Små historier. sø ro so så tå. Rim

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små historier. sø ro so så tå. Rim"

Transkript

1 Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø En lil-le kat får mus i nat En hø-ne sur bor i et bur En pæn ko har ik-ke sko En gul kanin er sød og fin Et lam og et får har uld og ik-ke hår En so med to små mus i en lo En grøn frø bor i en sø To mus får is og ost og ris En sol så gul En lil-le fugl Den lil-le e-le-fant. En lil-le e-le-fant bor i en lil-le by. Den lil-le e-le-fant er sur. Den lil-le e-le-fant vil ha-ve is Den lil-le e-le-fant vil ha-ve slik Den lil-le e-le-fant vil ha-ve so-davand En a-be bor i den lil-le by A-ben er sød A-ben vil væ-re ven med den lil-le e- le-fant A-ben har is A-ben har slik A-ben har so-da-vand Den lil-le e-le-fant får is og slik og so-

2 da-vand Den lil-le e-le-fant er ik-ke sur Den lil-le e-le-fant er glad De to er ven-ner En løve og en mus En lø-ve lå og sov. En mus løb på løven. Lø-ven tog den lil-le mus i sin pote. Lø-ven vil-le dræ-be den lil-le mus. Den lil-le mus græd. Den lil-le mus peb. Den peb:" Må jeg lø-be! Så vil jeg væ-re god mod dig en gang." Lø-ven lo. "En lil-le mus kan ik-ke være god mod en lø-ve", lo løv-en. Løven lod mu-sen lø-be. En gang løb lø-ven i et net. Den sad i det net. Den kom ik-ke ud af det net. Lø-ven gav et brøl. Den lil-le mus hør-te et brøl. Det var et løve-brøl. Den lil-le mus så en lø-ve i et net. Den bed i det net. Løven kom ud af det net. "Du lo", sagde musen. "Men nu ser du, at en mus kan hjæl-pe en lø-ve." Den blå ulv En ulv er i et kar. Et kar med blå farve. Den ulv er blå. En mand ser den blå ulv. Den er død, si-ger han. Han går. Den blå ulv er ikke død. Den blå ulv hy-ler: "Jeg er blå. Jeg er ik-ke som al-le ul-ve. Jeg vil væ-re konge." Al-le dyr ser på den blå ulv. "Du er konge", si-ger de. Men en ulv si-ger til sin ven: "Han er ba-re en ulv. Han er ik-ke konge. Jeg vil se, om han vil hy-le. Vil han hy-le, er han ik-ke konge. Vil han hy-le, er han ba-re en ulv." En nat er al-le ul-ve u-de. Al-le ul-ve hy-ler. De hy-ler op til må-nen. Den blå ulv hy-ler. Den blå ulv hy-ler op til må-nen. Den blå ulv er ik-ke konge. Den blå ulv er ba-re en ulv. Al-le dyr ler. Den blå ulv går. Den lil-le hø-ne og kor-net. En hund, en kat, en hø-ne og en kalkun gik en tur. Den lil-le hø-ne ser et korn. "Hvem vil så kor-net?", siger hønen. "Ikke jeg", siger hunden "Ikke jeg", siger kat-ten. "Ikke jeg", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hø-nen. Kor-net blev til et aks. "Hvem vil høs-te det aks?", siger hønen "Ikke jeg", siger hunden "Ikke jeg", siger kat-ten "Ikke jeg", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hønen. Kor-net skul-le la-ves til mel. "Hvem vil la-ve kor-net til mel?", siger hønen. "Jeg vil ikke", siger hunden "Jeg vil ikke", siger kat-ten "Jeg vil ikke", siger kal-ku-nen. "Så vil jeg gø-re det", siger hønen. "Hvem vil ba-ge en ka-ge af det mel?", siger hønen. "Ikke mig", siger hunden "Ikke mig", siger kat-ten "Ikke mig", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hønen. "Hvem vil spi-se ka-gen?", siger hønen "Det vil jeg", siger hunden "Nej, det vil jeg", siger katten. "Nej, det er mig, der vil spi-se ka-gen", siger kal-ku-nen. "Nej, det må i ik-ke", siger den lil-le

3 hø-ne. Jeg vil-le ba-ge ka-gen. Nu vil jeg spi-se ka-gen. Peter Ka-nin I sko-ven bor fi-re små ka-ni-ner. Plys, Pus, Tut og Peter. Mor kanin si-ger: "Løb ud på mar-ken og leg. I må ik-ke lø-be ind i hr. Han-sens ha-ve. Jeg går i by-en." Så går mor ka-nin. Hun kø-ber brød. Hun kø-ber bol-ler. Hun kø-ber mælk. Plys, Pus og Tut lø-ber ud på marken. De vil le-ge. De er ar-ti-ge. Peter går ind i hr. Han-sens ha-ve. Han er u- ar-tig. Peter spi-ser sa-lat. Peter spi-ser radi-ser. Peter spi-ser gu-le-rød-der. Hr. Han-sen går ud i ha-ven. Han ser Peter. Han vil fan-ge Peter. Han har en ri-ve. "Stop ty-ven", råber hr. Hansen. Peter lø-ber. Han kan ik-ke se lå-gen. Han lø-ber på sa-lat. Han lø-ber på radi-ser. Han lø-ber på gu-le-rød-der. Nu ser han lå-gen. Han løber ud af ha-ven. Han løber hen til sit hus. Da mor kom-mer hjem, er Peter syg. Han har det ik-ke så godt. Mor la-ver te. Peter kom-mer i seng. Plys, Pus og Tot får mælk og bol-ler. Et jule-gave-tog Et lil-le tog su-ser af-sted. Det lil-le tog har jule-gaver til al-le børn. Fut-Fut. Fut-Fut. Jule-gave-toget er glad. Al-le børn kan li Jule-gave-toget. For-di det har gaver med. Det si-ger "BANG" Jule-gave-toget kan ik-ke kø-re. ÅH NEJ. Jule-gavetoget er gå-et i stå. I alle vog-ne er der gaver. Duk-ker, bam-ser, bi-ler. Det lille tog er ked af det. "Jeg kan ik-ke kom-me op ad bak-ken." Så lød et TUT-TUT. Et stort nyt tog kom hen til Jule-gave-toget. "Åh, store, søde tog, vi kan ik-ke kom-me op ad bak-ken. Vil du ik-ke hjæl-pe os?" Det store ny-e tog vil ik-ke hjæl-pe Jule-gave-toget. Det store tog kø-rer væk. "Jeg er me-re fin end dig. Jeg vil ik-ke hjæl-pe dig.", siger han. Det si-ger TUT-TUT. Det er et gammelt tog. Det er et stort gam-melt tog. "Åh, store, søde tog, vi kan ik-ke komme op ad bak-ken. Vil du ik-ke hjælpe os?", siger jule-gave-toget. "Jeg kan ik-ke", siger det store gam-le tog. Jeg er så træt og gam-mel. Det går ik-ke." Det store, gam-le tog kører væk. Det si-ger tut-tut. Det er et lil-le bit-te tog. "Du kan ik-ke hjæl-pe os", siger jule-gave-toget. "Du er for lil-le." Men det lil-le bit-te tog vil hjæl-pe. "Jeg kan", siger det lil-le bit-te tog. "Jeg kan hjæl-pe dig op ad bak-ken." Det lil-le bit-te tog trak. Det trak i julegave-toget. Det trak jule-gave-toget op ad bakken. Det lil-le bit-te tog pu-ste-de: "Jeg tror jeg kan jeg tror jeg kan " Det lil-le bit-te tog trak og trak. Det trak jule-gave-toget he-le vej-en op ad bakken. Det pu-ste-de: "Jeg tror kan jeg tror jeg kan " Al-le tog kom op ad bak-ken. Al-le børn fik jule-gaver. Al-le børn var gla-de.

4 Futte-drengene Der var engang tre små drenge, som hed Futte. Man kald-te dem Store- Futte, Mellem-Futte og Lille-Futte. En dag gik de små Futte-drenge alle tre hen ad vejen til skoven. De havde tre små kur-ve med. Så fik de øje på en hare, der sad midt på vejen. "Hvorfor sidder du her?", sagde Store- Futte. "Jeg har bræk-ket benet, så jeg kan ikke hop-pe. Jeg kan ikke komme hjem til skoven", sagde haren. "Sæt dig op i min kurv", sagde Store Futte. Haren kunne lige være i kurven. Det var kun ørerne, der stak op over kanten. Så gik Futte-drengene videre mod skoven. De fik øje på en tudse, der sad midt på vejen. "Hvorfor sidder du her?", spurgte Mellem-Futte. "Jeg har slået min fod. Jeg kan ikke hoppe. Jeg kan ikke komme hjem til skoven", sagde tudsen. "Kom op i min kurv, så skal jeg bære dig", sagde Mellem-Futte. Tudsen kunne lige være i kurven. Det var kun et af benene, der stak ud gennem et hul i bunden. Så gik Futte-drengene videre. De fik øje på en snegl, som lå stille midt på vejen. "Hvorfor ligger du her?", spurgte Lille- Futte. "Jeg har så ondt i ryggen. Jeg kan ikke krav-le ind i skoven til det hus, jeg bor i", sagde sneglen. "Kom op i min kurv", sagde Lille-Futte, og så løf-tede han sneglen op i sin kurv. Den kunne lige være der. Det var kun et af føle-hornene, der stak ud gennem et hul i kur-ven. Så gik de tre små Futte-drenge videre, og lige med ét var de kommet til "Nu kan vi godt klare os selv", sagde haren, tudsen og sneglen, og så løb de ind i skoven, uden at Futtedrengene så, hvor de blev af. Nu gik Futte-drengene ind i skoven for at plukke bær og svampe. Store-Futte fandt mange gule svampe. Han plukkede og plukkede, og snart var hele kurven fuld. Mellem-Futte fandt en hyben-busk. Han plukkede mange store, røde hyben, og snart var hele hans kurv fuld. Lille-Futte fandt mange blå-bærbuske. Han plukkede de små, dejlige, blåbær, og snart var hele kurven fuld. Kurvene var tunge. De tre Futtedrenge slæbte og slæbte. Men til sidst standsede de og satte kurvene midt på vejen. "Hvorfor står i her og kigger?", lød tre stemmer. Futte-drengene så haren, tudsen og sneglen. "Det er vi nødt til. Vi kan ikke bære vores kurve. De er alt for tunge." "Sæt kurven op på min ryg, så skal jeg bære den", sagde haren til Store- Futte. "Sæt kurven op på min ryg, så skal jeg bære den", sagde tudsen til Mellem-Futte og sneglen til Lille-Futte. Plud-se-lig vok-sede haren til en kæmpe-hare. Tudsen vok-sede til en kæmpe-tudse, og sneglen til en kæmpe-snegl. Nu kun-ne de bære bå-de kurvene og drengene på ryg-gen. Og så red Store-Futte, Mellem-Futte og Lille-Futte glade ind til lands-byen, og da de løf-tede kurvene ned, blev haren, tudsen og sneglen små igen. De løb deres vej. Men kurvene med svampe, hyben og blåbær tog drengene med hjem til mor.

5 Drengen, der ikke kunne lyve Der var engang en mand, der havde to søn-ner. Da han skul-le dø, del-te han sine ting og gav dem til sine to æld-ste sønner. Men så op-da-ge-de han, at han ik-ke havde gemt noget til sin yng-ste søn, Sven. "Kære Sven. Jeg har gi-vet dine brødre alt. Nu har jeg kun et par van-ter til dig", sagde han. "Det er fint, lille far", sagde Sven. "Van-ter er gode, når det er koldt. Dem er jeg glad for." Så døde Svens far. Sven tog sin bue, sit sværd, sin fløj-te og sine van-ter. Så sagde han far-vel til sine brød-re og gik ud i ver-den. Sven gik glad af-sted. En dag kom han til kon-gens slot. Kon-gens tje-ner var død, og en ny kun-ne søge ar-bejdet. "Det vil jeg prø-ve", sagde Sven. Han gik ind på slot-tet. "God-dag konge", sagde Sven. "God-dag Sven", sagde kon-gen. "Hvad vil du her?" "Jeg vil sø-ge ar-bej-det som kongens tje-ner. "Du har en bue", sagde kon-gen. "Kan du ram-me plet?" "Jeg kan ramme en kir-se-bær-sten i prin-ses-sens hånd." Prin-ses-sen tog en kir-se-bær-sten i sin hånd. Hun var ban-ge, men kongen sagde, hun skul-le. Sven tog buen, pi-len fløj og ramte den lil-le sten, "Jeg kan man-ge ting. Der er kun en ting, jeg ik-ke kan. Det er at ly-ve." "Du ly-ver", sagde kon-gen. "Alle kan lyve." Jeg kan ikke", sagde Sven. Kon-gen så Svens fløj-te. "Kan du spil-le?" Sven tog fløj-ten og spil-lede. Alle fugle fra ha-ven satte sig i vindu-et i-mens. Prin-ses-sen havde aldrig hørt noget så dej-ligt. "Du skal være min tje-ner", sagde kon-gen. "I nat skal du hol-de vagt uden-for min dør. Du må ikke fal-de i søvn. Så er du død-sens." Sven stod på sin post. Han stod stiv som en støt-te. Han var meget søvnig. Men han vil-le ikke sove. Til sidst kun-ne han ikke mere. Han faldt i søvn. Da det blev mor-gen, våg-ne-de Sven. Han så, at kon-gens kro-ne og kon-gens kæ-der var væk. Dø-ren til haven stod å-ben. "Å nej", sagde Sven. "Nu skal jeg dø." Han så på dø-ren. Hvis han løb væk, ville han leve, men han blev på sin post, fordi han ville for-tæl-le kon-gen alt, hvad der var sket. "God-morgen", sagde kon-gen. "Giv mig min krone." "Den er væk", sagde Sven. "Væk", råb-te kon-gen. "Giv mig mine kæ-der." "De er og-så væk", sagde Sven. "Jeg har so-vet på min post." "Å nej. Nu må jeg hals-hug-ge dig.", sagde kon-gen. "Hvor-for løb du ikke væk?" "Nej. Jeg måt-te bli-ve og for-tæl-le sand-he-den", sagde Sven. "Jeg kan ikke lyve."

6 Kon-gen og Sven gik. Prin-ses-sen så dem. "Hvor skal I hen?", sagde hun. "Sven skal hals-hug-ges. Han har sovet på sin post." Prin-ses-sen græd. Kongen så på Sven. "Du er ær-lig", sagde kon-gen. "Nu ser jeg, at du ikke kan lyve. Det var mig, der gav dig sove-drik i går. Jeg tog kro-nen, og jeg tog kæ-der-ne. Jeg åb-ne-de dø-ren, så du kunne løbe væk. Men du løb ikke, for du ville fortælle sand-heden. Nu må du få prinses-sen og mit kon-ge-ri-ge." Så var der bryl-lup på slot-tet. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Hvordan elefanten fik sin snabel Engang havde elefanten ingen snabel. Men så var der en elefant-unge, som boede i Afrika, og den var meget nys-gerrig. Den spurgte tante Struds, hvorfor dens fjer groede op-ad. Tante Struds gav den smæk. Den spurgte onkel Giraf, hvorfor dens hals var så lang. Onkel Giraf gav den smæk. Den spurgte tykke tante Flodhest, hvorfor hendes øjne var så røde. Tante Flodhest gav den smæk. Den spurgte onkel Bavian, hvorfor meloner smager sådan. Onkel Bavian gav den smæk. Elefant-ungen stillede mange spørgsmål og den fik mange smæk. Men den var sta-dig nys-gerrig. En dag kom den med et nyt spørgsmål. "Hvad spiser kro-ko-dil-len til middag?" Alle sagde "hyss!!!" med høj stemme og gav den mange smæk. Så mødte den ko-lo-ko-lo-fuglen og den sagde: "Min far har givet mig smæk, og min mor har givet mig smæk, og alle mine onkler og tanter har givet mig smæk, fordi jeg er så nys-gerrig. Men jeg vil gerne vide, hvad krokodillen spiser til middag." Ko-lo-ko-lo-fuglen sagde: "Gå hen til den store grå-grønne, grum-sede Lim-po-po-flod, så kan du få be-sked." Næste dag pak-kede elefant-ungen sin kuffert. Den skulle have mad med. Den tog 50 kilo bananer, 50 kilo sukker-rør og 17 me-loner. Så sagde den farvel. Den lille elefant gik meget langt igennem junglen. Så nåede den til den store grå-grønne, grum-sede Lim-po-po-flod. Der mødte den en stor slange. "Undskyld", sagde elefanten. "Har du set en krokodille her omkring? Og ved du hvad den spiser til middag?" Slangen gav elefant-ungen smæk med sin hale. Elefant-ungen gik videre. Den kom til floden. Den satte sig på en træstamme for at hvile sig. Men det var ikke en træ-stamme. Det var en krokodille. Den kiggede på elefantungen. "Undskyld", sagde elefanten. "Har du set en krokodille her omkring?" Krokodillen sagde: "Kom her hen lille ven. Jeg er krokodillen." Og så græd den krokodille-tårer som be-vis. "Åh fortæl mig, hvad du spiser til middag?", sagde elefanten

7 "Kom her hen lille ven, så skal jeg vise dig, hvad jeg spiser til middag", sagde krokodillen. Elefant-ungen stak sit hoved helt hen til krokodillen. Krokodillen bed fat i den lille næse. Den sagde: "Nu vil jeg have elefant-unge til middag." "Slip mig, slip mig, det gør ondt", sagde elefant-ungen. Den satte sig på halen og trak og trak. Krokodillen trak og trak. Elefantens snude blev længere og længere. Krokodillen trak og trak. Elefantungen trak og trak. Snuden blev længere og længere. Det gjorde ondt. Men til sidst slap krokodillen, og elefant-ungen satte sig bump på halen. "Av min snude", sagde elefanten. Den havde fået en æg-te snabel. Men elefanten var ked af det. "Min snude ser dum ud", sagde den. Så kom der en flue og satte sig på elefanten. Den løftede snablen og slog fluen ihjel. Elefanten rev en banan ned fra et træ med snablen og puttede den i munden. "Smart", tænkte den. Elefanten syntes, det var godt at have en snabel. Den kunne mange ting. Den kunne spise og drikke og klø sig med snablen. Da den kom hjem, sagde de alle sammen: "Nu skal du have smæk." Men elefant-ungen gav hele familien smæk med sin nye snabel. Og fra den dag fik han ikke flere smæk.

8

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Dyrenes Karneval. Musikken du skal høre, hedder Dyrenes Karneval. Og ham, der har skrevet musikken, hedder Camille Saint-Saëns.

Dyrenes Karneval. Musikken du skal høre, hedder Dyrenes Karneval. Og ham, der har skrevet musikken, hedder Camille Saint-Saëns. Dyrenes Karneval Kære elev Lige om lidt skal du til koncert i DR Koncerthuset i København. Orkestret du skal høre, hedder DR Underholdningsorkestret. Og de glæder sig til at spille for dig. Musikken du

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Mariehønen Evigglad. Mariehønen Evigglad. Gik tur på et rabarberblad. Og mødte Søren Snegl, der lå. Og sov med sneglehuset på.

Mariehønen Evigglad. Mariehønen Evigglad. Gik tur på et rabarberblad. Og mødte Søren Snegl, der lå. Og sov med sneglehuset på. Mariehønen Evigglad Mariehønen Evigglad Gik tur på et rabarberblad Og mødte Søren Snegl, der lå Og sov med sneglehuset på. Da blev det regn og tordenvejr, Og Evigglad fik våde tæ r, Så derfor slog hun

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Børnene skal have at vide inde, at de gerne må spørge sidemanden eller underviseren,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever

MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever MATEMATIKHISTORIER Skrevet af 4.-6. klasse Anbefales af Danske Skoleelever Anbefales af Danske Skoleelever Bevægelse gør undervisningen sjovere! Det er nemt at blive lidt ukoncentreret, hvis man bare skal

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bevægelseshistorier Skrevet af 0.-3. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever

Bevægelseshistorier Skrevet af 0.-3. klasse. Anbefales af Danske Skoleelever Bevægelseshistorier Skrevet af 0.-3. klasse Anbefales af Danske Skoleelever Anbefales af Danske Skoleelever forord Bevægelse gør undervisningen sjovere! Det er nemt at blive lidt ukoncentreret, hvis man

Læs mere

Regnehistorier 4 B. Navn:

Regnehistorier 4 B. Navn: Regnehistorier 4 B Navn: Der var en gang en mor og en far de havde 10 børn. Deres alder var: 13 år 9 år 5 år 11 år 10½ år 20½ år 17 år 14 år 16 år 1 år Hvor mage år var de tilsammen? Skrevet af Mads L.

Læs mere

Julemanden: Hvad kan du?

Julemanden: Hvad kan du? Der var engang en nisse, der ville søge arbejde hos Julemanden. Julemanden havde et værksted, hvor der altid var plads til flere opfindsomme og fingernemme hjælpere. Julemanden: Hvad kan du? Nissen fik

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Vi gør det sammen -2

Vi gør det sammen -2 Vi gør det sammen -2 Sammen med Gud har vi mere end nok. Mål: Tillid til Gud vokser i børnene. Gud er på barnets side. Han vil altid give dem det, som de har brug for, hvis de holder sig til ham. Bibeltekst:

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

27. december. trylle rylle bum, gnister og medister, fnys og lys, ud af frøens mave og ud i Pixihave.

27. december. trylle rylle bum, gnister og medister, fnys og lys, ud af frøens mave og ud i Pixihave. 27. december Kære Christine og Frederik, Som I måske kan huske, så fortalte jeg om, hvordan jeg havnede i maven på en frø, om jeg så må sige, forklædt som et jordbær. Det var ikke spor sjovt. Der var mørkt,

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

En syg historie om en rask dreng

En syg historie om en rask dreng Asle er en bomstærk dreng, der aldrig er syg. Han tør binde en bjørn til et træ eller tæmme en elefant, hvis det skal være! Der er kun én ting, som Asle er bange for... Og det er kanyler og læger i hvide

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere