[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten"

Transkript

1 Flensborg Avis - torsdag den 26. marts side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev Bonn-København erklæringerne. Jubilæet markeres i dag i Berlin ved et festarrangement med deltagelse af udenrigsminister Martin Lidegaard, udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier, ministerpræsident Torsten Albig samt SSF-formand Jon Hardon Hansen og BDN-formand Hinrich Jürgensen. I 1955 afløstes Kiel-erklæringen af Bonn-København erklæringerne. De kan opfattes som en slags grundlov for det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Bekendelsen til dansk nationalitet og kultur er fri og må ikke bestrides eller efterprøves af myndighederne, står der i den tyske del af erklæringerne. Däne ist, wer will! Omvendt gælder det samme for det tyske mindretal i Danmark. Som konsekvens af erklæringerne bliver det også fastslået, at det danske og det tyske mindretal har ret til at pleje deres religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med deres respektive moderlande (folkelige foreninger), samt ret til at drive børnehaver og skoler med anerkendte eksaminer i såvel Tyskland som Danmark. Endvidere er 5 procent-spærregrænsen i den slesvig-holstenske valglov ophævet til fordel for det danske mindretals parti SSW. Bonn-København erklæringernes succes skyldes ikke mindst, at de i form og indhold appellerer til mindretallenes og staternes gode vilje. Der er ikke tale om en bilateral juridisk traktat, men erklæringerne hviler på en fælles overenskomst om at ville dialogen og samarbejdet i øjenhøjde. De åbner op for, at mindretallene integreres i den Ugens overskrifter Flowerpower [KONTAKT] Kostumerne var henlagt til flowerpower-tiden, da Aktive Kvinder bød til weekendstævne. Læs mere på KONTAKT side 2 For årige [KONTAKT] Det lille Teater Flensborg tilbyder et dukketeater-gæstespil for folk i alle aldre. Læs mere på Kontakt side x Læs mere på KONTAKT side 3 Sinti & roma [KONTAKT] Sinti og roma fik deres eget kontaktudvalg i Berlin sidst. Læs mere på KONTAKT side 4 Bonn-København erklæringerne: Folkeret, demokrati og ligestilling almene samfundspolitiske debat og udvikling. Det danske mindretal er også omfattet af internationale dokumenter, fx den europæiske konvention om menneskerettigheder, Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal samt den europæiske pagt om regionale sprog og mindretalssprog. Dokumenter, der er præget af ånden fra Bonn- København erklæringerne. Årene blev kriseår for det dansk-tyske forhold, da daværende delstatsregering (CDU-FDP) reducerede delstatens tilskud til det danske skolevæsen i Sydslesvig fra 100 til 85 pct. Et klart angreb på mindretallets ligestilling. Det affødte hidtil usete protester i Sydslesvig, fra den danske regering, Folketinget og dele af det politiske Berlin med henvisning til en krænkelse af Bonn-erklæringen. Den nye delstatsregering efter landdagsvalget 2012 bestående af SPD, de Grønne og SSW genoprettede siden ligestillingen gennem en revideret skolelov og en ændring af delstatsforfatningen. Anerkendelsen og ligestillingen af det danske mindretal, herunder sikring af SSWs ligeværdige status på den tyske politiske scene, hviler således fortsat på Bonn-København erklæringernes unikke virkekraft. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland de sidste 60 år har vist, at folkeret, demokrati og ligestilling er forudsætningerne for en fredelig sameksistens folkene imellem. Det er budskabet, som vi i dag i Berlin - Danmark, Tyskland og mindretallene - sender til Europa, ledsaget med en opfordring til løsning af Europas aktuelle mindretalspolitiske konflikter i fx Central- og Østeuropa og Vestthrakien i Nordøstgrækenland. SYDSLESVIGSK FORENING 60 JAHRE BKE/ BERLIN Festakt und Empfang [KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der dänische Ministerpräsident Hans Christian Hansen die Bonn-Kopenhagener Erklärungen. Sie bestätigen die geltenden Freiheitsrechte, besonders das freie Bekenntnis zur jeweiligen Sprache und Kultur, und die Gleichbehandlung für die etwa Angehörigen der deutschen und ca Angehörigen der dänischen Minderheit auf beiden Seiten der Grenze in Dänemark und in Schleswig-Holstein. 60 Jahre nach der Unterzeichnung hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig am heutigen Donnerstag zu einem Festakt in die Landesvertretung nach Berlin eingeladen. Erwartet werden rund 200 Gäste, unter ihnen der deutsche Außenminister Frank- Walter Steinmeier und der dänische Außenminister Martin Lidegaard. Diese Veranstaltung ist nur für geladene Gäste. Die dänische Botschaft lädt ein zum offenen Empfang - aber mit Anmeldung - ins Felleshus in Berlin am morgigen Freitag. (Archivfoto: privat) BENNETGAARD EMPFANG Alle können hingegen an der folgenden Veranstaltung teilnehmen, müssen sich aber anmelden: Zum 60. Jubiläum der Bonn-Kopenhagen Erklärungen gibt die Botschaft des Königreiches Dänemark am 27. März, Uhr einen Empfang im gemeinsamen Felleshus der nordischen Botschaften in Berlin, um diesen Meilenstein des dänisch-deutschen Minderheitenmodell gebührend zu feiern. Beim Empfang wird u.a. der dänische Generalkonsul aus Flensburg Henrik Becker-Christensen anwesend sein, der die Gäste mit einer kurzen Rede empfangen wird. Im Anschluss ist ein musikalischer Beitrag des Skoleforeningens Underholdningsorkester SKURK des Dansk Skoleforening for Sydslesvig geplant. Daraufhin lädt die Botschaft die Anwesenden noch gern auf ein Glas Wein, Salzgebäck und interessante Gespräche ein. Plads til flere ældre [KONTAKT] Rekreationshjemmet Bennetgaard i Københoved nær Rødding melder om mange tilmeldinger - men alligevel nogle ledige pladser. Alle ældre fra det danske mindretal i Sydslesvig indbydes til et 11 dages ferie- og rekreationsophold for 190 euro. Opholdet inkluderer transporten, god mad, hygge, forskellige mindre aktiviteter plus en udflugt for 20 euro ekstra. Ophold kan vælges for perioderne april, 28. april 8. maj, maj, 26. maj 5. juni, juni, 23. juni 3. juli, juli, august, august, Anmeldung erbeten unter: MP Albig hat zwei Aussenministern und geladende Gäste zum heutigen Festakt in die gemeinsame Landesvertretung Schleswig-Holsteins und Niedersachsens in Berlin eingeladen. (Archivfoto: Landesvertertung) september og september. Bennetgaard er løbende nænsomt restaureret og vedligeholdt med hyggelige stuer og seks pæne enkeltværelser og fem dobbeltværelser alle med eget bad. Også indrettet til kørestolsbrugere. Tilmelding til ophold kan ske ved henvendelse til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Waldstr./ Skovgade 45, Flensborg, telefon eller mail STØTTEFORENINGEN Alle kan støtte Bennetgaard gennem indmeldelse i Bennetgaard Støtteforening ved henvendelse til Dansk Sundhedstjeneste eller ved indbetaling af kontingent på minimum 20 euro på Sydbank, IBAN DE , BIC/SWIFT SYBK DE22. Husk navn og adresse og evt. mailadresse. Foreningen har over 200 medlemmer. Folder kan bestilles på ovenstående adresse for tilmelding til ophold. Støtteforeningen holder generalforsamlig den 25. april på Bennetgaard.

2 Flensborg Avis - torsdag den 26. marts side 2 NORDKOLLEG RENDSBORG DSH AKTIVE KVINDER Forfatter aflyser [KONTAKT] Desværre aflyses forfatterlæsningen med den danske forfatter Anna Grue i dag, 26. marts på Nordkolleg i Rendsborg. Der arbejdes på en ny dato. SSW ST. JØRGEN-MØRVIG Ekstraordinær generalforsamling om fremtiden AKTIVITETSHUSET Påskelukning [KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg er påskelukket april. Der er begrænset åbningstid april: mandag- torsdag 10-16, fredag BORGERFORENINGEN Alsang - for alle [KONTAKT] Kirsten og Erik Rettig minder om, at der fortsat er alsang - hyggelig fællessang for alle, der har lyst til at synge - den sidste tirsdag i PÅSKESALMER [KONTAKT] Tirsdag den 31. marts kl. 19 er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i SSW-distrikt St. Jørgen-Mørvig i Jens Jessen-Skolen. På den ordinære generalforsamling var det ikke muligt at vælge en bestyrelse, selv om distriktet har over 170 medlemmer. Lykkedes det ikke at finde en ny bestyrelse, bør medlemmerne tilkendegive deres mening, om distriktet eventuelt skal lægges sammen med andre distrikter i det østlige Flensborg. SSW-bystyrelsen Flensborg Vi ønsker alle en rigtig god påske. Medarbejderne måneden, altså i denne omgang den 31. marts kl i Borgerforeningen i Flensborg. Der synges efter Højskolesangbogen. For utrænede stemmer [KONTAKT] Lørdag den 28. marts kl er der mulighed for at synge og lære påskens salmer i Helligåndskirkens menighedslokaler Stuhrsallé 17. Under ledelse af Helligåndskirkens organist Stephan Krueger øves nogle af de salmer, der synges palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskesøndag. Inden hver salme er der en kort gennemgang af salmens indhold og betydning ved Jacob Ørsted. Der serveres kaffe og kage. jø Ugen der kommer 26. Historisk Samfund Sønderjylland Sydslesvigkredsen: Generalforsamling og foredrag med Nis Hardt om De nyeste arkæologiske udgravninger i og om Slesvig by i Slesvig Roklub kl. 19 SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Sangaften med Aase Pejtersen på skolen kl SSF-distrikt Holtenå: Oplæsning ved kriminalforfatteren Anne Grue i Rendsborg AFLYST 27. Lyksborg UF: Fredagsklub på skolen kl Læk UF: Generalforsamling i klubhuset kl. 20 SSF-distrikt Sild: Påskelotto i List danske kulturhus kl. 19 SSF Husum og Ejdersted amter: Vestkystkultur med La Porta Band i Bredsted Danske Skole kl. 20 SSF-distrikt St. Peter-Ording: Påskeklip i Klitskolen kl. 15 SSF-distrikt Rendsborg-Bydelstorp: Forårslotto i Ejderhuset kl. 19 SSF-distrikt Pris/Klaustorp: Forårsbingo i Christianshus SSF- og SSW-distrikt Kappel: Generalforsamlinger på Kaj Munk-Skolen kl Flensborg Bibliotek og Aktivitetshuset: Pip gok påskeplim et anderledes påskearrangement for børn og deres voksne kl SSF- og SSW-distrikt Hanved/Langbjerg: Generalforsamlinger i Langbjerg Forsamlingshus kl Slesvig Folkekor: Korprøve i Ansgar Kirke Slesvig kl Flensborg SSW-distrikt Sct. Jørgen/Mørvig: Ekstraordinær generalforsamling på Jens Jessen-Skolen kl. 19 Lyksborg Kvindeforening: Besøg på Johannsen Rum, fra ZOB kl Lyksborg menighed: Sogneaften i præstegården kl SSF-distrikt Eggebæk/Langsted: Generalforsamling i Mines Minde kl Store Vi Kvindeforening: Hygge og snak på skolen kl De danske foreninger og institutioner i Ejdersted: Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen kl SSF-distrikt Dannevirke: Vegetariske retter med Anna Grete Jessen i Dannevirkegården kl Flensborg SSF- og SSW-distrikt Engelsby: Generalforsamlinger i Margrethe Gudme-Hjemmet kl. 19 Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café ved Taruphus kl. 16 Flensborg Bibliotek: Marianne Wullf læser Tove Ditlevsen kl. 15 Oksbøl Kvindeforening: Møde i forsamlingshuset kl. 19 SSF Ejdersted: Amtsgeneralforsamling på Skipperhuset kl. 19 Slesvig Seniorklub: Sammenkomst med spisning og lille kaffetur, i Ansgarsalen kl. 12 SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl SSF: Færøsk kulturfestival - fernisering på udstillingen Færøerne 3 x 2 på Mikkelberg, Hatsted kl. 16 Valsbøl pastorat: Påskevandring i Store Vi kirke kl. 10 Valsbøl pastorat: Påskemiddag på Valsbølhus kl SSF-distrikt Svansø: Skat-turnering på Risby Danske Skole Torsdagsklubben Mårkær: Møde hos Gertrud Jochimsen kl. 15 Glade og aktive kvinder sammen med Rødkål & Sauerkraut. (Foto: privat) 30 kvinder på weekend SLESVIGHUS-BIFFEN 40 nød filmen [KONTAKT] Slesvighus-biografen kunne med filmen Kraftidioten samle godt 40 personer ved forestillingen den 19. marts. Traditionen tro bød SSF Gottorp Amts formand Franz Dittrich velkommen og gav startskuddet til det, af sekretariatets medarbejdere fremstillede, lækre ostebord. Da den værste sult var stillet, præsenterede amtsstyrelsesmedlem Petra Mohr filmen. Filmen begyndte, publikum spiste færdigt og nød et glas rød- eller hvidvin - alt imens Nils med sin sneplov, i troen på, at sønnen ikke var misbruger, ryddede godt, brutalt og grundigt op i den norske narkoverden. Den til tider lydstærke brug af smilebåndene bekræftede udsagnet om en god film med sort norsk humor. SSF Gottorp Amt/t. SSF MÅRKÆR OG OMEGN [KONTAKT] 30 medlemmer mødte op til DSH Aktive Kvinder i Sydslesvigs weekendstævne på Christianslyst 7./8. marts. Kredsstyrelsen havde tilrettelagt et flot program. Lørdag eftermiddag holdt Elsemarie Dam-Jensen fra Museum Sønderjyllands Kulturhistorie Tønder et foredrag om strikningens kulturhistorie. Festaftenens motto var flowerpowertiden, og de fleste havde igen i forvejen gjort sig tanker om en passende påklædning. Efter festmiddagen underholdt Rødkål & Sauerkraut med deres tankevækkende og morsomme program. Søndag formiddag efter morgenmotion med Birthe Hansen eller en lille gåtur i skoven i det skønneste vejr gav Vivian Johannsen et oplæg Hold liv i papiret. Her kom deltagerne selv i Udgiver: Flensborg Avis. Ansv. chefred. Jørgen Møllekær. Redaktion: Bernd Engelbrecht, Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstr. 76, Flensborg Post til Postfach 2664, Flensborg Telefon 0461/ eller Fax 0461/ Internet: Udkommer hver torsdag. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. gang med at folde papir og lave gækkebreve. Efter frokosten gik turen hjem igen. De, som ikke har været med, er gået glip af nogle dejlige timer med flot underholdning og rigtig god stemning. Der er plads til flere, når kvinderne ses igen på weekendstævnet i Karen Scheew Det talstærke publikum indfinder sig. (Foto: SSF Gottorp Amt/t.) Vakant formandspost [KONTAKT] Den 11. marts var der generalforsamling i SSF-distriktet Mårkær og omegn. Indkaldelsen var udsendt i rette tid, og dagsordnen overholdt vedtægterne, så generalforsamlingen var lovlig indkaldt. De 11 fremmødte medlemmer godkendte formandens, kassererens og revisorernes beretninger samt tildelte bestyrelsen decharge. Ved valg af formand meddelte Inge- Marie Christen, at hun af personlige grunde ikke mere stod til rådighed. Trods flere forsøg lykkedes det ikke at finde en afløser. Man enedes om, at lade formandsposten være vakant, og ville så i den kommende tid forsøge at finde en ny formand. Resten af valgene var genvalg, bortset fra en revisorpost, som skulle nybesættes. Her blev Inge-Marie Christen valgt til revisor. Hvad angår venskabsforbindelsen med Assens, blev man enige om, at man for fremtiden kun ville besøge hinanden hvert andet år. Efter en vellykket generalforsamling blev der serveret en lækker suppe. At en ikke tilmeldt gjorde sig bemærket under generalforsamlingen, var sikkert ikke tilsigtet, men da taget efter sigende ikke er i den bedste stand, har måren nok tænkt, nu skal jeg vise dem. SSF Gottorp Amt/t. Hyggelig generalforsamling, men en ny formand fandt man ikke. (Foto: SSF Gottorp Amt/t.)

3 Flensborg Avis - torsdag den 26. marts side 3 HISTORISK SAMFUND Generalforsamling og foredrag [KONTAKT] Historisk Samfund Sønderjylland - Sydslesvigkredsen indbyder til generalforsamling og foredrag torsdag den 23. april, kl. 19 i Slesvig Roklub, Louisenbad 6, Slesvig. Efter generalforsamlingen, der afholdes efter gældende vedtægter, holder inspektør, arkæolog Nis Hardt, Danevirke Museum foredrag om De nyeste arkæologiske udgravninger i og om Slesvig by. Alle er hjertelig velkomne, og vi håber SSF HUSUM & EJDERSTED AMTER Seniorer fejrede foråret [KONTAKT] Et halvt hundrede seniorer fik en festlig eftermiddag ud af det, da SSF Husum og Ejdersted amter i mandags bød til forårstræf for seniorer. Duoen Agnethe og Poul-Henning havde forberedet to gange tre kvarters syng-med-program til 60+medlemmerne, og sang med gjorde de, så godt de nu kunne. Tidligere hed arrangementet et krokusblomstringsræf, hvad man holdt op med, da der sjældent var krokus at se i slotsparken, når det fandt sted. Det var der dog i år til de, der trodsede den kølige vind og vovede sig derud. Flere fotos på ph Man kan godt komme til at smile - måske over søde ungdomsminder, når man synger om forår og hvad der nu hører til. Der var pænt fyldt op i den nederste ende af Husumhus sal. (Fotos: Peter Hansen) DET LILLE TEATER FLENSBORG på godt fremmøde. Der serveres kaffe og kage for medlemmer 4 euro og ikke-medlemmer 6 euro. Bestyrelsen I år var der blomstrende krokus i slotsparken, kunne blandt andre Inge og Marcus Thun konstatere. MINDRETALLETs GYMNASIER Enighed om karakteromregning [KONTAKT] Elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 få omregnet deres karaktergennemsnit fra gymnasieeksamen efter en justeret omregningstabel, når de søger om optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Et nyt dansk tillæg til eksamensbeviset vil formidle de to skolers eksamen. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Dansk Skoleforening for Sydslesvig er enige om at justere den omregningstabel, som elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen får omregnet deres karaktergennemsnit efter, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Det sker efter en grundig dialog mellem de to ministerier og Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Et nyt tillæg på dansk til de tyske eksamensbeviser for elever fra Duborg- Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 formidle de faglige kvalifikationer og et omregnet dansk karaktergennemsnit, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Tillægget er udarbejdet af de to skoler, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Skoleforeningen i fællesskab. UNIKKE Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen: Skolerne er unikke blandt gymnasier i Tyskland og gør en stor indsats for at forberede eleverne fra det danske mindretal til at gå i gang med en videregående uddannelse i Danmark på lige fod med studenter fra gymnasier i Danmark. Jeg er glad for, at vi efter en god dialog er blevet enige om en justeret omregning, som begge parter er tilfredse med. Ved sidste års optag overgik skolerne til for første gang til at blive omregnet på grundlag af statistik for, hvordan karaktergennemsnittene for gymnasiale eksaminer fordeler sig i hele Tyskland. Tidligere har omregningen været baseret på statistik for karaktergennemsnit fra Duborg-Skolen. GLÆDELIGT Formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig Udo Jessen: Det er særdeles glædeligt, at det danske mindretals særlige tilhørsforhold til Danmark er blevet tilgodeset i den nye omregningsprocedure. Dansk sprog og kultur er omdrejningspunktet for Skoleforeningens virke. Det er derfor utrolig vigtigt for os, at der nu er fundet en løsning, der tager højde for de faktiske forhold, der adskiller vores danske gymnasier i Sydslesvig fra den offentlige tyske skole. De to ministerier har i dialog med Skoleforeningen fået afdækket de faglige forskelle, der kan findes inden for det samme tyske regelsæt. De faglige forskelle begrunder, at man er nået til enighed om, at skolerne ikke sammenlignes med hele Tyskland i omregningssammenhænge, men derimod omregnes som en selvstændig statistik population. SIKRING Undervisningsminister Christiane Antorini: Vi ved, at rigtig mange af eleverne fra de to skoler læser videre i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi nu har fundet en løsning, som allerede dette års studenter fra skolerne kan få glæde af. Med det nye tillæg sikrer vi, at eleverne får fuld kredit for deres 13 års skolegang, og at det står klart for de videregående uddannelsesinstitutioner, hvilken uddannelse eleven har med sig. TILBAGEVIRKENDE Direktør i Dansk Skoleforening for Sydslesvig Anders Molt Ipsen: Det nye tillæg til elevernes eksamensbevis kommer til at lette overgangen for de sydslesvigske studenter, der ønsker at studere i Danmark. Det er glædeligt, at vores afgangselever nu bliver udstyret med et uddybende bilag, der gør rede for de sydslesvigske studenters særlige situation. Og vi er glade for, at den nye ordning også vil omfatte sidste års studenter. FAKTA Eleverne fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen modtager fra sommeren 2015 i tillæg til deres tyske eksamensbevis: Et indstik på dansk til skolernes tyske eksamensbevis, som formidler den enkelte elevs kvalifikationer ved optag på en videregående uddannelse i Danmark Af indstikket fremgår et omregnet karaktergennemsnit og omregnede enkeltkarakterer for den enkelte elev. Karaktergennemsnittet udregnes på baggrund af en omregningstabel, der bygger på de to skoler som en selvstændig statistisk population. Den skolebaserede omregningstabel gælder alle ansøgere fra de to skoler, som søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark fra sommeren En omregning baseret på elevernes resultater betyder, at omregningstabellen vil ændre sig, hvis den statistiske fordeling af elevernes resultater ændrer sig. Omregningen følger de samme principper for omregningerne, som gælder for øvrige udenlandske adgangsgivende eksaminer. Når udenlandske eksamensgennemsnit omregnes, anvendes en sammenligning af den statistiske fordeling af karaktergennemsnit for hhv. den danske og den udenlandske gymnasiale eksamen. Derved sikres, at to lige gode eksamensresultater stilles ens efter omregning. Gæstespil for de årige [KONTAKT] Med Becketts Slutspil byder Det Lille Teater Flensborg i skolernes påskeferie på underholdning for hele familien, små som store: dukketeater-forestillingen Sigurd Dragedræber med Sønderjysk Figurteater for alle mellem 4 og 100 år lørdag den 11. april kl. 16. Forestillingen er Figurteatrets egen pixi-udgave af den nordiske Sigurds Saga og Richard Wagners Siegfried. En rigtig vikingehistorie om hævn og drab, magi og bedrag, en drage og en guldskat. Sigurd af Vølsungeslægten er allerede som barn besat af tanken om at hævne sin far Sigmund, som døende på slagmarken får sin gravide hustru Hjørdis til at gemme sværdet Gram, som Odin under slaget fik til at springe i to stykker. Smeden Regin, som er bror til dragen Fafner både hjælper og prøver at snyde Sigurd. Billetter fås via , sdu.de eller ved indgangen. Fra forestillingen Sigurd Dragedræber : Sigurd møder dragen Fafner. (Foto: Sønderjysk Figurteater)

4 Flensborg Avis - torsdag den 26. marts side 4 BØRNEBIBLIOTEKERNE Pip gok påskeplim [KONTAKT] I anledning af påsken laves kreative påskeharer, trilleæg og firkantede æg på børnebibliotekerne i Sydslesvig, både på Flensborg bibliotek, Husum bibliotek og det nye bibliotek i Slesvig, Bismarksgade 18A, alle tre steder med den dygtige og kreative lærer Vivian Johansen. Vær forberedt på lidt ægge-sjov, noget kreativt, en påskesang, en æggeskattejagt og på at bruge jeres fantasi, og holde øjnene åbne og kigge efter hønse-spor på gulve og vægge. Og måske møder du den skøre påskekylling med de mærkelige ben. Flensborg bibliotek byder lørdag den 28. marts kl hjertelig velkommen til hyggelig påskesjov med Vivian Johansen og Jesper og Julie fra Aktivitetshuset. Der klippes og klistres og SdU leges kreativt og anderledes med påskeharer og æg. På Husum bibliotek møder børn og voksne op mandag den 30. marts kl for at deltage i påskesjov. Og på Slesvig bibliotek er der påskeløjer tirsdag den 31. marts kl Alle tre steder laves kreative påskeharer af genbrugsting, bløde påskefår og flotte kort med påskelam. I Flensborg laves påskeløjerne i samarbejde med Aktivitetetshuset. Mød også børnebibliotekarerne Inge- Marie, Helle, Susanna og Karl alt efter, hvor du deltager. De styrer æggetrilleriet og æggeskattejagten. Serveringen de tre steder står på solæg til de voksne, æggemadder med firkantede æg til børn, rugbrød og karse samt kaffe/the og saft. Familieweekend for alle [KONTAKT] SdUs dans- og musikudvalget inviterer til familieweekend på Christianslyst maj med tilmelding senest 8. april. Her får deltagerne en weekend med dans og musik, leg og aktivitet, skovtur, masser af hygge og god mad. Foruden dans og musik har arrangøren forberedt forskellige lege, kreative aktiviteter og en skovtur. Hvis vejret tillader det, kan der bades i den opvarmede svømmepøl og spilles bold på de forskellige baner. Alt efter om man kommer alene eller med familien kan man få værelser med 1, 2, 4 eller 6 senge med eget bad og toilet. Enkelt- og dobbeltværelser skal betales ekstra. Hele weekenden er inklusive fuld forplejning med morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og middag. Der bliver serveret natmad til de voksne. Igen i år kan man allerede komme fredag til en hyggeaften med grillmad, overnatning og morgenmad lørdag. Yderligere informationer - også om priser: Elke Christesen, Tilmelding på dk/ senest den 8. april. Kun én person kan tilmeldes ad gangen ikke hele familien. Der skal ikke betales online. Har man brug for det, kan SdU-kontoret, Christel Bonde, hjælpe. IMMATERIELLES KULTURERBE SINTI & ROMA Beratender Ausschuss konstituiert [KONTAKT] Am 18. März wurde der Beratende Ausschuss für Fragen der deutschen Sinti und Roma in Berlin konstituiert. Die erste Sitzung wurde eröffnet von Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der in seinen einleitenden Worten unterstrich, wie wichtig es sei für alle vier anerkannte Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland, einen Beratenden Ausschuss zu haben. Weiterhin bezeichnete er es als Aufgabe der Politik, der seit Beginn der Pegida-Demonstrationen deutlich gesunkenen Hemmschwelle für Antiziganismus, aber ebenso auch für alle anderen Formen von Fremdenfeindlichkeit in aller Deutlichkeit entgegenzutreten. Romani Rose begrüßte für den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma den Ausschuss und bestätigte de Maizières Befund eines massiven Antiziganismus in Deutschland. Hier müsse auch das Parlament ein Zeichen setzen und einen von allen Fraktionen getragenen Entschließungsantrag für eine Expertenkommission zum Antiziganismus einbringen. Alle Untersuchungen der letzten Jahre hätten das hohe Ausmaß von Rassismus gegenüber Sinti und Roma in Deutschland bestätigt, so Rose. KONTAKT Die Beratenden Ausschüsse für Fragen der dänischen Minderheit, des sorbischen Volkes, für die friesische Volksgruppe, für die niederdeutsche Sprachgruppe und nun für die deutschen Sinti und Roma sichern den Minderheiten den Kontakt zur Bundesregierung, dem Deutschen Bundestag wie auch den Landesregierungen. Hartmut Koschyk (MdB), Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, hat sich seit seinem Amtsantritt im Januar 2014 konsequent für die Einrichtung eines solchen Gremiums auch für die deutschen Sinti und Roma eingesetzt. MINDERHEITENRAT Der Vorsitzende des Minderheitenrates Karl-Peter Schramm unterstrich die Bedeutung des Gremiums: Ich freue mich, dass es gelungen ist, den Beratenden Ausschuss für Fragen der deutschen Sinti und Roma zu konstituieren. Aus eigener Erfahrung aus Sicht des Beratenden Ausschusses für Fragen der friesischen Volksgruppe weiß ich, wie wichtig und notwendig ein solches Gremium ist. Der regelmäßige Kontakt und Austausch zum Bund gemeinsam mit den Ländern ist dringend erforderlich und unterstützt die Arbeit für die Zukunft der autochthonen Minderheiten in Deutschland. Ich wünsche dem neuen Beratenden Ausschuss viel Erfolg und hoffe, dass alle Akteure des Bundes wie auch der Länder gemeinsam mit den Minderheitenvertretern sich aktiv für die Fragen der deutschen Sinti und Roma einsetzen werden. SINTI & ROMA Die deutschen Sinti und Roma waren durch Delegationen des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie der Sinti-Allianz vertreten, die durch ihre jeweiligen Vorsitzenden Romani Rose und Manja Schuecker-Weiss angeführt wurden. Eine große Beteiligung von Vertretern des Bundestages und der Am Tischende u.a.: Innenminister de Maiziere und Beauftragter Koschyk. (Foto: Minderheitensekretariat) Bundesländer bezeugte die Solidarität der deutschen politischen Öffentlichkeit mit dieser seit Jahrhunderten in Deutschland ansässigen Minderheit, die in letzter Zeit wieder verstärkt schlimmen Anfeindungen ausgesetzt ist. Auf der Tagesordnung standen neben dem Wunsch nach der Gründung eines Expertenkomitees zum Antiziganismus beim Deutschen Bundestag, der Schutz und die Erhaltung der Grabstätten von Sinti und Roma als Familiengedächtnisstätten wie auch der Verbot rassistisch diskriminierender Wahlkampfpraktiken. jw Gruppenfoto der Projektträger mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. (Foto: Deutsche Unesco- Kommission/ Christoph Löffler) Auszeichnung der ersten 27 Träger [KONTAKT] Mitte März wurden die Träger der ersten 27 Traditionen und Wissensformen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes ausgezeichnet, darunter auch das Biikebrennen der Nordfriesen, die gesellschaftlichen Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben wie auch das Niederdeutsche Theater. Eine entsprechende Urkunde erhielten die Vertreter der Initiativen und Vereine von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz und sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth und der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters. Das immaterielle Kulturerbe muss in den Köpfen und Herzen fortbestehen, um erhalten zu bleiben, sagte Grütters in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin. Ohne Menschen, die Traditionen leben, geht es nicht und ohne gesellschaftliche Wertschätzung für diejenigen, die Traditionen leben, werden es immer weniger. Das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes sorgt für Wertschätzung, indem es uns bewusst macht, dass unser Reichtum nicht allein in unserem Wohlstand begründet liegt, sondern auch in der Vielfalt unserer Kultur. 150 TEILNEHMER Mehr als 150 Teilnehmer Trägergruppen, Experten und Interessierte folgten der Einladung der Deutschen Unesco-Kommission in Partnerschaft mit dem Deutschen Kulturrat und dem Deutschen Städtetag. Seit 2003 entwickelt sich das Unesco- Übereinkommen zu einer Plattform für den Erhalt von gelebten Traditionen und Wissensformen. Das bundesweite Verzeichnis soll die Vielfalt an kulturellen Ausdrucksformen abbilden von Festen über Künste bis zu Naturwissen und Organisationsformen in und aus Deutschland. Die ersten Einträge zeigen eindrucksvoll, was für Schätze unsere Alltagskultur zu bieten hat, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth. Die jetzt ausgezeichneten Traditionen stehen für die Kreativität der Menschen in den Regionen und sind Ausdruck ihres sozialen Zusammenhalts. MINDERHEITEN Wir freuen uns sehr, dass unter den 27 Trägern des immateriellen Kulturerbes auch zwei der vier autochthonen nationalen Minderheiten Deutschlands vertreten sind. Wir sehen es als Chance viele Menschen in und außerhalb Deutschlands zu erreichen, gegenseitig voneinander zu profitieren und zu lernen. Wir verstehen uns ebenfalls als Multiplikatoren der kulturellen Vielfalt und hoffen, dass diese Auszeichnung das Bewusstsein für Respekt, Anerkennung und Wertschätzung fördert. Dafür wollen wir uns einsetzen, so die Leiterin des Minderheitensekretariats der vier anerkannten nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschland Judith Walde, welche ebenfalls an der Auszeichnung teilnahm. HINTERGRUND Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Wichtig ist, dass die Tradition oder der Brauch bereits über Generationen betrieben werden und in ihrer Ausübung auch in Zukunft gesichert sind. In Deutschland gibt es jetzt erstmalig ein nationales Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Es soll in den kommenden Jahren weiter wachsen und ein Spiegelbild der regional verankerten lebendigen Kulturtraditionen sein. Deutschland nahm zunächst 27 Traditionen in sein bundesweites Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes auf und erfüllt damit erstmals das entsprechende Unesco-Übereinkommen. Seit 2003 unterstützt die Unesco den Schutz, die Dokumentation und den Erhalt von Kulturformen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Mehr als 350 Bräuche, Darstellungskünste, Handwerkstechniken und Naturwissen aus aller Welt stehen derzeit auf den drei Unesco-Listen, darunter der Tango aus Argentinien und Uruguay, die traditionelle chinesische Medizin und die italienische Geigenbaukunst. Bis heute sind 161 Staaten der Unesco-Konvention zum immateriellen Kulturerbe beigetreten. Deutschland ist seit 2013 Vertragsstaat.

5 Flensborg Avis - torsdag den 26. marts side SEPTEMBER Med Egernførde SSF til Lolland, Falster og Møn [KONTAKT] SSF Egernførde tager til Lolland Falster og Møn torsdag den 24. september fra Medborgerhuset og er hjemme igen søndag den 27. september. Vi har plads til 41, så tilmeld dig nu. Vi skal overnatte på Hotel Falster, hvor vi får morgenmad og aftensmad. Der er planlagt ture til Nakskov, Maribo og Nykøbing. Desuden en dagstur til Møn, med et spænende program og en dagstur Falster rundt. Vi slutter af med en tur forbi Knuthenborg Safari, inden vi sejler hjem via Rødby-Puttgarden. Turen koster 319 euro per SSFmedlem i dobbeltværelse, enkeltværelse koster 75 euro ekstra. Ikke-medlemmer betaler 75 euro mere for turen. Knuthenborg-Safari kan bookes til for 27 euro. Ønsker man ikke at tage på safari, er søndagen til fri disposition. Bindende tilmelding til Fred Witt, eller senest 15. august - men gerne før. Ved tilmelding betales et depositum på 150 euro. Restbeløbet betales senest den 15. august på konto IBAN: DE i Union-Bank Slesvig. Ved afbud erstattes depositum ikke, men det er muligt at tegne en Reiserücktrittsversicherung til 15 euro. Turen gennemføres kun, hvis der er minimum 35 tilmeldte. Bestyrelsen DIALOGFORUMNORDEN FORDERT: Zentrale Stellung für Kultur und Sprache in deutsch-dänischer Zusammenarbeit [KONTAKT] Das DialogForumNorden fordert von der schleswig-holsteinischen Landesregierung, den Handlungsfeldern Kultur und Sprache in ihrem Rahmenplan deutsch-dänische Zusammenarbeit eine zentrale Stellung einzuräumen. Dieser Plan zur Intensivierung der Zusammenarbeit beider Länder ist zu begrüßen, so Renate Schnack als Sprecherin des DialogForumNorden. Der Plan dürfe sich jedoch nicht allein auf das Handlungsfeld Wirtschaft beschränken. Die Landesregierung hatte im vergangenen November einen Plan vorgelegt, mit dem sie ihre Zusammenarbeit mit Dänemark intensivieren will. Der Plan war vor einem Monat auch LILLIs LYTTESALON [KONTAKT] Den mangeårige, tidligere kulturkonsulent hos SSF, Marianne Wullf står for oplæsningen onsdag den 1. april kl. 15 på Flensborg Bibliotek i Nørregade/ Norderstrasse 59. Temaet i Lillis lyttesalon er i denne sæson de bedste barndomsskildringer. Grundlage einer deutsch-dänischen Ministerkonferenz in Sonderburg, bei der die wirtschaftlichen Möglichkeiten, der grenzüberschreitende Arbeitsmarkt, die Zusammenarbeit bei gewerblichen Ausbildungen sowie die Problematik unterschiedlicher Steuersysteme im Mittelpunkt standen. Das reicht nach Ansicht des Dialog- ForumNorden nicht, um die vorhandenen Barrieren abzubauen. Hinzu kommen müssen Sprachkenntnisse und das Verständnis der jeweils anderen Kultur. Das zeigt das Beispiel der deutschen und dänischen Minderheit, die mit ihren Sprach- und Kulturkenntnisse entscheidend zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Og Tove Ditlevsen, som døde i 1976, har om nogen kunnet skildre barnets følelser. Bedst kendt blev hun for romanen Barndommens Gade fra 30ernes Vesterbro, filmatiseret 10 år efter forfatterens død. Men også i sine noveller formår hun Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren beigetragen haben. Im DialogForumNorden (DFN) haben sich die vier Minderheiten und Volksgruppen in Schleswig-Holstein und im deutsch-dänischen Grenzland zusammengeschlossen sowie mit Institutionen, Organisationen und Politikern, die sich mit Minderheitenthemen befassen. Ihr Ziel ist es, sich gegenseitig zu informieren und bei Bedarf gemeinsam Position zu beziehen. Die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der jeweiligen EinzeIorganisation oder Institution bleibt dabei gewahrt. Die Geschäftsführung des Dialog- ForumNorden obliegt Dr. Rainer Pelka von der Akademie Sankelmark. Marianne Wullf læser Tove Ditlevsen med få virkemidler at skildre barnets angst og higen efter kærlighed. Marianne Wullf læser bl.a. novellen Æggesnaps, som også kan sige noget til vore dages publikum. Der er gratis adgang; kaffe og kage kan købes. FRA DET HØJE NORD TIL DET SYDSLESVIGSKE IDYL Slesvigs nye præst Bo Nicolaisen [KONTAKT] Nu må han vist passe på, hviskedes da Slesvigs nye præst forcerede den smalle, stejle trappe til prædikestolen ved indvielsesgudtjenesten i Gottorp slotkirke for nylig. Sådanne situationer kender jeg, svarede han beroligende ved en senere samtale. Jeg nød udsynet deroppe fra. Anledningen, stemningen, den store menighed, de mange børn og unge, mine kollegaer, venner, min familie. Det var en festlig, betagende begyndelse. Allerede julegudtjenesten i Paulskirken i december var så opmuntrende og skøn med dejlig sang og de mange børn og unge, fortæller Bo Nicolaisen til KONTAKT. STRAKS HJEMME To personligheder mødtes, mens forandringer som den store menighedsfusion stod på: Frederiksbergs præst Ulrich Terp og Slesvigs præst på deltid, Bo Nicolaisen, som også virker som ungdomspræst i Sydslesvig. Begge udstråler overenstemmelse og harmoni. Ved siden af deres krævende, ansvarsfulde arbejde har de også samme fritidsinteresser, jagt og fiskeri. Efter pastor Hans Parmanns pensionering tiltrådte pastor Morten Mortensen. Da han gik på pension sørgede pastor Paul Møller for kirkelig betjening i Ansgar og Nybjernt frem til september i fjor. Alle årene prægedes menighedsarbejdet af aktivitet og gode sammenkomster. Ansgarkompleksen fik nye impulser og blev sat i stand. Børnehaven flyttede derfra, Sundhedstjenesten og biblioteket flyttede ind; bygningen blev et levende arbejds- og mødested i Slesvigs centrum, hvor også den nye præst, modtaget med åbne arme, hurtigt fandt sig til rette. Hans muntre smil, livlige øjne og tiltalende væsen kombineret med traditionelle synspunkter, men også modtagelighed for tidens ånd; hans store kærlighed til børn og unge, mærkes og sætter spor. Jeg følte mig straks hjemme i Slesvig, fortæller Bo. Da jeg besøgte byen første gang og sad nede ved Slien en stund, erkendte jeg det med det samme. Foråret er på vej. Også i den nyanlagte have i baggården. Den nye nabo til Margrethegården blev hurtigt en kær gæst ved fødselsdags- og andre kaffesammenkomster dér. Opmærksomt og lidt drilsk bemæørkede han omgående de manglende blade på Margrethes yndlingsblomster, der ellers byder velkommen på muren ved indkørslen til ældreboligerne. De er blevet reddet omsorgsfuldt af beboer Hermann Andersen, og efter sigende skal de snart op på muren igen. NORGEs FORTRYLLELSE Han har længe været præst oppe i Norge, hørte man og udviklede en blomstrende fantasi om høje bjerge, mægtige elge, lækre fisk og vide skove. Sådan er virkeligheden altså også. Det fortalte Bo om og viste lysbilleder til, da over 40 interesserede sidst kom sammen for at høre om syv års virke blandt dejlige mennesker i et fantastisk landskab. Hele mandens liv er præget af spontane beslutninger og instinktiv handlen. Bo Nicolaisen er født i Gårslev, hvor hans store familie stadig har hjemme. Men der var også ophold i Gråsten og medfølgende kendskab til grænselandet. Troen og overbevisningen om Guds almægtighed bestemte hans stabile væsen - men også hans eventyrlyst. Som ung arbejdede han som tjener og køkkenchef. Så læste han idéhistorie i Tromsø, senere filosofi. Norge var alle årene hans ønskemål. Beslutningen om at læse til teolog skete spontant, og studiet gennemførtes i Århus, men med hensigt om at vende tilbage til Norge. Da biskop Tore Jorgensen fra Bodø aviserede et omfattende præstekald på Vega-øerne i det høje nord, var han så heldig at blive ansat, uden at kende stedet; et overvældende område med 6500 øer og beboere. Næsten hver ø er stor nok, til at en ko kan græsse på den og et par får. Mange huse er forslidte. UDVIKLINGEN VENDTE Folkelivet var for nedadgående igennem årtier, men udviklingen vendte især omkring Vega, der er på størrelse med det halve Bornholm. Den fik kulturarv-status og blomstrede op. Området blev et vældig populært ferieområde netop i de 7 år, da Bo havde til opgave at aktivere kirkelivet, som trængte til nye impulser. Der er høje fjelde på 800 meter, dybe fjorde og skove, herlige strande, et åbent landskab med masser af naturen. Der er 65 registrerede elge, der plejer at komme tæt på. Man kan møde elge med 20-takket gevir. De bærer radiosender, halsbånd og numre. Iøvrigt straffes det med kroner, hvis et nummer forfalskes. Vega har alene 130 km vej, der skal ryddes for sne. Der er masser af broer og små fjorde, hvor kajakken er et vigtigt transportmiddel. Denne lille paradisø, langt ude i havet, hvor Golfstrømmen vender, har et mildt klima trods placeringen i polarcirklens skygge. Dog oplevede Bo en gevaldig storm med hurtigruten ved første besøg og en rystende flyvetur med et lille propelfly ved en senere lejlighed. Det blev interessante og spændende år som præst. Han var med fra barnedåb til bryllup og ledsagede bedemanden. Og fortæller: Der kom mere liv i folk, og ikke mindst ungdommen gjorde en indsats. For mig gjaldt det om at gøre kirken til folkets kirke. Jeg skulle forvente et snit på 8-12 kirkegængere til gudtjeneste, men med Guds hjælp havde vi til sidste et gennemsnit på 70. Da jeg skulle flytte, fik jeg bare at vide, at jeg var kendt for at sige, at der er en tid til alt. Det har jeg vist også sagt ved alle de 200 begravelser, jeg har haft. Nu virker han i Slesvig - og Sydslesvig, medbringende ånden fra Vega. Rette mand på rette sted, som der ble3v sagt ved et hyggeligt samvær sidst. Johanna Bo Nicolaisen og Bella i Vega; han ny præst i Slesvig/ Sydslesvig, hun en finsk laphund på 7 år, p.t. hos familien på Vejleegnen. (Foto: Privat). Der er liv over foredrag med Bo Nicolaisen. (Foto: Bernd Bossemeier)

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Tag til brainstorm-møde

Tag til brainstorm-møde Flensborg Avis - torsdag den 6. august 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening Ugens overskrifter Action [KONTAKT] Sommer, ferie, agurketid... Store del af det danske mindretal er taget på ferie. Og

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel

Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Henrik Becker-Christensen Tale ved FUEV Kongres 2014 Fra mod hinanden til med hinanden - den dansk-tyske mindretalsmodel Mine damer og herrer. Kære kongresdeltagere. Jeg skal overbringe jer en hilsen fra

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Avis - torsdag den 3. september 2015 - side 1 Ugens overskrifter MINDRETALLETS MINISTER PÅ TILTRÆDELSE Folder [KONTAKT] Lokalarkivet i Frederiksstad har udgivet en folder, som også mindretallet er med

Læs mere

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts Flensborg Avis - torsdag den 19. marts 2015 - side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE)

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

En lille julehistorie 2013.

En lille julehistorie 2013. En lille julehistorie 2013. Panikken er langsomt ved at brede sig blandt dem der har tænkt sig at sende én eller flere til næste års Hamborg marathon. Har vi julegaverene på plads, er juletræet købt, hvor

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester

Et nyt kirkeblad. Gudstjenester Forside: Frederiksstad og Husum danske menigheder Kirkeblad nr.1 juni-august 2015 En ny Ånd For mange står kirken som noget lidt gammeldags. Beroligende, siger nogle. Kedeligt, siger nogle andre. Jeg kan

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts

2.d Studietur Berlin mandag d. 9 marts - Fredag d. 13 marts Studietur Berlin mandag d. 9 - Fredag d. 13 Mandag d. 9 Afrejse fra Horsens Gymnasium Kl. 08.00 Forventet ankomst i Berlin kl. 15.00 Indkvartering på værelser Tirsdag d. 10 Onsdag d. 11 9-11 Besøg i bydelen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 12. februar 2015 - side 1 UGENs OVERSKRIFTER SPIL DANSK Fastelavn [KONTAKT] Fastelavnsfester alle vegne (foto: Flensborg Bibliotek); også i arrangements-oversigten Ugen der

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Forældrebrev 15. marts 2013

Forældrebrev 15. marts 2013 Forældrebrev 15. marts 2013 1. Forårskoncert Tak for et godt fremmøde til vores forårskoncert i tirsdags Mit indtryk var at både børn og forældre hyggede sig og var glade for børnenes optræden både gennem

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE DANSK på ASKOV 9.- 22. august 2015 ASKOV HØJSKOLE er en af de ældste danske højskoler og kan i 2015 markere sit 150 års jubilæum som en stor grundtvigsk

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere