en risiko, når kompressoren startes første gang på grund af muligheden for beskadigelse under transport m.m. 6. Kabelføringen skal have ledere med tilstrækkelig tværsnit til at klare kompressorens strømforbrug ved fuld belastning. 7. Kabel nr. 1, 2 og 3 er faser L1, L2 og L3, kablet med nr. 4 er neutral leder, og det grøn/gule kabel er jordleder. 4.6 Rotationsretning VIGTIGT! - En Pil under remskiven angiver den korrekte rotationsretning. Vær sikker på at rotationsretningen er rigtig. Hvis rotationsretningen er forkert, og kompressoren kører selv en kort tid, er der risiko for at kompressorblokken bliver beskadiget eller ødelagt. Bemærk: Kompressoren vil blive beskadiget, hvis rotationsretningen er forkert for mere end 2 sekunder. Rotationsretningen kan konstateres ved, kort tilslutning af kompressoren ved brug af den grønne ON og den røde OFF knap, mens frontpanelet er åbent. Rotationskontrollen med åbent frontpanel, skal foretages på en sikker og forsvarlig måde, for at undgå enhver potentiel fare. Efter at have sikret sig at rotationsretningen er korrekt, monteres alle paneler før start af kompressoren, da panelerne udformet som et væsentligt sikkerhedsværn, og styrer samtidigt gennemstrømningen af afkølingsluften.

14 /DK 4.7 Start- opstart Ved opstart gør som følgende: 1. Start kompressoren 2 eller 3 gange ca. 5 sekunder, og sluk med det samme igen. På den måde kan olien spredes i smøringssystemet /smøreveje. 2. Tilslut kompressoren til en trykluftbeholder, hvis det er muligt. 3. Luk altid kuglehanen for luftudgang når kompressoren skal stoppes. 4.8 Stop af kompressoren Luk for trykluftudgang, ved at dreje på kuglehaneventilen. Vent i 3 minutter indtil kompressoren selv stopper (nu er kompressoren i automatisk standby funktion). Nu kan den røde stop knap trykkes ned. N.B: Ved normal drift, vil kompressoren automatisk stoppe, hvis kompressoren har kørt i aflast i mindst 3 minutter, når trykket falder til det indstillede last tryk, vil kompressoren igen automatisk starte op. Hvis der laves fjern start/stop evt. med et ur skal stop proceduren være sådan at kompressoren altid kører indtil tomgangstimeren automatisk stopper kompressoren. 4.9 Start efter lang tids stilstand Hvis kompressoren står ubenyttet i mere end 3 måneder før den startes, er det nødvendig til at gøre følgende inden den sættes i gang igen: Skruen på kompressoren drejes et par gange ved at dreje ventilatoren med hånden i rotationsretningen. Kontrolventil fjernes, der hældes ca. 0,1 liter Olie i. (samme olie type som er i Kompressoren, se venligst INF-479). Ventilatoren drejes en gang til i samme retning. Check oliestanden i oliebeholderen. Påfyld olie hvis nødvendig. Stram kileremme (afsnit 6.10). Rigtig omløbsretning sikres! Start kompressoren 2 eller 3 gange i 5 sekunder. Sluk kompressoren med det samme igen så olien kan cirkulere i smøringssystemet/ smøreveje. Hold øje med kompressorens driftsforløb i mindst 15 minutter.

15 /DK 5 Drift BETJENING 5.1 Komponenternes funktion - princip Kompressorenheden Set forfra. Omløbsretningen er imod urets retning. En Pil under remskiven angiver den korrekte rotationsretning. Figur 2 : Kompressorenheden Indsugningsfilter Det er monteret direkte på kontrolventilen. Filtret har en finhed på 10 µm og dens funktion er at filtrere indsugningsluften. Indsugningsfilteret skal udskiftes med jævne mellemrum. Brug altid originale dele hvis det skal skiftes. Ellers bortfalder garantien. Trykafbryder - Kun ved modeller uden elektronisk styring Trykafbryderen er forbundet til systemluften gennem en slange. Trykafbryderen styrer kontrolventilen. Indstillingerne for P max. og P min. Justeres med trykafbryderen. o P max. : er den øverste trykgrænse hvor kompressoren vil stoppe ved normal drift. o P min. : er den nederste trykgrænse hvor kompressoren vil genstarte ved normal drift. Vigtigt: Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i kontrolventilen og/eller pressostaten, eller gøres forsøg på at sætte driftstrykket højere end det tryk der er angivet for den pågældende kompressor og trykluftbeholder i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter.

16 /DK Kontrolventil Ventilen er monteret direkte på kompressorblokken. Den styrer indsugningsluftmængden (fig.3). Figur 3 : Kontrolventil Minimum-trykventil Minimum-trykventil er anbragt på kompressorens afgang og før efterkøleren. Den har 2 funktioner: Som en minimum-trykventil forhindrer den at trykket for den leverede trykluft ikke falder under 4,5bar. Dette tryk er nødvendigt for at sikre oliecirkulationen inde i kompressoren. Som en kontraventil forhindrer den en tilbagestrømning af trykluften fra systemet til kompressoren. Ventilen virker automatisk. Der må ikke foretages indgreb i indstillingen af denne. Olieseparatoren Den fjerner olien fra den olieholdige trykluft, hvorefter trykluften kun indeholder 3-5 ppm olie i afgangsluften. pakning Trykluft Fra forfilter Olie retur Trykluft Figur 4 : Oliesparatoren Oliefilter Oliefilter renser kompressorolien. Den har en finhed på 5-10 µm.

17 /DK Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen er placeret på separator blokken og sikre at trykket ikke overstiger systemtrykket med mere end 1-2bar over det normale driftstryk. 5.2 Betjening kontrolpanel- funktionsknapper Figur 5 : Kontrolpanel Funktionsknappernes funktion: 1 START-knap: Starter kompressoren 2 STOP-knap: Stopper kompressoren Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Menu : Ændring: Drift: Forrige menu Forhøjning af parameter Aktivere INFO sektionen (visning af fejl, vedligeholdelsesinterval). Næste menu Nedsætning af parameter Aktivere INFO sektionen (visning af fejl, Vedligeholdelsesinterval). Aktiverer Ændring Godkendelse af ændring af parameter Efter 2 sekunder kode input At forlade menu At annullere parameter indtastning (fortryd-knap) Oversigt af fejlmeddelelser henholdsvis; Alarm/vedligeholdelse. 7 Display A Grøn Er slukket : Blinker: Er tændt: Kompressoren er slukket eller er i fejl tilstand. Kompressoren er tændt men motor kører ikke. Kompressoren er tændt og motoren kører. B Rød Er slukket : Blinker: Er tændt: Ingen Alarm, fejl eller forstyrrelse. Servicealarm, vedligeholdelse men ingen fejl eller forstyrrelse. Alarm fejl - forstyrrelse.

18 /DK 5.3 Betjening display- menuindstilling Eksempel : Display når kompressoren er tændt og kører last. 8 4 C 8. 3 b a r L a s t 1. linie: På den første (øverste) linie vises altid: - på venstre side: Den aktuelle temperatur for kompressoren, som bliver målt ved hjælp af temperaturføleren. - på højre side: Det aktuelle tryk målt ved hjælp af trykføleren. 2. linie: På den anden (nederste) linie visses: - Operationsmeddelelser - driftstilstand - Alarm-fejl og vedligeholdelsesmeddelelser. - Menu sektionen (for eksempel: parameter og indstillingsværdierne). Operations og driftsmeddelelser Følgende operationsmeddelelser kan vises på displayet: - Klar til start: Styringen er klar for drift, men ikke startet. - Auto genstart: Tidsforsinkelsen efter strømsvigt - Genstart timer: Tids-forsinkelse for Start efter aflast. - Køletørrer start: Tids-forsinkelse for opstart efter start af køletørrer. - Start signal: Kompressor venter på trykværdi. - Start: Kompressor starter. - Last: Kompressor er i drift. - Aflast timer: Kompressor kører aflast. - Stop mode: kompressor er stoppet. ALARM og fejlmeddelelser Hvis der opstår en Alarm eller fejlmeddelelse visses den i den nederste linie (linie 2) Indtil fejlen er rettet og problemet er blevet løst. Hvis der forekommer mere end en fejlmeddelelse skiftes de for hver 3 sekunder på displayet.

19 /DK Hoved Menu Hold ENTER knappen ned i 2 sekunder ( 0000 vises i displayet). Ved hjælp af rul-op ( ) og rul-ned ( ) knapper kan man bladre i hovedmenuen. Den ønskede menu vælges ved at taste (ENTER). Menu 0001 skal vælges for at få adgang til disse undermenuer: Kunde parameter- undermenu > K u n d e p a r a m. < Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring L.tryk.høj##.#bar Fra dette niveau vil kompressoren køre aflast L.tryk.høj##.#bar Fra dette niveau vil kompressoren køre lastet tilstand Start.kontr. LOC/EXT Valg af lokal (LOC) eller fjernstyring (EXT). Tryk.kontr.### LOC/EXT Tryk kontrol (LOC) lokal (EXT) eksternt. Aut. genstart ON: Aut. Genstart af kompressoren er slået til OFF: Aut. Genstart af kompressoren er slået fra Genstart ##s Kan indstilles fra 0 99 sekunder. Forsinkelse af auto.genstart. Tryk.unit BAR eller PSI Temp.unit C (Celsius) eller F (Farenheit) Service data- undermenu > S e r v i c e d a t a < Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring Luftfilt.i #####h Serviceinterval for luftfilter. Kan indstilles fra timer Oliefilt.i #####h Serviceinterval for oliefilter. Kan indstilles fra timer Olie.sk.i #####h Serviceinterval for olieskift. Kan indstilles fra timer Olie.sep.i #####h Serviceinterval for olieseparator. Kan indstilles fra timer Nød.stop ### ON: Overskridelse af et serviceinterval stopper kompressoren. OFF: Overskridelse af et serviceinterval stopper ikke kompressoren.

20 /DK Operatør parameter- undermenu > O p e r a t ø r. p a r a m< Under menuen åbnes ved at trykke på ENTER Parameter Forklaring St./del.tid ##s Tiden for opstart af motor. Y/D Kan indstilles fra 3 30 sekunder. Aflasttid ####s Indstilling for aflasttid. Kan indstilles fra sekunder. Stop tid ###s Tids-forsinkelse for opstart af komp. efter en fejl- Nødstop til mulig genstart af kompressoren. Kan indstilles fra sekunder. Køletør.tid##min Tids-forsinkelse for opstart af komp. Når køletørrer er startet. Denne er kun vigtig når en af udgangene (output) er sat til at være køletørrer (I/O Config.) Kan indstilles fra 0 60 min. Filter tid ##s Tids-forsinkelse efter lastet tilstand for differencetryksovervågning af filter. Kan indstilles fra 0 60 sekunder. Grundlastvalg### Valgmulighed: JA/ NEJ (YES/NO) NO: Styring styrer kun kompressoren. YES: Styringen styrer kompressoren og samtidig styrer Last/aflast skift for denne og andre tilkoblede kompressorer. Driftstimer######h Driftstimetæller. Fra timer. Lasttimer######h Timetæller for kompressoren i lastet tilstand. Fra timer.

21 /DK 5.4 Frekvensstyring Indstilling Fabriksindstilling: Eksempel ved 10 bars Anlæg: Indkoblingstryk 8,5bar Udkoblingstryk 10 bar Indstillingsværdier for Frekvensomformer: Forklaring: Procenttal-beregningsværdi (%) Procenttal-beregningsværdi 50 % Minimum tilladt omdrejningstal 34 % Proportionalfaktor 100 % (P- Faktor) Genindkoblingstid 15-20s (I- Faktor) Differencen mellem ind og udkoblingstryk samt værdien af procenttal-beregningsværdi bruges af styringen til at beregne reguleringspunktet. I vores eksempel er differencetryket på 1,5 bar. Procenttal-beregningsværdi er sat til 50 %. Nu beregnes der fra disse værdier; ved hvilket tryk styringen starter med at regulere. Beregningsformlen er: Indkoblingstryk + (Differensetryket x procenttal-beregningsværdi) = reguleringspunktet. I vore tilfælde er det: 8,5 bar + (1,5 bar x 50 % )= 9,25bar Forklaring: Minimum tilladt omdrejningstal Minimum tilladte omdrejningstal er det mindste tilladte omdrejningstal som er forubestemt fra fabrikken. Ved denne værdi forsikres der at frekvensomformer kan fungere fejlfrit. Det er også vigtigt med hensyn til smøring af kompressorenheden, at minimums omdrejningstal overholdes. Denne værdi må ikke laves om på. Proportionalfaktor / Genindkoblingstid Disse værdier må ikke ændres af brugeren.

22 /DK DISPLAY og Styring for Frekvensomformer Displayets primære funktion udover at fremvisse den aktuelle drift er også at fremvisse eventuelle fejl og forstyrrelser ved denne. Ved normal og uforstyrret drift visser displayet den aktuelle driftstilstand (aktuelle Frekvens eller LS = Low Speed). Ved fejl visser displayet fejlkoder som vi forklarer senere. Bruger parameter: Styringen er frigivet med en bruger programoverflade, som er begrænset til 10 punkter og består af følgende parameter: CP1: Standard CP-Parameter CP2: Reguleringspunkt CP3: Minimal Frekvens (default: 0Hz) CP4: Maksimal Frekvens (default: 50Hz) Undtagelse: AIR-F 5,5kW 7,5kW(60 Hz) CP5: Accelerationstid højre om CP6: Decelerationstid højre om CP7: Aktuelle Belastning CP8: Spidsbelastning CP9: Sidste Fejl meddelelse CP10: Sidste 8 Fejl meddelelser (visses som kode) Ibrugtagning adgang til CP menu: For at få adgang til menuen CP, tryk på taste: FUNC./SPEED. Nu bliver der vist: CP1 menuen. Ved hjælp af Tasterne Start og Stop er det nu muligt at vælge og bladre i de enkelte CP parameter, Ved hjælp af tasten FUNC./SPEED kan man se værdierne for det enkelte parameter. 5-digit LED display Interface Kontrol BUS-Operation "Tændt" (Kun for 00.F ) Funktions / Error display Normal "tændt" Error "blinker" Dobeltfunktion keyboard RS232/RS485 (kun for 00.F )

23 /DK FEJLFINDININGSSKEMA FOR FREKVENSSTYRING Bemærk! a) Alt arbejde skal udføres af aut. SERVICEMONTØRER. b) Før der udføres arbejde på kompressoren skal der tages alle relevante sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i denne manual. Fejl kode Mulig årsag Afhjælpning E.dOH Motorværn eller PTC på klemme T1/T2 er blevet aktiveret. / Overbelastning af motor. a)modstand på klemme T1/t2 > 1650 Ohm b)overbelastning af motor c)brud på kabel for temperatur føler. a+b) Undersøg om motoren får Tilstrækkelig med køleluft. c) Undersøg og ret brud på kabel. Evt. undersøg årsag for overbelastning E.OH E.OL E.OP For høj temperatur for Køler a) ikke tilstrækkelig luftstrømning til køler b) omgivelsestemperatur er for høj c) Luftfilter er defekt elle tilstoppet Filtermåtte er snavset. Overbelastningsfejl. a)forkert indstilling b)mekanisk fejl eller overbelastning af applikation. c)forkert dimensionering af omformer Overspændingsfejl Spænding i mellemstrømkreds er for høj a) Indgangsspænding er for høj b) forstyrrelse ved indgangsstrøm c) P faktor er for høj - Genindkoblingstid er for kort A+b+c) Som regel det er nok med at skifte filtermåtte. Endvidere gøres køleren ren. Tilkald Montør A+b)Fjern forstyrrelse spænding ved indgangsspænding. c) Forlæng Genindkoblingstid reducer P faktor. E.Puci Funktionsfejl Ingen løsning Udskift Udstyr. E.UP Underspænding a) Spænding i mellemstrømkreds er for lav. Indgangsspænding er for lav eller ustabil. b) P faktor er for høj - Genindkoblingstid er for kort a)tilførelse af tilstrækkelig spæning b)forlæng Genindkoblingstid reducer P faktor. E.UPh E.Pu Fase til hovedstrøm mangler Generelle Funktionsfejl

24 /DK 6 VEDLIGEHOLDELSE/SERVICEINTERVALLER Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges ellers bortfalder garantien. Kontrollere timetælleren på betjeningspanel og undersøg antal driftstimer. 6.1 Tabel for vedligeholdelse og serviceintervaller Vedligeholdelses og serviceintervaller Vedligeholdelse og service Inden igangsætning Kontroller oliestand. Kontroller kileremmenes stramning. Efter de første 2 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. Efter de første 24 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. Efter de første 50 timers drift: Kontroller oliestand og kileremmenes stramning. For hver Udføres af brugeren 100 timers drift: Kontroller oliestand, arbejdstrykket og temperaturen. Kontroller kileremmenes stramning. Efter de første 250 timers drift: Udskift olien Kontroller om luftfilterets renhedsgrad. Undersøg serviceinterval som er nedskrevet i driftsjournalen (option) Udskift oliefilter Stram alle rørføringer/fittings og elektriske forbindelser. Kontroller alle skruede dele/forbindelser og stram dem om nødvendigt. Kontroller kileremmenes stramning Kontroller kileremmenes parallelitet. Kontroller alle rørføringer for utæthed. Skru tæt om nødvendigt. For hver (Mindst hver 12 måneder) 2000 timers drift: Udskift oliefilter Udskift olien Udskift luftfilter For hver (Mindst hver 12 måneder) For hver (Mindst hver 18 måneder) 4000 timers drift: timers drift: Kontroller og juster indstillingen for sluttrykket hvis nødvendigt. Skru alle elektriske forbindelser fast. Kontroller kileremmenes stramning. evt. udskift kilerem Rens oliekøleren Olieskueglasset afmonteres og rengøres. Kontroller anlægget for utæthed. Kontrollere pakninger m.m. Kontroller kuglelejre i remstrammeren. Udskift om nødvendigt. Kontroller om aflast-tiden er 3min. Den skal ikke være mindre end 3min. Som 2000 timers service Separatorpatron udskiftes Udskift kugleleje i remstrammer hvis nødvendigt. Udskift separatorpatron. Udskift olie. Udskift oliefilter. Udskift luftfilter. Udskift kugleleje i remstrammer hvis nødvendigt.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere