Virksomhedsøkonomi - fhh12c109

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsøkonomi - fhh12c109"

Transkript

1 Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Pedersen Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Ingen Sidst opdateret Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Virksomhedens indtægter Virksomhedens omkostninger Aktivitetsoptimering Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler

2 Virksomhedens indtægter Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH Niveau A 1. del, kapitel 11, med tilhørende opgaver fra opgavesamlingen. 10 lektioner Indtægts- og omkostningsanalyser Egen indlæring Faglige spørgsmål Forskellige Læsning Modeller Selvstændigt arbejde Eleverne skal kunne udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag. Herunder kunne anvende viden om, hvordan en virksomhed styrer sin indtjening og likviditet. Kunne redegøre for efterspørgsel, efterspørgselsdeterminanter, markedsformer, konkurrenceformer, prisdifferentiering samt differensomsætning og grænseoomsætning. Fremførelse

3 Virksomhedens omkostninger Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A 1. del, kapitel 12, med tilhørende opgaver fra opgavesamlingen. 20 lektioner Indtægts- og omkostningsanalyser Egen indlæring Faglige spørgsmål Forskellige Lyttestrategi/læsestrategi Eleverne skal kunne udarbejde økonomiske beslutningsgrundlag. Herunder anvende viden om, hvorfor en virksomhed afholder omkostninger og redegøre for, hvad der kendetegner variable- og kapacitetsomkostninger samt omkostningsforløb. Ligeledes skal de kunne afskrive efter forskellige metoder, udarbejde resultatopgørelse efter bidragsmetoden og opstille bidragsbaserede omkostningskalkulationer. Fremførelse IT-baseret arbejde (virtuelt forløb) Pararbejde

4 Aktivitetsoptimering Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A 1. del, kapitel 13, med tilhørende opgaver fra opgavesamlingen. 20 lektioner Aktivitetsplanlægning, investering og budgettering Egen indlæring Faglige spørgsmål Læsning Mundtlig udtryksfærdighed Selvstændigt arbejde Skriftlig udtryksfærdighed Eleverne skal kunne udarbejde beslutningsgrundlag for prisfastsættelse ud fra følgende metoder. totalmetoden, enhedsmetoden samt differensmetoden. På baggrund heraf redegøre for valg af pris på markeder med forskellige konkurrenceformer. Endvidere skal eleverne kunne bruge deres tilegnede viden om minimumspriser, nulpunktsberegninger, afsætningsmæssige sammenhænge, prisdifferentiering samt fordelingsmetoden. Fremførelse Pararbejde

5 Årsregnskabet og de grundlæggende registreringsregler Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, 1. del, kap. 3-6 med tilhørende opgaver fra opgavesamlingen. 50 lektioner Virksomhedens økonomiske systemer Årsrapporten Egen indlæring Faglige spørgsmål Lyttestrategi/læsestrategi Læsning Selvstændigt arbejde Skriftlig udtryksfærdighed Eleverne skal kunne bogføre efter de grundlæggende registreringsregler. På baggrund af registreringer skal de kunne udarbejde et årsregnskab bestående af resultatopgørelse, balance samt tilhørende noter ved anvendelse af relevante IT-værktøjer. Samt redegøre for de enkelte posteringers påvirkning på resultatet og den økonomiske stilling. Fremførelse Pararbejde

6 Virksomhedsøkonomi - fhh12c209 Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Engelbrecht Pedersen Virksomhedsøkonomi - fhh12c209 Ingen Sidst opdateret Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Regnskabsudarbejdelse for handels- og produktionsvirksomheder Budgettering i virksomheden Strategi og økonomisk styring Analyse og vurdering af en årsrapport Logistisk effektivitet og logistikanalyser og distribution Supplerende rapporter

7 Regnskabsudarbejdelse for handels- og produktionsvirksomheder - fhh2c10 Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi A, bind 1 - kapitel med tilhørende opgaver fra opgavesamlingen. Diverse avisartikler samt årsrapport for Solar A/S. 36 lektioner Årsrapporten Skriftlig udtryksfærdighed Eleverne skal kunne foretage regnskabsafslutning og udarbejde en årsrapport for en handels- service- og produktionsvirksomhed under enkle forudsætninger. Årsrapporterne omfatter såvel enkeltmandsvirksomheder som mindre aktie- og anpartselskaber. Endvidere skal eleverne kunne redegøre for de enkelte transaktioners påvirkning på resultatet og den økonomiske stilling. Mundtlig fremlæggelse Casearbejde IT-baseret arbejde (virtuelt forløb)

8 Strategi og økonomisk styring fhh2c10 Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH Niveau A 1. del, kapitel 1 og 2, med udvalgte opgaver fra opgavesamlingen. 8 lektioner Eleverne skal tilegne sig en viden, der giver dem forståelse for en virksomheds strategiske og økonomiske styring samt dennes værdikæde, beslutningsproces og styringsniveauer. Fremførelse Pararbejde

9 Analyse og vurdering af en årsrapport - DP - fhh2c10 Indhold Virksomhedsøkonomi HH niveau A 2. del, kapitel 16 (forlag: SYSTIME ISBN ) Virksomhedsøkonomi HHX niveau A 2. del-opgavesamling (forlag: SYSTIME ISBN ). Selvvalgte virksomheder samt diverse artikler 24 lektioner Virksomhedsanalyse Argumentation Modeller Mundtlig udtryksfærdighed Skriftlig udtryksfærdighed Eleverne skal kunne: - Karakterisere strukturen i Du Pont pyramiden - Udarbejde relevante rentabilitets-, indtjeningsevne- og kapitaltilpasningsevnenøgletal - Analysere sammenhænge mellem de beregnede nøgletal - Kommentere udviklingen i rentabilitet, indtjeningsevne og kapitaltilpasning Mundtlig fremlæggelse Casearbejde IT-baseret arbejde (virtuelt forløb)

10 Budgettering i virksomheden fhhc210 Indhold Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi B, kap. 14 med tilhørende opgaver ISBN nr.: samt egne opgaver 16 lektioner Indtægts- og omkostningsanalyser Planlægning og budgettering Virksomhedens økonomiske styring Faglig diskussion Lyttestrategi/læsestrategi Modeller Mundtlig udtryksfærdighed Sammenhænge/Forskelle mellem fag Målet er at eleverne skal kunne udarbejde resultat- likviditets- og balancebudgetter for en virksomhed på enkle forudsætninger, ind- og udbetalingsmodellen anvendes ved likviditetbudgettet. Pararbejde

11 Logistisk effektivitet og logistikanalyser og distribution - DP - fhh2c10 Indhold Virksomhedsøkonomi HH niveau A 2. del, kapitel 19, 20, 21 samt 23. (forlag: SYSTIME ISBN ) Virksomhedsøkonomi HHX niveau A 2. del-opgavesamling (forlag: SYSTIME ISBN Artikler fra SCM samt artikel om LEGO m.v.. Besøg på Rais A/S 50 lektioner Indtægts- og omkostningsanalyser Kontrol Logistik Virksomhedens økonomiske styring Læsning Modeller Mundtlig udtryksfærdighed Sammenhænge/Forskelle mellem fag Eleverne skal kunne udarbejde økonomiske analyser og beslutningsgrundlag omkring: - En virksomheds logistiske effektivitet - Varelagre og indkøb, herunder også kendskab til en virksomheds indgående logistik - Transport og kendskab til en virksomheds udgående logistik - Fastsættelse af seriestørrelser, herunder også kendskab til en virksomheds interne logistik, produktionsformer og -styring samt kvalitetsstyring. Mundtlig fremlæggelse Casearbejde Ekskursion

12 IT-baseret arbejde (virtuelt forløb)

13 Supplerende rapporter - DP - fhh2c10 Indhold Virksomhedsøkonomi HH Niveau A 1. del kapitel 9 Forfattere: Knud Erik Bang m.fl. Forlag: SYSTIME ISBN: Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi HHX Niveau A 1. del Forlag: SYSTIME ISBN: Egen opgave CSR 10 lektioner Virksomhedens økonomiske styring Argumentation Empiri/eksperiment Modeller Mundtlig udtryksfærdighed Målet er at eleverne skal have kendskab til virksomhedernes supplerende rapporter, herunder videnregnskaber, socialt-etisk regnskaber samt grønne regnskaber. Endvidere skal eleverne kunne beregne indekstal for miljøbelastningen samt miljøindikatorer samt vurdere disse nøgletal. Mundtlig fremlæggelse IT-baseret arbejde (virtuelt forløb) samt gruppearbejde

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209

Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Virksomhedsøkonomi - fhh11e209 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, B Stence Svoldgaard Jensen Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi B Annie Kudsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Januar 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte/gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan/beskrivelse Termin Januar 2006 juni 2008 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi niveau A Mads Vester Hegelund 1. d Oversigt over planlagte/gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i virksomhedsøkonomi Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Campus Vejle HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere