Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside: www.ravnshoejskole.dk"

Transkript

1 Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

2 7A s flotte vinderplakat fra emneugen positivt fremmøde /13

3 Ravnshøj Skole er en kommunal folkeskole i Frederikshavn Kommune. Skolen har to spor på og 9. klassetrin, på de øvrige klassetrin er der et spor. Der er pt. 240 elever, 20 lærere samt 1 børnehaveklasseleder. Desuden er der Skolefritidsordning og klub. Klasserne er inddelt i: Mindste / indskolingsteam, som består af elever fra klasse. Mellemste team, som består af elever fra klasse. Ældste / udskolingsteam, som består af elever fra klasse. Skolens målsætning At udvikle en åben skole, som forholder sig aktivt til tidens udfordringer. Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolefritidsordningen / SFO Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolens mailadresse: Skolens hjemmeside: Telefonnumre, adresser mv. PPA: Pædagogisk Psykologisk Afdeling: *Psykolog Pia Bentien *Talekonsulent Peter V. Jørgensen / *Fysioterapeut Katrin Lydersen / *Skolekonsulent Kirsten Porsborg Skolesundhedsplejen: Karin Hansen Skoleinspektør - Erik Krag Pedersen privat * mailadresse: Viceskoleinspektør - Søren Kirk privat * mailadresse: Leder af SFO - Ulla Lindstrøm Petersen privat * mailadresse: Sekretær - Vita Ektvedt privat * mailadresse: Kantineleder - Jeanett Ørtegren - træffes dagligt på mobiltlf * mailadresse: Teknisk Servicemedarbejder: Allan Nielsen * mailadresse: Vejleder - Jens Porsborg: * mailadresse:

4 PERSONALEOVERSIGT personale: Init. Navn Klasselærer-/øvr.funktion. Tlf.nr. AE Anita Elin AH Annette Hou 7A, 8A - Læsevejleder AJ Anna Mette Jewkes 9B BK Birgit Kyllingsbæk Casper Mat.vejleder CH Charlotte Homann EH Emmy Hansen 0A EK Erik Krag Pedersen Skoleinspektør HC Henry Carlsen HP Torben Holm Pedersen 2B LB Lill Bowman 2A - Inklusionslærer MB Morten Blichfeld 7A ML Maj-Britt Larsen 5A - Mat.vejleder MM Mette Abel Madsen 2A, 3A - AKT-lærer MO Mads Overmark 4A - bibliotekar MS Marianne Steensen (pt. barsel) PB Peter Lundsgaard Brøndt SK Søren Kirk Viceinspektør SU Susanne Hylle 1A, 3A ST Susanne Thomsen 9A TH Thorkild Hjørnet IT-vejl UI Ulrik Ihlow 6A VL Vanja Høeg Lundberg 8B Kontorpersonale: VE Vita Ektvedt Skolesekretær Teknisk servicemedarbejder: JØ Jeanett Ørtegren Kantineleder CJ Conny Jensen Fleksjob BG Bente Gottliebsen Fleksjob AN Allan Nielsen Teknisk sev.medarb Personalet i Skolefritidsordningen (SFO): UP Ulla Lindstrøm Petersen Leder KH Kirsten Hæstrup Souschef HL Hanne Larsen Pæd.medhj BM Birthe Menne Pædagog KN Kim Nielsen Pæd.medhj HB Helene N. Bruun Pædagog TG Thomas E. Guldbæk Socialpædagog Rengøringspersonale: Anette Hansen Jette Skovbak Pape Birgitta M. Grengman Kamilla Levorsen

5 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Skoleinspektør Erik Krag Pedersen EK Viceinspektør Søren Kirk SK Skolesekretær Vita Ektvedt VE Anita Elin Anna Mette Jewkes AJ Annette Hou AH Birgit K. Casper BK Charlotte Homann CH Børnehavekl.leder Emmy Hansen EH Henry Carlsen HC Torben Holm Pedersen HP Lill Bowman LB Morten Blichfeld MB Maj-Britt Larsen ML Mette A. Madsen MM / bibliotekar Mads Overmark MO

6 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Marianne Steensen MS Peter Brøndt PB Susanne Hylle SU Susanne Thomsen ST - IT-vejl. Thorkild Hjørnet TH Ulrik Ihlow UI Vanja H. Lundberg VL Mailadresser lærerpersonalet: / / / Vera Holm VH Michael Andersen MA

7 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE SFO leder Ulla L. Petersen Pædagog Kirsten Hæstrup Pædagog Birthe Menne Pædagogmedhj. Hanne Larsen Pædagog Helene Bruun Pædagogmedhj. Kim Nielsen Socialpædagog Thomas Guldbæk Mailadresser personalet i Fritidsordningen: /

8 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Kantineleder Jeanett Ørtegren Medhjælp - boden Conny Jensen Medhjælp - skolen Bente Gottliebsen Teknisk serv. medarb. Allan Nielsen Rengøringsass. Kamilla Levorsen Rengøringsass. Birgitta Grengman Rengøringsass. Anette Hansen Rengøringsass. Jette S. Pape Mailadresser teknisk-administrativt personale: / (Allan) (Jette) (Birgitta) (Kamilla)

9 SKOLEBESTYRELSEN Bestyrelsen på Ravnshøj Skole består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Der er desuden en stedfortræder for medarbejderne og 3 forældrevalgte stedfortrædere, som lejlighedsvis deltager i møderne. De forældrevalgte stedfortrædere må gerne deltage i alle møder, men har naturligvis kun stemmeret, hvis de er stedfortrædere for et ordinært medlem. Ved bestyrelsens møder, ca. 1 gang om måneden, deltager desuden skolens leder som sekretær og rådgiver. I det daglige er det skolelederen, som administrerer skolen efter de retningslinier, som skolebestyrelsen fastlægger. Skolebestyrelsen har dog det overordnede ansvar for, at skolen fungerer i overensstemmelse med de fastlagte principper. Blandt skolebestyrelsens arbejdsområder kan nævnes fastlæggelsen af principper for skolens dagligdag. Dette gælder for områder som fx. undervisningens omfang og indhold, anvendelse af undervisningsmaterialer, samarbejde med hjemmene, vikardækning, ordensregler, specialundervisning, ansættelse af personale og meget mere. Endvidere er der mødeaktivitet med de andre bestyrelser, forvaltning og politikere. Alt i alt et meget spændende arbejde. Skolebestyrelsesmedlemmernes adresser mv.: Formand: Dorthe Normann Andersen Møllevej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Bethina Christensen Lammetoften 5, 9900 Frederikshavn Tlf Karina Svendsen Mariesmindevej 10, 9900 Frederiskhavn Tlf Claus H. Rendeman Krilvej 12, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Hanne Lauritsen Tømmergade 5, 9900 Frederikshavn Tlf Elevrepr.: Christian Thomsen Anne Marie Kehlet Næstformand: Malene Elholm Jeppesen Gåsetoften 8, 9900 Frederikshavn Tlf Lars Fogh-Andersen Lundholmvej 16, 9900 Frederikshavn Tlf Jette Sloth Nielsen Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Per Rønnov Peder Møllers Gade 32, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Lone Mette Nielsen Møllevej 5, 9900 Frederikshavn Tlf Personalerepr.: Henry Carlsen / Tlf Lill Bowman / Tlf Hanne Larsen / Tlf

10 MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN Formand Malene Elholm Jeppesen Næstformand Dorthe Normann Andersen Best.medlem Bethina Christensen Best.medlem Lars Fogh-Andersen Best.medlem Karina Svendsen Best.medlem Jette Sloth Nielsen Best.medlem Claus Rendeman Suppleant Per Rønnov Suppleant Hanne Lauritsen Suppleant Lone Mette Nielsen Medarbejderrepr. Lill Bowman Medarbejderrepr. Henry Carlsen

11 KLASSEFORÆLDRERÅD Det bedste, børn kan have med i skolen, er forældrenes interesse. Den smitter af på børnenes trivsel og arbejdsglæde. Erfaringen viser, at et klasseforældreråd er med til at fremme skole- hjemsamarbejdet på mange måder, så det er givtigt for alle, både elever, forældre og lærere. Et klasseforældreråd er en vigtig samarbejdspartner for klassens lærere. Forældrene er f.eks. de bedste til at vide, hvad der er behov for at drøfte på forældremøder. Klasseforældrerådet kan i den forbindelse være med til at lave dagsorden og stå for den praktiske afvikling. Forældrerådet kan deltage i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter. Det kan stå for forskellige sociale arrangementer som f.eks. klassefest uden for normal undervisningstid. Et forældreråd i en klasse kan bestå af 3-5 personer. Det er hensigtsmæssigt, at man i de enkelte klasser aftaler, hvor lang en periode man er valgt for, og hvem der tager initiativ til hvad. Forældrerådet virker også som kontaktgruppe til andre forældreråd og skolebestyrelsen. Normalt viser forældre stor interesse for forældrerådsarbejde i de mindste klasser. Det er dejligt, men det er vigtigt at huske, at det også har stor værdi i de større klasser. Hensigten med forældrerådets arbejde er, i samarbejde med lærerne, at være med til at fremme klassens trivsel og arbejdsglæde. Det kan være meget forskelligt, hvordan dette gøres fra klasse til klasse. Eksempler på aktiviteter for klassen og emner til forældremøder: Aktiviteter : boldspil cykeltur diskotek fastelavnsfest filmaften fællesspisning hyttetur julearrangement kanotur karneval klassefest oplevelsestur orienteringsløb skattejagt skovtur telttur Emner : alkohol erhvervsvejledning forventninger fødselsdage konfirmation lejrskole lektier lommepenge mobning pligter pubertet rusmidler rygning sengetid vold Klassen har uden tvivl forslag til aktiviteter og emner.

12 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB - med hvor det sker! Værdigrundlag: Vi ønsker en fritidsordning/klub, der er åben mod verden omkring os. Arrangementer ud af huset, har derfor høj prioritet i vores pædagogiske praksis. At være åben mod omverdenen giver børnene nye indtryk - nye ideer og dermed også nye muligheder. At opleve livets mangfoldigheder giver mulighed for at se mange måder at være barn, voksen og familie på. Hermed øges børnenes nysgerrighed og åbenhed, deres tolerance styrkes og de får mulighed for at afprøve - udforske og påvirke verden omkring dem. Praktiske oplysninger: Ravnshøj Skolefritidsordning og Fritidsklub har til huse i skolens nyeste lokaler. Desuden har vi mulighed for at benytte samtlige faglokaler, gymnastiksal og sportshal hvilket gøres flittigt. Skoleintra: Vi benytter skoleintra til gensidig information - nyeste fotos kan også ses her. Derfor: Her har alle et login til forældreintra. Se venligst her en til to gange om ugen. Fortsættes på næste side

13 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB Åbningstider: Alle skoledage: mandag torsdag kl. 06:30 16:30 fredag kl. 06:30 16:00 Mulighed for at søge om udvidet åbningstid snak med personalet. På skolefri dage: De børn, der kun har morgenpasning, kan disse dage også kun bruge morgenpasningstiden. De børn, der har eftermiddagsplads/heldagsplads, kan også bruge den tid, de ellers ville have været i skole (fra kl. 8:00). På skolefri dage bedes børnene møde senest kl. 10 (andet aftales individuelt). Skolefritidsordningen/klubben har lukket 24. og 31. december. Grundlovsdag d. 5. juni lukkes kl. 12:00 ( hvis hverdag) Forældrebetaling: (Takster er gældende fra ) Skolefritidsordning Morgenplads/før skoletid: 440 kr. pr. mdr. Eftermiddagsplads/efter skoletid kr. pr. mdr. Fuldtidsplads kr. pr. mdr. Klub Morgenplads/før skoletid Eftermiddagsplads/efter skoletid Fuldtidsplads 250 kr. pr. mdr 660 kr. pr. mdr 915 kr. pr. mdr. 11 mdr. betaling pr. år. der ydes søskenderabat. Indmeldelse: Kan ske når som helst til d. 1. eller 16. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Udmeldelse: Kan ske med en måneds varsel til d. 30. eller 15. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen, eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Garderobeplads: Alle har deres egen garderobeplads, hvor overtøj, skoletaske, skiftetøj, samt indesko kan opbevares. Morgenmad: Indtil kl. 07:45 er der morgenmad (cornflakes havregryn mælk) til morgen- og heldagsbørnene. Det er OK at tage med selv. Besøgsdag: Man er altid velkommen - ring gerne forinden. Vi sender gerne børn til bus, sport eller andet efter aftale. Ring gerne inden 08:00, hvis der er beskeder. -Man skal gi sig tid til at ha det sjovt-

14 SUNDHEDSTJENESTEN Skolesundhedsplejerske, Karin Hansen, træffes på Ravnshøj Skole hver tirsdag, dog ikke første tirsdag i måneden. Frederikshavns kommunes servicemål for Sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken tilbyder, at eleverne bliver inviteret til en sundhedssamtale og undersøgelse, samt opfølgningssamtaler efter behov på flg. klassetrin: 0., 1., 3., 6. og 9. Desuden tilbydes undervisning på klassen eller i grupper, der omhandler pubertet i klasse og seksuel sundhed i 8. klasse. Alle er velkomne til at kontakte mig, hvis der er helbreds- og trivselsområder omkring eleverne, I kunne ønske at drøfte med en sundhedsplejerske. Med venlig hilsen Sundhedsplejerske Karin Hansen UU Frederikshavn - uddannelsesvejledning Ravnshøj skole har en uddannelsesvejleder tilknyttet, som vejleder og rådgiver elever og forældre i forbindelse med: * Tilmelding til ungdomsuddannelse * Uddannelse og erhverv * Introkurser, brobygning, individuelt tilrettelagte praktikophold m.m. * Introduktion til uddannelsessystemet i 7. kl. * Uddannelsesplan i 8.- og 9. Kl. * Endvidere skal vejlederen medvirke ved formidling af erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når en elev udskrives af skolen, inden undervisningspligten er opfyldt. Jeg er som hovedregel på skolen hver mandag, men i øvrigt efter behov. Yderligere oplysning kan ses på Uddannelsesvejleder Jens Porsborg

15 SKOLEBØRNS FORSIKRING Kommunen har ingen kollektiv børneulykkesforsikring for børn i folkeskolen. Det er således ikke muligt at opnå skadeerstatning fra en kollektiv ulykkesforsikring til f.eks. tandskader og brilleskader, opstået som følge af uheld i skolen. Det er særdeles vigtigt, at I som forældre sørger for, at jeres børn er forsikret på betryggende vis, idet der i forbindelse med uheld og ulykker i skolen sjældent vil være personer, som kan gøres ansvarlige og dermed erstatningspligtige. ERSTATNINGSANSVAR Hvis en elev mister nogle ejendele (penge, tøj, cykel mv.), prøver skolen at hjælpe med at finde det bortkomne, men har ingen pligt til og ingen mulighed for at erstatte det forsvundne. Bortkomne og ødelagte undervisningsmidler skal erstattes. Hvis en elev beskadiger skolens inventar eller materiel, er eleven erstatningspligtig (evt. dækker forældrenes ansvarsforsikring). ELEVRÅDET Elevrådet er bla. repræsenteret ved Ida Horsholt Christensen, 8A og Mads Greisen Højlund, 9A. Det er disse to repræsentanter, der taler på elevernes vegne i skolebestyrelsen. Ligeledes er det elevrådet, der har lavet haltiderne for alle klasserne, som kører fra efteråret og indtil foråret. Elevrådet skal i år på kursus i, hvordan man bliver et aktivt elevråd. RYGNING PÅ SKOLEN Al rygning på skolens område er forbudt - det være sig i alle henseender.

16 DEN DIGITALE SKOLE Frederikshavn kommunes digitaliseringsstrategi lyder således: Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Analoge og digitale læremidler er lige I digitaliseringsstrategien står der : - at digitale læremidler skal være undervisningsmidler på lige fod med alle andre undervisningsmidler, - at digitale læremidler skal vælges med et pædagogisk formål, og at de nødvendige digitale løsninger skal være til stede på alle kommunens skoler * På Ravnshøj Skole bestræber vi os på at leve op til disse mål. Vores klasser og faglokaler er løbende blevet udstyret med digitale tavler. Der er gode muligheder for, at eleverne kan anvende diverse digitale hjælpemidler, og vi abonnerer på en lang række digitale tjenester. * Elever har mulighed for at medbringe eget udstyr og koble sig på trådløst netværk. Der arbejdes i høj grad på, at de elever som har muligheden for det, medbringer egne digitale enheder og anvender dem, når det er relevant. * Vi bestræber os på, at eleverne skal have mulighed for at bruge netop det digitale læremiddel, som de finder bedst til at løse udfordringerne. Derfor er alle digitale lærermidler ligestillede.

17 KANTINEN Vi er en kantine, der lægger vægt på sundhed! I kantinen, som har åbent i de to store frikvarterer, har vi et stort udvalg af sund mad, alt sammen hjemmebagt og lavet af friske råvarer. I middagspausen kan der købes varm mad, som børnene kan nyde i ro og mag i kantinen alt til meget rimelige priser. I kan finde månedens menuplan samt øvrigt udvalg på nettet, via skolens hjemmeside: under kantinen (se ill. herunder). Har I ikke denne mulighed, kan menuplanen hentes i kantinen. Madbilletter til dagens menu kan købes i kantinen: 5 stk., kr stk. kr Husk at skrive navn på hver enkelt madbillet, så vi kan holde øje med, hvem der køber. Mælkeordning: Vi har en ordning med Mejeriforeningen, så børnene kan få mælk hver dag. Ved tvivlsspørgsmål kan I kontakte os i kantinen, evt. via tlf Vi tager endvidere imod bestillinger til bla.: Forældremøder, klassefester, madordning, madpakkeordning mv. Læs mere under kantinens nyhedsbreve Nye tiltag. Til slut skal nævnes, at kantinen har opsat en postkasse til ris og ros. Vi bliver altid glade for nye idéer, og er der noget negativt, er det ligeså velkomment. Vi ønsker kun tilfredse kunder. Jeanett Ørtegren Kantineleder

18 FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2013/2014: Sommerferie 29. juni aug Efterårsferie 12. okt okt Juleferie 21. dec jan Vinterferie 15. feb feb Påskeferie 12. apr apr St. Bededag 16. maj 2014 Kr. Himmelfart 29. maj 2014 Dagen eft. Himmelf. 30. maj 2014 Gr.lovsdag 05. juni 2014 Dagen eft. Gr.lovsdag 06. juni 2014 Pinseferie 07. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni aug De nævnte dage incl. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2014/2015: Sommerferie 28. juni aug Efterårsferie 11. okt okt Juleferie 23. dec jan Vinterferie 14. feb feb Påskeferie 28. mar apr St. Bededag 01. maj 2015 Kr. Himmelfart 14. maj 2015 Dagen eft. Himmelf. 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj maj 2015 Gr.lovsdag 05. juni 2015 Sommerferie 27. juni 2015 De nævnte dage incl. DAGENS TIDSSTRUKTUR: Timeplan for skoleåret 2013/ Morgenbånd 1. lektion: lektion: Pause 3. lektion: lektion: Pause 5. lektion: lektion: lektion:

19 8B s flotte plakat fra emneugen positivt fremmøde /13

20

Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010

Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010 Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2009 / 2010 Skoleåret 2009-2010 Formålet med dette lille hæfte er at give generelle oplysninger om skolen. Alle er til hver en tid velkommen til at spørge lærerne eller kontoret

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013

Dus 1. Dus med Naturen, Grindsted skole. Skoleåret 2012/2013 Dus 1 Dus med Naturen, Grindsted skole Skoleåret 2012/2013 Personale i Dus med Naturen Ledelsen Vibeke Henriksen; Dus-leder Helle Thrysøe, afd. leder, primært tilknyttet Dus 1. Børnehaven Helene Balzer

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN

Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Åbningstid : Blandt næsten alle kaldet KLØVEREN Fritidsklub Mandag & Tirsdag 11.30-20. Onsdag, torsdag & fredag 11.30-17. Skole- fri & feriedage 10-17. Juniorklub Onsdag kl. 17.30-22. Kontingent : 458,-

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Information fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2012/13 YA FA YE YB ÆB ÆC FSA FC MA. Kommunikation. Mødelokale. Servicecenter.

Information fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2012/13 YA FA YE YB ÆB ÆC FSA FC MA. Kommunikation. Mødelokale. Servicecenter. YA FA Klynge 3 YE YB Information fra Nørrebjergskolen til forældrene Fys/ergo ÆB ÆC UA ÆA Pedel Sk. Inspektør Administration Viceinspektør Afd. leder Mødelokale Afd. Leder Pasningsordningen FSA FC MA Servicecenter

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde

Referat fra skolebestyrelsesmøde Referat fra skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 18. september 2012 kl. 17.00 19.30 i Personalerummet Forældrerepræsentanter: Anders Frey Birkmose (formand) (2010-2012), Helle Nyholm (næstformand) (2010-2012),

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Bjergby Friskoles SFO. 5 eren. Skolefritidsordningen ved Bjergby Friskole.

Bjergby Friskoles SFO. 5 eren. Skolefritidsordningen ved Bjergby Friskole. Bjergby Friskoles SFO 5 eren Skolefritidsordningen ved Bjergby Friskole. Åbningstider og ferie: 5 eren åbner hver dag kl. 6.15 og lukker mandag torsdag kl. 16.45 og fredag kl. 16.15 5 eren åben på alle

Læs mere

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles.

Folderen er senest redigeret i august 2010, og det bliver den i takt med at nye tiltag og andre måder udvikles. PARKSKOLENS SFO ØnskeØen Park Allé 2, 7600 Struer Telefon: 97 85 11 52 Velkommen til Parkskolens SFO, ØnskeØen Denne folder er en orientering til børn, forældre, samarbejdsparter og andre interesserede,

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5

Velkomstfolder. Lindehuset. Lindevej 3-5 Velkomstfolder Lindehuset Lindevej 3-5 VELKOMMEN TIL LINDEHUSET. Lindehuset er en kommunal fritidsklub for børn fra 4. til 7. klasse, juniorklub for 5. 7. klasse og ungdomsklub for 7. kl. - 3.g. Desuden

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Forældre-informationer Stensagerskolen

Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen august 2007 august 2010 FERIEKALENDER FOR SKOLEÅRET 2010/2011 Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 2010/2011

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

DUS VESTBJERG SKOLE 1

DUS VESTBJERG SKOLE 1 1 VELKOMMEN TIL DUS VESTBJERG DUS Vestbjerg er en fritidsinstitution, opdelt i tre afdelinger. DUS I for 0. årgang til 2. årgang, en DUS 345 for 3., 4. og 5. årgang og DUS K, som er en del af et helhedstilbud

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.12 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset Oktober 2013 Kære Lærere, pædagoger, bestyrelse, forældre og elever! Jeg vil hermed tak for nogle gode år i Landsbyordningen

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere