MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010"

Transkript

1 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt

2 Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes der større arbejdsglæde Resultater for de syv indsatsområder Arbejdspladsvurdering (APV) Resultater i tabelform Appendiks Forord I april tog vi temperaturen på, hvordan vi oplever hverdagen på. Alle medarbejdere og ledere indgik i undersøgelsen, der giver svar på en række spørgsmål om, hvordan man som medarbejder trives i sit job på. Undersøgelsen var anonym og den samlede svarprocent blev,1 % - et flot resultat og et godt grundlag for at fortsætte arbejdet med at skabe en endnu bedre arbejdsplads. Resultaterne præsenteres i mere end 5 rapporter for de enkelte afdelinger på skolen. Desuden udarbejder Ennova rapporter for hvert chefområde samt en rapport, der indeholder de overordnede resultater på skoleniveau. har og har ikke haft adgang til enkeltpersoners besvarelser. Med den relevante rapport i hånden tager lederne på SDE initiativ til at drøfte resultaterne i egen afdeling med henblik på nye initiativer og det kommende arbejde med forbedringer. Denne proces skal munde ud i opfølgningsplaner og prioritering af indsatsområder. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise-Lotte Ravnmark på telefon eller Karen Petersen på telefon Venlig hilsen Niels Henning Olsen Direktør Erland Boelskifte Vicedirektør Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Om undersøgelsen Formålet med MTU 1 er at få af, hvor godt de trives hos. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er hos. Rapporten er med til at give Syddansk Erhvervsskole et bedre grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 1. De ansatte på Syddansk Erhvervsskole har været inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er gennemført i perioden 7. april april. I alt har 11 medarbejdere modtaget et spørgeskema, og af disse har 7 valgt at svare. har således opnået en svarprocent for MTU 1 på 64%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med resultatet for sidste MTU (hvis muligt). Har vi rykket os? Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index (EEI) modellen (illustreret nederst på denne side). Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem deres besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i denne rapport, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, som deres troskab og engagement over for. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Overordnet ledelse Tilfredshed Troskab Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Arbejdsglædens størrelse I figuren ser du hovedresultatet af MTU 1 for Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). Her kan I sammenligne jer med, hvordan I ligger i forhold til andre medarbejdergrupper Tolkning af resultatet - Point Meget høj Arbejdsglæde 7-79 Point Høj Arbejdsglæde - 69 Point Middel Arbejdsglæde 5-59 Point Lav Arbejdsglæde Under 5 Point Meget lav Arbejdsglæde Arbejdsglæde Sådan kan der skabes større Arbejdsglæde for Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). Analysen af medarbejdernes svar viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at Arbejdsglæden bliver så høj som mulig. jeres indsatsområder Disse områder bør I prioritere, fordi de vurderes lavt, samtidigt med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. For, vil den største forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde fås ved at øge vurderingen af: [Ingen direkte indsatsområder] VEDLIGEHOLD jeres styrker Disse områder bør vedligeholdes, fordi de vurderes højt af medarbejderne samtidigt med at de har stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Følgende områder er vigtige at vedligeholde for at skabe større Arbejdsglæde for : Omdømme Det daglige arbejde Få uddybende viden i rapporten Samtlige indsats- og resultatområder fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om af de enkelte spørgsmål. [4]

5 Arbejdsglæde og Loyalitet Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation. Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat i virksomheden, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job i virksomheden. Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring Loyalitet Troskab Engagement [5]

6 Hvordan skabes der større Arbejdsglæde? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Arbejdsglæde og Loyalitet blandt medarbejderne i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, når de forbedres, vil have den største effekt for medarbejdernes arbejdsglæde. Prioriteringskortene, som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre arbejdsglæden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medarbejdernes arbejdsglæde. Lav VURDERING Høj KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medarbejderne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede Arbejdsglæde. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt. Og da deres betydning for Arbejdsglæden også er høj, skal du som leder BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på Arbejdsglæden pga. områdets høje betydning. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I er gode her, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medarbejderne. Men som leder kan du udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale af din enhed. I sig selv kan positiv omtale i og uden for enheden - af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medarbejdernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medarbejdernes Arbejdsglæde. BRUG SUCCESSERNE aktivt. Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de til gengæld ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. Du kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. [6]

7 Hvordan forbedres medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? af Indsatsområder Figuren viser 86 af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet Omdømme Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 17% Omdømme 6% Overordnet ledelse 8% Nærmeste leder 1% Samarbejde 42% Det daglige arbejde 6% Løn og ansættelsesforhold 11% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medarbejdernes Arbejdsglæde. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 9 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Samarbejde Løn og ansættelsesforhold Omdømme Nærmeste leder Det daglige arbejde 7 Faglig og personlig udvikling Overordnet ledelse 5 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen direkte indsatsområder] VEDLIGEHOLD Omdømme Det daglige arbejde KOMMUNIKER Nærmeste leder Samarbejde Løn og ansættelsesforhold Overordnet ledelse Faglig og personlig udvikling [7]

8 Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Omdømme 11. har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter Syddansk Erhvervsskole som et godt sted at være ansat Prioriteringskort for Omdømme Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Omdømme, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING 85 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Andre opfatter Syddansk Erhvervsskole som et godt sted at være ansat VEDLIGEHOLD [Ingen direkte indsatsområder] KOMMUNIKER 11. har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 65 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen direkte indsatsområder] [8]

9 Overordnet ledelse Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Overordnet ledelse 17. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 19. Den overordnede ledelse er troværdig. s etik og moral Prioriteringskort for Overordnet ledelse 7 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Overordnet ledelse, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 17. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 19. Den overordnede ledelse er troværdig VEDLIGEHOLD [Ingen direkte indsatsområder] KOMMUNIKER. s etik og moral 18. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne [9]

10 Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Nærmeste leder Nærmeste leder 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 24. Din nærmeste le-ders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 3. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [1]

11 Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Nærmeste leder, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Lav 3 EFFEKT AF EN FORBEDRING 25 Høj 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig 26. Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene VEDLIGEHOLD 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer KOMMUNIKER 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 3. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [11]

12 Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Samarbejde 35. Det faglige samarbejde med dine kolleger 36. Klimaet blandt medarbejderne 37. Det sociale samvær Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Samarbejde, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING 9 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Klimaet blandt medarbejderne VEDLIGEHOLD [Ingen direkte indsatsområder] KOMMUNIKER 37. Det sociale samvær 35. Det faglige samarbejde med dine kolleger 84 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [12]

13 Det daglige arbejde Det daglige arbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Det daglige arbejde, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Det daglige arbejde Det daglige arbejde 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Det daglige arbejde, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 47. Vi er gode til at dele viden i min afdeling 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet [13]

14 Det daglige arbejde Prioriteringskort for Det daglige arbejde KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Det daglige arbejde, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen direkte indsatsområder] VEDLIGEHOLD 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job KOMMUNIKER 47. Vi er gode til at dele viden i min afdeling 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet 46. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer [14]

15 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Løn og ansættelsesforhold, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Løn og ansættelsesforhold 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 55. Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 56. Din tryghed i ansættelsen Prioriteringskort for Løn og ansættelsesforhold Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Løn og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Løn og ansættelsesforhold, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING 9 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder VEDLIGEHOLD [Ingen direkte indsatsområder] KOMMUNIKER 56. Din tryghed i ansættelsen 7 54 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder [15]

16 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Faglig og personlig udvikling, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) Faglig og personlig udvikling 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 58. Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får 59. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Prioriteringskort for Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser af de specifikke forhold under Faglig og personlig udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af Faglig og personlig udvikling, i Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe). VURDERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [Ingen direkte indsatsområder] VEDLIGEHOLD 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling KOMMUNIKER [Ingen direkte indsatsområder] 58. Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får 59. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job [16]

17 Tillæg: Arbejdspladsvurdering Indhold Introduktion Introduktion til vurdering af arbejdspladsen, herunder anvendt metodik Arbejdspladsvurdering (APV) Resultater for: Arbejdspres og work/life balance, Arbejdets indhold, Samarbejdsrelationer, Psykisk velvære, Udsættelse for mobning, Udsættelse for vold eller trusler, Sygefravær og arbejdsmiljø, samt Fysisk arbejdsmiljø [17]

18 Tema: af arbejdspladsen - introduktion Hvordan vurderer medarbejderne arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads? Generelt når man ser på arbejdsmiljøet på en given arbejdsplads, skelnes der typisk mellem to former, nemlig (1) det fysiske arbejdsmiljø, og (2) det psykiske arbejdsmiljø. I dette tillæg til MTU 1 fokuseres der langt overvejende på af en række udvalgte områder, som belyser det psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er karakteriseret ved, at det skabes og udvikles af de forhold på arbejdspladsen, som vedrører de organisatoriske samt psykiske områder. Et eksempel på et organisatorisk område kunne være arbejdspladsens generelle organisationsstruktur, mens et eksempel på et psykisk område kunne være samarbejdet eller det sociale samvær i en given afdeling. Det helt centrale er, at medarbejdernes opfattelse af et givent område dvs. den påvirkning som individet reelt oplever - er af psykisk karakter. Det er derfor oplagt, at medarbejdernes opfattelse og vurdering af en række af disse forhold danner grundlaget for den enkelte organisations psykiske arbejdspladsvurdering. Ved at kombinere relevante spørgsmål fra medarbejdertilfredshedsundersøgelsen med supplerende spørgsmål på en række udvalgte dimensioner, får den enkelte organisation således belyst det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Eksempel på af et specifikt APV spørgsmål for Syddansk Erhvervsskole: Tolkning af resultatet - Point Meget høj vurdering 7-79 Point Høj vurdering Point 5-59 Point Middel vurdering Lav vurdering Under 5 Point Meget lav vurdering. Der er god balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde Metodik til måling af det psykiske arbejdsmiljø På de følgende sider vises resultaterne af er af spørgsmål relateret til det psykiske arbejdsmiljø. I undersøgelsen er der stillet en række specifikke APV spørgsmål til belysning det psykiske arbejdsmiljø. Disse spørgsmål er suppleret med 9 spørgsmål fra medarbejdertilfredshedsdelen, som også har relevans i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne præsenteres udelukkende som indeks på en skala fra til, og der laves således ikke prioriteringskort for de enkelte områder af det psykiske arbejdsmiljø. Årsagen er, at flere af spørgsmålene allerede indgår i prioriteringskortene under de relevante dimensioner i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, og det vil derfor skabe forvirring at inddrage dem i flere prioriteringskort, hvor placeringen og dermed også tolkningen - vil være anderledes. Af anonymitetshensyn vises der i alle rapporter kun organisationens samlede resultat for spørgsmålene: Har du været udsat for mobning på arbejdspladsen? Har du været udsat for vold eller trusler i forbindelse med dit arbejde? [18]

19 Tema: af arbejdspladsen Arbejdspres og work/life balance Figuren til højre viser af en række forhold vedrørende arbejdspres og balancen mellem arbejde og privatliv Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job. Der er god balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde 74. Der er god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv 75. Jeg føler mig sjældent stresset Arbejdets indhold Figuren til højre viser af en række forhold, der overordnet set vedrører det indhold, som den enkelte medarbejder oplever i sit arbejde Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 3. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 76. Du oplever, at dine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til s virke Samarbejdsrelationer Figuren til højre viser af en række forhold vedrørende de samarbejdsrelationer, hvori de indgår på arbejdspladsen Klimaet blandt medarbejderne 37. Det sociale samvær 77. Din nærmeste leder giver dig en passende støtte og hjælp i dit arbejde. Dine kolleger giver dig en passende støtte og hjælp i dit arbejde 79. Du involveres i passende omfang i planlægning og organisering af arbejdet [19]

20 Tema: af arbejdspladsen Psykisk velvære Figuren til højre viser af det psykiske velvære i relation til deres arbejde (inden for de seneste 4 uger frem til målingstidspunktet) Hvor stor en del af tiden du har følt dig veloplagt og fuld af energi? 84. Hvor stor en del af tiden du har været glad og tilfreds? Ja (8%) Nej (92%) Har du været udsat for mobning? Figuren længst til venstre viser hvor mange procent af medarbejderne på, der har været udsat for mobning (inden for de seneste 2 år). Figuren til højre viser forskellen i Arbejdsglæde. 8% Ja 92% Nej 4 61 Arbejdsglæde Ja (9%) Nej (91%) Har du været udsat for vold eller trusler? Figuren længst til venstre viser hvor mange procent af medarbejderne på, der har været udsat for vold eller trusler (inden for de seneste 2 år). Figuren til højre viser forskellen i Arbejdsglæde. 9% Ja 91% Nej 4 65 Arbejdsglæde []

21 Tema: af arbejdspladsen Sygefravær og arbejdsmiljø Figuren til højre viser hvordan medarbejderne oplever sammenhængen mellem deres sygefravær og henholdsvis deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Bemærk: En høj score er udtryk for, at medarbejderen oplever en lav grad af sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø I hvor høj grad oplever du, at dit sygefravær er relateret til dit fysiske arbejdsmiljø? 86. I hvor høj grad oplever du, at dit sygefravær er relateret til dit psykiske arbejdsmiljø? Fysisk arbejdsmiljø Figuren til højre giver et overordnet indblik i, hvordan medarbejderne på vurderer deres fysiske arbejdsmiljø Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet [21]

22 Tabeller [1] - Samlet oversigt over MTU resultaterne Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) OTG og VTG (rektor) Syddansk Erhvervssko le Svarprocent 64% 72% % RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på? Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er? Motivation Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab Jeg ønsker at være ansat på om 2 år Jeg leder sjældent efter andre job Jeg vil anbefale andre at søge job på Engagement Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver INDSA TSOMRÅ DER Omdømme har et godt image Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat Andre opfatter som et godt sted at være ansat Overordnet ledelse Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne Den overordnede ledelse er troværdig s etik og moral Nærmeste leder Din nærmeste leders faglige dygtighed Din nærmeste leders evner som leder Din nærmeste leder er handlekraftig Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Samarbejde Det faglige samarbejde med dine kolleger Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Det daglige arbejde Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt Vi er gode til at dele viden i min afdeling Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet Løn og ansættelsesforhold Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder Din tryghed i ansættelsen 86 [22]

23 Tabeller [2] - Samlet oversigt over MTU resultaterne Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) OTG og VTG (rektor) Syddansk Erhvervssko le Faglig og personlig udvikling Dine muligheder for faglig og personlig udvikling Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job [23]

24 Tabeller [3] - Oversigt over APV resultater Odense Tekniske Gymnasium (Johnny Grauballe) OTG og VTG (rektor) Syddansk Erhvervssko le 1 1 Arbejdspres og work/life balance 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job Der er god balance mellem min arbejdstid og arbejdsmængde Der er god balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg føler mig sjældent stresset Arbejdets indhold 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde Dine muligheder for faglig og personlig udvikling Du oplever, at dine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til s virke Samarbejdsrelationer 36. Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Din nærmeste leder giver dig en passende støtte og hjælp i dit arbejde Dine kolleger giver dig en passende støtte og hjælp i dit arbejde Du involveres i passende omfang i planlægning og organisering af arbejdet Psykisk velvære 83. Hvor stor en del af tiden du har følt dig veloplagt og fuld af energi? Hvor stor en del af tiden du har været glad og tilfreds? 69 Sygefravær og arbejdsmiljø 85. I hvor høj grad oplever du, at dit sygefravær er relateret til dit fysiske arbejdsmiljø? I hvor høj grad oplever du, at dit sygefravær er relateret til dit psykiske arbejdsmiljø? Fysisk arbejdsmiljø 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet [24]

25 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har medarbejderne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en medarbejder har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot arbejdsglæden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for medarbejderen. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre medarbejdernes arbejdsglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og arbejdsglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget arbejdsglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for medarbejdernes arbejdsglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. OMDØMME OVERORDNET LEDELSE "Hvor skal vi starte?" NÆRMESTE LEDER SAMARBEJDE DET DAGLIGE ARBEJDE LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING [25]

26 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de syv områder: Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det Daglige Arbejde, Løn- og ansættelsesforhold samt Faglig og personlig udvikling. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre den overordnede arbejdsglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 [26]

27 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere