Svendborg Sunds Sejlklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Sunds Sejlklub"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub

2 STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej Svendborg Tlf Formand Peter Juhl Erikkevej Svendborg Næstformand Kim Jessen Præstemarken Vester Skerninge Kasserer Frank Müller-Bøgh Indmeldelse Katrinevænget Svendborg Sekretær Ivan S. Larsen Eghavevej 41 Troense 5700 Svendborg Ungdom Lise-Lotte Hofmann Frisch Elinevej Svendborg Kapsejlads Frantz Christensen Kystvænget Svendborg Seniorsejlerskole Besættes senere Aktiviteter Lone Marling Christinedalsvej Svendborg Klubblad og Else Lindhard hjemmeside Poul Smeds Vej Svendborg Øvrige udvalg m.v. udenfor bestyrelsen Sponsoradministration Henrik Meulengracht Erikkevej 2 D 5700 Svendborg Måler+plads- Uffe Lindhard administration Poul Smeds Vej Svendborg Måler+plads- Ole Jørgensen administration Rantzausmindevej Svendborg Indlæg til Klubbladet: Forsiden: Thomas og Puk på besøg læs side 15 2

3 ÅRSBERETNING 2008 Så gik 2008 forbi, og jeg håber at vore medlemmer nød en rimelig god sejlsæson. Selv havde vi stor glæde af forårssæsonen, der bød på mange weekender med godt vejr. Også en stor del af sommersæsonen bød på rimeligt godt vejr til tursejlads, dog med en del vind i perioder. Der kom et par nye både til i havnen og blandt klubmedlemmerne, og jeg håber at interessen for sejlsporten vil fortsætte trods krisesnakken. Vi har efterhånden også en række motorbådsejere blandt vore medlemmer, og de er naturligvis også en del af vor klub og velkomne til alle vore arrangementer. Selv til kapsejlads kan vi altid bruge en motorbåd til dommer- eller følgebåd. Det handler, efter min mening, om at være sammen om en aktivitet og dermed gøre brug at sit klubmedlemskab. Ungdomsafdelingen I 2008 havde ungdomsafdelingen endnu en aktiv sæson. Ved Fynskredsstævnet i maj måned i Fåborg deltog SSS sejlklubben med i alt 20 sejlere, og dermed med flest deltagere. Vi havde flere Feva joller og mange af vores nye optimist-sejlere med. Vores sejlere klarede sig flot i løbet af sæsonen, og vi var den eneste klub, som kunne udfordre Kertemindes førerposition. I optimist C-rækken vandt Sebastian Heide Fynskredsmesterskabet og det samme gjorde Emil Bødker og Nicolaj Eriksen i Feva klassen. I A-rækken blev Nicklas Heide nr. 2, mens Anne-Sophie Henriksen opnåede en 3.-plads i B-rækken. Yderligere opnåede Nicklas sit personlige mål for 2008 sæsonen, ved at kvalificere sig til landsholdet for optimister, da han per er blandt de 52 bedste i landet. Det betyder, at han deltager i landsholdstræningslejre og får sparring på højt plan. Vores optimistafdeling har i 2008 været igennem et generationsskifte, og en ny engageret forældregruppe er klar til at tage fat med Lise-Lotte Hof - mann Frisch i spidsen. Vi har mange yngre optimister, som vi forventer os meget af, men der et hul op til vores dygtigste sejlere og det har medført, at nogle af disse sejlere er medlemmer og træner i både SSS og Kerteminde Sejlklub. Et frafald af sejlere sæsonen igennem er fortsat et problem i ungdomsafdelingen. Det er naturligvis ikke fordi vi ikke forsøger at fastholde sejlerne, men nok fordi nutidens unge er meget on/off med hvad de beskæftiger sig med. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at skabe de bedst mulige vilkår for sejlerne i SSS, bla. ved hjælp af rådgivning fra Dansk Sejlunion, samt en række nye gode idéer fra ungdomsudvalget. Herunder et samarbejde med skoler, fritidsordninger og generelt at gøre klubben til et tidssvarende og attraktivt sted for unge at komme. Måske et opholdsrum, frit trådløst internet m.m., og i hvert fald at forsøge at få godkendelse som det Sejlunionen kalder»ungdomsvenlig klub«. Her op - fylder vi næsten alle krav, men mangler blot et par mindre ting, herunder dokumentation samt implementering af Dansk Sejlunions diplomsejler-system. En renovering af vore håbløst utidssvarende baderum står også højt på min ønskeliste, og her vil jeg fortsætte min kamp for at få kommunen til at sætte dette på budgettet. Kapsejladsudvalget Vi har haft lidt svært ved at få organisationen i Kapsejladsudvalget til at virke. Med generelt svigtende interesse for kapsejlads, er det blevet meget svært at rekruttere nye ansigter til at deltage i klubbens bestyrelsesarbejde. Udvalget har dog fungeret med et lavere aktivitetsniveau, men har fastholdt de sædvanlige løbende aktiviteter i klubben. Jeg vil herfra opfordre til, at man støtter op om arbejdet i udvalget, da jeg mener, at kapsejladsaktiviteter, af et vist omfang bør indgå også i en moderne mere fælleskabs-betonet sejlklub. Vi fik afholdt vor traditionsrige sejlads, Tåsinge Rundt. Igen i år var præmierne sponsoreret af Gnisten. 3

4 Onsdagssejladserne: Her deltager gennem sæsonen ca. ni-femten både. Der er fortsat særdeles god opbakning til aftersailing i klubhuset, Vor stabile kvindelige dommerduo Susanne og Irene fortjener fortsat megen tak, fordi de tager sig af dette arrangement, som en lang række sejlere har glæde af. Piratjollerne Åbne Fynske mesterskaber for piratjoller blev også afholdt i år. Svendborg Classic Regatta 2008 En række foreninger afholdt igen i år Svendborg Classic Regatta. Det blev et godt stævne med et stigende antal deltagende både, og traditionen blev fastholdt til glæde for sejlerne og for Svendborg som helhed. Svendborg Sunds Sejlklub bidrog igen i år med en række medlemmers store indsats, både i det planlægningsmæssige, samt i afviklingen på vandet og i bureauet. Seniorsejlerskolen Sejlerskolen er fortsat en stor succes i klubben. Vi måtte i år sige nej tak til en række sejlere, der ønskede at deltage, da bådene og specielt instruktørerne var booket helt op. Vi har haft en god sæson. Skolens program er gennemført for en række hold. De har fået undervisning én gang om ugen, fra primo maj til primo september. Endvidere har sejlerskolen ofte deltaget ved onsdagskapsejladserne. Jeg håber, at der i år vil melde sig et par ekstra instruktører, som der er stærkt brug for, så vi kan fortsætte denne gode aktivitet, ikke mindst i betragtning af, at vi nu har fået en nyere båd at sejle i. Vi har også i år bevilget indkøb af helt nye sejl til nogle af bådene. Jeg kan se, at vore instruktører generelt hygger sig ved en ugentlig aften på sundet, med interesserede og ivrige elever som gaster. Så jeg beder jer overveje, om ikke det kunne være en god idé til en friaften, at blive instruktør i sejlerskolen? Pigesejlerne Der har ikke været nævneværdig aktivitet blandt klubbens pigesejlere, og de kvinder der sejler, deltager sammen med og på lige kår, med de mand - lige sejlere om onsdagen. 4 Laserlauget Denne afdeling er desværre gået helt i stå, og vi derfor afhændet klubbens laserjoller. Ingen grund til at have grej liggende, der blot forfalder år for år, så hellere lade pengene arbejde med andre ting i klubben. Klubarrangementer Med god deltagelse har klubben gennemført pinseturen til Ærøskøbing, Sankt Hans aften i samarbejde med en række foreninger i området. Dage - løkketuren var også i år en solid succes og del - tagerne havde en hyggelig tur og en god aften sammen i Dageløkke. Torskespisningen, der er klubbens officielle afriggerfest, blev igen i år forsøgt afholdt. Et meget lille deltagerantal gjorde imidlertid, at den traditionelle fest måtte aflyses. En mindre kreds samledes denne aften til en mere traditionel middag, med en god hyggelig snak bagefter. Vi måtte aflyse musik pga. af de få deltagere. Vi må nok se i øjnene, at tiden ikke er til den type fester lige nu, så vi vil forsøge at ændre noget på formen i 2009, og bl.a. flyttes festen til samme dag, som der er fællesoptagning og standerstrygning. Herudover har der været afholdt en Jam/Sang - aften, hvor klubbens musikalske venner samledes for lidt sammenspil og fællessang. En god aften der helt klart overgik X-factor i kvalitet med både guitarer, harmonika, bas og trommer, samt mange store og alligevel relativt ukendte sang-stjerner Klubblad og hjemmeside Klubbladet kommer fortsat ud med godt layout og interessante nyheder. Vor webside spiller i dag og i fremtiden en stor rolle, som formidler af informationer om klubben og arrangementer. Det vil også næste år være nødvendigt, at se på websiden med jævne mellemrum, hvis man ønsker at være informeret om klubbens aktiviteter. Websiden forsøges jævnligt opdateret. Vi har i 2008 forsøgt at udsende enkelte nyhedsbreve, for at informere om aktiviteter i klubben. Jeg skal i den forbindelse opfordre klubbens medlemmer til, at informere om deres adresse, så I kan blive orienteret om nyheder og akti - viteter i klubben. Send en til klubbens sekretær eller til formanden på

5 Øvrige fornyelser i det forløbne år Som nogen måske husker, blev der i 2007 indkøbt en række nye fartøjer. Fire stk. helt nye Feva joller og to bedre H-både. Vi var så heldige i 2008 at få bevilget støtte fra AP Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond på kr ,- til dækning af vores udgifter til H-bådene. Vi fik sidste år etableret et sikkersudvalg for Rantzausminde havn. Det består af medlemmer fra SSS og fra Rantzausminde Bådelaug. Vagn Hansen, der er formand for udvalget, og klubbens formand sidder i dette udvalg. Vi har i årets løb deltaget i en række møder med havnekontoret om havnens sikkerhed og generelle tilstand. Dette har givet en god tæt kontakt medlem klubben og havnekontoret. Vi kan få gjort opmærksom på evt. problemer i god tid, forhåbentlig til glæde for vore medlemmer. Som I har set, er der nu opsat sikkerhedsstandere. Disse suppleres i foråret af faste stiger på broerne. Vi har afholdt redningsøvelse et par gange, hvor man bl.a. har haft mulighed for at skubbe sejlklubbens formand i vandet flere gange i træk. Standerne har vist deres effektivitet. Det er ikke nemt at få en forulykket op af vandet, men uden dette udstyr, er det bare helt fuldstændigt umuligt. Hold derfor godt øje med, at udstyret er i orden og på plads. Vi ser desværre, at bl.a. ildslukkerne forsvinder jævnligt, men værre er det, hvis hærværk og tyveri gør, at grejet ikke kan bruges i en nødsituation. Så se efter, når I går på broerne og giv besked til klubbens formand, havnekontoret eller til Vagn. Vi har i år haft to deltagere i OL, Jonas Kældsø på sejlbræt og dommer Thomas Jørgensen der deltog i OL, som en del at dommerteamet. Thomas møder op her i nærmeste fremtid og fortæller om sine oplevelser ved et klubarrangement. Vi blev i 2008 ramt af et indbrud, hvor en stor del af vore stole blev stjålet. Til alt held fandt politiet de skyldige, og vi fik nogle af de mistede stole tilbage. Resten blev erstattet af vores forsikringsselskab. Bommen foran slæbestedet blev sat i drift i Dette projekt hører under havnen, men er anbefalet af sejlklubben. Succesen har nok været lidt»op og ned«, men vi mener, at der er sket en reduktion af trafikken på jollepladsen, herunder specielt de mange biler, der før bare lige skulle vende. Vi har iværksat et delebådsprojekt med en af vore H-både. Det er forløbet tilfredsstillende og har givet et mindre overskud, foruden at vi her har fået en række nye medlemmer. Vi har udlånt et lokale i vinterperioden til FOF som kører undervisning til duelighedsbevis. Denne aktivitet i vores lokaler, mener vi ligeledes skaber interesse for at være medlem af klubben, samt at der undervises nye interesserede mennesker i sejlsport. Vi har haft næstformanden til reception hos SportEvent Fyn, og møder her stor velvilje overfor klubben. Så har vi idéerne og kræfterne, så er der helt sikkert økonomisk hjælp at hente til nye projekter. Svendborg Sunds Sejlklub kom så igennem endnu en sæson i sin mangeårige historie, og jeg håber, at dette overblik giver jer et indtryk af de mange aktiviteter og sager, som klubbens bestyrelse arbejder med i årets løb. Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle, der har støttet Svendborg Sunds Sejlklub i den forløbne sæson. Tak til sponsorer og firmaer, tak til Svendborg Kommune for et godt samarbejde i årets løb, tak til klubbens venner, tak til medlemmerne og ikke mindst en stor tak til alle de aktive udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer. Det er mit håb, I vil godkende denne beretning. På vegne af bestyrelsen Peter Juhl Formand Svendborg Sunds Sejlklub 8. februar

6 Tank billigt og støt samtidig Svendborg Sunds Sejlklub Du kan støtte Svendborg Sunds Sejlklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf

7 BESTYRELSENS AKTIVITETSPLANER FOR 2009 Overordnet hensigt Bestyrelsen i Svendborg Sunds Sejlklub vil i 2009 arbejde for en fastholdelse af aktiviteterne i klubben og et samarbejde med de øvrige klubber og foreninger i lokalområdet. På de enkelte områder / i de enkelte udvalg lægges vægt på følgende: Ungdomsafdeling: Afholde maritime aftner for ungdomssejlere, samt teoriundervisning. Afholde et kredsstævne samt klubmesterskab, og Hjortøtur Fortsætte et aktivt hvervearbejde blandt børn og unge i området. Arbejde for at få SSS godkendt som ungdomsvenlig sejlklub iht. Dansk Sejlunions regler herom. Der er her til orientering tale om en række krav til ungdomsafdelingen hvoraf vi opfylder langt de fleste i dag. Vi mangler blot at implementere et diplom-system der skal motivere de unge sejlere, samt et par andre mindre tiltag, for at få dette på plads. Kapsejladsudvalg Afholdelse af onsdagssejladser Afholdelse af Tåsinge Rundt distancekapsejlads. Seniorsejlerskole Fortsættelse af skole båds aktiviteten med praktisk sejlads og teoretisk undervisning til duelighedsprøve samt til prøve i Motorbådskørekort Vedligehold af grejet som en del af undervisningen i det at sejle og have båd. hermed, Skt. Hans aften på Strandgården, fællestur i pinsen til Ærøskøbing, fællestur til Dageløkke, afriggerfest samt andre breddeaktiviteter. Klubhus Fortsat vedligehold af Strandgården, i samarbejde med kommunen. Pladsudvalg Fælles isætning og optagning Bladudvalg Udsendelse af tre klubblade Vedligehold af SSS hjemmeside med jævnlig opdatering Udsendelse af nyhedsbreve PR udvalg Sponsorarbejde/sponsorpleje Bestyrelsen Videreførelse af delebådsprojekt på forsøgsbasis. Videreførelse af sikkerhedsudvalg, opdatering af sikkersforholdene i havnen. Afholdelse af Svendborg Classic Regatta i samarbejde med medlemmerne af foreningen. Detaljeret Aktivitetsplan der er under konstant udvikling kan ses på Svendborg Sunds Sejlklub Februar 2009 Aktivitetsudvalg Klubaktiviteterne omfatter i hovedtræk fælles - spisningsaften, evt. med foredrag, standerhejsning og standerstrygning med festligheder i forbindelse 7

8 størrelsen der gør det... Offset tryk Digital tryk Papirrådgivning Kreativt layout High-end scanning Computer to Plate Print af hæfter m.m. Banner produktion Tryk med variable data Web-design Spiralering Prægning Falsning - vi er meget mere end et trykkeri Grønnemosevej 13 Svendborg telefon Det er

9 JAM AFTEN I SEJLKLUBBEN Vi prøver igen fredag den 17. april 2009 at lave en hygge-aften for musikinteresserede m.fl. på Strandgården. Hvis du kan spille bare lidt på et instrument, hvis du kan lide at synge, hvis du bare er vildt god til at klappe, så er du meget velkommen denne aften. Vi mødes kl og ser hvad der sker. Peter Juhl STANDERSKIFT 2009 Kom til standerskift Lørdag den 25. april kl Sejlklubben gir en lille én og noget til maven! Vel mødt Bestyrelsen ISÆTNING Lørdag den 25. april er der fælles isætning af både. Fredag den 24. om eftermiddagen er reservedag. Tilmelding senest søndag 19. april gerne med forslag til tidsrum for isætning. Isætningliste kommer op på SSS-hjemmesiden og masteskuret og via mail, hvis vi har din mailadresse. Da vi gerne vil udjævne det østligste af pladsen ind mod kommunen, beder vi i modsætning til tidligere år, om at stativerne stilles på den nordlige del af pladsen, altså i første række Stativerne bedes henstillet på den østlige del af SSS-vinterpladsen senest otte dage efter isætningen, da pladsen bruges til camping og parkering ved stævner m.v fod kr fod kr. 600 Mast kr. 250 Stativ kr. 150 Betales kontant ved isætningen. Vi ser frem til dagen! Uffe Ole Tlf Tlf

10 Elpaneler Generatorer Batterier Kommunikation Navigation INSTALLATIONER SALG OG SERVICE REPARATIONER FORHANDLING AF ALLE KENDTE ELEKTRONIKMÆRKER 10

11 TAASINGE RUNDT - GNISTEN CUP 2009 Sæt X i kalenderen søndag den 17. maj kl til Taasinge Rundt GNISTEN CUP 2009 Svendborg Sunds Sejlklub afvikler forårets dejligste distancekapsejlads, 30 skønne sømil i det sydfynske øhav rundt om Tåsinge. Vi tilbyder igen i år sejlbåde uden gyldigt målebrev at deltage uden for den egentlige kapsejlads. Der dystes om flotte præmier fra GNISTEN og til den hurtigste Folkebådogså om»blåbyhus Pokalen«. Indbydelsen kan ses på og tilmelding kan ske - eller send en tilmelding med oplysninger om Skippers navn, adresse, mobil tlf.nr., gerne adr. og sejlklub. Bådtype, bådnavn, sejlnr. målebrevsnr. og DH-2007 mål. til Susanne Knutson. Rantzausmindevej 69. Svendborg Tlf senest fredag den 15. maj kl Startgebyr 100 kr pr/båd betales i stævnebureauet fra kl til 8.45 inden skippermøde kl Kapsejladsudvalg PINSETUREN TIL ÆRØSKØBING 2009 Lørdag den 30. maj sejler SSS til Ærøskøbing i pinsen. Der mødes vi lørdag eftermiddag omkring den bro, vi har fået anvist af havnen. Lørdag eftermiddag afslapning, vandretur, badning, indkøb, evt. drikke en kop kaffe med naboskibet. Sidst på eftermiddagen mødes vi og starter de medbragte grill op ved klubhuset. Der er fællesspisning ved klubhusets græsplæne eller indendørs lørdag aften. SSS sørger for grillkul. God vind Aktivitetsudvalget ADRESSEÆNDRING Husk at meddele adresseændring til klubbens kasserer. Du kan gøre dette enten ved at sende en mail til eller ved at sende din nye adresse til Svendborg Sunds Sejlklub, Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 11

12 Et hav af udstyr BÅD & MOTOR Lillestrand 3 DK-5600 Faaborg Tel Østre Hougvej 118 DK-5500 Middelfart Tel Englandsvej 2 DK-5700 Svendborg Tel FIRE STÆRKE FORDELE FORRETNING Kom ind i vores store forretninger fyldt med udstyr til dig og din båd. Eller ring din bestilling til os og vi leverer med det samme. WEB-SHOP På vores web-shop med over varenr., kan man bestille online døgnet rundt. Vi levere overalt i ind- og udland. SERVICE OG MONTAGE På værkstedet foretager vi service og montering af alt maritimt udstyr. Aut. forhandler: Yanmar, Volvo Penta, Bukh, Vetus, Suzuki. EKSKLUSIV DANSK IMPORTØR AF: Eneforhandler af Beneteau Motorbåde i DK 12

13 AFTENSEJLADS 2009 Aftensejladserne med start og mål ud for Rantzausminde Havn begynder onsdag den 6. maj kl Sejladserne foregår i to starter, og der sejles mellem faste sømærker og udlagte bøjer i den vestlige del af Svendborg Sund. Sejl med om onsdagen! Alle er velkommen til at sejle med - der er plads til både den drevne kapsejler og den mere tilbagelænede tursejler. Der sejles efter DH-mål. Og der kan sejles uden målebrev. Banekort og sejladsbestemmelser udleveres ved aflevering af udfyldt tilmeldingsblanket samt 100 kr. hos dommerne i klubhuset./ dommertårnet. Sejldagene er onsdagene den 6. maj juni og 5. august - 16 september med start kl ( i september dog kl ) Aftensejladserne afsluttes med hyggeligt samvær i klubhuset»strandgården«med kaffe, brød og kagen til»aftenens sejler«. Sæt også kryds i kalenderen til Afslutningssejlads søndag d. 20 sept. kl.10 samt hyggelig frokost med medbragt madkurv. Yderligere oplysninger: Dommer Susanne tlf / Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB Tilmelding til aftensejlads 2009 Bådtype: Bådnavn: DH mål: Ejer: Sejlklub: Sejlnr: Mobilnr.: Adr.: Sæsongebyr pr. båd Kr. 100 kontant til dommerne Underskrift 13

14 Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle rebe systemer... Momentum standardspilere og genakere......www.mpsejl.dk Besøg vores store udstyrsforretning med udstyr til både SEJL OG MOTORBÅDE MP SEJL Ravnsøvej Risskov Tlf Englandsvej 2 Tlf.: SEJLBÅD MOTORBÅD MOTORSEJLER Professionel vejledning og hurtigere salg Markedsføring på internettet Danske og udenlandske samarbejdspartnere ØSTRE HAVNEVEJ 33 (VED K-MARINE) 5700 SVENDBORG 21 Ring og få en uforpligtende bådsnak Forsikring og finansiering

15 THOMAS JØRGENSEN OG OL 2008 Fredag den 13. marts var ca. 35 mennesker samlet på Strandgården først til en fin buffet, arrangeret af Aktivitetsudvalget, og derefter for at høre Thomas og Puk fortæller om deres oplevelser fra OL 2008 i Kina, hvor Thomas deltog som official i afviklingen af sejladserne i 470-jollen. Det blev en spændende aften med historier bagom det OL i Qiundao, vi læste om i aviserne og så på fjernsynet! På forsiden ses et andet foto af Puk og Thomas samt Thomas flotte slips! Else Lindhard Fotos taget af Susanne Knuts son 15

16 KAPSEJLADSKALENDER 2009 Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere Tåsinge 17. maj SSS Rantzausminde DH 09 Rundt Havn 3. VM udtagelse maj LB Lundeborg OK Joller OK-joller Fyn Cup maj BS Bogense DH 09 Classic juni OS/KS Kerteminde DH 09 Fyn Rundt Doublehanded Østersø Regatta juni SVA Rantzausminde DH 09 + motorsejlere lystbådehavn + doublehanded Storebælt Cup 20. juni NSF Nyborg DH 09 Vresen rundt Svendborg august Sejlklubberne i Svendborg Klassiske træbåde Classic Regatta Svendborg Havn Round the Island 15. august TBL Troense DH 09 Doublehanded Øhavet Rundt TSK Gambøt Thurø Kølbåde: DH 09 august Flerskrog: LYS Storebælt Cup 22. august Sejlklubberne Korsør DH 09 Agersø Rundt ved Storebælt Hyæne Race 29. august FS Faaborg DH 09 Kvinder kølbåde TucoCup 5. september FS Faaborg DH 09 Storebælt Cup 5. september KS Kerteminde DH 09 Romsø Rundt SkarDrej 12. september BAS Ballen DH 09 Handicap september SVA Svendborg SVA lystal Kølbåde + motorsejl Rudkøbing 19. september RKS Rudkøbing Forhånd respitberegn Hovedkapsejlads Kølbåde Klubber: Thurø Sejlklub (TSK) Troense Bådelaug (TBL) Ballen Sejlklub (BAS) Svendborg Sund Sejlklub (SSS) Faaborg Sejlklub (FS) Svendborg Amatør Sejlklub (SVA) Odense Sejlklub (OS) Kerteminde Sejlklub (KS) 16

17 Seneste Program Skippermøde Starttid tilmelding udlevering Se Se tilmelding Se program Torsdag d. 7. maj 2009 Udleveres ved registrering. Bureau åbner 1. start lørdag kl kl Følg med på På skippermødet På startdagen 1. start kl kl Følg med på Se indbydelse på På startdagen 1. start kl kl juni kl På skippermødet 19. juni kl juni kl Se i SVAs klubhus Følg med på På skippermødet På startdagen Se program Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Se indbydelse Ved registrering På startdagen 1. start kl klubhuset kl Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Følg med på På skippermødet Se program Se program Se indbydelse Se indbydels Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Se indbydelse På skippermødet 12. september 1. start kl kl september Udleveres på skippermødet 13. september 1. start kl Se kl Se Se På startdagen 1. start kl

18 Tlf Syning af kalecher, bompresenninger, sejl mm. Alt i reparation: fra dag til dag. Riggerværksted: mobil valse, taluritpresse mm. Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex. Forhandling af MP-sejl. Hynder FYNS SEJLSERVICE Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Fåborg Tlf.: Bil.: Medlem af Danske Arkitektvirksomheder 18

19 LÆR AT SEJLE ELLER BLIV EN BEDRE SEJLER... Vi tilbyder også i år at lære dig at sejle - eller at blive bedre til det!! Du får mulighed for at blive din egen skipper eller en god gast blive mere tryg og aktiv på sejlturen at få frisk luft og slappe af på en anden måde! Herudover tilbyder vi, at du kan deltage ved søsætning lørdag-søndag den 18./19. april og afrigning/optagning i oktober. deltage i en ugentlig undervisningssejlads deltage i Skarø-tur i juni, og tur til Troense i august. at afslutte sæsonen med den praktiske del af duelighedsprøven Du får naturligvis også mulighed for at deltage i klubbens mange øvrige arrangementer. Pris for skolesejladsen i 2009: 875 kr. Hertil skal lægges medlemskontingent - hvis du ikke er medlem af SSS i forvejen (450 kr. for en sæson) udgifter til aflæggelse af den praktiske duelighedsprøve (i 2005 kostede det 200 kr.) Sæsonen starter i uge 19 og slutter i uge 37. Vi holder sommerferie i juli måned. Vi regner med at afholde duelighedsprøve i uge 38. Sådan sejler vi: Vi sammensætter hold á tre personer med nogenlunde samme erfaringsniveau. Instruktørerne er erfarne sejlere. Vi sejler i klubbens to H-Både. Du skal selv sørge for redningsvest og passende påklædning. Har du lyst til at deltage? Så skal du blot udfylde tilmeldingsskemaet og sende eller aflevere det senest den 16. april Vi glæder os til at se dig i sejlerskolen. Peter Juhl Henrik Kiær Formand for Instruktør, Sejlklubben tlf tlf Tilmeldingsblanketten er på side 28 i klubbladet og på - Sejl med 19

20 Tlf Kontoret Østre Havnevej 16 20

21 INSTRUKTØR TIL SEJLERSKOLEN Da vi havde kanon succes sidste år, søger vi flere instruktører (og afløsere) til skolesejladsen, så vi kan forbedre og udvide dette tiltag i SSS-regi. Dette forventes af dig Her er hvad vi kan tilbyde. Lidt om undervisningen Du skal være en habil og erfaren sejler. have lyst til at komme på vandet. have lyst til at lære fra dig. have lyst til at møde nye mennesker. du lærer nogle nye sejlere at kende du kan vederlagsfrit låne sejlerskolens både, når de ikke bliver benyttet til skolesejlads - dvs. fredag, lørdag og søndag og i juli måned Vi underviser/sejler fra 1. maj til midt i september. I juli er der ingen undervisning. med hold á tre personer på nogenlunde samme niveau. i klubbens to H-både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl til ca (og evt til 18.30) efter en undervisningsplan, som instruktørerne har udarbejdet Undervisningsplanen er bygget op således, at eleverne kan gå til den praktiske del af duelighedsprøven, når sæsonen slutter. Hvad binder du dig til Du kan vælge, at undervise hele sæsonen - det er ca gange en halv sæson - forår/efterår - eller hver anden uge. som afløser for en af de faste instruktører Hvis der er en aften eller to, hvor du er forhindret i at komme til undervisningen, ringer du blot til en af vores afløsere. Vil du høre mere så ring til sejlklubbens formand Peter Juhl, tlf eller til skolebådsinstruktør Henrik Kiær tlf Eller send en til: 21

22 SALG & SERVICE B Å D E - Y A C H T - M O TO R E R - T I L B E H Ø R IMPORT og FORHANDLING af både fra 6-64 fod samt påhængsmotorer og indenbordsmotorer MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og instrumenter MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation og service. ELVÆRKSTED Varmer, instrumenter og specielle el-opgaver VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal Porthusvej Svendborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag- fredag Lørdage åbent fra 1/3-1/

23 ENDNU EN OPTIMISTSÆSON FOR NICKLAS OG SEBASTIAN ER STARTET I den første marts weekend startede sejler sæsonen for Nicklas og Sebastian. Nicklas har allerede haft sin første træningsweekend, mens Sebastian venter til temperaturerne bliver lidt mildere. Sidste efterår endte med, at Sebastian blev både Klubmester i vores egen sejlklub og Fynskredsmester på C-banen. Aldrig før har jeg set ham så stolt!! Nicklas nåede sit mål og kom med på landsholdet Også her så vi stor lykke og hvor var han stolt. Han sejlede stort set hele december måned og holdte vinter pause i januar og februar måned. OCD (Optimist Sailing Team Denmark) holdt i januar en stor lejr på OURE idrætshøjskole, hvor de samlede 135 børn for samtlige Optimist hold, både Team Optimus, i hvilken Sebastian er medlem (de mindste Optimist sejler), Talentteam, de børn som netop ikke kom med på landsholdet, og landsholdet, som Nicklas er med på. Vores egen Mads Groth fra SSS var en af de dygtige trænere på lejren! Dette foregik den første weekend i januar, og børnene oplevede en hel masse den weekend. De havde både teoretisk og fysisk træning og lærte en hel masse sejler kammerater fra de andre sejlklubber at kende. Vi fik et par meget trætte børn med hjem efter dette arrangement. Nu varer det ikke længe inden vi henter vores camping vogn fra vinteropbevaringen og glæder os til at komme af sted til et hav af stævner. Selvom alt for mange ting bliver liggende derhjemme, er det en helt speciel måde at komme af sted i weekenden og være sammen med sine børn. Hvor der var alt for meget fokus på PC og playstation i vinter månederne kommer Nicklas og Sebastian til at være ud i naturen med en hel masse fysisk aktivitet, med efterfølgende hygge i vores camping vogn (uden PC/playstation). Med sejler hilsner Sabine Heide 23

Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 April 2010 Næste deadline 28. maj 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Nr. 1 marts 2008 Næste deadline 9. juni 2008. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 1 marts 2008 Næste deadline 9. juni 2008. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 marts 2008 Næste deadline 9. juni 2008 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Nr. 2 Juni 2009 Næste deadline 18. september 2009. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 2 Juni 2009 Næste deadline 18. september 2009. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 2 Juni 2009 Næste deadline 18. september 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM

KOLDING SEJLKLUB UNGDOM 2 3 KOLDING SEJLKLUB UNGDOM Kolding Sejlklub Ungdom/KSU Ungdoms/Junior afdelingen blev til ved en generalforsamling i 1932. Ungdomsafdelingen har i dag både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Nr. 1 Marts 2006 Næste deadline 22. maj 2006. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 1 Marts 2006 Næste deadline 22. maj 2006. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2006 Næste deadline 22. maj 2006 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Svendborg Classic Regatta

Svendborg Classic Regatta 1 Svendborg Classic Regatta Organiserende myndighed Svendborg Sund Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub Thurø Sejlklub Rudkøbing Sejlklub Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Danmarks Museum for Lystsejlads

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014

Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014 Nr. 2 Juli/August 2014 Næste deadline: 1. Nov 2014 Svendborg Sunds Sejlklub BESTYRELSEN 2014 FORTSÆTTER SOMMEREN? Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 Optimist A+B+C, Zoom 8, Feva XL, Tera Sport, Tera Pro, OK, 0, Trapez, Hobie Cat, Hobie Cat 16 spi, A-Cat, 29 er, 420 og Formula DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2017 i ØSTRIG. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.11/4-15/4 2017.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Vinter-arrangementer Den mørke tid nærmer sig, og de fleste både er kommet på land. Det betyder dog ikke, at Vallensbæk Sejlklub er gået i vinterhi.

Vinter-arrangementer Den mørke tid nærmer sig, og de fleste både er kommet på land. Det betyder dog ikke, at Vallensbæk Sejlklub er gået i vinterhi. Vallensbæk Sejlklub Nyhedsbrev Nyhedsbrev November 2014 Nyt fra klubben Flæskecup I weekenden 8.-9. november afviklede vi den snart traditionsrige Flæske Cup for storjoller. Et toptunet team af frivillige

Læs mere

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Her kommer årets forårsbrev med informationer om den sommer sæson som meget snart tager sin begyndelse. Forårs brevet er i år lidt mere opdelt end normalt.

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Referat fra bestyrelsesmøde 11/ kl Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Referat fra bestyrelsesmøde 11/11 2017 kl 10.00. Mødet blev afholdt på adressen Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: 1. Valg af referant Referent Peter Brøgger Referenter næste gange Forårsmøde 2018

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden.

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden. Officiel indbydelse Aalborg sejlklub inviterer til Aalborg Cup d.10. september 2017 Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nr. 1 marts 2007 Næste deadline 17. sept 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 1 marts 2007 Næste deadline 17. sept 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 marts 2007 Næste deadline 17. sept 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april.

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september 2016. Formandens beretning Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. Det har været en meget aktiv tennissæson. Der har især været flere

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00

BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 BESTYRELSESMØDE den 20 oktober 2014 kl 18.00 Deltagere: Alle i Bestyrelsen 1 Godkendelse af ref Mødereferat fra d 8 og 18 september 2014 OK godkendte 2 Indkommen post - formand Projekt nye jollehuse/referat

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere