Porten til Naturpark Randers Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten til Naturpark Randers Fjord"

Transkript

1 Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt, som består af to projekter på hver sin side af indsejlingen til Randers Fjord. I praksis gennemføres projekterne i nært samarbejde med frivillige i begge kommuner. Der har siden 2010 været borgerinddragelse og samarbejde med frivillige i forbindelse med etableringen af Naturparken. Det er svært for de frivillige at stå som ansøgere på større LAG projekter, da de selv skal lægge alle pengene ud. Derfor påtager kommunerne sig opgaven som tovholder, det muliggør desuden, at der kan løftes moms af, og udgifterne derved holdes nede. Fig. 1 Porten til Naturpark Randers Fjord, her set fra Randers Fjord og ud mod Kattegat. Det er Udbyhøj Nord til venstre og Udbyhøj Syd til højre. 1

2 Formål Formålet med ansøgningen er at skabe en attraktiv adgangsport til Naturpark Randers Fjord. Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd ligger på hver sin side af indsejlingen til Randers Fjord, se fig.1. Området ved Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd er på noget af Danmarks smukkeste natur og ligger lige der, hvor fjord og hav mødes. På havnene i Udbyhøj Nord (Randers Kommune) og Udbyhøj Syd (Norddjurs Kommune) skabes en række nye aktiviteter, og nogle af de eksisterende udbygges og forbedres. Havnestemningen skal fremmes og områderne skal indrettes, så de indbyder til ophold og gode oplevelser. Målet er, at begge steder bliver så attraktive, at det kan medvirke til flere sejlende i lystbådehavnene, flere besøgende på campingpladsen, flere i de lokale gallerier og gårdbutikker m.v. og generelt langt flere turister også nede i fjorden. Målgrupper Målgrupperne for dette projekt er i høj grad sammenfaldende med målgrupperne i hele Naturpark Randers Fjord, hvor der også arbejdes med etablering af basal infrastruktur og digital formidling. Helt konkret vil følgende grupper have stor glæde af projektets tiltag: Borgere og turister i Naturpark Randers Fjord sikres flere oplevelser ved fjorden. Interesseorganisationer og private brugere af Randers Fjord får øget deres oplevelsesmuligheder i Naturpark Randers Fjord. Formidlere i området får mulighed for at benytte de kommende faciliteter i deres formidling og vejledning. De øgede rekreative faciliteter vil styrke kommunernes brand og forventeligt have en positiv indflydelse på bosætning og turisme. Lokale erhvervsdrivende får et større kundegrundlag og har dermed et øget indtjeningsgrundlag i et geografisk yderområde. Baggrund Siden 2010 har seks parter stået bag udviklingen af Naturpark Randers Fjord. De seks parter er: Randers Kommune, Norddjurs Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, VisitRanders og Destination Djursland. Etableringen af Naturpark Randers Fjord sker igennem Friluftsrådets certificeringsordning for Danske Naturparker (www.danskenaturparker.dk). Status er at Naturpark Randers Fjord er Pilot Park i 2013, og det er hensigten at søge om at blive certificeret Naturpark i Der er sendt en større samlet ansøgning til Nordea-fonden (der forventes svar sidst i juni 2013), ligesom der er søgt og bevilliget 2 mio. kr. til et fælles projekt med etablering af 10 fysiske hotspots 2

3 (adgangssteder). Der arbejdes meget målrettet med at etablere basal infrastruktur og formidling, for at bidrage til områdets oplevelsesværdi både for borgere og turister. Arbejdet er i høj grad afhængig af et tæt samarbejde med frivillige tilknyttet Naturpark Randers Fjord. Partnerskabet med de frivillige omfatter bl.a. lodsejerkontakt, etablering af stier og formidling. Det er forventningen, at Naturpark Randers Fjord på længere sigt oplevelsesmæssigt kan kobles til de nye initiativer omkring Gudenåen, så turister vil opleve en samlet destination. Det arbejdes også med at kortlægge lystfiskerpotentialet, og dette er foreløbig blevet vurderet til at være større end i Havørred Fyn, da der er mange fiskearter og en meget lang sæson. Udover det store uudnyttede potentiale som lystfiskerdestination arbejder partnerne bag Naturpark Randers Fjord også på at få skabt en stærk havkajak destination. Der er altid et godt sted at sejle havkajak i Randers Fjord, ligesom der er passende udfordringer for øvede og nybegyndere. Det meste af Randers Fjord er Natura 2000 område og rummer bl.a. et af landets største sivskovsområder. Der er rigtig mange andre naturtyper, og alle har fokus på, at området kun kan benyttes i det omfang beskyttelsen tillader det. Det bliver derfor ikke en tivoliseret Naturpark, men et område hvor fokus vil være på natur, fordybelse og oplevelser. Yderst i Randers Fjord, hvor fjorden møder havet, ligger der på hver side af fjorden et Udbyhøj. Egentlig er det Udbyhøj i Norddjurs Kommune der er det rigtige Udbyhøj. Udbyhøj i Randers Kommune hedder egentlig Udbyhøj Vasehuse, men kaldes lokalt kun Udbyhøj. I dette projekt refereres der til hhv. Udbyhøj Nord (Randers Kommune) og Udbyhøj Syd (Norddjurs Kommune). Der er færgeforbindelse mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd. Færgeforbindelsen, som er en kabelfærge, drives i samarbejde med Randers Kommune. Lodseriet for Randers Fjord har hjemsted her. Randers Fjord har også færgefart centralt i fjorden mellem Voer og Mellerup. Her sejler færgen Ragna. Færgefarten har mere end 400 år på bagen, og selve færgen fylder 50 år i år. Havnen og det omkringliggende område i Udbyhøj Nord har været et naturligt samlingssted for borgerne, når der har skullet afholdes fælles arrangementer som Sct. Hans og havnefest. I 2012 blev en helt ny lystbådehavn indviet. Samme år danne området rammen om Dyk og pløk i september, og der er planer om en lignende stor event i 2013, med fokus på landliv. Den nye lystbådehavn har gjort området endnu mere attraktivt for borgerne, men i særdeleshed også for sejlere, besøgende og turister. Den eneste Blå Flag strand i Randers Kommune er en kunstig strand mellem lystbådehavnen og færgelejet. Der har længe været et stort ønske om at koble flere aktiviteter til havnen. De lokale er meget aktive medspillere i processen med etablering af Naturpark Randers Fjord, og ønsket er, at flere aktiviteter på havnen kan medvirke til at binde havn, strand og natur sammen. 3

4 En sammenslutning af fire foreninger i Udbyhøj Nord og Sødring arrangerer events (www.suevents.dk) med den målsætning at gøre det mere attraktivt at bo i Udbyhøj Nord, øge det lokale samarbejde og fællesskab, skabe mere liv og øge turismen. Borgerforeningen i Udbyhøj Nord har ansøgt A.P. Møllerfonden om tilskud til Aktivitetspladsen. Den endelige aftale er ikke på plads, men der er god dialog. A.P. Møllerfonden har ønsket et tættere samarbejde med kommunen og LAG. Derudover har det været et ønske at være med til at bidrage i en Naturpark. Borgerforeningen i Udbyhøj Nord er Randers Kommunes nærmeste samarbejdspartner i projektet, og det er dem, der har stået for borgerinddragelse, hvor alle ønsker til området er kommet frem. Udbyhøj Syd ligger på det nordligste punkt i Norddjurs Kommune og består af en blanding af helårshuse og sommerhuse. Markant for Udbyhøj Syd er aftegningen af den stjerneskanse, der blev bygget 1802 i forbindelse med Englandskrigene. Skansen er et bevaringsværdigt kulturmiljø. En frivillig gruppe arbejder med at få opstillet kanoner på skansen som symbol på, at skansen engang har haft et formål. Lystbådehavnen i Udbyhøj Syd med tilhørende klubhusfaciliteter har plads til 52 lystsejlere og små fiskerbåde. Sejlklubben har planer om at udvide lystbådehavnen, så der bliver plads til dobbelt så mange både og herved give mulighed for et bedre havne- og fiskerimiljø.sejlklubbens medlemmer er aktive omkring etableringen af Naturpark Randers Fjord. På baggrund af idéudvikling om aktiviteter i projektet, er der udtrykt ønske om, at genetablere nogle af de faciliteter, der tidligere har været kendetegnende for området og som igen kunne bringe aktivitet til området. 4

5 Aktiviteter Fælles for begge sider af fjorden vil være placering af et sømærke, der kan tjene som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform, se fig. 2. Sømærkerne vil så vidt muligt blive placeret, så man kan se dem begge, når man kommer sejlende til Naturpark Randers Fjord. Fig. 2 Sømærke-inspiration. Der etableres et på hver side af indsejlingen til Randers Fjord. Aktiviteter Udbyhøj Nord: Sømærke Pyramide i træ, skal fungere som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform (fig. 2). Se også inspiration i bilagstegninger. 5

6 Maritim aktivitetsplads/legeplads for alle Der etableres et ikonisk element på pladsen, som skal tjene både som vartegn, men også som aktivitet og formidlingsmulighed. Derudover etableres der en række naturlegepladselementer/aktivitetspladselementer, så der er noget for mange forskellige aldre gynge, klatre, sand m.v. alt med maritime referencer. Se også inspiration i bilagstegninger. Fig. 3 Inspiration til ikonisk element på aktivitetspladsen. 6

7 Grejbase Der bygges et fag til de eksisterende bygninger, som kan rumme Grejbasen. Der er fra anden siden finansieret indhold til en række aktiviteter i en grejbase, og det er et stort ønske at få bedre rammer for denne aktivitet (rummes pt. i gl. garage). Grejbasen er ikke bemandet, men rummer en række tilbud både til grupper, familier og enkeltpersoner. Man kan låne en håndbog og selv identificere noget, man har fundet, og/eller man kan vælge en aktivitet (male på sten, fange krabber, se på tang el.lign.). Der er et ønske om at kunne præsentere og udbygge aktiviteterne på en velorganiseret og overskuelig måde. Fig. 4 Eksisterende fiskerhuse på havnen i Udbyhøj N. 7

8 Lukning af madpakkehus Det blæser ofte på havnearealet, og der er et stort ønske om at få mere læ/afskærmning i madpakke huset. Det er flere ideer omkring skydedøre og anden afskærmning. Fig. 5 Madpakkehuset på havnen i Udbyhøj N. Kajakhotel Et kajakhotel til at byde kajakroere velkommen. En god platform at gå i land ved og hylder til opbevaring. Beachvolley En beachvolley bane med bål- og aktivitetspladser tilknyttet. Opholds- og hyggepladser med læ Der opstilles 2-3 s-formede læhegn i rustent stål, så man altid kan finde læ, samt 4-6 bord- og bænkesæt placeres i hver s-bue. 8

9 Liggestole Da stranden ikke er så stor, suppleres der med en række liggestole på græsarealet, så rigtig mange kan få glæde af arealet. Terrasser For de sejlende, fastboende og andre besøgende på havnen etableres 7-8 træ-terrasser rundt på havnen ud mod stenmolen og digerne. Terrasserne indbyder til ophold og man kommer til næsten at sidde ude i fjorden. Fig. 6 Terrasser etableres mellem stenmoler/diger og bro Udbyhøj N. Randers Kommune overtager formelt drift og vedligehold, men det sker i samarbejde med borgere i Udbyhøj Nord og Sødring. Der er ikke indhentet priser på elementerne i ansøgningen, bl.a. fordi den samlede sum overstiger summen for EU-udbud, så der vil blive udarbejdet udbudsmateriale, hvor de omtalte elementer beskrives mere detaljeret. 9

10 Budget/finansiering Udbyhøj Nord Randers Kommune: A.P.Møller Fonden Grøn Vækst, EU via LAG Randers I alt kr kr kr kr. Aktiviteter Udbyhøj Syd: Forslag til forbedringer, som kan medvirke til at understøtte miljøet på havnen: Sømærke Pyramide i træ, skal fungere som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform (fig. 2). Se også inspiration i bilagstegninger. Træbro Genetablering af træbro, som kan bruges til fortøjning af småbåde samt ophold af turister, fiskere mv. Handicapvenlig fiskeplads Indretning af handicapvenlig fiskeplads med opholdsmulighed tæt på kysten. Kanoner på skansen Opstilling af kanoner på skansen fra Englandskrigen plus formidling. En frivillig gruppe arbejder med dette projekt og vil stå for den fremtidige formidling og pasning af kanonerne. Budget/finansiering Udbyhøj Syd Norddjurs Kommune Grøn Vækst, EU via LAG Djursland I alt kr kr kr. Projektet i Randers Kommune skal i EU-udbud. Der udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbud inden projektet iværksættes. Det vil så vidt muligt indgå i udbuddet, at der skal samarbejdes nært med frivillige. Projektet i Norddjurs Kommune er kun omfattet af tilbudsloven, og der vil blive indhentet to tilbud inden projektet iværksættes. 10

11 Der vil i meget vidt omfang blive brugt frivillig arbejdskraft i projektet, både i Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd, men for at minimere administrationen i projektet, er det aftalt, ikke at lade det indgå teknisk i finansieringen. Hvordan passer projektet i LAG s udviklingsstrategier LAG Randers udviklingsstrategi Projektet kan passe i alle 6 indsatsområder, her angivet med udvalgte kvantitative indikatorer for hele perioden : 1. Landsbyen Randers Tilskud til 2 projekter som fokuserer på at skabe lokal identitet og bevidsthed om lokalområdet Tilskud til 2 projekter som styrker børn og unges muligheder i lokalområdet 2. Skabelse af interessefællesskaber Tilskud til 8 projekter der har fokus på dannelse/styrkelse af interessefællesskaber 3. Kultur, fritid og turisme At der skabes min. 2 job indenfor kultur fritid og turisme At minimum 2 projekter fokuserer på benyttelse og formidling af fjord og å At der udvikles 2 nye events/begivenheder eller attraktioner 4. Forskønnelse af landområder og landsbymiljøer At man udvikler gode modeller for offentlig inddragelse og videndeling At lokal forankring styrkes At 5 lokalområder får hævet deres herlighedsværdier ved at skabe sammenhænge og nye muligheder At mulighederne er med til at øge bosætning, turisme og erhvervsudvikling 5. Miljø og Natur Tilskud til 10 projekter der øger livskvaliteten for de lokale Tilskud til 5 projekter der giver øget adgang til det åbne land, natur og kulturværdier At forbedringerne medvirker til at fastholde job i landområderne Medvirke til øget bosætning, turisme og erhvervsudvikling 6. Iværksætteri og erhvervsudvikling At projekterne medvirker til, at jobskabelse og vækst blandt virksomhederne i landdistrikterne er på mindst samme niveau som for hele Randers Kommune At projekterne formidles, så de kan tjene til forbillede og inspiration for andre At indtjeningsmulighederne øges for minimum 5 virksomheder 11

12 LAG Djurslands Udviklingsstrategi Projektet passer fint ind i LAG Djurslands strategi, idet der her fokuseres på følgende elementer: Et stærkt nærmiljø udvikler livet på landet! For at fastholde og udvikle livet i landområderne, er det nødvendigt at tiltrække nye indbyggere og mindske fraflytning. Dette sker ved at fastholde og udvikle tilbud og serviceydelser og forbedre rammebetingelser som kultur, fritidsmuligheder og sociale aktiviteter. Med 2/3 af Djurslands befolkning, der er bosat på landet og i byer med under indbyggere, er nærmiljøet i de små bysamfund utrolig vigtigt. En ny bro, en fiskeplads og ikke mindst en genetablering af kanonerne på havnen i Udbyhøj Syd vil klart være med til at sætte fokus på kultur- og fritidslivet i området til stor gavn for både borgere og turister, der besøger det naturskønne område. Projektet er en del af Naturpark Randers Fjord pilotprojektet, som vi i LAG Djursland har deltaget i gennem de sidste tre år, og det passer perfekt til vores strategi, idet det både tilgodeser lokalområdet ved at skabe rammerne for nye aktiviteter og samtidigt kommer til at fungere som indgangsporten fra søs til vores forhåbentligt kommende naturpark. Formidling Der vil i hele processen med gennemførelse af projektet være løbende kontakt til pressen, ligesom projektet vil blive formidlet på Naturpark Randers hjemmeside (www.naturparkrandersfjord.dk). Borgerforeningen i Udbyhøj N. vil også skrive om det på deres hjemmeside, ligesom information om projektet vil være tilgængelig på begge LAG s hjemmesider. Effekt Udbyhøj Nord Sømærke, opholdspladser i læ både i madpakkehus og mere frit i området, bygning til grejbase, en række træ-terrasser på lystbådehavnen, kajakhotel, kajakophalerplads, beachvolley, bål- og aktivitetspladser, liggestole og mindst 4 aktiviteter på aktivitetspladsen. I alt 13 nye aktiviteter. Udbyhøj Syd Sømærke, træbro, handicapvenlig fiskeplads og kanoner på skansen. I alt 4 nye aktiviteter. Fælles Der skabes ikke direkte arbejdspladser, men de øgede muligheder og aktiviteter vil medvirke til at fastholde og fremme bosætningen, ligesom der sikres øget indtjening hos købmand, grillbar, kiosk og campingplads. Derudover vil hele Naturpark Projektet medvirke til at øge indtjening hos en 12

13 række lokale turismerettede erhverv (gallerier, B&B, Kyst og Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp m.v.), ligesom det er intentionen, at det kommer til at give grundlag for en række nye turismevirksomheder. 13

14 Bilagsmateriale til inspiration Sømærke Vartegn på aktivitetsplads/legeplads Gynge Skib Beachvolley samt bål- og aktivitetsplads Lokaliseringskort 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere