M1230. Serienr.: og frem BRUGER MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL"

Transkript

1 M1230 Serienr.: og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: DK DEC 2011

2

3 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker på MODEL og SERIENUMMER fra liftens TYPEPLADE. Skulle typepladen mangle, så er SERIENUMMERET hugget ind i chassiset oven for forreste aksel. Indhugget serienr. i Chassis Snorkel, Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K. MODEL NUMBER TM12 MAXIMUM PLATFORM ft SERIAL NUMBER MONTH / YEAR HEIGHT 3.73 m SLOPE SENSOR ALARM SETTING OF MANUFACTURE Indoors Out doors FRONT RATED NUMBER SIDE TO BACK 2 deg TO SIDE 2 deg NON-LOADED lbs OF OCCUPANTS 2 1 MACHINE WEIGHT 780 kg MAXIMUM MAXIMUM ft WHEEL lbs ENGINE DRIVE LOAD kg hp POWERED HEIGHT 3.73 m MODELS N/A kw BATTERY DRIVE 24 V MAXIMUM 227Kg = 2 Persons indoors POWERED MOTORS MAXIMUM PLATFORM 1 Persons Outdoors MODELS lbs + 67Kg T V OUTRIGGER LOAD BATTERIES 24 LOAD N/A kg 225 Ah MAXIMUM GRADEABILITY MAXIMUM ALLOWABLE MANUAL FORCE (SIDE PULL) Indoors % Outdoors lbs 200 N CAUTION Axle weights with machine in the stowed position. STEER AXLE DRIVE AXLE lbs lbs ONLY trained and authorised personnel may operate this machine.consult the Operation Manual before using this machine. DO NOT make any changes to this machine, any changes made will invalidate the manufactures warranty and may contravene legislation. 390 kg 390 kg CHARGER INPUT MAXIMUM ALLOWABLE WIND SPEED MAXIMUM PLATFORM REACH ASSEMBLED IN 110/220 V mph 12.5 m/s ft N/A m

4

5 2. BRUGER MANUAL ADVARSEL Alle brugere af denne lift skal stille og roligt læse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og bruger instruktioner FØR brug eller vedligeholdelse af denne lift. Sikkerhed EL fare Vælte fare Kollisionsfare Fare for fald Denne maskine er IKKE isoleret! Hæv ALDRIG platformen eller kør med platformen hævet hvis maskinen ikke star på plant underlag. Hæv ALDRIG platformen uden først at tjekke, om der er forhindringer eller andre farer over platfomen! Sid, kravl eller stå ALDRIG på platformens rækværk eller midterrækværk. BRUG AF DENNE LIFT: Denne lift er beregnet til at løfte personer, værktøj og materialer til brug under arbejdet. Den er designet til reparations- og samlearbejde I højden (lofter, kraner, tagkonstruktioner, bygninger osv). Anvendelsesmåder eller ændringer af denne lift skal godkendes af SNORKEL. DENNE LIFT ER IKKE ISOLERET! Det er derfor vigtigt, at holde en sikerhedsafstand til elektrisk udstyr! Det er forbudt, at overskride den tiladte maksimumslast! Se Platform kapacitet på side 4. Det er STRENGT FORBUDT at bruge denne lift som løfteanordning eller kran De skal ALDRIG overstige den sidepåvirkning, der er godkendt for denne lift. Se afsnittet om Side påvirkning på side 4 for mere. FORDEL lasten jævnt over hele platformen. De skal ALDRIG betjene liften førend De har inspiceret arbejdsområdets underlag for risici, som f.eks. huller, ujævnheder, kantsten og efterfølgende undgå dem. BETJEN kun liften på overflader, der kan bære belastningen af liften. De skal ALDRIG betjene maskinen, når vindhastighederne overskrider denne lifts vindspecifikationer. Se Beaufort Skalaen på side 4 for mere. I TILFÆLDE AF ULYKKE: Tryk på NØDSTOP knappen for at deaktivere alle funktioner. HVIS ALARMEN LYDER,mens platformen er løftet, STOP, og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til en fast og jævn overflade. DET ER FORBUDT at kravle op på platformens rækværk, gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer, etc.! Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket! Sørg altid for at lågen er lukket! Det er FORBUDT, at holde lågen åben, når platformen er løftet! Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placer stiger, stilladser eller lignende udstyr på platformen! Udfør ALDRIG service på maskinen, mens platformen er løftet uden at blokere sakselåsen. GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede sammenføjninger, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, løse forbindelser og beskadigede kabler og slanger før brug. TJEK at alle mærkater er på plads og læselige før brug. Brug ALDRIG en maskine, der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende mærkater. Omgå ALDRIG sikkerhedsudstyret, da det kan forårsage fare for personer på liften og I dens arbejdsområde. SKIFT ALDRIG batterier I nærheden af gnister og ild. Batterier, som oplades udsender højeksplosive gasser. Ændringer på liften er FORBUDT medmindre disse på forhånd er godkendt af SNORKEL. EFTER BRUG, skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje nøglen på off og fjerne den.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Generelt... 3 Særlige begrænsninger... 4 Platformskapacitet... 4 Manuel sidepåvirkning Beaufort Skalaen... 4 Kontrolpaneler og Indikatorer... 5 Før-brug sikkerhedsinspektion... 5 Systemfunktionsinspektion... 6 Drift... 7 Transport med sænket platform... 7 Styring... 7 Hæve Platformen... 7 Transport med hævet platform... 7 Sænke Platform... 7 Nødsænkning... 8 At udløse parkeringsbremsen... 8 Efter brug hver dag... 8 Transport af liften... 9 Med kran... 9 Med Gaffeltruck... 9 Med lastbil/maskintrailer... 9 Vedligeholdelse Blokering af hæve/sænke funktion Hvordan bloker Hvordan fjerne blokering Hydraulik Olie Check Hydraulik olie Batteri Vedligeholdelse Batteri ladning Inspektion og Vedligeholdelsesskema Daglig forebyggende vedligeholdelses tjekliste Specifikationer Operation Manual Page 2

7 Introduktion INTRODUKTION Denne brugermanual dækker alle TM12, M1230 lifte fra serienummer og frem. Denne manual SKAL opbevares på liften altid. Læs, forstå og følg alle sikkerhedsregler og driftsinstruktioner før forsøg på at betjene denne maskine. GENEREL BESKRIVELSE Figure 1: M1230 Serie! ADVARSEL! Brug ikke platformen uden rækværket ordentlig placeret og på plads Platform 2 2. Indgangsbare/Salon låger 3. Løfte Masten 4. Øvre kontrol 5. Manual boks 1 6. Nedre betjening 7. Hydraulik tank 8. Power / Kontrol Modul, Incl. niveau sensor (EZ230) 9. Batteri kasse 10. Nødsænke ventil 11. Batteri Lader 12. Overtryks ventil Stik til lader

8 Special Limitations SÆRLIGE BEGRÆNSNINGER Kørsel med platformen hævet, er begrænset til krybe fart. Hævning af platform er begrænset til faste, plane underlag.! F A R E! Løftefunktionen skal KUN bruges når liften er plan og på en fast overflade. Liften er IKKE beregnet til kørsel på uens, ujævnt eller blødt terræn. PLATFORMSKAPACITET Den maksimale platformkapacitet for modellerne TM12/M1230 er 227 kg (500 lbs). To personer i platformen indendørs og kun en udendørs!! F A R E! OVERSKRID IKKE denne lifts platforms max. kapacitet eller belægningsgrænserne for denne lift.. MANUAL SIDEPÅVIRKNING Manual sidepåvirkning er den kraft, som brugerne af liften påvirker liften med ved f.eks. montage/demontage af ting på væggen ud for liften. Den tilladte maksimale manuelle sidepåvirkning er derfor begrænset til 200 N pr. person i platform dog max. 400 N (90 lbs).! F A R E! OVERSKRID IKKE ikke den højst tilladte manuelle sidepåvirkning for denne maskine. BEAUFORT SKALAEN Brug ALDRIG liften, hvis vindhastigheden overstiger 12.5m/s (28mph) [Beaufort rating 6]. BEAUFORT RATING Vind hastighed m/s km/h ft/s mph Terræn forhold 3 3,4~5,4 12,25~19,4 11.5~ ~12.0 Papir og tynde grene bevæger sig. Flag vifter 4 5,4~8,0 19,4~28, ~ ~18 Støv og papir hvrvles op. Små grene svajer. 5 8,0~10,8 28,8~38, ~ ~24.25 Buske m. blade svajer bølgetoppe ses på damme og sumpe 6 10,8~13,9 38,9~50,0 35.5~ ~31 Grene bevæger sig, elledninger hyler, det er vanskelig at åbne en paraply. 7 13,9~17,2 50,0~61,9 45.5~ ~38.5 Hele træer svajer, det er vanskeligt at gå imod vinden. Bruger manual Page 4

9 Controls and Indicators KONTROLPANELER OG INDIKATORER Brugeren skal kende placeringen af hvert kontrolpanel og hver indikator samt have grundigt kendskab til funktion og betjening af disse for forsøg på at betjene liften. Figure 2: Kontrolpaneler Øvre Betjening 3 5 Nedre Betjening Joystick 2. NødStop 3. Løft og kørsels vælger 4. Indikator for lav batteri 5. Nødstop nedre betjening 6. Hæve/Sænke nedre betjening 7. Dødmands knap 8. Nøglekontakt 9. Horn 10. Timetæller FØR-BRUG SIKKERHEDSINSPEKTION BEMÆRK: Læs grundigt, forstå og følg alle sikkerhedsregler, betjeningsinstruktioner, mærkater og nationale sikkerhedskrav/-regler. Udfør nedenstående punkter hver dag inden brug. 1. Åben bakkerne og kontroller for skader, lækager eller manglende dele. 2. Kontroller niveauet i hydrauliktanken med platformen helt sænket. Skrue tanklåget af og kontroller at hydraulikolien er synlig i studsen. Påfyld det anbefalede hydraulikolie hvis nødvendig. Se Specifikationerne på side Kontroller at der er vand på batterierne som foreskrevet. Se Batteri Vedligeholdelse på side Bekræft at batterierne er fuldt opladede. 5. Kontroller, at forlængerledningen er afmonteret fra udtaget på liften.(sidder på siden). 6. TJEK at hele rækværket er sat på plads og alle låse er fastgjort korrekt.. 7. Gennemgå maskinen grundigt for revner I sammenføjninger og skader på konstruktion, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, beskadigede kabler og løse forbindelser. Page 5 Bruger Manual Manual

10 System Function Inspection SYSTEM FUNKTION INSPEKTION Refer til Figur 1 og Figur 2 for placering af de forskellige betjeningspaneler og indikatorer.! A D V A R S E L! HOLD AFSTAND til arbejdsplatformen mens følgende tjek foretages. Inden maskinen betjenes, undersøg arbejdsområdet for huller, ujævnheder og affald, der kan udgøre en risiko. TJEK i ALLE retninger også ovenover arbejdsplatformen for forhindringer og elledninger BESKYT kablet til Øvre betjeningsboks mod mulige skader mens tjekket udføres. 1. Flyt, om nødvendigt, maskinen til et område uden forhindringer for at hæve platformen helt. 2. Sæt chassis- og platforms nødstoppene på ON, ved at trække ud i dem. 3. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten for at hæve platformen. 4. Løfteanordningen, løftecylinder, kabler og slanger inspiceres visuelt for revner, strukturelle skader, 5. Kontroller at bjælkerne under liften er kørt ned. 6. Kontroller niveau-sensoren: a. Åben døren b. Tryk sensoren ud af niveau c. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten - og alarmen skal lyde, og platformen må ikke løfte. 7. Sænk platformen delvist ved at trykke ned på op/nedknappen samtidigt med funktionsknappen og check, at den hørbare sænkealarm lyder. 8. Åbn nødsænkningsventilen (fig. 5) ved at trække håndtaget ud for at sikre, at den virker korrekt. Slip håndtaget, når platformen er helt sænket. 9. Tryk chassis nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. 10. Drej chassisknappen over på platform. 11. Gå op på platformen og kontroller at bommen i adgangshullet er nede. 12. Aktiver knappen for kørefunktion. 13. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skubbes joysticket over på FREM og derefter BAK for at udføre hastighedskontrol. Niveau sensor 14. Skub styreknappen på toppen af joysticket over på HØJRE og så over på VENSTRE for at udføre styrekontrol. 15. Tryk platforms nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. Bruger manual Page 6

11 Operation Før liften betjenes, skal det sikres, at der er udført sikkerhedsinspektion før brug og at eventuelle mangler er rettet. Betjen aldrig en beskadiget lift eller en maskine, der ikke virker korrekt. Den, der bruger liften, skal være trænet i brugen af denne. Kørsel med sænket platform 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), er plan og kan bære belastningen fra liften. 2. Check at chassis-nødstopknappen er sat på ON (trukket ud) og nøgleafbryderen er sat på I. 3. Gå op på platformen og luk indgangen med bommen. 4. Check, at der frit over, under og ved siden af platformen. 5. Træk platform nødstopknappen ud til ON. 6. Aktiver knappen for kørefunktion. 7. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket over på FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) Styring 1. Aktiver knappen for kørefunktion. 2. Mens dødemandsgrebet holdes inde, trykkes der med tommelfingeren på styreknapperne øverst på joysticket. Tryk styreknappen til højre eller venstre for at dreje hjulene i den ønskede retning. Hold øje med hjulene, mens maskinen manøvreres for at sikre, at der køres i den rigtige retning. BEMÆRK: Hjulene går ikke automatisk tilbage til ligeudstilling. Hjulene skal drejes tilbage til ligeudstilling ved hjælp af styreknappen. Løft af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket fremad. 3. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt-alarmen lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tiltalarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Bemærk: Bommene under liften vil automatisk folde sig ud når platformen hæves og vil trække sig sammen, når platformen er helt sænket og er blevet kørt med. Kørsel med platformen hævet Bemærk: Maskinen vil køre med reduceret fart, når platformen er hævet. 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump og murbrokker) og kan klare belastningen fra hjulene. 2. Check, at området over, under og rundt om platformen er frit. 3. Aktiver knappen for kørefunktion. 4. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket til FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) 5. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt alarm lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tilt alarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Sænkning af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Hold dødemandsgrebet inde og træk joysticket tilbage for at sænke platformen. Page 7 Bruger Manual Manual

12 Operation Nødsænkning! ADVARSEL! Kravl ALDRIG ned ad liften, såfremt platformen ikke kan sænkes. Hold dig fri af løftesystemet og platform, når du betjener nødsænkningsventilen.. Bed en person på jorden, om at åbne nødsænkeventilen for at Figure 4: Emergency Lowering Valve sænke platformen. Nødsænkeventilen er placeret foran på liften 1. Åbn nødsænkningsventilen ved at trække og holde i håndtaget. 2. Slip håndtaget for at lukke igen. Bemærk: Platformen kan ikke hæves, hvis nødsænkningsventilen er åben. Nødsænke ventil Udløsning af parkeringsbremse Udfør kun følgende, når maskinen ikke vil køre ved hjælp af egen kraft og, om nødvendigt, for at flytte maskinen eller læsse denne på en trailer for transport. Figure 5: Parking Brake Release 1. Løsn møtrikken og bolte indtil fjederen er løs, og bremsen slipper hjulene Møtrik 2. Maskinen kan nu rulle, hvis den bliver skubbet eller trukket. Efter liften er flyttet, og før normal brug: 1. Møtrikken monteres, og spændes som vist, indtil der er 95mm Det skal sikres, at bremserne blokerer fuldt for hjulene før maskinen betjenes ved at teste deres evne til at holde maskinen på en hældning på 25% (14 ) 95mm! ADVARSEL! Skub, træk aldrig maskinen hurtigere end 0,3 m/sek Betjen ALDRIG maskinen med parkeringsbremsen udløst. Der kan ske alvorlig skade. Efter endt brug hver dag 1. Sørg for, at platformen er sænket helt. 2. Parker maskinen på et jævnt underlag. Maskinen skal helst dækkes til. Platformen skal sikres mod hærværk, børn og uautoriseret brug. 3. Drej nøglen på OFF og fjern denne. Bruger manual Page 8

13 Transporting the Machine TRANSPORT Med kran Fastgør stropperne til løfte/surrings ringene fig 6. Med gaffeltruck! ADVARSEL! Gaffeltruck er kun til transport Se specifikation for liftens vægt og vær sikker på, at gaffeltrucken har tilstrækkelig kapacitet til at løfte liften. Gaffelløft fra siden, ved at løfte under chassiet Figure 6: Transporting the Machine Med lastbil 1. Kør liften I transportposition og sæt klodser ved hjulene, 2. Liften skal sikres til transportkøretøjet ved hjælp af kæder eller stropper af tilstrækkelig kapacitet til løfte/surrings ringene OBS Overspænding af kæder eller stropper til løfte/surrings- Ringene kan forårsage skade på liften. Gaffelløft fra Siden Løfte/surrings ringe Page 9 Bruger Manual Manual

14 Maintenance Vedligeholdelse! Advarsel! De må aldrig udføre vedligehold på liften, mens liftkurv er hævet, uden at De først blokerer løfteanordningen. De MÅ IKKE stå i løfteanordningens område, mens De bringer afstiveren i stilling eller tager den fra. De MÅ IKKE blokere løfteanordningen når der er last i liftkurven. Blokering af løfte-anordning Figure 7: Supporting the Elevating Assembly Montering 1. Parker liften på fast, plant underlag. 2. Efterkontroller at nødstopknap på chassis og nødstopknap på styrepanel i liftkurv er i ON-position ved at trække begge knapper ud. 3. Drej startnøglen til position I. 4. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurv ca. 1,2 meter. 5. Placer en massiv træklods (51 mm x 100 mm x 45 cm) mellem mastesektion 2 og chassiset. Placer træklodsen lige bag masten. (Se figur 7) 6. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk gradvist liftkurven, indtil mastesektion nr. 2 støtter på træklodsen.. 2. mastesektion Træ klods Demontering 1. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurven, indtil De kan fjerne træklodsen. 2. Fjern træklodsen. 3. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk liftkurven helt. Hydraulik system Hydraulikolie beholderen er placeret bag chassis døren Figure 8: Hydraulik olie OBS: Efterfyld aldrig hydraulic når platformen er hævet Kontrol af hydraulikolie 1. Kontroller at platformen er sænket helt. 2. Åben chassis døren 3. Fjern dækslet til beholderen 4. Kontroller at der er olie på målepinden 5. Påfyld den anbefalede hydraulikolie, hvis det er nødvendigt (se specifikationer side 16). Bruger manual Page 10

15 Maintenance Batteri Figure 9: Access to Batteries! ADVARSEL! Fare for eksplosive gasser. Undgå gnister, flammer og tobaksrygning i nærheden af batteriet. Brug altid sikkerhedsbriller ved arbejde med batterier. Batterivæske er stærkt ætsende. Rens grundigt med rent vand i tilfælde af spildt væske. Udskift kun batteriet med et SNORKEL-batteri eller med et batteri, der er godkendt af producenten. Dette batteri skal mindst veje 26,3 kg. Check batterivæsken dagligt, især hvis platformen anvendes i et varmt, tørt klima. Hvis elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne, tilfør da kun destilleret vand. Anvend IKKE vand fra vandhanen med et højt indhold af mineraler, da dette vil forkorte batteriets levetid. Hold batteriets polsko og top rent. Se servicemanualen for at forlænge batteriets levetid og for fuldstændig serviceinstruktioner. Batteriladning Figure 10: Battery Charge Indicator! Advarsel! Oplad batteriet i et godt ventileret område. Oplad ikke batteriet i nærheden af gnister eller flammer. Batteriet vil tage permanent skade, hvis det ikke oplades, så snart det er fladt. Lad aldrig batteriopladeren være tændt i mere end to dage. Fjern aldrig kabler fra batterier, når opladeren er tilsluttet. Hold opladeren tør.. 1. Check batterivæskeniveauet. Såfremt elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne. Påfyld kun destilleret vand. 2. Tilslut en forlængerledning til opladerstikket i Venstre modul-dør. Tilslut i et korrekt jordforbundet stik med rigtig spænding og frekvens. 3. Opladeren vil automatisk starte efter et lille stykke tid. Opladerindikator lampen vil lyse. Efter opladning vil indikatoren blinke for at indikere, at opladningen er fuldført. Lad ikke opladeren være tilsluttet i mere end 48 timer, da batteriet ellers kan tage permanent skade. 0-50% opladet: Første lys -BLINKER- Andet & Tredje lys -OFF 50% - 75% Charge: Første lys -ON Andet lys -BLINKER- Tredje lys -OFF 75% - 100% opladet: Første & andet lys -ON Tredje lys - BLINKER- OPLADNING FÆRDIG ALLE LYS -ON Opladeren lukker automatisk ned til lav strøm efter opladning er færdig, og alle lysene tændes. Opladeren fortsætter med lav strøm (udligningsladning) i 3-4 timer, derefter slukker den helt. 4. Lyset skal være tændt, indtil strømforsyningen er afbrudt. OBS: Opladeren må kun tilsluttes kontakt med hfi- eller hpfi-relæ foran. OBS: Maskinen må ikke betjenes, mens opladeren er tilsluttet. Page 11 Bruger Manual

16 Inspection and Maintenance Schedule Forebyggende vedligeholdelse Den fulde inspektion består af periodisk visuelle og funktionelle check. Samtidig skal der udføres periodiske vedligeholdelse og service, for at sikre korrekt drift. Inspektions- og vedligeholdelses skemaer bør føres med de specificerede intervaller. Inspektion og vedligeholdelse skal foretages af personale, der er trænet i og kender de mekaniske og elektriske procedurer.! ADVARSEL! Før du foretager forebyggende vedligeholdelse, bør du gøre dig bekendt med, hvordan denne maskine virker. Bloker altid løftesystemet når det er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse mens platformen er hævet. Den daglige forebyggende vedligeholdelse tjekliste er designet til maskinens service og vedligeholdelse. Du kan med fordel fotokopiere Vedligeholdelse Tjeklisten og bruge checklisten ved inspektion af maskinen. Operation Manual Page 12

17 Specifikationer Vedligeholdelsesskema Komponent Batteri Chassis Hovedkabel Kontrolboks Køre-motorer Løftesystem Hydraulisk nødsænkesystem Hele liften Hydraulikolie Hydrauliksystem Labels Platform og gelænder Dæk Vedligeholds-rapport: Inspektion eller service Kontrol af niveau Kontrol af kabler til batteri Kontrol af slanger for slid og skader Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af kabel for skader, snoninger og slid Kontrol af kontakter Kontrol af funktion og for olielækage Kontrol for defekter Kontrol af ventil/funktion Kontrol for skader fra påkørsel Kontrol af hydraulikolieniveau Kontrol af slangefittings for lækage Kontrol for ødelagte, manglende og om de er læsbare Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af platformens tilstan Kontrol for skader Ok Defekt Ok efter reparation DATO: EJER: MODEL: SERIE-NR.: SERVICERET AF: Page 13 Bruger Manual

18 Specifikationer Specifikationer TM12 Platfomsstørrelse: 0,73 x 1,04m Max kapacitet: 227 Kg Personer 2 personer indendørs / 1 person udendørs Højde: Arbejdshøjde 5,83m Max. platformhøjde 3,83m Min. platformshøjde 0,48m Dimensioner: Vægt standard 776Kg Bredde 76cm Højde 165cm Længde 136cm Kørehastighed: Platform nede 3,65 km/t Platform hævet 0,87 km/t Systemspænding Fremdrift 24V batterier (4 stk 220A 6V batterier min. 26,3kg) 4 HK DC motor Batterilader 20A 220V 50Hz Batteri arbejdscyklus 25% på 8 timer Hydrauliktank 7,2L Max. Hydrauliktryk 165 bar Hydraulikolie: normal brug over 0 Iso46 Lav temperatur under 0 Iso32 Ekstrem brug under -17 Iso15 Løftesystem Enkelt løftecylinder Kørekontrol Proportional en-hånds joystick, dødemandsgreb Køresystem Forhjuls trukne hydrauliske køremotorer Dæk 30,5cm markeringsfrie P-bremse 2 stk, fjeder udløst hydraulisk hold Indvendig dreje radius 37cm Max stigning 25% - 14 Gelænder 1,1m Fodspark 152mm Operation Manual Page 14

19

20 Local Distributor / Lokaler Vertiebshändler / Distributeur local El Distribuidor local / ll Distributore locale EUROPE, MIDDLE EAST AFRICA & ASIA PHONE: +44 (0) FAX: +44 (0) NORTH & SOUTH AMERICA PHONE: TOLL FREE: FAX: AUSTRALIA PHONE: FAX: NEW ZEALAND PHONE: FAX:

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. 145357DA 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere