Svendborg Sunds Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svendborg Sunds Sejlklub"

Transkript

1 Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub

2 STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej Svendborg Tlf Formand Peter Juhl Erikkevej Svendborg Næstformand Kim Jessen Præstemarken Vester Skerninge Kasserer Frank Müller-Bøgh Indmeldelse Katrinevænget Svendborg Sekretær Ivan S. Larsen Eghavevej 41 Troense 5700 Svendborg Ungdom Lise-Lotte Hofmann Frisch Elinevej Svendborg Kapsejlads Frantz Christensen Kystvænget Svendborg Seniorsejlerskole Besættes senere Aktiviteter Lone Marling Christinedalsvej Svendborg Klubblad og Else Lindhard hjemmeside Poul Smeds Vej Svendborg Øvrige udvalg m.v. udenfor bestyrelsen Sponsoradministration Henrik Meulengracht Erikkevej 2 D 5700 Svendborg Måler+plads- Uffe Lindhard administration Poul Smeds Vej Svendborg Måler+plads- Ole Jørgensen administration Rantzausmindevej Svendborg Indlæg til Klubbladet: Forsiden: Thomas og Puk på besøg læs side 15 2

3 ÅRSBERETNING 2008 Så gik 2008 forbi, og jeg håber at vore medlemmer nød en rimelig god sejlsæson. Selv havde vi stor glæde af forårssæsonen, der bød på mange weekender med godt vejr. Også en stor del af sommersæsonen bød på rimeligt godt vejr til tursejlads, dog med en del vind i perioder. Der kom et par nye både til i havnen og blandt klubmedlemmerne, og jeg håber at interessen for sejlsporten vil fortsætte trods krisesnakken. Vi har efterhånden også en række motorbådsejere blandt vore medlemmer, og de er naturligvis også en del af vor klub og velkomne til alle vore arrangementer. Selv til kapsejlads kan vi altid bruge en motorbåd til dommer- eller følgebåd. Det handler, efter min mening, om at være sammen om en aktivitet og dermed gøre brug at sit klubmedlemskab. Ungdomsafdelingen I 2008 havde ungdomsafdelingen endnu en aktiv sæson. Ved Fynskredsstævnet i maj måned i Fåborg deltog SSS sejlklubben med i alt 20 sejlere, og dermed med flest deltagere. Vi havde flere Feva joller og mange af vores nye optimist-sejlere med. Vores sejlere klarede sig flot i løbet af sæsonen, og vi var den eneste klub, som kunne udfordre Kertemindes førerposition. I optimist C-rækken vandt Sebastian Heide Fynskredsmesterskabet og det samme gjorde Emil Bødker og Nicolaj Eriksen i Feva klassen. I A-rækken blev Nicklas Heide nr. 2, mens Anne-Sophie Henriksen opnåede en 3.-plads i B-rækken. Yderligere opnåede Nicklas sit personlige mål for 2008 sæsonen, ved at kvalificere sig til landsholdet for optimister, da han per er blandt de 52 bedste i landet. Det betyder, at han deltager i landsholdstræningslejre og får sparring på højt plan. Vores optimistafdeling har i 2008 været igennem et generationsskifte, og en ny engageret forældregruppe er klar til at tage fat med Lise-Lotte Hof - mann Frisch i spidsen. Vi har mange yngre optimister, som vi forventer os meget af, men der et hul op til vores dygtigste sejlere og det har medført, at nogle af disse sejlere er medlemmer og træner i både SSS og Kerteminde Sejlklub. Et frafald af sejlere sæsonen igennem er fortsat et problem i ungdomsafdelingen. Det er naturligvis ikke fordi vi ikke forsøger at fastholde sejlerne, men nok fordi nutidens unge er meget on/off med hvad de beskæftiger sig med. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at skabe de bedst mulige vilkår for sejlerne i SSS, bla. ved hjælp af rådgivning fra Dansk Sejlunion, samt en række nye gode idéer fra ungdomsudvalget. Herunder et samarbejde med skoler, fritidsordninger og generelt at gøre klubben til et tidssvarende og attraktivt sted for unge at komme. Måske et opholdsrum, frit trådløst internet m.m., og i hvert fald at forsøge at få godkendelse som det Sejlunionen kalder»ungdomsvenlig klub«. Her op - fylder vi næsten alle krav, men mangler blot et par mindre ting, herunder dokumentation samt implementering af Dansk Sejlunions diplomsejler-system. En renovering af vore håbløst utidssvarende baderum står også højt på min ønskeliste, og her vil jeg fortsætte min kamp for at få kommunen til at sætte dette på budgettet. Kapsejladsudvalget Vi har haft lidt svært ved at få organisationen i Kapsejladsudvalget til at virke. Med generelt svigtende interesse for kapsejlads, er det blevet meget svært at rekruttere nye ansigter til at deltage i klubbens bestyrelsesarbejde. Udvalget har dog fungeret med et lavere aktivitetsniveau, men har fastholdt de sædvanlige løbende aktiviteter i klubben. Jeg vil herfra opfordre til, at man støtter op om arbejdet i udvalget, da jeg mener, at kapsejladsaktiviteter, af et vist omfang bør indgå også i en moderne mere fælleskabs-betonet sejlklub. Vi fik afholdt vor traditionsrige sejlads, Tåsinge Rundt. Igen i år var præmierne sponsoreret af Gnisten. 3

4 Onsdagssejladserne: Her deltager gennem sæsonen ca. ni-femten både. Der er fortsat særdeles god opbakning til aftersailing i klubhuset, Vor stabile kvindelige dommerduo Susanne og Irene fortjener fortsat megen tak, fordi de tager sig af dette arrangement, som en lang række sejlere har glæde af. Piratjollerne Åbne Fynske mesterskaber for piratjoller blev også afholdt i år. Svendborg Classic Regatta 2008 En række foreninger afholdt igen i år Svendborg Classic Regatta. Det blev et godt stævne med et stigende antal deltagende både, og traditionen blev fastholdt til glæde for sejlerne og for Svendborg som helhed. Svendborg Sunds Sejlklub bidrog igen i år med en række medlemmers store indsats, både i det planlægningsmæssige, samt i afviklingen på vandet og i bureauet. Seniorsejlerskolen Sejlerskolen er fortsat en stor succes i klubben. Vi måtte i år sige nej tak til en række sejlere, der ønskede at deltage, da bådene og specielt instruktørerne var booket helt op. Vi har haft en god sæson. Skolens program er gennemført for en række hold. De har fået undervisning én gang om ugen, fra primo maj til primo september. Endvidere har sejlerskolen ofte deltaget ved onsdagskapsejladserne. Jeg håber, at der i år vil melde sig et par ekstra instruktører, som der er stærkt brug for, så vi kan fortsætte denne gode aktivitet, ikke mindst i betragtning af, at vi nu har fået en nyere båd at sejle i. Vi har også i år bevilget indkøb af helt nye sejl til nogle af bådene. Jeg kan se, at vore instruktører generelt hygger sig ved en ugentlig aften på sundet, med interesserede og ivrige elever som gaster. Så jeg beder jer overveje, om ikke det kunne være en god idé til en friaften, at blive instruktør i sejlerskolen? Pigesejlerne Der har ikke været nævneværdig aktivitet blandt klubbens pigesejlere, og de kvinder der sejler, deltager sammen med og på lige kår, med de mand - lige sejlere om onsdagen. 4 Laserlauget Denne afdeling er desværre gået helt i stå, og vi derfor afhændet klubbens laserjoller. Ingen grund til at have grej liggende, der blot forfalder år for år, så hellere lade pengene arbejde med andre ting i klubben. Klubarrangementer Med god deltagelse har klubben gennemført pinseturen til Ærøskøbing, Sankt Hans aften i samarbejde med en række foreninger i området. Dage - løkketuren var også i år en solid succes og del - tagerne havde en hyggelig tur og en god aften sammen i Dageløkke. Torskespisningen, der er klubbens officielle afriggerfest, blev igen i år forsøgt afholdt. Et meget lille deltagerantal gjorde imidlertid, at den traditionelle fest måtte aflyses. En mindre kreds samledes denne aften til en mere traditionel middag, med en god hyggelig snak bagefter. Vi måtte aflyse musik pga. af de få deltagere. Vi må nok se i øjnene, at tiden ikke er til den type fester lige nu, så vi vil forsøge at ændre noget på formen i 2009, og bl.a. flyttes festen til samme dag, som der er fællesoptagning og standerstrygning. Herudover har der været afholdt en Jam/Sang - aften, hvor klubbens musikalske venner samledes for lidt sammenspil og fællessang. En god aften der helt klart overgik X-factor i kvalitet med både guitarer, harmonika, bas og trommer, samt mange store og alligevel relativt ukendte sang-stjerner Klubblad og hjemmeside Klubbladet kommer fortsat ud med godt layout og interessante nyheder. Vor webside spiller i dag og i fremtiden en stor rolle, som formidler af informationer om klubben og arrangementer. Det vil også næste år være nødvendigt, at se på websiden med jævne mellemrum, hvis man ønsker at være informeret om klubbens aktiviteter. Websiden forsøges jævnligt opdateret. Vi har i 2008 forsøgt at udsende enkelte nyhedsbreve, for at informere om aktiviteter i klubben. Jeg skal i den forbindelse opfordre klubbens medlemmer til, at informere om deres adresse, så I kan blive orienteret om nyheder og akti - viteter i klubben. Send en til klubbens sekretær eller til formanden på

5 Øvrige fornyelser i det forløbne år Som nogen måske husker, blev der i 2007 indkøbt en række nye fartøjer. Fire stk. helt nye Feva joller og to bedre H-både. Vi var så heldige i 2008 at få bevilget støtte fra AP Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond på kr ,- til dækning af vores udgifter til H-bådene. Vi fik sidste år etableret et sikkersudvalg for Rantzausminde havn. Det består af medlemmer fra SSS og fra Rantzausminde Bådelaug. Vagn Hansen, der er formand for udvalget, og klubbens formand sidder i dette udvalg. Vi har i årets løb deltaget i en række møder med havnekontoret om havnens sikkerhed og generelle tilstand. Dette har givet en god tæt kontakt medlem klubben og havnekontoret. Vi kan få gjort opmærksom på evt. problemer i god tid, forhåbentlig til glæde for vore medlemmer. Som I har set, er der nu opsat sikkerhedsstandere. Disse suppleres i foråret af faste stiger på broerne. Vi har afholdt redningsøvelse et par gange, hvor man bl.a. har haft mulighed for at skubbe sejlklubbens formand i vandet flere gange i træk. Standerne har vist deres effektivitet. Det er ikke nemt at få en forulykket op af vandet, men uden dette udstyr, er det bare helt fuldstændigt umuligt. Hold derfor godt øje med, at udstyret er i orden og på plads. Vi ser desværre, at bl.a. ildslukkerne forsvinder jævnligt, men værre er det, hvis hærværk og tyveri gør, at grejet ikke kan bruges i en nødsituation. Så se efter, når I går på broerne og giv besked til klubbens formand, havnekontoret eller til Vagn. Vi har i år haft to deltagere i OL, Jonas Kældsø på sejlbræt og dommer Thomas Jørgensen der deltog i OL, som en del at dommerteamet. Thomas møder op her i nærmeste fremtid og fortæller om sine oplevelser ved et klubarrangement. Vi blev i 2008 ramt af et indbrud, hvor en stor del af vore stole blev stjålet. Til alt held fandt politiet de skyldige, og vi fik nogle af de mistede stole tilbage. Resten blev erstattet af vores forsikringsselskab. Bommen foran slæbestedet blev sat i drift i Dette projekt hører under havnen, men er anbefalet af sejlklubben. Succesen har nok været lidt»op og ned«, men vi mener, at der er sket en reduktion af trafikken på jollepladsen, herunder specielt de mange biler, der før bare lige skulle vende. Vi har iværksat et delebådsprojekt med en af vore H-både. Det er forløbet tilfredsstillende og har givet et mindre overskud, foruden at vi her har fået en række nye medlemmer. Vi har udlånt et lokale i vinterperioden til FOF som kører undervisning til duelighedsbevis. Denne aktivitet i vores lokaler, mener vi ligeledes skaber interesse for at være medlem af klubben, samt at der undervises nye interesserede mennesker i sejlsport. Vi har haft næstformanden til reception hos SportEvent Fyn, og møder her stor velvilje overfor klubben. Så har vi idéerne og kræfterne, så er der helt sikkert økonomisk hjælp at hente til nye projekter. Svendborg Sunds Sejlklub kom så igennem endnu en sæson i sin mangeårige historie, og jeg håber, at dette overblik giver jer et indtryk af de mange aktiviteter og sager, som klubbens bestyrelse arbejder med i årets løb. Bestyrelsen vil hermed sige tak til alle, der har støttet Svendborg Sunds Sejlklub i den forløbne sæson. Tak til sponsorer og firmaer, tak til Svendborg Kommune for et godt samarbejde i årets løb, tak til klubbens venner, tak til medlemmerne og ikke mindst en stor tak til alle de aktive udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer. Det er mit håb, I vil godkende denne beretning. På vegne af bestyrelsen Peter Juhl Formand Svendborg Sunds Sejlklub 8. februar

6 Tank billigt og støt samtidig Svendborg Sunds Sejlklub Du kan støtte Svendborg Sunds Sejlklub, hver gang du tanker. Det eneste, du skal gøre, er at få et gratis OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 5 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem. Tlf

7 BESTYRELSENS AKTIVITETSPLANER FOR 2009 Overordnet hensigt Bestyrelsen i Svendborg Sunds Sejlklub vil i 2009 arbejde for en fastholdelse af aktiviteterne i klubben og et samarbejde med de øvrige klubber og foreninger i lokalområdet. På de enkelte områder / i de enkelte udvalg lægges vægt på følgende: Ungdomsafdeling: Afholde maritime aftner for ungdomssejlere, samt teoriundervisning. Afholde et kredsstævne samt klubmesterskab, og Hjortøtur Fortsætte et aktivt hvervearbejde blandt børn og unge i området. Arbejde for at få SSS godkendt som ungdomsvenlig sejlklub iht. Dansk Sejlunions regler herom. Der er her til orientering tale om en række krav til ungdomsafdelingen hvoraf vi opfylder langt de fleste i dag. Vi mangler blot at implementere et diplom-system der skal motivere de unge sejlere, samt et par andre mindre tiltag, for at få dette på plads. Kapsejladsudvalg Afholdelse af onsdagssejladser Afholdelse af Tåsinge Rundt distancekapsejlads. Seniorsejlerskole Fortsættelse af skole båds aktiviteten med praktisk sejlads og teoretisk undervisning til duelighedsprøve samt til prøve i Motorbådskørekort Vedligehold af grejet som en del af undervisningen i det at sejle og have båd. hermed, Skt. Hans aften på Strandgården, fællestur i pinsen til Ærøskøbing, fællestur til Dageløkke, afriggerfest samt andre breddeaktiviteter. Klubhus Fortsat vedligehold af Strandgården, i samarbejde med kommunen. Pladsudvalg Fælles isætning og optagning Bladudvalg Udsendelse af tre klubblade Vedligehold af SSS hjemmeside med jævnlig opdatering Udsendelse af nyhedsbreve PR udvalg Sponsorarbejde/sponsorpleje Bestyrelsen Videreførelse af delebådsprojekt på forsøgsbasis. Videreførelse af sikkerhedsudvalg, opdatering af sikkersforholdene i havnen. Afholdelse af Svendborg Classic Regatta i samarbejde med medlemmerne af foreningen. Detaljeret Aktivitetsplan der er under konstant udvikling kan ses på Svendborg Sunds Sejlklub Februar 2009 Aktivitetsudvalg Klubaktiviteterne omfatter i hovedtræk fælles - spisningsaften, evt. med foredrag, standerhejsning og standerstrygning med festligheder i forbindelse 7

8 størrelsen der gør det... Offset tryk Digital tryk Papirrådgivning Kreativt layout High-end scanning Computer to Plate Print af hæfter m.m. Banner produktion Tryk med variable data Web-design Spiralering Prægning Falsning - vi er meget mere end et trykkeri Grønnemosevej 13 Svendborg telefon Det er

9 JAM AFTEN I SEJLKLUBBEN Vi prøver igen fredag den 17. april 2009 at lave en hygge-aften for musikinteresserede m.fl. på Strandgården. Hvis du kan spille bare lidt på et instrument, hvis du kan lide at synge, hvis du bare er vildt god til at klappe, så er du meget velkommen denne aften. Vi mødes kl og ser hvad der sker. Peter Juhl STANDERSKIFT 2009 Kom til standerskift Lørdag den 25. april kl Sejlklubben gir en lille én og noget til maven! Vel mødt Bestyrelsen ISÆTNING Lørdag den 25. april er der fælles isætning af både. Fredag den 24. om eftermiddagen er reservedag. Tilmelding senest søndag 19. april gerne med forslag til tidsrum for isætning. Isætningliste kommer op på SSS-hjemmesiden og masteskuret og via mail, hvis vi har din mailadresse. Da vi gerne vil udjævne det østligste af pladsen ind mod kommunen, beder vi i modsætning til tidligere år, om at stativerne stilles på den nordlige del af pladsen, altså i første række Stativerne bedes henstillet på den østlige del af SSS-vinterpladsen senest otte dage efter isætningen, da pladsen bruges til camping og parkering ved stævner m.v fod kr fod kr. 600 Mast kr. 250 Stativ kr. 150 Betales kontant ved isætningen. Vi ser frem til dagen! Uffe Ole Tlf Tlf

10 Elpaneler Generatorer Batterier Kommunikation Navigation INSTALLATIONER SALG OG SERVICE REPARATIONER FORHANDLING AF ALLE KENDTE ELEKTRONIKMÆRKER 10

11 TAASINGE RUNDT - GNISTEN CUP 2009 Sæt X i kalenderen søndag den 17. maj kl til Taasinge Rundt GNISTEN CUP 2009 Svendborg Sunds Sejlklub afvikler forårets dejligste distancekapsejlads, 30 skønne sømil i det sydfynske øhav rundt om Tåsinge. Vi tilbyder igen i år sejlbåde uden gyldigt målebrev at deltage uden for den egentlige kapsejlads. Der dystes om flotte præmier fra GNISTEN og til den hurtigste Folkebådogså om»blåbyhus Pokalen«. Indbydelsen kan ses på og tilmelding kan ske - eller send en tilmelding med oplysninger om Skippers navn, adresse, mobil tlf.nr., gerne adr. og sejlklub. Bådtype, bådnavn, sejlnr. målebrevsnr. og DH-2007 mål. til Susanne Knutson. Rantzausmindevej 69. Svendborg Tlf senest fredag den 15. maj kl Startgebyr 100 kr pr/båd betales i stævnebureauet fra kl til 8.45 inden skippermøde kl Kapsejladsudvalg PINSETUREN TIL ÆRØSKØBING 2009 Lørdag den 30. maj sejler SSS til Ærøskøbing i pinsen. Der mødes vi lørdag eftermiddag omkring den bro, vi har fået anvist af havnen. Lørdag eftermiddag afslapning, vandretur, badning, indkøb, evt. drikke en kop kaffe med naboskibet. Sidst på eftermiddagen mødes vi og starter de medbragte grill op ved klubhuset. Der er fællesspisning ved klubhusets græsplæne eller indendørs lørdag aften. SSS sørger for grillkul. God vind Aktivitetsudvalget ADRESSEÆNDRING Husk at meddele adresseændring til klubbens kasserer. Du kan gøre dette enten ved at sende en mail til eller ved at sende din nye adresse til Svendborg Sunds Sejlklub, Rantzausmindevej 137, 5700 Svendborg 11

12 Et hav af udstyr BÅD & MOTOR Lillestrand 3 DK-5600 Faaborg Tel Østre Hougvej 118 DK-5500 Middelfart Tel Englandsvej 2 DK-5700 Svendborg Tel FIRE STÆRKE FORDELE FORRETNING Kom ind i vores store forretninger fyldt med udstyr til dig og din båd. Eller ring din bestilling til os og vi leverer med det samme. WEB-SHOP På vores web-shop med over varenr., kan man bestille online døgnet rundt. Vi levere overalt i ind- og udland. SERVICE OG MONTAGE På værkstedet foretager vi service og montering af alt maritimt udstyr. Aut. forhandler: Yanmar, Volvo Penta, Bukh, Vetus, Suzuki. EKSKLUSIV DANSK IMPORTØR AF: Eneforhandler af Beneteau Motorbåde i DK 12

13 AFTENSEJLADS 2009 Aftensejladserne med start og mål ud for Rantzausminde Havn begynder onsdag den 6. maj kl Sejladserne foregår i to starter, og der sejles mellem faste sømærker og udlagte bøjer i den vestlige del af Svendborg Sund. Sejl med om onsdagen! Alle er velkommen til at sejle med - der er plads til både den drevne kapsejler og den mere tilbagelænede tursejler. Der sejles efter DH-mål. Og der kan sejles uden målebrev. Banekort og sejladsbestemmelser udleveres ved aflevering af udfyldt tilmeldingsblanket samt 100 kr. hos dommerne i klubhuset./ dommertårnet. Sejldagene er onsdagene den 6. maj juni og 5. august - 16 september med start kl ( i september dog kl ) Aftensejladserne afsluttes med hyggeligt samvær i klubhuset»strandgården«med kaffe, brød og kagen til»aftenens sejler«. Sæt også kryds i kalenderen til Afslutningssejlads søndag d. 20 sept. kl.10 samt hyggelig frokost med medbragt madkurv. Yderligere oplysninger: Dommer Susanne tlf / Med venlig hilsen Kapsejladsudvalget SVENDBORG SUNDS SEJLKLUB Tilmelding til aftensejlads 2009 Bådtype: Bådnavn: DH mål: Ejer: Sejlklub: Sejlnr: Mobilnr.: Adr.: Sæsongebyr pr. båd Kr. 100 kontant til dommerne Underskrift 13

14 Totalleverandør af alle former for cruisingog racingsejl i avanceret design. Komplette rulle rebe systemer... Momentum standardspilere og genakere......www.mpsejl.dk Besøg vores store udstyrsforretning med udstyr til både SEJL OG MOTORBÅDE MP SEJL Ravnsøvej Risskov Tlf Englandsvej 2 Tlf.: SEJLBÅD MOTORBÅD MOTORSEJLER Professionel vejledning og hurtigere salg Markedsføring på internettet Danske og udenlandske samarbejdspartnere ØSTRE HAVNEVEJ 33 (VED K-MARINE) 5700 SVENDBORG 21 Ring og få en uforpligtende bådsnak Forsikring og finansiering

15 THOMAS JØRGENSEN OG OL 2008 Fredag den 13. marts var ca. 35 mennesker samlet på Strandgården først til en fin buffet, arrangeret af Aktivitetsudvalget, og derefter for at høre Thomas og Puk fortæller om deres oplevelser fra OL 2008 i Kina, hvor Thomas deltog som official i afviklingen af sejladserne i 470-jollen. Det blev en spændende aften med historier bagom det OL i Qiundao, vi læste om i aviserne og så på fjernsynet! På forsiden ses et andet foto af Puk og Thomas samt Thomas flotte slips! Else Lindhard Fotos taget af Susanne Knuts son 15

16 KAPSEJLADSKALENDER 2009 Sejlads Dato Klub Hvorfra Deltagere Tåsinge 17. maj SSS Rantzausminde DH 09 Rundt Havn 3. VM udtagelse maj LB Lundeborg OK Joller OK-joller Fyn Cup maj BS Bogense DH 09 Classic juni OS/KS Kerteminde DH 09 Fyn Rundt Doublehanded Østersø Regatta juni SVA Rantzausminde DH 09 + motorsejlere lystbådehavn + doublehanded Storebælt Cup 20. juni NSF Nyborg DH 09 Vresen rundt Svendborg august Sejlklubberne i Svendborg Klassiske træbåde Classic Regatta Svendborg Havn Round the Island 15. august TBL Troense DH 09 Doublehanded Øhavet Rundt TSK Gambøt Thurø Kølbåde: DH 09 august Flerskrog: LYS Storebælt Cup 22. august Sejlklubberne Korsør DH 09 Agersø Rundt ved Storebælt Hyæne Race 29. august FS Faaborg DH 09 Kvinder kølbåde TucoCup 5. september FS Faaborg DH 09 Storebælt Cup 5. september KS Kerteminde DH 09 Romsø Rundt SkarDrej 12. september BAS Ballen DH 09 Handicap september SVA Svendborg SVA lystal Kølbåde + motorsejl Rudkøbing 19. september RKS Rudkøbing Forhånd respitberegn Hovedkapsejlads Kølbåde Klubber: Thurø Sejlklub (TSK) Troense Bådelaug (TBL) Ballen Sejlklub (BAS) Svendborg Sund Sejlklub (SSS) Faaborg Sejlklub (FS) Svendborg Amatør Sejlklub (SVA) Odense Sejlklub (OS) Kerteminde Sejlklub (KS) 16

17 Seneste Program Skippermøde Starttid tilmelding udlevering Se Se tilmelding Se program Torsdag d. 7. maj 2009 Udleveres ved registrering. Bureau åbner 1. start lørdag kl kl Følg med på På skippermødet På startdagen 1. start kl kl Følg med på Se indbydelse på På startdagen 1. start kl kl juni kl På skippermødet 19. juni kl juni kl Se i SVAs klubhus Følg med på På skippermødet På startdagen Se program Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Se indbydelse Ved registrering På startdagen 1. start kl klubhuset kl Følg med på Se indbydelse på Se program Se program Følg med på På skippermødet Se program Se program Se indbydelse Se indbydels Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Følg med på Se indbydelse Se program Se program Se indbydelse På skippermødet 12. september 1. start kl kl september Udleveres på skippermødet 13. september 1. start kl Se kl Se Se På startdagen 1. start kl

18 Tlf Syning af kalecher, bompresenninger, sejl mm. Alt i reparation: fra dag til dag. Riggerværksted: mobil valse, taluritpresse mm. Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex. Forhandling af MP-sejl. Hynder FYNS SEJLSERVICE Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Fåborg Tlf.: Bil.: Medlem af Danske Arkitektvirksomheder 18

19 LÆR AT SEJLE ELLER BLIV EN BEDRE SEJLER... Vi tilbyder også i år at lære dig at sejle - eller at blive bedre til det!! Du får mulighed for at blive din egen skipper eller en god gast blive mere tryg og aktiv på sejlturen at få frisk luft og slappe af på en anden måde! Herudover tilbyder vi, at du kan deltage ved søsætning lørdag-søndag den 18./19. april og afrigning/optagning i oktober. deltage i en ugentlig undervisningssejlads deltage i Skarø-tur i juni, og tur til Troense i august. at afslutte sæsonen med den praktiske del af duelighedsprøven Du får naturligvis også mulighed for at deltage i klubbens mange øvrige arrangementer. Pris for skolesejladsen i 2009: 875 kr. Hertil skal lægges medlemskontingent - hvis du ikke er medlem af SSS i forvejen (450 kr. for en sæson) udgifter til aflæggelse af den praktiske duelighedsprøve (i 2005 kostede det 200 kr.) Sæsonen starter i uge 19 og slutter i uge 37. Vi holder sommerferie i juli måned. Vi regner med at afholde duelighedsprøve i uge 38. Sådan sejler vi: Vi sammensætter hold á tre personer med nogenlunde samme erfaringsniveau. Instruktørerne er erfarne sejlere. Vi sejler i klubbens to H-Både. Du skal selv sørge for redningsvest og passende påklædning. Har du lyst til at deltage? Så skal du blot udfylde tilmeldingsskemaet og sende eller aflevere det senest den 16. april Vi glæder os til at se dig i sejlerskolen. Peter Juhl Henrik Kiær Formand for Instruktør, Sejlklubben tlf tlf Tilmeldingsblanketten er på side 28 i klubbladet og på - Sejl med 19

20 Tlf Kontoret Østre Havnevej 16 20

21 INSTRUKTØR TIL SEJLERSKOLEN Da vi havde kanon succes sidste år, søger vi flere instruktører (og afløsere) til skolesejladsen, så vi kan forbedre og udvide dette tiltag i SSS-regi. Dette forventes af dig Her er hvad vi kan tilbyde. Lidt om undervisningen Du skal være en habil og erfaren sejler. have lyst til at komme på vandet. have lyst til at lære fra dig. have lyst til at møde nye mennesker. du lærer nogle nye sejlere at kende du kan vederlagsfrit låne sejlerskolens både, når de ikke bliver benyttet til skolesejlads - dvs. fredag, lørdag og søndag og i juli måned Vi underviser/sejler fra 1. maj til midt i september. I juli er der ingen undervisning. med hold á tre personer på nogenlunde samme niveau. i klubbens to H-både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl til ca (og evt til 18.30) efter en undervisningsplan, som instruktørerne har udarbejdet Undervisningsplanen er bygget op således, at eleverne kan gå til den praktiske del af duelighedsprøven, når sæsonen slutter. Hvad binder du dig til Du kan vælge, at undervise hele sæsonen - det er ca gange en halv sæson - forår/efterår - eller hver anden uge. som afløser for en af de faste instruktører Hvis der er en aften eller to, hvor du er forhindret i at komme til undervisningen, ringer du blot til en af vores afløsere. Vil du høre mere så ring til sejlklubbens formand Peter Juhl, tlf eller til skolebådsinstruktør Henrik Kiær tlf Eller send en til: 21

22 SALG & SERVICE B Å D E - Y A C H T - M O TO R E R - T I L B E H Ø R IMPORT og FORHANDLING af både fra 6-64 fod samt påhængsmotorer og indenbordsmotorer MARINEBUTIKKEN Alt i tilbehør og instrumenter MARINEVÆRKSTEDET Klargøring, reparation og service. ELVÆRKSTED Varmer, instrumenter og specielle el-opgaver VINTEROPBEVARING Både op til 50 fod i hal Porthusvej Svendborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag- fredag Lørdage åbent fra 1/3-1/

23 ENDNU EN OPTIMISTSÆSON FOR NICKLAS OG SEBASTIAN ER STARTET I den første marts weekend startede sejler sæsonen for Nicklas og Sebastian. Nicklas har allerede haft sin første træningsweekend, mens Sebastian venter til temperaturerne bliver lidt mildere. Sidste efterår endte med, at Sebastian blev både Klubmester i vores egen sejlklub og Fynskredsmester på C-banen. Aldrig før har jeg set ham så stolt!! Nicklas nåede sit mål og kom med på landsholdet Også her så vi stor lykke og hvor var han stolt. Han sejlede stort set hele december måned og holdte vinter pause i januar og februar måned. OCD (Optimist Sailing Team Denmark) holdt i januar en stor lejr på OURE idrætshøjskole, hvor de samlede 135 børn for samtlige Optimist hold, både Team Optimus, i hvilken Sebastian er medlem (de mindste Optimist sejler), Talentteam, de børn som netop ikke kom med på landsholdet, og landsholdet, som Nicklas er med på. Vores egen Mads Groth fra SSS var en af de dygtige trænere på lejren! Dette foregik den første weekend i januar, og børnene oplevede en hel masse den weekend. De havde både teoretisk og fysisk træning og lærte en hel masse sejler kammerater fra de andre sejlklubber at kende. Vi fik et par meget trætte børn med hjem efter dette arrangement. Nu varer det ikke længe inden vi henter vores camping vogn fra vinteropbevaringen og glæder os til at komme af sted til et hav af stævner. Selvom alt for mange ting bliver liggende derhjemme, er det en helt speciel måde at komme af sted i weekenden og være sammen med sine børn. Hvor der var alt for meget fokus på PC og playstation i vinter månederne kommer Nicklas og Sebastian til at være ud i naturen med en hel masse fysisk aktivitet, med efterfølgende hygge i vores camping vogn (uden PC/playstation). Med sejler hilsner Sabine Heide 23

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 2 juni 2008 Næste deadline 25. september 2008 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014

Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Nr. 1 Marts/April 2014 Næste deadline: 15. Juni 2014 Svendborg Sunds Sejlklub bestyrelsen 2014 På forkant Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk Kystvænget 1 5700 Svendborg Næstformand Henrik

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere