Systemløsninger til træpiller større anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemløsninger til træpiller større anlæg"

Transkript

1 Systemløsninger til træpiller større anlæg

2

3 MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret udstyr til håndtering og lagring af bulkvarer. Da træpiller til opvarmning blev populært for ca. 12 år siden, havde vi derfor stor erfaring, og et forspring i forhold til alle andre. I dag er vi markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af vor produktion går til eksport. Vi har leveret mere end siloer og beholdere til træpiller. De fleste er leveret med udstyr til både indblæsning, og videre transport frem til brænder og kedel. Et træpilleanlæg skal planlægges, således at det fungerer uden driftsstop mange år frem. Vi tilbyder høj kompetance og service, og har gennem mange år udviklet velfungerende systemløsninger, som let kan anvendes og integreres i det omkringliggende miljø. Nogle af disse præsenteres længere fremme i brochuren. Ved overgang til opvarmning med træpiller sparer du Co 2 og du skåner vort fremtidige miljø. Tag derfor kontakt til os eller din lokale forhandler af træpilleudstyr og bestil en MAFA løsning det tjener du mest på. Vi kan håndtering af træpiller til både store og små anlæg. Styrelseordförande och ägare 3

4

5 Opvarmning med nye energikilder Træpiller er produceret af biprodukter fra skov, savværksindustrien og møbelindustrien. Vi står overfor en alvorlig trussel mod miljøet, det er alle eksperter enige om. At du læser denne folder, ser vi som et tegn på, at du nærer omsorg for vort miljø, og mener det alvorligt. Fossile opvarmningsmidler forværrer drivhuseffekten. Kuldioxid (CO 2 ) tilføres, hvilket resulterer i forsuring af marker og søer. Der dannes både svovl og kvælstof, hvilket betyder giftpåvirkning af både mennesker, dyr og natur. Desuden frigøres tungmetallerne kadmium, bly og kviksølv. Biobrændsel påvirker derimod ikke drivhuseffekten, idet kuldioxid indgår i naturens kredsløb. Vælger du træpiller får du en miljøvenlig og naturlig råvare med en god emissionsværdi og lavt vandindhold. Du får lavere investerings og brændselsomkostninger. Opvarmning med træpiller er bekvemt og trygt, og du kan anvende enkle fyringsteknikker, og du får en sikker brændselsforsyning. Træpiller er desuden pladsmæssigt nemt at opbevare, let at transportere og har en høj varmeværdi. 1 m 3 olie modsvarer et udslip på 2,77 tons CO 2 (kuldioxid) 1m 3 olie = 2,77 ton CO 2 (kuldioxid) Biobrændsel udleder 0 kg. CO 2. Der går 2,1 tons træpiller til 1 m 3 olie. Træpiller har et energiindhold på 4,8 kwh/kg. 5

6

7 MAFAs systemløsninger bygger på 50 års erfaring med håndtering af bulkvarer En tankbil rummer ca. 12 tons træpiller på en forvogn og ca. 30 tons med anhænger. Det er detaljerne, som udgør helheden. Alt skal være i harmoni og samklang i forhold til den funktion, og det behov som anlægget skal opfylde. Hvert anlæg er unikt, og skal tilpasses i forhold til kundens brænderudstyr, og i forhold til, hvor træpillesiloen skal placeres. Siloen vælges ud fra størrelsen af brænderen og ejendommens indretning. Valg af tømmesystem varierer, idet hvert brænderfabrikat fungerer forskelligt. MAFA har et langt og godt samarbejde med alle leverandører af brænderudstyr. MAFA har også erfaring fra et stort antal træpilleanlæg fra 50 kw 1,5 MW gennem de sidste 10 år. Herunder finder du forskellige tommelfingerregler, som letter dit valg af anlægsstørrelse. Malet XB 148 silo (148 m 3 ), Revingehed. Sådan vælger du den rette anlægsstørrelse Målestoksforhold på brændere/kedler (gælder årsforbrug af olie): 15 m 3 olie modsvarer 50 kw brændere = 31 tons > 48 m 3 træpiller 30 m 3 olie modsvarer 100 kw brændere = 63 tons > 97 m 3 træpiller 100 m 3 olie modsvarer 300 kw brændere = 210 tons > 323 m 3 træpiller 330 m 3 olie modsvarer 1 MW brændere = 693 tons > m 3 træpiller Anbefalet silostørrelse ved brændereffekt: Med en 50 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 12 m 3 Med en 100 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 25 m 3 Med en 300 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 40 m 3 Med en 750 kw træpillebrænder bør siloen være på mindst 85 m 3 Med en 1 MW træpillebrænder bør siloen være på mindst 127 m 3 Valget af silo afhænger af tankbilens leverancer (tømning af antal kugler), samt at man skal kunne klare opbevaring over flere helligdage (f.eks. jul og nytår) Antal fyldninger pr. år med den rette størrelse silo: 50 kw brændere og 12 m 3 silo = 4-5 gange pr. år 100 kw brændere og 25 m 3 silo = 4-5 gange pr. år 300 kw brændere og 40 m 3 silo = 8-9 gange pr. år 1 MW brændere og 127 m 3 silo = 8-9 gange pr. år 7

8

9 MAFAs systemløsninger passer ind i alle miljøer Investerer du i et MAFA biobrændselsanlæg, får du mulighed for at vælge et anlæg, som kan integreres i bygningsmassen. Siloen er en vigtig del af systemet, og det er ekstra vigtigt i offentlige miljøer og udlejningsejendomme, at siloen vælges med stor omhu, således at den på bedste måde tilpasses og passer ind de omkringliggende omgivelser. Skal siloen placeres udendørs eller indendørs? Skal den være fritstående eller indbygget?. Er nærmiljøet specielt følsomt i nogen henseender?. Er det en fordel, at siloen designes eller at den males eller indbygges?. Spørgsmålene er mange og anlægget skal desuden fungere uanset klima og temperaturudsving. Den skal endeligt kræve minimalt tilsyn og bør have indbygget et advarselssystem, som forebygger uønskede driftsstop. En MAFA silo er forsynet med følere, som advarer mod overfyldning og en cyklon med naturlig ventilation, som gør træpillerne kondensfri. Resten af træpillehåndteringen frem til brænderen sikres med en elektronisk styring, som overvåger, at alt går rigtigt til. Hele anlægget behøver bare lidt tilsyn nu og da, for at alt skal fungere, som det skal. Alle siloer er testede og afprøvede, og vi anbefaler at siloerne bestilles færdigmonterede fra MAFA. Fakta til brug for valg af den rette silomodel: Malet MAFA Udendørs Modulsilo (34 m 3 ), Gullbrandstorp Skole. MAFA runde Uniksiloer: Der hvor det er muligt bør der anvendes en rund silo. De er stabile, driftsikre, lette at fylde og tømme. De har som standard naturlig ventilation, og kan fås beklædt til sokkel og/eller malede. Der findes mange forskellige størrelser og modeller fra 6 m 3 til 189 m 3. Bygges i højden og behøver derfor kun få kvadratmeter. Runde siloer er kun til placering udendørs, og kræver derfor i visse tilfælde byggetilladelse. MAFA modulsilo: Findes både til udendørs og indendørs brug. Noget lavere end Unik siloerne. Kan fås beklædt til sokkel og/eller malede. Findes i mange modeller med forskellig højde og bredde. Bygges i højden og kræver i visse tilfælde byggetilladelse ved udendørs brug. MAFA Succé silo: Tilbydes både til udendørs og indendørs opstilling. De er lette at montere og indbygge. Kan beklædes, og kan fås malede. De bygges ikke i højden, og der behøves ikke byggetilladelse ved indendørs opstilling. Findes i mange forskellige størrelser og modeller fra 5,0 m 3 til 30,3 m 3. Meget anvendelige til anlæg op til 400 kw. 9

10 Energiingeniør Claes-Uno Wiederfors, C4 Teknik, Kristianstads Kommune Vi har skånet miljøet, og samtidig mindsket brændselsomkostningerne med 35 millioner Skr. de seneste syv år. Energiingeniør Claes-Uno Wiederfors, C4 Teknik Kristianstads kommune. Kristianstads kommune har længe været en af de ledende kommuner i Sverige, når det gælder satsning på miljøområdet. Allerede i begyndelsen af 1980 testede man brændsel til opvarmning. Nye miljømål for kommunen blev fastlagt i C4 Teknik er kommunens tekniske forvaltning, som står for kommunens vejnet, bygninger, vand og spildevand. Det var også C4 Teknik, som styrede de første 23 biobrændselsanlæg, som stod færdige i Det var i første omgang kommunale bygninger, såsom skoler, alderdomshjem og lignende bygninger, der ikke kunne nås med fjernvarme, som blev valgt til ombygning til opvarmning med træpiller. I perioden kom yderligere over 20 anlæg til. Frem til år 2007 har man udbygget med yderligere et par anlæg, og tilsluttet yderligere bygninger til de træpillebaserede varmecentraler. I alt findes der 45 træpilleanlæg i kommunen. Ansvarlig for satsningen på biobrændsel har været energiingeniør Claes-Uno Wiederfors. Hans medarbejder Stig Olsson har stået for de økonomiske udregninger. Da opførelsen af træpilleanlæggene skulle udføres, tog kommunen og Claes-Uno selv rollen som totalentreprenør. MAFA i Ängelholm var en af de valgte underleverandører, som medvirkede under hele projektet med deres viden, og deres specielle erfaring i lagersiloer og snegleløsninger. Nu har C4 Teknik mere end syv års erfaring i miljøvenlig opvarmning. Gennem overgangen til træpillefyring har man konverteret m 3 olie væk pr. år. I dag anvender man mindre end 100 m 3 olie til opvarmning. Foruden den store miljøgevinst med et mindre udslip af ton CO 2 pr. år, har man gennem de sidste syv år sparet 5 millioner Skr. pr. år (beregnet ud fra 2008 priser) i mindre brændselsomkostninger, dvs. totalt 35 millioner Skr. Det er ikke kun på varmeanlæggene, at Kristianstads kommune satser miljømæssigt. Alle bybusser i lokaltrafikken kører på biogas, ligesom de fleste af kommunens egne køretøjer. Man producerer egen biogas på et anlæg i Karpalund. Kommunen agiterer også for, at alle i kommunen skal blive mere miljøbevidste og minimere påvirkningen af naturen. Desuden har Kristianstads kommune de seneste år også udbygget sit fjernvarmenet. C4 Teknik her sin egen unikke viden omkring opvarmning med træpiller. I dag er næsten alle varmeanlæg computerstyrede. I de nuværende 45 træpilleanlæg har man investeret 17 millioner Skr. Satsningen på fjernvarme har kostet ca. 45 millioner Skr. Kristianstad har gennem årene fået en række udmærkelser fra bla. EU, for sin meget målbevidste og langsigtede satsning på miljøområdet for kommunens virsomhed og deres borgere. MAFA Succè silo BSM 626 silo (19,5 m 3 ) Hammerväxthus, Kristianstad. 10 Claes-Uno Widerfors og Stig Olsson ved de to beklædte Succès 536 (2 x 25 m 3 ), Tollarpskola.

11 Flere eksempler fra boligområder, kommuner og industri, hvor deres satsning på integration af siloen i det omkringliggende miljø er lykkedes Malet MAFA Udendørs Modulsilo (34 m 3 ), Eldsberga skola. Malet MAFA BIB 58 silo ( 58 m 3 ), Ullänger. Malet MAFA BIB 67 silo (67 m 3 ), Veinge skole. MAFA BIB 85 silo (85 m 3 ) ved Helledalsskolan, Ramvik MAFA Succè BSM 631 (25 m 3 ), Handelsträdgård), Förslev. MAFA Udendørs Modulsilo (29 m 3 ) ved Strömholmskolen, Lilla Edet. 11

12

13 MAFA har træpillesiloer til alle opvarmningsbehov MAFA tilbyder et bredt sortiment af siloer. De er testede og afprøvede, og kan bestilles både umonterede og monterede. En fabriksmonteret silo leveres med kran og stilles på kundens fundament. MAFA Succé BS med endeudtag 5,0-15,7 m 3. MAFA Succé BSM med midterudtag 7,6-30,3 m 3. MAFA Unik Small UNS 6,3-11,5 m 3. MAFA Unik UN 12,0-37,8 m 3. MAFA Unik BIB 21,1-85,2 m 3. MAFA XB 86,1-189,3 m 3. MAFA Succè BS med endeudtag BS siloerne findes i længderne 2 m. og 3 m., i højderne mellem 2,1 til 3,6 m. Brede 1,88 m. (5,0 15,7 m 3 ). Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade med indblæsningsrør inkl. indblæsningsrende, udluftning, mandeluge inkl. skueglas, lukkespjæld, og centerrør. Leveres umonteret alternativt fabriksmonteret. MAFA Succè BSM med midterudtag BSM siloen findes i længderne 3 m., 4 m., 5 m., og 6 m., i højden mellem 2,1 og 3,6 m. bredden 1,88 m. ( 7,6 m 3 30,0 m 3 ) Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade med indblæsningsrør, udluftning gennem støvfilter, mandeluge, skueglas, lukkespjæld over snegl og benstativ. Inkl. midterudtag, 400 mm inspektionsluge, højre/venstre snegl, snekkegearsmotor 12 rpm., drivaksel, bufferlager og kapasativ føler. Leveres umonteret alternativt fabriksmonteret. MAFA UNIK Small UNS rund silo med diameter på 1,88 m UNS siloen findes i højderne 5,33 m. til 7,25 m. (6,3 m 3 11,5 m 3 ) Produceret i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, speciel konus til separationsfri tømning og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års materialegaranti. MAFA UNIK UN rund silo med diameter på 2,34 m. UN siloen findes i højder mellem 6,45 m. til 12,45 m. (12 m 3 37,8 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor diameter, cyklonfyldning med udluftning, speciel konus til separationsfri tømning og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års materialegaranti. MAFA BIB rund industrisilo med diameter på 3,10 m. BIB siloen findes i højder mellem 6,95 m. til 15,35 m. (21,1 m 3 85,2 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, konus med glat inderside, som gør at siloen tømmes godt. Forsynet med specialbolte med glat hoved og skueglas. Ekskl. spjæld og sneglekasse. Leveres fabriksmonteret med 7 års garanti. MAFA XB rund stor silo med diameter på 4,68 m. XB siloen findes i højder mellem 9,5 m. til 15,5 m. (86,1 m 3 189,3 m 3 ). Produceres i vedligeholdelsesfri aluzinkplade, komplet med indblæsningsrør med bøjning med stor radius, cyklonfyldning med udluftning, konus med glat inderside, som gør at siloen tømmes godt. Ekskl. spjæld og sneglekasse, stige og tagplatform og tagluge. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. Designet MAFA BIB 40 ( 40 m 3 ), Billeberga skole. MAFA Udendørs modulsilo 1,7-50,0 m 3. MAFA Indendørs modulsilo 1,2-83,0 m 3. MAFA Udendørs modulsilo med 45 graders kon. Udendørs modulsilo findes i målene 1,5 x 1,5 m., 2,05 x 2,05 m., 2,55 x 2,55 m. og 3,0 x 3,0 m. (1,7 m 3 til 50 m 3 ). Produceres i galvaniserede stålplader. Siloen leveres inkl. spjæld, indblæsningsrør med bøjning med stor diameter og cyklon. Udløb 0,3 x 0,3 m. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. MAFA Indendørs modulsilo med 45 graders kon. Indendørs modul silo findes i målene 1,5 x 1,5 m., 2,05 x 2,05 m., 2,55 x 2,55 m. og 3,05 x 3,05 m. (1,2 m 3 til 83,0 m 3 ). Produceres i galvaniseret stålplade. Siloen leveres med låg, indblæsningsrør, udluftning gennem fjederbelastet luge og støvfilter. Leveres umonteret alternativt monteret på pladsen. MAFA Indendørs rektangulær modulsilo Indendørs modulsilo findes i målene 1,3 x 2,55 m., 1,55 x 2,05 m., 2,05 x 3,0 m., og 2,55 x 3,0 m. (3,6 m 3 41,3 m 3 ). Produceres i galvaniseret stålplade. Siloen leveres med låg, indblæsningssæt, udluftning gennem fjeder belastet luge og støvfilter. Leveres umonteret alternativt samlet på pladsen. Flere data på MAFA s forskellige siloer se produktbladene, som findes på MAFAs hjemmeside 13

14 Eksempler på MAFA systemløsninger Vi har taget nogle systemløsninger frem for at vise, hvordan man kan tilpasse et MAFA træpilleanlæg til forskellige forudsætninger og det omkringliggende miljø. Uanset om man vælger snegle eller vakuum transport, med eller uden mellemsilo, så får man et fleksibelt, driftsikkert og vedligeholdelsesfrit system. Valget af systemløsninger er dog afhængig af brænderfabrikat. Systemløsning A En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Unik Small 12 (12 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglebund. Siloen placeres på en platform udenfor brænderrummet og en flexsnegl snegler træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning B En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Unik UN 27 (27 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglekasse. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet og en Maflex snegl kører træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning C En passende silo til anlæg på 1,0-1,5 MW er en MAFA XB 189 (189 m 3 ). Her med en fire meter 102 snegl ud af en sneglekasse. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning D En passende silo til anlæg på kw er en MAFA BIB 85 (85 m 3 ) silo. Her med en fire meter 102 snegl, som fødes fra en justerbar sneglekasse mellem Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet. Kan leveres beklædt til sokkel og/eller malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. 14

15 Systemløsning E En passende silo til anlæg på kw er en MAFA Udendørs modulsilo (28 m 3 ) silo. Her med en syv meter lang flexsnegl ud fra en 37 sneglekasse. I enkelte miljøer passer en firkantet silo bedre. Kan leveres beklædt til sokkel og malet. Systemløsning G Ind i mellem er det umuligt, at placere en høj silo udendørs. Bedste alternativ til anlæg på kw er en Succè BSM 331 (13 m 3 ). Her monteret med en fem meter lang Maflex snegl fra midterudtaget. Succè kan også placeres udendørs. Leveres også malet. Systemløsning F En passende silo til anlæg på kw er en MAFA BIB 40 (40 m 3 ) silo. Her med en fem meter lang flexsnegl ud fra en 0 sneglekasse. En passende kombination når brænderrummet er i kælderen. Siloen placeres på et fundament udenfor brænderrummet og Maflex sneglen transporterer træpillerne ind til træpillebrænderen/kedlen. Kan leveres beklædt ned til fundament og/eller malet. Hvor der er mulighed og plads, bør der altid anvendes en rund silo. Systemløsning H Bedste alternativ til anlæg på kw, når det er umuligt, at placere en høj silo udendørs, er en Succè BSM 536 (25 m 3 ). Her med en fem meter lang Maflex snegl fra midterudtaget. Succè kan også placeres udendørs. Leveres også malet. Flere oplysninger finder du på vor hjemmeside 15

16 Eksempler på MAFA s tømnings alternativer Snegl fra silo. Føder et Y-rør, som forsyner to Maflex snegle, som hver især føder en brænder. Snegl til faldrør inkl. start- og stopføler til fødesneglen. Under faldrøret monteres en fødesnegl til træpillebrænderen. Nogle gange er det nødvendigt at anvende flere snegle. Udløbs alternativ til systemløsninger Nogle gange kan det være en fordel at lave en installation med et mellemdepot inden træpillerne føres til brænderen. MAFA mellemdepot. Specielt til store træpillemængder. Her med dobbelt Maflex bøjelige transportsnegle. MAFA mellemdepot Mini med dobbelt Maflex bøjelige transportsnegle. MAFA mellemdepot Midi med Maflex bøjelig transportsnegl Sneglekasser MAFA sneglekasse 37. Beregnet til Maflex og 102 mm. fast snegl. MAFA sneglekasse 0. Beregnet til Maflex og 102 mm. fast snegl. MAFA justerbar sneglekassse Beregnet til 102 mm. fast snegl. 16 Mere tilbehør og udstyr finder du på vor hjemmeside

17 Tilvalg og alternativt udstyr For at kunne optimere anvendelsen af MAFAs træpilleanlæg viser vi her tilvalgs- og alternativt udstyr. Det sikrer og understøtter det daglige arbejde. Sidestige og platform Praktisk udstyr til dem, der har behov for at besigtige siloen. Beklædning og maling Fra fabrik kan vi levere vore siloer beklædt. Vi kan tillige sørge for maling i ønskede farver således, at siloen falder mere ind i det omkringværende miljø. Kan også anvendes til at fremhæve virksomhedens egen farve og logo. Sidedør En låsbar silodør kan fabriksmonteres på beklædte siloer for at hindre ydre påvirkninger. Vejning Samtlige af MAFAs silomodeller kan forsynes med vejesystemer, som giver ekstra kontrol af leverancer, lagerstatus og materiale flow. Montage på pladsen Vi kan tilbyde, at færdigmontere vore siloer på det ønskede fundament. Mindre siloer kan leveres færdigmonteret direkte på et forud godkendt fundament. Indkøring og uddannelse MAFA tilbyder indkøring af silo og snegle, samt uddannelse af driftspersonel. MAFA følere Som regel er det nødvendigt at forsyne siloen med MAFAs følere og niveauvagter,som giver besked ved for højt eller lavt niveau af træpiller i siloen og i en evt. mellembeholder. Niveauvagt Alarm lampe Kapacitiv føler Mere tilbehør finder du på vor hjemmeside 17

18

19 Lav din egen kalkule på overgang til opvarmning med træpiller Når du regner på investeringen og driftsøkonomien på et træpilleanlæg kan du få hjælp af følgende: Anvend oplysningerne på side 7 og MAFAs forskellige systemløsninger på side til at lave en anlægsbeskrivelse og omkostningskalkule på dit kommende træpilleanlæg. Två MAFA XB-silo för bränslepellets vid värmecentralen på Sturups Flygplats. Når det gælder driftskalkulen kan følgende tommelfingerregler være gode at gå ud fra: Der går ca. 2,1 tons træpiller til at erstatte 1 m 3 olie. Træpiller koster ca SeKr./ton og olie koster ca SeKr/m 3. 1 m 3 olie a kr. minus 2,1 ton træpiller gange SeKr. ( ) er lig med SeKr sparet pr. m 3 olie. Erstatter man 100 m 3 olie med træpiller giver det en gennemsnitsbesparelse på SeKr pr. år. At fyre med træpiller er 55 % billigere end med olie og du mindsker vort kuldioxid udslip med 277 tons for hver sparet 100 m 3 fyringsolie. En konvertering fra olie til træpiller er tilbagebetalt på 3 til 5 år afhængig af anlæggets størrelse. (Alle priser er angivet i prisniveau pr. februar 2008 i Sverige. ekskl. moms. Indsæt dine egne tal og få din egen beregning) Slutteligt bør du også regne med trygheden, bekvemmeligheden, driftsikkerheden og ikke mindst miljøgevinsten, som i høj grad kommer til at påvirke både vor egen og vore børns fremtid. Behøver du hjælp til projekteringen? Det er af største vigtighed, at et træpilleanlæg udføres rigtigt og med de rette forudsætninger. Vi og vore forhandlere deler gerne vor store og lange erfaring i at gennemføre en investering i opvarmning med træpiller på den rigtige måde. Kontakt os eller en af vore forhandlere, så vi sammen kan finde frem til et anlæg, der på bedste måde opfylder dit behov. 19

20 minimeres. sig fra bunden MAFA BIB med naturlig ventilation = ingen kondens Naturlig ventilation Kapaciteten er beregnet ved 750 kg/m 2 varianter: Bulkförråd samt 2 st 45 böjar Tillägg Maflex Påfyllning gummipackning Art.nr Pris Maflex Ytterrör 2943S-2 Transportrör T100 Maflex 3913V Rörböj 90 B190 Väggfäste 45 Skydd för bulkkoppling 2961 Maflex 3922 V Maflex Spiral Gummipackning 43 Maflex Böj S Maflex 3916V Rörböj 90 lång radie, B190L Rörböj 45 B145 Skarvhylsa S Fortsättning på nästa sida MAFAs hovedkontor og moderne produktionsanlæg ligger i Ängelholm i det nordvestlige Skåne. Fremgangen begyndte i med at MAFAs grundlægger Gusten Andersson fik en genial ide omkring håndtering af bulkvarer. I de forgangne 50 år har MAFA i Ängelholm udviklet sig til et foretagende med stor erfaring og tradition omkring konstruktion og produktion af udrustning til materialehåndtering og lagring af bulkvarer. MAFA tilbyder den nyeste teknik og personalet har mange kompetencer, som kan bruges, uanset om det drejer sig om en serieproduceret silo eller en skræddersyet silo til et specielt anlæg til biobrændsel, industri eller landbrug. MAFA er i dag markedsledende i Sverige, og mere end 50 % af produktionen går til eksport. MAFA industrisilo MAFA tilbyder komplette systemløsninger til lagring, håndtering og transport af industrielle bulkvarer. I programmet indgår siloer i forskellige udførelser og størrelser op til 189 m 3, samt et komplet program af automatiske vægte, doserer, blandere og transportsnegle af meget høj kvalitet. MAFA BIB til industri og træpiller Vores bedste industrisilo, er specielt fremstillet til rationel håndtering af industrielle bulkvarer og træpiller. Stabil og enkel grundkonstruktion med en diameter på 3,1 meter og har otte siloben. Siloen er fremstillet i aluzinkplade, en svensk højkvalitetsplade som forener de bedste egenskaber i aluminium og zink. Attraktivt pris Självtömmande Bekväm hantering Hög säkerhet Aluzink giver bare halvt så meget varmegennemstråling i siloen, i forhold til en galvaniseret plade, hvorved risikoen for kondens Aluzink har en levetid der er 2 til 3 længere end galvaniseret plade Fyldningen sker på en miljø venlig og skånsom måde via en lang bøjning og en stor cyklon som minimerer støv. Sikker fyldning med monteret overfyldningsalarm MAFA Villa Inomhus Glatte indersider med specialfremstillet bolt, gør at siloen tømmer Med MAFA Villa lagrar och hanterar du enkelt, bekvämt och säkert din bränslepellets. Tillverkas i underhållsfri aluzinkplåt och finns i fem Mange valgmuligheder med forskellige tømningsalternativer Kan forsynes med flere skueglas til aflæsning af niveau Siloerne kan ved behov forsynes med stige, platform og selvrensen de filter 7 års materialegaranti MAFAs siloer bliver som standard med stor cyklon og udluftning gennem denne. Dette giver en skånsom fyldning og minimere risikoen for kondensdannelse Ved temperatursvingninger stiger den varme luft hurtigt ud gennem cyklonen og kondens undgås. Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom filtertaket, manlucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Utomhus Artikel- Volumen Kapacitet Antal Højde nr m 3 ton sekt. meter BIB21 Industri 21,1 15,8 1 6,95 BIB30 Industri 30,2 22,7 2 8,15 BIB40 industri 39,4 29,6 3 9,35 BIB49 Industri 48,6 36,5 4 10,55 BIB58 Industri 57,7 43,3 5 11,75 BIB67 Industri 66,9 50,2 6 12,95 BIB76 Industri 76,1 57,1 7 14,15 BIB85 Industri 85,2 63,9 8 15,35 PRODUKTBLAD MAFA Villa - lagringssilo för bränslepellets Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom fjäderbelastad övertryckslucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Kapell Komplett med kapellställning, presenning, knoppar och centrumrör. MAFA Villa Inomhus Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblås-dämpare, avluftning genom filtertaket, manlucka, centrumrör, överfyllnadsgivare och larmlampa. MAFA Villa Utomhus Komplett med påfyllnadsrör inkl. inblåsdämpare, avluftning genom fjäderbelastad övertryckslucka, Kontakta din lokala installatör och boka tid för ytterligare information och prisuppgift. Teknisk data: Villa Villa Villa Villa Villa Inomhus Inomhus Utomhus Utomhus Kapell Art nr RSK nr Höjd, mm Längd, mm Bredd, mm Rymd, liter Vikt, kg Med MAFA Villa får du en bekväm och säker uppvärmning. PRISLISTA för MAFAs Villa med systemlösningar, tillbehör och utrustningar för bränslepellets MAFA Villa Inomhus, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Inomhus, 4,7 m 3 345S :- MAFA Villa Inomhus, 9,2 m 3 345S :- MAFA Villa Inomhus Smal, 4,1 m 3 330S :- MAFA Villa Utomhus, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Utomhus, 9,2 m 3 347S :- MAFA Villa Kapell, 5,7 m 3, RSK S :- MAFA Villa Kon, 0,76 m :- Maflexskruv 90/75, grundpaket* Maflex till Baxi MultiHeat 3912V 8.375:- Maflex till EcoTec, Ariterm, CTC 3913V 8.840:- Maflex till EcoTec, Ariterm, CTC, 1-fas V 8.480:- Maflex till AgroTec 3918V 8.895:- Maflex till Janfire 3914V 8.060:- Maflex till KMP Micro, Bio-Sol mellaninlopp 3915V 9.050:- Maflex till mellanförråd, typ Mini 3916V 8.375:- Maflex till mellanförråd, typ Mini, 1-fas V 9.000:- Maflex till Värmebaronens förråd 100 liter 3919V :- Maflex till Eurofire externmatningsenhet 3921V 7.905:- Maflex till MAFA MaVac, Pellvac, 1-fas 3922V 5.390:- Maflex till Vakuum Biotech, 1-fas 3923V 5.470:- Maflex till PellX, KMP, 1-fas 3924V 8.580:- * inkl 3-fas snäckväxelmotor, 6+2 meter skruv i silon Ytterrör dia 90 mm inkl. slangkl, 2 meters 2943S-2 214:- Böj 90 gr (åtgår 1,4 m spiral) inkl. slangkl 2945S 567:- Böj 45 gr (åtgår 0,8 m spiral) inkl. slangkl 2944S 450:- Spiral SF 75, per meter :- Sats med 2 m påfyllningsrör för VILLA Inomhus* :- * transportör 2 meter, skarvhylsa, skydd, bultsats och Rörsystem förlängningsmateriel Transportrör 0,5 m med flänsar T :- Transportrör 1,0 m med flänsar T :- Transportrör 2,0 m med flänsar T :- Transportrör 3,0 m med flänsar T :- Rörböj 90 gr med flänsar B :- Rörböj 90 gr, med flänsar, lång radie B190L 864:- Rörböj 45 gr med flänsar B :- Väggfäste längsgående :- Väggfäste tvärgående :- Gummipackning för rörfläns 43 18:- Bultsats för rörfläns :- Skydd för bulkkoppling på startrör :- Skarvhylsa S :- Moms och frakt tillkommer på samtliga priser. MAFA Villa 345S MAFA Villa 348S MAFA Villa 347S MAFA Kon 354 Du kan skaffe mere information om MAFA og MAFAs systemløsninger til træpillehåndtering ved at gå ind på vor hjemmeside og downloade aktuelle tryksager og faktablade. Forhandler: Tilfredse kunder er det bedste vi ved!

Systemløsninger til foderhåndtering

Systemløsninger til foderhåndtering Systemløsninger til foderhåndtering God foderhåndtering...... god trivsel for dyrene! 2 MAFA er eksperter i foderhåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret,

Læs mere

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse

Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse Sikker og bekvem håndtering af træpiller til villa og flerfamilieshuse MAFA er eksperter i træpillehåndtering Mats Andersson MAFA, Ängelholm I mere end 50 år har vi i Ängelholm konstrueret, og produceret

Læs mere

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE

GRØN lagring. Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE GRØN lagring Vi tænker miljø ENERGIBESPARENDE BITUMENTANKE VERTIKALE / HORISONTALE TANKE KVM bitumen systemer Den miljørigtige måde at opbevare bitumen er i en KVM bitumen tank. I KVM`s produktprogram

Læs mere

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as

AGRO. Produktkatalog. www.jema.as Produktkatalog www.jema.as JEA DRY PIT er en ophængt modul-korngrav, som er udviklet med hensigt på at give optimale betingelser for servicering og for at undgå vand i korngraven. Stålgraven skal hænge

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS

KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS KLIMAPAVILLONER FRA DANBOX FORØGER KAPACITETEN LYNHURTIGT TIL LAVESTE PRIS Nem, billig og komplet løsning Aldrig før har det været så hurtigt, nemt og billigt at udvide din fravænningsstald med 72 m 2

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller...

Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Produktkatalog - industri Det er størrelsen der tæller... Siloer Transportudstyr tørrerier Planlagre tømmesystemer styretavler Dan-Corn industrianlæg Mere end 55 års brancheerfaring sikrer dig vidensdeling

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Agrosilo med 60 bund. Silo med låg og indblæsning. Silo type. Tilbehør / fradrag. Tilbehør / fradrag Pris Beskrivelse Bestillings- Pris

Agrosilo med 60 bund. Silo med låg og indblæsning. Silo type. Tilbehør / fradrag. Tilbehør / fradrag Pris Beskrivelse Bestillings- Pris Agrosilo med 60 bund Silo med låg, filter Silo type Specifikation Silo med låg og indblæsning Illustration Højde Rumfang Indhold Bestillingsnummer Pris Bestillings- Pris Alle mål i mm [m]** [m 3 ] [tons]***

Læs mere

Siloanlæg til træpiller

Siloanlæg til træpiller Teknisk vejledning Siloanlæg til træpiller Juli 2007 Udgivet af Dansk Energi Brancheforening Paul Bergsøes Vej 6 2600 Glostrup Tlf. 7741 1535 debra@energibranchen.dk Siloanlæg til træpiller 1. Lagring

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

VARME, LIV OG STEMNING

VARME, LIV OG STEMNING 2011 VARME, LIV OG STEMNING Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring 8U 002 7A196 PL 006 TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD 30års erfaring www.danpellets.dk Producenten Firmaet PPUH Walerian Grzegorz Fabich blev grundlagt 1987. Firmaet Fabich hører til de største

Læs mere

Prisliste CENTAB spånsugeanlæg

Prisliste CENTAB spånsugeanlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Prisliste CENTAB spånsugeanlæg (Gældende pr. 1/4-2011) www.flexair.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger FlexAir A/S Svalehøjvej 4 3650 Ølstykke Tlf.: 70 22 44 40 Fax:

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle

FalcoUltimo FALCOULTIMO. FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle FalcoUltimo FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOULTIMO FalcoUltimo er den ultimative affaldskurv fra Falco. Denne affaldskurv overhaler alle andre affaldskurve når det gælder moderne design og brugervenlighed.

Læs mere

Danske kvalitetstrapper siden 1988

Danske kvalitetstrapper siden 1988 Danske kvalitetstrapper siden 1988 BV Trappen har produceret danske kvalitetstrapper siden 1988 og er i dag en af Danmarks største trappeproducenter. Virksomheden har udviklet de fire trappebrands: BV

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Arkiv

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Arkiv Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Arkiv Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør til

Læs mere

Centrale støvsugeranlæg

Centrale støvsugeranlæg CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Centrale støvsugeranlæg www.flexair.dk Centrale støvsugeranlæg Vakuumpumper Alle anlæg dimensioneres til den enkelte opgave og der vælges den type vakuumpumpe der er bedst

Læs mere

ZENZO GROUP. Modulopbyggede kvalitetsprodukter. group group part of biobag group part of biobag group

ZENZO GROUP. Modulopbyggede kvalitetsprodukter. group group part of biobag group part of biobag group group ZENZO GROUP Modulopbyggede kvalitetsprodukter Modulopbyggede kvalitetsprodukter Skal der etableres nyt busskur, affaldshus eller cykelparkering, er det væsentligt at vurdere kvaliteten af de materialer,

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet

Dansk Varmepumpe. Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Dansk Varmepumpe Industri A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Mekanisk korntransport

Mekanisk korntransport Mekanisk korntransport Effektive mekaniske transportløsninger KBE kopelevatorer Kompakt drevløsning med keglehjulsgear. Indløb på elevatorfod. Stram kopremmen ved at justere remhjulet i elevatorfoden.

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Er du ejer af en olietank på under 6000 liter til brug for opbevaring af fyringsolie? Er

Læs mere

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester

En helstøbt løsning til industrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester En helstøbt løsning til ustrien - tanke og siloer i vedligeholdelsesfri glasfiberarmeret polyester Foto: Gropa /S, Horsens Når logistik, volumen og økonomi skal gå op i en højere enhed TUNETNKENS siloer

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Dørlukkere. bekvemt og sikkert

Dørlukkere. bekvemt og sikkert Dørlukkere bekvemt og sikkert R U K O D Ø R L U K K E R E Uovertrufne egenskaber og driftsikkerhed Ruko's program af dørlukkere bygger på mere end 80 års erfaring med produktion og produktudvikling af

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Opbevaring Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Opbevaring Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør

Læs mere

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01

Lindab Doorline Ramper og sluser 1351.01 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Læsseramper Generelt Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Ved anvendelse af Lindab læsseramper

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND

Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Procesudstyr, bi-produkt, Stålkonstruktioner, smedarbejde. KOM BARE IND Industri, speciale i kundebaserede løsninger på et højt niveau. Vi har egen produktion og en industriafdeling der løser design &

Læs mere

ODEN det komplette allroundpresseprogram

ODEN det komplette allroundpresseprogram ODEN det komplette allroundpresseprogram ODEN et komplet allroundpresseprogram ODEN er AP&T s komplette program af allroundpressere til presseoperationer af enkle træk, stansning, prægning, bukning og

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Anlæg for effektiv kornbehandling

Anlæg for effektiv kornbehandling Anlæg for effektiv kornbehandling og oplagring Ingen kan spå om fremtiden - men Kongskilde har en mening om den. Hvad vil Kongskilde Vi vil gøre det, vi er gode til, og det som vi har mange års erfaring

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele

Sletvej 2E DK 8310 Tranbjerg Tlf.: Fax Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Euro Therm A/S og halmkedlen i Nexø et anlæg med det hele Præsentation af: Euro Therm A/S Halmkedlen i Nexø Standard løsningen + Røggaskondensering + Absorptionskøler + DeNOx Evt! Om Euro Therm A/S Stiftet

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring Enkel konstruktion med et utal af muligheder S90 er et stærkt, stabilt og utroligt alsidigt system til opbevaring af småvarer. Det klassiske design kan tilpasses

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Småvaregennemløb. Effektiv kombination af opbevaring og pluk

Småvaregennemløb. Effektiv kombination af opbevaring og pluk A Member of the Constructor Group Småvaregennemløb Effektiv kombination af opbevaring og pluk SMÅVAREGENNEMLØB ERGONOMISK ADGANG TIL FLEST MULIGE PRODUKTER PÅ EN GANG Kortere distancer er lig med tidsbesparende

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

BIOENERGI FRA SKANDINAVISKE SKOVE.

BIOENERGI FRA SKANDINAVISKE SKOVE. BIOENERGI FRA SKANDINAVISKE SKOVE. 2 SCANDBIO TO STORE HISTORIER. EN STØRRE FREMTID. Lantmännen Agroenergi, en del af Lantmännen-koncernen, og Neovapellets, med den finske Vapo-koncern som ejer, var i

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

PANSER. PANSER PROGRAM park, byrum, domicil AFFALDSBEHOLDERE. craft and design form

PANSER. PANSER PROGRAM park, byrum, domicil AFFALDSBEHOLDERE. craft and design form PANSER AFFALDSBEHOLDERE PANSER PROGRAM park, byrum, domicil craft and design form AFFALDSBEHOLDERE PANSER PANSER PRINCIPPER... 1: Enkelt at åbne kurven kraftig justerbar smæklås. 2: Affaldsposen er monteret

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. Colorsteel Trapez

Corus ByggeSystemer A/S. Colorsteel Trapez Corus ByggeSystemer A/S Colorsteel Trapez Mere end økonomisk... 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium

HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium HAKI Light, Lettere end stål, stærkere end aluminium Opdag det nye HAKI Light Nu har HAKI fremstillet et helt nyt system til dig, der har brug for et let, men stærkt stillads. Systemet hedder HAKI Light.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Modulrum til køl og frys Celltherm

Modulrum til køl og frys Celltherm Modulrum til køl og frys Moderne og fleksibel produktionsteknologi I mere end 30 år har navnet stået for høj tysk kvalitet inden for køle- og fryserum. Som en af de førende europæiske producenter er kendt

Læs mere

FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD

FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD 02 Fremtidens facadeplade 06 En skole, som skiller sig ud fra mængden 08 Vores produktfordele 14 Find inspiration 2 FREMTIDENS FACADEPLADE Vandbestandig Miljøvenlig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

1351.01. Lindab Doorline Ramper og sluser. Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33

1351.01. Lindab Doorline Ramper og sluser. Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33 Læsseramper Generelt Bløde overgange Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere