KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, København K v/advokat Gyrithe Falck Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet stender.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 1. februar 2011 med fire bilag (bilag 1-4), svarskrift af 23. februar 2011 med ét bilag (bilag A), replik af 14. marts 2011 uden bilag samt duplik af 29. marts 2011 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet stender.dk er registreret den 14. maj Sagsfremstilling: Klagerens fulde navn er Britta Jonasson Stender, jf. bilag 4. I klageskriftet har hun bl.a. anført følgende om baggrunden for sin klage: Domænet stender.dk påtænkes brug i privat/erhvervsmæssig regi til portfolio i forbindelse med [uddannelse] og jobsøgning samt på et senere tidspunkt til brug som virksomheds hjemmeside og/eller showcase af freelance projekter. 1

2 Domænet ønskes benyttet til marketingsmæssige årsager da navnet Stender har været mit personlige brand siden sommeren 2007 i uddannelses mæssige sammengænge, da det var her jeg først fattede interesse for webdesign og startede udannelse som mediegrafiker (efterfølgende som webintegrator). Derudover ønskes domænet benyttet til både mail, blogging/tutorials med emner inden for det mediegrafiske område samt webdesign og programmering. Navnet i domænenavnet Stender.dk indgår i mit privatnavn, hvorimod registranten, Proadvisor Gruppen, ingen relation har, medmindre den reelle registrant skal ses som Henrik Stender. Min fader, John Stender, har i maj 2007 kontaktet Henrik Stender telefonisk, som på daværende tidspunkt stod som registrant på dk-hostmasters Whois-database, i forsøg på et få lov til at købe domænenavnet til mig, da det så ud til ikke at være benyttet aktivt. Henrik Stender afviste på daværende tidpunkt forslaget idet han agtede at få gang i sitet som privat hjemmeside til familien. Han tilbød oprettelse af et subdomæne, men dette havde/har ingen interesse idet udførelsen af mit portfolio/lagring af projekter kræver at jeg selv har adgang til oprettelse af subdomæner. Efter telefon samtalen har sitet stadig ikke ændret sig under Henriks registration, hvilket kan dokumenteres med Internet Archive: Wayback Machine, og lige pt. må domænet endnu engang karakteriseres som værende inaktivt, da der intet indhold med relevans til indklagede kan findes på domænet. Bemærk registrationen er videregivet til Proadvisor Gruppen ApS. [...] Ifølge Internet Archive: Wayback machine er der ingen ændringer foretaget på sitet siden juni Se bilag 1. Klageren har som bilag 1 og 2 fremlagt kopier af de hjemmesider, der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret fra adressen den 7. maj 2005 og den 13. juni Ved opslag herpå har sekretariatet taget følgende lignende kopier af den hjemmeside, der er arkiveret den 7. maj 2005 (bilag 1): 2

3 Sekretariatet har endvidere taget følgende kopi af den side, der er arkiveret den 13. juni 2007 (bilag 2): 3

4 Sekretariatet har konstateret, at der er arkiveret en række hjemmesider fra adressen fra perioden 14. juli 2007 til 12. februar 2009, som alle har det samme indhold. Sekretariatet har taget følgende kopi af den hjemmeside, der er arkiveret den 12. februar 2009: 4

5 Der er endvidere arkiveret følgende hjemmeside fra den 5. juni 2009: Klageren har som bilag 3 fremlagt en kopi af hjemmesiden som er dateret den 1. februar Denne hjemmeside har samme indhold som den hjemmeside, der er gengivet ovenfor fra den 12. februar Ved opslag på den 8. februar 2011 har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Den samme hjemmeside fremkom ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 9. maj Ved opslag samme dag på fremkom følgende hjemmeside: 6

7 I svarskriftet er bl.a. anført følgende: I 1997 købte Henrik Stender domænet til privat brug, idet stender er Henrik Stenders efternavn. Formålet med købet og registreringen af domænet var, at Henrik Stenders familie kunne benytte ligesom Henrik Stender ønskede at oprette en hjemmeside for sin familie til privat brug. benyttes af mellem familiemedlemmer til Henrik Stender, ligesom Henrik Stender selv benytter denne adresse privat. Domænets hjemmeside har været brugt privat og sporadisk siden Henrik Stenders erhvervelse heraf i Henrik Stender er partner i selskabet PROADVISOR Gruppen A/S: PROADVISOR Gruppen A/S ejes 100 % af selskabet Empire Holding ApS, som ejes 100 % af Henrik Stender. PROADVISOR Gruppen A/S er en konsulentvirksomhed, som driver virksomhed indenfor uddannelse og HR rådgivning. Det afvises (som påstået af Klager), at selskabet PROADVISOR Gruppen A/S holder domænet passivt, indtil Henrik Stender en dag selv ønsker at gøre brug af domænet personligt. Domænet er allerede i brug og har været det siden Henrik Stender købte domænet i Henrik Stender lod det af ham kontrollerede selskab PROADVISOR Gruppen A/S formelt stå for registreringen af domænet. Årsagen hertil var rent administrativt forhold. Herved kunne Henrik Stender samle alle de domænenavne han og PROADVISOR Gruppen A/S har registreret under ét, 7

8 hvilket rent administrativt har medført, at det kun er nødvendigt at have ét password og kun ét login. PROADVISOR Gruppen A/S er hos DK-Hostmaster registreret som registrant, fuldmægtig og betaler, idet DK-Hostmaster ikke tillader, at der er flere registranter, fuldmægtige og betalere under samme login og password. Der var således alene tale om en administrativ foranstaltning, da Henri[k] Stender overdrog domænet stender.dk til PROADVISOR Gruppen A/S, idet det ellers ville have resulteret i, at Henrik Stender ville have et betydeligt antal forskellige logins og passwords. Henrik Stender købte domænet til privat brug, og registreringen af domænet har således ikke været med videresalg af domænet for øje, hvilket ligeledes støttes af Klagers oplysning om, at Klager har tilbudt at købe domænet, hvilket Henrik Stender har afvist. Indklagede har de i bilag A oplistede domænenavne registreret. De i bilag A oplistede domænenavne er registrerede både til privat brug, erhvervsmæssigt brug og registreret til projekter, som er under overvejelser. Det omtalte bilag A indeholder en liste med 83 domænenavne. Ved opslag i DK Hostmasters DK Whois-database har sekretariatet konstateret, at indklagede pr. 9. maj 2011 havde registreret 86 domænenavne under samme bruger-id. PGA104-DK som stender.dk. Hovedparten af disse domænenavne fremstod med tilknytning til coaching og anden kursusvirksomhed, mens andre havde en mere generisk karakter. Blandt domænenavnene var også lindegaard-stender.dk og lindegaardstender.dk. Der fremkom ingen hjemmeside ved sekretariatets opslag på disse to sidstnævnte domænenavne den 9. maj I replikken har klageren bl.a. anført følgende: Jeg har desværre som studerende ikke midlerne til at hyre en advokat til at formulere og undersøge ting for mig. Derfor må jeg svare så godt jeg nu kan og derefter håbe på at nævnet kan vurdere ud fra dette. Indklagede hævder at Proadvisor gruppen kun rent formelt står for registreringen af domænet, således at det kun er nødvendigt med ét password og ét login. DK Hostmaster har ved en telefonsamtale d. 14. marts kl. 09.l0 oplyst mig at dette ikke er nødvendigt. Det kan sagtens lade sig gøre at have fælles password og login. Indklagede hævder at adressen og webadressen skal ses samlet som brugen af et domæne, hvilket må være korrekt? Men uanset vil jeg mene at man kan sætte spørgsmål ved hensigten af registreringen af domænet og god domænenavnskik. Indklagede har selv dokumenteret at vedkommende er registrant af 83 domænenavnet. Hvoraf disse ser ud til at være i brug: Akademicoach.dk hjemmesiden IT Foqus AS Minbegravelse samme indhold som Akademicoach.dk IT Foqus AS Transmission.dk samme indhold som Akadmicoach.dk IT Foqus AS Weekendhytten.dk Proadviser.dk 8

9 Leadacademy.dk henviser til Proadviser.dk Lead.dk henviser til Proadviser.dk Øvrige 75 domænenavne er ikke i brug og giver beskeden Serveren blev ikke fundet. Hvilket sætter spørgsmål ved hensigten af proadvisors erhvervelse heraf samt intentioner. Stender.dk havde da jeg tjekkede ved modtagelse af svarskriften fået samme indhold som Akademicoach.dk (hjemmesiden IT Foqus AS). Dette er nu igen ændret til HTTP error 404 not found. Normalt set gælder reglen first filed, first served, men jeg håber at nævnet vil tage i betragtning at Indklagede ikke har gjort den store brug af domænet siden erhvervelsen, at domænet nu er registreret af proadvisor gruppen som ingen relation har til domænet og at domænet ville være bedre udnyttet hvis det stod til mig. Hvis domæneklagenævnet vælger at indgå en forligsprocedure, til min fordel, ser jeg ingen problemer i at henrik og hans familie fortsat kan få lov til at bruge deres mailadresser, såfremt (min nærmeste familie) og mfl. fortsat står ledig til mig og jeg får mulighed for at anvende domænet til mit portfolio. Endvidere kan Henrik få et subdomæne henrik.stender.dk hvis han ønsker det. Hertil er der bl.a. anført følgende i duplikken: Henrik Stender har efter samtale med DK Hostmaster i forbindelse med overdragelsen af domænet stender.dk fra Henrik Stender til Indklagede fået den opfattelse, at det ikke var muligt at have forskellige personer/selskaber stående som henholdsvis registrant, fuldmægtig og betaler og samtidig kun have ét password og ét login. Derfor overdrog Henrik Stender for ca. 5-7 år siden domænet til Indklagede. Endvidere fastholdes det, at Indklagede skal identificeres med Henrik Stender, idet Empire Holding ApS, som er ejet 100 % af Henrik Stender, ejer 100 % af Indklagede. Da navnet Stender er Henrik Stenders efternavn foreligger der ikke en overtrædelse af navnelovens 27, idet der ikke er tale om, at en uvedkommende gør brug af efternavnet. Det afvises, at størstedelen af Indklagedes domæner, herunder domænet stender.dk ikke er i brug. Årsagen til, at Klager modtager beskeden http error 404 not found er, at Indklagedes server har været lukket ned i en periode siden 20. februar 2011 pga. flytning. Det afvises derfor, at der, som påstået af Klager, kan stilles spørgsmålstegn ved Indklagedes erhvervelse af sine domænenavne samt intentioner. Øvrige domæner registreret af Indklagede bliver benyttet, eller er registreret af Indklagede i forbindelse med projekter, som er under overvejelser eller allerede udføres. Indklagedes registrering af øvrige domæner ud over stender.dk er i øvrigt irrelevant for sagen, idet stender.dk er registreret af Henrik Stender som domæne til privat brug, da Stender er hans efternavn, og udnyttes løbende og fast af Henrik Stender selv samt af familiemedlemmer til Henrik Stender. Hjemmesiden har været brugt privat og sporadisk siden 9

10 Henrik Stenders erhvervelse af domænet stender.dk i Det afvises således, som påstået af Klager, at der ikke gøres...den store brug... af domænet stender.dk. Sekretariatet har den 9. maj 2011 lavet et opslag på de første 40 af de 86 øvrige domænenavne, som indklagede har registreret. Ved opslag på 37 af disse 40 domænenavne fremkom der ingen hjemmeside, mens de resterende tre domænenavne førte til tre forskellige hjemmesider, hvoraf én vedrørte indklagedes virksomhed. Sekretariatet har konstateret, at der ifølge Danmarks Statistik (www.dst.dk) pr. 1. januar 2011 var 528 mænd og kvinder med efternavnet Stender. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 2007 har anvendt sit efternavn Stender som brand i uddannelsesmæssige sammenhænge, at klageren har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet stender.dk privat og erhvervsmæssigt til en portfolio i forbindelse med uddannelse og jobsøgning samt på et senere tidspunkt til hjemmeside for en virksomhed og/eller showcase af freelanceprojekter, at domænenavnet stender.dk således ønskes benyttet til både , blogging/tutorials med emner inden for det mediegrafiske område samt webdesign og programmering, at indklagede ingen relation har til domænenavnet stender.dk, at Henrik Stender, som er partner i indklagede, i maj 2007 afslog en anmodning fra klagerens far om at få lov til at købe domænenavnet stender.dk, idet Henrik Stender oplyste, at han agtede at benytte domænenavnet til en privat hjemmeside for sin familie, at hjemmesiden ikke har været anvendt aktivt siden juni 2007, at indklagede således må antages at opretholde registreringen af domænenavnet stender.dk, indtil Henrik Stender måtte ønske at gøre brug af domænenavnet, at indklagedes forklaring om, at det har været nødvendigt at overdrage domænenavnet stender.dk fra Henrik Stender til indklagede for at få ét password og ét login hos DK Hostmaster, er ukorrekt, at indklagede har registreret et stort antal domænenavne, hvoraf de fleste slet ikke anvendes, at klageren vil kunne udnytte domænenavnet stender.dk langt bedre end indklagede, hvis domænenavnet overdrages til hende, at indklagede overtræder god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, og at domænenavnet stender.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet stender.dk er registreret af Henrik Stender i 1997 med henblik på at blive benyttet til og til en privat hjemmeside for Henrik Stenders familie, at Henrik Stender er partner i og kontrollerer indklagede, at Henrik Stenders overdragelse af domænenavnet stender.dk til indklagede for 5-7 år siden alene skyldes administrative forhold, idet Henrik Stender stadig er den reelle bruger af domænenavnet, 10

11 at det derfor er uden betydning for sagen, at domænenavnet stender.dk nu er registreret af indklagede, idet der må ske identifikation mellem Henrik Stender og indklagede, at Stender er identisk med Henrik Stenders efternavn, og Henrik Stender således har adkomst til at gøre brug af domænenavnet stender.dk, at domænenavnet stender.dk i dag benyttes til adresser for medlemmer af Henrik Stenders familie, ligesom Henrik Stender selv benytter domænenavnet til en privat e- mailadresse, at domænenavnet stender.dk desuden sporadisk siden 1997 har været anvendt til en privat hjemmeside, at domænenavnet således anvendes aktivt på en loyal måde, som ikke strider mod navnelovens 27, at klagerens interesse i domænenavnet stender.dk ikke overstiger Henrik Stenders interesser heri, at en registrant, der på loyalt grundlag har registreret et domænenavn og benytter det til f.eks. e- mailadresser, ikke kan anses for blot passivt at holde domænenavnet, uanset den pågældende ikke i væsentligt omfang har anvendt domænenavnet til en hjemmeside, at der i øvrigt ikke gælder nogen brugspligt for domænenavne, at det afvises, at størstedelen af indklagedes domænenavne, herunder stender.dk, ikke er i brug, men at indklagedes server har været lukket ned i en periode siden 20. februar 2011 pga. flytning, hvilket er årsagen til, at klageren har modtaget beskeden http error 404 not found, at alle indklagedes domænenavne anvendes aktivt eller er registreret i forbindelse med projekter, som er under overvejelse eller allerede udføres, at indklagedes øvrige domænenavne i øvrigt er irrelevante for sagen, idet domænenavnet stender.dk er registreret af Henrik Stender til dennes private brug som anført, at klageren i øvrigt kan benytte domænenavnet brittastender.dk, som er ledigt, og at indklagede derfor ikke har overtrådt god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Da det må antages, at klagerens interesser i domænenavnet stender.dk på nuværende tidspunkt hovedsageligt er af ikke-kommerciel karakter, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. 13, stk. 4, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Sagen giver især anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af navnelovens 27, der er sålydende: Den, der kan godtgøre, at en anden uberettiget benytter vedkommendes navn eller et navn, der har en sådan lighed hermed, at forveksling let kan ske, kan ved dom få den anden tilpligtet til at ophøre med brugen af navnet. Navnelovens 27 skal bl.a. værne bærere af slægtsnavne imod, at uvedkommende gør uberettiget brug af slægtsnavnet på en sådan måde, at andre vil sætte det brugte navn i forbindelse med slægtsnavnet og bærernes slægt. Domænenavnet stender.dk er identisk med klagerens efternavn og er dermed egnet til at signalere en forbindelse til klageren og klagerens slægt. 11

12 Det fremgår imidlertid af sagens oplysninger, at domænenavnet stender.dk er registreret af Henrik Stender i 1997 til dennes private brug, og at domænenavnet alene af administrative grunde for 5-7 år siden blev overdraget til indklagede, som kontrolleres af Henrik Stender. Domænenavnet har i hvert fald i kortere perioder siden dets registrering været anvendt til en hjemmeside for Henrik Stender og dennes familie, og det er oplyst, at domænenavnet aktuelt anvendes til adresser for Henrik Stender og medlemmer af Henrik Stenders familie. Da klagerens ret til navnet Stender ikke indebærer, at klageren har fortrinsret til domænenavnet stender.dk forud for andre, som er berettiget til at gøre brug af denne betegnelse, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade stender.dk registre, finder klagenævnet ikke, at indklagedes registrering indebærer en krænkelse af klagers rettigheder efter navneloven. Under henvisning hertil, og da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet stender.dk skulle indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik eller på anden måde være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Britta Jonasson Stender, medhold i, at indklagede, PROADVISOR Gruppen A/S, skal overdrage domænenavnet stender.dk til klageren. Dato: 27. maj 2011 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Jane Eis Larsen Jeppe Juul 12

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne SVARSKEMA Sagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i vejledning til svarskrift: KRAP.DK Klageren, jf. pkt. 4.2. i vejledning til svarskrift: Navn: Psykologcenteret Aps Adresse: Lille Sct. Peder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere