Ulige levevilkår i de danske kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulige levevilkår i de danske kommuner"

Transkript

1 Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo i. Indikatorerne spænder over områderne børnepasning, uddannelse, sundhed, levetid, tryghed, arbejdsmarked, huspriser, kommunal økonomi og kultur og fritid. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 23. september 2011 og stud.polit Samira Nawa Analysens hovedkonklusioner I analysen gives der et bud på, hvilken kommune der klarer sig bedst, når man sammenvejer ni forskellige indikatorer indeholdende bl.a. børnepasning, uddannelse, sundhed og arbejdsmarked. Målt som et gennemsnit af alle parametre er det Allerød kommune, der ligger helt i toppen. Dette skyldes, at Allerød klarer sig godt på en lang række af områderne, som f.eks. arbejdsmarkedet, økonomien og sundhedstilstanden. Helt i bunden af listen er Lolland Kommune. Det skyldes først og fremmest, at Lolland klarer sig dårligt inden for arbejdsmarkedet og økonomien. Derudover scorer Lolland lavt inden for sundhed, og samtidig er restlevetiden forholdsvis lav i kommunen Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 I analysen er en lang række forskellige faktorer sammenvejet for at give et samlet billede af de forskellige kommuner i Danmark. Undersøgelsen giver dermed et billede af, hvor i Danmark det er mest attraktivt at bo. De indikatorer, der undersøges i analysen, ligger overordnet inden for områder som børnepasning, sundhed, uddannelse, tryghed, økonomi mv. Samlet er der opstillet 9 forskellige områder, der hver består af 2-5 parametre. De 9 områder fremgår af boks 1. Boks 1. Sammensætning af bopælsindikatoren Huspriser og skatter Skatteprocent Grundskyldspromille Gennemsnitlige huspriser Børnepasning Daginstitutionstakst Normering af personale i vuggestue Normering af personaler i SFO Uddannelse Klassekvotient Andel der får en ungdomsuddannelse Bryde den sociale arv Levetid og ældrepleje Tryghed Ældreudgifter pr. ældre Antal hjemmehjælpstimer pr. ældre Restlevetid for 60-årige Voldsforbrydelser Indbrudsstatistik Politiets reaktionstid Sundhed Antal lægekontakter Medicinforbrug Kultur og fritid Udgifter til sport og fritid Udgifter til kultur Udgifter til bibliotek Arbejdsmarked Arbejdsløshedsprocent Udvikling i beskæftigelse i de sidste 3 år Beskæftigelsesfrekvens Lønniveau Nye selvstændige Kommunal økonomi Kommunalt overskud/underskud Gæld i kommunen Beskatningsgrundlag Udvikling i befolkningstallet Andel svage borgere (førtidspension, revalidering, kontanthjælp) Hver parameter er normeret således, at afstanden fra gennemsnittet i hver parameter vægter ens. En tilsvarende normering er lavet på det samlede indeks således, at hvert af de 9 områder tæller lige meget i dannelsen af det samlede indeks. Det er klart, at vurderingen af, hvor det er bedst at bo, er en helt individuel vurdering, der ikke kan sættes på formel. Nogle vil f.eks. vægte naturområder højt, mens andre foretrækker at bo midt i byen. Denne analyse inddrager kun de ni områder, som fremgår af boks 1, i sammenligningen af kommunerne, og selvom hver enkelt familie vil vægte de forskellige områder på hver sin måde, er der her valgt, at hvert af de ni områder vægter lige meget i dannelsen af det samlede indeks. Allerød topper listen Målt som et gennemsnit af alle parametre er det Allerød kommune, der ligger helt i top. Dette skyldes, at Allerød klarer sig godt på en lang række af områderne som f.eks. arbejdsmarked, økonomi og sundhedstilstand. Det eneste område, hvor Allerød ikke klarer sig godt, er på huspriserne, hvor Allerød er blandt de dyrere kommuner. Der er dog tæt løb om førstepladsen, og lige efter Allerød kommer Rudersdal Kommune. Rudersdal klarer sig ligeledes godt på mange parametre, men kommer bl.a. efter Allerød Kommune på listen, da huspriserne i gennemsnit er højere i Rudersdal end i Allerød. På de næste pladser er kommunerne 2

3 Hørsholm, Dragør og Gentofte, der også er kendetegnet ved høje huspriser, men omvendt klarer sig godt på parametre som arbejdsmarked, økonomi og sundhed. Derudover klarer mange af top 5- kommunerne sig godt inden for ældreområdet, da den forventede restlevetid for personer over 60 år i disse kommuner er blandt landets højeste. Lige uden for top 5 er der tre jyske kommuner, Hedensted, Favrskov og Skanderborg, der kommer på 6., 7. og 10. pladsen. Kendetegnende for disse tre kommuner er, at de ikke er ligeså dyre som de nordsjællandske kommuner, men omvendt scorer de højt på parametrene ældreomsorg (bl.a. pga. relativ høj restlevetid), økonomi, arbejdsmarked og tryghed (bl.a. pga. få anmeldelser af tyveri og vold). I tabel 1 er de 15 kommuner med den samlede højeste score vist. Tabel 1. Top 15 kommuner Nr. Kommune Samlet score 1 Allerød 35 2 Rudersdal 33 3 Hørsholm 32 4 Dragør 31 5 Gentofte 30 6 Hedensted 29 7 Favrskov 26 8 Lejre 24 9 Lyngby-Taarbæk Skanderborg Rebild Vallensbæk Billund Herning Odder 14 Anm: I boks 1 er de enkelte områder der indgår i indikatoren vist. Lolland ligger i bunden Ser man på, hvilke kommuner, som klarer sig dårligst, så indtager Lolland Kommune pladsen som nr. 98 og ligger dermed i bunden af listen. Det skyldes først og fremmest, at Lolland klarer sig dårligt inden for arbejdsmarked og økonomi. Derudover scorer Lolland lavt inden for både sundhed og ældre, bl.a. fordi restlevetiden er forholdsvis lav i kommunen. Omvendt er huspriserne relativt lave på Lolland, hvilket trækker i den anden retning. Det er dog ikke nok til at få Lolland væk fra bundplaceringen. En anden udkantskommune, Morsø, ligger 3. dårligst på listen og scorer lavt på de samme områder som Lolland. Morsø scorer dog positivt på uddannelse, dels fordi klassekvotienten er relativt lav, og dels fordi de unge i kommunen er relativt gode til at bryde den sociale arv. 3

4 I bund 5 finder man ligeledes kommunerne Brøndby, Ishøj og København. Disse tre kommuner scorer bl.a. lavt på sikkerhed, da der bliver anmeldt relativt mange tyveri- og voldsforbrydelser pr. indbygger i disse områder. Derudover scorer alle tre kommuner lavt på uddannelse, da de ligger dårligt på stort set alle parametre i denne kategori: Klassekvotienterne er høje, der er få, der får en ungdomsuddannelse, og der er få af de unge, der bryder den sociale arv. Endelig er restlevetiden lav i kommunerne, hvilket ligeledes bidrager negativt. I bunden af listen finder man også en række syd- og vestsjællandske kommuner som Vordingborg, Odsherred, Kalundborg og Næstved. Disse kommuner er bl.a. kendetegnet ved, at de scorer lavt på restlevetid, arbejdsmarked, økonomi og sundhed. I tabel 2 er de 15 kommuner, der ligger lavest på listen, vist. Det er bemærkelsesværdigt, at 12 af de 15 dårligste kommuner alle ligger øst for Storebælt. Tabel 2. Bund 15 kommuner Nr. Kommune Samlet score 98 Lolland Brøndby Morsø København Ishøj Odsherred Vordingborg Guldborgsund Næstved Kalundborg Odense Helsingør Læsø Faxe Albertslund -16 Anm: I boks 1 er de enkelte områder der indgår i indikatoren vist. Et opdelt Sjælland I figur 1 er der vist et landkort over det samlede indeks. Af kortet er det tydeligt, at specielt Sjælland er meget skarpt opdelt. Mens mange nordsjællandske kommuner er helt i toppen af listen, så befinder hele Vest- og Sydsjælland sig i bunden af listen. En anden bemærkelsesværdig tendens er, at en stor del af de midtjyske kommuner ligger i toppen af listen. Det gælder både for Ringkøbing-Skjern, Herning og Billund i vest, samt en række kommuner omkring Århus i øst. 4

5 Figur 1. Landkort over samlet indeks Anm: Som tabel 1. Boks 2. Kildeoversigt til bopælsindikatoren Skatteprocenter, grundskyllepromiller, daginstitutionstakster, udgifter til folkeskolen, gennemsnitlig klassekvotient, ældreudgifter, biblioteksudgifter, udgifter til kultur, udgifter til sport og fritid, kommunal gæld, kommunalt overskud/underskud samt beskatningsgrundlag er hentet fra De Kommunale Nøgletal. Udvikling i befolkningstal, udvikling i beskæftigelse, beskæftigelsesfrekvens, arbejdsløshed, hjemmehjælpstimer samt normering i børnehave og SFO er hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbank. Gennemsnitlige huspriser er hentet fra Realkreditrådet. Andel der får ungdomsuddannelse er fra Undervisningsministeriet/uniC. Anmeldte voldsforbrydelser, anmeldte tyverier og politiets responstid er hentet fra Social arv, restlevetider for 60-årige, lønniveau, nye selvstændige og andel svage borgere er hentet fra detaljerede registerkørsler på Danmarks Statistiks registerdata. Lægekontakter og medicinforbrug er lavet på baggrund af 5

6 Bilag. Samlet oversigt over alle kommuner Samlet oversigt over alle kommuner Nr. Kommune Indeks Nr. Kommune Indeks Nr. Kommune Indeks 1 Allerød Horsens 5 67 Køge -7 2 Rudersdal Silkeborg 4 68 Bornholm -8 3 Hørsholm Gladsaxe Dragør Ringsted 3 70 Tønder -8 5 Gentofte Roskilde 3 71 Stevns -9 6 Hedensted Aabenraa -9 7 Favrskov Greve 3 73 Lemvig -9 8 Lejre Glostrup 3 74 Assens Mariagerfjord Vesthimmerlands Lyngby- Taarbæk Struer Skanderborg Holbæk Rebild Norddjurs 1 77 Kerteminde Høje- Taastrup 12 Vallensbæk Sorø 1 78 Svendborg Billund Middelfart 1 79 Nyborg Herning Haderslev Odder Ballerup 0 81 Slagelse Brønderslev Tårnby Langeland Hillerød Skive Halsnæs Ærø Vejle Gribskov Fredensborg Faxe Kolding Fredericia Læsø Jammerbugt Randers Helsingør Sønderborg Frederiksberg Albertslund Ringkøbing- Skjern Frederikshavn Odense Syddjurs Hvidovre Samsø Solrød Næstved Varde Kalundborg Faaborg- Midtfyn Egedal 9 59 Aalborg Guldborgsund Vordingborg 27 Furesø 9 60 Nordfyns Odsherred Fanø 8 61 Rødovre Ishøj Ikast-Brande 8 62 Frederikssund København Vejen 8 63 Esbjerg Morsø Holstebro 7 64 Aarhus Brøndby Viborg 6 65 Herlev Lolland Hjørring 6 66 Thisted -7 Anm: I boks 1 er de enkelte områder der indgår i indikatoren vist

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere