Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker"

Transkript

1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen Taksering af samtaler Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale Fri sms+mms Inkluderet Data Fullrate til Fullrate Datapakker Mobil Udland SMS Udland Mobil Boost Saldokontrol (saldomax) Tillægsaftalen For aftale om Fullrates standard mobilabonnementer med pakker gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. Det fremgår af ordrebekræftelsen fra Fullrate, hvilken abonnementsform aftalen omfatter, herunder hvor meget inkluderet tale og data abonnementet omfatter, jf. pkt. 3 og 4. En aftale om Fullrates standard mobilabonnementer med pakker omfatter derudover altid fri sms+mms, jf. pkt 5. En aftale om Fullrates standard mobilabonnementer indebærer bl.a. følgende: Adgang til at foretage og modtage opkald (samtaler) Minuttaksering af samtaler, jf. pkt. 2.A. Adgang til at sende og modtage sms og mms Adgang til at købe indholdstakserede tjenester via sms mv., jf. pkt. 5.E i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Adgang til at benytte Fullrates mobildatatjenester med begrænset adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, jf. pkt. 2 og 6 i abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Telefonsvarer (voic ) Vis Nummer (se hvem der ringer) Viderestilling (få opkald viderestillet til et andet nummer), jf. pkt.5.d. i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Mulighed for at ringe til udlandet Mulighed for at ringe i udlandet (roaming), jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester Mulighed for at bruge mobildatatjenester i udlandet (dataroaming), jf. pkt. 6.A i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Ved forbrug af Fullrates mobiltjenester (for at foretage opkald, for at sende sms, for at benytte mobildata mv.) opkræves normalt forbrugstakster, jf. pkt. 11 i Fullrates Generelle Vilkår. En aftale om Fullrates standard mobilabonne- Fullrate A/S, København, CVR

2 2 menter med pakker giver imidlertid kunden mulighed for forbrug af bestemte forbrugskategorier op til en hvis grænse uden betaling af forbrugstakst (inkluderet forbrug af tale og data, jf. pkt. 3 og 4). For forbrug ud over det inkluderede forbrug opkræves normal forbrugstakst. Kunden kan mod betaling tilvælge yderligere moduler og tillægsydelser, som fremgår af disse tillægsvilkår. Fullrate kan til enhver tid og uden varsel beslutte at lukke moduler og tillægsydelser for tilvalg, således at det ikke længere er muligt at tilvælge og indgå aftale herom. Oplysning om de til enhver tid værende priser for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker kan fås ved henvendelse til Fullrate. 2. Taksering af samtaler Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Opkald til 118 og til numre, der begynder med 90, beregnes og takseres dog pr. påbegyndt sekund. I øvrigt gælder pkt. 3. i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale En aftale om Fullrates standard mobilabonnementer med pakker giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald til danske fastnetnumre og mobilnumre i Danmark op til en hvis grænse pr. måned (inkluderede timer pr. måned) Det fremgår af ordrebekræftelsen, hvor mange inkluderede timers tale pr. måned aftalen omfatter. Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, beregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Uforbrugt tid overføres ikke til efterfølgende måned. Hvis kunden har indgået aftale om modulet Fullrate til Fullrate, jf. pkt. 3, indgår opkald til de telefonnumre, som er omfattet af disse moduler, ikke ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid. Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den i Fullrates prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Hvis aftalen omfatter Mobil Fri Tale, har kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til almindelige danske fastnetnumre og mobilnumre. For Mobil Fri Tale gælder dog maksimalt 1 time pr. kald efter 50 timer pr. måned. Aftale om Mobil Fri Tale må kun anvendes til kundens eget forbrug og må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end kunden

3 3 eller dennes husstand eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2 i Fullrates Generelle Vilkår. Mobil Fri tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller Fullrates offentlige mobilnet og -tjeneste. Hvis kunden har et unormalt forbrug, som kan indikere at aftalen om Mobil Fri Tale bliver misbrugt - og dette ikke bringes til ophør umiddelbart efter Fullrates påtale - forbeholder Fullrate sig ret til uden varsel at opsige abonnementsaftalen eller konvertere aftalen til et abonnement uden frit forbrug. Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Inkluderet taletid eller Mobil Fri Tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3.B i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. opkald til numre, der begynder med 1 eller 90 (service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester). opkald til udlandet. 4. Fri sms+mms En aftale om Fullrates standard mobilabonnementer med pakker inkluderer automatisk modulet Fri sms+mms, som giver kunden adgang til ubegrænset forbrug af sms og mms i Danmark uden betaling af forbrugstakst. Det ubegrænsede forbrug af sms og mms omfatter kun sms- og mmsbeskeder afsendt i Danmark til danske mobiltelefonnumre. Det ubegrænsede forbrug omfatter ikke indholdstakserede sms- og mms-beskeder. Sms- og mms-beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. 5. Inkluderet Data En aftale om Fullrates standard mobilabonnementer med pakker giver kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst - at benytte Fullrates mobildatatjenester op til en hvis grænse pr. måned (inkluderet data pr. måned). Det fremgår af ordrebekræftelsen, hvor stor en datamængde pr. måned aftalen omfatter. Den aftalte datamængde kan ikke bruges til roamet trafik, jf. Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester pkt. 6.A.B., og der takseres særskilt herfor. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned.

4 4 Kundens forbrug af mobildata ud over inkluderet data takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris og op til forbrugsloftet nævnt i pkt. 6.A.A i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Kundens forbindelse spærres for forbrug af mobildata, hvis forbrugsloftet nås. I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. 6. Fullrate til Fullrate tilvælge modulet Fullrate til Fullrate, som giver kunden adgang til at foretage opkald til alle kunder med abonnement på Fullrates mobil-tjeneste (Fullrate mobilnumre) uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst). Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om Fullrate til Fullrate og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald, jf. pkt. 3.B. i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Opkald til service- og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester. Aftale om Fullrate til Fullrate kan kun indgås af Fullrates privatkunder og må kun anvendes til kundens eget private forbrug. En aftale om Fullrate til Fullrate må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller Fullrates offentlige mobilnet og -tjeneste. Ved opkald med Fullrate til Fullrate over 60 minutters varighed, takseres forbrug udover de 60 minutter til Fullrates prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. Ved mere end 30 timers opkald pr. måned med Fullrate til Fullrate takseres kunden endvidere med Fullrates prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. En aftale om Fullrate til Fullrate kan ikke kombineres med Mobil Fri Tale, jf. pkt Datapakker tilvælge modulet Datapakker, som giver kunden adgang til at forbruge en bestemt datamængde på Fullrates mobildatatjenester pr. måned uden opkrævning af forbrugstakst. Den aftalte datamængde og pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen.

5 5 Den aftalte datamængde kan ikke bruges i udlandet (dataroaming), jf. Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester pkt. 6.A.B., og der takseres særskilt herfor. Ubrugte Mbyte overføres ikke til den efterfølgende måned. Kundens forbrug af mobildata ud over inkluderet data takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris og op til forbrugsloftet nævnt i pkt. 6.A.A i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. Kundens forbindelse spærres for forbrug af mobildata, hvis forbrugsloftet nås. I øvrigt gæler pkt. 6 i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. 8. Mobil Udland tilvælge modulet Mobil Udland, som giver kunden adgang til at foretage opkald til udlandet til en reduceret forbrugstakst. Den reducerede forbrugstakst omfatter ikke opkaldsafgiften. Den aftalte pris pr. måned fremgår af ordrebekræftelsen, samt prislisten. 9. SMS Udland tilvælge modulet SMS Udland, som giver kunden adgang til at forbruge SMS til og fra udlandet til en reduceret forbrugstakst. Forbrugstaksten fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Den reducerede forbrugstakst omfatter ikke indholdstakserede sms beskeder. Sms beskederne må ikke være maskinelt afsendte, de må ikke sendes som en serie af identiske beskeder til samme modtager eller modtagere, eller bruges kommercielt, herunder til markedsføring. 10. Mobil Boost tilvælge modulet Mobil Boost, som giver kunden adgang til at benytte Fullrates Mobile Bredbånd med fuld adgang til 3G eller 4G datahastigheder i områder med 3G eller 4G-dækning. Adgang til 3G indebærer, at mobildatatjenester leveres med fuld adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 4 og 20 Mbit/s (download) og mellem 1 og 4 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt.

6 6 Adgang til 4G indebærer, at mobildatatjenester leveres med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne. Kundens adgang til forøget datahastighed gælder både ved kundens brug af inkluderet datapakke, samt ved kundens brug af forbrugsafregnet data ud over den inkluderede datapakke, jf. pkt. 6 og 7. I øvrigt gælder pkt. 2 i Abonnementsvilkår for Fullrates mobiltjenester. 11. Saldokontrol (saldomax) Hvis kunden har oprettet Saldomax, så abonnementet spærres, når det aftalte forbrugsloft er nået, vil spærringen omfatte enhver form for forbrug, herunder forbrug som ikke takseres.

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Betingelser for coop mobils mobiltjenester

Betingelser for coop mobils mobiltjenester BETI NGELSER FOR COOP M OBI LS M OBI LTJENESTER Betingelser for coop mobils mobiltjenester Februar 2012 Kort præsentation af de vigtigste betingelser På de næste sider kan du læse de betingelser, som gælder

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009

VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement. STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER (PRIVAT) December 2009 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15

Indhold. Prisliste mobil... 4. Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil... 7. Prisliste Mobilt Bredbånd... 15 Det med småt Indhold Prisliste mobil.......................................................... 4 Produktspecifikke vilkår for Telenor mobil................................ 7 Prisliste Mobilt Bredbånd..............................................

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT VERSION 16 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT

MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Version 15 MOBIL DINE FORDELE - OG DET MED SMÅT Velkommen til valgfriheden og masser af muligheder Indhold Velkommen 3 Dit abonnement 4 Gode råd til dig fra os 6 Fordele der koster lidt ekstra 8 Køb af

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Vilkår for privatkunder i Telia

Vilkår for privatkunder i Telia Vilkår for privatkunder i Telia Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR. 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300 København S. Der tages forbehold for trykfejl. (Januar 2015) Side

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data Valg af rabataftale: Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere