Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside: www.ravnshoejskole.dk"

Transkript

1 Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

2 7A s flotte vinderplakat fra emneugen positivt fremmøde /13

3 Ravnshøj Skole er en kommunal folkeskole i Frederikshavn Kommune. Skolen har to spor på og 9. klassetrin, på de øvrige klassetrin er der et spor. Der er pt. 240 elever, 20 lærere samt 1 børnehaveklasseleder. Desuden er der Skolefritidsordning og klub. Klasserne er inddelt i: Mindste / indskolingsteam, som består af elever fra klasse. Mellemste team, som består af elever fra klasse. Ældste / udskolingsteam, som består af elever fra klasse. Skolens målsætning At udvikle en åben skole, som forholder sig aktivt til tidens udfordringer. Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolefritidsordningen / SFO Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolens mailadresse: Skolens hjemmeside: Telefonnumre, adresser mv. PPA: Pædagogisk Psykologisk Afdeling: *Psykolog Pia Bentien *Talekonsulent Peter V. Jørgensen / *Fysioterapeut Katrin Lydersen / *Skolekonsulent Kirsten Porsborg Skolesundhedsplejen: Karin Hansen Skoleinspektør - Erik Krag Pedersen privat * mailadresse: Viceskoleinspektør - Søren Kirk privat * mailadresse: Leder af SFO - Ulla Lindstrøm Petersen privat * mailadresse: Sekretær - Vita Ektvedt privat * mailadresse: Kantineleder - Jeanett Ørtegren - træffes dagligt på mobiltlf * mailadresse: Teknisk Servicemedarbejder: Allan Nielsen * mailadresse: Vejleder - Jens Porsborg: * mailadresse:

4 PERSONALEOVERSIGT personale: Init. Navn Klasselærer-/øvr.funktion. Tlf.nr. AE Anita Elin AH Annette Hou 7A, 8A - Læsevejleder AJ Anna Mette Jewkes 9B BK Birgit Kyllingsbæk Casper Mat.vejleder CH Charlotte Homann EH Emmy Hansen 0A EK Erik Krag Pedersen Skoleinspektør HC Henry Carlsen HP Torben Holm Pedersen 2B LB Lill Bowman 2A - Inklusionslærer MB Morten Blichfeld 7A ML Maj-Britt Larsen 5A - Mat.vejleder MM Mette Abel Madsen 2A, 3A - AKT-lærer MO Mads Overmark 4A - bibliotekar MS Marianne Steensen (pt. barsel) PB Peter Lundsgaard Brøndt SK Søren Kirk Viceinspektør SU Susanne Hylle 1A, 3A ST Susanne Thomsen 9A TH Thorkild Hjørnet IT-vejl UI Ulrik Ihlow 6A VL Vanja Høeg Lundberg 8B Kontorpersonale: VE Vita Ektvedt Skolesekretær Teknisk servicemedarbejder: JØ Jeanett Ørtegren Kantineleder CJ Conny Jensen Fleksjob BG Bente Gottliebsen Fleksjob AN Allan Nielsen Teknisk sev.medarb Personalet i Skolefritidsordningen (SFO): UP Ulla Lindstrøm Petersen Leder KH Kirsten Hæstrup Souschef HL Hanne Larsen Pæd.medhj BM Birthe Menne Pædagog KN Kim Nielsen Pæd.medhj HB Helene N. Bruun Pædagog TG Thomas E. Guldbæk Socialpædagog Rengøringspersonale: Anette Hansen Jette Skovbak Pape Birgitta M. Grengman Kamilla Levorsen

5 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Skoleinspektør Erik Krag Pedersen EK Viceinspektør Søren Kirk SK Skolesekretær Vita Ektvedt VE Anita Elin Anna Mette Jewkes AJ Annette Hou AH Birgit K. Casper BK Charlotte Homann CH Børnehavekl.leder Emmy Hansen EH Henry Carlsen HC Torben Holm Pedersen HP Lill Bowman LB Morten Blichfeld MB Maj-Britt Larsen ML Mette A. Madsen MM / bibliotekar Mads Overmark MO

6 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Marianne Steensen MS Peter Brøndt PB Susanne Hylle SU Susanne Thomsen ST - IT-vejl. Thorkild Hjørnet TH Ulrik Ihlow UI Vanja H. Lundberg VL Mailadresser lærerpersonalet: / / / Vera Holm VH Michael Andersen MA

7 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE SFO leder Ulla L. Petersen Pædagog Kirsten Hæstrup Pædagog Birthe Menne Pædagogmedhj. Hanne Larsen Pædagog Helene Bruun Pædagogmedhj. Kim Nielsen Socialpædagog Thomas Guldbæk Mailadresser personalet i Fritidsordningen: /

8 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Kantineleder Jeanett Ørtegren Medhjælp - boden Conny Jensen Medhjælp - skolen Bente Gottliebsen Teknisk serv. medarb. Allan Nielsen Rengøringsass. Kamilla Levorsen Rengøringsass. Birgitta Grengman Rengøringsass. Anette Hansen Rengøringsass. Jette S. Pape Mailadresser teknisk-administrativt personale: / (Allan) (Jette) (Birgitta) (Kamilla)

9 SKOLEBESTYRELSEN Bestyrelsen på Ravnshøj Skole består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Der er desuden en stedfortræder for medarbejderne og 3 forældrevalgte stedfortrædere, som lejlighedsvis deltager i møderne. De forældrevalgte stedfortrædere må gerne deltage i alle møder, men har naturligvis kun stemmeret, hvis de er stedfortrædere for et ordinært medlem. Ved bestyrelsens møder, ca. 1 gang om måneden, deltager desuden skolens leder som sekretær og rådgiver. I det daglige er det skolelederen, som administrerer skolen efter de retningslinier, som skolebestyrelsen fastlægger. Skolebestyrelsen har dog det overordnede ansvar for, at skolen fungerer i overensstemmelse med de fastlagte principper. Blandt skolebestyrelsens arbejdsområder kan nævnes fastlæggelsen af principper for skolens dagligdag. Dette gælder for områder som fx. undervisningens omfang og indhold, anvendelse af undervisningsmaterialer, samarbejde med hjemmene, vikardækning, ordensregler, specialundervisning, ansættelse af personale og meget mere. Endvidere er der mødeaktivitet med de andre bestyrelser, forvaltning og politikere. Alt i alt et meget spændende arbejde. Skolebestyrelsesmedlemmernes adresser mv.: Formand: Dorthe Normann Andersen Møllevej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Bethina Christensen Lammetoften 5, 9900 Frederikshavn Tlf Karina Svendsen Mariesmindevej 10, 9900 Frederiskhavn Tlf Claus H. Rendeman Krilvej 12, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Hanne Lauritsen Tømmergade 5, 9900 Frederikshavn Tlf Elevrepr.: Christian Thomsen Anne Marie Kehlet Næstformand: Malene Elholm Jeppesen Gåsetoften 8, 9900 Frederikshavn Tlf Lars Fogh-Andersen Lundholmvej 16, 9900 Frederikshavn Tlf Jette Sloth Nielsen Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Per Rønnov Peder Møllers Gade 32, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Lone Mette Nielsen Møllevej 5, 9900 Frederikshavn Tlf Personalerepr.: Henry Carlsen / Tlf Lill Bowman / Tlf Hanne Larsen / Tlf

10 MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN Formand Malene Elholm Jeppesen Næstformand Dorthe Normann Andersen Best.medlem Bethina Christensen Best.medlem Lars Fogh-Andersen Best.medlem Karina Svendsen Best.medlem Jette Sloth Nielsen Best.medlem Claus Rendeman Suppleant Per Rønnov Suppleant Hanne Lauritsen Suppleant Lone Mette Nielsen Medarbejderrepr. Lill Bowman Medarbejderrepr. Henry Carlsen

11 KLASSEFORÆLDRERÅD Det bedste, børn kan have med i skolen, er forældrenes interesse. Den smitter af på børnenes trivsel og arbejdsglæde. Erfaringen viser, at et klasseforældreråd er med til at fremme skole- hjemsamarbejdet på mange måder, så det er givtigt for alle, både elever, forældre og lærere. Et klasseforældreråd er en vigtig samarbejdspartner for klassens lærere. Forældrene er f.eks. de bedste til at vide, hvad der er behov for at drøfte på forældremøder. Klasseforældrerådet kan i den forbindelse være med til at lave dagsorden og stå for den praktiske afvikling. Forældrerådet kan deltage i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter. Det kan stå for forskellige sociale arrangementer som f.eks. klassefest uden for normal undervisningstid. Et forældreråd i en klasse kan bestå af 3-5 personer. Det er hensigtsmæssigt, at man i de enkelte klasser aftaler, hvor lang en periode man er valgt for, og hvem der tager initiativ til hvad. Forældrerådet virker også som kontaktgruppe til andre forældreråd og skolebestyrelsen. Normalt viser forældre stor interesse for forældrerådsarbejde i de mindste klasser. Det er dejligt, men det er vigtigt at huske, at det også har stor værdi i de større klasser. Hensigten med forældrerådets arbejde er, i samarbejde med lærerne, at være med til at fremme klassens trivsel og arbejdsglæde. Det kan være meget forskelligt, hvordan dette gøres fra klasse til klasse. Eksempler på aktiviteter for klassen og emner til forældremøder: Aktiviteter : boldspil cykeltur diskotek fastelavnsfest filmaften fællesspisning hyttetur julearrangement kanotur karneval klassefest oplevelsestur orienteringsløb skattejagt skovtur telttur Emner : alkohol erhvervsvejledning forventninger fødselsdage konfirmation lejrskole lektier lommepenge mobning pligter pubertet rusmidler rygning sengetid vold Klassen har uden tvivl forslag til aktiviteter og emner.

12 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB - med hvor det sker! Værdigrundlag: Vi ønsker en fritidsordning/klub, der er åben mod verden omkring os. Arrangementer ud af huset, har derfor høj prioritet i vores pædagogiske praksis. At være åben mod omverdenen giver børnene nye indtryk - nye ideer og dermed også nye muligheder. At opleve livets mangfoldigheder giver mulighed for at se mange måder at være barn, voksen og familie på. Hermed øges børnenes nysgerrighed og åbenhed, deres tolerance styrkes og de får mulighed for at afprøve - udforske og påvirke verden omkring dem. Praktiske oplysninger: Ravnshøj Skolefritidsordning og Fritidsklub har til huse i skolens nyeste lokaler. Desuden har vi mulighed for at benytte samtlige faglokaler, gymnastiksal og sportshal hvilket gøres flittigt. Skoleintra: Vi benytter skoleintra til gensidig information - nyeste fotos kan også ses her. Derfor: Her har alle et login til forældreintra. Se venligst her en til to gange om ugen. Fortsættes på næste side

13 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB Åbningstider: Alle skoledage: mandag torsdag kl. 06:30 16:30 fredag kl. 06:30 16:00 Mulighed for at søge om udvidet åbningstid snak med personalet. På skolefri dage: De børn, der kun har morgenpasning, kan disse dage også kun bruge morgenpasningstiden. De børn, der har eftermiddagsplads/heldagsplads, kan også bruge den tid, de ellers ville have været i skole (fra kl. 8:00). På skolefri dage bedes børnene møde senest kl. 10 (andet aftales individuelt). Skolefritidsordningen/klubben har lukket 24. og 31. december. Grundlovsdag d. 5. juni lukkes kl. 12:00 ( hvis hverdag) Forældrebetaling: (Takster er gældende fra ) Skolefritidsordning Morgenplads/før skoletid: 440 kr. pr. mdr. Eftermiddagsplads/efter skoletid kr. pr. mdr. Fuldtidsplads kr. pr. mdr. Klub Morgenplads/før skoletid Eftermiddagsplads/efter skoletid Fuldtidsplads 250 kr. pr. mdr 660 kr. pr. mdr 915 kr. pr. mdr. 11 mdr. betaling pr. år. der ydes søskenderabat. Indmeldelse: Kan ske når som helst til d. 1. eller 16. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Udmeldelse: Kan ske med en måneds varsel til d. 30. eller 15. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen, eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Garderobeplads: Alle har deres egen garderobeplads, hvor overtøj, skoletaske, skiftetøj, samt indesko kan opbevares. Morgenmad: Indtil kl. 07:45 er der morgenmad (cornflakes havregryn mælk) til morgen- og heldagsbørnene. Det er OK at tage med selv. Besøgsdag: Man er altid velkommen - ring gerne forinden. Vi sender gerne børn til bus, sport eller andet efter aftale. Ring gerne inden 08:00, hvis der er beskeder. -Man skal gi sig tid til at ha det sjovt-

14 SUNDHEDSTJENESTEN Skolesundhedsplejerske, Karin Hansen, træffes på Ravnshøj Skole hver tirsdag, dog ikke første tirsdag i måneden. Frederikshavns kommunes servicemål for Sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken tilbyder, at eleverne bliver inviteret til en sundhedssamtale og undersøgelse, samt opfølgningssamtaler efter behov på flg. klassetrin: 0., 1., 3., 6. og 9. Desuden tilbydes undervisning på klassen eller i grupper, der omhandler pubertet i klasse og seksuel sundhed i 8. klasse. Alle er velkomne til at kontakte mig, hvis der er helbreds- og trivselsområder omkring eleverne, I kunne ønske at drøfte med en sundhedsplejerske. Med venlig hilsen Sundhedsplejerske Karin Hansen UU Frederikshavn - uddannelsesvejledning Ravnshøj skole har en uddannelsesvejleder tilknyttet, som vejleder og rådgiver elever og forældre i forbindelse med: * Tilmelding til ungdomsuddannelse * Uddannelse og erhverv * Introkurser, brobygning, individuelt tilrettelagte praktikophold m.m. * Introduktion til uddannelsessystemet i 7. kl. * Uddannelsesplan i 8.- og 9. Kl. * Endvidere skal vejlederen medvirke ved formidling af erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når en elev udskrives af skolen, inden undervisningspligten er opfyldt. Jeg er som hovedregel på skolen hver mandag, men i øvrigt efter behov. Yderligere oplysning kan ses på Uddannelsesvejleder Jens Porsborg

15 SKOLEBØRNS FORSIKRING Kommunen har ingen kollektiv børneulykkesforsikring for børn i folkeskolen. Det er således ikke muligt at opnå skadeerstatning fra en kollektiv ulykkesforsikring til f.eks. tandskader og brilleskader, opstået som følge af uheld i skolen. Det er særdeles vigtigt, at I som forældre sørger for, at jeres børn er forsikret på betryggende vis, idet der i forbindelse med uheld og ulykker i skolen sjældent vil være personer, som kan gøres ansvarlige og dermed erstatningspligtige. ERSTATNINGSANSVAR Hvis en elev mister nogle ejendele (penge, tøj, cykel mv.), prøver skolen at hjælpe med at finde det bortkomne, men har ingen pligt til og ingen mulighed for at erstatte det forsvundne. Bortkomne og ødelagte undervisningsmidler skal erstattes. Hvis en elev beskadiger skolens inventar eller materiel, er eleven erstatningspligtig (evt. dækker forældrenes ansvarsforsikring). ELEVRÅDET Elevrådet er bla. repræsenteret ved Ida Horsholt Christensen, 8A og Mads Greisen Højlund, 9A. Det er disse to repræsentanter, der taler på elevernes vegne i skolebestyrelsen. Ligeledes er det elevrådet, der har lavet haltiderne for alle klasserne, som kører fra efteråret og indtil foråret. Elevrådet skal i år på kursus i, hvordan man bliver et aktivt elevråd. RYGNING PÅ SKOLEN Al rygning på skolens område er forbudt - det være sig i alle henseender.

16 DEN DIGITALE SKOLE Frederikshavn kommunes digitaliseringsstrategi lyder således: Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Analoge og digitale læremidler er lige I digitaliseringsstrategien står der : - at digitale læremidler skal være undervisningsmidler på lige fod med alle andre undervisningsmidler, - at digitale læremidler skal vælges med et pædagogisk formål, og at de nødvendige digitale løsninger skal være til stede på alle kommunens skoler * På Ravnshøj Skole bestræber vi os på at leve op til disse mål. Vores klasser og faglokaler er løbende blevet udstyret med digitale tavler. Der er gode muligheder for, at eleverne kan anvende diverse digitale hjælpemidler, og vi abonnerer på en lang række digitale tjenester. * Elever har mulighed for at medbringe eget udstyr og koble sig på trådløst netværk. Der arbejdes i høj grad på, at de elever som har muligheden for det, medbringer egne digitale enheder og anvender dem, når det er relevant. * Vi bestræber os på, at eleverne skal have mulighed for at bruge netop det digitale læremiddel, som de finder bedst til at løse udfordringerne. Derfor er alle digitale lærermidler ligestillede.

17 KANTINEN Vi er en kantine, der lægger vægt på sundhed! I kantinen, som har åbent i de to store frikvarterer, har vi et stort udvalg af sund mad, alt sammen hjemmebagt og lavet af friske råvarer. I middagspausen kan der købes varm mad, som børnene kan nyde i ro og mag i kantinen alt til meget rimelige priser. I kan finde månedens menuplan samt øvrigt udvalg på nettet, via skolens hjemmeside: under kantinen (se ill. herunder). Har I ikke denne mulighed, kan menuplanen hentes i kantinen. Madbilletter til dagens menu kan købes i kantinen: 5 stk., kr stk. kr Husk at skrive navn på hver enkelt madbillet, så vi kan holde øje med, hvem der køber. Mælkeordning: Vi har en ordning med Mejeriforeningen, så børnene kan få mælk hver dag. Ved tvivlsspørgsmål kan I kontakte os i kantinen, evt. via tlf Vi tager endvidere imod bestillinger til bla.: Forældremøder, klassefester, madordning, madpakkeordning mv. Læs mere under kantinens nyhedsbreve Nye tiltag. Til slut skal nævnes, at kantinen har opsat en postkasse til ris og ros. Vi bliver altid glade for nye idéer, og er der noget negativt, er det ligeså velkomment. Vi ønsker kun tilfredse kunder. Jeanett Ørtegren Kantineleder

18 FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2013/2014: Sommerferie 29. juni aug Efterårsferie 12. okt okt Juleferie 21. dec jan Vinterferie 15. feb feb Påskeferie 12. apr apr St. Bededag 16. maj 2014 Kr. Himmelfart 29. maj 2014 Dagen eft. Himmelf. 30. maj 2014 Gr.lovsdag 05. juni 2014 Dagen eft. Gr.lovsdag 06. juni 2014 Pinseferie 07. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni aug De nævnte dage incl. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2014/2015: Sommerferie 28. juni aug Efterårsferie 11. okt okt Juleferie 23. dec jan Vinterferie 14. feb feb Påskeferie 28. mar apr St. Bededag 01. maj 2015 Kr. Himmelfart 14. maj 2015 Dagen eft. Himmelf. 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj maj 2015 Gr.lovsdag 05. juni 2015 Sommerferie 27. juni 2015 De nævnte dage incl. DAGENS TIDSSTRUKTUR: Timeplan for skoleåret 2013/ Morgenbånd 1. lektion: lektion: Pause 3. lektion: lektion: Pause 5. lektion: lektion: lektion:

19 8B s flotte plakat fra emneugen positivt fremmøde /13

20

Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010

Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010 Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010 Skoleåret 2009-2010 Formålet med dette lille hæfte er at give generelle oplysninger om skolen. Alle er til hver en tid velkommen til at spørge lærerne eller kontoret

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Dato september j2010 Årgang 12 nr.4 NYT FRA SKOLELEDEREN Rulleskøjterampe og lys Før sommerferien holdt vi indvielse af en ny rulleskøjterampe. Rampen er resultatet af et samarbejde med

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Ravnshøj SFO kan tilbyde 1 praktikplads.

Ravnshøj SFO kan tilbyde 1 praktikplads. Praktikstedsbeskrivelse Navn: Ravnshøj Skolefritidsordning og Fritidsklub Adresse: Ravnshøjvej 155 By: 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 48 44 Leder: Ulla Lindstrøm Petersen Ravnshøj SFO kan tilbyde 1 praktikplads.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang)

Velkommen til. Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Velkommen til Bavnestræde 36, Dalby 4690 Haslev Tlf: 30 84 32 63 (0. og 1. årgang) Tlf: 30 70 51 40 (2. og 3. årgang) Skolefritidsordningen kaldes i daglig tale SFOdin og er for Bavneskolens skolebørn

Læs mere

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242

Hilmar Finsens Gade 18 DK-6400 Sønderborg www.eucsyd.dk Tlf. +45 7412 4242 I Introforløb EUC Syd Velkommen Vi er glade for at kunne byde dig velkommen her på skolen til et spændende og lærerigt forløb hos os. Du skal efter sommerferien i gang med et forløb her på EUC Syd. Vi

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER

THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER THORUP-KLIM SAMDRIFT STORKEREDEN PRAKTISKE OPLYSNINGER 2014 Indledning Med dette hæfte ønsker personalet i Storkereden nye børn og forældre velkommen. Vi håber hæftet vil give jer de mest nødvendige oplysninger

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Vi vil gerne byde jer velkommen i Børnehaven Juelsbo. Ny Skolegade 15-8723 Løsning - Tlf. 75 65 18 84

Vi vil gerne byde jer velkommen i Børnehaven Juelsbo. Ny Skolegade 15-8723 Løsning - Tlf. 75 65 18 84 Vi vil gerne byde jer velkommen i Børnehaven Juelsbo. Ny Skolegade 15-8723 Løsning - Tlf. 75 65 18 84 Velkommen. Børnehaven Juelsbo : Er en kommunal institution, åbnede d. 11.08.80 i to ombyggede lærerboliger,

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre.

Tabulex og SkoleIntra bruges til meddelelser, info og spørgsmål, der har med SFOen at gøre. FIREHØJESKOLENS SFO Personalet Afd. Vandel SFO personale: Lill Jensen Karin Hansen Bodil Madsen Gitte L. Pedersen Morten Jacobsen Pædagog Pædagog Pædagog Medjælper Medhjælper Afd. Nørup SFO personale:

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Om Kernehuset: Kernehuset er en udvidet skolefritidsordning i forbindelse med Blåhøj Skole. Vi er 80 børn i alderen

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Spurvelundskolen Skoleår:06-07 Generelt om forældresamarbejdet: Forældresamarbejde

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh

KLUB DIGET AVISEN. August Gys og gru fredag d i klubben.. ughhhh KLUB DIGET AVISEN August 2012 Gys og gru fredag d. 13.07.12 i klubben.. ughhhh Information. I klubbens entre hænger informationer til børn og forældre. Her ophænges seneste udgave af klubbens nyhedsbrev,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS?

VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? VIL DU VÆRE ELEV HOS OS? AspIT Midtjylland En it-uddannelsesmodel for unge med autisme-spektrumforstyrrelse Til kommende elever, deres familie og støttepersoner Når et ungt menneske overvejer at blive

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Velkommen i SFO Nymarken. November 2014

Velkommen i SFO Nymarken. November 2014 Velkommen i SFO Nymarken November 2014 I forbindelse med, at et barn starter i SFO, kan der under tiden opstå spørgsmål og usikkerheder hos både børn og forældre. Disse spørgsmål vil vi prøve at imødekomme

Læs mere

Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid.

Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid. Side 1 af 8 Generel information Tarm Skoles overordnede mål er at skabe en rummelig skole, hvor den enkelte elev har optimale muligheder for at opbygge selvværd og selvtillid. Hvis du har behov for flere

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Specialklasserne på Langsøskolen

Specialklasserne på Langsøskolen Specialklasserne på Langsøskolen Videnscenter for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder inden for AUTISME og ADHD områderne i Silkeborg. Silkeborg Kommune Heldagstilbuddet i Specialklasserne på

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Praktiske oplysninger:

Praktiske oplysninger: VELKOMMEN TIL SKOVHUSET Skovhuset er Vrejlev-Hæstrup skoles fritidsordning. Det er et pædagogisk pasningstilbud til børn fra bh-klassen til og med 3. klasse. Man kan vælge fuldtidsplads eller morgenplads.

Læs mere

Velkommen til Bording Børnehave

Velkommen til Bording Børnehave Velkommen til Bording Børnehave Borgergade, Sportsvej og Højgade. 2014 Kære Med denne folder siger vi, Velkommen til dig og din familie. Hvad er Bording Børnehave? Bording Børnehave er en børnehave med

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Mandag den 21. januar 2008 kl. 17.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Velkommen til Juniorklub/SFO II Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til Juniorklub/SFO II Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til Juniorklub/SFO II Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 SFO-afdelingsleder Nete Hansen 1 Hvad er det bedste ved at gå i klub?...

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Her vil du foruden børnene, møde

Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Her vil du foruden børnene, møde Kære Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Du skal gå på gruppe Her vil du foruden børnene, møde Vi har lavet denne folder, så du sammen med mor/far kan læse om

Læs mere