Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen"

Transkript

1 Titelblad Titel: Limning af Aluminium Epoxy og Polyurethan Tema: Afgangsprojekt Projektgruppe: Helmar Träger og Mette Nipgaard Sørensen Projektperiode: Efteråret 2010 Sted: Aalborg Universitet Esbjerg Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen Synopsis Denne rapport belyser limning af anodiseret aluminium med epoxy og polyurethan, der kombineres på 4 forskellige måder. Det undersøges hvilken påvirkning sealing og limkombinationerne har på brudstyrken og tøjningen over tid. Der er anvendt statistisk forsøgsplanlægning til behandling af målingerne, som er fremkommet ved træktest. Den statistiske undersøgelse viser, at en kombination af lim med epoxy som primer og polyurethan som bindemiddel, giver de højeste brudstyrker. Hvis polyurethan benyttes som primer, opnås en lavere men mere stabil, brudstyrke. Endvidere er der ikke umiddelbart forskel i tøjningen, for de 4 kombinationer, efter endt ældningstid. I begge tilfælde viser det sig, at der opnås højere værdier for brudstyrke og tøjning, hvis det undlades at seale. Abstract This report describes adhesives bonding of anodized aluminum using 4 different combinations of epoxy and polyurethane. The effect on force and strain caused by sealing and type of bonding combination is studied. Statistical Design of Experiments has been used in dealing with the results from the shear test. The statistical study shows that a combination of adhesives using epoxy as primer and polyurethane as binder, results in the highest forces. If polyurethane acts as primer a lower, yet more stabile, force is achieved. Furthermore, no difference in strain for the 4 combinations after 4 weeks is found. In both cases, it is shown, that leaving out the sealing process, results in higher force- and strain values. 1

2 2

3 Forord Dette projekt er udarbejdet på 7. semester ved diplomingeniørstudiet på Aalborg Universitet Esbjerg. Projektet udgør afslutningen på diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi med speciale i kemiteknik. Hensigten med rapporten er, at undersøge en limsamlings styrke mellem to emner anodiseret aluminium og hvorledes denne påvirkes af limtype, om der seales eller ej og om tiden efter hærdning har nogen indflydelse på trækstyrken. Projektet henvender sig til aluminium- og limindustrien samt andre, der måtte have interesse inden for disse områder. Derudover er målgruppen vejleder, bi-vejleder og censor der er tilknyttet projektet. Figurer og tabeller betegnes Figur x og Tabel x. Hvor intet andet er angivet, er figurer og tabeller eget materiale. Ord som findes i nomenklaturlisten vil være markeret med * første gang ordet optræder i teksten. Nomenklaturlisten er i alfabetisk orden og vil være at finde bagerst i rapporten. Litteraturhenvisninger i teksten er markeret med [tal]. Litteraturlisten findes umiddelbart efter nomenklaturlisten. Indholdsfortegnelsen for appendiks og bilag findes på en blå side og kommer særskilt efter litteraturlisten. De statistiske beregninger er udført i STATGRAPHICS Plus version 4,0. På vedlagte CD-ROM findes datafiler til de statistiske analyser samt rådata fra træktesten. Der rettes en tak til Milosz Adam Gwisdalski (Laboratorieingeniør) for inspiration og hjælp i forbindelse med projektarbejdet. Derudover ønsker projektgruppen at takke Force Technology for lån af Eddy Current apparat, samt relevant materiale. Esbjerg d. 22. december 2010 Helmar Träger Mette Sørensen 3

4 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ALUMINIUM FREMSTILLING FORDELE VED ALUMINIUM Bearbejdning Vægt Korrosion Fødevarekontakt Ledningsevne Legeringer SAMMENFØJNINGSMETODER OPSUMMERING LIM FORDELE OG ULEMPER VED LIMNING LIMTYPER EPOXY OG POLYURETHAN Epoxy Anvendelse Polyurethan Anvendelse OPSUMMERING OVERFLADEBEHANDLING AF ALUMINIUM ANODISERING Anodiseringsproces Oxidlag OPSUMMERING TRÆKTEST OPSUMMERING PROJEKTAFGRÆNSNING PRAKTISK LABORATORIEARBEJDE FORSØGSPLAN Ko-faktorer FORBEHANDLING Anodisering og sealing Neutralisering Skyl Anodisering Skyl Sealing Fejlkilder

5 7.3 BESTEMMELSE AF OXIDLAG LIMNING Forsøg Fejlkilder ÆLDNING Temperaturundersøgelse af varmeskab TRÆKTEST Inden forsøg Forsøg Fejlkilder OPSUMMERING STATISTISK FORSØGSPLANLÆGNING INTRODUKTION Faktorer TEORI OM STATISTISK ANALYSE Ensidet variansanalyse Forudsætninger Flersidet variansanalyse Regressionsanalyse RESULTATBEHANDLING DATABEHANDLING BRUDSTYRKE Ensidet variansanalyse Varianshomogenitet Varianshomogenitet Opsummering FLERSIDET VARIANSANALYSE Opsummering - brudstyrke REGRESSIONSANALYSE TØJNING ENSIDET VARIANSANALYSE TØJNING Varianshomogenitet Statistisk uafhængighed FLERSIDET VARIANSANALYSE Opsummering - tøjning Regressionsanalyse OPSUMMERING DISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING NOMENKLATURLISTE LITTERATURLISTE

6 6

7 1 Indledning Siden det lykkedes fysikeren Hans Christian Ørsted at isolere og fremstille metallisk aluminium i 1825, har produktionen og anvendelsen heraf været støt stigende. De første aluminiumstykker blev fremvist for offentligheden ved verdensudstillingen i Paris i Men først da Werner von Siemens i 1866 opfandt den elektriske generator, opstod forudsætningerne for en elektrolytisk fremstilling af aluminium. Herved blev en økonomisk rentabel fremstilling mulig, og siden er aluminium blevet et udbredt alternativ til bl.a. stål ved fremstilling af produkter og konstruktioner. Traditionelt bliver aluminiumsprofiler typisk samlet ved svejsning eller nitning, men en samlingsmetode som især siden 1950 erne bliver mere og mere udbredt, er limning. På dette tidspunkt får flyindustrien større og større behov for at fremstille så lette konstruktioner som muligt. Lektor ved Aalborg Universitet Esbjerg, Birgit Kjærside Storm, har tidligere haft projekter, der undersøgte sammenføjningen af aluminiumsprofiler med lim. I den forbindelse ønskes en række parametre yderligere undersøgt gennem dette projekt. Derfor undersøges parametrene - Kombinering af to limtyper. - Sealingens indflydelse på resultatet. - Ældningstidens påvirkning af resultatet. Dette leder frem til følgende initierende problem, som rapporten tager udgangspunkt i: ``Hvorledes påvirkes limsamlingen i anodiseret aluminium af limtype, hvorvidt der seales eller ej og tid efter limning?`` 7

8 2 Aluminium Ca. 8 % af jordens skorpe består af aluminiumforbindelser i forskellige former, og det er dermed det tredje mest udbredte grundstof, efter oxygen og silicium. Til sammenligning udgør jern ca. 5 % af jordskorpen. Aluminium er det 13 grundstof i det periodiske system, med en vægt på 26,98 g/mol. En del af aluminiums fysiske egenskaber vil blive gennemgået i det følgende, og en fuldstændig oversigt over de fysiske egenskaber, kan ses i Appendiks Fremstilling Primært anvendes mineralet bauxit, med et aluminiumsindhold på %, som råstof til aluminiumfremstillingen. Bauxit dannes ved forvitring* af aluminiumholdige bjergarter, og indeholder oxider af bl.a. aluminium, jern og titanium. Aluminium optræder som mono-, eller trialuminiumhydroxid (AlO(OH) eller AlO(OH) 3. Bauxitten forædles efter udvinding til aluminiumoxid (Al 2 O 3 ), hvorefter aluminium typisk fremstilles ved elektrolyse ud fra Al 2 O 3, ved at opløse det i smeltet kryolit (Na 3 AlF 6 ) ved 1000 :C. Sammenlignet med jern, er aluminium blevet det næst mest anvendte metal i industrien. Dette skyldes, at aluminiums egenskaber på nogle områder kan konkurrere med ståls, på trods af aluminiums højere produktionsomkostninger. Udviklingen af verdensproduktionen af aluminium kan ses på Figur 1. Mio. tons Figur 1 Verdensproduktionens udvikling. [1] 8

9 Til fremstilling af nyt aluminium bruges ca MJ/kg for at omdanne bauxit til Al 2 O 3 og ca. 50 MJ/kg for at reducere dette til Al, foruden en del energi til efterbehandling af affaldsstoffer. Genanvendelse af aluminium kan med fordel udnyttes, for at få bragt aluminiumsprisen ned. Ved normal genanvendelse af aluminium bruges ca. 2,5 MJ/kg, og ca. 10 MJ/kg hvis det raffineres elektrolytisk. 2.2 Fordele ved aluminium En række af de fordele der er forbundet ved brug af aluminium, bliver gennemgået i dette afsnit. Disse er: Let at bearbejde. Lav vægt. Korrosionsbestandig mod vejr, alm. atmosfæriske gasser og en lang række væsker. Kan benyttes i kontakt med en lang række fødevareprodukter. Høj ledningsevne Bearbejdning Aluminiums smeltepunkt ligger på ca. 659 C (omkring halvdelen af ståls smeltepunkt, der er ca C), hvilket giver fordele ved ekstrudering eller støbning af emner. F.eks. kan en kompliceret form, som en tube (f.eks. til tandpasta) fremstilles i én operation, endvidere kan aluminium let valses til tynde folier. Aluminium har et elasticitetsmodul på omkring MPa, hvilket betyder, at aluminium er ca. 1/3 så stift et materiale som stål (ca MPa). Dette betyder, at aluminiumskonstruktioner er bedre til at optage stød og vibrationer, end stålkonstruktioner. Aluminiums gitterstruktur er kubisk fladecentreret (fcc), hvilket gør, at flydespændingen er relativ høj. Endvidere holder fcc-strukturer deres sejhed ned til lave temperaturer og bliver ikke sprøde som ståltyper med kubisk rumcentreret struktur (bcc). Se Figur 2 for gitterstrukturer. Fcc Bcc Figur 2 - Fcc og bcc gitterstruktur. 9

10 2.2.2 Vægt Aluminiums vægtfylde er ca. 2,7 g/cm 3. Dette svarer ca. til en tredjedel af vægtfylden for stål (ca. 7,8 g/cm 3 ). Det er ofte pga. den lavere vægt, at aluminium bliver valgt til en konstruktion frem for stål. Dette betyder dog ikke, at konstruktionen nødvendigvis kommer til at veje 1/3 af en tilsvarende konstruktion udført i stål, da der skal kompenseres for aluminiums lavere styrke og stivhed. I praksis kommer en tilsvarende konstruktion i aluminium til at veje ca. 50 % af konstruktionen i normalt stål, og 2/3 set i forhold til højstyrke stål (HTS High Tensile Steel). Se nærmere under afsnittet om legeringer Korrosion Korrosion er normalt en uønsket nedbrydning af et materiale. I forbindelse med aluminium, er denne korrosion dog i et vidst omfang ønskværdig, da der bliver dannet en oxidhinde på overfladen af metallet, der stopper den videre oxidering og dermed beskytter overfladen i stedet. Nedbrydning af aluminium kan beskrives gennem en oxidationsproces og en reduktionsproces, disse benævnes også som henholdsvis en anode- og katodeproces. En sådan proces for iltbetinget korrosion kan ses herunder. Anodereaktion: Al Al e - Katodereaktion: 1½O 2 + 3H 2 O + 6e - 6 OH - Bruttoreaktion: 2Al + 1½O 2 + 3H 2 O Al 2 O 3 H 2 O Det dannede oxidlag er stabilt i væsker i med ph 5-8 og skulle det blive beskadiget, vil dette regenerere sig selv, så beskyttelsen opretholdes. De mest almindelige former for korrosion i aluminium er følgende: Galvanisk korrosion Pitting Spaltekorrosion Spændingskorrosion 10

11 Galvanisk korrosion: Ved kobling mellem et metal og et, elektrokemisk set, mere ædelt metal, og samtidig berøring med vand eller en anden elektrolyt, vil et galvanisk korrosionsangreb sætte ind. Det mindst ædle metal (anoden) vil blive angrebet og efterlade det ædlere metal (katoden) intakt. Ved anvendelse af flere typer metaller i en konstruktion er det nødvendigt, at tage højde for deres indbyrdes placering i den galvaniske spændingsrække. Spændingsrækken ses i Tabel 1. Tabel 1 - Galvanisk spændingsrække i rent strømmende havvand ved 20 C. [2] Ædle Potentiale (V SCE*) Grafit +0,30 <-> +0,20 Platin +0,25 <-> +0,18 Titan +0,05 <-> -0,05 Rustfrit stål (passivt) -0,00 <-> -0,10 Nikkel -0,10 <-> -0,20 Nikkelaluminiumbronze -0,15 <-> -0,22 Kobbernikkel 70/30-0,18 <-> -0,24 Kobbernikkel 90/10-0,21 <-> -0,28 Rødgods -0,24 <-> -0,32 Al-messing -0,27 <-> -0,35 Kobber -0,30 <-> -0,37 Messing -0,30 <-> -0,40 Rustfritstål (aktivt) -0,35 <-> -0,55 Ni-resist -0,44 <-> -0,55 Stål, støbejern -0,60 <-> -0,72 Aluminium -0,77 <-> -1,00 Zink -0,98 <-> -1,05 Magnesium -1,60 <-> -1,63 Uædle Ligeledes har deres indbyrdes arealforhold indflydelse på, hvor stor korrosionshastigheden er, idet et lille anodisk areal (det mest uædle metal) i forhold til den samlede overflade, øger korrosionshastigheden. Anodearealet bør derfor være så stort som muligt. Galvanisk korrosion kan hindres ved at isolere anode/katode metaller, eller ved katodisk beskyttelse hvor et mere uædelt metal forbindes, og korrodere i stedet (offer anode). Pitting: Pitting, grubetæring eller punkttæring, er en almindelig forekommende korrosionsform på aluminium. Korrosionsangrebet starter som et nålestiksagtigt angreb og kan udvikle sig videre til store gruber under overfladen. Temperatur og kloridkoncentration er vigtige miljøfaktorer for initieringen af pittingangreb. 11

12 Spaltekorrosion: Korrosionsangreb kan f.eks. opstå i spalten mellem to aluminiumemner, der sidder tæt sammen, hvor fugtighed kan trænge ned i spalten. Angrebet initereres af forskellen i iltkoncentrationen i overfladerne og i fugtigheden i spalten. Spændingskorrosion: Ved samtidig påvirkning af mekaniske trækspændinger og korrosion kan der opstå spændingskorrosion. For at denne korrosionstype kan opstå, skal emnet befinde sig i et miljø, hvor der kan opstå aktive områder på aluminiummet. Disse aktive områder vil fungere som anodeområder, og en revnedannelse vil sætte ind. Brud kan opstå hurtigere end ved spændinger og korrosion hver for sig Fødevarekontakt Aluminium regnes for ugiftigt og kan dermed benyttes i forbindelse med fødevarer, f.eks. til lagertanke, emballage i form af dåser eller flasker og også som gryder. Endvidere kan de fleste legeringer overfladebehandles, så de let kan holdes sterile. Aluminium kan også være tilsat mad. I dette tilfælde benyttes det oftest i forbindelse med dekoration af kager hvor aluminium har E-nummer E173. Også som et antiklumpningsmiddel benyttes aluminium i form af natriumaluminiumphosphat (E541). I alle tilfælde, er den tolerable grænse for indtagelse af aluminium fastsat til 1 mg/kg kropsvægt. Dette gælder naturligt forekommende aluminium, afsmitning fra gryder og tilsætningsstoffer Ledningsevne Varmeledningsevnen for renaluminium ligger på ca. 220 W/m C hvilket gør aluminium til et udmærket materialevalg i forbindelse med design af køleribber i en lang række produkter. Dette medfører endvidere, at der skal tilføres ret store mængder varme i forbindelse med svejsning, da en stor mængde varme forsvinder ud i det omkringliggende materiale. Aluminiums elektriske ledningsevne, sammenholdt med dets vægtfylde, betyder, at det er et udmærket materiale til at producere ledninger og især luftledninger af. Den elektriske ledningsevne ligger på 38,5 m/ohm mm 2. 12

13 2.2.6 Legeringer Renaluminium har en relativ lille styrke, hvorfor det ofte vil være nødvendig at tillegere andre elementer og/eller foretage styrkeøgende mekanismer, såsom kolddeformation eller modningshærdning. Aluminiumlegeringer kan inddeles i to hovedgrupper: Valselegeringer Støbelegeringer I begge grupper findes legeringer, der udmærker sig ved at have særlig god styrke, korrosionsbestandighed, svejselighed og bearbejdningsevne. Endvidere findes der også legeringer der er hærdbare og ikke-hærdbare i både valse- og støbelegeringer. I de to hovedgrupper klassificeres legeringerne i ni serier i forhold til hvilke elementer, der er tillegeret. Tabel 2 viser inddelingen af de to hovedgrupper, og hvad disse oftest benyttes til. Tabel 2 - Oversigt over valse- og støbelegeringer. [3] Serie Legeringselementer (Valselegeringer) Anvendelsesområder Legeringselementer (Støbelegeringer) Anvendelsesområder 1xxx <1% (teknisk ren) El- og varmeledere, cladding <1% (teknisk ren) El-ledere, lette konstruktioner 2xxx Kobber Højstyrke applikationer, flydele Kobber Højtemperaturstyrke, Trykbelastede motordele 3xxx Mangan Dækplader, lette Silicium, kobber Motorer konstruktioner 4xxx Silicium Dækplader, el-ledere Silicium Fødevareproduktion 5xxx Magnesium Konstruktioner, Dækplader, Magnesium Marine miljøer el-ledere 6xxx Magnesium, silicium Konstruktioner, Dækplader, Ubrugt serie el-ledere 7xxx Zink Højstyrke applikationer, flydele Zink Høj styrke uden forudgående varmebehandling 8xxx Andre elementer Tin Lejer 9xxx Ubrugt serie Andre elementer Smeltepunktet for renaluminium ligger på ca. 659 C, men ved tillegering ændres dette. For de fleste elementers vedkommende giver disse tillegeringer en sænkning af smeltepunktet på helt ned til ca. 570 C. Oversigt over hvad de enkelte legeringselementer giver af forbedringer til aluminium, kan ses i Appendiks 2. 13

14 Aluminiumlegeringer opdeles traditionelt i hærdbare og ikke-hærdbare legeringer. Med hærdbar menes legeringer, der kan modningshærdes. Kun legeringer i 2000-, og serien kan modningshærdes, hvorfor betegnelsen hærdbare egentlig er lidt misvisende, idet 1000-, og 5000-serien kan deformationshærdes. Ved modningshærdning øges styrken betragteligt ved en to-trinsproces. Første trin er en opløsningsglødning, hvor materialet varmes op til en opløsningstemperatur over hver enkelt af de forskellige partikler i legeringen, hvorefter der sker en bratkøling. Derved opnås et homogent materiale med ensartet korrosionsmæssige og mekaniske egenskaber. Trin to er modningen. Her udskilles styrkeøgende partikler som hærdeelementer i materialet. Modning kan ske ved lagring i omgivelses-temperaturerne, hvilket kaldes naturlig modning, kold modning eller naturlig ældning. Modningen kan også foregå ved forhøjede temperaturer, hvilket kaldes kunstig modning eller varmmodning. Dette giver de højeste styrker for aluminiumlegeringerne. Foruden modningshærdning kan aluminiumslegeringerne også deformationshærdes, enten før eller efter opløsningsglødningen. For at holde overblik over de forskellige modningshærdningsprocedurer en legering har gennemgået, kan en modningsskala benyttes. Denne skala går fra T1 til T10, og kan ses i Appendiks 3. Forskellen i styrke og flydespænding for forskellige leveringstilstande, sammenlignet med stål, kan ses i Tabel 3. Tabel 3 - Sammenligning af flydespænding og brudstyrke for forskellige legeringer. [3] Normalstyrkestål Al 6082 T4 Al 6082 T6 Flydespænding Brudstyrke Medium/Højstyrke Højstyrke stål Al 7075 T651 stål Flydespænding Brudstyrke

15 2.3 Sammenføjningsmetoder I dette afsnit beskrives kort en række typiske sammenføjningsmetoder der bliver benyttet i industrien. Skruer, bolte, møtrikker Nitning Lodning Svejsning Design Lim (Gennemgås i afsnit 3) Skruer, bolte, møtrikker: Dette er en sammenføjningsmetode, som ofte benyttes til emner, der er nødvendige at demontere. Ofte er det nødvendig at udbore huller, inden skruer eller bolte kan benyttes. Ved hjælp gevind indføres skruer og bolte i hullet, herefter kan de fastholdes med en møtrik på modsatte side af materialet, eller de kan selv holde sig stramme på grund af gevindet. Nitning: Nitning kan enten foregå med en solid nitte eller en rørformet nitte. Hvis nitten er solid indføres den i et hul, og efterfølgende deformeres dens tynde ende, så materialerne på den måde bliver klemt sammen mellem nittens to ender. Hvis nitten er rørformet opnås sammenklemningen ved at udvide enden af nitten. Lodning: Lodning kan foregå ved en høj eller en lav temperatur. Loddetemperaturen afhænger af hvilket loddemateriale, der er blevet valgt, hvor den laveste temperatur også giver den laveste styrke. Et loddemateriale placeres mellem grundmaterialerne af det emne, som skal sammenføjes, hvorefter loddematerialet varmes op til sit smeltepunkt. Ved hjælp af kapillær virkning* udfyldes området imellem de to emner, som skal sættes sammen, og loddematerialet afkøles herefter. Ved højtemperatur-lodning har loddematerialet typisk et smeltepunkt på over 450 :C, men dog stadig lavere smeltepunkt end grundmaterialerne der skal sammenføjes. Loddematerialet, som ofte bliver benyttet til samling af aluminiumslegeringer, er en aluminium-silicium legering. Lavtemperatur-lodning foregår ved lavere varme, hvor loddematerialet ofte er en zink eller bly legering. Zink smelter ved ca 232 :C og bly smelter ved ca. 327 :C. Ved sammenføjning af aluminiumsemner benyttes ofte tin-zink eller zinkaluminium legeringer som loddemateriale. 15

16 Svejsning: Aluminium kan svejses ved hjælp af en lang række metoder, men i praksis anvendes først og fremmest metoderne MIG (Metal Inert Gas) og TIG (Tungsten Inert Gas). Ved MIG svejsning etableres en lysbue mellem en kontinuerlig fremført svejsetråd og arbejdsemnet. Svejsetråden tilsluttes plus polen i en jævnstrømskreds. Lysbuen smelter kanterne af grundmetallet ved svejsefugen og spidsen af svejsetråden. Ved TIG svejsning dannes lysbuen mellem en ikke-afsmeltende wolframelektrode og arbejdsemnet. Elektroden skal være tilsluttet minus polen i en jævnstrømskreds og svejsetråden bliver oftest fremført manuelt. Til forskel fra lodning, der foregår ved en væsentlig lavere temperatur end svejsning, vil der ske en opblanding og sammensmeltning af grundmateriale og svejsetråd, hvilket resulterer i en stærkere sammenføjning end ved lodning. MIG-metoden anvendes typisk ved godstykkelser på min. 1 mm, hvor TIG metoden benyttes ved godstykkelser på under 10 mm og især under 1 mm. Opbygningen af svejseapperatets hovede kan ses i Appendiks 4 for henholdsvis MIG- og MAG-svejsning Grundet den høje temperatur, er det derfor også nødvendig at tage en række forholdsregler. F.eks. er det nødvendigt at blæse en ædelgas henover svejseområdet for at aluminium ikke skal reagere med atmosfærisk ilt og danne oxider. Ved MIG og MAG metoderne anvendes argon og helium som den inerte gas. Det kan også være nødvendigt at efterbehandle svejsningen ved at styre afkølingsprocessen for at mindske stress i materialet. Sammenføjning med svejsning, kan give lettere konstruktioner end ved brug af skruer, bolte eller nitter. Design: En konstruktion kan designes således at materialet selv benyttes til at holde sammen på konstruktionens enkeltdele. Det kan være nødvendig at være mere kreativ ved samling af en konstruktions enkeltdele ved at tænke dette ind i designfasen frem for at benytte en af de førnævnte samlemetoder. Der er adskillige måder dette kan foregå på. F.eks. kan det gøres ved at designe et kliksystem, hvor modhager griber fat om hinanden. På denne måde kan der fremstilles samlinger, som er meget stærke, og som kan skilles ad igen. Der kan også fremstilles samlinger som griber fat om hinanden på en sådan måde, at enkeltdelene kan bevæge sig individuelt. Sammen med et kliksystem kan dette let benyttes til design af f.eks. låger. Endvidere kan en konstruktion samles ved at deformere to aluminiumdele ind i hinanden således, at de bliver bukket helt sammen. 16

17 2.4 Opsummering Aluminium er et meget alsidigt materiale, der kan anvendes bredt i industrien, hvilket afspejles af den store udvikling i verdensproduktionen. Aluminium er et relativt blødt materiale, kan let bearbejdes til komponenter eller som emballage i en produktion. Endvidere er legeringer af aluminium stærkt nok til brug ved bærende konstruktioner. I forbindelse med dette er det værd at bemærke, at aluminium vejer ca. 1/3 mindre end stål. Desuden kan oxidlaget på overfladen af aluminium beskytte mod korrosion i forskellige miljøer. Der er adskillige muligheder for at sammenføje aluminiumsprofiler alt efter applikation. Der er mulighed for stærke samlinger med svejsning, der dermed giver mange muligheder for at fremstille konstruktioner, hvor det ikke er muligt at benytte skruer, bolte eller nitter. Hvis udformningen af aluminiumsprofiler bliver overvejet tidligt i designfasen, kan disse udformes på en sådan måde, at materialet i sig selv er nok til holde sammen på konstruktionen. Et alternativ til de sammenføjningsmetoder der er beskrevet i dette afsnit, er sammenføjning med lim. Dette ses der nærmere på i afsnit 3. [1][2][3][4][5][6][7][8][16] 17

18 3 Lim I dette afsnit vil der blive set nærmere på de fordele og ulemper der gør sig gældende ved at sammenføje to emner ved hjælp af lim. Hvilke typer lim der vælges til hvilke opgaver må antages at være forskellige, hvorfor det vil være interessant at se nærmere på hvilke limtyper, der findes på markedet. 3.1 Fordele og ulemper ved limning Herunder beskrives nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved brug af limning som sammenføjningsmetode. Fordele: Samling af forskellige materialer Samling af tyndvæggede emner Samling uden varmetilførsel Samling er vibrationsdæmpende Designfordele Ved samling af emner hvor der indgår forskellige typer materialer, kan det være en fordel at benytte limning som samlingsmetode. Dette kan f.eks. være glas eller plast mod stål. Ved samling af f.eks. aluminium med kobber kan limen benyttes som isolator mellem materialerne, så der ikke opstår galvanisk korrosion. Ved emner hvor der er store forskelle i dimensioner på forskellige dele, der skal samles, kan det være en fordel at benytte lim. Især hvis det er sammenføjning af emner med meget lille godstykkelse kan limning være at foretrække, da dette kan ske ved relativ minimal vægtforøgelse. Sammenføjningen kan ske uden varmetilførsel, så der kan ikke ske deformationer eller en styrkeforringelse, endvidere kan sammenføjningen ske ved rumtemperatur. Limning kan give god stivhed i konstruktionen og kan virke vibrationsdæmpende. Endelig er det ikke nødvendig at bore huller til skruer eller nitter, hvilket kan give styrkemæssige fordele og fordele i udformning af design. 18

19 Ulemper: Samling er temperaturfølsom Ydre miljø kan influere på holdbarhed Kompliceret limningsproces Høje krav til renhed i produktion Svær at kontrollere kvaliteten af samling Svært at demontere emner Limning er meget følsom overfor høje temperaturer, hvilket gør, at det kun kan anvendes indenfor et begrænset temperaturinterval, da limsamlingens organiske dele nedbrydes let ved høje temperaturer. Særligt ved langtidspåvirkning af høje temperaturer skal der holdes øje med konstruktionen. Forskellige påvirkninger fra det miljø konstruktionen befinder sig i, kan med tiden nedsætte kvaliteten af limningen, f.eks. ved nedbrydning af limen pga. temperatur, oxidation, opløsning eller UV stråling. Dette kan gøre det svært at forudsige langtidsegenskaberne og pålideligheden af limningen. I limningsprocessen indgår der adskillige forbehandlingstrin inden selve limen påføres og emner kan sættes sammen. Dette gør, at limning er mere kompliceret end andre samle metoder. Endvidere sættes der store krav til at processerne sker i rene miljøer. Når først emnet er sammenføjet, kan det være problematisk at undersøge kvaliteten af samlingen uden brug af destruktive metoder. Endvidere kan det være svært at demonterer allerede limede emner. Dette kan være særlig problematisk ved f.eks. serviceeftersyn, hvor gamle komponenter skal fjernes og nye skal indsættes. 3.2 Limtyper Når aluminium skal sammenføjes ved brug af lim, er der adskillige typer at vælge i mellem, hver med deres fordele og ulemper i forhold til den foreliggende limningsopgave. I dette afsnit beskrives kort de mest udbredte lime i industrien for at få et overordnet overblik over de forskellige typer. Der fokuseres på de lime, som går under navnet structural adhesives/ engineering adhesives. Epoxy Urethan Akrylat Cyanoakrylat 19

20 Epoxylim: Epoxylime findes både som en- og to-komponent lim. Fælles for dem er, at dette er en ko-polymerlim, der bliver dannet ud fra en resin (epoxid) og en hærder (polyamin). Epoxylime har god vedhæftningsevne til mange metaller (herunder aluminium), træ, glas, sten og en del plastmaterialer, hvilket giver epoxylime et bredt anvendelsesfelt. Epoxylime har god styrke, høj stivhed og høj udmattelsesstyrke. Endvidere er der god resistens overfor kemiske påvirkninger, ingen fugtoptagning ved hærdningsprocessen og generelt er langtidsegenskaberne gode. Urethanlim: Urethanlime findes både som en- og to-komponent lim, som hærder, når det udsættes for fugtighed fra luften. Fugten reagere med et isocyanatkompleks, hvorved en polymerisation vil påbegyndes og limen hærder. Da det er en reaktion med fugtigheden i luften, sætter det en begrænsning for hvor tykt et lag, der kan anvendes for, at der sker en fuld ophærdning. Dette er i praksis ca. 10 mm. Urethanlimene kan give meget stærke og fleksible samlinger, der er gode til at optage vibrationer. Akrylatlim: Akrylatlime er to-komponent lime, der hærder ved kontakt med hærderen (aktivator). Dette kan gøre akrylatlim let at arbejde med, idet limen kan påføres det ene emne, og hærderen påføres det andet emne. Dette giver mulighed for lang arbejdstid, da limen ikke vil begynde hærdning, før der er kommet kontakt med hærderen. Cyanoakrylatlim: Cyanoakrylatlime hærder hurtigt når den lukkes inde mellem to overflader, hvor fugtighed fra luften er kondenseret på. Cyanoakrylatlim anvendes især hvis limningen skal foregår meget hurtigt. Cyanoakrylatlim bør ikke anvendes på glas. 3.3 Epoxy og polyurethan I projektet arbejdes der med epoxy og polyurethan, og derfor ses der nærmere på disse limtyper i dette afsnit Epoxy Alle molekyler indeholdende en epoxy-gruppe, også kaldet en epoxid eller en cyklisk ether, kaldes en epoxy. Epoxy er en ko-polymer, der dannes af to stoffer. Dannelsen af en epoxy 20

21 sker i to trin. Først fremstilles en diepoxy ved trinvis polymerisation, som derefter kædes sammen med en diamin. Reaktionen kan ses herunder. [12] De mest almindelige epoxylime fremkommer af reaktionen mellem bisphenol A og epichlorhydrin, hvorfor eksemplet også er vist med disse to. Når disse diepoxy prepolymere er fremstillet, kædes de sammen ved hjælp af en diamin. Denne proces kaldes curing (hærdning). Reaktionen for sammenkædningen ses herunder. [12] 21

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal?

Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? Aluminium i levnedsmiddelindustrien Fremtidens metal? v. Lektor, kemiingeniør Birgit Kjærside Storm Aalborg Universitet Esbjerg Roskilde 27.januar 2010 1 Aluminium Aluminium findes i store mængder i jordskorpen.

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Sur-Tech A/S Surface Technology

Sur-Tech A/S Surface Technology Sur-Tech A/S Surface Technology KEMISK NIKKEL En slid og korrosionsbeskyttende belægning DS/ ISO 9001 ISO 14001 Kvalitetssikring Miljøledelse Hvad er kemisk nikkel? Kemisk nikkel er en proces til udfældning

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien

Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Fordele og ulemper ved brug af aluminium i fødevareindustrien Temadag Alternative materialer til procesudstyr i fødevareindustrien 19. Maj 2010 Anne Deacon Juhl www.anodizingworld.com AluConsult Startet

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2014 Danmarks aluminiumsklynge Skolegade 2D 6000 Kolding +45 73743040 Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker

Læs mere

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Aluminium contra stål

Aluminium contra stål Dokument: SASAK-RAP-DE-AKS-KEH-0004-02 Aluminium contra stål SASAK Projekt 1 - Designregler Jesper Kanstrup Knud E. Hansen A/S, sep. 2001 Aluminium contra stål - oversigt: Ved anvendelse af aluminium i

Læs mere

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse:

Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Jordens skatte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 3 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et metal er kendetegnet ved, at nogle af metallets elektroner danner en elektrongas. Her er en række udsagn om, hvad et

Læs mere

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde.

Lodning. Dette er tin i stand til. Blyet er ansvarlig for den mekaniske stabilitet i forbindelsen, og for at man kan få loddetin til at flyde. Tin har været kendt i mere end 4000 år. under 450 Grader kaldes blødlod, over 450 hårdlod. Loddetin til tagrender og elektronik er en legering af bly og tin. Loddetin klæber ikke til overfladerne, der

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner

Metallernes kemi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 6 lektioner Metallernes kemi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Metallernes kemi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbene Atomer og molekyler, Atomet

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring Produktkatalog Duboschweitzer boltsikring 2 Herlev +45 4485 8100 Bramming +45 7656 2600 www.betech.dk Indholdsfortegnelse Side Duboschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013

LIM & LIMTEKNIK. FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet. 31. Januar 2013 LIM & LIMTEKNIK FMV Temadag, Tycho Brahe Planetariet 31. Januar 2013 Erik Andersen Laboratoriechef LIM I HVERDAGEN Vi bruger alle lim, til mange forskellige formål. LIM I HVERDAGEN Men limen findes også

Læs mere

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit Rustfrit stål Austenitisk: C Tyggegummistål < 0,08 % (< 0,03) Cr Svejsbare 16 % konstrukt.stål Ni God 825 korrosionsbest. % 70 Mo % 06 af % RS worldwide Martensitisk: C Hærdbare 0,11,2 % pga. C Cr Hårde

Læs mere

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm

TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm TEKNISKE DATA HARD COAT 25 µm Plannja Hard Coat fremstilles af kontinuerlig, varmgalvaniserede stålprofilplader belagt med en struktureret polyester, der er designet til udendørs brug. Overfladen med den

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

SAPA OVERFLADEBEHANDLING Anodisering, pulverlakering og Decoral

SAPA OVERFLADEBEHANDLING Anodisering, pulverlakering og Decoral Anodisering, pulverlakering og Decoral Anodisering Anodisering er den stærkeste overfladebehandling, der findes til aluminiumprofiler. Det er en elektrolytisk proces, hvorved der opbygges et oxidlag. Dette

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere

TEKNISK DATABLAD. Tekniske rensere STRENOV INFORMATION Grundlag: 07/2005 Trykdato: TEKNISK DATABLAD Tekniske rensere Til bl.a. materialebearbejdning; metalomformning; præfabrikering, mellembearbejdning, montering, istandsættelse; skrue-

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2.

System information. PercoTop. Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. System information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 2. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-System-datablad nr. DK / SYS_PT950.9 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Aluminium konstruktion. Såfremt oplysninger videregives, skal AluCluster nævnes som kilde

Aluminium konstruktion. Såfremt oplysninger videregives, skal AluCluster nævnes som kilde Aluminium konstruktion Agenda Hvilken rolle spiller AluCluster Den danske erfaring med brug af aluminium i tunge offshore konstruktioner. Hvilke resultater har andre nationer opnået og hvordan udvikler

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære logik og skjønhed Copyright 2007 Mads

Læs mere

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal

KURSUSKATALOG. Danmarks aluminiumsklynge. Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal 2011 KURSUSKATALOG Danmarks aluminiumsklynge AluCluster nationalt videncenter for aluminium. Åvedvej 5, 6240 Løgumkloster +45 73743040 www.alucluster.com

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Kort introduktion til aluminium

Kort introduktion til aluminium Kort introduktion til aluminium AluCluster Et internationalt orienteret viden- og teknologicenter Oprettet i 1999 af kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Omdannet til fond i 2002. Fonden

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.

Instrumentlære. Grunduddannelse for sterilcentralassistenter. Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek. Instrumentlære Grunduddannelse for sterilcentralassistenter Peter Christensen Opitek ApS InstrumentSpecialisten www.opitek.dk mail@opitek.dk KIRURGISKE INSTRUMENTER Materialer Fremstilling Pleje & Håndtering

Læs mere

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.

EVCOT. .. og de mere krævende opgaver! Kompositmateriale. Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... både når det gælder lidt større projekter..... og de mere krævende opgaver! Ved at anvende kompositmaterialer i stedet

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Materialer til offeranoder. Zink Aluminium Magnesium -1,03V -1,1 V -1,5 V 100 150 30 100 42 27 MIL-A-18001 MIL-A-24779 MIL-A-21412

Materialer til offeranoder. Zink Aluminium Magnesium -1,03V -1,1 V -1,5 V 100 150 30 100 42 27 MIL-A-18001 MIL-A-24779 MIL-A-21412 Hvad er korrosion? PERFORMANCE METAL Korrosion er en kemisk proces, der nedbryder metal, når det udsættes for fugtige omgivelser (vand). Dette forekommer både under vandet og i atmosfæren. Nedbrydningsprocessen

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Reparation af skader i zinkbelægninger

Reparation af skader i zinkbelægninger Reparation af skader i zinkbelægninger Eksempel på reparation af zinkafskalning omkring et udstanset hul i varmforzinket plade. Reparationen er udført med zinkstøvmaling. I forbindelse med udførelse af

Læs mere

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse

Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Introduktion til emnet Katodisk beskyttelse Udarbejdet af Curt Christensen FORCE Technology Korrosion af metal i havvand Neddyppes et metalstang i havvand, så vil nogle af metalatomerne i overfladen gå

Læs mere

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G

Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G 1 Varmebehandling af Aluminiumbronze med fokus på Nikkel-Aluminiumbronze. DS/EN 1982:2008 (E) CC333G Af Uffe Andersen Frese Metal- & Stålstøberi A/S Indlæg ved FMV s årsmøde den 27. januar 2011 1.0 Indledning

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter.

EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer. ... også når det gælder lidt større projekter. EVCOT Kompositmateriale Et ideelt alternativ til mere konventionelle materialer.... også når det gælder lidt større projekter. EVCO Nordic A/S - Topstykket 19 - DK-3460 - Tlf. - www.evco.dk. STENSO A/S

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Håndbog til limning af Plast og Elastomer

Håndbog til limning af Plast og Elastomer Håndbog til limning af Plast og Elastomer 3 Hvorfor anvende en lim fra Loctite og Teroson i stedet for andre sammenføjningmetoder Denne håndbog er en grundlæggende vejledning der skal gøre det nemt at

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

Aluminium, en nem og hurtig løsning

Aluminium, en nem og hurtig løsning Aluminium, en nem og hurtig løsning Eksperter i aluminium siden 1959 Miljøvenlige produkter af aluminium 2 3 2 3 Purso Oy fremstiller ekstruderede aluminiumprofiler til anvendelse inden for forskellige

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE

GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE GENVINDING AF METAL FRA SLAGGE HVOR LANGT ER UDVIKLINGEN SET I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV? DORTHE LÆRKE, RAMBØLL BAGGRUND FOKUS PÅ ØGET UDVINDING AF METALLER Stærkt øgede metalpriser => udvinding af

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

Vinduesfilm-industriens. industriens historie.. og hvorledes vinduesfilm er produceret

Vinduesfilm-industriens. industriens historie.. og hvorledes vinduesfilm er produceret Vinduesfilm-industriens industriens historie. og hvorledes vinduesfilm er produceret Udviklingen i solfilm produceret siden 1930 erne vindues film produceret siden 1960 erne. Første produkter til at mindske

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Børster i andre materialer

Børster i andre materialer Børster i andre materialer Traditionelt laver man altid børster i træ i sløjdundervisningen. Det er billigt, nemt og kræver kun det traditionelle værktøj ethvert sløjdlokale har. Men der er også mange

Læs mere

Korrosion af rustfrit stål. Korrosionsformer, legeringselementer og miljøforhold. www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group

Korrosion af rustfrit stål. Korrosionsformer, legeringselementer og miljøforhold. www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er et korrosionsmæssigt set genialt materiale. Netop den gode korrosionsbestandighed kombineret med en (stadigvæk!) rimelig

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

Plast hvad er det? Folkeskolelærere. Folkeskolelærere den 13. og den 21.september 2010

Plast hvad er det? Folkeskolelærere. Folkeskolelærere den 13. og den 21.september 2010 Plast hvad er det? v. Birgit Kjærside Storm Folkeskolelærere Den 13.og 21.9.2010 2010 1 Program 8.30 Velkomst Præsentation af indlægsholder og deltagere Ca. 9 Foredrag om plast, plasts opbygning, egenskaber

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2012 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket Lære for livet gælder også inden for aluminiums branchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialer,

Læs mere

Noter til printfremstilling

Noter til printfremstilling Noter til printfremstilling Indledning: Her følger en kort gennemgang af printfremstillings-processen først lidt teori, herefter en praktisk guide. Et print, som der arbejdes med her, består af 3 lag:

Læs mere

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen

Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Temadag i Gårdteknisk Forum IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen IP2 Teknologier til kvalitetssikring i mælkestrømmen Milepæle i IP2 Milepæl 4.1 - afsluttet Hygiejnisk design milepæl 4.2

Læs mere

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele Atomets bestanddele Indledning Mennesket har i tusinder af år interesseret sig for, hvordan forskellige stoffer er sammensat I oldtiden mente man, at alle stoffer kunne deles i blot fire elementer eller

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Metaller i byggebranchen Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Titel: Metaller i byggebranchen Udarbejdet af: Teknologisk Institut Teknologiparken

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data

Produkt datablad Sikaflex Tank N Anvendelses- områder IKKE Produktbeskrivelse Produktegenskaber Construction Produktdata Tekniske Data Produkt datablad Version: 06.11.13 Sikaflex Tank N Sikaflex Tank N 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Construction Anvendelsesområder Produktbeskrivelse

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

CROMAX WATERBORNE BASECOAT

CROMAX WATERBORNE BASECOAT Beskrivelse 1-komponent polyuretan-/vandbaseret basefarve anvendes som 2-lags lakering i solide farver samt metal- og perlemorsfarver. Velegnet til biler, lastbiler og busser. Sammensætning baseret på

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål De forskellige processer, virkemåde, fordele og ulemper Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Kemisk overfladebehandling

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere