Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM"

Transkript

1 Programme WOC DENMARK august 2006 WOC Tour July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

2 WOC Tour July 30 - August 5, 2006 INDHOLD CONTENTS Velkommen til WOC Tour Welcome to WOC Tour Syv borgmestre byder velkommen Seven Mayours offer their welcome Syv arrangerende O-klubber The seven organising O-Clubs Stævneledelse WOC Tour Organising Team, WOC Tour...07 Program i Stævnecenter Programme in the Event Centre Kiosk...12 Food Service...12 Faktaoplysninger A-Z...13 Information A-Z...13 Oversigtskort Key map Fælles løbsinformation...24 Race information...24 Start Start...29 Mål og resultater Finish and Results Kvitteringssystem...37 Punching system...37 Oversigt over etaperne Stage information...39 Baneoplysninger Course informations WOC programme.indd 2 7/17/06 1:38:18 PM

3 Velkommen til WOC Tour 2006 Vi hilser orienteringsløbere med venner og familie fra hele verden velkommen til WOC Tour 2006 WOC er selvklart i centrum i dette arrangement. Mange kræfter er lagt i at gøre det muligt for publikum at følge den spændende konkurrence i skoven mellem verdens bedste o-løbere. TV og computere sammen med Trac Trac gør det muligt at følge næsten hvert skridt løberne tager. På finaledagene indbyder vi om aftenen til en eftersnak i Ridehuset om dagens mest spændende vejvalg ved hjælp af Trac Trac. Det skal blive interessant. At følge eliteløberne på TV og computer er naturligvis ikke nok for en orienteringsløber. Man er nødt til selv at få kortet i hånden og mærke terrænets udfordringer. WOC Tour giver dig mulighed for selv at prøve en orienteringsbane i alle WOC-skovene. Bortset fra Mindeparken i Århus hvor du må nøjes med at være tilskuer til WOC i sprint. Vi er stolte ved at kunne give dig den unikke oplevelse at løbe seks orienteringsløb i løbet af en uge i nogle af Danmarks bedste og mest udfordrende terræner. God tur i skoven! WOC Tour er en god anledning til ferie med familie og gode venner. Og mulighed for at få nye venner! Vi har arbejdet hårdt på at skabe de bedste rammer for en god ferie også udenfor skoven. En dejlig WOC Campingplads og ikke mindst et stævnecenter i det hyggelige Ridehus i centrum af Århus. Welcome to WOC Tour 2006 We would like to welcome orienteers and their families and friends from all over the world to WOC Tour WOC is of course the focal point for this event. A lot of effort is being put into making it possible for spectators to follow the exciting competitions in the forest between the world s best orienteers. TV and computers along with TracTrac make it possible to follow almost every footstep the runners take. On the finals days, we invite you in the evenings in Ridehuset to take a retrospective look at the day s most exciting route choices, with the help of TracTrac. It should be very interesting. It is of course not enough for an orienteer just to follow the elite runners on TV and computer. He wants to get hold of a map and experience the terrain s challenges himself. The WOC Tour gives you the chance to run a course in all the WOC forests apart from Mindeparken in Aarhus, where you will have to be content with being a spectator at the WOC in sprint. We are proud to be able to give you the unique experience of running six orienteering races within a week in some of Denmark s best and most challenging terrain. Have a good run in the forest! WOC Tour is a good occasion for taking a holiday with family and good friends. And an opportunity for making new friends! We have worked hard to create the best arrangements to enable you to have a good holiday outside the forest WOC programme.indd 3 7/17/06 1:38:18 PM

4 Stævnecenteret er hver aften ramme om præmieuddeling for Tour-løberne og en masse spændende aktiviteter. Se programmet. Vi ses i Ridehuset- hver aften! Ulrik Mathiasen Leder af WOC Tour 2006 too, with a delightful WOC campsite and, not least, an Event Centre in the attractive Ridehus in the centre of Aarhus. The Event Centre is the venue every evening for the prizegiving for Tour runners and masses of exciting activities see the programme. See you in Ridehuset every evening! Ulrik Mathiasen Organiser, WOC Tour 2006 SYV BORGMESTRE BYDER VELKOMMEN Som borgmestre i de berørte syv midtjyske kommuner hilser vi det med stor glæde, at The World Orienteering Championship 2006 og WOC Tour 2006 er henlagt til Danmark og til vores landsdel. Vi er stolte ved at vore lokale orienteringsklubber har påtaget sig at løfte denne store opgave. Vi håber, at stævnet må blive en stor oplevelse såvel for arrangører som deltagere og publikum. At mange venskaber knyttes, og oplevelserne bliver til rekreation og styrkelse af krop og sjæl. Der venter jer forhåbentlig spændende konkurrencer under WOC 2006 og store oplevelser i skovene i forbindelse med publikumsløbene. Men vi håber, at der også bliver tid til at opleve storbyen SEVEN MAYORS OFFER THEIR WELCOME As Mayors of the seven mid-jutland Kommunes involved, we are extremely delighted that the 2006 World Orienteering Championships and WOC Tour 2006 are allocated to Denmark and to our part of the country. We are proud that our local orienteering clubs have decided to undertake this big task. We hope the event will be a memorable experience both for the organisers and for the participants and the general public, that many friendships will be made, and that the experiences will be beneficial and give strength to body and soul. Hopefully you can look forward to exciting WOC competitions and fine experiences in the forests in connection with the open races. But we hope there will also be time to experience the pulse of the big city in WOC programme.indd 4 7/17/06 1:38:18 PM

5 Århus s puls og de mange attraktioner, som byen og regionen kan fremvise. Nyd mangfoldigheden i dette landskab, som hører til Danmarks smukkeste. Øst- og midtjyllands kuperede landskab udformet af istidens gletchere, skovene, Gudenådalen og det midtjyske søhøjland og mod vest det jævne landskabs vide flader. Hjertelig velkommen! Borgmestrene Knud Kristensen, Aars Nicolaj Wammen, Århus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup, Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg Aarhus and the many attractions that the city and region can offer. Enjoy the diversity of this landscape, which is considered Denmark s most beautiful: east and mid-jutland s hilly landscape formed from the ice-age s glaciers, the forests, the Gudenå valley and the mid- Jutland Lake District and to the west the flatter landscape s broad vistas. A hearty welcome to you all! Mayors Knud Kristensen, Aars Nicolai Wammen, Aarhus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup. Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg WOC programme.indd 5 7/17/06 1:38:22 PM

6 SYV ARRANGERENDE O-KLUBBER / THE SEVEN ORGANISING O-CLUBS Herning OK - Horsens OK - Mariager Fjord OK - OK PAN, Århus, Silkeborg OK, St. Binderup OK, Viborg OK, WOC programme.indd 6 7/17/06 1:38:25 PM

7 STÆVNELEDELSE WOC TOUR / ORGANISING TEAM, WOC TOUR Stævneledelse / Organisers Stævneleder / Chief Organiser Startleder / Starts Beregningsleder / Results Speakning / Commentary Leder af WOC Tour sekretariatet Børnebaner / Children s courses Overdommer / Referee Stævnekontrollant / Event Controller Ulrik Mathiasen Karsten Kristiansen Keld Gade Lars Klode Jørgen Jørgensen Bodil Schultz Per Lind-Jensen Karl Johan Clemmensen Banelæggere / Course Planners Etape 1 / Stage 1 Linå Vesterskov Etape 2 / Stage 2 Storskoven Etape 3 / Stage 3 Fløjstrup Skov Etape 4 / Stage 4 Løndal / Velling Skov Etape 5 / Stage 5 Gjern Bakker Etape 6 / Stage 6 Sletten / Himmelbjerget Jess Rasmussen og Michael Dickenson Kenneth Skaug og Henrik Hinge Ole Christensen og Troels Jensen Kim Gottlieb og Ole Andersen Frode Mogensen og John Dalsgaard Sørensen Lars Ole Larsen og Lars Borch Få XTRA plads til minderne, møblerne og alt det andet Lej en trailer Lej dit eget private opbevaringsrum. Fra m 3 Opvarmet, tørt og sikkert. Fri adgang til dine ting alle dage kl. 6 til Edwin Rahrs Vej 75 Århus V Hverdage 9-18 Lørdag WOC programme.indd 7 7/17/06 1:38:27 PM

8 PROGRAM I STÆVNECENTER, RIDEHUSET I ÅRHUS PROGRAMME IN THE EVENT CENTRE, RIDEHUSET IN AARHUS WOC Tour 2006 stævnecenter er indrettet i Ridehuset i Århus indre by og nabo til WOC s stævnecenter på Hotel Radisson SAS. Ridehuset er centrum for stævnets mange spændende aktiviteter og det naturlige mødested over en kop kaffe eller øl. Her vil man finde WOC Tour sekretariatet, udstillingsstande, salgsboder, café og restaurant, og internetcafé. WOC Tour sekretariatets adresse er: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Århus C WOC sekretariatets tlf Aktiviteter I Ridehuset bydes der på følgende aktiviteter i stævnecenters åbningstider: TV-udsendelse fra WOC-finalerne TracTrac og vejvalgssnak på storskærm fra dagens løb VM-aktuelt: Kort, resultater, sladder The WOC Tour 2006 Event Centre will be set up in Ridehuset, in Aarhus inner city and neighbour to the WOC Event Centre in Hotel Radisson SAS. Ridehuset will be the base for the event s many exciting activities and the natural place to chat with others over a cup of coffee or a beer. The WOC Tour Secretariat, exhibition stands, sales stalls, a café and restaurant and an internet café will all be sited here. The address of the Event Centre is: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C, WOC Tour Secretariat telephone Activities The following activities will take place in Ridehuset during the Event Centre opening times: TV transmissions from the WOC finals TracTrac and route choice chat on the WOC programme.indd 8 7/17/06 1:38:28 PM

9 Resultater fra WOC Tour Startlister Aktuelle opslag Præmieoverrækkelser Internet café - Løb O-løb på computer O-Manager: Spil på dine VM-favoritter Tegnefilm for børn Hoppeborg og andet legetøj Spillebulen med skak, kortspil og rafling Massage-tilbud Musik og underholdning Café med salg af kaffe, te, øl, vin, sandwich, toast og grillmenu Salg af WOC-souvenirs Turistinformation om Århus og Midt-Jylland Fredag den 28/7 Kl WOC Tour sekretariatet åbent Lørdag den 29/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Salsa med et show Kl Stævnecenter lukker Søndag den 30/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Præmieoverrækkelse Kl Musik: Orkestret Big Dixies spiller Kl Stævnecenter lukker Mandag den 31/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent big screen from the day s WOC race WOC hot news: maps, results, and gossip WOC Tour results, start lists and announcements Prizegivings Internet café run an orienteering race on a computer O-Manager: bet on your WOC favourites Cartoons for children bouncy mattress and other toys Casino corner with chess, card and board games etc. Massage service Music and entertainment Café with sale of coffee, tea, beer, wine, sandwiches, toast and grill menu Sale of WOC souvenirs Tourist information for Aarhus and mid-jutland Friday 28/ WOC Tour Secretariat open Saturday 29/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Salsa with show Event Centre closes Sunday 30/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music: Big Dixies orchestra will play Event Centre closes WOC programme.indd 9 7/17/06 1:38:28 PM

10 Kl Kl Kl Kl Stævnecenter åbner Præmieoverrækkelse Musik af Trio AkseLounge Stævnecenter lukker Tirsdag den 1/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Flamenco Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsenta tion af højdepunkter fra sprintfinalen ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOCløbere Kl Diskotek Kl Stævnecenter lukker Onsdag den 2/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Swing og rock n roll TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på langdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Monday 31/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music by Trio AkseLounge Event Centre closes Tuesday 1/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Flamenco Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Sprint Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Disco Event Centre closes Wednesday 2/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Swing and Rock n Roll TracTrac presentation of highlights from Long Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners WOC programme.indd 10 7/17/06 1:38:28 PM

11 Kl Kl Fægteopvisning af Jysk Akademisk Fægteforbund. Vil du deltage? Stævnecenter lukker Fencing display by Jysk Akademisk Fægteforbund. Will you take part? Event Centre closes Torsdag den 3/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenteret åbner Kl Åben grill medbring din egen mad Kl Klovnen Bardutski underholder Kl Præmieoverrækkelse Kl Jazz af Trio AkseLounge Kl Stævnecenter lukker Fredag den 4/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen danseundervisning Tango Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på mellemdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Kl Capoeira-opvisning med musik af Grupo wde Capoeira Kl Stævnecenter lukker Thursday 3/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Open grill bring your own food The clown Bardutski will provide entertainment Prizegiving Jazz from Trio AkseLounge Event Centre closes Friday 4/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Tango Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Middle Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Capoeira display with music by Grupo de Capoeira Event Centre closes WOC programme.indd 11 7/17/06 1:38:28 PM

12 KIOSK Kiosk på stævnepladsen I boder og et stort telt med kiosk, borde og bænke kan der købes Pastasalat, Burger m/forskelligt fyld-, pølser m/brød Et mindre udvalg for vegetarer Grill koteletter/steaks og pølser med salat eller kartoffelsalat Diverse drikkevarer, kaffe/the, vand/øl Kage, is, slik og frugt. Åbningstid på stævnepladsen Lørdag 29/7 kl Søndag 30/7 kl Mandag 31/7 kl Tirsdag 1/8 kl / / Onsdag 2/8 kl Torsdag 3/8 kl Fredag 4/8 kl Lørdag 5/8 kl Der vil hver dag være åbent indtil etapens afslutning. Kiosk i Ridehuset Pølser /brød, sandwich Vand/øl, kaffe/the Kage, is, slik, frugt Åbningstid i Ridehuset Hver dag 29/7-4/8 kl Tirsdag 1/8 dog kl Torsdag 3/8 kl : Åben grill, medbring din egen mad FOOD SERVICE Food service on the assembly areas At stalls and in a marquee with servery, tables and benches you can buy: Pasta salad, burgers with various contents, sausages with bread A limited choice for vegetarians Grilled cutlets/steaks and sausages with salad or potato salad Various soft drinks, coffee and tea, water and beer Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times at the assembly areas: Saturday 29/ Sunday 30/ Monday 31/ Tuesday 1/ / / Wednesday 2/ Thursday 3/ Friday 4/ Saturday 5/ The food outlets will be open each day until the assembly area closes. Food service in Ridehuset Sausages with bread, sandwiches Water and beer, coffee and tea Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times in Ridehuset: Every day 29/7-4/ except for Tuesday 1/ Thursday 3/ : Open grill bring your own food WOC programme.indd 12 7/17/06 1:38:29 PM

13 FAKTAOPLYSNINGER A - Å Bustransport Der er busafgange fra Ridehuset og WOC Campingpladsen til stævnepladserne og samme vej retur. Opsamlingsstederne vil blive markeret på oversigtstegninger / opslagstavler de pågældende steder. Bustiderne bliver oplyst på stævnets hjemmeside tour/dk/, og de vil blive udleveret i klubposen, samt meddelt ved opslag i Ridehuset og på WOC Campingpladsen. Forudbestilte billetter til bustransport findes i klubposen, som udleveres fra WOC Tour sekretariatet. Busbilletter kan købes i WOC Tour sekretariatet i Ridehuset, samt på campingpladsen. Pris pr. dag: 100 Dkr. / 15 Euro Børnebaner Der vil hver løbsdag være mulighed for at løbe en børnebane for børn i alderen fra 3 år og opefter. Hver dag er der to forskellige baner: 1. Stor O-Harebane for de største er ca. 2 km. Banen er ikke snitzlet, men skilte med rød hånd viser, hvor man ikke skal hen. 2. Lille O-Harebane for de mindste er en snitzlet bane på 1 1,5 km. Der vil ikke alle dage være mulighed for at køre med klapvogn på banen. Hver dag er der en form for præmie. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke tilmelde sig forud. INFORMATION A-Z Bus transport There is a bus service from Ridehuset and the WOC campsite to the assembly areas, returning to the same points. The departure points will be marked on layout diagrams and posted on notice boards at the relevant places. The bus times will be displayed on the event s website and they will be included in club bags and posted in Ridehuset and on the campsite. Tickets booked in advance will be in club bags which can be collected from the WOC Tour Secretariat. Bus tickets can be purchased in the WOC Tour Secretariat in Ridehuset and on the campsite. Price per day: 100 Dkr. / 15 Euro. Camping The WOC campsite will be situated at Langkær Gymnasium (High School) in the Aarhus suburb of Tilst. Address: Kileparken 25, DK-8381 Tilst, Denmark. There are good bus connections both day and night to the centre of Aarhus and the railway station. The daily bus service to the WOC and WOC Tour races has its stopping place beside the campsite. In connection with WOC Tour prizegivings and other evening events in Ridehuset, the Aarhus town bus service has many departures direct from Tilst to Ridehuset WOC programme.indd 13 7/17/06 1:38:29 PM

14 Åbningstider for børnebanerne: Dato Etape Skov Åbningstid Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup Løndal/Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Børnepasning På stævnepladsen passes børn i alderen 0 7 år. Der vil være åbent hver løbsdag 1 time før første start og indtil 2½ time efter sidste start. Hver dag er der mulighed for at lege med LEGO, læse i bøger og tegne, samt deltage i legepladsaktiviteter med sand, hoppepuder, halmballer, vippegynge m.m. Afhængigt af vejret laver vi særlige aktiviteter fordelt på forskellige dage, som f.eks. sminke/udklædning, bål/ snobrød, collage med naturting og farver m.m. Der vil være mulighed for grønne snacks og snolder, samt saftevand og vand. Det hele vil afhænge af børnenes alder og vejret. Det er ikke her, at børnene kommer ud på orienteringsbaner. Se ovenfor om dette. Camping WOC Campingpladsen ligger ved Langkær gymnasium i Århusforstaden Tilst. Adresse: Kileparken 25, 8381 Tilst. Der er gode busforbindelser både Breakfast and evening meals can be purchased at the campsite. Meal tickets are sold at the campsite office and must be purchased at least 2 days in advance. Breakfast 33 kr./4.50 Euro Evening meal 55 kr./7.50 Euro Breakfast will be served between and 09.00, evening meals between and In the same time periods, a shop will be open selling everyday goods and drinks. Children s courses On every race day there will be the opportunity for children aged 3 years old and over to run a children s course. Each day there will be two different courses: 1. The Big Hare Course for older children will be about 2 km. long. The course will not be taped, but signs with red hands will show where you should not go. 2. The Little Hare Course for the youngest is a taped course of km.. It will not be possible every day to take a pushchair on the courses. There will be prizes of some kind every day. Entry is free and pre-entry is not required. Opening times for children s courses: Date Stage Forest Opening times Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup WOC programme.indd 14 7/17/06 1:38:30 PM

15 dag og nat - til Århus centrum og banegården. De daglige busforbindelser til WOC- og WOC Tour - løbene har holdeplads ved campingpladsen. I forbindelse med præmieoverrækkelse i WOC Tour og aftenens øvrige arrangementer i Ridehuset kan man benytte en af Århus Sporvejes mange busafgange direkte fra Tilst til Ridehuset. Morgenmad og aftensmad kan købes på WOC Campingpladsen. Madbilletter sælges på campingpladsen og skal købes min. 2 dage forud. Morgenmad 33 kr. / 4,50 EU Aftensmad 55 kr. / 7,50 EU Morgenmad serveres i tidsrummet kl Aftensmad kl I samme tidsrum er kiosken åben med salg af almindelige kioskvarer plus drikkevarer. Førstehjælp På stævnepladsen vil Hjemmeværnets sanitetsdeling yde førstehjælp. Glemte sager Kan afhentes ved henvendelse til WOC Tour sekretariatet. Eftersendes efter aftale mod betaling af omkostningerne. Hunde Hunde skal overalt holdes i snor. Klager Klager kan indgives mundtligt til WOC Tour sekretariatet så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af dagens stævne, d.v.s. 30 min. efter udløbet af max.-tiden for den sidst startende løber i konkurrencerne. Der Løndal /Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Clothing transfer There will be no clothing transfer from the starts to the assembly areas. Club bags Club bags can be collected from the WOC Secretariat by a club representative. Club bags will contain: Number bibs, hired EMIT bricks, programme, tickets booked in advance etc. Complaints Complaints should be made orally to the race organiser as early as possible and at the latest by the conclusion of the day s race, i.e. 30 minutes after the maximum running time for the last starter in the race has elapsed. A written report will be made, and the race organiser will communicate as soon as possible thereafter his decision on the complaint, together with any appeal procedure. Crèche There will be a crèche for children aged 0 7. The crèche will be open every race day from 1 hour before the first start until 2½ hours after the last start. Activities each day will include playing with LEGO, reading books and drawing, and taking part in playground activities with sand, bouncy mattress, straw bales, see-saw etc WOC programme.indd 15 7/17/06 1:38:30 PM

16 vil blive optaget en skriftlig rapport, og stævnelederen meddeler snarest herefter sin afgørelse af klagen tillige med ankemuligheden. Klubposer Klubposer afhentes i WOC Tour sekretariat og udleveres klubvis mod kvittering. Klubposen indeholder: Brystnumre, lejebrikker, programhæfte, forudbestilte billetter m.m. Overtrækstøj Transporteres ikke. Parkering Tilkørsel til etapernes P-pladser sker ad smalle veje. Kom derfor i god tid. For parkering på P-pladsen ved stævnepladsen skal der betales P-afgift. P-skilt til bilen kan købes i WOC Tour sekretariatet ved ankomst eller på P- pladsen. P-skiltet skal lægges i bilens forrude, så det er synligt udefra. 1 dags P-skilt: 50 Dkr. / 7 Euro 4 dages P-skilt: 150 Dkr. / 21 Euro 6 dages P-skilt: 240 Dkr. / 33 Euro Ved manglende P-skilt opkræves 0 Dkr. pr. dag. / 7 Euro Forudbestilte P-skilte ligger i klubposen. Parkeringsbilletter til P-hus ved stævnecenter kan købes i WOC Tour sekretariatet. Præmier For klasserne H/D10 H/D16 er der præmier til nr. 1, 2 og 3 på etaperne 1-5. For alle øvrige klasser er der præmie til klassevinderne. Præmieoverrækkelsen foretages Depending on the weather, special activities such as face painting, dressing up, bonfire/roll making, collage-making with greenery and colour, etc. will take place on particular days. Green snacks and sweets along with soft drinks and water will be available. All will depend on the child s age and the weather. It is not here that children start out on courses see above. Dogs Must be kept on leads at all times. First Aid The Home Guard s Medical Section will offer First Aid on the assembly areas. Lost property Can be reclaimed on application to the WOC Tour Secretariat. Will be posted on by agreement, on payment of the cost. Open courses Open courses can be entered at the WOC Tour Secretariat on the assembly areas. Entry opens half an hour before the first start and closes half an hour before the last start. Runners must be at the start at least 15 minutes before the last WOC Tour start time. Runners will get a hired EMIT brick with back-up card, or a back-up card for their own EMIT brick. The card will be over-printed with name, brick number, course and start location. Runners will also be given a slip with the same information to give to the start officials WOC programme.indd 16 7/17/06 1:38:30 PM

17 efter etaperne 1 5 samme aften i Ridehuset. Præmier vil blive uddelt i 4 grupper, der kaldes op på scénen, én gruppe ad gangen. Grupperne er Børn H/D Unge H/D Oldboys/girls H/D35- Senior H/D Vi opfordrer præmiemodtagere til at være klar til at gå på scenen, når de bliver kaldt op. Ved etape 6 uddeles præmier til de samlede klassevindere på stævnepladsen, løbende efterhånden som klasserne afvikles inden for tidsrummet kl Uafhentede præmier kan afhentes i WOC Tour sekretariatet i Stævnecentret Ridehuset. Præmier eftersendes ikke. Rygning Rygning er forbudt overalt i terrænet, på stævnepladsen, parkeringspladsen og i stævnecentret. Toiletter På stævnepladsen og på vej til startstederne ved afstande over m. Træningsmulighed Faste O-poster i Marselisborg Skov under hele stævnet. Kort kan købes ved WOC Tour sekretariatet. Dkr. 15,-. Lørdag 29/7 kl : Publikumsløb i Hjortsballe Krat. Spørg på WOC Tour sekretariatet eller se på hjemmesiden Prices: Runners born 1986 or later: 110 Dkr. / 15 Euro Runners born 1985 or before: 170 Dkr. / 25 Euro Runners on open courses will run without number bibs. Parking The approach to parking areas is along small roads, so plan to arrive in good time. A charge will be made for use of the parking areas at the assembly areas. A parking disc can be purchased at WOC Tour Secretariat on arrival, or at the parking place. It should be placed behind the car windscreen so that it is visible from outside. - 1-day parking disc: 50 Dkr. / 7 Euro - 4-day parking disc: 150 Dkr. / 21 Euro - 6-day parking disc: 240 Dkr. / 33 Euro - If you have no disc, 50 Dkr. / 7 Euro per day will be charged. Pre-ordered parking tickets will be in club bags. Parking tickets for the car park near the Event Centre can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Prizes For classes H/D10 H/D16 there are prizes for nos. 1, 2 and 3 on Stages 1-5. For all other classes there are prizes for the class winners. For Stages 1-5, the prizegiving will take place the same evening in Ridehuset WOC programme.indd 17 7/17/06 1:38:30 PM

18 WOC Tour sekretariatets åbningstider I stævnecenter På Ridehuset Stævnepladsen Fred. 28/7 Kl Lørd. 29/7 Kl Sønd. 30/7 Kl Kl Mand. 31/7 Kl Kl og Tirsd. 1/8 Kl Kl og Onsd. 2/8 Kl Torsd. 3/8 Kl Kl og Fred. 4/8 Kl Kl og Lørd. 5/8 Kl På Langkær Gymnasium, ved campingpladsen Søndag 6/8 Kl WOC Tour sekretariatet Kontakttelefon: Jørgen Jørgensen, Åbne Baner Åbne baner købes i WOC Tour sekretariatet på stævnepladsen. Salget starter ½ time før første start og slutter ½ time før sidste start. Løberen skal være ved startstedet senest 15 minutter før sidst startende WOC Tour løber. Løberen får en lejet EMIT-brik med back-up kort eller back-upkort til egen EMIT løberbrik, hvor der står: Navn, briknummer, bane og startsted. Løberen medbringer tillige en seddel til startpersonalet med de samme oplysninger. The prizes will be awarded in 4 groups, which will be called onto the stage one group at a time. The groups are: - Children H/D Youngsters H/D Veterans H/D Seniors H/D We ask prize-winners to be ready to go up onto the stage as soon as they are called up. At Stage 6, prizes will be presented to the overall class winners on the assembly area, at various times as the classes finish, in the period to Uncollected prizes can be picked up at the Secretariat in the Event Centre Ridehuset. They will not be sent on afterwards. Smoking Smoking is completely forbidden in the terrain, on the assembly areas, in the parking areas and in the Event Centre. Toilets In the assembly areas, and on the way to starts which are more than 1,000 m. away from the assembly area. Training - Permanent controls in Marselisborg forest throughout the whole event. Maps can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Dkr. 15,-. - Saturday 29/7, : open race at Hjortsballe Krat. Ask at the Tour Secretariat or check the website www. woc2006.dk/tour/ WOC programme.indd 18 7/17/06 1:38:30 PM

19 Priser: For løbere født 1986 eller senere: 110,- Dkr. / 15 Euro For løbere født 1985 eller før: 170 Dkr. / 25 Euro. Løbere på Åben bane løber uden brystnummer. WOC Tour Secretariat opening times In Ridehuset On assembly area Friday 28/ Saturday 29/ Sunday 30/ Monday 31/ Tuesday 1/ Wednesday 2/ Thursday 3/ Friday 4/ Saturday 5/ At Langkær Gymnasium, beside the campsite Sunday 6/ WOC Tour Secretariat Telephone contact: Jørgen Jørgensen, WOC programme.indd 19 7/17/06 1:38:32 PM

20 HORSENSO6 KULTUR, SPORT OG STORE OPLEVELSER Horsens Museums Jubilæumsudstilling jun.- nov. Heste & Kræmmermarked jul. AC Horsens i SAS-ligaen jul. til nov. Cykelløbet Rundt om Horsens 20. aug. Madonna 24. aug. Europæisk Middelalder Festival aug. Horsens Håndboldklub i Toms Ligaen sept. til apr. Rolling Stones 3. sept. Horsens Badmintonklub i Badmintonligaen sept. til mar. Horsens Børneteaterfestival sept. Horsens IC og Horsens BC i Basketligaen okt. til apr. Vitus Bering Pirates i Dameligaen okt. til apr. Anden på Coke 18. okt. Horsens Messen nov. Julekoncert m. bl.a. Preben Kristensen 1. dec. Horsens Juleby dec WOC programme.indd 20 7/17/06 1:38:32 PM

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads Instruktion Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik bedes om muligt ske inden stævnet per mail. Der er særlig begynderinstruktion for fri start (put and run) Der er særlig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Mødested Kørevejledning Parkering Stævnekontor Stævneplads Service Salg af åbne baner Toiletter Omklædning og bad Overnatning Bidstrup Gods, mellem Hadsten og Laurbjerg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 1. Klassifikation: 4-stjernet A-stævne. 2. Stævnecenter: Informationen/stævnekontor på stævnepladserne fungerer samtidig som

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen.

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen. Instruktion Op ned match for 3. 6. division i COWI-ligaen Søndag den 24. september 2017 i Ravnsholt Skov Vi glæder os til at se rigtig mange glade løbere til en god dag i skoven. Op ned match 3.-4. division

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008 Århus 1900 Orientering byder velkommen til DM sprint. DM-sprint er ranglisteløb og også 1. del af Park Tour. Kørevejledning Århus Universitetshospital Risskov. Afmærkning fra lyskrydset Grenåvej/Asylvej

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Herning OK og Holstebro OK Instruktion

Herning OK og Holstebro OK Instruktion Herning OK og Holstebro OK Instruktion 1 Herning OK 9.-11. April Holstebro OK Afmærkning: Stråsø den 9/4-09. Fra Hovedvej A16 mellem Holstebro og Ulfborg, ved 32,6 km mærket vest for Idom. Herfra er der

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering.

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering. Instruktion Formalia Mødested DM Sprint 2009 Lørdag d. 25. april 2009 www.dmsprint2009.dk A stævne ***** 2. afdeling af Trimtex Cup 4. afdeling af Combineering Cup Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Instruktion til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Klassifikation Orienteringsklubben Esbjerg. A *** stævne. Stævnet er samtidigt et World Ranking Event. Stævneplads Stævnepladsen

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Indbydelse Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker Søndag den 15. marts

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2011

Instruktion for Jættemilen 2011 Instruktion for Jættemilen 2011 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Combineering Junior Cup. Dato Søndag den 13. november 2011 Løbsområde

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2017

Fynsk Sprint Cup 2017 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2017 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P J U L I rd. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S S P O R T S C A M P & C U P 3. 10. J U L I 2 0 1 1 3rd. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Alle Gruppe mellemdistance / All Groups medium distance Gruppe 1 og 2 træner på følgende tider: 09.00

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Holdlister og resultater kan ses på: På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter.

Holdlister og resultater kan ses på:  På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter. INSTRUKTION: C-stafet / Vejle - Stafetten i Haraldskær skov. Søndag den 08. maj 2011 - kl. 10.00 Holdlister og resultater kan ses på: http://www.orientering.dk/snab/ Kørselsvejledning: Parkering: Stævneplads

Læs mere

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Løbsområde Stævneplads / center Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Lørdag 3. oktober 2015 Palsgaard Græsareal vest for Vester Palsgaard Skovmuseum. Adresse for Museet: Palsgårdvej 9 7362 Hampen

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen.

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen. Instruktion Mødested og Kørevejledning Ved campingpladsen på Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup. Afmærkning fra krydset, hvor vej 453 krydser vej 52. Endvidere på vejstrækningen Them Bryrup. Parkering Ved

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet  betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: INDBYDELSE Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Generel information

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2

Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival. Helsingør, Danmark. 8. oktober Technical Guide UCI C2 Cykle Klubben Kronborg UCI Cyclocross Festival Helsingør, Danmark 8. oktober 2017 Technical Guide UCI C2 Organisation Name: CK Kronborg Cyclingevents Commettee Adress: Cykle Klubben Kronborg, Gefionsvej

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29.

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. marts 2014 Løbsområde: Mødested - Stævneplads: Parkering: Stævnecenter: Resultater:

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts 2016. Mellemdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event.

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event. DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Herning

Læs mere

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Indbydelse Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Lørdag den 10. marts i Tolne Skov, og Søndag den 11. marts i Tversted Klitplantage. Der er fortræning fredag

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017.

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Arrangør Klassifikation Rold Skov OK i samarbejde med Rebild Kommune. DM Sprint, 4 stjernet A stævne og IOF World Ranking Event. DM sprint er ligeledes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community Danish National Corporate Championship 2017 The golf tournament for the Danish business community National golf tournament for companies represented by one or more teams Tournament conditions: Played as

Læs mere

Instruktion til Midgårdsormen

Instruktion til Midgårdsormen Instruktion til Midgårdsormen Arrangør: OK Pan Aarhus Stævne: Midgårdsormen 10-mands mellemdistance-stafet. Tjalfe 4-mands ungdomsstafet. Dato: 3. og 4. september Løbsområde og kort: Ørnbjerg Mølle revideret

Læs mere

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION JFM STAFET 2012 Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION KØREVEJLEDNING Afmærkning i Grønfeld mellem Femmøller og Kalø. GPS koordinater

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere