M1230. Serienr.: og frem BRUGER MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL"

Transkript

1 M1230 Serienr.: og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: DK DEC 2011

2

3 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker på MODEL og SERIENUMMER fra liftens TYPEPLADE. Skulle typepladen mangle, så er SERIENUMMERET hugget ind i chassiset oven for forreste aksel. Indhugget serienr. i Chassis Snorkel, Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K. MODEL NUMBER TM12 MAXIMUM PLATFORM ft SERIAL NUMBER MONTH / YEAR HEIGHT 3.73 m SLOPE SENSOR ALARM SETTING OF MANUFACTURE Indoors Out doors FRONT RATED NUMBER SIDE TO BACK 2 deg TO SIDE 2 deg NON-LOADED lbs OF OCCUPANTS 2 1 MACHINE WEIGHT 780 kg MAXIMUM MAXIMUM ft WHEEL lbs ENGINE DRIVE LOAD kg hp POWERED HEIGHT 3.73 m MODELS N/A kw BATTERY DRIVE 24 V MAXIMUM 227Kg = 2 Persons indoors POWERED MOTORS MAXIMUM PLATFORM 1 Persons Outdoors MODELS lbs + 67Kg T V OUTRIGGER LOAD BATTERIES 24 LOAD N/A kg 225 Ah MAXIMUM GRADEABILITY MAXIMUM ALLOWABLE MANUAL FORCE (SIDE PULL) Indoors % Outdoors lbs 200 N CAUTION Axle weights with machine in the stowed position. STEER AXLE DRIVE AXLE lbs lbs ONLY trained and authorised personnel may operate this machine.consult the Operation Manual before using this machine. DO NOT make any changes to this machine, any changes made will invalidate the manufactures warranty and may contravene legislation. 390 kg 390 kg CHARGER INPUT MAXIMUM ALLOWABLE WIND SPEED MAXIMUM PLATFORM REACH ASSEMBLED IN 110/220 V mph 12.5 m/s ft N/A m

4

5 2. BRUGER MANUAL ADVARSEL Alle brugere af denne lift skal stille og roligt læse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og bruger instruktioner FØR brug eller vedligeholdelse af denne lift. Sikkerhed EL fare Vælte fare Kollisionsfare Fare for fald Denne maskine er IKKE isoleret! Hæv ALDRIG platformen eller kør med platformen hævet hvis maskinen ikke star på plant underlag. Hæv ALDRIG platformen uden først at tjekke, om der er forhindringer eller andre farer over platfomen! Sid, kravl eller stå ALDRIG på platformens rækværk eller midterrækværk. BRUG AF DENNE LIFT: Denne lift er beregnet til at løfte personer, værktøj og materialer til brug under arbejdet. Den er designet til reparations- og samlearbejde I højden (lofter, kraner, tagkonstruktioner, bygninger osv). Anvendelsesmåder eller ændringer af denne lift skal godkendes af SNORKEL. DENNE LIFT ER IKKE ISOLERET! Det er derfor vigtigt, at holde en sikerhedsafstand til elektrisk udstyr! Det er forbudt, at overskride den tiladte maksimumslast! Se Platform kapacitet på side 4. Det er STRENGT FORBUDT at bruge denne lift som løfteanordning eller kran De skal ALDRIG overstige den sidepåvirkning, der er godkendt for denne lift. Se afsnittet om Side påvirkning på side 4 for mere. FORDEL lasten jævnt over hele platformen. De skal ALDRIG betjene liften førend De har inspiceret arbejdsområdets underlag for risici, som f.eks. huller, ujævnheder, kantsten og efterfølgende undgå dem. BETJEN kun liften på overflader, der kan bære belastningen af liften. De skal ALDRIG betjene maskinen, når vindhastighederne overskrider denne lifts vindspecifikationer. Se Beaufort Skalaen på side 4 for mere. I TILFÆLDE AF ULYKKE: Tryk på NØDSTOP knappen for at deaktivere alle funktioner. HVIS ALARMEN LYDER,mens platformen er løftet, STOP, og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til en fast og jævn overflade. DET ER FORBUDT at kravle op på platformens rækværk, gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer, etc.! Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket! Sørg altid for at lågen er lukket! Det er FORBUDT, at holde lågen åben, når platformen er løftet! Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placer stiger, stilladser eller lignende udstyr på platformen! Udfør ALDRIG service på maskinen, mens platformen er løftet uden at blokere sakselåsen. GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede sammenføjninger, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, løse forbindelser og beskadigede kabler og slanger før brug. TJEK at alle mærkater er på plads og læselige før brug. Brug ALDRIG en maskine, der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende mærkater. Omgå ALDRIG sikkerhedsudstyret, da det kan forårsage fare for personer på liften og I dens arbejdsområde. SKIFT ALDRIG batterier I nærheden af gnister og ild. Batterier, som oplades udsender højeksplosive gasser. Ændringer på liften er FORBUDT medmindre disse på forhånd er godkendt af SNORKEL. EFTER BRUG, skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje nøglen på off og fjerne den.

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Generelt... 3 Særlige begrænsninger... 4 Platformskapacitet... 4 Manuel sidepåvirkning Beaufort Skalaen... 4 Kontrolpaneler og Indikatorer... 5 Før-brug sikkerhedsinspektion... 5 Systemfunktionsinspektion... 6 Drift... 7 Transport med sænket platform... 7 Styring... 7 Hæve Platformen... 7 Transport med hævet platform... 7 Sænke Platform... 7 Nødsænkning... 8 At udløse parkeringsbremsen... 8 Efter brug hver dag... 8 Transport af liften... 9 Med kran... 9 Med Gaffeltruck... 9 Med lastbil/maskintrailer... 9 Vedligeholdelse Blokering af hæve/sænke funktion Hvordan bloker Hvordan fjerne blokering Hydraulik Olie Check Hydraulik olie Batteri Vedligeholdelse Batteri ladning Inspektion og Vedligeholdelsesskema Daglig forebyggende vedligeholdelses tjekliste Specifikationer Operation Manual Page 2

7 Introduktion INTRODUKTION Denne brugermanual dækker alle TM12, M1230 lifte fra serienummer og frem. Denne manual SKAL opbevares på liften altid. Læs, forstå og følg alle sikkerhedsregler og driftsinstruktioner før forsøg på at betjene denne maskine. GENEREL BESKRIVELSE Figure 1: M1230 Serie! ADVARSEL! Brug ikke platformen uden rækværket ordentlig placeret og på plads Platform 2 2. Indgangsbare/Salon låger 3. Løfte Masten 4. Øvre kontrol 5. Manual boks 1 6. Nedre betjening 7. Hydraulik tank 8. Power / Kontrol Modul, Incl. niveau sensor (EZ230) 9. Batteri kasse 10. Nødsænke ventil 11. Batteri Lader 12. Overtryks ventil Stik til lader

8 Special Limitations SÆRLIGE BEGRÆNSNINGER Kørsel med platformen hævet, er begrænset til krybe fart. Hævning af platform er begrænset til faste, plane underlag.! F A R E! Løftefunktionen skal KUN bruges når liften er plan og på en fast overflade. Liften er IKKE beregnet til kørsel på uens, ujævnt eller blødt terræn. PLATFORMSKAPACITET Den maksimale platformkapacitet for modellerne TM12/M1230 er 227 kg (500 lbs). To personer i platformen indendørs og kun en udendørs!! F A R E! OVERSKRID IKKE denne lifts platforms max. kapacitet eller belægningsgrænserne for denne lift.. MANUAL SIDEPÅVIRKNING Manual sidepåvirkning er den kraft, som brugerne af liften påvirker liften med ved f.eks. montage/demontage af ting på væggen ud for liften. Den tilladte maksimale manuelle sidepåvirkning er derfor begrænset til 200 N pr. person i platform dog max. 400 N (90 lbs).! F A R E! OVERSKRID IKKE ikke den højst tilladte manuelle sidepåvirkning for denne maskine. BEAUFORT SKALAEN Brug ALDRIG liften, hvis vindhastigheden overstiger 12.5m/s (28mph) [Beaufort rating 6]. BEAUFORT RATING Vind hastighed m/s km/h ft/s mph Terræn forhold 3 3,4~5,4 12,25~19,4 11.5~ ~12.0 Papir og tynde grene bevæger sig. Flag vifter 4 5,4~8,0 19,4~28, ~ ~18 Støv og papir hvrvles op. Små grene svajer. 5 8,0~10,8 28,8~38, ~ ~24.25 Buske m. blade svajer bølgetoppe ses på damme og sumpe 6 10,8~13,9 38,9~50,0 35.5~ ~31 Grene bevæger sig, elledninger hyler, det er vanskelig at åbne en paraply. 7 13,9~17,2 50,0~61,9 45.5~ ~38.5 Hele træer svajer, det er vanskeligt at gå imod vinden. Bruger manual Page 4

9 Controls and Indicators KONTROLPANELER OG INDIKATORER Brugeren skal kende placeringen af hvert kontrolpanel og hver indikator samt have grundigt kendskab til funktion og betjening af disse for forsøg på at betjene liften. Figure 2: Kontrolpaneler Øvre Betjening 3 5 Nedre Betjening Joystick 2. NødStop 3. Løft og kørsels vælger 4. Indikator for lav batteri 5. Nødstop nedre betjening 6. Hæve/Sænke nedre betjening 7. Dødmands knap 8. Nøglekontakt 9. Horn 10. Timetæller FØR-BRUG SIKKERHEDSINSPEKTION BEMÆRK: Læs grundigt, forstå og følg alle sikkerhedsregler, betjeningsinstruktioner, mærkater og nationale sikkerhedskrav/-regler. Udfør nedenstående punkter hver dag inden brug. 1. Åben bakkerne og kontroller for skader, lækager eller manglende dele. 2. Kontroller niveauet i hydrauliktanken med platformen helt sænket. Skrue tanklåget af og kontroller at hydraulikolien er synlig i studsen. Påfyld det anbefalede hydraulikolie hvis nødvendig. Se Specifikationerne på side Kontroller at der er vand på batterierne som foreskrevet. Se Batteri Vedligeholdelse på side Bekræft at batterierne er fuldt opladede. 5. Kontroller, at forlængerledningen er afmonteret fra udtaget på liften.(sidder på siden). 6. TJEK at hele rækværket er sat på plads og alle låse er fastgjort korrekt.. 7. Gennemgå maskinen grundigt for revner I sammenføjninger og skader på konstruktion, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, beskadigede kabler og løse forbindelser. Page 5 Bruger Manual Manual

10 System Function Inspection SYSTEM FUNKTION INSPEKTION Refer til Figur 1 og Figur 2 for placering af de forskellige betjeningspaneler og indikatorer.! A D V A R S E L! HOLD AFSTAND til arbejdsplatformen mens følgende tjek foretages. Inden maskinen betjenes, undersøg arbejdsområdet for huller, ujævnheder og affald, der kan udgøre en risiko. TJEK i ALLE retninger også ovenover arbejdsplatformen for forhindringer og elledninger BESKYT kablet til Øvre betjeningsboks mod mulige skader mens tjekket udføres. 1. Flyt, om nødvendigt, maskinen til et område uden forhindringer for at hæve platformen helt. 2. Sæt chassis- og platforms nødstoppene på ON, ved at trække ud i dem. 3. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten for at hæve platformen. 4. Løfteanordningen, løftecylinder, kabler og slanger inspiceres visuelt for revner, strukturelle skader, 5. Kontroller at bjælkerne under liften er kørt ned. 6. Kontroller niveau-sensoren: a. Åben døren b. Tryk sensoren ud af niveau c. Tryk på funktionsknappen på nederste kontrolboks, og tryk op på op/ned kontakten - og alarmen skal lyde, og platformen må ikke løfte. 7. Sænk platformen delvist ved at trykke ned på op/nedknappen samtidigt med funktionsknappen og check, at den hørbare sænkealarm lyder. 8. Åbn nødsænkningsventilen (fig. 5) ved at trække håndtaget ud for at sikre, at den virker korrekt. Slip håndtaget, når platformen er helt sænket. 9. Tryk chassis nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. 10. Drej chassisknappen over på platform. 11. Gå op på platformen og kontroller at bommen i adgangshullet er nede. 12. Aktiver knappen for kørefunktion. 13. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skubbes joysticket over på FREM og derefter BAK for at udføre hastighedskontrol. Niveau sensor 14. Skub styreknappen på toppen af joysticket over på HØJRE og så over på VENSTRE for at udføre styrekontrol. 15. Tryk platforms nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. Bruger manual Page 6

11 Operation Før liften betjenes, skal det sikres, at der er udført sikkerhedsinspektion før brug og at eventuelle mangler er rettet. Betjen aldrig en beskadiget lift eller en maskine, der ikke virker korrekt. Den, der bruger liften, skal være trænet i brugen af denne. Kørsel med sænket platform 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), er plan og kan bære belastningen fra liften. 2. Check at chassis-nødstopknappen er sat på ON (trukket ud) og nøgleafbryderen er sat på I. 3. Gå op på platformen og luk indgangen med bommen. 4. Check, at der frit over, under og ved siden af platformen. 5. Træk platform nødstopknappen ud til ON. 6. Aktiver knappen for kørefunktion. 7. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket over på FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) Styring 1. Aktiver knappen for kørefunktion. 2. Mens dødemandsgrebet holdes inde, trykkes der med tommelfingeren på styreknapperne øverst på joysticket. Tryk styreknappen til højre eller venstre for at dreje hjulene i den ønskede retning. Hold øje med hjulene, mens maskinen manøvreres for at sikre, at der køres i den rigtige retning. BEMÆRK: Hjulene går ikke automatisk tilbage til ligeudstilling. Hjulene skal drejes tilbage til ligeudstilling ved hjælp af styreknappen. Løft af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket fremad. 3. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt-alarmen lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tiltalarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Bemærk: Bommene under liften vil automatisk folde sig ud når platformen hæves og vil trække sig sammen, når platformen er helt sænket og er blevet kørt med. Kørsel med platformen hævet Bemærk: Maskinen vil køre med reduceret fart, når platformen er hævet. 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump og murbrokker) og kan klare belastningen fra hjulene. 2. Check, at området over, under og rundt om platformen er frit. 3. Aktiver knappen for kørefunktion. 4. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket til FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) 5. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt alarm lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tilt alarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Sænkning af platform 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Hold dødemandsgrebet inde og træk joysticket tilbage for at sænke platformen. Page 7 Bruger Manual Manual

12 Operation Nødsænkning! ADVARSEL! Kravl ALDRIG ned ad liften, såfremt platformen ikke kan sænkes. Hold dig fri af løftesystemet og platform, når du betjener nødsænkningsventilen.. Bed en person på jorden, om at åbne nødsænkeventilen for at Figure 4: Emergency Lowering Valve sænke platformen. Nødsænkeventilen er placeret foran på liften 1. Åbn nødsænkningsventilen ved at trække og holde i håndtaget. 2. Slip håndtaget for at lukke igen. Bemærk: Platformen kan ikke hæves, hvis nødsænkningsventilen er åben. Nødsænke ventil Udløsning af parkeringsbremse Udfør kun følgende, når maskinen ikke vil køre ved hjælp af egen kraft og, om nødvendigt, for at flytte maskinen eller læsse denne på en trailer for transport. Figure 5: Parking Brake Release 1. Løsn møtrikken og bolte indtil fjederen er løs, og bremsen slipper hjulene Møtrik 2. Maskinen kan nu rulle, hvis den bliver skubbet eller trukket. Efter liften er flyttet, og før normal brug: 1. Møtrikken monteres, og spændes som vist, indtil der er 95mm Det skal sikres, at bremserne blokerer fuldt for hjulene før maskinen betjenes ved at teste deres evne til at holde maskinen på en hældning på 25% (14 ) 95mm! ADVARSEL! Skub, træk aldrig maskinen hurtigere end 0,3 m/sek Betjen ALDRIG maskinen med parkeringsbremsen udløst. Der kan ske alvorlig skade. Efter endt brug hver dag 1. Sørg for, at platformen er sænket helt. 2. Parker maskinen på et jævnt underlag. Maskinen skal helst dækkes til. Platformen skal sikres mod hærværk, børn og uautoriseret brug. 3. Drej nøglen på OFF og fjern denne. Bruger manual Page 8

13 Transporting the Machine TRANSPORT Med kran Fastgør stropperne til løfte/surrings ringene fig 6. Med gaffeltruck! ADVARSEL! Gaffeltruck er kun til transport Se specifikation for liftens vægt og vær sikker på, at gaffeltrucken har tilstrækkelig kapacitet til at løfte liften. Gaffelløft fra siden, ved at løfte under chassiet Figure 6: Transporting the Machine Med lastbil 1. Kør liften I transportposition og sæt klodser ved hjulene, 2. Liften skal sikres til transportkøretøjet ved hjælp af kæder eller stropper af tilstrækkelig kapacitet til løfte/surrings ringene OBS Overspænding af kæder eller stropper til løfte/surrings- Ringene kan forårsage skade på liften. Gaffelløft fra Siden Løfte/surrings ringe Page 9 Bruger Manual Manual

14 Maintenance Vedligeholdelse! Advarsel! De må aldrig udføre vedligehold på liften, mens liftkurv er hævet, uden at De først blokerer løfteanordningen. De MÅ IKKE stå i løfteanordningens område, mens De bringer afstiveren i stilling eller tager den fra. De MÅ IKKE blokere løfteanordningen når der er last i liftkurven. Blokering af løfte-anordning Figure 7: Supporting the Elevating Assembly Montering 1. Parker liften på fast, plant underlag. 2. Efterkontroller at nødstopknap på chassis og nødstopknap på styrepanel i liftkurv er i ON-position ved at trække begge knapper ud. 3. Drej startnøglen til position I. 4. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurv ca. 1,2 meter. 5. Placer en massiv træklods (51 mm x 100 mm x 45 cm) mellem mastesektion 2 og chassiset. Placer træklodsen lige bag masten. (Se figur 7) 6. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk gradvist liftkurven, indtil mastesektion nr. 2 støtter på træklodsen.. 2. mastesektion Træ klods Demontering 1. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurven, indtil De kan fjerne træklodsen. 2. Fjern træklodsen. 3. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk liftkurven helt. Hydraulik system Hydraulikolie beholderen er placeret bag chassis døren Figure 8: Hydraulik olie OBS: Efterfyld aldrig hydraulic når platformen er hævet Kontrol af hydraulikolie 1. Kontroller at platformen er sænket helt. 2. Åben chassis døren 3. Fjern dækslet til beholderen 4. Kontroller at der er olie på målepinden 5. Påfyld den anbefalede hydraulikolie, hvis det er nødvendigt (se specifikationer side 16). Bruger manual Page 10

15 Maintenance Batteri Figure 9: Access to Batteries! ADVARSEL! Fare for eksplosive gasser. Undgå gnister, flammer og tobaksrygning i nærheden af batteriet. Brug altid sikkerhedsbriller ved arbejde med batterier. Batterivæske er stærkt ætsende. Rens grundigt med rent vand i tilfælde af spildt væske. Udskift kun batteriet med et SNORKEL-batteri eller med et batteri, der er godkendt af producenten. Dette batteri skal mindst veje 26,3 kg. Check batterivæsken dagligt, især hvis platformen anvendes i et varmt, tørt klima. Hvis elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne, tilfør da kun destilleret vand. Anvend IKKE vand fra vandhanen med et højt indhold af mineraler, da dette vil forkorte batteriets levetid. Hold batteriets polsko og top rent. Se servicemanualen for at forlænge batteriets levetid og for fuldstændig serviceinstruktioner. Batteriladning Figure 10: Battery Charge Indicator! Advarsel! Oplad batteriet i et godt ventileret område. Oplad ikke batteriet i nærheden af gnister eller flammer. Batteriet vil tage permanent skade, hvis det ikke oplades, så snart det er fladt. Lad aldrig batteriopladeren være tændt i mere end to dage. Fjern aldrig kabler fra batterier, når opladeren er tilsluttet. Hold opladeren tør.. 1. Check batterivæskeniveauet. Såfremt elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne. Påfyld kun destilleret vand. 2. Tilslut en forlængerledning til opladerstikket i Venstre modul-dør. Tilslut i et korrekt jordforbundet stik med rigtig spænding og frekvens. 3. Opladeren vil automatisk starte efter et lille stykke tid. Opladerindikator lampen vil lyse. Efter opladning vil indikatoren blinke for at indikere, at opladningen er fuldført. Lad ikke opladeren være tilsluttet i mere end 48 timer, da batteriet ellers kan tage permanent skade. 0-50% opladet: Første lys -BLINKER- Andet & Tredje lys -OFF 50% - 75% Charge: Første lys -ON Andet lys -BLINKER- Tredje lys -OFF 75% - 100% opladet: Første & andet lys -ON Tredje lys - BLINKER- OPLADNING FÆRDIG ALLE LYS -ON Opladeren lukker automatisk ned til lav strøm efter opladning er færdig, og alle lysene tændes. Opladeren fortsætter med lav strøm (udligningsladning) i 3-4 timer, derefter slukker den helt. 4. Lyset skal være tændt, indtil strømforsyningen er afbrudt. OBS: Opladeren må kun tilsluttes kontakt med hfi- eller hpfi-relæ foran. OBS: Maskinen må ikke betjenes, mens opladeren er tilsluttet. Page 11 Bruger Manual

16 Inspection and Maintenance Schedule Forebyggende vedligeholdelse Den fulde inspektion består af periodisk visuelle og funktionelle check. Samtidig skal der udføres periodiske vedligeholdelse og service, for at sikre korrekt drift. Inspektions- og vedligeholdelses skemaer bør føres med de specificerede intervaller. Inspektion og vedligeholdelse skal foretages af personale, der er trænet i og kender de mekaniske og elektriske procedurer.! ADVARSEL! Før du foretager forebyggende vedligeholdelse, bør du gøre dig bekendt med, hvordan denne maskine virker. Bloker altid løftesystemet når det er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse mens platformen er hævet. Den daglige forebyggende vedligeholdelse tjekliste er designet til maskinens service og vedligeholdelse. Du kan med fordel fotokopiere Vedligeholdelse Tjeklisten og bruge checklisten ved inspektion af maskinen. Operation Manual Page 12

17 Specifikationer Vedligeholdelsesskema Komponent Batteri Chassis Hovedkabel Kontrolboks Køre-motorer Løftesystem Hydraulisk nødsænkesystem Hele liften Hydraulikolie Hydrauliksystem Labels Platform og gelænder Dæk Vedligeholds-rapport: Inspektion eller service Kontrol af niveau Kontrol af kabler til batteri Kontrol af slanger for slid og skader Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af kabel for skader, snoninger og slid Kontrol af kontakter Kontrol af funktion og for olielækage Kontrol for defekter Kontrol af ventil/funktion Kontrol for skader fra påkørsel Kontrol af hydraulikolieniveau Kontrol af slangefittings for lækage Kontrol for ødelagte, manglende og om de er læsbare Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af platformens tilstan Kontrol for skader Ok Defekt Ok efter reparation DATO: EJER: MODEL: SERIE-NR.: SERVICERET AF: Page 13 Bruger Manual

18 Specifikationer Specifikationer TM12 Platfomsstørrelse: 0,73 x 1,04m Max kapacitet: 227 Kg Personer 2 personer indendørs / 1 person udendørs Højde: Arbejdshøjde 5,83m Max. platformhøjde 3,83m Min. platformshøjde 0,48m Dimensioner: Vægt standard 776Kg Bredde 76cm Højde 165cm Længde 136cm Kørehastighed: Platform nede 3,65 km/t Platform hævet 0,87 km/t Systemspænding Fremdrift 24V batterier (4 stk 220A 6V batterier min. 26,3kg) 4 HK DC motor Batterilader 20A 220V 50Hz Batteri arbejdscyklus 25% på 8 timer Hydrauliktank 7,2L Max. Hydrauliktryk 165 bar Hydraulikolie: normal brug over 0 Iso46 Lav temperatur under 0 Iso32 Ekstrem brug under -17 Iso15 Løftesystem Enkelt løftecylinder Kørekontrol Proportional en-hånds joystick, dødemandsgreb Køresystem Forhjuls trukne hydrauliske køremotorer Dæk 30,5cm markeringsfrie P-bremse 2 stk, fjeder udløst hydraulisk hold Indvendig dreje radius 37cm Max stigning 25% - 14 Gelænder 1,1m Fodspark 152mm Operation Manual Page 14

19

20 Local Distributor / Lokaler Vertiebshändler / Distributeur local El Distribuidor local / ll Distributore locale EUROPE, MIDDLE EAST AFRICA & ASIA PHONE: +44 (0) FAX: +44 (0) NORTH & SOUTH AMERICA PHONE: TOLL FREE: FAX: AUSTRALIA PHONE: FAX: NEW ZEALAND PHONE: FAX:

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGER. Serienummer 000000 og derefter

BRUGER. Serienummer 000000 og derefter Serienummer 000000 og derefter BRUGER MANUAL Varenummer 510901-001-EN (1360417) Juni 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse EU overensstemmelseserklæring 2 Sikkerhedsregler 3 Introduktion 4 Komponentidentifikation

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL

SINOX BALANCE BOARD BRUGERMANUAL Sinox Balance Board Brugers Manual Dansk Forord Tak fordi du har valgt vores Sinox Balance Board Der er tale om et højteknologisk produkt med faste hjul. For sikker montering og brug anbefales det på det

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd BRUGERMANUAL FOR MODEL MANISCOPIC Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør. Adresse Tlf. nr.. Fax nr.. Sælger. Tlf. nr.

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Golf Vogn 105 J. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK MANUAL Golf Vogn 105 J Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1 Betjeningsvejledning Cargo9000 (trehjulet) Modelnummer CNPW6-800 Side 1 Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere