Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data"

Transkript

1 Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde af, at PCen sælges. Vi har organiseret denne vejledning sådan, at De altid kan finde de nødvendige informationer inddelt efter emner i indholdsfortegnelsen. Bagerst i denne vejledning findes en stikordsfortegnelse (Indeks). For at komme hurtigt i gang med brugen af PC'en, anbefales det at læse afsnittet Driftssikkerhed (side 3 ff.) og Tilslutning (side 11 ff.). Vi anbefaler, at de øvrige afsnit gennemgås for at få detaljerede informationer og anvisninger vedr. brugen af PC'en. Formålet med denne Betjeningsvejledning er at forklare betjeningen af PC'en i et let forståeligt sprog. Til betjening af programmer og styresystemet kan De altid gøre brug af de omfattende hjælpefunktioner, som programmerne byder på vha. et tastetryk eller museklik (for det meste F1). Denne hjælp ydes under anvendelse af styresystemet Microsoft Windows eller kørsel af et program. I Windows Vista hjælper funktionen Velkomst Dem med at lære styresystemet og PC en at kende. På side 42 findes en liste over øvrige relevante informationskilder. Vores målgruppe Denne vejledning henvender sig til førstegangs- såvel som avancerede brugere. Trods det at PC'en kan anvendes professionelt, er den konciperet til anvendelse i en privat husholdning. De mangfoldige anvendelsesmuligheder står til rådighed for hele familien. Personlige data Noter Deres ejeroplysninger: Seriennummer... Købsdato... Salgssted... På PC'ens bagside finder De deres PC's serienummer. Det er en god idé også at notere det i Deres garantipapirer.

2 Kvalitet Ved udvalget af komponenter har vi lagt vægt på høj funktionalitet, enkel håndtering, sikkerhed og stabilitet. Pga. et velafbalanceret hard- og softwarekoncept kan vi præsentere Dem for en fremtidssikker PC, som vil være Dem til glæde som arbejdsredskab og i fritiden. Vi takker Dem for Deres tillid til vores produkter og er glade for at byde Dem velkommen som ny kunde. Copyright 2008, 03/12/08 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Copyright indehaves af fa. Medion. Varemærker: MS-DOS og Windows er fa. Microsoft s registrerede varemærker Pentium er fa. Intel s registrerede varemærke. Andre varemærker er de respektive ejeres ejendom. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. ii

3 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 1 Driftssikkerhed... 3 Sikring af data... 4 Tilslutning & ibrugtagning... 5 Leveringsomfang... 7 Placering af PC'en... 8 Placering... 8 Omgivelsestemperatur... 8 Ergonomi... 9 Tilslutning Tilslutning af kabelforbindelser Åbne og lukke frontblænde Tilslutning af IEEE-1394 (FireWire) enheder Tilslutning af netværk (LAN) Tilslutning af audioudgang / højttalere PC med Surround-funktion Tilslutning af HDMI-apparat Tilslutning af monitor Tilslutning af audioindgang / optagekilde Tilslutning af USB-apparater Tilslutning af PS/2-apparater Tilslutning af hovedtelefoner Tilslutning af mikrofon S-ATA-tilslutning Fjernelse af S-ATA-enheder Tilslutning af netstrøm Ibrugtagning Trin1: Tænde Netafbryder Hovedafbryder Trin 2: Opstartsprocedure Trin 3 : Afslutning At arbejde med PC en Mus Tastatur Tastaturets hældningsvinkel Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl Harddisken Vigtigste kataloger Tilslutning af en ekstern harddisk Det optiske drev Således lader De en disk Afspilning / læsning af disk iii

4 Sådan tages en disk ud CD-Rom-/DVD-drev som bootdrev Regionale afspilningsinformationer ved DVD Brænder Kortlæseren Grafiksystem Tilpas udseende og lyde Lydkortet IEEE 1394 (FireWire) Anvendelsesmuligheder for IEEE Tekniske specifikationer USB-stik Netværksdrift Hvad er et netværk? Afhjælpning af netværksproblemer Software Bliv fortrolig med Windows Vista Windows Vista - Hurtigstart-håndbog Windows Vista - Hjælp og support Windows Vista - Velkomst Windows Vista Brugerkontokontrol Installation af software Sådan installeres softwaren: Afinstallation af software Aktivering af Windows Produktaktivering på Deres PC BIOS Setup Udførelse af Bios Setup BullGuard Internet Security Nyttige vink Hjælp til betjeningen Systemindstillinger og informationer Service og førstehjælp Data- og systemsikkerhed Sikkerhedskopiering Vedligeholdelsesprogrammer Systemgendannelse Afhjælpning af fejl Windows Update Windows Update informationer om datasikkerhed Genetablering af leveringstilstanden Begrænsninger for genetableringen Udførelse af nulstilling Hyppige spørgsmål Service Førstehjælp ved hardwareproblemer Lokalisering af årsagen Fejl og mulige årsager iv

5 Har De brug for yderligere assistance? Driverunderstøttelse Transport Rensning og pleje Returnering og genanvendelse Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af batterier Opgradering/ændring og reparation Informationer for serviceteknikeren Informationer vedr. laserstråling: Tillæg Normkonformitet Elektromagnetisk forligelighed Elektrisk sikkerhed Ergonomi Lydudvikling Indeks v

6

7 Kapitel 1 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhed Tilslutning Emne Side Driftssikkerhed...3 Sikring af data...4 Betjening Tillæg Hjælp

8 2 Sikkerhedsanvisninger

9 Driftssikkerhed Det anbefales at læse dette kapitel opmærksomt igennem og at følge alle de anførte tips. På denne måde garanteres en sikker drift og et langt produktliv for Deres PC. Børn må ikke lege med elektriske apparater uden opsyn. De kan ikke altid forudse mulige farer. Lad ikke børn lege med plastikposer, da dette kan medføre risiko for kvælning. PC'ens kabinet må aldrig åbnes! Ved åbnet kabinet er der livsfare pga. elektrisk stød. Brug aldrig computeren med kabinettet åbent. CDRW-/DVDRW-drev er apparaturer i laserklasse 1, såfremt de anvendes i et lukket PC-kabinet. Drevenes afskærmning må ikke fjernes, fordi usynlig laserstråling ellers kan nå ud i omgivelserne. Man må aldrig kigge ind i laserstrålen, heller ikke med optiske instrumenter. Der må ikke indføres genstande i PC'ens indre gennem de forskellige sprækker og åbninger. Dette kan under omstændigheder føre til en elektrisk kortslutning, et elektrisk slag eller ild, hvilket vil resultere i, at Deres PC bliver beskadiget. PC'ens sprækker og åbninger tjener til ventilation. Disse åbniger må ikke dækkes til, fordi maskinen ellers kunne blive overophedet. Ved opstillingen af PC en bør man overholde en mindste afstand på 20 cm til alle sider. PC en bør hhv. slukkes med det samme eller slet ikke tændes, og De bør henvende Dem til kundetjenesten, hvis netkabler eller stik er smeltet eller beskadiget. Sørg for, at defekte netkabler/netdele udskiftes med nye, originale dele. Disse må under ingen omstændigheder repareres.... kabinettet på PC en er beskadiget, eller hvis der er trængt væske ind i kabinettet. I så fald skal PC'en efterses hos forhandler eller servicecenter. I modsat tilfælde kan PC en muligvis ikke fungere sikkert, og man kan komme i livsfare pga. elektrisk slag! Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Driftssikkerhed 3

10 Sikring af data Obs. Hver gang data opdateres, anbefales det at tage sikkerhedskopier af alle data på det eksternt lagringsmedie. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data og evt. følgevirkninger, som måtte opstå i forbindelse hermed. 4 Sikkerhedsanvisninger

11 Tilslutning Betjening Tillæg Hjælp Sikkerhed Kapitel 2 Tilslutning & ibrugtagning Emne Side Leveringsomfang...7 Placering af PC en...8 Tilslutning...11 Ibrugtagning...20

12 6 Tilslutning & ibrugtagning

13 Leveringsomfang De bedes kontrollere, om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 dage efter købet, hvis den ikke er komplet, og husk ubetinget at angive serienummeret i denne forbindelse. Med den købte PC har De modtaget følgende komponenter: PC og tilslutningskabel PS/2 tastatur USB mus OEM version af operativsystemet Application- / Support-Disc Dokumentation Sikkerhed Tilslutning Betjening Tillæg Hjælp Leveringsomfang 7

14 Placering af PC'en For nemt at kunne betjene PC'en er det vigtigt, at den er rigtigt placeret. Placering Deres PC og samtlige tilsluttede apparater bør ikke komme i nærheden af fugt. Støv, varme og direkte solstråling bør undgås. I modsat tilfælde kan det føre til driftsforstyrrelser eller beskadigelse af PC'en. Samtlige komponenter bør placeres på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at PC'en vælter. PC en er ikke egnet til brug på skærmarbejdspladser i henhold til 2 i Skærmarbejdspladsforordningen. Omgivelsestemperatur PC'en kan benyttes ved en omgivelsestemperatur fra +10 C til +35 C og ved en relativ luftfugtighed fra 30% - 70% (ikke kondenserende). I slukket tilstand kan PC'en opbevares ved -20 C bis 50 C. Ved tordenvejr trækkes netstikket og især antenneledningen ud (hvis en sådan er installeret). For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der beskytter Deres PC en mod beskadigelser pga. spændingstoppe eller lynnedslag gennem el-nettet. I forbindelse med transport af PC en anbefales det at vente med at tage PC en i brug, indtil den har opnået samme temperatur som omgivelserne. Ved store udsving i temperatur eller fugtighed kan der dannes kondens i den PC en, hvilket kan medføre kortslutning. 8 Tilslutning & ibrugtagning

15 Ergonomi Sikkerhed Obs. For at skåne Deres øjne bør De undgå blænding, spejlinger og for stærke kontraster mellem lys og mørke. Betjening Tilslutning Opstilling med synsretningen bort fra vinduet er forkert, fordi de lyse vinduer derved spejles i skærmen. Opstilling med synsretning mod vinduet er også forkert, da kontrasten mellem den mørke skærm og dagslyset kan medføre tilpasningsvanskeligheder og problemer med øjnene. Parallel synsretning bør også anvendes i forhold til kunstige belysningskilder. Det betyder, at stort set de samme kriterier og årsager er gældende ved oplysning af arbejdsrummet med kunstigt lys. Hvis det ikke er muligt, at opstille skærmen som beskrevet, kan de følgende tiltag være til hjælp: Drejning, sænkning eller vipning af skærmen; montering af lameller eller lodrette stores foran vinduerne; opstilling af spanske vægge eller ændring af belysningsindretningen. Hjælp Tillæg Obs. Under skærmarbejdet bør De holde regelmæssige pauser for at forebygge spændinger og træthed. Lang tids stillesiddende arbejde uden at skifte kropsstilling kan være ubekvemt. For at minimere risikoen for fysiske problemer eller skader er det vigtigt at indtage en korrekt stilling. Placering af PC'en 9

16 Alment - Man bør hyppigt forandre sin stilling (ca. hver minutter) og holde hyppige pauser for at undgå træthed. Ryg - Når man sidder på arbejdspladsen, bør ryggen støttes v.h.a. arbejdsstolens ryglæn, som bør være lodret eller hælde let bagud. Ben - Lårene bør holdes vandret eller hældende lidt nedad. Underbenene bør danne en vinkel på ca. 90 grader med lårene. Fødderne bør hvile fladt på gulvet. Anvend en fodstøtte om nødvendigt, men sørg først for at siddehøjden er indstillet korrekt. Arme - Armene og albuerne bør være afspændte og løse. Albuerne bør ligge tæt ved kroppen. Hold underarmene og hænderne tilnærmelsesvist parallelle med gulvet. Håndleddene - Ved arbejde med tastaturet, musen eller trackball'en bør håndleddene være så udstrakte som muligt, og deres vinkel bør ikke overskride 10. Hoved - Hovedet bør holdes oprejst eller hældende kun en smule fremad. Man bør ikke arbejde med fordrejet hoved eller overkrop. håndpålægningsflade: 5-10 cm kiggeafstand: cm benfrihed (lodret): 65 cm (mind.) benfrihed (vandret): 60 cm (mind.) øverste skærmlinje i øjenhøjde eller lidt lavere. 10 Tilslutning & ibrugtagning

17 Tilslutning Til bedre orientering kan De klappe venstre omslagsside med tegningerne op, hvor De kan se positionerne af de beskrevne tilslutninger. Information De anførte apparater er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringen! Samtlige oplistede tilslutninger er ekstraudstyr og findes ikke nødvendigvis i Deres version af PC en. Tilslutning af kabelforbindelser De følgende informationer bør iagttages for en korrekt tilslutning af Deres PC: Kablerne skal lægges sådan, at ingen kan komme til at træde på dem eller falde over dem. Der må ikke sættes genstande oven på kablerne, fordi de ellers kan blive beskadiget. Tilslut kun perifere enheder som tastatur, mus, monitor osv., mens PC'en er slukket. I modsat fald er der risiko for at beskadige PC'en. Nogle enheder kan dog tilsluttes, mens PC'en er tændt. Det gælder oftest for enheder som tilsluttes via USB-stik. Følg under alle omstændigheder sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen for de pågældende enheder. Der skal være mindst en meters afstand til højtfrekvente og magnetiske forstyrrelseskilder (tv-apparat, højttalerbokse, mobiltelefon, DECT-Telefon osv.) for at undgå driftsforstyrrelser og datatab. De bør ligeledes iagttage, at kun afskærmede kabler (max. 3 m.) må anvendes i forbindelse med denne PC. Til printeren må der kun bruges dobbelt afskærmede kabler. De vedlagte kabler bør ikke erstattes med andre. Benyt udelukkende de medleverede kabler, da disse er grundigt afprøvet i vores laborer. Også periferiudstyret bør kun tilsluttes ved hjælp af de vedlagte kabler. Kontrollér, at tilslutningskabler er forbundet med de tilhørende perifere enheder for at undgå tabstråling. Tag de kabler ud af PC'en, som ikke skal bruges. Der må kun være tilsluttet enheder til PC'en, som overholder gældende sikkerhedsnormer, dvs. EN60950 vedr. Sikkerhedskrav til informationsteknisk udstyr eller enheder, som opfylder kravene i EN60065 Sikkerhedskrav til audioog videoudstyr og andre elektroniske apparater. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Tilslutning 11

18 I de første timer, hvor apparatet anvendes, kan der forekomme en karakteristisk, men helt ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe lugtdannelsen anbefales det at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen af produktet har vi sikret, at de gældende grænseværdier nøje overholdes. Obs. De behøver kun at tilslutte de komponenter, som De benytter sammen med Deres PC. Hvis De ikke har det beskrevne apparat, kan De springe punktet over og om nødvendigt gennemføre det senere. Åbne og lukke frontblænde Position i klappeteksten: D Nogle indgange findes bag frontblænde. Det giver den store fordel, at det er hurtigt og nemt at udføre de tilslutninger, der bruges ofte, uden at skulle vende PC'en. Samtidig beskytter frontblænden PC'ens indgange. 12 Tilslutning & ibrugtagning

19 Tilslutning af IEEE-1394 (FireWire) enheder Position i klappeteksten: F Bemærk! Tilslut Deres IEEE 1394-apparater efter PC'ens første opsætning, så De undgår unødig forvirring ved installeringen. Apparaterne kan i reglen tilsluttes, mens PC'en er i drift. Læs periferiapparatets betjeningsvejledning. PC'ens spændingsudgange til IEEE 1394 er beskyttet med en sikring (Limited Power Source iflg. EN60950). Den forhindrer, at periferiapparater, som er forbundet med de pågældende tilslutninger, bliver beskadiget ved en teknisk fejl i PC'en. Obs. Alt efter periferienheden kan der anvendes forskellige kabler (6-polet, 4-polet). Kontrollér, hvilke kabler, der skal anvendes i det aktuelle tilfælde. Obs. Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på stikket. Det er vigtigt, at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed 1. Slut IEEE 1394-kablet til IEEE 1394-porten på pc'en. Bemærk Tilslutningerne på forsiden kan ikke anvendes samtidigt. Tillæg Tilslutning 13

20 Tilslutning af netværk (LAN) Position i klappeteksten: G Via netværkstilslutningen kan PC en forberedes til netværksdrift. Normalt er netværkskablet forsynet med to RJ45-stik, således at det er lige meget, hvilken indgang stikkene sættes i. 1. Forbind den ene ende af kablet til PC en. 2. Den anden ende sættes i hhv. en anden PC eller Hub/Switch. Nærmere oplysninger findes i afsnittet Netværksdrift side 40 ff. Tilslutning af audioudgang / højttalere Position i klappeteksten: H Her tilsluttes aktivbokse eller et audiokabel til brug for optagelser. Se i betjeningsvejledningen for stereo-anlægget, hvilken indgang der skal anvendes hertil (normalt Line In eller Aux). 1. Tilslut idet kablet med 3,5 mm Stereo-jackstik, som sættes i den grønne bøsning front out på PC ens bagside. PC med Surround-funktion Position i klappeteksten: H Hvis PC'en er forsynet med Surround-funktion: 1. Tilslut idet kablet med 3,5 mm Stereo-jackstik, som sættes i den grønne bøsning ((( med betegnelse ))). 2. Tilslutningen RS OUT forbindes med de bagerste satellitbokse. 3. Tilslut herefter en centerhøjttaler eller en subwoofer i stikket CS OUT. 4. Til tilslutningen SS OUT tilsluttes yderligere højttalere til det bagerste område. En digital audioudgang (SPDIF) kan forbindes med et optisk kabel. Position i klappeteksten: K 1. Sæt det optiske kabel i bøsningen på position K. 2. Tilslut kablets anden ende til et audioapparat med en tilsvarende digital indgang. 14 Tilslutning & ibrugtagning

21 Tilslutning af HDMI-apparat Position i klappeteksten: I HDMI er forkortelsen for High Definition Multimedia Interface, som er et interface til fuld digital overførsel af audio- og videodata. 1. Tilslut et TV, en monitor eller en projektør til denne forbindelse, hvis disse modtagerapparater har en tilsvarende tilslutning. Tilslutning af monitor Position i klappeteksten: I, J Computeren er udstyret med en VGA, DVI og HDMI indgang. Obs. Hvis Deres monitor har flere indgange (f.eks. VGA og DVI), bør der kun tilsluttes ét datakabel ad gangen, for at undgå problemer med datastyringen. Obs. Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på stikket. Det er vigtigt, at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. 1. Skærmens datakabel forbindes med den blå kontakt på grafikkortet (position i klappeteksten: J). Fjern den hvide beskyttelsesring (hvis en sådan findes) fra monitorstikket. 2. Skruen på monitorkablet trækkes derefter fast med håndkraft. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Obs. Systemet er forkonfigureret til en skærmopløsning på 1024 x 768 billedpunkter (pixels) og en opdateringshastighed (refresh rate) på 60 Hz. Det bør kontrolleres, om monitoren, der skal tilsluttes, kan fungere med disse foruddefinerede værdier. Se efter i monitorens betjeningsvejledning. Tilslutning 15

22 Skærmopløsningen ændres via Kontrolpanel Tilpas udseende og lyde. Programmet kan startes på følgende måde: Højre museklik på Windows-arbejdspladsen (Desktop) og venstre museklik på Personlige indstillinger eller Via Start Kontrolpanel Tilpas udseende og lyde ved dobbeltklik med venstre musetast. Tilslutning af audioindgang / optagekilde Position i klappeteksten: L Denne tilslutning optager et forbindelseskabel til feed fra eksterne (analog) audiokilder (f.eks. stereoanlæg, synthesizer). 1. Forbindelseskablet sættes med 3,5 mm stereostikket i den lyseblå kontakt. Der kan også tilsluttes et stereo Cinch-kabel (Line Out). Tilslutning af USB-apparater Position i klappeteksten: M Bemærk! Tilslut Deres USB-apparater efter PC'ens første opsætning, så De undgår unødig forvirring ved installeringen. Apparaterne kan i reglen tilsluttes, mens PC'en er i drift. Læs periferiapparatets betjeningsvejledning. PC'ens spændingsudgange til USB er beskyttet med en sikring (Limited Power Source iflg. EN60950). Den forhindrer, at periferiapparater, som er forbundet med de pågældende tilslutninger, bliver beskadiget ved en teknisk fejl i PC'en. Almindeligvis findes der flere tilslutningskontakter til valgfri anvendelse. Obs. Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på stikket. Det er vigtigt, at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. 1. Tilslut apparaterne (printer, scanner, kamera etc.) til den tilsvarende bøsning. Obs. Tilslut så vidt muligt enheden i den indgang, som den er installeret i. Ellers får De et nyt ID, og det bliver nødvendigt med en geninstallering af driverne. 16 Tilslutning & ibrugtagning

23 Tilslutning af PS/2-apparater Position i klappeteksten: N Hvis De tilslutter en USB-mus eller et USB-tastatur, kan dette trin springes over. 1. Muskablet forbindes med den grønne PS/2-tilslutning. 2. Tastaturet tilsluttet til den blå PS/2-tislutning. Tilslutning af hovedtelefoner Position i klappeteksten: Q Her tilsluttes hoved-/øretelefonerne. 1. Kablet med 3,5 mm stereo-jackstikket sættes i den grønne bøsning på PC ens forside (position Q). Forsigtig! Sikkerhed Tilslutning Betjening Anvendelse af hovedtelefoner med stor lydstyrke kan medføre varige høreskader. Stil lydstyrken på laveste værdi før afspilning. Start afspilningen, og øg langsomt lydstyrken til et acceptabelt niveau. Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Hjælp Tilslutning af mikrofon Position i klappeteksten: R 1. Til den lyserøde kontakt R tilsluttes en mikrofon med et 3,5 mm monostik. 2. Mikrofonen positioneres sådan, at den ikke peger direkte mod højttalerboksene. Derved forhindrer De akkustiske feedbacks, som viser sig ved høje hyletoner. Tillæg Tilslutning 17

24 S-ATA-tilslutning Position i klappeteksten: S e-sata står for external Serial ATA og er en tilslutning for eksterne harddiske. Overførselshastigheden via en e-sata-tilslutning er højere end ved de almindelige standarder for eksterne USB-harddiske. Obs. Om nødvendigt fjernes den hvide beskyttelsesring på stikket. Det er vigtigt, at stikket og kontakten passer præcist sammen. Pga. sin asymmetriske form passer stikket kun til én position i kontakten. 1. Stik kablet i e-sata-porten på PC'ens forside. Fjernelse af S-ATA-enheder 1. Før De fjerner en S-ATA-enhed fra Deres computer, skal De klikke på ikonet Fjern hardware på proceslinien og derefter på den enhed, der skal fjernes. 18 Tilslutning & ibrugtagning

25 Tilslutning af netstrøm Position i klappeteksten: O Til sidst forbindes PC en og monitoren med elnettet. 1. Sæt netkablet i stikkontakten, og forbind det med PC ens netkabeltilslutning (O). Følgende sikkerhedsregler skal overholdes: Bemærk! Selv om netstrømmen er afbrudt, spændingsforsynes dele af apparatet. For helt at afbryde strømforsyningen til PC'en eller for at fuldstændigt at afbryde spændingen, skal netstikket tages ud kontakten. Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af PC'en og være nem at komme til. PC'en bør kun tilsluttes stikkontakter til husets elforsyning. Kun vedlagte nettilslutningskabel må anvendes. For yderligere sikkerhedshensyn anbefales en overspændingsbeskyttelse, der beskytter Deres PC mod beskadigelser pga. spændingstoppe eller lynnedslag gennem el-nettet. Hvis De anvender et forlængelseskabel, skal De lægge mærke til, at det svarer til VDE-kravene. Spørg i givet tilfælde deres el-installatør. Standard PC-netdelen er forsynet med en afbryder, som kan anvendes til at tænde og slukke for PC'en. Hvis afbryderen står på OFF (0), bruger PC'en ingen strøm. De bør ikke starte Deres PC endnu! De bør først læse i det følgende kapitel, hvad der skal tages hensyn til ved første start. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Tilslutning 19

26 Ibrugtagning PC'en er allerede komplet installeret ved leveringen. De behøver ikke at indlæse nogen af de medleverede CD'er. Ved nogle programmer (f.eks. telefon-cd'er eller leksika) er det dog nødvendigt at lægge den tilsvarende CD/DVD i drevet for at aflæse de lagrede data. Softwaren vil i givet tilfælde opfordre til det. Når alle forbindelser er etableret og samtlige nødvendige forbindelser skruet fast, kan De til sidst tænde PC'en. Trin1: Tænde 1. Tænd for monitoren. Netafbryder Position i klappeteksten: O 2. Tryk på netkontakten og indstil den i stilling I. (Hvis afbryderen indstilles på 0, afbrydes strømtilførslen.) Hovedafbryder Position i klappeteksten: E 3. Tryk én gang på hovedafbryderen for at tænde PC'en. I Windows kontrolpanel (energisparefunktion) kan hovedafbryderens funktion programmeres (se online hjælpeprogram). Generelt afbrydes PC'en, når hovedafbryderen holdes nede i mere end 4 sekunder. Bemærk! Hvis operativsystemet ikke afsluttes korrekt (ved hjælp af Luk computeren), er der risiko for tab af data. 20 Tilslutning & ibrugtagning

27 Trin 2: Opstartsprocedure PC'en starter og udfører opstartproceduren: Obs. Der må hverken befinde sig en diskette i floppydrevet eller en boot-cd (f.eks. Windows -CD'en) i CD-ROM-drevet, fordi styresystemet ellers ikke bliver ladet fra harddisken. Derefter bliver styresystemet ladet fra harddisken. Ladeprocessen varer lidt længere ved første start. Først når samtlige nødvendige data er registreret, er styresystemet fuldstændigt etableret. Indlæsning af operativsystemet er færdigt, når der vises velkomstskærmbillede. Følg anvisningerne på skærmen. De enkelte dialogbokse forklarer, hvilke indstillinger, der skal udføres. I forbindelse med opstartsproceduren vises følgende skærm-billeder og dialogbokse. Licenskontrakt De bedes læse licenskontrakten nøje igennem. Herved får De vigtige juridiske informationer om anvendelsen af Deres softwareprodukt. For at se hele teksten skal De trække nedad i rulleboksen, til De har nået slutningen på dokumentet. De accepterer kontrakten ved at klikke på optionsfeltet "Jeg accepterer kontrakten". Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Tillæg Ibrugtagning 21

28 Trin 3 : Afslutning Efter tilslutningen kommer Windows brugerfladen frem på skærmen. Denne kan ændres, således at skærmbilledet på Deres PC evt. kan se anderledes ud. Der vil dog altid være mulighed for grundlæggende betjening. Start-knappen Klik én gang med musetasten på knappen for at kalde startmenuen frem. Alle programmer Her er der adgang til alle de programmer, der er installeret på PC'en. Også her er det muligt at redigere oversigten ved at klikke på højre musetast. Programlinien Her vises de hyppigst anvendte programmer, som operativsystemet selv finder frem til. Ved at klikke på et program med højre musetast kan De selv bestemme, hvilke programmer der skal vises, og hvilke der evt. skal fjernes fra listen. Selv om et program fjernes fra programlisten, bliver programmet ikke slettet. Lukning af PC en PC en lukkes ved at klikke på denne styreflade med venstre musetast og vælge Luk computeren. Proceslinien Her får De informationer og statusmeddelelser fra styresystemet og de kørende programmer. Ikoner på Skrivebordet Ikoner er henvisninger, hvorfra man kan starte de pågældende programmer. Applikationen startes ved et dobbeltklik (to korte tryk efter hinanden på venstre musetast) på symbolet. Skrivebordet indtager næsten hele skærmen og tjener som gemmeflade for poster eller andre henvisninger, som De ønsker hurtig adgang til. Tilmeldt bruger Her vises den tilmeldte bruger. Billedet kan ændres ved at klikke på det. Kontrolpanel Dette er PC ens styrecentral. Her kan den konfigureres efter ønske. De bør dog først læse i Hjælp og support, hvilke konsekvenser eventuelle ændringer vil få. 22 Tilslutning & ibrugtagning

29 Sikkerhed Tilslutning Betjening Hjælp Tillæg Ibrugtagning 23

30 24 Tilslutning & ibrugtagning

31 Kapitel 3 At arbejde med PC en Sikkerhed Tilslutning Emne Side Mus...27 Tastaturet...28 Harddisken...29 Optisk drev...32 Kortlæseren...35 Grafiksystem...36 Lydkortet...37 IEEE 1394 (Fire Wire)...38 USB-stik...39 Netværksdrift...40 Software...42 Nyttige vink...50 Betjening Hjælp Tillæg

32 26 At arbejde med PC en

33 Mus Ved siden af de to taster har musen også et hjul, der kan anvendes som følger: For at benytte hjulet som tast, klikkes som vist på illustrationen. Sikkerhed Tilslutning Obs. Drejehjulet kan også bruges som tast. Funktionen af den valgte placering afhænger af anvendelsen. I f.eks. Word ændrer markøren form og ved bevægelse af musen opad eller nedad, ruller skærmvisningen i den pågældende retning. Hvis musepilen ikke kan flyttes på skærmen uden at bevæge sig i ryk, kan man prøve at anvende et andet underlag (mousepad). Glas- eller metalunderlag kan også give problemer. Betjening Hjælp Tillæg Mus 27

34 Tastatur I dette afsnit finder De praktiske informationer om tastaturets betjening. Samtlige illustrationer er skematiske. Tastaturets hældningsvinkel På tastaturets bagside befinder sig to fødder, som kan klappes ud. Ved deres hjælp kan tastaturets hældning ændres. indstillelige fødder Tasterne Alt, Alt Gr og Ctrl Alt-tasten udfører bestemte funktioner i forbindelse med andre taster. Disse funktioner defineres af det pågældende program. For at indtaste en tastekombination med Alt-tasten, skal Alt-tasten holdes trykket, mens en anden tast anvendes. Alt Gr-tasten fungerer på en lignende måde som Alt-tasten, men den vælger bestemte særtegn. Ctrl-tasten (Control) udfører programfunktioner, lige som Alt-tasten. Praktiske tastekombinationer (afhængigt af softwaren): Tastekombination Alt + F4 Funktion og beskrivelse Afslutter i reglen det valgte program eller lukker det åbnede vindue. Alt + Print Screen Kopierer billedet af det aktuelt valgte vindue til den midlertidige hukommelse. Alt Gr + < Skriver en backlash Alt ( \ ). Alt Gr + E Frembringer et Euro-symbol( ) Alt Gr + 2 Strg + Alt + Del (at), som bruges til Dialogen Windows Sikkerhed starter. (Der kan være afvigelser mellem forskellige lande) 28 At arbejde med PC en

35 Harddisken Harddisken er Deres hoveddatamedium, der forener høj datakapacitet med en hurtig tilgang. På PC'en er der installeret en OEM-version * af operativ-systemet Microsoft Windows, som understøtter alle PC'ens funktioner. Harddisken er ved leveringen konfigureret således, at man normalt skulle kunne arbejde optimalt med PC'en, uden selv at skulle foretage installationer. Windows operativsystemet bruger en lille del af kapaciteten til administration af harddisken. Derfor er hele harddiskens kapacitet ikke til rådighed. Dette er forklaringen på, at der er forskel på BIOS-angivelsen og operativsystemangivelsen. På harddisken findes PC'ens operativsystem, andre bruger-programmer og sikkerhedsfiler, hvilket betyder at den totale kapacitet er reduceret. Harddisken betegnes som drev C eller D. Obs. Prøv aldrig at slukke for computeren, mens harddiskindikatoren lyser, fordi det kan føre til tab af data. Harddisken er normalt inddelt i flere partitioner (kon-figurationen kan afvige fra dette, se i Windows-hjælpe-programmet under Drevkonvertering ). I første partition (Boot) findes operativsystemet, bruger-programmer og dokumenter for den pågældende bruger. Den anden partition (Recover) bruges til back-up af data og indeholder desuden drivere (D:\Driver) og værktøjer (D:\Tools) til PC'en. Yderligere finder De her mappen (D:\Recover), som bruges til genopretning ( s. 58) af PC ens fabriksindstillinger. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed * Original Equipment Manufacturer / programversion som er købt af producenten og som almindeligvis sælges sammen med apparater til slutforbrugeren. Harddisken 29

36 Vigtigste kataloger I det følgende er de vigtigste kataloger og disses indhold beskrevet. Bemærk! Disse kataloger og indholdet af disse må ikke slettes eller ændres, da data i så fald kan gå tabt, eller computerens funktioner ikke kan udføres. Bemærk endvidere: Hvis recovery-partitionen ændres til et NTFSfilsystem, er det ikke længere muligt at genoprette standardindstillingen fra fabrikken ( side 58) ved hjælp af support-disken. C:\ I hovedkataloget på drev C findes filer, som er vigtige for at kunne starte Windows. Af sikkerhedsgrunde er disse låst ved leveringen. C:\Programs Som navnet antyder, installerer programmet de filer, der kræves for at bruge programmet, i dette katalog. C:\Windows Hovedkartoteket for Windows. Her gemmer operativsystemet sine filer. D:\Recover Her findes genoprettelsesfiler, som gør det muligt at nulstille computeren og gå tilbage til indstillingen fra fabrikken (se side 58). D:\Driver I denne mappe findes drivere, der er nødvendige for, at PC'en kan fungere (er installeret ved leveringen). D:\Tools Her findes ekstra programmer og yderligere dokumentation om PC'en. 30 At arbejde med PC en

37 Tilslutning af en ekstern harddisk Position i klappeteksten: A Deres PC har en skuffe, som gør det muligt at tilslutte den eksterne MEDION harddisk HDDrive 2go ultra speed på en enkel og ukompliceret måde via SATA-tilslutningen. Tilslutningen sker på samme måde som ved et USB memory stick, mens styresystemet er i drift. Harddisken bliver automatisk genkendt som eksternt datamedie og får tildelt et drevbogstav. Obs. Husk, at kun den ovennævnte MEDION harddisk kan tilsluttes til Harddiskskuffe. En førstegenerations HDDrive 2go (tilslutning via USB) kan kun tilsluttes ved hjælp af en speciel adapter. Så snart harddisken tilsluttes via harddiskskuffen, genkender PC en den som flytbart datamedie. Hvis MEDION harddisken HDDrive 2go ultra speed ikke bruges i længere tid (ca. 10 minutter), skifter den til energisparemodus for at undgå unødvendigt strømforbrug. Vigtigt For at beskytte indgangene, er stikkene forsynet med støvbeskyttelseskapper, som skal fjernes før brug. Når indgangene ikke benyttes, er det vigtigt at genmontere kapperne. Tillæg Hjælp Betjening Tilslutning Sikkerhed Harddisken 31

38 Det optiske drev Position i klappeteksten: C Således lader De en disk Bemærk! Klæb aldrig beskyttelsesfolie eller tape på CD'erne. For at forebygge skader på drevet, må der aldrig benyttes deforme eller beskadigede CD'er. NB: Brug aldrig CD'er, der er ridsede, brækkede eller snavsede samt diske af dårlig kvalitet. Pga. de høje hastigheder i drevet, kan disse knække, hvorved data ødelægges og drevet beskadiges. Kontrollér disken grundigt, før den lægges i drevet. Hvis der er tegn på skader eller snavs, bør CD'en ikke afspilles. Skader, som skyldes defekte CD medier, er ikke dækket af garantien og skal repareres på brugerens regning. 1. Tryk på Eject-tasten (klappeteksten, C) foran på CD-ROM-drevet for at åbne skuffen. 2. Læg disken på laderen med etiketten opad, således at den ligger fladt på laderen. 3. Tryk igen på Eject-tasten. Obs. Nogle CD'er starter automatisk, når de lægges i. Dette er afhængigt af styresystemet og de pågældende indstillinger. Afspilning / læsning af disk PC en kan afspille audio CD'er, DVD-film eller data CD/DVD. Når der ilægges en disk, åbnes et vindue, hvor der kan vælges mellem forskellige afspilningsfunktioner. Der står almindeligvis forskellige programmer til rådighed. Såfremt der ikke åbnes et vindue, kan man altid få adgang til det optiske drev via Stifinder eller Computer. 32 At arbejde med PC en

39 Sådan tages en disk ud 1. Tryk på udskubningstasten (klappeteksten, C) på CD-ROM-drevet, for at åbne CD-skuffen. 2. Tag CD'en ud, læg den i CD-etuiet og opbevar den på et sikkert sted. Obs. De må ikke forsøge at fjerne CD en, når computeren bruger det optiske drev. Det lyser, når det er i brug. Sikkerhed Tilslutning CD-Rom-/DVD-drev som bootdrev De optiske drev (CD/DVD/CDRW) kan anvendes til at boote (genstarte) operativsystemet. Hvis PC'en ikke starter fra CD'en, selv om CD'en kan bootes, så prøv først at sætte CD'en i et andet drev (hvis der findes andre) og start PC'en igen. Hvis dette heller ikke lykkes, kan det skyldes, at dette ikke er indstillet i PC'ens BIOS. Kontrollér i givet fald BIOSindstillingen. Regionale afspilningsinformationer ved DVD Afspilning af DVD-filmtitler indeholder dekodning af MPEG2-video, digitale AC3 audiodata og afkodning af indhold beskyttet af CSS. CSS (kaldes også Copy Guard) er betegnelsen på et databeskyttelsesprogram, som er indført af filmindustrien som tiltag mod illegal kopiering. De vigtigste blandt de mange reglementeringer for CSS-licenstagere er indskrænkningerne af gengivelsen ved landsspecifikke indhold. For at gøre geografisk begrænsede frigivelser af film lettere, frigives DVD-titler for bestemte regioner. Copyright-love kræver, at hver DVD-film indskrænkes til en bestemt region (almindeligvis regionen hvor den sælges). DVD-filmversioner kan godt nok sælges i flere regioner, men CSS-reglerne kræver, at et system, som er i stand til at dechifrere CSS, kun må kunne anvendes for én region. Betjening Hjælp Tillæg Bemærk! Regionsindstillingen kan ændres i op til fem gange via visningssoftwaren. Herefter bliver den sidste indstilling permanent. Hvis De ønsker at foretage yderligere ændringer i regions-indstillingen, skal dette foretages hos producenten. Omkostningerne for indstilling og forsendelse bæres af brugeren. Det optiske drev 33

40 Brænder Dette afsnit gælder for bærbare PC'er, som fra fabrikken er forsynet med et CD-RW, et Combo eller et DVD-RW drev. Først skal det handle om såkaldte Rohlinger. Disse medier, som kræver en CD-ReWriter (brænder) for at kunne brænde CD'er, hedder CD-Recordable (CD-R, skrivbar) eller CD-Rewritable (CD-RW, genskrivbar) CD'er. Normale CD er presses efter en glasmaster og forsegles efterfølgende. På CD-medierne indbrændes nullerne og enerne med CD-ReWriterens laser. Derfor er de mere modtagelige end de almindelige CD er. Undgå derfor, især ved CD'er, der ikke er beskrevet, følgende: bestråling af sollys (UVA/UVB) ridser og beskadigelser ekstreme temperaturer 34 At arbejde med PC en

41 Kortlæseren Sikkerhed Position i klappeteksten: P Tilslutning Hvis PC'en er forsynet med en kortlæser, er der mulighed for at anvende følgende korttyper: Betjening Sokkel Korttype Tilslutningskontakter MS SD MC CF Memory Stick Memory Stick Pro SD (Secure Digital) MMC (MultiMediaCard) CF (Compact Flash) IBM Microdrive Peger nedad Peger fremad Hjælp SM/XD SmartMedia XD Peger nedad Peger opad Når der er et kort i indstikket, får det tildelt et ledigt drev * på Computer. Tillæg * kun hvis det drejer sig om et udskifteligt datamedium. Kortlæseren 35

42 Grafiksystem Position i klappeteksten: I,J PC en har et af tidens mest moderne og kraftige, højtydende grafiksystemer. Grafikkortet kan, afhængigt af opløsningen, vise vertikale billedgengivelsesfrekvenser fra 60 Hz til 240 Hz. De kan tilpasse grafikindstillingen med hjælpeprogrammet Kontrolpanel Personlige indstillinger. Ved hjælp af en grafikdriver sikres det, at der ikke kan indstilles en forkert grafikopløsning. Anbefalet billedfrekvens til rørudstyr (CRT) Hz, til LCD-monitorer Hz. Læs hertil venligst også betjeningsvejledningen til Deres monitor. Tilpas udseende og lyde Med dette program kan skærmbilledet tilpasses, herunder f.eks. baggrundsbilledet, screensaveren, Active Desktop (web), og der kan foretages yderligere indstillinger af skærmen og grafikkortet. Sådan startes programmet: Højre museklik på Windows-skrivebordet (desktop) og venstre museklik på Personlige indstillinger. eller Via Start Kontrolpanel Tilpas udseende og lyde med dobbeltklik på venstre musetast. 36 At arbejde med PC en

43 Lydkortet Position i klappeteksten: H, K, Q Anmærkning Højttaler-udgangen H er indrettet til aktive højttalerudgange eller hovedtelefoner. Passive højttalere kan ikke anvendes via denne udgang, eller kun med formindsket kvalitet. Sikkerhed Tilslutning De eksterne audioforbindelser kan konfigureres sådan, at De kan tilslutte et surroundsystem. Tryk på højttalersymbolet i opgavemenuen, hvis de vil ændre grundlydstyrken. Betjening Klik på Mixer for at åbne lydstyrkereguleringen. Hjælp Obs. Hoved-/øretelefonerne må kun tilsluttes til bøsningen på PC ens forside (position i klappeteksten: Q). Tillæg Forsigtig! Anvendelse af hovedtelefoner med stor lydstyrke kan medføre varige høreskader. Stil lydstyrken på laveste værdi før afspilning. Start afspilningen, og øg langsomt lydstyrken til et acceptabelt niveau. Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan det medføre høreskader hos lytteren. Lydkortet 37

44 IEEE 1394 (FireWire) Position i klappeteksten: F IEEE 1394 tilslutningen, som også kaldes ilink eller FireWire, er en seriel bus-standard for hurtig overførsel af digitale TV/Video-, PC- og lyddata. Anvendelsesmuligheder for IEEE 1394 Tilslutning af digitalt underholdningsudstyr som f.eks. Set-Top bokse, digitale videobåndoptagere, videokameraer, DVD-afspillere (Digitale Video Disk), TVapparater osv. Multimedieudstyr og videoredigering. Ind- og uddataenheder som f.eks. printere, scannere osv. Tekniske specifikationer Afhængig af funktion ligger dataoverførslen på 100, 200 eller 400 Mbit/s, hvilket svarer til en konverteringshastighed på op til 50 MB i sekundet. Der er mulighed for tilslutning eller afbrydelse, mens PC'en er i brug (Hot- Plugging). Standardkablet (Shielded Twisted Pair -STP) er forsynet med 6 ledere. To ledere anvendes til spændingsføring (8V til 40V, max. 1,5 A) og kan anvendes til ekstern spændingsforsyning. De 4 signalledninger bruges til overførsel af data eller kontrolinformationer. Nogle apparater har ikke behov for strømforsyning via kablet, og i så fald kan der anvendes firpolede stik. Spændingsudgangen i det 6-polede IEEE 1394-stik er beskyttet af en sikring (Limited Power Source iht. EN60950). Obs. IEEE tilslutningerne på PC'ens forside kan ikke benyttes samtidigt. Man må vælge en af dem. 38 At arbejde med PC en

45 USB-stik Sikkerhed Position i klappeteksten: M Obs. Enheder, der er tilsluttet direkte til USB-BUS'en, må ikke køre på en spænding på over 500 ma. Spændingsudgangen er forsynet med en sikring (Limited Power Source iht. EN 60950). Hvis enhederne kræver en større kapacitet, skal der anskaffes en hub (fordeler/forstærker). I USB-indgangene (Universal Serial Bus 1.1 og 2.0) kan der tilsluttes op til 127 enheder, der overholder USB-standarden. Dataoverførselshastigheden er på 1,5 Mbit/s eller 12 Mbit/s afhængig af den tilsluttede enhed. Ved USB 2.0 kan hastigheden komme op på 480 Mbit. Tilslutning Betjening Obs. USB-apparater bør altid sættes til den tilslutning, hvor de blev installeret. Ellers får De et nyt ID, og det bliver nødvendigt med en geninstallering af driverne. Hjælp Tillæg USB-stik 39

46 Netværksdrift Position i klappeteksten: G Hvis PC'en er forsynet med et Fast Ethernet-netværksstik. Nærmere oplysninger om netværk findes i Windows -hjælpemenuen. Hvad er et netværk? Man taler om et netværk, når flere PC'er er koblet sammen. Derved kan brugerne overføre data fra den ene PC til den anden samt dele ressourcer (printer, modem og drev). Følgende eksempler kan nævnes: På et kontor kan oplysninger udveksles pr. , og flere personers kalendere kan administreres centralt. Brugerne kan dele en printer i netværket og gemme deres data på en central computer (server). I private hjem kan flere brugere dele en ISDN- eller modemforbindelse, og dermed få adgang til internettet. Når to eller flere PC'er forbindes, kan alle brugerne få adgang til samme spil, og der kan udveksles data mellem PC'erne. 40 At arbejde med PC en

47 Afhjælpning af netværksproblemer Sikkerhed Hvorfor vises frigivelserne ikke i netværk? Netværket er forsinket. Kontrollér, om netværksfunktionerne er frigivet ved at søge efter det pågældende Computernavn Hvorfor kommer der en fejlmelding, når der klikkes på netværk? Computernavnet skal være entydigt i netværket og må ikke være det samme som Arbejdsgruppen. Det ser ud til, at netkortene ikke kan kommunikere. Hvad kan det skyldes? Måske arbejder det anvendte netkort med en anden hastighed (f.eks. 10 Mbit/s i stedet for 100 Mbit/s), som netværks-pc'en ikke kan genkende. Indstil i så fald den kompatible hastighed i netværksdriveren. Hvis to PC'er skal forbindes med hinanden, skal der bruges et Cross-Link kabel. Ellers skal der anvendes et Patch-kabel. Kontrollér også protokoller og konfiguration. Der sker fejl ved dataoverførsel, eller overførslen sker meget langsomt. Hvad kan dette skyldes? Der er måske anvendt forkert kabel (UTP / CAT3 eller mindre), eller kablet ligger i nærheden af en strømførende ledning eller andre forstyrrende enheder. Tilslutning Betjening Hjælp Tillæg Netværksdrift 41

48 Software Dette afsnit handler om software. Der skelnes mellem BIOS, brugerprogrammer og operativsystem. Vi starter med at beskrive sidstnævnte. Bliv fortrolig med Windows Vista Operativsystemet Windows Vista giver mange muligheder for at forstå betjeningen og udnytte de mange faciliteter. Windows Vista - Hurtigstart-håndbog Denne håndbog giver et kort overblik over styresystemets betjening. De følgende emner bliver behandlet: De første skridt Velkomstcenteret Nyheder Visning af hjælp Det anbefales både nybegyndere og tidligere brugere af andre Windows-versioner at læse håndbogen. Windows Vista - Hjælp og support I dette afsnit gennemgås vejledninger og hjælpeprogrammer, ligesom der gives anvisning i afhjælpning af problemer. Hjælpefunktionen omfatter hele Windows-operativsystemet. Det anbefales, at både begyndere og erfarne brugere anvender funktionen. Hjælpefunktionen er opdelt i emner, og man kan enten printe dem ud eller læse dem på skærmen. Hjælpeprogrammet startes således: 1. Klik på Start 2. Vælg Hjælp og support 42 At arbejde med PC en

49 Windows Vista - Velkomst Ved første visning af Windows Vista Skrivebordet ser De Velkomstcenteret. Det indeholder nyttige links, som hjælper Dem med at blive fortrolig med brugen af Windows. Sikkerhed Hjælp Betjening Tillæg Tilslutning Formålet med denne funktion er at gøre det lettere for både nybegyndere og erfarne brugere at foretage yderligere indstillinger efter første ibrugtagning, så Windows Vista kan udnyttes optimalt. Velkomstcenteret er opdelt i mange små emneområder, så brugeren får mulighed for at udnytte indholdet i overensstemmelse med sine egne forkundskaber. Her følger nogle links: Vis computeroplysninger (Her findes informationer om computeren, grafikkortets type samt Windows Vista versionen) Overfør filer og indstillinger (Her kan De overføre filer og indstillinger fra Deres gamle PC) Tilføj nye brugere (Forvaltning og opretning af brugerkonti for hver enkelt bruger af PC en) Opret forbindelse til internettet (Konfiguration af Deres internetadgang) Nyt i Windows Vista (Her kan De informere Dem om forskellene mellem Windows Vista og ældre versioner af Windows) anvendelse af -programmet Software 43

50 ... og meget mere. Vi anbefaler at bruge Velkomstcenteret til at gøre dem fortrolig med notebookens funktioner, så De kan opnå en optimal ydelse. Velkomstcenteret kan også anvendes som ekstra informationskilde ved identifikation og afhjælpning af mulige problemer. Hvis De har lukket Velkomstcenteret efter starten, kan det åbnes igen på følgende måde: 1. Klik på Start 2. Vælg Velkomst i programlisten. Windows Vista Brugerkontokontrol Brugerkontokontrollen hjælper med at forhindre ikke-autoriserede ændringer i notebooken. Når De foretager en ikke-autoriseret ændring, vises et vindue med teksten Fortsæt, hvis du har startet denne handling. Klik på Fortsæt for at fortsætte processen. Klik på Annuller for at afbryde processen. 44 At arbejde med PC en

51 Installation af software Sikkerhed Bemærk! Hvis operativsystemet er indstillet således, at installation af software og drivere kun kan udføres, hvis disse er signeret (frigivet) af Microsoft, vises modsvarende dialogboks. Tilslutning Den medfølgende software er allerede fuldt installeret. Bemærk! Ved installation af programmer eller drivere kan vigtige filer overskrives eller ændres. For evt. at kunne vende tilbage til de oprindelige filer efter installationen, skal der tages en sikkerhedskopi af harddisken, før installationen påbegyndes. Nærmere oplysninger om sikkerhedskopiering findes side 55. Betjening Sådan installeres softwaren: Følg de anvisninger, som softwareleverandøren har givet i den medfølgende vejledning. I det følgende beskrives en typisk installation. Når CD'en ilægges, startes installationsmenuen automatisk. Obs. Hvis programinstallationen ikke starter automatisk, skyldes dette sandsynligvis, at den såkaldte Autorun -funktion er afbrudt. Se i Windows Vista hjælpe-programmet, hvordan indstillingen ændres. Hjælp Tillæg Software 45

52 Eksempel på manuel installation uden Autorun: 1. Klik på Start 2. Klik på Alle programmer. 3. Åbn programpunktet Tilbehør. 4. Vælg funktionen Kør. 5. I feltet Åbn angives drevbogstavet på CD-ROM-drevet, efterfulgt af et kolon og programnavnet setup 6. Bekræft indtastningen ved at klikke på OK. 7. Følg anvisningerne i programmet. Afinstallation af software For at fjerne software, der er installeret på Notebook'en, følges nedenstående fremgangsmåde: 1. Klik på Start. 2. Klik herefter på Kontrolpanel 3. Vælg herefter optionen Programmer. 4. Vælg det pågældende program, start deinstalleringen og følg anvisningerne på skærmen. 46 At arbejde med PC en

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

High Performance PC with Gaming Power MEDION ERAZER

High Performance PC with Gaming Power MEDION ERAZER High Performance PC with Gaming Power MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Tilslutninger forside Bagside A B O C N D E H1 F H2 G M1 M2 L2 L1 K J I F H1 P Q H2 R T S U De her afbildede tilslutninger er symbolske

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Informationer om denne vejledning

Informationer om denne vejledning Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Multimedie-PC. MEDION Akoya P4210 D. Betjeningsvejledning MD 8370

Multimedie-PC. MEDION Akoya P4210 D. Betjeningsvejledning MD 8370 Multimedie-PC MEDION Akoya P4210 D Betjeningsvejledning MD 8370 Tilslutninger bagside Forside A B C D O N E F M L K P T R A B G H I J S De her afbildede tilslutninger er symbolske Vigtigt: Deres computer

Læs mere

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5

Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Inholdsfortegnelse Sikkerhed og vedligeholdelse... 5 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Installationssted... 6 Elektromagnetisk kompatibilitet... 6 Mus med laser-sensor... 7 Mus med laser-sensor...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Vedligeholdelse... 4 Genanvendelse... 4 Sikring af data... 5 Introduktion... 5 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet... 3 Sikkerhed ved tilslutning... 3 Strømforsyning... 3 Vedligeholdelse...

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

POS Beskrivelse af komponenterne side. Hovedafbryder (tænder/slukker PC en)/driftsindikering

POS Beskrivelse af komponenterne side. Hovedafbryder (tænder/slukker PC en)/driftsindikering POS Beskrivelse af komponenterne Se side A Hovedafbryder (tænder/slukker PC en)/driftsindikering B Mikrofonstik* C Ekstern harddisk dockingstation Medion HDDrive2Go super speed 33 D esata Port* 15 E1 USB

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data

Informationer om denne vejledning. Vores målgruppe. Personlige data Informationer om denne vejledning Denne vejledning bør altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i tilfælde

Læs mere

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6

Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Vedligeholdelse...5 Genanvendelse...5 Sikring af data...6 Introduktion...6 Indhold Indhold...1 Sikkerhedsanvisninger...2 Driftssikkerhed og installation...2 Elektromagnetisk kompatibilitet / Standardkonformitet...3 Sikkerhed ved tilslutning...4 Strømforsyning...4 Vedligeholdelse...5

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Informationer om denne vejledning

Informationer om denne vejledning Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010

Indhold. 120 x 200 cm 18 February 2010 120 x 200 cm 18 February 2010 Indhold Indhold... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Driftssikkerhed og installation... 2 Kabelforbindelser... 3 Konformitetsinformationer... 3 Vedligeholdelse... 4 Returnering

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Informationer om denne vejledning

Informationer om denne vejledning Informationer om denne vejledning Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opstart af din nye ABook notebook...2 Installation af styresystem...3 Backupprocedurer...4 Vedligeholdelse af batterier...5 Vedligehold...6 Windows 7 Recoverysystem...7

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed og service...1

Sikkerhed og service...1 Indhold: Sikkerhed og service...1 Sikkerhedsforskrifter...1 Driftssikkerhed...1 Vigtigt om ergonomi...1 Elektromagnetisk forenelighed...1 Tilslutning...2 Reparation...2 Rengøring...2 Indledning...3 Vejledningen...3

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af deres Notebook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Bundkort Beskrivelse

Bundkort Beskrivelse Bundkort 2 3 4 8 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 20 2 7 8 9 Bundkortet er computerens midtpunkt, alle de andre hardware komponenter er tilsluttet til bundkortet. Når du skal købe et bundkort er det vigtigt at alle

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 4 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Introduktion... 8 Tekniske data Pakkens indhold Systemkrav Ibrugtagning...

Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Introduktion... 8 Tekniske data Pakkens indhold Systemkrav Ibrugtagning... Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Sikkerhedskopiering... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Driftssikkerhed... 3 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Installationssted... 5 Bortskaffelse... 6 Rengøring...

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING

INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING INFORMATIONER OM DENNE VEJLEDNING Denne vejledning burde altid opbevares i nærheden af Deres PC. Betjeningsvejledningen og indpakningsmaterialet bør opbevares, så den kan videregives til den ny ejer i

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af deres Notebook. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

USB Memory Drive. Software og driver til Windows 98SE på CD. Garantibevis. Stik USB-tilslutning (USB 1.1/2.0) mindst 2-rums (evt.

USB Memory Drive. Software og driver til Windows 98SE på CD. Garantibevis. Stik USB-tilslutning (USB 1.1/2.0) mindst 2-rums (evt. Bruger manual USB Memory Drive LEVERINGSOMFANG Indhold: Leveringsomfang... 1 Systemforudsætninger... 1 Garantibetingelser... 2 Sikkerhedshenvisninger... 3 Sikring af data...3 Driftssikkerhed...3 Rengøring...3

Læs mere