Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

2 Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder.

3 Bang & Olufsen AudioVisual a/s Bang & Olufsen AudioVisual udvikler, producerer, markedsfører og distribuerer vores audio- og videoprodukter. Derfor vil forretningsenheden også i de kommende år stå for langt den største del af omsætningen og indtjeningen i Bang & Olufsen koncernen. Til indtjeningen bidrager såvel nye unikke koncepter som opdatering af velkendte succes-produkter. Ved mødet med begge kategorier skal kunderne opleve, at produkterne fra AudioVisual overgår deres forventninger. Både når det gælder levetid, designsprog og brugervenlighed. En stor udfordring er selvsagt de mange teknologier, verden vågner til hver morgen. Der skal træffes valg og ikke mindst fravalg så vi med den rigtige timing udnytter de rigtige teknologier. Ikke på teknologiens præmisser, men på kundernes. Bang & Olufsen AudioVisual vil fortsætte den distributionsstrategi, der gennem de seneste år har bevist sit værd. Antallet af velplacerede og velbemandede B1- forretninger og shop-in-shops skal øges verden over, og den enkelte forhandler skal forsynes med det bedst mulige grundlag for omsætningsvækst. Til dette grundlag hører udover en stærk produktportefølje også en målrettet markedsføringsindsats. På samtlige, væsentlige europæiske markeder, i USA og Japan har Bang & Olufsen AudioVisuals datterselskaber ansvaret for udbygningen af distributionen, og for nylig er der i Singapore etableret et regionskontor for den asiatiske region. Herudover opererer en lang række ene-importører for koncernen i oversøiske markeder.

4 Bang & Olufsen Telecom a/s Bang & Olufsen Telecom har ansvaret for udvikling og salg af nye telefonikoncepter. Og befinder sig således i et udfordrende univers, hvor nye teknologier kommer til i samme hast som de eksisterende modnes. Samtidig med, at internet har sat en ny agenda for vores måde at kommunikere med hinanden på. Opgaven for Telecom er at udvikle telefoni-koncepter, som på samme tid overrasker og skaber mening og orden i forbrugerens hverdag. Uanset om han eller hun befinder sig hjemme eller på kontoret. Teknologi for teknologiens skyld har således ingen relevans. Tværtimod skal Telecom foretage en række fravalg på kundernes vegne og sætte brugervenligheden i højsædet. Telecoms koncepter forhandles dels i den traditionelle Bang & Olufsen distribution, dels i teleforretninger. Og en væsentlig udfordring for selskabet består i at etablere nye samarbejdsaftaler med stærke distributører. Sådan som det senest er kommet til udtryk i den trådløse BeoCom 2, der repræsenterer såvel intelligente funktioner som et udfordrende designsprog.

5 Bang & Olufsen New Business a/s Bang & Olufsen er omsætningsmæssigt blandt verdens største producenter af højttalere, og vores formåen på akustik-området er udviklet, cementeret og dokumenteret gennem hele virksomhedens liv. På denne platform er det opgaven for Bang & Olufsen New Business at videreudvikle akustik-kompetencerne og sikre, at de forretningsmæssigt udnyttes optimalt. Dels ved at fastholde og dyrke vores marked for højttalere til private forbrugere. Dels ved at gå ind på helt nye områder som eksempelvis højttalere til professionelle lydstudier og audiosystemer til biler (in car entertainment). Ved at finde vej til de professionelle lydstudier åbnes ikke blot en ny forretningsmulighed. Der skabes også fortjent opmærksomhed om vores akustiske kompetencer. En opmærksomhed, som kan få en positivt afsmittende effekt på markedet for højttalere til hjemmet. Også Bang & Olufsens tilstedeværelse i bilen kan have betydning for såvel forretningen som brandet. En række gennembruds-patenter på akustik-området bidrager til at give os det nødvendige afsæt for at gå ind i nye partnerskaber og nye distributionskanaler. Og dermed skabe nye forretningspotentialer.

6 Bang & Olufsen Multimedia a/s Forretningsenheden Multimedia fokuserer Bang & Olufsens indsats inden for multimedie- og internetrelaterede produkter. Med lanceringen af BeoPlayer en digital musikafspiller til pc en tog Bang & Olufsen et væsentligt skridt ind i den virtuelle verden. Dette følges op af BeoLink PC2, der gør det muligt at lytte til computerens MP3-filer på Bang & Olufsen anlæg hvor som helst i hjemmet. Sideløbende med udviklingen af nye, selvstændige produkter, vil Bang & Olufsen Multimedia i det kommende år udvikle og integrere multimedia-anvendelse i de øvrige forretningsenheders produkter. Multimedia vil således fungere som lead-house, når det gælder web-enabling af såvel audio- som video- og telefoniprodukter. Også et fysisk produkt til afspilning af de musikfiler, man downloader ved hjælp af BeoPlayer, er på vej. Lille og robust er BeoSound 2 skabt til lommen, til folk i bevægelse.

7 Bang & Olufsen Operations a/s Bang & Olufsen Operations udgør den produktions-, indkøbs- og logistikmæssige platform for de øvrige forretningsenheder. Operations er den forretningsenhed, der med sine kompetencer inden for professionel produktion og kvalitetssikring bærer produkterne gennem fabrikationen og ud til kunden. Dermed bliver der frigjort kræfter i de øvrige selskaber. Kræfter som så i stedet kan anvendes til den innovation, udvikling og nytænkning, der er fundamentalt vigtig for alle selskaber i Bang & Olufsen koncernen. Som samarbejdspartner for de øvrige selskaber skal Operations til enhver tid kunne konkurrere med de bedste virksomheder på området. På kvalitet såvel som på cost effektivitet. Samtidig skal Operations sikre, at der i produktion og proces konsekvent arbejdes på at opnå øget profitabilitet.

8 Bang & Olufsen Medicom a/s Intelligent medicinsk udstyr er overskriften på de produkter, der udvikles og produceres af Bang & Olufsen Medicom. Kunderne er farmaceutiske og diagnostiske virksomheder, som hos Medicom får adgang til såvel et kvalitetsoptimeret produktionsapparat som kompetencer inden for design, brugervenlighed og integreret produktudvikling. En omfattende innovationsorienteret viden med tilhørende internationale patenter inden for områderne Intelligent Drug Administration og Intelligent Acoustic Diagnostics bidrager til at gøre Medicom til en attraktiv partner. I de kommende år vil Medicom fortsat udvikle nye koncepter baseret på Bang & Olufsens kernekompetencer. Og selskabet vil i samarbejde med sine partnere åbne for nye forretningsområder. Bang & Olufsens tradition for at sætte individet i centrum med kvalitetsprodukter, der udfordrer det konventionelle, er en stærk og troværdighedsskabende platform for Medicom. Og selskabets udviklingsarbejde bidrager til Bang & Olufsen med såvel nye kompetencer som nye forretningsmuligheder.

9 Bang & Olufsen PowerHouse a/s Bang & Olufsen PowerHouse, der har til huse i Kgs. Lyngby med Danmarks Tekniske Universitet som nabo, har til opgave at udvikle forretningspotentialet for ICEpower-teknologien. Udviklingsaktiviteterne er inddelt i tre hovedområder: En portefølje af standardprodukter til såvel det professionelle audiomarked som til markedet for audioudstyr til private forbrugere. Den første serie af modulære forstærkerkomponenter er sat i produktion. Kundespecificerede system-produkter. På dette område er flere udviklingsprojekter sat i gang. Udviklingsaktiviteterne følges op med en intensiv salgsindsats på de tre forventede hovedmarkeder, nemlig USA, Japan og Europa. Tilsammen skal udviklings- og markedsføringsindsatsen manifestere ICEpower som den førende teknologi på forstærkerområdet og derigennem cementere et solidt forretningsfundament for PowerHouse. Partneralliancer af den type, der forhandles med Sanyo Electric Co. Ltd. I alliancen skal PowerHouse levere teknologi, viden, udviklingssupport og patentrettigheder, mens Sanyo skal levere bl.a. produktion, markedsføring og salg af produkterne.

10 Beretning og regnskab 2000 / 2001

11 21 Meddelelser til Københavns Fondsbørs 22 Selskabets adresse, finanskalender mv. 24 Koncernoversigt (ny struktur) 26 Koncernoversigt (gammel struktur) 28 Struktur og ledelse 29 Ledelseshverv i andre danske virksomheder 31 Hoved- og nøgletal 33 Aktionærforhold 35 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen 37 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s 42 Beretning for Bang & Olufsen Telecom a/s 43 Beretning for Bang & Olufsen New Business a/s 44 Beretning for Bang & Olufsen Multimedia a/s 45 Beretning for Bang & Olufsen Medicom a/s 46 Beretning for Bang & Olufsen PowerHouse a/s 47 Det nye regnskabsår 2001/02 49 Regnskabsberetning 52 Underskrifter og revisionspåtegning 55 Anvendt regnskabspraksis 59 Resultatopgørelse 60 Balance 63 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 76 Regnskabssammendrag

12 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i regnskabsåret 2000/01 På generalforsamlingen 22. september blev det vedtaget at udbetale udbytte med 6,00 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Selskabet fik på generalforsamlingen fornyet bemyndigelsen til opkøb af indtil 10 procent af selskabets aktiekapital i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato. Bestyrelsesmedlemmerne Jan Gesmar- Larsen og Lars Brorsen, der var på valg, blev begge genvalgt. Generalforsamlingen vedtog at ændre selskabets formålsbestemmelse til: Selskabets formål, som ejer af varemærket Bang & Olufsen, er i første række at eje aktier i datterselskaber samt udøve stemmeretten herpå foruden andre aktionærrettigheder, hvad enten der er tale om helt eller delvist ejede datterselskaber, samt stille de tjenesteydelser til rådighed for datterselskaberne, som bestyrelsen skønner formålstjenlige. Selskabets formål er endvidere direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Generalforsamlingen besluttede endvidere, at ændre selskabets navn fra Bang & Olufsen Holding a/s til Bang & Olufsen a/s. Tilfredsstillende første kvartal I oktober kom regnskabsmeddelelsen for første kvartal. Her meddelte Bang & Olufsen blandt andet til Københavns Fondsbørs, at omsætningen i regnskabsårets første kvartal ligger over sidste års niveau, hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i selskabet Bang & Olufsen AudioVisual a/s. På de enkelte markeder er der fremgang i blandt andet USA og Frankrig, mens Danmark og Schweiz som helhed udvikler sig utilfredsstillende. Vedrørende forventninger til hele året skrev Bang & Olufsen, at der forventes en vækst på cirka 10 procent og en indtjening på cirka 360 mio. DKK. En indtjening hvoraf der investeres 50 mio. DKK i øgede udviklingsomkostninger til nye aktiviteter, heraf 40 mio. DKK i Bang & Olufsen Multimedia. Koncerndirektør fratrådte Den 8. december meddelte Bang & Olufsen Københavns Fondsbørs, at koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen har opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af februar Forventninger fastholdtes For hele året forventer vi et ordinært resultat før skat, der vil være på niveau med sidste år, efter der er investeret kraftigt i de nye forretningsområder, baseret på udviklingen til dato. Sådan skrev Bang & Olufsen i forbindelse med udsendelsen af halvårsmeddelelsen den 24. januar. I meddelelsen fortalte Bang & Olufsen blandt andet, at omsætningen i koncernen er vokset med 4 procent i forhold til første halvår 1999/00. Desuden nævnes det, at der i halvåret er investeret 17 mio. DKK i nye forretningsområder, blandt andet Multimedia, PowerHouse og Car Entertainment. Hovedtallene i halvårsmeddelelsen fortæller om et resultat på linje med første halvår 1999/00. Det ordinære resultat før skat er marginalt bedre, men i overensstemmelse med de forventninger, der er givet udtryk for tidligere på året. I Bang & Olufsen AudioVisual a/s er det ordinære resultat steget med 23 procent. Om Bang & Olufsen a/s (tidligere Bang & Olufsen Holding a/s) konkluderedes det, at resultatet er på linje med de forventninger, der er givet udtryk for i de to seneste regnskabsmeddelelser. Samtidig forventes det, at væksten i såvel omsætningen som indtjeningen primært vil finde sted i andet halvår. Udviklingen i Danmark viser et fald. Først og fremmest fordi audio/video markedet som helhed kun oplever vækst i lavprissegmentet. Tyskland må atter notere nedgang i multibrand-butikkerne. I USA, Holland og Expansion Markets er der tale om markant omsætningsfremgang, mens blandt andet Spanien, England og Frankrig har haft pæn fremgang, hed det endvidere i regnskabsmeddelelsen. Medio januar 2001 har Bang & Olufsen åbnet 46 nye B1 butikker, hvilket har øget antallet af B1 butikker til 490 world-wide. De rene B1 butikker har 48 procent af totalomsætningen, skrev Bang & Olufsen. Om Bang & Olufsen Telecom meddeltes det, at omsætningen i første halvår blev 75 mio. DKK dårligere end i samme periode sidste år. Nedgangen skyldes blandt andet forsinkelsen af den trådløse telefon, BeoCom 2. Distributionsstrategien vil blive fortsat efter samme mønster, men med øget fokus på salg i alternative kanaler. Bang & Olufsen Medicom a/s kunne meddele, at selskabet i de seneste år har udviklet og ekspanderet et samarbejde med AstraZeneca, en af verdens førende lægemiddelvirksomheder. Udviklingen i Bang & Olufsen Medicom a/s følger planerne, ligeledes meddeltes det, at selskabet forventer et resultat på niveau med sidste år. 21

13 Om Bang & Olufsen PowerHouse hed det: Ved årsskiftet flytter PowerHouse til Lyngby for blandt andet at intensivere samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet. Adskillige nøglekunder har besluttet at anvende ICEpower til aktive højttalere og forstærkere. Ny koncernchef 15. marts skrev Bang & Olufsen til Københavns Fondsbørs, at Torben Ballegaard Sørensen med virkning fra 1. juli 2001 er ansat som koncernchef. Torben Ballegaard Sørensen afløser Anders Knutsen, der allerede forrige år meddelte bestyrelsen, at han ønskede at forlade stillingen som koncernchef senest i Nedjustering til årets resultat Bang & Olufsen a/s nedjusterer forventningerne til årets resultat, sådan hed det i en meddelelse til Københavns Fondsbørs 5. april. Baggrunden er fortsat afmatning i salget i USA og begyndende afmatning på visse europæiske markeder. På den baggrund må Bang & Olufsen i tredje kvartal i år notere et resultat, der ligger cirka 35 mio. DKK under samme periode sidste år. Vi forventer nu et resultat før skat i intervallet mio. DKK efter der er investeret i størrelsesordenen 40 mio. DKK i nye forretningsområder, hed det endvidere i meddelelsen. Højt investeringsniveau Den 18. april skrev Bang & Olufsen i kvartalsmeddelelsen for tredje kvartal, at det høje investeringsniveau i såvel nye forretningsområder som distributionsog markedsudvikling vil blive fatsholdt. Angående hovedtallene fortaltes det, at resultatet af den primære drift er faldet fra 269 mio. DKK til 253 mio. DKK i Bang & Olufsen a/s. Det ordinære resultat før skat blev på 214 mio. DKK eller 37 mio. DKK mindre end året før. Det skyldes primært tre forhold: En øget international afmatning. Tab på etablering af egne retailbutikker i USA som følge af afmatningen. Et markant fald i salget af telefoner. Angående forventningerne til hele året skrev Bang & Olufsen: På baggrund af den konstaterede afmatning på en række betydningsfulde markeder og usikkerheden om, hvorvidt afmatningen vil brede sig eller forstærkes, forventer Bang & Olufsen et ordinært resultat for hele året i intervallet mio. DKK, efter der er investeret i størrelsesordenen mio. DKK i nye forretningsområder. Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium Miljøredegørelse kan rekvireres ved henvendelse til Informationsafdelingen, telefon Adresse mv. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, DK-7600 Struer Telefon , telefax , website: Finanskalender 2001 Torsdag, den 9. august, Årsregnskab (2000/01) Fredag, den 7. september, Generalforsamling Mandag, den 22. oktober, Kvartalsregnskab (1. kvartal 2001/02) 2002 Onsdag, den 16. januar, Halvårsregnskab (2001/02) Onsdag, den 17. april, Kvartalsregnskab (3. kvartal 2001/02) Onsdag, den 14. august, Årsregnskab (2001/02) 22 23

14 Koncernoversigt (ny struktur) Bang & Olufsen Scandinavia a/s ** Kalvebod Brygge 43, 1560 København V. Direktør: Lars Kirstein Andersen Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikling og salg af Bang & Olufsens audio/video produkter med fokus på den globale distributionsudvikling. Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.H. Rudolf-Diesel-Strasse 8, Gilching Direktør: Peter Dalm Bang & Olufsen Danmark a/s** Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer Direktør: Erik Wamberg Bang & Olufsen AS Øvre Torggate 18, 3007 Drammen, Norge Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen a/s Brand building, koncernstabsfunktioner. Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler og markedsfører nye telefonikoncepter, der dynamisk vil indgå i hjemmets elektroniske kommunikation. Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen Multimedia a/s 100 % ejet Kontinuerlig udvikling af koncernens overordnede netkompetencer. Bang & Olufsen PowerHouse a/s 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen France S.A. 141 rue Jules Guesde, Levallois-Perret Direktør: Elisabeth Sandager Bang & Olufsen United Kingdom Ltd. UNIT 630, Wharfdale Road, Winnersh Triangle, Berkshire RG41 5TP Direktør: Derek Mottershead S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V. Heide 9, 1780 Wemmel Direktør: Peter Sommer Bang & Olufsen Italia S.p.A. Via Meravigli 2, Milano Direktør: Francesco Canale Bang & Olufsen AG Grindelstrasse 15, 8303 Bassersdorf, Schweiz Direktør: Heinz Müller Bang & Olufsen Svenska AB Gullbergs Strandgata 4, Göteborg Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen Operations a/s 100 % ejet Varetager indkøb, produktion og logistik for Bang & Olufsen koncernen. Bang & Olufsen Espana S.A. Avenida Europa 2, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid Direktør: Alberto De Lucio Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet i samarbejde med såvel eksisterende som nye partnere. Bang & Olufsen Ges.m.b.H. Hietzinger Kai 137A, 1130 Wien, Østrig Direktør: Gernot Timmermann Bang & Olufsen America Inc. 780 West Dundee Road, Arlington Heights, IL Direktør: Ole Bek Bang & Olufsen Japan K. K. Shiba Boat Building 9th floor, , Shipa, Minato-Ku, Tokyo Direktør: Lars Myrup * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. ** Registrerede binavne under Bang & Olufsen AudioVisual a/s. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget. Bang & Olufsen Asia Pte Ltd. 23, Ubi Road 4, 5th floor, Olympia Industrial Building, Singapore Direktør: Lars Flyvholm 24 25

15 Koncernoversigt (gammel struktur, hvorefter der er aflagt regnskab pr. 31. maj 2001) Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører audio-video produkter, der distribueres gennem datterselskaber og eneimportører verden over. 13 salgs-datterselskaber (se koncernoversigt ny struktur side 25) Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører telekommunikationsprodukter og tilbehør. Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen PowerHouse ApS 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet. * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget

16 Struktur og ledelse Ledelseshverv i andre danske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber Selskab Bestyrelse Direktion Bang & Olufsen a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Adm. direktør Lars Brorsen Produktionsmedarbejder Joe Davies* Adm. direktør Jan Gesmar-Larsen Direktør Peter Leschly Direktør Torsten Erik Rasmussen Chef, Diabetes Business Unit, Jan Henning Simonsen* Smed Garry Merrild Vestergaard* Bang & Olufsen AudioVisual a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Direktør Peter Leschly Ann-Charlott Fischer Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Karsten Okholm Larsen Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Telecom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Peter Eckhardt (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Ann-Charlott Fischer Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen New Business a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Jens Peter Zinck (adm.) Struer. (100 % ejet) Fabrikschef Flemming Møller Pedersen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen Multimedia a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Poul Henrik Søjberg (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Peter Petersen Cvr. nr Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Operations a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) John Bennett-Therkildsen (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Karsten Okholm Larsen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Hofjægermester Peter Skak Olufsen A/S Fiil-Sø Hunsballe Frø A/S A/S Jydsk Landvinding Holli Frø A/S Plantningsselskabet Steen Blicher A/S Jyllands-Posten A/S Adm. direktør Jørgen Worning Bryggerigruppen A/S Chr. Hansens Laboratorium A/S Ejendomsaktieselskabet af 3/ Incentive A/S Nuuk Imeq A/S Albani Bryggerierne A/S Direktør Peter Leschly Cimbria A/S Jernstøberiet Dania A/S Sahva A/S Team Hyldahl A/S Tinglev Elementfabrik A/S Trelleborg Hadsten A/S KPC-Holding A/S Multicept A/S SDC DanDisc a/s Agramkow A/S ALO Danmark A/S Dansk Formpladeindustri A/S DPL Invest A/S Feltwave A/S Omada A/S JKE Design A/S Direktør Torsten E. Rasmussen Bruhn Holding ApS Coloplast A/S JAI A/S Morgan Management ApS Vola A/S Best Buy Group A/S Uni-Chains A/S Bekaert Variant Handling Systems A/S Vest-Wood A/S Vestas Wind Systems A/S A/S Det Østasiatiske Kompagni TK Development A/S NatImmune A/S CPD Invest A/S Amadeus Invest A/S Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Radiometer A/S SimCorp A/S Purup-Eskofot A/S Koncerndirektør Peter Thostrup Osteometer Biotech A/S CCBR A/S Bang & Olufsen Medicom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Henrik Kagenow (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen PowerHouse a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Jørgen Johansen (adm.) Lyngby-Tårbæk. (76.4 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Direktør Karsten Nielsen Adm. direktør Poul Henrik Søjberg * Medarbejdervalgte Hovedbankforbindelse for alle selskaber Danske Bank Revision for alle selskaber PricewaterhouseCoopers DELOITTE & TOUCHE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 28 29

17 Hoved- og nøgletal Resultat af primær drift mio. DKK Koncern (mio. DKK) 1996/ / / / /01 Cash flow mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat - 75 (63) 20 - Årets resultat Resultat efter skat og minoritetsandele Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser Årets cash flow 64 (148) (356) 19 (157) 0 Beskæftigelse Antal medarbejdere ved årets udgang Forrentning af egenkapital % /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % Forrentning af egenkapital, % Likviditetsgrad Selvfinansieringsgrad, % Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Price/earnings Børskurs/indre værdi Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Parentes angiver negativt fortegn Ved beregningen af nøgletal er regnereglerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Ved beregning af ordinært resultat efter skat er der korrigeret for minoritetsandele heraf. I forhold til vejledningens anbefalinger anvendes afvigende regnskabspraksis for så vidt angår koncerngoodwill, der afskrives over egenkapitalen i anskaffelsesåret, og for børsnoterede værdipapirer der optages til laveste værdi af anskaffelsespris og børskurs. 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Resultat af primær drift *100 Nettoomsætning Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo *100 Passiver ultimo Afkastningsgrad: Resultat af primær drift *100 Gns. operative aktiver Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Ordinært resultat efter skat Gennemsnitligt antal cirk. aktier Forrentning af egenkapital: Ordinært resultat efter skat *100 Gennemsnitlig egenkapital Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Price/earnings: Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie 30 31

18 Aktionærforhold Udvikling i B-aktiekurs i forhold til KFX-indekset pr. 31. maj Værdien af aktier opgjort til børskurs i forhold til egenkapitalen pr. 31. maj kurs mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Bang & Olufsen aktiekurs KFX - indeks Bang & Olufsen aktien Kursen på Bang & Olufsen a/s B-aktier er i løbet af regnskabsåret faldet fra 283 til 268, svarende til et fald på ca. 5 procent. Københavns Fondsbørs KFX-indeks er i samme periode steget med ca. 9 procent. Markedsværdien af Bang & Olufsen a/s B-aktier er i samme periode faldet fra mio. DKK til mio. DKK. Selskabet har ca navnenoterede aktionærer svarende til en ejerandel på ca. 77 procent af aktiekapitalen. Udbyttepolitik Koncernens udbyttepolitik sigter imod at udlodde en tredjedel af overskuddet efter skat som udbytte. Der indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales 46.9 mio. DKK i udbytte for regnskabsåret 2000/01, hvilket svarer til et udbytte på 3.50 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Egne aktier Pr. 31. maj 2001 har Bang & Olufsen a/s en beholdning af egne aktier på nom DKK svarende til ca. 6.7 procent af aktiekapitalen. Der er udarbejdet et optionsprogram for en række direktører og chefer i koncernen. Den samlede pulje af optioner andrager ca stk., som kan udnyttes i perioden Fortegnelse over aktionærer iht. aktieselskabslovens 28B Aktionærer med mindst 5 procent af aktiekapitalen: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1363 København K. ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Nordea Companies Danmark A/S (tidligere Unidanmark A/S), Torvegade 2, 1786 København V. Direktionens ejerandel Direktionen for Bang & Olufsen a/s ejer pr. 31. maj 2001 nominelt DKK A- aktier og nominelt DKK B-aktier. Generalforsamling og udbyttebetaling Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium. Udbyttebetaling forventes at finde sted torsdag den 13. september Værdien af aktier opgjort til børskurs 0 Egenkapital 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Aktiekapitalen består af Cirkulerende aktier A-aktier: stk. á 10 DKK DKK Udstedte aktier stk. B-aktier: stk. á 10 DKK DKK - Egne B-aktier ( stk.) I alt DKK I alt stk. Gns. antal cirkulerende aktier stk. A-aktier, der ikke er noteret på Københavns Fondsbørs, er medtaget til samme kurs som B-aktier. Nøgletal 1996/ / / / /01 Aktiekapital mio. DKK Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK

19 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i regnskabsåret 2000/01 på mio. DKK mod mio. DKK året før. Det er en stigning på 88 mio. DKK eller 2 procent. Resultatet af den primære drift blev 271 mio. DKK mod 337 mio. DKK året før. Et fald på 66 mio. DKK eller 20 procent. Det ordinære resultat før skat blev på 224 mio. DKK mod 317 mio. DKK et fald på 93 mio. DKK eller 29 procent. Resultatet er efter en udgift på 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder i henholdsvis Bang & Olufsen Multimedia, (27 mio. DKK) Bang & Olufsen PowerHouse, (10 mio. DKK ) og Bang & Olufsen New Business (6 mio. DKK). Der er fire væsentlige årsager til, at resultatet blev lavere end sidste år: 1. Egne butikker i USA bidrog negativt med ca. 25 mio. DKK i forhold til foregående regnskabsår. 2. Med et fald på 6 procent i omsætningen skuffede det tyske marked igen og bidrog med ca. 20 mio. DKK mindre end sidste år. 3. Med et forventet fald på 12 procent i omsætningen bidrog Danmark med ca. 15 mio. DKK mindre end sidste år. 4. Bang & Olufsen Telecom a/s bidrog med ca. 24 mio. DKK mindre. Altså sammenlagt i størrelsesordenen godt 80 mio. DKK, der direkte påvirker årets resultat. Set i forhold til de løbende forventninger hen over året, afviger det endelige resultat mere end forventet. Det er udviklingen i 2. halvår og helt specielt i regnskabsårets 4. kvartal, der har været markant dårligere end oprindelig forventet. Det første forvarsel om udviklingen blev givet i halvårsmeddelelsen den 24. januar På baggrund af resultatet fra 1. halvår, der lå over resultatet for samme periode året før, blev forventningerne til hele året fastholdt, men det blev samtidig meddelt, at der i USA var konstateret en afdæmpet vækst i forhold til begyndelsen af regnskabsåret, og at det ville påvirke 2. halvår og dermed hele året negativt, hvis denne faldende købelyst bredte sig til Europa. Det skete. Den 5. april blev forventningerne til hele året nedjusteret til et resultat i intervallet mio. DKK. Årsagen var at afmatningen i salget i USA fortsatte og havde bredt sig til en række europæiske markeder. I delårsrapporten den 18. april 2001 blev disse forventninger fastholdt. Afmatningen blev imidlertid afgørende forstærket i regnskabsårets 4. kvartal, hvor tilbagegangen i omsætningen med ganske få undtagelser ramte bredt på alle markeder. Særligt tabet på egne forretninger i USA blev større end forventet. Omsætningen i årets 4. kvartal faldt således med 36 mio. DKK til 905 mio. DKK i forhold til 4. kvartal året før, og resultatet efter skat faldt med 48 mio. DKK til 6 mio. DKK. Selvom hverken målene for omsætningseller indtjeningsvækst blev nået, har koncernen fastholdt og fastholder fortsat de grundlæggende strategier for koncernens udvikling. Af de enkelte selskaber i koncernen har Bang & Olufsen AudioVisual og Bang & Olufsen Telecom udviklet sig utilfredsstillende, mens Bang & Olufsen Medicom, Bang & Olufsen New Business, Bang og Olufsen Multimedia og Bang & Olufsen PowerHouse har udviklet sig som forventet. Som nævnt blev der i årets løb anvendt 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder. Omkostningerne til produktudvikling er 346 mio. DKK mod 308 mio. DKK i sidste regnskabsår. Produktudviklingsomkostningerne udgør nu 9 procent af omsætningen. Distributions- og marketingomkostningerne er steget med 69 mio. DKK eller 10 procent, hvoraf de 58 mio. DKK er relateret til ekspansion i USA. Årets samlede skatteprocent er forøget fra 30 til 34 procent. Stigningen i skatteprocenten kan henføres til datterselskaberne i udlandet, som har opbrugt deres skattemæssige underskud. Af den omkostningsførte skat på 76 mio. DKK vedrører 65 mio. DKK Bang & Olufsen AudioVisual a/s koncernen, og 11 mio. DKK er omkostningsført i den resterende del af Bang & Olufsen a/s koncernen. Balancen steg i regnskabsåret med 158 mio. DKK fra til mio. DKK. Stigningen kan primært henføres til varelagrene som steg med 101 mio. DKK, og andre tilgodehavender som har en stigning på 59 mio. DKK. Stigningen i varelagrene skyldes en kombination af åbning af egne B1 butikker med dertil hørende varelagre, og den manglende omsætning i 4. kvartal. Stigningen i andre tilgodehavender vedrører hovedsageligt tilgodehavende selskabsskat, som følge af et lavere resultat end forventet. Materielle anlægsaktiver er netto steget med 48 mio. DKK til 895 mio. DKK, hvilket primært skyldes færdiggørelsen af Bang & Olufsen Medicoms nye bygning og investeringer i nyt produktionsudstyr

20 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s Årets samlede cash flow blev negativt med 157 mio. DKK. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteter blev på 138 mio. DKK mod sidste års 245 mio. DKK, hvor forskydningen kan henføres til den manglende indtjening. Likviditetsbehovet til investeringer androg 245 mio. DKK mod 266 mio. DKK året før. Ændringen skyldes et fald i investeringer i materielle anlægsaktiver. Der er i regnskabsåret optaget et prioritetslån på 51 mio. DKK vedrørende Bang & Olufsen Medicoms nye fabriksbygning. I regnskabet 1999/00 var låneoptagelsen på 200 mio. DKK. De aktionærrelaterede poster opkøb af egne aktier og betalt udbytte beløb sig til i alt 102 mio. DKK. Egenkapitalen udgør, efter en foreslået udbyttebetaling på 46.9 mio. DKK, mio. DKK mod sidste års mio. DKK. *** I 2000 fejrede Bang & Olufsen 75 års jubilæum. Det blev markeret med en stor retrospektiv udstilling i Dansk Design Center i København samt ved forskellige arrangementer i Struer, hvortil bl.a. ca af de største forhandlere fra hele verden var inviteret. Den 1. marts 2001 fratrådte koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen. Den 1. maj 2001 tiltrådte Torben Ballegaard Sørensen, som den 1. juli afløste Anders Knutsen. Koncerndirektionen udgøres nu af Torben Ballegaard Sørensen og koncerndirektør Peter Thostrup. Omsætningen i Bang & Olufsen AudioVisual blev på mio. DKK, hvilket er en forbedring på 66 mio. DKK i forhold til forrige regnskabsårs omsætning på mio. DKK. Salget af audio/video produkter viser således en omsætningsmæssig fremgang på ca. 140 mio. DKK, mens salget af telefoner via Bang & Olufsens butikker faldt med ca. 75 mio. DKK. Ordinært resultat før skat blev 185 mio. DKK, en nedgang på 27 procent eller 69 mio. DKK i forhold til sidste regnskabsår. Bang & Olufsen Multimedia indgik frem til regnskabsårets afslutning som en division i Bang & Olufsen AudioVisual a/s. De 27 mio. DKK, der er investeret i multimedia aktiviteterne belaster således årets regnskab i Bang & Olufsen AudioVisual. Både omsætnings- og resultatmæssigt er der tale om en utilfredsstillende udvikling, der skyldes en kombination af flere forhold. Som nævnt i koncernafsnittet har den generelle økonomiske afmatning i såvel USA som Europa resulteret i en opbremsning i forbruget. Hertil kommer den resultatmæssige udvikling i USA samt den omstændighed at interessen for og efterspørgslen efter DVD løsninger og plasma skærme er kommet hurtigere specielt i de sydeuropæiske lande end Bang & Olufsen havde forventet. Som nævnt i afsnittet om lanceringer i det nye regnskabsår er der taget hånd om denne udvikling. Bang & Olufsen AudioVisual har fastholdt strategien med en global brandannoncering, der styres centralt, og som indebærer, at de enkelte markeder fokuserer på udvikling af distributionskonceptet og lokale aktiviteter omkring de enkelte butikker. I forhold til forrige regnskabsår blev de samlede omkostninger til markedsføring og distribution øget med 62 mio. DKK til 762 mio. DKK, hvilket overvejende skyldes den fortsatte stigning i antallet af egne retailbutikker i USA. Udviklingen på de største markeder De procentuelle fremgange/fald i omsætningen er beregnet ud fra den lokale valuta. Tyskland Det lykkedes ikke i det forløbne regnskabsår at vende udviklingen i Tyskland. Omsætningen faldt med 6 procent til 561 mio. DKK, og Tyskland bidrog med 20 mio. DKK mindre end året før. Der er grundlæggende to årsager til den længerevarende negative udvikling i Tyskland. For det første en generel markedsmæssig afmatning, der alene i det forløbne regnskabsår betød en samlet nedgang for branchen i salget af audio/video produkter på ca. 4 procent. Hertil kommer at Bang & Olufsen ved introduktionen af den nye distributionsstrategi i 1998 reducerede antallet af multibrand butikker på en måde, som vi erkendte var for kraftig. I 1998 var der i Tyskland i alt 630 butikker, der solgte Bang & Olufsen produkter, og mange var meget små. Antallet skulle reduceres, men det skete dels i et tempo, hvor åbningen af B1 butikker ikke kunne kompensere fuldt ud for det manglende salg i de butikker, hvor leveringsaftalen blev opsagt, og dels påvirkede det tilliden mellem de tilbageværende multibrand butikker og Bang & Olufsen. Koncernen arbejder på at genoprette denne tillid, og som et resultat heraf har 82 af de eksisterende multibrand forhandlere inden for det sidste halvandet år investeret betydelige beløb i en opgradering til shop-in-shop løsninger, hvor Bang & Olufsen udgør en væsentlig del af butiksarealet. Allerede ved afslutningen af forrige regnskabsår meddelte Bang & Olufsen, at der ikke ville blive opsagt flere aftaler med multibrand forhandlere i Tyskland. Alligevel er antallet af multibrand butikker reduceret med 50. Forhandlerne har på grund af den skærpede konkurrence og de generelle strukturændringer i detailbranchen lukket deres butikker. Antallet af B1 butikker blev i regnskabsåret udvidet med 9. Ambitionen for nyåbninger var noget højere, men det lykkedes ikke i tilstrækkeligt omfang at finde kombinationen af rette beliggenhed og rette ejer. Der er nu i alt 56 B1 butikker i Tyskland, der står for 31 procent af den totale omsætning mod 23 procent sidste år. Væksten i de B1 butikker, der har været etableret i to år, var på 5 procent. Der er nu i alt 483 butikker, der forhandler Bang & Olufsen i Tyskland. Den 1. juli 2001 blev Peter Dalm, 51 år, ansat som ny direktør for det tyske datterselskab. Han er en erfaren salgsog distributionsekspert, der senest som senior vice president i LEGO-gruppen har haft ansvaret for Centraleuropa, herunder Tyskland, Schweiz, Østrig og Ungarn. Skandinavien Udviklingen i Danmark, Sverige og Norge var i regnskabsåret præget af et generelt fald i forbruget af langvarige forbrugsgoder

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2007/08. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2007/08 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2008/09. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2008/09 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

William Demant Holding A/S

William Demant Holding A/S Å r s b e r e t n i n g 1 9 9 9 William Demant Holding A/S Idegrundlag 3 Bestyrelse og direktion 4 Hovedtal og nøgletal 5 Forretningsoversigt 6 Begivenheder i året 7 Bestyrelsens beretning 8 Øget fokus

Læs mere

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen

Indhold. Mogens Mogens Munk-Rasmussen ECCO ECCO Sko A/Sko A/S Industrivej Industrivej 5 5 DK-6261 DK-6261 Bredebro Bredebro A/S Reg. A/S nr. Reg. 43.088 nr. 43.088 CVR-nr. CVR-nr. 45 3445 9934 18 99 18 Indhold Bestyrelse Bestyrelse Hanni Hanni

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. ECCOs Årsrapport 2007 / 1 Endnu et godt år for ECCO 2007 blev endnu et tilfredsstillende

Læs mere

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07

Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 Pioneering mobile communication ÅRSRAPPORT 2006/07 PROFIL Thrane & Thrane er verdens førende producent af udstyr og systemer til global, mobil kommunikation baseret på avanceret satellit- og radioteknologi.

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 1 Årsrapport 26 1 26 i overskrifter Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 4 Beretning 6 Aktionærinformation 18 God selskabsledelse 2 Risikostyringsaktiviteter 22 Bestyrelse og direktion 23 Fokus på innovation

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen

CVR-nr: 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr: 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Indhold 3 LEDELSESBERETNING Om Bang & Olufsen... 3 2011/12 Highlights... 4 Kære Bang & Olufsen aktionær... 6 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal... 8 Koncernens

Læs mere

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak

Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak Siden etableringen i 1963 i Bredebro i det sydvestlige hjørne af Danmark har ECCO været ejet og ledet af Toosbuy familien. Hanni Toosbuy Kasprzak datter af Birte og Karl Toosbuy er i dag hovedaktionær

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 Årsrapport 27 En helt ny æra 5 Idégrundlag 6 27 i overskrifter 7 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal 8 Beretning 1 Aktionærinformation 22 Risikostyringsaktiviteter 24 God selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere