Systemløsninger til træpiller større anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemløsninger til træpiller større anlæg"

Transkript

1 Systemløsninger til træpiller større anlæg

2

3 MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og lagring af bulkvarer. Da træpiller til opvarmning blev populært for ca. 12 år siden, havde vi derfor stor erfaring, og et forspring i forhold til alle andre. I dag er vi markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af vor produktion går til eksport. Vi har leveret mere end siloer og beholdere til træpiller. De fleste er leveret med udstyr til både indblæsning, og videre transport frem til brænder og kedel. Et træpilleanlæg skal planlægges, således at det fungerer uden driftsstop mange år frem. Vi tilbyder høj kompetance og service, og har gennem mange år udviklet velfungerende systemløsninger, som let kan anvendes og integreres i det omkringliggende miljø. Nogle af disse præsenteres længere fremme i brochuren. Ved overgang til opvarmning med træpiller sparer du Co 2 og du skåner vort fremtidige miljø. Tag derfor kontakt til os eller din lokale forhandler af træpilleudstyr og bestil en MAFA løsning det tjener du mest på. Vi kan håndtering af træpiller til både store og små anlæg. Styrelseordförande och ägare 3

4

5 Opvarmning med nye energikilder Træpiller er produceret af biprodukter fra skov, savværksindustrien og møbelindustrien. Vi står overfor en alvorlig trussel mod miljøet, det er alle eksperter enige om. At du læser denne folder, ser vi som et tegn på, at du nærer omsorg for vort miljø, og mener det alvorligt. Fossile opvarmningsmidler forværrer drivhuseffekten. Kuldioxid (CO 2 ) tilføres, hvilket resulterer i forsuring af marker og søer. Der dannes både svovl og kvælstof, hvilket betyder giftpåvirkning af både mennesker, dyr og natur. Desuden frigøres tungmetallerne kadmium, bly og kviksølv. Biobrændsel påvirker derimod ikke drivhuseffekten, idet kuldioxid indgår i naturens kredsløb. Vælger du træpiller får du en miljøvenlig og naturlig råvare med en god emissionsværdi og lavt vandindhold. Du får lavere investerings og brændselsomkostninger. Opvarmning med træpiller er bekvemt og trygt, og du kan anvende enkle fyringsteknikker, og du får en sikker brændselsforsyning. Træpiller er desuden pladsmæssigt nemt at opbevare, let at transportere og har en høj varmeværdi. 1 m 3 olie modsvarer et udslip på 2,77 tons CO 2 (kuldioxid) 1m 3 olie = 2,77 ton CO 2 (kuldioxid) Biobrændsel udleder 0 kg. CO 2. Der går 2,1 tons træpiller til 1 m 3 olie. Træpiller har et energiindhold på 4,8 kwh/kg. 5

6

7 MAFAs systemløsninger bygger på 50 års erfaring med håndtering af bulkvarer En tankbil rummer ca. 12 tons træpiller på en forvogn og ca. 30 tons med anhænger. Det er detaljerne, som udgør helheden. Alt skal være i harmoni og samklang i forhold til den funktion, og det behov som anlægget skal opfylde. Hvert anlæg er unikt, og skal tilpasses i forhold til kundens brænderudstyr, og i forhold til, hvor træpillesiloen skal placeres. Siloen vælges ud fra størrelsen af brænderen og ejendommens indretning. Valg af tømmesystem varierer, idet hvert brænderfabrikat fungerer forskelligt. MAFA har et langt og godt samarbejde med alle leverandører af brænderudstyr. MAFA har også erfaring fra et stort antal træpilleanlæg fra 50 kw 1,5 MW gennem de sidste 10 år. Herunder finder du forskellige tommelfingerregler, som letter dit valg af anlægsstørrelse. Malet XB 148 silo (148 m 3 ), Revingehed. Sådan vælger du den rette anlægsstørrelse Målestoksforhold på brændere/kedler (gælder årsforbrug af olie): 15 m 3 olie modsvarer 50 kw brændere = 31 tons > 48 m 3 træpiller 30 m 3 olie modsvarer 100 kw brændere = 63 tons > 97 m 3 træpiller 100 m 3 olie modsvarer 300 kw brændere = 210 tons > 323 m 3 træpiller 330 m 3 olie modsvarer 1 MW brændere = 693 tons > m 3 træpiller Anbefalet silostørrelse ved brændereffekt: Med en 50 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 12 m 3 Med en 100 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 25 m 3 Med en 300 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 40 m 3 Med en 750 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 85 m 3 Med en 1 MW træpillebrænder bør siloen være på mindst 127 m 3 Valget af silo afhænger af tankbilens leverancer (tømning af antal kugler), samt at man skal kunne klare opbevaring over flere helligdage (f.eks. jul og nytår) Antal fyldninger pr. år med den rette størrelse silo: 50 kw brændere og 12 m 3 silo = 4-5 gange pr. år 100 kw brændere og 25 m 3 silo = 4-5 gange pr. år 300 kw brændere og 40 m 3 silo = 8-9 gange pr. år 1 MW brændere og 127 m 3 silo = 8-9 gange pr. år 7

8

9 MAFAs systemløsninger passer ind i alle miljøer Investerer du i et MAFA biobrændselsanlæg, får du mulighed for at vælge et anlæg, som kan integreres i bygningsmassen. Siloen er en vigtig del af systemet, og det er ekstra vigtigt i offentlige miljøer og udlejningsejendomme, at siloen vælges med stor omhu, således at den på bedste måde tilpasses og passer ind de omkringliggende omgivelser. Skal siloen placeres udendørs eller indendørs? Skal den være fritstående eller indbygget?. Er nærmiljøet specielt følsomt i nogen henseender?. Er det en fordel, at siloen designes eller at den males eller indbygges?. Spørgsmålene er mange og anlægget skal desuden fungere uanset klima og temperaturudsving. Den skal endeligt kræve minimalt tilsyn og bør have indbygget et advarselssystem, som forebygger uønskede driftsstop. En MAFA silo er forsynet med følere, som advarer mod overfyldning og en cyklon med naturlig ventilation, som gør træpillerne kondensfri. Resten af træpillehåndteringen frem til brænderen sikres med en elektronisk styring, som overvåger, at alt går rigtigt til. Hele anlægget behøver bare lidt tilsyn nu og da, for at alt skal fungere, som det skal. Alle siloer er testede og afprøvede, og vi anbefaler at siloerne bestilles færdigmonterede fra MAFA. Fakta til brug for valg af den rette silomodel: Malet MAFA Udendørs Modulsilo (34 m 3 ), Gullbrandstorp Skole. MAFA runde Uniksiloer: Der hvor det er muligt bør der anvendes en rund silo. De er stabile, driftsikre, lette at fylde og tømme. De har som standard naturlig ventilation, og kan fås beklædt til sokkel og/eller malede. Der findes mange forskellige størrelser og modeller fra 6 m 3 til 189 m 3. Bygges i højden og behøver derfor kun få kvadratmeter. Runde siloer er kun til placering udendørs, og kræver derfor i visse tilfælde byggetilladelse. MAFA modulsilo: Findes både til udendørs og indendørs brug. Noget lavere end Unik siloerne. Kan fås beklædt til sokkel og/eller malede. Findes i mange modeller med forskellig højde og bredde. Bygges i højden og kræver i visse tilfælde byggetilladelse ved udendørs brug. MAFA Succé silo: Tilbydes både til udendørs og indendørs opstilling. De er lette at montere og indbygge. Kan beklædes, og kan fås malede. De bygges ikke i højden, og der behøves ikke byggetilladelse ved indendørs opstilling. Findes i mange forskellige størrelser og modeller fra 5,0 m 3 til 30,3 m 3. Meget anvendelige til anlæg op til 400 kw. 9

10 Energiingeniør Claes-Uno Wiederfors, C4 Teknik, Kristianstads Kommune Vi har skånet miljøet, og samtidig mindsket brændselsomkostningerne med 35 millioner Skr. de seneste syv år. Energiingeniør Claes-Uno Wiederfors, C4 Teknik Kristianstads kommune. Kristianstads kommune har længe været en af de ledende kommuner i Sverige, når det gælder satsning på miljøområdet. Allerede i begyndelsen af 1980 testede man brændsel til opvarmning. Nye miljømål for kommunen blev fastlagt i C4 Teknik er kommunens tekniske forvaltning, som står for kommunens vejnet, bygninger, vand og spildevand. Det var også C4 Teknik, som styrede de første 23 biobrændselsanlæg, som stod færdige i Det var i første omgang kommunale bygninger, såsom skoler, alderdomshjem og lignende bygninger, der ikke kunne nås med fjernvarme, som blev valgt til ombygning til opvarmning med træpiller. I perioden kom yderligere over 20 anlæg til. Frem til år 2007 har man udbygget med yderligere et par anlæg, og tilsluttet yderligere bygninger til de træpillebaserede varmecentraler. I alt findes der 45 træpilleanlæg i kommunen. Ansvarlig for satsningen på biobrændsel har været energiingeniør Claes-Uno Wiederfors. Hans medarbejder Stig Olsson har stået for de økonomiske udregninger. Da opførelsen af træpilleanlæggene skulle udføres, tog kommunen og Claes-Uno selv rollen som totalentreprenør. MAFA i Ängelholm var en af de valgte underleverandører, som medvirkede under hele projektet med deres viden, og deres specielle erfaring i lagersiloer og snegleløsninger. Nu har C4 Teknik mere end syv års erfaring i miljøvenlig opvarmning. Gennem overgangen til træpillefyring har man konverteret m 3 olie væk pr. år. I dag anvender man mindre end 100 m 3 olie til opvarmning. Foruden den store miljøgevinst med et mindre udslip af ton CO 2 pr. år, har man gennem de sidste syv år sparet 5 millioner Skr. pr. år (beregnet ud fra 2008 priser) i mindre brændselsomkostninger, dvs. totalt 35 millioner Skr. Det er ikke kun på varmeanlæggene, at Kristianstads kommune satser miljømæssigt. Alle bybusser i lokaltrafikken kører på biogas, ligesom de fleste af kommunens egne køretøjer. Man producerer egen biogas på et anlæg i Karpalund. Kommunen agiterer også for, at alle i kommunen skal blive mere miljøbevidste og minimere påvirkningen af naturen. Desuden har Kristianstads kommune de seneste år også udbygget sit fjernvarmenet. C4 Teknik her sin egen unikke viden omkring opvarmning med træpiller. I dag er næsten alle varmeanlæg computerstyrede. I de nuværende 45 træpilleanlæg har man investeret 17 millioner Skr. Satsningen på fjernvarme har kostet ca. 45 millioner Skr. Kristianstad har gennem årene fået en række udmærkelser fra bla. EU, for sin meget målbevidste og langsigtede satsning på miljøområdet for kommunens virsomhed og deres borgere. MAFA Succè silo BSM 626 silo (19,5 m 3 ) Hammerväxthus, Kristianstad. 10 Claes-Uno Widerfors og Stig Olsson ved de to beklædte Succès 536 (2 x 25 m 3 ), Tollarpskola.

11 Flere eksempler fra boligområder, kommuner og industri, hvor deres satsning på integration af siloen i det omkringliggende miljø er lykkedes Malet MAFA Udendørs Modulsilo (34 m 3 ), Eldsberga skola. Malet MAFA BIB 58 silo ( 58 m 3 ), Ullänger. Malet MAFA BIB 67 silo (67 m 3 ), Veinge skole. MAFA BIB 85 silo (85 m 3 ) ved Helledalsskolan, Ramvik MAFA Succè BSM 631 (25 m 3 ), Handelsträdgård), Förslev. MAFA Udendørs Modulsilo (29 m 3 ) ved Strömholmskolen, Lilla Edet. 11

12

13 MAFA har træpillesiloer til alle opvarmningsbehov MAFA tilbyder et bredt sortiment af siloer. De er testede og afprøvede, og kan bestilles både umonterede og monterede. En fabriksmonteret silo leveres med kran og stilles på kundens fundament. MAFA Succé BS med endeudtag 5,0-15,7 m 3. MAFA Succé BSM med midterudtag 7,6-30,3 m 3. MAFA Unik Small UNS 6,3-11,5 m 3. MAFA Unik UN 12,0-37,8 m 3. MAFA Unik BIB 21,1-85,2 m 3. MAFA XB 86,1-189,3 m 3. MAFA Succè BS med endeudtag BS siloerne findes i længderne 2 m. og 3 m., i højderne mellem 2,1 til 3,6 m. Brede 1,88 m. (5,0 15,7 m 3 ). Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade med indblæsningsrør inkl. indblæsningsrende, udluftning, mandeluge inkl. skueglas, lukkespjæld, og centerrør. Leveres umonteret alternativt fabriksmonteret. MAFA Succè BSM med midterudtag BSM siloen findes i længderne 3 m., 4 m., 5 m., og 6 m., i højden mellem 2,1 og 3,6 m. bredden 1,88 m. ( 7,6 m 3 30,0 m 3 ) Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade med indblæsningsrør, udluftning gennem støvfilter, mandeluge, skueglas, lukkespjæld over snegl og benstativ. Inkl. midterudtag, 400 mm inspektionsluge, højre/venstre snegl, snekkegearsmotor 12 rpm., drivaksel, bufferlager og kapasativ føler. Leveres umonteret alternativt fabriksmonteret. MAFA UNIK Small UNS rund silo med diameter på 1,88 m UNS siloen findes i højderne 5,33 m. til 7,25 m. (6,3 m 3 11,5 m 3 ) Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, speciel konus til separationsfri tømning og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års materialegaranti. MAFA UNIK UN rund silo med diameter på 2,34 m. UN siloen findes i højder mellem 6,45 m. til 12,45 m. (12 m 3 37,8 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor diameter, cyklonfyldning med udluftning, speciel konus til separationsfri tømning og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års materialegaranti. MAFA BIB rund industrisilo med diameter på 3,10 m. BIB siloen findes i højder mellem 6,95 m. til 15,35 m. (21,1 m 3 85,2 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, konus med glat inderside, som gør at siloen tømmes godt. Forsynet med specialbolte med glat hoved og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års garanti. MAFA XB rund stor silo med diameter på 4,68 m. XB siloen findes i højder mellem 9,5 m. til 15,5 m. (86,1 m 3 189,3 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, konus med glat inderside, som gør at siloen tømmes godt. Ekskl. spjæld og sneglekasse, stige og tagplatform og tagluge. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. Designet MAFA BIB 40 ( 40 m 3 ), Billeberga skole. MAFA Udendørs modulsilo 1,7-50,0 m 3. MAFA Indendørs modulsilo 1,2-83,0 m 3. MAFA Udendørs modulsilo med 45 graders kon. Udendørs modulsilo findes i målene 1,5 x 1,5 m., 2,05 x 2,05 m., 2,55 x 2,55 m. og 3,0 x 3,0 m. (1,7 m 3 til 50 m 3 ). Produceres i galvaniserede stålplader. Siloen leveres inkl. spjæld, indblæsningsrør med bøjning med stor diameter og cyklon. Udløb 0,3 x 0,3 m. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. MAFA Indendørs modulsilo med 45 graders kon. Indendørs modul silo findes i målene 1,5 x 1,5 m., 2,05 x 2,05 m., 2,55 x 2,55 m. og 3,05 x 3,05 m. (1,2 m 3 til 83,0 m 3 ). Produceres i galvaniseret stålplade. Siloen leveres med låg, indblæsningsrør, udluftning gennem fjederbelastet luge og støvfilter. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. MAFA Indendørs rektangulær modulsilo Indendørs modulsilo findes i målene 1,3 x 2,55 m., 1,55 x 2,05 m., 2,05 x 3,0 m., og 2,55 x 3,0 m. (3,6 m 3 41,3 m 3 ). Produceres i galvaniseret stålplade. Siloen leveres med låg, indblæsningssæt, udluftning gennem fjeder belastet luge og støvfilter. Leveres umonteret alternativt samlet på pladsen. Flere data på MAFA s forskellige siloer se produktbladene, som findes på MAFAs hjemmeside 13

14 Eksempler på MAFA systemløsninger Vi har taget nogle systemløsninger frem for at vise, hvordan man kan tilpasse et MAFA træpilleanlæg til forskellige forudsætninger og det omkringliggende miljø. Uanset om man vælger snegle eller vakuum transport, med eller uden mellemsilo, så får man et fleksibelt, driftsikkert og vedligeholdelsesfrit system. Valget af systemløsninger er dog afhængig af brænderfabrikat. Systemløsning A En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Unik Small 12 (12 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglebund. Siloen placeres på en platform udenfor brænderrummet og en flexsnegl snegler træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning B En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Unik UN 27 (27 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglekasse. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet og en Maflex snegl kører træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning C En passende silo til anlæg på 1,0-1,5 MW er en MAFA XB 189 (189 m 3 ). Her med en fire meter 102 snegl ud af en sneglekasse. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning D En passende silo til anlæg på kw er en MAFA BIB 85 (85 m 3 ) silo. Her med en fire meter 102 snegl, som fødes fra en justerbar sneglekasse mellem Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet. Kan leveres beklædt til sokkel og/eller malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. 14

15 Systemløsning E En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Udendørs modulsilo (28 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglekasse. I enkelte miljøer passer en firkantet silo bedre. Kan leveres beklædt til sokkel og malet. Systemløsning G Ind i mellem er det umuligt, at placere en høj silo udendørs. Bedste alternativ til anlæg på kw er en Succè BSM 331 (13 m 3 ). Her monteret med en fem meter lang Maflex snegl fra midterudtaget. Succè kan også placeres udendørs. Leveres også malet. Systemløsning F En passende silo til anlæg på kw er en MAFA BIB 40 (40 m 3 ) silo. Her med en fem meter lang flexsnegl ud fra en 0 sneglekasse. En passende kombination når brænderrummet er i kælderen. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet og Maflex sneglen transporterer træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres beklædt ned til fundament og/eller malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning H Bedste alternativ til anlæg på kw, når det er umuligt, at placere en høj silo udendørs, er en Succè BSM 536 (25 m 3 ). Her med en fem meter lang Maflex snegl fra midterudtaget. Succè kan også placeres udendørs. Leveres også malet. Flere oplysninger finder du på vor hjemmeside 15

16 Eksempler på MAFA s tømnings alternativer Snegl fra silo. Føder et Y-rør, som forsyner to Maflex snegle, som hver især føder en brænder. Snegl til faldrør inkl. start- og stopføler til fødesneglen. Under faldrøret monteres en fødesnegl til træpillebrænderen. Nogle gange er det nødvendigt at anvende flere snegle. Udløbs alternativ til systemløsninger Nogle gange kan det være en fordel at lave en installation med et mellemdepot inden træpillerne føres til brænderen. MAFA mellemdepot. Specielt til store træpillemængder. Her med dobbelt Maflex bøjelige transportsnegle. MAFA mellemdepot Mini med dobbelt Maflex bøjelige transportsnegle. MAFA mellemdepot Midi med Maflex bøjelig transportsnegl Sneglekasser MAFA sneglekasse 37. Beregnet til Maflex og 102 mm. fast snegl. MAFA sneglekasse 0. Beregnet til Maflex og 102 mm. fast snegl. MAFA justerbar sneglekassse Beregnet til 102 mm. fast snegl. 16 Mere tilbehør og udstyr finder du på vor hjemmeside

17 Tilvalg og alternativt udstyr For at kunne optimere anvendelsen af MAFAs træpilleanlæg viser vi her tilvalgs- og alternativt udstyr. Det sikrer og understøtter det daglige arbejde. Sidestige og platform Praktisk udstyr til dem, der har behov for at besigtige siloen. Beklædning og maling Fra fabrik kan vi levere vore siloer beklædt. Vi kan tillige sørge for maling i ønskede farver således, at siloen falder mere ind i det omkringværende miljø. Kan også anvendes til at fremhæve virksomhedens egen farve og logo. Sidedør En låsbar silodør kan fabriksmonteres på beklædte siloer for at hindre ydre påvirkninger. Vejning Samtlige af MAFAs silomodeller kan forsynes med vejesystemer, som giver ekstra kontrol af leverancer, lagerstatus og materiale flow. Montage på pladsen Vi kan tilbyde, at færdigmontere vore siloer på det ønskede fundament. Mindre siloer kan leveres færdigmonteret direkte på et forud godkendt fundament. Indkøring og uddannelse MAFA tilbyder indkøring af silo og snegle, samt uddannelse af driftspersonel. MAFA følere Som regel er det nødvendigt at forsyne siloen med MAFAs følere og niveauvagter,som giver besked ved for højt eller lavt niveau af træpiller i siloen og i en evt. mellembeholder. Niveauvagt Alarm lampe Kapacitiv føler Mere tilbehør finder du på vor hjemmeside 17

18

19 Lav din egen kalkule på overgang til opvarmning med træpiller Når du regner på investeringen og driftsøkonomien på et træpilleanlæg kan du få hjælp af følgende: Anvend oplysningerne på side 7 og MAFAs forskellige systemløsninger på side til at lave en anlægsbeskrivelse og omkostningskalkule på dit kommende træpilleanlæg. Två MAFA XB-silo för bränslepellets vid värmecentralen på Sturups Flygplats. Når det gælder driftskalkulen kan følgende tommelfingerregler være gode at gå ud fra: Der går ca. 2,1 tons træpiller til at erstatte 1 m 3 olie. Træpiller koster ca SeKr./ton og olie koster ca SeKr/m 3. 1 m 3 olie a kr. minus 2,1 ton træpiller gange SeKr. ( ) er lig med SeKr sparet pr. m 3 olie. Erstatter man 100 m 3 olie med træpiller giver det en gennemsnitsbesparelse på SeKr pr. år. At fyre med træpiller er 55 % billigere end med olie og du mindsker vort kuldioxid udslip med 277 tons for hver sparet 100 m 3 fyringsolie. En konvertering fra olie til træpiller er tilbagebetalt på 3 til 5 år afhængig af anlæggets størrelse. (Alle priser er angivet i prisniveau pr. februar 2008 i Sverige. ekskl. moms. Indsæt dine egne tal og få din egen beregning) Slutteligt bør du også regne med trygheden, bekvemmeligheden, driftsikkerheden og ikke mindst miljøgevinsten, som i høj grad kommer til at påvirke både vor egen og vore børns fremtid. Behøver du hjælp til projekteringen? Det er af største vigtighed, at et træpilleanlæg udføres rigtigt og med de rette forudsætninger. Vi og vore forhandlere deler gerne vor store og lange erfaring i at gennemføre en investering i opvarmning med træpiller på den rigtige måde. Kontakt os eller en af vore forhandlere, så vi sammen kan finde frem til et anlæg, der på bedste måde opfylder dit behov. 19

20 minimeres. sig fra bunden MAFA BIB med naturlig ventilation = ingen kondens Naturlig ventilation Kapaciteten er beregnet ved 750 kg/m 2 varianter: Bulkförråd samt 2 st 45 böjar Tillägg Maflex Påfyllning gummipackning Art.nr Pris Maflex Ytterrör 2943S-2 Transportrör T100 Maflex 3913V Rörböj 90 B190 Väggfäste 45 Skydd för bulkkoppling 2961 Maflex 3922 V Maflex Spiral Gummipackning 43 Maflex Böj S Maflex 3916V Rörböj 90 lång radie, B190L Rörböj 45 B145 Skarvhylsa S Fortsättning på nästa sida MAFAs hovedkontor og moderne produktionsanlæg ligger i Ängelholm i det nordvestlige Skåne. Fremgangen begyndte i med at MAFAs grundlægger Gusten Andersson fik en genial ide omkring håndtering af bulkvarer. I de forgangne 50 år har MAFA i Ängelholm udviklet sig til et foretagende med stor erfaring og tradition omkring konstruktion og produktion af udrustning til materialehåndtering og lagring af bulkvarer. MAFA tilbyder den nyeste teknik og personalet har mange kompetencer, som kan bruges, uanset om det drejer sig om en serieproduceret silo eller en skræddersyet silo til et specielt anlæg til biobrændsel, industri eller landbrug. MAFA er i dag markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af produktionen går til eksport. MAFA industrisilo MAFA tilbyder komplette systemløsninger til lagring, håndtering og transport af industrielle bulkvarer. I programmet indgår siloer i forskellige udførelser og størrelser op til 189 m 3, samt et komplet program af automatiske vægte, doserer, blandere og transportsnegle af meget høj kvalitet. MAFA BIB til industri og træpiller Vores bedste industrisilo, er specielt fremstillet til rationel håndtering af industrielle bulkvarer og træpiller. Stabil og enkel grundkonstruktion med en diameter på 3,1 meter og har otte siloben. Siloen er fremstillet i aluzinkplade, en svensk højkvalitetsplade som forener de bedste egenskaber i aluminium og zink. Attraktivt pris Självtömmande Bekväm hantering Hög säkerhet Aluzink giver bare halvt så meget varmegennemstråling i siloen, i forhold til en galvaniseret plade, hvorved risikoen for kondens Aluzink har en levetid der er 2 til 3 længere end galvaniseret plade Fyldningen sker på en miljø venlig og skånsom måde via en lang bøjning og en stor cyklon som minimerer støv. Sikker fyldning med monteret overfyldningsalarm MAFA Villa Inomhus Glatte indersider med specialfremstillet bolt, gør at siloen tømmer Med MAFA Villa lagrar och hanterar du enkelt, bekvämt och säkert din bränslepellets. Tillverkas i underhållsfri aluzinkplåt och finns i fem Mange valgmuligheder med forskellige tømningsalternativer Kan forsynes med flere skueglas til aflæsning af niveau Siloerne kan ved behov forsynes med stige, platform og selvrensen de filter 7 års materialegaranti MAFAs siloer bliver som standard med stor cyklon og udluftning gennem denne. Dette giver en skånsom fyldning og minimere risikoen for kondensdannelse Ved temperatursvingninger stiger den varme luft hurtigt ud gennem cyklonen og kondens undgås. Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom filtertaket, manlucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Utomhus Artikel- Volumen Kapacitet Antal Højde nr m 3 ton sekt. meter BIB21 Industri 21,1 15,8 1 6,95 BIB30 Industri 30,2 22,7 2 8,15 BIB40 industri 39,4 29,6 3 9,35 BIB49 Industri 48,6 36,5 4 10,55 BIB58 Industri 57,7 43,3 5 11,75 BIB67 Industri 66,9 50,2 6 12,95 BIB76 Industri 76,1 57,1 7 14,15 BIB85 Industri 85,2 63,9 8 15,35 PRODUKTBLAD MAFA Villa - lagringssilo för bränslepellets Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom fjäderbelastad övertryckslucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Kapell Komplett med kapellställning, presenning, knoppar och centrumrör. MAFA Villa Inomhus Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblås-dämpare, avluftning genom filtertaket, manlucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Utomhus Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom fjäderbelastad övertryckslucka, Kontakta din lokala installatör och boka tid för ytterligare information och prisuppgift. Teknisk data: Villa Villa Villa Villa Villa Inomhus Inomhus Utomhus Utomhus Kapell Art nr RSK nr Höjd, mm Längd, mm Bredd, mm Rymd, liter Vikt, kg Med MAFA Villa får du en bekväm och säker uppvärmning. PRISLISTA för MAFAs Villa med systemlösningar, tillbehör och utrustningar för bränslepellets MAFA Villa Inomhus, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Inomhus, 4,7 m 3 345S :- MAFA Villa Inomhus, 9,2 m 3 345S :- MAFA Villa Inomhus Smal, 4,1 m 3 330S :- MAFA Villa Utomhus, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Utomhus, 9,2 m 3 347S :- MAFA Villa Kapell, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Kon, 0,76 m :- Maflexskruv 90/75, grundpaket* Maflex till Baxi MultiHeat 3912V 8.375:- Maflex till EcoTec, Ariterm, CTC 3913V 8.840:- Maflex till EcoTec, Ariterm, CTC, 1-fas V 8.480:- Maflex till AgroTec 3918V 8.895:- Maflex till Janfire 3914V 8.060:- Maflex till KMP Micro, Bio-Sol mellaninlopp 3915V 9.050:- Maflex till mellanförråd, typ Mini 3916V 8.375:- Maflex till mellanförråd, typ Mini, 1-fas V 9.000:- Maflex till Värmebaronens förråd 100 liter 3919V :- Maflex till Eurofire externmatningsenhet 3921V 7.905:- Maflex till MAFA MaVac, Pellvac, 1-fas 3922V 5.390:- Maflex till Vakuum Biotech, 1-fas 3923V 5.470:- Maflex till PellX, KMP, 1-fas 3924V 8.580:- * inkl 3-fas snäckväxelmotor, 6+2 meter skruv i silon Ytterrör dia 90 mm inkl. slangkl, 2 meters 2943S-2 214:- Böj 90 gr (åtgår 1,4 m spiral) inkl. slangkl 2945S 567:- Böj 45 gr (åtgår 0,8 m spiral) inkl. slangkl 2944S 450:- Spiral SF 75, per meter :- Sats med 2 m påfyllningsrör för VILLA Inomhus* :- * transportör 2 meter, skarvhylsa, skydd, bultsats och Rörsystem förlängningsmateriel Transportrör 0,5 m med flänsar T :- Transportrör 1,0 m med flänsar T :- Transportrör 2,0 m med flänsar T :- Transportrör 3,0 m med flänsar T :- Rörböj 90 gr med flänsar B :- Rörböj 90 gr, med flänsar, lång radie B190L 864:- Rörböj 45 gr med flänsar B :- Väggfäste längsgående :- Väggfäste tvärgående :- Gummipackning för rörfläns 43 18:- Bultsats för rörfläns :- Skydd för bulkkoppling på startrör :- Skarvhylsa S :- Moms och frakt tillkommer på samtliga priser. MAFA Villa 345S MAFA Villa 348S MAFA Villa 347S MAFA Kon 354 Du kan skaffe mere information om MAFA og MAFAs systemløsninger til træpillehåndtering ved at gå ind på vor hjemmeside og downloade aktuelle tryksager og faktablade. Forhandler: Tilfredse kunder er det bedste vi ved!

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld.

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld. Træpiller BioWIN XL Pillekedel til centralvarme Virksomheder, institutioner Store boligere og fler familie huse Ydelses område fra 10-60 KW Ydelses område i kaskade fra 10-240 KW Bekvem, Fleksibel, og

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

FORUM. Løft en masse tons med en finger. DANMARK EFTERÅR 2012 nr. 26

FORUM. Løft en masse tons med en finger. DANMARK EFTERÅR 2012 nr. 26 FORUM DANMARK EFTERÅR 2012 nr. 26 Løft en masse tons med en finger Inde i førerhuset på Svetruck s trucks kan der meget vel sidde en lille boks med et lille rødt mini-rat monteret ved armlænet. Rattet

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Side 3 Forside og side 7

Side 3 Forside og side 7 Nr. 18 6. årgang september 2002 GRUNDFOS KUNDEAVIS Cirkulation Demovan - en rullende succes. Rejsegilde på HI-Messen. Håndbold Omtale til den store guldmedalje. Side 3 Forside og side 7 Side 11 Alt under

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM

innovationer 25 Fortællinger Nye danske InnovationSTORM 25 Fortællinger Nye danske innovationer InnovationSTORM Nye danske innovationer Indholdsfortegnelse 25 innovationer 05 05 Ministeriet 25 innovationer for Forskning, 06 10 Innovation og Videregående 16

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere