AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB"

Transkript

1 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen Aabenraa Tlf Fax Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr Sydbank A/S Kto marts 2012 Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 28.marts 2012, kl Mødet blev afholdt på Borgerhuset, Tinglev Midt 2, Tinglev. Deltagere: Der deltog 11 beboer (9 husstande). Herudover deltog Leif Poulsen fra organisationsbestyrelsen, Karen Sibbesen og Nanna Latter fra Dalbo samt Jørgen Christiansen og Steen Rasmussen fra administrationen. Endelig dagsorden: 1. Valg af ordstyrer/dirigent. Leif Poulsen blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet er lovligt varslet og foretog en kort præsentationsrunde. 2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. Den 28. marts 2011 var Torben Poulsen for at kontrollere køkkener. Der var enkelte steder der skulle justeres lidt. Vi havde drøftelse angående snerydning og renholdelse af parkeringspladser. Frank Hansen var for dyr, derfor kontaktede vi gartner Jan Thomsen, der så skulle give et tilbud. Bestyrelsen skulle så afgøre om vi kunne godkende det, det kunne vi godt. Vi talt også om huller i vejen. Jan Thomsen var ude at se på det og sammen gik vi en tur, for at markere hvor det var værst. Det blev ordnet kort tid efter. Vi har fået 3 nye beboer, det er i nr. 5, 15 og 37. Dem byder vi velkommen. Formanden Marie Thomsen 3. Forelæggelse af regnskab 2011, samt godkendelse af budget for år (bilag vedlagt). Nanna Latter fremlagde regnskab 2011 for afdeling, resultatopgørelse og balance med forklaringer på afvigelser.

2 2 Der har været stigende udgifter på renovation. Afdelingen har fået 2,5% i rente af den løbende mellemregning med hovedselskab. Der har været en stigning vedr. renholdelse på kr som skyldes snerydning hvorimod almindelig renholdelse var kr billiger end budgetteret. Der har været en ekstraordinær indtægt på kr som vedrører tilbagebetaling af lønsumsafgift (afgift på løn). Regnskab 2011 viser et overskud på kr , som bliver brugt til dækning af tidligere års underskud. Herefter fremlagde Nanna budget for 2013 for afdelingen, med forklaringer til de enkelte poster. Administrationen opkræves for 2012 som opdelt bidrag med kr som grundbeløb for afdelingen samt kr pr. lejemålsenhed. Budget medfører ingen stigning af husleje for Budget enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag a) Drøftelse af vedligeholdelsesniveauet i haverne. Det er ikke alle beboer der holder stykker uden for hækken. Hvis man ikke selv kan, bør man betale sig fra dette eller er det afdelings der skal betale for det? Administrationen henviser til hus- og havereglementet: Haver. Haver skal i enhver henseende passes forsvarligt. Spil og leg, som ved støj eller på anden måde kan være til gene for naboerne og kvarteret må ikke finde sted. Se endvidere vedligeholdelsesreglementets afsnit V. Lejer har pligt til at passe have, indkørsel samt det til Boligen tilhørende areal, herunder hækklipning. Lejer har pligt til snerydning samt saltning af egne Gangstier. Haver og carporte må under ingen omstændigheder bruges til henlæggelse af affald af nogen art. Bortkørsel af haveaffald sker ved lejers egen foranstaltning og bekostning. Afbrænding af papir, affald og lignende samt afbrænding af bål er forbudt.

3 3 Det er tilladt at opsætte læhegn om terasser under forudsætning af, at hegnet udføres i gængse materialer, i et udseende og indfarvning, der ikke skæmmer hus eller kvarter samt i en højde af maksimalt 1,50 m. b) Drøftelse af husdyrhold generelt. Der er et stigende problem med katte som køber rundt i vores have og inde i vores lejemål. Administrationen opfordre til, at man klager skriftlig til kontoret, som derefter vil tage fat ejeren af katten. Det er derfor vigtigt, at man ved hvem katten tilhører. Der henvises til hus- og havereglementet: Husdyr. Det er forbudt at holde mere end 1 husdyr (hund, kat) uden selskabets skriftlige tilladelse. En tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes, specielt hvis der opstår gener for naboerne. Dyr der udelukkende holdes inde i boligen er tilladt. Der henvises til vedligeholdelsesreglementet s punkt VI hvor eventuelle særlige aftaler, vedtaget i afdelingsmøde, er anført. Der skal indhentes en skriftlig tilladelse inden der anskaffes nogen form for husdyr. Der må ikke holdes mere end 1 husdyr af type hund eller kat. Der kan meddeles tilladelse til dyr der udelukkende holdes inde i boligen. Hunde der luftes skal altid føres i snor og dennes evt. efterladenskaber skal straks fjernes. Overtrædelse af reglementet kan medføre krav om Inddragelse af tilladelse. En tilladelse kan inddrages hvis der gentagne gange er indløbet skriftlige klager fra naboer. Det blev besluttet, at bestyrelsen kommer med forslag til ændring i hus- og havereglementet vedr. punktet husdyr. Punktet kommer på et ekstra ordinært beboermøde som bestyrelsen indkalder til. Leif Poulsen fra organisationsbestyrelsen står gerne til rådighed, hvis man har brug for hjælp.

4 4 c) Drøftelse om tagenes tilstand. Jørgen Christiansen fortalte, at der bliver holdt øje med tagene. Der bliver løbende henlagt penge til udskiftning af tag. På henlæggelseskontoen er det programsat til 2017/18. Hvis man ønsker at udskifte taget i år 2013, vil det medføre en huslejestigning. Hvis der er problemer med utætte tage, skal I give besked til Jørgen, som sammen med håndværker vil se på den pågældende sag. d) Ønske om lukning for knallertkørsel på Kirkestien og ind til Kirkevej Jørgen Christiansen har været ude og se på problemet. Opsætning af skilt ved den pågældende sti vil ikke have den effekt man ønsker, da der er andre veje de kan komme fra. Beboerne fortalte også, at problemet pt. ikke er så stort. Forslag blev ikke vedtaget. e) Ønske at der opsættes et skilt med legende børn. Administrationen opfordre til, at man søger kommunen om opsætning af skilte med legende børn. Beslutning er at bestyrelsen tager kontakt til Aabenraa Kommune om opsætning af skilt. 5. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. - efter tur afgår: Marie Thomsen, Kirkevej 27 Helene Andersen, Kirkevej 11 Marie Thomsen og Helene Andersen ønsker at genopstille og er genvalgt for 2 år.. Herefter består bestyrelsen af: Marie Thomsen, Kirkevej 27 valgt 2012 Helene Andersen, Kirkevej 11 valgt 2012 Kaj Nielsen, Kirkevej 29 valgt Valg af suppleanter - efter tur afgår Bent Nielsen Bent Nielsen ønsker genvalg og er valgt for 1 år.

5 5 7. Eventuelt Gavlene på garage er gået i stykker. Kan man få monteret eternit? Det blev aftalt, at bestyrelsen kommer med forslag herom ved næste års beboermøde og at administrationen kommer med priser. Der er blevet monteret nyt køkken for 2 år siden. Vinylgulvet gik i stykker kort tid efter og der har været håndværker ude, men der er ikke sket noget. Jørgen Christiansen sørger for at der komme en anden håndværker ud og får problemet løst. Ved kirkevej 5 har der været maskiner i haven. Var det nødvendigt at køre gennem hækken og ødelægge 2 planter? Jørgen sørger for at der bliver plantet nye planter. Dirigenten takker god ro og orden, hvorefter formanden takkede for fremmøde. Mødet hævet kl Dirigent

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46,

Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Referat af afdelingsmødet for BKÅ afd. 46, Fælleshuset i Vistoftparken, 8471 Sabro mandag den 28. august kl. 19:00, 2014 Fremmøde: 23 beboere, repræsenterende 18 husstande 1. Robert Thorsen (afd. 72) valgt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Fællesspisning. Forslag til beboermødet

Fællesspisning. Forslag til beboermødet Dato 4. oktober 2011 Boligselskabet Vendersbo Sundtoften og Lindehaven Oplag 380 stk. HovedoverskriftNyhedsbrev I dette nummer: Fællesspisning 1 Husorden 1 Husorden 2 Forslag beboermøde 3 Regnskab 4 Rente

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere