Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s koncernen Beretning og regnskab 2000 / 2001

2 Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der overrasker og holder.

3 Bang & Olufsen AudioVisual a/s Bang & Olufsen AudioVisual udvikler, producerer, markedsfører og distribuerer vores audio- og videoprodukter. Derfor vil forretningsenheden også i de kommende år stå for langt den største del af omsætningen og indtjeningen i Bang & Olufsen koncernen. Til indtjeningen bidrager såvel nye unikke koncepter som opdatering af velkendte succes-produkter. Ved mødet med begge kategorier skal kunderne opleve, at produkterne fra AudioVisual overgår deres forventninger. Både når det gælder levetid, designsprog og brugervenlighed. En stor udfordring er selvsagt de mange teknologier, verden vågner til hver morgen. Der skal træffes valg og ikke mindst fravalg så vi med den rigtige timing udnytter de rigtige teknologier. Ikke på teknologiens præmisser, men på kundernes. Bang & Olufsen AudioVisual vil fortsætte den distributionsstrategi, der gennem de seneste år har bevist sit værd. Antallet af velplacerede og velbemandede B1- forretninger og shop-in-shops skal øges verden over, og den enkelte forhandler skal forsynes med det bedst mulige grundlag for omsætningsvækst. Til dette grundlag hører udover en stærk produktportefølje også en målrettet markedsføringsindsats. På samtlige, væsentlige europæiske markeder, i USA og Japan har Bang & Olufsen AudioVisuals datterselskaber ansvaret for udbygningen af distributionen, og for nylig er der i Singapore etableret et regionskontor for den asiatiske region. Herudover opererer en lang række ene-importører for koncernen i oversøiske markeder.

4 Bang & Olufsen Telecom a/s Bang & Olufsen Telecom har ansvaret for udvikling og salg af nye telefonikoncepter. Og befinder sig således i et udfordrende univers, hvor nye teknologier kommer til i samme hast som de eksisterende modnes. Samtidig med, at internet har sat en ny agenda for vores måde at kommunikere med hinanden på. Opgaven for Telecom er at udvikle telefoni-koncepter, som på samme tid overrasker og skaber mening og orden i forbrugerens hverdag. Uanset om han eller hun befinder sig hjemme eller på kontoret. Teknologi for teknologiens skyld har således ingen relevans. Tværtimod skal Telecom foretage en række fravalg på kundernes vegne og sætte brugervenligheden i højsædet. Telecoms koncepter forhandles dels i den traditionelle Bang & Olufsen distribution, dels i teleforretninger. Og en væsentlig udfordring for selskabet består i at etablere nye samarbejdsaftaler med stærke distributører. Sådan som det senest er kommet til udtryk i den trådløse BeoCom 2, der repræsenterer såvel intelligente funktioner som et udfordrende designsprog.

5 Bang & Olufsen New Business a/s Bang & Olufsen er omsætningsmæssigt blandt verdens største producenter af højttalere, og vores formåen på akustik-området er udviklet, cementeret og dokumenteret gennem hele virksomhedens liv. På denne platform er det opgaven for Bang & Olufsen New Business at videreudvikle akustik-kompetencerne og sikre, at de forretningsmæssigt udnyttes optimalt. Dels ved at fastholde og dyrke vores marked for højttalere til private forbrugere. Dels ved at gå ind på helt nye områder som eksempelvis højttalere til professionelle lydstudier og audiosystemer til biler (in car entertainment). Ved at finde vej til de professionelle lydstudier åbnes ikke blot en ny forretningsmulighed. Der skabes også fortjent opmærksomhed om vores akustiske kompetencer. En opmærksomhed, som kan få en positivt afsmittende effekt på markedet for højttalere til hjemmet. Også Bang & Olufsens tilstedeværelse i bilen kan have betydning for såvel forretningen som brandet. En række gennembruds-patenter på akustik-området bidrager til at give os det nødvendige afsæt for at gå ind i nye partnerskaber og nye distributionskanaler. Og dermed skabe nye forretningspotentialer.

6 Bang & Olufsen Multimedia a/s Forretningsenheden Multimedia fokuserer Bang & Olufsens indsats inden for multimedie- og internetrelaterede produkter. Med lanceringen af BeoPlayer en digital musikafspiller til pc en tog Bang & Olufsen et væsentligt skridt ind i den virtuelle verden. Dette følges op af BeoLink PC2, der gør det muligt at lytte til computerens MP3-filer på Bang & Olufsen anlæg hvor som helst i hjemmet. Sideløbende med udviklingen af nye, selvstændige produkter, vil Bang & Olufsen Multimedia i det kommende år udvikle og integrere multimedia-anvendelse i de øvrige forretningsenheders produkter. Multimedia vil således fungere som lead-house, når det gælder web-enabling af såvel audio- som video- og telefoniprodukter. Også et fysisk produkt til afspilning af de musikfiler, man downloader ved hjælp af BeoPlayer, er på vej. Lille og robust er BeoSound 2 skabt til lommen, til folk i bevægelse.

7 Bang & Olufsen Operations a/s Bang & Olufsen Operations udgør den produktions-, indkøbs- og logistikmæssige platform for de øvrige forretningsenheder. Operations er den forretningsenhed, der med sine kompetencer inden for professionel produktion og kvalitetssikring bærer produkterne gennem fabrikationen og ud til kunden. Dermed bliver der frigjort kræfter i de øvrige selskaber. Kræfter som så i stedet kan anvendes til den innovation, udvikling og nytænkning, der er fundamentalt vigtig for alle selskaber i Bang & Olufsen koncernen. Som samarbejdspartner for de øvrige selskaber skal Operations til enhver tid kunne konkurrere med de bedste virksomheder på området. På kvalitet såvel som på cost effektivitet. Samtidig skal Operations sikre, at der i produktion og proces konsekvent arbejdes på at opnå øget profitabilitet.

8 Bang & Olufsen Medicom a/s Intelligent medicinsk udstyr er overskriften på de produkter, der udvikles og produceres af Bang & Olufsen Medicom. Kunderne er farmaceutiske og diagnostiske virksomheder, som hos Medicom får adgang til såvel et kvalitetsoptimeret produktionsapparat som kompetencer inden for design, brugervenlighed og integreret produktudvikling. En omfattende innovationsorienteret viden med tilhørende internationale patenter inden for områderne Intelligent Drug Administration og Intelligent Acoustic Diagnostics bidrager til at gøre Medicom til en attraktiv partner. I de kommende år vil Medicom fortsat udvikle nye koncepter baseret på Bang & Olufsens kernekompetencer. Og selskabet vil i samarbejde med sine partnere åbne for nye forretningsområder. Bang & Olufsens tradition for at sætte individet i centrum med kvalitetsprodukter, der udfordrer det konventionelle, er en stærk og troværdighedsskabende platform for Medicom. Og selskabets udviklingsarbejde bidrager til Bang & Olufsen med såvel nye kompetencer som nye forretningsmuligheder.

9 Bang & Olufsen PowerHouse a/s Bang & Olufsen PowerHouse, der har til huse i Kgs. Lyngby med Danmarks Tekniske Universitet som nabo, har til opgave at udvikle forretningspotentialet for ICEpower-teknologien. Udviklingsaktiviteterne er inddelt i tre hovedområder: En portefølje af standardprodukter til såvel det professionelle audiomarked som til markedet for audioudstyr til private forbrugere. Den første serie af modulære forstærkerkomponenter er sat i produktion. Kundespecificerede system-produkter. På dette område er flere udviklingsprojekter sat i gang. Udviklingsaktiviteterne følges op med en intensiv salgsindsats på de tre forventede hovedmarkeder, nemlig USA, Japan og Europa. Tilsammen skal udviklings- og markedsføringsindsatsen manifestere ICEpower som den førende teknologi på forstærkerområdet og derigennem cementere et solidt forretningsfundament for PowerHouse. Partneralliancer af den type, der forhandles med Sanyo Electric Co. Ltd. I alliancen skal PowerHouse levere teknologi, viden, udviklingssupport og patentrettigheder, mens Sanyo skal levere bl.a. produktion, markedsføring og salg af produkterne.

10 Beretning og regnskab 2000 / 2001

11 21 Meddelelser til Københavns Fondsbørs 22 Selskabets adresse, finanskalender mv. 24 Koncernoversigt (ny struktur) 26 Koncernoversigt (gammel struktur) 28 Struktur og ledelse 29 Ledelseshverv i andre danske virksomheder 31 Hoved- og nøgletal 33 Aktionærforhold 35 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen 37 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s 42 Beretning for Bang & Olufsen Telecom a/s 43 Beretning for Bang & Olufsen New Business a/s 44 Beretning for Bang & Olufsen Multimedia a/s 45 Beretning for Bang & Olufsen Medicom a/s 46 Beretning for Bang & Olufsen PowerHouse a/s 47 Det nye regnskabsår 2001/02 49 Regnskabsberetning 52 Underskrifter og revisionspåtegning 55 Anvendt regnskabspraksis 59 Resultatopgørelse 60 Balance 63 Pengestrømsopgørelse 65 Noter 76 Regnskabssammendrag

12 Meddelelser til Københavns Fondsbørs i regnskabsåret 2000/01 På generalforsamlingen 22. september blev det vedtaget at udbetale udbytte med 6,00 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Selskabet fik på generalforsamlingen fornyet bemyndigelsen til opkøb af indtil 10 procent af selskabets aktiekapital i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato. Bestyrelsesmedlemmerne Jan Gesmar- Larsen og Lars Brorsen, der var på valg, blev begge genvalgt. Generalforsamlingen vedtog at ændre selskabets formålsbestemmelse til: Selskabets formål, som ejer af varemærket Bang & Olufsen, er i første række at eje aktier i datterselskaber samt udøve stemmeretten herpå foruden andre aktionærrettigheder, hvad enten der er tale om helt eller delvist ejede datterselskaber, samt stille de tjenesteydelser til rådighed for datterselskaberne, som bestyrelsen skønner formålstjenlige. Selskabets formål er endvidere direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og i øvrigt at udøve enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Generalforsamlingen besluttede endvidere, at ændre selskabets navn fra Bang & Olufsen Holding a/s til Bang & Olufsen a/s. Tilfredsstillende første kvartal I oktober kom regnskabsmeddelelsen for første kvartal. Her meddelte Bang & Olufsen blandt andet til Københavns Fondsbørs, at omsætningen i regnskabsårets første kvartal ligger over sidste års niveau, hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i selskabet Bang & Olufsen AudioVisual a/s. På de enkelte markeder er der fremgang i blandt andet USA og Frankrig, mens Danmark og Schweiz som helhed udvikler sig utilfredsstillende. Vedrørende forventninger til hele året skrev Bang & Olufsen, at der forventes en vækst på cirka 10 procent og en indtjening på cirka 360 mio. DKK. En indtjening hvoraf der investeres 50 mio. DKK i øgede udviklingsomkostninger til nye aktiviteter, heraf 40 mio. DKK i Bang & Olufsen Multimedia. Koncerndirektør fratrådte Den 8. december meddelte Bang & Olufsen Københavns Fondsbørs, at koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen har opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af februar Forventninger fastholdtes For hele året forventer vi et ordinært resultat før skat, der vil være på niveau med sidste år, efter der er investeret kraftigt i de nye forretningsområder, baseret på udviklingen til dato. Sådan skrev Bang & Olufsen i forbindelse med udsendelsen af halvårsmeddelelsen den 24. januar. I meddelelsen fortalte Bang & Olufsen blandt andet, at omsætningen i koncernen er vokset med 4 procent i forhold til første halvår 1999/00. Desuden nævnes det, at der i halvåret er investeret 17 mio. DKK i nye forretningsområder, blandt andet Multimedia, PowerHouse og Car Entertainment. Hovedtallene i halvårsmeddelelsen fortæller om et resultat på linje med første halvår 1999/00. Det ordinære resultat før skat er marginalt bedre, men i overensstemmelse med de forventninger, der er givet udtryk for tidligere på året. I Bang & Olufsen AudioVisual a/s er det ordinære resultat steget med 23 procent. Om Bang & Olufsen a/s (tidligere Bang & Olufsen Holding a/s) konkluderedes det, at resultatet er på linje med de forventninger, der er givet udtryk for i de to seneste regnskabsmeddelelser. Samtidig forventes det, at væksten i såvel omsætningen som indtjeningen primært vil finde sted i andet halvår. Udviklingen i Danmark viser et fald. Først og fremmest fordi audio/video markedet som helhed kun oplever vækst i lavprissegmentet. Tyskland må atter notere nedgang i multibrand-butikkerne. I USA, Holland og Expansion Markets er der tale om markant omsætningsfremgang, mens blandt andet Spanien, England og Frankrig har haft pæn fremgang, hed det endvidere i regnskabsmeddelelsen. Medio januar 2001 har Bang & Olufsen åbnet 46 nye B1 butikker, hvilket har øget antallet af B1 butikker til 490 world-wide. De rene B1 butikker har 48 procent af totalomsætningen, skrev Bang & Olufsen. Om Bang & Olufsen Telecom meddeltes det, at omsætningen i første halvår blev 75 mio. DKK dårligere end i samme periode sidste år. Nedgangen skyldes blandt andet forsinkelsen af den trådløse telefon, BeoCom 2. Distributionsstrategien vil blive fortsat efter samme mønster, men med øget fokus på salg i alternative kanaler. Bang & Olufsen Medicom a/s kunne meddele, at selskabet i de seneste år har udviklet og ekspanderet et samarbejde med AstraZeneca, en af verdens førende lægemiddelvirksomheder. Udviklingen i Bang & Olufsen Medicom a/s følger planerne, ligeledes meddeltes det, at selskabet forventer et resultat på niveau med sidste år. 21

13 Om Bang & Olufsen PowerHouse hed det: Ved årsskiftet flytter PowerHouse til Lyngby for blandt andet at intensivere samarbejdet med Danmarks Tekniske Universitet. Adskillige nøglekunder har besluttet at anvende ICEpower til aktive højttalere og forstærkere. Ny koncernchef 15. marts skrev Bang & Olufsen til Københavns Fondsbørs, at Torben Ballegaard Sørensen med virkning fra 1. juli 2001 er ansat som koncernchef. Torben Ballegaard Sørensen afløser Anders Knutsen, der allerede forrige år meddelte bestyrelsen, at han ønskede at forlade stillingen som koncernchef senest i Nedjustering til årets resultat Bang & Olufsen a/s nedjusterer forventningerne til årets resultat, sådan hed det i en meddelelse til Københavns Fondsbørs 5. april. Baggrunden er fortsat afmatning i salget i USA og begyndende afmatning på visse europæiske markeder. På den baggrund må Bang & Olufsen i tredje kvartal i år notere et resultat, der ligger cirka 35 mio. DKK under samme periode sidste år. Vi forventer nu et resultat før skat i intervallet mio. DKK efter der er investeret i størrelsesordenen 40 mio. DKK i nye forretningsområder, hed det endvidere i meddelelsen. Højt investeringsniveau Den 18. april skrev Bang & Olufsen i kvartalsmeddelelsen for tredje kvartal, at det høje investeringsniveau i såvel nye forretningsområder som distributionsog markedsudvikling vil blive fatsholdt. Angående hovedtallene fortaltes det, at resultatet af den primære drift er faldet fra 269 mio. DKK til 253 mio. DKK i Bang & Olufsen a/s. Det ordinære resultat før skat blev på 214 mio. DKK eller 37 mio. DKK mindre end året før. Det skyldes primært tre forhold: En øget international afmatning. Tab på etablering af egne retailbutikker i USA som følge af afmatningen. Et markant fald i salget af telefoner. Angående forventningerne til hele året skrev Bang & Olufsen: På baggrund af den konstaterede afmatning på en række betydningsfulde markeder og usikkerheden om, hvorvidt afmatningen vil brede sig eller forstærkes, forventer Bang & Olufsen et ordinært resultat for hele året i intervallet mio. DKK, efter der er investeret i størrelsesordenen mio. DKK i nye forretningsområder. Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium Miljøredegørelse kan rekvireres ved henvendelse til Informationsafdelingen, telefon Adresse mv. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, DK-7600 Struer Telefon , telefax , website: Finanskalender 2001 Torsdag, den 9. august, Årsregnskab (2000/01) Fredag, den 7. september, Generalforsamling Mandag, den 22. oktober, Kvartalsregnskab (1. kvartal 2001/02) 2002 Onsdag, den 16. januar, Halvårsregnskab (2001/02) Onsdag, den 17. april, Kvartalsregnskab (3. kvartal 2001/02) Onsdag, den 14. august, Årsregnskab (2001/02) 22 23

14 Koncernoversigt (ny struktur) Bang & Olufsen Scandinavia a/s ** Kalvebod Brygge 43, 1560 København V. Direktør: Lars Kirstein Andersen Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikling og salg af Bang & Olufsens audio/video produkter med fokus på den globale distributionsudvikling. Bang & Olufsen Deutschland G.m.b.H. Rudolf-Diesel-Strasse 8, Gilching Direktør: Peter Dalm Bang & Olufsen Danmark a/s** Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer Direktør: Erik Wamberg Bang & Olufsen AS Øvre Torggate 18, 3007 Drammen, Norge Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen a/s Brand building, koncernstabsfunktioner. Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler og markedsfører nye telefonikoncepter, der dynamisk vil indgå i hjemmets elektroniske kommunikation. Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen Multimedia a/s 100 % ejet Kontinuerlig udvikling af koncernens overordnede netkompetencer. Bang & Olufsen PowerHouse a/s 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen France S.A. 141 rue Jules Guesde, Levallois-Perret Direktør: Elisabeth Sandager Bang & Olufsen United Kingdom Ltd. UNIT 630, Wharfdale Road, Winnersh Triangle, Berkshire RG41 5TP Direktør: Derek Mottershead S.A. Bang & Olufsen Belgium N.V. Heide 9, 1780 Wemmel Direktør: Peter Sommer Bang & Olufsen Italia S.p.A. Via Meravigli 2, Milano Direktør: Francesco Canale Bang & Olufsen AG Grindelstrasse 15, 8303 Bassersdorf, Schweiz Direktør: Heinz Müller Bang & Olufsen Svenska AB Gullbergs Strandgata 4, Göteborg Direktør: Bengt Bengtson Bang & Olufsen Operations a/s 100 % ejet Varetager indkøb, produktion og logistik for Bang & Olufsen koncernen. Bang & Olufsen Espana S.A. Avenida Europa 2, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid Direktør: Alberto De Lucio Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet i samarbejde med såvel eksisterende som nye partnere. Bang & Olufsen Ges.m.b.H. Hietzinger Kai 137A, 1130 Wien, Østrig Direktør: Gernot Timmermann Bang & Olufsen America Inc. 780 West Dundee Road, Arlington Heights, IL Direktør: Ole Bek Bang & Olufsen Japan K. K. Shiba Boat Building 9th floor, , Shipa, Minato-Ku, Tokyo Direktør: Lars Myrup * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. ** Registrerede binavne under Bang & Olufsen AudioVisual a/s. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget. Bang & Olufsen Asia Pte Ltd. 23, Ubi Road 4, 5th floor, Olympia Industrial Building, Singapore Direktør: Lars Flyvholm 24 25

15 Koncernoversigt (gammel struktur, hvorefter der er aflagt regnskab pr. 31. maj 2001) Bang & Olufsen AudioVisual a/s* 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører audio-video produkter, der distribueres gennem datterselskaber og eneimportører verden over. 13 salgs-datterselskaber (se koncernoversigt ny struktur side 25) Bang & Olufsen Telecom a/s 100 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører telekommunikationsprodukter og tilbehør. Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen New Business a/s 100 % ejet Udvikler nye forretningsområder med udgangspunkt i Bang & Olufsens kompetencer og markedsposition. Bang & Olufsen PowerHouse ApS 76.4 % ejet Udvikler, producerer og markedsfører produkter baseret på højeffektive forstærkerteknologier. Bang & Olufsen Medicom a/s 100 % ejet Udnytter Bang & Olufsens kompetencer på medicoområdet. * Alle selskaber i Bang & Olufsen AudioVisual a/s er 100 % ejet. Selskaber uden aktivitet er ikke medtaget

16 Struktur og ledelse Ledelseshverv i andre danske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber Selskab Bestyrelse Direktion Bang & Olufsen a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Adm. direktør Lars Brorsen Produktionsmedarbejder Joe Davies* Adm. direktør Jan Gesmar-Larsen Direktør Peter Leschly Direktør Torsten Erik Rasmussen Chef, Diabetes Business Unit, Jan Henning Simonsen* Smed Garry Merrild Vestergaard* Bang & Olufsen AudioVisual a/s Hofjægermester Peter Skak Olufsen (formand) Torben Ballegaard Sørensen (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Jørgen Worning (næstformand) Peter Thostrup Cvr. nr Direktør Peter Leschly Ann-Charlott Fischer Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Karsten Okholm Larsen Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Telecom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Peter Eckhardt (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Ann-Charlott Fischer Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen New Business a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Jens Peter Zinck (adm.) Struer. (100 % ejet) Fabrikschef Flemming Møller Pedersen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen Multimedia a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Poul Henrik Søjberg (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Peter Petersen Cvr. nr Koncerndirektør Peter Thostrup Bang & Olufsen Operations a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) John Bennett-Therkildsen (adm.) Struer. (100 % ejet) Direktør Karsten Okholm Larsen Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Hofjægermester Peter Skak Olufsen A/S Fiil-Sø Hunsballe Frø A/S A/S Jydsk Landvinding Holli Frø A/S Plantningsselskabet Steen Blicher A/S Jyllands-Posten A/S Adm. direktør Jørgen Worning Bryggerigruppen A/S Chr. Hansens Laboratorium A/S Ejendomsaktieselskabet af 3/ Incentive A/S Nuuk Imeq A/S Albani Bryggerierne A/S Direktør Peter Leschly Cimbria A/S Jernstøberiet Dania A/S Sahva A/S Team Hyldahl A/S Tinglev Elementfabrik A/S Trelleborg Hadsten A/S KPC-Holding A/S Multicept A/S SDC DanDisc a/s Agramkow A/S ALO Danmark A/S Dansk Formpladeindustri A/S DPL Invest A/S Feltwave A/S Omada A/S JKE Design A/S Direktør Torsten E. Rasmussen Bruhn Holding ApS Coloplast A/S JAI A/S Morgan Management ApS Vola A/S Best Buy Group A/S Uni-Chains A/S Bekaert Variant Handling Systems A/S Vest-Wood A/S Vestas Wind Systems A/S A/S Det Østasiatiske Kompagni TK Development A/S NatImmune A/S CPD Invest A/S Amadeus Invest A/S Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Radiometer A/S SimCorp A/S Purup-Eskofot A/S Koncerndirektør Peter Thostrup Osteometer Biotech A/S CCBR A/S Bang & Olufsen Medicom a/s Koncerndirektør Peter Thostrup (formand) Henrik Kagenow (adm.) Struer. (100 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen Bang & Olufsen PowerHouse a/s Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen (formand) Jørgen Johansen (adm.) Lyngby-Tårbæk. (76.4 % ejet) Adm. direktør Henrik Kagenow Cvr. nr Direktør Karsten Nielsen Adm. direktør Poul Henrik Søjberg * Medarbejdervalgte Hovedbankforbindelse for alle selskaber Danske Bank Revision for alle selskaber PricewaterhouseCoopers DELOITTE & TOUCHE, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 28 29

17 Hoved- og nøgletal Resultat af primær drift mio. DKK Koncern (mio. DKK) 1996/ / / / /01 Cash flow mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Resultat Nettoomsætning Heraf på udenlandske markeder i % Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat - 75 (63) 20 - Årets resultat Resultat efter skat og minoritetsandele Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser Årets cash flow 64 (148) (356) 19 (157) 0 Beskæftigelse Antal medarbejdere ved årets udgang Forrentning af egenkapital % /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % Forrentning af egenkapital, % Likviditetsgrad Selvfinansieringsgrad, % Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Price/earnings Børskurs/indre værdi Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Parentes angiver negativt fortegn Ved beregningen af nøgletal er regnereglerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Ved beregning af ordinært resultat efter skat er der korrigeret for minoritetsandele heraf. I forhold til vejledningens anbefalinger anvendes afvigende regnskabspraksis for så vidt angår koncerngoodwill, der afskrives over egenkapitalen i anskaffelsesåret, og for børsnoterede værdipapirer der optages til laveste værdi af anskaffelsespris og børskurs. 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Resultat af primær drift *100 Nettoomsætning Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo *100 Passiver ultimo Afkastningsgrad: Resultat af primær drift *100 Gns. operative aktiver Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Ordinært resultat efter skat Gennemsnitligt antal cirk. aktier Forrentning af egenkapital: Ordinært resultat efter skat *100 Gennemsnitlig egenkapital Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Price/earnings: Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie 30 31

18 Aktionærforhold Udvikling i B-aktiekurs i forhold til KFX-indekset pr. 31. maj Værdien af aktier opgjort til børskurs i forhold til egenkapitalen pr. 31. maj kurs mio. DKK /97 97/98 98/99 99/00 00/01 Bang & Olufsen aktiekurs KFX - indeks Bang & Olufsen aktien Kursen på Bang & Olufsen a/s B-aktier er i løbet af regnskabsåret faldet fra 283 til 268, svarende til et fald på ca. 5 procent. Københavns Fondsbørs KFX-indeks er i samme periode steget med ca. 9 procent. Markedsværdien af Bang & Olufsen a/s B-aktier er i samme periode faldet fra mio. DKK til mio. DKK. Selskabet har ca navnenoterede aktionærer svarende til en ejerandel på ca. 77 procent af aktiekapitalen. Udbyttepolitik Koncernens udbyttepolitik sigter imod at udlodde en tredjedel af overskuddet efter skat som udbytte. Der indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales 46.9 mio. DKK i udbytte for regnskabsåret 2000/01, hvilket svarer til et udbytte på 3.50 DKK pr. nom. 10 DKK aktie. Egne aktier Pr. 31. maj 2001 har Bang & Olufsen a/s en beholdning af egne aktier på nom DKK svarende til ca. 6.7 procent af aktiekapitalen. Der er udarbejdet et optionsprogram for en række direktører og chefer i koncernen. Den samlede pulje af optioner andrager ca stk., som kan udnyttes i perioden Fortegnelse over aktionærer iht. aktieselskabslovens 28B Aktionærer med mindst 5 procent af aktiekapitalen: Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Vendersgade 28, 1363 København K. ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Nordea Companies Danmark A/S (tidligere Unidanmark A/S), Torvegade 2, 1786 København V. Direktionens ejerandel Direktionen for Bang & Olufsen a/s ejer pr. 31. maj 2001 nominelt DKK A- aktier og nominelt DKK B-aktier. Generalforsamling og udbyttebetaling Generalforsamling afholdes fredag den 7. september 2001 kl på Struer Gymnasium. Udbyttebetaling forventes at finde sted torsdag den 13. september Værdien af aktier opgjort til børskurs 0 Egenkapital 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 Aktiekapitalen består af Cirkulerende aktier A-aktier: stk. á 10 DKK DKK Udstedte aktier stk. B-aktier: stk. á 10 DKK DKK - Egne B-aktier ( stk.) I alt DKK I alt stk. Gns. antal cirkulerende aktier stk. A-aktier, der ikke er noteret på Københavns Fondsbørs, er medtaget til samme kurs som B-aktier. Nøgletal 1996/ / / / /01 Aktiekapital mio. DKK Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 31. maj Udbytte pr. nom. 10 DKK aktie, DKK

19 Beretning for Bang & Olufsen a/s - koncernen Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i regnskabsåret 2000/01 på mio. DKK mod mio. DKK året før. Det er en stigning på 88 mio. DKK eller 2 procent. Resultatet af den primære drift blev 271 mio. DKK mod 337 mio. DKK året før. Et fald på 66 mio. DKK eller 20 procent. Det ordinære resultat før skat blev på 224 mio. DKK mod 317 mio. DKK et fald på 93 mio. DKK eller 29 procent. Resultatet er efter en udgift på 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder i henholdsvis Bang & Olufsen Multimedia, (27 mio. DKK) Bang & Olufsen PowerHouse, (10 mio. DKK ) og Bang & Olufsen New Business (6 mio. DKK). Der er fire væsentlige årsager til, at resultatet blev lavere end sidste år: 1. Egne butikker i USA bidrog negativt med ca. 25 mio. DKK i forhold til foregående regnskabsår. 2. Med et fald på 6 procent i omsætningen skuffede det tyske marked igen og bidrog med ca. 20 mio. DKK mindre end sidste år. 3. Med et forventet fald på 12 procent i omsætningen bidrog Danmark med ca. 15 mio. DKK mindre end sidste år. 4. Bang & Olufsen Telecom a/s bidrog med ca. 24 mio. DKK mindre. Altså sammenlagt i størrelsesordenen godt 80 mio. DKK, der direkte påvirker årets resultat. Set i forhold til de løbende forventninger hen over året, afviger det endelige resultat mere end forventet. Det er udviklingen i 2. halvår og helt specielt i regnskabsårets 4. kvartal, der har været markant dårligere end oprindelig forventet. Det første forvarsel om udviklingen blev givet i halvårsmeddelelsen den 24. januar På baggrund af resultatet fra 1. halvår, der lå over resultatet for samme periode året før, blev forventningerne til hele året fastholdt, men det blev samtidig meddelt, at der i USA var konstateret en afdæmpet vækst i forhold til begyndelsen af regnskabsåret, og at det ville påvirke 2. halvår og dermed hele året negativt, hvis denne faldende købelyst bredte sig til Europa. Det skete. Den 5. april blev forventningerne til hele året nedjusteret til et resultat i intervallet mio. DKK. Årsagen var at afmatningen i salget i USA fortsatte og havde bredt sig til en række europæiske markeder. I delårsrapporten den 18. april 2001 blev disse forventninger fastholdt. Afmatningen blev imidlertid afgørende forstærket i regnskabsårets 4. kvartal, hvor tilbagegangen i omsætningen med ganske få undtagelser ramte bredt på alle markeder. Særligt tabet på egne forretninger i USA blev større end forventet. Omsætningen i årets 4. kvartal faldt således med 36 mio. DKK til 905 mio. DKK i forhold til 4. kvartal året før, og resultatet efter skat faldt med 48 mio. DKK til 6 mio. DKK. Selvom hverken målene for omsætningseller indtjeningsvækst blev nået, har koncernen fastholdt og fastholder fortsat de grundlæggende strategier for koncernens udvikling. Af de enkelte selskaber i koncernen har Bang & Olufsen AudioVisual og Bang & Olufsen Telecom udviklet sig utilfredsstillende, mens Bang & Olufsen Medicom, Bang & Olufsen New Business, Bang og Olufsen Multimedia og Bang & Olufsen PowerHouse har udviklet sig som forventet. Som nævnt blev der i årets løb anvendt 43 mio. DKK til udvikling af nye forretningsområder. Omkostningerne til produktudvikling er 346 mio. DKK mod 308 mio. DKK i sidste regnskabsår. Produktudviklingsomkostningerne udgør nu 9 procent af omsætningen. Distributions- og marketingomkostningerne er steget med 69 mio. DKK eller 10 procent, hvoraf de 58 mio. DKK er relateret til ekspansion i USA. Årets samlede skatteprocent er forøget fra 30 til 34 procent. Stigningen i skatteprocenten kan henføres til datterselskaberne i udlandet, som har opbrugt deres skattemæssige underskud. Af den omkostningsførte skat på 76 mio. DKK vedrører 65 mio. DKK Bang & Olufsen AudioVisual a/s koncernen, og 11 mio. DKK er omkostningsført i den resterende del af Bang & Olufsen a/s koncernen. Balancen steg i regnskabsåret med 158 mio. DKK fra til mio. DKK. Stigningen kan primært henføres til varelagrene som steg med 101 mio. DKK, og andre tilgodehavender som har en stigning på 59 mio. DKK. Stigningen i varelagrene skyldes en kombination af åbning af egne B1 butikker med dertil hørende varelagre, og den manglende omsætning i 4. kvartal. Stigningen i andre tilgodehavender vedrører hovedsageligt tilgodehavende selskabsskat, som følge af et lavere resultat end forventet. Materielle anlægsaktiver er netto steget med 48 mio. DKK til 895 mio. DKK, hvilket primært skyldes færdiggørelsen af Bang & Olufsen Medicoms nye bygning og investeringer i nyt produktionsudstyr

20 Beretning for Bang & Olufsen AudioVisual a/s Årets samlede cash flow blev negativt med 157 mio. DKK. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteter blev på 138 mio. DKK mod sidste års 245 mio. DKK, hvor forskydningen kan henføres til den manglende indtjening. Likviditetsbehovet til investeringer androg 245 mio. DKK mod 266 mio. DKK året før. Ændringen skyldes et fald i investeringer i materielle anlægsaktiver. Der er i regnskabsåret optaget et prioritetslån på 51 mio. DKK vedrørende Bang & Olufsen Medicoms nye fabriksbygning. I regnskabet 1999/00 var låneoptagelsen på 200 mio. DKK. De aktionærrelaterede poster opkøb af egne aktier og betalt udbytte beløb sig til i alt 102 mio. DKK. Egenkapitalen udgør, efter en foreslået udbyttebetaling på 46.9 mio. DKK, mio. DKK mod sidste års mio. DKK. *** I 2000 fejrede Bang & Olufsen 75 års jubilæum. Det blev markeret med en stor retrospektiv udstilling i Dansk Design Center i København samt ved forskellige arrangementer i Struer, hvortil bl.a. ca af de største forhandlere fra hele verden var inviteret. Den 1. marts 2001 fratrådte koncerndirektør Carl Henrik Jeppesen. Den 1. maj 2001 tiltrådte Torben Ballegaard Sørensen, som den 1. juli afløste Anders Knutsen. Koncerndirektionen udgøres nu af Torben Ballegaard Sørensen og koncerndirektør Peter Thostrup. Omsætningen i Bang & Olufsen AudioVisual blev på mio. DKK, hvilket er en forbedring på 66 mio. DKK i forhold til forrige regnskabsårs omsætning på mio. DKK. Salget af audio/video produkter viser således en omsætningsmæssig fremgang på ca. 140 mio. DKK, mens salget af telefoner via Bang & Olufsens butikker faldt med ca. 75 mio. DKK. Ordinært resultat før skat blev 185 mio. DKK, en nedgang på 27 procent eller 69 mio. DKK i forhold til sidste regnskabsår. Bang & Olufsen Multimedia indgik frem til regnskabsårets afslutning som en division i Bang & Olufsen AudioVisual a/s. De 27 mio. DKK, der er investeret i multimedia aktiviteterne belaster således årets regnskab i Bang & Olufsen AudioVisual. Både omsætnings- og resultatmæssigt er der tale om en utilfredsstillende udvikling, der skyldes en kombination af flere forhold. Som nævnt i koncernafsnittet har den generelle økonomiske afmatning i såvel USA som Europa resulteret i en opbremsning i forbruget. Hertil kommer den resultatmæssige udvikling i USA samt den omstændighed at interessen for og efterspørgslen efter DVD løsninger og plasma skærme er kommet hurtigere specielt i de sydeuropæiske lande end Bang & Olufsen havde forventet. Som nævnt i afsnittet om lanceringer i det nye regnskabsår er der taget hånd om denne udvikling. Bang & Olufsen AudioVisual har fastholdt strategien med en global brandannoncering, der styres centralt, og som indebærer, at de enkelte markeder fokuserer på udvikling af distributionskonceptet og lokale aktiviteter omkring de enkelte butikker. I forhold til forrige regnskabsår blev de samlede omkostninger til markedsføring og distribution øget med 62 mio. DKK til 762 mio. DKK, hvilket overvejende skyldes den fortsatte stigning i antallet af egne retailbutikker i USA. Udviklingen på de største markeder De procentuelle fremgange/fald i omsætningen er beregnet ud fra den lokale valuta. Tyskland Det lykkedes ikke i det forløbne regnskabsår at vende udviklingen i Tyskland. Omsætningen faldt med 6 procent til 561 mio. DKK, og Tyskland bidrog med 20 mio. DKK mindre end året før. Der er grundlæggende to årsager til den længerevarende negative udvikling i Tyskland. For det første en generel markedsmæssig afmatning, der alene i det forløbne regnskabsår betød en samlet nedgang for branchen i salget af audio/video produkter på ca. 4 procent. Hertil kommer at Bang & Olufsen ved introduktionen af den nye distributionsstrategi i 1998 reducerede antallet af multibrand butikker på en måde, som vi erkendte var for kraftig. I 1998 var der i Tyskland i alt 630 butikker, der solgte Bang & Olufsen produkter, og mange var meget små. Antallet skulle reduceres, men det skete dels i et tempo, hvor åbningen af B1 butikker ikke kunne kompensere fuldt ud for det manglende salg i de butikker, hvor leveringsaftalen blev opsagt, og dels påvirkede det tilliden mellem de tilbageværende multibrand butikker og Bang & Olufsen. Koncernen arbejder på at genoprette denne tillid, og som et resultat heraf har 82 af de eksisterende multibrand forhandlere inden for det sidste halvandet år investeret betydelige beløb i en opgradering til shop-in-shop løsninger, hvor Bang & Olufsen udgør en væsentlig del af butiksarealet. Allerede ved afslutningen af forrige regnskabsår meddelte Bang & Olufsen, at der ikke ville blive opsagt flere aftaler med multibrand forhandlere i Tyskland. Alligevel er antallet af multibrand butikker reduceret med 50. Forhandlerne har på grund af den skærpede konkurrence og de generelle strukturændringer i detailbranchen lukket deres butikker. Antallet af B1 butikker blev i regnskabsåret udvidet med 9. Ambitionen for nyåbninger var noget højere, men det lykkedes ikke i tilstrækkeligt omfang at finde kombinationen af rette beliggenhed og rette ejer. Der er nu i alt 56 B1 butikker i Tyskland, der står for 31 procent af den totale omsætning mod 23 procent sidste år. Væksten i de B1 butikker, der har været etableret i to år, var på 5 procent. Der er nu i alt 483 butikker, der forhandler Bang & Olufsen i Tyskland. Den 1. juli 2001 blev Peter Dalm, 51 år, ansat som ny direktør for det tyske datterselskab. Han er en erfaren salgsog distributionsekspert, der senest som senior vice president i LEGO-gruppen har haft ansvaret for Centraleuropa, herunder Tyskland, Schweiz, Østrig og Ungarn. Skandinavien Udviklingen i Danmark, Sverige og Norge var i regnskabsåret præget af et generelt fald i forbruget af langvarige forbrugsgoder

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CVR-nr. 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03

CVR-nr. 41257911. Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 CVR-nr. 41257911 Bang & Olufsen a/s koncernen Årsrapport 2002/03 Et moderne eventyr Beretningen, om hvordan Bang & Olufsens nyeste højttaler, BeoLab 5, er blevet til, tager sit udspring mange år tilbage

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 2 Indhold 5 Kære Bang & Olufsen aktionær 7 Selskabsoplysninger med videre

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2006/07. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2006/07 Bang & Olufsen a/s koncernen Ønskes direkte adgang til de enkelte sider i denne pdf-fil er der mulighed for at klikke

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul A

Revisoreksamen 2014. Modul A Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere