MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER"

Transkript

1 UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, før vedligehold eller betjening påbegyndes. Fare for elektrisk chok SIKKERHEDS REGLER Fare for at maskinen vælter Hæv ALDRIG platformen eller kør med platformen hævet hvis maskinen ikke står på et plant underlag. Kollisionsfare Hæv ALDRIG platformen uden først at checke, om der er forhindringer over platformen. Fare for fald Sid, kravl eller stå ALDRIG på platformens rækværk eller midterrækværk. ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER ENNE MASKINE ER KUN TIL INDENDØRS BRUG! Må ikke bruges udendørs. BRUG AF DEN VANDRETTE ARBEJDSPLATFORM: Den vandrette arbejdsplatform er beregnet til at løfte personer, værktøj og materiale til brug for arbejdet. Den er designet til reparations- og samlearbejde i højden (lofter, kraner, tagkonstruktioner, bygninger osv.). DENNE PLATFORM ER IKKE ISOLERET! Det er derfor vigtigt at holde en sikkerheds afstand til elektrisk udstyr! Last max. 250 kg for MX15 eller 227 kg for MX 19 inklusiv 2 personer. Benyt ikke platformen som en løfteanordning eller kran. Overstig ALDRIG 200 N Sidekraftspåvirkning FORDEL lasten jævnt over hele platformen. De må ALDRIG betjene liften, førend De har inspiceret arbejdsområdets overflade for risici, som f.eks. huller, ujævnheder og affald. Betjen KUN maskinen på overflader, der kan bære belastningen af liften. I TILFÆLDE AF ULYKKE: tryk på NØDSTOP for at deaktivere alle funktioner. De må ALDRIG sidde, stå eller kravle på platformens rækværk. De må ALDRIG gå eller kravle fra platformen over på bygninger, stål- eller præfabrikerede betonelementer osv. Fjern ALDRIG lågen eller andre dele af rækværket. Sørg altid for, at lågen er lukket og forsvarligt låst. Fastgør ALDRIG lågen i åben position (f.eks. med strips) når platformen er hævet! Forøg ALDRIG højden eller rækkevidden ved at placere stiger, stilladser eller andre anordninger. Udfør ALDRIG service på maskinen mens platformen er hævet uden først at have aktiveret saxelåsen. GENNEMGÅ maskinen omhyggeligt for revnede sammenføjninger, løst eller manglende hardware, hydrauliske lækager, løse forbindelser og beskadigede kabler og slanger før brug. CHECK at alle mærkater er på plads og læsbare før brug. Brug ALDRIG en maskine der er beskadiget, ikke virker ordentligt eller har beskadigede eller manglende mærkater. HVIS ALARMEN LYDER mens platformen er hævet, STOP og sænk platformen forsigtigt. Flyt maskinen til et fast, jævnt underlagt. Ikke at tage hensyn til sikkerhedsudstyr er forbudt og udgør en fare for personerne på platformen og indenfor dens arbejdsområde. Skift ALDRIG batteri i nærheden af gnister eller åben ild. Oplad ALDRIG batteriet nær gnister eller åben ild. Batterier, der oplades, udsender højeksplosive brintgasser. Ændringer på liften er forbudt medmindre disse på forhånd er godkendt af UpRight/KK Materiel a/s. EFTER BRUG skal maskinen sikres mod uautoriseret brug ved at dreje tændingsnøglen på off og fjerne nøglen Sikkerheds regler og brugerinstruktioner

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 GENEREL BESKRIVELSE...3 SPECIELLE BEGRÆNSNING...4 PLATFORMSBELASTNING...4 MANUEL SIDEPÅVIRKNING...4 BEUFORT SKEMA...4 OVERLAST ALARM...4 BETJENING OG INDIKATORER...5 ØVREKONTROLBOKS...5 NEDREKONTROLBOKS...6 SYSTEMFUNKTIONS INSPEKTION...7 UDVIGELSE AF PLATFORMEN...8 KØRSEL MED SÆNKET PLATFORM...8 STYRING...8 LØFT AF PLATFORM...9 KØRSEL MED PLATFORMEN HÆVET...9 SÆNKNING AF PLATFORM...9 UDLØSNING AF PARKERINGSBREMSE...10 EFTER BRUG HVER DAG...10 TRANSPORT...11 MED KRAN...11 MED GAFFELTRUCK...11 MED LADVOGN...11 VEDLIGEHOLDELSE...12 BLOKERING AF LØFTESYSTEMET...12 Sakselås aktivering...12 BATTERIVEDLIGEHOLDELSE...13 Opladning af batteri...13 FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE...14 VEDLIGEHOLDSESSKEMA...15 VEDLIGEHOLDS-RAPPORT:...15 SPECIFIKATIONER...16 FEJLKODER MX

3 INTRODUKTION Denne manual dækker alle modeller i serien MX15/19 med ITT styring. Manualen skal altid opbevares i maskinen. GENEREL BESKRIVELSE 1. Platform 2. Platformsudskud 3. Platform styreboks 4. Kasse for brugermanuel 5. Løftesystem 6. Chassis Fig. 1 Brug ikke liften uden at rækværket er på plads og lukket 3

4 SPECIELLE BEGRÆNSNING Ved kørsel med hævet platform, er hastigheden begrænset til langsom. Løft af platform er begrænset til at foregå på lige jævne overflader. Løftefunktionen må kun bruges når liften står på et jævnt underlag. Liften er ikke konstrueret til at køre på ujævnt og/eller blødt terræn. PLATFORMSBELASTNING Den maksimale platformsbelastning af MX15 er 250Kg, 2 personer må benytte liften indendørs, udendørs kun en person. Den maksimale platformsbelastning af MX19 er 227Kg, 2 personer må benytte liften indendørs, udendørs kun en person. Overskrid ikke den maksimale belastning af kurven. MANUEL SIDEPÅVIRKNING Manuel sidepåvirkning, er den kraft som brugeren af liften påvirker liften med, ved f.eks montage/demontage af ting på vægge uden for liften. Den maksimale tilladte sidepåvirkning er begrænset til 200 N pr. person, og et maksimum på 400 N ved 2 personer. Overskrid ikke den maksimale sidepåvirkning af kurven. BEUFORT SKEMA Beufort Vind hastighed Betegnelse m/s Let vind Jævn vind Frisk vind Hård vind Stiv kuling OVERLAST ALARM Liften er udstyret med en alarm der advare brugeren, når platformens max. last er nået. Hvis alarmen lyder under løfte funktionen, sænk da platformen og reducer lasten. 4

5 BETJENING OG INDIKATORER ØVREKONTROLBOKS Fig. 2 Joystik kontrolboks 1. Nødstop 2. Joystick 3. Display, viser batteristatus og fejlkoder 4. Horn 5. Køreknap 6. Køreknap (ekstra trækkraft) 7. Liftfunktionsknap 5

6 NEDREKONTROLBOKS Fig. 3 Nedre kontrolboks 1. Nødstop 2. Op/ned vippekontakt, bruges sammen med funktionsknappen. 3. Funktionsknap 4. Nøglekontakt 6

7 SYSTEMFUNKTIONS INSPEKTION Se billede 1 og 2, for placering af de omtalte betjeningsknapper og indikatorer. Hold klar af platformen mens nedenstående udføres. Før brug af liften, check området for forhindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), at området er jævnt og kan bære belastningen fra liften. Check i alle retninger for udhæng og elektriske ledere. Beskyt kontrolboksens kabel mod mulige skader mens inspektionen udføres 1. Flyt, om nødvendigt, maskinen til et område uden forhindringer for at hæve platformen helt. 2. Sæt chassis nødstoppet på ON, ved at trække ud i det. 3. Sæt platform nødstoppet på ON, ved at trække ud i det. 4. Tryk på funktionsknappen på nedre kontrolboks, tryk samtidigt op/nedknapper op, og hæv platformen ca. 2,1m. Bloker løftesystemet med saxelåsen som beskrevet under vedligeholdelse. 5. Løfteanordningen, løftecylinder, kabler og slanger inspiceres visuelt for revner, strukturelle skader, samt manglende eller løse dele. 6. Kontroller at bjælkerne under liften er kørt ned Fjern saxelåsen som beskrevet under vedligeholdelse. 7. Tryk på funktionsknappen på nedre kontrolboks, tryk samtidigt op/nedknapper op, og hæv platformen helt. Sænk platformen delvist ved at trykke op/nedknappen ned og check, at den hørbare sænkealarm lyder. 8. Åbn nødsænkningsventilen (fig. 5) ved at trække håndtaget ud for at sikre, at den virker korrekt. Slip håndtaget, når platformen er helt sænket. 9. Tryk chassis nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. 10. Check området for forhindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), at området er jævnt og kan bære belastningen fra liften. 11. Gå op på platformen og kontroller at lågen er lukket. 12. Aktiver knappen for kørefunktion. 13. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skubbes joysticket over på FREM og derefter BAK for at udføre hastighedskontrol. 14. Skub styreknappen på toppen af joysticket over på HØJRE og så over på VENSTRE for at udføre styrekontrol. 15. Aktiver knappen for løftefunktion. 16. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skubbes joysticket over på op, og platformen køres helt op. Træk derefter joysticket tilbage til ned for at sænke, kontroller at sænkealarmen lyder imens. 17. Tryk platforms nødstoppet ind, Alle liftens funktioner skal være frakoblet. Sæt nødstoppet på ON igen. Før liften betjenes, skal det sikres, at der er udført sikkerhedsinspektion før brug og at eventuelle mangler er rettet. Betjen aldrig en beskadiget maskine eller en maskine, der ikke virker korrekt. Den, der betjener maskinen, skal være trænet i brugen af denne maskine. 7

8 UDVIGELSE AF PLATFORMEN 1. Gå op på platformen og luk lågen forsvarligt. 2. Tryk på udskudslåsen bagerst på platformen med foden. Skub platformsudskuddet fremad indtil låsen går i indgreb. 3. For at trække platformsudskuddet ind, udløs låsen med foden, og træk udskuddet tilbage indtil låsen går indgreb længst inde. KØRSEL MED SÆNKET PLATFORM Fig Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump eller murbrokker), er plan og kan bære belastningen fra liften. 2. Check, at chassis-platforms-knappen er sat på platform og at chassisnødstopknappen er sat på ON (trukket ud). 3. Gå op på platformen og luk indgangen forsvarligt. 4. Check, at der frit over, under og ved siden af platformen. 5. Træk platform nødstopknappen ud til ON. 6. Aktiver knappen for kørefunktion. 7. Mens dødemandsgrebet holdes inde, skub joysticket FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres (proportionalt). 8. Ved kørsel på ramper/stigninger, kan knappen for ekstra trækkraft aktiveres. STYRING 1. Aktiver knappen for kørefunktion. 2. Mens dødemandsgrebet holdes inde, trykkes der med tommelfingeren på styreknapperne øverst på joysticket. Tryk styreknappen til højre eller venstre for at dreje hjulene i den ønskede retning. Hold øje med hjulene, mens maskinen manøvreres for at sikre, at der køres i den rigtige retning. BEMÆRK: Hjulene går ikke automatisk tilbage til ligeudstilling. Hjulene skal drejes tilbage til ligeudstilling ved hjælp af styreknappen. 8

9 LØFT AF PLATFORM 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket fremad. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt-alarmen lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tilt-alarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. Bemærk: Bommene under liften vil automatisk folde sig ud når platformen hæves og vil trække sig sammen, når platformen er helt sænket og er blevet kørt med. KØRSEL MED PLATFORMEN HÆVET Bemærk: Maskinen vil køre med reduceret fart, når platformen er hævet. 1. Check, at ruten er fri for hindringer (personer, forhindringer, huller, forsænkninger, bump og murbrokker) og kan klare belastningen fra hjulene. 2. Check, at området over, under og rundt om platformen er frit. 3. Aktiver knappen for kørefunktion. 4. Tryk dødemandsgrebet ind og skub joysticket til FREM eller TILBAGE for at køre i den ønskede retning. Maskinens hastighed vil variere afhængig af, hvor kraftigt joysticket aktiveres.(proportionalt) 5. Hvis maskinen ikke står på et jævnt underlag, vil tilt alarm lyde, og maskinen vil ikke løfte eller køre. Hvis tilt alarmen lyder, skal platformen sænkes og maskinen flyttes til et fast underlag før det igen forsøges at hæve platformen. SÆNKNING AF PLATFORM 1. Aktiver knappen for løftefunktion. 2. Hold dødemandsgrebet inde og træk joysticket tilbage for at sænke platformen. NØDSÆNKNING Kravl ALDRIG ned ad saxen, såfremt platformen ikke kan sænkes. Hold dig fri af saxeled og platform, når du betjener nødsænkningsventilen. Fig. 5 Håndtaget til nødsænkningsventilen sidder ved siden af stigen bagerst på maskinen 1. Åbn nødsænkningsventilen ved at trække og holde i håndtaget. 2. Slip håndtaget for at lukke igen. Platformen vil ikke hæve, hvis nødsænkningsventilen er åben. 9

10 UDLØSNING AF PARKERINGSBREMSE Udfør kun følgende, når maskinen ikke vil køre ved hjælp af egen strøm og, om nødvendigt, for at flytte maskinen eller læsse denne på en trailer for transport. 1. Løsn låsemøtrikken og bolte indtil bremsen slipper hjulene (fig. 6). Maskinen kan nu rulle, hvis den bliver skubbet eller trukket. 2. For at aktivere bremsen igen, skal bolten strammes, så bremsen igen bremser Fig.6 hjulene. Bolten skal sikres med en kontramøtrik. Det skal sikres, at bremserne blokerer fuldt for hjulene før maskinen betjenes ved at teste deres evne til at holde maskinen på en hældning på 25% (14 ) Bugser aldrig maskinen med mere end 0.3 m/sek. Betjen aldrig maskinen, når parkeringsbremsen er udløst. Dette kan resultere i alvorlige skader. EFTER BRUG HVER DAG 1. Sørg for, at platformen er sænket helt. 2. Parker maskinen på et jævnt underlag. Maskinen skal helst dækkes til. Platformen skal sikres mod hærværk, børn og uautoriseret brug. 3. Drej nøglen på OFF og fjerne denne. 10

11 TRANSPORT MED KRAN Fastgør stropperne til løfte/surrings ringene MED GAFFELTRUCK Gaffeltrucks er kun til transport FARE Se specifikation for platformens vægt og vær sikker på, at gaffeltrucken har tilstrækkelig kapacitet til at løfte platformen. Både MX15 og MX19 kan løftes med gaffeltruck fra maskinens bagende mellem hjulene. MX15 kan også løftes fra siden ved at bruge gaffelhullerne som vist i diagrammet. Fig. 7 MED LADVOGN Sæt platformen i transportposition og sæt klodser ved hjulene. Platformen skal sikres til transportkøretøjet ved hjælp af kæder eller stropper af tilstrækkelig kapacitet til løfte/surrings ringene. FORSIGTIG Overspænding af kæder eller stropper til løfte/surrings ringene kan forårsage skade på platformen. 11

12 VEDLIGEHOLDELSE Udfør aldrig service mens platformen er hævet uden først at have blokeret saxeleddene og løftesystemet. Stå IKKE under liften eller dele af denne når saxelåsen aktiveres. BLOKERING AF LØFTESYSTEMET Sakselås aktivering 1. Parker liften på fast, plant underlag. 2. Efterkontroller at nødstopknap på chassis og nødstopknap på styrepanel i liftkurv er i ON-position ved at trække begge knapper ud. 3. Drej startnøglen til position I. 4. Aktiver funktionsknappen og tryk op på op/nedknappen og hæv liftkurv ca. 2,1 meter. 5. Drej saxelåsen til lodret. (Se figur 8) 6. Aktiver funktionsknappen og tryk ned på op/nedknappen og sænk gradvist liftkurven, indtil saxeleddet hviler i låsen. Fig. 8 Sakselås deaktivering 1. Hold låsen og hæv platformen langsomt ved brug af chassiskontrollen indtil Saxeleddene slipper saxelåsen. 2. Drej saxelåsen fremad så den hviler på chassiset. 3. Sænk platformen helt. 12

13 BATTERIVEDLIGEHOLDELSE Fare for eksplosive gasser. Undgå gnister, flammer og tobaksrygning i nærheden af batteriet. Brug altid sikkerhedsbriller ved arbejde med batterier. Batterivæske er stærkt ætsende. Rens grundigt med rent vand i tilfælde af spildt væske. Udskift kun batteriet med et originalt UpRight batteri eller med et batteri, der er godkendt af producenten. Dette batteri skal mindst veje 28 kg. Check batterivæsken dagligt, især hvis platformen anvendes i et varmt, tørt klima. Hvis elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne, tilfør da kun destilleret vand. Anvend IKKE vand fra vandhanen med et højt indhold af mineraler, da dette vil forkorte batteriets levetid. Hold batteriets polsko og top rent. Se servicemanualen for at forlænge batteriets levetid og for fuldstændig serviceinstruktioner Opladning af batteri Oplad batterierne efter hvert skiftehold eller før, hvis batterierne er afladede. Fig. 9 13

14 Oplad batteriet i et godt ventileret område. Oplad ikke batteriet i nærheden af gnister eller flammer. Batteriet vil tage permanent skade, hvis det ikke oplades, så snart det er fladt. Lad aldrig batteriopladeren være tændt i mere end to dage. Fjern aldrig kabler fra batterier, når opladeren er tilsluttet. Hold opladeren tør. 1. Check batterivæskeniveauet. Efterfyldes såfremt elektrolytniveauet er mindre end 10 mm over pladerne. Påfyld kun destilleret vand. 2. Tilslut en forlængerledning til opladerstikket i venstre moduldør. Tilslut i et korrekt jordforbundet stik med rigtig spænding og frekvens. 3. Opladeren vil automatisk starte efter et lille stykke tid. Opladerindikator lampen vil lyse. Efter opladning vil indikatoren blinke for at indikere, at opladningen er fuldført. Lad ikke opladeren være tilsluttet i mere end 48 timer, da batteriet ellers kan tage permanent skade. BEMÆRK: Opladeren må kun tilsluttes kontakt med hfi- eller hpfi-relæ foran. BEMÆRK: Maskinen må ikke betjenes, mens opladeren er tilsluttet. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE Den fulde inspektion består af periodisk visuelle og funktionelle check. Samtidig skal der udføres periodiske ved lige-holdelse og service, for at sikre korrekt drift. Inspektions- og vedligeholdelses skemaer bør føres med de specificerede intervaller. Inspektion og vedligeholdelse skal foretages af personale, der er trænet i og kender de mekaniske og elektriske procedurer. Før du foretager forebyggende vedligeholdelse, bør du gøre dig bekendt med, hvordan denne maskine virker. Bloker altid løftesystemet når det er nødvendigt for at udføre vedligeholdelse mens platformen er hævet. 14

15 VEDLIGEHOLDSESSKEMA Vedligeholdelsesskemaet er beregnet til daglig service og vedligeholdelse. Kopier skemaet og brug checklisten ved gennemgang af liften. Komponent Inspektion eller service Ok Defekt Ok efter reparation Batteri Chassis Hovedkabel Kontrolboks Køre-motorer Løftesystem Hydraulisk nødsænkesystem Hele liften Hydraulikolie Hydrauliksystem Labels Platform og gelænder Dæk Kontrol af niveau Kontrol af kabler til batteri Kontrol af slanger for slid og skader Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af kabel for skader, snoninger og slid Kontrol af kontakter Kontrol af funktion og for olielækage Kontrol for defekter Kontrol af ventil/funktion Kontrol for skader fra påkørsel Kontrol af hydraulikolieniveau Kontrol af slangefittings for lækage Kontrol for ødelagte, manglende og om de er læsbare Kontrol af svejsninger for revner Kontrol af platformens tilstand Kontrol for skader VEDLIGEHOLDS-RAPPORT: DATO: EJER: MODEL: SERIE-NR.: SERVICERET AF: 15

16 SPECIFIKATIONER MX15 MX19 Platfomsstørrelse: Standard, indvendigt med udskud 2,5x0,57m Max kapacitet: Standard 250kg 227kg Personer med udskud 2 indendørs/1 udendørs På udskud 1 person Højde: Arbejdshøjde 6,57m 7,8m Max. platformhøjde 4,57m 5,8m Max kørehøjde 4,57m 5,8m Dimensioner: Vægt standard 1284kg 1406kg Bredde 76cm 76cm Højde 1,93m 2,02m Længde, udskud inde 1,60m 1,60m Kørehastighed: Platform nede 3,7 km/t 3,7 km/t Platform hævet 1,0 km/t 1,0 km/t Systemspænding Fremdrift 24V batterier (4 stk 220A 6V batterier min. 28kg) 4 HK DC motor Batterilader 20A 240V Automatisk Hydrauliktank 12,9L 12,9L Max. Hydrauliktryk 207 bar 207 bar Hydraulikolie: Normal brug over 0 Iso46 Iso46 Normal brug under 0 Iso32 Iso32 Ekstrem brug under -17 Iso15 Iso15 Løftesystem Enkelt løftecylinder Enkelt løftecylinder Styresystem Motorstyring Motorstyring Kørekontrol Proportional en-hånds joystick, dødemandsgreb Køresystem Forhjuls trukne hydrauliske køremotorer Dæk 30,5cm markeringsfrie 30,5cm markeringsfrie P-bremse 2 stk, fjeder udløst hydraulisk hold 2 stk, fjeder udløst hydraulisk hold Indvendig dreje radius 25mm 25mm Max stigning 25% % - 14 Gelænder 1,1m 1,1m Fodspark 152mm 152mm KK Materiel a/s Tlf

17 FEJLKODER MX19 KODE FEJL 01 System initialiserings fejl 02 System kommunikations fejl 03 Overbelastnings fejl (platforms last) 22 Platform venstre styreknap aktiveret ved start 23 Platform højre styreknap aktiveret ved start 25 Platform køreknap aktiveret ved start 27 Platform køreknap (høj trækkraft) aktiveret ved start 28 Platform løfteknap aktiveret ved start 29 Platform joystick aktiveret ved start 31 Platform joystick ikke i neutral ved start 32 Nedre boks op/nedknap ikke neutral ved start 39 Nedre boks funktions knap aktiveret ved start 54 Fejl på ventil til bjælker under lift 55 Fejl på løftefunktion - op 56 Fejl på løftefunktion - ned 59 Styre fejl højre drej 61 Styre fejl venstre drej 66 Fremad kontaktor fejl 67 Bak kontaktor fejl 68 Lav batteri 17

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

BRUGER. Serienummer 000000 og derefter

BRUGER. Serienummer 000000 og derefter Serienummer 000000 og derefter BRUGER MANUAL Varenummer 510901-001-EN (1360417) Juni 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse EU overensstemmelseserklæring 2 Sikkerhedsregler 3 Introduktion 4 Komponentidentifikation

Læs mere

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL

M1230. Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL M1230 Serienr.: 000001 og frem BRUGER MANUAL Reservedelsnr.: 512437-000-DK DEC 2011 ools M1230 DANSK Når SNORKEL eller M.J. Hydraulik ApS kontaktes for service eller reservedels information, vær sikker

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL 4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL RAV4402, RAV4406-E, RAV4502-E, RAV4506-OF > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk RAV4402 RAV4406-E RAV4502-E RAV4506-OF MANUAL GENERELLE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Third Printing Part No. 82784DA CE Models Betjeningsvejledning 2. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning 1 Dansk Brugervejledning E-Fly Premium M25C Series 1 2 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster. BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.dk Tillykke med din nye EVT 325 El-knallert Din model er: EVT

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4)

Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Solo 4 el-scooter (hed tidligere Solo QS4) Ultimativ kørekomfort og sikkerhed over store afstande. Totalaffjedring på alle hjul Automatisk nedsættelse af hastighed ved svingning Automatisk afbrydelse af

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. 162436DA 5. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING L4B+

BRUGERVEJLEDNING L4B+ BRUGERVEJLEDNING L4B+ EasyGo el-scootere - Brugervejledning (Side 1 af 21) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD OG INTRODUKTION... 3 2. SIKKERHED..... 5 2.1 Før du kører 2.2 Under kørsel 3. OVERSIGT OVER ALLE

Læs mere

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF

Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Brugervejledning Viktoria/Viktor Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide... 3 Inden du cykler første

Læs mere

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131.

Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. XF TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOG Følgende oplysninger er supplerende, og de bør læses sammen med XF instruktionsbogens publikationsdelnummer JJM 32 02 40 131. Publikation del nr. JSE 32 02 40 131 Adgang til

Læs mere