KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00."

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl og derefter skal vi have katten slået af tønden, kåret en kattekonge, - og måske er der også en præmie til den, der er bedst udklædt. I hvert fald er der fastelavnsboller, varm kakao/sodavand til alle, så er man ikke så heldig at gå hjem med krone på hovedet, så da med fyldt mave. Torup Menighedsråd

2 Nytårshilsen til alle i Langå Sogn Ja, nu er det atter tid til en nytårshilsen fra Langå Menighedsråd. År 2007 er gået, tiden går alt for stærkt. Vi har haft en del at se til i rådet. En hel del arbejdsopgaver skal udføres og der skal tages stilling til mange ting. Her vil jeg nu nævne de væsentligste opgaver. Rygeforbud: Der blev vedtaget en lov nr. 512 af 6. Juni 2007 vdr. rygning i offentlige bygninger, som trådte i kraft den 15. aug. Vi fik drøftet hvilke steder der må ryges i og omkring kirken. Der må ikke ryges iannekset, Sognegården og Kirken. Der er opstillet kummer udenfor, så det er her man ryger og skodder cigaretterne. Vi henstiller til at folk overholder disse regler. Ekstra timer til Langå Kirke- og kirkegård Vi har igennem nogle år haft erfaringer for, at der var pålagt personalet flere arbejdsopgaver. Kirkegården er blevet udvidet, mange gravsteder overgår til legatgravsteder og skal derfor passes af personalet, samt at de offentlige lokaler Anneks og Sognegården er meget brugt. Der er foretaget en opmåling fra 3F og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer har været involveret i opgaven, for at vi kunne få det bedste og realistiske timeforbrug tilført personalet. Det blev til at vi fik 4 timer ekstra pr. uge. Kirkegårdsleder Annette Tengstedt, gartneriarbejder Jørn K. Nielsen og Jane Reggelsen er kompetente personer, der yder et godt stykke arbejde ved kirken, det skal I have tak for. Renovering af Langå Kirke Som I måske har lagt mærke til er vi kommet i gang med renoveringen af Langå Kirke 2.etape, som vi skrev om i et tidligere kirkeblad. Det gik pludselig stærkt, og 2. januar gik håndværkerne i gang. Vi synes det har været en svær opgave, da vi ikke har fået de 6. mill., som projektet var sat til, men vi fik det halve ca. 3 mill. Vi startede jo med at lægge nyt tag på kirken, som vi synes er blevet rigtig flot. Det er nu over et år siden vi blev færdige med det. 2

3 Der har været diskussion i Menighedsrådet angående, hvad der skulle laves for det beløb, som vi har fået stillet til rådighed. Menighedsrådet har på sit møde i november, besluttet at orglet skal flyttes til sideskibet kirken skal kalkes og males, og der kommer delvis nyt varmeanlæg m/styring på. Hjemmeside Langå og Torup kirker har fået sin egen hjemmeside på nettet. Det er Niels Pedersen fra menighedsrådet, som har arbejdet hårdt for at få den sat op og holder den ajour. Efter ca. 1 års tid er den nu offentlig tilgængelig for sognene. Det er rigtig spændende at følge med i, hvad der er sket i Sognegården eller kirken, men også følge med i hvilke aktiviteter der tilbydes i de to sogne. Kirkebladet kan man også finde her. Der findes billeder af de gamle gravsten, som kan have interesse for nogen. Valg til Menighedsrådet Til november 2008 skal der være valg til Menighedsrådet. Det kommer I til at høre meget mere om, men er der nogen der brænder for at være med i det spændende arbejde i og omkring kirken er I velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra rådet. Juniorkonfirmander 3. Klasses elever Der har været et stort hold juniorkonfirmander her i efteråret I alt 40 børn har været tilmeldt og mødt op til religions undervisning i Sognegården og kirken. Det har været et stort arbejde at planlægge og udføre et undervisningsforløb for så mange friske drenge og piger Det har vores sognepræst Anne-Christine Elming, organist Mariann Martinsen og kirkesanger ( der også er pensioneret lærer) Ellen Vittrup stået for. Det er en god arbejdsindsats I har ydet overfor disse børn og givet dem nogle bibelske historier de kan leve videre på fremover. Rigtig godt nytår til alle i Sognet. Med venlig hilsen Anne Marie Munk Formand 3

4 Nytår i Torup Vi benytter lejligheden til at se tilbage på året der gik og til at se frem på I 2007 har vi haft følgende arrangementer ved Torup Kirke: Forårsmødet stod i forhistoriens tegn, og vi hørte foredrag om Hollerupfundet et fund af knogler fra dådyr, som mennesker har nedlagt for ca år siden lige øst for det sted, hvor Torup ligger nu. Fundet, som ellers ikke er særlig kendt i offentligheden, er uden sammenligning det ældste sikre spor af mennesker i Danmark. Til forårskoncerten hørte vi koret Tune-it, som gav et varieret udvalg af danske og udenlandske sange. Sankt Hans aften bød på gudstjeneste, skuespil opført af lokale børn, bål, fællessang, grillpølser, sodavand og dejligt vejr! Sidst på sommeren havde vi høstgudstjeneste med frokost i teltet. Efterårsmødet bød på en virkelig engageret foredragsholder, der fortalte meget spændende om den svenske forfatter Selma Lagerlöf når også at byde på eftermiddagsgudstjeneste med Luciaoptog og de 9 læsninger og efterfølgende gløgg og brunkager 3. søndag i advent. Den største forandring i menighedsrådet i 2007 er, at Evald Dalsgård som nævnt i forrige nummer af kirkebladet har valgt at udtræde af rådet pga. svigtende helbred. Evald har været medlem af rådet i 30 år og gjort en kæmpe indsats som kasserer gennem mange år. Evald har også været stærkt engageret i rådets øvrige arbejde gennem årene, f.eks. den omfattende og meget vellykkede renovering af kirkens indre og opførelse af mandskabsbygningen. Rita Jensen indtræder i rådet i stedet for Evald. Evald fortsætter arbejdet som kasserer, hvilket vi er meget glade for. I 2008 stiler vi efter et lignende aktivitetsniveau som i Dog vil vi også afholde tøndeslagning til fastelavn. Vi håber på, at rigtig mange vil møde op både til dette og de øvrige arrangementer. Ikke mindst vil vi gerne byde alle nytilflyttede velkommen til vores arrangementer. Det er en god lejlighed til at lære de øvrige beboere nærmere at kende. Menighedsrådet arbejder på længere sigt med at omlægge kirkegården, så vi ad åre kan samle de mange ubenyttede gravsteder som en sammenhængende plæne på den sydlige del af kirkegården. Det ser dog ikke ud til, at vi kan finde penge til at begynde dette arbejde i Torup menighedsråd ønsker alle et rigtig godt nytår. Jens Peter Krog 4

5 Sogneindsamling Søndag den 02. marts 2008 Langå og Torup sogn arrangerer indsamling for at give sårbare børn en fremtid uden aids. Den 2. marts holder Langå og Torup sogne igen Sogneindsamling i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. I år skal pengene hjælpe og støtte børn, som er mærket af aids-epidemien og dens følger. Når epidemien rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Millioner af børn har mistet en eller begge forældre, og mange børn har alt for tid ligt måttet påtage sig ansvaret for at forsørge familien og mindre søskende. Aids bringer børn i en yderst sårbar situation. De har brug for særlig støtte og omsorg for at kunne trives og udvikle sig. 14-årige Mamush fra Etiopien er en af de mange, som ikke bare har mistet sine forældre, men som også er blevet forsørger for sine fem mindre søskende. Mamush' far døde, da Mamush var ni år. Derfra gik det bare nedad. Kort efter døde hans mor, og Mamush droppede ud af skolen for at hjælpe farens anden kone med at holde sammen på familien. Hun døde i juli 2007, og pludselig var Mamush herre i huset. Jeg er glad for, at min onkel hjælper mig i marken, og jeg er glad for at gå i skole. Men tiden i skolen går fra den tid, jeg kunne arbejde. Hvis ikke mine forældre var døde, kunne jeg gå i skole uden at tænke på, hvordan de små skal få mad og tøj, siger Mamush. Folkekirkens Nødhjælps aids-arbejde har et særligt fokus på at give sårbare børn mulighed for at trives og udvikle sig og at få en fremtid uden aids. Det er dét arbejde, Langå og Torup sogn støtter ved indsamlingen den 2. marts. Du kan melde dig som indsamler søndag den 2. marts ved at kontakte indsamlingsleder Anne Marie Munk på tlf eller sognepræst, Anna-Christine Elming på telefon: Og ja; det nytter - hver indsamler får i gennemsnit 980 kroner i bøssen! 5

6 Gudstjenester på onsdage på henholdsvis Byparken kl & Kildevang kl Uge Sted Præst Dato 02 Byparken AK Dam 9. Januar Kildevang AK Dam 16. Januar 2008 Altergang 05 Byparken Gert Chistensen 30. Januar Kildevang G. Christensen 6. Februar Byparken AK Dam 20. Februar Kildevang AK Dam 27. Februar 2008 Altergang Langå og Torup Pastorat på nettet og Følg med i hvad der sker i og omkring Langå kirke og Torup kirke ved at klikke ind på et af ovenstående links. Gudstjenester, aktiviteter, kirkegården, gravminder og alle de andre oplysninger, som kan findes på hjemmesiden. Med venlig hilsen Menighedsrådene i Langå og Torup 6

7 Langå kirke er lukket... Den længe ventede indvendige restaurering af Langå kirke er gået i gang. 2. Januar 2008 rykkede håndværkerne ind og omdannede Langå kirke til en stor byggeplads. Det betyder at alle gudstjenester og kirkelige handlinger må flyttes til andre steder. Vi har fået lov at afholde gudstjenester i Langå sognegård. Begravelser og bisættelser afholdes i Torup kirke. Arbejdet forventes færdigt medio april og vil stå klar til 1. konfirmation den 27. april Vi vil prøve at holde alle interesserede ajour gennem hjemmesiden: hvor der løbende vil blive lagt nye billeder af arbejdets forløb ind. Vi beklager, at informationsniveauet har været mangelfuldt og at nogle kirkegængere gik forgæves til Langå kirke 6. januar Men efter at have ventet i år og dag gik det lige pludselig så stærkt, at de nødvendige tilladelser fra stiftet til at afholde gudstjenester i sognegården ikke kunne ekspederes tids nok. Selv om der nu bliver gudstjenester i sognegården vil hovedparten af gudstjenesterne foregå i Torup kirke, og vi vil derfor bede det kørende folk om at tænke på dem som ikke har bil, og tilbyde kørelejlighed. Vi glæder os til at vise den nymalede og nyindrettede kirke frem og få den taget i brug. 7

8 Hjertebørn Nok engang havde vi en dejlig dag med bankospil og salgsboder, hyggelig café og ikke mindst et pænt overskud på ca. kr ,00, som er sendt af sted til vores hjertebørn i u-landene. Vi siger TAK til ALLE, der gav gevinster, tak til alle, der bagte, syltede og nørklede alle de fine ting til salgsboden, tak til alle, der brugte tid på at stille an og rydde væk igen, og tak til alle, der kom og købte, spillede og spiste!!! Vi er at finde i sognegården igen lørdag den 06. december 2008 til et nyt bankospil for hjertebørn!! P.U.V. Anne Marie Munk Langå: Kirkelige handlinger: Døbte: Frederik Hviid Nielsen, døbt den Mikkel Lading Thomassen, døbt den Torup: Døde: Døbte: Frede Sørensen, død den Erik Bach Petersen, død den Karen Margrethe Sørensen, død den Anna Skjødt, død den Erik Svend Olsen, død den Anny Marie Hintze, død den Freya Højlund Andersen, døbt den

9 Sognegården 2008 Onsdag den 16. januar kl : At sejle er at leve ved Frank Christensen. Fire år til søs. Fire år med sejlbåden som bolig, transportmiddel og arbejdsplads. Fire år på Atlanten og i Middelhavet. En Odyssé, som startede fra Mariager fjord i sommeren år 2000 og efter tusinder af sømil sluttede i Randers i oktober 2004.En sørejse, der som mål havde Grækenland. En sørejse med utallige oplevelser. Onsdag den 23. januar kl : Tove Tugwell og Mogens Christophersen som i januar 2006 var på besøg i sognegården. De var gode til at fortælle, og sognegården var fyldt til bristepunktet med interesserede tilhøre. Nu har de to igen været en tur til Australien. Derfor kommer de i sognegården og fortælle om deres andet besøg i Australien. Onsdag den 20. februar kl : Per Iversen fra Sørup vil underholde med sit Musikalske foredrag " Et liv som musiker ". Per Iversen er barnefødt i Langå og mange af de emner han kommer ind på handler om Langå i årene Han har gået i den lille "stråtækte" overfor Sognegården og 9

10 afsluttet med real eksamen på den daværende realskole i Programmet indeholder harmonika, trompet, lurblæsning og gerne klaver. Det hele bliver krydret med musikeksempler. En hyggelig stund med MUSIK fra før VERDEN gik a` "LAVE". Onsdag den 05. marts kl : Vi mødes til fællesspisning igen. Siri Smedemark kommer og fortæller om sit ophold i Afrika. Siri har været med Silkeborg højskole på ophold i Afrika fra 1. december til 1. marts. Så det bliver et helt frisk foredrag hun kommer med. Udfyld kuponen nedenfor. Onsdag den 21. maj 2008: Kirketur se nærme omtale i kirkeblad nr Samt i Gudenå Avis HUSK FÆLLESSPISNING I SOGNEGÅRDEN ONSDAG DEN 5. MARTS KL Vi kommer voksne og børn til fællesspisning den 5. marts. Navn Adresse: Afleveres i Sognegården senest 24. februar

11 LANGÅ MENIGHEDSRÅD Formand: Anne Marie Munk Wahlsvej Langå Tlf.: Kirkeværge: Ernst Nielsen Søvej 23B 8870 Langå Tlf.: Kasserer: Bente Kragh Vestergade Langå Tlf.: Langå kirkegård: Kirkegårdsleder: Annette Buur Tengstedt Ulstrupvej 30 Tlf.: Træffes på kontoret ml Mandag fri Organist: Mariann Martinsen Stemannsgade 17, 1.th Randers Tlf.: Privat Mandag fri Kirkebladet udgives af: Langå & Torup Menighedsråd Ansvarshavende: Anna-Christine Elming Sekretær: Sanne Koue Tryk: Bjerringbro Grafiske Hus TORUP MENIGHEDSRÅD Formand: Jens Peter Krog Hollerupvej 2, Torup 8860 Ulstrup Tlf.: Kirkeværge: Ulla Fjordvald Ulstrupvej 56, Torup 8860 Ulstrup Tlf.: Kasserer: Evald Dalsgård Brorsonsvej Langå Tlf.: Graver: Tove Nielsen Sdr. Vingevej 7, Torup 8860 Ulstrup Træffes torsdag ml. kl på tlf.: el. privat på tlf.: Organist: Se Langå Sognepræst: Anna-Christine Elming Gydevej 1, 8870 Langå Tlf.: Træffes som regel ml. kl Sognepræstens ugentlige fridag er MANDAG. Ferie: Uge 6&7. Kursus i uge 9-10 Embedet passes da af sognepræsten i Øster Velling, Tlf.:

12 Gudstjenester Dato Langå Kirke Torup Kirke 20. januar Septuagesima 27. januar Seksagesima 3. februar Fastelavn 10.februar 1. s. i fasten 17. februar 2. s. i fasten 24. februar 3. s. i fasten 2. marts Midfaste 9. marts Maria beb. 16. marts Palmesøndag 9.00* A.K. Dam 9.00* 9.00* Anne Døssing 10.30* og A.K Dam A.K Dam De med * markerede gudstjenester under Langå, afholdes alle i Langå Sognegård.

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG.

NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 1 JANUAR, FEBRUAR, MARTS ÅRG. 47 Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude Overmåde hvas og hård Det er koldt herude Ravne skrige, ugler tude søge føde, søge

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Bering Kirkes lysekrone. Foto: Carsten Bach-Nielsen Kirkebladet 2-2015 Maj - juni - juli - august - september Året 2014 har på ingen måde afstedkommet

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013

Nors - Tved Tidende. Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved. 6. udg. - årg.9. Nov. - dec. 2013 Nov. - dec. 2013 Nors - Tved Tidende 6. udg. - årg.9 Rikke er kvik og talstærk Folk flytter gerne til Nors 7-9-13 i Tved 16.11.13 Indledning Så er vi på vej mod mørkere tider, men flot ser naturen ud lige

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere