MATEMATIK A. Indhold. 92 videoer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATEMATIK A. Indhold. 92 videoer."

Transkript

1 MATEMATIK A Indhold Differentialligninger... 2 Differentialregning... 3 Eksamen... 3 Hvorfor Matematik?... 3 Integralregning... 3 Regression... 4 Statistik... 5 Trigonometriske funktioner... 5 Vektorer i 2D... 5 Vektorer i 3D videoer. 1

2 Differentialligninger 1. Introduktion til differentialligninger (00:09:09) - By: Jan Sørensen Giver en introduktion til differentialligninger og de forskellige nøglebegreber. 2. Grafisk løsning (00:04:56) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan få et grafisk overblik over en diffentialligning. 3. Tangent til løsningskurve (00:03:40) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan finde tangent til løsningskurven uden at løse ligningen. 4. Monotoniforhold (00:06:42) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner monotoniforhold på to forskellige ligninger uden at løse dem. 5. Ubestemt integral (00:06:21) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man løser det ubestemte intergral som en differentilligning af 1. orden. Den løses både med og uden lommeregner. 6. Separation af de variable (00:33:52) - By: Jan Sørensen Viser 3 eksempler på hvordan man bruger metoden separation af de variable. 7. Bevis for separation af de variable (00:08:51) - By: Jan Sørensen Giver beviset for seperation af de variable. 8. Lineæer af 1. orden med panserformlen (00:16:23) - By: Jan Sørensen Giver to eksempler på hvordan man udregner differentialligninger af 1. orden ved hjælp af panserformlen. 9. Bevis for panserformlen (00:08:46) - By: Jan Sørensen Giver beviset for panserformlen. 10. Specialtilfældene y'=ay og y'=ay+b (00:08:13) - By: Jan Sørensen Viser to beviser for to specialtilfælde, man ofte støder på. 11. Problemer med panserformlen (00:06:54) - By: Jan Sørensen Viser nogle eksempler på hvor panserformlen kommer til kort. 12. Gætteformlen (00:18:01) - By: Jan Sørensen Giver 3 eksempler på hvordan man bruger gætteformlen. 13. Bevis for gætteformlen (00:05:38) - By: Jan Sørensen Viser beviset for gætteformlen. 14. Den logistiske ligning (00:19:34) - By: Jan Sørensen Beskriver den logistiske ligning og giver et eksempel. 15. Bevis for den logistiske ligning (00:12:01) - By: Jan Sørensen Beviser den logistiske ligning. 16. Bevis for den logistiske ligning - ALTERNATIV (00:08:09) - By: Jan Sørensen Viser et alternativt bevis for den logistiske ligning. 17. Modellering (00:14:54) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opstiller en differentialligning til et praktisk problem. 2

3 18. Eksamensopgaver uden hjælpemidler (00:07:12) - By: Jan Sørensen Eksamen Eksamensopgaver uden hjælpemidler. 19. Eksamensopgaver med hjælpemidler (00:15:56) - By: Jan Sørensen Viser udregningerne af 4 eksamensopgaver med hjælpemidler. Differentialregning 1. Mundtlig eksamen (00:28:49) - By: Jan Sørensen Fortæller hvad man kan gøre for at forberede sig til den mundtlige eksamen, og hvad man kan gøre i forberedelsestiden, og til sidst, hvad man bør og ikke bør gøre til selve eksamen. Hvorfor Matematik? 1. Differentiation af brøk (00:13:42) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for regnereglen for differentieringen af en brøk. 2. Differentiation af x^n (00:06:11) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for at regnereglen for differentieringen af x^n også gælder for hele negative tal. 3. Differentiation af e^x og ln(x) (00:05:44) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for at e^x differentieret giver e^x. 4. Differentiering af e^kx, a^x og x^a (00:08:36) - By: Jan Sørensen Viser beviser for differentiering af funktionerne e^kx, a^x og x^a 1. Matematik - derfor fysik (00:08:03) - By: Benjamin Benjamin, som læser fysik på universitetet, fortæller hvordan man kan bruge matematikken i konkrete fysiske problemer. 2. Matematik - derfor Kemi (00:06:36) - By: Nadia Viser hvordan en kemistuderende kan bruge matematikkens redskaber. Integralregning 1. Substitution i ubestemte integraler (00:24:13) - By: Jan Sørensen Viser en metode, kaldet substitution, der kan bruges til at løse visse ubestemte integraler. Giver også flere eksempler herpå. 2. Substitution i bestemte Integraler (00:14:19) - By: Jan Sørensen Viser en metode, kaldet substitution, der kan bruges til at løse visse integraler. Her er det de bestemte integraler, der bliver behandlet. 3

4 3. Partiel integration (00:18:29) - By: Jan Sørensen Regression Viser en anden måde at løse integraler på og giver eksempler herpå. 4. Integral som grænseværdi af en sum (00:13:21) - By: Jan Sørensen Forklarer om under-, over- og middelsum og forklarer om sammenhængen mellem disse og det bestemte integral. 5. Volumen af omdrejningslegeme (00:11:38) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner volumen af et omdrejningslegeme, der er drejet omkring x- aksen. 6. Eksempler på omdrejningslegemer (00:14:14) - By: Jan Sørensen Giver tre eksempler på beregning af volumen af omdrejningslegemer, og udleder bl.a. et par klassikere fra formelsamlingen. 7. Volumen af omdrejningslegeme om Y-aksen (00:16:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner volumen på omdrejningslegemer om Y-aksen. 8. En opgave i omdrejningslegemer (00:06:18) - By: Jan Sørensen Udregner en eksamensopgave om omdrejningslegemer. 1. Mindste kvadraters metode (00:09:55) - By: Jan Sørensen Viser teorien bag den bedste rette linje. 2. Minimum for funktion af 2 variable (00:07:47) - By: Jan Sørensen Et indblik i hvordan man minimerer to variable. 3. Formler til mindste kvadraters metode (00:14:22) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder to formler til Regression. 4. Regression eksempler (00:06:16) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner regressionslinjen uden lommeregner. 5. Determinationskoefficienten (00:08:31) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner determinationskoefficienten. 6. Regression, eksponentiel og potens (00:07:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan løse eksponentiel- og potens regression ved hjælp af lineær regressionsteori. 4

5 Statistik Vektorer i 2D 1. Middelværdi af stokastisk variable (00:06:30) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner middelværdien af en stokastisk variabel. 2. Middelværdi af binominal stokastisk variable (00:16:17) - By: Jan Sørensen Introducerer den binominale stokastiske variabel, og beviser at middelværdien er sandsynligheden gange antallet. Trigonometriske funktioner 1. Radianer (00:17:48) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man regner sinus, cosinus og tangens i radianer. Derudover viser filmen også graferne for de tre trigonometriske figurer. 2. Ligninger med sinus (00:12:27) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner fire ligninger med sinus. 3. Sinuskurver (00:28:25) - By: Jan Sørensen Viser flere forskellige måder at flytte en sinuskurve, og til sidst et eksempel hvor alle muligheder er i brug. 1. Vektorer i 2D: Intro (00:06:34) - By: Jan Sørensen Giver en kort beskrivelse af de emner, der bliver gennemgået under emnet "vektorer i 2D." 2. Vektorer i 2D: Regning med vektorer (00:27:17) - By: Jan Sørensen Giver en grundig introduktion til regneregler og beviser omkring vektorer. 3. Vektorer i 2D: Vektorer og punkter (00:13:57) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vektoren mellem to punkter. Derudover viser videoen hvordan man bruger indskudsreglen, stedvektor, og hvordan man finder midtpunktet. 4. Vektorer i 2D: Skalarprodukt (00:09:49) - By: Jan Sørensen Beviser skalarformlen, også kaldet prikformlen, og udregner forskellige eksempler. 5. Vektorer i 2D: Vinkel mellem vektorer (00:16:40) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vinklen mellem vektorer, og hvordan man kan bruge det til andre opgaver. 6. Vektorer i 2D: Projektion (04:00:00) - By: Jan Sørensen NB! Videoen er under redigering og vil blive uploadet snarest! 5

6 7. Vektorer i 2D: Tværvektor og determinant (00:13:50) - By: Jan Sørensen Definerer tværvektor og determinant og udregner en opgave. 8. Vektorer i 2D: Areal af parallelogram (00:11:11) - By: Jan Sørensen 13. Vektorer i 2D: Vinkel mellem linjer (00:09:19) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder viklen mellem linjer. 14. Vektorer i 2D: Afstand fra punkt til linje (00:09:55) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan udregne arealet af et parallelogram uden trigonometriske funktioner. 9. Vektorer i 2D: Linjens ligning (00:15:35) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder linjens ligning og regner derefter fire opgaver. 10. Vektorer i 2D: Linjens parameterfremstilling (00:11:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opskriver en linjes parameterfremstilling. Derefter udregnes fire opgaver. 11. Vektorer i 2D: Omskrivning mellem ligning og parameterfremstilling (00:04:51) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man omskriver en parameterfremstilling til en ligning og modsat. 12. Vektorer i 2D: Skæring mellem linjer (00:10:48) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringspunktet mellem to linjer, hvis man har liningerne eller parameterfremstillingerne eller en af hver. Viser hvordan man udregner afstanden mellem et punkt og en linje. Derefter bevises formlen. 15. Vektorer i 2D: Cirklens ligning (00:15:01) - By: Jan Sørensen Viser og beviser cirklens ligning, samt viser hvordan man kan omskrive visse ligninger til cirklens ligning. 16. Vektorer i 2D: Cirklens parameterfremstilling (00:06:09) - By: Jan Sørensen Forklarer og beviser hvordan man kan beskrive en cirkel ud fra en parameterfremstilling. 17. Vektorer i 2D: Punkt og cirkel (00:05:10) - By: Jan Sørensen Viser ved hjælp af et eksempel, hvordan man undersøger, hvor et punkt ligger i forhold til en cirkel. 18. Vektorer i 2D: Linje og Cirkel (00:18:22) - By: Jan Sørensen Forklarer om skæringer, herunder tangenter, mellem cirkler og linjer. Giver eksempler på bestemmelse af tangenter og beregning af skæringspunkter. 6

7 19. Vektorer i 2D: Cirkel og cirkel (00:09:39) - By: Jan Sørensen Viser ved hjælp af et eksempel, hvordan man udregner skæringspunkter mellem to cirkler. 20. Vektorer i 2D: Eksamensopgave uden hjælpemidler (00:07:35) - By: Jan Sørensen Viser opgaver fra den skriftlige eksamen uden hjælpemidler. 21. Vektorer i 2D: Eksamensopgaver med hjælpemidler (00:10:51) - By: Jan Sørensen Viser opgaver fra den skriftlige eksamen med hjælpemidler. Vektorer i 3D 1. Vektorer i 3D: Intro (00:15:35) - By: Jan Sørensen Giver en rumlig fremstilling af vektorer, linjer, kugler, planer og punkter i tre dimensioner. 2. Vektorer i 3D: Regning med vektorer (00:11:49) - By: Jan Sørensen Viser forskellige måder at regne med vektorer i 3D. 4. Vektorer i 3D: Skalarprodukt (00:07:47) - By: Jan Sørensen Beskriver skalarprodukt / prikprodukt 5. Vektorer i 3D: Vinkel mellem vektorer (00:07:12) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner vinklen mellem to vektorer i 3D, samt beviser formlen for dette. 6. Vektorer i 3D: Projektion (00:03:09) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner projektion af en vektor på en vektor i 3D, hvilket minder meget om fremgangsmåden i 2D. 7. Vektorer i 3D: Krydsprodukt, tværvektor og determinant (00:09:30) - By: Jan Sørensen Forklarer om krydsprodukt og forklarer hvorfor det ikke giver mening at tale om tværvektor og determinant i 3D. 8. Vektorer i 3D: Egenskaber ved krydsprodukt (00:21:47) - By: Jan Sørensen Viser og beviser en række egenskaber ved krydsprodukt. 9. Vektorer i 3D: Linjens parameterfremstilling (00:08:27) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man laver parameterfremstilling for en linje i tre dimensioner. 3. Vektorer i 3D: Vektorer og punkter (00:08:44) - By: Jan Sørensen Viser forskellige måder at regne med punkter og vektorer i 3D. 10. Vektorer i 3D: Skæring mellem linjer (00:14:10) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringen mellem to linjer i 3D. Giver også eksempler på linjer, der ikke skærer. 7

8 11. Vektorer i 3D: Vinkel mellem linjer (00:06:03) - By: Jan Sørensen Viser ud fra et eksempel hvordan man beregner vinklen mellem to linjer i 3D. 12. Vektorer i 3D: Afstand fra punkt til linje (00:07:30) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner afstanden fra et punkt til en linje når man kender linjens parameterfremstilling. 13. Vektorer i 3D: Planens ligning (00:13:54) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opskriver planens ligning, og giver eksempler på opgaver. 14. Vektorer i 3D: Planens parameterfremstilling (00:10:38) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man laver planens parameterfremstilling. 15. Vektorer i 3D: Omskrivning mellem ligning og parameterfremstilling (00:06:26) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man omskriver planens ligning til en parameterfremstilling og omvendt. 16. Vektorer i 3D: Afstand fra punkt til plan (00:10:21) - By: Jan Sørensen 18. Vektorer i 3D: Vinkel mellem linje og plan (00:10:37) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner vinklen mellem linje og en plan, både som parameterfremstilling og ligning. 19. Vektorer i 3D: Skæring mellem planer (00:08:24) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder parameterfremstillingen på skæringlinjen mellem to planer. 20. Vektorer i 3D: Vinkel mellem planer (00:03:52) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vinklen mellem to planer. 21. Vektorer i 3D: Kuglens ligning (00:07:54) - By: Jan Sørensen Viser kuglens ligning og hvordan man på baggrund af en ligning kan afgøre om det er en kugle. Til sidst viser filmen hvordan man kan bruge kvadratformlen til at omskrive til kuglens ligning. 22. Vektorer i 3D: Punkt og kugle (00:04:43) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder et punkts afstand fra kuglens centrum. Viser hvordan man beregner afstanden fra et punkt til et plan. 17. Vektorer i 3D: Skæring mellem linje og plan (00:13:29) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringen mellem linje og plan i 3D. 23. Vektorer i 3D: Linje og kugle (00:07:31) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner en linjes skæringspunkter med en kugle i 3D. 8

9 24. Vektorer i 3D: Plan og kugle (00:12:20) - By: Jan Sørensen Udregner skæringspunktet mellem kugle og plan. 25. Vektorer i 3D: Eksamensopgaver (00:05:14) - By: Jan Sørensen Regner to eksamensopgaver uden hjælpemidler fra en skriftelig eksamen. 26. Vektorer i 3D: Eksamensopgaver med hjælpemidliger (04:00:00) - By: Jan Sørensen NB! Videoen er under redigering og vil blive uploadet snarest! 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 vinter VUC Vestegnen stx Mat A Gert Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg GSK Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B til A Mads Hoy Sørensen 3s og 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Mat A Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010-2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Matematik A Katrine Oxenbøll Petersen (1.g + 3.g) Ole Schmidt (2.g) Hold 3b MaA 2012-2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Jan Houmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2012 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011-maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Skjern Htx Matematik A Ole Egelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2014 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK hold t14gymaau1o2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, hhx i Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg stx

Læs mere

MATEMATIK C. Videooversigt

MATEMATIK C. Videooversigt MATEMATIK C Videooversigt Deskriptiv statistik... 2 Eksamensrelevant... 2 Eksponentiel sammenhæng... 2 Ligninger... 3 Lineær sammenhæng... 3 Potenssammenhæng... 3 Proportionalitet... 4 Rentesregning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning, afd. HHX-Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-juni 2011 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Matematisk Formelsamling

Matematisk Formelsamling Duborg-Skolen Duborg-Skolen Duborg-Skolen Duborg-Skolen Matematisk Formelsamling Indholdsfortegnelse Emne side Vektorer i planen... 1 og 2 Linje... 3 Cirkel, ellipse, hyperbel og parabel... 4 Trekant...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2016 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige STUDIEPLAN Matematik A 1C 1Z HTX 2009 10 Tal og Algebra Tid Uge 34 35 Faglige mål At kunne beherske de grundlæggende regneregler. Fagligt indhold Algebra, brøker, potenser og rødder. Ligninger Tid Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B Ashuak Jakob France

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse HF net-undervisning, HFe Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Trine Eliasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012

Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Undervisningsbeskrivelse for Matematik A 2. E 2011/2012 Termin Undervisningen afsluttes den 16. maj 2012 Skoleåret hvor undervisningen har foregået: 2011-2012 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B Mads Hoy Sørensen 2s Anvendt litteratur Hans Sloth: TRIP s matematiske GRUNDBOG,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Sukkertoppen, Københavns tekniske gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Matematik B Flemming Kai Hansen 2U Oversigt over gennemførte eller

Læs mere

Vektorer i 3D. 1. Grundbegreber. 1. Koordinater. Enhedsvektorerne. Vektor OP. De ortogonale enhedsvektorer kaldes for: Hvis punkt p har koordinaterne:

Vektorer i 3D. 1. Grundbegreber. 1. Koordinater. Enhedsvektorerne. Vektor OP. De ortogonale enhedsvektorer kaldes for: Hvis punkt p har koordinaterne: Vektorer i 3D. Grundegreer. Koordinater z k P OP i 0 j x y Enhedsvektorerne De ortogonale enhedsvektorer kaldes for: i, j og k Vektor OP Hvis punkt p har koordinaterne: P ( a a a3 ) Så har vektor OP koordinaterne:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Matematik A (2 årigt forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015, eksamen maj / juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK Matematik A (stx bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du ligeledes finde lærerplanen. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du ligeledes finde lærerplanen. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Kære selvstuderende i matematik A Jeg hedder Pernille Postgaard og kan kontaktes på mail: pp@kvuc.dk. Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Eksaminationsgrundlaget

Læs mere

Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen

Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen Matematik A - Læreplan for forsøg med netadgang ved skriftlig eksamen 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Matematik A Stx, september 2009 Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2. juni 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding (tovholder) VUC Vest, Stormgade 47,

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 15. juli 2008 11. juli 2008. Nr. 765. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland (Htx-bekendtgørelsen)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Matematik A Ejner Husum

Læs mere

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA Matematik A 5 timers skriftlig prøve Undervisningsministeriet Fredag den 29. maj 2009 kl. 9.00-14.00 Matematik A 2009 Prøvens varighed er 5 timer.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. KERNESTOF i GYMNASIEMATEMATIK op til A- niveau

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. KERNESTOF i GYMNASIEMATEMATIK op til A- niveau MOGENS ODDERSHEDE LARSEN KERNESTOF i GYMNASIEMATEMATIK op til A- niveau 3. udgave 4 FORORD Denne bog er beregnet for studerende, som har behov for at repetere eller opgradere deres matematiske viden til

Læs mere

Håndbog i skriftlig matematik stx A-niveau

Håndbog i skriftlig matematik stx A-niveau Håndbog i skriftlig matematik stx A-niveau Gode råd til elever der arbejder med skriftlig matematik stxa Skriftlighedsgruppe 01.04.09 Dette dokument henvender sig til elever der arbejder med skriftlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet.

til emneopgaver eller projekter, som du skal lave. Disse kan du se til sidst i materialet. Kære selvstuderende i matematik A materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. rslag til Eksaminationsgrundlaget for matematik C og nationsgrundlaget for selvstu- - s- C-, B- og A-niveau. Du kan

Læs mere

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 4. juni 2010

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 4. juni 2010 EUROPÆISK STUDENTEREKSAMEN 2010 MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 4. juni 2010 PRØVENS VARIGHED: 4 timer (240 minutter) TILLADTE HJÆLPEMIDLER Europaskolernes formelsamling Ikke-grafisk, ikke-programmerbar lommeregner

Læs mere

Ligninger, ret linjes forskrift og graf, brøker, regression, afhængig/uafhængig

Ligninger, ret linjes forskrift og graf, brøker, regression, afhængig/uafhængig Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Uddannelse Fag niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Ole Schmidt 1A Forløb 1 Introduktion Ligninger, ret linjes forskrift graf, brøker,

Læs mere

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik

Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik Spørgsmål til årsprøve 1v Ma 2008 side 1/5 Steen Toft Jørgensen Bemærkninger til den mundtlige årsprøve i matematik IT-værktøjer Jeg forventer, at I er fortrolige med lommeregner TI-89 og programmerne

Læs mere

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller

1 Ligninger. 2 Ligninger. 3 Polynomier. 4 Polynomier. 7 Vækstmodeller 1 Ligninger a. Fortæl om algebraisk og grafisk løsning af ligninger ud fra ét eller flere eksempler. b. Gør rede for algebraisk løsning af andengradsligningen ax 2 + bx + c = 0. 2 Ligninger a. Fortæl om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013/2014 Institution Frederiksberg hf-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B (hf-enkeltfag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleåret 13/14 Institution Herning HF oh VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Matematik A stx, maj 2010

Matematik A stx, maj 2010 Bilag 35 Matematik A stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Vestegnen HF & Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer Hf-enkeltfag Matematik B Gert

Læs mere

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009

MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009 EUROPÆISK STUDENTEREKSAMEN 2009 MATEMATIK ( 5 h ) DATO: 8. juni 2009 PRØVENS VARIGHED: 4 timer (240 minutter) TILLADTE HJÆLPEMIDLER Europaskolernes formelsamling Ikke-grafisk, ikke-programmerbar lommeregner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2014 Institution Kolding HF og VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Storstrøm / Næstved Uddannelse HFE Fag og niveau Matematik B Lærer(e) Hold Nils

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Vejledning til GYM17 Copyright Adept Nordic 2013

Vejledning til GYM17 Copyright Adept Nordic 2013 Vejledning til GYM17 Copyright Adept Nordic 2013 Vejledning i brug af Gym17-pakken... iv 1 Deskriptiv statistik... 1 1.1 Ikke-grupperede observationssæt... 1 1.2 Grupperede observationssæt... 4 2 Regressioner...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014, skoleår 13/14 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2015 Sommer VUC Lyngby HF Matematik B Christian Møller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Thomas K. Andersen mac4 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik A Pia Kejlberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik, niveau

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere