INDHOLD. Leder Noget om netværk og sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Leder Noget om netværk og sundhed"

Transkript

1

2 INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, skolerne, Imagine Horsens og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte Rasmussen Mette Børgesen Flemming Holm Orla Kristensen Pia Leed Kulturhuset Sønderbro Kirke Leder Side 2 L*Ø*B* Side 3 To sundhedsaftaler på Bornholm Side 5 Nye i Kirken Side 6 Hvem ringer kirkeklokkerne for? Side 7 Gudstjenester i Sønderbro Kirke, Gudstjenester på plejehjem Side 9 Menighedsplejens sommerudflugt Side 9 Grundlovsfest ved Sønderbro Kirke Side 10 Nyt fra Imagine Horsens Side 11 Forsikringer Side 12 Flytning & opstart af Søndergien - byens hus Side 13 Sommerudflugt til»økologiens have«side 14 Ny slagkraftig bestyrelse i Sønderbro Aktivitet Horsens Side 15 Den nye boligadministration Side 16 UngRock 2013 Side 17 Sundhedsdag i Sønderbro Kulturhus Side 18 Økonomirådgivningen Side 19 Leder Noget om netværk og sundhed En kanonsommer er ved at gå på hæld. Vi har fået fuld kompensation for sidste års mangel på sommervarme og en vinter, der ingen ende ville tage. Men nu er de lyse nætter forbi, skolerne har igen åbnet dørene, og hverdagen er ved at indfinde sig. Snart bliver postkasserne proppet med masser af farvestrålende brochurer med tilbud om fritidsaktiviteter af enhver art. Men det er ikke kun de autoriserede aftenskoler, der byder ind med deres tilbud. Rundt omkring i de forskellige boligforeninger er der flere og flere frivillige, som bruger deres fritid på at sætte aktiviteter i gang til gavn og glæde for andre beboere, og opfindsomheden er stor og idéerne mange. Det er ikke kun fællesspisninger og bankospil, der arrangeres, for der tilbydes også forskellige kultur- og sundhedsforedrag, syng-sammen aftener, ja endda undervisning i kinesisk! Den voksende interesse for at være igangsætter kan også ses i, at Imagine Horsens netop har uddannet det tredje hold projektspirer som omtalt andetsteds i bladet. Horsens er en af de danske byer, som har allerflest frivillige på mange fronter, og ofte besøges byen af delegationer fra andre byer, som vil lære, hvordan tingene sættes i værk. Disse mange tiltag er med at skabe netværk og virker derved sundhedsfremmende. Derfor uddeler Horsens Sund By på Frivillighedsdagen 28. september Sund By Prisen til en eller flere frivillige foreninger eller enkeltpersoner, som gør en ekstraordinær frivillig indsats på det sociale og sundhedsfremmende område i Horsens Kommune. Sønderbrogruppen har afholdt det første møde under den nye struktur, og det overordnede tema var denne gang Information. De mange interessenter i gruppen er efterhånden spredt på mange matrikler, så for at information om det, der foregår i området, når ud til alle, ønskede man oprettet et fælles forum for samarbejdet. Et af medlemmerne af Tovholdergruppen har påtaget sig at oprette en ny hjemmeside for Sønderbro-gruppen. Den kommer bl. a. til at indeholde et årshjul, hvor vi fortæller om alle de mange arrangementer og aktiviteter, der er i Sønderbro-området. Du er derfor velkommen til at kontakte Tovholdergruppen, hvis du kender til et arrangement af almen interesse i området. Vi fortæller mere om hjemmesiden i næste nummer. På vegne af redaktionen Ulla Herløv Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej SATS og LAYOUT: OK Grafisk Produktion. Tlf TRYK: OK Grafisk Produktion Oplag stk Forsiden: Fra Sankthansfesten på Sønderbro. Foto: Søren Torbensen Deadline til næste nr. er den 20. oktober 2013 Udebliver bladet ring til Aase Dammand på tlf Sønderbro Nyt kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien. Side 2

3 L*Ø*B* Af Flemming Holm og Maria Christiansen Sønderbros lokale 2020-gruppe arbejder på at skaffe flere jobs. Det er blandt andet blevet til et projekt, der har overskriften Land, Ø, By - (L*Ø*B). Målet er at få mere ud af de samlede resurser på landet, på øerne og i byen, i form af nye arbejdspladser. Det gøres ved at arbejde sammen på tværs om turisme og oplevelser. Råstofferne er den dejlige natur, levende kultur og sundhed i bred forstand. Der er der fokus på socialøkonomi, det rummelige arbejdsmarked og bæredygtighed. Der har været forskellige aktiviteter i løbet af første halvår 2013: FREMTIDSSEMINAR I starten af det nye år lød startskuddet til den første aktivitet udenfor 2020 gruppen: 80 personer fra Land, Ø og By (L.Ø.B.) var d. 6. februar samlet til Fremtidsseminar på Sønderbro i Horsens. Opgaven lød på at skabe arbejdspladser via oplevelser til lokalbefolkning og turister i Horsens-området. Fremtidsseminaret blev styret med hjerte og overblik af CSR-chef Lene Hjorth fra BRF-kredit. Journalist og medlem af 2020-gruppen Flemming Holm stod for at formidle tankegangen bag og formålet med dagen: Nye socialøkonomiske arbejdspladser på Sønderbro vil sandsynligvis kunne få mere vind i sejlene, hvis andre lokalområder, der føler sig beskæftigelsesmæssigt ramt, lavede et tilsvarende udviklingsarbejde. I så fald kan man skabe et antal samarbejdende virksomheder mellem land, ø og by. Derefter kastede han et antal oplevelsesideer op i luften som mulige samarbejdsemner. Herunder en international højskole og et sundheds-experimentarium. Resten af formiddagen bød på inspirerende og tankevækkende oplæg fra: Landdistriktsforsker Hanne Tanvig, Københavns Universitet, konsulent Jørn Martin Steenhold, Institut for Fremtidsforskning, projektleder Lise Bisballe, Center for Socialt Entreprenørskab, RUC. Alle deltagere havde fået udleveret Post Its, som de flittigt brugte til at skrive deres spontane ideer på. Ideerne blev samlet ind, tematiseret og brugt som udgangspunkt på eftermiddagens værksteder. Inden dagen var omme, var der kommet ca. 100 ideer og stikord, nedsat nogle forskellige arbejdsgrupper og givet håndslag på at arbejde videre med L*Ø*B konceptet. Det blev i første omgang til nogle åbne fyraftensmøder i Sønderbro Kulturhus og en studietur til Jammerbugt i foråret. STUDIETUR - Sådan gør de i Misery Bay Den 13. marts drog 25 nysgerrige østjyder med turistbus til Jammerbugt for at kigge nærmere på tre socialøkonomiske virksomheder, der bærer sig selv økonomisk: Råd og Dåd, der producerer og sælger økologiske grønsager, laver reparationsarbejder til lokale behov, indsamler/sælger genbrug, samt opkvalificerer arbejdsløse. Råd og Dåd er et Andelsselskab med begrænset ansvar (AMBA). Man sælger andele i lokalområdet for 1000 kr. stk. og har 30 m/k på lønningslisten. Sammen med den nærliggende Købmandsgården står Råd og Dåd bag et STU (særligt tilrettelagt undervisning) tilbud. Denne undervisning betyder, at også områdets udviklingshæmmede får mulighed for at kunne udvikle sig på en arbejdsplads. Købmandsgården står bag Attrup Camping, der ligger på en naturgrund ned til Limfjorden. Efter en rundvisning på denne dejlige arbejdsplads kørte turistbussen til Skovsgaard Hotel. Hotellet ejes af borgerne i Skovsgård som et organiseret andelsselskab, efter at hotellet har været på diverse tvangsauktioner og lukket i lange perioder af 80-erne og begyndelsen af 90-erne. I samarbejde med Brovst Musikforsyning har stedet udviklet et spændende spillested for levende musik. Samtidig har de skabt en arbejdsplads, hvor mennesker der af den ene eller anden grund ikke kan klare ræset på det almindelige arbejdsmarked, får chancen for at bruge deres ressourcer i et arbejdsliv på særlige vilkår. Skovgård Hotel fik FDB s Socialøkonomiske årspris Hotellet arbejder nu sammen med Råd og Dåd om grøntsager, og med Attrup Camping om overnatninger, idet hotellet kun har plads til 12 overnattende gæster på de 6 værelser. Udover et dejligt, varmt måltid fik studieturens deltagere nogle gode samtaler med hotellets ansatte. Turistbussen summede på vejen hjem. Deltagerne var fyldt med indtryk, gode ideer og endnu en bekræftelse på, at man løfter bedst - og oftest kun - når man løfter i flok. FYRAFTENSMØDER En anden udløber af fremtidsseminaret var tre fyraftensmøder i marts og april. Sammenlagt 50 personer brugte onsdagene mellem kl. 17 og 20 på at Side 3

4 L*Ø*B* drøfte, udvikle eller parkere nogle af seminarets ideer og samarbejdsmuligheder. Mødet, der handlede om rådgivningsvirksomheden Selfmade, viste hvor vigtigt ejerskab og tilstedeværelse er, når der skal arbejdes frivilligt og engageret. Selvom der var mødt en håndfuld deltagere op, var der kun to tilmeldte fra den oprindelige gruppe på fremtidsseminaret. De fik begge forfald, den ene på grund af sygdom, den anden på grund af lærerlockouten. De fremmødte gjorde deres bedste, men der var ingen gnist at finde. Derfor blev ideen parkeret indtil videre. De øvrige temaer for fyraftensmøder kom et eller flere skridt videre: Tre endelavitter tog igen færgen til fastlandet for at bidrage til gruppen Pakke-L-Ø.B. (samlet turistpakke, Land, Ø, By). Det kom der rigtig meget fælles ideudvikling ud af. Her i blandt et samarbejde om haveaktiviteter. Det har ført til studietur til Økolariet i Vejle og til Grow your city på havnen i Fredericia. Der er holdt flere møder om Sundhed-experimentarium, og der arbejdes i øjeblikket med en interessentanalyse. Interkulturel højskole var indgangsvinklen til det sidste fyraftensmøde. Der blev brainstormet ud fra to modeller en, hvor der var rigeligt med penge og andre ressourcer. I den anden model var der ingen penge. Opfindsomheden var stor, og der kom mange gode ideer- og idekombinationer på tavlen. STUDERENDE PÅ BESØG Sønderbro Kulturhus har længe haft et samarbejde med pædagoguddannelsen her i byen. I andet studieår indgår et tema om social innovation. I den anledning var der 70 studerende og to vejledere på besøg en formiddag i marts. Her hørte de om Sønderbro Kulturhus og Søndergien, om boligsocialt arbejde og frivillighed. En del af besøget foregik i grupper, og en gruppe havde L*Ø*B og socialøkonomi som tema. De studerende var aktive og deltagende, så vi fik sparring og gode ideer til idebanken. Vi har også haft andre uddannelsessøgende på besøg: Ungdomsuddan- HH på besøg den 13. maj. nelsen HH (Handelsgymnasiet) har en innovationslinie. Derfra kom der i maj 54 elever og to lærere, og her var temaet udelukkende socialøkonomi og L*Ø*B. De fik et kort oplæg og skulle derefter arbejde med egne ideer - og være sparringpartnere på hinandens ideer. Også her havde vi en god formiddag til fælles gavn og glæde - og fik endnu mere til idebanken. De gode oplevelser har for øvrigt ført til, at underviserne fra HH og VIA mødes i starten af det nye skoleår med undertegnede for at drøfte et muligt fælles forløb i løbet af vinteren. Der er spændende muligheder i at sætte elever fra ungdomsuddannelse sammen med studerende fra den videregående uddannelse om temaet innovation og socialt entreprenørskab. Især, når det ene hold har fokus på det sociale og pædagogiske, mens de andre er mere rettet imod forretninger og virksomheder. Ud over de ovennævnte aktiviteter har der også været arbejdet på andre fronter: Side 4

5 L*Ø*B* 2020-gruppen har sideløbende forsøgt at rejse penge til projektet. Primært til aktiviteter, møder og transportudgifter for deltagerne. Men også til en tovholder, der kan koordinere aktiviteterne og opsøge nye muligheder, samarbejdspartnere og viden. Indtil nu har der ikke været held med ansøgningerne. Men vi leder og ansøger videre, og i har EU fokus på social bæredygtighed, så det skal nok lykkes. Det meste af 2020-gruppen brugte fire intensive dage på Folkemødet på Bornholm. Et af formålene var at teste L*Ø*B ideen og lave lobbyvirksomhed i forhold til beslutningstagere. Et andet formål var at stikke fingrene i jorden for at finde ud af, hvem og hvad der rører sig inden for bæredygtighed, landsdistriktsudvikling og turisme/oplevelsesøkonomi. Og hvad så nu? NYE FYRAFTENSMØDER/HØJ- SKOLESTART Der inviteres på ny til fyraftensmøder. Planen er, at det bliver i højskoleinspireret form at den interkulturelle L*Ø*B højskole, der var på programmet i foråret, får sin spæde start i efteråret. Selvom der ikke er skaffet midler i skrivende stund, viste forårets møde, at med opfindsomhed, engagement og samarbejde kan man komme langt. Indholdet er først og fremmest at arbejde videre med de ideer, der er løbet i gang. Idebanken, der blev startet på fremtidsseminaret, er jo blevet udbygget siden, bl.a. af de pædagogstuderende fra VIA og de unge fra Handelsgymnasiets innovationslinie. Den gode, store pose ryster vi igen i efteråret. Og der arbejdes på at få nogle spændende oplægsholdere, der kan inspirere og dele erfaringer. BÆREDYGTIGHEDSUDVALGETS MØDE D. 4. september holder Horsens Kommunes Bæredygtighedsudvalg møde om L.Ø.B.-tanken. Mødet holdes i Sønderbro Kulturhus. Politikere og embedsmænd har bedt om en grundig gennemgang af Sønderbro-visionen, og mødet udvikler sig til et gruppearbejde om, hvordan vi kan hjælpe hinanden frem mod en bæredygtighed, der ikke blot skal omfatte miljøsiden, men også en social- og kulturel bæredygtighed i Horsens Kommune. STATUSMØDE I SLUTNINGEN AF ÅRET Der er planer om et statusmøde i årets slutning To sundhedsaftaler på Bornholm Turen til Bornholm bød på adskillige vitaminer til sundheds-arbejdet på Sønderbro. Efter flere forgæves forsøg på at mødes med professor Bengt Lindström, der er verdens førende ekspert på salutogenese (sundhedsskabelse) og leder af det finske sundhedsministeriums forskningscenter, lykkedes det i den grad på Bornholm. Vi var på bølgelængde med manden øjeblikkeligt, og det blev til en samarbejdsaftale, Sønderbro kan få glæde af i alle kommende projekter. Salutogenese er kendetegnet ved at sætte fokus på sammenhænge i vore liv. Vores evne til at opleve mening med tilværelsen som en forudsætning for at udholde selv ekstreme belastninger, og udvikle sundhed trods disse belastninger. Kort efter det meget livgivende møde med Bengt Lindström på klipperne bag hovedscenen, lykkedes det også at få kløerne sat i Folketingets Sundhedsudvalg. De inviterede til et møde, der hed: Råb sundhedsudvalget op ( )Det lykkedes søreme. Flemming afleverede et eksemplar af Et indre kvarterløft, og gav udvalget et signalement af vores arbejde med at få beboerne til at passe på hinanden og holde hinanden sunde. Det endte med en aftale om, at udvalget kommer på inspirationstur i det kommende folketingsår. Udvalgets formand, Sophie Hæstorp Andersen, bad Flemming lave en aftale med udvalgets sekretær og varslede, at udvalget ville slå to fluer med samme smæk, idet man længe har haft lyst til ved selvsyn at opleve det digitale Horsens Sygehus. Begge aftaler er vigtige i L*Ø*Bsammenhængen, fordi vi overvejer at åbne et rådgivningscenter for andre udsatte boligområder, der ønsker at udvikle sundhed. Vi modtager jævnligt henvendelser og studiebesøg, men der skal en bevilling til et eller andet sted fra for at komme mere systematisk i gang med at udvikle en sådan arbejdsplads. Side 5

6 Nye i kirken Navne og adresser, Sønderbro Sogn Sønderbro kirkekontor Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf.: Åbent tirsdag - fredag Sognepræst Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf.: Træffes ikke mandag Sognepræst Anne Marie Kristensen orlov indtil 31. oktober Embedet varetages af: Sognepræst Christina Kousholt Tlf.: Organist Michael Rauff sygemeldt Kirketjener Torben Bøgballe Træffes ved henvendelse til Sønderbro Kirke på tlf.: Træffes ikke mandag Kordegn Helle Marie Nygaard Tlf.: Menighedsrådsformand Lars Skytte Nielsen Læsøgade 15 Tlf Redaktion for kirkesiderne: Anne Marie Kristensen, Ebbe Elm Jeg hedder Christina Kousholt, er 37 år, og har fornøjelsen af at skulle vikariere for sognepræst Anne Marie Kristensen under hendes studieorlov i perioden fra d. 1. aug til d. 31. okt Siden jeg blev færdig som teologisk kandidat i 2006, har jeg lavet lidt forskelligt. Det er blevet til et ophold i Nigeria, hvor jeg underviste på den lutherske kirkes præsteseminarium, et arbejde som sagsbehandler i Krifa, og en række vikariater som sognepræst sidst i Åbyhøj i Århus. Jeg glæder mig meget til at trække i arbejdstøjet i Sønderbro Kirke og ser frem til at hilse på jer alle sammen. Christina Kousholt Hvis I har undret jer over, hvorfor der lige pludselig sidder en kvindelig eksil-vendelbo på jeres kirkekontor, så er det fordi, jeg blev ansat som kordegn i jeres sogn 15. juni. Nu har jeg været her i knapt tre måneder, og jeg synes selv, jeg er faldet godt til. Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om mig selv her til bladet. Det er jo svært, for hvad vil I gerne vide? Jeg er som sagt fra Vendsyssel og kom i sin tid til Aarhus for at studere. Siden fik jeg et barn og blev gift med faderen, hvilket jeg stadig er. Vi bor i Skovby, vest for Aarhus, i vores eget lille hus, sammen med vores hund. Min tilknytning til Folkekirken er livslang, idet jeg nærmest er vokset op her, min farfar var graver og kirketjener, og min far overtog hans stilling, da min farfar gik af. Jeg har selv været ansat i Folkekirken siden begyndelsen af 2001, først som kirkesanger og fra 2009 også som kordegn. Når jeg ikke er kordegn, optræder jeg gerne som solist, senest ved Spillemandsmessen d. 2. juni i Voldby- og Lading Kirker, det var sjovt og opløftende. Derudover vikarierer jeg hist og pist som kirkesanger og synger en hel masse i kor. Jeg glæder mig til at møde jer. Side 6 Menighedsplejens sommerudflugt.

7 Hvem ringer kirkeklokkerne for? Og hvordan skal folkekirken styres i fremtiden? Et udvalg under folketinget har barslet med et debatoplæg til en fremtidig ledelsesstruktur for folkekirken. Et udvalg, nedsat af kirkeministeren, med opbakning fra alle partier i Folketinget, har siden september 2012 arbejdet med spørgsmålet om af hvem og hvordan folkekirken skal styres i fremtiden? Der er lagt op til et nyt folkekirkeligt organ, der vil få den helt afgørende kompetence i forhold til at styre og regulere folkekirkens indre anliggender og økonomi. Det bliver der stadig mere brug for i en tid, hvor resurserne er knappe og de kirkelige udfordringer vokser. Med et sådant kirkeråd eller en synode vil folkekirken kunne udtale sig uafhængigt i forhold til egne indre anliggender. Folkekirken trænger til et moderne og sammenhængende styringssystem, så vi får styr på fællesfonden, kirkeskatten, murstenene, det natlige liv på kirkegårdene, og hvad der ellers hører kirkens indre liv til. Således hedder det i Bjarne Lenaus blogindlæg herunder. Hans Ravn Iversen kalder ligefrem folkekirken i sit blogindlæg for en Storm P. maskine. Og flere forskere er enige med ham i, at folkekirken slet ikke burde fungere, da den ikke har nogen formel ledelse til at styre den igennem de skiftende udfordringer, som medlemsnedgang, fordelingen af stadig færre resurser og nye opgaver stiller den overfor. Derfor er hele folkekirkens fremtid mere deponeret i afvikling end i udvikling, skriver Bo Nygaard Larsen i sit blogindlæg. Udvalgets foreløbige overvejelser er den 2. maj 2013 offentliggjort i et debatoplæg, og der inviteres til en bred og åben debat, inden arbejdet i udvalget genoptages til efteråret. (Du kan finde et link til debatoplægget herunder). Strukturudvalget skal aflevere sin endelige betænkning til regeringen inden udgangen af marts Udvalgets formand er tidligere ombudsmand, professor, dr. jur. Hans Gammeltoft- Hansen, og udvalgets 20 medlemmer repræsenterer tilsammen et bredt udsnit af kirkelige og især kirkepolitiske interesser og holdninger. I øjeblikket har Folkekirken en kompleks struktur uden anden øverste ledelse end folketingets lovgivende forsamling. Men som Menighedsrådsforeningen udtrykker det, har menighedsrådene ingen indflydelse ud over det enkelte sogn. Det gør det meget svært at takle de problemer, folkekirken står overfor både regionalt og nationalt. Der mangler simpelthen en klar fordeling af opgaver i folkekirken over sogneniveau, siger Inge Lise Pedersen, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd, efter at hun har læst debatoplægget fra udvalget: En folkekirkelig styrelseslov handler ikke om at skabe et nyt organ, der i tide og utide kan udtale sig om ikke blot folkekirkens, men også alle mulige andre forhold. Det handler om at få bedre muligheder for at tage vare på sig selv som folkekirke, og det er nødvendigt, siger Inge Lise Pedersen. Præst og menighed eller kirkelig borgerservice? De sidste hundrede og tres år har folkekirkens grundlag været det ægteskabelige forhold mellem præst og menighed, som en ubrydelig og hellig enhed. Og hvad der er gået ud over de enkelte sogne, har været karakteriseret ved en høj grad af magtspredning og en indbygget balance mellem kirkens forskellige organer og interessegrupper, samt en afbalancering af magten mellem lægfolket og gejstligheden. Men, spørger Jørgen Skov Sørensen i sit blogindlæg: Er folkekirken andet og mere end summen af 2100 sogne?. Hvor ofte har magtbalancen i folkekirken ikke også været med til at holde de forskellige organer stangen, spillet dem ud mod hinanden, og dermed været med til at gøre folkekirken ubeslutsom, handlingslammet og dermed ligegyldig. Det mønster har ikke mindst visse folketingspolitikere haft en interesse i at fastholde, så folkekirken ikke blev en synlig medeller modspiller i den offentlige debat. Hvem skal vælge det nye kirkeråd? Og bliver det overhovedet folkevalgt? Også i dag er mange bange for, at nogen skal tage magten i folkekirken og tage patent på folkekirkens mening om dette og hint. Man frygter en managementkirke der skal lede og fordele en organisation med stadig færre resurser under sloganet mere kirke for pengene. Så provstier ved besparelser og fyringer blandt kirkeligt ansatte og lukninger af urentable kirker med for få medlemmer, kan gøre det bedre for de tilbageværende. Men, skriver Lars Kolind i sin blog: Folkekirken er ikke en virksomhed; den er en (folkelig?) bevægelse. Andre er især bange for, at et sådan nyt ledende organ for folkekirken skal komme til at lide af et demokratisk underskud, særligt, hvis det nye organ blot bliver valgt blandt bestående organer, som provstiog stiftsudvalg, biskopper personalegrupper og kirkelige retninger indenfor folkekirken. Menighedsrådene henter, selvom valgdeltagelsen er lav, trods alt deres demokratiske legitimitet fra, at alle voksne medlemmer af folkekirken har adgang til at deltage i valget af dem. Så bekymringen, for om et nyt folkekirkeligt organ på landsplan er demokratisk nok, er reel. En kirke, der er stum, er ikke en kirke Til spørgsmålet om den demokratiske legitimitet i det nye ledelsesorgan for folkekirken er der andre, der siger, at det næsten ikke kan blive værre, end det er i dag. Og de rejser modspørgsmålet, om et synligt styringsorgan for folkekirken ikke vil gøre magtforholdene mere klare og gennemskuelige? I stedet for som nu, hvor magtforholdene mellem menighedsråd, provsti, stift, kirkelige interessegrupper og folketinget er både skjulte, indirekte og uigennemsigtige. EU-parlamentarikeren og sognepræsten Margrethe Auken har ikke problemer med at være tydelig i dette spørgsmål. Hun siger: Vi skal ikke være bange Side 7

8 Hvem ringer kirkeklokkerne for? for, at vi får en magtkirke. Magt er bestemt ikke kirkens problem lige i øjeblikket. Det er derimod usynlighed og ligegyldighed. Margrete Auken tilføjer som slutkommentar: En kirke, der er stum, er ikke en kirke!. Folkekirken bør være et tilbud for alle uanset trosforhold og bekendelse Strukturudvalgets debatoplæg lægger op til en styrkelse af forholdet mellem kirke og stat, og folkekirken bør være et tilbud til alle. Ikke kun medlemmer, men et tilbud til alle borgere i landet. Udvalget peger på, at den stærke tradition for rummelighed og frihed fastholder folkekirken på at være en inkluderende kirke, der tager ansvar for sammenhængskraften i samfundet. I alle de 160 år, der har været en folkekirke i Danmark, har det således været en grundholdning, at:»der fra Skagen og til den sydlige spids af Bornholm, ikke [skal] kunne fødes eller opvokse noget menneske, uden at han føler sig omgivet af et tilbud - ikke en tvang, men et tilbud - af kristen tro og trøst«. Frihed for Loke såvel som for Thor Rummeligheden og friheden afspejles i, at sognemenighederne har mulighed for at bestemme over egne forhold. Men folkekirken må og skal også betragtes som én landsdækkende kirke. De enkelte menigheder er dele af en større sammenhæng - en fælles kirkeordning, hvis formål er at understøtte, at kirken er folkets, og at der er tale om én folkekirke og ikke en interesseorganisation af forskellige kirkelige sekter, kunne man få lyst til at tilføje. Samarbejdet på tværs af sognene må styrkes Derfor peger udvalget på vigtigheden af at fremme samarbejde på tværs af og mellem de enkelte menigheder, så det bliver muligt at gennemføre aktiviteter, som menighederne, eller nogle af dem, ikke har økonomiske eller menneskelige ressourcer til at gennemføre alene. Lokalt i Horsens kunne man således forestille sig, at midtbykirkerne kunne dele fælles kordegnekontor, kunne lade kirketjenerne afløse hinanden, så der kunne spares penge på vikarbudgettet, at organister og Side 8 udvalg udarbejdede fælles koncertrepertoire, der henvendte sig bredt til byens borgere, og at menighedsrådene havde udbredt samarbejde omkring indkøb og budgetter. Det foreløbige debatoplæg fra strukturudvalget kan findes på følgende link: Styringsstruktur/Debatoplaeg.pdf Udvalgte blogindlæg om Folkekirkens fremtidige ledelsesstruktur: Bo Nygaard Larsen: Kirken har for længe slumret hen som en dovenlars, der kun har ventet på næste indbetaling fra medlemmerne. Hele folkekirkens fremtid er mere deponeret i afvikling end i udvikling Så i takt med, at medlemmerne og dermed pengene bliver færre, er der behov for at se på, om den kirkeordning, vi har, nu også er den bedste. Den økonomiske magt i folkekirken ligger i sognene, altså i menighedsrådene, der forvalter størstedelen af den årlige milliardomsætning. Problemet er, at pengestrømmen som regel slipper op ved sognegrænsen. Vi har alle nok i os selv. Men der er store begrænsninger for selv det rigeste sogn. Som det er i dag, skal den meste udvikling ske i sognene, i private organisationer eller et privat initiativ. End ikke den folkekirkelige udviklingsfond har midler nok til at sætte store skibe i søen, og dermed er hele folkekirkens fremtid mere deponeret i afvikling end i udvikling. Løsningen kan være et landsdækkende kirkeråd, der netop vil have mulighed for at afsætte store midler til landsdækkende projekter. Det kan for eksempel være om kirkelig undervisning eller kommunikation, som er min metier. I stedet for, at vi i hvert stift skal opfinde dybe tal- lerkener og mobile hjemmesider, vil vi til fælles bedste kunne udarbejde mere langsigtede strategier og føre dem ud i praksis. Så lad os rykke tilbage til start og sammen være med til at realisere den kirke, vi alle bekymrer os så meget om. Bo Nygaard Larsen er journalist, forfatter og foredragsholder. Bjarne Lenau: Partnerskab er tidens løsen... Struktur er godt for sjælen. Klare linjer, rene mønstre, så Gud ved, hvilken vej han skal gå, trygt og sikkert gennem hele folkekirken. Godt nok har den en struktur. Men den er gammel og porøs. Folkekirken trænger til et moderne og sammenhængende styringssystem, så vi får styr på fællesfonden, kirkeskatten, murstenene, det natlige liv på kirkegårdene og hvad der ellers hører kirkens indre liv til. Måske er der også brug for, at diakonien tænkes ind i den folkekirkelige menigheds selvforståelse. Både i de øde egnes kompakte elendighed og i de tætte storbyers spredte. Konkret. Direkte. Virkelighedsnært. Uden berøringsangst. Bjarne Lenau Henriksen er pastor emeritus, pensioneret chef for Kirkens Korshær og nu frivillig fængselspræst i Kriminalforsorgen ved Horserød Statsfængsel. Hans Ravn Iversen: En Storm P.- maskine kan godt fungere i praksis, men man har alligevel på fornemmelsen, at den kunne være lavet smartere. Folkekirken behandles et langt stykke ad vejen, som om den var en del af staten, men i praksis fungerer den alligevel mest som en stor medlemsforening med kirker og sogne som lokalafdelinger! Det bliver spændende at se, om der i de nye udvalg findes mandsmod og kvindehjerner til at genopfinde Storm P.-maskinen i en mere sammenhængende og moderne udgave? Hans Raun Iversen er lektor i Praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Lars Kolind: Folkekirken har spillet fallit For mig at se er folkekirkens formål

9 Hvem ringer kirkeklokkerne for? at forkynde evangeliet sådan, at det slår rod hos os danskere. At slå rod betyder her, at evangeliet betyder noget for os, og at det får konsekvenser. Folkekirken er ikke en virksomhed; den er en bevægelse. Bevægelsen består af den begrænsede organisation (de ansatte) og den ubegrænsede organisation, dvs. alle os, der sympatiserer med eller endog har en passion for folkekirkens formål. Og det, der skal holde folkekirken sammen, er fællesskabet om at forkynde evangeliet, så det slår rod hos danskerne. Lars Kolind er bestyrelsesformand for en række virksomheder, adjungeret professor ved Aarhus Universitet, iværksætter og medlem af det kinesiske DeTao Masters Academy. Jørgen Skov Sørensen: Hvad er en folkekirke? Er den andet og mere end summen af 2100 sogne? Giver den megen snak om struktur mening, hvis ikke vi er enige om, hvilket formål folkekirken tjener? Kan man overhovedet komme med forslag til en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken uden først at drøfte folkekirkens væsen? Kan man fremlægge modeller til en klar ansvarsfordeling uden først at definere folkekirkens opgave? Der hersker i folkekirken en frygt for, at kirken skal blive mindre, hvis den får et nationalt råd og en forfatning, som ikke blot sætter ord på uskrevne sædvaner og skikke, men måske også stiller spørgsmål ved den måde, folkekirken styres og reguleres på. Folkekirken er en national kirke, og det skal den vedblive at være. Men den er også del af et større globalt netværk af både lutherske og andre reformatoriske kirkesamfund. I netværket styrker fællesskabet minoritetskirkerne, og det sætter majoritetskirkerne ind i et bredere perspektiv. Fælles for store og små kirker er imidlertid, at alle udveksler ideer med hinanden og spørger efter andre kirkers succeser for selv at yde det ypperste netop der, hvor den enkelte kirke er sat til at virke. Jørgen Skov Sørensen er Sekretariatschef i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Menighedsplejens sommerudflugt Sædvanen tro havde Sønderbro Kirkes Menighedspleje arrangeret en sommerudflugt for sognets børn. I år deltog 75 børn og voksne i turen, som gik til Djurs Sommerland. Menighedsplejens formål er blandt andet at give børnene i sognet nogle gode oplevelser. Turen til Djurs Sommerland blev en af de oplevelser børnene og de voksne vil mindes med glæde. Menighedsplejens arbejde støttes økonomisk af mange lokale kræfter.. Gudstjenester i Sønderbro Kirke September Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Christina Kousholt Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Christina Kousholt Søndag den s. e. Trinitatis kl , Christina Kousholt Oktober Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl. 10,00, Christina Kousholt Søndag den s. e. Trinitatis kl , Ebbe Elm Søndag den s. e. Trinitatis kl , Christina Kousholt November Søndag den 3. Alle Helgens Dag kl , Ebbe Elm, frokost Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den s. e. Trinitatis kl , Anne Marie Kristensen Søndag den 24. S. s. i kirkeåret kl , Ebbe Elm Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. Kirkebil Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl til kordegnen, tlf.: Gudstjenester på plejehjem Åparkcentret, onsdage kl september: Ebbe Elm 30. oktober: Christina Kousholt 27. november: A. M. Kristensen Gefions Have, torsdage kl september: Ebbe Elm 31. oktober: Christina Kousholt 28. november: A. M. Kristensen Side 9

10 Grundlovsfest ved Sønderbro Kirke Tekst: Anne Marie Kristensen Foto: Torkill Jensen Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej Telf.: Støt vore annoncører - De støtter os I år ville vi prøve noget nyt; vi ville holde Grundlovsfest og samtidig synge sommeren ind. Vi slog telte op og bryggede kaffe, hejste de lånte flag og håbede, at der ville komme nogle og fejre med os. Og det gjorde der! Det myldrede ind med mennesker, og kl. 14 bød formand for menighedsrådet, Lars Skytte Nielsen, velkommen og gav ordet til sognepræst Ebbe Elm. Han introducerede de sommersange, vi sang som fællessange. Kirkens kor sang for under ledelse af Sonja Edeling Nielsen, der havde taget sin harmonika med. Sommeren blev sunget ind på smukkeste vis. Vi havde været så heldige at få transportminister Henrik Dam Kristensen til at holde grundlovstalen. Han var glad for at være på Sønderbro og være med til at grundlægge en ny tradition. Efter talen var der for- Grundlovstalen blev holdt af Henrik Dam Kristensen. friskninger og gruppen Divas spillede, mens folk hyggede sig, snakkede og nød solen og musikken. Det var en dejlig eftermiddag, som vi ser tilbage på med glæde, og vi ser allerede frem til næste års Grundlovsfest. Rigtig mange var mødt op til grundlovsfesten. Sankthansfest på Sønderbro Billedtekst: Flemming Holm Foto: Hans Stumpf Skyerne truede med mere regn, men det blev ved truslen. Flere billeder side 16. Fhv. højskoleforstander Kjeld Søndergaard der nu er udviklingschef i»huset Venture«. Side 10

11 Nyt fra Imagine Horsens Nye projektspirer Et nyt hold projektspirer afsluttede i juni uddannelse som projektspirer hos Imagine Horsens. Holdet startede i april med 11 deltagere, men da nogle undervejs fik job, skrumpede holdet til 5 færdige projektspirer. Temaet for forløbet var Trivsel og bevægelse. De nye projektspirer har udviklet 3 forskellige projekter, som spænder fra en klub for småbørnsforældre over fællesspisning for seniorer og til en»store-kom-sammen-dag«for Østbyen. Der er nu uddannet 3 hold projektspirer, og der kommer et nyt forløb med børn og unge i efteråret. Er du interesseret i at blive projektspire? Så kan du kontakte projektlederne i Imagine Horsens. Udviklingspuljen hos Imagine Horsens Har du en god ide? Og går du og drømmer om at gøre ideen til virkelighed? Er din ide med til at skabe udvikling i lokalområdet? Involverer din ide flere borgere i lokalområdet? Hvis du kan svare ja til ovenstående, har du mulighed for at søge op til 5000 kr. fra udviklingspuljen hos Imagine Horsens. Find ansøgningsskema på : eller kontakt projektlederne. Beboere aktive i forbedring af udeområder Udearealerne ved Axelborg på Sønderbro er i gang med at blive fornyet. I juni måned skød beboerne arbejdet i gang. Det gjorde de ved at afmontere bander og gyngestativ på det gamle anlæg for at bane vejen for etablering af et nyt. Beboere har været med i hele planlægningen og arbejdet sammen med AAB af 1938 og Imagine Horsens. Siden efteråret 2012 har en arbejdsgruppe bestående af beboere, ansatte fra AAB af 1938 og Imagine Horsens arbejdet på en plan til forbedring af udearealerne ved Axelborg. Gennem længere tid har beboerne ønsket at skabe nogle bedre vilkår for at være aktiv i fritiden i boligområdet. Beboerne er kommet med ideer til fremtidens aktivitetsområde, hvor der både skal være noget for børn, unge og voksne. Projektspirer hold 3 sammen med projektlederne Multibanen og legepladsen får et løft. Den nye multibane får samme dimensioner som den gamle, men der kommer ny belægning, bander, mål og flere anvendelsesmuligheder på banen. Ligeledes bliver det en del af det nye område, at der bliver etableret et grill areal med borde og bænkesæt. Det nye område forventes at stå færdigt i løbet af august måned. Læringscafé for børn og unge Imagine Horsens driver i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, Langmarkskolen og Horsens Byskole to læringscaféer i Horsens. Den ene ligger i Beringsvængets beboerhus og den anden i Axelborgs beboerhus. Læringscaféerne er for alle børn og unge, der har lyst til at dygtiggøre sig. Det er gratis at komme i læringscaféerne. Unge fra Ungdommens Røde Kors Side 11

12 Nyt fra Imagine Horsens Dørene åbner kl. 18:00. Spillet starter kl. 19:00. Alle er velkomne. På bankogensyn Med venlig hilsen Gitte og Lene Læringscaféerne markerede afslutningen på skoleåret med en udflugt i juni til Djurs Sommerland. hjælper med lektierne og de andre opgaver, som børnene og de unge arbejder med. Man skal meldes ind i læringscaféerne for at gå der. Tilmelding sker ved personligt fremmøde i læringscaféen. Opstart er onsdag den 4. september fra i beboerhuset Axelborg og torsdag den 5. september fra i beboerhuset i Beringsvænget. Onsdagsklub for børn og unge Imagine Horsens driver i samarbejde med Ungdommens Røde Kors en Onsdagsklub for børn og unge i beboerhuset i Axelborg. De unge mødes for at lave mad og spise sammen, spille spil, bordtennis og snakke. Indimellem laver de også ture ud af huset til fodboldkamp og skøjteløb ved Rådhuset samt hvad der ellers er aktuelt i byen. Man skal meldes ind med forældres tilladelse for at være del af Onsdagsklubben. Tilmelding sker ved personligt fremmøde i Onsdagsklubben. Alle børn og unge er velkomne til at være med. Det er gratis at blive medlem. Der kan være udgifter forbundet med de forskellige aktiviteter, som man hver især betaler. Opstart i Onsdagsklubben er onsdag den 4.september kl. 18 i beboerhuset i Axelborg. Vil du blive bedre til at læse og skrive? Side 12 Så er FVU dansk for voksne måske noget for dig? Kom og mød Inger, FVU underviser, og få en snak: Onsdage i beboerhuset Axelborg. På holdet bliver du bedre til at bruge en computer og vores undervisning er tilpasset dine behov, så dine dansk læse/skrive færdigheder forbedres. Undervisningen er gratis. Du kan bare kigge forbi, eller kontakt Inger på eller AOF Midt Horsens-Hedensted på tlf Vi glæder os til at møde dig! Et samarbejde mellem Imagine Horsens og AOF MIDT Horsens-Hedensted Hallo BANKOSPIL - Hallo! Nye hænder starter nyt, spændende bankospil op i beboerhuset i Axelborg tirsdag den 3. september Forsikringer Gode råd fra Økonomirådgivningen: Husk at få tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer Brug ikke udtrykket hændeligt uheld i flæng Tegn de nødvendige forsikringer. Forsikringsselskabet er sælger og ikke rådgiver. Tegn ikke flere ens forsikringer Tjek priser men se om der er forskelle i selvrisiko og dækning. Fagforeninger har ofte meget billige forsikringer Lovpligtige ansvarsforsikringer: Det drejer sig bl.a. om ansvarsforsikringer i forbindelse med køretøjer (biler, motorcykler og lignende) og hundeansvarsforsikring. En ansvarsforsikring betyder, at kommer man til at skade en anden person eller andres ting, så dækker forsikringen for skaderne, hvis man har ansvar for det skete. Hvis der er tale om et hændeligt uheld, så har ingen ansvaret for hændelsen og forsikringen dækker ikke!

13 Forsikringer Et hændeligt uheld er fx, at man går en tur ved stranden, falder og slår en fortand ud. Ansvar er derimod, hvis ens hund vælter et barn, der får slået en tand ud. Her skulle man jo have haft bedre styr på sin hund og man har derfor et ansvar. Priser på forsikringer kan tjekkes på Men pas på. Der kan være forskellige årsager til prisforskelle, fx dækning af flere skader og erstatning for mere og endelig større selvrisiko (den del du selv skal betale). Flytning & opstart af Søndergien - byens hus Frivillige forsikringer: En Hjem- eller Familieforsikring dækker dels skader og tyveri af indbo (og ofte cykler), dels ansvar hvis en i familien kommer til at skade andre personer eller andres ting. Når man bor i et lejemål, er det vigtigt, at være dækket for skader på andres ejendom, for eksempel vandskade på underboens loft og møbler. Forsikringen dækker endvidere udgifter til genhusning, hvis ens bolig er brændt. Søndergiens aktiviteter fx kreativværksted, maleværksted osv. lukker ned i hele juli + august. Opstart af aktiviteter er igen i det ny lokale ved Axelborg torvet, Bjarkes gade 3: medio september. Opstart af Street fodbold: Første gang er i uge 29 dvs. torsdag den 18. juli kl. 17:00 18:00 på multibanen ved Axelborg. Street fodbold er hver torsdag kl. 17:00 18:00. Opstart af Street dance: Dans starter op den 13. august, tirsdage kl. 18:00 19:00 i Søndermarksskolens festsal, Lindvigsvej 4. Det er hver tirsdag kl. 18:00 19:00, at danseglade piger kan mødes om Street dance. For biler mv. skal man have en ansvarsforsikring, som nævnt. Man kan også tegne en forsikring til dækning af skader på sin bil en kaskoforsikring. Det er en forholdsvis dyr forsikring, så har man en ældre bil, er det ikke sikkert, at der er behov for forsikringen. Det er måske mere fornuftigt at få tegnet en dækning på bilens fører og passagerer. GAM3 kommer ud til Sønderbro og sætter gang i fede Street aktiviteter. Er du mellem år? Vil du være god til Street fodbold eller Street dance? Fra den 11. juli står GAM3 s seje trænere klar i dit boligområde. Så kom til træning og tjek det ud! Man kan også tegne en personlig ulykkesforsikring, evt. kun med fritidsdækning. Det betyder at udgifter efter ulykker dækkes, hvor skaden ikke er omfattet af de almindelige sundhedsydelser, fx tandskader. Har man børn, der er meget aktive, bør en ulykkesforsikring overvejes En ulykkesforsikring kan suppleres med dækning for kritisk sygdom, livsforsikring mv. Hvis man er medlem af en fagforening, kan disse forsikringer ofte tegnes billigere der. For personer i arbejde er der via arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækning for ulykker i arbejdstiden. Husk at få anmeldt arbejdsskader både de fysiske og psykiske. Side 13

14 Sommerudflugt til Økologiens have Sønderbro Kulturhus Lindvigsvej 4 Telf.: Beboerhuset Axelborg 4c Tlf Flere kunder? Så kontakt Aase Dammand på tlf for en annonce i Sønderbro Nyt Sommerudflugt til Økologiens have i Odder med 25 frivillige Lørdag den 29. juni 2013 var vi en gruppe på en dejlig sommerudflugt for alle de aktive frivillige i Sønderbroområdet og i Østbyen i Horsens. Vi startede dagen med introduktion fra Sanne Rubinke, som er daglig leder af Økologiens Have. Derefter var der supergod frokost til os. Efterfølgende kunne vi selv gå rundt på egen hånd. Alle, der var med, har haft en god oplevelse med hjem. Her er, hvad nogle af dem, der var med, sagde om turen: Spændende dag med en superlækker og økologisk frokost. Tak for en god tur. Det var spændende. To af vores frivillige har endda aftalt at lave en vandretur, som går til Nørrestrand for begge bydele, og den ene frivillige er fra Østbyen og den anden fra Sønderbro-området. Der er sket mange positive tiltag i de to bydele. Der bliver flere og flere aktiviteter sat i gang af frivillige beboere i områderne, og det lyder til, at der bliver hygget samtidig med, at aktiviteten udføres. Derfor vil vi gerne fra Imagine Horsens sige tusind tak for jeres indsats. Tak til alle, der var med for en super god dag. Og tak til Lenette, Ketty, Lonni og Irma som arrangerede turen. Side 14

15 Ny slagkraftig bestyrelse i Sønderbro Aktivitet Horsens Vintermarked er under forberedelse og afvikles den 2. november. Er du frisk på at give en hånd med i forbindelse med vores mange aktiviteter og events, så er du velkommen til at kontakte en af os. Bestyrelsen består af: Lotte Rasmussen, Charlotte Jacobsen, Anne Marie Nielsen, Jaspier Pedersen, Jit Jibuka, Karina Schurizeck, og som kasserer genvalgtes Poul Erik Rasmussen, næstformand Lene Hodal Boeriis og endelig som formand Lars Skytte Nielsen. Det er vores ambition, at vi stille og roligt vil udvikle os og få endnu flere aktiviteter. Følgende aktiviteter tilbydes i øjeblikket: Jørgen Egholm er stadig en suveræn leder af Idræt for sjov torsdage fra kl Karate tilbydes 2 gange om ugen mandage kl og torsdage kl De dygtige instruktører er Jit Jibuka og Jaspier Pedersen. Vi tilbyder også styrketræning mandage og onsdage fra kl Pigegymnastik er på programmet mandage eller tirsdage fra kl Børnegymnastik for de 2-6 årige forsøges opstartet. Endvidere afholdes Store Legedag den 10. august fra kl Det er KAOS (Kreative Aktiviteter Odinsgården Sønderbro), der står bag dette arrangement. Som vanligt har vi en bod ved Middelalderfestivalen. SAH deltager også i Sundhedsdagen den 5. september fra kl Vi deltager også i et Midtby Arrangement den 7. september kl Er du forretningsdrivende i området, eller ønsker du blot at sponsere Sønderbro Aktivitet Horsens, så ring venligst til kasserer Polle, der med glæde vil modtage et evt. beløb, lille som stort. Kontakt ham på tlf: eller mail: Sønderbro Aktivitet Horsens er til for alle områdets børn, unge og ældre. Med venlig hilsen Lars Skytte Nielsen Side 15

16 Den nye boligadministration Bolig Horsens v/ forretningsfører Jørgen Pommerencke Igennem en længere periode har Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954 arbejdet med tankerne om at etablere en fælles administration for begge boligforeninger. Det arbejde blev afsluttet i efteråret 2012, hvor parterne enedes om samarbejdsformen med vedtagelse af de vedtægter, som administrationen arbejder efter. Formålet med den nye boligadministration er at være mere alsidig og kompetent i alle de opgaver som rammer, og endvidere være mindre følsom overfor fravær og derved kunne holde det ønskede serviceniveau. Endvidere har Andelsboligforeningen Beringsgaard fået løst generationsskiftet på lederposten, idet Gunnar Sørensen efter 20 år på posten som forretningsfører pr. 1. maj 2013 overlod ledelsen til Jørgen Pommerencke, som 1. juli 2012 begyndte det tilsvarende job i Horsens Andelsboligforening af Nu varetager han ledelsen af Bolig Horsens, hvor der er 8 dygtige medarbejdere. De 5 kom fra Andelsboligforeningen Beringsgaard, og de 3 kom fra Horsens Andelsboligforening af De 2 boligforeninger fortsætter uændret med navn, bestyrelse og ejendomsfunktionærerne, der alle fortsætter i deres nuværende jobfunktioner. Det er en ny fælles bestyrelse på 5 medlemmer fra de 2 boligforeningers nuværende bestyrelser, som er valgt Sankthansfest på Sønderbro Billedtekst: Flemming Holm, foto: Hans Stumpf. Flere billeder side 10. til bestyrelse for Bolig Horsens. Den bestyrelse varetager den overordnede ledelse af Bolig Horsens. De særlige opgaver i det første år er at få koordineret mange opgaver således, at de kan udføres mere effektivt. På de interne linier drejer det sig om mere effektiv it-udnyttelse blandt andet med fælles kontoplaner, kommunikation via mail, hvor det er muligt, fælles procedurer for medlemskartotek og udnyttelse af hinandens stærke sider. Selv med de stigende krav fra offentlighedens side omkring indberetninger og kontrol er det vores intention at fastholde medarbejderstaben i Bolig Horsens. Det ligger os stærkt på sinde, at der er en god beboerservice, og at forholdene omkring boligerne er helt i orden. Derfor er det vigtigt som beboer at bidrage til god stemning og orden i egen afdeling. Vores medarbejdere i de enkelte afdelinger er altid til rådighed for en snak og vejledning, ligesom vi i administrationen lægger stor vægt på at være klar, når den enkelte beboer eller medlem har ønsker til boligerne. Du kan se mere på vores hjemmeside på hvor der er link til de 2 boligforeninger. Her kan du se mere om vores enkelte afdelinger. Vi har omkring lejligheder, og der vil også være et godt sted for dig at bo. Endnu en heks forsøgte at ride på kosteskaft til Bloksbjerg, da bålet blev tændt. Ønsker du at blive medlem hos os, er du meget velkommen på Gl. Jernbanegade 3 her i Horsens. Vi glæder os til at hjælpe dig. Om du er nuværende eller kommende beboer, så er vi til rådighed. Trioen her var sammensat til lejligheden og underholdt os med nudanske sange. Side 16

17 UngRock 2013 Spot On på gaden i uge 33. Kommer direkte i din postkasse til alle unge mellem år. Ungdomsskolen åbner i uge 34. Tjek unghorsens.dk for tilbud til alle unge ml år. Eller kontakt afdelingsleder Kim Kyed UngRock 2013, Friluftsscenen i Lunden. Ungdomsskolens store talentkonkurrence blev afholdt for 22. gang. 22 bands/solister deltog. Konkurrencen blev vundet af rockbandet Thee Duckspeakers fra Horsens Gymnasium. Special guest-star var Muri & Mario som underholdt med landeplagen Hun tog min guitar efterfulgt af autografskrivning. Kristoffer Rahbeck gæstede også Lunden og smeltede mange pigehjerter. I alt 1200 besøgte Lunden i det dejlige solskinsvejr. Ungdomsskolen vil gerne opfordre alle musikinteresserede til at tilmelde sig Bandfactory på Den Grå Fabrik. Man vil blive undervist og få mulighed for at indspille i et rigtigt lydstudie. BAR & RESTAURANT CLASSIC DANISH CUISINE SINCE 1993 Havnen 15, 8700 Horsens Bordbestiling: TLF x62_sønderbrokulturhus 1 10/04/ Side 17

18 Sundhedsdag i Sønderbro Kulturhus Sønderbrogruppens medlemmer september 2013 Mange borgere ønskede at få taget blodtryk ved den sidste sundhedsdag i Sønderbro Kulturhus. TORSDAG DEN 5. SEPTEM- BER 2013 kl Tekst: Inge Rosenmeier, Søndergien. Foto: Lotte Rasmussen, Søndergien. Sundhed for alle på Sønderbro sådan lyder i al sin enkelthed den vision Sønderbrogruppen besluttede sig for at arbejde efter i begyndelsen af 1990-erne, og som vi har fulgt siden. I forbindelse med helhedsplanens start i 2007, blev der oprettet en arbejdsgruppe, der består af borgere fra Sønderbro med administrativ støtte fra Søndergien. Det første store arrangement, som arbejdsgruppen for Sundhedsfremme arrangerede, var en Sundhedsdag som blev holdt i Sønderbro Kulturhus. Igen i år er arbejdsgruppen i gang med at planlægge en sundhedsdag, hvor der bl.a. er mulighed for at få målt blodtryk og blodsukker. Forskellige lokale foreninger vil være repræsenteret her er der mulighed for at få råd og vejledning i sund livsstil. Flere frivillige har lavet små sunde smagsprøver fra forskellige nationaliteter og i Kulturhus Cafeen kan der købes kaffe/te, boller og vand. Mange af de aktiviteter, der foregår i Sønderbro-området, vil have en stand, og der vil være mulighed for at få en snak med de forskellige frivillige og medarbejdere, der er tilknyttet aktiviteterne. På dagen offentliggøres en række plakater, som fortæller om nogle af Helhedsplanens resultater. Byens butik vil sælge mange af de smukke håndlavede ting, der bliver lavet i Søndergien, og der er mulighed for at se det nye inden for negle. Børnene kan lege ude og inde, eller de kan male deres eget maleri. Sønderbrogruppens tovholdergruppe Lars Skytte Nielsen Orla Kristensen Doris Bisgaard Maria Christiansen Ulla Herløv Bilal Yücelbas Aase Dammand Beboer i Sønderbroområdet Anne Marie Kristensen Præst, Sønderbro Kirke Bilal Yücelbas Søndergien Birgit Andersen Fodboldklubben Horsens Freja Bjarne Johansen Form. afd.bestyrelsen i Mimersgade, Odinsgaard Bjarne Skovgård Pedersen Foreningen Golf for alle Doris Bisgaard Beboer i Axelborg Ebbe Elm Præst, Sønderbro Kirke Eigil Hauge Aktivitetsmedarb. Præsthøjgård, tovholder på Onsdagsklubben Erik Krogh Forretningsfører, AAB Erik Bebe Knudsen Afdelingsleder Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Flemming Holm Journalist, Søndergien Gunner Nielsen Læge, frivillig indenfor sundhedsfremme på Sønderbro Gunnar Sørensen Forretningsfører Andelsboligforeningen Beringsgaard Harun Güler Lærer Phønix efterskole og med i dialoggruppen Henrik Meldgaard Ungdomsskoleinspektør Horsens Ungdomsskole Jette Bjerre Skolefritidsordningen Søndenvinden Jesper Nielsen Horsens Sund By, Horsens kommune Jørgen Egholm Sydbyens aktivitets klub og Sønderbro aktivitet Horsens Kiruba Siva Erhvervsdrivende, Omni Clean Kirsten Buhl Sundhedspl. børnefam.center Vest Kirsten Fynbo Frivillig i Sønderbro Kirke. Beboer på Sønderbro Lars Skytte Nielsen Horsens Politi, Formand for menighedsrådet Sønderbro Kirke Leslie Bak Leder af daginstitution Søndermark (børnehaven Åkanden og vuggestuen Sct. Georgshjemmet ) Lilian Andersen Formand for boligforeningen Odinsgården, koordinator for frivilliggruppen i Horsens Lis Helbo Familierådgiver, Børnefam.center Fuglevang Lotte Rasmussen Repræsentant for Søndergien Maria Christiansen Huset Venture Mette Børgesen Boligsocial projektleder, Imagine Horsens, Axelborg Mette Hvidberg Center for Socialt Udsatte Michael Meldgaard Forretningsfører Odinsgaarden Mogens Falk Konsulent for Sønderbro Kulturhus Fond Nathan Srikathirgamanathan Psykolog, frivillig og beboer på Sønderbro Orla Kristensen Selvstændig erhvervsdrivende på Sønderbro Ove Dam Lauritsen Lokalinspektør AAB, Axelborg Per Næss-Schmidt Formand for afd.best i Axelborg Poul Erik Skov-Hansen Sekretariatsleder Imagine Horsens Poul Thambirajah Repræsentant for tamilerne og beboer på Sønderbro Saliha Arikan Projektkoordinator Søndergien Susi Lindahl Centerleder, Gefionsgården Torben Krogh Forretningsfører Lejerbo. Kolding Tom Pinstrup Sønderbro Aktivitet Horsens SAH Ulla Herløv Andelsboligforeningen Beringsgaard, redaktør Sønderbro Nyt Side 18

19 Økonomirådgivningen Søger frivillige Økonomirådgivningens arbejde består af rådgivning af lejere, der har problemer med at klare huslejeindbetalingen. Sammen med lejer lægger vi budget for husstanden og hjælper med at skabe et overblik over gældsposter og økonomisk formåen. Vi hjælper med at søge om økonomisk tilskud fra kommune og andre relevante instanser, således at borgeren får den hjælp, som vedkommende har krav på. Vi har siden opstart primo 2013 oplevet en stigende interesse for hjælp til at afklare økonomiske spørgsmål og søger nu frivillige, der har mod på og lyst til at hjælpe. Det er ikke en forudsætning, at du har en økonomisk uddannelsesmæssig baggrund. Vi søger Har du tid og lyst til at indgå i et spændende arbejdsfællesskab med varierende opgaver af rådgivningsmæssig/ mentorlignende karakter? Opgaverne kan være budgetlægning, at gå med lejer til møder i bank og ved kommune, og at være personlig praktisk kontaktperson. Du skal være stabil og have mod på at tale med borgerne. Du skal være socialt ansvarlig, god til at skabe overblik, gerne med et glimt i øjet. Omfanget af din indsats afhænger af, hvad du kan og ønsker at bidrage med. Du får En grundig introduktion og indføring i arbejdsgange og best practice. Engagerede kolleger og et netværk, der altid er til rådighed. Spændende opgaver og mulighed for udvikling. Lyder det spændende og interessant og noget for dig så kontakt Christian Højholt, Økonomirådgivningen Imagine Horsens enten på tlf: eller mail: for yderligere information. Det sker på Sønderbro Idræt for sjov Start 5. september kl Slut 10. april 2014 Juletræsfest 5. december. Idræt for sjov følger skoleårets ferier. Jørgen Egholm Tlf.: Bankospil i Beboerhuset Axelborg hver tirsdag kl Caféen i Sønderbro Kulturhus har åbent kl alle hverdage. Lukket i weekender og skoleferier. Se ugeplanen på: Elektronisk aktivitetskalender: aktivitetskalender Side 19

20

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr Februar. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2015 Februar Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.1,

Læs mere

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t

Dato: 28. maj 2014. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 17,00. R e f e r a t 28. maj 2014 Sønderbro Kirkes sognelokale Møde Blad nr. nr. 1 Mødestart kl. 17,00 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne Møde i Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut 28. oktober 2009 VUC, Ålegården 13.00/15.

Mødereferat. Kolding Uddannelsesråd. Emne Møde i Kolding Uddannelsesråd. Mødedato Mødested Møde start/slut 28. oktober 2009 VUC, Ålegården 13.00/15. Børne- og Uddannelsesforvaltningen Dato 29. oktober 2009 Mødereferat Referent Ulla Lykke Rasmussen Direkte telefon 79 79 19 21 E-mail ulra@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr. Kolding Uddannelsesråd Emne

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni

Folkekirkens styre. Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni Folkekirkens styre Lisbet Christoffersen Bidrag til årskursus 2014 Danmarks Kirketjenerforening Nyborg Strand 11 Juni 2014 11-06-2014 lic@ruc.dk 1 Oversigt over formiddagen 1. Hvem er I og hvem er jeg

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE maj 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN maj 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN AKTUELT I DENNE MÅNED Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden torsdag d. 12. marts, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,KJ,PEJ,TQF,RSS,ASS,LKB Afbud: LH DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere