KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05"

Transkript

1 Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 6 - SEPT. 05 Vi har valgt at fokusere på den forgangne sommer, gammelnyt, trafikken, en forfatter, Tosserne og skeletter for blot at nævne nogle af emnerne... Se også indbydelsen bagerst! Skriv til Kværnen mv. 2 Randersvej - farlig for... 3 Elstedvej 3 Møde ved broen 3 Ombygning af Randersvej 4 Lokalarkivet i fremtiden 4 Byfest 4 Lidt mere gammelnyt... 5 Uhyggen skal brede sig 6 Nyt fast indslag: Tosserne 7 Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård 8 Under Lisbjerg Kirkes våbenhus 8 Annoncer: Gymnastik & Musik 9 Telefontavle 10 Kalenderen 11 Indbydelse til indvielse 12 Der har været rod mht. udgave numrene de sidste par gange... Dette skulle gerne være på plads nu, med denne sjette udgave. Når det er sommer mødes vi udendørs. Sådan er det hver sommer, og sådan har det været i den, der nu synger på sit sidste vers. Den begyndte godt - sommeren. Ganske vist efter et forår, som ikke bød på mange varme dage. Men sommeren begyndte godt med badevandstemperaturer, så selv den mest kuldskære havde vanskeligt ved at undslå sig. Så gik den over - sommeren. I hvert fald for dem, som forbinder sommer med bagende sol og lune aftener. Den gik over i regnbyger og kun pletvis sol. Vi slap for myggene og hvepsene. Man kan ikke få alt, til gengæld kan man så også slippe for noget. Sommer betyder blandt meget andet sommerfester - i institutionerne og i vores lokalområder. Når vi planlægger dem, forestiller vi os altid, at det bliver på en solskinsdag fulgt af en aften, hvor vi sidder ude lige til den lyse nat. Sådan har det nok ikke været for alle arrangementer, men det var det for vores sommer skolefest. Efter skuespil i den for lille gymnastiksal Så gik den sommer bredte børn og voksne tæpperne ud og nød madkurven i Hestehave - det areal nord for skolen, der nu er byggelegeplads, boldbane og meget mere. Det var en dejlig dag og aften med skuespil, open air og fantasifulde aktiviteter. Sådan skal det bare være hver gang. Billederne er fra skolens sommerfest. Det er desværre ikke lykkedes at fremskaffe billeder fra LSTs sommerfest. Så hermed en opfordring til at sende os billeder af aktiviteter og arrangementer i lokalområdet, så vi også kan fortælle om den tid der er gået, og som gik godt. Så gik sommeren. Men efteråret og vinteren har også sit at byde på. Indvielsen af Lisbjerg Vestergård står lige for døren, og så kommer det ellers: aktivitetstilbud og arrangementer, som forhåbentlig kan samle mange borgere i alle aldre. Det er én af grundene til, at vi sender Kværnen ud fire gange i løbet af året. Vi vil gerne fortælle - både om hvad der er sket og hvad I kan forvente og se frem til. Lars Wørts

2 SIDE 2 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnen KVÆRNEN udgives af LSTK fællesråd og omdeles til alle husstande i Lisbjerg, Gl. Skejby, Terp og Kasted (700 ex. ) Redaktion: Telefon Lars Wørts (ansvh.) Boris Sandvad Wolfgang Weissschädel Asbjørn Munch Hansen Mark J. Jensen Annie Sørensen Layout/teknik: Waleed Y. Majeed Skriv til Kværnen Næste 3 numre af Kværnen udkommer således: Torsdag d. 17. nov deadline d. 26. oktober. Torsdag d. 6. april deadline d. 14. marts. Torsdag d. 8. juni deadline d. 16. maj. Hvis du har lokalområdestof eller billeder til Kværnen, så kan du henvende dig til et medlem af redaktionen eller meget gerne skrive selv. Stoffet kan afleveres pr. mail eller på diskette skrevet i Word. Hvis det ikke er muligt, klarer redaktionen det tekniske. Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på: og LSTK fællesråd LSTK fællesråd er fællesråd for Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted lokalområdet. Som medlem kan optages alle foreninger og institutioner i lokalområdet. Beboerforeninger i Lisbjerg, Skejby, Terp og Kasted er beboergrundlaget for fællesrådets virke. Fællesrådets formål og opgave er, at udvikle og koordinere det lokalt forankrede sociale og kulturelle liv i området. Fællesrådet understøtter derfor lokale sociale og kulturelle initiativer og aktiviteter. Fællesrådet bistår ved henvendelse til de kommunale myndigheder og byrådet. Fællesrådet er det samlede lokalområdes kontaktled til kommunale myndigheder og byråd. Forretningsudvalget har pr. 29. marts 2005 denne sammensætning: Lars Wørts, formand, Tlf Mail: Niels O. Laursen, næstformand, Tlf Mail: Asbjørn Munch Hansen, kasserer, Tlf Mail: Boris Sandvad, Tlf Klaus Wölk. Tlf Mail: Suppleanter: Liselotte Randrup Jakobsen & Carsten Møller Henvendelser kan rettes direkte til ethvert medlem af forretningsudvalget eller til skolen, der fungerer som sekretariat for fællesrådet. Referater af repræsentantskabsmøder, forretningsudvalgsmøder m.v. udsendes til medlemmerne og kan læses på fællesrådets hjemmeside:

3 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 3 Randersvej - farlig for fodgængere og cyklister Motorvejsbyggeriet er i fuld gang. Det sætter sig dybe spor i landlandskabet og minder helt konkret om, at vores lokalområde er i hastig og meget indgribende forandring. Elstedvej er blevet lukket, og her er anlægget af den bro, som skal føre Randersvej over den nedgravede motorvej i fuld gang. Det har betydet fjernelse af lysreguleringen og forlægning af Randersvej. Forlægningen er i sig selv forbundet med risikomomenter. Oversigtsforholdene er dårlige, og man skal se sig for en ekstra gang, når man kører ud fra skolen. Det lærer man sig efter et par gange. Det viste sig noget sværere at finde en tilstrækkeligt sikker måde for elever til og fra bybusserne at krydse Randersvej. Her er løsningen blevet den ikke særligt Den 1. august blev Elstedvej forlænget med ca. 477 meter da forbindelsen til Robert Fultons Vej blev åbnet. Dermed blev Elstedvej endnu længere end den var, da man for nogle år siden reducerede den med 287 meter, idet man omdøbte strækningen i Elsted til Elsted Skolevej. Der er opsat nyt skilt ved R. Fultons Vej med angivelse af Århus Amt havde inviteret til orienterende møde ved en af de mange broer til den nye motorvej, broen til jernbanen ved Petersmindevej. smukke men effektive gangbro, som nu er blevet ét af de meget synlige forandringssignaler. Men hvad så med de elever, som meget fornuftigt vælger at cykle til skole fra Skejby og fra Kasted?. De kan jo ikke slæbe cyklen op og ned af gangbroens Elstedvej Møde ved broen Det skete onsdag, den 10. august kl Ca. 30 personer fra området fandt vej til byggepladsen, hvor projektleder Lars Hansen indledte med at redegøre for projektets øjeblikkelige status. Dernæst fortalte byggeleder Hans Garset om brobyggeriet langs hele strækningen; om hvornår de enkelte broer forventes færdigbygget og om de broer, der allerede er færdige og sågar taget i anvendelse. Særlig fokus blev der sat på den bro, som vi stod ved, nemlig jernbanebroen. Specifikationerne på denne bro er følgende: Broens længde: m Broens bredde: ,5 m Armering: tons Beton: m 3 Stillads: tons jern + træ (forskallingskonstruktion) stejle trapper. Indtil videre er løsningen blevet, at en lærer eller pædagog følger disse elever over vejen, når de skal hjem, men det mener vi ikke er en tilfredsstillende løsning. Den gode løsning må, efter skolens og fællesrådets opfattelse være, at den dobbeltrettede cykelsti fra Lisbjerg forlænges helt til Ikea rundkørslen. Det har altid være farligt, at cyklister fra Lisbjerg har benyttet cykelstien videre frem til Ikea rundkørslen som om den var dobbeltrettet. Det er ikke blevet mindre farligt ved forlægningen af vejen, og det er en trafik skolen slet ikke kan tilråde sine elever. Derfor har fællesråd og skolebestyrelse nu rettet en fælles henvendelse til Amtet om etablering af en dobbeltrettet cykelsti helt fra Lisbjerg og til Ikea rundkørslen. Det vil efter vores opfattelse være den bedste løsning både her og nu og mere permanent. Lars Wørts en afstand på 2 km til landsbyen. Helt præcist er der 1,81 km fra Fultons Vej til posthuset i Terp. Men der mangler ét skilt på stedet, nemlig vejnavnskiltet. Vejen hedder Elstedvej på hele strækningen. Landsbyforeningen har gjort amtet opmærksom på dette og kommunen vil blive kontaktet med henblik på at få denne skiltning gennemført. Det kunne selvfølgelig være morsomt at kalde det nye vejstykke Engsnarrevej, men vi vover ikke forslaget. For den uindviede kan oplyses, at engene omkring Grå Mølle for 3-4 år siden husede mindst et ynglende Engsnarre-par. Man kan læse meget om Engsnarren på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside: engsnarre.pdf Wolfgang Weissschädel I løbet af foråret 2006 vil banen blive ført over på den nye bro og derefter fjernes den midlertidige vold, som banen ligger på i dag. Det er så det tidspunkt, hvor jordarbejdet for alvor tager fart på hele strækningen. Wolfgang Weissschädel

4 SIDE 4 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udrykningskørsel med fejl Under det hidtidige arbejde med anlægget af motorvejen Søften-Skødstrup, har der været minimum fem eksempler på fejlkørsel med udrykningskøretøjer i området mellem Lystrup og Randersvej - to tilfælde med brandbiler og tre tilfælde med ambulance og lægeambulance. For ambulancerne i Århus gælder, at alle anvender GPS-systemet. Dette system baserer sig på flere udbydere bl.a. Kort- og Matrikelstyrelsen, Krak og Teleatlas. Søger man på K&M's atlas ses det, at der ikke har fundet korrektioner sted vedrørende Elstedvej og Petersmindevej. Krak har nu fået opdateret ændringen på Petersmindevej, men ikke Elstedvejs udmunding i Robert Fultons Vej. Så selv om GPS satelitterne angiver den korrekte position, nytter det ikke noget, når udbydernes oplysninger ikke er ajourført. Vagtcentralerleder ved Falck i Århus, Torben Skogaard, oplyser til Kværnen, at Falcks udrykningskøretøjer alle er forsynet med GPS og at deres udbyder er Krak. Og... hvis der under en udrykning konstateres fejl i GPS, bliver dette indberettet til Falcks it-afdeling. Torben Skovgaard tilføjer, at en rekvirent der kalder hjælp via 112 selv skal være opmærksom på, hvis der er midlertidige eller nye ændringer i området, der kan have betydning for valg af kørselsrute. Og en ting mere: Sørg for tydelig husnummerskiltning.! Når man kalder hjælp via 112, taler man med politiets vagtmandskab. Så snart politiet har fået verificeret opkaldsnummer og adresse, sendes de relevante køretøjer af sted - altså mens man stadig taler med vagtcentralen. Denne samtale kan fortsætte efter at udrykningskøretøjer er sendt af sted, og i tilfælde, hvor der følger en kørselsvejledning med, indtaster betjenten oplysningerne på sin computer. Den tekst kan direkte aflæses på en skærm i ambulancen og det er derfor, at det er en god idé at give en kørevejledning til vagtcentralen. Wolfgang Weissschädel Lokalarkivet og fremtiden Lisbjerg - Skejby - Terp Lokalarkiv har næsten lige siden oprettelsen i 1964 haft lokaler i "Sognegården" Randersvej 384 i Lisbjerg. Lokalerne lå i selve hovedbygningen og oppe under taget. Men den 20 maj 1996 flyttede arkivet ind i nyistandsatte lokaler i østfløjen samme sted. En aftale mellem Naturforvaltning Nord, Biblioteksvæsenet og lokalarkivet havde muliggjort at Naturforvaltningen kunne fremleje lokalerne til arkivet. Biblioteksvæsenet betingede sig dog at det skete uden udgift for dem. Altså uden udgifter til husleje, lys og varme. Århus Kommunes har 23 lokalarkiver der er placeret i for-stæderne og i de mindre byer omkring Århus. Alle hører under biblioteksvæsenet og langt de fleste har lokaler i forbindelse med biblioteker, skoler o. a. og her betaler arkiverne ikke husleje m.v. Heller ikke udgifter i forbindelse med internet-opkobling. Arkivet i Lisbjerg har ved flytningen i 1998 fået de bedst tænkelige lokalemæssige forhold, og ingen af os, der arbejder i arkivet, ønsker at dette må ændre sig. Men hvad sker der hvis "Sognegården" i en kommunal sparerunde bortfalder og gården skal anvendes til andre formål eller sælges. Eller hvis Naturforvaltningen opsiger lejemålet med lokalarkivet? Så skal der forhandles en ny aftale og denne gang med Ejendomsforvaltningen. Biblioteksvæsenet må så træde til og dække de faste udgifter. Det vil man sandsynligvis ikke. En forestilling om at Arkivudvalget i Århus Kommune kunne hjælpe er heller ikke mulig. Der er ingen penge i deres budget til lokaler, lys og varme. Hvad gør vi så? Arkivet må for enhver pris bevares i lokalområdet og sikres gode forhold. En mulighed er, at arkivet søger at få lokaler i det kulturelle center ved den nye Lisbjergskole der er planlagt at stå færdig i Her vil også være planlagt et kombibibliotek og på sigt kunne Arkivet tænkes at blive en heraf. Det ville selvfølgelig indebære mange muligheder at befinde sig et sted, hvor mange mennesker færdes og kommer til at færdes. Dog er det forbundet med en vis skepsis at tage mod et tilbud om nye lokaler på den nye skole. Arkivet er ikke interesseret i at tage til takke med hvad som helst med hensyn til størrelse og adgangforhold. Eksempler fra andre arkiver har også vist at antallet af kvadratmetre hurtigt kan blive reduceret, hvis skolen eller kombibiblioteket mangler plads. En betingelse er også at arkivalierne sikres fysisk under de rette betingelser. Og at adgangen til dokumenter og billeder m.m. kun sker med hjælp fra og under vejledning af godkendt arkivpersonale. Henning Nielsen, Arkivleder. BYFEST i Lisbjerg lørdag d. 4. juni 2005 På trods af det dårlige vejr blev byfesten en succes med flere hundrede fremmødte. Vi startede eftermiddagen med gadeturnering i fodbold på sportspladsen. Der stillede 4 hold fra h.h.v. Særeng, Horsager, Præsteager og et blandet hold. Der blev kæmpet bravt af alle hold og i finalen vandt Særeng for 3. år i træk. Fra kl. 15 flyttede aktiviteterne til Sognegården. Her var loppemarked for børn og voksne og diverse boder så som flødebollemaskine, skydning med vandpistoler, hoppeborg, gætte-konkurrence, tøjbyttecafe og tombola. Kagekonkurrencen blev vundet af Ian King, Elevvej 5D og efterfølgende blev kagerne solgt sammen med kaffe / the fra cafeen. Mange af aktiviteterne foregik i et stort telt på gårdspladsen ved Sognegården og det var også her at Jesper Grønkjær optrådte med sit morsomme trylleshow for store og små. Efter trylleshowet kunne man købe kød til grillen og salatbar og det var der ca. 70 der benyttede sig af. Resten af aftenen var der mulighed for at danse til musik fra en jukeboks i teltet.

5 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 5 Lidt mere "gammelnyt" fra Konen i Skoven Her i Lisbjerg kom vi børn på alderdomshjem! Jo, du læser rigtigt, du som lige nu læser Kværnen. Så kære børn, forældre, ældre og alle andre, her følger forklaringen. Vi skal tilbage til 1950erne, og det er faktisk fordi sommerferien nu er ved at være minder og billeder for vi fleste, at mine tanker gik tilbage til min første sommerferie uden mine forældre. Den var med "Hjemmet", som alderdomshjemmet her i Lisbjerg i daglig tale jo blev kaldt, og som vi måtte sige farvel til for år tilbage. På "Hjemmet" var bestyrerparret hr. og fru Krogh, han lavede maden, hyggede om de gamle og fru Krogh tog sig af sygeplejen. De havde to døtre på min alder, og hos familien boede Claudia, der var stærkt hørehæmmet. Hun hjalp til i det daglige. Krogh og Claudia var skyld i, at vi børn kom på "Hjemmet". Claudia holdt sykreds - børnekreds - for vi piger i byen, der havde lyst til at komme hver anden torsdag eftermiddag året rundt. Vi sad i spisestuen ved det store bord, sang, syede, fik saftevand og kage, lyttede til beboerne, der sad langs væggen og fulgte med i, hvad vi lavede. Jeg tror, de nød, der kom anderledes liv ind i deres hverdag, og vi børn fik en god fornemmelse af det at blive gammel, komme på "Hjem" og måske få en lidta den måde at være på. Jeg bestemte dengang, at når jeg blev gammel og skulle passes, ville jeg med glæde bo her. Sådan bliver det nu ikke. I børnekredsen strikkede vi grydelapper, små trøjer, sokker og meget andet, og vi syede sting omkring postkort, der var klippet til, så de af Claudia blev syet sammen til små kurve. Det vi lavede blev en gang om året brugt ved en basar i Århus til tombolagevinster, og noget kunne sikkert også sælges, alt sammen til fordel for Sudanmissionen. Men sommerferien den var med søndagsskolen, som krogh holdt i et lille lokale i kælderen. Om der var hver søndag formiddag vi kom, kan jeg ikke huske. Her sang vi en salme eller to, Krogh fortalte for os, og vi fik også her saftevand og kage. Når vi efter en time skulle hjem, fik vi et bolche på vej ud ad døren. Men det allerbedste var nu alligevel, at vi kunne komme med på sommerlejr på Mols. Vi var en lille uges tid ved Begtrup Vig, hvor vi boede i "Strandsborg". Krogh var med, nogle madtanter samt Randrups, et ældre ægtepar. Alle gjorde de deres bedste for at vi børn skulle få nogle gode dage, og det fik vi. Jo, gode minder vælder frem fra barndommens kommen på alderdomshjem. Inger Holm Lisbjerg plejehjem Sommerlejr ved Strandborg

6 SIDE 6 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Uhyggen skal brede sig... Forfatteren Elsebeth Egholm (f. 1960) Udgivelser: De Frie Kvinders Klub (1999) Mig og min ø (2000) Scirocco (2000 Opium (2001) Skjulte fejl og mangler (2002) Selvrisiko (2004) Personskade (2005) En portrætsamtale Elsebeth Egholm hører til blandt den lille gruppe af forfattere, der har været med til at skrive Århus ind på det litterære landkort. Men mens de andre foretrækker midtbyen og til nød inddrager Risskov og Højbjerg, så møder læserne hos Elsebeth Egholm også lokalområdet Skejby-Lisbjerg-Kasted, og her har hun fundet en lokalitet, hun foreløbig er ene om i litteraturen. Elsebeth Egholm flyttede som niårig til Lisbjerg, hvor hendes forældre i en årrække drev havecentret på toppen af Lisbjergbakken. Skolegang på Lisbjergskolen fra 3. til 7. klasse, en tid hun mindes med glæde. Derefter realskole i midtbyen og studentereksamen fra Århus Statsgymnasium. Studerede på Musikkonservatoriet i Århus, men valgte i stedet at uddanne sig til journalist. Efter nogle år i København som freelancer vendte hun sig i stigende grad mod fiktionen: hvad der begyndte som noveller til ugeblade førte til den meget roste debutroman De frie kvinders klub, der kom i Her 6 år og 7 bøger senere kan hun leve af sit forfatterskab. Flere af bøgerne er oversat til tysk, en enkelt til svensk, og de er alle kommet i store oplag. Også anmelderne er begejstrede, og hun sammenlignes ofte med de internationalt kendte krimiforfattere fra Norge og Sverige, bl.a. TV-filmatiserede Henning Mankell og Anna Holt. Måske får vi også engang nogle af Elsebeth Egholms historier at se på TV, idet der fra flere sider har været interesse for filmrettighederne. "Jo, det er gået ret godt", siger hun med jysk beskedenhed. I en årrække har Elsebeth Egholm boet skiftevist på øen Gozo ved Malta og i Kasted, hvor Kværnens udsendte en formiddag i august besøgte hende i det gule hus, som hun købte i Prøv at beskrive din genre Jeg vil gerne skrive brede og underholdende romaner. Jeg opfatter mig ikke som Kunstner med stort K, men som en slags håndværker. Mit forfatterskab ligger således i forlængelse af journalistikken. Jeg foretrækker krimiog spændingsgenren, som også er den, jeg fortrinsvis læser selv. Men på den måde, at krimiaspektet er en slags motor eller drivkraft bag handlingen. For jeg vil jo også gerne have, at bøgerne afspejler aktuelle samfundsmæssige konflikter og emner. Det kan være debatten om rugemødre, trusler om terror eller indvandrerkriminalitet. Samtidig vil jeg gerne skildre privatsfæren, hvordan almindelige mennesker lever og udvikler sig, med kærlighed og kriser. Noget der nok er mest udpræget i min første roman, hvor til gengæld det kriminalistiske element er ret spinkelt. Hvorfor har du valgt Århus og lokalområdet her som scene? For det første er det jo et sted jeg kender ud og ind. Og så synes jeg Århus har en god størrelse - der er storbystemning, hvis man vil have dét, men der er aldrig langt til landet, landsbyen og naturen. Jeg tilstræber, at jeg i mine bøger kommer rundt i lidt forskellige miljøer. Endelig er det jo godt at have et sted, der ikke er ligefrem overrendt i litteraturen Hvordan arbejder du? Når jeg er i gang med en bog, arbejder jeg forholdsvis disciplineret. Jeg skriver hver formiddag, gerne til lidt ud på eftermiddagen. Inspirationen finder jeg mange forskellige steder: i aviser og TV eller ved at færdes i byen, og en gang i mellem laver jeg research bl.a. ved at trække på kontakter jeg har fået indenfor politiet og blandt retsmedicinere. Her kommer min journalistiske baggrund mig til gode. Det er bestemt ikke blevet nemmere at skrive, selvom jeg i dag har mere erfaring. Man skal altid leve op til og helst overgå den forrige bog. Det er et krav, både fra anmeldere og læsere. Og fra én selv. De første 100 sider er de værste. Her skal personerne tegnes og en bestemt stemning skrives frem. Det kan være hårdt arbejde. Uhyggen skal brede sig - og den kan man hente mange steder fra. Den kan være fremkaldt af latente konflikter, man mærker et sted, eller den kan udspringe af samtidige begivenheder som f.eks. 11. september og den utryghed, der viste sig efterfølgende. Ofte kan stemningen i bogen simpelthen komme fra vejret. I min seneste roman er det en næsten uudholdelig hedebølge, som der faktisk var, da jeg skrev den, men som så er forstærket i bogen. Den slags kan man aldrig planlægge på forhånd. Det er et ensomt job at være forfatter? Ja! Jeg vil ikke sige, jeg ligefrem trives ved ensomheden - men den er et vilkår. Jeg har ikke bevidst valgt ensomheden, men jeg har valgt forfattertilværelsen, og så følger det andet med. Men jeg kommer en del ud og synes altid det er dejligt at møde mine læsere - som mest er kvinder. Der er oplæsninger og foredrag på biblioteker og i sognegårde, og jeg har da også været både i Kasted Kirke og Lisbjerg Præstegård. Hvad er du i gang med for tiden? Min seneste bog, Personskade, kom i april Den udgør det tredje selvstændige bind i min "forsikringsserie", der startede med Skjulte fejl og mangler (2002) og Selvrisiko (2004). Der er en gennemgående personkreds med Århus-detektiven Dicte Svendsen i centrum. Hun bor i øvrigt i bogen i det samme hus her i Kasted, som jeg selv bor i. Det er kriminalromaner, bl.a. sker der et mord her i Kasted Mose, hvor jeg ofte går tur. Lige nu er jeg i den der lidt vanskelige fase, hvor jeg skal til og i gang med den næste bog, der fortsætter i samme serie. Jeg har store dele af handlingen i hovedet, men er endnu ikke gået i gang med selve skrivningen. Den udkommer nok om et års tid... Hans Peter Thøgersen

7 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 7 Hej. Vi er Tosserne, og vi er en hjemmegruppe på 4. årgang fra Lisbjergskolen. En hjemmegruppe er en lille klasse, på en stykker, som er meget sammen. I hjemmetid bruger vi tiden på at snakke sammen, skrive logbog, diskutere og hygge os sammen. Vi vil for fremtiden fortælle om de forandringer der sker med Lisbjergskolen, både indenfor og udenfor. Det kommer både til at handle om de gode ting og de dårlige ting der sker i Lisbjerg-området, set fra vores synsvinkel. I kan læse vores artikler her i Kværnen, i månedsbrevet og på hjemmesiden. Når den nye Lisbjergskole står klar i august 2008 vil vi gå i 7. klasse, og dermed være den ældste årgang på skolen. Vi glæder os til at fortælle om de mange forandringer de næste 3 år. Mange skrivehilsner Tosserne... Emma, Ida, Karoline, Sofie, Adam, Asger, Fabian, Jonathan B, Jonathan S, Theis & Jan. Forandringer for 4. årgang Så husk at følg med her i Kværnen!

8 SIDE 8 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Udgravningerne ved Lisbjerg Vestergård I forbindelse med de arkæologiske prøvegravninger ved Lisbjerg Vestergård (se forrige nr. af Kværnen), blev flere områder udvalgt til en egentlig udgravning. Et af disse områder blev udgravet i juni måned. Udgravningen viste, at der omkring et lille vådområde har været aktiviteter i sen bronzealder (ca. 500 f.kr.), en egentlig bebyggelse var der ikke tale om, da vi ikke fandt rester af hustomter, men der har sandsynligvis været tale om en form for specialaktivitet, hvor det har været nødvendigt at være i nærheden af lettilgængeligt vand. Udgravningen afdækkede en række gruber, der var tilnærmelsesvis cirkulære og havde en dybde på mellem 0,5 m - 1 m. Næsten alle gruberne bar præg af at være ildpåvirket, således fandtes der enten et lag af trækul eller brændt lermateriale i dem. Efter grubernes primære funktionstid, er gruberne blevet opfyldt med affald fra den nærliggende boplads, og vi fandt således keramikskår fra mange forskellige kar, blandt andet fra si-kar, som har været anvendt ved fremstilling af ost. Hvad gruberne oprindeligt har været brugt til, ved vi endnu ikke, men undersøgelse af noget af det hjembragte jord kan måske kaste lys over dette. Fra september påbegynder Moesgård Museum atter udgravninger på området. Dels skal et større areal langs Randersvej prøvegraves, men også på det allerede prøvegravede areal skal der aftages større flader, idet der her blev observeret et stort antal af stolpehuller, som sandsynligvis stammer fra en egentlig bebygelse måske bopladsen som hører til det udgravede specialområde. Claus Skriver - Arkæolog Arkæologisk undersøgelse i Lisbjerg Kirkes våbenhus I forbindelse med udskiftning af flisegulvet i Lisbjerg Kirkes våbenhus gennemførte Moesgård Museum i juni en arkæologisk undersøgelse. Formålet var at se efter bygningsspor, der kunne supplere de bygningslevn, der i 1994 blev påvist under kirkegulvet, da kirkens indre blev renoveret. Dengang blev der fundet spor af et mægtigt vægforløb fra hovedbygningen til den store vikingetidsgård, der er påvist rundt om kirken. Vi antog, at det var nordvæggen, og ved den nye udgravning håbede vi at finde spor af sydvæggen, så bygningens bredde kunne bedømmes. Våbenhuset er fra slutningen af 1400-årene, og området, hvor det er bygget, har før den tid været en del af kirkegården. Man kunne således forvente at finde middelalderbegravelser under gulvet. Vi håbede imidlertid, at man af praktiske årsager havde friholdt området lige uden for døren ind til kirken. I et sådant gravfrit område ville der være chance for at finde de forventede bygningsspor fra vikingetid. Det viste sig imidlertid, at hele området under våbenhusets gulv var tæt belagt med middelaldergrave, og hermed var alle spor af vikingetidsbebyggelsen udslettet. Spredte fund af potteskår og lerklining viste dog, at der i om-rådet har været vikingetidsaktivitet, så måske gravede vi i virkeligheden inden for vikingegårdens hovedbygning. Hovedparten af den jord, der blev gennemgravet, bestod af omlejrede middelaldergrave, d.v.s. grave der var blevet forstyrret af andre begravelser. Uforstyrrede grave undgik vi så vidt muligt at berøre. En enkelt blev dog undersøgt. Den lå lige uden for døren ind til kirken og var dækket af en 2 m lang og 0,6 m bred stenlægning. Middelaldergrave af den type er ikke set før, og i begyndelsen var vi i tvivl om, hvor gammel den overhovedet var. Udgravningen viste dog snart, at der var tale om en middelaldergrav. Godt en meter under stenlægningefremkom skelettet af en mand, som har været omkring 1,80 m høj en ganske betragtelig højde i middelalderen. Hans venstre skulder var skæv efter et forkert sammenvokset brud på kravebenet. Hvad skelettet i øvrigt kan fortælle om ham, får vi senere at vide. Det er nemlig sendt til Odense Universitet, hvor specialister undersøger det nærmere, og vi venter spændt på resultatet. Undersøgelsen i våbenhuset frembragte altså ingen bygningsspor fra vikingetid, men til gengæld fandt vi en helt ukendt gravtype fra middelalderen. Det var fjerde gang museet gravede ved Lisbjerg Kirke, og hver gang har det resulteret i spændende og uventede fund. Jens Jeppesen Museumsinspektør Moesgård Museum

9 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE 9 Annoncer Gymnastik for børn i aldersgruppen 5 år (kommende 0.kl.) - 2.kl. i Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang - mandag d. 19. september. I alt 24 gange (slut til påske 2006). Min. deltagerantal er børn. Pris 400 kr. - betaling senest 3. gang. Gymnastik for alle drenge og piger, der kan lide lege og bevæge sig. Vi skal lave gymnastik på flere måder, bevægelse til musik, sanglege og det børnene selv kan finde på. Børnenes motorik udvikles blandt andet gennem kryb, kravl og slå kolbøtter. Vi skal løbe, lave redskabsbaner, spille bold samt andet som kan styrke motorik og fantasi. Voksen - barn gymnastik og bevægelse Vi har planer om at lave et hold for de mindste børn (3-5 år) med deres far eller mor. Måske får i nye idéer til fælles fysiske udfoldelser. Eller man vil måske som forældre se nye sider af sit barns fysiske formåen. (Måske kan man blive overrasket over hvad man selv er i stand til eller naboen!!) Men vi mangler en instruktør - gerne med barn. Hvis det har interesse. Man får selvfølgelig honora, så henvend dig til Lisbjergskolens kontor og spørg efter Lars eller Anne. Voksengymnastik på Lisbjergskolen For kvinder m/k i alle aldre. I Lisbjergskolens gymnastiksal. Mandage kl Første gang - mandag d. 19. september. I alt 24 gange (slut til påske 2006). Pris 400 kr. - betaling senest 3. gang. Motionsgymnastik, styrkelse af alle muskelgrupper til god musik. Instruktør: Christina Jørgensen I stedet for at vente på dit barn i omklædningsrummet eller barnet er lidt utryg og måske for ung til at gå til noget 'alene', så kan forældre og barn få nogle sjove, gode og mindeværdige oplevelser sammen i gymnastiksalen med leg MUSIK og bevægelse, samt andre børn og voksne. Har man spørgsmål til holdene kan man ringe til skolens kontor på og spørge efter Anne. Musik - band for de lidt ældre børn Du kan til en pris på 600 kr. spille i band 10 gange med 1,5 time pr. gang.spillested bliver musiklokalet på Lisbjerg Vestergård. Instruktør: Martin Bagger. Spilledag (aftales efter tilmelding) kl Oprettelse af et band kræver tilmelding af 5 børn, så tilmeldingen er i første omgang foreløbig. Tilmelding til skolen eller til fritidsklubben senest 20. september.

10 SIDE 10 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN Kværnens Telefontavle Erhverv Assurance Forum, forsikringsmægler, Randersvej 335, Lisbjerg tlf. nr.: ABR, byggerådgivningsfirma, Randersvej 329, Lisbjerg tlf. nr.: BK Maler v/ Janne Rasmussen, Bymandsvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: DK Benzin, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: Franske Autodele, Randersvej 256, Gl. Skejby tlf. nr.: JK Rengøring, Randersvej 346, Lisbjerg tlf. nr.: BJ Biler, mekaniker, v. Bent Jonassen, Elevvej 20, Lisbjerg tlf. nr.: Gert Helbo, frilandsgartner og maskinstation, Elevvej 62, Lisbjerg tlf. nr.: Carl Hansen, tømrerfirma, Nedergårdsvej 93, Gl. Skejby tlf. nr.: Jala Helsekost ApS, Nedergårdsvej 7, Gl. Skejby tlf. nr.: Clinique Velvære, fod og zone, Nedergårdsvej 40 K, Gl. Skejby tlf. nr.: Galleri Lotte Linnet, Nedergårdsvej 39, Gl. Skejby tlf. nr.: KP Autoopretning, Nedergårdsvej 49 B, Gl. Skejby tlf. nr.: Køre-Center Århus, køreskole, Nedergårdsvej 40 C, Gl. Skejby tlf. nr.: Køreskole Nord, Randersvej 325, Lisbjerg tlf. nr.: Leo Brøgger, el-installatør, Funch Thomsens Gade 1, Århus tlf. nr.: Lisbjerg Transport v. Ian Way, Elvvej 6, Lisbjerg tlf. nr.: Løbner VVS, Nedergårdsvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Rørbæk El-service ApS, el-installatør, Humlehusvej 4, Gl. Skejby tlf. nr.: Terp Maskinudlejning v. Svend Erik Kristensen, Elstedvej 36, Terp tlf. nr.: Tømrermester Søren Birkeland, Bymandsvej 34, Lisbjerg tlf. nr.: Århus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg tlf. nr.: Ellen Essmann APS, ledelse og udvikling, Elevvej 13 Lisbjerg tlf. nr.: Institutioner Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Caritas, plejehjem, Graham Bellsvej 2, Gl. Skejby tlf. nr.: Kasted Kirke, graver Viktor Carlsen tlf. nr.: Lisbjerg Fritids- og juniorklub, Randersvej 343, Lisbjerg tlf. nr.: Lisbjerg kirke, graver Marianne Christensen tlf. nr.: Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Lokalarkivet for Lisbjerg-Skejby-Terp, Randersvej 384, Lisbjerg tlf. nr.: SFO på Lisbjergskolen, Randersvej 306, Lisbjerg tlf. nr.: Gl. Skejby kirke, graver Asbjørn M. Hansen, Kirkely 3, Gl. Skejby tlf. nr.: Sognegården, Randersvej 384, Lisbjerg - kontakt Peter Bjerring tlf. nr.: Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Langeløkke 14, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Lars Lindgrav (kbf), Tilst Østervænge 1, Tilst (Kasted K.) tlf. nr.: Sognepræst Torben Brink (kbf), Marie Belows Vej 14, Lisbjerg tlf. nr.: Sommerlyst Børnehave, Sommerlystvej 53, Gl. Skejby tlf. nr.: Tilst-Kasted Kirkekontor, Havkærvej 9, Tilst tlf. nr.: Tilst-Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst bibliotek tlf. nr.: Tilst-Kasted Ungdomsklub, Tåstumvænget 8, Tilst tlf. nr.: Ovenstående liste er en lokal telefonliste, der forhåbentlig er nyttig at have ved hånden. Ved eventuelle rettelser og tilføjelser til, eller fjernelser fra listen; bedes man henvende sig til redaktionsgruppen, se side 2 for kontakt.

11 KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD SIDE september - Tirsdage Kl. 19 på Tilst Bibliotek og derefter hver 14. dag. Studiekreds i Gotisk læsning hver anden tirsdag aften i efteråret. Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening 13. september - Tirsdag Kl. 18: Fællesspisning i Sognegården. Pris 60 kr for voksne, 25 kr (7-14 år) gratis 0-6 år. Tilmelding til Peter Bjerring på tlf Arr.: LST beboerforening 20. september - Tirsdag Børnehuset Rønnebo. Valg til institutionsbestyrelsen om aftenen - forældre og personale deltager. 22. september - Torsdag Officiel indvielse af Lisbjerg Vestergård efter en gennemgribende ombygning. Arr.: Lisbjergskolen og Lisbjerg Fritidsklub. Rådmand Torben Brandi foretager den officielle indvielse kl september - Søndag Kl fra P-pladsen v. Biblioteket - udflugt til Horsens. Besøg på Industrimuseet m. guidet rundvisning kl Frokost på Cafe Gaslight Guidet rundtur (til fods) i Horsens v. Anette Hoff. Hjemkomst o. kl Pris ink. Frokost (minus drikkevarer) kr. Tilmelding senest d. 7. sep. til Ellen eller Peter Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening. Uge 39: Der er høstuge i Rønnebo. Denne uge sluttes af med en høstfest om fredagen, hvor alle børn og personaler deltager. 27. september - Tirsdag Kl. 19 i Sognegården: Formanden for Rejseforeningen Sri Lanka Travels, Frits Schneider holder foredrag om Sri Lanka og viser billeder derfra. Han har været på Sri Lanka 30 gange senest i marts Fri entre.. Arr.: LST beboerforening 29. september - Torsdag Kl Revy på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret 30. september - Fredag Kl Revy på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret 14. oktober - Fredag Der er traditionen tro Rønniade for alle børn og personaler om formiddagen, hvor Rønnebo s ældste barn bærer den olympiske ild, hvorefter der er fælles opvarmning, inden vi går til forskellige discipliner rundt på legepladsen. 28. oktober - Fredag Der holdes allerhelgensfest med udhulede græskarlygter, edderkopper mv. Børn og personaler deltager om formiddagen. 30. oktober - Søndag Kl "Visens venner" spiller på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret 31. oktober - Mandag K besøg i Templet v. rundkørslen Havkærvej - Tilst Søndervej. Rundvisning v. Phuong Thanh Cao. (ca. 1 time), derefter kaffe i Sognegården (20.00 kr.). Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening 10. november - Torsdag Kl "fødselsdagskaffebord" på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret 11. november - Fredag Kl. 19: Gule ærter i Sognegården. Tilmelding til Peter Bjerring på tlf Arr.: LST beboerforening 13.november - Søndag Kværnens kalender Kl Koncert i Lisbjerg kirke ved "Duo H.C. Andersen", bestående af sopranen Jette Rosendal og guitaristen Tommy Jervidal, der optræder med et udvalg af sange med tekster af H.C. Andersen eller relateret til et af de mange eventyr. Arr.: Menighedsrådet ved Lisbjerg Kirke 17. november - Torsdag Kl fødselsdagsfest på Bjørnshøjcentret. Arr.: Bjørnshøjcentret november Julemarked i Sognegården. Nærmere program senere. Ring til Gunnar Sørensen tlf , hvis du vil deltage med en bod. Arr.: LST beboerforening 21. november - Mandag Kl i Tilst Sognegård. Foredrag og demonstration om/af slægtsforskningsprogrammet BK6 ved Chris Gade Oxholm Sørensen. Foredrag + kaffe kr. Arr.: Tilst, Kasted, Geding Lokalhistoriske Forening. 1. december- Torsdag Kl. 19: Julebanko i Sognegården.. Arr.: LST beboerforening LST beboerforening planlægger desuden et vælgermøde enten torsdag d. 27. oktober eller torsdag d. 3. november kl se nærmere på deres hjemmeside Yderligere oplysninger om nogle af arrangementerne kan findes på og Der tages forbehold for fejl

12 SIDE 12 LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD KVÆRNEN TIL ALLE BEBOERE! Indvielse af Lisbjerg Vestergård. Nu er renoveringen af Lisbjerg Vestergård færdig. Gården står klar til at rumme ungdomsklub, fritidsklub og skoleundervisning. Vi glæder os alle tre over de meget flotte bygninger, og vi glæder os til at tage gården i brug. Det betyder, at vi kan komme i gang med fritidsaktiviteter og undervisning, og ikke mindst betyder det gode rammer for et meget tæt samarbejde mellem skole og klubber, til gavn og glæde for både brugere og medarbejdere. Fordi ibrugtagningen af Lisbjerg Vestergård er en milepæl i udviklingen af den nye Lisbjerg byområde, og fordi vi gerne vil vise vores nye hus frem, vil vi gerne se rigtig mange beboere til vores indvielse på: Lisbjerg Vestergård, Lisbjergvej 13, 8200 Århus N Torsdag d kl Program: Kl : aktiviteter Kl : officiel indvielse ved rådmand Torben Brandi Kl : aktiviteter. Vi kan nævne, at vi ønsker os sponsorater til møbler og en flagstang, og at der er stor mangel på grønne planter på gården. Hvis I har mulighed for det, opfordrer vi til at man går eller cykler til gården, da vi har begrænsede parkeringsmuligheder. Med venlig hilsen Lisbjerg Ungdomsklub, Lisbjerg Fritidsklub, og Lisbjergskolen Den renoverede Lisbjerg Vestergård

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Byplanlægning - for borgerne og med borgerne

Byplanlægning - for borgerne og med borgerne Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 1. ÅRG. NR. 7 - NOV. 05 Kværnens sidste nummer for 2005 indeholder som vanen tro lidt af hvert. Der er bl.a.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Fra vores egen verden

Fra vores egen verden Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 8. ÅRG. NR. 2 - JUNI 2011 Fra vores egen verden En væsentlig del af Fællesrådets aktivitet og økonomi er

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

NYT. Herskindskolen. Maj 2008

NYT. Herskindskolen. Maj 2008 NYT Herskindskolen Maj Glemt tøj Herskindskolen ligger inde med massevis af glemt tøj. Så vi har besluttet at få ryddet op i det!! Uge 19 ( 5.-9. maj ) vil tøjet blive lagt frem i Teatersalen (den gamle

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften

SFO-NYT. Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften 26. marts 2010 Kære børn og forældre Så starter vi den kommende måned med en lille ferie. Håber det bliver nogle dage med en snert af skønt forårsvejr, så vi kommer ud i luften SFO en har åbent de tre

Læs mere