MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr Maj 41. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 29 20. Maj 41. årgang 2008-2009"

Transkript

1 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr Maj 41. årgang Issn Røntgen kan bruges til mange gode ting. Fx at tage disse dejlige billeder af fugle

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: MOK nr 29, årgang 41 udkommer Kredsforeningen holder lukket Præstens strikkecafé kl Spotfestival i Århus - Ave åbner festivalen - se mere på Vagtbureauet holder lukket Store løbeweekend starter: Skagensløb i Skagen Politiken minimarathon Copenhagen Marathon - Tag ud og løb eller kig på aktive individer MOK's DEADLINE FADL repræsentantskabsmøde kl SATS fordrag om hypothermi kl Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på Tirsdag: Hepatitis B vaccination i opgang 51c, 1. sal kl Denne redaktion HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Røntgenbilleder af fugle - Læg især mærke til hvor stort Kiwifuglens æg er i forhold til fuglen selv (nederst til højre). /Hallas MOK-red.

3 VIDEN OM Nogle gange kan rigtige læger også huske deres bagland, og således har vores egen A. P. Skovsen skrevet lidt trivia fra den medicinske verden: Til stud.med.'en på et ikke så højt semester, skal det lige oplyses at warfarin, som det næste skal handle om er en K-vitamin antagonist, hvilket kan bruges til forebyggelse af tromboser. Ugens Piet Van Deurs I sidste uge bragte vi et billede af en lille dims, med en kryptisk forklaring på havd det ikke var, og en lidt mere kryptisk forklaring på hvad det var. Det ville muligvis have hjulpet, hvis I kunne se at der står "autoknips" på siden af dimsen... Det drejede sig naturligvis om en gammeldags selvudløser til et kamera. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (Bacheloropgave - tidl. OSVAL I) Klinisk Fællessekretariat(KU-SUND) Lokaler og Mail: Tlf Træffetid: Mandag kl Tirsdag-Fredag Studiesekretærer: sem. Lili Hansen tlf Meryem Boumendil tlf sem Lone Grøn Lauersen tlf sem. Henriette Gulløv tlf sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf sem. Anna-Lise Lindahl tlf sem. Hanne Ritter tlf QUIZ & VIDEN OM Warfarin blev opdaget ved et tilfælde i 1920 erne. I det sydlige USA fandt man uforklarlige tilfælde af dødt kvæg, hvor dødsårsagen var indre blødninger. Forskere fra Wisconsin Alumni Research Foundation fandt ud af, at der i det nyslåede kløvergræs, der blev anbragt i siloerne, var høje koncentration af kumarin (fremkalder græslugten). I varme og fugtige somre var der usædvanligt meget kumarin. Under den høje temperatur, fugt og tryk i siloerne blev kumarin omdannet til et stof der, når kvæget åd græsset, kunne fortynde blodet så meget, at dyrene døde af indre blødninger. De kaldte stoffet for WARFarin (WARF er en forkortelse for Wisconsin Alumni Research Foundation). I denne uge skal vi over i byggebranchen, hvor dimsen, der et et billede af, har en knusende vigtig funktion... Den færdes sjældent alene, men sammen med mange venner magen til den selv. Den ligger heller ikke stille, når den udføre sin funktion, og hvis den havde et vestibulærapparat ville den blive helt rundtosset. Jeg kan ydermere afsløre at den er ret tung i forhold til sin størrelse. Hvad er det? Skriv dit svar til Faglig Quiz 3 Sidste uges quiz var så populær, at vi blev rigtig glade, men det kan da også have noget at gøre med det gode vejr i skrivende stund... Svaret på den basale var ganske som Arne Vidar Wøyen skriver: Hæmagglutinin og neuraminidase. Han informere videre at: "Forandringer i disse molekyler kan gi pandemic shift med medfølgende massehysteri.". hvilket vi godt kunne lide. Svaret på den diagnostiske var Marfan's syndrom, og det kunne Naja svare på. De to vindere kan komme forbi en af de næste to mandage og hente en fin præmie. Og så til denne uges quiz: Den diagnostiske quiz En ældre flot solbrun mand på 67år, der har været gift og skilt to gange henvender sig i din praksis. Han har for fire år siden været på ferie i Mallorca med sin daværende kone, hvor han mødte en 24-årig model, hvilket resulterede i én af føromtalte skilsmisser. Den ældre herre samler i øvrigt vestibulærapparater fra torsk, og har i konsultationen en gul polo af mærket Lacoste, og et par karryfarvede bermuda-shorts på. Igennem den senere tid har han følt sig obstiperet og har tabt vægt. Derudover har han haft gentagne anfald med hjertebanken og svær hovedpine. Anfaldene tager omkring et kvarters tid og derefter får han det godt igen. Under anfaldene har han lagt mærke til en øget svedsekretion. Ved en kort men grundig undersøgelse af patienten finder du bl.a. blodtryk på 160/110. Du bestiller desuden nogle blodprøver der viser en forhøjet hæmoglobin. Hvad fejler patienten? Den basale quiz Hvilke to arterier afgår fra a. pudenda interna og forsyner corpus spongiosum i penis? Send dit svar til Mia Joe og Hallas / mok.red.

4 4 Har du et stort eller lille fysisk eller psykisk handicap? Hvis ja: Så vil vi gerne i dialog med dig om, hvordan du oplever det at studere på SUND. Hvilken hjælp og vejledning du har fået? Hvilken hjælp og vejledning kunne du have haft glæde af? Hvad kan SUND gøre bedre? Hvilke tips vil du give videre til andre / kommende studerende på SUND med små og store fysiske og psykiske handicaps? I første omgang kan vi desværre ikke love mirakler, men vi vil gerne med dette møde opnå viden om vilkårene og behovene for jer studerende på SUND, der har et lille eller stort fysisk eller psykisk handicap. Med mere viden bliver muligheden for, at vi kan forbedre tilbuddene også større! Vi mødes tirsdag d. 26. maj i lille mødesal kl Vi byder på et stykke kage og en kop te eller kaffe. Er du forhindret i at deltage, eller har du ikke lyst til at dele dine oplevelser med hele forsamlingen, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi vil også gerne vide, om du kommer, så vi har kage nok! Mange hilsner Kristina Lyster AC-studievejleder og SPS (SpecialPædagogiskStøtte)-kontaktperson / Gunilla Sommer UMV (UndervisningsMiljøVurdering)-projektleder / Dispensationsansøgning? Ultimo maj begynder studieadministrationen at sende svarene på medicinstuderendes ansøgninger om dispensation og merit direkte til den studerendes ku-mailadresse og ikke længere pr. brev. Da svarene kan indeholde personfølsomme oplysninger vil administrationen ikke kunne sende svarene til mailadresser uden for universitetets domaine. Ændringen gennemføres som et led i administrationens arbejde med at effektivisere sags- og arbejdsgange. Det betyder, at svarene på ansøgninger om dispensation og merit fremover kun sendes pr. mail og ikke længere i papirform. Svarene sendes til den studerendes KU-mail og kun til denne. Derfor er det KU-mailadressen, der skal oplyses, når ansøgningen om dispensation skal udfyldes. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ændringen kan rettes til sekretæren for dispensationsudvalget Gitte Birkbøll, ku.dk eller studiechef Lisbeth Roland Hansen, ku.dk KANO MED INDIANERE For at Hallas ikke igen skulle gå i protest så fik redaktionen endelig tegnet en kano med indianere der laver de ting Hallas kan lide at lave når han er hjemme! Markus/MOK.red STYRENDE ORGANER Til studerende og undervisere INFORMATION FRA KLINISK FÆLLESSEKRETARIAT (KF) I forlængelse af tidligere udsendt information om åbningen af Klinisk Fæl-lessekretariat på Panum, kan vi nu oplyse, at arbejdet i sekretariatet er organiseret således, at der er én hovedansvarlig for hvert af de semestre på medicinstudiet, som sekretariatet dækker. Den ansvarlige studiesekretær har ansvaret for planlægning af al undervisning på semesteret uanset hospital. Henvendelser bedes som udgangspunkt rettet direkte til den ansvarlige stu-diesekretær. Fordelingen af opgaver i sekretariatet er som angivet nedenfor. Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at appellere til jeres forståelse for, at der i indkøringsfasen for sekretariatet har væretog fortsat vil være dage, hvor medarbejderne er på kurser o.a. med henblik på faglig kvalificering til at løfte opgaverne. Vi søger i den forbindelse at minimere generne for vores brugere mest muligt, og at sikre hurtig respons på akutte henven-delser. Det kan dog ikke undgås, at der i indkøringsfasen vil forekomme længere responstider end normalt, selv om alle medarbejdere yder deres bedste for at give jer en optimal service inden for de givne rammer. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at beklage de vanskeligheder, som vo-res brugere har haft i relation til at kontakte sekretariatet telefonisk i indeværende uge. Der har Vi ser frem til samarbejdet med jer! været en række tekniske problemer med Christian Lundborg telefonforbindelserne, som dog nu skulle Sekretariatschef være afhjulpet. Praktiske oplysninger, fordeling af arbejdsområder m.v. i KF Postadresse: Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet Klinisk Fællessekretariat Blegdamsvej 3B 2200 København N. eller tlf Træffetid: ma. kl , ti. - fre Lokale og Studiesekretærer: sem. Lili Hansen, tlf , mail: Meryem Boumendil, tlf , mail: 7. sem. Lone Grøn Lauersen, tlf , mail: 9. sem. Henriette Gulløv, tlf , mail: 10. sem. Dortea Koldborg Jepsen, tlf mail: 11. sem. Anna-Lise Lindahl (faglig koordinator), tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard, tlf mail: Henvendelser om studenterfaciliteter, adgangsforhold, logistiske forhold m.v. på hospitalerne: Herlev Hospital: Fysiske/logistiske forhold vedrørende auditorier: Intern Service og Logistik: Tlf.nr Introduktion og kursusforløb samt kort-/nøglesystem: Teamsekretær i Ud-viklingsafdelingen Maria C. Jørgensen, Tlf.nr , Udlån af fagbøger, kopimaskine for studerende, it-adgang, nøgler til bokse i læsesal samt oprettelse/sletning af brugerprofiler for de studerende i hospita-lets ITsystem, flyttes til fagbiblioteket v. Jørgen Hvidsten, der kan kontak-tes på eller tlf.nr Hvidovre Hospital Henvendelser om studenterfaciliteter, herunder fysiske/logistiske forhold vedrørende auditorier, kort-/nøglesystem, udlån af fagbøger, kopimaskine for studerende, brugeroprettelse/-sletning i hospitalets ITsystem, nøgler til bokse i læsesal skal indtil videre ske til Marianne Sørensen, der kan kontak-tes på eller tlf.nr Rigshospitalet Henvendelser om studenterfaciliteter, herunder adgangsforhold, fysi-ske/logistiske forhold vedrørende auditorier, kopimaskine for studerende og brugeroprettelse/- sletning i hospitalets IT-system skal ske til fuldmægtig Ri-ta Dalhammer, der kan kontaktes på eller tlf.nr adgangsforhold og logistiske-/lokalemæssige forhold af Sekretariatet for Klinisk Undervisning på Hvidovre Hospital v. Marianne Sørensen, jf. ovenfor, indtil udgangen af maj Herefter overtager Bispebjerg Hospi-tal selv ansvaret. BBH behandler p.t. spørgsmålet om den fremtidige organi-satoriske forankring af disse funktioner, og der vil blive udsendt nærmere information om kontaktforhold, når BBH har afklaret dette, senest med ud-gangen af maj måned. Amager Hospital Henvendelser bedes indtil videre rettet til Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for. Frederiksberg Hospital Henvendelser bedes indtil videre rettet til Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for. Glostrup Hospital: Per Dylov mail: Gentofte Hospital: Henriette Møller har tlf mail: Hillerød Sygehus: Henvendelser bedes indtil videre rettet til Klinisk Fællessekretariat, jf. oven-for. Hospitaler i region sj: Roskilde Sygehus: Lotte Boholt Kristensen tlf Bispebjerg Hospital Som tidligere oplyst betjenes Bispebjerg Hospital i relation til studenterfaci-liteter, Køge Sygehus: Susanne Bordrup tlf

5 STUDIEVEJLEDNINGEN & STUDENTERPRÆSTEN STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN Forår 2009, Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 18/ og Gro Askgaard Tirsdag 19/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 20/ Jonas Vestergaard Iversen Mandag 25/ Gro Askgaard Tirsdag 26/ Rasmus Carter-Storch Onsdag 27/ Jonas Vestergaard Iversen Torsdag 28/ Theis Skovsgaard Torsdag 28/ Jesper Marsner Hansen Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, og afvente et ledigt tidsrum, imellem de allerede bestilte tider. DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver mandag Eva Maryl Hver torsdag Eva Maryl Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: MENTOR FOR EN INTERNATIONAL STUDERENDE Til august/september ankommer der en række udenlandske medicinstuderende, der skal tage et semester eller to på SUND. Har du lyst til at hjælpe de nye internationale studerende finde sig godt tilrette på Københavns Universitet? Jobbet består i at: Hente den studerende i lufthavnen (hvis dette ønskes) Hente nøgler og hjælpe med indkvartering (hvis dette ønskes) Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom kontakt til de officielle myndigheder mhp. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti m.m. (hvis dette ønskes) Være med til at planlægge ét eller flere arrangementer i løbet af semestret med de andre mentorer En mentor kan: Vise rundt i København og på studiet Bytte mentees med andre mentorer En mentor har ikke pligt til at: Sørge for bolig Sponsorere sin mentee International Corner 5 Ansøgningsfrist til udvekslingsophold på det medicinske fakultet på Vanderbilt University School of Medicine, Vanderbilt University i Nashville, Tennesse, USA og University of Iowa - for forår og efterår Vanderbilt University - kun muligt på 9. og 11. semester (3 måneders varighed) - University of Iowa - kun muligt på 11. semester. (Opholdet kan højst være af 2 måneders varighed. Den studrende kan selv arrangerer 1 måned et andet sted i USA, så opholdet bliver på mindst 3 måneder). Erfaringsrapporter fra Vanderbilt University kan findes på medicin.ku.dk/internationalt/lok-verden/vanderbilt_/ Ansøgningsfristen er: Tirsdag den 2. juni 2009 kl Ansøgningen afleveres i Journalen eller Ekspeditionen på Fakultetssekretariatsgangen. Hvordan: Ansøgningsskemaer og vejledning findes på internationalt/lok-verden/ Hvis du har yderligere spørgsmål. kan du desuden kontakte den internationale studievejleder Eva Maryl. Træffetid: Mandag og torsdag mellem kl i lokale Eller mandag mellem kl på telefon Med venlig hilsen Eva Maryl og Martin Ellermann Fungere som støttepædagog Underholde sin mentee En mentor får oftest tilknyttet to studerende. Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til bogladen. Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så kontakt: International Studievejleder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: Tilbud fra Studenterpræsten uge 21, 2009 Føljeton: Livet. En ligning, der ikke går op. Afsnit XI Vrede II ( Ira ) Jeg har det fredeligste sindelag. Mine ønsker består i en beskeden hytte, et stråtag, en god seng, god mad, frisk mælk og smør, blomster uden for vinduet og et par smukke træer foran døren samt, hvis den gode Gud vil gøre min lykke fuldkommen, at han lader mig opleve den glæde, at seks eller syv af mine fjender bliver hængt i disse træer. Rørt om hjertet vil jeg før deres død tilgive dem al den uret, de har begået mod mig i livet - ja, man skal tilgive sine fjender, men ikke før de er hængt. (Heinrich Heine, ). Der er meget at sige om vrede. Der er meget at overveje. Vreden kender vi fra os selv og andre. Vi ved, at den kan være destruktiv og et udtryk for det negative i livet. Vi ved dog også, at vreden kan være drivkraften bag store, vigtige bedrifter. Vreden kan opleves som inderligt berettiget. Vreden kan være storladen og dramatisk, og kan tjene en markering af et individs grænser. Grænser, som måske ellers er utydelige. Jeg finder mig ikke i noget! Her går grænsen! Vreden og de andre dødssynder udtrykker menneskelige dispositioner, tilbøjeligheder, som ikke er syndige eller forkerte som sådan, men som i sig rummer både positive og negative muligheder for at komme til udtryk. Problemet opstår, når tilbøjeligheden overtager et menneske; når mennesket fx i vrede mister besindelsen eller lader langvarig, indestængt vrede transformeres til bitterhed. Vrede er bare vrede. En følelse. Kig på den. Den er muligvis grim, deform, svær at styre. Den kan ikke bortreguleres. Den kan ikke forbydes. For den er der. Hos dig og hos andre. Og der er meget, meget, meget mere at sige om den, end jeg kan nå her. Lise Lotz, akademisk medarbejder Studenterpræst Nicolai Halvorsen og akademisk medarbejder Lise Lotz skriver et afsnit på skift hver uge og vores bidrag til føljetonnen vil være ordnet efter de syv dødssynder: hovmod ( superbia ), griskhed ( avaritia ), nydelsessyge ( luxuria ), misundelse ( invidia ), frådseri ( gula ), vrede ( ira ) og ladhed ( acedia ). Husk: Semesterføljetonnen kan også læses på vores blog: Her vil der også være billeder og links til videre læsning. Strikkecafeen Den Røde Tråd Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Vi strikker hver torsdag og alle er velkomne. Vi fortsætter frem til 18. juni; dog er strikningen aflyst den 4. juni på grund af min deltagelse i konference i Norge. Lise Lotz, akad. medarb. Fredagsgudstjeneste og -frokost Tid: Hver fredag i semesteret: gudstjeneste kl og frokost kl. 13. Sidste fredagsgudstjeneste i dette semester er i forbindelse med pinsefrokosten og foregår i Sankt Johannes Kirke på Sankt Hans Torv og IKKE i Trinitatis Kirke. Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen prædiker. Alle er velkomne! Pinsefesten, der blev til en pinsefrokost Tilmelding til frokosten er nødvendig senest den 26. maj på Tid: Fredag den 29. Maj kl. 13 Sted: Johannesgården bag Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N (Godt vejr: vi spiser udendørs!) Pris: kr. 25 betales i døren Bemærk ændringen: tidligere er arrangementet annonceret som en fest EFTER koncerten. Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Tid: Fredag den 29. maj kl. 17 Sted: Sankt Johannes Kirke, Sankt Hans Torv, 2200 Kbh. N Pris: Der er gratis entré Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. /

6 6 KONTAKTANNONCE Vi er nogle høje, flotte, succesfulde ældre herrer, med mørkeblond hår. Vi elsker lange gåture på stranden, romantiske middage og hygge over stearinlys eller foran kaminen. Vores interesser: Gode bøger, frimærker, jazz og klassisk musik. Derudover er vi udadvendte mennesker, der altid er åbne for nye ideer. Du skal: Være kvinde, gerne i en giftemoden alder. Have humor (men helst ingen tumor;). Have et åbent sind og et stort hjerte. Derudover gør det ikke noget, at du deler nogle af vores interesser. Interesseret..?!? Så kontakt en af os nedenstående: David Hvidtfelt Hansen tlf David Lentz Sørensen tlf David Kjosnes tlf David Michelsen tlf David Peick Sonne tlf David Schefte tlf På gensyn ;D avid.. ANNONCER DANSK PSYKIATRISK SELSKABS SUMMER SCHOOL 17/8 18/8 19/8 20/ Dansk Psykiatrisk Selskab afholder for første gang en summer school rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger med det ønske, at øge rekrutteringen til psykiatrien. Deltagerne vil i løbet af kursets 4 dage stifte bekendtskab med centrale kliniske temaer inden for psykiatrien præsenteret af eksperter inden for de respektive områder. For at give et indblik i fagets forskningsaspekter vil der blive gennemgået et ph.d. forløb samt forløbet af den proces, der finder sted, når en ide bliver et færdigt projekt. Som et tredje delelement vil deltagerne møde en række psykiatere, der har valgt forskellige interesseområder og karriereforløb og med lejlighed til at drøfte de mange karrieremuligheder, man har, hvis man vælger det psykiatriske speciale. Deltagelse i kurset er gratis takket være et unrestricted grant fra Lundbeckfonden. Antal deltagere er begrænset til max 30. Deltagere: Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 deltagere. Gebyr: Kurset inkl. middage er gratis. Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. juni 2009 ( svar senest 12. juni ) Ansøgning sendes til: Sekretær Susie Brøndum, Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Mrk.: Summer School. Kursusledelse: klinikchef Anders Fink-Jensen, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, formand i DPS og overlæge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, næstformand i DPS. Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center Rigshospitalet. Se det spændende program på Tilmelding: Skriv en kort motiveret ansøgning om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne. Ansøgningerne skal indeholde oplysninger om: navn, adresse, , telefonnummer samt hvilket semester du skal starte på. Er du færdiguddannet læge anføres hvorvidt du er i turnus. Dansk Psykiatrisk Selskab Psykiatrisk Center Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf Formand: Anders Fink-Jensen, - Sekretær Susie Brøndum: SINGLE! - Sådan ser vi ud! RØDE PLETTER, PLAMAGER OG ANDET SNASK! KLINISK DERMATOLOGI OG VENEROLOGI 2. udg. REDIGERET AF KLAUS EJNER ANDERSEN, HANS BREDSTED LOMHOLT, KRISTIAN THESTRUP-PEDERSEN OG HANS CHRISTIAN WULF Fås nu i ny og meget revideret udgave. Det er en lærebog i hud- og kønssygdomme, hvor der er lagt vægt på at fremhæve sygdomme og symptomer, som er hyppige og væsentlige i almen praksis og på hospitalsafdelinger. Dermatologi og venerologi undergår som alle specialer inden for medicin forandringer over tid. Dette gælder blandt andet sygdomshyppighed og behandlingsmuligheder, hvilket denne 2. udgave afspejler. 295 SIDER KR. 548,- (VEJL.) AKUTTE HUDSYGDOMME CLAUS ZACHARIAE, ROBERT GNIADECKI, NIELS VEIEN OG HUGH ZACHARIAE Akutte hudsygdomme er et praktisk orienteret opslagsværk, der sætter brugeren i stand til at stille den korrekte diagnose, tage de rigtige prøver og udføre den primære behandling af akutte hudsygdomme. 192 SIDER KR. 278,- (VEJL.) SÅR BAGGRUND, DIAGNOSE OG BEHANDLING 2. udg. REDIGERET AF FINN GOTTRUP OG TONNY KARLSMARK Bogen giver en grundig information om mange forskellige sårtyper, deres diagnostik og behandling. Den er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatienter, og den specielle del giver en gennemgang af de enkelte sårtyper. Denne 2. udgave er gennemrevideret og helt opdateret, og bogens gode koncept er justeret og videreudviklet med en del nye forfattere og et helt nyt kapitel om sundhedsøkonomi. 455 SIDER KR. 478,- (VEJL.) Se alle Munksgaards medicinske lærebøger på Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

7 MENTOR FOR EN INTER- NATIONAL STUDERENDE Til august/september ankommer der en række udenlandske medicinstuderende, der skal tage et semester eller to på SUND. Har du lyst til at hjælpe de nye internationale studerende finde sig godt tilrette på Københavns Universitet? Jobbet består i at: Hente den studerende i lufthavnen (hvis dette ønskes) Hente nøgler og hjælpe med indkvartering (hvis dette ønskes) Stå behjælpelig med diverse praktiske ting, såsom kontakt til de officielle myndigheder mhp. sygesikringsbevis, oprettelse af bankkonti m.m. (hvis dette ønskes) Være med til at planlægge ét eller flere arrangementer i løbet af semestret med de andre mentorer En mentor kan: Vise rundt i København og på studiet Bytte mentees med andre mentorer En mentor har ikke pligt til at: Sørge for bolig Sponsorer sin mentee Fungere som støttepædagog Underholde sin mentee En mentor får oftest tilknyttet to studerende. Jobbet belønnes med et gavekort på 500 kr. til bogladen. Hvis du synes dette lyder som en spændende opgave eller hvis du har lyst til at høre mere om jobbet, så kontakt: International Studievejleder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Stine Birkelund på mail: FORSKNINGSÅRSSTUD- ERENDE SØGES Vi er en forskningsgruppe på Bispebjerg og Hvidovre Hospital med tæt samarbejde med Panum Instituttet. Vores forskning drejer sig hovedsageligt om type 2 sukkersyge. Nærmere bestemt produktionen af tarmhormoner (GLP-1 og GIP) og disses virkning på β-cellen. Vi er netop ved at afslutte et videnskabeligt projekt omhandlende den nedsatte virkning af insulin ved forstadier til type 2 sukkersyge. Vores positive fund gør, at vi ønsker en yderligere afklaring af den nedsatte virkning af insulin ved forstadier til type 2 sukkersyge. Vi kan derfor tilbyde et veldefineret projekt af ca. 1 års varighed til en forskningsinteresseret stud. med. Projektet vil begynde d. 1. september Grundig oplæring vil finde sted. Bestået 7. semester En interesse i klinisk forskning At du er arbejdsom og ansvarlig Vi kan tilbyde: Et spændende og aktivt forskningsmiljø Gode muligheder for et førsteforfatterskab i et internationalt videnskabeligt tidsskrift Scholarstipendium Projektet kan evt. bruges som en OSVALII Du kan ansøge om stillingen indtil 1. juni, hvorefter vi holder ansættelsessamtaler. Mvh. Scholarstipendiat David H. Jensen, tlf: Overlæge, dr. med. Thure Krarup, ANNONCER HARVARD MEDICAL SCHOOL MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts General Hospital (Harvard Medical School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi og afdelingen for ONH på Rigshospitalet. Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes en stud.med. på et 1 maaned langt ophold. Under opholdet på formentlig et af verdens mest prestigefyldte Universitetshopitaler, vil den studerende indgå i det daglige arbejde på lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og vil have de samme pligter og ansvar. Du er interesseret i ONH Du har gode kvalifikationer Du har en Malpractice insurance policy (ex. via FADL/CODAN) Du har afsluttet ONH eksamen I Danmark inden opholdet I USA paabegyndes Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende ER DU INTERESSERET I AT LAVE FORSKNING? Emne: Kronisk subklinisk inflammations betydning for udvikling af diabetes mellitus og kardiovaskulær sygdom. Har du lyst til at lave forskning, så har du mulighed for at indgå i et spændende forskningsprojekt i Endokrinologisk Forskningslaboratorium, Herlev Hospital. Vi søger en engageret, videbegærlig og initiativrig studerende som har lyst til at være scholarstipendiat i 12 måneder. Du vil indgå i et team med Phd-studerende og bioanalytikere, men med dit eget projekt. Projektet omhandler in vitro studier af makrofagers rolle ved atherosklerose. Vi håber på at du kan begynde per 1/9-2009, men det kan vi jo tale om. Er du interesseret i at høre mere om projektet er du velkommen til at besøge os eller også kan du kontakte: Forskningslektor, overlæge dr.med. Henrik Vestergaard Endokrinologisk afdeling Herlev Hospital Tlf: følgende: Motiveret ansoegning (max. 1 A4 side) Karakterudskrift CV (max 1 A4 side) Dokumentation for Malpractice insurance 7 til Professor Christian Buchwald eller Overlaege Thomas Frisch på adressen Rigshospitalet, ONH afdelingen, Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. O (mærk kuverten Harvard Medical School) Deadline er 1. Oktober Opholdet er skemalagt i Januar Opholdet attesteres med et officielt Diplom. I tilfælde af spørgsmaal af enhver art bedes en af nedenstaaende kontaktet: Stud med. Jiri Bartek på Stud.med. Robert Riis på Der vil I September måned blive afholdt et lille infomoede vedr. Udvekslingspladsen. Tidspunktet vil blive slaaet op I MOK. SKOLARSTIPENDIAT TIL FORSKNING I METABOLISKE MUSKELSYGDOMME SØGES Er du forskningsinteresseret, og har du lyst til at holde pause fra studiet for at forske? Så har vi jobbet til dig! Vi arbejder med at undersøge metabolisme, ved brug af stabile isotoper, i patienter med muskelsygdomme. Vi søger en medicinstuderende, til at hjælpe os med at udføre kliniske forsøg. Arbejdet består af praktiske opgaver som anlæggelse af venflon, blodprøvetagning mm.. Du skal arbejde selvstændigt med et træningsprojekt af muskelsvindspatienter, dvs. der er mulighed for førsteforfatterskab på en artikel, samt at få lavet din OSVAL I el. II opgave. Er du interesseret i at blive Ph.D studerende, er dette også en god start. Vi kan tilbyde et aktivt forskningsmiljø, deltagelse 1.verelses lejlighed på 41 m2 Tæt på Valby station (5 min.) Pris: kr. Boligafgift: kr. 1985,- incl. vand/varme Lejligheden er dejlig lys og med østvendt altan. i Ph.D. kurser, kortvarige udenlands ophold, da vi undersøger en del patienter i udlandet. Forsøgene er af invasiv karakter, hvilket giver gode basale kliniske færdigheder. Det er ikke en forudsætning, at du kender til metoder eller har forsket i forvejen, da du vil blive grundigt oplært. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er stabil, fleksibel og at du har lyst til at forske. Vi foretrækker ansøgere, der kan arbejde mindst 6 måneder, men kortere ansættelses perioder kan sagtens aftales. Er du interesseret, så kontakt: Nicolai Preisler, Mob. tlf.: el. tlf.: , nicolai. eller Mette Cathrine Ørngreen, Mob. tlf.: , mette.cathrine. Neuromuskulær forskningsenhed, Rigshospitalet. HERLEV-ØSTER- BROUNDERSØGELSEN SØGER NYE KOLLEGAER: Kunne du tænke dig at få stor erfaring med at tage blodprøver, udføre lungefunktionsundersøgelser og få indblik i, hvordan en befolkningsundersøgelse fungerer? Vi søger nye kollegaer med lyst til at arbejde med ovenstående samt interview af Herlev-Østerbroundersøgelsens deltagere. Vi forventer, at du kan arbejde 1 dag om ugen (minus fredag) i tidsrummet til ca. kl Arbejdet finder sted på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Universitetssygehus. Der vil være grundig oplæring. Send ansøgning og CV senest 28/ til Afdelings- og projektsygeplejerske Anne Lene Oxlund Du er velkommen til at søge yderligere information på tlf ANDELSLEJLIGHED TIL SALG Dejligt gårdmiljø samt vaskeri Overtagelse straks Henvendelse efter kl: 15 på tlf: Hilsen Michael Sørensen

8 8 SÅ NÆRMER SOMMEREN SIG :-) Efter en veloverståen aktionsdag begynder vi at fokusere på fremtidige aktiviteter hvilket består af et fantasktisk sommerseminar den august! Her kommer der endnu en mulighed for at lære at blive en god sexekspres-guide samt blive bekendt med alle os 6x ere, inkluderet dem fra Århus og evt også nogle skandinaviere! Mere info herom kommer snart på diverse opslag på Panum-nyhedsforumet (toiletterne). BASISGRUPPER Herunder følger resultatet af noget af al den produktivitet, der blev sat for på aktions-dagen: SATS PRÆSENTERER: Alle børnene fik penge for seksuelle ydelser undtagen Britt, hun solgte på kredit. Hypotermi foredrag -ved thoraxkirurg Martin Nørgaard Alle børnene var jomfruer indtil bryllupsnatten indtagen Bimbo, hun brændte op i Limbo. Mandag d.25 maj kl i tandlæge auditoriet Alle børnene købte sig til sex undtagen Bo, han havde en ko. Kom og hør om behandling med hjertelungemaskine og håndtering af hypoterme patienter ved det mobile hypotermiteam fra hjerte-lungekirurgisk afdeling på Aalborg sygehus. Alle børnene fik gonoré undtagen Lydia,... Foredraget er frit for alle Alle børnene fik seksuelt overført mycoplasma genitalium undtagen Jokum, han fik det ved at side på lokum. Alle børnene var gode til at deep throathe undtagen Lex, han havde en veludviklet brækrefleks. Alle børnene deepthroatede kun én pik ad gangen undtagen Keld, han havde et rummeligt svælg. MÅL ET SIND! Foredrag i psykopatologisk psykometri v. professor Per Beck SEHAT inviterer alle lægestuderende fredag d. 29/ kl 16, til at komme og høre spændende oplæg om karrierer indenfor lægeverdenen. Den 28 / 5 kl. 16 i LU auditoriet Per Beck er for ganske nyligt blevet professor i psykiatri, han er Danmarks fremmeste forsker i psykometri, og han har indvilliget i at lade sit forstands klare lys skinne over os studerende. Så kom og lær at måle et sind. SEHAT inviterer færdiguddannede læger som fortæller om egne erfaringer og hvilke muligheder der er indenfor branchen. Nærmere info følger NY SOFA OG INDRETNING I STUDENTERKLUBBEN Som mange af jer nok har opdaget er der kommet en ny flot sofa i Studenterklubben, kombineret med nye borde og barstole. Projektet med nyindretning af Studenterklubben har kørt i lang tid, men det sidste år er der kommet penge bag og dermed er der begyndt at ske noget. Til nyindretning har vi fået fra: Tuborg: Dekanatspuljen: Studiemiljøpuljen: Det lægevidenskabelige fakultets fond: Hvilket giver ca ud af et budget på Og hvad skal de resterende penge så bruges til? Flere nye barstole samt helt nye almindelige stole til sceneområdet. Når der efterhånden er styr på den del af nyindretningen er der flere tiltag der skal forskønne vores herlige klub med vægudsmykning mm. Hvordan kan sådan et projekt blive til? Vi har undervejs i processen haft en arkitekt ind over projektet, haft flere møder med Panum driften og diverse andre vigtige mennesker, men da først vi havde pengene og skulle have bygget sofaen og de nye borde skete det i et inspirerende samarbejde med Snedkerboligen v/bruno Grassi, og det flotte resultat kan ses på billederne her hvis du ikke har været i klubben det sidste stykke tid. Derudover skal nævnes at fakultetet langt om længe har hørt vores nødråb om nye toiletter og har besluttet at skyde 2.3 millioner i at bygge en helt ny toiletafdeling bestående af et handicaptoilet, 3 herrebåse og et pissoir og 4 pigebåse, således at DU ikke længere behøver at stå i kø til toilettet til fredagsbaren. Hvis kommunen giver byggetilladelsen skal byggeriet forløb juni-august og stå færdigt til semesterstart, men sådanne projekter har det med at blive let forsinkede så fortvivl ikke hvis du til første fredagsbar skal stå i kø for forhåbentlig sidste gang. Belysningen i klubben er blevet bedømt at Panums ingeniører til at være førsteprioritet i ingeniørsyn 09 dvs at ny belysning er det første projekt Panum skal sætte penge af til i næste økonomirunde, så ikke mere rengøringslys til de flittige cafégængere. Til sidst skal det siges at studiemiljøpuljen har givet tilsagn om yderligere støtte og at Egmont fonden er søgt om de resterende penge. Og så længe vi kan finde på flere projekter, søger vi flere penge så I kan få en bedre klub og et hyggeligere studieliv. På vegne af Studenterklubben Astrid Rosenberg, Tanvir Bari, Signe Glargaard og Theis Aagaard

9 VAGTBUREAUET 9 EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 V B M E D D E L E L S E R OBS OBS OBS Vagtbureauet holder lukket fredag den 22. maj A N N O N C E R NEUROINTENSIV AFD. PÅ GLOSTRUP HOSPITAL Er du interesseret i sommerferiearbejde så se her! Vi er et særdeles velfungerende hold som søger nye medlemmer til vores hold i sommerferien. Normalt fungerer vi som et overvågnings hold, men i sommerferien holder EMU en lukket og vi skal derfor oplæres til at give trombolysebehandling samt overvåge patienterne under trombolysen. Når der ikke er trombolysepatienter arbejder vi som en del af afdelingens almindelige personale. Det er en super hyggelig afdeling og man får et stort personligt ansvar samt et super godt tværfagligt samarbejde med læger, neurofys.-assistenter og sygeplejersker, der alle er meget villige til at lære fra sig. Der er et oplæringsprogram og følgevagterne er lønnede. Min 250 SPV-timer har man relevant erfaring, kan der dispenseres for timeantallet. Bestået 4. semester Gyldigt akkrediteringskort At du kan tage 3-4 vagter om måneden Periode: Uge Arbejdstid: Dagvagter på alle dage og døgndækkende på ulige datoer Løn: CARD-holdløn For yderligere oplysning kontakt holdleder Gyrithe Pedersen på tlf / mail: ku.dk Ansøgningsfrist: Mandag den 25. Maj 2009 kl. 10. Ansøgning via for medlemmer tilmelding til hold Der vil komme tid for ansættelsessamtaler senere. VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET Søger 1 nye medlemmer med start i september Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtidsvideo-eeg-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder plejeopgaver. Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8 1/4 time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske. Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle får vagter der passer deres kalender. 100 VT-timer Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned Gyldigt akkrediteringskort. Skal kunne deltage i holdmødet 11/ kl på kemigangen på Panum Ansøgningsfrist: Mandag den 15 juni 2009 kl. 10 Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk København tilmelding til hold For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . LÆGEVIKARHOLD 7702 Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C -RIG- SHOSPITALET Lægevikarholdet på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C Ambulatorium søger endnu 1 medlem. Vi laver dagligt de forambulante journaler - jobbet giver således god rutine i objektiv undersøgelse og journalskrivning. Arbejdet er travlt, men lærerigt. Vi er i alt 6 på holdet. Arbejdstid: Mandag til fredag fra kl FADL-medlemsskab Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 9. semester. Det forventes at du kan tage 3-4 vagter pr. måned også i eksamensperioder. Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav. Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket. Gyldigt akkrediteringskort Du skal kunne deltage i næste holdmøde torsdag den kl Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Ved spørgsmål kan du henvende dig til Gry Orkelbog Ansøgningsfrist: Onsdag den kl Ansøgninger via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Hold 7702 Ansættelsessamtaler vil finde sted primo/medio juni.

10 10 HOLD 4408 PÅ RIGSHOSPITALET, NEURO-INTENSIV AFD Vi er et lille hold på ca 12 vagttagere som arbejder på neurokirurgisk intensivafdeling på Riget. Lige nu søger vi 1 ny medlem per 1 juli 2009 for at være fuldtallige. Arbejdet går ud på at passe intensive og opvågningspatienter sammen med sygeplejerskerne på afdelingen. Bl.a. skal vi: GCS (Glasgow Coma Skala) score af børn og voksenpatienter Neurologisk undersøgelse (pupiller, kraft i ekstremiteter m.v.) Tage A-gasser/ A-punkturer Aflæse, skifte og seponere vacuumdræn fra OP sår og intrakranielle blødninger Aflæse, niveauchecke og tømme ventrikeldræn Modtage patienter efter operation Beregne væskebalance Sætte drop op, sikre at CVK fungerer Alm. observation og pleje af intensivpatienter Hjælpe med at modtage intensive patienter Hjælpe i akutte situationer Deltage i oprydning, rengøring, opfyldning og afprøvning af udstyr. Afdelingen har 10 intensive sengepladser, samt en opvågningsstue med 4 sengepladser. Holdet dækker flg. vagter: Nattevagt alle ugens dage, aftenvagt fredag, dagvagt lørdag ulige uge og så er vi 2VT på arbejd i weekendnattevagt. Udover dette er det muligt at få ekstravagter. Oplæring kommer til at bestå af 1 følgevagt i opvågningen og 1 følgevagt på intensiv, begge er lønnet. Vi bruger computersystemerne Care Vue og Orbit hvilke du også bliver oplœrt i. VAGTBUREAUET Min. 200 timers erfaring som ventilatør Vagtkrav på 5 vagter om måneden de første to måneder, hvorefter du kan nøjes med 4 vagter om måneden. Du skal have lyst til at indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med afdelingens øvrige plejepersonale. Gyldigt akkrediteringskort Kunne tage følgevagter i juni måned samt deltage i sommerholdmøde den 4 juni 2009 kl 17. Ansøgningsfrist: den 25/5-09 kl 10 - søges via www. fadlvagt.dk for medlemmer - ledige hold- mærket 4408 Efterfølgende afholdes ansættelsessamtaler. Yderligere oplysninger fås hos Astrid Bruun Fadls vagtbureau eller eller holdleder Charlotte Stenqvist på eller på mobil: ONKOLOGISK AFDELING RIGSHOSPITALET SØGER HJÆLP I SOMMERFERIEN! Vi skal bruge en FADL vagt mandag, tirsdage, onsdag, torsdag, klokken i uge 28,29,30,31,32 (fra den 6. Juli 9.august) Vi er et onkologisk ambulatorium som giver eksperimentel kræftbehandling. Opgaverne vi primært skal have hjælp til er: Anlæggelse af venflon, samling af dropsæt, kontrol o2 og sug, opfyldning dropvogne o.lign. Observation af patienter i kemobehandling i samarbejde med sygeplejerske Omsorg for patienter under behandling Forefaldende opgaver - flexibilitet forventes og TEGNESERIE vi hjælpes ad! Krav : SPV-kursus, med min. 300 SPV-timer. Min. 5.semester Du skal have et gyldigt akkrediteringskort. Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. maj 2009 kl via: - København tilmelding til hold mærket Onkologisk afd. ER DU INTERESSERET I AT ARBEJDE SOM DISPENSAT! Gentofte Kommune Afdeling 2A, Genoptræning og Behandlingscenter Tranehaven, Schioldannsvej 31, få min. fra Ordrup Station, søger dispensater til vagter i alle vagttyper, weekends, helligdage og i ferieperioder. Vi modtager patienter i alle aldersgrupper såvel medicinske som kirurgiske patienter til genoptræning. Det er alle patienter som har brug for et genoptræningsforløb som typisk varer op til 3-5 uger. Vi er et lille sted med mange funktioner bl.a. røntgen og laboratorium og et godt tværfagligt samarbejde. Vi er meget fleksible m.h.t. planlægning af vagter Gyldigt akkrediteringskort Endvidere er du velkommen til at maile afd. sygeplejerske Merethe Thorsen, Tranehaven, for yderligere oplysninger: eller tlf. nr Ansøgningsfrist; Hurtigst muligt Ansøgning via - København tilmelding til hold mærket Tranehaven

11 KREDSFORENINGEN FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N 11 Åbningstider Kontakt FADL, Københavns Kredsforening Mail: Mandag, tirsdag & onsdag: Panum Tlf.: 3520 Instituttet 0250 kl & Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: Web: København N kl Sekretariatet har lukket torsdag... Samarbejdsaftale med Danske Bioanalytikere Torsdag den 21. maj har FADLs Sekretariat lukket for ekspedition i anledning af Kristi Himmelfartsdag. Den 13. maj 2009 har FADL - som led i overenskomstforhandlingerne - indgået en samarbejdsaftale med Danske Bioanalytikere (dbio), der medfører, at løn- og arbejdsforhold for lægestuderende rekvireret/formidlet gennem FADLs Vagtbureauer til arbejde som laboratorievikarer (stikkere), fremoverkan aftales af FADLs Hovedforening. Vi åbner igen mandag den 25. maj kl Sekretariats åbningstider: Mandag, tirsdag & onsdag: kl & Tilstede ved den højtidelige underskrivning af aftalen var Kristin Julia Steinthorsdottir, formand for FADL, Bert Asbild, formand for dbio, samt forhandlingschef Tine Fredsted, dbio. Desuden direktør Bo Christensen og faglig sagsbehandler Torben Conrad, begge fra FADLs Hovedforening. Torsdag: kl Rabat på Hi Fi-udstyr Via Hi Fi Teamworks to websider dynavox. dk og gladedageshoppen.dk får man som FADL-medlem 23% rabat ved køb af alt fra højtalere, hovedtelefoner, stik og kabler til karookeanlæg. Udvælg de varer, du ønsker at købe og indtast koden FADL i feltet vedr. Firmakode for at se, hvor mange penge, du sparer. Udover den generelle firmarabat, vil Hi Fi Teamwork løbende afholde specielle kampagner med rabatter op til 50%. Kristin Julia Steinthorsdottir og Bert Asbild Refundering af kursusgebyr FADLs lægevikarkursus i sår & sutur, der skulle have været afholdt henholdsvis den 3/3 og den 5/3 blev aflyst. De, der havde tilmeldt sig kurset, har fået besked om, at kursusgebyret på 75 kr. kan afhentes i FADLs Sekretariat. Så er aftalen på plads Kommende aktiviteter» 20. maj - Hovedbestyrelsesmøde (Århus)» 25. maj - Repræsentantskabsmøde Info om disse specielle tilbud vil bliver annonceret i MOK og på FADLs hjemmeside Der er stadig en del, der ikke har hentet pengene, og sidste frist er tirsdag den 2. juni. VIDEN OM Verdens giftigste slange Allerførst skal det lige nævnes at det jo kan diskuteres hvordan man skal definere giftigst. Eftersom det er mig, der skriver har jeg vedtaget at det, i denne sammenhæng, betyder mest potent gift. Det har været et meget omdiskuteret emne på forskellige naturhjemmesider, og de fleste er enige om at Hydrophis belcheri, eller Belcher's havslange, som den hedder blandt venner, er den allergiftigste. Denne slanges gift er myotoksisk og hvis man kunne (og havde en forstyrret lyst til det) fordele det i en masse mennesker, så ville et par mg være nok til at slå over 1000 mennesker ihjel (nogle sider angiver at det er 2500). Til sammenlignign kan én pilegiftfrø slå ca. 10 mennesker ihjel... Belcher's havslange lever af små fisk, men det må formodes at det ikke er derfor den har så giftig en gift. Umiddelbart må rationalet være, at hvis den endelig bliver angrebet af noget som helst, så skal højst komme én derfra levende, og det er den lille søslange. Umiddelbart skal man ikke være særlig bange for vores lille ven hvis man bader ved den australsk/tasmanske kyst, da den sjældent bider mennesker. Selv i de tilfælde hvor fiskere er blevet bidt, er kun nogle af dem døde. Det skyldes at slangen ikke altid injicere sit gift når den bider. Derudover kan den vælge ikke at udskille så meget gidt hvis den bider. Den meget venlige, og ikke særligt aggressive slange skal have credit for at være helt vildt farlig hvis den gider. Mia Joe / mok.red.

12 DEBAT 12 Modtaget 10/ Kære MOK Først og fremmest vil jeg sige at det er et fint informativt blad i har, men der er desværre et men! Jeg er overflytter fra Syddansk Universitet til Panum for 2 år siden, og jeg må indrømme, at der er noget forskel på medicinernes blad på de to universiteter. Det er ikke for at lyde snerpet eller at have bitterfisse-attitude, men jeg må ærlig gå til bekendelse og råbe op, at jeg faktisk synes at det er rimlig ubehagelige billeder som er kvindenedgørende og total platte til det grænseløse. Jeg synes at det er utålig at jeg hvergang skal se på billeder i mit egen mediciner blad og blive foragret hvergang. Vi skal da for hulen være læger og varetage fremtidige patienter der skal stå splitterravne nøgen foran ossyge, hjælpeløse og med en god tro, at vi erkender til vores faglighed, tja ellers kan vi jo heller ik agere os som læger. Kære Helen På MOK vil vi oprigtigt gerne høre hvad vores læsere mener om bladet. Vi er altid glade for at få konstruktiv feedback, og forslag til forbedringer. Men efter at have skrevet to mails til dig, hvor vi beder om at få uddybet hvilke billeder det er du hentyder til, uden at modtage noget svar fra dig, er det meget svært at tage dit indlæg seriøst. Da du har sendt dit indlæg til os d. 10/5, regner vi således med at det må være en kommentar på billederne i MOK nr. 27 fra d. 6/5. Lad os se hvad det mon kan være for billeder der har stødt dig: Er det mon billedet på forsiden af en mand med paryk og hvidløgs-kostume? Du har ret, det er ret plat at klæde sig ud som et hvidløg... Jeg ved godt at mit opråb nok ikke vil ændre en pind, men i det mindste har jeg krænket mit hjerte ud og min frustrationer omkring den lave lægestandard som i er med til at afbilde er noget jeg gerne vil frasige mig. Må jeg foreslå mere etik, højere moral og en sober humor vi alle samme kan grine af istedet for at endnu engang bide os i læben af skam over dagens lægestuderendes standard. Jeg gider ikke at kigge på nedværdigende afbildninger af diverse anatomiske kropsdele. Respekt for menneskeliv, russere og kvinder. Tak. Venlig Hilsen Helen Latifi stud. med. 11.semester Er det PMS s logo? Hvis du ser nogle nedværdigende afbildninger af diverse anatomiske kropsdele i Rorschach-tavlen, så må det vist stå for din egen regning.. ANNONCE & KONGELIGT HAR DU MIGRÆNE MED AURA? til mellem 18 og 65 år Vi søger forsøgspersoner til beog spændende middel afprøvning af et nyt af migræne med aura. handling ved anfald virkningen af de kendte med Lægemidlet kombinerer triptaner (fx Imigran) af migrænemidler kaldet ncip nemlig hæmning et nyt behandlingspri stoffet NO (nitrogenoxid) det enzym, der danner i hjernevæv. i udviklingen af involveret er NO at på, Meget tyder Eksempelvis kan provokasmerten ved migræne. r fremkalde hovedpine tion med NO-donorstoffe patienter med migræne hos efterfulgt af migræne at være Derudover menes NO med eller uden aura., der er med til at også involveret i flere smertesystemer menes og i hjernen regulere signalsystemer udviklingen af neuropatiske at spille en rolle ved smertetilstande. á op til sig over to perioder Forsøget vil strække døgn. 16 uger adskilt af 2 ét anfald af migræne I hver periode skal behandles og i med aura. det nye lægemiddel I den ene periode anvendes Du er således sikker stof. den anden et ikke-aktivt afprøve det aktive stof. for at på, at få mulighed komité. i ovenstående, er du Hvis du er interesseret velkommen til at kontakte: stud.med Anders Hougaard, regionh.dk mail: tlf: Er det mon billederne af fodbold og øl-stafet der har gjort dig harm? Mon det er billedet fra den pågældende uges Piet Van Deurs...? (der i øvrigt var af en garnnøgleholder) meget en ligvis og MOK ønsker naturke kongehuset tillyk måde... på vores helt egne + hvis du opfylder føldu kan muligvis deltage, gende: år Er mellem 18 og 65 migræne med aura hver Har fået stillet diagnosen af migræne med aura Mindst et anfald 8. uge Er ikke gravid prævention Anvender sikker I øvrigt sund og rask Dansk 2009 og vil foregå på Forsøget starter maj Glostrup Hospital. Hovedpinecentret ved omkostninger til transport. Der ydes refusion af ke af den Videnskabsetis Forsøget er godkendt 15 Så kom der endelig lille ny prins og så kan man jo ikke lade være med at forestille sig hvordan den lille nye kommer til at se ud når han bliver stor... = selv Ja, ifølge prinsen så er den lille ny mørk, vimok har på aller denskab eligste manér prøvet at lave et billede vokaf den lille ny som sen... Han er mørk* *Kilde: billedbladet.dk = =... men vi har naturlig vis et par bud mere, hvis viser sig at det skulle være han lidt mere på... slægte sine forældre... og hvis han slægter sin far allermest på... men gerne vil have langt velplejet hår... Er det siden om den lille nye royale prins? Vi vil give dig ret i at det måske forekommer nogen lidt plat, men direkte stødende eller kvindenedgørende er det vel næppe. Jeg må nok nå til den konklusion, at det må være billeder fra tidligere MOKs der har stødt dig. Jeg kan ikke lige komme på hvad det mon kan være for billeder, du hentyder til. Omvendt skal jeg da heller ikke udelukke, at vi på et tidspunkt har haft kvindenedgørende (eller mandenedgørende) billeder i MOK, eller billeder af diverse anatomiske kropsdele for den sags skyld (hvilket ikke burde komme en overraskelse for de fleste). Ét er dog sikkert: Vi er ikke bevidst ude på at støde nogen med vilje! Vi propper kun ting i MOK, som vi selv synes er sjovt. Hvis dette tilfældigvis bliver opfattet af nogle, som kvindenedgørende, er vi da kede af det. Men vi kan ikke rende rundt på listefødder, og screene alle billeder for, om de nu kunne fornærme nogen. Som sagt, er vi meget interesserede i at høre hvad I, kære læsere, synes om MOK. Vi sætter dog mest pris på saglig, konstruktiv kritik helst med præcis angivelse af hvad der er galt og evt. forslag til hvordan man kan gøre det bedre. Er det billedet af den skumle mand på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek? Du har ret. Det er ret ubehageligt For at finde ud af, om MOK-redaktionen er de eneste, der har dårlig smag (og humor) har vi derfor oprettet en afstemning, som du finder på Den består af et simpelt spørgsmål: Er MOK generelt stødende? klik ind og giv din mening, og skriv gerne i feltet nederst, hvis du har noget konstruktiv kritik! På MOK-redaktionens vegne Jannie Pedersen Ansvarshavende redaktør på MOK p.s. Hvad basisgrupper og andre indrykker i MOK, har redaktionen ikke indflydelse på, så kritik af eventuelle krænkende billeder fra andre end MOK, bedes henvendt til afsenderen. Er det billedet af brandmanden på Vagtbureauets sider..? Vidste du... at over halvdelen af MOK-redaktionen p.t. består af kvinder? at PMS's logo i virkeligheden forestiller 2 kaniner der parrer sig med hovederne? at MOK har en engangsgrill? at fælleskøkkenet havde en engangsgrill? at der er flere grader celsius forskel på de sorte og hvide striber på en zebra? altså i solskin... at basal genoplivning hedder 30:2, og fortrinsvist udføres på folk med hjertestop.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

UGEBREV nr. 48 uge 41

UGEBREV nr. 48 uge 41 UGEBREV nr. 48 uge 41 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Miniby Vi har haft en rigtig fin uge med vores miniby tema. Jeg håber at alle har fået lært lidt om, hvordan samfundet fungerer med job, løn,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Der var engang, hvor Danmark havde

Der var engang, hvor Danmark havde Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler og Michael Bo Rasmussen Danske forsøgspersoner er i verdensklasse Danmark er under pres inden for kliniske lægemiddelforsøg initieret af virksomheder, men

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører

Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Danmark BPS, IT Solutions Sommerferien er i fuld gang - og KM-integrationen kører Nyhedsmail nr. 23 Onsdag den 17. Juli 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer på e-mail Efter sommerferien

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere