Hahnemann - Homøopatiens Far

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hahnemann - Homøopatiens Far"

Transkript

1 Hahnemann - Homøopatiens Far Af: Einar Moe Denne artikel handler om oprøreren og rebellen Samuel Hahnemann, - manden som trodsede det medicinske citadel, og skabte et nyt medicinsk system, skabte uro og kamp og satte individet i centrum for al behandling. Ikke bakterier og virus, men simili, similibus curentur (lignende helbreder lignende). Et princip som i dag som for 150 år siden har fået adskillige medicinere til at se rødt. Kampen vil endnu vare længe, men den dag vil komme hvor homøopatien får sin retmæssige plads blandt de medicinske retninger, som er til gavn for den syge og lidende menneskehed. Samuel Hahnemann opvækst Christian Friedrich Samuel Hahnemann, homøopatiens far, blev født d. 10. april 1755 i Meissen. Meissen er som bekendt en by i Sachsen. Den ligger på venstre bred af Elben, mellem sideelvene Meisse og Triebisch. I følge Hahnemanns eget udsagn er hans fødeby en af de smukkeste steder i Tyskland. Det kuperede terræn sammen med smukke gamle bygninger giver Meissen et pittoresk udseende. Blandt bygningerne er særligt katedralen kendt. Den er et mesterværk i ældre gotisk stil. Meissen har også en berømt skole, den såkaldte Fyrsteskole, og udenfor byen ligger den verdensberømte porcelænsfabrik, som er den ældste i Europa. Alle har vel hørt udtrykket Meissenporcelæn. Hahnemanns forældre var Christian Gotfried Hahnemann og Johanne Christine, født Spiess. Faderen var porcelænsmaler, og man ved at han har skrevet et lille arbejde om Maling med vandfarver. Han havde aldrig fået mulighed for at drive videnskabelige studier, men havde et sundt og fornuftigt syn på godt og ondt, og idealistiske opfattelser af hvad der var mennesket værdigt. Vær dig selv og gør godt uden at fremhæve dig selv var en af de læresætninger han opdragede med - og også levede efter. Faderens læresætninger gjorde indtryk på sønnen specielt ved eksemplets magt, og faderens levned blev for ham en åndelig rettesnor. Som søn af fattige forældre, og den ældste af 10 søskende, stiftede den unge Samuel tidligt bekendtskab med kampen for tilværelsen. Faderen ville absolut ikke at drengen skulle studere, og tog ham gentagne gange ud af skolen, og satte ham i arbejde, som han mente passede bedre med familiens beskedne indtægter. Det fortælles til og med, at han forsøgte at hindre drengen i at læse, og at han skræmte ham, når han sad fordybet i sine bøger. Men drengen ville på sin side ikke give op, og han gemte sig i afsides kroge, hvor han kunne arbejde i fred. Men om aftenen når det blev mørkt, havde han ikke lys. Han turde ikke låne nogle af familiens lysestager, for hvis faderen savnede nogle af dem, kunne han ane uråd. Men alligevel, lys måtte han have. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, og drengen fik en Foreningen Alma 1 idé. Han fik fat på noget pottemagerler, og så lavede han sig en lampe. Så var den bekymring væk. Den stadig afbrudte skolegang kunne have fået alvorlige konsekvenser for Samuel. Men heldigvis lagde lærerne sig imellem til sidst. De sidste 8 år af hans almene skolegang udvirkede de at han kunne gå gratis, hvis faderen ville lade ham fuldføre skolegangen. Til sidst gav faderen efter. Fyrsteskolens rektor, magister Müller, omfattede den unge Hahnemann med kærlig omsorg, som var han hans egen søn, og gav den ivrige dreng lettelser i studierne, når han var overanstrengt af overdreven læsning. Magister Müller var lektor i klassiske sprog, og allerede i 12- årsalderen fik den intelligente Samuel til opgave at undervise nybegynderne blandt de andre elever i begyndelsesgrundlaget i græsk. Og i lærer Müllers privattimer, når Samuel berettede om de klassiske forfattere, lyttede han med forståelsesfuld interesse til drengens tolkninger, og brugte dem ofte som sine egne. Lægestudier i Leipzig, Wien og Erlangen frem til 1779 Da Samuel Hahnemann var 20 år forlod han Fyrsteskolen. Hans far sendte ham til Leipzig. Ikke til universitetet, men til en kolonialbutik for at lære handelsfaget. Butiksfaget havde imidlertid ingen interesse for den begavede dreng. Hans syntes at arbejdet var afskyeligt, ja rent ud sagt uudholdeligt, og det varede ikke længe før han forlod jobbet. Ikke af letsind, men som følge af en ubetvingelig indre nødvendighed. Han drog hjem, skælvende af ængstelse for faderens vrede. Moderen, som kendte faderens opfarenhed, holdt sønnen skjult i flere dage. Til sidst fik hun alligevel blødgjort ham, og han samtykkede i sønnens ønsker om at studere til læge. Påsken 1775 kunne Samuel Hahnemann så endelig begynde ved universitetet i Leipzig. Faderen gav ham 20 daler i understøttelse, mere kunne han ikke afse af sine knappe indtægter og sin store børneflok. Og disse 20 daler var de sidste Hahnemann modtog fra sin far til sin uddannelse.

2 I Leipzig drev Hahnemann sine medicinske studier med flid og planmæssighed, men samtidigt arbejdede han for livets ophold, dels ved at give timer i tysk og fransk til en ung, rig græker, og dels ved engelske oversættelser. Han blev kun i Leipzig i to år. Hahnemann længtes nemlig efter at gøre bekendtskab med den praktiske side af lægekunsten, og i Leipzig fandtes der ikke noget sygehus. Derfor drog Hahnemann til Wien. Møjsommeligt opsparede penge gjorde det muligt for ham at tage ophold der. Universitetets rektor, Dr. Von Quarin, tog snart den unge student under sine vinger, og viste stor interesse for ham. Hahnemann var den eneste af de studerende, som fik lov til at følge von Quarin på dennes privatbesøg hos patienter - og det ville ikke sige så lidt. Det som gjorde Hahnemann til læge, siger han selv, det havde han frem for alt von Quarins store praktiske indsigt at takke for. Pengevanskeligheder gjorde imidlertid at Hahnemann efter 9 måneder ved universitetet måtte afbryde studierne og igen forlade Wien. I denne nødens stund fik han tilbud fra guvernøren i Siebenbürgen, baron von Bruckenthal, om en ansættelse. Hahnemann modtog tilbudet med glæde og fulgte guvernøren til Hermanstadt som huslæge og bibliotekar. Her ordnede han guvernørens store og sjældne møntsamling og bibliotek, og han kunne desuden ofre sig for sine studier og sin medicinske praksis. Han praktiserede i den folkerige by i 1 3/4 år. Derfra rejste han til Erlangen, hvor han tog sin medicinske eksamen 10. august Praktiserende læge og studier i kemi og farmasi Længslen efter hjemstavnen gjorde at Hahnemann først slog sig ned i Hettstedt i Sachsen. Der begyndte han sin løbebane som praktiserende læge. Opholdet i Hettstedt blev dog ikke langt. Hahnemann blev nemlig snart klar over, at der dér ikke fandtes nogen udviklingsmuligheder, og efter 3/4 år forlod han stedet og drog til Dessau. Økonomisk set var de første år af Hahnemanns praksis ikke særligt givende. I Dessau gjorde Hahnemann bekendtskab med en ung dame, som siden blev hans hustru. Det var Henriette Küchler. Hun var steddatter til apoteker Häseler. I ledige stunder studerede Hahnemann kemi og i apoteker Häselers laboratorium uddannede han sig i praktisk kemi og farmaci. I slutningen af 1881 blev han tilbudt ansættelse som distriktslæge i Gommern ved Magdeburg. Da denne stilling var gunstig økonomisk, tog Hahnemann imod tilbudet, og han giftede sig med Henriette Küchler. Og i Gommern oplevede han glæden ved familieliv og arbejde i rigt mål. Efter et ophold i Gommern på ca. 3 år, flyttede Hahnemann med sin familie til Dresden Her fik han en god ven i stadslæge Wagner, Med magisterens samtykke praktiserede han ved samtlige sygehuse i byen som vikar for Wagner. Hans bekendtskab med bibliotekaren ved det kurfyrstelige bibliotek, hofråd Adelung, og bibliotekar Dossdorf, bidrog meget til at gøre Hahnemann s ophold i Dresden lærerigt og hyggeligt. I 1789 flyttede han til Leipzig med den hensigt at komme nærmere videnskabens centrum. Allerede under sit ophold i Gommern var Hahnemann begyndt at indse, at det daværende medicinske system hvilede på en usikker og utilfredsstillende grund. Disse år blev et vigtigt vendepunkt i hans liv. Ved siden af sin lægegerning drev han en omfattende virksomhed som forfatter, ikke bare af betydelige originalarbejder, men han udførte også en række oversættelser af lærde værker fra engelsk, fransk og italiensk. Disse oversættelser udfyldte han med skarpsindige anmærkninger og tillæg. Blandt hans originalarbejder fra denne tid kan nævnes Kendetegn på lægemidlers ægthed og forfalskning, et arbejde som hurtigt blev anset for uundværligt af hans samtidige kolleger og blandt apotekere. Dette værk viste tydeligt at Dr. Hahnemann var den som på kemiens område sad inde med de solideste kundskaber. Som et kuriosum kan nævnes, at man i Tyskland endnu i dag anvender de anvisninger om vinprøver, som dr. Hahnemann skrev i denne bog. Den kendte svenske læge dr. Berzelius har sagt om dr. Hahnemann som kemiker: Denne mand ville være blevet en stor kemiker, hvis han ikke var så stor en læge. I 1791 blev Hahnemann medlem af Leipzigs husholdningsselskab, og den 8. august samme år blev han indvalgt som medlem af det kurfyrstelige videnskabsakademi. Gennem sine vellykkede kure som læge og sine betydelige videnskabelige arbejder havde dr. Hahnemann allerede erhvervet sig anseelse, og han blev omtalt som den for sit fortjenstfulde arbejde kendte dr. Hahnemann - den berømte kemiker Hahnemann - den erfarne og modne læge - den skarpe iagttager og den samvittighedsfulde praktiker osv. At have et sådant godt omdømme var alligevel ikke nok for Hahnemann. Hans ånd søgte noget mere. Berømmelsen gjorde ham snarere nedtrykt. Han følte sig utilfreds med sig selv og sin lægekunst. Hans tanker tumlede med et ideal, som han ustandseligt søgte at indfange og give form. Han var mere og mere kommet frem til den opfattelse, at virkelig hjælp til de syge ikke kunne opnås ved uholdbare metoder, som til og med ofte stod i strid med hinanden. Han følte, at han måtte finde frem til noget nyt, noget bedre i stedet for. Her er et par eksempler på de gældende medicinske systemer på den tid: Foreningen Alma 2

3 I følge dr. Hoffmann opstod de fleste af sygdommene gennem urene væsker. Deres udskillelse kunne ske ved hjælp af antiseptiske midler og smertestillende midler. Dr. Stahl påstod, at de fleste sygdomme skyldtes urenheder i fordøjelsesorganerne, særligt galden. Det bedste helbredelsesmiddel var udrensning af disse urenheder med opkastnings- og afføringsmidler. Dr. Brown mente, at sygdom blev forårsaget af enten for lille eller for stærk irritation, og hans lægemidler var på den baggrund inddelt i to grupper; irriterende og ikke irriterende. Fast overbevist om sin lægemetodes utilstrækkelighed i mange tilfælde blev det til sidst et samvittighedsspørgsmål for dr. Hahnemann at ophøre med sin praksis. Risikoen ved denne beslutning tog han ikke hensyn til. Tanken om at han måske var sine medmenneskers morder eller plageånd var blevet helt uudholdelig for hans redelige sjæl. Og nu kastede han sig med fornyet iver over sine litterære sysler. Han fortsatte sine udforskninger inden for kemi, og han fordybede sig mere og mere i problemet: Hvordan kan man finde et fast og usvigeligt grundlag for det medicinske system? Og dagene gik med uafbrudt arbejde og forskning. Udviklingen af homøopatiens principper I året 1790 fødtes i hans sjæl den første idé til den nye helbredende metode. Han er netop i gang med at oversætte den berømte dr. Cullens Materia medica fra engelsk. De højst forskellige beskrivelser om kinabarkens anvendelse ved febersygdomme, får ham til at undre sig over det gamle systems modsigende eller helt intetsigende hypoteser. Følgelig beslutter han sig til, at han på erfaringens sikre vej, vil afprøve kinabarkens virkninger. Han begynder med forsøg på sig selv. Han indtager en stor dosis kinabark, og dette fører til at han allerede samme dag får et stærkt anfald af intermittent, eller vekslende feber. Han lægger mærke til symptomer, som lægerne ikke har anelse om. Og så spørger han sig selv: Er den kraft i kinabarken, som fremkalder feber i en frisk krop, ikke identisk med den kraft som helbreder feberen? Han gentager ustandselig sine eksperimenter på sig selv og andre friske personer. Og hvor meget han end skærper sine iagttagelser, kommer han til samme resultat. Han eksperimenterer på samme måde med andre vigtige lægemidler, altid med samme resultat. Dr. Hahnemann slår sig imidlertid ikke til ro med dette. Han arbejder sig frem til et stort antal mærkværdige, hidtil helt ukendte eller ufuldstændigt iagttagede medicinske resultater. Det går også efterhånden op for ham, at lægekunsten hidtil ikke havde været baseret på en naturlov, men på formodninger og udtalelser af berømte autoriteter. Disse erkendelser tvinger ham til at forske videre. Og nu går han i gang med at skaffe sig kendskab til ældre og nyere tids iagttagelser om lægemidlerne virkninger, ikke bare ved sygdomme, men også ved forgiftningsforsøg. Opmuntret af sine egne opdagelser og af resultaterne af sine historiske udforskninger fremsætter han så en ny lære, som er egnet til at ryste det gamle system i dets sammenføjninger. Det som danner grundvolden for dr. Hahnemanns lægekunst, kan udtrykkes i disse ord: Simili similibus currentur, eller oversat: lignende helbreder lignende. Denne læresætning udtrykker som bekendt det modsatte af den såkaldte Galenske læresætning, som siger at sygdom kureres af modsatte midler. I følge Hahnemanns teori kan to ensartede sygelige tilstande ikke findes samtidigt i et organ. Den artificielle eller kunstige sygdom, som frembringes af lægemidlet, ødelægger den spontane (af sig selv opståede) sygdom, og så ophæver man den kunstige ved at man ikke tilfører organet mere af det lægemiddel som fremkaldte den. Simililoven har været kendt fra langt tilbage i tiden, og har af og til også været brugt, om end med større eller mindre kendskab til dens betydning. I et digt på sanskrit fra før Kristi fødsel kan man finde følgende udtryk: Det har helt siden gamle tider været kendt og hævdet i verden at gift er lægemiddel mod gift. Og lægekunstens første stormester Hippokrates siger et sted: Gennem det samme opstår en sygdom, og ved at give det samme til den syge, helbredes han fra sin sygdom. Det er alligevel alene Hahnemann, som det tilkommer æren af at have opbygget et helt nyt medicinsk system på denne lighedslov (simililov), et system, som benyttet i praktisk medicin har haft så velgørende følger. Homøopatien modnes i praksis Ivrig efter at udøve sit lægekald efter sin egen nye metode, hastede dr. Hahnemann nu tilbage til sygesengene og sine patienter. Først praktiserede han ved det af hertug Ernst von Gotha grundlagte hospital i Georgenthal. De forsøg han der med stor forsigtighed gjorde med patienterne lykkedes over al forventning og gav strålende resultater. Senere praktiserede han en tid i Motschleben, i Braunschweig og i Foreningen Alma 3

4 Wolfenbüttel, indtil han slog sig ned i Königslutter. Her boede han i længere tid. Overalt søgte han gennem sin praksis at få bekræftet sin nye teori, og overalt opnåede han fuldstændig tilfredsstillende resultater. Samtidig fortsatte han sine eksperimenter med de vigtigste lægemidler på sig selv og sine nærmeste. Vellykkede behandlinger, som skabte opsigt og beundring vidt omkring, kronede hans bestræbelser. Men snart begyndte, som det jo så ofte hænder, misundelse, skinsyge og egoisme at gøre sig gældende. Og bagtalelse og sladder blev brugt som angrebsvåben. Det gik så vidt, at læger og apotekere i Königslutter anmeldte ham. Resultatet var at dr. Hahnemann blev forbudt at udlevere sine mediciner. Retten til at udlevere mediciner tilkom alene apotekerne, blev det hævdet. At Hahnemann havde været apotekernes kontrollør, at han uden sammenligning var den dygtigste på området, og at han udleverede sine mediciner gratis, det betød ingenting. Han var i vejen for dem, og man benyttede sig af en gammel ret, så fik man ryddet en besværlig konkurrent af vejen. Men konsekvensen? Ak, det tager man sig ikke af i et sådant tilfælde. Dr. Hahnemann blev nød til at forlade Königslutter. Han opholdt sig først en tid i Hamborg og Altona. Her blev han ikke udsat for forfølgelse, men han trivedes dårligt i disse byer, og vendte derfor snart igen tilbage til Sachsen, til Eilenburg. Men han fik ikke lov til at arbejde i fred længe. En gammel læge af traditionel ortodoks, ja næsten reaktionær skole, begyndte at skabe problemer og forfølgelse. I året 1802 drog dr. Hahnemann til Torgau. Allerede i 1796 havde han offentliggjort sine opdagelser i Hufelands Journal, men kun antydningsvis. Det første skridt var alligevel taget, og nu fulgte flere afhandlinger. Hans værk Fragmenta de virbus medicamentorum positivis in corpora humano sano obviis giver et bedre indblik i den nye lægekunst. Disse fragmenter er dr. Hahnemanns første offentliggørelse af sin lægemetode. Her fremlægger han resultaterne af sin forskning af flere nye lægemidler. Knapt et år senere i 1806, udkom endnu et værk på latin: Erfaringens lægekunst. Dette værk betragtes som forløberen for hans mest epokegørende værk Organon. Dette sidste udkom i året Det spredtes med utrolig hastighed, blev oversat til flere sprog, og gjorde Hahnemanns navn udødeligt. I Organon forekommer for første gang ordet homøopati. Ordet er dannet af de to græske ord homoios = lige, og pathos = lidelse. Den kamp som dette ord har fremkaldt er endnu ikke slut, og den har delt lægerne i to lejre. På den ene side homøopaterne - eller simili similibus. På den anden side - allopaterne - eller contraria contrariis. Efter at have opdaget lighedsprincippet anvendte dr. Hahnemann til at begynde med sædvanlige stærke doser, men gik efterhånden over til at bruge svage doser. Erfaringen og hans videre undersøgelser lærte ham nemlig, at de svage doser ikke bare var tilstrækkelige og sikrere, men at de til og med var mere virksomme. Ved brug af lighedsprincippet, og med de sædvanlige stærke doser, fandt han ud af at de virkede for kraftigt, og derfor forårsagede en stærk forværring af sygdommen før de helbredte. Han fortyndede derfor doserne til han fik den helbredende virkning uden nogen forudgående forværring. Og efterhånden fik han erfaring for at fortyndingsprocessen faktisk øgede og udviklede medicinens helbredende kraft, jo mere han fortyndede eller potenserede lægemidlet, des mere velsignelsesrigt virkede det. Dette syntes han til at begynde med var højst mærkværdigt, ja utroligt, men de daglige beviser gjorde at han måtte bøje sig for fakta. Denne Hahnemanns opdagelse, at et lægemiddels helbredende kraft øges med fortyndingen eller potensering, bliver af en del videnskabsmænd betegnet som en af de vigtigste opdagelser, som den menneskelige ånd har bragt for dagen. Den indiske videnskabsmand sir J.C. Bose, som bl.a. har givet forelæsninger i Stockholm, har med succes tillempet fortyndingsprincippet i sine eksperimenter med planter. I følge hans iagttagelser virker visse gifte, givet i tilstrækkelig små doser, som overordentlige kraftige og stimulerende midler. En plante som er blevet behandlet med sådanne små giftdoser bliver desuden kraftigere, og den blomstrer tidligere end sædvanligt. I året 1811 offentliggjorde Hahnemann første bind af Materia Medicapura, hvor han videreførte sit system. Værket indeholder de vigtigste og mest uundværlige lægemidler, og er derfor af uvurderlig værdi, ikke bare for videnskaben, men også for hele menneskeheden. Den kolossale opsigt dr. Hahnemanns virksomhed fremkaldte, kunne ikke forbigås i stilhed hverken af læger eller af lægmand. På den tid dr. Hahnemann fremsatte sine teorier var dr. Browns system, dette at for lidt eller for meget irritation fremkalder sygdom det mest fremherskende. Men hvor uenige lægerne end var indbyrdes om de forskellige metoder, så rejste de sig nu alle mod denne ene. Hvilke beskyldninger blev ikke udslynget mod Hahnemann! Ja man undså sig ikke en gang for at trænge ind i hans familieliv for med løgn og bedrag at stemple ham som mindreværdig. Men dr. Hahnemann viste sig situationen voksen. Han udviste en enestående selvbeherskelse og modstod angrebene med stor tålmodighed. Hans dygtighed og indsigt var som altid rettet mod menneskenes bedste, og gjorde ham i stand til og gav ham kræfter til ufortrødent at arbejde videre mod målet. Vejen var lang, men for ham var den tydelig afmærket. Foreningen Alma 4

5 Doktordisputats i Leipzig I 1811 finder vi igen dr. Hahnemann indenfor Leipzigs mure. Denne gang var hans ophold af største vigtighed, for nu skulle den afgørende akt i hans livs drama udspilles. Han havde bestemt sig for at optræde som akademisk læremester, han ville udbrede sin lære gennem det levende ord, og han ville have elever. Alles øjne blev nu rettet mod den berømte læge, forfatteren og grundlæggeren af det nye medicinske system. Kampen om homøopatien måtte tvinges ind i en afgørende fase, hans rygtes stjerne måtte stige højere, stråle klarere, - eller også slukke. Da dr. Hahnemann ønskede at give offentlige forelæsninger, henvendte han sig til dekanen for det medicinske fakultet dr. Rosenmüller. Selvom han var legitimeret læge måtte han, for at få ret til at forelæse, først skrive en afhandling og forsvare den fra lærestolen, samt desuden betale 50 daler til fakultetet. Først da var han berettiget til at bekendtgøre sine forelæsninger i foredragskataloget og ved opslag i auditorierne og andre offentlige steder. Den 26. juni 1812 forsvarede dr. Hahnemann sine kendte afhandling: Dissertatio historico-medica de Helleborismo veterum - Den gamle tids Hellibarisme. Hans søn Friedrich Hahnemann fungerede som respondent. Disputaten fremtvang erkendelse selv fra modstanderne side, og dekanen dr. Rosenmüller tilkendegav sin beundring i stærke ordvalg. En af tilhørerne, en dr. Huck fra Lützen skriver om disputatsen i et brev til en ven: At høre Hahnemann, denne djærve naturforsker forsvare sit mesterstykke, skabt af dygtighed og flid, var for mig en himmelsk nydelse. Jeg rejste hjem som i en drøm, og jeg måtte sige til mig selv: Du er ikke værdig til at snøre hans sko. Og videre: Hvis Hahnemann havde været i stand til at fornægte sin hæderlighed, og spille hykler som så mange andre tilsyneladende store mænd, da ville Leipzigs læger, til og med de mest berømte måttet stryge sejlet. Dr. Hahnemann opnåede således ærefuld hyldest - og han havde sejret. I løbet af kort tid samlede der sig nu rundt om dr. Hahnemann en flok af lærlinge med til dels kendte navne, blandt dem til og med enkelte akademiske lærere, men fælles for dem alle var deres høje begavelse. Og dr. Hahnemann underviste med utrættelig flid. De kure han ordinerede var ikke bare nye og opsigtsvækkende, men deres udfald var overraskende og heldige. Hans anseelse steg stadigt, og med anseelsen steg også antallet af dem som gennem ham ville befries for deres forskellige sygdomme. Og det som lykkedes for mesteren, det lykkedes også for hans mest begavede lærlinge. Så en dag kom feltmarschall, fyrst Schwarzenberg til Leipzig for at konsultere dr. Hahnemann, og dette skulle vise sig at få stor betydning. Fyrsten ønskede homøopatisk behandling for en lidelse, som ingen læge hidtil havde formået at helbrede. At Hahnemann blev foretrukket frem for en række indenlandske og udenlandske læger skabte stor misundelse, så meget mere fordi ingen turde give udtryk for deres misundelse. I en avisartikel i 1820 dukker den alligevel op, og her kommer misundelsen frem i form af udtryk som i oversættelsen lyder: Nyopdager, strålende begynder, tillidsvækkende, er gået i gang med at helbrede, der er tale om den uendeligt fortyndede Hahnemann. (Dette er fortalt i Frantz Albrechts bog: Dr. Samuel Hahnemann s liv og virke hvor de fleste oplysninger er hentet). 14 års lægegerning i Köthen Episoden med fyrst Schwarzenbergs henvendelse havde øget dr. Hahnemanns anseelse udadtil, i modsætning til hans fjenders. Det førte også til at Hahnemann kom i forbindelse med fremstående personligheder. Fjendtligheden ophørte, forfølgerne gik i dækning. Desværre varede denne lykkelige tid kun et halvt år. Hahnemann s anseelse steg og steg, men hans modstanderes had og misundelse steg endnu mere for til sidst at strømme over i et voldsomt angreb. Og da det viser sig at fyrst Schwarzenbergs sygdom er uhelbredelig, og da fyrsten dør den 15. oktober 1820, bryder det løs for alvor. Og så sker det samme i Leipzig som i Königslutter, at Hahnemann forbydes at udlevere sin medicin. Imidlertid bliver Hahnemann udnævnt til livlæge hos hertugen af Anhalt - Köthen. Sommeren 1821 rejser han fra Leipzig som en frivillig bandlyst, og han slår sig ned i Köthen. I en avis Der Correspondent von und für Deutschland nr. 109 d. 19. april hedder det Ophavsmanden til det homøopatiske system dr. Samuel Hahnemann forlader i disse dage Leipzig for at etablere sig som praktiserende læge i Köthen. Hans højhed hertugen af Anhalt-Köthen har ikke bare bevilget tilladelse til dette, men også givet en forordning om at Hahnemann er bemyndiget til med egen hånd at tilberede og udlevere de mediciner, han finder nødvendige for sine patienters helbredelse, uden indblanding fra apotekernes side. Og på et andet sted i samme avis finder vi: Dr. Hahnemann, fra hvis apotekerleksikon Tysklands læger har hentet råd i tvivlsomme tilfælde, kan vel vanskeligt nægtes rettighederne til at udøve det, han selv har undervist andre i. Hahnemann tilbragte 14 år i Köthen. Hans liv der blev som en storsindet triumfators liv. Hans milde fremgangsrige helbredelsesmetode havde vundet en sådan anseelse, at en undertrykkelse af kendsgerningerne var udelukket. Han havde til og med glæden af at kunne helbrede hertugen for en farlig nervesygdom. Han fortsatte også sin forfattervirksomhed, og fra denne tid stammer en af de mest betydningsfulde arbejder i homøopatiens historie. Foreningen Alma 5

6 Da dr. Hahnemann fejrede sit 50 års jubilæum som læge, blev han hædret af talrige beundrere og tilhængere og var genstand for stor hyldest. Han blev ved denne lejlighed også overrakt en større pengesum til homøopatiens fremme. Formålet var ikke noget mindre end at oprette et homøopatisk hospital Det blev også oprettet og indviet i Leipzig i Omkring samme tid blev der også stiftet en homøopatisk lægeforening. Hvert medlem fik et diplom, og dr. Hahnemann blev udnævnt til Pralses perpetuus. I Köthen mistede Hahnemann sin hustru, som trofast havde stået ved hans side i storm og stille, og som havde delt fattigdommens byrde med ham i bekymringens dage. I et lykkeligt ægteskab havde hun skænket ham 9 døtre og 2 sønner. Han levede som enkemand i flere år. Han var en statelig, kraftig ældre mand, som fortsatte sine livsvaner, og hans døtre sørgede for ham med kærlig omsorg. Paris Men dette tog en overraskende vending. I året 1835 kom en ung fransk dame til Köthen for at blive behandlet af den store homøopat. Hendes navn var Melanie d`herville, og hun var smuk og intelligent. Hahnemann blev så charmeret af hendes naturlige ynde og behagelige væsen, og så imponeret af hendes intelligens at han bestemte sig for at gifte sig med sin fortryllende patient, som på sin side ikke lagde skjul på at sympatien var gensidig. Og så giftede dr. Hahnemann sig for anden gang. Sammen med sin unge hustru forlod han sit hjem i Köthen og slog sig ned i Paris. Köthen var, sammenlignet med Paris, et lille og bortgemt sted, sagde hans franske hustru. Paris var det rette sted for hendes mands virksomhed. Kun Paris og Frankrig kunne helt ud formå at værdsætte hans uforgængelige arbejde i menneskehedens tjeneste og give ham anerkendelsens frugter. Hahnemann var ikke blind for hendes forestillinger, og resultatet blev at de flyttede til Paris. Og det viste sig snart at hendes forudsigelser var rigtige. Paris viste sig at være det rette sted. Hans virksomhed der gav ham anseelse og rigdom i overvældende grad. Og han fik også ivrige elever i Paris. Udmærkelser manglede heller ikke. Franske homøopatiske læger viste deres taknemlighed for at han ville praktisere i deres land, ved at få lavet en medalje med hans billede. Medaljen blev overrakt ham af en deputation. Og hvert år blev dagen den 10. august højtideligholdt af hans tilhængere og venner og af beundrere af homøopatien. Og beundringen steg til stadig nye højder. - Et par franske digte mesterstykker af sin art - bærer tydeligt vidnesbyrd om dette. Med undtagelse af oden til Napoleon skal der ledes længe efter et digt, som giver udtryk for så megen glød og ægte følelser. Dr. Hahnemann s praksis blev kolossal stor. I hans kontortid var der altid lange vognrækker som efter tur passerede hans hus for at sætte patienter af ved porten. Hans arbejdsfyldte livsaften blev som en stor pragtfuld solnedgang. Den 2. juli 1843 døde dr. Samuel Hahnemann, godt 88 år gammel. Hans levninger er bevaret på kirkegården i Montmartre i Paris. Vedligeholdelsen af gravstedet har den franske stat. Statuer til hans mindre er rejst i Leipzig, Dessau og Chicago. Samuel Hahnemann var ikke bare en berømt videnskabsmand. Han var også en ædel, kristen sindet mand, og en menneskeven i ordets sandeste betydning. De fattige kurerede han gratis og hjalp dem til og med ofte med pengemidler. Hans optræden overfor patienterne var enestående. Han var altid venlig og deltagende og beredt til at ofre tid og penge for at hjælpe. Han gav sine patienter strenge diætforskrifter, gode hygiejniske råd, og manede dem til sædelighed og tro på guds hjælp. Den yngste af Hahnemann s døtre var Louise Messdorf, født Hahnemann. Hun havde arvet faderen klare intelligens og stærke vilje. Hun uddannede sig også til læge og vandrede trofast i faderens fodspor. Med hans mediciner helbredte hun syge fra fjern og nær, men aldrig for løn eller vinding, bare af menneskekærlighed, og som en hyldest til sin fars ære. Derfor må hendes navn nævnes sammen med hendes store fars minde. Dette var beretningen om dr. Samuel Hahnemann s liv, - og også om hans kamp for anerkendelse af sine ideer. Man kan undre sig over hvad en sådan åndelig kæmpe blev mødt med og var nød til at tvinge sig igennem en sådan sump af had, ondskab og misundelse for at nå frem. Og så tænker nogen måske; ja det var dengang. Indtil man pludselig spørger sig selv: Er det anderledes i dag? Hvordan er stillingen i vort land? På grundlag af særtryk fra Norsk homøopatisk forening, 1978 Einar Moe Referencer: Franz Albrecht "Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Ein biographisches Denkmal." Leipzig. Hinrichs'che Buchhandlung (A biography of Samuel Hahnemann Franz Albrecht, of Coethen) Foreningen Alma 6

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE

Allopati betyder Forskellig fra lidelsen, og læger bekæmper sygdomme ved at gå imod (antibiotika, antdepressiv, etc.). HISTORIE Om Homøopati Homøopatisk medicin fremstilles ud fra planteriget, mineralriget og dyreriget. Stofferne udtrækkes ved særlige metoder, hvorefter de undergår en farmaceutisk proces, hvor stofferne fortyndes

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op.

Jeg tror, vi alle i en eller anden afdæmpet form kender til Johannes døberens drøm: at stige op. 403 Denne er dagen 90 Op glædes alle (mel. Alt hvad som fuglevinger) 80 Tak og ære 76 Op thi dagen nu frembryder 438 Hellig 86. 5 Kom bange sjæl 117 En rose så jeg skyde Nu står vores alter der. En stor,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: 729 Nu falmer skoven, 598 O, Gud du ved og kender, 52 Du, Herre Krist, 613 Herre du vandrer, 438 Hellig, hellig, 477 Som korn, 730 Vi pløjed og

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul Juleaften 2016 Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul I julekalenderen Den anden verden flygter Sarah ind i en eventyrverden, hvor hun

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk.

2.sø.ifasten 2014. Men der er også dem, for hvem det er redningen, at Gud findes, når livet bliver kaotisk. 2.sø.ifasten 2014 Jeg var ved tandlægen forleden. Desværre kom jeg lidt for sent til at læse ugebladene, det er ellers en dejlig stund, at sidde og vente, for min tandlæge holder mange blade og aviser.

Læs mere

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe.

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe. Kapitel 4 4.december 2013 Denne aften var Johanne på med sit længe forberedte foredrag. Christine sad nede bagerst, så Johanne ikke rigtigt kunne se hende. Det var efter Johannes ønske, da hun åbent og

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Din tro har frelst dig!

Din tro har frelst dig! Din tro har frelst dig! Luk 17,11-19 14. søndag efter Trinitatis Salmer: 15-750-448-325-439/477-375 Alt står i Guds faderhånd, hvad han vil, det gør hans Ånd. I Jesu navn, amen! Sognepræst Tine Aarup Illum

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet

Livet efter døden. Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet efter døden Hvad sker der når vi dør? Vi tilbyder et arrangement, hvor vi snakker om emnet Livet i den usynlige verden En kendis vender tilbage fra de døde og fortæller sin historie. Den bedste modgift

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Kap.1. Martin bliver munk

Kap.1. Martin bliver munk Kap.1. Martin bliver munk Tordenvejret Uvejret brager løs om ørene på ham. Aldrig har Martin oplevet et tordenvejr så vildt. Det er som om djævelen selv og alle hans lede hjælpere er steget op fra underverdenen

Læs mere