Svendborg Sunds Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Sunds Sejlklub"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub

2 STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej Svendborg Tlf Formand Peter Juhl Erikkevej Svendborg Næstformand Kim Jessen Præstemarken Vester Skerninge Kasserer Frank Müller-Bøgh Indmeldelse Katrinevænget Svendborg Sekretær Ivan S. Larsen Eghavevej 41 Troense 5700 Svendborg Ungdom Lise-Lotte Hofmann Frisch Elinevej Svendborg Kapsejlads Frantz Christensen Kystvænget Svendborg Seniorsejlerskole Besættes senere Aktiviteter Lone Marling Christinedalsvej Svendborg Klubblad og Else Lindhard hjemmeside Poul Smeds Vej Svendborg Øvrige udvalg m.v. udenfor bestyrelsen Sponsoradministration Henrik Meulengracht Erikkevej 2 D 5700 Svendborg Måler+plads- Uffe Lindhard administration Poul Smeds Vej Svendborg Måler+plads- Ole Jørgensen administration Rantzausmindevej Svendborg Indlæg til Klubbladet: Forsiden: Thomas og Puk på besøg læs side 15 2

3 ÅRSBERETNING 2008 Så gik 2008 forbi, og jeg håber at vore medlemmer nød en rimelig god sejlsæson. Selv havde vi stor glæde af forårssæsonen, der bød på mange weekender med godt vejr. Også en stor del af sommersæsonen bød på rimeligt godt vejr til tursejlads, dog med en del vind i perioder. Der kom et par nye både til i havnen og blandt klubmedlemmerne, og jeg håber at interessen for sejlsporten vil fortsætte trods krisesnakken. Vi har efterhånden også en række motorbådsejere blandt vore medlemmer, og de er naturligvis også en del af vor klub og velkomne til alle vore arrangementer. Selv til kapsejlads kan vi altid bruge en motorbåd til dommer- eller følgebåd. Det handler, efter min mening, om at være sammen om en aktivitet og dermed gøre brug at sit klubmedlemskab. Ungdomsafdelingen I 2008 havde ungdomsafdelingen endnu en aktiv sæson. Ved Fynskredsstævnet i maj måned i Fåborg deltog SSS sejlklubben med i alt 20 sejlere, og dermed med flest deltagere. Vi havde flere Feva joller og mange af vores nye optimist-sejlere med. Vores sejlere klarede sig flot i løbet af sæsonen, og vi var den eneste klub, som kunne udfordre Kertemindes førerposition. I optimist C-rækken vandt Sebastian Heide Fynskredsmesterskabet og det samme gjorde Emil Bødker og Nicolaj Eriksen i Feva klassen. I A-rækken blev Nicklas Heide nr. 2, mens Anne-Sophie Henriksen opnåede en 3.-plads i B-rækken. Yderligere opnåede Nicklas sit personlige mål for 2008 sæsonen, ved at kvalificere sig til landsholdet for optimister, da han per er blandt de 52 bedste i landet. Det betyder, at han deltager i landsholdstræningslejre og får sparring på højt plan. Vores optimistafdeling har i 2008 været igennem et generationsskifte, og en ny engageret forældregruppe er klar til at tage fat med Lise-Lotte Hof - mann Frisch i spidsen. Vi har mange yngre optimister, som vi forventer os meget af, men der et hul op til vores dygtigste sejlere og det har medført, at nogle af disse sejlere er medlemmer og træner i både SSS og Kerteminde Sejlklub. Et frafald af sejlere sæsonen igennem er fortsat et problem i ungdomsafdelingen. Det er naturligvis ikke fordi vi ikke forsøger at fastholde sejlerne, men nok fordi nutidens unge er meget on/off med hvad de beskæftiger sig med. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at skabe de bedst mulige vilkår for sejlerne i SSS, bla. ved hjælp af rådgivning fra Dansk Sejlunion, samt en række nye gode idéer fra ungdomsudvalget. Herunder et samarbejde med skoler, fritidsordninger og generelt at gøre klubben til et tidssvarende og attraktivt sted for unge at komme. Måske et opholdsrum, frit trådløst internet m.m., og i hvert fald at forsøge at få godkendelse som det Sejlunionen kalder»ungdomsvenlig klub«. Her op - fylder vi næsten alle krav, men mangler blot et par mindre ting, herunder dokumentation samt implementering af Dansk Sejlunions diplomsejler-system. En renovering af vore håbløst utidssvarende baderum står også højt på min ønskeliste, og her vil jeg fortsætte min kamp for at få kommunen til at sætte dette på budgettet. Kapsejladsudvalget Vi har haft lidt svært ved at få organisationen i Kapsejladsudvalget til at virke. Med generelt svigtende interesse for kapsejlads, er det blevet meget svært at rekruttere nye ansigter til at deltage i klubbens bestyrelsesarbejde. Udvalget har dog fungeret med et lavere aktivitetsniveau, men har fastholdt de sædvanlige løbende aktiviteter i klubben. Jeg vil herfra opfordre til, at man støtter op om arbejdet i udvalget, da jeg mener, at kapsejladsaktiviteter, af et vist omfang bør indgå også i en moderne mere fælleskabs-betonet sejlklub. Vi fik afholdt vor traditionsrige sejlads, Tåsinge Rundt. Igen i år var præmierne sponsoreret af Gnisten. 3

4 Onsdagssejladserne: Her deltager gennem sæsonen ca. ni-femten både. Der er fortsat særdeles god opbakning til aftersailing i klubhuset, Vor stabile kvindelige dommerduo Susanne og Irene fortjener fortsat megen tak, fordi de tager sig af dette arrangement, som en lang række sejlere har glæde af. Piratjollerne Åbne Fynske mesterskaber for piratjoller blev også afholdt i år. Svendborg Classic Regatta 2008 En række foreninger afholdt igen i år Svendborg Classic Regatta. Det blev et godt stævne med et stigende antal deltagende både, og traditionen blev fastholdt til glæde for sejlerne og for Svendborg som helhed. Svendborg Sunds Sejlklub bidrog igen i år med en række medlemmers store indsats, både i det planlægningsmæssige, samt i afviklingen på vandet og i bureauet. Seniorsejlerskolen Sejlerskolen er fortsat en stor succes i klubben. Vi måtte i år sige nej tak til en række sejlere, der ønskede at deltage, da bådene og specielt instruktørerne var booket helt op. Vi har haft en god sæson. Skolens program er gennemført for en række hold. De har fået undervisning én gang om ugen, fra primo maj til primo september. Endvidere har sejlerskolen ofte deltaget ved onsdagskapsejladserne. Jeg håber, at der i år vil melde sig et par ekstra instruktører, som der er stærkt brug for, så vi kan fortsætte denne gode aktivitet, ikke mindst i betragtning af, at vi nu har fået en nyere båd at sejle i. Vi har også i år bevilget indkøb af helt nye sejl til nogle af bådene. Jeg kan se, at vore instruktører generelt hygger sig ved en ugentlig aften på sundet, med interesserede og ivrige elever som gaster. Så jeg beder jer overveje, om ikke det kunne være en god idé til en friaften, at blive instruktør i sejlerskolen? Pigesejlerne Der har ikke været nævneværdig aktivitet blandt klubbens pigesejlere, og de kvinder der sejler, deltager sammen med og på lige kår, med de mand - lige sejlere om onsdagen. 4 Laserlauget Denne afdeling er desværre gået helt i stå, og vi derfor afhændet klubbens laserjoller. Ingen grund til at have grej liggende, der blot forfalder år for år, så hellere lade pengene arbejde med andre ting i klubben. Klubarrangementer Med god deltagelse har klubben gennemført pinseturen til Ærøskøbing, Sankt Hans aften i samarbejde med en række foreninger i området. Dage - løkketuren var også i år en solid succes og del - tagerne havde en hyggelig tur og en god aften sammen i Dageløkke. Torskespisningen, der er klubbens officielle afriggerfest, blev igen i år forsøgt afholdt. Et meget lille deltagerantal gjorde imidlertid, at den traditionelle fest måtte aflyses. En mindre kreds samledes denne aften til en mere traditionel middag, med en god hyggelig snak bagefter. Vi måtte aflyse musik pga. af de få deltagere. Vi må nok se i øjnene, at tiden ikke er til den type fester lige nu, så vi vil forsøge at ændre noget på formen i 2009, og bl.a. flyttes festen til samme dag, som der er fællesoptagning og standerstrygning. Herudover har der været afholdt en Jam/Sang - aften, hvor klubbens musikalske venner samledes for lidt sammenspil og fællessang. En god aften der helt klart overgik X-factor i kvalitet med både guitarer, harmonika, bas og trommer, samt mange store og alligevel relativt ukendte sang-stjerner Klubblad og hjemmeside Klubbladet kommer fortsat ud med godt layout og interessante nyheder. Vor webside spiller i dag og i fremtiden en stor rolle, som formidler af informationer om klubben og arrangementer. Det vil også næste år være nødvendigt, at se på websiden med jævne mellemrum, hvis man ønsker at være informeret om klubbens aktiviteter. Websiden forsøges jævnligt opdateret. Vi har i 2008 forsøgt at udsende enkelte nyhedsbreve, for at informere om aktiviteter i klubben. Jeg skal i den forbindelse opfordre klubbens medlemmer til, at informere om deres adresse, så I kan blive orienteret om nyheder og akti - viteter i klubben. Send en til klubbens sekretær eller til formanden på

5 Øvrige fornyelser i det forløbne år Som nogen måske husker, blev der i 2007 indkøbt en række nye fartøjer. Fire stk. helt nye Feva joller og to bedre H-både. Vi var så heldige i 2008 at få bevilget støtte fra AP Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond på kr ,- til dækning af vores udgifter til H-bådene. Vi fik sidste år etableret et sikkersudvalg for Rantzausminde havn. Det består af medlemmer fra SSS og fra Rantzausminde Bådelaug. Vagn Hansen, der er formand for udvalget, og klubbens formand sidder i dette udvalg. Vi har i årets løb deltaget i en række møder med havnekontoret om havnens sikkerhed og generelle tilstand. Dette har givet en god tæt kontakt medlem klubben og havnekontoret. Vi kan få gjort opmærksom på evt. problemer i god tid, forhåbentlig til glæde for vore medlemmer. Som I har set, er der nu opsat sikkerhedsstandere. Disse suppleres i foråret af faste stiger på broerne. Vi har afholdt redningsøvelse et par gange, hvor man bl.a. har haft mulighed for at skubbe sejlklubbens formand i vandet flere gange i træk. Standerne har vist deres effektivitet. Det er ikke nemt at få en forulykket op af vandet, men uden dette udstyr, er det bare helt fuldstændigt umuligt. Hold derfor godt øje med, at udstyret er i orden og på plads. Vi ser desværre, at bl.a. ildslukkerne forsvinder jævnligt, men værre er det, hvis hærværk og tyveri gør, at grejet ikke kan bruges i en nødsituation. Så se efter, når I går på broerne og giv besked til klubbens formand, havnekontoret eller til Vagn. Vi har i år haft to deltagere i OL, Jonas Kældsø på sejlbræt og dommer Thomas Jørgensen der deltog i OL, som en del at dommerteamet. Thomas møder op her i nærmeste fremtid og fortæller om sine oplevelser ved et klubarrangement. Vi blev i 2008 ramt af et indbrud, hvor en stor del af vore stole blev stjålet. Til alt held fandt politiet de skyldige, og vi fik nogle af de mistede stole tilbage. Resten blev erstattet af vores forsikringsselskab. Bommen foran slæbestedet blev sat i drift i Dette projekt hører under havnen, men er anbefalet af sejlklubben. Succesen har nok været lidt»op og ned«, men vi mener, at der er sket en reduktion af trafikken på jollepladsen, herunder specielt de mange biler, der før bare lige skulle vende. Vi har iværksat et delebådsprojekt med en af vore H-både. Det er forløbet tilfredsstillende og har givet et mindre overskud, foruden at vi her har fået en række nye medlemmer. Vi har udlånt et lokale i vinterperioden til FOF som kører undervisning til duelighedsbevis. Denne aktivitet i vores lokaler, mener vi ligeledes skaber interesse for at være medlem af klubben, samt at der undervises nye interesserede mennesker i sejlsport. Vi har haft næstformanden til reception hos SportEvent Fyn, og møder her stor velvilje overfor klubben. Så har vi idéerne og kræfterne, så er der helt sikkert økonomisk hjælp at hente til nye projekter. Svendborg Sunds Sejlklub kom så igennem endnu en sæson i sin mangeårige historie, og jeg håber, at dette overblik giver jer et indtryk af de mange aktiviteter og sager, som klubbens bestyrelse arbejder med i årets løb. Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle, der har støttet Svendborg Sunds Sejlklub i den forløbne sæson. Tak til sponsorer og firmaer, tak til Svendborg Kommune for et godt samarbejde i årets løb, tak til klubbens venner, tak til medlemmerne og ikke mindst en stor tak til alle de aktive udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer. Det er mit håb, I vil godkende denne beretning. På vegne af bestyrelsen Peter Juhl Formand Svendborg Sunds Sejlklub 8. februar

6 Tank billigt og støt samtidig Svendborg Sunds Sejlklub Du kan støtte Svendborg Sunds Sejlklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf

7 BESTYRELSENS AKTIVITETSPLANER FOR 2009 Overordnet hensigt Bestyrelsen i Svendborg Sunds Sejlklub vil i 2009 arbejde for en fastholdelse af aktiviteterne i klubben og et samarbejde med de øvrige klubber og foreninger i lokalområdet. På de enkelte områder / i de enkelte udvalg lægges vægt på følgende: Ungdomsafdeling: Afholde maritime aftner for ungdomssejlere, samt teoriundervisning. Afholde et kredsstævne samt klubmesterskab, og Hjortøtur Fortsætte et aktivt hvervearbejde blandt børn og unge i området. Arbejde for at få SSS godkendt som ungdomsvenlig sejlklub iht. Dansk Sejlunions regler herom. Der er her til orientering tale om en række krav til ungdomsafdelingen hvoraf vi opfylder langt de fleste i dag. Vi mangler blot at implementere et diplom-system der skal motivere de unge sejlere, samt et par andre mindre tiltag, for at få dette på plads. Kapsejladsudvalg Afholdelse af onsdagssejladser Afholdelse af Tåsinge Rundt distancekapsejlads. Seniorsejlerskole Fortsættelse af skole båds aktiviteten med praktisk sejlads og teoretisk undervisning til duelighedsprøve samt til prøve i Motorbådskørekort Vedligehold af grejet som en del af undervisningen i det at sejle og have båd. hermed, Skt. Hans aften på Strandgården, fællestur i pinsen til Ærøskøbing, fællestur til Dageløkke, afriggerfest samt andre breddeaktiviteter. Klubhus Fortsat vedligehold af Strandgården, i samarbejde med kommunen. Pladsudvalg Fælles isætning og optagning Bladudvalg Udsendelse af tre klubblade Vedligehold af SSS hjemmeside med jævnlig opdatering Udsendelse af nyhedsbreve PR udvalg Sponsorarbejde/sponsorpleje Bestyrelsen Videreførelse af delebådsprojekt på forsøgsbasis. Videreførelse af sikkerhedsudvalg, opdatering af sikkersforholdene i havnen. Afholdelse af Svendborg Classic Regatta i samarbejde med medlemmerne af foreningen. Detaljeret Aktivitetsplan der er under konstant udvikling kan ses på Svendborg Sunds Sejlklub Februar 2009 Aktivitetsudvalg Klubaktiviteterne omfatter i hovedtræk fælles - spisningsaften, evt. med foredrag, standerhejsning og standerstrygning med festligheder i forbindelse 7

8 størrelsen der gør det... Offset tryk Digital tryk Papirrådgivning Kreativt layout High-end scanning Computer to Plate Print af hæfter m.m. Banner produktion Tryk med variable data Web-design Spiralering Prægning Falsning - vi er meget mere end et trykkeri Grønnemosevej 13 Svendborg telefon Det er

9 JAM AFTEN I SEJLKLUBBEN Vi prøver igen fredag den 17. april 2009 at lave en hygge-aften for musikinteresserede m.fl. på Strandgården. Hvis du kan spille bare lidt på et instrument, hvis du kan lide at synge, hvis du bare er vildt god til at klappe, så er du meget velkommen denne aften. Vi mødes kl og ser hvad der sker. Peter Juhl STANDERSKIFT 2009 Kom til standerskift Lørdag den 25. april kl Sejlklubben gir en lille én og noget til maven! Vel mødt Bestyrelsen ISÆTNING Lørdag den 25. april er der fælles isætning af både. Fredag den 24. om eftermiddagen er reservedag. Tilmelding senest søndag 19. april gerne med forslag til tidsrum for isætning. Isætningliste kommer op på SSS-hjemmesiden og masteskuret og via mail, hvis vi har din mailadresse. Da vi gerne vil udjævne det østligste af pladsen ind mod kommunen, beder vi i modsætning til tidligere år, om at stativerne stilles på den nordlige del af pladsen, altså i første række Stativerne bedes henstillet på den østlige del af SSS-vinterpladsen senest otte dage efter isætningen, da pladsen bruges til camping og parkering ved stævner m.v fod kr fod kr. 600 Mast kr. 250 Stativ kr. 150 Betales kontant ved isætningen. Vi ser frem til dagen! Uffe Ole Tlf Tlf

10 Elpaneler Generatorer Batterier Kommunikation Navigation INSTALLATIONER SALG OG SERVICE REPARATIONER FORHANDLING AF ALLE KENDTE ELEKTRONIKMÆRKER 10

11 TAASINGE RUNDT - GNISTEN CUP 2009 Sæt X i kalenderen søndag den 17. maj kl til Taasinge Rundt GNISTEN CUP 2009 Svendborg Sunds Sejlklub afvikler forårets dejligste distancekapsejlads, 30 skønne sømil i det sydfynske øhav rundt om Tåsinge. Vi tilbyder igen i år sejlbåde uden gyldigt målebrev at deltage uden for den egentlige kapsejlads. Der dystes om flotte præmier fra GNISTEN og til den hurtigste Folkebådogså om»blåbyhus Pokalen«. Indbydelsen kan ses på og tilmelding kan ske - eller send en tilmelding med oplysninger om Skippers navn, adresse, mobil tlf.nr., gerne adr. og sejlklub. Bådtype, bådnavn, sejlnr. målebrevsnr. og DH-2007 mål. til Susanne Knutson. Rantzausmindevej 69. Svendborg Tlf senest fredag den 15. maj kl Startgebyr 100 kr pr/båd betales i stævnebureauet fra kl til 8.45 inden skippermøde kl Kapsejladsudvalg PINSETUREN TIL ÆRØSKØBING 2009 Lørdag den 30. maj sejler SSS til Ærøskøbing i pinsen. Der mødes vi lørdag eftermiddag omkring den bro, vi har fået anvist af havnen. Lørdag eftermiddag afslapning, vandretur, badning, indkøb, evt. drikke en kop kaffe med naboskibet. Sidst på eftermiddagen mødes vi og starter de medbragte grill op ved klubhuset. Der er fællesspisning ved klubhusets græsplæne eller indendørs lørdag aften. SSS sørger for grillkul. God vind Aktivitetsudvalget ADRESSEÆNDRING Husk at meddele adresseændring til klubbens kasserer. Du kan gøre dette enten ved at sende en mail til eller ved at sende din nye adresse til Svendborg Sunds Sejlklub, Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 11

12 Et hav af udstyr BÅD & MOTOR Lillestrand 3 DK-5600 Faaborg Tel Østre Hougvej 118 DK-5500 Middelfart Tel Englandsvej 2 DK-5700 Svendborg Tel FIRE STÆRKE FORDELE FORRETNING Kom ind i vores store forretninger fyldt med udstyr til dig og din båd. Eller ring din bestilling til os og vi leverer med det samme. WEB-SHOP På vores web-shop med over varenr., kan man bestille online døgnet rundt. Vi levere overalt i ind- og udland. SERVICE OG MONTAGE På værkstedet foretager vi service og montering af alt maritimt udstyr. Aut. forhandler: Yanmar, Volvo Penta, Bukh, Vetus, Suzuki. EKSKLUSIV DANSK IMPORTØR AF: Eneforhandler af Beneteau Motorbåde i DK 12

13 AFTENSEJLADS 2009 Aftensejladserne med start og mål ud for Rantzausminde Havn begynder onsdag den 6. maj kl Sejladserne foregår i to starter, og der sejles mellem faste sømærker og udlagte bøjer i den vestlige del af Svendborg Sund. Sejl med om onsdagen! Alle er velkommen til at sejle med - der er plads til både den drevne kapsejler og den mere tilbagelænede tursejler. Der sejles efter DH-mål. Og der kan sejles uden målebrev. Banekort og sejladsbestemmelser udleveres ved aflevering af udfyldt tilmeldingsblanket samt 100 kr. hos dommerne i klubhuset./ dommertårnet. Sejldagene er onsdagene den 6. maj juni og 5. august - 16 september med start kl ( i september dog kl ) Aftensejladserne afsluttes med hyggeligt samvær i klubhuset»strandgården«med kaffe, brød og kagen til»aftenens sejler«. Sæt også kryds i kalenderen til Afslutningssejlads søndag d. 20 sept. kl.10 samt hyggelig frokost med medbragt madkurv. Yderligere oplysninger: Dommer Susanne tlf / Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB Tilmelding til aftensejlads 2009 Bådtype: Bådnavn: DH mål: Ejer: Sejlklub: Sejlnr: Mobilnr.: Adr.: Sæsongebyr pr. båd Kr. 100 kontant til dommerne Underskrift 13

14 Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle rebe systemer... Momentum standardspilere og genakere......www.mpsejl.dk Besøg vores store udstyrsforretning med udstyr til både SEJL OG MOTORBÅDE MP SEJL Ravnsøvej Risskov Tlf Englandsvej 2 Tlf.: SEJLBÅD MOTORBÅD MOTORSEJLER Professionel vejledning og hurtigere salg Markedsføring på internettet Danske og udenlandske samarbejdspartnere ØSTRE HAVNEVEJ 33 (VED K-MARINE) 5700 SVENDBORG 21 Ring og få en uforpligtende bådsnak Forsikring og finansiering

15 THOMAS JØRGENSEN OG OL 2008 Fredag den 13. marts var ca. 35 mennesker samlet på Strandgården først til en fin buffet, arrangeret af Aktivitetsudvalget, og derefter for at høre Thomas og Puk fortæller om deres oplevelser fra OL 2008 i Kina, hvor Thomas deltog som official i afviklingen af sejladserne i 470-jollen. Det blev en spændende aften med historier bagom det OL i Qiundao, vi læste om i aviserne og så på fjernsynet! På forsiden ses et andet foto af Puk og Thomas samt Thomas flotte slips! Else Lindhard Fotos taget af Susanne Knuts son 15

16 KAPSEJLADSKALENDER 2009 Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere Tåsinge 17. maj SSS Rantzausminde DH 09 Rundt Havn 3. VM udtagelse maj LB Lundeborg OK Joller OK-joller Fyn Cup maj BS Bogense DH 09 Classic juni OS/KS Kerteminde DH 09 Fyn Rundt Doublehanded Østersø Regatta juni SVA Rantzausminde DH 09 + motorsejlere lystbådehavn + doublehanded Storebælt Cup 20. juni NSF Nyborg DH 09 Vresen rundt Svendborg august Sejlklubberne i Svendborg Klassiske træbåde Classic Regatta Svendborg Havn Round the Island 15. august TBL Troense DH 09 Doublehanded Øhavet Rundt TSK Gambøt Thurø Kølbåde: DH 09 august Flerskrog: LYS Storebælt Cup 22. august Sejlklubberne Korsør DH 09 Agersø Rundt ved Storebælt Hyæne Race 29. august FS Faaborg DH 09 Kvinder kølbåde TucoCup 5. september FS Faaborg DH 09 Storebælt Cup 5. september KS Kerteminde DH 09 Romsø Rundt SkarDrej 12. september BAS Ballen DH 09 Handicap september SVA Svendborg SVA lystal Kølbåde + motorsejl Rudkøbing 19. september RKS Rudkøbing Forhånd respitberegn Hovedkapsejlads Kølbåde Klubber: Thurø Sejlklub (TSK) Troense Bådelaug (TBL) Ballen Sejlklub (BAS) Svendborg Sund Sejlklub (SSS) Faaborg Sejlklub (FS) Svendborg Amatør Sejlklub (SVA) Odense Sejlklub (OS) Kerteminde Sejlklub (KS) 16

17 Seneste Program Skippermøde Starttid tilmelding udlevering Se Se tilmelding Se program Torsdag d. 7. maj 2009 Udleveres ved registrering. Bureau åbner 1. start lørdag kl kl Følg med på På skippermødet På startdagen 1. start kl kl Følg med på Se indbydelse på På startdagen 1. start kl kl juni kl På skippermødet 19. juni kl juni kl Se i SVAs klubhus Følg med på På skippermødet På startdagen Se program Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Se indbydelse Ved registrering På startdagen 1. start kl klubhuset kl Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Følg med på På skippermødet Se program Se program Se indbydelse Se indbydels Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Se indbydelse På skippermødet 12. september 1. start kl kl september Udleveres på skippermødet 13. september 1. start kl Se kl Se Se På startdagen 1. start kl

18 Tlf Syning af kalecher, bompresenninger, sejl mm. Alt i reparation: fra dag til dag. Riggerværksted: mobil valse, taluritpresse mm. Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex. Forhandling af MP-sejl. Hynder FYNS SEJLSERVICE Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Fåborg Tlf.: Bil.: Medlem af Danske Arkitektvirksomheder 18

19 LÆR AT SEJLE ELLER BLIV EN BEDRE SEJLER... Vi tilbyder også i år at lære dig at sejle - eller at blive bedre til det!! Du får mulighed for at blive din egen skipper eller en god gast blive mere tryg og aktiv på sejlturen at få frisk luft og slappe af på en anden måde! Herudover tilbyder vi, at du kan deltage ved søsætning lørdag-søndag den 18./19. april og afrigning/optagning i oktober. deltage i en ugentlig undervisningssejlads deltage i Skarø-tur i juni, og tur til Troense i august. at afslutte sæsonen med den praktiske del af duelighedsprøven Du får naturligvis også mulighed for at deltage i klubbens mange øvrige arrangementer. Pris for skolesejladsen i 2009: 875 kr. Hertil skal lægges medlemskontingent - hvis du ikke er medlem af SSS i forvejen (450 kr. for en sæson) udgifter til aflæggelse af den praktiske duelighedsprøve (i 2005 kostede det 200 kr.) Sæsonen starter i uge 19 og slutter i uge 37. Vi holder sommerferie i juli måned. Vi regner med at afholde duelighedsprøve i uge 38. Sådan sejler vi: Vi sammensætter hold á tre personer med nogenlunde samme erfaringsniveau. Instruktørerne er erfarne sejlere. Vi sejler i klubbens to H-Både. Du skal selv sørge for redningsvest og passende påklædning. Har du lyst til at deltage? Så skal du blot udfylde tilmeldingsskemaet og sende eller aflevere det senest den 16. april Vi glæder os til at se dig i sejlerskolen. Peter Juhl Henrik Kiær Formand for Instruktør, Sejlklubben tlf tlf Tilmeldingsblanketten er på side 28 i klubbladet og på - Sejl med 19

20 Tlf Kontoret Østre Havnevej 16 20

21 INSTRUKTØR TIL SEJLERSKOLEN Da vi havde kanon succes sidste år, søger vi flere instruktører (og afløsere) til skolesejladsen, så vi kan forbedre og udvide dette tiltag i SSS-regi. Dette forventes af dig Her er hvad vi kan tilbyde. Lidt om undervisningen Du skal være en habil og erfaren sejler. have lyst til at komme på vandet. have lyst til at lære fra dig. have lyst til at møde nye mennesker. du lærer nogle nye sejlere at kende du kan vederlagsfrit låne sejlerskolens både, når de ikke bliver benyttet til skolesejlads - dvs. fredag, lørdag og søndag og i juli måned Vi underviser/sejler fra 1. maj til midt i september. I juli er der ingen undervisning. med hold á tre personer på nogenlunde samme niveau. i klubbens to H-både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl til ca (og evt til 18.30) efter en undervisningsplan, som instruktørerne har udarbejdet Undervisningsplanen er bygget op således, at eleverne kan gå til den praktiske del af duelighedsprøven, når sæsonen slutter. Hvad binder du dig til Du kan vælge, at undervise hele sæsonen - det er ca gange en halv sæson - forår/efterår - eller hver anden uge. som afløser for en af de faste instruktører Hvis der er en aften eller to, hvor du er forhindret i at komme til undervisningen, ringer du blot til en af vores afløsere. Vil du høre mere så ring til sejlklubbens formand Peter Juhl, tlf eller til skolebådsinstruktør Henrik Kiær tlf Eller send en til: 21

22 SALG & SERVICE B Å D E - Y A C H T - M O TO R E R - T I L B E H Ø R IMPORT og FORHANDLING af både fra 6-64 fod samt påhængsmotorer og indenbordsmotorer MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og instrumenter MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation og service. ELVÆRKSTED Varmer, instrumenter og specielle el-opgaver VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal Porthusvej Svendborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag- fredag Lørdage åbent fra 1/3-1/

23 ENDNU EN OPTIMISTSÆSON FOR NICKLAS OG SEBASTIAN ER STARTET I den første marts weekend startede sejler sæsonen for Nicklas og Sebastian. Nicklas har allerede haft sin første træningsweekend, mens Sebastian venter til temperaturerne bliver lidt mildere. Sidste efterår endte med, at Sebastian blev både Klubmester i vores egen sejlklub og Fynskredsmester på C-banen. Aldrig før har jeg set ham så stolt!! Nicklas nåede sit mål og kom med på landsholdet Også her så vi stor lykke og hvor var han stolt. Han sejlede stort set hele december måned og holdte vinter pause i januar og februar måned. OCD (Optimist Sailing Team Denmark) holdt i januar en stor lejr på OURE idrætshøjskole, hvor de samlede 135 børn for samtlige Optimist hold, både Team Optimus, i hvilken Sebastian er medlem (de mindste Optimist sejler), Talentteam, de børn som netop ikke kom med på landsholdet, og landsholdet, som Nicklas er med på. Vores egen Mads Groth fra SSS var en af de dygtige trænere på lejren! Dette foregik den første weekend i januar, og børnene oplevede en hel masse den weekend. De havde både teoretisk og fysisk træning og lærte en hel masse sejler kammerater fra de andre sejlklubber at kende. Vi fik et par meget trætte børn med hjem efter dette arrangement. Nu varer det ikke længe inden vi henter vores camping vogn fra vinteropbevaringen og glæder os til at komme af sted til et hav af stævner. Selvom alt for mange ting bliver liggende derhjemme, er det en helt speciel måde at komme af sted i weekenden og være sammen med sine børn. Hvor der var alt for meget fokus på PC og playstation i vinter månederne kommer Nicklas og Sebastian til at være ud i naturen med en hel masse fysisk aktivitet, med efterfølgende hygge i vores camping vogn (uden PC/playstation). Med sejler hilsner Sabine Heide 23

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere