Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF"

Transkript

1 Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse af medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF. Formålet var dels at måle medarbejdernes trivsel og dels at finde ud af hvordan skolen kan blive bedre. Da trivselsundersøgelsen er blevet foretaget en række skoler i Danmark har vi en reel mulighed for at sammenligne resultaterne med andre skoler.

2 Medarbejderne har høj arbejdsglæde på Vordingborg gymnasium & HF I marts 2012 svarede 48 medarbejdere 68 % af medarbejderne - på et spørgeskema om trivsel på en række områder som trivsel, adfærd, omdømme, ledelse, samarbejde, det daglige arbejde, løn & ansættelsesforhold og faglig & personlig udvikling. Arbejdsglædens størrelse opgøres i pointtal, som inddeles på følgende vis: : Meget høj arbejdsglæde 70-79: Høj arbejdsglæde 60-69: Middel arbejdsglæde 50-59: Lav arbejdsglæde Under 50: Meget lav arbejdsglæde Den overordnede arbejdsglæde på Vordingborg Gymnasium & HF vurderes af medarbejderne til 78. Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Det vil være fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde. Undersøgelsen inddeler medarbejderne i 5 forskellige glædesegmenter: 1. Høj arbejdsglæde Har høj arbejdsglæde og kommer billedligt talt fløjtende på arbejde hver dag. Motiveres meget af det, de laver og er tilfredse med forholdene omkring deres 2. Balanceret arbejdsglæde 3. Tilfredshedsunderskud arbejde. Kendetegnes ved et niveau af arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem motivation og tilfredshed. Motiverede i forhold til det job de udfører men utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse. Kan føre til at de finder et tilsvarende job et andet sted. 4. Motivationsunderskud Er forholdsvise tilfredse med deres job men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. 5. Lav arbejdsglæde Demotiverede og utilfredse med arbejdssituationen. Vil være på udkig efter et andet job. 15% 42% 13% 27% 4% Loyalitetssegmentering Undersøgelsen inddeler ligeledes medarbejderne i 5 forskellige medarbejdergrupper ud fra samspillet mellem troskab og engagement: 1. Ildsjæle Er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af ar være ansat på skolen. Meget værdifulde medarbejdere. 2. Kernemedarbejdere Kendetegnes ved et engagement og troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. En stor stabil gruppe. 3. Zappere Er engagerede i deres arbejde men har behov for at engagementet holdes intakt, da deres troskab er lavt. Har brug for at få udfordringer nok. 4. Sofamedarbejdere Er meget trofaste overfor deres job og overfor skolen men de er også uengagerede. Forventer at være ansat på skolen i fremtiden. 27% 50% 6% 13% 5. På-vej-væk medarbejdere Troskab og engagement er under middel, så de er sandsynligvis på vej til at forlade skolen. 4%

3 Undersøgelsen fokuserer på en overordnet faktor og en række delfaktorer der sammen tegner billedet af medarbejdernes arbejdsglæde. Overordnet faktor: Arbejdsglæde og Loyalitet. Delfaktorer: 1. Omdømme, 2. overordnet ledelse, 3. øvrig ledelse, 4. samarbejde, 5. det daglige arbejde, 6. løn og ansættelsesforhold og 7. faglig og personlig udvikling. Rapporten undersøger de forskellige delfaktorer, der påvirker arbejdsglæden mest, og peger på hvilke indsatsområder skolen bør arbejde med. Overordnet arbejdsglæde og loyalitet Den overordnede arbejdsglæde vurderes til karakteren 78 og loyaliteten til 80. Gennemsnittet for gymnasierne samlet set er 75 for arbejdsglæde og 79 for loyalitet. Prioriteringskort I forbindelse med undersøgelsen har firmaet Ennova udarbejdet et overordnet og et antal delprioriteringskort, hvor skolen dels får et bud på, hvor medarbejderne er tilfredse/utilfredse og dels et bud på hvilke faktorer, der påvirker arbejdsglæden mest og følgelig er områder, der skal arbejdes med. Den lodrette akse viser arbejdsglæden og den vandrette effekten af forbedringer. Prioriter indsatsområder: Her nævnes de områder hvor skolen har en relativ lav vurdering, og hvor en indsats vil give større trivsel. Vedligehold styrker: Områderne her betegnes som styrker. De har stor betydning for trivslen og har en høj vurdering. Tilpas muligheder: Områderne her er vurderet højt men en yderligere forbedring vil ikke have stor effekt på trivslen. Observer svagheder: Områderne her er vurderet lavt men de vurderes også med begrænset betydning for trivslen.

4 Det overordnede prioriteringskort viser en vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Det vil sige, at skolen for at øge arbejdsglæden skal prioritere arbejdet med faglig og personlig udvikling højt men også sørge for at vedligeholde arbejdet med omdømme, samarbejde og det daglige arbejde. OMDØMME: Her scorer skolen 80. Landsgennemsnittet er på 80. Under omdømme anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: skolen opfattes som udviklingsorienteret, 77 skolen opfattes som en veldrevet organisation, 78 OVERORDNET LEDELSE: Her scorer skolen 72. Landsgennemsnittet er på 68. Under overordnet ledelse anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger, 73 Den overordnede ledelse er god til at inspirere og motivere, 70

5 ØVRIG LEDELSE: Her scorer skolen 70. Landsgennemsnittet er på 67. Under øvrig ledelse anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: den øvrige ledelses ledelsesevner SAMARBEJDE: Her scorer skolen 81. Landsgennemsnittet er på 81. Under samarbejde anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: Det sociale samvær, 76 Klimaet blandt medarbejderne, 81 DET DAGLIGE ARBEJDE: Her scorer skolen 81. Landsgennemsnittet er på 75. Under det daglige arbejde anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: Medarbejdernes arbejdspres, 71 Det psykiske arbejdsmiljø, 75 Tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne, 77 LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD: Her scorer skolen 76. Landsgennemsnittet er 73. Under løn og ansættelsesforhold anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: Løn i forhold til hvad man kan få i et lignende job andre steder FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING: Her scorer skolen 75. Landsgennemsnittet er 72. Under faglig og personlig udvikling anbefales det, at skolen arbejder på følgende områder: Medarbejdernes kompetencer udvikles løbende i nuværende job, 75 TILVALGSMODULER: I undersøgelsen var der mulighed for at vælge et antal tilvalgsmoduler. Skolen valgte de relevante tilvalgsmoduler: MUS og APV MUS: 96% af skolens medarbejdere har haft en medarbejderudviklingssamtale inden for de sidste 12 måneder. Udbyttet af MUS vurderes til 72, og til sammenligning ligger tallet på landsgennemsnittet på 63. APV: Generelt når man ser på arbejdsmiljøet på en given arbejdsplads, skelnes der typisk mellem to former overordnet set, nemlig det fysiske arbejdsmiljø, og det psykiske arbejdsmiljø. Fremgangsmåden i denne undersøgelse er, at udvalgte spørgsmål fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, med relevans for det psykiske arbejdsmiljø, kombineres med en række yderligere spørgsmål af mere specifik karakter til afdækning af alle relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø.

6 Hvad det fysiske arbejdsmiljø angår, er der tale om medarbejdernes vurdering af en række forhold med betydning for det fysiske arbejdsmiljø. Helt konkret gælder det følgende forhold: Temperatur, rengøring, støj, belysning, luftkvalitet, ergonomi, ulykkesrisiko, samt kemisk-/biologiske forhold. Følgende vurdering er brugt i delområderne i APV en: point meget høj vurdering point høj vurdering point middel vurdering point lav vurdering Under 50 point meget lav vurdering Interessante forhold fra APV en: 1. Psykisk velvære og vitalitet indenfor de seneste 4 uger: Hvor stor en del af tiden du har følt dig veloplagt og fuld af energi? Skolen scorer her 68, og landsgennemsnittet er 65 Hvor stor en del af tiden du har været glad og tilfreds? Skolen scorer her 74, og landsgennemsnittet er Chikane eller mobning Ingen medarbejdere har været udsat for chikane eller mobning. 3. Stress og lægefaglig bistand 8% har søgt lægefaglig bistand i forbindelse med stress 4. Arbejdsmiljø og sygefravær Det fysiske arbejdsmiljø påvirker ikke mit sygefravær? Her scorer skolen 89 og landsgennemsnittet er 90. Det psykiske arbejdsmiljø påvirker ikke mit sygefravær? Her scorer skolen 86 og landsgennemsnittet er 86. Andre interessante tal/konklusioner - Arbejdsglæden er højest hos de under 40 årige (88), lavest blandt de årige(70) og næsthøjest blandt de 50+ årige (77) - 27% af de deltagende medarbejdere er under 40 år, 29% er år og 44 % er 50 eller derover. 6/ MA

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2013 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere