Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup 18. december FSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og kontraktoversigt, DNV-Gødstrup 18. december 2014 - FSB"

Transkript

1 DP 1A modning og byggepladsanstilling Hovedentreprise 1600 m byggepladsvej m2 asfaltareal m2 grusareal Arkil A/S, Barslund A/S, Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S, Jakobsen & Blindkilde A/S, MT Højgaard A/S Gustav H. Christensen A/S Sep DP 1B DP 2 Faciliteter for ca personer E01 Pavillonfaciliteter E02 Mandskabsfaciliteter pladsesns i 4 E03 Logistik Fælles Faciliteter entrepriser E04 Renovation Hovedforsyninger, Køleledninger Hovedentreprise 2,5 km ringledning for køling E01: BM industri, Loxam, Ramirent, Scandi Byg A/S JYTAS A/S E02: ABC Pavilloner A/S, Ajos, JYTAS A/S, Loxam Ramirent E03: Udbud Juni - September Construction Site Management ApS FM Bygningsdrift Ramirent E04: HCS,Ramirent, Stena Recycling Marius Pedersen A/S Maj Eurocon ApS, KAMCO A/S Gustav H. Christensen A/S Aug DP 3 Pælefundering og kælder. Storentreprise lbm. spilde- og regnledning lbm. drænledninger 5000 stk pæle og 150 lbm. spuns lbm. fundamentsbjælker m2 betondæk og m2 dækele m2 kælderydervægge Arkil A/S, C. C. Contractor A/S, Jorton A/S, MT Højgaard A/S, Per Aarsleff A/S MJ Eriksson A/S Feb

2 1 DP 4 og DP 7 E01 Nord DP 4 og DP 7 E02 Syd Råhus og Badekabiner Råhus og Badekabiner, storentrepriser. storentreprise m2 råhus over terræn. Entreprisen består i hovedtræk af: - Betonarbejder. In-situ betonarbejder, m2 etagedæk, 100 lbm. søjler, lbm. bjælker og m2 vægge. - Betonelementleverence og montage. Beton- og letbetonelementer, m2 etagedæk, lbm søjler, lbm. bjælker og m2 vægge. - Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 450 m2 tagdæk og facader. - Leverence af 241 præ-fab badekabiner. - Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger. C. C. Contractor A/S EMR Murer & Entreprenør A/S Jakobsen & Blindkilde A/S Jørgen Friis Poulsen A/S MT Højgaard A/S NCC Construction Feb m2 råhus over terræn. Entreprisen består i hovedtræk af: - Betonarbejder. In-situ betonarbejder, m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, lbm. bjælker og m2 vægge. - Betonelementleverence og montage. Beton- og letbetonelementer, m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, lbm. bjælker og m2 vægge. - Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, m2 tagdæk og facader. -Leverence af 81 præ-fab badekabiner. -Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger. Genudbud Medio 2015

3 DP 5 Terræn og landskab storentreprise - Jordarbejder og betonarbejder - El-arbejder, terrænbelysning og pumpeforsyning - Belægningsarbejder, stier, pladser, veje og parkering - Gartnerarbejder - Terrænkomplettering 2015/2016 Medio DP 6 Klimaskærm, tæt hus. storentreprise m² samlet facadeopbygning og lukningsarbejder. - Murerarbejder af udv. facader ca m² - Facadearbejder i form af glas-alu facader samt karruseldøre i glas-alu ca. 400 m² - Lette facadeelementer som præfab. glas-alu facader i sengetårne ca m² - Lette ydervægselemm tekniketage ca m² - Lette ydervægselem. ambulancehal ca. 300 m² - Tagpaparb. ovenlys og fald-sikring ca m² - Døre og vinduer i basen af murværk, runde bygninger samt rulleporte. Ståldøre i ambulancehallen i alt ca m² - Udvendige lamellofter i aluminium med isolering, stålskelet, m.m. ca. 600 m² - Balkoner/altaner og komplettering udført som pladebeklædning i aluminium på stålkonstruktion. Stålværn og terrasse belægning i alt ca m² - Lev. og montage af præ-fabrikerede facader og altaner. C. C. Contractor A/S Eiler Thomsen Alufacader Jakobsen & Blindkilde A/S Genudbud Ultimo 2015

4 DP 8 E01 Thorax / Abdominal Aptering storentreprise m2 bruttoetageareal - Gipssystemvægge - Murerarbejder, indvendig - Malerarbejder - Gulvbelægningsarbejder - Lofter - Indvendige døre og glaspartier - Indvendige beklædninger - Glassystemvægge - Stålarbejder, komplettering Hustømrerne A/S MT Højgaard A/S Nem Byg ApS STB Byg A/S Udbud Medio m2 bruttoetageareal - El-installationer omfattende føringsveje, hovedledninger med tilslutning til kanalskinneanlæg, tavler, lyd- og brandlukninger, lys- og kraftinstallationer, montering og tilslutning af bygherreleverancer, sikkerhedsbelysning, lynaflederanlæg samt potentialudligningsanlæg. DP 8 E02 Thorax / Abdominal storentreprise. - VVS-installationer omfattende afløbsinstallationer, installationer for brugsvand og behandlet vand, installationer for varme, installationer for køling, komplette ventilationssystemer og aggregater, ventilatorer, bygningstekniske gennemføringer, teknisk isolering og brandisolering af VVS- og ventilationsinstallationer, specialinstallationer for overtryksventilation af flugtvejstrapper, specialinstallationer for vertryksventilation af elevatorer og installationer for røgventilation. Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Caverion A/S EL:CON A/S Instalaciones Inabensa, S.A Uggerly Installation A/S Wicotec Kirkebjerg A/S Udbud Medio 2015

5 1 DP 9 E01 DP 9 E02 Foyer/ billeddiagnostik/ OP/Familie Aptering Foyer/ billeddiagnostik/o P/Familie Storentreprise Storentreprise m2 bruttoetageareal - Gipssystemvægge - Murerarbejder, indvendig - Malerarbejder - Gulvbelægningsarbejder - Lofter - Indvendige døre og glaspartier - Indvendige beklædninger - Glassystemvægge - Stålarbejder, komplettering m2 bruttoetageareal - El-installationer omfattende føringsveje, hovedledninger med tilslutning til kanalskinneanlæg, tavler, lyd- og brandlukninger, lys- og kraftinstallationer, montering og tilslutning af bygherreleverancer, sikkerhedsbelysning, lynaflederanlæg samt potentialudligningsanlæg. - VVS-installationer omfattende afløbsinstallationer, installationer for brugsvand og behandlet vand, installationer for varme, installationer for køling, komplette ventilationssystemer og aggregater, ventilatorer, bygningstekniske gennemføringer, teknisk isolering og brandisolering af VVS- og ventilationsinstallationer, specialinstallationer for overtryksventilation af flugtvejstrapper, specialinstallationer for vertryksventilation af elevatorer og installationer for røgventilation. Hustømrerne A/S MT Højgaard A/S Nem Byg ApS STB Byg A/S Thomas Andersen A/S Udbud Medio 2015 Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Caverion A/S EL:CON A/S Instalaciones Inabensa, S.A Uggerly Installation A/S Wicotec Kirkebjerg A/S Udbud Ultimo 2015

6 DP 10 E01 Akut/Lab/ Intensiv Aptering Storentreprise m2 bruttoetageareal - Gipssystemvægge - Murerarbejder, indvendig - Malerarbejder - Gulvbelægningsarbejder - Lofter - Indvendige døre og glaspartier - Indvendige beklædninger - Glassystemvægge - Stålarbejder, komplettering Hustømrerne A/S MT Højgaard A/S Nem Byg ApS STB Byg A/S Udbud Medio m2 bruttoetageareal - El-installationer omfattende føringsveje, hovedledninger med tilslutning til kanalskinneanlæg, tavler, lyd- og brandlukninger, lys- og kraftinstallationer, montering og tilslutning af bygherreleverancer, sikkerhedsbelysning, lynaflederanlæg samt potentialudligningsanlæg. DP 10 E02 Akut/Lab/ Intensiv Storentreprise - VVS-installationer omfattende afløbsinstallationer, installationer for brugsvand og behandlet vand, installationer for varme, installationer for køling, komplette ventilationssystemer og aggregater, ventilatorer, bygningstekniske gennemføringer, teknisk isolering og brandisolering af VVS- og ventilationsinstallationer, specialinstallationer for overtryksventilation af flugtvejstrapper, specialinstallationer for vertryksventilation af elevatorer og installationer for røgventilation. Bravida Danmark A/S Brøndum A/S Caverion A/S EL:CON A/S Instalaciones Inabensa, S.A Uggerly Installation A/S Wicotec Kirkebjerg A/S Udbud Ultimo 2015

7 1, 2,3 DP 11 E01 DP11-E02 Special Sprinkling Special Trykluft, vacuum, medicinske gasser og ilt. Fagentrerprise Fagentreprise 1: m² bruttoetageareal somatik 2: m² bruttoetageareal psykiatri 3: m² bruttoetageareal somatik Fagentreprisen dækker sprinkling i hele 1 samt rammeaftale for etablering af sprinkling i 2 og 3, som funktionsudbud. Entreprisen for 1 består i hovedtræk af fuldsprinkling af samtlige arealer ekskl. serverrum, operationsstuer, scannerrum og flugtvejstrapper. Sprinkleranlægget etableres som et vandtågesystem, i henhold til DBI retningslinier og Etablering af ny komplet systemcentral fra indføring af sprinklerstik til central, og samtlige alarmventiler og flowswitch : m² bruttoetageareal somatik 2: m² bruttoetageareal psykiatri 3: m² bruttoetageareal somatik Fagentreprisen dækker trykluft, vakuum, medicinske gasser og ilt i hele 1 samt rammeaftale for etablering af trykluft, vakuum, medicinske gasser og ilt i 3. Entreprisen for 1 består i hovedtræk af flaskecentraler for ilt, produktionsanlæg for medicinsk trykluft og vakuum, installationer for medicinsk oxygen, medicinsk luft, instrumentluft, medicinsk vakuum, kuldioxid og AGS, alle nødforsyningsenheder, nødafspærringsbokse, sektionsvise afspærringsenheder, udtag for alle installationer samt forsyning heraf

8 1, 2,3 DP11-E03 DP11-E04 Special Bygningsautomation. IT-netværk Fagentrerprise 1: m² bruttoetageareal somatik 2: m² bruttoetageareal psykiatri 3: m² bruttoetageareal somatik Bygningsautomation i hele 1 samt rammeaftale for etablering af bygningsautomation i 2 og 3, som funktionsudbud. Består i hovedtræk af komplet BMS, CTS og IBI-anlæg for styring og overvågning af alle tekniske anlæg, herunder VVS-, køleog ventilationsanlæg, overvågning af diverse teknisk og medicoteknisk udstyr, overvågning af el-produktionsog ordelingsanlæg, elevatorer og øvrige logistisk udstyr, rumstyringer for lys, varme, ventilation og persienner. Endvidere tilslutning til alarm- og overvågningsanlæg. Etablering af komplet overvågningscentral for ovenstående anlæg. 2014/15 Medio 2015 Fagentrerprise IT-netværk (el-arbejder) DP11-E05 Special Brandsikring. Fagentrerprise 1: m² bruttoetageareal somatik 2: m² bruttoetageareal psykiatri 3: m² bruttoetageareal somatik Anlæg for brandsikring i hele 1 samt rammeaftale for etablering af brandsikring i 2 og 3, som funktionsudbud. Komplet ABA- og ABDL-anlæg, tonevarsling i administrative- og kælderområder, og talevarslingsanlæg i enkelte områder (Foyer og kantine) samt aktivering af personalevarsling i områder med patienter. ARS-anlæg i 2 IT-centraler og tavlerum for generatoranlæg. Etablering af komplet managementsystem for alle sikringsanlæg

9 1, 2,3 1, 2,3 Person- og Fagentreprise, DP11-E06 bygningssikring funktionsudbud Person- og bygningssikring Patientkald, akutkald og Fagentreprise, DP11-E07 overfaldsalarm funktionsudbud DP11-E08 DP11-E09 Special Elevatorer. Fagentrerprise 1: m² bruttoetageareal somatik 2: m² bruttoetageareal psykiatri 3: m² bruttoetageareal somatik Elevatorer i hele 1 samt rammeaftale for etablering af elevatorer i 2 og 3, som funktionsudbud. Entreprisen for 1 består dels af sengeelevatorer (almindelige og bariatriske), i alt 19 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 3500 kg og med hastigheder op til 1,6 m/s, og dels af personelevatorer, i alt 16 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 1150 kg og med hastigheder op til 2,0 m/s. Sengeelevatorer skal være forberedt for AGV-transport. 3 personelevatorer skal være udført som brandmandselevator. Etablering af komplet managementsystem for alle elevatorer ,3 1 1,2,3 DP11-E10 DP11-E11 DP11-E12 DP11-E13 DP11-E14 DP11-E15 Sengestue paneler Ur-anlæg DAS- og SINEanlæg Fagentreprise - leverance Sengestuepaneler 2015/2016 Fagentrerprise Ur-anlæg (el-arbejder) 2016 Fagentrerprise DAS- og SINE-anlæg 2015/2016 Frekvensplan Kompressorkølean læg Fagentreprise Kompressorkøleanlæg 2015/2016 Grundvands køling Fagentreprise Grundvandskøling 2015/2016

10 DP11-E16 DP11-E17 DP11-E18 UPS-anlæg Fagentreprise UPS-anlæg (el-arbejder) 2015/2016 1,2, , 2,3 DP11-E19 Generatoranlæg Fagentreprise Genratoranlæg (el-arbejder) 2015/2016 DP11-E20 DP11-E21 DP11-E22 DP11-E23 DP11-E24 P-system Fagentreprise P-system 2016 DP11-E25 DP11-E26 Solceller Fagentreprise Solceller (el-arbejder) 2016 DP11-E27 Speciallys Fagentreprise Speciallys (el-arbejder) 2016 DP11-E28 DP11-E29 DP11-E30 DP11-E31 DP11-E32 DP11-E33 DP11-E34 DP11-E35 EMC-Koncept Konsulentydelse Kliniske rum og birum Fagentreprise Fast inventar 2016 Administrative rum og velfærdsrum Fagentreprise Fast inventar 2016 Laboratorier og apotek Fagentreprise Fast inventar 2016 Decentrale køkkener Fagentreprise Fast inventar DP11-E36 Café og kantine Fagentreprise Fast inventar 2016

11 1, 2,3 1 DP11-E37 Garderober Fagentreprise Fast inventar 2016 DP11-E38 DP11-E39 DP11-E40 DP11-E41 Indvendig mørklægning og indbliksafskærmning Fagentreprise DP11-E42 Hårde hvidevarer Fagentreprise Fast inventar 2016 DP11-E43 Patientløftere Fagentreprise Fast inventar 2016

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Opslag om Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber - prækvalifikation Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 260 København K DK-København: Færdiggørelse af bygninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Regnskabsanalysen 2014

Regnskabsanalysen 2014 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske byggesektor Sektorbeskrivelse: Byggeri (ikke håndværk): Bygge- og anlægsvirksomhed [segmentering: størrelse] Fakta om dataudtrækket 45.511 virksomheder

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning

BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus Universitet, Bygning 1513 Sag. nr.: 36555-02 Renovering og ombygning 1 C. F. Møller, Europaplads 2, 8000 Århus C, Tlf: 8730 5300, Fax: 8730 5399 Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører, Åboulevarden 70, 8000 Århus C Tlf.: 8612 2611 Fax: 8612 4116 BYGNINGSSTYRELSEN 507901 Aarhus

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3

Læs mere

BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj 2013. Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup

BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj 2013. Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup 17. maj 2013 BK VIKING Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE Bygherre: Totalentreprenør: Brydeklubben Viking Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup ATcon a/s Ringstedgade 147, 4700

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk

Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk Olaf Bruun Jørgensen Fagchef, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Tel.: 88 27 33 02, e-mail: obj@esbensen.dk Energirenovering betaler sig 28. maj 2015 Esbensen Rådgivende ingeniører, grundlagt i 1947 ~

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Christian 8.s vej 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-017177-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere