SOM KRYDSENDE PUNKTER I RUMMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOM KRYDSENDE PUNKTER I RUMMET"

Transkript

1 Gunilla Hermansson SOM KRYDSENDE PUNKTER I RUMMET om Søren Ulrik Thomsens City Slang City Slang fra 1981 er først og fremmest gået over i litteraturhistorien som byens, det blå rum s kortlægning og diagnose. Af de to aspekter er det først og fremmest diagnosen, man har hæftet sig ved fremmedgørelsen, isolationen og ensomheden samt tonefaldets blanding af kritik og fascination. Det afgørende spørgsmål har været, hvordan et subjekt under disse vilkår kan blive til og erobre sig et sprog, der ikke forbliver i det stagnerede og anonyme. 1 Svaret lyder i Erik Skyum-Nielsens udgave således: Mens digtene går, kopulerer og synger, så skriver de et nærvær frem, skønt de samtidig, klagende, indkredser fraværets vilkår. Ved således at fastholde byen og kroppen som oplevelsens dobbelte rum bliver digtet skueplads for en subjektiv kommen til stede, eller med Søren Ulrik Thomsens eget udtryk: en tilblivelse. (Kredsen 1/1993, s. 80) Til dette billede af digtsamlingen vil jeg føje en påstand og en tøven. Min påstand er, at digtsamlingens topografi og oplevelsesrum ikke er konstitueret ved byen og kroppen alene. Min tøven gælder, hvorvidt begrebet subjektiv tilblivelse i forbindelse med et sprogligt nærvær kan siges at være centralt for digtsamlingen som helhed. Poetikken, Mit lys brænder (1985) og dens begrebsverden er ofte kommet til at skygge for nogle af de andre ting, der er på færde i City Slang. Her vil jeg så vidt muligt vige uden om den og i stedet prøve at kortlægge de størrelser eller dimensioner, der udgør digtsamlingens univers: rummet, tiden, de andre, drømmen, ordene, det uventede og det ukendte eller metafysiske. Byens rum Byen er så afgjort central for digtsamlingens univers. Parkerne, gaderne, motorvejene, diskoteket, lejligheden, værelset, baggården mv. er dens rum sammen med rekvisitter som toge, busser og biler. De er ofte glemte, 25

2 forladte eller i forfald. Hvor de er befolket, er det med anonyme mænd og kvinder, typiserede grupper som de gamle og teenagerne og så selvfølgelig det iagttagende, drømmende, sansende og skrivende jeg. Først og fremmest udgør byen dog et netværk af passager, gader og jernbanespor, og den er selv blot én station i det store trafiknet, med et indædt had kaldet Metro Nord (s. 45). 2 Når jeg hævder, at debutsamlingen ikke er nærsynet knyttet til byen alene, er det for at fremhæve, at den er udfordret af andre dimensioner og perspektiver end dennes konfrontationsagtige registrering. 3 I Vi danser i mørket (s. 30) er jeg et en af de lette kroppe under diskolysets azurblå regn. Men blikket deltager ikke; det går sine egne veje, fokuserer på ansigternes svedige vrængen og foretager pludselig et radikalt perspektivskift: danser i mørket mens huset sover / tungt på de kolde fliser. Fra at være og se i det larmende nu føres blikket ud i et kosmisk perspektiv, der medtager hele byens nat: huset sover. Diskoteket og nattelivet bliver dermed blot en enklave i den store nat og søvn. Byen ligger i sig selv i mellemrummet. Ovenover er himlens spejl, skyernes mørke og stjernernes net og nedenunder er der kældre, undergrundsbaner og ikke mindst en blanding af mørke, luft og paradoksalt nok lys, der trænger op gennem ristene i gadebilledet: lysenes nålestik i murenes genskær / ristenes mønstre hæver sig mod ansigtet ( Syn s. 32). Som krydsende punkter i rummet Frederik Stjernfelt har peget netop på netværket som grundlæggende for Thomsens univers i en analyse af Nye digte (1987). Han opfatter Thomsen som en udpræget geografisk digter:... fordi han udløser sin poetiks programpunkt om kroppens tilstedeværelse i digtet ved bestandigt at iscenesætte den rumligt i helt gennemgående metaforer der ved deres genkomst på én gang vinder i poetisk og formel anskuelighed og taber i konkret virkelighedshenvisning, en digtets abstrakte grund, som det enkelte digts mere konkrete sansninger kan spille mod, og som kan hindre dem i at henfalde i nogen form for inderlighed. ( Lys vand og rum i Kritik 82/1987, s. 101) 4 Han foreslår, at betydningerne styres af det poetiske rum, og at dette rum (netværket) ikke blot er udtryk for en storbybevidsthed netværket er hverken opfundet af Baudelaire eller handelskapitalen men er transcen- 26

3 dentalt forudsat i det omfang man ikke kan tænke selve Historien uden rum... (ibid. s. 101, 102). Det sidste er vist en stærkt hyperboliseret for ikke at sige forenklet sandhed, så længe de tidslige og rumlige dimensioner kan struktureres på andre måder end et netværk. Det vigtige og interessante i denne sammenhæng er imidlertid Stjernfelts pointe, at det ikke kun er knyttet til eller udsprunget af storbyen. I City Slang er netværket en genkommende struktur. Byen har en vis lighed med kroppen, hvori blodårernes net forgrener sig, og den ligner igen lejligheden, der er gennemsprængt af rør ( Sus s. 64), og himlen, hvorpå lykkens stjernenet glimter ( Det var dig s. 52). Bevidsthedens erkendelser og registreringer foregår også et sted i de kropslige-mentale knudepunkter: en anelse lyser et mikrosekund / et sted i nervernes net ( Langsomt ud s. 7). Strukturen indebærer samtidig en udsathed og et vilkår for kontakt og møder. Vi driver og krydser som punkter i rummet lyder det i Usynlige linier (s. 47) med karakteristiske passive bevægelsesverber. At være sat som et krydsende punkt i rummet er ikke nogen garanti for kontakt, men kan også være en påmindelse om en afstand. Bevidstheden om de andre rundt omkring kan gøre dobbelt ensom: i en anden lejlighed ringer telefonen, et sted i huset åbnes en bruser. Kontakten kan afventes, vælges eller fravælges, men ikke kontrolleres. Der er angst, sorg, savn og en lille portion lykke. Ud over de konkrete kærtegn og kropslige foreninger, brevene fra veninden, der er flygtet til turkisblå nætter, består den eventuelle kontakt mellem subjekt og omverden først og fremmest af øjenkontakt. De tre digte, der fremstår som kærlighedsdigte med deres titler, er udtryk for en udpræget visuel, hvis ikke voyeristisk fascination af den elskede eller af tableauer, billeder, sekvenser med den elskede: sid, stå, gå, lig sådan... drej dig, spring, dans for mig! lyder bønnerne og imperativerne. 5 Vi ses igen forsikrer eller håber jeg et, men de gentagne ord står i kontrast til det manglende og usandsynlige gensyn ( Ses igen, s. 8). Han ser ikke på vennen, der spørger til, hvad han har lavet Siden sidst han ser på ansigtet i ruden, og hvordan spejlreflekserne kaster ansigtet og bilernes krom sammen i ét billede. Og siden sidst har han bl.a. iagttaget de gamle i parken, er blevet ubehageligt set på, fordi han ubehjælpsomt eller ubehøvlet sagde søster til ekspeditricen, og han har siddet i sin lejlighed om natten, hvor lyset i hans vindue ikke har gjort ham set, for ingen anden var vågen til at se det: siden sidst / har jeg siddet alene ved bordet under den svævende lampe / og baggårdens ruder har peget mig ud for ingen (s. 24). Som det er blevet fremhævet, er øjnene også den sårbare åbning til ver- 27

4 den, hvorigennem sansebombardementerne kan opløse jeg et. I Angsten (s. 36) er øjnenes blænden således parallel med ordenes forsvinden og kroppens opløsning i hvidt. Rusen, drømmen eller selve jeg ets sensibilitet gør ham til tider uhørt klar og åben, men kan også sløre udsynet, så glemsel spærrer for erkendelse og genkendelse: gader jeg aldrig har set for mine øjne / har jeg gået på hver dag de sidste ti år / ansigter jeg næsten husker / ser på mig fra et skib på vej ud af havnen... (s. 41). Jeg et (eller jeg erne) synes at være fatalt fanget i søvnløsheden og forladtheden, men samtidig opsøger han (eller de) den udsatte og ensomme position, der er afgørende åben for syner, drømme og indbrud fra det ukendte: de nys forladte steder, mellemrummet mellem drøm og vågen tilstand, mellem nat og dag. Når det uventede slår ned En af de kontaktformer, der ikke kan kontrolleres, er den, der pludselig og uventet bryder jeg ets dvale eller isolation. Dette er et af de vigtige elementer i digtsamlingen, som Michael Strunge havde øje for i sin anmeldelse, 6 men som ikke er blevet taget op i væsentlig grad i kritikken frem til Svend Skrivers artikel, der samtidig går i kritisk dialog med Strunges anmeldelse. 7 De sårbare og åbne steder i City Slang er blandt andet drømmene, telefonen og brevsprækken. Hvad det er, og hvorfra dette uventede slår ned, er derimod ikke klart. I Har lært forlyder det, at han har lært at vende ansigtet bort, når han genkender folk fra drømmenes vand (s. 12), og på samme måde vender han sin høresans mod noget andet, når det ringer på døren om natten: jeg har lært at lytte / til antennernes slag i vinden / når det uventet ringer på døren / mens byen drejer i nattens rum. Afvisningen er kategorisk, men tvetydigheden ligger derimod i det kritisk-ironiske toneleje. I digtet Kan ikke sove (s. 19) befinder jeg et sig som så ofte i nattens mellemtimer, hvor ikke engang busserne kører. Lakonisk konstaterer han: Jeg savner ingen / ikke engang mig selv. Derefter høres lyden af en bruser Et sted i huset... og et brev, der falder ind ad brevsprækken. Muligvis skal det være indikationer af en dag, der begynder. Det er dog samtidig påfaldende, at verden udenfor insisterer på at gøre opmærksom på sig selv midt i jeg ets på én gang selvtilstrækkelige og selvophævende stemning. Mest påtrængende er brevet, hvis afsender og indhold man kun kan gisne om. Måske har afsenderen haft grund til at føle sig savnet, måske er brevet et hvidt stykke papir ligesom de tavse telefonopkald i Angsten, måske er det en regning, måske et afslag. Men digtet er standset forlængst, ved det uhørte og uventede. 28

5 I enkelte tilfælde har indbruddet et mere tydeligt metafysisk aspekt, således i Natravn (s. 21): Fra himlens åbne hånd faldt den sorte fugl mod min baggård nu skriger den vildt mod ruden glider øjnenes sølv mod porten og containerne vennerne og veninderne - om vinteren sover de i det grå sengetøj med øjnene klæbet af søvn med ansigtet ind mod væggen fuglen svajer på det rådne plankeværk løfter en vinge, åbner sit frosne næb jeg vender mit ansigt mod den og siger dens navn: Ravn. Hvor vennerne og veninderne vender deres ansigter væk fra verden om natten, er jeg et vågent og vender sit ansigt mod fuglen som en nåde og en dom. Er denne sorte fugl, der falder, et uheldsvarsel, en budbringer, nedstødt eller hidsendt, eller bare en fugl i en baggård? Igen når vi ikke at få svaret, før jeg et tager ordet ud af næbbet på den. Hvis der overhovedet var tale om en forkyndelse, har det tydeligvis ingen interesse. At vende ansigtet mod noget eller nogen er et vigtigt motiv i Thomsens poetiske univers, men her optræder det undtagelsesvist med religiøse allusioner. Idet han med et effektfuldt rim navngiver dyret, udfylder han sin rolle som Menneske og Digter, hvis vi erindrer den bibelske beretning: Og Gud Herren dannede af agerjorden alle markens dyr og himmelens fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han ville kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige væsener, det skulle være deres navn (1. Mos. 2,19). I denne situation er Adam ikke blot mennesket med ansvaret for de andre jordiske væsener, symboliseret ved talens brug, men også med-skaber af verden. En lignende samtidig erkendelse og myndigt skabende, sproglig instituering af dyret finder vi i Thomsens digt, og det understreges yderligere af titlen, der ikke skal henvise til den bestemte fugleart natravn, men er et ord, digter-jeg et har valgt som navn for det natlige intermezzo. På sin vis opviser digtet altså en dobbelt situation, hvor jeg et på den ene side optræder som det med-skabende menneske, og på den anden side på 29

6 forhånd afviser at lytte til det, der kunne have været et budskab fra noget udenfor eller før digtningen. Det kan i parentes bemærkes, at Thomsen bruger motivet med den faldende fugl som en mulig eller indbildt budbringer igen i Nye digte: Ubærligst er dét, der kun findes i tid. / Du bilder dig ind at få et tegn; / en kærhøg dalende ned gennem mørket, / en ildebrand, frygteligt rød, et organ krænget op i himlens klinik. (Vindrose 2.udg. 1998, s. 32). Motivets eller blot ordets mulige viderehistorie kan man iagttage i En dans på gloser, hvor bevægelsen er blevet den omvendte og høgen poetisk blå: Jeg kan oven i købet sagtens forestille mig det som muligt på én enkelt nat i en rasende raptus at affatte hele værket, der på denne måde pludselig revner som et æg, fra hvilket en blå kærhøg fuldt udvokset går på vingerne. (Vindrose 2.udg 1996, s. 51). Umiddelbart efter Natravn finder man digtet Afbrudt forbindelse, (s. 22) hvor jeg ets samtale glider ud i ingenting, da der er andre på linjen, og disse andre er bemærkelsesværdigt nok flokke af fugle, hvis vingeslag det bliver mere og mere umuligt at trænge igennem. 8 Det unheimliche og smertefulde er til at tage og føle på, og digtsamlingens motto fra Ingemanns aftensang Bliv hos os, naar Mørket vælder / Af Nattens Sluser ud! forekommer efterhånden mindre og mindre malplaceret. Det eneste andet motto i samlingen er knyttet til Usynlige linier (s. 47) og er et citat af en anden religiøs digter, Kathleen Jesse Raine (f. 1908): Night comes, an angel stands / measuring out the time of stars... I Thomsens digt er menneskene som stjerner, og i glidende punkter udmåles tiden i udtrådte støvler, / cigaretpakker smidt. Ikke en engel, der står, men mennesker der går, glider, krydser og ikke stjernernes tid, men tiden som sådan. Mennesket er selv i tiden, og udmåler derved tiden i sine prosaiske støvler og nonchalant henkastede cigaretpakker. Digtet står som en replik til Raines, men som i tilfældet med Natravn kan man spørge sig, om initiativet hos Thomsen er taget fra de himmelske magter eller om det snarere er blevet menneskene pålagt? I disse digte, der strejfer det metafysiske, er der med andre ord en tvetydighed i den position, mennesket indtager, mellem selvrådighed og udsathed. Svend Skriver har fæstnet sin opmærksomhed på forbindelsen mellem de to mottoer i digtsamlingen. Thomsen giver sig ikke Gud i vold med Ingemann-mottoet, snarere tydeliggør det desperationen, mener han. Men samtidig finder han noget, der mest af alt minder om en metafysisk længsel i dialogen mellem de to og i digtet En anden ro, der stiller sig i kontrast til den øvrige ophørs-fascination (jf. Kritik 142/1999 s. 28). Den anden ro om-skrives i digtet ved det, den ikke er: rusen, trætheden, nulenergi-hypnosen, tabet eller dødssøvnen, nuldrømmen. 30

7 Normalt taler man om Thomsens anden fase, der indledes med Nye digte og hvis seneste skud på stammen er Det skabtes vaklen (1996), hvori de metafysiske spørgsmål og instanser får større og større plads. Med disse eksempler har jeg villet pege på, at der trods alt er paralleller mellem de foreløbige yderpunkter i Thomsens forfatterskab. Sporene fra det metafysiske i City Slang er udgrænsede og holdt i ave, men også desto mere energifyldte og foruroligende. Om det direkte kan kaldes en metafysisk længsel er spørgsmålet, men under afvisningerne ligger der tydeligvis en form for åbenhed. Denne åbenhed kan være såvel en spørgen som en angst rettet mod det metafysiske forstået som det, der er uden for det fysiske og direkte erfaringsmæssige såvel som mod det, der slet og ret er ukendt (det være sig tilfældets, rummets, tidens, dødens, kærlighedens eller underbevidsthedens utilgængelige betydninger). 9 Hvis jeg skal antyde en forskel mellem den tidlige Thomsen og den sene, kunne det muligvis være en forskel i verdensbilledets strukturering. Rummet i City Slang er opdelt i bevægelige, horisontale planer, og de danner så udgangspunktet for kommunikationen mellem dem, såvel nedslaget fra det høje og det ukendte som de ekspanderende bevægelser fra skrivebordet eller kloakristene. I Det skabtes vaklen er universet skåret igennem af en række vertikale spaltninger, og det er muligvis dem og overskridelsen af dem, der skaber den største foruroligelse. Jeg tænker på de hårfine spaltninger, såvel begrebsmæssige som konkrete, mellem mand og kvinde, mening og meningsløshed, sol og mørke osv. Drømmen, søvnen og det ukendte er på sin vis også steder, eller dimensioner, som jeg foretrækker at kalde dem, i City Slang s poetiske topografi. De er ikke fuldstændige konsistente størrelser. Drømmen kan stilles op som en protest mod de drømmeløse ( Tegn ), den kan være et muligt eller umuligt mødested ( Har lært, Ses igen ), men den kan også tvinge og være noget, der skal knuses for ikke at vælte dagen og jeg et over ende ( Angsten, Tvinger fra drøm ). Endelig kan den også blot være en tilstand, der hverken optræder påtrængende eller værdiladet ( Drøm ). Dermed er værkets univers ikke så velordnet, konsistent og objektivt geografisk som universet i Nye digte fremstår i Stjernfelts analyse. City slang Hvilken rolle spiller da sproget i dette oplevelsesrum, og hvad er digtsamlingens city slang? Michael Strunges bud lyder: Slang er det sprog, der opstår forneden i fabrikken; et sprog der oftere tager karakter af en indforstået kode som værn og våben mod 31

8 det påtrængende eller negligerende samfund, der omgiver enhver (nok så stor) gruppe. Og poesien er en form for slang, en digters personlige kode for følelser og oplevelser, han/hendes nødvendige udvidelse og nuancering af sproget. Bogens titel er sin egen betydning, et elektrisk-blåt møbiusbånd, klart som radiobølgernes summen (Sidegader 1996, s. 11) Foruden denne sidste elektrisk-blå tilføjelse, har kritikerne som sagt stort set godtaget karakteristikken og udnævnt det digteriske sprog til at være det frigørende modspil til et stagneret samfund og hverdagssprog. Lad os se på digtet Hver dag (s. 54), hvori titlens ord optræder: Teenagere glimter langs motorgaderne. Huse tæt på og fjernt fra. Samme digt hver dag. En kvinde sover med ansigtet ind mod væggen. Bilernes lysmur. Det slidte fortov. Samme digt hver dag. Ordene nægter at forlade billederne, byerne. City slang. Blå rum mellem murene. Nat. Samme digt hver dag. S-togets hule kile skydes ind under byen. Vi svæver på trapperne. Samme digt hver dag. En mand forsvinder i sidegader. Min krop i glasset. Containerne gaber i baggården. Vi sidder i portene. Samme digt hver dag. De brugte støvler, den gamle jakke. Jeg kalder på ordene og går aldrig mere på arbejde. Jeg åbner vinduet. Samme digt hver dag. City slang. Samme digt igen i dag. Svend Erik Larsen mener i en analyse fra 1983, at idet jeg et kalder på ordene, indtræder et vendepunkt, hvor De tidligere bundne ord frigøres i og af jeg et, således at ordene nu angiver en selvstændig ( aldrig mere på arbejde ) virkelighedskontakt ( åbner vinduet ). 10 Jeg tror, denne tolkning 32

9 kan nuanceres en anelse. Hvis man stiller de to linjer sammen, hvori sproget eller ordene kommenteres, er der en dobbelthed af beherskelse og uregerlighed for både ordenes og digterens vedkommende. Ordene har deres egen vilje og nægter at forlader byerne, eller billederne af byerne. Når jeg et omvendt kalder på dem som på en lydig hund, fortsætter sætningen i det trodsige og næsten barnlige jeg går aldrig mere på arbejde, der underminerer den foregående myndige gestus. City slang er ikke en personlig kode i snæver forstand, men noget der er opstået i mødet mellem digter og omverden, og som har en grad af egenvilje uafhængigt af digterens ønsker og ordrer. I en vis forstand har der altid været noget tilforordnet på spil i Thomsens poesi. 11 Det, der ser ud som et afgørende skred, er stadig indlemmet i omkvædets samme digt hver dag, og det befæstes af sidste linie: Samme digt igen i dag. Jeg et er en del af vi et og dermed en del af gadebilledet, samtidig med, at han skiller sig ud som et jeg med et poetisk projekt. De to absolutte udsagn, aldrig mere og hver dag opløser logisk hinanden, samtidig med at de får lov at blive stående og pege fingre ad hinanden. Digtet siger ikke dermed, at et andet digt ikke er muligt. Snarere spejler det sig selv i den sidste linie som en selvironisk refleksion over, at det i processen med at beskrive hverdagsmonotonien netop er blevet det samme digt. Det gør ikke udsagnet jeg går aldrig mere på arbejde mindre som opgør eller oprør, men mindre definitivt. Den samme oprørske metafor optræder i Tegn, hvor en tom, blå kuffert skal være tegn på jeg ets afstandstagen til byen, der lader dagen forsvinde i arbejdet og natten i søvn uden drømme: Som et tegn på / at jeg intet har tjent og intet har købt / at min søvn er en afgrund i drømmenes hav / har jeg tømt mit rum og fundet en kuffert. (s. 33). 12 Digtet er imidlertid et af de få, der klart forbinder sig med det efterfølgende, hvor der er sket en radikal forvridning af projektet såvel som af magtforholdet mellem jeg et og hans tegn. Som i mareridtets logik er flyet ved at lette, stationen umulig at få øje på, og kufferten er hverken blå, tom eller et klart tegn. Den er blevet en stor, tung black box, som bl.a. i computerverdenen er navnet for et system, man ikke eller kun delvist har indsigt i, og han nægter pure at tage til Paris med en sådan gåde i hånden. 13 Heller ikke her er oprøret definitivt, men må foretages igen. Skal vi tale om det digteriske sprog som modspil i City Slang eller om ordenes rolle i det hele taget, kan det ikke gøres alene ud fra digtet Hver dag. Lad mig derfor spørge anderledes naivt: hvor kommer ordene fra? Kunne min skrift er en vision af ordene som en pumpen i og fra kroppen ud i rummet. I digtet Mange (s. 28) ligger ordene derimod under 33

10 ristene langs fortovene og i containerne og bag murens revnede maling parate til at krybe ud af sprækkerne og ind i digterens skrift. Men når natten falder på, spredes ordene snarere ved selve faldets kraft, idet natten slår ned i hans rum som en bombe. Fra pennen farer de op og ud i støvet. I et tredje digt tvinger jeg et ordene ud af et ansigt fra en drøm, der er begyndt at forfølge ham også om dagen ( Tvinger fra drøm s. 43). Svaret må være, at ordene har deres udspring i såvel som deres retning mod alle dimensionerne i værket: byen, kroppen, rummet (natten), jegbevidstheden og drømmen. Ikke mere et andet sted Afslutningsvis vil jeg præcisere min tøven over for begreberne sprogligt nærvær og subjektiv tilblivelse. Thomsens digte er fulde af sprogligt nærvær og skønhed. De skriver et nærvær frem, samtidig med at de indkredser fraværet, som Erik Skyum-Nielsen så fint har formuleret det. Men om det er det samme som en subjektiv tilblivelse, er jeg ikke sikker på. Har man sagt tilblivelse med henvisning til Mit lys brænder, har man samtidig sagt absoluteret subjektivitet og en stadig skruen sig op i den poetiske og eksistentielle spiral i eksplosioner af veldefineret væren-sigselv, som det lyder i poetikken. 14 Det rimer ikke helt med den subjektivitet, Erik Skyum-Nielsen ser dukke frem i digtene: Ikke et stort, suverænt individ, af den slags der i det 19. århundrede gik rundt med vest og guldur og klogt satte penge i banken. Snarere er der tale om et provisorisk eller tentativt subjekt, der midlertidigt indtager jeg ets position i kroppen. (Kredsen 1/1993, s. 80). Hvis digtene er udtryk for en nærværende eller frembrydende subjektivitet, er de det snarere på samme plan, som ethvert digt også indeholder det konkretistiske udsagn, Jeg. Er. Her. Nu, som Skyum-Nielsen citerer Poul Borum for med den tilføjelse, at jeg et også er digtet (jf. ibid., s. 72). I begge tilfælde er overgangene utydelige, men der må alligevel være en principiel forskel mellem niveauerne, mellem fraværets og nærværets jeg for at blive i Skyum-Nielsens karakteristik. I City Slang finder vi et subjekt, eller en række subjekter, der i nogle tilfælde opløses i drøm, syner eller skarpt lys, i nogle tilfælde vender tilbage til rusens halvbevidste tilstand. Et jeg, der vågner klar i krop og bevidsthed, et jeg, der er i osmotisk kontakt med de konkrete ting i værelset via kroppen, et jeg, der ikke kan opnå direkte kontakt, et jeg, der blot er eller er underforstået i blikket på tingene. Forskellige tilstande af nærvær og fravær, opløsning og samling, men sjældent en egentlig tilblivelse. Jeg vil langt fra frakende sproget et frigørende potentiale eller hævde, 34

11 at kroppen, det jeg, der bliver til, og forskelstænkningen ikke er vigtige elementer i City Slang. Men jeg tror som sagt ikke, at digtsamlingen ydes retfærdighed ved at blive læst ud fra poetikkens tanker om disse størrelser (hvilket Skyum-Nielsen jo heller ikke nøjes med). Først i nogle af de sidste digte tages der for alvor afsæt fra bevidsthedens flakken om i dimensionerne til kropsproblematikken i Ukendt under den samme måne (1982) og Mit lys brænder. I samlingens tredjesidste digt (s. 65) introduceres ordet ingenkrop. Digtet hedder dog Uperson, for hvis der er en sådan manglende kontakt mellem krop og bevidsthed, at hånden går sine egne veje, når den bør adlyde digterens fantasi, eller tænderne lukker sig om de ord, der er på vej ud, 15 er det ikke blot kroppen, der er ingenkrop, som det hedder i sidste strofe, men også bevidstheden, der er en uperson. Det andetsidste digt, Når denne tid peger derimod i en radikalt anden retning end Mit lys brænder med en uendelighedsæstetik, der vel at mærke er en digterisk utopi: Hvis det var tilladt / skrev jeg digte uden ende og begyndelse. / når denne tid / der for alt for længe siden begyndte / endelig finder sin afslutning / rækker vi / uendeligt ind i bevidstheden / bevidste ind i uendeligheden (s. 66). Afsættet står altså ikke klart og uimodsagt, og det sker heller ikke uden en vis ironi, eksempelvis i titlen Kan selv som Svend Skriver har gjort opmærksom på (jf. Kritik 142/1999 s. 22), eller i gentagelsen i det sidste digt: simpelthen det hele smider han simpelthen ud når lige at gribe det han jo alligevel gerne vil ha Nærværet får dog det sidste ord i digtsamlingen såvel som her: vågner klar ånder ud og ind ved bestemt hvad han har og aldrig mere vil have bevæger sig fuld af krop ad trapperne og gangene gennem det samme hus og er ikke mere et andet sted. (s. 67) Noter 1. Det gælder Svend Erik Larsen Akvarium for tårnspringere Karneval 83/1983 og Med sans og samling Dansk Noter 3/1986, Lars J. Onslev Fra mørke til mørke Digtning fra 80 erne til 90 erne red. Anne-Marie Mai (Borgen 1993), Erik Skyum-Nielsen 80 er-gespenstet om en tendens i ny dansk lyrik Bogens Verden 1/1983, Søren Ulrik Thomsen det sporløse liv og digtet som modverden 35

12 Borgens Verden 9/1983 og Kunstens modstand Kredsen 1/1993, Neal Ahsley Conrad Kærligheden er en dråbe i havet Perspektiver i nyere dansk litteratur red. Conrad m.fl. (Forlaget Spring 1997) samt Peter Stein Larsen Digtets krystal (Borgen 1997) og Modernistiske outsidere (Odense Universitetsforlag 1998). 2. City Slang citeres fra udgaven City Slang & Ukendt under den samme måne (Vindrose 1987). 3. Det er først og fremmest Peter Stein Larsen, der indskriver Thomsen i traditionen fra konfrontationsmodernismen (Digtets krystal 1997 s. 55 ff. og Modernistiske outsidere 1998 s ). Men også Anders Østergaard taler i sin indledning til antologien Vandmærker (Dansklærerforeningen 1999) om City Slangs fremmedheds- og konfrontationspoesi (s. 17). 4. Artiklen udgør samtidig en polemisk replik til Hans-Jørgen Nielsens kronikanmeldelse Inderlighedens sidste spasmer Information Iagttagelsens situation skaber en vis afstand, men det er dog urimeligt firkantet som Laust Kristensen at dømme kærlighedsdigtene som udtryk for jeg ets totale isolation og som ekstreme udtryk for en umulig og forkvaklet kærlighed ( Tilpasningens strategi Nordica 8/1991, s. 124). 6. Strunge skriver: Søren Ulrik Thomsen er først og fremmest en nattens digter. Mange af digtene rummer en dirrende undertone af angst og truende, ukendte væsener og ting. Underbevidstheden vibrerer lige under digtenes fine hud, og ofte springer sår op og strømmen af blod og billeder pulserer. ( Døgndrømme døgnstrømme Sidegader Borgen 1996, s. 13). 7. Skriver kritiserer først og fremmest Strunges trang til at spejle sin egen byeufori og utopiske forventninger til poesien i Thomsens digtning: Det kunne godt se ud som om, Michael Strunges anmeldelse af City Slang trods sine ubetvivlelige kvaliteter har afgørende blinde vinkler. Set i bagklogskabens lys fremtræder Thomsens debutsamling ikke som det trompetstød ved Jerikos mure for en ny utopisk poesi, Strunge gerne ville have den til at være. I stedet fremstår den som en nærmest dystopisk virkelighedsskildring. ( Når mørket vælder Kritik 142/1999, s. 27). 8. Fugle og vingeslag optræder desuden i Syn : over parkens afsvedne skråning / flyder vinger af flokke / sænkes med ansigtet vendt mod himlen som figurer i søernes stål. (s. 31). Sammenblandingen af vinger og ansigter og usikkerheden skabt af inkongruensen mellem flertalsformerne (vinger, flokke, figurer) og det bestemte entalsord (ansigtet) udfordrer den indre billedbog: hvad er fugle, hvad er menneske? 9. Thomsen er altid omhyggelig med at afskrive sig én forklaring af verden, og han understreger følgelig i En dans på gloser, at han forsøger at holde sin tanke svævende mellem himmel og jord (Vindrose 2. udg. 1996, s. 57). Her i modsætning til i Mit lys brænder er han dog ikke fremmed over for at bruge ordet metafysik, eksempelvis om inspirationen (s. 79). Med hensyn til hans overtroiske tøjerier i forbindelse med skriveprocessen taler han om nedfald fra det metafysiske, en 36

13 manøvre, der banaliserer de metafysiske størrelser til håndgribeligheder... (s. 62). 10. Karneval 83/1983, s. 139). Peter Stein Larsen har den samme læsning: At skabelsen af et nyt digterisk sprog er City Slang s positive modbillede til det moderne samfund fremgår alene af samlingens titel. I Thomsens samling kontrasteres den golde, fremmedgjorte storbytilværelse med den kreative, identitetsskabende aktivitet: Jeg kalder på ordene og går aldrig mere på arbejde. (Digtets krystal 1997, s. 58) skønt ukendt eksisterer teksten på forhånd og mangler bare at blive skrevet., skriver Thomsen i En dans på gloser, og beskriver det som en lytten til en stemme, der på samme tid kommer inde- og udefra med en status midt imellem at tilhøre mig, skønt den ikke er min daglige, og tiltale mig skønt den ikke hidrører fra en anden; forsøgsvis vil jeg kalde denne stemme mig tilforordnet. (s. 32). 12. Jeg tolker da digtet anderledes end Erik Skyum-Nielsen i Den levendes og de dødes aftryk fra Vandmærker (red. Anders Østergaard, Dansklærerforeningen 1999). Hvor han ser en tomheds- og tømnings-æstetik i digtet som sådan (jf. s. 100), ser jeg en kontrast mellem digtets to dele, således at denne by er karakteriseret ved arbejde og drømmeløs søvn og jeg ets tilværelse omvendt af en afvisning af lønarbejdet og en insisteren på eller henvisthed til drømmene. Med min tolkning kan der ikke være tale om en total tømnings-æstetik, men en paradoksal: tømning for at give plads til noget andet. Han har tømt sit rum og fundet en kuffert, som ikke kun er tegn for tomhed, men også for protest og for de drømme, der så bliver adgang til. 13. Black box er digtets titel, og kan, som så betragtet, siges at henvise til hele digtet og ikke kun den mystiske kuffert; det ændrer dog ikke ved min tolkning. Bemærk også glidningen fra det er ikke min til pludselig hang dén her i hånden (s. 34 mine fremh.) En anden tanke kunne være, at black box snarere er at forstå som flyets sorte kasse, der skal sladre om årsagen til et eventuelt styrt. Det gælder dog stadig i digtet, at jeg et ikke har indsigt i kassens indhold og dermed til årsagerne til, hvorfor noget (der måske angår kærligheden jf. Paris) er gået galt. I øvrigt optræder en black box, som Dan Ringgaard har gjort mig opmærksom på, i Pia Tafdrups seneste digtsamling, Tusindfødt: Søg ikke efter poesiens black box, / den har ikke registreret svar, / er blot fyldt af drømmes modspørgsmål / eller en stilhed at lirke sig ind i (Gyldendal 1999, nr. 97). 14. Mit lys brænder (Vindrose 1985, s. 97). Om tilblivelse som absolutering af væren skriver Thomsen desuden: Poetikken her er en hævdelse af, at væren umuligt kan spaltes i to indbyrdes modsætninger, men netop kun kan forstås som absoluteret subjektiv praksis, formulering, tilblivelse, proces, bevægelse, præsentation. (s. 53) Subjektet retter sig i den positive, formelle tilblivelse ikke utopisk mod en abstrakt, ideel kropslig væren, men kropsliggøres derimod i sin bevidsthed om sig selv som det konkret værende. (s. 98). 37

14 15. Forsidens blottede tænder med tandstikkere, der sidder i mellemrummene, må være en henvisning til de ord, der støder på tænder, eller stødes ud mellem dem. GUNILLA HERMANSSON, født Cand.mag. i dansk og forskningsstipendiat ved nordisk, Københavns Universitet. Udgivet Mellem det korte og det lange. Undersøgelser af dansk 90 erprosa: Solvej Balle, Helle Helle Blo Henrik Llambías,

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Spillederkompendie 1

Spillederkompendie 1 Spillederkompendie 1 Kære Spilleder Dette hæfte indeholder noter og oversigter til afvikling af Verdens Ende. Brug hvad du kan, og hvad du har det bedst med. Rigtig god fornøjelse. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD

SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Download fra Spring nr 16 forlagetspring.dk COPYRIGHT Svend Skriver SØRENS POESI KAN MAN IKKE VÆRGE SIG IMOD Interview med Per Højholt Per Højholt og Søren Ulrik Thomsen lader sig ikke uden videre sætte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

En flimrende katedral af vand Rune Gade

En flimrende katedral af vand Rune Gade En flimrende katedral af vand Rune Gade Cronhammer tager vellykket livtag med Cisternernes umulige arkitektur og skaber en underjordisk katedral af lys og vand Ingvar Cronhammer: H. Christina Capatillo

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Ensomhed, der dræber

Ensomhed, der dræber Ensomhed, der dræber Elene Fleischer,Ph.d Mail: fleischer@elene.dk www.nefos.dk og www.laeger.dk www.ensomhed.info og efterladteforskning.dk www.selvmordsforebyggelse.info www.elene.dk ensomhed Den udstødte

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kreativ projektledelse i kaos

Kreativ projektledelse i kaos Kreativ projektledelse i kaos På et fortov i Rom spurgte min søn mig engang, om der overhovedet ikke fandtes regler i den italienske trafik. Han så kun et virvar af mennesker, scootere og biler; han hørte

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen

Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Jagten på den gode idé Af Dorte S. Nielsen Startskuddet har lydt. Du sidder med en opgave eller et problem, som skal løses. Jagten på den gode idé er gået ind. Nogle dage falder det let. Idéerne vælter

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere