Porten til Naturpark Randers Fjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Porten til Naturpark Randers Fjord"

Transkript

1 Porten til Naturpark Randers Fjord Ansøger Norddjurs Kommune og Randers Kommune arbejder sammen om etablering af Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune står som den officielle ansøger på dette projekt, som består af to projekter på hver sin side af indsejlingen til Randers Fjord. I praksis gennemføres projekterne i nært samarbejde med frivillige i begge kommuner. Der har siden 2010 været borgerinddragelse og samarbejde med frivillige i forbindelse med etableringen af Naturparken. Det er svært for de frivillige at stå som ansøgere på større LAG projekter, da de selv skal lægge alle pengene ud. Derfor påtager kommunerne sig opgaven som tovholder, det muliggør desuden, at der kan løftes moms af, og udgifterne derved holdes nede. Fig. 1 Porten til Naturpark Randers Fjord, her set fra Randers Fjord og ud mod Kattegat. Det er Udbyhøj Nord til venstre og Udbyhøj Syd til højre. 1

2 Formål Formålet med ansøgningen er at skabe en attraktiv adgangsport til Naturpark Randers Fjord. Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd ligger på hver sin side af indsejlingen til Randers Fjord, se fig.1. Området ved Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd er på noget af Danmarks smukkeste natur og ligger lige der, hvor fjord og hav mødes. På havnene i Udbyhøj Nord (Randers Kommune) og Udbyhøj Syd (Norddjurs Kommune) skabes en række nye aktiviteter, og nogle af de eksisterende udbygges og forbedres. Havnestemningen skal fremmes og områderne skal indrettes, så de indbyder til ophold og gode oplevelser. Målet er, at begge steder bliver så attraktive, at det kan medvirke til flere sejlende i lystbådehavnene, flere besøgende på campingpladsen, flere i de lokale gallerier og gårdbutikker m.v. og generelt langt flere turister også nede i fjorden. Målgrupper Målgrupperne for dette projekt er i høj grad sammenfaldende med målgrupperne i hele Naturpark Randers Fjord, hvor der også arbejdes med etablering af basal infrastruktur og digital formidling. Helt konkret vil følgende grupper have stor glæde af projektets tiltag: Borgere og turister i Naturpark Randers Fjord sikres flere oplevelser ved fjorden. Interesseorganisationer og private brugere af Randers Fjord får øget deres oplevelsesmuligheder i Naturpark Randers Fjord. Formidlere i området får mulighed for at benytte de kommende faciliteter i deres formidling og vejledning. De øgede rekreative faciliteter vil styrke kommunernes brand og forventeligt have en positiv indflydelse på bosætning og turisme. Lokale erhvervsdrivende får et større kundegrundlag og har dermed et øget indtjeningsgrundlag i et geografisk yderområde. Baggrund Siden 2010 har seks parter stået bag udviklingen af Naturpark Randers Fjord. De seks parter er: Randers Kommune, Norddjurs Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, VisitRanders og Destination Djursland. Etableringen af Naturpark Randers Fjord sker igennem Friluftsrådets certificeringsordning for Danske Naturparker (www.danskenaturparker.dk). Status er at Naturpark Randers Fjord er Pilot Park i 2013, og det er hensigten at søge om at blive certificeret Naturpark i Der er sendt en større samlet ansøgning til Nordea-fonden (der forventes svar sidst i juni 2013), ligesom der er søgt og bevilliget 2 mio. kr. til et fælles projekt med etablering af 10 fysiske hotspots 2

3 (adgangssteder). Der arbejdes meget målrettet med at etablere basal infrastruktur og formidling, for at bidrage til områdets oplevelsesværdi både for borgere og turister. Arbejdet er i høj grad afhængig af et tæt samarbejde med frivillige tilknyttet Naturpark Randers Fjord. Partnerskabet med de frivillige omfatter bl.a. lodsejerkontakt, etablering af stier og formidling. Det er forventningen, at Naturpark Randers Fjord på længere sigt oplevelsesmæssigt kan kobles til de nye initiativer omkring Gudenåen, så turister vil opleve en samlet destination. Det arbejdes også med at kortlægge lystfiskerpotentialet, og dette er foreløbig blevet vurderet til at være større end i Havørred Fyn, da der er mange fiskearter og en meget lang sæson. Udover det store uudnyttede potentiale som lystfiskerdestination arbejder partnerne bag Naturpark Randers Fjord også på at få skabt en stærk havkajak destination. Der er altid et godt sted at sejle havkajak i Randers Fjord, ligesom der er passende udfordringer for øvede og nybegyndere. Det meste af Randers Fjord er Natura 2000 område og rummer bl.a. et af landets største sivskovsområder. Der er rigtig mange andre naturtyper, og alle har fokus på, at området kun kan benyttes i det omfang beskyttelsen tillader det. Det bliver derfor ikke en tivoliseret Naturpark, men et område hvor fokus vil være på natur, fordybelse og oplevelser. Yderst i Randers Fjord, hvor fjorden møder havet, ligger der på hver side af fjorden et Udbyhøj. Egentlig er det Udbyhøj i Norddjurs Kommune der er det rigtige Udbyhøj. Udbyhøj i Randers Kommune hedder egentlig Udbyhøj Vasehuse, men kaldes lokalt kun Udbyhøj. I dette projekt refereres der til hhv. Udbyhøj Nord (Randers Kommune) og Udbyhøj Syd (Norddjurs Kommune). Der er færgeforbindelse mellem Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd. Færgeforbindelsen, som er en kabelfærge, drives i samarbejde med Randers Kommune. Lodseriet for Randers Fjord har hjemsted her. Randers Fjord har også færgefart centralt i fjorden mellem Voer og Mellerup. Her sejler færgen Ragna. Færgefarten har mere end 400 år på bagen, og selve færgen fylder 50 år i år. Havnen og det omkringliggende område i Udbyhøj Nord har været et naturligt samlingssted for borgerne, når der har skullet afholdes fælles arrangementer som Sct. Hans og havnefest. I 2012 blev en helt ny lystbådehavn indviet. Samme år danne området rammen om Dyk og pløk i september, og der er planer om en lignende stor event i 2013, med fokus på landliv. Den nye lystbådehavn har gjort området endnu mere attraktivt for borgerne, men i særdeleshed også for sejlere, besøgende og turister. Den eneste Blå Flag strand i Randers Kommune er en kunstig strand mellem lystbådehavnen og færgelejet. Der har længe været et stort ønske om at koble flere aktiviteter til havnen. De lokale er meget aktive medspillere i processen med etablering af Naturpark Randers Fjord, og ønsket er, at flere aktiviteter på havnen kan medvirke til at binde havn, strand og natur sammen. 3

4 En sammenslutning af fire foreninger i Udbyhøj Nord og Sødring arrangerer events (www.suevents.dk) med den målsætning at gøre det mere attraktivt at bo i Udbyhøj Nord, øge det lokale samarbejde og fællesskab, skabe mere liv og øge turismen. Borgerforeningen i Udbyhøj Nord har ansøgt A.P. Møllerfonden om tilskud til Aktivitetspladsen. Den endelige aftale er ikke på plads, men der er god dialog. A.P. Møllerfonden har ønsket et tættere samarbejde med kommunen og LAG. Derudover har det været et ønske at være med til at bidrage i en Naturpark. Borgerforeningen i Udbyhøj Nord er Randers Kommunes nærmeste samarbejdspartner i projektet, og det er dem, der har stået for borgerinddragelse, hvor alle ønsker til området er kommet frem. Udbyhøj Syd ligger på det nordligste punkt i Norddjurs Kommune og består af en blanding af helårshuse og sommerhuse. Markant for Udbyhøj Syd er aftegningen af den stjerneskanse, der blev bygget 1802 i forbindelse med Englandskrigene. Skansen er et bevaringsværdigt kulturmiljø. En frivillig gruppe arbejder med at få opstillet kanoner på skansen som symbol på, at skansen engang har haft et formål. Lystbådehavnen i Udbyhøj Syd med tilhørende klubhusfaciliteter har plads til 52 lystsejlere og små fiskerbåde. Sejlklubben har planer om at udvide lystbådehavnen, så der bliver plads til dobbelt så mange både og herved give mulighed for et bedre havne- og fiskerimiljø.sejlklubbens medlemmer er aktive omkring etableringen af Naturpark Randers Fjord. På baggrund af idéudvikling om aktiviteter i projektet, er der udtrykt ønske om, at genetablere nogle af de faciliteter, der tidligere har været kendetegnende for området og som igen kunne bringe aktivitet til området. 4

5 Aktiviteter Fælles for begge sider af fjorden vil være placering af et sømærke, der kan tjene som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform, se fig. 2. Sømærkerne vil så vidt muligt blive placeret, så man kan se dem begge, når man kommer sejlende til Naturpark Randers Fjord. Fig. 2 Sømærke-inspiration. Der etableres et på hver side af indsejlingen til Randers Fjord. Aktiviteter Udbyhøj Nord: Sømærke Pyramide i træ, skal fungere som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform (fig. 2). Se også inspiration i bilagstegninger. 5

6 Maritim aktivitetsplads/legeplads for alle Der etableres et ikonisk element på pladsen, som skal tjene både som vartegn, men også som aktivitet og formidlingsmulighed. Derudover etableres der en række naturlegepladselementer/aktivitetspladselementer, så der er noget for mange forskellige aldre gynge, klatre, sand m.v. alt med maritime referencer. Se også inspiration i bilagstegninger. Fig. 3 Inspiration til ikonisk element på aktivitetspladsen. 6

7 Grejbase Der bygges et fag til de eksisterende bygninger, som kan rumme Grejbasen. Der er fra anden siden finansieret indhold til en række aktiviteter i en grejbase, og det er et stort ønske at få bedre rammer for denne aktivitet (rummes pt. i gl. garage). Grejbasen er ikke bemandet, men rummer en række tilbud både til grupper, familier og enkeltpersoner. Man kan låne en håndbog og selv identificere noget, man har fundet, og/eller man kan vælge en aktivitet (male på sten, fange krabber, se på tang el.lign.). Der er et ønske om at kunne præsentere og udbygge aktiviteterne på en velorganiseret og overskuelig måde. Fig. 4 Eksisterende fiskerhuse på havnen i Udbyhøj N. 7

8 Lukning af madpakkehus Det blæser ofte på havnearealet, og der er et stort ønske om at få mere læ/afskærmning i madpakke huset. Det er flere ideer omkring skydedøre og anden afskærmning. Fig. 5 Madpakkehuset på havnen i Udbyhøj N. Kajakhotel Et kajakhotel til at byde kajakroere velkommen. En god platform at gå i land ved og hylder til opbevaring. Beachvolley En beachvolley bane med bål- og aktivitetspladser tilknyttet. Opholds- og hyggepladser med læ Der opstilles 2-3 s-formede læhegn i rustent stål, så man altid kan finde læ, samt 4-6 bord- og bænkesæt placeres i hver s-bue. 8

9 Liggestole Da stranden ikke er så stor, suppleres der med en række liggestole på græsarealet, så rigtig mange kan få glæde af arealet. Terrasser For de sejlende, fastboende og andre besøgende på havnen etableres 7-8 træ-terrasser rundt på havnen ud mod stenmolen og digerne. Terrasserne indbyder til ophold og man kommer til næsten at sidde ude i fjorden. Fig. 6 Terrasser etableres mellem stenmoler/diger og bro Udbyhøj N. Randers Kommune overtager formelt drift og vedligehold, men det sker i samarbejde med borgere i Udbyhøj Nord og Sødring. Der er ikke indhentet priser på elementerne i ansøgningen, bl.a. fordi den samlede sum overstiger summen for EU-udbud, så der vil blive udarbejdet udbudsmateriale, hvor de omtalte elementer beskrives mere detaljeret. 9

10 Budget/finansiering Udbyhøj Nord Randers Kommune: A.P.Møller Fonden Grøn Vækst, EU via LAG Randers I alt kr kr kr kr. Aktiviteter Udbyhøj Syd: Forslag til forbedringer, som kan medvirke til at understøtte miljøet på havnen: Sømærke Pyramide i træ, skal fungere som udkigspost, samlingssted og formidlingsplatform (fig. 2). Se også inspiration i bilagstegninger. Træbro Genetablering af træbro, som kan bruges til fortøjning af småbåde samt ophold af turister, fiskere mv. Handicapvenlig fiskeplads Indretning af handicapvenlig fiskeplads med opholdsmulighed tæt på kysten. Kanoner på skansen Opstilling af kanoner på skansen fra Englandskrigen plus formidling. En frivillig gruppe arbejder med dette projekt og vil stå for den fremtidige formidling og pasning af kanonerne. Budget/finansiering Udbyhøj Syd Norddjurs Kommune Grøn Vækst, EU via LAG Djursland I alt kr kr kr. Projektet i Randers Kommune skal i EU-udbud. Der udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbud inden projektet iværksættes. Det vil så vidt muligt indgå i udbuddet, at der skal samarbejdes nært med frivillige. Projektet i Norddjurs Kommune er kun omfattet af tilbudsloven, og der vil blive indhentet to tilbud inden projektet iværksættes. 10

11 Der vil i meget vidt omfang blive brugt frivillig arbejdskraft i projektet, både i Udbyhøj Nord og Udbyhøj Syd, men for at minimere administrationen i projektet, er det aftalt, ikke at lade det indgå teknisk i finansieringen. Hvordan passer projektet i LAG s udviklingsstrategier LAG Randers udviklingsstrategi Projektet kan passe i alle 6 indsatsområder, her angivet med udvalgte kvantitative indikatorer for hele perioden : 1. Landsbyen Randers Tilskud til 2 projekter som fokuserer på at skabe lokal identitet og bevidsthed om lokalområdet Tilskud til 2 projekter som styrker børn og unges muligheder i lokalområdet 2. Skabelse af interessefællesskaber Tilskud til 8 projekter der har fokus på dannelse/styrkelse af interessefællesskaber 3. Kultur, fritid og turisme At der skabes min. 2 job indenfor kultur fritid og turisme At minimum 2 projekter fokuserer på benyttelse og formidling af fjord og å At der udvikles 2 nye events/begivenheder eller attraktioner 4. Forskønnelse af landområder og landsbymiljøer At man udvikler gode modeller for offentlig inddragelse og videndeling At lokal forankring styrkes At 5 lokalområder får hævet deres herlighedsværdier ved at skabe sammenhænge og nye muligheder At mulighederne er med til at øge bosætning, turisme og erhvervsudvikling 5. Miljø og Natur Tilskud til 10 projekter der øger livskvaliteten for de lokale Tilskud til 5 projekter der giver øget adgang til det åbne land, natur og kulturværdier At forbedringerne medvirker til at fastholde job i landområderne Medvirke til øget bosætning, turisme og erhvervsudvikling 6. Iværksætteri og erhvervsudvikling At projekterne medvirker til, at jobskabelse og vækst blandt virksomhederne i landdistrikterne er på mindst samme niveau som for hele Randers Kommune At projekterne formidles, så de kan tjene til forbillede og inspiration for andre At indtjeningsmulighederne øges for minimum 5 virksomheder 11

12 LAG Djurslands Udviklingsstrategi Projektet passer fint ind i LAG Djurslands strategi, idet der her fokuseres på følgende elementer: Et stærkt nærmiljø udvikler livet på landet! For at fastholde og udvikle livet i landområderne, er det nødvendigt at tiltrække nye indbyggere og mindske fraflytning. Dette sker ved at fastholde og udvikle tilbud og serviceydelser og forbedre rammebetingelser som kultur, fritidsmuligheder og sociale aktiviteter. Med 2/3 af Djurslands befolkning, der er bosat på landet og i byer med under indbyggere, er nærmiljøet i de små bysamfund utrolig vigtigt. En ny bro, en fiskeplads og ikke mindst en genetablering af kanonerne på havnen i Udbyhøj Syd vil klart være med til at sætte fokus på kultur- og fritidslivet i området til stor gavn for både borgere og turister, der besøger det naturskønne område. Projektet er en del af Naturpark Randers Fjord pilotprojektet, som vi i LAG Djursland har deltaget i gennem de sidste tre år, og det passer perfekt til vores strategi, idet det både tilgodeser lokalområdet ved at skabe rammerne for nye aktiviteter og samtidigt kommer til at fungere som indgangsporten fra søs til vores forhåbentligt kommende naturpark. Formidling Der vil i hele processen med gennemførelse af projektet være løbende kontakt til pressen, ligesom projektet vil blive formidlet på Naturpark Randers hjemmeside (www.naturparkrandersfjord.dk). Borgerforeningen i Udbyhøj N. vil også skrive om det på deres hjemmeside, ligesom information om projektet vil være tilgængelig på begge LAG s hjemmesider. Effekt Udbyhøj Nord Sømærke, opholdspladser i læ både i madpakkehus og mere frit i området, bygning til grejbase, en række træ-terrasser på lystbådehavnen, kajakhotel, kajakophalerplads, beachvolley, bål- og aktivitetspladser, liggestole og mindst 4 aktiviteter på aktivitetspladsen. I alt 13 nye aktiviteter. Udbyhøj Syd Sømærke, træbro, handicapvenlig fiskeplads og kanoner på skansen. I alt 4 nye aktiviteter. Fælles Der skabes ikke direkte arbejdspladser, men de øgede muligheder og aktiviteter vil medvirke til at fastholde og fremme bosætningen, ligesom der sikres øget indtjening hos købmand, grillbar, kiosk og campingplads. Derudover vil hele Naturpark Projektet medvirke til at øge indtjening hos en 12

13 række lokale turismerettede erhverv (gallerier, B&B, Kyst og Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp m.v.), ligesom det er intentionen, at det kommer til at give grundlag for en række nye turismevirksomheder. 13

14 Bilagsmateriale til inspiration Sømærke Vartegn på aktivitetsplads/legeplads Gynge Skib Beachvolley samt bål- og aktivitetsplads Lokaliseringskort 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

3 Formålet med projektet Forbedre forholdene for medlemmerne af Bådelauget, kajakklubben og besøgende udefra.

3 Formålet med projektet Forbedre forholdene for medlemmerne af Bådelauget, kajakklubben og besøgende udefra. 1 Projekttitel Mellerup Bådelaug Del af bedre adgang til Randers fjord for alle. 2 Oplysninger om ansøger Mellerup Bådelaug er en privat lystbådehavn, der er 81 medlemmer af havnen med lige så mange havnepladser

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune

Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Aktører i og organisering af bosætningsstrategier i Varde Kommune Eller: Ildsjæle sætter lys på lokale herligheder! Oplæg til Boligdag 2011 Torsdag den 5. maj 2011 på Esbjerg Højskole Lokalsamfundskonsulent

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord

Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord Slutrapport for Lokalt udviklingsprojekt Partnerskab Udbyhøj -et samskabelsesprojekt i Naturpark Randers Fjord 5041 Tryksag 0546 Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Fjordlivet i Mellerup

Fjordlivet i Mellerup MELLERUP I Mellerup lever vi det gode og aktive liv. Byen, naturen og menneskene - alle er præget af Randers Fjord og de mange muligheder den giver. Det er Fjordlivet. Fjordlivet i Mellerup Mellerup landsby

Læs mere

Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord

Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord Pilotparkansøgning til Friluftsrådet oktober 2013 Indhold Fra pilotprojekt til pilotpark... 3 Natur... 4 Kortsigtede mål... 5 Langsigtede mål... 5 Kultur...

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard Mødedato 25. februar 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Allingåbro Hotel, hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Mødereferat Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere