Hahnemann - Homøopatiens Far

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hahnemann - Homøopatiens Far"

Transkript

1 Hahnemann - Homøopatiens Far Af: Einar Moe Denne artikel handler om oprøreren og rebellen Samuel Hahnemann, - manden som trodsede det medicinske citadel, og skabte et nyt medicinsk system, skabte uro og kamp og satte individet i centrum for al behandling. Ikke bakterier og virus, men simili, similibus curentur (lignende helbreder lignende). Et princip som i dag som for 150 år siden har fået adskillige medicinere til at se rødt. Kampen vil endnu vare længe, men den dag vil komme hvor homøopatien får sin retmæssige plads blandt de medicinske retninger, som er til gavn for den syge og lidende menneskehed. Samuel Hahnemann opvækst Christian Friedrich Samuel Hahnemann, homøopatiens far, blev født d. 10. april 1755 i Meissen. Meissen er som bekendt en by i Sachsen. Den ligger på venstre bred af Elben, mellem sideelvene Meisse og Triebisch. I følge Hahnemanns eget udsagn er hans fødeby en af de smukkeste steder i Tyskland. Det kuperede terræn sammen med smukke gamle bygninger giver Meissen et pittoresk udseende. Blandt bygningerne er særligt katedralen kendt. Den er et mesterværk i ældre gotisk stil. Meissen har også en berømt skole, den såkaldte Fyrsteskole, og udenfor byen ligger den verdensberømte porcelænsfabrik, som er den ældste i Europa. Alle har vel hørt udtrykket Meissenporcelæn. Hahnemanns forældre var Christian Gotfried Hahnemann og Johanne Christine, født Spiess. Faderen var porcelænsmaler, og man ved at han har skrevet et lille arbejde om Maling med vandfarver. Han havde aldrig fået mulighed for at drive videnskabelige studier, men havde et sundt og fornuftigt syn på godt og ondt, og idealistiske opfattelser af hvad der var mennesket værdigt. Vær dig selv og gør godt uden at fremhæve dig selv var en af de læresætninger han opdragede med - og også levede efter. Faderens læresætninger gjorde indtryk på sønnen specielt ved eksemplets magt, og faderens levned blev for ham en åndelig rettesnor. Som søn af fattige forældre, og den ældste af 10 søskende, stiftede den unge Samuel tidligt bekendtskab med kampen for tilværelsen. Faderen ville absolut ikke at drengen skulle studere, og tog ham gentagne gange ud af skolen, og satte ham i arbejde, som han mente passede bedre med familiens beskedne indtægter. Det fortælles til og med, at han forsøgte at hindre drengen i at læse, og at han skræmte ham, når han sad fordybet i sine bøger. Men drengen ville på sin side ikke give op, og han gemte sig i afsides kroge, hvor han kunne arbejde i fred. Men om aftenen når det blev mørkt, havde han ikke lys. Han turde ikke låne nogle af familiens lysestager, for hvis faderen savnede nogle af dem, kunne han ane uråd. Men alligevel, lys måtte han have. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, og drengen fik en Foreningen Alma 1 idé. Han fik fat på noget pottemagerler, og så lavede han sig en lampe. Så var den bekymring væk. Den stadig afbrudte skolegang kunne have fået alvorlige konsekvenser for Samuel. Men heldigvis lagde lærerne sig imellem til sidst. De sidste 8 år af hans almene skolegang udvirkede de at han kunne gå gratis, hvis faderen ville lade ham fuldføre skolegangen. Til sidst gav faderen efter. Fyrsteskolens rektor, magister Müller, omfattede den unge Hahnemann med kærlig omsorg, som var han hans egen søn, og gav den ivrige dreng lettelser i studierne, når han var overanstrengt af overdreven læsning. Magister Müller var lektor i klassiske sprog, og allerede i 12- årsalderen fik den intelligente Samuel til opgave at undervise nybegynderne blandt de andre elever i begyndelsesgrundlaget i græsk. Og i lærer Müllers privattimer, når Samuel berettede om de klassiske forfattere, lyttede han med forståelsesfuld interesse til drengens tolkninger, og brugte dem ofte som sine egne. Lægestudier i Leipzig, Wien og Erlangen frem til 1779 Da Samuel Hahnemann var 20 år forlod han Fyrsteskolen. Hans far sendte ham til Leipzig. Ikke til universitetet, men til en kolonialbutik for at lære handelsfaget. Butiksfaget havde imidlertid ingen interesse for den begavede dreng. Hans syntes at arbejdet var afskyeligt, ja rent ud sagt uudholdeligt, og det varede ikke længe før han forlod jobbet. Ikke af letsind, men som følge af en ubetvingelig indre nødvendighed. Han drog hjem, skælvende af ængstelse for faderens vrede. Moderen, som kendte faderens opfarenhed, holdt sønnen skjult i flere dage. Til sidst fik hun alligevel blødgjort ham, og han samtykkede i sønnens ønsker om at studere til læge. Påsken 1775 kunne Samuel Hahnemann så endelig begynde ved universitetet i Leipzig. Faderen gav ham 20 daler i understøttelse, mere kunne han ikke afse af sine knappe indtægter og sin store børneflok. Og disse 20 daler var de sidste Hahnemann modtog fra sin far til sin uddannelse.

2 I Leipzig drev Hahnemann sine medicinske studier med flid og planmæssighed, men samtidigt arbejdede han for livets ophold, dels ved at give timer i tysk og fransk til en ung, rig græker, og dels ved engelske oversættelser. Han blev kun i Leipzig i to år. Hahnemann længtes nemlig efter at gøre bekendtskab med den praktiske side af lægekunsten, og i Leipzig fandtes der ikke noget sygehus. Derfor drog Hahnemann til Wien. Møjsommeligt opsparede penge gjorde det muligt for ham at tage ophold der. Universitetets rektor, Dr. Von Quarin, tog snart den unge student under sine vinger, og viste stor interesse for ham. Hahnemann var den eneste af de studerende, som fik lov til at følge von Quarin på dennes privatbesøg hos patienter - og det ville ikke sige så lidt. Det som gjorde Hahnemann til læge, siger han selv, det havde han frem for alt von Quarins store praktiske indsigt at takke for. Pengevanskeligheder gjorde imidlertid at Hahnemann efter 9 måneder ved universitetet måtte afbryde studierne og igen forlade Wien. I denne nødens stund fik han tilbud fra guvernøren i Siebenbürgen, baron von Bruckenthal, om en ansættelse. Hahnemann modtog tilbudet med glæde og fulgte guvernøren til Hermanstadt som huslæge og bibliotekar. Her ordnede han guvernørens store og sjældne møntsamling og bibliotek, og han kunne desuden ofre sig for sine studier og sin medicinske praksis. Han praktiserede i den folkerige by i 1 3/4 år. Derfra rejste han til Erlangen, hvor han tog sin medicinske eksamen 10. august Praktiserende læge og studier i kemi og farmasi Længslen efter hjemstavnen gjorde at Hahnemann først slog sig ned i Hettstedt i Sachsen. Der begyndte han sin løbebane som praktiserende læge. Opholdet i Hettstedt blev dog ikke langt. Hahnemann blev nemlig snart klar over, at der dér ikke fandtes nogen udviklingsmuligheder, og efter 3/4 år forlod han stedet og drog til Dessau. Økonomisk set var de første år af Hahnemanns praksis ikke særligt givende. I Dessau gjorde Hahnemann bekendtskab med en ung dame, som siden blev hans hustru. Det var Henriette Küchler. Hun var steddatter til apoteker Häseler. I ledige stunder studerede Hahnemann kemi og i apoteker Häselers laboratorium uddannede han sig i praktisk kemi og farmaci. I slutningen af 1881 blev han tilbudt ansættelse som distriktslæge i Gommern ved Magdeburg. Da denne stilling var gunstig økonomisk, tog Hahnemann imod tilbudet, og han giftede sig med Henriette Küchler. Og i Gommern oplevede han glæden ved familieliv og arbejde i rigt mål. Efter et ophold i Gommern på ca. 3 år, flyttede Hahnemann med sin familie til Dresden Her fik han en god ven i stadslæge Wagner, Med magisterens samtykke praktiserede han ved samtlige sygehuse i byen som vikar for Wagner. Hans bekendtskab med bibliotekaren ved det kurfyrstelige bibliotek, hofråd Adelung, og bibliotekar Dossdorf, bidrog meget til at gøre Hahnemann s ophold i Dresden lærerigt og hyggeligt. I 1789 flyttede han til Leipzig med den hensigt at komme nærmere videnskabens centrum. Allerede under sit ophold i Gommern var Hahnemann begyndt at indse, at det daværende medicinske system hvilede på en usikker og utilfredsstillende grund. Disse år blev et vigtigt vendepunkt i hans liv. Ved siden af sin lægegerning drev han en omfattende virksomhed som forfatter, ikke bare af betydelige originalarbejder, men han udførte også en række oversættelser af lærde værker fra engelsk, fransk og italiensk. Disse oversættelser udfyldte han med skarpsindige anmærkninger og tillæg. Blandt hans originalarbejder fra denne tid kan nævnes Kendetegn på lægemidlers ægthed og forfalskning, et arbejde som hurtigt blev anset for uundværligt af hans samtidige kolleger og blandt apotekere. Dette værk viste tydeligt at Dr. Hahnemann var den som på kemiens område sad inde med de solideste kundskaber. Som et kuriosum kan nævnes, at man i Tyskland endnu i dag anvender de anvisninger om vinprøver, som dr. Hahnemann skrev i denne bog. Den kendte svenske læge dr. Berzelius har sagt om dr. Hahnemann som kemiker: Denne mand ville være blevet en stor kemiker, hvis han ikke var så stor en læge. I 1791 blev Hahnemann medlem af Leipzigs husholdningsselskab, og den 8. august samme år blev han indvalgt som medlem af det kurfyrstelige videnskabsakademi. Gennem sine vellykkede kure som læge og sine betydelige videnskabelige arbejder havde dr. Hahnemann allerede erhvervet sig anseelse, og han blev omtalt som den for sit fortjenstfulde arbejde kendte dr. Hahnemann - den berømte kemiker Hahnemann - den erfarne og modne læge - den skarpe iagttager og den samvittighedsfulde praktiker osv. At have et sådant godt omdømme var alligevel ikke nok for Hahnemann. Hans ånd søgte noget mere. Berømmelsen gjorde ham snarere nedtrykt. Han følte sig utilfreds med sig selv og sin lægekunst. Hans tanker tumlede med et ideal, som han ustandseligt søgte at indfange og give form. Han var mere og mere kommet frem til den opfattelse, at virkelig hjælp til de syge ikke kunne opnås ved uholdbare metoder, som til og med ofte stod i strid med hinanden. Han følte, at han måtte finde frem til noget nyt, noget bedre i stedet for. Her er et par eksempler på de gældende medicinske systemer på den tid: Foreningen Alma 2

3 I følge dr. Hoffmann opstod de fleste af sygdommene gennem urene væsker. Deres udskillelse kunne ske ved hjælp af antiseptiske midler og smertestillende midler. Dr. Stahl påstod, at de fleste sygdomme skyldtes urenheder i fordøjelsesorganerne, særligt galden. Det bedste helbredelsesmiddel var udrensning af disse urenheder med opkastnings- og afføringsmidler. Dr. Brown mente, at sygdom blev forårsaget af enten for lille eller for stærk irritation, og hans lægemidler var på den baggrund inddelt i to grupper; irriterende og ikke irriterende. Fast overbevist om sin lægemetodes utilstrækkelighed i mange tilfælde blev det til sidst et samvittighedsspørgsmål for dr. Hahnemann at ophøre med sin praksis. Risikoen ved denne beslutning tog han ikke hensyn til. Tanken om at han måske var sine medmenneskers morder eller plageånd var blevet helt uudholdelig for hans redelige sjæl. Og nu kastede han sig med fornyet iver over sine litterære sysler. Han fortsatte sine udforskninger inden for kemi, og han fordybede sig mere og mere i problemet: Hvordan kan man finde et fast og usvigeligt grundlag for det medicinske system? Og dagene gik med uafbrudt arbejde og forskning. Udviklingen af homøopatiens principper I året 1790 fødtes i hans sjæl den første idé til den nye helbredende metode. Han er netop i gang med at oversætte den berømte dr. Cullens Materia medica fra engelsk. De højst forskellige beskrivelser om kinabarkens anvendelse ved febersygdomme, får ham til at undre sig over det gamle systems modsigende eller helt intetsigende hypoteser. Følgelig beslutter han sig til, at han på erfaringens sikre vej, vil afprøve kinabarkens virkninger. Han begynder med forsøg på sig selv. Han indtager en stor dosis kinabark, og dette fører til at han allerede samme dag får et stærkt anfald af intermittent, eller vekslende feber. Han lægger mærke til symptomer, som lægerne ikke har anelse om. Og så spørger han sig selv: Er den kraft i kinabarken, som fremkalder feber i en frisk krop, ikke identisk med den kraft som helbreder feberen? Han gentager ustandselig sine eksperimenter på sig selv og andre friske personer. Og hvor meget han end skærper sine iagttagelser, kommer han til samme resultat. Han eksperimenterer på samme måde med andre vigtige lægemidler, altid med samme resultat. Dr. Hahnemann slår sig imidlertid ikke til ro med dette. Han arbejder sig frem til et stort antal mærkværdige, hidtil helt ukendte eller ufuldstændigt iagttagede medicinske resultater. Det går også efterhånden op for ham, at lægekunsten hidtil ikke havde været baseret på en naturlov, men på formodninger og udtalelser af berømte autoriteter. Disse erkendelser tvinger ham til at forske videre. Og nu går han i gang med at skaffe sig kendskab til ældre og nyere tids iagttagelser om lægemidlerne virkninger, ikke bare ved sygdomme, men også ved forgiftningsforsøg. Opmuntret af sine egne opdagelser og af resultaterne af sine historiske udforskninger fremsætter han så en ny lære, som er egnet til at ryste det gamle system i dets sammenføjninger. Det som danner grundvolden for dr. Hahnemanns lægekunst, kan udtrykkes i disse ord: Simili similibus currentur, eller oversat: lignende helbreder lignende. Denne læresætning udtrykker som bekendt det modsatte af den såkaldte Galenske læresætning, som siger at sygdom kureres af modsatte midler. I følge Hahnemanns teori kan to ensartede sygelige tilstande ikke findes samtidigt i et organ. Den artificielle eller kunstige sygdom, som frembringes af lægemidlet, ødelægger den spontane (af sig selv opståede) sygdom, og så ophæver man den kunstige ved at man ikke tilfører organet mere af det lægemiddel som fremkaldte den. Simililoven har været kendt fra langt tilbage i tiden, og har af og til også været brugt, om end med større eller mindre kendskab til dens betydning. I et digt på sanskrit fra før Kristi fødsel kan man finde følgende udtryk: Det har helt siden gamle tider været kendt og hævdet i verden at gift er lægemiddel mod gift. Og lægekunstens første stormester Hippokrates siger et sted: Gennem det samme opstår en sygdom, og ved at give det samme til den syge, helbredes han fra sin sygdom. Det er alligevel alene Hahnemann, som det tilkommer æren af at have opbygget et helt nyt medicinsk system på denne lighedslov (simililov), et system, som benyttet i praktisk medicin har haft så velgørende følger. Homøopatien modnes i praksis Ivrig efter at udøve sit lægekald efter sin egen nye metode, hastede dr. Hahnemann nu tilbage til sygesengene og sine patienter. Først praktiserede han ved det af hertug Ernst von Gotha grundlagte hospital i Georgenthal. De forsøg han der med stor forsigtighed gjorde med patienterne lykkedes over al forventning og gav strålende resultater. Senere praktiserede han en tid i Motschleben, i Braunschweig og i Foreningen Alma 3

4 Wolfenbüttel, indtil han slog sig ned i Königslutter. Her boede han i længere tid. Overalt søgte han gennem sin praksis at få bekræftet sin nye teori, og overalt opnåede han fuldstændig tilfredsstillende resultater. Samtidig fortsatte han sine eksperimenter med de vigtigste lægemidler på sig selv og sine nærmeste. Vellykkede behandlinger, som skabte opsigt og beundring vidt omkring, kronede hans bestræbelser. Men snart begyndte, som det jo så ofte hænder, misundelse, skinsyge og egoisme at gøre sig gældende. Og bagtalelse og sladder blev brugt som angrebsvåben. Det gik så vidt, at læger og apotekere i Königslutter anmeldte ham. Resultatet var at dr. Hahnemann blev forbudt at udlevere sine mediciner. Retten til at udlevere mediciner tilkom alene apotekerne, blev det hævdet. At Hahnemann havde været apotekernes kontrollør, at han uden sammenligning var den dygtigste på området, og at han udleverede sine mediciner gratis, det betød ingenting. Han var i vejen for dem, og man benyttede sig af en gammel ret, så fik man ryddet en besværlig konkurrent af vejen. Men konsekvensen? Ak, det tager man sig ikke af i et sådant tilfælde. Dr. Hahnemann blev nød til at forlade Königslutter. Han opholdt sig først en tid i Hamborg og Altona. Her blev han ikke udsat for forfølgelse, men han trivedes dårligt i disse byer, og vendte derfor snart igen tilbage til Sachsen, til Eilenburg. Men han fik ikke lov til at arbejde i fred længe. En gammel læge af traditionel ortodoks, ja næsten reaktionær skole, begyndte at skabe problemer og forfølgelse. I året 1802 drog dr. Hahnemann til Torgau. Allerede i 1796 havde han offentliggjort sine opdagelser i Hufelands Journal, men kun antydningsvis. Det første skridt var alligevel taget, og nu fulgte flere afhandlinger. Hans værk Fragmenta de virbus medicamentorum positivis in corpora humano sano obviis giver et bedre indblik i den nye lægekunst. Disse fragmenter er dr. Hahnemanns første offentliggørelse af sin lægemetode. Her fremlægger han resultaterne af sin forskning af flere nye lægemidler. Knapt et år senere i 1806, udkom endnu et værk på latin: Erfaringens lægekunst. Dette værk betragtes som forløberen for hans mest epokegørende værk Organon. Dette sidste udkom i året Det spredtes med utrolig hastighed, blev oversat til flere sprog, og gjorde Hahnemanns navn udødeligt. I Organon forekommer for første gang ordet homøopati. Ordet er dannet af de to græske ord homoios = lige, og pathos = lidelse. Den kamp som dette ord har fremkaldt er endnu ikke slut, og den har delt lægerne i to lejre. På den ene side homøopaterne - eller simili similibus. På den anden side - allopaterne - eller contraria contrariis. Efter at have opdaget lighedsprincippet anvendte dr. Hahnemann til at begynde med sædvanlige stærke doser, men gik efterhånden over til at bruge svage doser. Erfaringen og hans videre undersøgelser lærte ham nemlig, at de svage doser ikke bare var tilstrækkelige og sikrere, men at de til og med var mere virksomme. Ved brug af lighedsprincippet, og med de sædvanlige stærke doser, fandt han ud af at de virkede for kraftigt, og derfor forårsagede en stærk forværring af sygdommen før de helbredte. Han fortyndede derfor doserne til han fik den helbredende virkning uden nogen forudgående forværring. Og efterhånden fik han erfaring for at fortyndingsprocessen faktisk øgede og udviklede medicinens helbredende kraft, jo mere han fortyndede eller potenserede lægemidlet, des mere velsignelsesrigt virkede det. Dette syntes han til at begynde med var højst mærkværdigt, ja utroligt, men de daglige beviser gjorde at han måtte bøje sig for fakta. Denne Hahnemanns opdagelse, at et lægemiddels helbredende kraft øges med fortyndingen eller potensering, bliver af en del videnskabsmænd betegnet som en af de vigtigste opdagelser, som den menneskelige ånd har bragt for dagen. Den indiske videnskabsmand sir J.C. Bose, som bl.a. har givet forelæsninger i Stockholm, har med succes tillempet fortyndingsprincippet i sine eksperimenter med planter. I følge hans iagttagelser virker visse gifte, givet i tilstrækkelig små doser, som overordentlige kraftige og stimulerende midler. En plante som er blevet behandlet med sådanne små giftdoser bliver desuden kraftigere, og den blomstrer tidligere end sædvanligt. I året 1811 offentliggjorde Hahnemann første bind af Materia Medicapura, hvor han videreførte sit system. Værket indeholder de vigtigste og mest uundværlige lægemidler, og er derfor af uvurderlig værdi, ikke bare for videnskaben, men også for hele menneskeheden. Den kolossale opsigt dr. Hahnemanns virksomhed fremkaldte, kunne ikke forbigås i stilhed hverken af læger eller af lægmand. På den tid dr. Hahnemann fremsatte sine teorier var dr. Browns system, dette at for lidt eller for meget irritation fremkalder sygdom det mest fremherskende. Men hvor uenige lægerne end var indbyrdes om de forskellige metoder, så rejste de sig nu alle mod denne ene. Hvilke beskyldninger blev ikke udslynget mod Hahnemann! Ja man undså sig ikke en gang for at trænge ind i hans familieliv for med løgn og bedrag at stemple ham som mindreværdig. Men dr. Hahnemann viste sig situationen voksen. Han udviste en enestående selvbeherskelse og modstod angrebene med stor tålmodighed. Hans dygtighed og indsigt var som altid rettet mod menneskenes bedste, og gjorde ham i stand til og gav ham kræfter til ufortrødent at arbejde videre mod målet. Vejen var lang, men for ham var den tydelig afmærket. Foreningen Alma 4

5 Doktordisputats i Leipzig I 1811 finder vi igen dr. Hahnemann indenfor Leipzigs mure. Denne gang var hans ophold af største vigtighed, for nu skulle den afgørende akt i hans livs drama udspilles. Han havde bestemt sig for at optræde som akademisk læremester, han ville udbrede sin lære gennem det levende ord, og han ville have elever. Alles øjne blev nu rettet mod den berømte læge, forfatteren og grundlæggeren af det nye medicinske system. Kampen om homøopatien måtte tvinges ind i en afgørende fase, hans rygtes stjerne måtte stige højere, stråle klarere, - eller også slukke. Da dr. Hahnemann ønskede at give offentlige forelæsninger, henvendte han sig til dekanen for det medicinske fakultet dr. Rosenmüller. Selvom han var legitimeret læge måtte han, for at få ret til at forelæse, først skrive en afhandling og forsvare den fra lærestolen, samt desuden betale 50 daler til fakultetet. Først da var han berettiget til at bekendtgøre sine forelæsninger i foredragskataloget og ved opslag i auditorierne og andre offentlige steder. Den 26. juni 1812 forsvarede dr. Hahnemann sine kendte afhandling: Dissertatio historico-medica de Helleborismo veterum - Den gamle tids Hellibarisme. Hans søn Friedrich Hahnemann fungerede som respondent. Disputaten fremtvang erkendelse selv fra modstanderne side, og dekanen dr. Rosenmüller tilkendegav sin beundring i stærke ordvalg. En af tilhørerne, en dr. Huck fra Lützen skriver om disputatsen i et brev til en ven: At høre Hahnemann, denne djærve naturforsker forsvare sit mesterstykke, skabt af dygtighed og flid, var for mig en himmelsk nydelse. Jeg rejste hjem som i en drøm, og jeg måtte sige til mig selv: Du er ikke værdig til at snøre hans sko. Og videre: Hvis Hahnemann havde været i stand til at fornægte sin hæderlighed, og spille hykler som så mange andre tilsyneladende store mænd, da ville Leipzigs læger, til og med de mest berømte måttet stryge sejlet. Dr. Hahnemann opnåede således ærefuld hyldest - og han havde sejret. I løbet af kort tid samlede der sig nu rundt om dr. Hahnemann en flok af lærlinge med til dels kendte navne, blandt dem til og med enkelte akademiske lærere, men fælles for dem alle var deres høje begavelse. Og dr. Hahnemann underviste med utrættelig flid. De kure han ordinerede var ikke bare nye og opsigtsvækkende, men deres udfald var overraskende og heldige. Hans anseelse steg stadigt, og med anseelsen steg også antallet af dem som gennem ham ville befries for deres forskellige sygdomme. Og det som lykkedes for mesteren, det lykkedes også for hans mest begavede lærlinge. Så en dag kom feltmarschall, fyrst Schwarzenberg til Leipzig for at konsultere dr. Hahnemann, og dette skulle vise sig at få stor betydning. Fyrsten ønskede homøopatisk behandling for en lidelse, som ingen læge hidtil havde formået at helbrede. At Hahnemann blev foretrukket frem for en række indenlandske og udenlandske læger skabte stor misundelse, så meget mere fordi ingen turde give udtryk for deres misundelse. I en avisartikel i 1820 dukker den alligevel op, og her kommer misundelsen frem i form af udtryk som i oversættelsen lyder: Nyopdager, strålende begynder, tillidsvækkende, er gået i gang med at helbrede, der er tale om den uendeligt fortyndede Hahnemann. (Dette er fortalt i Frantz Albrechts bog: Dr. Samuel Hahnemann s liv og virke hvor de fleste oplysninger er hentet). 14 års lægegerning i Köthen Episoden med fyrst Schwarzenbergs henvendelse havde øget dr. Hahnemanns anseelse udadtil, i modsætning til hans fjenders. Det førte også til at Hahnemann kom i forbindelse med fremstående personligheder. Fjendtligheden ophørte, forfølgerne gik i dækning. Desværre varede denne lykkelige tid kun et halvt år. Hahnemann s anseelse steg og steg, men hans modstanderes had og misundelse steg endnu mere for til sidst at strømme over i et voldsomt angreb. Og da det viser sig at fyrst Schwarzenbergs sygdom er uhelbredelig, og da fyrsten dør den 15. oktober 1820, bryder det løs for alvor. Og så sker det samme i Leipzig som i Königslutter, at Hahnemann forbydes at udlevere sin medicin. Imidlertid bliver Hahnemann udnævnt til livlæge hos hertugen af Anhalt - Köthen. Sommeren 1821 rejser han fra Leipzig som en frivillig bandlyst, og han slår sig ned i Köthen. I en avis Der Correspondent von und für Deutschland nr. 109 d. 19. april hedder det Ophavsmanden til det homøopatiske system dr. Samuel Hahnemann forlader i disse dage Leipzig for at etablere sig som praktiserende læge i Köthen. Hans højhed hertugen af Anhalt-Köthen har ikke bare bevilget tilladelse til dette, men også givet en forordning om at Hahnemann er bemyndiget til med egen hånd at tilberede og udlevere de mediciner, han finder nødvendige for sine patienters helbredelse, uden indblanding fra apotekernes side. Og på et andet sted i samme avis finder vi: Dr. Hahnemann, fra hvis apotekerleksikon Tysklands læger har hentet råd i tvivlsomme tilfælde, kan vel vanskeligt nægtes rettighederne til at udøve det, han selv har undervist andre i. Hahnemann tilbragte 14 år i Köthen. Hans liv der blev som en storsindet triumfators liv. Hans milde fremgangsrige helbredelsesmetode havde vundet en sådan anseelse, at en undertrykkelse af kendsgerningerne var udelukket. Han havde til og med glæden af at kunne helbrede hertugen for en farlig nervesygdom. Han fortsatte også sin forfattervirksomhed, og fra denne tid stammer en af de mest betydningsfulde arbejder i homøopatiens historie. Foreningen Alma 5

6 Da dr. Hahnemann fejrede sit 50 års jubilæum som læge, blev han hædret af talrige beundrere og tilhængere og var genstand for stor hyldest. Han blev ved denne lejlighed også overrakt en større pengesum til homøopatiens fremme. Formålet var ikke noget mindre end at oprette et homøopatisk hospital Det blev også oprettet og indviet i Leipzig i Omkring samme tid blev der også stiftet en homøopatisk lægeforening. Hvert medlem fik et diplom, og dr. Hahnemann blev udnævnt til Pralses perpetuus. I Köthen mistede Hahnemann sin hustru, som trofast havde stået ved hans side i storm og stille, og som havde delt fattigdommens byrde med ham i bekymringens dage. I et lykkeligt ægteskab havde hun skænket ham 9 døtre og 2 sønner. Han levede som enkemand i flere år. Han var en statelig, kraftig ældre mand, som fortsatte sine livsvaner, og hans døtre sørgede for ham med kærlig omsorg. Paris Men dette tog en overraskende vending. I året 1835 kom en ung fransk dame til Köthen for at blive behandlet af den store homøopat. Hendes navn var Melanie d`herville, og hun var smuk og intelligent. Hahnemann blev så charmeret af hendes naturlige ynde og behagelige væsen, og så imponeret af hendes intelligens at han bestemte sig for at gifte sig med sin fortryllende patient, som på sin side ikke lagde skjul på at sympatien var gensidig. Og så giftede dr. Hahnemann sig for anden gang. Sammen med sin unge hustru forlod han sit hjem i Köthen og slog sig ned i Paris. Köthen var, sammenlignet med Paris, et lille og bortgemt sted, sagde hans franske hustru. Paris var det rette sted for hendes mands virksomhed. Kun Paris og Frankrig kunne helt ud formå at værdsætte hans uforgængelige arbejde i menneskehedens tjeneste og give ham anerkendelsens frugter. Hahnemann var ikke blind for hendes forestillinger, og resultatet blev at de flyttede til Paris. Og det viste sig snart at hendes forudsigelser var rigtige. Paris viste sig at være det rette sted. Hans virksomhed der gav ham anseelse og rigdom i overvældende grad. Og han fik også ivrige elever i Paris. Udmærkelser manglede heller ikke. Franske homøopatiske læger viste deres taknemlighed for at han ville praktisere i deres land, ved at få lavet en medalje med hans billede. Medaljen blev overrakt ham af en deputation. Og hvert år blev dagen den 10. august højtideligholdt af hans tilhængere og venner og af beundrere af homøopatien. Og beundringen steg til stadig nye højder. - Et par franske digte mesterstykker af sin art - bærer tydeligt vidnesbyrd om dette. Med undtagelse af oden til Napoleon skal der ledes længe efter et digt, som giver udtryk for så megen glød og ægte følelser. Dr. Hahnemann s praksis blev kolossal stor. I hans kontortid var der altid lange vognrækker som efter tur passerede hans hus for at sætte patienter af ved porten. Hans arbejdsfyldte livsaften blev som en stor pragtfuld solnedgang. Den 2. juli 1843 døde dr. Samuel Hahnemann, godt 88 år gammel. Hans levninger er bevaret på kirkegården i Montmartre i Paris. Vedligeholdelsen af gravstedet har den franske stat. Statuer til hans mindre er rejst i Leipzig, Dessau og Chicago. Samuel Hahnemann var ikke bare en berømt videnskabsmand. Han var også en ædel, kristen sindet mand, og en menneskeven i ordets sandeste betydning. De fattige kurerede han gratis og hjalp dem til og med ofte med pengemidler. Hans optræden overfor patienterne var enestående. Han var altid venlig og deltagende og beredt til at ofre tid og penge for at hjælpe. Han gav sine patienter strenge diætforskrifter, gode hygiejniske råd, og manede dem til sædelighed og tro på guds hjælp. Den yngste af Hahnemann s døtre var Louise Messdorf, født Hahnemann. Hun havde arvet faderen klare intelligens og stærke vilje. Hun uddannede sig også til læge og vandrede trofast i faderens fodspor. Med hans mediciner helbredte hun syge fra fjern og nær, men aldrig for løn eller vinding, bare af menneskekærlighed, og som en hyldest til sin fars ære. Derfor må hendes navn nævnes sammen med hendes store fars minde. Dette var beretningen om dr. Samuel Hahnemann s liv, - og også om hans kamp for anerkendelse af sine ideer. Man kan undre sig over hvad en sådan åndelig kæmpe blev mødt med og var nød til at tvinge sig igennem en sådan sump af had, ondskab og misundelse for at nå frem. Og så tænker nogen måske; ja det var dengang. Indtil man pludselig spørger sig selv: Er det anderledes i dag? Hvordan er stillingen i vort land? På grundlag af særtryk fra Norsk homøopatisk forening, 1978 Einar Moe Referencer: Franz Albrecht "Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ein biographisches Denkmal." Leipzig. Hinrichs'che Buchhandlung (A biography of Samuel Hahnemann Franz Albrecht, of Coethen) Foreningen Alma 6

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere