Årets gang 2013 GARNISONS KIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets gang 2013 GARNISONS KIRKE"

Transkript

1 Årets gang 2013 GARNISONS KIRKE

2 ÅRETS GANG Garnisons Kirke er stor, og vi må ifølge brandvæsenet lukke personer ind, mens Garnisons Sogn er lille med knap beboere og godt medlemmer af Folkekirken. Antallet af beboere og medlemmer har været jævnt stigende gennem de senere år. Dog har stigningen i medlemstallet været lidt mindre end stigningen i antallet af beboere. Kirketællingerne i Holmen-Østerbro Provsti dokumenterer, at de fleste kirker i området oplever fremgang. Denne fremdrift modsiger det generelle og ofte negative billede, medierne tegner af kirkerne og deres brug. Det går faktisk godt og bedre, end avisen skriver. Det gælder også for Garnisons Kirke. Vores statistik viser, at vi i 2013 havde ca besøgende til kirkens aktiviteter. Det svarer til, at hvert folkekirkemedlem satte sine ben i kirken gange om året. Antallet af besøgende er også i 2013 steget stærkere end antallet af beboere og medlemmer af Folkekirken i sognet. Det gælder såvel deltagelse i gudstjenesterne som kirkens øvrige aktiviteter. Det pæne fremmøde afspejler, at Garnisons Kirkes tilbud rækker langt ud over sognets grænser, et træk, som er karakteristisk for citykirker i en storby som København. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

3 GUDSTJENESTER & KIRKELIGE HANDLINGER Gudstjenester Der er gudstjeneste (højmesse) hver søn- og helligdag kl. 10 Juleaftensdag dog kl. 16 og Nytårsdag kl. 14. Kirkegangen må anses for at være god, men også sæsonbestemt. Vi har talt knap kirkegængere i Der er kirkekaffe én gang om måneden samt kvartalsvise kirkefrokoster, hvor emner af almen interesse tages op til diskussion. I løbet af året har vi et antal særlige gudstjenester, sidst Den Kongelige Livgardes julegudstjeneste. Der er månedlige børnegudstjenester, primært for børnene i Garnisons Sogns Menigheds Børnehave. Sammen med Holmens og Frederiks Kirker passer vi plejehjemmet Nybodergården, hvor der er gudstjeneste hver anden uge. Dåb Der er døbt 38 børn i løbet af året, de 28 i forbindelse med højmessen, de 10 ved særlige dåbsgudstjenester, der normalt finder sted første lørdag i måneden. Konfirmation Der var 10 konfirmander på holdet

4 Vielser 15 par er viet i kirken. Vi har haft 1 kirkelig velsignelse af tidligere indgået ægteskab. Begravelser/bisættelser Vi har holdt 19 begravelser/bisættelser i løbet af året. Kirkens præster er sognepræst Claus Oldenburg og Kgl. Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen. Desuden vikarierer provst Claus Harms, pastor emer. Eva Meile og pastor emer. Kirsten Sveinbjørnsson lejlighedsvis. Kirkens organist er Hans Westenholz. Vikar er Angela Wertenbach. Kirkens kor har 8 medlemmer. Garnisons Kirke hører til blandt byens markante kirker, hvorfor der fysisk er højt til loftet. Det prøver vi også at fastholde, når det gælder kvaliteten af det talte ord og den spillede musik. Måden, hvorpå både gudstjenester og kirkelige handlinger gennemføres, er vel traditionsbunden, men netop en sådan fast form giver en frihed fra sig. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

5 MUSIKKEN Kirkens musikliv koncentrerer sig om klassisk musik, og mange af koncerterne er arrangeret i samarbejde med Concerto Copenhagen og ARS NOVA Copenhagen, begge førende ensembler inden for den tidlige musik. Orglet er bygget af Carsten Lund i 1996, indeholder 45 registre og er en genskabelse af det oprindelige Kastens-orgel fra Da kirkerummet desuden er udpræget senbarok og akustikken glimrende, er rammen for koncertlivet særdeles god og højt påskønnet af musikere og tilhørere. 15. jan. Concerto Copenhagen og Mozarts Gran Partita 3. feb. Sacred and Profane med Ars Nova Copenhagen 11. feb. Concerto Copenhagen og Anders J. Dahlin 20. feb. Den danske kvartet ved Kammermusikforeningen af mar. Harmonien ved Concerto Copenhagen med violinisten Julia Schröder 17. mar. Buxtehudes Membra Jesu Nostri ved Ars Nova Copenhagen 20. mar. Kammermusik med Livgardens Musikkorps

6 9. apr. Arvo Pärt Creator Spiritus ved Theatre of Voices og NYYD Quartet 17. apr. Hyrden efter hyrdinden ved Concerto Copenhagen 24. apr. Onsdagskoncert ved DKDM 19. maj J. S. Bachs Messe i h-mol ved Concerto Copenhagen 29. maj Kammermusik med Livgardens Musikkorps 11. jun. En sommersang ved Ars Nova Copenhagen 9. sep. In That Time ved Ars Nova Copenhagen 5. okt. Triumviratet ved Concerto Copenhagen 6. okt. Johs. Brahms og den tidlige musik ved Ars Nova 10. okt. Middagskoncert med organist, professor William Porter, USA 11. okt. Kulturnatten. Klarinettrio og orgelmusik 31. okt. Gammelt og nyt med Michala Petri og Mahan Esfahani 6. nov. Quartetto di Cremona ved Kammermusikforeningen af nov. Onsdagskoncert ved Wonderful Copenhagen Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

7 24. nov. J.S. Bachs cembalokoncerter ved Concerto Copenhagen. 8. dec. Julens fortællinger ved Ars Nova. 8. dec. Jul i Sokkelund ved Sokkelund Sangkor. 11. dec. Julekoncert ved Kammermusikforeningen af dec. J.S. Bachs Juleoratorium ved Sokkelund Sangkor og Leipziger Kammerorchester. Prøver til disse koncerter lægger en del beslag på kirkerummet. Desuden er der foretaget 4 CD-indspilninger, der hver for sig er teknisk og tidsmæssigt omfattende. En række af koncerterne er optaget af DR. Enkelte er sendt direkte. Disse udsendelser har skaffet Garnisons Kirke en del omtale både nationalt og internationalt. Der er talt i alt knap koncertgængere i 2013.

8 SANG- OG MUSIKEFTERMIDDAGE Vi afholder sang- og musikeftermiddage, normalt hver tredje tirsdag i måneden kl. 14 i menighedshusets sal ved organist Hans Westenholz. Disse eftermiddage koncentrerer sig om den danske tradition. Der deltager normalt omkring 30 personer i møderne. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

9 TIRSDAGSMØDER Møderne er arrangeret i samarbejde med Kastels Kirke og finder sted i menighedshusets sal kl. 14. De kombinerer lødige foredrag over aktuelle emner med socialt samvær. Der deltager gennemsnitligt 40 personer i hvert møde. 8. jan. Fhv. minister Torben Rechendorff. 5. feb. Litteraturforskeren Nanna Drejer. 5. mar. Journalisten og forfatteren Birgit Meister. 2.apr. Sognepræst Jeanette Capion. 7. maj Udflugt til Den sorte Gryde i Nansensgade. 29. maj Udflugt til Fanefjord Kirke på Møn. 3. sep. Koordinator Dorte Pedersen 1. okt. Fhv. drabschef Ove Dahl. 5. nov. Klarinettrio med Søren Birkelund, Ulrikke Høst-Madsen og Merete Westergaaard. 3. dec. Fhv. minister Birthe Rønn Hornbech.

10 KIRKEHØJSKOLE Højskolen er redigeret i fællesskab mellem Garnisons og Holmens kirker, finder sted lørdage fra kl. 10 og omfatter frokost. Deltagerantallet er omkring 45 personer. Højskolen har gennem snart mange år beskæftiget sig komparativt med andre kristne konfessioner, med jødedom, islam, buddhisme og hinduisme. Højskolen er udtryk for den snart sagt klassiske danske folkeoplysning på et kvalificeret niveau. 26. jan. Lektor Steffen Støvring om klassisk buddhisme. 23. feb. Dr. Ulrich Timme Kragh om reinkarnation. 16. mar. Ph.d. Jørn Borup om buddhismen i vesten. 28. sep. Mag.art. Erik Sand om klassisk hinduisme. 26. okt. Ph.d. Mikael Aktor om køn og kaste i hinduismen. 23. nov. Ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger om polyteisme og monoteisme. Vi har talt omkring deltagere i ovenstående møder af musikalsk og foredragsmæssig karakter i menighedshuset. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

11 KIRKEBIO Kirkebio redigeres i samarbejde med Skt. Jakobs Kirke på Østerbrogade, hvor også filmene vises, normalt mandage kl. 16. Kirkebio er organiseret som en filmklub og viser lidt ældre lødige film med et markant åndeligt indhold. Filmene indledes med en introduktion til film og instruktør. Efter forevisningerne er der lejlighed til at diskutere indholdet over et let måltid. Kirkebio er således en reprisebiograf for de interesserede. Deltagerantallet er ca jan. Tal til hende Pedro Almodovár, feb. Det gode liv Eva Mulvad, mar. Jesus fra Montreal Denys Arcand, apr. Om guder og mænd Xavier Beauvois, maj Ran Akira Kurosawa, sep. Ved vejs ende Ingmar Bergmann, okt. Gran Torino Clint Eastwood, nov. Magnolia Paul Thomas Anderson, 1999, 2. dec. Den enfoldige morder Hans Alfredson, 1982.

12 JOSEF OG HANS BRØDRE I-IV Vi har tætte forbindelser til Det danske Thomas Mann Selskab og således lagt kirkehus til flere af Selskabets meget besøgte foredrag og oplæsninger. Selskabet har desuden fra efteråret 2013 udbudt en læsekreds over Thomas Manns tetralogi Josef og hans brødre I-IV, som ledes af sognepræst Claus Oldenburg. Deltagerantallet er 30 kursister, og læsekredsen finder sted alle mandage kl i menighedshusets sal. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

13 UDGIVELSER Kirken udsender kvartalsvis en lille folder, der husstandsomdeles i sognet. Folderen indeholder oplysninger om kirkens prædikantliste og løbende aktiviteter. Samme kan også følges på kirkens hjemmeside: Over en årrække har kirken udsendt det årlige tidsskrift Herrens Mark Åndshistoriske vinkler på religion og politik. Tidsskriftet er på 96 sider, og de sidste to numre har også indeholdt en billedside. I november 2013 blev Nr. 7 udsendt med titlen Menneskerettigheder. Publikationen husstandsomdeles og kan rekvireres gratis. Den foreligger også digitalt på kirkens hjemmeside. Vi har endnu et mindre restoplag af Nr. 2-6.

14 MENIGHEDSPLEJE & BESØGSTJENESTE Garnisons Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening blandt kirkens medlemmer, og den højeste myndighed er menighedsmødet, som i 2013 fandt sted 7. april. Menighedsplejen ledes af en styrelse på fem medlemmer, og sognepræsten er formand. Det er menighedsplejens opgave, i det omfang midlerne er til det, at støtte det sociale arbejde i menigheden og sognet, ligesom der bevilges beløb til fælles sociale formål i byen, ganske særligt Den sorte Gryde, som er et bespisningssted for hjemløse. Menighedsplejen administrerer også en besøgstjeneste til gavn for ældre og ensomme i lokalområdet. Menighedsplejens daglige leder og kasserer er Vibeke Rasmussen. Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

15 BØRNEHAVEN Garnisons Sogns Menigheds Børnehave er oprettet i 1948 og har til huse i nogle træbygninger ved kirkepladsen. Børnehaven er normeret til 37 børnehavebørn og 7 småbørn (2-3 år). Børnehaven ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, hvoraf de tre er valgt blandt forældrene, og de to er udpeget af menighedsrådet. Indtil 1. august 2013 blev børnehaven drevet efter overenskomst med Københavns kommune. Den drives nu som privat dagtilbud efter gældende lovgivning og ejes af kirken. Leder er Henrik Kjeldstrøm, og der er yderligere seks pædagoger ansat.

16 KIRKEGÅRDEN Garnisons Kirkegård ligger på den østlige side af Dag Hammerskjölds Allé. Kirkegårdens areal grænser desuden op til Bergensgade og Classensgade. Området har været brugt som gravplads tilbage i 1600-tallet, og blev i 1700-tallet henlagt til Garnisons Kirke som assistens kirkegård. Kirkegården er præget af de mange militære mindesmærker og er således et stykke dansk krigshistorie, men der er også mange specielle og bevaringsværdige civile gravsteder. Kirkegården fremstår i dag som både veldreven og velholdt, ligesom de mange bugtede gange og store træer vidner om et gammelt anlæg af stor ynde. Klaus Frederiksen er kirkegårdsleder. Der er ansat to medarbejdere på kontoret og 12 medarbejdere på kirkegården, hvoraf de 9 er ansat i perioden marts-december. Bogen Garnisons Kirkegård Historiske indtryk og kirkegårdskunst kan købes på kirkegårdens kontor, Dag Hammarskjölds Allé 10. Kirkegårdens hjemmeside er: Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København K / tlf

17 LEDELSE & ADMINISTRATION Garnisons Kirke med tilliggende, Sct. Annæ Plads 4, samt Garnisons Kirkegård, Dag Hammarskjölds Allé 10, drives af menighedsrådet. Rådet udgøres af seks valgte medlemmer, mens kirkens to præster er fødte medlemmer. Rådet suppleres med fire stedfortrædende medlemmer, der uden stemmeret medvirker til alle møder. Rådets formand er professor Merete Westergaard, næstformand er professor Niels Blomgren-Hansen og kontaktperson er arkitekt Peter Lütken. En del funktioner varetages via udvalg. Kirkens og kirkegårdens bygninger og jordarealer administreres af kirkens værge, generalmajor Gustav Grüner. Kirkegårdsleder Klaus Frederiksen er forretningsfører for kirken. Kordegnekontoret er placeret i menighedshuset og har to ansatte: Kordegn Anita Møhlenberg og kordegn Kim Frisenette. Kontoret varetager civilregistrering og kontorfunktioner for Garnisons, Kastels og Frederiks sogne (Marmorkirken). Kirketjener Sven Madsen gik på pension 1. juli 2013, men passer fortsat en række koncerter. Jan Nissen har overtaget den egentlige kirketjenerstilling og uden praktik virker Ånden ikke.

18 Hvis man er interesseret i at vide mere om kirken, aktiviteter og udbud, er det nemt at gå ind på vores hjemmesider: Garnisons Kirke: Garnisons Kirkegård: Udgiver: Garnison Sogns Menighedsråd Redaktør: Claus Oldenburg Tryk: Makalhof Repro Layout: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS

Årets gang 2014 GARNISONS KIRKE

Årets gang 2014 GARNISONS KIRKE Årets gang 2014 GARNISONS KIRKE KIRKENS ANSIGTER Claus Oldenburg Erik Norman Svendsen Hans Westenholz Sahra L. Lindeberg Jan Nissen Kim Frisenette Garnisons Kirke / Sct. Annæ Plads 4 / 1250 København

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT

KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT Foto: Bodil Aasted NY HJÆLPEPRÆST KONFIRMANDINDSKRIVNING MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET PRÆSENTATION AF KASTELSKIRKENS KOR Jeg tror,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ProgramFra 1. december 2013 til 28. februar 2014

ProgramFra 1. december 2013 til 28. februar 2014 w ProgramFra 1. december 2013 til 28. februar 2014 Koncerter, gudstjenester, foredrag og meget mere september velkommen Kirkerne i Københavns indre by byder på en lang række forskellige gudstjenester,

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad

september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad september, oktober og november 2014. Årgang 58 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM 2015-16 LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 1 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 I N D H O L D Legestuen på sommertur Nyt omkring kor og koncerter Temaeftermiddag i seniorcafeen Ny kirketjener 2 Grib rebet Jesus Det fortælles om en dreng i 18 hundrede

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Tænd et lys! KIRKEBLADET NR. 4 2014/2015 NOV. FEBR. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk Indhold Kirkens personale BLOG Den, der aldrig lever nu... 03 Præster Lys

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55. Hasseris Sogneblad

15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55. Hasseris Sogneblad 15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg.

MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015. Nr. 2-32. årg. MÅLØV KIRKE SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015 Nr. 2-32. årg. Prædikantliste LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen, EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig Kirkekaffe i kirken efter hver

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere