Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside: www.ravnshoejskole.dk"

Transkript

1 Ravnshøj Skole Kort og Godt! 2013 / 2014 Kan endvidere ses på skolens hjemmeside:

2 7A s flotte vinderplakat fra emneugen positivt fremmøde /13

3 Ravnshøj Skole er en kommunal folkeskole i Frederikshavn Kommune. Skolen har to spor på og 9. klassetrin, på de øvrige klassetrin er der et spor. Der er pt. 240 elever, 20 lærere samt 1 børnehaveklasseleder. Desuden er der Skolefritidsordning og klub. Klasserne er inddelt i: Mindste / indskolingsteam, som består af elever fra klasse. Mellemste team, som består af elever fra klasse. Ældste / udskolingsteam, som består af elever fra klasse. Skolens målsætning At udvikle en åben skole, som forholder sig aktivt til tidens udfordringer. Ravnshøj Skole Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolefritidsordningen / SFO Ravnshøjvej 155, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Skolens mailadresse: Skolens hjemmeside: Telefonnumre, adresser mv. PPA: Pædagogisk Psykologisk Afdeling: *Psykolog Pia Bentien *Talekonsulent Peter V. Jørgensen / *Fysioterapeut Katrin Lydersen / *Skolekonsulent Kirsten Porsborg Skolesundhedsplejen: Karin Hansen Skoleinspektør - Erik Krag Pedersen privat * mailadresse: Viceskoleinspektør - Søren Kirk privat * mailadresse: Leder af SFO - Ulla Lindstrøm Petersen privat * mailadresse: Sekretær - Vita Ektvedt privat * mailadresse: Kantineleder - Jeanett Ørtegren - træffes dagligt på mobiltlf * mailadresse: Teknisk Servicemedarbejder: Allan Nielsen * mailadresse: Vejleder - Jens Porsborg: * mailadresse:

4 PERSONALEOVERSIGT personale: Init. Navn Klasselærer-/øvr.funktion. Tlf.nr. AE Anita Elin AH Annette Hou 7A, 8A - Læsevejleder AJ Anna Mette Jewkes 9B BK Birgit Kyllingsbæk Casper Mat.vejleder CH Charlotte Homann EH Emmy Hansen 0A EK Erik Krag Pedersen Skoleinspektør HC Henry Carlsen HP Torben Holm Pedersen 2B LB Lill Bowman 2A - Inklusionslærer MB Morten Blichfeld 7A ML Maj-Britt Larsen 5A - Mat.vejleder MM Mette Abel Madsen 2A, 3A - AKT-lærer MO Mads Overmark 4A - bibliotekar MS Marianne Steensen (pt. barsel) PB Peter Lundsgaard Brøndt SK Søren Kirk Viceinspektør SU Susanne Hylle 1A, 3A ST Susanne Thomsen 9A TH Thorkild Hjørnet IT-vejl UI Ulrik Ihlow 6A VL Vanja Høeg Lundberg 8B Kontorpersonale: VE Vita Ektvedt Skolesekretær Teknisk servicemedarbejder: JØ Jeanett Ørtegren Kantineleder CJ Conny Jensen Fleksjob BG Bente Gottliebsen Fleksjob AN Allan Nielsen Teknisk sev.medarb Personalet i Skolefritidsordningen (SFO): UP Ulla Lindstrøm Petersen Leder KH Kirsten Hæstrup Souschef HL Hanne Larsen Pæd.medhj BM Birthe Menne Pædagog KN Kim Nielsen Pæd.medhj HB Helene N. Bruun Pædagog TG Thomas E. Guldbæk Socialpædagog Rengøringspersonale: Anette Hansen Jette Skovbak Pape Birgitta M. Grengman Kamilla Levorsen

5 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Skoleinspektør Erik Krag Pedersen EK Viceinspektør Søren Kirk SK Skolesekretær Vita Ektvedt VE Anita Elin Anna Mette Jewkes AJ Annette Hou AH Birgit K. Casper BK Charlotte Homann CH Børnehavekl.leder Emmy Hansen EH Henry Carlsen HC Torben Holm Pedersen HP Lill Bowman LB Morten Blichfeld MB Maj-Britt Larsen ML Mette A. Madsen MM / bibliotekar Mads Overmark MO

6 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Marianne Steensen MS Peter Brøndt PB Susanne Hylle SU Susanne Thomsen ST - IT-vejl. Thorkild Hjørnet TH Ulrik Ihlow UI Vanja H. Lundberg VL Mailadresser lærerpersonalet: / / / Vera Holm VH Michael Andersen MA

7 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE SFO leder Ulla L. Petersen Pædagog Kirsten Hæstrup Pædagog Birthe Menne Pædagogmedhj. Hanne Larsen Pædagog Helene Bruun Pædagogmedhj. Kim Nielsen Socialpædagog Thomas Guldbæk Mailadresser personalet i Fritidsordningen: /

8 PERSONALET PÅ RAVNSHØJ SKOLE Kantineleder Jeanett Ørtegren Medhjælp - boden Conny Jensen Medhjælp - skolen Bente Gottliebsen Teknisk serv. medarb. Allan Nielsen Rengøringsass. Kamilla Levorsen Rengøringsass. Birgitta Grengman Rengøringsass. Anette Hansen Rengøringsass. Jette S. Pape Mailadresser teknisk-administrativt personale: / (Allan) (Jette) (Birgitta) (Kamilla)

9 SKOLEBESTYRELSEN Bestyrelsen på Ravnshøj Skole består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Der er desuden en stedfortræder for medarbejderne og 3 forældrevalgte stedfortrædere, som lejlighedsvis deltager i møderne. De forældrevalgte stedfortrædere må gerne deltage i alle møder, men har naturligvis kun stemmeret, hvis de er stedfortrædere for et ordinært medlem. Ved bestyrelsens møder, ca. 1 gang om måneden, deltager desuden skolens leder som sekretær og rådgiver. I det daglige er det skolelederen, som administrerer skolen efter de retningslinier, som skolebestyrelsen fastlægger. Skolebestyrelsen har dog det overordnede ansvar for, at skolen fungerer i overensstemmelse med de fastlagte principper. Blandt skolebestyrelsens arbejdsområder kan nævnes fastlæggelsen af principper for skolens dagligdag. Dette gælder for områder som fx. undervisningens omfang og indhold, anvendelse af undervisningsmaterialer, samarbejde med hjemmene, vikardækning, ordensregler, specialundervisning, ansættelse af personale og meget mere. Endvidere er der mødeaktivitet med de andre bestyrelser, forvaltning og politikere. Alt i alt et meget spændende arbejde. Skolebestyrelsesmedlemmernes adresser mv.: Formand: Dorthe Normann Andersen Møllevej 6, 9900 Frederikshavn Tlf Bethina Christensen Lammetoften 5, 9900 Frederikshavn Tlf Karina Svendsen Mariesmindevej 10, 9900 Frederiskhavn Tlf Claus H. Rendeman Krilvej 12, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Hanne Lauritsen Tømmergade 5, 9900 Frederikshavn Tlf Elevrepr.: Christian Thomsen Anne Marie Kehlet Næstformand: Malene Elholm Jeppesen Gåsetoften 8, 9900 Frederikshavn Tlf Lars Fogh-Andersen Lundholmvej 16, 9900 Frederikshavn Tlf Jette Sloth Nielsen Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Per Rønnov Peder Møllers Gade 32, 9900 Frederikshavn Tlf Suppleant: Lone Mette Nielsen Møllevej 5, 9900 Frederikshavn Tlf Personalerepr.: Henry Carlsen / Tlf Lill Bowman / Tlf Hanne Larsen / Tlf

10 MEDLEMMER AF SKOLEBESTYRELSEN Formand Malene Elholm Jeppesen Næstformand Dorthe Normann Andersen Best.medlem Bethina Christensen Best.medlem Lars Fogh-Andersen Best.medlem Karina Svendsen Best.medlem Jette Sloth Nielsen Best.medlem Claus Rendeman Suppleant Per Rønnov Suppleant Hanne Lauritsen Suppleant Lone Mette Nielsen Medarbejderrepr. Lill Bowman Medarbejderrepr. Henry Carlsen

11 KLASSEFORÆLDRERÅD Det bedste, børn kan have med i skolen, er forældrenes interesse. Den smitter af på børnenes trivsel og arbejdsglæde. Erfaringen viser, at et klasseforældreråd er med til at fremme skole- hjemsamarbejdet på mange måder, så det er givtigt for alle, både elever, forældre og lærere. Et klasseforældreråd er en vigtig samarbejdspartner for klassens lærere. Forældrene er f.eks. de bedste til at vide, hvad der er behov for at drøfte på forældremøder. Klasseforældrerådet kan i den forbindelse være med til at lave dagsorden og stå for den praktiske afvikling. Forældrerådet kan deltage i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter. Det kan stå for forskellige sociale arrangementer som f.eks. klassefest uden for normal undervisningstid. Et forældreråd i en klasse kan bestå af 3-5 personer. Det er hensigtsmæssigt, at man i de enkelte klasser aftaler, hvor lang en periode man er valgt for, og hvem der tager initiativ til hvad. Forældrerådet virker også som kontaktgruppe til andre forældreråd og skolebestyrelsen. Normalt viser forældre stor interesse for forældrerådsarbejde i de mindste klasser. Det er dejligt, men det er vigtigt at huske, at det også har stor værdi i de større klasser. Hensigten med forældrerådets arbejde er, i samarbejde med lærerne, at være med til at fremme klassens trivsel og arbejdsglæde. Det kan være meget forskelligt, hvordan dette gøres fra klasse til klasse. Eksempler på aktiviteter for klassen og emner til forældremøder: Aktiviteter : boldspil cykeltur diskotek fastelavnsfest filmaften fællesspisning hyttetur julearrangement kanotur karneval klassefest oplevelsestur orienteringsløb skattejagt skovtur telttur Emner : alkohol erhvervsvejledning forventninger fødselsdage konfirmation lejrskole lektier lommepenge mobning pligter pubertet rusmidler rygning sengetid vold Klassen har uden tvivl forslag til aktiviteter og emner.

12 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB - med hvor det sker! Værdigrundlag: Vi ønsker en fritidsordning/klub, der er åben mod verden omkring os. Arrangementer ud af huset, har derfor høj prioritet i vores pædagogiske praksis. At være åben mod omverdenen giver børnene nye indtryk - nye ideer og dermed også nye muligheder. At opleve livets mangfoldigheder giver mulighed for at se mange måder at være barn, voksen og familie på. Hermed øges børnenes nysgerrighed og åbenhed, deres tolerance styrkes og de får mulighed for at afprøve - udforske og påvirke verden omkring dem. Praktiske oplysninger: Ravnshøj Skolefritidsordning og Fritidsklub har til huse i skolens nyeste lokaler. Desuden har vi mulighed for at benytte samtlige faglokaler, gymnastiksal og sportshal hvilket gøres flittigt. Skoleintra: Vi benytter skoleintra til gensidig information - nyeste fotos kan også ses her. Derfor: Her har alle et login til forældreintra. Se venligst her en til to gange om ugen. Fortsættes på næste side

13 RAVNSHØJ SKOLEFRITIDSORDNING OG FRITIDSKLUB Åbningstider: Alle skoledage: mandag torsdag kl. 06:30 16:30 fredag kl. 06:30 16:00 Mulighed for at søge om udvidet åbningstid snak med personalet. På skolefri dage: De børn, der kun har morgenpasning, kan disse dage også kun bruge morgenpasningstiden. De børn, der har eftermiddagsplads/heldagsplads, kan også bruge den tid, de ellers ville have været i skole (fra kl. 8:00). På skolefri dage bedes børnene møde senest kl. 10 (andet aftales individuelt). Skolefritidsordningen/klubben har lukket 24. og 31. december. Grundlovsdag d. 5. juni lukkes kl. 12:00 ( hvis hverdag) Forældrebetaling: (Takster er gældende fra ) Skolefritidsordning Morgenplads/før skoletid: 440 kr. pr. mdr. Eftermiddagsplads/efter skoletid kr. pr. mdr. Fuldtidsplads kr. pr. mdr. Klub Morgenplads/før skoletid Eftermiddagsplads/efter skoletid Fuldtidsplads 250 kr. pr. mdr 660 kr. pr. mdr 915 kr. pr. mdr. 11 mdr. betaling pr. år. der ydes søskenderabat. Indmeldelse: Kan ske når som helst til d. 1. eller 16. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Udmeldelse: Kan ske med en måneds varsel til d. 30. eller 15. i en måned. Blanket fås og afleveres i Skolefritidsordningen, eller find den på nettet, skolens hjemmeside under SFO / Blanketter. Garderobeplads: Alle har deres egen garderobeplads, hvor overtøj, skoletaske, skiftetøj, samt indesko kan opbevares. Morgenmad: Indtil kl. 07:45 er der morgenmad (cornflakes havregryn mælk) til morgen- og heldagsbørnene. Det er OK at tage med selv. Besøgsdag: Man er altid velkommen - ring gerne forinden. Vi sender gerne børn til bus, sport eller andet efter aftale. Ring gerne inden 08:00, hvis der er beskeder. -Man skal gi sig tid til at ha det sjovt-

14 SUNDHEDSTJENESTEN Skolesundhedsplejerske, Karin Hansen, træffes på Ravnshøj Skole hver tirsdag, dog ikke første tirsdag i måneden. Frederikshavns kommunes servicemål for Sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken tilbyder, at eleverne bliver inviteret til en sundhedssamtale og undersøgelse, samt opfølgningssamtaler efter behov på flg. klassetrin: 0., 1., 3., 6. og 9. Desuden tilbydes undervisning på klassen eller i grupper, der omhandler pubertet i klasse og seksuel sundhed i 8. klasse. Alle er velkomne til at kontakte mig, hvis der er helbreds- og trivselsområder omkring eleverne, I kunne ønske at drøfte med en sundhedsplejerske. Med venlig hilsen Sundhedsplejerske Karin Hansen UU Frederikshavn - uddannelsesvejledning Ravnshøj skole har en uddannelsesvejleder tilknyttet, som vejleder og rådgiver elever og forældre i forbindelse med: * Tilmelding til ungdomsuddannelse * Uddannelse og erhverv * Introkurser, brobygning, individuelt tilrettelagte praktikophold m.m. * Introduktion til uddannelsessystemet i 7. kl. * Uddannelsesplan i 8.- og 9. Kl. * Endvidere skal vejlederen medvirke ved formidling af erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse, når en elev udskrives af skolen, inden undervisningspligten er opfyldt. Jeg er som hovedregel på skolen hver mandag, men i øvrigt efter behov. Yderligere oplysning kan ses på Uddannelsesvejleder Jens Porsborg

15 SKOLEBØRNS FORSIKRING Kommunen har ingen kollektiv børneulykkesforsikring for børn i folkeskolen. Det er således ikke muligt at opnå skadeerstatning fra en kollektiv ulykkesforsikring til f.eks. tandskader og brilleskader, opstået som følge af uheld i skolen. Det er særdeles vigtigt, at I som forældre sørger for, at jeres børn er forsikret på betryggende vis, idet der i forbindelse med uheld og ulykker i skolen sjældent vil være personer, som kan gøres ansvarlige og dermed erstatningspligtige. ERSTATNINGSANSVAR Hvis en elev mister nogle ejendele (penge, tøj, cykel mv.), prøver skolen at hjælpe med at finde det bortkomne, men har ingen pligt til og ingen mulighed for at erstatte det forsvundne. Bortkomne og ødelagte undervisningsmidler skal erstattes. Hvis en elev beskadiger skolens inventar eller materiel, er eleven erstatningspligtig (evt. dækker forældrenes ansvarsforsikring). ELEVRÅDET Elevrådet er bla. repræsenteret ved Ida Horsholt Christensen, 8A og Mads Greisen Højlund, 9A. Det er disse to repræsentanter, der taler på elevernes vegne i skolebestyrelsen. Ligeledes er det elevrådet, der har lavet haltiderne for alle klasserne, som kører fra efteråret og indtil foråret. Elevrådet skal i år på kursus i, hvordan man bliver et aktivt elevråd. RYGNING PÅ SKOLEN Al rygning på skolens område er forbudt - det være sig i alle henseender.

16 DEN DIGITALE SKOLE Frederikshavn kommunes digitaliseringsstrategi lyder således: Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Den digitale skole er en realitet i og alle er engageret i den Analoge og digitale læremidler er lige I digitaliseringsstrategien står der : - at digitale læremidler skal være undervisningsmidler på lige fod med alle andre undervisningsmidler, - at digitale læremidler skal vælges med et pædagogisk formål, og at de nødvendige digitale løsninger skal være til stede på alle kommunens skoler * På Ravnshøj Skole bestræber vi os på at leve op til disse mål. Vores klasser og faglokaler er løbende blevet udstyret med digitale tavler. Der er gode muligheder for, at eleverne kan anvende diverse digitale hjælpemidler, og vi abonnerer på en lang række digitale tjenester. * Elever har mulighed for at medbringe eget udstyr og koble sig på trådløst netværk. Der arbejdes i høj grad på, at de elever som har muligheden for det, medbringer egne digitale enheder og anvender dem, når det er relevant. * Vi bestræber os på, at eleverne skal have mulighed for at bruge netop det digitale læremiddel, som de finder bedst til at løse udfordringerne. Derfor er alle digitale lærermidler ligestillede.

17 KANTINEN Vi er en kantine, der lægger vægt på sundhed! I kantinen, som har åbent i de to store frikvarterer, har vi et stort udvalg af sund mad, alt sammen hjemmebagt og lavet af friske råvarer. I middagspausen kan der købes varm mad, som børnene kan nyde i ro og mag i kantinen alt til meget rimelige priser. I kan finde månedens menuplan samt øvrigt udvalg på nettet, via skolens hjemmeside: under kantinen (se ill. herunder). Har I ikke denne mulighed, kan menuplanen hentes i kantinen. Madbilletter til dagens menu kan købes i kantinen: 5 stk., kr stk. kr Husk at skrive navn på hver enkelt madbillet, så vi kan holde øje med, hvem der køber. Mælkeordning: Vi har en ordning med Mejeriforeningen, så børnene kan få mælk hver dag. Ved tvivlsspørgsmål kan I kontakte os i kantinen, evt. via tlf Vi tager endvidere imod bestillinger til bla.: Forældremøder, klassefester, madordning, madpakkeordning mv. Læs mere under kantinens nyhedsbreve Nye tiltag. Til slut skal nævnes, at kantinen har opsat en postkasse til ris og ros. Vi bliver altid glade for nye idéer, og er der noget negativt, er det ligeså velkomment. Vi ønsker kun tilfredse kunder. Jeanett Ørtegren Kantineleder

18 FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2013/2014: Sommerferie 29. juni aug Efterårsferie 12. okt okt Juleferie 21. dec jan Vinterferie 15. feb feb Påskeferie 12. apr apr St. Bededag 16. maj 2014 Kr. Himmelfart 29. maj 2014 Dagen eft. Himmelf. 30. maj 2014 Gr.lovsdag 05. juni 2014 Dagen eft. Gr.lovsdag 06. juni 2014 Pinseferie 07. juni juni 2014 Sommerferie 28. juni aug De nævnte dage incl. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2014/2015: Sommerferie 28. juni aug Efterårsferie 11. okt okt Juleferie 23. dec jan Vinterferie 14. feb feb Påskeferie 28. mar apr St. Bededag 01. maj 2015 Kr. Himmelfart 14. maj 2015 Dagen eft. Himmelf. 15. maj 2015 Pinseferie 23. maj maj 2015 Gr.lovsdag 05. juni 2015 Sommerferie 27. juni 2015 De nævnte dage incl. DAGENS TIDSSTRUKTUR: Timeplan for skoleåret 2013/ Morgenbånd 1. lektion: lektion: Pause 3. lektion: lektion: Pause 5. lektion: lektion: lektion:

19 8B s flotte plakat fra emneugen positivt fremmøde /13

20

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2013/2014

Asferg Skole/SFO 2013/2014 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE

VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR HÅRUP SKOLE VELKOMMENTIL ET NYT SKOLEÅR PÅ HÅRUP SKOLE KONTAKT Skolens kontor Personalerummet SFO Reden Åbningstid: 8-14 Tlf. 87 13 92 36 Tlf. 87 13 92 52 Tlf. 87 13 92 30 Bedst mellem kl. 11.00 og 11.45 E-mail: haa@mbu.aarhus.dk

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej

2side. side. side. Det første skoleår. 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv. Trafikpolitik på skolerne viser vej 2side Det første skoleår side 5Sprogets betydning for læring og for barnets sociale liv 10 Trafikpolitik på skolerne viser vej side Skolestart 2010 Det første s k oleår Afdelingslederne for indskolingen

Læs mere