Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Forsidebillede: Sjoerd Westerhof"

Transkript

1 Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2007 Forsidebillede: Sjoerd Westerhof 30. Årgang

2 Vandende stiger og ørknerne breder sig Målbevidst energifråds og miljøsvineri ser endelig ud til at give resultater Af Leif Mortensen Viborg I den relative korte tid den menneskelige race formodentligt få på denne planet set i det store universale tidsperspektiv ser det nu alligevel ud til, at det vil lykkedes os at skabe ravage i naturens gøren og laden. Dette opbygger paradoksalt nok såvel nye ørken- som havområder. Kloge folk mener, det er afbrænding af olie og kul, der er de store syndere. Er det sandt? Må menneskene til at se sig om efter nye energikilder. Det er der ikke noget nyt i. Men måske skulle vi her i landet genoverveje mulighederne for atomkraft. Mange af vore unionskammerater i EU har speedet op for nyinvesteringerne inden for denne energikilde. Nu skal sådant et monstrum af et atomanlæg selvfølgelig ikke placeres i Viborg Kommune. Men i Lemvig Kommune har de store naturarealer, der alligevel skal plastres til med kæmpevindmøller. Der kan vi bygge anlægget til Danmark. Hermed dækkes danskernes energibehov samtidig med, at vi frigør os fra oliemilliardærernes vilkårlige pris- og leveringspolitik. Som en sidegevinst falder vandstanden igen i Hjarbæk Fjord. Så kan det igen kan lade sig gøre at få en grundstødning på åben vand selv med en 16 fods sjægte. 2

3 Forårsmøde 2007 Afholdt den 3. marts i sejlklubbens lokaler Traditionen tro valgtes Kurt Oddershede til ordstyrer for forårsmødet. Leif Tipsmark modtager valget som forårsmødets referent. Ordstyreren giver ordet til Laugskoordinator Henrik Hvass der beretter om året der er gået. Henrik beretter om Turen Rundt om Mors sammen med Ringkøbing Smakkelaug. Her mødtes man til Jegindø Ror Cup og fortsatte så sammen rundt Mors. Rigtig fin tur har Henrik ladet sig fortælle. I år er Henrik forberedt på, at sejle sommer langtur i uge 28. Det er indtil videre aftalt, at vi også i år efter Jegindø Ror Cup fortsætter mod nordøst og resten af ugen sejler øst ud af fjorden, Løgstør, Attrup, Gjøl, Nibe og andre navne er nævnt. Juniorsejladsen er en ubetinget succes. Der er fuld elevbesætning på SIF alle torsdage. Derfor er der stadig behov for at sejle med flere både om torsdagen. Det er lettere at lade børnene øve sig, når blot der et er par af de håbefulde unge mennesker ombord! Afslutningsturen gik som vanligt til Virksund med mange deltagere der alle hyggede sig gevaldigt. Limfjordsmuseet har alle sejl sat lige nu. Ny udbygning i millionklassen, Herregården Hessel er kommet under museets vinger med nyansat forvalter. Man har fået yderligere en inspektør nemlig Thomas Olesen der er historiker. Henrik er fortrøstningsfuld med hensyn til de fremtidige resultater til Sjægte-VM med museets sjægt Nørgaard P. Thomas har lige krydset Atlanten i en sejlbåd og er selvskrevet til sejlads med sjægten. Ankertovskrogens læsere vil få beretninger fra Thomas Atlantfærd. Sjægtelauget har fået en henvendelse fra FDF i Viborg, her ønsker man at flytte til fjorden med sine sejlførende både (5 stk). Det er også besluttet at flytte alle sejlførende både (12 stk) fra FDF lejren Sletten ved Silkeborgsøerne til Limfjorden. Som alle ved er der ingen pladser i Hjarbæk. FDF har også undersøgt mulighederne på Jegindø og i Struer. Desværre kan vi ikke tilbyde pladser her, det ville have være oplagt at have en flåde af denne bestykning med base i Hjarbæk! Vi har dog fortalt FDF om vores drømmehavn prosjægt. De var meget begejstrede for vores tanker og ideer! Så kommer langt om længe informationstavlerne på havnen op. Alle tilladelser er klar, rammerne er klar og nu mangler museerne blot at færdiggøre og trykke selve tavlerne. Sjægte-VM ser ud til fungere efter det nye koncept, altså 3 sejladser om lørdagen. Søndagen kunne godt bruge noget lignende prologen om fredagen af kvikke hoveder blandt forårsmødets deltagere døbt epilog. 3

4 Henrik er personligt lidt irriteret over at sjægtesejlerne får et lidt dårligt image, da ølvognen holder lidt for længe åbent. Dette tiltrækker udenbys tørstige sjæle, der af udenforstående VM-tilskuere tror at disse hører til blandt VM-deltagerne. Henrik beretter at Ankertovskrogen vil om muligt bringe mere maritimt stof fremover. Henrik roser turen til LOA værft og Limfjordens Træskibslaug i Nørresundby. Der har også i 2006 været god gang i gruppesejladserne. Desværre måtte 2 sejladser aflyses så dem er vi de to grupper skyldige. Indtægt fra en sejlads i form af et gavekort der blev solgt, blev straks omsat til nye redningsveste og sammenlagt med Andelskassens tilskud på 17 redningsveste kom der i alt 20 nye redningsveste i skuret. Limfjordsfortællinger fortsættes. Man har ladet os bestemme at det i 2007 bliver tirsdag kl Vi er stadig medlem af støtteforeningen for Sundsøre Pakhus. Svend Madsen repræsenterer os der. Det ser nu ud til at et nyt udflugtsmål er i sigte. Det gamle tanghus ved Sundstrup bliver sat i stand og vil kunne anvendes til overnatning. Redaktør Leif Nielsen beretter om Ankertovskrogen, at da Karen forlod redaktionen med sin berømte papirskæremaskine, gik det helt elektronisk. Al opsætning af bladet foregår elektronisk og derfor behøver man ikke ulejlige sig med opsætninger efter skabeloner m.v. når man afleverer stof elektronisk. Alt bliver alligevel sat om. Send bare end vedhæftet filer m.v. I 2006 kom der 5 numre. Fremover bliver det fire numre om året. Der var fejl i december udsendelsen, adresserne var ikke ordentligt opdateret, så ikke alle fik bladet. Dette skulle være rettet nu. Ankertovskrogen kan findes på den berømte hjemmeside som pdf.fil også gamle numre! Det overvejes om man fremover kan afbestille papirudgaven og så nøjes med, at modtage en med et link til hjemmesiden når Ankertovskrogen udkommer. Knud Søndergård fra Kapsejladsudvalget fortæller at der blev afholdt 24 kapsejladser. 2 blev aflyst. I gennemsnit var der 13,16 både på vandet til hver kapsejlads. Det er faktisk 1,26 båd mindre end i 2005! Lørdagssejladserne bliver rykket til kl I år bliver der én tirsdagssejlads og én lørdagssejlads mere. Kapsejladserne starter tirsdag i uge 9 og slutter sidste lørdag i oktober. Man samordner fremover kalender med de tre andre foreninger i byen. Der har været diskussioner om tolkning af reglerne omkring brug sejl fremstillet af Dacron. Fremover skal alle angive kvaliteten af sejl ved tilmelding til Sjægte-VM. 4

5 Der er antaget en dommerlærling. Lillan fra Vi Sejler Videre (Freja) vil gerne lære faget. Den dramatiske kapsejlads under en gebommerlig tordenbyge i sommers blev diskuteret. Nogle mente at man burde have aflyst sejladsen. Der var alligevel enighed om, at det i første og sidste ende er skippers ansvar at sejladsen er forsvarlig! Dette princip fastholdes. Følgebåd Mars her fortsætter alle. Carl W. Jensen der for første gang sidste år var tirsdagsskipper, udtrykker sin store tilfredshed med at båden og grejet altid er i fin orden! VM Dommere her fortsætter ifølge Knud Søndergaard alle. Fra Pionerudvalget beretter Knud Søndergård, at der er arbejdsaften på havnen og stejlepladsen samt skur den Der bliver trukket et kabel til campingvognene til næste VM. I øvrigt indtræder Jesper Bak i udvalget. Festudvalget. Knud Søndergaard benytter sig, inden beretningen fra udvalget, af lejligheden til at komme med et par kommentarer til VMfestlighederne. Aftalen om ølvognen mener Knud skal tages op til revision. Bl.a. bør lukketidsaftalerne gøres mere klare. Prisen for VMfesten er sammenlignet med andre arrangementer en del højere. Borgerforeningen - med hvem der er aftale om ølvogn under VM tjener pænt på arrangementet. Knud S. foreslår et 3-mands udvalg der skal varetage den fremtidige dialog med de implicerede i VM-arrangement. Svend Madsen mener at man bør tilstræbe et bredt samarbejde med de involverede parter. Henrik Hvass pointerer at selvom der er skriftlige aftaler om åbningstider, så overholdes lukketiderne ikke. Henrik er mest bekymret for vort image folk kommer for at se både og sejlads og ser i stedet øldrikkeri langt ud på søndagen. Henrik mener personligt at det var nemmere uden nogen aftale. Sjoerd Westerhof foreslår at man placerer udskænkningen af øl udenfor det afspærrede område af havnen. Kurt Herløv mener at byens borgere trods alt har lidt ubehag ud af arrangementet og at overskuddet fra ølsalget går til medlemmerne af borgerforeningen. Kurt mener det er i orden uden aftaler overhovedet. Ole Utoft mener som medlem af festudvalget at samarbejde er at foretrække. Ole Utoft vil nu gerne aflægge beretning på festudvalgets vegne. Ole mener kun at der er positivt at fortælle. VM-festen forløb fint. Højtaleranlægget var ikke for godt. Det bliver bedre næste gang. Musikken til festen er bestilt. Det bliver samme som de sidste par år. Prisen for musikken samt maden er uændret og maden er også bestilt. 5

6 Der bliver igen i år grill fredag aften. Søndagsmorgenmaden er også programsat i år. For tredje år i træk bliver prisen kr Der kommer et nyt tilmeldingsskema. Festudvalget havde også afholdt afriggerfest i kroens pavillion. Hyggeligt arrangement med rigtig god mad fra kroen. Udvalget er ikke i mangel på medlemmer. Men for at sikre kontinuiteten har Lillanfra Vi Sejler Videre sagt tak til at indgå i udvalget. Med bopæl i Kølsen er det dejligt tæt på for hende. Hans Bertelsen fra udvalget fortæller at man vil forsøge at gøre serveringen fra teltet mere hyggelig og synlig. Som medlemmer af det foreslåede 3-mands udvalg valgtes Ole Utoft, Poul Olsen og Knud Søndergård. Udvalget tager kontakt til borgerforeningen om dette års aftale i forbindelse med Sjægte-VM. Kurt Oddershede savner et arrangement søndag formiddag. En slags pendant til fredagens prolog en slags epilog. Sjoerd Westerhof foreslår at man tilbyder sejlads med gæster. Henrik Hvass beretter fra teltsjakket, at der skal indkøbes nødbelysning. Det har ikke været godt og brandtilsynet har måttet af sted en ekstra gang for at godkende endeligt. Henik meddeler at han er nødsaget til at frasige sig sine oldermandspladser i udvalgene han er medlem af. Henrik er blevet valgt som formand for en ny sammenslutning af 7 museer rundt fjorden. I teltsjakket bliver Mogens Pedersen oldermand og Kurt Herløv indtræder. Fra Skurudvalget melder Carl W. Jensen alt vel. Der blev kasseret en del dårlige redningsveste ved oprydningen i foråret. Disse blev heldigvis erstattet af 20 nye. Der diskuteres at det nu gælder om at passe godt på de nye redningsveste. En bøjestang tværs gennem skuret i den nordøstlige ende bliver opsat. Økonomien bliver minutiøst gennemgået af Thorsten Bjerring. Regnskabet er gengivet andetsteds. Kaffeudvalgets Marie Lützen beretter om en interessant og vellykket tur til LOA værft og Limfjordens Træskibslaug i Nørresundby. Der blev afholdt et fælles julerarrangement med borgerforeningen som desværre ikke havde den store tilslutning. Der blev afholdt kursus i knob og knuder i januar. Senest havde man besøg fra Ringkøbing Smakkelaug hvor der vistes billeder fra turen rundt om Mors. Marie og Grete ønsker at blive løst fra sine pligter i kaffeudvalget. 6

7 Kurt Oddershede og Knud Søndergård træder til i stedet. Juniorudvalgets Henrik Hvass beretter at det kun var nødvendigt at aflyse 1-2 gange. Afslutningsturen til Virksund var en stor succes. Alle gode kræfter og flere både kan bruges om torsdagen. Det viser sig at 2-3 børn i hver båd giver bedre læring! Henrik bedyrer at det udover, at lære børnene at sejle, så er torsdagen også er en rigtig hyggelig foreteelse. Prosjægtudvalgets Leif Tipsmark beretter, at vi stadig forsøger at øge kommunes interesse i projektet. Dette indebærer at han jævnlig besøger kommunens planlægningschef. Det har ikke været det nemmeste det seneste års tid. Kommunalreformen har skabt nogen turbulens især også i denne afdeling. De lovede tiltag sidste forår blev ikke til noget. Udsigterne vurderes efter forholdene p.t. at være rimelige. Leif venter lige nu på en mødeindkaldelse fra planlægningschefen, der skal flere kommunale medarbejdere involveres. Forsamlingen giver Leif mandat til, at fortsætte med samme strategi som hidtil. Til orientering for nyankomne fortæller Leif, at vores store drøm p.t. er et luftkastel. Det går ud på at få anlagt en lavvandet jollehavn med et svajebassin og plads til ca. 30 både samt et fælleshus med værksted m.v. Alt placeret på vest siden af molen. Den gamle beskrivelse af prosjægt fra 1996 går rundt til gennemsyn. Webmaster Leif Nielsen fortsætter på posten. Igen modtager Leif applaus for sin fremragende drift af hjemmesiden! Husk den nu : Leif Tipsmark melder alt vel fra Faneudvalget. Den store drøm om et guldbroderi på fanen til kr vedbliver at være en drøm. Måske vi skulle finde en sponsor? Fanevagten stiller op ved lejligheder hvor det findes passende at vi deltager. Det kniber med at møde i Domkirken på Valdemarsdag når det er en tirsdag sejlads frem for næsten alt! Seancen fra VM med faner med de andre deltagerlandes flag fastholdes. Der kan måske oven i købet blive tale om endnu et flag til næste VM. Sjoerd Westerhof ønsker at fratræde som fanevagt. I stedet tiltræder Ole Utoft. Turudvalget. Her fortæller Karl Müller at kaffeturene om søndagene fortsætter. Søren Jensen fortæller om den vellykkede tur rund om Mors og turen til Nørresundby. Som nævnt er man enedes med Ringkøbing Smakkelaug om, at lave fællestur i uge 28 østenud af fjorden. Bibliotekaren Sjoerd Westerhof havde forladt forårsmødet på dette tidspunkt. Vi går ud fra at han fortsætter. Husk alle at sjægtelaugets bogbus er en 2 CV - gul som en citronmåne! 7

8 Kontaktpersoner til andre laug og foreninger: Hjarbæk Borgerforening, Hjarbæk Handelsstandsforening og Viborg Sejlklub. Med baggrund i et møde afholdt for nylig med de tre foreninger, besørgede Ole Utoft afstemning med de tre foreningers og sjægtelaugets kalendere. Altså en egentlig Hjarbæk-kalender. Til varetagelsen af den fremtidige kontakt med de tre Hjarbæk-foreninger nyvalgtes Ole Utoft der allerede er medlem af det nye 3-mands-udvalg. Havnepladsudvalget. Her er Knud Søndergård stadig kommunens repræsentant. Svend Madsen er stadig sjægtelaugets repræsentant. Sundsøre Pakhus Støtteforening. Her er Svend Madsen fortsat sjægtelaugets repræsentant. Plys (Niels Chr.) fra Glyngøre har solgt Dominique. Han får en ny båd og er klar til at sejle følgebåd til Sjægte-VM MEN! Han har fået påbud af lægen ( og Åse!) om at skåne sin ryg. Derfor er han nødt til at være sikker på en hjælper til VM. Carlsson melder sig! Maggi er på bedding i sommer, så han skal ikke sejle VM. Mødet slutter med et trefoldigt leve for sjægtelauget. 8

9 9

10 10

11 Sørlandets Seilsjekte Forenings historie. Sørlandets Seilsjekte Forening ble formelt stiftet i 1992 i Kristiansand S. Det hele begynte med at undertegnede på en biltur til Farsund i 1980 fant ei sjekte og ble fullstendig forelsket. Litt detektivarbeide, og snart var sjekta Smart 2 innkjøpt og fraktet til Oksøy fyr. Ferdig restaurert, og med de originale bomullseil ble den for første gang seilt på Kristiansandsfjorden i en veteranbåtregatta i Attpåtil av den første eiers sønn som var en tenåring i 1944 da den var bygget. Mange var imponerte over de gode seilegenskapene, så litt etter litt som de nærmeste årene kom og gikk vokste det frem et seilsjektemiljø i byen. Sjekter i mer eller mindre god stand ble innkjøpt og satt i seilklar stand. Noen ble pietetsfullt restaurert og andre også litt modifisert. Det viktigste var å seile sjekte, og et viktig element i dette var veteranseileren Kristoffer Arentsen fra Lillesand som sydde seil til alle som ønsket. Uten ham spørs det om det hadde blitt noen forening i det hele tatt. I 1992 fant noen av oss så ut at vi burde ha vår egen forening, vi som seilte disse sjektene. Klubbhus fikk man på Oksøy fyr, og i 1992 var Sørlandets Seilsjekte Forening et faktum. En forening for seilingens og pilsnerens fremme, ble det sagt, og dermed var det hele i gang! Enda noen flere sjekter ble funnet her og der og en ny ble bygget midt på 80 tallet. Lerka var navnet på undertegnedes nybygg og vi deltok i VM i Hjarbæk allerede i 1988 med godt resultat. Foreningen går nå inn i sitt 15 år. Ser vi tilbake, så ser vi at den ene sjekta fra 1980 nå har blitt til 10 sjekter, inklusive Lerka og et annet nybygg, Spleis 3. Både restaurerte og modifiserte. Ganske tidlig, og i tråd med de gamle østlandske sjekteseileres ånd bestemte man seg for at det var lov å utvikle sjektene til bedre seilere. Dog innenfor visse faste kriterier. Lengde og bredde skulle beholdes. Alle rundholter skulle være av tre og sjektens byggemateriale skulle være tre. Men bunnen kunne modifiseres, det vil si at en dårlig dyp kjøl kunne erstattes av en flat bunn om dette var ønskelig. Kjølfinne skulle være tillatt med fri utforming, men vekten måtte ikke overstige 200 kg. 11

12 Materiale i seil og rigg var fritt, men original spriseilrigg skulle beholdes etter visse maksimumsmål på størrelse og lik på seil. Med andre ord : Sjekta skulle se ut som ei sjekte, men behøvde ikke være noen museumsgjenstand! Sikkert et kontroversielt standpunkt, men mange i foreningen mente og mener at hos oss er vi nødt til å ha en viss utvikling om foreningen skal overleve. Årene har gått siden Sørlandets Seilsjekte Forening har i dag ca 25 medlemmer ( med fruer har vi ikke plass til flere i klubbhuset på Oksøy til de store aftener! ). Dessverre er det få unge med, men vi får håpe at de kommer etter hvert som vi gamle vandrer heden og sjekter blir ledige og vi har fått egen brygge og seilskur i Alsviga på Flekkerøy. Det vi ser er at vi seiler for lite med sjektene spredd rundt hele byen. En felles havn burde være bedre for rekrutteringen til disse spennende båtene. Klubbhuset på Oksøy er fremdeles i full bruk og vi seiler fast 5 kappseilaser på Kristiansandsfjorden hvert år i tillegg til deltagelse med en eller flere sjekter i VM i Hjarbæk. Men hva så med fremtiden, den er vi slett ikke sikker på? Derfor har det nå i 2 vintre vært arbeidet med et plastsjekteprosjekt. 2 formhalvdeler er laget etter at man har tatt avstøpning av den gamle sjekta Askeladden fra 1944, minus den dype kjølen. Kanskje får den også aluminiumsrigg og senkejøl. Hele foreningen ser med spenning frem til den første sjekta er på vannet, og noe av det mest spennende er at det er foreningens eldste medlem som skal ha den. I skrivende stund er det vinter og snø her på Sørlandet. Vi lever kun på minner og drømmer. Men snart er det alvor igjen både her og på Hjarbæk fjord. Vi ses! Kjell Otto. 12

13 Forhistorien I fra miten av 1600 tallet har sjekta med sprisegl hvert en båttypen for kystbefolkningen på Sørlandet fra Lindesnes og østerover. De forskillige lokale båtbyggere utviklet sine lokale varianter av sjekter. «Søgne-båden» var en solid eikebåt. «Søgne-båden» ble brukt til alt slags fiske, frakte og losbåt. Alle toftene bortsett fra seiltofta kunne tas bort med et handgrep. Båten hadde stor lasteevne og var en stiv og god seiler. Den var svært lite rank og hadde alltid spriseil. Ca 1750 var det båtbygging på forskjellige steder i Søgne. Dette tok slutt, men fikk et veldig oppsving ca 1830 pga. det økende silde- og makrellfisket, for ikke a snakke om Danmarksfarten. Byggemåten var meget seeregen. Eikebordene ble ikke stimet som andre steder, de ble holdt over åpen ild til de ble helt varme. Sa ble de smurt inn med sauetalg. Denne smeltet og trengte inn i bordene, som straks etter ble spent fast over en mal til de ble kalde, og da beholdt de den ønskede form bordene ble ved denne operasjonen så feite at de kunne bare tjæres. Denne typen var det som Søgnesluppene tok med som dekkslast til Danmark rundt 1850 årene. Jens Væver føddes 1822 i Krejbjerg på Salling. År 1849 overtog Jens sine foreldre hjem og samme år gifte han sig med Ane Marie. Han kjøpte da en egnet båt till sitt nye fiske. Det var en sjægte, en båttype fra Norge, Sørlandet, som han kjøpt i Aalborg og som trolige var den første av sitt slag i Limfjorden. 13

14 De første sjægta kom antagelig til Limfjorden som dekkslast på de skuter som med sine faste turer bandt sammen Sørlandet med Nordjylland. «Listerbåden» var «langt billigere». Den seilte bedre, men var byggeteknisk av langt dårligere kvalitet. På Flekkerøya ble Søgnebåten mye brukt som arbeidsbåt, men den lettere furusjekta ble mest brukt til hjemmefiske, innaskjærs og byturer. Lenger østerover ble den lette sjekte av furu på eik utviklet og det er den som siden ble videreutviklet til X sjekta. Kappseilas var en helt vanlig del av kystbefolkningens hverdagsliv. Det gjaldt å komme først hjem med dagens fiskefangst, eller for å nå først frem til skipet med los. 14

15 Men en ting var kappseilas med bruksbåter i en eller annen yrkesmessig sammenheng. Noe annet var å arrangere tilsvarende «blott til lyst». Regattaer der formålet var å seile raskest i en organisert sammenheng som ble avviklet på kysten mange steder. Sjektene som var med i de første seilasene vet vi lite om, men mellom 1620 fot var de imidlertid, og seilet, en spririgg var nok på kvm. Noen typisk X-sjekte slik vi kjenner «seilsjektene» var det imidlertid ikke. Utviklingen i sjekteklassen. Utviklingen frem til X-sjekta var imidlertid lang og noe helt unikt for våre kyststrøk, på strekningen Brevik/Langesund og til vestenfor Arendal. Det hele begynte med fiskesjektene, spissgattere, klinkbygde seil og robåter, utstyrt med et par årer og en mastetofte. På akterstemmen var det beslag for å sette rorbladet. Masta var en granspire utstyrt med et spriseil og en fokk. Båttypen som var tradisjonell og hørte hjemme på kysten. Når det ble fisket var det sjekta som ble brukt, ja den kunne også brukes hvis det var snakk om å entre en skute som trengte los. I slike sammenhenger, enten det var for å komme først frem med losen eller først til land med fangsten, ble det kappseilt. Da de første organiserte regattaene tok til var det derfor unngåelig at disse sjektene ble med i seilasen. Disse sjektene var gjerne fra 16 til fot. I realiteten representerte disse grunnstammen av regattabåtene i Seilforeningene. En posisjon de hadde helt til slutten av femtiårene. Men da selvfølgelig i den modifiserte X-sjekteversjonen.Behovet for en viss differensiering mellom klassene oppsto relativt tidlig. Dette nedfelles også i statuttene for pokalene det skal seiles om. Eksempelvis i Risør Alexander Prebensen oppretter en pokal for sjekter. Året er 1917 og i statuttene står det ingenting om størrelsen. Bare at båten ikke må ha jern eller blykjøl, at den ikke må ha skvettganger saaledes at baaden ved disse mister sin type som sjægte, at ballasten ikke kan røres under seilasen og at den eneste seilføringen som er tillatt er storseil og fokk. 15

16 Fokka måtte ikke rigges forenom stevnen. Videre het det at maksimumsmannskap var to mann. Dessuten ble det ikke gitt respitt. I 1921 setter Alexander Prebensen opp en ny pokal. Innholdet er i alt vesentlig det samme. Det heter imidlertid om seilarealet, som i 1917, fokka må ikke rigge forenom stevnen mens storseilet ikke må være bredere enn til løigang eller rorpinnen, «seilpinde», som den kaltes i de dager. Dessuten kommer det inn begrensinger på seilareal i forhold til størrelsen. Seilets høyde, her regnes det i masteliket, kan stige proporsjonalt med båtens lengde. En 17 1/2 fots sjekte kan ha 11 1/2 fots seil, en 18 fots sjekte kan ha 12 fots seil o.s.v. Videre kunne ikke fokken være høyere enn storseilet. Nytt var det også at det ble foretatt respittberegning. Formelen var 8 sekunder pr. fot pr. kvartmil. Båtens lengde ble målt i ytterkant av stevnene. Denne lengden regulerte som kjent også seilarealet. Følgelig får vi her en regel som tar utgangspunkt i seilareal og lengde mens det var helt opp til båtbyggeren å avgjøre alle andre mål. Disse to faktorene var faktisk de eneste båtbyggeren måtte ta hensyn til helt til X-sjektene dominerte regattabanen. I 1925 opereres det for første gang med A og B-sjekter på resultatlistene. A-sjektene var båter med et mastelik som målte fra 10 fot og oppover. Bsjektene hadde et mastelik som ikke kunne overstige 10 fot. 16

17 I forhold til statuttene for pokalen i 1921 kunne B-sjektene der måle opptil 16 fot mens A-sjektene var «storbåten». En ny sjektepokal som Alex. Prebensen satte opp dene året kom da også til å gjelde for A-sjektene. Risør Seilforening ønsket imidlertid også å gi rom for B-sjektene og etablerte Riser Seilforenings vandrepokal for B-sjekter i I statuttene står det følgende: «Sjegtens seil maa ikke overstige 10 fot (norsk) og maa ikke være lenger i underlik enn at det kan seiles med uten bom eller løvgang. Fokken må under seilas kun spiles i skjøtet og ikke løses fra stevnen. Sjegten må ikke ha utvendig balast (jernkjel) eller førøvrig være bygget eller utstyrt så den mister præget av brugssjekte. Mulige tvistligheter om benevnelsen brugssjegte avgjøres av Risør Seilforening bestyrelse. Der føres kun storseil og fok. Respit gives ikke.» Med dene hadde Risør etablert sine to klasser selv om klasseinndelingen i praksis var blitt fulgt allerede to år tidligere. Oppdelingen i A og B-klasser ble fulgt i regattaene i flere år etter denne. En viss utvikling gjorde seg imidlertid gjeldende flere andre steder. Sørlandets Seilforening har i 1929 således en klasseinndeling der det refereres til A, B og C-sjekter. Inndelingen har imidlertid liten eller ingen betydning for Risør. Først i 1933 begynner ting å skje med sjektene på våre kanter. Da vedtas nemlig kvadratmeterregelen for seilføringen. At Aust Agder Blad i en utgivelse før generalforsamlingen presenterer de komplette reglene etter det gamle forslaget og det nye, viser hvilken interesse det tross alt er for sjektene i disse årene. I de nye reglene heter det at fots sjekter kan føre 15 kvm. seil. Under 18 fot tillates ikke større seil enn 13 kvm. Respitten skulle utregnes etter 10 sekunder pr. kvartmil pr. fot eller deler derav. Videre var det tillatt kun med 3 manns besetning. De nye reglene tok da til a gjelde for A-sjektene. B-sjektene, den såkalte 10-fots klassen, beholdt imidlertid sine regler om at mastelikets lengde ikke matte overstige 10 fot. Ser man på klaasseinndelingen i resultatlistene etter dette er det tydelig at den nye regelen førte til at så og si alle båter i Risør nå kunne seile i en og samme klasse. Hva så med de gamle brukssjektene. Fantes disse fortsatt på regattabanen? Svaret er ja. Fortsatt seilte sjektene som engang i tiden var benyttet for å tjene til livets opphold. Fra å være preget av hverdagsslitet var disse, i sin alderdom, opphøyet til regattabåter. Noe som tydelig kunne ses på dem. 17

18 Hva så med de andre byene der sjektene også har vært og er utbredt? Kragerø hadde i 1933 regler som tilsa oppdeling i tre klasser, A, B og Csjekter. B og C-sjektene kunne ha opptil 13 kvm. seil. A-sjektene førte 15 kvm. A-sjektene var fot lange, B-sjektene fot og C-sjektene fot. Sammenlignes denne klasseinndelingen med den Sørlandet Seilforening praktiserte kan det nevnes at her ble ikke klassene delt etter mål, men etter type. A-klassen var typiske brukssjekter, C-klasssen kunne sammenlignes med de spissgattere halvdekkene som ble brukt i årene etter århundreskiftet mens B-klassen, der båtene var ca. 20 fot lange og hadde et seilareal på 15 kvm., tydeligvis hadde visse fellestrekk med sjektene på Risør kanten. I et brev til styret i Sørlandet Seilforening våren 1935 pekes det på at Bsjektene er mest utbredt både i Kragerø og Riser. I brevet star det bl.a. at så og si alle sjekter i Riser er B-sjekter og at Kragerø også kommer med Bsjekter. Det heter også at B-sjektene nå er å regne som en egen klasse i likhet med de øvrige klasser, bare med den forskjellen at B-sjekta er spesiell for Sørlandet. Det heter videre i brevet at man vil foreslå at Sørlandet Seilforening vedtar en regel for B-sjekter som går ut på at dette er sjekter på 20 fot med 15 kvm. seil og uten ballastkjøl. Skvettgangen var nå forlengst kommet for å bli. Respittberegning så man imidlertid bort i fra. Med dette vedtaket har man fått orden på sakene, tydeligvis. Bortsett fra at de såkalte B-sjektene det refereres til i dette brevet egentlig best måtte kunne karakteriseres som A-sjekter i Risør. I allefall etter den betegnelsen som var blitt brukt bare et par år tidligere. På den annen side hadde Risør forlatt oppdelingen i to klasser da det ikke lenger fantes seilsjekter på 16 fot og mindre som deltok, båter som seilte etter den såkalte 10-fots regelen. Dette var opprinnelig B-sjekter på våre kanter. I løpet av årene skjer det med andre ord en utvikling i sjekteklassen. Nye båter bygges det flere og flere av og behovet for ensartede regler vokser tydeligvis i takt med dette. Ikke minst fordi byenes sjekteseilere dermed kunne konkurrere seg imellom. 18

19 I 1936 har Sørlandet Seilforening akseptert B-sjektene som Sørlandets egen regattaklasse. Under Risør Seilforening 50 års jubileet i 1939 betegnes forøvrig Bsjektene for første gang som X-sjekter. Etter krigen skjer det spesielle at B-sjektene med X i seilet nå beskrives som A-sjekter. Den utviklingen må sees som en samkjøring mellom reglene i Kragerø, Brevik og Risør, «troikaen» som år etter år har seilt om det ettertraktede trofeet «Jomfrulandspokalen». 19

20 «Eksklusiv litterær udødelighet» «At Risørsjektene som regattaseilere synger på sitt siste vers, forhindrer ikke at de, all avisomtale i årenes løp, har opnådd eksklusiv litterær udødelighet, så og si. For jamen fant vi da vi bladet litt i Gyldendals lommeleksikon følgende: Risør~sjekte: Seilbåt, seilareal 15 kvm., klassemerke X. Som bekjent er det ikke hva som helst som blir funnet verdig til å stå i leksikon.dette er sakset fra Aust Agder Blad i juni Da har Riser tre sjekter igjen av den engang så stolte spririggede flåte. Kilder: Flekkerøy historielag.årsskrift nr.2.: Godt håndverk i Søgne gav trygghet og vekst på Flekkerøya av Jostein Andreasen. Sjøhistoriska museet Stockholm. Mennesker og båtar i Norden Risør Seilforening år 1989 Jubileumsbok. 20

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 April 2009. Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 April 2009 Sjægte og smakker fortøjret i Korshavn. Foto: Leif Tipsmark www.sjaegt.dk 32. Årgang Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen - så det gælder om at skynde

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse

Ankertovskrogen. Hjarbæk Sjægtelaug. Nr 1 Maj 2010. Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse Ankertovskrogen Hjarbæk Sjægtelaug Nr 1 Maj 2010 Øhavet Rundt 2010 arrangeres i år af besætningen fra Silden af Bruunhuse www.sjaegt.dk 33. Årgang Forude venter eventyret Opvokset i den absolutte midte

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Velkommen til DK-Autocams demo sider.

Velkommen til DK-Autocams demo sider. Velkommen til DK-Autocams demo sider. Kig dig omkring, og læs om hvad DK-Autocam er. Her kan I se noget af det som I får adgang til som medlem. På de originale klubsider er der kun adgang for medlemmer.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere