2 - MAJ ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG"

Transkript

1 2 - MAJ ÅRGANG

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf. pr.: Tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100A SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Formand: Peder A. Madsen Stenvangen Korsør Tlf. pr.: Tlf. tj.: FIIN: OLSK-BHSE08 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Tirsdag og torsdag; kl SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER Erik Harder, Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen, Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius, Kristen Trap, Kurt B. Rasmussen, Kent Ravn. TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Formand: Jens Peter Ditmar Andersen Iranvej København S Tlf.mob.: Tlf. tj.: FIIN: FMT-C-TDEA02 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Flemming Pallesen Tlf.pr.: Tlf. tj.: FIIN: SOK-OC304 MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Redaktion og layout: Claus Gustafsen, OPLOG FRH, tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100B HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster: Claus Gustafsen, MARINEIDRÆT Er blad for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forside: SIF Frederikshavn Badminton på vej til DMI Marineidræt 2/2010 side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.m. 2 Indholdsfortegnelse 3 Redaktørens Klumme / Deadlines for næste numre 3 Referat af Generalforsamling i FIN 4 DMI Badminton mesterskaber 8 Referat af SIF Århus generalforsamling 11 Nyt fra SIF Frederikshavn Floorball 17 SIF Frederikshavn til Badmintonstævne i Langholt 18 Standerhejsning i SIF Frederikshavn Cykling 19 Redaktørens Klumme Så er det atter tid til et nummer af bladet. Dette nummer er præget af at vi har været igennem generalforsamlinger, og at vinterens sløvsind er ved at være ovre. Der er kommet lidt nyt ud over referaterne, men mest fra Frederikshavnsområdet. Selvom redaktøren sidder i Frederikshavn, optager han gerne stof fra andre afdelinger, endda meget gerne. Claus Gustafsen Deadlines for Marineidræt 2010 Nummer/Periode Til Redaktøren Udkommer 3/ September 16. august UGE 37 4/ November 25. oktober UGE 45 1/ Februar 28. januar UGE 07 2/ April 18. april UGE 17 Marineidræt 2/2010 side 3

4 Referat af generalforsamling i FIN Holmen, den 23. marts 2010 Referat af FIN generalforsamling på SOS onsdag, den 17. marts 2010 kl. 19:00 Fra bestyrelsen var følgende fremmødte: Frank Caspersen, Karsten Pittersen, Arne Drygaard, Leif Hartmann, Kurt Bagge Rasmussen og Per Jensen. Herudover sekretær for SIF, Marie Kaalund Winther. Fra bestyrelsen havde ikke mulighed for at deltage: Jens Peter Ditmar Andersen, Egon Persson, Axel Svendsen, John Thomassen og Kristen Trap. Af FIN s medlemmer var følgende fremmødte: Anni Henriksen, Finn Andersen, Lone B. Nielsen, Poul B. Nielsen, Karin E. Hougaard, Liv Kristina Jensen, Søren Steen Pedersen, Birgit S. Olsen, Jørgen Jyde Hansen, Stig Alling, Kent Ravn, Jørgen Busch Christensen, Mia Hjorth Heincke, Klaus Hjorth, Flemming Steen Andersen, René fra TEK. Ad pkt. A - valg af dirigent: Der blev peget på revisorsuppleant i bestyrelsen, Per Jensen, som dirigent og blev valg med akklamation. Han bød herefter de godt 20 fremmødte velkommen og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet både via Marineidræt og via hjemmesiden, dk, således generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og han gav herefter ordet til formand, Karsten Pittersen. Ad pkt. B formandens beretning: Efter der blev budt velkommen til alle fremmødte af formanden, blev der afholdt et minuts stilhed for den nu afgåede Eigil Jørgensen æret være hans minde. Herefter berettede formand, Karsten Pittersen, for året 2009 i FIN: - Sejlsportsudvalget har fået en ny båd, balladen. - SIF KOR er administrativt blevet overtaget FIN skydeudvalg ved Kristen Trap og dette af hensyn til skytterne i KOR, hvor udvalget desværre er blevet nedlagt. Kristen Trap har gjort en stor indsats for at afhjælpe skytterne, således de fortsat kunne deltage i bl.a. DMI mesterskabet i Holstebro. - For løbe/motionsudvalget blev det slået fast, at både Kastelløbet og Mil-løbet har været en succes og der ses frem til dette års løb. Desværre mangler FBE penge og en af måderne at skaffe flere midler på er ved brugerbetaling, når der løbes på Kastellet, hvor minimumssatsen er kr ,- Karsten Pittersen tror, at vi kun har set begyndelsen omkring brugerbetaling indenfor sporten. - Endnu et udvalg er i 2009 blevet nedlagt efter kort tids eksistens, nemlig friluftsudvalget, som tidligere blev oprettet af en gruppe MP ere. - Herefter oplyste formanden omkring resultater ved stævnedeltagelserne i det forgangne år. Se resultaterne separat tilhørende dette referat. Marineidræt 2/2010 side 4

5 - Fra sekretariatets side fortalte Karsten Pittersen, at der er rod i medlemslisterne flere udvalg har ikke sendt de opdaterede lister ind til sekretæren, således hun kan gennemgå dem og det har vist sig, at mange af udvalgets lister versus sekretariatets lister ikke stemmer overens, og der er flere medlemmer, som blot betaler særkontingent til udvalget og ikke til SIF. Han opfordrede alle udvalg til fremover at være mere påpasselig og opmærksom på, at det gør en forskel når listerne tjekkes én gang årligt. - Omkring støtte til diverse projekter, har der været søgt om individuelt tilskud til bl.a. løb (maraton des ables), skitur til Østrig og cykling i alperne, men flere af disse ansøgere har ikke engang været medlem af SIF, hvorfor dette skulle ordnes først, inden der kunne tales om projektstøtte. Nogle har dog fået støtte, men via de andre SIF-foreninger. - Juletræsfesten, som blev afholdt på SOS den 6. december 2009, blev en hyggelig dag med ca. 115 tilmeldte, og formanden takkede mange gange Anni Henriksen og alle de andre, frivillige hjælpere, som var medvirkende til at alt fungerede. Under juletræsfesten opfordrede Karsten Pittersen alle juletræs-tilmeldte også at dukke op på FIN s generalforsamling, men budskabet er åbenbart ikke gået rent ind, da de fremmødte til generalforsamlingen kun tæller ca. 2% af FIN s medlemsskare. - Turen kom nu til HIA, hvor det hurtigt kunne konstateres, at hallen er mangelfuldt vedligeholdt. Den daglige leder af HIA, Allan Christensen, gør hvad han kan for at få tingene til at fungere, men han har ingen opbakning af FBE. Dermed giver det idrætten trange kår, og når man ønsker at leje HIA, skal det gå via FBE med ordrenummer. LSE har ordrenummer liggende også til brug for den frivillige idræt, men de vil ikke udlevere det. Desuden er der efter flytning af FPT til Ballerup blevet noget mennesketomt på Holmen generelt. - Søren Steen Pedersen spurgte omkring støtte til idrætten og vedligeholdelse, om nogle af midlerne kunne søges via COP15, hvortil Karsten Pittersen svarede, at han ikke vidste det, men han brugte Marsmarken som eksempel. Ad pkt. B fortsat godkendelse af formandens beretning: IAB og dermed godkendt Ad pkt. C fremlæggelse af regnskab 2009: Blev grundet kasserer John Thomassens fravær fremlagt af formand Karsten Pittersen: FIN REGNSKAB 2009: INDTÆGTER: Tilskud modtaget fra SIF FU ,00 Stævner 0 Gebyrer 0 Renter 24,16 I alt ,16 UDGIFTER: Tilskud til FIN udvalg ,00 Møder/GF 9.581,50 Stævner 750 Kontingenter ,77 Materiel Repræsentation 200,00 Gebyrer 0,00 Marineidræt 2/2010 side 5

6 Revision 0,00 Landsmøde 0,00 Diverse 0,00 Forsikring 5.441,00 Juletræ 662,50 Lån I alt ,77 INDTÆGTER ,16 UDGIFTER ,77 Årets resultat ,39 Overført fra sidste år 8.544,64 Overføres til næste år ,03 Det eneste spørgsmål, der blev stillet til regnskabet var omkring lånet på 3.250,- som var til et skydevåben, som der hver måned betales af på til FIN fra skytten. Ad pkt. C fortsat godkendelse af regnskab: IAB og dermed godkendt Ad pkt. D behandling af forslag: Mia Hjorth Heincke fra badminton-udvalget havde lovligt indsendt forslag til generalforsamlingen omkring adgangsforhold på HIA, hvor forslaget bestod i at indføre magnetkort for at hindre uvedkommendes færdsel og som en kontrol af de personer, som færdes på området. De fremmødte i udvalget kunne konkludere, at vagterne hos MP erne er svære at samarbejde med, for de har været ude for flere episoder, hvor MP erne direkte modarbejdede udvalgets imødekommenhed ved bl.a. at udlevere en medlemsliste for udvalget og deltagerlister ved afholdelse af hjemmebanestævner i HIA. Ad pkt. E fastsættelse af evt. særlige kontingenter: IAB Ad pkt. F valg af bestyrelse og suppleanter: På valg er (som ikke ønsker genvalg): Formand Karsten Pittersen Bestyrelsesmedlem Arne Drygaard Per Jensen lagde ud med at forklare paragraffen for valg af ny formand, da dette skal være en tjenestegørende, og han syntes i øvrigt, at yngre kræfter ville pynte i bestyrelsen, da over ½ af dets nuværende bestyrelsesmedlemmer er pensionister. Da der ikke er nogle frivillige af de fremmødte, som ønsker at overtage formandsposten og bestyrelsesposten, sker ændring af bestyrelsens udseende efter de gældende regler, således den nuværende næstformand (Jens Peter Ditmar Andersen) rykker op og bliver formand og skulle efter reglementet vælges for et år frem, men da nævnte til efteråret pensioneres, er han konstitueret formand indtil næste bestyrelsesmøde, hvor dato aftales blandt bestyrelsen efter generalforsamlingen. Kurt Bagge Rasmussen tilføjer at der bør laves om i de nu gældende vedtægter og han har allerede forslag liggende. Marineidræt 2/2010 side 6

7 Omkring næstformand blev Frank Caspersen adspurgt, ligesom Søren Steen Pedersen og Klaus Hjorth også blev det, men ingen ønskede frivilligt næstformandsposten. I stedet for blev det bestemt, at når nu Arne Drygaard stopper som bestyrelsesmedlem, så mangler der et nyt af slagsen, og Søren Steen Pedersen accepterede at blive nyt medlem af FIN s bestyrelse. Egon Persson rykker fra at være bestyrelsessuppleant til at være bestyrelsesmedlem. Ved næste bestyrelsesmøde skal der her findes en løsning for bestyrelsens opsætning med formand, næstformand og medlemmer, da den i sin nuværende form er konstitueret. Der drosles dermed ned af bestyrelsen, da den fremover vil bestå af et medlem mindre end hidtil. Tak til Søren Steen Pedersen og Egon Persson. Ad pkt. G valg af revisor og revisorsuppleant: De to fungerende revisorsuppleanter ønsker at fortsætte som hidtil, så ingen ændringer i opsætning. Suppleanterne derfor fortsat være; Axel Svendsen og Per Jensen. Tak til Axel Svendsen og Per Jensen. Ad pkt. H eventuelt: Indsendelsen fra badmintonudvalget blev taget videre op blandt de fremmødte og Per Jensen kom bl.a. med det forslag at man kan skrive et afsnit omkring SIF og deres medlemmer i MP ernes info-mappe, således de til hver en tid kan slå op, hvis der opstår tvivlsspørgsmål for adgangsforhold. Konklusionen på forslaget blev, at alle er enige om, at magnetkort er fremtiden, men der er ikke opbakning fra beslutningstagerne på højere niveau. Herefter fortsætter Jørgen Jyde Hansen med at spørge, om man så ikke kan ændre tilbage til FIN s oprindelige navn, nemlig SIF KBH, hvortil formanden svarer, at dette forslag skal indsendes på skrift senest 8 dage inden generalforsamlingen og det vil i øvrigt være en bekostelig affære, da der er meget udstyr, hvor der nu står FIN og ikke SIF KBH, og det vil naturligt blive overflødigt til fremtidigt brug, hvis navnet ændres tilbage, for hvad gør man så med dette lager af træningstøj eksempelvis? Desuden gøres der fra den tidligere sekretær for SIF, Anni Henriksen, opmærksom på, at bogen, som bestyrelsen har medbragt omkring vedtægter ikke er de opdaterede disse ligger nemlig på SIF s hjemmeside. Der takkes af fra dirigenten for god ro og orden og formanden afslutter generalforsamlingen med at takke alle fremmødte og en tak til det nu afgåede bestyrelsesmedlem, Arne Drygaard, for mange års tro tjeneste i FIN s bestyrelse. Afslutningsvist serveres der lidt godt til ganen i de tilstødende gemakker. Slut på referat. Marineidræt 2/2010 side 7

8 DMI mesterskaber i Badminton DMI d 23 & 24 Marts 2010 Langt om længe oprandt dagen som vi alle i SIF Badminton Frederikshavn havde glædet os til. Afgangen til årets DMI stævne, som i år skulle afholdes i Skrydstrup. Der var fra klubben 17 tilmeldt hvoraf de 3 var damer. Som de foregående år tog vi af sted dagen før, for at være udhvilet og friske til de indledede kampe. En af spillerne, Katja viste sig oven i købet, at have rund fødselsdag på afgangs dagen, hvor hun rundede et af de skarpe hjørner. Hun bidrog med kage og en lille forfriskning, så humøret blev højt i bussen, som afgik fra Flådestationen mandag d kl Efter indkvartering på Flyvestationen drog vi ind til byen, for at få lidt aftensmad. Vi fandt en lille hyggelig restaurant, hvor aftensmaden blev fortæret, super godt. Den efterfølgende dag startede vi ud med de indledende kampe. Efter en lang dag i Vojens hallerne, var det trætte og sultne spillere, der returnerede til indkvarteringen, og gjorde sig klar til aftenens fælles spisning, med stor buffet og lækkert kagebord. Nogle gik en lille tur i messen, hvor der blev hygget med billard og snak. Klokken blev ikke mange, da alle var trætte og gerne skulle have kroppen hvilet, inden finale dagen. Finale dagen blev som de tidligere år en grande succes, for SIF Badminton Frederikshavn. Vi høstede mange flotte præmier, og næsten samtlige spillere fik en placering i den pæne ende. Well Done skal det lyde herfra, og som den klub der gennem mange år har bidraget med flest deltagere & hentet flest præmiere, undersøger vi mulighederne for at afholde DMI, i enten 2011 eller det vil der komme mere om senere. Paw Nielsen SIF Frederikshavn Badminton Marineidræt 2/2010 side 8

9 Senior A single 1. Troels Krohn Dehli, ISF (Vandrepokal) 2. Simon Damgaard Sørensen, AKIF 3. Christian Kuch Sørensen, IFK 4. Thomas Jensen, SGI Senior B single 1. Lars Hein, FAGI 2. Knud Boisen, IVG 3. Kim Holt Bech, IVG 4. Søren Vestergaard, HAGI 5. Tobias Faurholdt, HAGI Old Boys single 1. Kim M. Jensen, ISB (Vandrepokal) 2. Poul Martin Kjærgaard Madsen, AKIF 3. Lars Eriksen, SIF/FRH 4. Freddy Nielsen, SIF/FRH Veteran single 1. Jørgen Møller, IFK (Vandrepokal) 2. Flemming Thurah Nielsen, SIF/FRH 3. Knud Petersen, ISG 4. Michael Bundgaard, IVG Resultatliste, DMI Badminton 2010 Super Veteran single 1. Peter Normann Johansen, IFKI (Vandrepokal) 2. Arne Steen Jacobsen, IFAA 3. Poul Gade, IFAA 4. Mogens Christensen, SIF/FRH Dame single 1. Marianne Vestergaard, SIF/FRH (Vandrepokal) 2. Camilla Brejnbjerg Beier, IFS 3. Karina Fangel Gajhede, IFK 4. Charlotte Petersen, ISG Senior A double 1. Troels Krohn Dehli/Christian Peter Risager, ISF 2. Morten Johansen/Thomas Johansen, FAGI 3. Hans Visborg Gertsen/Warif Raza Nagi, FAGI 4. Christoffer S. Thomassen/Cris Overgaard Pedersen, ISGI Senior B double 1. Lars Hein/Ronny Rosenlund, FAGI 2. Søren Vestergaard/Thomas Østerskov, HAGI 3. Frank M. Hoffman/Jimmy D. Østergaard, AKIF 4. Rasmus Simonsen/Jesper Overgaard, IFAA Marineidræt 2/2010 side 9

10 Old Boys double 1. Paw Nielsen/Lars Eriksen, SIF/FRH 2. Kim M. Jense/Lars R. Hansen, ISB 3. Freddy Nielsen/Peter Eriksen, SIF/FRH 4. Kristian Aagaard/Ivan Nielsen, IVG Veteran double 1. Jørgen Møller/Peter Normann Johansen, IFK 2. Johnny Højer/Flemming Thurah Nielsen, SIF/FRH 3. Jens Buchardt Frederiksen/Knud Petersen, ISG 4. Bjarne Ib Jørgensen/Leif Dalby-Frandsen, FAGI Super Veteran double 1. Carsten Trabjerg/Jens Larsø, VGI 2. Jens Gert Riis-Jensen/Jens Grøntved, HGI 3. Per Christoffer Rasmussen/Bøje Larsen, VGI 4. Mogens Larsen/Rikard Pedersen, SIF/FRH Dame double 1. Helene Simone Larsen/Tina Olsen, AKIF 2. Karina Bøgh/Katja Jensen, SIF/FRH 3. Charlotte Pedersen/Susanne Sandberg Madsen, ISG 4. Karina Fangel Gajhede/Anne-Sofie Simonsen, IFK Mix double 1. Tina Olsen/Poul Martin Kjærgaard Madsen, AKIF 2. Karina Fangel Gajhede/Christian Kuch Sørensen, IFK 3. Marianne Vestergaard/Morten Hansen, SIF/FRH 4. Camilla Brejnbjerg Beier/Niels Albrektslund Langberg, IFS Marineidræt 2/2010 side 10

11 SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 FM, Flemming Pallesen bød velkommen, a. Valg af dirigent. Søren Madsen fra FU blev valgt med akklamation. Søren Madsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, indkaldelse blev udsendt i februar udgaven af Marineidræt, og generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtigt, Søren gav ordet til formanden. b. Formandens beretning ved Flemming Pallesen Er foreningslivet ved at dø ud?? Det er jo et spørgsmål alle foreninger, store som små, stiller sig selv! Og ingen kan rigtigt give et svar på dette spørgsmål. Det er meget svært at få nogen til at give en hånd med i foreningsarbejdet, både i bestyrelsen men også med det rent praktiske arbejde og især unge er det næsten umuligt at hyre. En af forklaringerne, er måske den fagre nye medie- og kommunikationsverden. Mennesker i dag kan jo ikke leve uden deres mobiltelefon og internet sms, , facebook og hvad der ellers findes på markedet. SIF ÅRH er også ramt af dette fænomen, mange vælger lige at smutte i fittnes centeret for at klaret motionen. Og det er for så vidt godt, men foreningslivet lider jo en krank skæbne. Sådan lever vi jo i dag et moderne hektisk liv. Skydeudvalget har ikke været aktiv i flere år, men SIF ÅRH er jo ejere af 5 pistoler, som vi er registreret for i det Centrale Våbenregister. Jeg har prøvet at få udvalget op igen, men uden held. Det er nok ikke lige tiden for at afprøve sine skydefærdigheder. Det er derfor muligt, for de andre foreninger at låne skydemateriel ved SIF ÅRH, hvis de måtte have behov for dette. Når et udvalg har fået opgaven med at arrangere et landsmesterskab, har budgettet i mange år, været på 7.000,- kr. Det er for nuværende ikke let at afholde et landsmesterskab for dette beløb og FU har besluttet, at det udvalg der har opgaven, laver et fornuftigt og realistisk budget. Og ud fra dette, hvis det ser realistisk ud, beslutter FU så at godkende dette ellers må der justeres lidt i budgettet. I december blev DMI idrætsforeninger opfordret til at optage hjemmeværnets personel som ordinære medlemmer. Hjemmeværnspersonel er i visse tilfælde afvist ved ansøgning om optagelse som ordinært medlem. Det er via foreningens love og bestemmelser, der gives mulighed for, at hjemmeværnspersonel kan optages som ordinære medlemmer. I vores vedtægter står der: Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages: - Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder hjemmeværnet.. osv. Da det jo ikke er alle hjemmeværnsfolk der er ansat, kan dette måske give anledning til misforståelser. Marineidræt 2/2010 side 11

12 SIF FRH er blevet mindet om, at FBE har overtaget alt idrætsmateriel fra idrætsforeningerne og der med også vedligeholdelsesansvaret og ansvaret for genanskaffelse. SIF FU-formand blev forespurgt, om der er en aftale mellem FBE og DMI. Et svar på dette vil blive oplyst ved næste FU-møde, som afholdes i Korsør den 25. marts. Dette kan jo indebære store fordele, men så sandelig også store ulemper, for er det så FBE der skal styre den frivillige idræt? SIF ÅRH bestyrelse er slanket til at bestå af Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Dette er ud fra den betragtning, at de kommunikationsmidler, der er til rådighed i dag, dækker kontakt og formidlingsbehovet. Cykeludvalget af Lars Juel Nielsen har ikke været præget af den store aktivitet, men lidt er det da blevet til. Vi har deltaget i motionsløb rundt om i Danmark. Vi havde desværre ikke mulighed for at deltage i DMI mesterskaberne som SIF FRH ellers var arrangør af. I weekenden d oktober var SIF ÅRH arrangør af SIF mesterskaberne, der var overnatning for alle på Gardergården. Vi var 14 deltagere fra FRH og ÅRH. Vi konkurrerede i enkeltstart og linieløb i skovene ved Moesgård (hvor vi havde fundet en rigtig god rute) Efter en god fight i det dejlige, med lidt kølige efterårsvejr, var det igen FRH der løb med vandrepokalen. Denne gang til ejendom, så der skal indkøbes en ny vandrepokal. Den nyindkøbte pokal skal vi næste gang dyste om i Korsør, som har tilbudt at arrangere mesterskaberne i år, det glæder vi os til. Faldskærmsudvalget af Flemming Pallesen. I 2009 deltog vi selvfølgelig i DMI forbundsmesterskab, som blev forsøgt afholdt på Flyvestation Skalstrup den 4-6. maj, med Den Kongelige Livgardes Idrætsforening som arrangør. Der er ikke så meget at berette om dette mesterskab, idet vejret absolut ikke var til vores fordel. Der blev fløjet 2-3 lift og da SIF ÅRH var hurtigt klar var vi derfor med oppe, men så blev der lukket ned p.g.a. vind og regn og efter 3 dages venten kunne vi så konstatere, at konkurrencen ikke kunne ses som afviklet. Kent Mattesen har så i løbet af sommeren deltaget i Danmarks Cup, som består af 4 konkurrencer Haralds Mindes Cup, DFU Open, DM og Wiking Cup. Kent blev nr. 2 altså en sølvmedalje stort tillykke. Ind i mellem dette, tog han så også lige et smut til Italien nærmere betegnet Belluno, for at deltage i World Cup. Men blandt 200 af verdens bedste springere, blev det ikke til noget metal i denne omgang. Ellers har sommeren ikke være noget at prale af, set med faldskærmsbriller. Svømmeudvalget af Steen Munksgaard. Svømmeudvalget har for tiden 10 medlemmer, der udelukkende dyrker motionssvømning. Udvalget henviser til hjemmesiderne, for oplysning om priser og hvor vi svømmer. Badmintonudvalget af Susanna Graabæk. Marineidræt 2/2010 side 12

13 Næste sæson skal tirsdagsspillerne spille om fredagen, da AB hallen bliver fyldt med unge badmintonspillere fra skolerne i området. Århus Elite har nedlagt al sport undtagen fodbold, hvorfor de 3 badmintonklubber i Århus er udgået af samarbejdet. Det var ikke muligt for de 3 badmintonklubber at finde en samlet løsning og AB står derfor alene. AB har udnævnt Morten Frost som sportsdirektør og vil fremover satse meget på deres unge elitespillere. SIF Aarhus Badminton stiller sig afventende for at se, hvordan det vil påvirke vores situation i fremtiden udover den ændrede spilledag. AB Hallen fylder 75 år i år og afholder jubilæumsfest d. 24. april. Badmintonudvalget er inviteret med. Invitationen er fordelt via mail til medlemmerne. Sportsfiskerudvalget af Niels C.K. Hansen. Det forløbne år har vi forsøgt flere tiltag til fiskeri i ferskvand/put & Take, uden den helt store opbakning, 1-3 til meldte. Søværns Mesterskabet i havfiskeri fra Korsør. SIF SFA Korsør afviklede årets Søværns Mesterskab, og der deltog hold fra Korsør, Frederikshavn, og Aarhus. Mesterskabet blev afviklet med udgangspunkt fra Slagelse, i weekenden 4-6. september Fredag aften mødtes vi alle i Slagelse Lystfiskerklubs lokaler til kammeratlig samvær, med de obligatoriske røde pølser og udveksling af fiskehistorier. Efter lystfisker historier var der afgang til Antvorskov kaserne hvor vi blev indkvarteret. Lørdag startede med udpurring kl. 0530, for at være i Slagelse kl hvor vi spiste morgenmaden inden afgang til Put & Take, da vejret forhindrede fiskeri på Storebælt. Vejret viste sig fra sin dårlige side, med kraftige regnbyger og masser af blæst. Vel ankommet P&T vandet, fordelte deltagerne sig til de pladser hvor man mente der var fangst muligheder. Fiskeriet startede kl og sluttede kl Alle gjorde deres bedste for at lure fiskene, og der var fisk da de svømmede rundt om agn og propper. Det eneste der blev fanget af arter, var spejl karper og de var små - meget små. Efter en del fiskeri blev der landet mange små fisk, men også mange der ikke fik landet dem. Den største Fisk på 35 gr., blev fanget Knud Svendsen (FRH), SIF Mester blev Niels Hansen (ARH). Øvrige resultater. Individuelt: Navn Antal Arter Antal KG Resultat Placering ARH Niels Hansen 1 0, FRH Kurth Nielsen 1 0, KBH Jes Hansen 1 0, Hold: Navn Antal Arter Antal KG Resultat Placering KOR FRH 80 2 ARH 30 3 Bedste Reserve: Navn Antal Arter Antal KG Resultat Placering KOR Henrik Olesen 1 0, Marineidræt 2/2010 side 13

14 Kredsmesterskab i Havfiskeri 2009 fra Middelfart. SIF SFA Aarhus deltog med et hold i Danmarks Sportsfiskerforbunds Kredsmesterskab fra Middelfart den 16. Maj Der deltog 36 hold af 4 fiskere (144 fiskere). Fiskeriet startede kl og foregik omkring Lillebælts broerne, og det var meget svingende, dog med store mængder af små fisk der ikke kunne holde mindste målene. Så det var med spænding vi stoppede fiskeriet kl og returnerede til Middelfart for indvejning og præmie overrækkelse. Kl startede præmie regnen, og vi var så beskedne at kun tage præmier i Tombolaen inden præmie overrækkelsen. Der var rigtig mange der ikke fik fisk over mindstemålet, i alt 53 deltagere og 45 der fik en enkelt, der var 132 deltagere. Bedste mand blev Robert Nielsen som nr. 36, Holdet blev nr. 28 af 33. Havtur/Juletur på Lillebælt. SIF SFA Aarhus deltog med en håndfuld håbefulde fiskere i den traditionelle Jule havtur var igen i år henlagt til Lillebælt 29 Dec, med afgang fra Fredericia. Turen var i samarbejde med NATO s fiskeklub, hvor vi delte udgifterne, og oplevelserne. Vi oplevede vejret fra den bedste side med en strålende sol, og nød den friske luft oven på Julens strabadser. Udbyttet af turen var ikke specielt stort, men enkelte fik da nytårstorsk med hjem. Sejlsportsudvalget af Søren W. Andersen. Pt. er der 17 medlemmer sæsonen har fungeret godt, om end SIF REX godt kunne have haft flere dage på vandet, lige som der er plads til at flere medlemmer benytter båden. Mange medlemmer var involveret i klargøringen i foråret, og båden har været i pænere stand end de seneste år. Desværre var motoren blevet beskadiget under opbevaring, og måtte udskiftes. Vi fik en renoveret, og noget mindre motor, som til gengæld passer bedre til båden. Gennem tilskud fra SIF er forlugen blevet skiftet ud, og en søkortplotter er under anskaffelse. SIF REX er derfor nu mere velegnet til længere sejladser og ture. På den sportslige front var sæsonen stille, i det vi ikke kunne samle besætning til hverken sejlklubbens faste onsdagssejladser, eller til distancesejladser som Fyn Rundt. Til gengæld har båden været på adskillige længere ture i privat regi. Pga. mangelfuld tilmelding til afdelingens generalforsamling, har vi lavet et administrativt formandsskifte. Søren Andersen har overtaget efter Brian S. Jensen, der fortsætter som aktivt medlem sæsonen går i gang omkring påske. SIF REX kommer i vandet 23. april. Den skal udlånes til DMI sejlsportsmesterskaber i Frederikshavn i uge 21-24, hvilket får lidt betydning for lokale sportslige muligheder i maj / juni. Målet for sæsonen er at få flere medlemmer til at bruge båden aktivt. Vi anbefaler stadig at pendlere der er i Århus i løbet af ugen benytter båden til aftenture og træning. Vi vil umiddelbart heller ikke deltage i sejlklubbens onsdagssejladser i år, men vil i stedet søge at deltage i en eller flere af områdets distancesejladser. Golfudvalget af Morten Madsen. I år skulle formanden afgå til anden tjeneste, men en afløser blev hurtigt fundet, da jeg kom tilbage til SOK efter gennemførelse af VUT-I. Således har året været delt mellem to udvalgsformænd. Marineidræt 2/2010 side 14

15 Igen i år gennemførte vi et standardprogram med fire lokale matcher og deltagelse i Værnsfælles Match, SIF mesterskab og DMI. Året startede i vest med opstartsmatch på Viborg Golfklub. Vejret var godt og humøret var højt da vi ankom til Viborg Golfklub. Vi startede året godt med hele 17 deltagere i årets første match. Værnenes Match blev i år gennemført på Gyldensteen Golfklub på Fyn. SIF Århus stillede med 5 mand til søværnets hold, men desværre vandt vi ikke i år samlet blev vi henvist til andenpladsen. Det vil naturligvis ikke gentage sig i I år blev der afholdt tre matcher før sommerferien dette skyldes muligvis, at den afgående formand ikke ville være i Danmark efter sommerferien, men det er selvfølgelig rene spekulationer. Derfor blev der afviklet en forsommermatch den 1. juni på Lübker Golf Resort. En dag alle deltagere stillede op til med høje forventninger. Alle havde hørt om denne mesterskabsbane og alle være fulde af lige dele ærefrygt og beundring over banen. Der teede hele 22 M/K ud denne forsommerdag. Og vejret var fantastisk; høj sol og næsten ingen vind. Alt i alt gode muligheder for en fantastisk golfdag og hvis nogen sidder med følelsen af, at dette ikke blev opfyldt, var det ikke banens skyld. Alle var efterfølgende enige om, at de aldrig havde prøvet en så velholdt bane; i Danmark i hvert fald. Sommermatchen blev desværre aflyst pga. af for få tilmeldte men der var et par initiativrige medlemmer, der afholdte deres egen lille match. Udfaldet af denne kendes dog ikke. Vanen tro sendte vi repræsentanter til Korsør i begyndelsen af august for at deltage i SIFmesterskabet. I år var vi fire af sted fra SOK. Mesterskabet kom endnu en gang med hjem til Århus, da Henrik Skovhus vandt; man fristes til at skrive traditionen tro. DMI forbundsmesterskaber blev i år afholdt i Sønderjylland på Benniksgaard Golf Klub og Sønderjyllands Golfklub. Vi deltog 5 fra SIF Århus. Vejret var godt, der var høj solskin begge dage og det blev til nogle gode timer på banerne. Henrik Skovhus vandt igen i år Ungsenior, scratch, mens jeg selv fik en andenplads i stableford i Herre, stableford. Strygematchen blev i år spillet på Odder Golfklubs bane. En bane der bød på nogen udfordring. Desværre var der frafald pga. sygdom og lign. og dette betød, at der kun var 5, der stillede op. Vinder af matchen blev undertegnede i al beskedenhed. c. Regnskab v/kasserer Jesper Balsby Thingholm Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. d. Behandling af forslag: Der var ikke kommet nogen forslag. e. Fastsættelse af særlige kontingenter. Ingen forhøjelse af kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter. Formand: Flemming Pallesen ej på valg Næstformand: Lars R. Stenholdt på valg, Niels C.K. Hansen blev valgt Kasserer: Jesper Balsby Thingholm på valg. Lars Stenholdt blev valgt. Sekretær: B-medlem: Kirsten Skou ej på valg Niels C.K. Hansen ej på valg, foreslået som næstformand, herefter intet Marineidræt 2/2010 side 15

16 B-medlem B-suppleant: Henrik B. Nielsen på valg, der blev ikke valgt en ny. B-suppleant: Steen Munksgaard ej på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Revisor: Revisorsuppl.: Birgitte Vagnholm, på valg, blev valgt Orla L. Christoffersen ej på valg Keld Hentze ej på valg Eventuelt DMI repræsentantskabsmøde 16. april kl Brøndby Stadion. DMI orienteringsmøde 15. april kl Brøndby Stadion SIF landsmøde 15. april kl Brøndby Stadion Susanna Graabæk (SG) havde hørt at SOK giver et tilskud til leje af hal if. at der er nogle der spiller hockey. FM kunne oplyse at dette er oprettet som tjenstlig idræt. SG udtrykte ønske om, at dette blev udbredt til kendskab i SOK. Søren Madsen anbefalede at emnet blev taget op i SU. SG fortalte at de i andre idrætsforeninger fik tilskud til bolde, FM svarede at hun skulle medtage det på næste års budget. Fællesudvalget indkøber ikke længere SIF præmier, og nu er det op til den enkelte idrætsforening at anskaffe præmier, beløbsstørrelse anslås til ca.150 kr. men dette diskuteres stadig i fællesudvalget. Der blev rejse et spørgsmål om hjemmeværnspersonel der ikke er fast ansatte, kan de være medlemmer i SIF. Det er op til den enkelte forening, så længe det ikke strider mod foreningens regler. Konklusionen er at SIF ARH ikke har nogle problemer med at løst ansatte hjemmeværns personel godt kan være medlemmer i SIF ARH. Sekretær SIF ARH Kirsten Skou Marineidræt 2/2010 side 16

17 SIF Frederikshavn Floorball Klub Nyt fra Søværnet Frederikshavn Floorball Klub (SFFK). SFFK har nu eksisteret i ca. 1½ år, og klubben er i en god udvikling. Også i denne sæson har klubben deltaget i den årlige Bulldogs Firmaturnering. Efter at have gjort sig godt bemærket under sidste års Firmaturnering, hvor resultatet blev en 8. plads ud af 16 tilmeldte, var det et oplagt og forventningsfuldt SFFK hold der i 2. kvartal af 2009 startede op med firmaturneringen igen. Firmaturneringen løber af staben henover en ca. 5 måneders periode. Glæden forstummede dog imidlertid, idet det indledende gruppespil viste sig bla. at være imod sidste års nummer 1 og 2. Det blev således til 3 ret så klare nederlag, og man måtte se sig forvist til det videre slutspil i B-rækken. I dette slutspil blev det til en række gode og spændende kampe, og hvor SFFK kunne trække sig ud med en flot 5. plads. SFFK blev efterfølgende spurgt om man ville spille om 3. og 4. pladsen i B-slutspillet grundet et andet lokalt holds frafald dog uden at kunne ændre på den nuværende placering som nr. 5. SFFK betemte sig for at tage imod udfordringen og vandt efter en intens og spændende kamp med 3 overskydende mål. Det blev ikke til en bedre placering men æren var der ingen som kunne tage fra klubben. Når alt kommer til alt må man sige at årets resultat var i orden, idet de 3 modstandere fra den indledende gruppe blev hhv. nr. 1 og 2 i A-slutspillet og nr. 1 i B-slutspillet. SFFK forsøgte i år at arrangere en turnering i udgangen af januar måned med invitation til SIF samt lokale klubber i området. Grundet manglende tilmelding blev dette 1 dags arrangement desværre ikke til noget, men klubben vil gøre et nyt forsøg i efteråret, og forsøge at afholde en mindre turnering der. Klubben forventer desuden igen at stille op i Bulldogs Firmaturnering i udgangen af I skrivende stund har SFFK 25 medlemmer. Deltagerkredsen favner bredt, og der er spillere fra mange af myndighederne i området heraf kan nævnes SSG, OPLOG, VKDK og eskadrer. SFFK træningstider er stadig på SSG fredage fra kl samt søndage fra Alle er meget velkomne til at komme op og være med klubben har udmærkede stave som kan lånes. SFFK har ligeledes et site på Facebook, hvor tilmelding til træning om søndagen bla. iværksættes. Vel mødt til floorball i Frederikshavnområdet. Marineidræt 2/2010 side 17

18 SIF Frederikshavn Badminton Stævne i Langholt Igen i år kom der en invitation fra Langholt Badmintonklub til stævne den 6. feb. Vi var 6 fra SIF- Frederikshavn der tog turen derud. Det er altid en fornøjelse at komme til Langholt Badmintonklub, som ligger i nærheden af Vodskov. Medens Poul spiller og går rundt og hygger om gæsterne med en skål med matadormix, tager Jan sig af afvikling af stævnet. Der er styr på tingene og kampene bliver afviklet i et godt tempo. Mange spillere kommer igen år efter år, og mange kender hinanden fra turneringer i DGI. Vi bliver opdelt i forskellige puljer, her har Poul en finger med, og sørger for at der bliver jævnbyrdige kampe. Omkring klokken tolv holder vi pause og alle går til en hyggelig frokost i hallens cafeteria, her bliver der også tid til at snakke lidt. Programmet er opdelt i grundspil, mellemspil og slutspil. Når vinderne er fundet er der kaffe og æblekage. I år blev det til en andenplads i A-rækken, og en 3/4 og 5/6 plads i B-rækken til SIF, og vi havde alle 5-6 gode kampe. I Langholt er der ingen vinderpræmier, i stedet bliver der trukket lod om mange flasker vin. I alt en herlig dag, og så den æblekage Hilsen Mogens Marineidræt 2/2010 side 18

19 SIF Frederikshavn Cykling SIF cykeludvalg havde fornøjelsen at hejse standeren den 23 marts 2010 kl og derved pibe den nye sæson 2010 i gang. Der var 12 rytter tilstede ved standerhejsningen. Efter standerhejsning og oppumpning af den obligatoriske slange kørte vi alle en tur i den Vendsysselske natur, som i den grad duftede af landlige sysler. Flaget på vej op! Slangen fyldes med frisk luft! Vejret var godt, solen skinnede og en der var en god vind fra vest på ca. 1o m/sek. Dannebrog blafrer flot i vinden. Marineidræt 2/2010 side 19

20 Viggo piber sæson 2010 i gang! Turen gik fra Flådestationen og nordpå ad E45 via Flade Engvej og Koldenåvej stik mod vest i en dejlig hård modvind. Turen gik videre over Mariendalsvej og vest på ad Tuenvej via Kvissel og Ravnshøjvej, hvor vi krydsede Hjørringvejen. Herefter gik turen ad Fauerholtvej mod Brønderslevvejen. De 4,5 km på Fauerholtvejen bød på 83 højdemeter og var ganske anstrengende for de fleste af os. Ved Brønderslevvejen var der opsamling, inden vi i samlet flok kørte mod Gærum for der at køre ad Vrangbækvej mod Frederikshavn med mål ved vagten på Flådestationen. Den samlede tur var på ca. 33 km og blev gennemført på ca. 1 time og 30 min. Feltet fanget ved Mariendal. Efter et hurtigt bad og omklædning var der tid til pølsemik samt en enkelt læskedrik i Lanternen, her blev den nye sæson talt igennem. Efter snakken, bliver det ikke rart at være vores cykelmodstander i år. Kære cykelrytter i cykeludvalget i Frederikshavn, sneen væk, solen skinner, så er det slut med teselskab og pettirørs fletning. På med cykel skoene, vi skal være klar til DMI den 2-3 juni Det er Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot der står for afviklingen af dette løb. Hvor ruten skal køres vides ikke i skrivende stund. Vi forventer SIF landsmesterskab afviklet i september 2010, det er SIF Korsør der står som arrangør af dette løb. Vi cykelrytter fra Vendsyssel er som Orlogsflaget, vi er stærke og kønnest i strid modvind. Vi vil, vi er SUPER SKARPE i år, Viggo og Kurt Marineidræt 2/2010 side 20

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 FM, Flemming Pallesen bød velkommen, a. Valg af dirigent. Søren Madsen fra FU blev valgt med akklamation. Søren Madsen konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG 1 - FEB 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG 3 - OKT 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Seniorsergent Klaus Hjorth Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011. Arrangør. Idrætsforening Flyvestations Karup.

Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011. Arrangør. Idrætsforening Flyvestations Karup. Dansk Militært Idrætsforbunds Forbundsmesterskaber I Cross Country. Mandag d. 4. april 2011 Arrangør Idrætsforening Flyvestations Karup Program Flyvestation Karup er glad og stolt over at være udpeget

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG 1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Klaus Hjorth Bredekærs Vænge 121 2635 Ishøj Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

3 - OKT 2014 71 ÅRGANG

3 - OKT 2014 71 ÅRGANG 3 - OKT 2014 71 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG

1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG 1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere