KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Vi har valgt at fokusere på den forgangne sommer, gammelnyt, trafikken, en forfatter, Tosserne og skeletter for blot at nævne nogle af emnerne... Se også indbydelsen bagerst! Skriv til Kværnen mv. 2 Randersvej - farlig for... 3 Elstedvej 3 Møde ved broen 3 Ombygning af Randersvej 4 Lokalarkivet i fremtiden 4 Byfest 4 Lidt mere gammelnyt... 5 Uhyggen skal brede sig 6 Nyt fast indslag: Tosserne 7 Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård 8 Under Lisbjerg Kirkes våbenhus 8 Annoncer: Gymnastik & Musik 9 Telefontavle 10 Kalenderen 11 Indbydelse til indvielse 12 Der har været rod mht. udgave numrene de sidste par gange... Dette skulle gerne være på plads nu, med denne sjette udgave. Når det er sommer mødes vi udendørs. Sådan er det hver sommer, og sådan har det været i den, der nu synger på sit sidste vers. Den begyndte godt - sommeren. Ganske vist efter et forår, som ikke bød på mange varme dage. Men sommeren begyndte godt med badevandstemperaturer, så selv den mest kuldskære havde vanskeligt ved at undslå sig. Så gik den over - sommeren. I hvert fald for dem, som forbinder sommer med bagende sol og lune aftener. Den gik over i regnbyger og kun pletvis sol. Vi slap for myggene og hvepsene. Man kan ikke få alt, til gengæld kan man så også slippe for noget. Sommer betyder blandt meget andet sommerfester - i institutionerne og i vores lokalområder. Når vi planlægger dem, forestiller vi os altid, at det bliver på en solskinsdag fulgt af en aften, hvor vi sidder ude lige til den lyse nat. Sådan har det nok ikke været for alle arrangementer, men det var det for vores sommer skolefest. Efter skuespil i den for lille gymnastiksal Så gik den sommer bredte børn og voksne tæpperne ud og nød madkurven i Hestehave - det areal nord for skolen, der nu er byggelegeplads, boldbane og meget mere. Det var en dejlig dag og aften med skuespil, open air og fantasifulde aktiviteter. Sådan skal det bare være hver gang. Billederne er fra skolens sommerfest. Det er desværre ikke lykkedes at fremskaffe billeder fra LSTs sommerfest. Så hermed en opfordring til at sende os billeder af aktiviteter og arrangementer i lokalområdet, så vi også kan fortælle om den tid der er gået, og som gik godt. Så gik sommeren. Men efteråret og vinteren har også sit at byde på. Indvielsen af Lisbjerg Vestergård står lige for døren, og så kommer det ellers: aktivitetstilbud og arrangementer, som forhåbentlig kan samle mange borgere i alle aldre. Det er én af grundene til, at vi sender Kværnen ud fire gange i løbet af året. Vi vil gerne fortælle - både om hvad der er sket og hvad I kan forvente og se frem til. Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (700 ex. ) Redaktion: Telefon Lars Wørts (ansvh.) Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Asbjørn Munch Hansen Mark J. Jensen Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen Næste 3 numre af Kværnen udkommer således: Torsdag d. 17. nov deadline d. 26. oktober. Torsdag d. 6. april deadline d. 14. marts. Torsdag d. 8. juni deadline d. 16. maj. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til et medlem af redaktionen eller meget gerne skrive selv. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 29. marts 2005 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Niels O. Laursen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wölk. Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup Jakobsen & Carsten Møller Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Randersvej - farlig for fodgængere og cyklister Motorvejsbyggeriet er i fuld gang. Det sætter sig dybe spor i landlandskabet og minder helt konkret om, at vores lokalområde er i hastig og meget indgribende forandring. Elstedvej er blevet lukket, og her er anlægget af den bro, som skal føre Randersvej over den nedgravede motorvej i fuld gang. Det har betydet fjernelse af lysreguleringen og forlægning af Randersvej. Forlægningen er i sig selv forbundet med risikomomenter. Oversigtsforholdene er dårlige, og man skal se sig for en ekstra gang, når man kører ud fra skolen. Det lærer man sig efter et par gange. Det viste sig noget sværere at finde en tilstrækkeligt sikker måde for elever til og fra bybusserne at krydse Randersvej. Her er løsningen blevet den ikke særligt Den 1. august blev Elstedvej forlænget med ca. 477 meter da forbindelsen til Robert Fultons Vej blev åbnet. Dermed blev Elstedvej endnu længere end den var, da man for nogle år siden reducerede den med 287 meter, idet man omdøbte strækningen i Elsted til Elsted Skolevej. Der er opsat nyt skilt ved R. Fultons Vej med angivelse af Århus Amt havde inviteret til orienterende møde ved en af de mange broer til den nye motorvej, broen til jernbanen ved Petersmindevej. smukke men effektive gangbro, som nu er blevet ét af de meget synlige forandringssignaler. Men hvad så med de elever, som meget fornuftigt vælger at cykle til skole fra Skejby og fra Kasted?. De kan jo ikke slæbe cyklen op og ned af gangbroens Elstedvej Møde ved broen Det skete onsdag, den 10. august kl Ca. 30 personer fra området fandt vej til byggepladsen, hvor projektleder Lars Hansen indledte med at redegøre for projektets øjeblikkelige status. Dernæst fortalte byggeleder Hans Garset om brobyggeriet langs hele strækningen; om hvornår de enkelte broer forventes færdigbygget og om de broer, der allerede er færdige og sågar taget i anvendelse. Særlig fokus blev der sat på den bro, som vi stod ved, nemlig jernbanebroen. Specifikationerne på denne bro er følgende: Broens længde: m Broens bredde: ,5 m Armering: tons Beton: m 3 Stillads: tons jern + træ (forskallingskonstruktion) stejle trapper. Indtil videre er løsningen blevet, at en lærer eller pædagog følger disse elever over vejen, når de skal hjem, men det mener vi ikke er en tilfredsstillende løsning. Den gode løsning må, efter skolens og fællesrådets opfattelse være, at den dobbeltrettede cykelsti fra Lisbjerg forlænges helt til Ikea rundkørslen. Det har altid være farligt, at cyklister fra Lisbjerg har benyttet cykelstien videre frem til Ikea rundkørslen som om den var dobbeltrettet. Det er ikke blevet mindre farligt ved forlægningen af vejen, og det er en trafik skolen slet ikke kan tilråde sine elever. Derfor har fællesråd og skolebestyrelse nu rettet en fælles henvendelse til Amtet om etablering af en dobbeltrettet cykelsti helt fra Lisbjerg og til Ikea rundkørslen. Det vil efter vores opfattelse være den bedste løsning både her og nu og mere permanent. Lars Wørts en afstand på 2 km til landsbyen. Helt præcist er der 1,81 km fra Fultons Vej til posthuset i Terp. Men der mangler ét skilt på stedet, nemlig vejnavnskiltet. Vejen hedder Elstedvej på hele strækningen. Landsbyforeningen har gjort amtet opmærksom på dette og kommunen vil blive kontaktet med henblik på at få denne skiltning gennemført. Det kunne selvfølgelig være morsomt at kalde det nye vejstykke Engsnarrevej, men vi vover ikke forslaget. For den uindviede kan oplyses, at engene omkring Grå Mølle for 3-4 år siden husede mindst et ynglende Engsnarre-par. Man kan læse meget om Engsnarren på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside: engsnarre.pdf Wolfgang Weissschädel I løbet af foråret 2006 vil banen blive ført over på den nye bro og derefter fjernes den midlertidige vold, som banen ligger på i dag. Det er så det tidspunkt, hvor jordarbejdet for alvor tager fart på hele strækningen. Wolfgang Weissschädel

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udrykningskørsel med fejl Under det hidtidige arbejde med anlægget af motorvejen Søften-Skødstrup, har der været minimum fem eksempler på fejlkørsel med udrykningskøretøjer i området mellem Lystrup og Randersvej - to tilfælde med brandbiler og tre tilfælde med ambulance og lægeambulance. For ambulancerne i Århus gælder, at alle anvender GPS-systemet. Dette system baserer sig på flere udbydere bl.a. Kort- og Matrikelstyrelsen, Krak og Teleatlas. Søger man på K&M's atlas ses det, at der ikke har fundet korrektioner sted vedrørende Elstedvej og Petersmindevej. Krak har nu fået opdateret ændringen på Petersmindevej, men ikke Elstedvejs udmunding i Robert Fultons Vej. Så selv om GPS satelitterne angiver den korrekte position, nytter det ikke noget, når udbydernes oplysninger ikke er ajourført. Vagtcentralerleder ved Falck i Århus, Torben Skogaard, oplyser til Kværnen, at Falcks udrykningskøretøjer alle er forsynet med GPS og at deres udbyder er Krak. Og... hvis der under en udrykning konstateres fejl i GPS, bliver dette indberettet til Falcks it-afdeling. Torben Skovgaard tilføjer, at en rekvirent der kalder hjælp via 112 selv skal være opmærksom på, hvis der er midlertidige eller nye ændringer i området, der kan have betydning for valg af kørselsrute. Og en ting mere: Sørg for tydelig husnummerskiltning.! Når man kalder hjælp via 112, taler man med politiets vagtmandskab. Så snart politiet har fået verificeret opkaldsnummer og adresse, sendes de relevante køretøjer af sted - altså mens man stadig taler med vagtcentralen. Denne samtale kan fortsætte efter at udrykningskøretøjer er sendt af sted, og i tilfælde, hvor der følger en kørselsvejledning med, indtaster betjenten oplysningerne på sin computer. Den tekst kan direkte aflæses på en skærm i ambulancen og det er derfor, at det er en god idé at give en kørevejledning til vagtcentralen. Wolfgang Weissschädel Lokalarkivet og fremtiden Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv har næsten lige siden oprettelsen i 1964 haft lokaler i "Sognegården" Randersvej 384 i Lisbjerg. Lokalerne lå i selve hovedbygningen og oppe under taget. Men den 20 maj 1996 flyttede arkivet ind i nyistandsatte lokaler i østfløjen samme sted. En aftale mellem Naturforvaltning Nord, Biblioteksvæsenet og lokalarkivet havde muliggjort at Naturforvaltningen kunne fremleje lokalerne til arkivet. Biblioteksvæsenet betingede sig dog at det skete uden udgift for dem. Altså uden udgifter til husleje, lys og varme. Århus Kommunes har 23 lokalarkiver der er placeret i for-stæderne og i de mindre byer omkring Århus. Alle hører under biblioteksvæsenet og langt de fleste har lokaler i forbindelse med biblioteker, skoler o. a. og her betaler arkiverne ikke husleje m.v. Heller ikke udgifter i forbindelse med internet-opkobling. Arkivet i Lisbjerg har ved flytningen i 1998 fået de bedst tænkelige lokalemæssige forhold, og ingen af os, der arbejder i arkivet, ønsker at dette må ændre sig. Men hvad sker der hvis "Sognegården" i en kommunal sparerunde bortfalder og gården skal anvendes til andre formål eller sælges. Eller hvis Naturforvaltningen opsiger lejemålet med lokalarkivet? Så skal der forhandles en ny aftale og denne gang med Ejendomsforvaltningen. Biblioteksvæsenet må så træde til og dække de faste udgifter. Det vil man sandsynligvis ikke. En forestilling om at Arkivudvalget i Århus Kommune kunne hjælpe er heller ikke mulig. Der er ingen penge i deres budget til lokaler, lys og varme. Hvad gør vi så? Arkivet må for enhver pris bevares i lokalområdet og sikres gode forhold. En mulighed er, at arkivet søger at få lokaler i det kulturelle center ved den nye Lisbjergskole der er planlagt at stå færdig i Her vil også være planlagt et kombibibliotek og på sigt kunne Arkivet tænkes at blive en heraf. Det ville selvfølgelig indebære mange muligheder at befinde sig et sted, hvor mange mennesker færdes og kommer til at færdes. Dog er det forbundet med en vis skepsis at tage mod et tilbud om nye lokaler på den nye skole. Arkivet er ikke interesseret i at tage til takke med hvad som helst med hensyn til størrelse og adgangforhold. Eksempler fra andre arkiver har også vist at antallet af kvadratmetre hurtigt kan blive reduceret, hvis skolen eller kombibiblioteket mangler plads. En betingelse er også at arkivalierne sikres fysisk under de rette betingelser. Og at adgangen til dokumenter og billeder m.m. kun sker med hjælp fra og under vejledning af godkendt arkivpersonale. Henning Nielsen, Arkivleder. BYFEST i Lisbjerg lørdag d. 4. juni 2005 På trods af det dårlige vejr blev byfesten en succes med flere hundrede fremmødte. Vi startede eftermiddagen med gadeturnering i fodbold på sportspladsen. Der stillede 4 hold fra h.h.v. Særeng, Horsager, Præsteager og et blandet hold. Der blev kæmpet bravt af alle hold og i finalen vandt Særeng for 3. år i træk. Fra kl. 15 flyttede aktiviteterne til Sognegården. Her var loppemarked for børn og voksne og diverse boder så som flødebollemaskine, skydning med vandpistoler, hoppeborg, gætte-konkurrence, tøjbyttecafe og tombola. Kagekonkurrencen blev vundet af Ian King, Elevvej 5D og efterfølgende blev kagerne solgt sammen med kaffe / the fra cafeen. Mange af aktiviteterne foregik i et stort telt på gårdspladsen ved Sognegården og det var også her at Jesper Grønkjær optrådte med sit morsomme trylleshow for store og små. Efter trylleshowet kunne man købe kød til grillen og salatbar og det var der ca. 70 der benyttede sig af. Resten af aftenen var der mulighed for at danse til musik fra en jukeboks i teltet.

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Lidt mere "gammelnyt" fra Konen i Skoven Her i Lisbjerg kom vi børn på alderdomshjem! Jo, du læser rigtigt, du som lige nu læser Kværnen. Så kære børn, forældre, ældre og alle andre, her følger forklaringen. Vi skal tilbage til 1950erne, og det er faktisk fordi sommerferien nu er ved at være minder og billeder for vi fleste, at mine tanker gik tilbage til min første sommerferie uden mine forældre. Den var med "Hjemmet", som alderdomshjemmet her i Lisbjerg i daglig tale jo blev kaldt, og som vi måtte sige farvel til for år tilbage. På "Hjemmet" var bestyrerparret hr. og fru Krogh, han lavede maden, hyggede om de gamle og fru Krogh tog sig af sygeplejen. De havde to døtre på min alder, og hos familien boede Claudia, der var stærkt hørehæmmet. Hun hjalp til i det daglige. Krogh og Claudia var skyld i, at vi børn kom på "Hjemmet". Claudia holdt sykreds - børnekreds - for vi piger i byen, der havde lyst til at komme hver anden torsdag eftermiddag året rundt. Vi sad i spisestuen ved det store bord, sang, syede, fik saftevand og kage, lyttede til beboerne, der sad langs væggen og fulgte med i, hvad vi lavede. Jeg tror, de nød, der kom anderledes liv ind i deres hverdag, og vi børn fik en god fornemmelse af det at blive gammel, komme på "Hjem" og måske få en lidta den måde at være på. Jeg bestemte dengang, at når jeg blev gammel og skulle passes, ville jeg med glæde bo her. Sådan bliver det nu ikke. I børnekredsen strikkede vi grydelapper, små trøjer, sokker og meget andet, og vi syede sting omkring postkort, der var klippet til, så de af Claudia blev syet sammen til små kurve. Det vi lavede blev en gang om året brugt ved en basar i Århus til tombolagevinster, og noget kunne sikkert også sælges, alt sammen til fordel for Sudanmissionen. Men sommerferien den var med søndagsskolen, som krogh holdt i et lille lokale i kælderen. Om der var hver søndag formiddag vi kom, kan jeg ikke huske. Her sang vi en salme eller to, Krogh fortalte for os, og vi fik også her saftevand og kage. Når vi efter en time skulle hjem, fik vi et bolche på vej ud ad døren. Men det allerbedste var nu alligevel, at vi kunne komme med på sommerlejr på Mols. Vi var en lille uges tid ved Begtrup Vig, hvor vi boede i "Strandsborg". Krogh var med, nogle madtanter samt Randrups, et ældre ægtepar. Alle gjorde de deres bedste for at vi børn skulle få nogle gode dage, og det fik vi. Jo, gode minder vælder frem fra barndommens kommen på alderdomshjem. Inger Holm Lisbjerg plejehjem Sommerlejr ved Strandborg

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Uhyggen skal brede sig... Forfatteren Elsebeth Egholm (f. 1960) Udgivelser: De Frie Kvinders Klub (1999) Mig og min ø (2000) Scirocco (2000 Opium (2001) Skjulte fejl og mangler (2002) Selvrisiko (2004) Personskade (2005) En portrætsamtale Elsebeth Egholm hører til blandt den lille gruppe af forfattere, der har været med til at skrive Århus ind på det litterære landkort. Men mens de andre foretrækker midtbyen og til nød inddrager Risskov og Højbjerg, så møder læserne hos Elsebeth Egholm også lokalområdet Skejby-Lisbjerg-Kasted, og her har hun fundet en lokalitet, hun foreløbig er ene om i litteraturen. Elsebeth Egholm flyttede som niårig til Lisbjerg, hvor hendes forældre i en årrække drev havecentret på toppen af Lisbjergbakken. Skolegang på Lisbjergskolen fra 3. til 7. klasse, en tid hun mindes med glæde. Derefter realskole i midtbyen og studentereksamen fra Århus Statsgymnasium. Studerede på Musikkonservatoriet i Århus, men valgte i stedet at uddanne sig til journalist. Efter nogle år i København som freelancer vendte hun sig i stigende grad mod fiktionen: hvad der begyndte som noveller til ugeblade førte til den meget roste debutroman De frie kvinders klub, der kom i Her 6 år og 7 bøger senere kan hun leve af sit forfatterskab. Flere af bøgerne er oversat til tysk, en enkelt til svensk, og de er alle kommet i store oplag. Også anmelderne er begejstrede, og hun sammenlignes ofte med de internationalt kendte krimiforfattere fra Norge og Sverige, bl.a. TV-filmatiserede Henning Mankell og Anna Holt. Måske får vi også engang nogle af Elsebeth Egholms historier at se på TV, idet der fra flere sider har været interesse for filmrettighederne. "Jo, det er gået ret godt", siger hun med jysk beskedenhed. I en årrække har Elsebeth Egholm boet skiftevist på øen Gozo ved Malta og i Kasted, hvor Kværnens udsendte en formiddag i august besøgte hende i det gule hus, som hun købte i Prøv at beskrive din genre Jeg vil gerne skrive brede og underholdende romaner. Jeg opfatter mig ikke som Kunstner med stort K, men som en slags håndværker. Mit forfatterskab ligger således i forlængelse af journalistikken. Jeg foretrækker krimiog spændingsgenren, som også er den, jeg fortrinsvis læser selv. Men på den måde, at krimiaspektet er en slags motor eller drivkraft bag handlingen. For jeg vil jo også gerne have, at bøgerne afspejler aktuelle samfundsmæssige konflikter og emner. Det kan være debatten om rugemødre, trusler om terror eller indvandrerkriminalitet. Samtidig vil jeg gerne skildre privatsfæren, hvordan almindelige mennesker lever og udvikler sig, med kærlighed og kriser. Noget der nok er mest udpræget i min første roman, hvor til gengæld det kriminalistiske element er ret spinkelt. Hvorfor har du valgt Århus og lokalområdet her som scene? For det første er det jo et sted jeg kender ud og ind. Og så synes jeg Århus har en god størrelse - der er storbystemning, hvis man vil have dét, men der er aldrig langt til landet, landsbyen og naturen. Jeg tilstræber, at jeg i mine bøger kommer rundt i lidt forskellige miljøer. Endelig er det jo godt at have et sted, der ikke er ligefrem overrendt i litteraturen Hvordan arbejder du? Når jeg er i gang med en bog, arbejder jeg forholdsvis disciplineret. Jeg skriver hver formiddag, gerne til lidt ud på eftermiddagen. Inspirationen finder jeg mange forskellige steder: i aviser og TV eller ved at færdes i byen, og en gang i mellem laver jeg research bl.a. ved at trække på kontakter jeg har fået indenfor politiet og blandt retsmedicinere. Her kommer min journalistiske baggrund mig til gode. Det er bestemt ikke blevet nemmere at skrive, selvom jeg i dag har mere erfaring. Man skal altid leve op til og helst overgå den forrige bog. Det er et krav, både fra anmeldere og læsere. Og fra én selv. De første 100 sider er de værste. Her skal personerne tegnes og en bestemt stemning skrives frem. Det kan være hårdt arbejde. Uhyggen skal brede sig - og den kan man hente mange steder fra. Den kan være fremkaldt af latente konflikter, man mærker et sted, eller den kan udspringe af samtidige begivenheder som f.eks. 11. september og den utryghed, der viste sig efterfølgende. Ofte kan stemningen i bogen simpelthen komme fra vejret. I min seneste roman er det en næsten uudholdelig hedebølge, som der faktisk var, da jeg skrev den, men som så er forstærket i bogen. Den slags kan man aldrig planlægge på forhånd. Det er et ensomt job at være forfatter? Ja! Jeg vil ikke sige, jeg ligefrem trives ved ensomheden - men den er et vilkår. Jeg har ikke bevidst valgt ensomheden, men jeg har valgt forfattertilværelsen, og så følger det andet med. Men jeg kommer en del ud og synes altid det er dejligt at møde mine læsere - som mest er kvinder. Der er oplæsninger og foredrag på biblioteker og i sognegårde, og jeg har da også været både i Kasted Kirke og Lisbjerg Præstegård. Hvad er du i gang med for tiden? Min seneste bog, Personskade, kom i april Den udgør det tredje selvstændige bind i min "forsikringsserie", der startede med Skjulte fejl og mangler (2002) og Selvrisiko (2004). Der er en gennemgående personkreds med Århus-detektiven Dicte Svendsen i centrum. Hun bor i øvrigt i bogen i det samme hus her i Kasted, som jeg selv bor i. Det er kriminalromaner, bl.a. sker der et mord her i Kasted Mose, hvor jeg ofte går tur. Lige nu er jeg i den der lidt vanskelige fase, hvor jeg skal til og i gang med den næste bog, der fortsætter i samme serie. Jeg har store dele af handlingen i hovedet, men er endnu ikke gået i gang med selve skrivningen. Den udkommer nok om et års tid... Hans Peter Thøgersen

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Hej. Vi er Tosserne, og vi er en hjemmegruppe på 4. årgang fra Lisbjergskolen. En hjemmegruppe er en lille klasse, på en stykker, som er meget sammen. I hjemmetid bruger vi tiden på at snakke sammen, skrive logbog, diskutere og hygge os sammen. Vi vil for fremtiden fortælle om de forandringer der sker med Lisbjergskolen, både indenfor og udenfor. Det kommer både til at handle om de gode ting og de dårlige ting der sker i Lisbjerg-området, set fra vores synsvinkel. I kan læse vores artikler her i Kværnen, i månedsbrevet og på hjemmesiden. Når den nye Lisbjergskole står klar i august 2008 vil vi gå i 7. klasse, og dermed være den ældste årgang på skolen. Vi glæder os til at fortælle om de mange forandringer de næste 3 år. Mange skrivehilsner Tosserne... Emma, Ida, Karoline, Sofie, Adam, Asger, Fabian, Jonathan B, Jonathan S, Theis & Jan. Forandringer for 4. årgang Så husk at følg med her i Kværnen!

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård I forbindelse med de arkæologiske prøvegravninger ved Lisbjerg Vestergård (se forrige nr. af Kværnen), blev flere områder udvalgt til en egentlig udgravning. Et af disse områder blev udgravet i juni måned. Udgravningen viste, at der omkring et lille vådområde har været aktiviteter i sen bronzealder (ca. 500 f.kr.), en egentlig bebyggelse var der ikke tale om, da vi ikke fandt rester af hustomter, men der har sandsynligvis været tale om en form for specialaktivitet, hvor det har været nødvendigt at være i nærheden af lettilgængeligt vand. Udgravningen afdækkede en række gruber, der var tilnærmelsesvis cirkulære og havde en dybde på mellem 0,5 m - 1 m. Næsten alle gruberne bar præg af at være ildpåvirket, således fandtes der enten et lag af trækul eller brændt lermateriale i dem. Efter grubernes primære funktionstid, er gruberne blevet opfyldt med affald fra den nærliggende boplads, og vi fandt således keramikskår fra mange forskellige kar, blandt andet fra si-kar, som har været anvendt ved fremstilling af ost. Hvad gruberne oprindeligt har været brugt til, ved vi endnu ikke, men undersøgelse af noget af det hjembragte jord kan måske kaste lys over dette. Fra september påbegynder Moesgård Museum atter udgravninger på området. Dels skal et større areal langs Randersvej prøvegraves, men også på det allerede prøvegravede areal skal der aftages større flader, idet der her blev observeret et stort antal af stolpehuller, som sandsynligvis stammer fra en egentlig bebygelse måske bopladsen som hører til det udgravede specialområde. Claus Skriver - Arkæolog Arkæologisk undersøgelse i Lisbjerg Kirkes våbenhus I forbindelse med udskiftning af flisegulvet i Lisbjerg Kirkes våbenhus gennemførte Moesgård Museum i juni en arkæologisk undersøgelse. Formålet var at se efter bygningsspor, der kunne supplere de bygningslevn, der i 1994 blev påvist under kirkegulvet, da kirkens indre blev renoveret. Dengang blev der fundet spor af et mægtigt vægforløb fra hovedbygningen til den store vikingetidsgård, der er påvist rundt om kirken. Vi antog, at det var nordvæggen, og ved den nye udgravning håbede vi at finde spor af sydvæggen, så bygningens bredde kunne bedømmes. Våbenhuset er fra slutningen af 1400-årene, og området, hvor det er bygget, har før den tid været en del af kirkegården. Man kunne således forvente at finde middelalderbegravelser under gulvet. Vi håbede imidlertid, at man af praktiske årsager havde friholdt området lige uden for døren ind til kirken. I et sådant gravfrit område ville der være chance for at finde de forventede bygningsspor fra vikingetid. Det viste sig imidlertid, at hele området under våbenhusets gulv var tæt belagt med middelaldergrave, og hermed var alle spor af vikingetidsbebyggelsen udslettet. Spredte fund af potteskår og lerklining viste dog, at der i om-rådet har været vikingetidsaktivitet, så måske gravede vi i virkeligheden inden for vikingegårdens hovedbygning. Hovedparten af den jord, der blev gennemgravet, bestod af omlejrede middelaldergrave, d.v.s. grave der var blevet forstyrret af andre begravelser. Uforstyrrede grave undgik vi så vidt muligt at berøre. En enkelt blev dog undersøgt. Den lå lige uden for døren ind til kirken og var dækket af en 2 m lang og 0,6 m bred stenlægning. Middelaldergrave af den type er ikke set før, og i begyndelsen var vi i tvivl om, hvor gammel den overhovedet var. Udgravningen viste dog snart, at der var tale om en middelaldergrav. Godt en meter under stenlægningefremkom skelettet af en mand, som har været omkring 1,80 m høj en ganske betragtelig højde i middelalderen. Hans venstre skulder var skæv efter et forkert sammenvokset brud på kravebenet. Hvad skelettet i øvrigt kan fortælle om ham, får vi senere at vide. Det er nemlig sendt til Odense Universitet, hvor specialister undersøger det nærmere, og vi venter spændt på resultatet. Undersøgelsen i våbenhuset frembragte altså ingen bygningsspor fra vikingetid, men til gengæld fandt vi en helt ukendt gravtype fra middelalderen. Det var fjerde gang museet gravede ved Lisbjerg Kirke, og hver gang har det resulteret i spændende og uventede fund. Jens Jeppesen Museumsinspektør Moesgård Museum

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Annoncer Gymnastik for børn i aldersgruppen 5 år (kommende 0.kl.) - 2.kl. i Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang - mandag d. 19. september. I alt 24 gange (slut til påske 2006). Min. deltagerantal er børn. Pris 400 kr. - betaling senest 3. gang. Gymnastik for alle drenge og piger, der kan lide lege og bevæge sig. Vi skal lave gymnastik på flere måder, bevægelse til musik, sanglege og det børnene selv kan finde på. Børnenes motorik udvikles blandt andet gennem kryb, kravl og slå kolbøtter. Vi skal løbe, lave redskabsbaner, spille bold samt andet som kan styrke motorik og fantasi. Voksen - barn gymnastik og bevægelse Vi har planer om at lave et hold for de mindste børn (3-5 år) med deres far eller mor. Måske får i nye idéer til fælles fysiske udfoldelser. Eller man vil måske som forældre se nye sider af sit barns fysiske formåen. (Måske kan man blive overrasket over hvad man selv er i stand til eller naboen!!) Men vi mangler en instruktør - gerne med barn. Hvis det har interesse. Man får selvfølgelig honora, så henvend dig til Lisbjergskolens kontor og spørg efter Lars eller Anne. Voksengymnastik på Lisbjergskolen For kvinder m/k i alle aldre. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang - mandag d. 19. september. I alt 24 gange (slut til påske 2006). Pris 400 kr. - betaling senest 3. gang. Motionsgymnastik, styrkelse af alle muskelgrupper til god musik. Instruktør: Christina Jørgensen I stedet for at vente på dit barn i omklædningsrummet eller barnet er lidt utryg og måske for ung til at gå til noget 'alene', så kan forældre og barn få nogle sjove, gode og mindeværdige oplevelser sammen i gymnastiksalen med leg MUSIK og bevægelse, samt andre børn og voksne. Har man spørgsmål til holdene kan man ringe til skolens kontor på og spørge efter Anne. Musik - band for de lidt ældre børn Du kan til en pris på 600 kr. spille i band 10 gange med 1,5 time pr. gang.spillested bliver musiklokalet på Lisbjerg Vestergård. Instruktør: Martin Bagger. Spilledag (aftales efter tilmelding) kl Oprettelse af et band kræver tilmelding af 5 børn, så tilmeldingen er i første omgang foreløbig. Tilmelding til skolen eller til fritidsklubben senest 20. september.

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

"Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig?"

Godaften du gamle i Lisbjerg, hvordan står det mon til hos dig? Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 6. ÅRG. NR. 4 - DECEMBER 2009 Årets sidste nummer er nu på gaden. Endnu engang med gode artikler om trafik

Læs mere

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828

370 nye boliger i Lisbjerg lokalplan 828 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 7. ÅRG. NR. 4 - NOVEMBER 2010 Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere årets sidste udgave af Kværnen.

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1

DEC-JAN 2004/2005. MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 DEC-JAN 2004/2005 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2004 - JANUAR 2005 1 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER MÅRSLET 2004 - VANDVÆRK JANUAR 2005 I/S Manglende vand kontakt: Vandværkets VVS-instalatør: Mårslet Smedje, tlf.

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 59 Marts 2014 Årgang 15 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Låsbyprisen 2014 Hun må ikke få den, så længe hun sidder i bestyrelsen,

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere