Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012"

Transkript

1 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter, og her spiller alt fra indeklima og akustik til indretning og æstetik en stor rolle. Det er en kunst for både bygherrer og rådgivere at træffe de rette valg undervejs. Sunde linjer på skoleskemaet Side 4 Arkitektur til byens småfolk Side 8-9 Oplev god akustik på TUN BYG Side 11

2 Nyt koncept: Troldtekt gør tømrere til akustik-fagmænd Lad det ringe ind til den moderne skole Kære læser velkommen i 11. udgave af Troldtekt magasinet Mindre tømrervirksomheder kan nu blive klædt på til at rådgive boligejere om god akustik også inden selve byggefasen går i gang. Det er idéen med det nye koncept Troldtekt akustik-fagmand, som Troldtekt lancerer på TUN BYG Messen finder sted i Fredericia marts. Den minimalistiske byggestil med højt til loftet og mange hårde flader har skabt et øget behov for basal rådgivning om akustik også fra håndværkerne. Derfor er det vigtigt, at tømrerne har den rette viden med i værktøjskassen, siger Bo Pedersen, salgschef i Troldtekt. Ud over at gennemgå kurser i grundlæggende akustiske begreber og korrekt montering af Troldtekt vil en akustikfagmand få adgang til markedsføringsfordele og faglige netværk. Der er et stort marked for akustikløsninger i private hjem, og vi vil gerne sikre, at alle fagmænd giver en kompetent rådgivning og udfører monteringsarbejdet professionelt, siger Bo Pedersen. Kalenderen siger nu 2012, men en del danske skolebyggerier ser ud, som om vi er mindst 20 år længere tilbage i tiden. Slitage, støv, støj og dårlig luftkvalitet præger lokalerne, og det understøtter langt fra de ambitiøse mål: At den danske folkeskole skal være blandt de bedste i verden, og at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Forhåbentlig kan rådgivere og håndværkere i de kommende år fylde ordrebogen med flere projekter inden for uddannelsessektoren. Fremrykkede offentlige investeringer for over 10 milliarder kroner i år og 8 milliarder kroner i 2013 giver i hvert fald en kærkommen håndsrækning til blandt andet skolerne. Men hvordan prioriterer man så ønskerne de steder, hvor finansieringen falder på plads? Og hvad bør arkitekter tænke ind allerede i de første skitser? Her i magasinet får du inspiration til nogle af de overvejelser, der hører til planlægningen af moderne skolearkitektur. Du kan også tage med til Nordsjælland og Nordjylland, hvor vi har besøgt et par vellykkede eksempler. Og så får du en oversigt over de områder, hvor Troldtekt bidrager til et sundere indeklima og dermed et bedre læringsmiljø. Til sidst vil jeg gerne invitere dig til at lægge vejen forbi TUN BYG i Fredericia marts. Messen er Skandinaviens førende inden for byggeri og en sjælden lejlighed til at møde mere end 200 førende leverandører af byggevarer på ét sted. Troldtekt deltager med det helt nye koncept Troldtekt akustik-fagmand, som du kan læse om i artiklen lige ved siden af. Vil du med på TUN BYG, giver vi dig gerne en gratis billet til messen. Skriv blot til God fornøjelse med magasinet! Peer Leth, adm. direktør Troldtekt A/S Troldtekt magasinet Nr. 11 Februar 2012 Udgiver Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.), Camilla Jakobsen, Uffe Lyngaae og Thomas Wilhelmsen Fotos Tommy A. Kosior: Side 3 Helene Høyer Mikkelsen: Forside, side 6-7 og side 8-9 Oplag Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Tekst & layout Publico - INEO Designlab - Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra Troldtekt A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf eller på

3 Stilstudier i godt undervisningsmiljø Hvad betyder byggeriet for indlæringen? Og hvilke områder er vigtige for et sundt indeklima? Få svarene på de næste sider, hvor du også kan se skoleeksempler på vellykket uddannelsesarkitektur. Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), tegnet af CEBRA a/s. Sæt elevernes visioner i spil Varierede landskaber med alt fra siddetrapper til sækkestole er tendensen i ny skolearkitektur. Skal det gavne læringen, må arkitekter sammen med lærere og elever forholde sig til, hvordan byggeriet skal bruges. Nutidens mantra er, at optimal læring kræver varieret arkitektur. Det oplever Malou Juelskjær, lektor i socialpsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet. Hun er følgeforsker på flere byggeprojekter og fokuserer blandt andet på arkitekters inddragelse af elever og lærere. Trenden er i dag, at man tager kvadratmeter fra klasseværelserne for at give plads til andre arbejdssteder: nicher, huler, hemse eller trapper. Men skal interiør og rum fremme læringen, må arkitekter og brugere sammen forholde sig til byggeriet både før og efter det tages i brug. Ellers er der en risiko for, at al undervisningen alligevel ender med at foregå i klasseværelserne, siger Malou Juelskjær. Malou Juelskjær oplever, at der naturligt går år, før hverdagen i et nyt byggeri foregår på undervisningens og ikke arkitekturens præmisser. Hun opfordrer til en praksis med at samle erfaringerne. For eksempel kan arkitekter efter et år tage ud til den skole, de har tegnet, for at suge stemningen ind. Hvilke områder fungerer godt? Hvilke ligger øde hen? Det fører værdifuld viden tilbage til tegnestuerne, siger hun. Saml de gode erfaringer Malou Juelskjær peger på, at eleverne bør få mulighed for at sætte ord på deres visioner for skolen, inden byggefasen går i gang. Hun siger: Det kræver måske, at de lærer om lys, lyd og materialer for at kunne tale om deres ønsker. > Læs et længere interview med Malou Juelskjær på Troldtekt magasinet nr Side 3

4 Sunde linjer på skoleskemaet Når det handler om at skabe et godt indeklima, er der mange hensyn at tage i byggeriet af den moderne skole. Her er en oversigt over tre helt centrale områder, hvor Troldtekt bidrager til et sundere miljø indendørs. LUFT LYD LYS Dårlig luft er en barriere for at lære. Derfor stiller Bygningsreglementet krav til indblæsning og udsugning i klasserum. Som noget nyt sætter reglementet desuden en grænse for mængden af CO 2 i et lokale. Troldtekt ventilation sikrer optimal luftcirkulation uden træk og støj. Ventilationen er skjult over loftet og udnytter selve loftfladen til en jævn indblæsning. Du kan læse mere om ventilationslofter på side 10 her i magasinet. Bygningsreglementets krav til efterklangstiden i skoler afhænger af det enkelte lokales størrelse og funktion. For eksempel må der i klasseværelser højst gå 0,6 sekunder, før en lyd dør ud. Og skal lokalet også bruges som skolefritidsordning, er kravet 0,4 sekunder. Korte efterklangstider kræver lydabsorberende loft- og vægbeklædning. Med sin åbne overfladestruktur er Troldtekt akustik en effektiv støjdæmper. Og med Troldtekt højttalere, der er indbyggede og skjulte i loftfladen, når pointerne ned på bageste række i både små og store lokaler. Dagslyset bør udnyttes bedst muligt i et skolebyggeri. Men også de kunstige lyskilder er vigtige for indeklimaet. I undervisningslokaler skal lysstyrken være mindst 200 lux ved borde og 500 lux på tavler. Og det er vigtigt, at hverken dagslys eller lamper blænder. Troldtekt belysning er en æstetisk enkel løsning, der giver god belysning uden at blænde. Lamperne lyser med høj frekvens og giver derfor et stabilt, behageligt lys. > Læs mere om Bygningsreglementets krav til skolebyggeri på PRODUKTEGENSKABER, DER KAN MÆRKES Indeklimamærket fra Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning, der stiller krav til produkter i deres brugsfase. Blandt de kriterier, der vurderes, er både produktets indhold af kemiske stoffer og de stoffer, produktet frigiver, også kaldet afgasning. Loftprodukter som Troldtekt er desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Efter grundige prøvninger er Troldtekt indeklimamærket i de bedste kategorier for både afgasning og partikelafgivelse. Side 4 Troldtekt magasinet nr

5 NYE CERTIFICERINGER SKRAPPE KRAV TIL DET BÆREDYGTIGE BYGGERI Green Building Council Denmark (DK-GBC) har nu valgt at læne sig op ad den tyske ordning DGNB, når det gælder certificering af bæredygtighed i dansk byggeri. DGNB Denmark, der er tilpasset danske forhold, opererer med krav, der på mange måder er skrappere end dansk lovgivning. Desuden fokuserer ordningen på nye områder som byggeriets totaløkonomi og materialernes livscyklus. DK-GBC er en uafhængig non-profit-organisation og fungerer som et uvildigt overordnet råd for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. > Læs mere på Troldtekt bidrager til et godt miljø under produktion, anvendelse og bortskaffelse. Troldtekt modtog på den baggrund Byggeriets Miljøpris i Indeklimaet har fået sin egen ABC En ny mærkningsordning fra Dansk Standard sætter et præcist mærkat på kvaliteten af et byggeris indeklima. Det kan klæde rådgivere og bygherrer på til at vurdere, hvor de især skal sætte ind, når de renoverer skoler. Tung luft, støj og lugtgener gør det sværere at lære. Blandt andet viser et studie udført på Rungsted Skole af forskere fra DTU, at elever klarer sig procent bedre, når luftkvaliteten forbedres. En ny frivillig standard for indeklimaet inddeler nye og eksisterende boliger, skoler, kontorer og institutioner i fem klasser. Klasse A++ eller A+ betyder, at et byggeri mere end opfylder kravene i Bygningsreglementet, byggeri i klasse A overholder dem, mens klasse B og C gives for utilfredsstillende eller ringe indeklima. Blandt de ni vurderingsparametre er ventilation, fugt, belysning og akustik, og ud over den samlede mærkning omfatter standarden et bogstav for hvert parameter. luft eller lys, der blænder, siger Erling Trudsø, seniorkonsulent hos Dansk Standard. I december afholdt han det første diplomkursus for kommende indeklimakonsulenter, og han vurderer, at standarden bliver et godt beslutningsværktøj i renoveringer. For eksempel kan bygherre og rådgivere indlede renoveringen af en skole med at få udarbejdet en indeklimastandard. Her vil de få overblik over, hvilke af de ni indeklimaparametre de især skal sætte ind på at forbedre. Et godt beslutningsværktøj Det massive fokus på energibesparelser og isolering har givet nogle meget tætte byggerier. Derfor er der behov for at sætte fokus på indeklimaet ikke mindst i skolerne, hvor mange børn simpelthen falder i staver, hvis der er støj, dårlig Boliger, skoler, kontorer og institutioner kan fremover få sat et mærkat på indeklimaet. Den nye ordning opererer med fem klasser, hvor A++ er bedst. > Læs et længere interview med Erling Trudsø på > Læs mere om standarden på Troldtekt magasinet nr Side 5

6 Moderne fløj huser kreative fag Et nyt kunst- og musikhus er et tydeligt signal om, at Frederiksborg Gymnasium er et toneangivende, kreativt læringssted, hvor de praktisk-musiske fag har høj prioritet. Af Helene Høyer Mikkelsen, Arkitekt MAA FREDERIKSBORG GYMNASIUM & HF BYGHERRE: Universitets- og Bygningsstyrelsen ARKITEKT: Sweco Architechts A/S INGENIØR: Bascon A/S TROLDTEKT: Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation, hvidmalet, fin struktur og med fas (K5). Modulstørrelse: 600 x 1200 mm monteret i C60-skinnesystem Side 6 Troldtekt magasinet nr

7 I Troldtekt lofterne over gangzonen er der valgt små, runde lysarmaturer. Troldtekt med integreret, skjult ventilation sikrer frisk luft i undervisningslokalerne uden træk og støj. Solgul linoleum, der er et gennemgående gulvmateriale, matcher stolene i undervisningslokalerne. Smukt beliggende ud mod Teglgård Sø i Hillerød ligger Frederiksborg Gymnasium & HF, som har uddannet en række store kulturpersonligheder med salmedigteren Thomas Kingo som den første. Og siden 2010 har kommende kreative spirer haft ekstra gode muligheder i form af et nyt, markant kunst- og musikhus, som samler de kreative fag i en selvstændig fløj nær indgangspartiet. Den er anlagt med tre etager til billedkunst og mediefag samt et selvstændigt musikhus, bundet sammen af et højt, lyst trapperum med plads til udstilling på øvre galleri. Trappen er placeret i en glasbygning, som samler bygningens to hovedkroppe, hvis mørke facadeteglsten giver tyngde og stoflighed til udtrykket. Gymnasiets ældre bygninger fra 1950 erne er ligeledes i tegl med fine detaljer, men i den nye, moderne fløj spiller teglen en helt anden rolle. Ro til undervisning Den åbne indgangsetage i den nye bygning har foyer ud mod gaden og en stor sal, egnet til auditorium eller drama. Foyeren, med et stilfuldt granitgulv, lægger ofte vægge til elevernes kreative arbejde. Trapperummets hvide flader er grafisk og inspirerende udsmykket af Kirstine Roepstorff, hvilket giver rummet en unik identitet. Solgul linoleum er nu et gennemgående gulvmateriale, der flot matcher stolene i undervisningslokalerne. Lofterne er hvidmalet Troldtekt i fin struktur med integreret, skjult ventilation. Det betyder, at frisk luft strømmer gennem nogle af pladerne og giver et behageligt indeklima uden træk eller støj. Samtidig er loftet fri for visuelt forstyrrende ventilationsarmaturer. Musikken i højsædet Musikundervisningen er samlet i en skiferklædt sidefløj koblet på 1. sal. Den mindre bygning har skæve vinkler for at skabe den rigtige akustik i rummene og er adskilt fra den øvrige fløj for at isolere lyden. Her er både indrettet et stort klasselokale og mindre øvelokaler med instrumenter. Troldtekt lofter sikrer den korrekte dæmpning af lyden, og igen er den indbyggede ventilation en fordel, fordi den er meget støjsvag. På mange måder er bygningen fint og tidssvarende indrettet til de særlige behov, de kreative fag har. Arkitekturen indvendigt er enkel og rolig med ensartede flader, der giver plads til lyd og billeder. Virkemidlerne er få med det gule gulv og store vinduespartier, som tilfører rummene foranderlighed. Stoflige flader som tegl og Troldtekt i samspil med glas er et velkendt arkitektonisk tema, der på Frederiksborg Gymnasium er meget præcist eksekveret. De mørke teglsten tilfører tyngde til den nye bygnings udtryk. Troldtekt magasinet nr Side 7

8 Arkitektur til byens småfolk Tofthøjskolen i Aalborg Kommune har udvidet med en ny bygning, der samler indskolingsbørnene og den lokale skolefritidsordning. Resultatet er børnevenlig arkitektur med små stole og højt til loftet. Af Helene Høyer Mikkelsen, Arkitekt MAA Folkeskolen i Storvorde øst for Aalborg er blevet for lille til at rumme byens stigende antal børn. Derfor har kommunen opført en bygning, der samler de yngste skolebørn og den lokale skolefritidsordning under ét tag. Indskolingsområdet består af små fløje opbygget omkring et stort indendørs torv, som er samlingssted for alle husets beboere til leg, spisning og større arrangementer. Oven over torvet er etable ret en balkon langs væggene, hvor skolebørnene kan finde ro til nærvær og fordybelse. Skolefritidsordningen er organiseret med et stort fællesrum med køkkenfaciliteter i børnehøjde og udsyn til legepladsen. Dagslys kommer dels fra store, runde ovenlys og dels fra torvet, hvor lyset strømmer ind på solskinsdage. Omkring fællesrummet er mindre aktivitetsrum fordelt til TOFTHØJSKOLEN BYGHERRE: ARKITEKT: INGENIØR: TROLDTEKT: Aalborg Kommune Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Stokvad Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S Troldtekt akustik og Troldtekt akustik Plus, hvidmalet, fin struktur med fas (K11). Modulstørrelse: 600 x 600 og 600 x 1200 mm monteret i C60-skinnesystem Side 8 Troldtekt magasinet nr

9 Trods de mange glasflader og linoleum på gulvene er akustikken velfungerende på Tofthøjskolen. Den gode lyd holder i længden Troldtekt akustik Plus kan monteres direkte på eksisterende lofter. Det gør pladen særligt velegnet til renoveringer, hvor både tid og økonomi er afgørende. Tømrervirksomheden Toppenberg H.O.K. har netop monteret akustik Plus på skolen i Storvorde og roser især produktets robusthed. for eksempel kreativt rum, stillerum og rum for de største børn. Netop ved at lade områderne for indskoling og skolefritidsordningen smelte sammen omkring torvet opnås en mere naturlig overgang midt på dagen fra skoletid til fritid. Støj ikke et problem I fritidsordningen er der samlet flere klasser og årgange, hvilket kan være en udfordring at beherske rent støjmæssigt, men med Troldtekt plader er problemet afhjulpet. Halvdelen af pladerne er varianten Troldtekt akustik Plus, der er en tolagsplade, som giver ekstra lydabsorption, og hvor arbejdsgangen ved montering er særligt let. Også på det store torv er akustikken velfungerende til trods for mange glasflader og linoleum på gulvene. Balkonen langs væggene giver en lavere loftshøjde, som virker godt over det lille køkken. Troldtekt loftet er her designet med små hvide, kvadratiske plader, der giver en fornemmelse af at være i centrum. Rummets betydning er også understreget ved brugen af orangefarvet glas ved balkonværnene og orange linoleum på væggene, fortæller arkitekt og medindehaver Kim Jensen fra Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S i Aalborg, som har været totalrådgiver på byggeriet. Plads til at være børn Den åbenhed, som kendetegner samlingstorvet, går igen i klasselokalerne til indskolingsbørnene. Her er store vinduespartier og glasdøre til det fri. En fin detalje er farvet glas anvendt i et mindre vinduesparti ved hver klasse, som lyser op, når solen skinner. Gangarealerne er friholdt garderober, så eleverne også kan arbejde her og dermed få lidt variation ind i hverdagen. Huset er med andre ord tænkt og bygget til børnenes bedste med plads til både tumult, leg og læring. Se monteringsfilm om Troldtekt akustik Plus For at sikre en optimal akustisk effekt bør Troldtekt akustikplader normalt monteres med en afstand på centimeter til det faste loft. Men er der lavt til loftet enten i bygningen eller renoveringsbudgettet er det ikke altid muligt at overholde en sådan indbygningshøjde. I disse tilfælde er Troldtekt akustik Plus en god løsning. Produktet består af en Troldtekt akustikplade med mineraluld fastgjort på bagsiden. Monteret direkte på forskalling giver Troldtekt akustik Plus næsten samme akustiske fordele som en klassisk Troldtekt akustikplade, der er monteret som nedhængt loft med bagvedliggende mineraluld. Montering uden byggerod Troldtekt akustik Plus er med andre ord meget let at montere. Med få skruer fastgøres pladerne på en træforskalling på det eksisterende loft eller også monteres de i aluskinner som frithængede loft. På den måde er det muligt at forbedre lydkvaliteten i et lokale uden at skulle igennem en større renovering med byggerod og støv til følge. Lidt afdækningsplast og et rullestillads, så er håndværkerne i gang. Bygget til et aktivt liv Tømrervirksomheden Toppenberg H.O.K. i Nørresundby har gennem tiden monteret mange akustiklofter senest på Tofthøjskolen. At bygherren valgte Troldtekt akustik Plus til skolen i Storvorde, kommer ikke bag på Søren Engesgaard, byggeleder i Toppenberg. Han roser især produktet for dets robusthed. Troldtekt producerer plader af høj kvalitet, der kan holde til lidt af hvert. Det er vigtigt på skoler og andre institutioner, hvor der er meget fysisk aktivitet. Og modsat en del andre produkter kan vi som håndværkere tage ekstra godt fat i Troldtekt pladerne under monteringen, uden de går i stykker, siger Søren Engesgaard. Scan QR-koden med kameraet på din smartphone for at se en kort monteringsfilm om Troldtekt akustik Plus. Download en gratis scanner i Apple App Store eller Android Market. Byggeleder Søren Engesgaard fra Toppenberg H.O.K. roser især Troldtekt for produktets robusthed. Side 9

10 SÅDAN FUNGERER VENTILATIONSLOFTET Troldtekt ventilation er en systemløsning udviklet specielt til komfortventilation. Løsningen leder frisk luft ind i rummet via aktive plader, som udgør procent af loftfladen uden synlige ventilationsrør og uden træk. Pladerne giver mulighed for et stort luftskifte op til otte gange i timen med temperaturer, der er 1-8 C under rumtemperaturen. Et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling. Og Troldtekt pladernes lydabsorberende egenskaber sikrer naturligvis samtidig en optimal akustik i lokalet. Frisk luft uden energispild Når ventilation er på skemaet i skolerne, går højeste karakter til den løsning, der gør luftkvaliteten acceptabel, uden at el- og varmeregningen eksploderer. 56 procent af de danske skoler har en uacceptabel luftkvalitet med for højt CO 2 -indhold i indeluften over længere perioder. Det går ud over indlæring og sygefravær hos elever og lærere. Meget ofte har skolerne kun naturlig ventilation altså manuel vinduesudluftning. Og uacceptabel luftkvalitet er mest udbredt blandt skoler i den kategori, siger adjunkt Christian Anker Hviid fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU Byg. Han afsluttede for nyligt sin ErhvervsPhD om energibesparende ventilationsteknologi hos rådgivningsvirksomheden ALECTIA. I Sverige har kun 16 procent af skolerne problemer med luftkvaliteten. Det hænger sammen med, at svenskerne siden 1990 har haft højere lovkrav til luftskiftet og det har betydet flere mekaniske ventilationsanlæg. Tag energiforbruget i skole Ifølge Elsparefonden ventilerer halvdelen af de ventilationsanlæg, som trods alt er på de danske skoler, til gengæld alt for meget. For eksempel kører de fleste om natten. Det resulterer i for høje el- og varmeregninger: Ventilationen sluger 15 procent af skolernes samlede elforbrug. Som jeg ser det, er den gode løsning et centralt eller decentralt mekanisk anlæg med et lavt energiforbrug, varmegenvinding samt filtrering, som er billigt, let at vedligeholde, støjsvagt og kan monteres uden for stor indgriben i klasselokalet. En samlet totalrenovering af skolens ventilationsanlæg og klimaskærm kan gøres for under halvanden krone per elev per dag fordelt over elevens 10 års grundskolegang, siger Christian Anker Hviid og tilføjer: Her er ventilationslofter ret geniale: Monteringen forstyrrer minimalt, og loftet fordeler den friske luft effektivt uden nogen form for træk. Desuden bidrager det meget lave tryktab fornuftigt til energibesparelsen. SPAR ENERGI MED TROLDTEKT VENTILATION For Erhvervs- og Byggestyrelsen har Christian Anker Hviid og kolleger fra DTU Byg netop kortlagt innovationen i byggekomponenter med henblik på energibesparelser. Her nævnes Troldtekt ventilation som det eneste produkt på det danske marked inden for ventilationslofter til luftfordeling. Rapporten peger på, at Troldtekt dels sparer energi ved at have et meget lavt tryktab, dels potentielt er billigere, da armaturer og en del fordelingskanaler kan spares væk. Side 10 Troldtekt magasinet nr

11 Kort og godt om Troldtekt OPLEV GOD AKUSTIK PÅ TUN BYG Cirka fagfolk ventes at lægge vejen forbi, når Fredericia Messecenter marts åbner dørene til Skandinaviens førende byggevare-fagmesse, TUN BYG Er du en af dem, der er på udkig efter inspiration til det moderne byggeri, kan du besøge Troldtekt i HAL A STAND Ud over at se forskellige akustikløsninger kan du opleve Troldtekt pladernes effekt med dine egne ører i en af standens to telefonbokse. Den ene boks er indvendigt beklædt med Troldtekt akustik, den anden med hårde materialer og forskellen er til at høre. TUN BYG blev senest afholdt i 2010, og her blev Troldtekt tildelt Byggeriets Miljøpris. > Rekvirer en gratis billet til messen ved at skrive til > Læs mere om messen på Internationale talenter dyster om Troldtekt Award Troldtekt stiller både hæder og en kontant gevinst på højkant, når danske og internationale design- og arkitektstuderende i de kommende måneder dyster om Troldtekt Award. Den åbne idékonkurrence handler om at tænke Troldtekt plader ind i den mest originale sammenhæng, som ikke nødvendigvis fokuserer på akustik. Konkurrencen blev lanceret under navnet Troldtekt prisen i 2010, men er altså i år også åben for udenlandske studerende. En dommerkomité med anerkendte arkitekter og repræsentanter fra Troldtekt vælger vinderen, der belønnes med euro. Fristen for tilmelding til Troldtekt Award er 1. april 2012, og deltagerne skal aflevere deres idéer senest 1. maj. > Følg med på Aalborg Portland nomineret til fornem miljøpris En af Troldtekts største leverandører, Aalborg Portland, blev i 2011 nomineret til EU s prestigefyldte miljøpris den såkaldte EMAS AWARD. EMAS står for Eco-Management and Audit Scheme og er et miljøledelses system, indført af EUkommissionen i Det var Aalborg Portlands Miljøredegørelse og Grønt Regnskab for 2010, der fik Miljøstyrelsen til at indstille virksomheden. Selvom det ikke blev til en pris i denne omgang for den aalborgensiske cementproducent, vidner nomineringen om et stort miljøengagement, der nu har fået international anerkendelse. I alt deltog 36 europæiske virksomheder fordelt på seks kategorier i prisuddelingen, der foregik i Krakow i Polen 17. november > Læs mere om Troldtekt og miljøet på Troldtekt magasinet nr Side 11

12 Historien om Troldtekt A/S tryk på den teknologiske udvikling KAPITEL 10: For daværende A/S L. Hammerich & Co. bliver 1990 erne et dynamisk årti, hvor produktionen optimeres, nye løsninger kommer til, og indeklima samt miljø bliver fokusområder. Fremskridtene er til at tage og føle på i årtusindets sidste tiår. De generelle teknologiske forbedringer i dansk industri og den positive kurve for byggeriet i perioden smitter gevaldigt af på produktionen i Troldhede. Det kommer blandt andet til udtryk i effektiviserede arbejdsprocesser og en ny maskinpark. Fra tunge løft til let maskinarbejde Med hjælp fra nye maskiner kan medarbejderne nu klare den håndtering af råtræ, der før bar præg af tunge løft og usunde arbejdsstillinger. Høvle, der tidligere blev betjent manuelt, er nu maskinstyrede. Og høvlet bliver der, så den gode akustik kommer ud til især skoler, industri og landbrug. L. Hammerich & Co. udvikler blandt andet akustikplader med diffus ventilation til stalde i samarbejde med Schou Ventilation. Produktet sikrer, at luftudskiftning via loft fladen sker uden træk på dyrene. Til at være i stue med I 1997 opnår Troldtekt, som det første loftprodukt, Indeklimamærket fra Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningen dokumenterer, at Troldtekt hverken afgiver skadelige partikler eller gasser, men bidrager til et godt klima inden for byggeriets mure. Og to år senere modtager L. Hammerich & Co. Midtbanks Miljøpris på kroner for arbejdet med miljøcertificering. Ringkjøbing Amts Dagblad konstaterer, at virksomheden vil bestå i det nye årtusind, fordi den har øje for den politiske forbruger, der vil købe miljørigtigt. Og det fik dagbladet ret i. Fabrikschef Klaus Jørgensen og direktør Peter Poulsen fremviser diplomet og den kugleahorn, som beviser, at L. Hammerich & Co. har modtaget Midtbanks Miljøpris. Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende produkter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Hovedproduktet er akustikplader fremstillet af naturmaterialerne træ og cement. Troldtekt anvendes til alt fra kontorbyggerier og erhverv til skoler, institutioner, idrætscentre og private boliger. Troldtekt A/S, der frem til 2010 hed L. Hammerich A/S, blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Aarhus, og virksomheden har siden 1935 produceret Troldtekt træbeton i Troldhede i det vestlige Jylland. Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg Tlf Fax PEFC/

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Troldtekt ventilation Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Ventilation skjult i akustikloftet Troldtekt ventilation giver frisk luft uden træk, støj og

Læs mere

Troldtekt. Skoler og undervisning 2. inspiration

Troldtekt. Skoler og undervisning 2. inspiration Troldtekt Skoler og undervisning 2 inspiration VUC Sønderborg: Fra traditionel skole til pulserende kraftcenter 4-5 Solbjergskolen: Lyd og luft til læring 6-7 Køge Handelsskole: Nyt rum med fleksible muligheder

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk Produktinformation Troldtekt ventilation Troldtekt Frisk luft uden træk ventilation Troldtekt ventilation Troldtekt med ventilation er en lille revolution. Systemløsningen er udviklet til komfortventilation

Læs mere

Troldtekt. God akustik Helt naturligt

Troldtekt. God akustik Helt naturligt Troldtekt God akustik Helt naturligt GYMNASTIKSAL I THORSHAVN I sammenhæng med Thorshavn stadion er bygget en rummelig og farverig gymnastiksal, tegnet af BBP Arkitekter A/S. Loftbeklædningen i Troldtekt

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt Produktinformation Troldtekt belysning Troldtekt Godt lys helt enkelt belysning Troldtekt belysning Godt lys helt enkelt Troldtekt belysning er en belysnings serie med indbygningsarmaturer specielt designet

Læs mere

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014 Styrk din forretning med digitalisering Industriens Hus, 3. april 2014 Digitale løsninger som en central del af forretningsmodellen v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker

Læs mere

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE Troldtekt Indbygget vellyd højttalere Troldtekt højttalere indbygget vellyd Troldtekt højttalere er indbyggede og skjulte i Troldtekt loftet. Ingen synlige kabinethøjttalere

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt akustik plus. Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering

Produktinformation. Troldtekt akustik plus. Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Produktinformation Troldtekt akustik plus Troldtekt akustik Plus Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Troldtekt akustik Plus Ekstra lydabsorption ideel til eftermontering Med Troldtekt akustik

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Udvikle et værktøj til at vurdere styrker og svagheder i en bygnings boværdi 9 BYBILLEDET 8 ÆLDRE-

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

Undervisnings- materiale

Undervisnings- materiale Undervisnings- materiale Mellemtrin og udskoling Arkitektur og design på Kunsten Foto af Niels Fabæk Kunsten Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om arkitektur og design på Kunsten.

Læs mere

Fremtidens skole. Vinderne

Fremtidens skole. Vinderne Fremtidens skole Vinderne Dommerne har lagt vægt på, at jeres bud på fremtidens skole er originalt, og at I kan vise, at I har tænkt over, hvordan undervisningen i skolen foregår i fremtiden. Dommerne

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project

Ryparken Lille Skole. VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø. An energy renovation project Ryparken Lille Skole VELUX ovenlysmoduler mere dagslys og sundere arbejdsmiljø An energy renovation project Fra tøj og tekstiler til dansk og matematik Nye tider for Ryparken Lille Skole Ryparken Lille

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj skole, hvor den rådgivende ingeniør fra Orbicon har anbefalet strålevarme ikke

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når du som MUSIKER mangler et øvelokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ]

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når du som MUSIKER mangler et øvelokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når du som MUSIKER mangler et øvelokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i mere end 20 år leveret

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Madglæde i gode rammer

Madglæde i gode rammer Hjemkundskab Madglæde i gode rammer Hjemkundskab er et unikt fag i folkeskolen, hvor eleverne skal lære at klare sig selv som fremtidens forbrugere. De centrale områder i faget er måltider, livskvalitet,

Læs mere

Monteringsvejledning. Troldtekt belysning Wave Montering i Troldtekt akustiklofter på C60-skinnesystem LANGSGÅENDE, ENKELTOG DOBBELTREFLEKTOR

Monteringsvejledning. Troldtekt belysning Wave Montering i Troldtekt akustiklofter på C60-skinnesystem LANGSGÅENDE, ENKELTOG DOBBELTREFLEKTOR Monteringsvejledning Troldtekt belysning Wave Montering i Troldtekt akustiklofter på C60-skinnesystem LANGSGÅENDE, ENKELTOG DOBBELTREFLEKTOR 600 eller 1200 mm Klart eller mat glas MONTERINGSSNIT AF LANGSGÅENDE

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

Produktinformation Troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation Troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation Troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik Fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx:

Du må vurdere konkret, om absorptionen er tilstrækkelig, når fx: Bilag 1 Påbud og rådgivningspåbud om akustiske forhold Dette bilag uddyber, hvornår du som tilsynsførende skal give påbud og rådgivningspåbud om de akustiske forhold i en række arbejdsrum, dvs. påbud,

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding www.aduro.dk Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere