NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG."

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. 47 Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude Overmåde hvas og hård Det er koldt herude Ravne skrige, ugler tude søge føde, søge læ St.St. Blicher

2 Glæd dig Et begivenhedsrigt år er gået. Et år, som i høj grad har stået i fornyelsens og sammenholdets tegn i vore byer bliver et spændende år for alle os, der kan lide livet her i Langå og Torup. Det bliver året, hvor vi skal holde fast i, at vi vil sammenholdet og det bliver året, hvor nye arrangementer i 2014 har chancen for at komme tættere på at blive traditioner bliver også et år, hvor dette lille kirkeblad for alvor kommer til at få et ansigtsløft. For selvom jeg har meget erfaring med at formulere mig på skrift, så har bladet til tider haltet noget på det grafiske. Derfor får jeg fra næste nummer hjælp fra Bettina Bunch Poulsen, som også er kirkeværge i Torup. Hun kommer fremover til at stå for opsætningen af bladet. Vi er også ved at forhandle nye aftaler, så vi kan få et flottere og mere farverigt blad. Det glæder jeg mig rigtig meget til har i kirkesammenhæng været endnu et år, som beviser, at folk møder talstærkt op, når menighedsrådene arrangerer noget. Det er vi rigtig glade for. I Torup var vi især glade for fastelavnsfesten, hvor rigtig mange flot udklædte børn og voksne mødte op. Det var en rigtig god dag. Vi kan altid være flere. Derfor vil jeg igen opfordre alle bysbørn til at møde op til vores arrangementer. Man behøver ikke være kirkegænger for at være med. Der bliver ikke set skævt til nogen Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår. Bjarke Kirkegaard Nielsen

3 Nytårshilsen fra Torup menighedsråd Så er det blevet tid til et tilbageblik på 2014 i Torup sogn, igen et år med en række spændende aktiviteter med god tilslutning. Et år hvor Torup har fået en facebook side, hvor kirkens arrangementer nævnes. Det har betydet, at nye ansigter lægger mærke til kirkens aktiviteter. Traditionen tro holdt vi fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning og mange flot udklædte børn. I marts havde vi vores forårsmøde, hvor tidligere biskop over Ålborg stift Søren Lodberg Hvas fortalte om Indre Mission, et spændende foredrag om det at vokse op i et miljø stærkt præget af den indre missionske vækkelsesbevægelse, og derfra danne sig sit eget ståsted og blive det, han selv betegner som en missionsk grundtvigianer. I maj holdt vi forårskoncert og i år havde vi besøg af operasanger Anders Hald og organist Henriette Hald. De præsenterede os for et repertoire af sommersalmer, danske sange, kirkearier og uddrag fra musicals. Pinsens vandring var en tur rundt om Langå Sø i smukt forårsvejr. Det kan ses på det dejlige maj-billede i Torup kirkes kalender, der også har billeder af andre af årets aktiviteter. Efter turen spiste vi frokost på terrassen i præstegården, en rigtig hyggelig dag. Som sædvanlig var der god tilslutning til vores Sct. Hans arrangement, og høstgudstjenesten var også velbesøgt. Efter et par år med udendørs høstgudstjeneste rykkede vi i år inden døre til en gudstjeneste med sangen som hovedelement. Gospelkoret Sallvation, der gav forårskoncert i Torup i 2013, stod for gudstjenestens musikalske del. Nogle af sognets børn kom med fine høstkurve, og under frokosten i teltet blev der uddelt præmier til de flotteste.

4 Kirkeårets sidste arrangementer i Torup var først efterårsmødet, hvor vores regnskabsfører Richard Ammitzbøll fortalte om sin rejse til Peru, så vi blev meget klogere på både fortid og nutid i landet, og til sidst Allehelgens vandringen rundt i Torup med afslutning på kirkegården, hvor der var tid til at sætte lys på gravene og reflektere over liv og død. Det er ved at være en tradition. Det nye kirkeår begyndte med en hyggelig advents gudstjeneste, hvor juniorkoret medvirkede med nogle dejlige julesange. Men selvom det er alle disse lidt anderledes arrangementer, der nævnes både her, i kirkebladet og på hjemmesiden, skal vi ikke glemme, at det er de almindelige gudstjenester: højmesserne og 9-tjenesterne, der udgør hovedstenen i kirkens aktiviteter, og de er heldigvis også pænt besøgte. De forskellige aktiviteter er det synlige resultat af menighedsrådets arbejde, men bag kulissen arbejder vi stadig med planer om udvidelse af mandskabsbygningen, så den kan leve op til de krav, der stilles til faciliteterne på en moderne arbejdsplads. Der er blevet lavet tegninger, vurderet og lavet om og nu er vi ved at have et konkret bud på, hvordan det skal se ud og har også fået provstiets accept. Derfor håber vi, at det praktiske arbejde kan gå i gang i løbet af foråret. Alt i alt har vi haft et aktivt år i Torup kirke og igen bevist, at et lille sogn godt kan tiltrække folk til kirkens arrangementer, så jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, der bakker op om vores arrangementer. Også en stor tak til personalet for jeres engagement i kirken. Rigtig godt nytår til alle På vegne af menighedsrådet Karin Østergaard

5 Nytårshilsen fra Langå Menighedsråd. Vi er startet på et nyt kirkeår for et par uger siden og om kort tid, efter julehøjtiden fejrer vi kalendernytåret og starter på har været et år med mange aktiviteter i sognet. Ud over gudstjenester har der året igennem været mange andre kirkelige handlinger. For 50 unge mennesker kulminerede vinterens forberedelse med konfirmation i april-maj. I sognegård og kirke har der være afviklet en række arrangementer, nogle af dem i tilknytning til fællesspisning. I samarbejde med Foreningen for Nytårskoncerter blev der afholdt julekoncert i kirken 2. december, hvor Randers Kammerorkester spillede. Der er planlagt en række aktiviteter det næste halve år. I den forbindelse vil vi benytte lejligheden til at opfordre alle til at besøge vores hjemmeside, hvor der er er masser af informationer om, hvad der er foregået og om hvad der kommer til at ske i nærmeste fremtid i sognet, illustreret med mange gode billeder. Der er god gang i koret, som vores organist Tove Barrett arbejder dygtigt med. Det giver nogle flotte præstationer. Foruden livet i sognet, har menighedsrådet forhåbninger om at gennemføre et anlægsarbejde på kirkegården hen over sommeren. Det tager sigte på, at forbedre stien gennem kirkegården og ud til Kildevej med ny belægning og belysning. Efter en langsom start ser det ud til, at planerne er klare og finansieringen på plads, så projektet kan gennemføres i én etape. Vi vil ønske alle et rigtig godt nytår og takke vores personale og de mange, som hjælper frivilligt i sognegården og med sogneindsamling for deres indsats og engagement i På Langå Sogns Menighedsråds vegne Poul H. Jørgensen

6 Fastelavnsfest i Torup 15. februar 2015 kl Torup menighedsråd inviterer igen i år børn og voksne til fastelavnsfest, den 15. februar, det er den sidste søndag i skolernes vinterferie. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl og derefter skal vi have katten slået af tønden og kåret en kattekonge. Kan du gætte hvem jeg er? Måske måske ikke. I hvert fald opfordres både børn og voksne til at klæde sig ud. Brug din fantasi; der er præmier til de mest opfindsomme. Vi slutter dagen af med at spise fastelavnsboller, og drikke varm kakao. Tag fætre og kusiner, legekammerater og klassekammerater med. Det er sjovt, når vi er mange. Torup Menighedsråd

7 SOGNEINDSAMLING Søndag d. 8. marts et barn af sult. Udviklingshjælp nytter og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring. Hvert 12. sekund dør 8. marts 2015 vil Langå og Torup og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Vi er med i igen, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden, dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlere kommer rundt i hele sognet, siger indsamlingsleder Anne Marie Munk samlede Langå og Torup samlede vi kr. ind. Et flot resultat. Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 10. marts 2013 hos Anne Marie Munk på tlf eller Anna-Christine Elming på tlf , eller Læs mere om årets indsamling andetsteds i dette blad

8 Det sker i sognegården Onsdag 21. januar kl. 14 Erik Lindsø, kulturjournalist og forfatter En ældre herre står sammen med en dreng, og de har følgende ordveksling: Hvad vil du så være, når du bliver stor? Det ved jeg ikke jeg vil først se, hvor stor jeg bli r.. I foredraget slår Erik Lindsø et slag for vigtigheden af, at forældre, familie, pædagoger og lærere tilskynder børn til at fortælle og lærer at lytte til deres historier. Det beriger alle! Alene om opdragelsen Onsdag 4. februar kl Pia Olsen forfatter Da Pia Olsen var sidst i trediverne og ikke havde fundet manden, hun ville skabe familie med, traf hun et kontro-versielt valg. Pia Olsen blev insemineret med anonym donorsæd og valgte dermed at blive mor uden far. I 2008 fødte hun sit ønskebarn, Karla. Herefter stod en ny hverdag klar, hvor netværk, karriere og folks fordomme blev udfordret. Misbrugsramte familier Onsdag 18. februar kl. 14 ved Blå Kors Blå Kors vil fortælle om projektet, hvor de hjælper børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug. Blå Kors hjælper børn og unge ad flere veje. De har sommerlejre for udsatte børn og unge, to børnestøttecentre og en rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer.

9 Verden set med andre øjne m/fællesspisning Onsdag 4. marts kl. 18 ved Agnete Odgaard kredsinformatør og forfatter Agnete Odgaard fortæller om, hvordan hun oplever det at rejse som blind passager. Hun fortæller, hvordan hun som blind bruger sine andre sanser til at danne sig billeder af sine oplevelser. Agnete Odgaard har været på flere rejser rundt omkring i verden, og i januar 2015 går turen syd om Sydamerika. Den røde tråd i foredraget er, at hun glæder sig over det, hun kan, i stedet for at ærgre sig over det, hun har mistet. Husk tilmelding til fællesspisning herunder FORÅRS -FÆLLESSPISNING I SOGNEGÅRDEN ONSDAG DEN 4. MARTS KL Husk tilmelding på kupon eller tlf.: eller mail: FÆLLESSPISNING I SOGNEGÅRDEN DEN 4. MARTS: Vi kommer voksne og børn Navn: Adresse: Afleveres senest 22. februar

10 4. januar 11. januar 18. januar 25. januar 29. januar 1. februar 8. februar 15. feburar 22. februar 26. februar 1. marts 8. marts Gudstjenester i Langå Kirke Kl Helligtrekonger Grensten kl søndag efter helligtrekonger Kl søndag efter helligtrekonger Kl Sidste søndag efter helligtrekonger Torsdag kl Andagt Børge Jensen kl Septuateg. Børge Jensen kl Seksagesima Ingen Fastelavn Kl Første søndag i fasten Torsdag kl Andagt Kl Anden søndag i fasten Kl Tredje søndag i fasten

11 18. januar 15. feburar 1. marts Gudstjenester i Torup Kirke Kl søndag efter helligtrekonger Børge Jensen kl Fastelavn Kl Anden søndag i fasten

12 ET LILLE TILBAGEBLIK Vi oplevede to dejlige børnegudstjenester i december Børnene var meget optaget af den fine krybbe, som Svend Nielsen, Brorsonsvej, har lavet og skænket til Langå Kirke. Jeg tror, at næsten alle var henne og røre og kigge. - Du ligner da ikke et får. Johanne: Nej, men jeg er jo også hyrde? -Nå, jeg troede, du var fårenes MOR Årets bemærkning faldt i øvrigt den dag børnehaverne var der. Johanne Asmussen var klædt ud som hyrde, og spillede en vigtig rolle. Da børnene kom op for at pynte juletræerne, gik en dreng hen til Johanne og sagde:

13 TORSDAGS-HOLDET Om torsdagen kommer der et lille hold konfirmander til Langå Kirke. Det er ikke sikkert, at ret mange ved det, for ikke alle børnene er her fra sognet, hvorfor de ikke ses i kirken om søndagen sammen med de andre konfirmander. Vi er 6 konfirmander ( på billedet er der ganske vist kun 5, men der var én, der IKKE ville i og præsten, og vi har det rigtig hyggeligt. Vi mødes i kirken, synger, siger trosbekendelsen og hører dagens historie om Jesus. Så går vi over i Annekset og laver opgaver til historien, snakker om den, og måske tegner vi til det, vi har hørt. Det er der mange der er rigtig gode til. Jeppe lavede f. eks. tegningen herunder den dag vi hørte om de 4 venner, der slog hul i taget til det hus Jesus var i og firede deres lamme ven ned gennem taget. Der var for mange mennesker forsamlet til, at flere kunne komme gennem døren. Og de ville bare hen til Jesus.

14 Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager Langå og Torup igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste. Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten er den På landsplan samlede frivillige 13 mio. kroner ind til direkte årsag eller kampen mod sult. Foto: Mikkel Østergaard medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter også kaldet kasteløse fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der

15 dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. 32-årige Lila Kohli er en stærk kvinde, der kæmper for sin familie i den lille landsby Banlek i det vestlige Nepal. Hun er dalit eller kasteløs og som for de fleste andre dalitter er livet hårdt. Lila og hendes mand ejer stort set ingen jord, som de kan bruge til at forsørge deres fire hjemmeboende døtre. Da der heller ikke er arbejde at finde i Nepal, er både Lilas mand og parrets eneste søn på 18 år taget til Indien, hvor de har fundet lavtlønnet arbejde, så de kan sende penge hjem. Ved hjælp af Folkekirkens Nødhjælp har Lila nu åbnet en lille butik, så familien bliver mindre afhængig af mandens indkomst i udlandet. Hvis jeg kan få en større butik, så kan min mand måske komme hjem fra Indien, siger hun. Lila Kohli bor alene med sine døtre, da hendes søn og mand er blevet nødt til at tage til Indien for at tjene penge til familien. Foto: Thomas White.

16 Smukke Luciaoptog Den 14. december, var der traditionen tro, de 9 læsninger i Torup kirke om eftermiddagen. Gudstjenesten startede med det sødeste Luciaoptog, der tænkes kan, - aldrig har Lucia-bruden, Josefine, og den første Luciapige lige efter hende, Karla, vist været så unge. Derpå fulgte de 9 læsninger over temaet ENGLE og alle tænkte vist Dem har vi lige set. Langå-Torup Kirkekor leverede en flot præstation og Camilla Gaba sang solo til to sange. Også i Langå var der både Luciaoptog og de ni læsninger. I Langå var optoget noget ældre, men ikke mindre smukt. Det blev også en mindeværdig dag i Langå Kirke, som skyldtes både kirkekor, Lucia og det store fremmøde.

17 Gudstjenester på onsdage på Kildevang kl Uge Præst dato 03 A. K. Dam 14. januar A-C Elming 4. februar A.K. Dam 25. februar A-C Elming 18. marts 2015 Der vil være mulighed for altergang ved alle gudstjenester på Kildevang i

18 Kirkelige handlinger: LANGÅ: DØBTE: Den 16. november 2014: Alberte Bay Søvsø Den 23. november 2014: Laurits Emil Kallesøe VIEDE: Den 16. november: Katrine Ravn Søvsø Og Flemming Skjødt Bay BISATTE/BEGRAVEDE: Hans Bach Lassen, den 11. november 2014 Henning Herholdt Petersen, den 12. november 2014 Peter Sørensen, den 13. november 2014 Kaj Brown Pedersen, den 19. november 2014 Per Kjærsgaard Thomsen, den 12. december 2014

19

20 Foto: Bjarke Kirkegaard Nielsen Nu bæres lyset frem stolt på din krone rundt om i hus og hjem sangen skal tone nu på Lucia-dag hilser vort vennelag Santa Lucia, Santa Lucia Her ved vor ønskefest sangen skal klinge gaver til hver en gæst glad vil du bringe skænk os af lykkens væld lige til livets kvæld Santa Lucia, Santa Lucia

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46. Foto: Niels Drescher Pedersen

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46. Foto: Niels Drescher Pedersen KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 4 september, oktober, november ÅRG. 46 Foto: Niels Drescher Pedersen EFTERÅR OG ÅBENHED Så faldt sommeren omkuld og varmen bliver langsom afløst af regn, rusk og snotnæser.

Læs mere

øse Nyt 18. Årgang Nummer 01 Februar 2015 -Tænk engang, der er en engel gemt i Sengeløse!

øse Nyt 18. Årgang Nummer 01 Februar 2015 -Tænk engang, der er en engel gemt i Sengeløse! S øse Nyt 18. Årgang Nummer 01 Februar 2015 Læs i avisen om Vellykket Nytårskoncert -Tænk engang, der er en engel gemt i Sengeløse! Sådan begyndte en lærer i folkeskolen en dansktime, og hun fortsatte:

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL

Kirkebladet. Læs i dette blad: Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL Kirkebladet LUNDTOFTE KIRKE & GEELS KIRKESAL DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2013/2014 Menighedsrådet ønsker alle en god og velsignet jul! Læs i dette blad: Eksistens i det nære Foredrag med Lola Jensen Læs side

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8

Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 Nye glasmalerier i kirkerummet 3 Hvad er advent? 7 Stress en folkesygdom 8 ENGHOLMKIRKEN Nr. 2-2014 Kontakt Kirkekontoret: Kordegn Susan Steenbrandt Mandag fredag kl. 9-13, tirs. tillige 16-18 Tlf. 48

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby December 2014 - februar 2015 Sognebladet for Skæve og Hørby Af sognepræst Mette Volsgaard Julen i korssting 2 Hvert år, når vi nærmer os december, glæder jeg mig til igen at skulle høre juleevangeliet:

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere