Små historier. sø ro so så tå. Rim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små historier. sø ro so så tå. Rim"

Transkript

1 Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø En lil-le kat får mus i nat En hø-ne sur bor i et bur En pæn ko har ik-ke sko En gul kanin er sød og fin Et lam og et får har uld og ik-ke hår En so med to små mus i en lo En grøn frø bor i en sø To mus får is og ost og ris En sol så gul En lil-le fugl Den lil-le e-le-fant. En lil-le e-le-fant bor i en lil-le by. Den lil-le e-le-fant er sur. Den lil-le e-le-fant vil ha-ve is Den lil-le e-le-fant vil ha-ve slik Den lil-le e-le-fant vil ha-ve so-davand En a-be bor i den lil-le by A-ben er sød A-ben vil væ-re ven med den lil-le e- le-fant A-ben har is A-ben har slik A-ben har so-da-vand Den lil-le e-le-fant får is og slik og so-

2 da-vand Den lil-le e-le-fant er ik-ke sur Den lil-le e-le-fant er glad De to er ven-ner En løve og en mus En lø-ve lå og sov. En mus løb på løven. Lø-ven tog den lil-le mus i sin pote. Lø-ven vil-le dræ-be den lil-le mus. Den lil-le mus græd. Den lil-le mus peb. Den peb:" Må jeg lø-be! Så vil jeg væ-re god mod dig en gang." Lø-ven lo. "En lil-le mus kan ik-ke være god mod en lø-ve", lo løv-en. Løven lod mu-sen lø-be. En gang løb lø-ven i et net. Den sad i det net. Den kom ik-ke ud af det net. Lø-ven gav et brøl. Den lil-le mus hør-te et brøl. Det var et løve-brøl. Den lil-le mus så en lø-ve i et net. Den bed i det net. Løven kom ud af det net. "Du lo", sagde musen. "Men nu ser du, at en mus kan hjæl-pe en lø-ve." Den blå ulv En ulv er i et kar. Et kar med blå farve. Den ulv er blå. En mand ser den blå ulv. Den er død, si-ger han. Han går. Den blå ulv er ikke død. Den blå ulv hy-ler: "Jeg er blå. Jeg er ik-ke som al-le ul-ve. Jeg vil væ-re konge." Al-le dyr ser på den blå ulv. "Du er konge", si-ger de. Men en ulv si-ger til sin ven: "Han er ba-re en ulv. Han er ik-ke konge. Jeg vil se, om han vil hy-le. Vil han hy-le, er han ik-ke konge. Vil han hy-le, er han ba-re en ulv." En nat er al-le ul-ve u-de. Al-le ul-ve hy-ler. De hy-ler op til må-nen. Den blå ulv hy-ler. Den blå ulv hy-ler op til må-nen. Den blå ulv er ik-ke konge. Den blå ulv er ba-re en ulv. Al-le dyr ler. Den blå ulv går. Den lil-le hø-ne og kor-net. En hund, en kat, en hø-ne og en kalkun gik en tur. Den lil-le hø-ne ser et korn. "Hvem vil så kor-net?", siger hønen. "Ikke jeg", siger hunden "Ikke jeg", siger kat-ten. "Ikke jeg", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hø-nen. Kor-net blev til et aks. "Hvem vil høs-te det aks?", siger hønen "Ikke jeg", siger hunden "Ikke jeg", siger kat-ten "Ikke jeg", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hønen. Kor-net skul-le la-ves til mel. "Hvem vil la-ve kor-net til mel?", siger hønen. "Jeg vil ikke", siger hunden "Jeg vil ikke", siger kat-ten "Jeg vil ikke", siger kal-ku-nen. "Så vil jeg gø-re det", siger hønen. "Hvem vil ba-ge en ka-ge af det mel?", siger hønen. "Ikke mig", siger hunden "Ikke mig", siger kat-ten "Ikke mig", siger kal-ku-nen. "Så må jeg gø-re det", siger hønen. "Hvem vil spi-se ka-gen?", siger hønen "Det vil jeg", siger hunden "Nej, det vil jeg", siger katten. "Nej, det er mig, der vil spi-se ka-gen", siger kal-ku-nen. "Nej, det må i ik-ke", siger den lil-le

3 hø-ne. Jeg vil-le ba-ge ka-gen. Nu vil jeg spi-se ka-gen. Peter Ka-nin I sko-ven bor fi-re små ka-ni-ner. Plys, Pus, Tut og Peter. Mor kanin si-ger: "Løb ud på mar-ken og leg. I må ik-ke lø-be ind i hr. Han-sens ha-ve. Jeg går i by-en." Så går mor ka-nin. Hun kø-ber brød. Hun kø-ber bol-ler. Hun kø-ber mælk. Plys, Pus og Tut lø-ber ud på marken. De vil le-ge. De er ar-ti-ge. Peter går ind i hr. Han-sens ha-ve. Han er u- ar-tig. Peter spi-ser sa-lat. Peter spi-ser radi-ser. Peter spi-ser gu-le-rød-der. Hr. Han-sen går ud i ha-ven. Han ser Peter. Han vil fan-ge Peter. Han har en ri-ve. "Stop ty-ven", råber hr. Hansen. Peter lø-ber. Han kan ik-ke se lå-gen. Han lø-ber på sa-lat. Han lø-ber på radi-ser. Han lø-ber på gu-le-rød-der. Nu ser han lå-gen. Han løber ud af ha-ven. Han løber hen til sit hus. Da mor kom-mer hjem, er Peter syg. Han har det ik-ke så godt. Mor la-ver te. Peter kom-mer i seng. Plys, Pus og Tot får mælk og bol-ler. Et jule-gave-tog Et lil-le tog su-ser af-sted. Det lil-le tog har jule-gaver til al-le børn. Fut-Fut. Fut-Fut. Jule-gave-toget er glad. Al-le børn kan li Jule-gave-toget. For-di det har gaver med. Det si-ger "BANG" Jule-gave-toget kan ik-ke kø-re. ÅH NEJ. Jule-gavetoget er gå-et i stå. I alle vog-ne er der gaver. Duk-ker, bam-ser, bi-ler. Det lille tog er ked af det. "Jeg kan ik-ke kom-me op ad bak-ken." Så lød et TUT-TUT. Et stort nyt tog kom hen til Jule-gave-toget. "Åh, store, søde tog, vi kan ik-ke kom-me op ad bak-ken. Vil du ik-ke hjæl-pe os?" Det store ny-e tog vil ik-ke hjæl-pe Jule-gave-toget. Det store tog kø-rer væk. "Jeg er me-re fin end dig. Jeg vil ik-ke hjæl-pe dig.", siger han. Det si-ger TUT-TUT. Det er et gammelt tog. Det er et stort gam-melt tog. "Åh, store, søde tog, vi kan ik-ke komme op ad bak-ken. Vil du ik-ke hjælpe os?", siger jule-gave-toget. "Jeg kan ik-ke", siger det store gam-le tog. Jeg er så træt og gam-mel. Det går ik-ke." Det store, gam-le tog kører væk. Det si-ger tut-tut. Det er et lil-le bit-te tog. "Du kan ik-ke hjæl-pe os", siger jule-gave-toget. "Du er for lil-le." Men det lil-le bit-te tog vil hjæl-pe. "Jeg kan", siger det lil-le bit-te tog. "Jeg kan hjæl-pe dig op ad bak-ken." Det lil-le bit-te tog trak. Det trak i julegave-toget. Det trak jule-gave-toget op ad bakken. Det lil-le bit-te tog pu-ste-de: "Jeg tror jeg kan jeg tror jeg kan " Det lil-le bit-te tog trak og trak. Det trak jule-gave-toget he-le vej-en op ad bakken. Det pu-ste-de: "Jeg tror kan jeg tror jeg kan " Al-le tog kom op ad bak-ken. Al-le børn fik jule-gaver. Al-le børn var gla-de.

4 Futte-drengene Der var engang tre små drenge, som hed Futte. Man kald-te dem Store- Futte, Mellem-Futte og Lille-Futte. En dag gik de små Futte-drenge alle tre hen ad vejen til skoven. De havde tre små kur-ve med. Så fik de øje på en hare, der sad midt på vejen. "Hvorfor sidder du her?", sagde Store- Futte. "Jeg har bræk-ket benet, så jeg kan ikke hop-pe. Jeg kan ikke komme hjem til skoven", sagde haren. "Sæt dig op i min kurv", sagde Store Futte. Haren kunne lige være i kurven. Det var kun ørerne, der stak op over kanten. Så gik Futte-drengene videre mod skoven. De fik øje på en tudse, der sad midt på vejen. "Hvorfor sidder du her?", spurgte Mellem-Futte. "Jeg har slået min fod. Jeg kan ikke hoppe. Jeg kan ikke komme hjem til skoven", sagde tudsen. "Kom op i min kurv, så skal jeg bære dig", sagde Mellem-Futte. Tudsen kunne lige være i kurven. Det var kun et af benene, der stak ud gennem et hul i bunden. Så gik Futte-drengene videre. De fik øje på en snegl, som lå stille midt på vejen. "Hvorfor ligger du her?", spurgte Lille- Futte. "Jeg har så ondt i ryggen. Jeg kan ikke krav-le ind i skoven til det hus, jeg bor i", sagde sneglen. "Kom op i min kurv", sagde Lille-Futte, og så løf-tede han sneglen op i sin kurv. Den kunne lige være der. Det var kun et af føle-hornene, der stak ud gennem et hul i kur-ven. Så gik de tre små Futte-drenge videre, og lige med ét var de kommet til "Nu kan vi godt klare os selv", sagde haren, tudsen og sneglen, og så løb de ind i skoven, uden at Futtedrengene så, hvor de blev af. Nu gik Futte-drengene ind i skoven for at plukke bær og svampe. Store-Futte fandt mange gule svampe. Han plukkede og plukkede, og snart var hele kurven fuld. Mellem-Futte fandt en hyben-busk. Han plukkede mange store, røde hyben, og snart var hele hans kurv fuld. Lille-Futte fandt mange blå-bærbuske. Han plukkede de små, dejlige, blåbær, og snart var hele kurven fuld. Kurvene var tunge. De tre Futtedrenge slæbte og slæbte. Men til sidst standsede de og satte kurvene midt på vejen. "Hvorfor står i her og kigger?", lød tre stemmer. Futte-drengene så haren, tudsen og sneglen. "Det er vi nødt til. Vi kan ikke bære vores kurve. De er alt for tunge." "Sæt kurven op på min ryg, så skal jeg bære den", sagde haren til Store- Futte. "Sæt kurven op på min ryg, så skal jeg bære den", sagde tudsen til Mellem-Futte og sneglen til Lille-Futte. Plud-se-lig vok-sede haren til en kæmpe-hare. Tudsen vok-sede til en kæmpe-tudse, og sneglen til en kæmpe-snegl. Nu kun-ne de bære bå-de kurvene og drengene på ryg-gen. Og så red Store-Futte, Mellem-Futte og Lille-Futte glade ind til lands-byen, og da de løf-tede kurvene ned, blev haren, tudsen og sneglen små igen. De løb deres vej. Men kurvene med svampe, hyben og blåbær tog drengene med hjem til mor.

5 Drengen, der ikke kunne lyve Der var engang en mand, der havde to søn-ner. Da han skul-le dø, del-te han sine ting og gav dem til sine to æld-ste sønner. Men så op-da-ge-de han, at han ik-ke havde gemt noget til sin yng-ste søn, Sven. "Kære Sven. Jeg har gi-vet dine brødre alt. Nu har jeg kun et par van-ter til dig", sagde han. "Det er fint, lille far", sagde Sven. "Van-ter er gode, når det er koldt. Dem er jeg glad for." Så døde Svens far. Sven tog sin bue, sit sværd, sin fløj-te og sine van-ter. Så sagde han far-vel til sine brød-re og gik ud i ver-den. Sven gik glad af-sted. En dag kom han til kon-gens slot. Kon-gens tje-ner var død, og en ny kun-ne søge ar-bejdet. "Det vil jeg prø-ve", sagde Sven. Han gik ind på slot-tet. "God-dag konge", sagde Sven. "God-dag Sven", sagde kon-gen. "Hvad vil du her?" "Jeg vil sø-ge ar-bej-det som kongens tje-ner. "Du har en bue", sagde kon-gen. "Kan du ram-me plet?" "Jeg kan ramme en kir-se-bær-sten i prin-ses-sens hånd." Prin-ses-sen tog en kir-se-bær-sten i sin hånd. Hun var ban-ge, men kongen sagde, hun skul-le. Sven tog buen, pi-len fløj og ramte den lil-le sten, "Jeg kan man-ge ting. Der er kun en ting, jeg ik-ke kan. Det er at ly-ve." "Du ly-ver", sagde kon-gen. "Alle kan lyve." Jeg kan ikke", sagde Sven. Kon-gen så Svens fløj-te. "Kan du spil-le?" Sven tog fløj-ten og spil-lede. Alle fugle fra ha-ven satte sig i vindu-et i-mens. Prin-ses-sen havde aldrig hørt noget så dej-ligt. "Du skal være min tje-ner", sagde kon-gen. "I nat skal du hol-de vagt uden-for min dør. Du må ikke fal-de i søvn. Så er du død-sens." Sven stod på sin post. Han stod stiv som en støt-te. Han var meget søvnig. Men han vil-le ikke sove. Til sidst kun-ne han ikke mere. Han faldt i søvn. Da det blev mor-gen, våg-ne-de Sven. Han så, at kon-gens kro-ne og kon-gens kæ-der var væk. Dø-ren til haven stod å-ben. "Å nej", sagde Sven. "Nu skal jeg dø." Han så på dø-ren. Hvis han løb væk, ville han leve, men han blev på sin post, fordi han ville for-tæl-le kon-gen alt, hvad der var sket. "God-morgen", sagde kon-gen. "Giv mig min krone." "Den er væk", sagde Sven. "Væk", råb-te kon-gen. "Giv mig mine kæ-der." "De er og-så væk", sagde Sven. "Jeg har so-vet på min post." "Å nej. Nu må jeg hals-hug-ge dig.", sagde kon-gen. "Hvor-for løb du ikke væk?" "Nej. Jeg måt-te bli-ve og for-tæl-le sand-he-den", sagde Sven. "Jeg kan ikke lyve."

6 Kon-gen og Sven gik. Prin-ses-sen så dem. "Hvor skal I hen?", sagde hun. "Sven skal hals-hug-ges. Han har sovet på sin post." Prin-ses-sen græd. Kongen så på Sven. "Du er ær-lig", sagde kon-gen. "Nu ser jeg, at du ikke kan lyve. Det var mig, der gav dig sove-drik i går. Jeg tog kro-nen, og jeg tog kæ-der-ne. Jeg åb-ne-de dø-ren, så du kunne løbe væk. Men du løb ikke, for du ville fortælle sand-heden. Nu må du få prinses-sen og mit kon-ge-ri-ge." Så var der bryl-lup på slot-tet. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Hvordan elefanten fik sin snabel Engang havde elefanten ingen snabel. Men så var der en elefant-unge, som boede i Afrika, og den var meget nys-gerrig. Den spurgte tante Struds, hvorfor dens fjer groede op-ad. Tante Struds gav den smæk. Den spurgte onkel Giraf, hvorfor dens hals var så lang. Onkel Giraf gav den smæk. Den spurgte tykke tante Flodhest, hvorfor hendes øjne var så røde. Tante Flodhest gav den smæk. Den spurgte onkel Bavian, hvorfor meloner smager sådan. Onkel Bavian gav den smæk. Elefant-ungen stillede mange spørgsmål og den fik mange smæk. Men den var sta-dig nys-gerrig. En dag kom den med et nyt spørgsmål. "Hvad spiser kro-ko-dil-len til middag?" Alle sagde "hyss!!!" med høj stemme og gav den mange smæk. Så mødte den ko-lo-ko-lo-fuglen og den sagde: "Min far har givet mig smæk, og min mor har givet mig smæk, og alle mine onkler og tanter har givet mig smæk, fordi jeg er så nys-gerrig. Men jeg vil gerne vide, hvad krokodillen spiser til middag." Ko-lo-ko-lo-fuglen sagde: "Gå hen til den store grå-grønne, grum-sede Lim-po-po-flod, så kan du få be-sked." Næste dag pak-kede elefant-ungen sin kuffert. Den skulle have mad med. Den tog 50 kilo bananer, 50 kilo sukker-rør og 17 me-loner. Så sagde den farvel. Den lille elefant gik meget langt igennem junglen. Så nåede den til den store grå-grønne, grum-sede Lim-po-po-flod. Der mødte den en stor slange. "Undskyld", sagde elefanten. "Har du set en krokodille her omkring? Og ved du hvad den spiser til middag?" Slangen gav elefant-ungen smæk med sin hale. Elefant-ungen gik videre. Den kom til floden. Den satte sig på en træstamme for at hvile sig. Men det var ikke en træ-stamme. Det var en krokodille. Den kiggede på elefantungen. "Undskyld", sagde elefanten. "Har du set en krokodille her omkring?" Krokodillen sagde: "Kom her hen lille ven. Jeg er krokodillen." Og så græd den krokodille-tårer som be-vis. "Åh fortæl mig, hvad du spiser til middag?", sagde elefanten

7 "Kom her hen lille ven, så skal jeg vise dig, hvad jeg spiser til middag", sagde krokodillen. Elefant-ungen stak sit hoved helt hen til krokodillen. Krokodillen bed fat i den lille næse. Den sagde: "Nu vil jeg have elefant-unge til middag." "Slip mig, slip mig, det gør ondt", sagde elefant-ungen. Den satte sig på halen og trak og trak. Krokodillen trak og trak. Elefantens snude blev længere og længere. Krokodillen trak og trak. Elefantungen trak og trak. Snuden blev længere og længere. Det gjorde ondt. Men til sidst slap krokodillen, og elefant-ungen satte sig bump på halen. "Av min snude", sagde elefanten. Den havde fået en æg-te snabel. Men elefanten var ked af det. "Min snude ser dum ud", sagde den. Så kom der en flue og satte sig på elefanten. Den løftede snablen og slog fluen ihjel. Elefanten rev en banan ned fra et træ med snablen og puttede den i munden. "Smart", tænkte den. Elefanten syntes, det var godt at have en snabel. Den kunne mange ting. Den kunne spise og drikke og klø sig med snablen. Da den kom hjem, sagde de alle sammen: "Nu skal du have smæk." Men elefant-ungen gav hele familien smæk med sin nye snabel. Og fra den dag fik han ikke flere smæk.

8

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Goddag-sang. Goddag, goddag, goddag alle sammen Goddag, goddag, goddag alle sammen! Farvel-sang

Goddag-sang. Goddag, goddag, goddag alle sammen Goddag, goddag, goddag alle sammen! Farvel-sang Alle vores morgensamlinger starter med at alle børn og voksne holder i hænderne og synger goddag. Når morgensamlingen er slut, holder vi igen i hænderne og synger vores farvelsang. Når hver enkelt sang

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Facitliste. PIRANA - DANSk 0

Facitliste. PIRANA - DANSk 0 Facitliste PIRANA - DANSk 0 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Dansk 0. De fleste opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Eventyret om Mille i Skraldeskoven

Eventyret om Mille i Skraldeskoven Eventyret om Mille i Skraldeskoven Teknik og miljø 2. udgave Juni 2007 Copyright Teknik & Miljø, Horsens Kommune Tekst: Annemette Hunger Tegning: Anne Dorthe Christensen Layout og Tryk: Grafisk Afd., Horsens

Læs mere

MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING. A. Rigtigt eller forkert? Sæt X ved ja eller nej. B. Sæt X over ord, der slutter med r. Er solen altid gul og blå?

MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING. A. Rigtigt eller forkert? Sæt X ved ja eller nej. B. Sæt X over ord, der slutter med r. Er solen altid gul og blå? MÅNEDSOPGAVE INDSKOLING A. Rigtigt eller forkert? Sæt X ved ja eller nej. ja nej B. Sæt X over ord, der slutter med r. Er solen altid gul og blå? Har et æsel fire ben og en hale Kan lamper tale og flyve?

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd!

Men myren må man ikke tisse på, og derfor råber jeg: La vær og stå og tis på myren, men gå hjem igen med jeres tissemyretissemænd! God morgen, sol God morgen, sol! God morgen, morgensol, som skinner ned på bellis og viol og ned på Jens og Karl, de frække fyre, der står og tisser på en tissemyre. Men myren må man ikke tisse på, og

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Anja og Ali på eventyr

Anja og Ali på eventyr 3. Kong Løvehjerte Månen var bleg, træerne kastede lange skygger, flagermusene flagrede, uglerne tudede, der lød vilde løve- og heksehyl og før de fik set sig om, var de faret vild i Troldeskoven.»HJÆLP!«De

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Afrika 1 Navn: Klasse: Dato: ELEFANT Indhold 1. Hvor kan du læse om snablen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange muskler er der i en snabel? 3. Hvad æder elefanter?

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller

Nis. skal giftes. Medvirkende: I skal bruge: Nis. Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller Et nisseskuespil for børn i indskolingen Nis skal giftes Medvirkende: Nis Tre rotter Søren Banjomus En kat Mille Gamle Nis En masse nisser Tea Teas mor Teas far En fortæller I skal bruge: To store puder

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma

Marimbas Rejse. En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Marimbas Rejse En musikalsk fortælling om pigen Marimba og hendes venskab til elefanten Ngoma Opført af: Cahit Ece (musiker) Jimmi Mhukayesango (fortæller) I hæftet finder du historien om Marimba og forslag

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3.

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1. Mombasa 3 Kapitel 2. Ørkenens fare 3 Kapitel 3. Mordet 4 Kapitel 4. Fri 4 Kapitel 5. Bjerghulen 4 Afsnit 1 4 Afsnit

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark.

Side 3.. SKIBET. historien om Noas ark. Side 3 SKIBET historien om Noas ark 1 En god mand 4 2 Skibet 6 3 Dyrene 8 4 Mad til alle 10 5 Det regner 12 6 Duen 14 7 Land 16 8 Den grønne jord 18 9 Noas bøn 20 10 Løftet 22 Side 4 En god mand Engang

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere