April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN Pris: kr. 125,00 ex moms FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4"

Transkript

1 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN Pris: kr. 125,00 ex moms #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14. august 2002 kl. 13:00 Developer SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Data warehouse SIG Næste møde: 12. juni 2002 Web SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. NYHEDER 22 Oracle uddeler legater Oracle dropper Andersen JDeveloper vinder tre priser PC Magazine kårer Oracle9i Oracle ERP kåres som favorit af AMR Research Oracle støtter Microsoft-udviklere Ny verdensrekord for SAP DS TABEL-SAMMENLIGNINGER M. SQL - FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 Bodil Feldinger Det er ofte interessant at kunne sammenligne indholdet af strukturmæssigt ens tabeller. F.eks til identifikation af forskellene mellem et programs database-opdateringer før hhv. efter system-ændring (del af regressionstest). Her er en simpel lille værktøjskasse med SQL er, der kan tilpasses og anvendes til sådanne sammenligninger, både til overblik og detaljeret visning af forskelle. UPDATE THE DESIGNER REPOSITORY THROUGH THE WEB 13 Marc de Oliveira The Designer Repository is a very good location for keeping structured information about your business's application systems and their related elements like requirements, time plans, status information and other types of application system related information. Much of this information is naturally supplied by developers who use Designer for designing and developing the application systems but some things are best maintained by managers, end users, customers and others who do not know how to use Designer. AFVIKLINGSPLAN OG TRÆSØGNING 20 Martin Jensen Kender du det? Man sidder og kigger på databasesystemets tungeste SQLsætninger i et eller andet værktøj, og får lyst til at se hvorledes database-systemets afviklingsplan for sætningen egentligt ser ud. Man trækker så sætningen over i en SQL*Plus session, og prøver med passende bind-variable at bede om en explain plan. Men her kører sætningen hurtigt? Indryk en stillingsannonce i DKK 1500 (for 1/4 side)

2 Leder AFLYST Marc de Oliveira, ansvarshavende redaktør. Så kom krisen også til. Trods stor velvilje fra forfatterne lykkedes det ikke at tiltrække de 50 deltagere, som var nødvendige for at gennemføre -konferencen. Samtidig er tilstrømningen af abonnenter stort set gået i stå, og der er meget langt mellem annoncerne. Også alle andre kan mærke problemerne. Primært er salget af konsulenter tilsyneladende meget mærket, hvilket har givet sig udslag i daglige opkald fra de forskellige konsulentbureauer, om man nu ikke har behov for et par konsulenter i et stykke tid. Også Oracles aktier har haft en meget dårlig periode i de sidste to måneder, hvor de næsten har halveret deres værdi fra ca 18 dollars til de nuværende 11 (selv om de nu også var en tur dernede i september sidste år). Der er lang vej op til de 45 dollars, som de var værd, da nr 1 blev sendt på gaden. Ja, der er nok at græde over. Samlet set kunne det tyde på at, op mod sin to års fødselsdag, går en meget dyster fremtid i møde, når vi samtidig har et mål om at have mindst 300 abonnenter inden årets udgang. Derfor vil vi i den næste tid iværksætte en række nye initiativer, som skal gøre til et endnu mere interessant blad. Blandt de nye initiativer kan nævnes: En kampagnepris for nye abonnenter, der tegner abonnement inden 1. august, som inkluderer en signeret og nummereret kopi af en Oraclerne-strip. Spændende Oracle-relaterede afstemninger for abonnenterne på vores hjemmeside (www..dk). Adgang til -artiklerne i elektronisk format fra vores hjemmeside (www..dk). Billigere priser for annoncører, som vil have faste annoncer i bladet i en længere periode. Billigere priser for annoncører, som leverer artikler til bladet. Artiklerne skal dog være helt uden sammenhæng til annoncørernes produkter. Vi vil forsøge at skabe et bedre samarbejde mellem Oracle- Ekspert og OUGDK. Det kunne feks involvere rabatter til medlemmer af OUGDK. Vi vil forsøge at skabe et bedre samarbejde mellem Oracle- Ekspert og ODTUG. Her kunne være nogle muligheder, efter Deres redaktør er blevet inviteret til at blive Designer-koordinator for ODTUG. Vi vil forsøge at skabe et bedre samarbejde mellem Oracle- Ekspert og Oracle Danmark. Det kunne handle om at få adgang til præsentationer af ny og kommende teknologi fra Oracle. Vi vil se på muligheden for at lave en OracleJob-Børs på Vi vil forsøge at etablere muligheder for at kunne bringe anmeldelser af Oracle-relaterede bøger i bladet. Som man nok kan fornemme, bliver det en travl sommer for, og det vil bestemt være i fokus, at dele af arbejdet med bladet kan lægges ud til andre, som har lyst til og mulighed for at deltage i arbejdet. Hvis du kan se, hvordan du kan give en hånd med til at gøre endnu bedre, så skriv endelig en mail om det til eller brug Kontakt-siden på Den altid aktuelle Bob Dylan udtrykker situationen på følgende måde på sin seneste plade: They say times are hard, if you don't believe it You can just follow your nose It don't bother me - times are hard everywhere We'll just have to see how it goes - Bob Dylan (spillede i Forum i mandags) Oplag: kopier Udgives af: pythia Information Kongensvej Frederiksberg Danmark Telefon: Fax: Web: www..dk Ansvarshavende redaktør: marc de Rettigheder: PYTHIA Information ejer alle rettigheder til indholdet af. Kopiering af bladet i dele eller helhed må kun ske efter skriftligt samtykke fra PYTHIA Information. PYTHIA Information forbeholder sig rettigheder til at offentliggøre og genudgive de trykte artikler, tips mv, samt at tillade bladets læsere at anvende indholdet til såvel personlige som kommercielle formål. PYTHIA Information kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i Indholdet af. Artikler mv stilles tilrådighed uden garanti af nogen art. Pris: Enkeltnummer DKK 125,00 1 års abonnement dkk 600,00 Ved samtidig køb af minimum 5 kopier til samme adresse (enkeltnummer eller abonnement) gives 40% rabat på den samlede pris. Priserne er excl moms. Annoncer: Annoncer til nr 12 skal være PYTHIA Information i hænde senest den 10. maj Annoncepriser kan findes på: Password: tesmay

3 Tid: Torsdag den 25. april kl 9:00-16:00 Sted: Københavnsområdet Pris: DKK 1500 Early Bird Rabat:...20% ved registrering senest den 1. marts 2002 Abonnentrabat: % for -abonnenter* Tilmelding:....Senest den 12. april 2002 på * Der gives maksimalt een abonnentrabat pr tegnet abonnement. Abonnentrabatten kan overdrages til andre personer ansat i samme firma som abonnenten. -konferencen er en mulighed for at møde skribenterne af bladets artikler og høre om opdateringer til artiklerne, nye erfaringer, stille spørgsmål og diskutere løsningerne. Der er ingen salgstaler på denne konference. Gå ikke glip af: A F L Y S T En hel dag med -indlæg af forfatterne selv Morgenbrød, frokost, kaffe, te, vand mv Økologisk konference 2002 T-shirt Arrangeret af:

4 DBATeknisk Artikel TABEL-SAMMENLIGNINGER M. SQL - FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER Bodil Feldinger er OCP og ansat som chefkonsulent hos RAMBØLL Informatik A/S. Hun har beskæftiget sig med Oracle s database og udviklingsværktøjer siden Senest har hun været projektleder/systemarkitekt på en kritisk on-the-fly udskiftning af et større lønsystem parallelt med udvikling og implementering af integrationskomponent til kundens standard time/sags/økonomisystem. Det er ofte interessant at kunne sammenligne indholdet af strukturmæssigt ens tabeller. F.eks til identifikation af forskellene mellem et programs databaseopdateringer før hhv. efter system-ændring (del af regressionstest). Her er en simpel lille værktøjskasse med SQL er, der kan tilpasses og anvendes til sådanne sammenligninger, både til overblik og detaljeret visning af forskelle. Indledning Ved ændring i IT-systemer, der beregner eller opdaterer vigtige data for virksomheden, er det i reglen hensigtsmæssigt at checke, hvilken effekt ændringen har i berørte database-tabeller. Er der sket den/de ændringer i databasen, man forventede og har der eventuelt været sideeffekter? Sammenligning af tabelindhold kan også være interessant i andre sammenhænge. F:eks: hvilke ændringer er der sket i en given tabel (eller flere givne tabeller), siden i morges, hvor jeg tog en kopi af den? I det følgende gennemgås en samling SQL er, der kan tilpasses og udføre arbejdet med at spore ændringer i tabel-indhold både SQL er, der rapporterer detaljeret om forskelle og SQL er, der giver overblik. Eksempel Som gennemgående eksempel vises princippet i en simpel regressionstestprocedure og en samling tilhørende SQL er fra den virkelige verden. Formålet er at checke virkningerne af de løbende opdateringer til et standard Oracle-baseret lønsystem, som et led i en Change Management procedure. Opdateringerne omfatter både kundespecifikke opsætningsændringer og nye versioner af basissystemet. De viste lønberegninger, SQL-scripts, tabelopbygninger og navne er tilrettet/forenklet i denne artikel. Lønsystemet placerer resultatet af sine lønberegninger i en tabel, der hedder BEREGNET_LØN. Den er opbygget således: SQL> desc beregnet_løn Name Null? Type MEDA_NR NOT NULL VARCHAR2(5) LØN_ART NOT NULL VARCHAR2(4) TEKST VARCHAR2(30) ANTAL NUMBER(10,2) BELØB NUMBER(10,2) SATS NUMBER(10,2) OPD_DATO NOT NULL DATE OPD_INIT NOT NULL VARCHAR2(30) Hver række i tabellen indeholder en beregnet lønart for en medarbejder. En lønart er f.eks Månedsløn, Askat, Pensionsbidrag o.lign. Den entydige nøgle til tabellen består af MEDA_NR og LØN_ART. Når der foretages opdateringer til lønsystemet, er man interesseret i at vide, hvilke dataændringer dette vil medføre i tabellen BEREGNET_LØN. Procedure for regressionstest af databaseindhold ifm systemændring Programændringer og opsætningsændringer foregår altid på en frisk fuldskala testkopi af produktionssystemet, og rettelserne flyttes først i produktion, når nedenstående procedure er gennemført med tilfredsstillende resultat (se også Figur 1): 1. Foretag lønbereging med den gamle version af program/opsætning (opdaterer tabellen BEREGNET_LØN). 2. Tag en kopi af tabellen BEREGNET_LØN med resultatet af den gamle lønberegning. SQL> CREATE TABLE beregnet_løn_gl AS SELECT * FROM beregnet_løn OBS! Det er vigtigt at huske passende indexer på begge tabeller, ellers bliver sammenligningerne tunge, særligt v. store datamængder. SQL> CREATE INDEX beregnet_løn_gl_ix on beregnet_løn_gl(løn_art, MEDA_NR); 3. Foretag beregninger med det nye/ændrede system (opdaterer i tabellen BEREGNET_LØN). OBS! Det skal sikres, at det datamæssige udgangspunkt her er det samme som det var for punkt Sammenlign de to tabeller BEREGNET_LØN_- GL og BEREGNET_LØN med de SQL-scripts, der er beskrevet i de næste afsnit 5. Gentag punkt 3-4 indtil resultatet er tilfredsstillende... SQL A - detaljeret oversigt over forskelle pr. tabelrække Sammenligning af tabellernes indhold på detaljeret niveau kan foretages helt enkelt, ved at udskrive tabelindholdet for hver tabel i hver sin fil og foretage almindelig filsammenligning mellem disse (f.eks med windiff). Men det kan også gøres som i proceduren her, med SQL, hvor man har større mulighed for at påvirke præsentationen af forskellene. Endvidere er en SQL hurtigere og enklere at eksekvere end proceduren omkring fil-gymnastikken, og giver bedre muligheder for at checke helt specifikke forskelle. Figur 2a viser SQL A, der benyttes ved detaljeret, 4 April 2002

5 Figur 1. Skitse af procedure for regressionstest af databaseindhold. rækkevis sammenligning af BEREGNET_LØN_GL og BEREGNET_LØN. Ønsker man ikke at få vist rækker, der er ens i de to tabeller, udelades den sidste del-select. Uddrag af sammenligningslisten er vist på Figur 2b. For hver række vises det, om den er udgået, tilføjet eller ændret fra den gamle til den nye version af lønberegningen. Også ens rækker vises i denne version de kan udelades, hvis det forstyrrer overblikket (det gør det som oftest). For ændrede rækker vises den gamle og den ny række lige over hinanden, så det er let at få øje på forskellene. SQL B - detaljeret oversigt over forskelle pr. felt Hvis der er mange kolonner I tabellen, så de ikke alle kan stå på én linie, eller hvis der ønskes særlig fokus på de enkeltfelter, der er ændret, anvendes SQL B, som viser ændringerne pr. kolonne/felt. Se Figur 3a. Uddrag af sammenligningsrapporten er vist på Figur 3b. Her vises én linie pr. ændret felt med hhv gammel og ny værdi for dette. Også nye og udgåede rækker vises her uden værdier, men hvis det ønskes, kan SQL en let tilpasses. SQL C - overblik over forskelle pr. nøgle (pivotering m. CASE ) I mange tilfælde f.eks hvis der er mange data i tabellen, og/eller mange data ændres som følge af en systemændring - vil en mere oversigtsagtig liste være at foretrække i hvert fald indledningsvist. Her er valgt en liste, der kort opsummerer hvilke lønarter, der er påvirket af systemændringen, på hvilken måde, og i hvilket omfang. (Hvis man vil gøre meget ud af det, kan man benytte et dedikeret analyse/pivoteringsværktøj som f.eks Oracle Discoverer eller Microsoft Excel men er behovet blot et hurtigt overblik, og er dynamik ikke essentielt, kan det hurtigst og enklest klares med SQL, som vist i det følgende). Ved at pivotere data her med en CASE-konstruktion - skabes et overblik over de dataændringer, systemændringen har forårsaget. Der pivoteres på SQL A fra Figur 2a. I eksemplet på Figur 4a dannes én række pr. lønart, hvori det vises, hvor mange tabelrækker, der er hhv. ændrede, udgåede, tilføjede og ens mellem den gamle og den ny tabel. (OBS! Hvis man kører en Oracle-version FØR 8.1.6, skal CASE-konstruktionen erstattes af DECODE) Den resulterende udskrift ses på Figur 4b. Pivoteringskonstruktionen kan varieres, afhængig af behov og den aktuelle situation. I nogle tilfælde ønskes der måske et overblik over hvilke typer ændringer, der er sket i lønberegningen pr. medarbejder f.eks hvis der er tale om en systemændring, der kun vedrører få medarbejdere. Ved ændringer af den ydre SELECT i SQL C1 fra figur 4a, kan man således i stedet tælle ændringstyper fordelt på medarbejdernumre. Se SQL C2 i figur 4c. Uddrag af sammenligningsrapporten ses i Figur 4d. Den kan suppleres med ekstra stamoplysninger såsom medarbejdertype i de tilfælde, hvor det vil give en hurtigere eller sikrere verifikation af, om det er de korrekte ændringer, der er sket. SQL D overblik over forskelle feltvis pr. nøgle En anden type oversigt dannes v. pivotering af SQL April

6 -- Find ny version af ændrede rækker SELECT ny.løn_art, ny.tekst, ny.meda_nr, 'Ændret' Aktion, 'Ny' Version, ny.antal, ny.beløb, ny.sats FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.meda_nr=gl.meda_nr AND ny.løn_art=gl.løn_art AND (NVL(ny.antal,0) <> NVL(gl.antal,0) OR NVL(ny.beløb,0) <> NVL(gl.beløb,0) OR NVL(ny.sats,0) <> NVL(gl.sats,0) OR NVL(ny.tekst, ) <> NVL(ny.tekst, )) UNION -- Find gammel version af ændrede rækker SELECT gl.løn_art, gl.tekst, gl.meda_nr, 'Ændret' Aktion, 'Gammel' Version, gl.antal, gl.beløb, gl.sats FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.meda_nr=gl.meda_nr AND ny.løn_art=gl.løn_art AND (NVL(ny.antal,0) <> NVL(gl.antal,0) OR NVL(ny.beløb,0) <> NVL(gl.beløb,0) OR NVL(ny.sats,0) <> NVL(gl.sats,0) OR NVL(ny.tekst, ) <> NVL(ny.tekst, )) UNION -- Find udgåede rækker SELECT gl.løn_art, gl.tekst, gl.meda_nr, 'Udgået' Aktion, 'Gammel' Version, gl.antal, gl.beløb, gl.sats FROM beregnet_løn_gl gl WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM beregnet_løn ny WHERE gl.meda_nr=ny.meda_nr AND gl.løn_art=ny.løn_art) UNION -- Find tilkomne rækker SELECT ny.løn_art, ny.tekst, ny.meda_nr, 'Tilføjet' Aktion, 'Ny' Version, ny.antal, ny.beløb, ny.sats FROM beregnet_løn ny WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM beregnet_løn_gl gl WHERE gl.meda_nr=ny.meda_nr AND gl.løn_art=ny.løn_art) UNION -- Find rækker, der er uændrede fra gammel til ny version. -- OBS Denne del-select kan evt. udelades af overblikshensyn. SELECT gl.løn_art, gl.tekst, gl.meda_nr, 'Ens' Aktion, 'Gammel' Version, gl.antal, gl.beløb, gl.sats FROM beregnet_løn_gl gl, beregnet_løn ny WHERE gl.meda_nr=ny.meda_nr AND gl.løn_art=ny.løn_art AND NVL(gl.antal,0) = NVL(ny.antal,0) AND NVL(gl.beløb,0) = NVL(ny.beløb,0) AND NVL(gl.sats,0) = NVL(ny.sats,0) AND NVL(gl.tekst, ) = NVL(ny.tekst, ) ORDER BY løn_art,tekst,meda_nr, Aktion Figur 2a. SQL A: Detailliste over ændringer pr. række LØN_ TEKST MEDA_ AKTION VERSIO ANTAL BELØB SATS Månedsløn Ens Gammel 160, , Månedsløn Ændret Gammel 160, , Månedsløn Ændret Ny 160, , Månedsløn Ændret Gammel 160, , Månedsløn Ændret Ny 160, , Pensionsbidrag Tilføjet Ny 6962, Pensionsbidrag Tilføjet Ny 4580, Særligt løntræk Udgået Gammel 2,00-123,30 61, Særligt løntræk Udgået Gammel 2,00-123,30 61, A-skat grundlag Ændret Gammel 18933, A-skat grundlag Ændret Ny 19033, A-skat grundlag Ændret Gammel 13149, A-skat grundlag Ændret Ny 13249,81 Figur 2b. (Uddrag af) detailliste over ændringer pr. række dannet med SQL A. 6 April 2002

7 B fra figur 3a. Her tælles, hvor mange forskelle der er pr. kolonne pr. lønart (hvor mange ændringer af f.eks BELØB for de forskellige lønarter). Se SQL D på Figur 5a. Det giver en liste som vist på figur 5b. Der kan varieres mere over disse SQL er, afhængig af, hvad man ønsker at finde/vise til at understøtte verifikation af systemændringen det vil jeg lade op til læserens hittepåsomhed... Tilføjelser til konceptet I gennemgangen af værktøjskassen er noget af funk- -- Find rækker, hvor ANTAL er ændret SELECT ny.løn_art, ny.meda_nr,'ændret ANTAL' Ændring, to_char(gl.antal) GL_VÆRDI, to_char(ny.antal) NY_VÆRDI FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr AND NVL(ny.antal,0) <> NVL(gl.antal,0) UNION -- Find rækker, hvor BELØB er ændret SELECT ny.løn_art, ny.meda_nr,'ændret BELØB' Ændring, to_char(gl.beløb) GL_VÆRDI, to_char(ny.beløb) NY_VÆRDI FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr AND NVL(ny.beløb,0) <> NVL(gl.beløb,0) -- Find rækker, hvor SATS er ændret UNION SELECT ny.løn_art, ny.meda_nr,'ændret SATS' Ændring, to_char(gl.sats) GL_VÆRDI, to_char(ny.sats) NY_VÆRDI FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr AND NVL(ny.sats,0) <> NVL(gl.sats,0) UNION -- Find rækker, hvor TEKST er ændret SELECT ny.løn_art, ny.meda_nr,'ændret TEKST' Ændring, to_char(gl.tekst) GL_VÆRDI, to_char(ny.tekst) NY_VÆRDI FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr AND NVL(ny.tekst,0) <> NVL(gl.tekst,0) UNION -- Find rækker, der er tilkommet SELECT ny.løn_art, ny.meda_nr,'*ny række*' Ændring, null, null FROM beregnet_løn ny WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM beregnet_løn_gl gl WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr) UNION -- Find rækker, der er udgået SELECT gl.løn_art, gl.meda_nr,'*udgået række*' Ændring, null, null FROM beregnet_løn_gl gl WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM beregnet_løn ny WHERE ny.løn_art=gl.løn_art AND ny.meda_nr=gl.meda_nr) order by løn_art,meda_nr,ændring Figur 3a. SQL B: Detail liste over ændringer pr ændret kolonne/felt LØN_ART MEDA_NR ÆNDRING GL_VÆRDI NY_VÆRDI Ændret BELØB Ændret BELØB Ændret BELØB *Ny række* *Ny række* *Ny række* *Udgået række* *Udgået række* *Udgået række* Ændret BELØB Ændret BELØB Figur 3b. (Uddrag af) Detail-liste over ændringer pr ændret kolonne. Dannet med SQL B. April

8 tionaliteten skrællet fra, for at hovedidéerne ikke skal drukne i detaljer. Naturligvis kan der kæles mere for detaljerne. Dette afsnit giver nogle eksempler. Visning af forskelle i HTML m. fremhævning af ændrede felter Listen i Figur 2b kan være lidt uoverskuelig er ændringen sket i beløb, antal, tekst eller sats? En måde kunne være at danne differencelisten i HTML I figur 6b ses resultatet, som det kan komme til at se ud i en browser. Der er snydt lidt og vist, hvordan resultatet vil kunne se ud med anvendelse af <TABLE>, <TD> og <TR> tags. Man kan også bygge sin værktøjskasse udelukkende til eksekvering på ias (internet Application Server), såfremt dette findes praktisk/formålstjenligt (f.eks stored procedures, der anvender HTP-pakken). -- I den yderste SELECT pivoteres på aktion feltet, og det tælles, hvor mange -- ændringer, der er pr. lønart. -- Ved ændring af den yderste SELECT, kunne man istedet tælle ændringer pr. medarbejder. SELECT løn_art Lønart, tekst Tekst, SUM(CASE WHEN aktion= Udgået THEN 1 ELSE 0 END) Udgåede, SUM(CASE WHEN aktion= Tilføjet THEN 1 ELSE 0 END) Tilføjede, SUM(CASE WHEN aktion= Ændret and version= Ny THEN 1 ELSE 0 END) Ændrede, SUM(CASE WHEN aktion= Ens THEN 1 ELSE 0 END) Ens FROM ( -- ** Her indsættes SQL A som subselect. ** -- ** -- Find ny version af ændrede rækker SELECT ny.løn_art, ny.tekst, ny.meda_nr, 'Ændret' Aktion, 'Ny' Version, ny.antal, ny.beløb, ny.sats FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE ny.meda_nr=gl.meda_nr AND ny.løn_art=gl.løn_art AND (NVL(ny.antal,0) <> NVL(gl.antal,0) OR NVL(ny.beløb,0) <> NVL(gl.beløb,0) OR NVL(ny.sats,0) <> NVL(gl.sats,0) OR NVL(ny.tekst, ) <> NVL(ny.tekst, )) UNION -- Find gammel version af ændrede rækker SELECT gl.løn_art, gl.tekst, gl.meda_nr, 'Ændret' Aktion, 'Gammel' Version, gl.antal, gl.beløb, gl.sats FROM ) -- kun én linie pr lønart skal vises GROUP BY løn_art, tekst -- frasorter lønarter, der er uændrede, fra oversigten HAVING SUM(CASE WHEN aktion= Udgået THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 OR SUM(CASE WHEN aktion= Tilføjet THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 OR SUM(CASE WHEN aktion= Ændret THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 ORDER BY løn_art; Figur 4a. SQL C1. Overblik over ændringer pr. lønart pivotering på SQL A. og fremhæve de ændrede felter med en farve eller lignende. I figur 6a er ideen skitseret i sin enkleste form: det ændrede felt bliver fremhævet med rød farve i den nye version af rækken. For at lette læserens overblik, har jeg i eksemplet undladt indsættelse af <TABLE>, <TD> og <TR> tags, som bør benyttes for at få en pæn præsentation af data. Automatisk generering af sammenligningssql er Har man ofte behov for sammenligningsscripts og til forskellige tabeller kan man med fordel udvikle en procedure eller et script, der genererer sammenlignings-sql erne automatisk ud fra oplysninger i Data Dictionary om tabellerne, disses nøgler og kolonner, således at man ikke behøver skrive SQL erne forfra, Lønart Tekst Udgåede Tilføjede Ændrede Ens Månedsløn Pensionsbidrag Særligt løntræk A-skat grundlag Figur 4b. Overblik over ændringer pr. lønart dannet med SQL C1. 8 April 2002

9 SELECT Meda_nr, MAX(CASE WHEN løn_art=1001 and aktion in ( Ændret') and Version='Ny' THEN 'x' ELSE null END) "Ændr. 1001", MAX(CASE WHEN løn_art=1101 and aktion in ('Tilføjet') THEN 'x' ELSE null END) "Ny 1101", MAX(CASE WHEN løn_art=1901 and aktion in ('Udgået') THEN 'x' ELSE null END) "Udgået 1901", MAX(CASE WHEN løn_art=5099 and aktion in ('Ændret') and Version='Ny' THEN 'x' ELSE null END) "Ændr 5099" FROM (--** Indsæt subselect identisk med SQL A. **... ) GROUP BY Meda_Nr HAVING SUM(CASE WHEN aktion= Udgået THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 OR SUM(CASE WHEN aktion= Tilføjet THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 OR SUM(CASE WHEN aktion= Ændret THEN 1 ELSE 0 END) <> 0 ORDER BY Meda_Nr Figur 4c. SQL C2. Overblik over ændringstyper pr. medarbejder pivotering på SQL A. hver gang man skal køre sammenligning på en ny tabel. Altså et sammenligningsscript-kodegenereringsprogram In-line functions til forenkling af kode. Når man ser på koden i SQL erne i f.eks. SQL A og til proceduren: f.eks TabelNavn1, RowId1, TabelNavn2, RowId2. Også andre dele af koden kan generaliseres v. brug af inline functions og kombineres med autogenerering af kode. MEDA_NR Ændr Ny 1101 Udgået 1901 Ændr x x x x x x x x x x x x x x x x... Figur 4d. Overblik over ændringstyper pr. medarbejder dannet med SQL C2. SQL B kan man se, at koden til at bestemme, om 2 rækker er ens, gentages mange gange. Det er oplagt at kode en in-line-function til bestemmelse af dette, a la koden vist i Figur 7a. Første del-select i SQL A vil da se ud, som vist på figur 7b. De øvrige del-selects kodes på tilsvarende vis. Vil man udnytte mulighederne fuldt ud, koder man en helt generel ENS_RÆKKER-function, som kan sammenligne hvilkesomhelst 2 rækker i hvilkesomhelst 2 tabeller, ved at læse tabel-oplysninger i Data Dictionary og danne dynamsik SQL. Input-parametre Brug af in-line functions performer ikke helt så effektivt som de viste SQL A og SQL B. Til gengæld gør den koden enklere og mere læsbar og formindsker risikoen for kodefejl. Bruger man den dynamiske version er der yderligere den fordel, at den fortsat fungerer, når databasestrukturen ændres. Supplerende oplysninger på sammenligningsrapporter Man vil ofte have behov for supplerende oplysninger i rapporterne i det gennemgående eksempel måske oplysninger om medarbejdertype, om medarbejderen er nyansat/fratrådt el. lign. Disse oplysninger kan SELECT løn_art Lønart, sum(case when ÆNDRETFELT='Ændret BELØB' then 1 else 0 end) Ændret Beløb, sum(case when ÆNDRETFELT='Ændret ANTAL' then 1 else 0 end) Ændret Antal, sum(case when ÆNDRETFELT='Ændret SATS' then 1 else 0 end) Ændret Sats, sum(case when ÆNDRETFELT='Ændret TEKST' then 1 else 0 end) Ændret Tekst, sum(case when ÆNDRETFELT='*Ny række*' then 1 else 0 end) Ny Række, sum(case when ÆNDRETFELT='*Udgået række*' then 1 else 0 end) Udgået Række FROM ( -- Indsæt SQL B. ) GROUP BY Løn_art ORDER BY Løn_art Figur 5a. SQL D. Oversigt over forskelle, feltvis pr. key. Pivotering på SQL B. April

10 Lønart Ændret Beløb Ændret Antal Ændret Sats Ændret Tekst Ny Række Udgået Række Figur 5b. Liste over ændringer pr. kolonne dannet med SQL D. joines ind fra andre tabeller (her medarbejder-stamtabel) og der kan pivoteres på oplysningerne, på linie med oplysninger fra basis-tabellen. som beskrevet i denne artikel, er en god og billig måde at teste og verificere ændringerne på, og kan iværksættes hurtigt. Den maskinelle sammenligning kan muliggøre etablering af en systematisk changemanagement-procedure, selvom opgavens størrelse og/eller tid og økonomi ikke retfærdiggør et egentligt, prompt <html><body><font face="courier New" size=1> -- Find ny version af ændrede rækker SELECT ny.løn_art, ny.tekst, ny.meda_nr,'ny' Version, (case when ny.antal = gl.antal then to_char(ny.antal) else '<font color="red">' to_char(ny.antal) '</font>' end), (case when ny.beløb = gl.beløb then to_char(ny.beløb) else '<font color="red">' to_char(ny.beløb) '</font>' end), (case when ny.sats = gl.sats then to_char(ny.sats) else '<font color="red">' to_char(ny.sats) '</font>' end) '<br>' FROM beregnet_løn ny, beregnet_løn_gl gl WHERE UNION -- Find gammel version af ændrede rækker SELECT gl.løn_art, gl.tekst, gl.meda_nr, 'Gammel' Version, to_char(gl.antal), to_char(gl.beløb), to_char(gl.sats) '<br>' FROM ORDER BY løn_art,meda_nr,version; prompt </font></body></html> Figur 6a SQL A(html) Fremhævelse af ændringer med rød farve i HTML (udvidelse af SQL A med HTML-tags). Test-processen på skinner Hvis man benytter den beskrevne procedure til verifikation af løbende ændringer til et standardsystem og/eller hvis virksomheden ikke har daglig adgang til SQL-kompetance på det niveau, der skal til, for at arbejde direkte med SQL'erne, er det nærliggende at Oversigt over ændrede rækker i BEREGNET_LØN 1000 Månedsløn Gammel 160, , Månedsløn Ny 160, , A-skat grundlag Gammel 24072, A-skat grundlag Ny 24172, A-skat grundlag Gammel 24483, A-skat grundlag Ny 24583,30... Figur 6b. Forskelle er fremhævet med rød farve v.hj.a HTML. (Tabel-tags anvendt udover tags i SQL A(html)) sætte hele processen så meget på skinner, at den kan gennemføres af en (super)bruger - f.eks. via en browser-grænseflade. (Super)brugeren udstyres med en arbejdsprocedurebeskrivelse og adgang til en samling sammenligningsscripts - pænt pakket ind i en brugervenlig grænseflade. Hvor avanceret løsningen skal være, må afhænge af behov, brugererfaring og ambitionsniveau. Et avanceret analyse-værktøj som Discoverer er smart og giver mange muligheder - men vil nok omvendt være 'overkill' i en del tilfælde. Afsluttende bemærkninger SQL-baseret maskinel sammenligning af tabeldata før og efter en program- eller opsætningsændring færdigkøbt, automatiseret test-system. Metoden er en sikker og enkel måde at foretage regressionstest på, når man blot skal teste lagrede data og ikke brugerfladens opførsel eller komponenters indbyrdes interaktion. Der findes masser af programmer, der påvirker mere end én tabel (det gør eksemplets lønsystem også i virkeligheden), og som gør det på mere subtil vis end i det gennemgående eksempel - og så må man lave SQL-sammenligningsscripts for hver af de berørte tabeller. Eventuelt, som foreslået, ved at generere sammenligningsscripts dynamisk. Sammenligning af strukturmæssigt ens tabellers indhold kan være interessant i andre sammenhænge end ved test af system-ændringer. Metoden kan f.eks også bruges til undersøgelse af, hvilke data-opdateringer, der er sket i en database siden sidste full- 10 April 2002

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13

#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13 Oktober 2002 Nr 14, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #14 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #19 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 3. september kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller

Dag 1. Dag 2. Generelt. Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frontpage kursus Dag 1 Dag 2 Internet generelt Hjemmesider generelt Tekstformatering Links Grafik Tabeller Frames Formularer Mere grafik Hvordan kommer man UD Web-bots Generelt "Regler" for gode hjemmesider

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9 Juni 2003 Nr 18, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #18 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 18. juni kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt.

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal

Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Specifikation af Web Services til Danmarks Miljø Portal Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 10 1.1 Introduktion... 10 1.2 Forkortelser og Standarder... 10 2 Arkitektur... 11 2.1 Generelt... 11 2.2 Principskitse...

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Webpartshop i Sharepoint 2007

Webpartshop i Sharepoint 2007 Webpartshop i Sharepoint 2007 Peter Magnus Falk s042289 Kongens Lyngby 2008 IMM-B.Eng-2008-68 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby,

Læs mere

Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet."

Open source maskinoversættelse med apertium Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet. DKUUG-NYT fil server eller disk array? dkuugs nye struktur educating in freedom Logo-konkurrence Pr-udvalg Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD

Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

OIOIDWS Overview and Installation

OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1 Indhold 1 Formål... 3 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken... 3 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken... 3 1.3 Forudsætninger... 3 1.4 Java-pakkens

Læs mere