Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012"

Transkript

1 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter, og her spiller alt fra indeklima og akustik til indretning og æstetik en stor rolle. Det er en kunst for både bygherrer og rådgivere at træffe de rette valg undervejs. Sunde linjer på skoleskemaet Side 4 Arkitektur til byens småfolk Side 8-9 Oplev god akustik på TUN BYG Side 11

2 Nyt koncept: Troldtekt gør tømrere til akustik-fagmænd Lad det ringe ind til den moderne skole Kære læser velkommen i 11. udgave af Troldtekt magasinet Mindre tømrervirksomheder kan nu blive klædt på til at rådgive boligejere om god akustik også inden selve byggefasen går i gang. Det er idéen med det nye koncept Troldtekt akustik-fagmand, som Troldtekt lancerer på TUN BYG Messen finder sted i Fredericia marts. Den minimalistiske byggestil med højt til loftet og mange hårde flader har skabt et øget behov for basal rådgivning om akustik også fra håndværkerne. Derfor er det vigtigt, at tømrerne har den rette viden med i værktøjskassen, siger Bo Pedersen, salgschef i Troldtekt. Ud over at gennemgå kurser i grundlæggende akustiske begreber og korrekt montering af Troldtekt vil en akustikfagmand få adgang til markedsføringsfordele og faglige netværk. Der er et stort marked for akustikløsninger i private hjem, og vi vil gerne sikre, at alle fagmænd giver en kompetent rådgivning og udfører monteringsarbejdet professionelt, siger Bo Pedersen. Kalenderen siger nu 2012, men en del danske skolebyggerier ser ud, som om vi er mindst 20 år længere tilbage i tiden. Slitage, støv, støj og dårlig luftkvalitet præger lokalerne, og det understøtter langt fra de ambitiøse mål: At den danske folkeskole skal være blandt de bedste i verden, og at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Forhåbentlig kan rådgivere og håndværkere i de kommende år fylde ordrebogen med flere projekter inden for uddannelsessektoren. Fremrykkede offentlige investeringer for over 10 milliarder kroner i år og 8 milliarder kroner i 2013 giver i hvert fald en kærkommen håndsrækning til blandt andet skolerne. Men hvordan prioriterer man så ønskerne de steder, hvor finansieringen falder på plads? Og hvad bør arkitekter tænke ind allerede i de første skitser? Her i magasinet får du inspiration til nogle af de overvejelser, der hører til planlægningen af moderne skolearkitektur. Du kan også tage med til Nordsjælland og Nordjylland, hvor vi har besøgt et par vellykkede eksempler. Og så får du en oversigt over de områder, hvor Troldtekt bidrager til et sundere indeklima og dermed et bedre læringsmiljø. Til sidst vil jeg gerne invitere dig til at lægge vejen forbi TUN BYG i Fredericia marts. Messen er Skandinaviens førende inden for byggeri og en sjælden lejlighed til at møde mere end 200 førende leverandører af byggevarer på ét sted. Troldtekt deltager med det helt nye koncept Troldtekt akustik-fagmand, som du kan læse om i artiklen lige ved siden af. Vil du med på TUN BYG, giver vi dig gerne en gratis billet til messen. Skriv blot til God fornøjelse med magasinet! Peer Leth, adm. direktør Troldtekt A/S Troldtekt magasinet Nr. 11 Februar 2012 Udgiver Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg J Redaktion Tina Kristensen (ansv.), Camilla Jakobsen, Uffe Lyngaae og Thomas Wilhelmsen Fotos Tommy A. Kosior: Side 3 Helene Høyer Mikkelsen: Forside, side 6-7 og side 8-9 Oplag Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Tekst & layout Publico - INEO Designlab - Forbehold Citater fra Troldtekt magasinet skal have tydelig kilde angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra Troldtekt A/S. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller idéer til indholdet i Troldtekt magasinet, er du velkommen til at kontakte Tina Kristensen på tlf eller på

3 Stilstudier i godt undervisningsmiljø Hvad betyder byggeriet for indlæringen? Og hvilke områder er vigtige for et sundt indeklima? Få svarene på de næste sider, hvor du også kan se skoleeksempler på vellykket uddannelsesarkitektur. Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), tegnet af CEBRA a/s. Sæt elevernes visioner i spil Varierede landskaber med alt fra siddetrapper til sækkestole er tendensen i ny skolearkitektur. Skal det gavne læringen, må arkitekter sammen med lærere og elever forholde sig til, hvordan byggeriet skal bruges. Nutidens mantra er, at optimal læring kræver varieret arkitektur. Det oplever Malou Juelskjær, lektor i socialpsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet. Hun er følgeforsker på flere byggeprojekter og fokuserer blandt andet på arkitekters inddragelse af elever og lærere. Trenden er i dag, at man tager kvadratmeter fra klasseværelserne for at give plads til andre arbejdssteder: nicher, huler, hemse eller trapper. Men skal interiør og rum fremme læringen, må arkitekter og brugere sammen forholde sig til byggeriet både før og efter det tages i brug. Ellers er der en risiko for, at al undervisningen alligevel ender med at foregå i klasseværelserne, siger Malou Juelskjær. Malou Juelskjær oplever, at der naturligt går år, før hverdagen i et nyt byggeri foregår på undervisningens og ikke arkitekturens præmisser. Hun opfordrer til en praksis med at samle erfaringerne. For eksempel kan arkitekter efter et år tage ud til den skole, de har tegnet, for at suge stemningen ind. Hvilke områder fungerer godt? Hvilke ligger øde hen? Det fører værdifuld viden tilbage til tegnestuerne, siger hun. Saml de gode erfaringer Malou Juelskjær peger på, at eleverne bør få mulighed for at sætte ord på deres visioner for skolen, inden byggefasen går i gang. Hun siger: Det kræver måske, at de lærer om lys, lyd og materialer for at kunne tale om deres ønsker. > Læs et længere interview med Malou Juelskjær på Troldtekt magasinet nr Side 3

4 Sunde linjer på skoleskemaet Når det handler om at skabe et godt indeklima, er der mange hensyn at tage i byggeriet af den moderne skole. Her er en oversigt over tre helt centrale områder, hvor Troldtekt bidrager til et sundere miljø indendørs. LUFT LYD LYS Dårlig luft er en barriere for at lære. Derfor stiller Bygningsreglementet krav til indblæsning og udsugning i klasserum. Som noget nyt sætter reglementet desuden en grænse for mængden af CO 2 i et lokale. Troldtekt ventilation sikrer optimal luftcirkulation uden træk og støj. Ventilationen er skjult over loftet og udnytter selve loftfladen til en jævn indblæsning. Du kan læse mere om ventilationslofter på side 10 her i magasinet. Bygningsreglementets krav til efterklangstiden i skoler afhænger af det enkelte lokales størrelse og funktion. For eksempel må der i klasseværelser højst gå 0,6 sekunder, før en lyd dør ud. Og skal lokalet også bruges som skolefritidsordning, er kravet 0,4 sekunder. Korte efterklangstider kræver lydabsorberende loft- og vægbeklædning. Med sin åbne overfladestruktur er Troldtekt akustik en effektiv støjdæmper. Og med Troldtekt højttalere, der er indbyggede og skjulte i loftfladen, når pointerne ned på bageste række i både små og store lokaler. Dagslyset bør udnyttes bedst muligt i et skolebyggeri. Men også de kunstige lyskilder er vigtige for indeklimaet. I undervisningslokaler skal lysstyrken være mindst 200 lux ved borde og 500 lux på tavler. Og det er vigtigt, at hverken dagslys eller lamper blænder. Troldtekt belysning er en æstetisk enkel løsning, der giver god belysning uden at blænde. Lamperne lyser med høj frekvens og giver derfor et stabilt, behageligt lys. > Læs mere om Bygningsreglementets krav til skolebyggeri på PRODUKTEGENSKABER, DER KAN MÆRKES Indeklimamærket fra Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning, der stiller krav til produkter i deres brugsfase. Blandt de kriterier, der vurderes, er både produktets indhold af kemiske stoffer og de stoffer, produktet frigiver, også kaldet afgasning. Loftprodukter som Troldtekt er desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Efter grundige prøvninger er Troldtekt indeklimamærket i de bedste kategorier for både afgasning og partikelafgivelse. Side 4 Troldtekt magasinet nr

5 NYE CERTIFICERINGER SKRAPPE KRAV TIL DET BÆREDYGTIGE BYGGERI Green Building Council Denmark (DK-GBC) har nu valgt at læne sig op ad den tyske ordning DGNB, når det gælder certificering af bæredygtighed i dansk byggeri. DGNB Denmark, der er tilpasset danske forhold, opererer med krav, der på mange måder er skrappere end dansk lovgivning. Desuden fokuserer ordningen på nye områder som byggeriets totaløkonomi og materialernes livscyklus. DK-GBC er en uafhængig non-profit-organisation og fungerer som et uvildigt overordnet råd for miljørigtigt og bæredygtigt byggeri. > Læs mere på Troldtekt bidrager til et godt miljø under produktion, anvendelse og bortskaffelse. Troldtekt modtog på den baggrund Byggeriets Miljøpris i Indeklimaet har fået sin egen ABC En ny mærkningsordning fra Dansk Standard sætter et præcist mærkat på kvaliteten af et byggeris indeklima. Det kan klæde rådgivere og bygherrer på til at vurdere, hvor de især skal sætte ind, når de renoverer skoler. Tung luft, støj og lugtgener gør det sværere at lære. Blandt andet viser et studie udført på Rungsted Skole af forskere fra DTU, at elever klarer sig procent bedre, når luftkvaliteten forbedres. En ny frivillig standard for indeklimaet inddeler nye og eksisterende boliger, skoler, kontorer og institutioner i fem klasser. Klasse A++ eller A+ betyder, at et byggeri mere end opfylder kravene i Bygningsreglementet, byggeri i klasse A overholder dem, mens klasse B og C gives for utilfredsstillende eller ringe indeklima. Blandt de ni vurderingsparametre er ventilation, fugt, belysning og akustik, og ud over den samlede mærkning omfatter standarden et bogstav for hvert parameter. luft eller lys, der blænder, siger Erling Trudsø, seniorkonsulent hos Dansk Standard. I december afholdt han det første diplomkursus for kommende indeklimakonsulenter, og han vurderer, at standarden bliver et godt beslutningsværktøj i renoveringer. For eksempel kan bygherre og rådgivere indlede renoveringen af en skole med at få udarbejdet en indeklimastandard. Her vil de få overblik over, hvilke af de ni indeklimaparametre de især skal sætte ind på at forbedre. Et godt beslutningsværktøj Det massive fokus på energibesparelser og isolering har givet nogle meget tætte byggerier. Derfor er der behov for at sætte fokus på indeklimaet ikke mindst i skolerne, hvor mange børn simpelthen falder i staver, hvis der er støj, dårlig Boliger, skoler, kontorer og institutioner kan fremover få sat et mærkat på indeklimaet. Den nye ordning opererer med fem klasser, hvor A++ er bedst. > Læs et længere interview med Erling Trudsø på > Læs mere om standarden på Troldtekt magasinet nr Side 5

6 Moderne fløj huser kreative fag Et nyt kunst- og musikhus er et tydeligt signal om, at Frederiksborg Gymnasium er et toneangivende, kreativt læringssted, hvor de praktisk-musiske fag har høj prioritet. Af Helene Høyer Mikkelsen, Arkitekt MAA FREDERIKSBORG GYMNASIUM & HF BYGHERRE: Universitets- og Bygningsstyrelsen ARKITEKT: Sweco Architechts A/S INGENIØR: Bascon A/S TROLDTEKT: Troldtekt akustik og Troldtekt ventilation, hvidmalet, fin struktur og med fas (K5). Modulstørrelse: 600 x 1200 mm monteret i C60-skinnesystem Side 6 Troldtekt magasinet nr

7 I Troldtekt lofterne over gangzonen er der valgt små, runde lysarmaturer. Troldtekt med integreret, skjult ventilation sikrer frisk luft i undervisningslokalerne uden træk og støj. Solgul linoleum, der er et gennemgående gulvmateriale, matcher stolene i undervisningslokalerne. Smukt beliggende ud mod Teglgård Sø i Hillerød ligger Frederiksborg Gymnasium & HF, som har uddannet en række store kulturpersonligheder med salmedigteren Thomas Kingo som den første. Og siden 2010 har kommende kreative spirer haft ekstra gode muligheder i form af et nyt, markant kunst- og musikhus, som samler de kreative fag i en selvstændig fløj nær indgangspartiet. Den er anlagt med tre etager til billedkunst og mediefag samt et selvstændigt musikhus, bundet sammen af et højt, lyst trapperum med plads til udstilling på øvre galleri. Trappen er placeret i en glasbygning, som samler bygningens to hovedkroppe, hvis mørke facadeteglsten giver tyngde og stoflighed til udtrykket. Gymnasiets ældre bygninger fra 1950 erne er ligeledes i tegl med fine detaljer, men i den nye, moderne fløj spiller teglen en helt anden rolle. Ro til undervisning Den åbne indgangsetage i den nye bygning har foyer ud mod gaden og en stor sal, egnet til auditorium eller drama. Foyeren, med et stilfuldt granitgulv, lægger ofte vægge til elevernes kreative arbejde. Trapperummets hvide flader er grafisk og inspirerende udsmykket af Kirstine Roepstorff, hvilket giver rummet en unik identitet. Solgul linoleum er nu et gennemgående gulvmateriale, der flot matcher stolene i undervisningslokalerne. Lofterne er hvidmalet Troldtekt i fin struktur med integreret, skjult ventilation. Det betyder, at frisk luft strømmer gennem nogle af pladerne og giver et behageligt indeklima uden træk eller støj. Samtidig er loftet fri for visuelt forstyrrende ventilationsarmaturer. Musikken i højsædet Musikundervisningen er samlet i en skiferklædt sidefløj koblet på 1. sal. Den mindre bygning har skæve vinkler for at skabe den rigtige akustik i rummene og er adskilt fra den øvrige fløj for at isolere lyden. Her er både indrettet et stort klasselokale og mindre øvelokaler med instrumenter. Troldtekt lofter sikrer den korrekte dæmpning af lyden, og igen er den indbyggede ventilation en fordel, fordi den er meget støjsvag. På mange måder er bygningen fint og tidssvarende indrettet til de særlige behov, de kreative fag har. Arkitekturen indvendigt er enkel og rolig med ensartede flader, der giver plads til lyd og billeder. Virkemidlerne er få med det gule gulv og store vinduespartier, som tilfører rummene foranderlighed. Stoflige flader som tegl og Troldtekt i samspil med glas er et velkendt arkitektonisk tema, der på Frederiksborg Gymnasium er meget præcist eksekveret. De mørke teglsten tilfører tyngde til den nye bygnings udtryk. Troldtekt magasinet nr Side 7

8 Arkitektur til byens småfolk Tofthøjskolen i Aalborg Kommune har udvidet med en ny bygning, der samler indskolingsbørnene og den lokale skolefritidsordning. Resultatet er børnevenlig arkitektur med små stole og højt til loftet. Af Helene Høyer Mikkelsen, Arkitekt MAA Folkeskolen i Storvorde øst for Aalborg er blevet for lille til at rumme byens stigende antal børn. Derfor har kommunen opført en bygning, der samler de yngste skolebørn og den lokale skolefritidsordning under ét tag. Indskolingsområdet består af små fløje opbygget omkring et stort indendørs torv, som er samlingssted for alle husets beboere til leg, spisning og større arrangementer. Oven over torvet er etable ret en balkon langs væggene, hvor skolebørnene kan finde ro til nærvær og fordybelse. Skolefritidsordningen er organiseret med et stort fællesrum med køkkenfaciliteter i børnehøjde og udsyn til legepladsen. Dagslys kommer dels fra store, runde ovenlys og dels fra torvet, hvor lyset strømmer ind på solskinsdage. Omkring fællesrummet er mindre aktivitetsrum fordelt til TOFTHØJSKOLEN BYGHERRE: ARKITEKT: INGENIØR: TROLDTEKT: Aalborg Kommune Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Stokvad Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S Troldtekt akustik og Troldtekt akustik Plus, hvidmalet, fin struktur med fas (K11). Modulstørrelse: 600 x 600 og 600 x 1200 mm monteret i C60-skinnesystem Side 8 Troldtekt magasinet nr

9 Trods de mange glasflader og linoleum på gulvene er akustikken velfungerende på Tofthøjskolen. Den gode lyd holder i længden Troldtekt akustik Plus kan monteres direkte på eksisterende lofter. Det gør pladen særligt velegnet til renoveringer, hvor både tid og økonomi er afgørende. Tømrervirksomheden Toppenberg H.O.K. har netop monteret akustik Plus på skolen i Storvorde og roser især produktets robusthed. for eksempel kreativt rum, stillerum og rum for de største børn. Netop ved at lade områderne for indskoling og skolefritidsordningen smelte sammen omkring torvet opnås en mere naturlig overgang midt på dagen fra skoletid til fritid. Støj ikke et problem I fritidsordningen er der samlet flere klasser og årgange, hvilket kan være en udfordring at beherske rent støjmæssigt, men med Troldtekt plader er problemet afhjulpet. Halvdelen af pladerne er varianten Troldtekt akustik Plus, der er en tolagsplade, som giver ekstra lydabsorption, og hvor arbejdsgangen ved montering er særligt let. Også på det store torv er akustikken velfungerende til trods for mange glasflader og linoleum på gulvene. Balkonen langs væggene giver en lavere loftshøjde, som virker godt over det lille køkken. Troldtekt loftet er her designet med små hvide, kvadratiske plader, der giver en fornemmelse af at være i centrum. Rummets betydning er også understreget ved brugen af orangefarvet glas ved balkonværnene og orange linoleum på væggene, fortæller arkitekt og medindehaver Kim Jensen fra Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S i Aalborg, som har været totalrådgiver på byggeriet. Plads til at være børn Den åbenhed, som kendetegner samlingstorvet, går igen i klasselokalerne til indskolingsbørnene. Her er store vinduespartier og glasdøre til det fri. En fin detalje er farvet glas anvendt i et mindre vinduesparti ved hver klasse, som lyser op, når solen skinner. Gangarealerne er friholdt garderober, så eleverne også kan arbejde her og dermed få lidt variation ind i hverdagen. Huset er med andre ord tænkt og bygget til børnenes bedste med plads til både tumult, leg og læring. Se monteringsfilm om Troldtekt akustik Plus For at sikre en optimal akustisk effekt bør Troldtekt akustikplader normalt monteres med en afstand på centimeter til det faste loft. Men er der lavt til loftet enten i bygningen eller renoveringsbudgettet er det ikke altid muligt at overholde en sådan indbygningshøjde. I disse tilfælde er Troldtekt akustik Plus en god løsning. Produktet består af en Troldtekt akustikplade med mineraluld fastgjort på bagsiden. Monteret direkte på forskalling giver Troldtekt akustik Plus næsten samme akustiske fordele som en klassisk Troldtekt akustikplade, der er monteret som nedhængt loft med bagvedliggende mineraluld. Montering uden byggerod Troldtekt akustik Plus er med andre ord meget let at montere. Med få skruer fastgøres pladerne på en træforskalling på det eksisterende loft eller også monteres de i aluskinner som frithængede loft. På den måde er det muligt at forbedre lydkvaliteten i et lokale uden at skulle igennem en større renovering med byggerod og støv til følge. Lidt afdækningsplast og et rullestillads, så er håndværkerne i gang. Bygget til et aktivt liv Tømrervirksomheden Toppenberg H.O.K. i Nørresundby har gennem tiden monteret mange akustiklofter senest på Tofthøjskolen. At bygherren valgte Troldtekt akustik Plus til skolen i Storvorde, kommer ikke bag på Søren Engesgaard, byggeleder i Toppenberg. Han roser især produktet for dets robusthed. Troldtekt producerer plader af høj kvalitet, der kan holde til lidt af hvert. Det er vigtigt på skoler og andre institutioner, hvor der er meget fysisk aktivitet. Og modsat en del andre produkter kan vi som håndværkere tage ekstra godt fat i Troldtekt pladerne under monteringen, uden de går i stykker, siger Søren Engesgaard. Scan QR-koden med kameraet på din smartphone for at se en kort monteringsfilm om Troldtekt akustik Plus. Download en gratis scanner i Apple App Store eller Android Market. Byggeleder Søren Engesgaard fra Toppenberg H.O.K. roser især Troldtekt for produktets robusthed. Side 9

10 SÅDAN FUNGERER VENTILATIONSLOFTET Troldtekt ventilation er en systemløsning udviklet specielt til komfortventilation. Løsningen leder frisk luft ind i rummet via aktive plader, som udgør procent af loftfladen uden synlige ventilationsrør og uden træk. Pladerne giver mulighed for et stort luftskifte op til otte gange i timen med temperaturer, der er 1-8 C under rumtemperaturen. Et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling. Og Troldtekt pladernes lydabsorberende egenskaber sikrer naturligvis samtidig en optimal akustik i lokalet. Frisk luft uden energispild Når ventilation er på skemaet i skolerne, går højeste karakter til den løsning, der gør luftkvaliteten acceptabel, uden at el- og varmeregningen eksploderer. 56 procent af de danske skoler har en uacceptabel luftkvalitet med for højt CO 2 -indhold i indeluften over længere perioder. Det går ud over indlæring og sygefravær hos elever og lærere. Meget ofte har skolerne kun naturlig ventilation altså manuel vinduesudluftning. Og uacceptabel luftkvalitet er mest udbredt blandt skoler i den kategori, siger adjunkt Christian Anker Hviid fra Institut for Byggeri og Anlæg på DTU Byg. Han afsluttede for nyligt sin ErhvervsPhD om energibesparende ventilationsteknologi hos rådgivningsvirksomheden ALECTIA. I Sverige har kun 16 procent af skolerne problemer med luftkvaliteten. Det hænger sammen med, at svenskerne siden 1990 har haft højere lovkrav til luftskiftet og det har betydet flere mekaniske ventilationsanlæg. Tag energiforbruget i skole Ifølge Elsparefonden ventilerer halvdelen af de ventilationsanlæg, som trods alt er på de danske skoler, til gengæld alt for meget. For eksempel kører de fleste om natten. Det resulterer i for høje el- og varmeregninger: Ventilationen sluger 15 procent af skolernes samlede elforbrug. Som jeg ser det, er den gode løsning et centralt eller decentralt mekanisk anlæg med et lavt energiforbrug, varmegenvinding samt filtrering, som er billigt, let at vedligeholde, støjsvagt og kan monteres uden for stor indgriben i klasselokalet. En samlet totalrenovering af skolens ventilationsanlæg og klimaskærm kan gøres for under halvanden krone per elev per dag fordelt over elevens 10 års grundskolegang, siger Christian Anker Hviid og tilføjer: Her er ventilationslofter ret geniale: Monteringen forstyrrer minimalt, og loftet fordeler den friske luft effektivt uden nogen form for træk. Desuden bidrager det meget lave tryktab fornuftigt til energibesparelsen. SPAR ENERGI MED TROLDTEKT VENTILATION For Erhvervs- og Byggestyrelsen har Christian Anker Hviid og kolleger fra DTU Byg netop kortlagt innovationen i byggekomponenter med henblik på energibesparelser. Her nævnes Troldtekt ventilation som det eneste produkt på det danske marked inden for ventilationslofter til luftfordeling. Rapporten peger på, at Troldtekt dels sparer energi ved at have et meget lavt tryktab, dels potentielt er billigere, da armaturer og en del fordelingskanaler kan spares væk. Side 10 Troldtekt magasinet nr

11 Kort og godt om Troldtekt OPLEV GOD AKUSTIK PÅ TUN BYG Cirka fagfolk ventes at lægge vejen forbi, når Fredericia Messecenter marts åbner dørene til Skandinaviens førende byggevare-fagmesse, TUN BYG Er du en af dem, der er på udkig efter inspiration til det moderne byggeri, kan du besøge Troldtekt i HAL A STAND Ud over at se forskellige akustikløsninger kan du opleve Troldtekt pladernes effekt med dine egne ører i en af standens to telefonbokse. Den ene boks er indvendigt beklædt med Troldtekt akustik, den anden med hårde materialer og forskellen er til at høre. TUN BYG blev senest afholdt i 2010, og her blev Troldtekt tildelt Byggeriets Miljøpris. > Rekvirer en gratis billet til messen ved at skrive til > Læs mere om messen på Internationale talenter dyster om Troldtekt Award Troldtekt stiller både hæder og en kontant gevinst på højkant, når danske og internationale design- og arkitektstuderende i de kommende måneder dyster om Troldtekt Award. Den åbne idékonkurrence handler om at tænke Troldtekt plader ind i den mest originale sammenhæng, som ikke nødvendigvis fokuserer på akustik. Konkurrencen blev lanceret under navnet Troldtekt prisen i 2010, men er altså i år også åben for udenlandske studerende. En dommerkomité med anerkendte arkitekter og repræsentanter fra Troldtekt vælger vinderen, der belønnes med euro. Fristen for tilmelding til Troldtekt Award er 1. april 2012, og deltagerne skal aflevere deres idéer senest 1. maj. > Følg med på Aalborg Portland nomineret til fornem miljøpris En af Troldtekts største leverandører, Aalborg Portland, blev i 2011 nomineret til EU s prestigefyldte miljøpris den såkaldte EMAS AWARD. EMAS står for Eco-Management and Audit Scheme og er et miljøledelses system, indført af EUkommissionen i Det var Aalborg Portlands Miljøredegørelse og Grønt Regnskab for 2010, der fik Miljøstyrelsen til at indstille virksomheden. Selvom det ikke blev til en pris i denne omgang for den aalborgensiske cementproducent, vidner nomineringen om et stort miljøengagement, der nu har fået international anerkendelse. I alt deltog 36 europæiske virksomheder fordelt på seks kategorier i prisuddelingen, der foregik i Krakow i Polen 17. november > Læs mere om Troldtekt og miljøet på Troldtekt magasinet nr Side 11

12 Historien om Troldtekt A/S tryk på den teknologiske udvikling KAPITEL 10: For daværende A/S L. Hammerich & Co. bliver 1990 erne et dynamisk årti, hvor produktionen optimeres, nye løsninger kommer til, og indeklima samt miljø bliver fokusområder. Fremskridtene er til at tage og føle på i årtusindets sidste tiår. De generelle teknologiske forbedringer i dansk industri og den positive kurve for byggeriet i perioden smitter gevaldigt af på produktionen i Troldhede. Det kommer blandt andet til udtryk i effektiviserede arbejdsprocesser og en ny maskinpark. Fra tunge løft til let maskinarbejde Med hjælp fra nye maskiner kan medarbejderne nu klare den håndtering af råtræ, der før bar præg af tunge løft og usunde arbejdsstillinger. Høvle, der tidligere blev betjent manuelt, er nu maskinstyrede. Og høvlet bliver der, så den gode akustik kommer ud til især skoler, industri og landbrug. L. Hammerich & Co. udvikler blandt andet akustikplader med diffus ventilation til stalde i samarbejde med Schou Ventilation. Produktet sikrer, at luftudskiftning via loft fladen sker uden træk på dyrene. Til at være i stue med I 1997 opnår Troldtekt, som det første loftprodukt, Indeklimamærket fra Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningen dokumenterer, at Troldtekt hverken afgiver skadelige partikler eller gasser, men bidrager til et godt klima inden for byggeriets mure. Og to år senere modtager L. Hammerich & Co. Midtbanks Miljøpris på kroner for arbejdet med miljøcertificering. Ringkjøbing Amts Dagblad konstaterer, at virksomheden vil bestå i det nye årtusind, fordi den har øje for den politiske forbruger, der vil købe miljørigtigt. Og det fik dagbladet ret i. Fabrikschef Klaus Jørgensen og direktør Peter Poulsen fremviser diplomet og den kugleahorn, som beviser, at L. Hammerich & Co. har modtaget Midtbanks Miljøpris. Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende produkter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Hovedproduktet er akustikplader fremstillet af naturmaterialerne træ og cement. Troldtekt anvendes til alt fra kontorbyggerier og erhverv til skoler, institutioner, idrætscentre og private boliger. Troldtekt A/S, der frem til 2010 hed L. Hammerich A/S, blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Aarhus, og virksomheden har siden 1935 produceret Troldtekt træbeton i Troldhede i det vestlige Jylland. Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg Tlf Fax PEFC/

Troldtekt. Skoler og undervisning 2. inspiration

Troldtekt. Skoler og undervisning 2. inspiration Troldtekt Skoler og undervisning 2 inspiration VUC Sønderborg: Fra traditionel skole til pulserende kraftcenter 4-5 Solbjergskolen: Lyd og luft til læring 6-7 Køge Handelsskole: Nyt rum med fleksible muligheder

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010 Nr. 7 Marts 2010 Troldtektmagasinet Byggeri til børn er ingen barneleg TEMA: Offentlige investeringer for et tocifret milliardbeløb vil i de kommende år løfte kvaliteten i blandt andet daginstitutionerne.

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011 Nr. 10 November 2011 Troldtektmagasinet Alment er attraktivt TEMA: Store renoveringer og visionært nybyggeri er på dagsordnen i landets almene boligorganisationer. Målet er at tilbyde et godt og bæredygtigt

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Troldtekt i privaten. Den gode lyd finder hjem. Et hjem med identitet side 9 >

Troldtekt i privaten. Den gode lyd finder hjem. Et hjem med identitet side 9 > Troldtekt i privaten Den gode lyd finder hjem Et hjem med identitet side 9 > Et sanseligt sted for generationer 4/5 Arkitektens førstevalg 6/7 Et overbevisende resultat 8/9 En erfaren fan 10/11 Harmonisk

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

TØMRER ENERGIRENOVERING

TØMRER ENERGIRENOVERING TØMRER ENERGIRENOVERING VI KAN MERE END AT RENOVERE DIT HUS STB BYGs Tømrerafdeling har ikke bare de rigtige håndværkere, men også et stærkt hold af byggeledere til at styre byggeprocessen for dig, fra

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008 Nr. 2 februar 2008 Troldtektmagasinet God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik

Læs mere

inspiration Troldtekt Skoler og undervisning En åben skole med klar identitet side 4 >

inspiration Troldtekt Skoler og undervisning En åben skole med klar identitet side 4 > Troldtekt Skoler og undervisning inspiration En åben skole med klar identitet side 4 > Nordbyskolen: En åben skole med klar identitet 4-6 Nørre Aaby Skole: Et nyt ansigt 7 Lisbjergskolen: Ny by ny skole

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTIV FRA NORD - ØST PERSPEKTIV FRA SYD - VEST www.xbo.

sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTIV FRA NORD - ØST PERSPEKTIV FRA SYD - VEST www.xbo. sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 1 PERSPEKTI FRA NORD - ØST PERSPEKTI FRA SYD - EST sagsnr. 804-6004 Gyvelvej 30, 9400 Nørresundby 19. maj 2011 planche 2 N Nyt toilet/bad

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Dansk kvalitet når det er bedst

Dansk kvalitet når det er bedst Dansk byggeri Organiserede håndværkere Danske arbejdspladser HHM gør jeres boligdrøm til virkelighed HHM bygger huse, der passer til den familie, der skal bo der og vi har bygget lige så mange forskellige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere