M1230. Serienr.: og frem BRUGER MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL"

Transkript

1 M1230 Serienr.: og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: DK DEC 2011

2

3 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker på MODEL og SERIENUMMER fra liftens TYPEPLADE. Skulle typepladen mangle, så er SERIENUMMERET hugget ind i chassiset oven for forreste aksel. Indhugget serienr. i Chassis Snorkel, Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K. MODEL NUMBER TM12 MAXIMUM PLATFORM ft SERIAL NUMBER MONTH / YEAR HEIGHT 3.73 m SLOPE SENSOR ALARM SETTING OF MANUFACTURE Indoors Out doors FRONT RATED NUMBER SIDE TO BACK 2 deg TO SIDE 2 deg NON-LOADED lbs OF OCCUPANTS 2 1 MACHINE WEIGHT 780 kg MAXIMUM MAXIMUM ft WHEEL lbs ENGINE DRIVE LOAD kg hp POWERED HEIGHT 3.73 m MODELS N/A kw BATTERY DRIVE 24 V MAXIMUM 227Kg = 2 Persons indoors POWERED MOTORS MAXIMUM PLATFORM 1 Persons Outdoors MODELS lbs + 67Kg T V OUTRIGGER LOAD BATTERIES 24 LOAD N/A kg 225 Ah MAXIMUM GRADEABILITY MAXIMUM ALLOWABLE MANUAL FORCE (SIDE PULL) Indoors % Outdoors lbs 200 N CAUTION Axle weights with machine in the stowed position. STEER AXLE DRIVE AXLE lbs lbs ONLY trained and authorised personnel may operate this machine.consult the Operation Manual before using this machine. DO NOT make any changes to this machine, any changes made will invalidate the manufactures warranty and may contravene legislation. 390 kg 390 kg CHARGER INPUT MAXIMUM ALLOWABLE WIND SPEED MAXIMUM PLATFORM REACH ASSEMBLED IN 110/220 V mph 12.5 m/s ft N/A m

4

5 2. BRUGER MANUAL ADVARSEL Alle brugere af denne lift skal stille og roligt læse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og bruger instruktioner FØR brug eller vedligeholdelse af denne lift. Sikkerhed EL fare Vælte fare Kollisionsfare Fare for fald Denne maskine er IKKE isoleret! Hæv ALDRIG platformen eller kør med platformen hævet hvis maskinen ikke star på plant underlag. Hæv ALDRIG platformen uden først at tjekke, om der er forhindringer eller andre farer over platfomen! Sid, kravl eller stå ALDRIG på platformens rækværk eller midterrækværk. BRUG AF DENNE LIFT: Denne lift er beregnet til at løfte personer, værktøj og materialer til brug under arbejdet. Den er designet til reparations- og samlearbejde I højden (lofter, kraner, tagkonstruktioner, bygninger osv). Anvendelsesmåder eller ændringer af denne lift skal godkendes af SNORKEL. DENNE LIFT ER IKKE ISOLERET! Det er derfor vigtigt, at holde en sikerhedsafstand til elektrisk udstyr! Det er forbudt, at overskride den tiladte maksimumslast! Se Platform kapacitet på side 4. Det er STRENGT FORBUDT at bruge denne lift som løfteanordning eller kran De skal ALDRIG overstige den sidepåvirkning, der er godkendt for denne lift. Se afsnittet om Side påvirkning på side 4 for mere. FORDEL lasten jævnt over hele platformen. De skal ALDRIG betjene liften førend De har inspiceret arbejdsområdets underlag for risici, som f.eks. huller, ujævnheder, kantsten og efterfølgende undgå dem. BETJEN kun liften på overflader, der kan bære belastningen af liften. De skal ALDRIG betjene maskinen, når vindhastighederne overskrider denne lifts vindspecifikationer. Se Beaufort Skalaen på side 4 for mere. I TILFÆLDE AF ULYKKE: Tryk på NØDSTOP knappen for at deaktivere alle funktioner. HVIS ALARMEN LYDER,mens platformen er løftet, STOP, og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til en fast og jævn overflade. DET ER FORBUDT at kravle op på platformens rækværk, gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer, etc.! Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket! Sørg altid for at lågen er lukket! Det er FORBUDT, at holde lågen åben, når platformen er løftet! Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placer stiger, stilladser eller lignende udstyr på platformen! Udfør ALDRIG service på maskinen, mens platformen er løftet uden at blokere sakselåsen. GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede sammenføjninger, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, løse forbindelser og beskadigede kabler og slanger før brug. TJEK at alle mærkater er på plads og læselige før brug. Brug ALDRIG en maskine, der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende mærkater. Omgå ALDRIG sikkerhedsudstyret, da det kan forårsage fare for personer på liften og I dens arbejdsområde. SKIFT ALDRIG batterier I nærheden af gnister og ild. Batterier, som oplades udsender højeksplosive gasser. Ændringer på liften er FORBUDT medmindre disse på forhånd er godkendt af SNORKEL. EFTER BRUG, skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje nøglen på off og fjerne den.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Generelt... 3 Særlige begrænsninger... 4 Platformskapacitet... 4 Manuel sidepåvirkning Beaufort Skalaen... 4 Kontrolpaneler og Indikatorer... 5 Før-brug sikkerhedsinspektion... 5 Systemfunktionsinspektion... 6 Drift... 7 Transport med sænket platform... 7 Styring... 7 Hæve Platformen... 7 Transport med hævet platform... 7 Sænke Platform... 7 Nødsænkning... 8 At udløse parkeringsbremsen... 8 Efter brug hver dag... 8 Transport af liften... 9 Med kran... 9 Med Gaffeltruck... 9 Med lastbil/maskintrailer... 9 Vedligeholdelse Blokering af hæve/sænke funktion Hvordan bloker Hvordan fjerne blokering Hydraulik Olie Check Hydraulik olie Batteri Vedligeholdelse Batteri ladning Inspektion og Vedligeholdelsesskema Daglig forebyggende vedligeholdelses tjekliste Specifikationer Operation Manual Page 2

7 Introduktion INTRODUKTION Denne brugermanual dækker alle TM12, M1230 lifte fra serienummer og frem. Denne manual SKAL opbevares på liften altid. Læs, forstå og følg alle sikkerhedsregler og driftsinstruktioner før forsøg på at betjene denne maskine. GENEREL BESKRIVELSE Figure 1: M1230 Serie! ADVARSEL! Brug ikke platformen uden rækværket ordentlig placeret og på plads Platform 2 2. Indgangsbare/Salon låger 3. Løfte Masten 4. Øvre kontrol 5. Manual boks 1 6. Nedre betjening 7. Hydraulik tank 8. Power / Kontrol Modul, Incl. niveau sensor (EZ230) 9. Batteri kasse 10. Nødsænke ventil 11. Batteri Lader 12. Overtryks ventil Stik til lader

8 Special Limitations SÆRLIGE BEGRÆNSNINGER Kørsel med platformen hævet, er begrænset til krybe fart. Hævning af platform er begrænset til faste, plane underlag.! F A R E! Løftefunktionen skal KUN bruges når liften er plan og på en fast overflade. Liften er IKKE beregnet til kørsel på uens, ujævnt eller blødt terræn. PLATFORMSKAPACITET Den maksimale platformkapacitet for modellerne TM12/M1230 er 227 kg (500 lbs). To personer i platformen indendørs og kun en udendørs!! F A R E! OVERSKRID IKKE denne lifts platforms max. kapacitet eller belægningsgrænserne for denne lift.. MANUAL SIDEPÅVIRKNING Manual sidepåvirkning er den kraft, som brugerne af liften påvirker liften med ved f.eks. montage/demontage af ting på væggen ud for liften. Den tilladte maksimale manuelle sidepåvirkning er derfor begrænset til 200 N pr. person i platform dog max. 400 N (90 lbs).! F A R E! OVERSKRID IKKE ikke den højst tilladte manuelle sidepåvirkning for denne maskine. BEAUFORT SKALAEN Brug ALDRIG liften, hvis vindhastigheden overstiger 12.5m/s (28mph) [Beaufort rating 6]. BEAUFORT RATING Vind hastighed m/s km/h ft/s mph Terræn forhold 3 3,4~5,4 12,25~19,4 11.5~ ~12.0 Papir og tynde grene bevæger sig. Flag vifter 4 5,4~8,0 19,4~28, ~ ~18 Støv og papir hvrvles op. Små grene svajer. 5 8,0~10,8 28,8~38, ~ ~24.25 Buske m. blade svajer bølgetoppe ses på damme og sumpe 6 10,8~13,9 38,9~50,0 35.5~ ~31 Grene bevæger sig, elledninger hyler, det er vanskelig at åbne en paraply. 7 13,9~17,2 50,0~61,9 45.5~ ~38.5 Hele træer svajer, det er vanskeligt at gå imod vinden. Bruger manual Page 4

9 Controls and Indicators KONTROLPANELER OG INDIKATORER Brugeren skal kende placeringen af hvert kontrolpanel og hver indikator samt have grundigt kendskab til funktion og betjening af disse for forsøg på at betjene liften. Figure 2: Kontrolpaneler Øvre Betjening 3 5 Nedre Betjening Joystick 2. NødStop 3. Løft og kørsels vælger 4. Indikator for lav batteri 5. Nødstop nedre betjening 6. Hæve/Sænke nedre betjening 7. Dødmands knap 8. Nøglekontakt 9. Horn 10. Timetæller FØR-BRUG SIKKERHEDSINSPEKTION BEMÆRK: Læs grundigt, forstå og følg alle sikkerhedsregler, betjeningsinstruktioner, mærkater og nationale sikkerhedskrav/-regler. Udfør nedenstående punkter hver dag inden brug. 1. Åben bakkerne og kontroller for skader, lækager eller manglende dele. 2. Kontroller niveauet i hydrauliktanken med platformen helt sænket. Skrue tanklåget af og kontroller at hydraulikolien er synlig i studsen. Påfyld det anbefalede hydraulikolie hvis nødvendig. Se Specifikationerne på side Kontroller at der er vand på batterierne som foreskrevet. Se Batteri Vedligeholdelse på side Bekræft at batterierne er fuldt opladede. 5. Kontroller, at forlængerledningen er afmonteret fra udtaget på liften.(sidder på siden). 6. TJEK at hele rækværket er sat på plads og alle låse er fastgjort korrekt.. 7. Gennemgå maskinen grundigt for revner I sammenføjninger og skader på konstruktion, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, beskadigede kabler og løse forbindelser. Page 5 Bruger Manual Manual

10 System Function Inspection SYSTEM FUNKTION INSPEKTION Refer til Figur 1 og Figur 2 for placering af de forskellige betjeningspaneler og indikatorer.! A D V A R S E L! HOLD AFSTAND til arbejdsplatformen mens følgende tjek foretages. Inden maskinen betjenes, undersøg arbejdsområdet for huller, ujævnheder og affald, der kan udgøre en risiko. TJEK i ALLE retninger også ovenover arbejdsplatformen for forhindringer og elledninger BESKYT kablet til Øvre betjeningsboks mod mulige skader mens tjekket udføres. 1. Flyt, om nødvendigt, maskinen til et område uden forhindringer for at hæve platformen helt. 2. Sæt chassis- og platforms nødstoppene på ON, ved at trække ud i dem. 3. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten for at hæve platformen. 4. Løfteanordningen, løftecylinder, kabler og slanger inspiceres visuelt for revner, strukturelle skader, 5. Kontroller at bjælkerne under liften er kørt ned. 6. Kontroller niveau-sensoren: a. Åben døren b. Tryk sensoren ud af niveau c. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten - og alarmen skal lyde, og platformen må ikke løfte. 7. Sænk platformen delvist ved at trykke ned på op/nedknappen samtidigt med funktionsknappen og check, at den hørbare sænkealarm lyder. 8. Åbn nødsænkningsventilen (fig. 5) ved at trække håndtaget ud for at sikre, at den virker korrekt. Slip håndtaget, når platformen er helt sænket. 9. Tryk chassis nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. 10. Drej chassisknappen over på platform. 11. Gå op på platformen og kontroller at bommen i adgangshullet er nede. 12. Aktiver knappen for kørefunktion. 13. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skubbes joysticket over på FREM og derefter BAK for at udføre hastighedskontrol. Niveau sensor 14. Skub styreknappen på toppen af joysticket over på HØJRE og så over på VENSTRE for at udføre styrekontrol. 15. Tryk platforms nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. Bruger manual Page 6

11 Operation Før liften betjenes, skal det sikres, at der er udført sikkerhedsinspektion før brug og at eventuelle mangler er rettet. Betjen aldrig en beskadiget lift eller en maskine, der ikke virker korrekt. Den, der bruger liften, skal være trænet i brugen af denne. Kørsel med sænket platform 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), er plan og kan bære belastningen fra liften. 2. Check at chassis-nødstopknappen er sat på ON (trukket ud) og nøgleafbryderen er sat på I. 3. Gå op på platformen og luk indgangen med bommen. 4. Check, at der frit over, under og ved siden af platformen. 5. Træk platform nødstopknappen ud til ON. 6. Aktiver knappen for kørefunktion. 7. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket over på FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) Styring 1. Aktiver knappen for kørefunktion. 2. Mens dødemandsgrebet holdes inde, trykkes der med tommelfingeren på styreknapperne øverst på joysticket. Tryk styreknappen til højre eller venstre for at dreje hjulene i den ønskede retning. Hold øje med hjulene, mens maskinen manøvreres for at sikre, at der køres i den rigtige retning. BEMÆRK: Hjulene går ikke automatisk tilbage til ligeudstilling. Hjulene skal drejes tilbage til ligeudstilling ved hjælp af styreknappen. Løft af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket fremad. 3. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt-alarmen lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tiltalarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Bemærk: Bommene under liften vil automatisk folde sig ud når platformen hæves og vil trække sig sammen, når platformen er helt sænket og er blevet kørt med. Kørsel med platformen hævet Bemærk: Maskinen vil køre med reduceret fart, når platformen er hævet. 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump og murbrokker) og kan klare belastningen fra hjulene. 2. Check, at området over, under og rundt om platformen er frit. 3. Aktiver knappen for kørefunktion. 4. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket til FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) 5. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt alarm lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tilt alarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Sænkning af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Hold dødemandsgrebet inde og træk joysticket tilbage for at sænke platformen. Page 7 Bruger Manual Manual

12 Operation Nødsænkning! ADVARSEL! Kravl ALDRIG ned ad liften, såfremt platformen ikke kan sænkes. Hold dig fri af løftesystemet og platform, når du betjener nødsænkningsventilen.. Bed en person på jorden, om at åbne nødsænkeventilen for at Figure 4: Emergency Lowering Valve sænke platformen. Nødsænkeventilen er placeret foran på liften 1. Åbn nødsænkningsventilen ved at trække og holde i håndtaget. 2. Slip håndtaget for at lukke igen. Bemærk: Platformen kan ikke hæves, hvis nødsænkningsventilen er åben. Nødsænke ventil Udløsning af parkeringsbremse Udfør kun følgende, når maskinen ikke vil køre ved hjælp af egen kraft og, om nødvendigt, for at flytte maskinen eller læsse denne på en trailer for transport. Figure 5: Parking Brake Release 1. Løsn møtrikken og bolte indtil fjederen er løs, og bremsen slipper hjulene Møtrik 2. Maskinen kan nu rulle, hvis den bliver skubbet eller trukket. Efter liften er flyttet, og før normal brug: 1. Møtrikken monteres, og spændes som vist, indtil der er 95mm Det skal sikres, at bremserne blokerer fuldt for hjulene før maskinen betjenes ved at teste deres evne til at holde maskinen på en hældning på 25% (14 ) 95mm! ADVARSEL! Skub, træk aldrig maskinen hurtigere end 0,3 m/sek Betjen ALDRIG maskinen med parkeringsbremsen udløst. Der kan ske alvorlig skade. Efter endt brug hver dag 1. Sørg for, at platformen er sænket helt. 2. Parker maskinen på et jævnt underlag. Maskinen skal helst dækkes til. Platformen skal sikres mod hærværk, børn og uautoriseret brug. 3. Drej nøglen på OFF og fjern denne. Bruger manual Page 8

13 Transporting the Machine TRANSPORT Med kran Fastgør stropperne til løfte/surrings ringene fig 6. Med gaffeltruck! ADVARSEL! Gaffeltruck er kun til transport Se specifikation for liftens vægt og vær sikker på, at gaffeltrucken har tilstrækkelig kapacitet til at løfte liften. Gaffelløft fra siden, ved at løfte under chassiet Figure 6: Transporting the Machine Med lastbil 1. Kør liften I transportposition og sæt klodser ved hjulene, 2. Liften skal sikres til transportkøretøjet ved hjælp af kæder eller stropper af tilstrækkelig kapacitet til løfte/surrings ringene OBS Overspænding af kæder eller stropper til løfte/surrings- Ringene kan forårsage skade på liften. Gaffelløft fra Siden Løfte/surrings ringe Page 9 Bruger Manual Manual

14 Maintenance Vedligeholdelse! Advarsel! De må aldrig udføre vedligehold på liften, mens liftkurv er hævet, uden at De først blokerer løfteanordningen. De MÅ IKKE stå i løfteanordningens område, mens De bringer afstiveren i stilling eller tager den fra. De MÅ IKKE blokere løfteanordningen når der er last i liftkurven. Blokering af løfte-anordning Figure 7: Supporting the Elevating Assembly Montering 1. Parker liften på fast, plant underlag. 2. Efterkontroller at nødstopknap på chassis og nødstopknap på styrepanel i liftkurv er i ON-position ved at trække begge knapper ud. 3. Drej startnøglen til position I. 4. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurv ca. 1,2 meter. 5. Placer en massiv træklods (51 mm x 100 mm x 45 cm) mellem mastesektion 2 og chassiset. Placer træklodsen lige bag masten. (Se figur 7) 6. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk gradvist liftkurven, indtil mastesektion nr. 2 støtter på træklodsen.. 2. mastesektion Træ klods Demontering 1. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurven, indtil De kan fjerne træklodsen. 2. Fjern træklodsen. 3. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk liftkurven helt. Hydraulik system Hydraulikolie beholderen er placeret bag chassis døren Figure 8: Hydraulik olie OBS: Efterfyld aldrig hydraulic når platformen er hævet Kontrol af hydraulikolie 1. Kontroller at platformen er sænket helt. 2. Åben chassis døren 3. Fjern dækslet til beholderen 4. Kontroller at der er olie på målepinden 5. Påfyld den anbefalede hydraulikolie, hvis det er nødvendigt (se specifikationer side 16). Bruger manual Page 10

15 Maintenance Batteri Figure 9: Access to Batteries! ADVARSEL! Fare for eksplosive gasser. Undgå gnister, flammer og tobaksrygning i nærheden af batteriet. Brug altid sikkerhedsbriller ved arbejde med batterier. Batterivæske er stærkt ætsende. Rens grundigt med rent vand i tilfælde af spildt væske. Udskift kun batteriet med et SNORKEL-batteri eller med et batteri, der er godkendt af producenten. Dette batteri skal mindst veje 26,3 kg. Check batterivæsken dagligt, især hvis platformen anvendes i et varmt, tørt klima. Hvis elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne, tilfør da kun destilleret vand. Anvend IKKE vand fra vandhanen med et højt indhold af mineraler, da dette vil forkorte batteriets levetid. Hold batteriets polsko og top rent. Se servicemanualen for at forlænge batteriets levetid og for fuldstændig serviceinstruktioner. Batteriladning Figure 10: Battery Charge Indicator! Advarsel! Oplad batteriet i et godt ventileret område. Oplad ikke batteriet i nærheden af gnister eller flammer. Batteriet vil tage permanent skade, hvis det ikke oplades, så snart det er fladt. Lad aldrig batteriopladeren være tændt i mere end to dage. Fjern aldrig kabler fra batterier, når opladeren er tilsluttet. Hold opladeren tør.. 1. Check batterivæskeniveauet. Såfremt elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne. Påfyld kun destilleret vand. 2. Tilslut en forlængerledning til opladerstikket i Venstre modul-dør. Tilslut i et korrekt jordforbundet stik med rigtig spænding og frekvens. 3. Opladeren vil automatisk starte efter et lille stykke tid. Opladerindikator lampen vil lyse. Efter opladning vil indikatoren blinke for at indikere, at opladningen er fuldført. Lad ikke opladeren være tilsluttet i mere end 48 timer, da batteriet ellers kan tage permanent skade. 0-50% opladet: Første lys -BLINKER- Andet & Tredje lys -OFF 50% - 75% Charge: Første lys -ON Andet lys -BLINKER- Tredje lys -OFF 75% - 100% opladet: Første & andet lys -ON Tredje lys - BLINKER- OPLADNING FÆRDIG ALLE LYS -ON Opladeren lukker automatisk ned til lav strøm efter opladning er færdig, og alle lysene tændes. Opladeren fortsætter med lav strøm (udligningsladning) i 3-4 timer, derefter slukker den helt. 4. Lyset skal være tændt, indtil strømforsyningen er afbrudt. OBS: Opladeren må kun tilsluttes kontakt med hfi- eller hpfi-relæ foran. OBS: Maskinen må ikke betjenes, mens opladeren er tilsluttet. Page 11 Bruger Manual

16 Inspection and Maintenance Schedule Forebyggende vedligeholdelse Den fulde inspektion består af periodisk visuelle og funktionelle check. Samtidig skal der udføres periodiske vedligeholdelse og service, for at sikre korrekt drift. Inspektions- og vedligeholdelses skemaer bør føres med de specificerede intervaller. Inspektion og vedligeholdelse skal foretages af personale, der er trænet i og kender de mekaniske og elektriske procedurer.! ADVARSEL! Før du foretager forebyggende vedligeholdelse, bør du gøre dig bekendt med, hvordan denne maskine virker. Bloker altid løftesystemet når det er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse mens platformen er hævet. Den daglige forebyggende vedligeholdelse tjekliste er designet til maskinens service og vedligeholdelse. Du kan med fordel fotokopiere Vedligeholdelse Tjeklisten og bruge checklisten ved inspektion af maskinen. Operation Manual Page 12

17 Specifikationer Vedligeholdelsesskema Komponent Batteri Chassis Hovedkabel Kontrolboks Køre-motorer Løftesystem Hydraulisk nødsænkesystem Hele liften Hydraulikolie Hydrauliksystem Labels Platform og gelænder Dæk Vedligeholds-rapport: Inspektion eller service Kontrol af niveau Kontrol af kabler til batteri Kontrol af slanger for slid og skader Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af kabel for skader, snoninger og slid Kontrol af kontakter Kontrol af funktion og for olielækage Kontrol for defekter Kontrol af ventil/funktion Kontrol for skader fra påkørsel Kontrol af hydraulikolieniveau Kontrol af slangefittings for lækage Kontrol for ødelagte, manglende og om de er læsbare Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af platformens tilstan Kontrol for skader Ok Defekt Ok efter reparation DATO: EJER: MODEL: SERIE-NR.: SERVICERET AF: Page 13 Bruger Manual

18 Specifikationer Specifikationer TM12 Platfomsstørrelse: 0,73 x 1,04m Max kapacitet: 227 Kg Personer 2 personer indendørs / 1 person udendørs Højde: Arbejdshøjde 5,83m Max. platformhøjde 3,83m Min. platformshøjde 0,48m Dimensioner: Vægt standard 776Kg Bredde 76cm Højde 165cm Længde 136cm Kørehastighed: Platform nede 3,65 km/t Platform hævet 0,87 km/t Systemspænding Fremdrift 24V batterier (4 stk 220A 6V batterier min. 26,3kg) 4 HK DC motor Batterilader 20A 220V 50Hz Batteri arbejdscyklus 25% på 8 timer Hydrauliktank 7,2L Max. Hydrauliktryk 165 bar Hydraulikolie: normal brug over 0 Iso46 Lav temperatur under 0 Iso32 Ekstrem brug under -17 Iso15 Løftesystem Enkelt løftecylinder Kørekontrol Proportional en-hånds joystick, dødemandsgreb Køresystem Forhjuls trukne hydrauliske køremotorer Dæk 30,5cm markeringsfrie P-bremse 2 stk, fjeder udløst hydraulisk hold Indvendig dreje radius 37cm Max stigning 25% - 14 Gelænder 1,1m Fodspark 152mm Operation Manual Page 14

19

20 Local Distributor / Lokaler Vertiebshändler / Distributeur local El Distribuidor local / ll Distributore locale EUROPE, MIDDLE EAST AFRICA & ASIA PHONE: +44 (0) FAX: +44 (0) NORTH & SOUTH AMERICA PHONE: TOLL FREE: FAX: AUSTRALIA PHONE: FAX: NEW ZEALAND PHONE: FAX:

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. 145357DA 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY

AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY AMERICAN-LINCOLN TECHNOLOGY MPV-60 FEJEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Startende med serienummer 482152 LÆS DENNE BOG Denne vejledning indeholder væsentlige oplysninger om brug og sikker betjening af maskinen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117

Operatørvejledning GTH-4518 ER GTH-4020 ER GTH-6025 ER. Serienummer-interval. From s/n: 18004 To s/n: 20111. From s/n: 19127 To s/n: 20117 Serienummer-interval GTH-8 ER GTH-00 ER GTH-0 ER From s/n: 800 To s/n: 0 From s/n: 97 To s/n: 07 From s/n: 09 To s/n: 908 Indeholder oplysninger om Vedligeholdelse Første Udgave Tredje Oplag Kode 7.0009.09

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere