Den kliniske basisuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den kliniske basisuddannelse"

Transkript

1 Den kliniske basisuddannelse

2 Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold: Den kliniske basisuddannelse Selvstændigt virke Tilmelding Særlige hensyn Udsættelse af KBU Ph.d. Forsvaret Graviditets- og barselsorlov før påbegyndt KBU Graviditets- og barselsorlov i KBU Løn under sygdom før påbegyndt KBU Ferie i almen praksis Lægeboliger Børnepasning Forlængelse af KBU-ansættelse Spørgsmål Overlevelseskurser Nyttige telefonnumre Pjecen revideres løbende (senest september 2015), og har du kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også finde pjecen på yl.dk eller bestille den i Yngre Lægers sekretariat på mail: /tlf Nylæge.dk og yl.dk Stedet for dig på nettet som kommende ny læge er nylæge.dk. Her har vi samlet de vigtigste informationer til dig som ny læge. Du finder flere informationer på Yngre Lægers hjemmeside yl.dk. 2

3 Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. Alle specialer, der kan opfylde målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse, kan i princippet indgå i basisuddannelsen, men for de fleste vil den ene ansættelse være på et sygehus og den anden i almen praksis. Formålet med den kliniske basisuddannelse er at "lære at være læge" og tilegne sig nogle generelle lægekompetencer, der ikke knytter sig til specifikke specialer. Det kan fx være at tage imod akutte patienter, skrive journal og samarbejde med andre faggrupper. Der er formuleret 15 overordnede læringsmål, som fremgår af målbeskrivelsen. Den kliniske basisuddannelse er det første element i din videreuddannelse. Kompetencer opnået i vikariater og lignende inden basisuddannelsen kan ikke godkendes som led i speciallægeuddannelsen. Selvstændigt virke Gennemført og godkendt klinisk basisuddannelse giver ret til autorisation til selvstændigt virke. Det er en forudsætning for at blive speciallæge, at man har autorisation til selvstændigt virke. Når du har gennemført din kliniske basisuddannelse, skal du udfylde en blanket på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og betale et gebyr for at få tilladelsen til selvstændigt virke. Tilmelding På 12. semester skal du tilmelde dig den kliniske basisuddannelse. Det gør du ved at udfylde et skema på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Fordelingen af de kliniske basisforløb sker ved, at alle kandidater trækker et nummer. Herefter vælger kandidaten med nr. 1 det kliniske basisforløb, han/hun helst vil have, derefter vælger nr. 2 osv. Valget foregår elektronisk på basislaege.dk. Regionerne kan tillade at bytte forløb, hvis man kan finde en at bytte med. Lav aftalen på skrift og kontakt begge ansættelsessteder, så der ikke opstår tvivl om aftalen og hvem, der starter hvor. KBU-forløb bliver ikke slået op. Alle nyuddannede læger skal have mulighed for et KBU-forløb senest tre måneder efter embedseksamen regnet fra 1. februar for vintereksamen og 1. august for sommereksamen. 3

4 Du kan vælge at udskyde din tilmelding i op til to år efter afsluttet embedseksamen. Det er op til dig at være opmærksom på fristens udløb samt at udfylde tilmeldingsskemaet hos Sundhedsstyrelsen, når du ønsker at tilmelde dig. Tilmeldingen er bindende og kan kun ske én gang. Aktiverer man ikke sin tilmelding, udgår man af KBU-ordningen og kan ikke uden videre senere træde ind. Særlige hensyn Man kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at tage hensyn til særlige forhold fx ved alvorlig sygdom i familien primært vedrørende en selv, ens ægtefælle eller børn. Godkender Sundhedsstyrelsen en ansøgning om særlige hensyn, vælges et KBU-forløb rent geografisk i vidt omfang efter eget ønske. Ansøgningen skal indsendes og behandles før lodtrækningen. Ansøgningen skal nøje beskrive, hvorfor man søger om særlige hensyn, og kopier af lægeerklæringer og lignende skal vedlægges. Se nærmere i KBU-bekendtgørelsen 13 og 15. Udsættelse af KBU Er du ansat i ph.d.-stilling eller anden forskerstilling, kan du få udsættelse indtil udløb af stillingen, dog maksimalt fire år efter embedseksamen. Ansøgning skal indsendes til den ansættelsesmyndighed, hvor du har fået tildelt KBU-forløbet senest tre måneder før ønsket udsættelse. I forbindelse med graviditets- og barselsorlov anbefales, at du ikke søger udsættelse, men underskriver ansættelsespapirerne og oplyser om din situation. Ph.d. Får du tildelt et særligt KBU-ph.d.-forløb ved et af de sundhedsvidenskabelige fakulteter, får du tildelt KBU i den videreuddannelsesregion, hvor ph.d.- forløbet afvikles. Ph.d.-ordningen omfatter højst 12 blokke fordelt med fem blokke i Region Øst, tre blokke i Region Syd og fire blokke i Region Nord. Se mere om ph.d. på Yngre Lægers portal phdlæge.dk. Graviditets- og barselsorlov før påbegyndt KBU Mødre kan få op til 14 ugers lønkompensation fra sygehusområdet, og fædre kan ligeledes få op til 14 ugers lønkompensation. Lønkompensation ydes tidligst fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. 4

5 Du kan finde de nærmere betingelser og regler på nylæge.dk eller eventuelt kontakte Yngre Lægers sekretariat. Graviditets- og barselsorlov i KBU Kvindelige læger, der er startet i KBU, har ret til orlov med fuld løn (grundløn, kvalifikationstillæg og ulempetillæg) fra otte uger før forventet fødsel til og med 14 uger efter fødslen. Herefter har moderen ret til seks ugers mødreorlov og eventuelt seks ugers forældreorlov. Mandlige læger, der er startet i KBU, har ret til to ugers fædreorlov med fuld løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Herudover har faderen ret til syv ugers fædreorlov med fuld løn, inden barnet fylder 46 uger og eventuelt seks ugers forældreorlov. Det er i alle tilfælde en betingelse for fuld løn, at arbejdsgiveren får fuld dagpengerefusion. Ved yderligere barselsorlov er der ikke løndækning, men alene barselsdagpenge. Se mere på nylæge.dk eller kontakt Yngre Lægers sekretariat. Løn under sygdom før påbegyndt KBU Der ydes løn under sygdom, dog tidligst fra den 1. i måneden efter bestået eksamen. Se mere på yl.dk eller kontakt Yngre Lægers sekretariat. Ferie i almen praksis Når du er ansat i almen praksis, kan du komme ud for, at praksis holder ferielukket. Hvis du har optjent feriepenge, kan tutorlægen pålægge dig at holde ferie, mens praksis er lukket, medmindre I aftaler noget andet. Tutorlægen skal naturligvis opfylde de almindelige varslingsregler, der gælder for ferien. Dvs. han skal varsle hovedferien (tre ugers sammenhængende ferie fra 1. maj 30. september) med tre måneder og restferien med en måned. Hvis varslet ikke overholdes, kan du ikke blive pålagt at holde ferien. Har du ikke optjent feriepenge, kan du ikke blive pålagt at holde ferie, mens praksis er lukket. Bliver det aktuelt, skal du henvende dig til videreuddannelsesudvalget, som så vil anvise dig andet arbejde i lukkeperioden. Lægeboliger Hvis du skal ansættes uden for Storkøbenhavn og ønsker en lægebolig dér, hvor du skal ansættes, er det klogt at henvende sig til administrationen på sy- 5

6 gehuset i god tid. Senest når du accepterer at tiltræde en stilling, skal du underrette administrationen, hvis du er interesseret i at få en lægebolig. Er der ingen ledige lægeboliger, skal sygehuset senest en måned efter din tiltræden have medvirket til at skaffe dig en anden bolig, denne dog på markedslejevilkår. Vær opmærksom på, at hvis huslejen er sat lavere end markedslejeværdien, skal du betale skat af differencen. Hvis der opstår problemer, så kontakt Yngre Lægerådet på sygehuset eller Yngre Læger. Se også nylæge.dk / Dit lægeliv / Skat. Børnepasning Med hensyn til børnepasning må du rette henvendelse til de kommunale myndigheder. Nogle steder eksisterer der lokale aftaler mellem sygehuset og kommunen. Kontakt sygehusets personaleafdeling herom. Forlængelse af KBU-ansættelse Har du været fraværende fra et eller flere elementer i din KBU-stilling i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid (bortset fra ferie), skal du have supplerende ansættelse for at få din KBU godkendt. De Regionale Videreuddannelsessekretariater i hver af de fem regioner står for formidling af disse ansættelser. Har du flere spørgsmål De fleste har mange spørgsmål i forbindelse med KBU-ordningen. Det er en god ide at undersøge mulighederne for bolig, børnepasning og ventetider i de forskellige optageområder, og læs også grundigt i det materiale, du får fra Sundhedsstyrelsen. Har du yderligere spørgsmål, kan du tjekke nylæge.dk og yl.dk, sende en til eller ringe til Yngre Læger på telefon Her kan du tale med en sekretariatsmedarbejder eller få oplyst telefonnummer på en repræsentant fra Gruppen af Yngste Læger fra dit universitet. Overlevelseskurser I forbindelse med din eksamen vil du blive inviteret til et overlevelseskursus for nyuddannede læger arrangeret af Yngre Læger i samarbejde med Gruppen af Yngste Læger. Du tilmelder dig på Klik på "Ny læge vinter 2016" på forsiden og sender os forskellige oplysninger. 6

7 Nyttige telefonnumre mv. Yngre Læger Kristianiagade København Ø Mail: Tlf.: Hjemmeside: yl.dk Du kan kontakte Gruppen af Yngste Læger via Yngre Læger eller nylæge.dk REGION NORD Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf.: Mail: REGION SYD Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Syddanmark Den lægelige videreuddannelse Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf.: Mail: REGION ØST Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Region Øst Ledreborg Allé 40, st., 2820 Gentofte Tlf Mail: 7

8 FADL (Foreningen af Danske Lægestuderende) Hovedforeningen: Odense Kredsforening: Århus Kredsforening: Københavns Kredsforening: Danske Regioner Dampfærgevej 22 DK 2100 København Ø Tlf: Mail: 8

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere