Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2007 Forsidebillede: Sjoerd Westerhof 30. Årgang

2 Vandende stiger og ørknerne breder sig Målbevidst energifråds og miljøsvineri ser endelig ud til at give resultater Af Leif Mortensen Viborg I den relative korte tid den menneskelige race formodentligt få på denne planet set i det store universale tidsperspektiv ser det nu alligevel ud til, at det vil lykkedes os at skabe ravage i naturens gøren og laden. Dette opbygger paradoksalt nok såvel nye ørken- som havområder. Kloge folk mener, det er afbrænding af olie og kul, der er de store syndere. Er det sandt? Må menneskene til at se sig om efter nye energikilder. Det er der ikke noget nyt i. Men måske skulle vi her i landet genoverveje mulighederne for atomkraft. Mange af vore unionskammerater i EU har speedet op for nyinvesteringerne inden for denne energikilde. Nu skal sådant et monstrum af et atomanlæg selvfølgelig ikke placeres i Viborg Kommune. Men i Lemvig Kommune har de store naturarealer, der alligevel skal plastres til med kæmpevindmøller. Der kan vi bygge anlægget til Danmark. Hermed dækkes danskernes energibehov samtidig med, at vi frigør os fra oliemilliardærernes vilkårlige pris- og leveringspolitik. Som en sidegevinst falder vandstanden igen i Hjarbæk Fjord. Så kan det igen kan lade sig gøre at få en grundstødning på åben vand selv med en 16 fods sjægte. 2

3 Forårsmøde 2007 Afholdt den 3. marts i sejlklubbens lokaler Traditionen tro valgtes Kurt Oddershede til ordstyrer for forårsmødet. Leif Tipsmark modtager valget som forårsmødets referent. Ordstyreren giver ordet til Laugskoordinator Henrik Hvass der beretter om året der er gået. Henrik beretter om Turen Rundt om Mors sammen med Ringkøbing Smakkelaug. Her mødtes man til Jegindø Ror Cup og fortsatte så sammen rundt Mors. Rigtig fin tur har Henrik ladet sig fortælle. I år er Henrik forberedt på, at sejle sommer langtur i uge 28. Det er indtil videre aftalt, at vi også i år efter Jegindø Ror Cup fortsætter mod nordøst og resten af ugen sejler øst ud af fjorden, Løgstør, Attrup, Gjøl, Nibe og andre navne er nævnt. Juniorsejladsen er en ubetinget succes. Der er fuld elevbesætning på SIF alle torsdage. Derfor er der stadig behov for at sejle med flere både om torsdagen. Det er lettere at lade børnene øve sig, når blot der et er par af de håbefulde unge mennesker ombord! Afslutningsturen gik som vanligt til Virksund med mange deltagere der alle hyggede sig gevaldigt. Limfjordsmuseet har alle sejl sat lige nu. Ny udbygning i millionklassen, Herregården Hessel er kommet under museets vinger med nyansat forvalter. Man har fået yderligere en inspektør nemlig Thomas Olesen der er historiker. Henrik er fortrøstningsfuld med hensyn til de fremtidige resultater til Sjægte-VM med museets sjægt Nørgaard P. Thomas har lige krydset Atlanten i en sejlbåd og er selvskrevet til sejlads med sjægten. Ankertovskrogens læsere vil få beretninger fra Thomas Atlantfærd. Sjægtelauget har fået en henvendelse fra FDF i Viborg, her ønsker man at flytte til fjorden med sine sejlførende både (5 stk). Det er også besluttet at flytte alle sejlførende både (12 stk) fra FDF lejren Sletten ved Silkeborgsøerne til Limfjorden. Som alle ved er der ingen pladser i Hjarbæk. FDF har også undersøgt mulighederne på Jegindø og i Struer. Desværre kan vi ikke tilbyde pladser her, det ville have være oplagt at have en flåde af denne bestykning med base i Hjarbæk! Vi har dog fortalt FDF om vores drømmehavn prosjægt. De var meget begejstrede for vores tanker og ideer! Så kommer langt om længe informationstavlerne på havnen op. Alle tilladelser er klar, rammerne er klar og nu mangler museerne blot at færdiggøre og trykke selve tavlerne. Sjægte-VM ser ud til fungere efter det nye koncept, altså 3 sejladser om lørdagen. Søndagen kunne godt bruge noget lignende prologen om fredagen af kvikke hoveder blandt forårsmødets deltagere døbt epilog. 3

4 Henrik er personligt lidt irriteret over at sjægtesejlerne får et lidt dårligt image, da ølvognen holder lidt for længe åbent. Dette tiltrækker udenbys tørstige sjæle, der af udenforstående VM-tilskuere tror at disse hører til blandt VM-deltagerne. Henrik beretter at Ankertovskrogen vil om muligt bringe mere maritimt stof fremover. Henrik roser turen til LOA værft og Limfjordens Træskibslaug i Nørresundby. Der har også i 2006 været god gang i gruppesejladserne. Desværre måtte 2 sejladser aflyses så dem er vi de to grupper skyldige. Indtægt fra en sejlads i form af et gavekort der blev solgt, blev straks omsat til nye redningsveste og sammenlagt med Andelskassens tilskud på 17 redningsveste kom der i alt 20 nye redningsveste i skuret. Limfjordsfortællinger fortsættes. Man har ladet os bestemme at det i 2007 bliver tirsdag kl Vi er stadig medlem af støtteforeningen for Sundsøre Pakhus. Svend Madsen repræsenterer os der. Det ser nu ud til at et nyt udflugtsmål er i sigte. Det gamle tanghus ved Sundstrup bliver sat i stand og vil kunne anvendes til overnatning. Redaktør Leif Nielsen beretter om Ankertovskrogen, at da Karen forlod redaktionen med sin berømte papirskæremaskine, gik det helt elektronisk. Al opsætning af bladet foregår elektronisk og derfor behøver man ikke ulejlige sig med opsætninger efter skabeloner m.v. når man afleverer stof elektronisk. Alt bliver alligevel sat om. Send bare end vedhæftet filer m.v. I 2006 kom der 5 numre. Fremover bliver det fire numre om året. Der var fejl i december udsendelsen, adresserne var ikke ordentligt opdateret, så ikke alle fik bladet. Dette skulle være rettet nu. Ankertovskrogen kan findes på den berømte hjemmeside som pdf.fil også gamle numre! Det overvejes om man fremover kan afbestille papirudgaven og så nøjes med, at modtage en med et link til hjemmesiden når Ankertovskrogen udkommer. Knud Søndergård fra Kapsejladsudvalget fortæller at der blev afholdt 24 kapsejladser. 2 blev aflyst. I gennemsnit var der 13,16 både på vandet til hver kapsejlads. Det er faktisk 1,26 båd mindre end i 2005! Lørdagssejladserne bliver rykket til kl I år bliver der én tirsdagssejlads og én lørdagssejlads mere. Kapsejladserne starter tirsdag i uge 9 og slutter sidste lørdag i oktober. Man samordner fremover kalender med de tre andre foreninger i byen. Der har været diskussioner om tolkning af reglerne omkring brug sejl fremstillet af Dacron. Fremover skal alle angive kvaliteten af sejl ved tilmelding til Sjægte-VM. 4

5 Der er antaget en dommerlærling. Lillan fra Vi Sejler Videre (Freja) vil gerne lære faget. Den dramatiske kapsejlads under en gebommerlig tordenbyge i sommers blev diskuteret. Nogle mente at man burde have aflyst sejladsen. Der var alligevel enighed om, at det i første og sidste ende er skippers ansvar at sejladsen er forsvarlig! Dette princip fastholdes. Følgebåd Mars her fortsætter alle. Carl W. Jensen der for første gang sidste år var tirsdagsskipper, udtrykker sin store tilfredshed med at båden og grejet altid er i fin orden! VM Dommere her fortsætter ifølge Knud Søndergaard alle. Fra Pionerudvalget beretter Knud Søndergård, at der er arbejdsaften på havnen og stejlepladsen samt skur den Der bliver trukket et kabel til campingvognene til næste VM. I øvrigt indtræder Jesper Bak i udvalget. Festudvalget. Knud Søndergaard benytter sig, inden beretningen fra udvalget, af lejligheden til at komme med et par kommentarer til VMfestlighederne. Aftalen om ølvognen mener Knud skal tages op til revision. Bl.a. bør lukketidsaftalerne gøres mere klare. Prisen for VMfesten er sammenlignet med andre arrangementer en del højere. Borgerforeningen - med hvem der er aftale om ølvogn under VM tjener pænt på arrangementet. Knud S. foreslår et 3-mands udvalg der skal varetage den fremtidige dialog med de implicerede i VM-arrangement. Svend Madsen mener at man bør tilstræbe et bredt samarbejde med de involverede parter. Henrik Hvass pointerer at selvom der er skriftlige aftaler om åbningstider, så overholdes lukketiderne ikke. Henrik er mest bekymret for vort image folk kommer for at se både og sejlads og ser i stedet øldrikkeri langt ud på søndagen. Henrik mener personligt at det var nemmere uden nogen aftale. Sjoerd Westerhof foreslår at man placerer udskænkningen af øl udenfor det afspærrede område af havnen. Kurt Herløv mener at byens borgere trods alt har lidt ubehag ud af arrangementet og at overskuddet fra ølsalget går til medlemmerne af borgerforeningen. Kurt mener det er i orden uden aftaler overhovedet. Ole Utoft mener som medlem af festudvalget at samarbejde er at foretrække. Ole Utoft vil nu gerne aflægge beretning på festudvalgets vegne. Ole mener kun at der er positivt at fortælle. VM-festen forløb fint. Højtaleranlægget var ikke for godt. Det bliver bedre næste gang. Musikken til festen er bestilt. Det bliver samme som de sidste par år. Prisen for musikken samt maden er uændret og maden er også bestilt. 5

6 Der bliver igen i år grill fredag aften. Søndagsmorgenmaden er også programsat i år. For tredje år i træk bliver prisen kr Der kommer et nyt tilmeldingsskema. Festudvalget havde også afholdt afriggerfest i kroens pavillion. Hyggeligt arrangement med rigtig god mad fra kroen. Udvalget er ikke i mangel på medlemmer. Men for at sikre kontinuiteten har Lillanfra Vi Sejler Videre sagt tak til at indgå i udvalget. Med bopæl i Kølsen er det dejligt tæt på for hende. Hans Bertelsen fra udvalget fortæller at man vil forsøge at gøre serveringen fra teltet mere hyggelig og synlig. Som medlemmer af det foreslåede 3-mands udvalg valgtes Ole Utoft, Poul Olsen og Knud Søndergård. Udvalget tager kontakt til borgerforeningen om dette års aftale i forbindelse med Sjægte-VM. Kurt Oddershede savner et arrangement søndag formiddag. En slags pendant til fredagens prolog en slags epilog. Sjoerd Westerhof foreslår at man tilbyder sejlads med gæster. Henrik Hvass beretter fra teltsjakket, at der skal indkøbes nødbelysning. Det har ikke været godt og brandtilsynet har måttet af sted en ekstra gang for at godkende endeligt. Henik meddeler at han er nødsaget til at frasige sig sine oldermandspladser i udvalgene han er medlem af. Henrik er blevet valgt som formand for en ny sammenslutning af 7 museer rundt fjorden. I teltsjakket bliver Mogens Pedersen oldermand og Kurt Herløv indtræder. Fra Skurudvalget melder Carl W. Jensen alt vel. Der blev kasseret en del dårlige redningsveste ved oprydningen i foråret. Disse blev heldigvis erstattet af 20 nye. Der diskuteres at det nu gælder om at passe godt på de nye redningsveste. En bøjestang tværs gennem skuret i den nordøstlige ende bliver opsat. Økonomien bliver minutiøst gennemgået af Thorsten Bjerring. Regnskabet er gengivet andetsteds. Kaffeudvalgets Marie Lützen beretter om en interessant og vellykket tur til LOA værft og Limfjordens Træskibslaug i Nørresundby. Der blev afholdt et fælles julerarrangement med borgerforeningen som desværre ikke havde den store tilslutning. Der blev afholdt kursus i knob og knuder i januar. Senest havde man besøg fra Ringkøbing Smakkelaug hvor der vistes billeder fra turen rundt om Mors. Marie og Grete ønsker at blive løst fra sine pligter i kaffeudvalget. 6

7 Kurt Oddershede og Knud Søndergård træder til i stedet. Juniorudvalgets Henrik Hvass beretter at det kun var nødvendigt at aflyse 1-2 gange. Afslutningsturen til Virksund var en stor succes. Alle gode kræfter og flere både kan bruges om torsdagen. Det viser sig at 2-3 børn i hver båd giver bedre læring! Henrik bedyrer at det udover, at lære børnene at sejle, så er torsdagen også er en rigtig hyggelig foreteelse. Prosjægtudvalgets Leif Tipsmark beretter, at vi stadig forsøger at øge kommunes interesse i projektet. Dette indebærer at han jævnlig besøger kommunens planlægningschef. Det har ikke været det nemmeste det seneste års tid. Kommunalreformen har skabt nogen turbulens især også i denne afdeling. De lovede tiltag sidste forår blev ikke til noget. Udsigterne vurderes efter forholdene p.t. at være rimelige. Leif venter lige nu på en mødeindkaldelse fra planlægningschefen, der skal flere kommunale medarbejdere involveres. Forsamlingen giver Leif mandat til, at fortsætte med samme strategi som hidtil. Til orientering for nyankomne fortæller Leif, at vores store drøm p.t. er et luftkastel. Det går ud på at få anlagt en lavvandet jollehavn med et svajebassin og plads til ca. 30 både samt et fælleshus med værksted m.v. Alt placeret på vest siden af molen. Den gamle beskrivelse af prosjægt fra 1996 går rundt til gennemsyn. Webmaster Leif Nielsen fortsætter på posten. Igen modtager Leif applaus for sin fremragende drift af hjemmesiden! Husk den nu : Leif Tipsmark melder alt vel fra Faneudvalget. Den store drøm om et guldbroderi på fanen til kr vedbliver at være en drøm. Måske vi skulle finde en sponsor? Fanevagten stiller op ved lejligheder hvor det findes passende at vi deltager. Det kniber med at møde i Domkirken på Valdemarsdag når det er en tirsdag sejlads frem for næsten alt! Seancen fra VM med faner med de andre deltagerlandes flag fastholdes. Der kan måske oven i købet blive tale om endnu et flag til næste VM. Sjoerd Westerhof ønsker at fratræde som fanevagt. I stedet tiltræder Ole Utoft. Turudvalget. Her fortæller Karl Müller at kaffeturene om søndagene fortsætter. Søren Jensen fortæller om den vellykkede tur rund om Mors og turen til Nørresundby. Som nævnt er man enedes med Ringkøbing Smakkelaug om, at lave fællestur i uge 28 østenud af fjorden. Bibliotekaren Sjoerd Westerhof havde forladt forårsmødet på dette tidspunkt. Vi går ud fra at han fortsætter. Husk alle at sjægtelaugets bogbus er en 2 CV - gul som en citronmåne! 7

8 Kontaktpersoner til andre laug og foreninger: Hjarbæk Borgerforening, Hjarbæk Handelsstandsforening og Viborg Sejlklub. Med baggrund i et møde afholdt for nylig med de tre foreninger, besørgede Ole Utoft afstemning med de tre foreningers og sjægtelaugets kalendere. Altså en egentlig Hjarbæk-kalender. Til varetagelsen af den fremtidige kontakt med de tre Hjarbæk-foreninger nyvalgtes Ole Utoft der allerede er medlem af det nye 3-mands-udvalg. Havnepladsudvalget. Her er Knud Søndergård stadig kommunens repræsentant. Svend Madsen er stadig sjægtelaugets repræsentant. Sundsøre Pakhus Støtteforening. Her er Svend Madsen fortsat sjægtelaugets repræsentant. Plys (Niels Chr.) fra Glyngøre har solgt Dominique. Han får en ny båd og er klar til at sejle følgebåd til Sjægte-VM MEN! Han har fået påbud af lægen ( og Åse!) om at skåne sin ryg. Derfor er han nødt til at være sikker på en hjælper til VM. Carlsson melder sig! Maggi er på bedding i sommer, så han skal ikke sejle VM. Mødet slutter med et trefoldigt leve for sjægtelauget. 8

9 9

10 10

11 Sørlandets Seilsjekte Forenings historie. Sørlandets Seilsjekte Forening ble formelt stiftet i 1992 i Kristiansand S. Det hele begynte med at undertegnede på en biltur til Farsund i 1980 fant ei sjekte og ble fullstendig forelsket. Litt detektivarbeide, og snart var sjekta Smart 2 innkjøpt og fraktet til Oksøy fyr. Ferdig restaurert, og med de originale bomullseil ble den for første gang seilt på Kristiansandsfjorden i en veteranbåtregatta i Attpåtil av den første eiers sønn som var en tenåring i 1944 da den var bygget. Mange var imponerte over de gode seilegenskapene, så litt etter litt som de nærmeste årene kom og gikk vokste det frem et seilsjektemiljø i byen. Sjekter i mer eller mindre god stand ble innkjøpt og satt i seilklar stand. Noen ble pietetsfullt restaurert og andre også litt modifisert. Det viktigste var å seile sjekte, og et viktig element i dette var veteranseileren Kristoffer Arentsen fra Lillesand som sydde seil til alle som ønsket. Uten ham spørs det om det hadde blitt noen forening i det hele tatt. I 1992 fant noen av oss så ut at vi burde ha vår egen forening, vi som seilte disse sjektene. Klubbhus fikk man på Oksøy fyr, og i 1992 var Sørlandets Seilsjekte Forening et faktum. En forening for seilingens og pilsnerens fremme, ble det sagt, og dermed var det hele i gang! Enda noen flere sjekter ble funnet her og der og en ny ble bygget midt på 80 tallet. Lerka var navnet på undertegnedes nybygg og vi deltok i VM i Hjarbæk allerede i 1988 med godt resultat. Foreningen går nå inn i sitt 15 år. Ser vi tilbake, så ser vi at den ene sjekta fra 1980 nå har blitt til 10 sjekter, inklusive Lerka og et annet nybygg, Spleis 3. Både restaurerte og modifiserte. Ganske tidlig, og i tråd med de gamle østlandske sjekteseileres ånd bestemte man seg for at det var lov å utvikle sjektene til bedre seilere. Dog innenfor visse faste kriterier. Lengde og bredde skulle beholdes. Alle rundholter skulle være av tre og sjektens byggemateriale skulle være tre. Men bunnen kunne modifiseres, det vil si at en dårlig dyp kjøl kunne erstattes av en flat bunn om dette var ønskelig. Kjølfinne skulle være tillatt med fri utforming, men vekten måtte ikke overstige 200 kg. 11

12 Materiale i seil og rigg var fritt, men original spriseilrigg skulle beholdes etter visse maksimumsmål på størrelse og lik på seil. Med andre ord : Sjekta skulle se ut som ei sjekte, men behøvde ikke være noen museumsgjenstand! Sikkert et kontroversielt standpunkt, men mange i foreningen mente og mener at hos oss er vi nødt til å ha en viss utvikling om foreningen skal overleve. Årene har gått siden Sørlandets Seilsjekte Forening har i dag ca 25 medlemmer ( med fruer har vi ikke plass til flere i klubbhuset på Oksøy til de store aftener! ). Dessverre er det få unge med, men vi får håpe at de kommer etter hvert som vi gamle vandrer heden og sjekter blir ledige og vi har fått egen brygge og seilskur i Alsviga på Flekkerøy. Det vi ser er at vi seiler for lite med sjektene spredd rundt hele byen. En felles havn burde være bedre for rekrutteringen til disse spennende båtene. Klubbhuset på Oksøy er fremdeles i full bruk og vi seiler fast 5 kappseilaser på Kristiansandsfjorden hvert år i tillegg til deltagelse med en eller flere sjekter i VM i Hjarbæk. Men hva så med fremtiden, den er vi slett ikke sikker på? Derfor har det nå i 2 vintre vært arbeidet med et plastsjekteprosjekt. 2 formhalvdeler er laget etter at man har tatt avstøpning av den gamle sjekta Askeladden fra 1944, minus den dype kjølen. Kanskje får den også aluminiumsrigg og senkejøl. Hele foreningen ser med spenning frem til den første sjekta er på vannet, og noe av det mest spennende er at det er foreningens eldste medlem som skal ha den. I skrivende stund er det vinter og snø her på Sørlandet. Vi lever kun på minner og drømmer. Men snart er det alvor igjen både her og på Hjarbæk fjord. Vi ses! Kjell Otto. 12

13 Forhistorien I fra miten av 1600 tallet har sjekta med sprisegl hvert en båttypen for kystbefolkningen på Sørlandet fra Lindesnes og østerover. De forskillige lokale båtbyggere utviklet sine lokale varianter av sjekter. «Søgne-båden» var en solid eikebåt. «Søgne-båden» ble brukt til alt slags fiske, frakte og losbåt. Alle toftene bortsett fra seiltofta kunne tas bort med et handgrep. Båten hadde stor lasteevne og var en stiv og god seiler. Den var svært lite rank og hadde alltid spriseil. Ca 1750 var det båtbygging på forskjellige steder i Søgne. Dette tok slutt, men fikk et veldig oppsving ca 1830 pga. det økende silde- og makrellfisket, for ikke a snakke om Danmarksfarten. Byggemåten var meget seeregen. Eikebordene ble ikke stimet som andre steder, de ble holdt over åpen ild til de ble helt varme. Sa ble de smurt inn med sauetalg. Denne smeltet og trengte inn i bordene, som straks etter ble spent fast over en mal til de ble kalde, og da beholdt de den ønskede form bordene ble ved denne operasjonen så feite at de kunne bare tjæres. Denne typen var det som Søgnesluppene tok med som dekkslast til Danmark rundt 1850 årene. Jens Væver føddes 1822 i Krejbjerg på Salling. År 1849 overtog Jens sine foreldre hjem og samme år gifte han sig med Ane Marie. Han kjøpte da en egnet båt till sitt nye fiske. Det var en sjægte, en båttype fra Norge, Sørlandet, som han kjøpt i Aalborg og som trolige var den første av sitt slag i Limfjorden. 13

14 De første sjægta kom antagelig til Limfjorden som dekkslast på de skuter som med sine faste turer bandt sammen Sørlandet med Nordjylland. «Listerbåden» var «langt billigere». Den seilte bedre, men var byggeteknisk av langt dårligere kvalitet. På Flekkerøya ble Søgnebåten mye brukt som arbeidsbåt, men den lettere furusjekta ble mest brukt til hjemmefiske, innaskjærs og byturer. Lenger østerover ble den lette sjekte av furu på eik utviklet og det er den som siden ble videreutviklet til X sjekta. Kappseilas var en helt vanlig del av kystbefolkningens hverdagsliv. Det gjaldt å komme først hjem med dagens fiskefangst, eller for å nå først frem til skipet med los. 14

15 Men en ting var kappseilas med bruksbåter i en eller annen yrkesmessig sammenheng. Noe annet var å arrangere tilsvarende «blott til lyst». Regattaer der formålet var å seile raskest i en organisert sammenheng som ble avviklet på kysten mange steder. Sjektene som var med i de første seilasene vet vi lite om, men mellom 1620 fot var de imidlertid, og seilet, en spririgg var nok på kvm. Noen typisk X-sjekte slik vi kjenner «seilsjektene» var det imidlertid ikke. Utviklingen i sjekteklassen. Utviklingen frem til X-sjekta var imidlertid lang og noe helt unikt for våre kyststrøk, på strekningen Brevik/Langesund og til vestenfor Arendal. Det hele begynte med fiskesjektene, spissgattere, klinkbygde seil og robåter, utstyrt med et par årer og en mastetofte. På akterstemmen var det beslag for å sette rorbladet. Masta var en granspire utstyrt med et spriseil og en fokk. Båttypen som var tradisjonell og hørte hjemme på kysten. Når det ble fisket var det sjekta som ble brukt, ja den kunne også brukes hvis det var snakk om å entre en skute som trengte los. I slike sammenhenger, enten det var for å komme først frem med losen eller først til land med fangsten, ble det kappseilt. Da de første organiserte regattaene tok til var det derfor unngåelig at disse sjektene ble med i seilasen. Disse sjektene var gjerne fra 16 til fot. I realiteten representerte disse grunnstammen av regattabåtene i Seilforeningene. En posisjon de hadde helt til slutten av femtiårene. Men da selvfølgelig i den modifiserte X-sjekteversjonen.Behovet for en viss differensiering mellom klassene oppsto relativt tidlig. Dette nedfelles også i statuttene for pokalene det skal seiles om. Eksempelvis i Risør Alexander Prebensen oppretter en pokal for sjekter. Året er 1917 og i statuttene står det ingenting om størrelsen. Bare at båten ikke må ha jern eller blykjøl, at den ikke må ha skvettganger saaledes at baaden ved disse mister sin type som sjægte, at ballasten ikke kan røres under seilasen og at den eneste seilføringen som er tillatt er storseil og fokk. 15

16 Fokka måtte ikke rigges forenom stevnen. Videre het det at maksimumsmannskap var to mann. Dessuten ble det ikke gitt respitt. I 1921 setter Alexander Prebensen opp en ny pokal. Innholdet er i alt vesentlig det samme. Det heter imidlertid om seilarealet, som i 1917, fokka må ikke rigge forenom stevnen mens storseilet ikke må være bredere enn til løigang eller rorpinnen, «seilpinde», som den kaltes i de dager. Dessuten kommer det inn begrensinger på seilareal i forhold til størrelsen. Seilets høyde, her regnes det i masteliket, kan stige proporsjonalt med båtens lengde. En 17 1/2 fots sjekte kan ha 11 1/2 fots seil, en 18 fots sjekte kan ha 12 fots seil o.s.v. Videre kunne ikke fokken være høyere enn storseilet. Nytt var det også at det ble foretatt respittberegning. Formelen var 8 sekunder pr. fot pr. kvartmil. Båtens lengde ble målt i ytterkant av stevnene. Denne lengden regulerte som kjent også seilarealet. Følgelig får vi her en regel som tar utgangspunkt i seilareal og lengde mens det var helt opp til båtbyggeren å avgjøre alle andre mål. Disse to faktorene var faktisk de eneste båtbyggeren måtte ta hensyn til helt til X-sjektene dominerte regattabanen. I 1925 opereres det for første gang med A og B-sjekter på resultatlistene. A-sjektene var båter med et mastelik som målte fra 10 fot og oppover. Bsjektene hadde et mastelik som ikke kunne overstige 10 fot. 16

17 I forhold til statuttene for pokalen i 1921 kunne B-sjektene der måle opptil 16 fot mens A-sjektene var «storbåten». En ny sjektepokal som Alex. Prebensen satte opp dene året kom da også til å gjelde for A-sjektene. Risør Seilforening ønsket imidlertid også å gi rom for B-sjektene og etablerte Riser Seilforenings vandrepokal for B-sjekter i I statuttene står det følgende: «Sjegtens seil maa ikke overstige 10 fot (norsk) og maa ikke være lenger i underlik enn at det kan seiles med uten bom eller løvgang. Fokken må under seilas kun spiles i skjøtet og ikke løses fra stevnen. Sjegten må ikke ha utvendig balast (jernkjel) eller førøvrig være bygget eller utstyrt så den mister præget av brugssjekte. Mulige tvistligheter om benevnelsen brugssjegte avgjøres av Risør Seilforening bestyrelse. Der føres kun storseil og fok. Respit gives ikke.» Med dene hadde Risør etablert sine to klasser selv om klasseinndelingen i praksis var blitt fulgt allerede to år tidligere. Oppdelingen i A og B-klasser ble fulgt i regattaene i flere år etter denne. En viss utvikling gjorde seg imidlertid gjeldende flere andre steder. Sørlandets Seilforening har i 1929 således en klasseinndeling der det refereres til A, B og C-sjekter. Inndelingen har imidlertid liten eller ingen betydning for Risør. Først i 1933 begynner ting å skje med sjektene på våre kanter. Da vedtas nemlig kvadratmeterregelen for seilføringen. At Aust Agder Blad i en utgivelse før generalforsamlingen presenterer de komplette reglene etter det gamle forslaget og det nye, viser hvilken interesse det tross alt er for sjektene i disse årene. I de nye reglene heter det at fots sjekter kan føre 15 kvm. seil. Under 18 fot tillates ikke større seil enn 13 kvm. Respitten skulle utregnes etter 10 sekunder pr. kvartmil pr. fot eller deler derav. Videre var det tillatt kun med 3 manns besetning. De nye reglene tok da til a gjelde for A-sjektene. B-sjektene, den såkalte 10-fots klassen, beholdt imidlertid sine regler om at mastelikets lengde ikke matte overstige 10 fot. Ser man på klaasseinndelingen i resultatlistene etter dette er det tydelig at den nye regelen førte til at så og si alle båter i Risør nå kunne seile i en og samme klasse. Hva så med de gamle brukssjektene. Fantes disse fortsatt på regattabanen? Svaret er ja. Fortsatt seilte sjektene som engang i tiden var benyttet for å tjene til livets opphold. Fra å være preget av hverdagsslitet var disse, i sin alderdom, opphøyet til regattabåter. Noe som tydelig kunne ses på dem. 17

18 Hva så med de andre byene der sjektene også har vært og er utbredt? Kragerø hadde i 1933 regler som tilsa oppdeling i tre klasser, A, B og Csjekter. B og C-sjektene kunne ha opptil 13 kvm. seil. A-sjektene førte 15 kvm. A-sjektene var fot lange, B-sjektene fot og C-sjektene fot. Sammenlignes denne klasseinndelingen med den Sørlandet Seilforening praktiserte kan det nevnes at her ble ikke klassene delt etter mål, men etter type. A-klassen var typiske brukssjekter, C-klasssen kunne sammenlignes med de spissgattere halvdekkene som ble brukt i årene etter århundreskiftet mens B-klassen, der båtene var ca. 20 fot lange og hadde et seilareal på 15 kvm., tydeligvis hadde visse fellestrekk med sjektene på Risør kanten. I et brev til styret i Sørlandet Seilforening våren 1935 pekes det på at Bsjektene er mest utbredt både i Kragerø og Riser. I brevet star det bl.a. at så og si alle sjekter i Riser er B-sjekter og at Kragerø også kommer med Bsjekter. Det heter også at B-sjektene nå er å regne som en egen klasse i likhet med de øvrige klasser, bare med den forskjellen at B-sjekta er spesiell for Sørlandet. Det heter videre i brevet at man vil foreslå at Sørlandet Seilforening vedtar en regel for B-sjekter som går ut på at dette er sjekter på 20 fot med 15 kvm. seil og uten ballastkjøl. Skvettgangen var nå forlengst kommet for å bli. Respittberegning så man imidlertid bort i fra. Med dette vedtaket har man fått orden på sakene, tydeligvis. Bortsett fra at de såkalte B-sjektene det refereres til i dette brevet egentlig best måtte kunne karakteriseres som A-sjekter i Risør. I allefall etter den betegnelsen som var blitt brukt bare et par år tidligere. På den annen side hadde Risør forlatt oppdelingen i to klasser da det ikke lenger fantes seilsjekter på 16 fot og mindre som deltok, båter som seilte etter den såkalte 10-fots regelen. Dette var opprinnelig B-sjekter på våre kanter. I løpet av årene skjer det med andre ord en utvikling i sjekteklassen. Nye båter bygges det flere og flere av og behovet for ensartede regler vokser tydeligvis i takt med dette. Ikke minst fordi byenes sjekteseilere dermed kunne konkurrere seg imellom. 18

19 I 1936 har Sørlandet Seilforening akseptert B-sjektene som Sørlandets egen regattaklasse. Under Risør Seilforening 50 års jubileet i 1939 betegnes forøvrig Bsjektene for første gang som X-sjekter. Etter krigen skjer det spesielle at B-sjektene med X i seilet nå beskrives som A-sjekter. Den utviklingen må sees som en samkjøring mellom reglene i Kragerø, Brevik og Risør, «troikaen» som år etter år har seilt om det ettertraktede trofeet «Jomfrulandspokalen». 19

20 «Eksklusiv litterær udødelighet» «At Risørsjektene som regattaseilere synger på sitt siste vers, forhindrer ikke at de, all avisomtale i årenes løp, har opnådd eksklusiv litterær udødelighet, så og si. For jamen fant vi da vi bladet litt i Gyldendals lommeleksikon følgende: Risør~sjekte: Seilbåt, seilareal 15 kvm., klassemerke X. Som bekjent er det ikke hva som helst som blir funnet verdig til å stå i leksikon.dette er sakset fra Aust Agder Blad i juni Da har Riser tre sjekter igjen av den engang så stolte spririggede flåte. Kilder: Flekkerøy historielag.årsskrift nr.2.: Godt håndverk i Søgne gav trygghet og vekst på Flekkerøya av Jostein Andreasen. Sjøhistoriska museet Stockholm. Mennesker og båtar i Norden Risør Seilforening år 1989 Jubileumsbok. 20

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2007 Forsidebillede: Sjoerd Westerhof www.sjaegt.dk 30. Årgang Tidsspilde? Skal vi ikke spilde tiden sammen en af dagene i denne uge? Man kan lære meget af

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 www.sjaegt.dk Maj 2006 29. Årgang "Pas på derude, - der er blevet forår... Ovennævnte udtalelse er efter sigende et citat af Steffen Brandt under en TV2 koncert,

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer

Udkast. Kapitel 1 Strande og klitfredede arealer Udkast Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen I medfør af 27, stk. 3 og stk. 4, 67, stk. 2, 87, stk. 4, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen BEK nr 1317 af 21/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-020-00073 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette.

c. Dommer tirsdag / søndag. Lillan forsætter som dommer. Der var stort applaus. Reserver er Svend og Anne-Mette. Emne: Referat af Sjægtelaugets forårsmøde 14. marts 2015. Bilag: Hjarbæk Sjægtelaug Regnskab for perioden 1. marts 2014 28. februar 2015. 1. Forårsmødet blev afholdt 14. marts 2015 i sognegården, Løgstrup.

Læs mere

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013

Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Sjægtelaugets Forårsmøde 2013 Lørdag den 9. marts 2013 samledes ca. 40 deltagere til Hjarbæk Sjægtelaugs traditionsrige forårsmøde. Mødet blev holdt i Vorde Menighedshus. Mødet indledtes med en kort årsberetning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 2 Juni 2009. Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 2 Juni 2009 Foto af kobberstik af Hans Smidth: Limfjordsmuseet www.sjaegt.dk 32. Årgang Finanskrise og sjægtesejlads Nu har vi i snart to år hørt så meget om den globale

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark www.sjaegt.dk 32. Årgang Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere