Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

2 Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder.

3 Bang & Olufsen AudioVisual a/s Bang & Olufsen AudioVisual udvikler, producerer, markedsfører og distribuerer vores audio- og videoprodukter. Derfor vil forretningsenheden også i de kommende år stå for langt den største del af omsætningen og indtjeningen i Bang & Olufsen koncernen. Til indtjeningen bidrager såvel nye unikke koncepter som opdatering af velkendte succes-produkter. Ved mødet med begge kategorier skal kunderne opleve, at produkterne fra AudioVisual overgår deres forventninger. Både når det gælder levetid, designsprog og brugervenlighed. En stor udfordring er selvsagt de mange teknologier, verden vågner til hver morgen. Der skal træffes valg og ikke mindst fravalg så vi med den rigtige timing udnytter de rigtige teknologier. Ikke på teknologiens præmisser, men på kundernes. Bang & Olufsen AudioVisual vil fortsætte den distributionsstrategi, der gennem de seneste år har bevist sit værd. Antallet af velplacerede og velbemandede B1- forretninger og shop-in-shops skal øges verden over, og den enkelte forhandler skal forsynes med det bedst mulige grundlag for omsætningsvækst. Til dette grundlag hører udover en stærk produktportefølje også en målrettet markedsføringsindsats. På samtlige, væsentlige europæiske markeder, i USA og Japan har Bang & Olufsen AudioVisuals datterselskaber ansvaret for udbygningen af distributionen, og for nylig er der i Singapore etableret et regionskontor for den asiatiske region. Herudover opererer en lang række ene-importører for koncernen i oversøiske markeder.

4 Bang & Olufsen Telecom a/s Bang & Olufsen Telecom har ansvaret for udvikling og salg af nye telefonikoncepter. Og befinder sig således i et udfordrende univers, hvor nye teknologier kommer til i samme hast som de eksisterende modnes. Samtidig med, at internet har sat en ny agenda for vores måde at kommunikere med hinanden på. Opgaven for Telecom er at udvikle telefoni-koncepter, som på samme tid overrasker og skaber mening og orden i forbrugerens hverdag. Uanset om han eller hun befinder sig hjemme eller på kontoret. Teknologi for teknologiens skyld har således ingen relevans. Tværtimod skal Telecom foretage en række fravalg på kundernes vegne og sætte brugervenligheden i højsædet. Telecoms koncepter forhandles dels i den traditionelle Bang & Olufsen distribution, dels i teleforretninger. Og en væsentlig udfordring for selskabet består i at etablere nye samarbejdsaftaler med stærke distributører. Sådan som det senest er kommet til udtryk i den trådløse BeoCom 2, der repræsenterer såvel intelligente funktioner som et udfordrende designsprog.

5 Bang & Olufsen New Business a/s Bang & Olufsen er omsætningsmæssigt blandt verdens største producenter af højttalere, og vores formåen på akustik-området er udviklet, cementeret og dokumenteret gennem hele virksomhedens liv. På denne platform er det opgaven for Bang & Olufsen New Business at videreudvikle akustik-kompetencerne og sikre, at de forretningsmæssigt udnyttes optimalt. Dels ved at fastholde og dyrke vores marked for højttalere til private forbrugere. Dels ved at gå ind på helt nye områder som eksempelvis højttalere til professionelle lydstudier og audiosystemer til biler (in car entertainment). Ved at finde vej til de professionelle lydstudier åbnes ikke blot en ny forretningsmulighed. Der skabes også fortjent opmærksomhed om vores akustiske kompetencer. En opmærksomhed, som kan få en positivt afsmittende effekt på markedet for højttalere til hjemmet. Også Bang & Olufsens tilstedeværelse i bilen kan have betydning for såvel forretningen som brandet. En række gennembruds-patenter på akustik-området bidrager til at give os det nødvendige afsæt for at gå ind i nye partnerskaber og nye distributionskanaler. Og dermed skabe nye forretningspotentialer.

6 Bang & Olufsen Multimedia a/s Forretningsenheden Multimedia fokuserer Bang & Olufsens indsats inden for multimedie- og internetrelaterede produkter. Med lanceringen af BeoPlayer en digital musikafspiller til pc en tog Bang & Olufsen et væsentligt skridt ind i den virtuelle verden. Dette følges op af BeoLink PC2, der gør det muligt at lytte til computerens MP3-filer på Bang & Olufsen anlæg hvor som helst i hjemmet. Sideløbende med udviklingen af nye, selvstændige produkter, vil Bang & Olufsen Multimedia i det kommende år udvikle og integrere multimedia-anvendelse i de øvrige forretningsenheders produkter. Multimedia vil således fungere som lead-house, når det gælder web-enabling af såvel audio- som video- og telefoniprodukter. Også et fysisk produkt til afspilning af de musikfiler, man downloader ved hjælp af BeoPlayer, er på vej. Lille og robust er BeoSound 2 skabt til lommen, til folk i bevægelse.

7 Bang & Olufsen Operations a/s Bang & Olufsen Operations udgør den produktions-, indkøbs- og logistikmæssige platform for de øvrige forretningsenheder. Operations er den forretningsenhed, der med sine kompetencer inden for professionel produktion og kvalitetssikring bærer produkterne gennem fabrikationen og ud til kunden. Dermed bliver der frigjort kræfter i de øvrige selskaber. Kræfter som så i stedet kan anvendes til den innovation, udvikling og nytænkning, der er fundamentalt vigtig for alle selskaber i Bang & Olufsen koncernen. Som samarbejdspartner for de øvrige selskaber skal Operations til enhver tid kunne konkurrere med de bedste virksomheder på området. På kvalitet såvel som på cost effektivitet. Samtidig skal Operations sikre, at der i produktion og proces konsekvent arbejdes på at opnå øget profitabilitet.

8 Bang & Olufsen Medicom a/s Intelligent medicinsk udstyr er overskriften på de produkter, der udvikles og produceres af Bang & Olufsen Medicom. Kunderne er farmaceutiske og diagnostiske virksomheder, som hos Medicom får adgang til såvel et kvalitetsoptimeret produktionsapparat som kompetencer inden for design, brugervenlighed og integreret produktudvikling. En omfattende innovationsorienteret viden med tilhørende internationale patenter inden for områderne Intelligent Drug Administration og Intelligent Acoustic Diagnostics bidrager til at gøre Medicom til en attraktiv partner. I de kommende år vil Medicom fortsat udvikle nye koncepter baseret på Bang & Olufsens kernekompetencer. Og selskabet vil i samarbejde med sine partnere åbne for nye forretningsområder. Bang & Olufsens tradition for at sætte individet i centrum med kvalitetsprodukter, der udfordrer det konventionelle, er en stærk og troværdighedsskabende platform for Medicom. Og selskabets udviklingsarbejde bidrager til Bang & Olufsen med såvel nye kompetencer som nye forretningsmuligheder.

9 Bang & Olufsen PowerHouse a/s Bang & Olufsen PowerHouse, der har til huse i Kgs. Lyngby med Danmarks Tekniske Universitet som nabo, har til opgave at udvikle forretningspotentialet for ICEpower-teknologien. Udviklingsaktiviteterne er inddelt i tre hovedområder: En portefølje af standardprodukter til såvel det professionelle audiomarked som til markedet for audioudstyr til private forbrugere. Den første serie af modulære forstærkerkomponenter er sat i produktion. Kundespecificerede system-produkter. På dette område er flere udviklingsprojekter sat i gang. Udviklingsaktiviteterne følges op med en intensiv salgsindsats på de tre forventede hovedmarkeder, nemlig USA, Japan og Europa. Tilsammen skal udviklings- og markedsføringsindsatsen manifestere ICEpower som den førende teknologi på forstærkerområdet og derigennem cementere et solidt forretningsfundament for PowerHouse. Partneralliancer af den type, der forhandles med Sanyo Electric Co. Ltd. I alliancen skal PowerHouse levere teknologi, viden, udviklingssupport og patentrettigheder, mens Sanyo skal levere bl.a. produktion, markedsføring og salg af produkterne.

10 Beretning og regnskab 2000 / 2001

11 21 Meddelelser til Københavns Fondsbørs 22 Selskabets adresse, finanskalender mv. 24 Koncernoversigt (ny struktur) 26 Koncernoversigt (gammel struktur) 28 Struktur og ledelse 29 Ledelseshverv i andre danske virksomheder 31 Hoved- og nøgletal 33 Aktionærforhold 35 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen 37 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s 42 Beretning for Bang & Olufsen Telecom a/s 43 Beretning for Bang & Olufsen New Business a/s 44 Beretning for Bang & Olufsen Multimedia a/s 45 Beretning for Bang & Olufsen Medicom a/s 46 Beretning for Bang & Olufsen PowerHouse a/s 47 Det nye regnskabsår 2001/02 49 Regnskabsberetning 52 Underskrifter og revisionspåtegning 55 Anvendt regnskabspraksis 59 Resultatopgørelse 60 Balance 63 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 76 Regnskabssammendrag

12 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i regnskabsåret 2000/01 På generalforsamlingen 22. september blev det vedtaget at udbetale udbytte med 6,00 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Selskabet fik på generalforsamlingen fornyet bemyndigelsen til opkøb af indtil 10 procent af selskabets aktiekapital i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato. Bestyrelsesmedlemmerne Jan Gesmar- Larsen og Lars Brorsen, der var på valg, blev begge genvalgt. Generalforsamlingen vedtog at ændre selskabets formålsbestemmelse til: Selskabets formål, som ejer af varemærket Bang & Olufsen, er i første række at eje aktier i datterselskaber samt udøve stemmeretten herpå foruden andre aktionærrettigheder, hvad enten der er tale om helt eller delvist ejede datterselskaber, samt stille de tjenesteydelser til rådighed for datterselskaberne, som bestyrelsen skønner formålstjenlige. Selskabets formål er endvidere direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Generalforsamlingen besluttede endvidere, at ændre selskabets navn fra Bang & Olufsen Holding a/s til Bang & Olufsen a/s. Tilfredsstillende første kvartal I oktober kom regnskabsmeddelelsen for første kvartal. Her meddelte Bang & Olufsen blandt andet til Københavns Fondsbørs, at omsætningen i regnskabsårets første kvartal ligger over sidste års niveau, hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i selskabet Bang & Olufsen AudioVisual a/s. På de enkelte markeder er der fremgang i blandt andet USA og Frankrig, mens Danmark og Schweiz som helhed udvikler sig utilfredsstillende. Vedrørende forventninger til hele året skrev Bang & Olufsen, at der forventes en vækst på cirka 10 procent og en indtjening på cirka 360 mio. DKK. En indtjening hvoraf der investeres 50 mio. DKK i øgede udviklingsomkostninger til nye aktiviteter, heraf 40 mio. DKK i Bang & Olufsen Multimedia. Koncerndirektør fratrådte Den 8. december meddelte Bang & Olufsen Københavns Fondsbørs, at koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen har opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af februar Forventninger fastholdtes For hele året forventer vi et ordinært resultat før skat, der vil være på niveau med sidste år, efter der er investeret kraftigt i de nye forretningsområder, baseret på udviklingen til dato. Sådan skrev Bang & Olufsen i forbindelse med udsendelsen af halvårsmeddelelsen den 24. januar. I meddelelsen fortalte Bang & Olufsen blandt andet, at omsætningen i koncernen er vokset med 4 procent i forhold til første halvår 1999/00. Desuden nævnes det, at der i halvåret er investeret 17 mio. DKK i nye forretningsområder, blandt andet Multimedia, PowerHouse og Car Entertainment. Hovedtallene i halvårsmeddelelsen fortæller om et resultat på linje med første halvår 1999/00. Det ordinære resultat før skat er marginalt bedre, men i overensstemmelse med de forventninger, der er givet udtryk for tidligere på året. I Bang & Olufsen AudioVisual a/s er det ordinære resultat steget med 23 procent. Om Bang & Olufsen a/s (tidligere Bang & Olufsen Holding a/s) konkluderedes det, at resultatet er på linje med de forventninger, der er givet udtryk for i de to seneste regnskabsmeddelelser. Samtidig forventes det, at væksten i såvel omsætningen som indtjeningen primært vil finde sted i andet halvår. Udviklingen i Danmark viser et fald. Først og fremmest fordi audio/video markedet som helhed kun oplever vækst i lavprissegmentet. Tyskland må atter notere nedgang i multibrand-butikkerne. I USA, Holland og Expansion Markets er der tale om markant omsætningsfremgang, mens blandt andet Spanien, England og Frankrig har haft pæn fremgang, hed det endvidere i regnskabsmeddelelsen. Medio januar 2001 har Bang & Olufsen åbnet 46 nye B1 butikker, hvilket har øget antallet af B1 butikker til 490 world-wide. De rene B1 butikker har 48 procent af totalomsætningen, skrev Bang & Olufsen. Om Bang & Olufsen Telecom meddeltes det, at omsætningen i første halvår blev 75 mio. DKK dårligere end i samme periode sidste år. Nedgangen skyldes blandt andet forsinkelsen af den trådløse telefon, BeoCom 2. Distributionsstrategien vil blive fortsat efter samme mønster, men med øget fokus på salg i alternative kanaler. Bang & Olufsen Medicom a/s kunne meddele, at selskabet i de seneste år har udviklet og ekspanderet et samarbejde med AstraZeneca, en af verdens førende lægemiddelvirksomheder. Udviklingen i Bang & Olufsen Medicom a/s følger planerne, ligeledes meddeltes det, at selskabet forventer et resultat på niveau med sidste år. 21

13 Om Bang & Olufsen PowerHouse hed det: Ved årsskiftet flytter PowerHouse til Lyngby for blandt andet at intensivere samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet. Adskillige nøglekunder har besluttet at anvende ICEpower til aktive højttalere og forstærkere. Ny koncernchef 15. marts skrev Bang & Olufsen til Københavns Fondsbørs, at Torben Ballegaard Sørensen med virkning fra 1. juli 2001 er ansat som koncernchef. Torben Ballegaard Sørensen afløser Anders Knutsen, der allerede forrige år meddelte bestyrelsen, at han ønskede at forlade stillingen som koncernchef senest i Nedjustering til årets resultat Bang & Olufsen a/s nedjusterer forventningerne til årets resultat, sådan hed det i en meddelelse til Københavns Fondsbørs 5. april. Baggrunden er fortsat afmatning i salget i USA og begyndende afmatning på visse europæiske markeder. På den baggrund må Bang & Olufsen i tredje kvartal i år notere et resultat, der ligger cirka 35 mio. DKK under samme periode sidste år. Vi forventer nu et resultat før skat i intervallet mio. DKK efter der er investeret i størrelsesordenen 40 mio. DKK i nye forretningsområder, hed det endvidere i meddelelsen. Højt investeringsniveau Den 18. april skrev Bang & Olufsen i kvartalsmeddelelsen for tredje kvartal, at det høje investeringsniveau i såvel nye forretningsområder som distributionsog markedsudvikling vil blive fatsholdt. Angående hovedtallene fortaltes det, at resultatet af den primære drift er faldet fra 269 mio. DKK til 253 mio. DKK i Bang & Olufsen a/s. Det ordinære resultat før skat blev på 214 mio. DKK eller 37 mio. DKK mindre end året før. Det skyldes primært tre forhold: En øget international afmatning. Tab på etablering af egne retailbutikker i USA som følge af afmatningen. Et markant fald i salget af telefoner. Angående forventningerne til hele året skrev Bang & Olufsen: På baggrund af den konstaterede afmatning på en række betydningsfulde markeder og usikkerheden om, hvorvidt afmatningen vil brede sig eller forstærkes, forventer Bang & Olufsen et ordinært resultat for hele året i intervallet mio. DKK, efter der er investeret i størrelsesordenen mio. DKK i nye forretningsområder. Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium Miljøredegørelse kan rekvireres ved henvendelse til Informationsafdelingen, telefon Adresse mv. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, DK-7600 Struer Telefon , telefax , website: Finanskalender 2001 Torsdag, den 9. august, Årsregnskab (2000/01) Fredag, den 7. september, Generalforsamling Mandag, den 22. oktober, Kvartalsregnskab (1. kvartal 2001/02) 2002 Onsdag, den 16. januar, Halvårsregnskab (2001/02) Onsdag, den 17. april, Kvartalsregnskab (3. kvartal 2001/02) Onsdag, den 14. august, Årsregnskab (2001/02) 22 23

14 Koncernoversigt (ny struktur) Bang & Olufsen Scandinavia a/s ** Kalvebod Brygge 43, 1560 København V. Direktør: Lars Kirstein Andersen Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikling og salg af Bang & Olufsens audio/video produkter med fokus på den globale distributionsudvikling. Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.H. Rudolf-Diesel-Strasse 8, Gilching Direktør: Peter Dalm Bang & Olufsen Danmark a/s** Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer Direktør: Erik Wamberg Bang & Olufsen AS Øvre Torggate 18, 3007 Drammen, Norge Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen a/s Brand building, koncernstabsfunktioner. Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler og markedsfører nye telefonikoncepter, der dynamisk vil indgå i hjemmets elektroniske kommunikation. Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen Multimedia a/s 100 % ejet Kontinuerlig udvikling af koncernens overordnede netkompetencer. Bang & Olufsen PowerHouse a/s 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen France S.A. 141 rue Jules Guesde, Levallois-Perret Direktør: Elisabeth Sandager Bang & Olufsen United Kingdom Ltd. UNIT 630, Wharfdale Road, Winnersh Triangle, Berkshire RG41 5TP Direktør: Derek Mottershead S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V. Heide 9, 1780 Wemmel Direktør: Peter Sommer Bang & Olufsen Italia S.p.A. Via Meravigli 2, Milano Direktør: Francesco Canale Bang & Olufsen AG Grindelstrasse 15, 8303 Bassersdorf, Schweiz Direktør: Heinz Müller Bang & Olufsen Svenska AB Gullbergs Strandgata 4, Göteborg Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen Operations a/s 100 % ejet Varetager indkøb, produktion og logistik for Bang & Olufsen koncernen. Bang & Olufsen Espana S.A. Avenida Europa 2, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid Direktør: Alberto De Lucio Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet i samarbejde med såvel eksisterende som nye partnere. Bang & Olufsen Ges.m.b.H. Hietzinger Kai 137A, 1130 Wien, Østrig Direktør: Gernot Timmermann Bang & Olufsen America Inc. 780 West Dundee Road, Arlington Heights, IL Direktør: Ole Bek Bang & Olufsen Japan K. K. Shiba Boat Building 9th floor, , Shipa, Minato-Ku, Tokyo Direktør: Lars Myrup * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. ** Registrerede binavne under Bang & Olufsen AudioVisual a/s. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget. Bang & Olufsen Asia Pte Ltd. 23, Ubi Road 4, 5th floor, Olympia Industrial Building, Singapore Direktør: Lars Flyvholm 24 25

15 Koncernoversigt (gammel struktur, hvorefter der er aflagt regnskab pr. 31. maj 2001) Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører audio-video produkter, der distribueres gennem datterselskaber og eneimportører verden over. 13 salgs-datterselskaber (se koncernoversigt ny struktur side 25) Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører telekommunikationsprodukter og tilbehør. Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen PowerHouse ApS 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet. * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget

16 Struktur og ledelse Ledelseshverv i andre danske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber Selskab Bestyrelse Direktion Bang & Olufsen a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Adm. direktør Lars Brorsen Produktionsmedarbejder Joe Davies* Adm. direktør Jan Gesmar-Larsen Direktør Peter Leschly Direktør Torsten Erik Rasmussen Chef, Diabetes Business Unit, Jan Henning Simonsen* Smed Garry Merrild Vestergaard* Bang & Olufsen AudioVisual a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Direktør Peter Leschly Ann-Charlott Fischer Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Karsten Okholm Larsen Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Telecom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Peter Eckhardt (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Ann-Charlott Fischer Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen New Business a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Jens Peter Zinck (adm.) Struer. (100 % ejet) Fabrikschef Flemming Møller Pedersen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen Multimedia a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Poul Henrik Søjberg (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Peter Petersen Cvr. nr Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Operations a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) John Bennett-Therkildsen (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Karsten Okholm Larsen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Hofjægermester Peter Skak Olufsen A/S Fiil-Sø Hunsballe Frø A/S A/S Jydsk Landvinding Holli Frø A/S Plantningsselskabet Steen Blicher A/S Jyllands-Posten A/S Adm. direktør Jørgen Worning Bryggerigruppen A/S Chr. Hansens Laboratorium A/S Ejendomsaktieselskabet af 3/ Incentive A/S Nuuk Imeq A/S Albani Bryggerierne A/S Direktør Peter Leschly Cimbria A/S Jernstøberiet Dania A/S Sahva A/S Team Hyldahl A/S Tinglev Elementfabrik A/S Trelleborg Hadsten A/S KPC-Holding A/S Multicept A/S SDC DanDisc a/s Agramkow A/S ALO Danmark A/S Dansk Formpladeindustri A/S DPL Invest A/S Feltwave A/S Omada A/S JKE Design A/S Direktør Torsten E. Rasmussen Bruhn Holding ApS Coloplast A/S JAI A/S Morgan Management ApS Vola A/S Best Buy Group A/S Uni-Chains A/S Bekaert Variant Handling Systems A/S Vest-Wood A/S Vestas Wind Systems A/S A/S Det Østasiatiske Kompagni TK Development A/S NatImmune A/S CPD Invest A/S Amadeus Invest A/S Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Radiometer A/S SimCorp A/S Purup-Eskofot A/S Koncerndirektør Peter Thostrup Osteometer Biotech A/S CCBR A/S Bang & Olufsen Medicom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Henrik Kagenow (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen PowerHouse a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Jørgen Johansen (adm.) Lyngby-Tårbæk. (76.4 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Direktør Karsten Nielsen Adm. direktør Poul Henrik Søjberg * Medarbejdervalgte Hovedbankforbindelse for alle selskaber Danske Bank Revision for alle selskaber PricewaterhouseCoopers DELOITTE & TOUCHE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 28 29

17 Hoved- og nøgletal Resultat af primær drift mio. DKK Koncern (mio. DKK) 1996/ / / / /01 Cash flow mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat - 75 (63) 20 - Årets resultat Resultat efter skat og minoritetsandele Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser Årets cash flow 64 (148) (356) 19 (157) 0 Beskæftigelse Antal medarbejdere ved årets udgang Forrentning af egenkapital % /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % Forrentning af egenkapital, % Likviditetsgrad Selvfinansieringsgrad, % Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Price/earnings Børskurs/indre værdi Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Parentes angiver negativt fortegn Ved beregningen af nøgletal er regnereglerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Ved beregning af ordinært resultat efter skat er der korrigeret for minoritetsandele heraf. I forhold til vejledningens anbefalinger anvendes afvigende regnskabspraksis for så vidt angår koncerngoodwill, der afskrives over egenkapitalen i anskaffelsesåret, og for børsnoterede værdipapirer der optages til laveste værdi af anskaffelsespris og børskurs. 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Resultat af primær drift *100 Nettoomsætning Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo *100 Passiver ultimo Afkastningsgrad: Resultat af primær drift *100 Gns. operative aktiver Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Ordinært resultat efter skat Gennemsnitligt antal cirk. aktier Forrentning af egenkapital: Ordinært resultat efter skat *100 Gennemsnitlig egenkapital Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Price/earnings: Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie 30 31

18 Aktionærforhold Udvikling i B-aktiekurs i forhold til KFX-indekset pr. 31. maj Værdien af aktier opgjort til børskurs i forhold til egenkapitalen pr. 31. maj kurs mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Bang & Olufsen aktiekurs KFX - indeks Bang & Olufsen aktien Kursen på Bang & Olufsen a/s B-aktier er i løbet af regnskabsåret faldet fra 283 til 268, svarende til et fald på ca. 5 procent. Københavns Fondsbørs KFX-indeks er i samme periode steget med ca. 9 procent. Markedsværdien af Bang & Olufsen a/s B-aktier er i samme periode faldet fra mio. DKK til mio. DKK. Selskabet har ca navnenoterede aktionærer svarende til en ejerandel på ca. 77 procent af aktiekapitalen. Udbyttepolitik Koncernens udbyttepolitik sigter imod at udlodde en tredjedel af overskuddet efter skat som udbytte. Der indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales 46.9 mio. DKK i udbytte for regnskabsåret 2000/01, hvilket svarer til et udbytte på 3.50 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Egne aktier Pr. 31. maj 2001 har Bang & Olufsen a/s en beholdning af egne aktier på nom DKK svarende til ca. 6.7 procent af aktiekapitalen. Der er udarbejdet et optionsprogram for en række direktører og chefer i koncernen. Den samlede pulje af optioner andrager ca stk., som kan udnyttes i perioden Fortegnelse over aktionærer iht. aktieselskabslovens 28B Aktionærer med mindst 5 procent af aktiekapitalen: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1363 København K. ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Nordea Companies Danmark A/S (tidligere Unidanmark A/S), Torvegade 2, 1786 København V. Direktionens ejerandel Direktionen for Bang & Olufsen a/s ejer pr. 31. maj 2001 nominelt DKK A- aktier og nominelt DKK B-aktier. Generalforsamling og udbyttebetaling Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium. Udbyttebetaling forventes at finde sted torsdag den 13. september Værdien af aktier opgjort til børskurs 0 Egenkapital 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Aktiekapitalen består af Cirkulerende aktier A-aktier: stk. á 10 DKK DKK Udstedte aktier stk. B-aktier: stk. á 10 DKK DKK - Egne B-aktier ( stk.) I alt DKK I alt stk. Gns. antal cirkulerende aktier stk. A-aktier, der ikke er noteret på Københavns Fondsbørs, er medtaget til samme kurs som B-aktier. Nøgletal 1996/ / / / /01 Aktiekapital mio. DKK Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK

19 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i regnskabsåret 2000/01 på mio. DKK mod mio. DKK året før. Det er en stigning på 88 mio. DKK eller 2 procent. Resultatet af den primære drift blev 271 mio. DKK mod 337 mio. DKK året før. Et fald på 66 mio. DKK eller 20 procent. Det ordinære resultat før skat blev på 224 mio. DKK mod 317 mio. DKK et fald på 93 mio. DKK eller 29 procent. Resultatet er efter en udgift på 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder i henholdsvis Bang & Olufsen Multimedia, (27 mio. DKK) Bang & Olufsen PowerHouse, (10 mio. DKK ) og Bang & Olufsen New Business (6 mio. DKK). Der er fire væsentlige årsager til, at resultatet blev lavere end sidste år: 1. Egne butikker i USA bidrog negativt med ca. 25 mio. DKK i forhold til foregående regnskabsår. 2. Med et fald på 6 procent i omsætningen skuffede det tyske marked igen og bidrog med ca. 20 mio. DKK mindre end sidste år. 3. Med et forventet fald på 12 procent i omsætningen bidrog Danmark med ca. 15 mio. DKK mindre end sidste år. 4. Bang & Olufsen Telecom a/s bidrog med ca. 24 mio. DKK mindre. Altså sammenlagt i størrelsesordenen godt 80 mio. DKK, der direkte påvirker årets resultat. Set i forhold til de løbende forventninger hen over året, afviger det endelige resultat mere end forventet. Det er udviklingen i 2. halvår og helt specielt i regnskabsårets 4. kvartal, der har været markant dårligere end oprindelig forventet. Det første forvarsel om udviklingen blev givet i halvårsmeddelelsen den 24. januar På baggrund af resultatet fra 1. halvår, der lå over resultatet for samme periode året før, blev forventningerne til hele året fastholdt, men det blev samtidig meddelt, at der i USA var konstateret en afdæmpet vækst i forhold til begyndelsen af regnskabsåret, og at det ville påvirke 2. halvår og dermed hele året negativt, hvis denne faldende købelyst bredte sig til Europa. Det skete. Den 5. april blev forventningerne til hele året nedjusteret til et resultat i intervallet mio. DKK. Årsagen var at afmatningen i salget i USA fortsatte og havde bredt sig til en række europæiske markeder. I delårsrapporten den 18. april 2001 blev disse forventninger fastholdt. Afmatningen blev imidlertid afgørende forstærket i regnskabsårets 4. kvartal, hvor tilbagegangen i omsætningen med ganske få undtagelser ramte bredt på alle markeder. Særligt tabet på egne forretninger i USA blev større end forventet. Omsætningen i årets 4. kvartal faldt således med 36 mio. DKK til 905 mio. DKK i forhold til 4. kvartal året før, og resultatet efter skat faldt med 48 mio. DKK til 6 mio. DKK. Selvom hverken målene for omsætningseller indtjeningsvækst blev nået, har koncernen fastholdt og fastholder fortsat de grundlæggende strategier for koncernens udvikling. Af de enkelte selskaber i koncernen har Bang & Olufsen AudioVisual og Bang & Olufsen Telecom udviklet sig utilfredsstillende, mens Bang & Olufsen Medicom, Bang & Olufsen New Business, Bang og Olufsen Multimedia og Bang & Olufsen PowerHouse har udviklet sig som forventet. Som nævnt blev der i årets løb anvendt 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder. Omkostningerne til produktudvikling er 346 mio. DKK mod 308 mio. DKK i sidste regnskabsår. Produktudviklingsomkostningerne udgør nu 9 procent af omsætningen. Distributions- og marketingomkostningerne er steget med 69 mio. DKK eller 10 procent, hvoraf de 58 mio. DKK er relateret til ekspansion i USA. Årets samlede skatteprocent er forøget fra 30 til 34 procent. Stigningen i skatteprocenten kan henføres til datterselskaberne i udlandet, som har opbrugt deres skattemæssige underskud. Af den omkostningsførte skat på 76 mio. DKK vedrører 65 mio. DKK Bang & Olufsen AudioVisual a/s koncernen, og 11 mio. DKK er omkostningsført i den resterende del af Bang & Olufsen a/s koncernen. Balancen steg i regnskabsåret med 158 mio. DKK fra til mio. DKK. Stigningen kan primært henføres til varelagrene som steg med 101 mio. DKK, og andre tilgodehavender som har en stigning på 59 mio. DKK. Stigningen i varelagrene skyldes en kombination af åbning af egne B1 butikker med dertil hørende varelagre, og den manglende omsætning i 4. kvartal. Stigningen i andre tilgodehavender vedrører hovedsageligt tilgodehavende selskabsskat, som følge af et lavere resultat end forventet. Materielle anlægsaktiver er netto steget med 48 mio. DKK til 895 mio. DKK, hvilket primært skyldes færdiggørelsen af Bang & Olufsen Medicoms nye bygning og investeringer i nyt produktionsudstyr

20 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s Årets samlede cash flow blev negativt med 157 mio. DKK. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteter blev på 138 mio. DKK mod sidste års 245 mio. DKK, hvor forskydningen kan henføres til den manglende indtjening. Likviditetsbehovet til investeringer androg 245 mio. DKK mod 266 mio. DKK året før. Ændringen skyldes et fald i investeringer i materielle anlægsaktiver. Der er i regnskabsåret optaget et prioritetslån på 51 mio. DKK vedrørende Bang & Olufsen Medicoms nye fabriksbygning. I regnskabet 1999/00 var låneoptagelsen på 200 mio. DKK. De aktionærrelaterede poster opkøb af egne aktier og betalt udbytte beløb sig til i alt 102 mio. DKK. Egenkapitalen udgør, efter en foreslået udbyttebetaling på 46.9 mio. DKK, mio. DKK mod sidste års mio. DKK. *** I 2000 fejrede Bang & Olufsen 75 års jubilæum. Det blev markeret med en stor retrospektiv udstilling i Dansk Design Center i København samt ved forskellige arrangementer i Struer, hvortil bl.a. ca af de største forhandlere fra hele verden var inviteret. Den 1. marts 2001 fratrådte koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen. Den 1. maj 2001 tiltrådte Torben Ballegaard Sørensen, som den 1. juli afløste Anders Knutsen. Koncerndirektionen udgøres nu af Torben Ballegaard Sørensen og koncerndirektør Peter Thostrup. Omsætningen i Bang & Olufsen AudioVisual blev på mio. DKK, hvilket er en forbedring på 66 mio. DKK i forhold til forrige regnskabsårs omsætning på mio. DKK. Salget af audio/video produkter viser således en omsætningsmæssig fremgang på ca. 140 mio. DKK, mens salget af telefoner via Bang & Olufsens butikker faldt med ca. 75 mio. DKK. Ordinært resultat før skat blev 185 mio. DKK, en nedgang på 27 procent eller 69 mio. DKK i forhold til sidste regnskabsår. Bang & Olufsen Multimedia indgik frem til regnskabsårets afslutning som en division i Bang & Olufsen AudioVisual a/s. De 27 mio. DKK, der er investeret i multimedia aktiviteterne belaster således årets regnskab i Bang & Olufsen AudioVisual. Både omsætnings- og resultatmæssigt er der tale om en utilfredsstillende udvikling, der skyldes en kombination af flere forhold. Som nævnt i koncernafsnittet har den generelle økonomiske afmatning i såvel USA som Europa resulteret i en opbremsning i forbruget. Hertil kommer den resultatmæssige udvikling i USA samt den omstændighed at interessen for og efterspørgslen efter DVD løsninger og plasma skærme er kommet hurtigere specielt i de sydeuropæiske lande end Bang & Olufsen havde forventet. Som nævnt i afsnittet om lanceringer i det nye regnskabsår er der taget hånd om denne udvikling. Bang & Olufsen AudioVisual har fastholdt strategien med en global brandannoncering, der styres centralt, og som indebærer, at de enkelte markeder fokuserer på udvikling af distributionskonceptet og lokale aktiviteter omkring de enkelte butikker. I forhold til forrige regnskabsår blev de samlede omkostninger til markedsføring og distribution øget med 62 mio. DKK til 762 mio. DKK, hvilket overvejende skyldes den fortsatte stigning i antallet af egne retailbutikker i USA. Udviklingen på de største markeder De procentuelle fremgange/fald i omsætningen er beregnet ud fra den lokale valuta. Tyskland Det lykkedes ikke i det forløbne regnskabsår at vende udviklingen i Tyskland. Omsætningen faldt med 6 procent til 561 mio. DKK, og Tyskland bidrog med 20 mio. DKK mindre end året før. Der er grundlæggende to årsager til den længerevarende negative udvikling i Tyskland. For det første en generel markedsmæssig afmatning, der alene i det forløbne regnskabsår betød en samlet nedgang for branchen i salget af audio/video produkter på ca. 4 procent. Hertil kommer at Bang & Olufsen ved introduktionen af den nye distributionsstrategi i 1998 reducerede antallet af multibrand butikker på en måde, som vi erkendte var for kraftig. I 1998 var der i Tyskland i alt 630 butikker, der solgte Bang & Olufsen produkter, og mange var meget små. Antallet skulle reduceres, men det skete dels i et tempo, hvor åbningen af B1 butikker ikke kunne kompensere fuldt ud for det manglende salg i de butikker, hvor leveringsaftalen blev opsagt, og dels påvirkede det tilliden mellem de tilbageværende multibrand butikker og Bang & Olufsen. Koncernen arbejder på at genoprette denne tillid, og som et resultat heraf har 82 af de eksisterende multibrand forhandlere inden for det sidste halvandet år investeret betydelige beløb i en opgradering til shop-in-shop løsninger, hvor Bang & Olufsen udgør en væsentlig del af butiksarealet. Allerede ved afslutningen af forrige regnskabsår meddelte Bang & Olufsen, at der ikke ville blive opsagt flere aftaler med multibrand forhandlere i Tyskland. Alligevel er antallet af multibrand butikker reduceret med 50. Forhandlerne har på grund af den skærpede konkurrence og de generelle strukturændringer i detailbranchen lukket deres butikker. Antallet af B1 butikker blev i regnskabsåret udvidet med 9. Ambitionen for nyåbninger var noget højere, men det lykkedes ikke i tilstrækkeligt omfang at finde kombinationen af rette beliggenhed og rette ejer. Der er nu i alt 56 B1 butikker i Tyskland, der står for 31 procent af den totale omsætning mod 23 procent sidste år. Væksten i de B1 butikker, der har været etableret i to år, var på 5 procent. Der er nu i alt 483 butikker, der forhandler Bang & Olufsen i Tyskland. Den 1. juli 2001 blev Peter Dalm, 51 år, ansat som ny direktør for det tyske datterselskab. Han er en erfaren salgsog distributionsekspert, der senest som senior vice president i LEGO-gruppen har haft ansvaret for Centraleuropa, herunder Tyskland, Schweiz, Østrig og Ungarn. Skandinavien Udviklingen i Danmark, Sverige og Norge var i regnskabsåret præget af et generelt fald i forbruget af langvarige forbrugsgoder

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2002 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002-31. august 2002 for Bang & Olufsen a/s Kvartalsregnskabet er udarbejdet efter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 CVR-nr. 41257911

Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 CVR-nr. 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 CVR-nr. 41257911 Et moderne eventyr Beretningen, om hvordan Bang & Olufsens nyeste højttaler, BeoLab 5, er blevet til, tager sit udspring mange år tilbage

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. april 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002 28. februar 2003 Delårsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

CVR-nr. 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03

CVR-nr. 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 CVR-nr. 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 Et moderne eventyr Beretningen, om hvordan Bang & Olufsens nyeste højttaler, BeoLab 5, er blevet til, tager sit udspring mange år tilbage

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden CVR-nr. 27.02.2017 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2016 for perioden 01.01.2016-31.12.2016 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere