Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM"

Transkript

1 Programme WOC DENMARK august 2006 WOC Tour July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

2 WOC Tour July 30 - August 5, 2006 INDHOLD CONTENTS Velkommen til WOC Tour Welcome to WOC Tour Syv borgmestre byder velkommen Seven Mayours offer their welcome Syv arrangerende O-klubber The seven organising O-Clubs Stævneledelse WOC Tour Organising Team, WOC Tour...07 Program i Stævnecenter Programme in the Event Centre Kiosk...12 Food Service...12 Faktaoplysninger A-Z...13 Information A-Z...13 Oversigtskort Key map Fælles løbsinformation...24 Race information...24 Start Start...29 Mål og resultater Finish and Results Kvitteringssystem...37 Punching system...37 Oversigt over etaperne Stage information...39 Baneoplysninger Course informations WOC programme.indd 2 7/17/06 1:38:18 PM

3 Velkommen til WOC Tour 2006 Vi hilser orienteringsløbere med venner og familie fra hele verden velkommen til WOC Tour 2006 WOC er selvklart i centrum i dette arrangement. Mange kræfter er lagt i at gøre det muligt for publikum at følge den spændende konkurrence i skoven mellem verdens bedste o-løbere. TV og computere sammen med Trac Trac gør det muligt at følge næsten hvert skridt løberne tager. På finaledagene indbyder vi om aftenen til en eftersnak i Ridehuset om dagens mest spændende vejvalg ved hjælp af Trac Trac. Det skal blive interessant. At følge eliteløberne på TV og computer er naturligvis ikke nok for en orienteringsløber. Man er nødt til selv at få kortet i hånden og mærke terrænets udfordringer. WOC Tour giver dig mulighed for selv at prøve en orienteringsbane i alle WOC-skovene. Bortset fra Mindeparken i Århus hvor du må nøjes med at være tilskuer til WOC i sprint. Vi er stolte ved at kunne give dig den unikke oplevelse at løbe seks orienteringsløb i løbet af en uge i nogle af Danmarks bedste og mest udfordrende terræner. God tur i skoven! WOC Tour er en god anledning til ferie med familie og gode venner. Og mulighed for at få nye venner! Vi har arbejdet hårdt på at skabe de bedste rammer for en god ferie også udenfor skoven. En dejlig WOC Campingplads og ikke mindst et stævnecenter i det hyggelige Ridehus i centrum af Århus. Welcome to WOC Tour 2006 We would like to welcome orienteers and their families and friends from all over the world to WOC Tour WOC is of course the focal point for this event. A lot of effort is being put into making it possible for spectators to follow the exciting competitions in the forest between the world s best orienteers. TV and computers along with TracTrac make it possible to follow almost every footstep the runners take. On the finals days, we invite you in the evenings in Ridehuset to take a retrospective look at the day s most exciting route choices, with the help of TracTrac. It should be very interesting. It is of course not enough for an orienteer just to follow the elite runners on TV and computer. He wants to get hold of a map and experience the terrain s challenges himself. The WOC Tour gives you the chance to run a course in all the WOC forests apart from Mindeparken in Aarhus, where you will have to be content with being a spectator at the WOC in sprint. We are proud to be able to give you the unique experience of running six orienteering races within a week in some of Denmark s best and most challenging terrain. Have a good run in the forest! WOC Tour is a good occasion for taking a holiday with family and good friends. And an opportunity for making new friends! We have worked hard to create the best arrangements to enable you to have a good holiday outside the forest WOC programme.indd 3 7/17/06 1:38:18 PM

4 Stævnecenteret er hver aften ramme om præmieuddeling for Tour-løberne og en masse spændende aktiviteter. Se programmet. Vi ses i Ridehuset- hver aften! Ulrik Mathiasen Leder af WOC Tour 2006 too, with a delightful WOC campsite and, not least, an Event Centre in the attractive Ridehus in the centre of Aarhus. The Event Centre is the venue every evening for the prizegiving for Tour runners and masses of exciting activities see the programme. See you in Ridehuset every evening! Ulrik Mathiasen Organiser, WOC Tour 2006 SYV BORGMESTRE BYDER VELKOMMEN Som borgmestre i de berørte syv midtjyske kommuner hilser vi det med stor glæde, at The World Orienteering Championship 2006 og WOC Tour 2006 er henlagt til Danmark og til vores landsdel. Vi er stolte ved at vore lokale orienteringsklubber har påtaget sig at løfte denne store opgave. Vi håber, at stævnet må blive en stor oplevelse såvel for arrangører som deltagere og publikum. At mange venskaber knyttes, og oplevelserne bliver til rekreation og styrkelse af krop og sjæl. Der venter jer forhåbentlig spændende konkurrencer under WOC 2006 og store oplevelser i skovene i forbindelse med publikumsløbene. Men vi håber, at der også bliver tid til at opleve storbyen SEVEN MAYORS OFFER THEIR WELCOME As Mayors of the seven mid-jutland Kommunes involved, we are extremely delighted that the 2006 World Orienteering Championships and WOC Tour 2006 are allocated to Denmark and to our part of the country. We are proud that our local orienteering clubs have decided to undertake this big task. We hope the event will be a memorable experience both for the organisers and for the participants and the general public, that many friendships will be made, and that the experiences will be beneficial and give strength to body and soul. Hopefully you can look forward to exciting WOC competitions and fine experiences in the forests in connection with the open races. But we hope there will also be time to experience the pulse of the big city in WOC programme.indd 4 7/17/06 1:38:18 PM

5 Århus s puls og de mange attraktioner, som byen og regionen kan fremvise. Nyd mangfoldigheden i dette landskab, som hører til Danmarks smukkeste. Øst- og midtjyllands kuperede landskab udformet af istidens gletchere, skovene, Gudenådalen og det midtjyske søhøjland og mod vest det jævne landskabs vide flader. Hjertelig velkommen! Borgmestrene Knud Kristensen, Aars Nicolaj Wammen, Århus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup, Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg Aarhus and the many attractions that the city and region can offer. Enjoy the diversity of this landscape, which is considered Denmark s most beautiful: east and mid-jutland s hilly landscape formed from the ice-age s glaciers, the forests, the Gudenå valley and the mid- Jutland Lake District and to the west the flatter landscape s broad vistas. A hearty welcome to you all! Mayors Knud Kristensen, Aars Nicolai Wammen, Aarhus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup. Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg WOC programme.indd 5 7/17/06 1:38:22 PM

6 SYV ARRANGERENDE O-KLUBBER / THE SEVEN ORGANISING O-CLUBS Herning OK - Horsens OK - Mariager Fjord OK - OK PAN, Århus, Silkeborg OK, St. Binderup OK, Viborg OK, WOC programme.indd 6 7/17/06 1:38:25 PM

7 STÆVNELEDELSE WOC TOUR / ORGANISING TEAM, WOC TOUR Stævneledelse / Organisers Stævneleder / Chief Organiser Startleder / Starts Beregningsleder / Results Speakning / Commentary Leder af WOC Tour sekretariatet Børnebaner / Children s courses Overdommer / Referee Stævnekontrollant / Event Controller Ulrik Mathiasen Karsten Kristiansen Keld Gade Lars Klode Jørgen Jørgensen Bodil Schultz Per Lind-Jensen Karl Johan Clemmensen Banelæggere / Course Planners Etape 1 / Stage 1 Linå Vesterskov Etape 2 / Stage 2 Storskoven Etape 3 / Stage 3 Fløjstrup Skov Etape 4 / Stage 4 Løndal / Velling Skov Etape 5 / Stage 5 Gjern Bakker Etape 6 / Stage 6 Sletten / Himmelbjerget Jess Rasmussen og Michael Dickenson Kenneth Skaug og Henrik Hinge Ole Christensen og Troels Jensen Kim Gottlieb og Ole Andersen Frode Mogensen og John Dalsgaard Sørensen Lars Ole Larsen og Lars Borch Få XTRA plads til minderne, møblerne og alt det andet Lej en trailer Lej dit eget private opbevaringsrum. Fra m 3 Opvarmet, tørt og sikkert. Fri adgang til dine ting alle dage kl. 6 til Edwin Rahrs Vej 75 Århus V Hverdage 9-18 Lørdag WOC programme.indd 7 7/17/06 1:38:27 PM

8 PROGRAM I STÆVNECENTER, RIDEHUSET I ÅRHUS PROGRAMME IN THE EVENT CENTRE, RIDEHUSET IN AARHUS WOC Tour 2006 stævnecenter er indrettet i Ridehuset i Århus indre by og nabo til WOC s stævnecenter på Hotel Radisson SAS. Ridehuset er centrum for stævnets mange spændende aktiviteter og det naturlige mødested over en kop kaffe eller øl. Her vil man finde WOC Tour sekretariatet, udstillingsstande, salgsboder, café og restaurant, og internetcafé. WOC Tour sekretariatets adresse er: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Århus C WOC sekretariatets tlf Aktiviteter I Ridehuset bydes der på følgende aktiviteter i stævnecenters åbningstider: TV-udsendelse fra WOC-finalerne TracTrac og vejvalgssnak på storskærm fra dagens løb VM-aktuelt: Kort, resultater, sladder The WOC Tour 2006 Event Centre will be set up in Ridehuset, in Aarhus inner city and neighbour to the WOC Event Centre in Hotel Radisson SAS. Ridehuset will be the base for the event s many exciting activities and the natural place to chat with others over a cup of coffee or a beer. The WOC Tour Secretariat, exhibition stands, sales stalls, a café and restaurant and an internet café will all be sited here. The address of the Event Centre is: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C, WOC Tour Secretariat telephone Activities The following activities will take place in Ridehuset during the Event Centre opening times: TV transmissions from the WOC finals TracTrac and route choice chat on the WOC programme.indd 8 7/17/06 1:38:28 PM

9 Resultater fra WOC Tour Startlister Aktuelle opslag Præmieoverrækkelser Internet café - Løb O-løb på computer O-Manager: Spil på dine VM-favoritter Tegnefilm for børn Hoppeborg og andet legetøj Spillebulen med skak, kortspil og rafling Massage-tilbud Musik og underholdning Café med salg af kaffe, te, øl, vin, sandwich, toast og grillmenu Salg af WOC-souvenirs Turistinformation om Århus og Midt-Jylland Fredag den 28/7 Kl WOC Tour sekretariatet åbent Lørdag den 29/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Salsa med et show Kl Stævnecenter lukker Søndag den 30/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Præmieoverrækkelse Kl Musik: Orkestret Big Dixies spiller Kl Stævnecenter lukker Mandag den 31/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent big screen from the day s WOC race WOC hot news: maps, results, and gossip WOC Tour results, start lists and announcements Prizegivings Internet café run an orienteering race on a computer O-Manager: bet on your WOC favourites Cartoons for children bouncy mattress and other toys Casino corner with chess, card and board games etc. Massage service Music and entertainment Café with sale of coffee, tea, beer, wine, sandwiches, toast and grill menu Sale of WOC souvenirs Tourist information for Aarhus and mid-jutland Friday 28/ WOC Tour Secretariat open Saturday 29/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Salsa with show Event Centre closes Sunday 30/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music: Big Dixies orchestra will play Event Centre closes WOC programme.indd 9 7/17/06 1:38:28 PM

10 Kl Kl Kl Kl Stævnecenter åbner Præmieoverrækkelse Musik af Trio AkseLounge Stævnecenter lukker Tirsdag den 1/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Flamenco Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsenta tion af højdepunkter fra sprintfinalen ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOCløbere Kl Diskotek Kl Stævnecenter lukker Onsdag den 2/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Swing og rock n roll TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på langdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Monday 31/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music by Trio AkseLounge Event Centre closes Tuesday 1/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Flamenco Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Sprint Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Disco Event Centre closes Wednesday 2/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Swing and Rock n Roll TracTrac presentation of highlights from Long Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners WOC programme.indd 10 7/17/06 1:38:28 PM

11 Kl Kl Fægteopvisning af Jysk Akademisk Fægteforbund. Vil du deltage? Stævnecenter lukker Fencing display by Jysk Akademisk Fægteforbund. Will you take part? Event Centre closes Torsdag den 3/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenteret åbner Kl Åben grill medbring din egen mad Kl Klovnen Bardutski underholder Kl Præmieoverrækkelse Kl Jazz af Trio AkseLounge Kl Stævnecenter lukker Fredag den 4/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen danseundervisning Tango Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på mellemdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Kl Capoeira-opvisning med musik af Grupo wde Capoeira Kl Stævnecenter lukker Thursday 3/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Open grill bring your own food The clown Bardutski will provide entertainment Prizegiving Jazz from Trio AkseLounge Event Centre closes Friday 4/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Tango Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Middle Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Capoeira display with music by Grupo de Capoeira Event Centre closes WOC programme.indd 11 7/17/06 1:38:28 PM

12 KIOSK Kiosk på stævnepladsen I boder og et stort telt med kiosk, borde og bænke kan der købes Pastasalat, Burger m/forskelligt fyld-, pølser m/brød Et mindre udvalg for vegetarer Grill koteletter/steaks og pølser med salat eller kartoffelsalat Diverse drikkevarer, kaffe/the, vand/øl Kage, is, slik og frugt. Åbningstid på stævnepladsen Lørdag 29/7 kl Søndag 30/7 kl Mandag 31/7 kl Tirsdag 1/8 kl / / Onsdag 2/8 kl Torsdag 3/8 kl Fredag 4/8 kl Lørdag 5/8 kl Der vil hver dag være åbent indtil etapens afslutning. Kiosk i Ridehuset Pølser /brød, sandwich Vand/øl, kaffe/the Kage, is, slik, frugt Åbningstid i Ridehuset Hver dag 29/7-4/8 kl Tirsdag 1/8 dog kl Torsdag 3/8 kl : Åben grill, medbring din egen mad FOOD SERVICE Food service on the assembly areas At stalls and in a marquee with servery, tables and benches you can buy: Pasta salad, burgers with various contents, sausages with bread A limited choice for vegetarians Grilled cutlets/steaks and sausages with salad or potato salad Various soft drinks, coffee and tea, water and beer Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times at the assembly areas: Saturday 29/ Sunday 30/ Monday 31/ Tuesday 1/ / / Wednesday 2/ Thursday 3/ Friday 4/ Saturday 5/ The food outlets will be open each day until the assembly area closes. Food service in Ridehuset Sausages with bread, sandwiches Water and beer, coffee and tea Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times in Ridehuset: Every day 29/7-4/ except for Tuesday 1/ Thursday 3/ : Open grill bring your own food WOC programme.indd 12 7/17/06 1:38:29 PM

13 FAKTAOPLYSNINGER A - Å Bustransport Der er busafgange fra Ridehuset og WOC Campingpladsen til stævnepladserne og samme vej retur. Opsamlingsstederne vil blive markeret på oversigtstegninger / opslagstavler de pågældende steder. Bustiderne bliver oplyst på stævnets hjemmeside tour/dk/, og de vil blive udleveret i klubposen, samt meddelt ved opslag i Ridehuset og på WOC Campingpladsen. Forudbestilte billetter til bustransport findes i klubposen, som udleveres fra WOC Tour sekretariatet. Busbilletter kan købes i WOC Tour sekretariatet i Ridehuset, samt på campingpladsen. Pris pr. dag: 100 Dkr. / 15 Euro Børnebaner Der vil hver løbsdag være mulighed for at løbe en børnebane for børn i alderen fra 3 år og opefter. Hver dag er der to forskellige baner: 1. Stor O-Harebane for de største er ca. 2 km. Banen er ikke snitzlet, men skilte med rød hånd viser, hvor man ikke skal hen. 2. Lille O-Harebane for de mindste er en snitzlet bane på 1 1,5 km. Der vil ikke alle dage være mulighed for at køre med klapvogn på banen. Hver dag er der en form for præmie. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke tilmelde sig forud. INFORMATION A-Z Bus transport There is a bus service from Ridehuset and the WOC campsite to the assembly areas, returning to the same points. The departure points will be marked on layout diagrams and posted on notice boards at the relevant places. The bus times will be displayed on the event s website and they will be included in club bags and posted in Ridehuset and on the campsite. Tickets booked in advance will be in club bags which can be collected from the WOC Tour Secretariat. Bus tickets can be purchased in the WOC Tour Secretariat in Ridehuset and on the campsite. Price per day: 100 Dkr. / 15 Euro. Camping The WOC campsite will be situated at Langkær Gymnasium (High School) in the Aarhus suburb of Tilst. Address: Kileparken 25, DK-8381 Tilst, Denmark. There are good bus connections both day and night to the centre of Aarhus and the railway station. The daily bus service to the WOC and WOC Tour races has its stopping place beside the campsite. In connection with WOC Tour prizegivings and other evening events in Ridehuset, the Aarhus town bus service has many departures direct from Tilst to Ridehuset WOC programme.indd 13 7/17/06 1:38:29 PM

14 Åbningstider for børnebanerne: Dato Etape Skov Åbningstid Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup Løndal/Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Børnepasning På stævnepladsen passes børn i alderen 0 7 år. Der vil være åbent hver løbsdag 1 time før første start og indtil 2½ time efter sidste start. Hver dag er der mulighed for at lege med LEGO, læse i bøger og tegne, samt deltage i legepladsaktiviteter med sand, hoppepuder, halmballer, vippegynge m.m. Afhængigt af vejret laver vi særlige aktiviteter fordelt på forskellige dage, som f.eks. sminke/udklædning, bål/ snobrød, collage med naturting og farver m.m. Der vil være mulighed for grønne snacks og snolder, samt saftevand og vand. Det hele vil afhænge af børnenes alder og vejret. Det er ikke her, at børnene kommer ud på orienteringsbaner. Se ovenfor om dette. Camping WOC Campingpladsen ligger ved Langkær gymnasium i Århusforstaden Tilst. Adresse: Kileparken 25, 8381 Tilst. Der er gode busforbindelser både Breakfast and evening meals can be purchased at the campsite. Meal tickets are sold at the campsite office and must be purchased at least 2 days in advance. Breakfast 33 kr./4.50 Euro Evening meal 55 kr./7.50 Euro Breakfast will be served between and 09.00, evening meals between and In the same time periods, a shop will be open selling everyday goods and drinks. Children s courses On every race day there will be the opportunity for children aged 3 years old and over to run a children s course. Each day there will be two different courses: 1. The Big Hare Course for older children will be about 2 km. long. The course will not be taped, but signs with red hands will show where you should not go. 2. The Little Hare Course for the youngest is a taped course of km.. It will not be possible every day to take a pushchair on the courses. There will be prizes of some kind every day. Entry is free and pre-entry is not required. Opening times for children s courses: Date Stage Forest Opening times Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup WOC programme.indd 14 7/17/06 1:38:30 PM

15 dag og nat - til Århus centrum og banegården. De daglige busforbindelser til WOC- og WOC Tour - løbene har holdeplads ved campingpladsen. I forbindelse med præmieoverrækkelse i WOC Tour og aftenens øvrige arrangementer i Ridehuset kan man benytte en af Århus Sporvejes mange busafgange direkte fra Tilst til Ridehuset. Morgenmad og aftensmad kan købes på WOC Campingpladsen. Madbilletter sælges på campingpladsen og skal købes min. 2 dage forud. Morgenmad 33 kr. / 4,50 EU Aftensmad 55 kr. / 7,50 EU Morgenmad serveres i tidsrummet kl Aftensmad kl I samme tidsrum er kiosken åben med salg af almindelige kioskvarer plus drikkevarer. Førstehjælp På stævnepladsen vil Hjemmeværnets sanitetsdeling yde førstehjælp. Glemte sager Kan afhentes ved henvendelse til WOC Tour sekretariatet. Eftersendes efter aftale mod betaling af omkostningerne. Hunde Hunde skal overalt holdes i snor. Klager Klager kan indgives mundtligt til WOC Tour sekretariatet så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af dagens stævne, d.v.s. 30 min. efter udløbet af max.-tiden for den sidst startende løber i konkurrencerne. Der Løndal /Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Clothing transfer There will be no clothing transfer from the starts to the assembly areas. Club bags Club bags can be collected from the WOC Secretariat by a club representative. Club bags will contain: Number bibs, hired EMIT bricks, programme, tickets booked in advance etc. Complaints Complaints should be made orally to the race organiser as early as possible and at the latest by the conclusion of the day s race, i.e. 30 minutes after the maximum running time for the last starter in the race has elapsed. A written report will be made, and the race organiser will communicate as soon as possible thereafter his decision on the complaint, together with any appeal procedure. Crèche There will be a crèche for children aged 0 7. The crèche will be open every race day from 1 hour before the first start until 2½ hours after the last start. Activities each day will include playing with LEGO, reading books and drawing, and taking part in playground activities with sand, bouncy mattress, straw bales, see-saw etc WOC programme.indd 15 7/17/06 1:38:30 PM

16 vil blive optaget en skriftlig rapport, og stævnelederen meddeler snarest herefter sin afgørelse af klagen tillige med ankemuligheden. Klubposer Klubposer afhentes i WOC Tour sekretariat og udleveres klubvis mod kvittering. Klubposen indeholder: Brystnumre, lejebrikker, programhæfte, forudbestilte billetter m.m. Overtrækstøj Transporteres ikke. Parkering Tilkørsel til etapernes P-pladser sker ad smalle veje. Kom derfor i god tid. For parkering på P-pladsen ved stævnepladsen skal der betales P-afgift. P-skilt til bilen kan købes i WOC Tour sekretariatet ved ankomst eller på P- pladsen. P-skiltet skal lægges i bilens forrude, så det er synligt udefra. 1 dags P-skilt: 50 Dkr. / 7 Euro 4 dages P-skilt: 150 Dkr. / 21 Euro 6 dages P-skilt: 240 Dkr. / 33 Euro Ved manglende P-skilt opkræves 0 Dkr. pr. dag. / 7 Euro Forudbestilte P-skilte ligger i klubposen. Parkeringsbilletter til P-hus ved stævnecenter kan købes i WOC Tour sekretariatet. Præmier For klasserne H/D10 H/D16 er der præmier til nr. 1, 2 og 3 på etaperne 1-5. For alle øvrige klasser er der præmie til klassevinderne. Præmieoverrækkelsen foretages Depending on the weather, special activities such as face painting, dressing up, bonfire/roll making, collage-making with greenery and colour, etc. will take place on particular days. Green snacks and sweets along with soft drinks and water will be available. All will depend on the child s age and the weather. It is not here that children start out on courses see above. Dogs Must be kept on leads at all times. First Aid The Home Guard s Medical Section will offer First Aid on the assembly areas. Lost property Can be reclaimed on application to the WOC Tour Secretariat. Will be posted on by agreement, on payment of the cost. Open courses Open courses can be entered at the WOC Tour Secretariat on the assembly areas. Entry opens half an hour before the first start and closes half an hour before the last start. Runners must be at the start at least 15 minutes before the last WOC Tour start time. Runners will get a hired EMIT brick with back-up card, or a back-up card for their own EMIT brick. The card will be over-printed with name, brick number, course and start location. Runners will also be given a slip with the same information to give to the start officials WOC programme.indd 16 7/17/06 1:38:30 PM

17 efter etaperne 1 5 samme aften i Ridehuset. Præmier vil blive uddelt i 4 grupper, der kaldes op på scénen, én gruppe ad gangen. Grupperne er Børn H/D Unge H/D Oldboys/girls H/D35- Senior H/D Vi opfordrer præmiemodtagere til at være klar til at gå på scenen, når de bliver kaldt op. Ved etape 6 uddeles præmier til de samlede klassevindere på stævnepladsen, løbende efterhånden som klasserne afvikles inden for tidsrummet kl Uafhentede præmier kan afhentes i WOC Tour sekretariatet i Stævnecentret Ridehuset. Præmier eftersendes ikke. Rygning Rygning er forbudt overalt i terrænet, på stævnepladsen, parkeringspladsen og i stævnecentret. Toiletter På stævnepladsen og på vej til startstederne ved afstande over m. Træningsmulighed Faste O-poster i Marselisborg Skov under hele stævnet. Kort kan købes ved WOC Tour sekretariatet. Dkr. 15,-. Lørdag 29/7 kl : Publikumsløb i Hjortsballe Krat. Spørg på WOC Tour sekretariatet eller se på hjemmesiden Prices: Runners born 1986 or later: 110 Dkr. / 15 Euro Runners born 1985 or before: 170 Dkr. / 25 Euro Runners on open courses will run without number bibs. Parking The approach to parking areas is along small roads, so plan to arrive in good time. A charge will be made for use of the parking areas at the assembly areas. A parking disc can be purchased at WOC Tour Secretariat on arrival, or at the parking place. It should be placed behind the car windscreen so that it is visible from outside. - 1-day parking disc: 50 Dkr. / 7 Euro - 4-day parking disc: 150 Dkr. / 21 Euro - 6-day parking disc: 240 Dkr. / 33 Euro - If you have no disc, 50 Dkr. / 7 Euro per day will be charged. Pre-ordered parking tickets will be in club bags. Parking tickets for the car park near the Event Centre can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Prizes For classes H/D10 H/D16 there are prizes for nos. 1, 2 and 3 on Stages 1-5. For all other classes there are prizes for the class winners. For Stages 1-5, the prizegiving will take place the same evening in Ridehuset WOC programme.indd 17 7/17/06 1:38:30 PM

18 WOC Tour sekretariatets åbningstider I stævnecenter På Ridehuset Stævnepladsen Fred. 28/7 Kl Lørd. 29/7 Kl Sønd. 30/7 Kl Kl Mand. 31/7 Kl Kl og Tirsd. 1/8 Kl Kl og Onsd. 2/8 Kl Torsd. 3/8 Kl Kl og Fred. 4/8 Kl Kl og Lørd. 5/8 Kl På Langkær Gymnasium, ved campingpladsen Søndag 6/8 Kl WOC Tour sekretariatet Kontakttelefon: Jørgen Jørgensen, Åbne Baner Åbne baner købes i WOC Tour sekretariatet på stævnepladsen. Salget starter ½ time før første start og slutter ½ time før sidste start. Løberen skal være ved startstedet senest 15 minutter før sidst startende WOC Tour løber. Løberen får en lejet EMIT-brik med back-up kort eller back-upkort til egen EMIT løberbrik, hvor der står: Navn, briknummer, bane og startsted. Løberen medbringer tillige en seddel til startpersonalet med de samme oplysninger. The prizes will be awarded in 4 groups, which will be called onto the stage one group at a time. The groups are: - Children H/D Youngsters H/D Veterans H/D Seniors H/D We ask prize-winners to be ready to go up onto the stage as soon as they are called up. At Stage 6, prizes will be presented to the overall class winners on the assembly area, at various times as the classes finish, in the period to Uncollected prizes can be picked up at the Secretariat in the Event Centre Ridehuset. They will not be sent on afterwards. Smoking Smoking is completely forbidden in the terrain, on the assembly areas, in the parking areas and in the Event Centre. Toilets In the assembly areas, and on the way to starts which are more than 1,000 m. away from the assembly area. Training - Permanent controls in Marselisborg forest throughout the whole event. Maps can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Dkr. 15,-. - Saturday 29/7, : open race at Hjortsballe Krat. Ask at the Tour Secretariat or check the website www. woc2006.dk/tour/ WOC programme.indd 18 7/17/06 1:38:30 PM

PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør

PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør Copenhagen Chess Festival 2013 København Skak Union, sponsorer samt teamet af hjælpere, byder alle deltagere velkommen til

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004

Deltagerhåndbog. Competition Handbook 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 Deltagerhåndbog Competition Handbook Pris/Price: Eur 2,-/Dkk 15,- 14 TH EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS STADIA ÅRHUS & RANDERS, DENMARK 22 JULY - 1 AUGUST 2004 ÅRHUS RANDERS København Odense

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

campingpladser i Søhøjlandet

campingpladser i Søhøjlandet c a m p i n g m a g a s i n 2013 Danmarks Campingste Område 8 campingpladser i Søhøjlandet Askehøj Camping Elite Camp Birkhede Gudenåens Camping Holmens Camping Sejs Bakker Camping Silkeborg Sø Camping

Læs mere

VERONELLO CUP VELKOMMEN TIL. Turneringsguide VERONELLO CUP 2014. 12. - 15. oktober 2014. Følg os facebook.com/sportconceptint 1

VERONELLO CUP VELKOMMEN TIL. Turneringsguide VERONELLO CUP 2014. 12. - 15. oktober 2014. Følg os facebook.com/sportconceptint 1 Turneringsguide VELKOMMEN TIL CUP 12. - 15. oktober 2014 Veronello Cup guide in english Følg os facebook.com/sportconceptint 1 Velkommen til Veronello Cup 2014 2015 SportConcept International har hermed

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. May 2003. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad May 2003 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til.....3 Danish style Wedding......4 Nyheder fra Danmark.....5

Læs mere

Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub

Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub 2014 Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub Sjov ferie! Lysets Land byder på mange spændende aktiviteter i din ferie løb, vandring, mountainbike, kanosejlads, golf, fiskeri, ridning,

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 31, March 2012 News from the DLN The first part is only in Danish. It is reflecting the invitation to the AGM 2012. Årets generalforsamling i DLN bliver afholdt lørdag den 24. marts 2012 i U-huset, Klosterport 4 A, 3.

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

SPEJDERNES AVIS. Lørdag, 28. juli. Skumle skiderikker Side 10. Fra Hong Kong til Holstebro Side 4. DM i pind på lejren Side 12

SPEJDERNES AVIS. Lørdag, 28. juli. Skumle skiderikker Side 10. Fra Hong Kong til Holstebro Side 4. DM i pind på lejren Side 12 SPEJDERNES AVIS Lørdag, 28. juli Fra Hong Kong til Holstebro Side 4 Skumle skiderikker Side 10 DM i pind på lejren Side 12 Åh nej! Af Chalotte Maria Søndergaard Ja, det er jo ikke den mest sigende overskrift,

Læs mere

BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK

BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK BØRNETEATER MED TEATER MY 15. OKTOBER. FOTO: ANDRÉ ANDERSEN EFTERÅRSPROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE Velkommen til efterårsprogrammet 2015! Ørestad Bibliotek er dit hus midt

Læs mere

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN GRENAA GYMNASIUM www.grenaa-gym.dk PRAKTISK INFORMATION INTERNATIONAL ATMOSFÆRE KOSTAFDELINGEN HUSORDEN Velkommen Velkommen til kostafdelingen på Grenaa Gymnasium, hvor vi er mange, som glæder os til at

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY

FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY FORÅRSPROGRAM 2015 / SPRING PROGRAM 2015 ØRESTAD BIBLIOTEK / ØRESTAD PUBLIC LIBRARY Kæmpen og kællingen / Børnekoncert 9. februar kl. 10-11 (Foto: Kristoffer Juel Poulsen) ARRANGEMENTER FOR UNGE + VOKSNE

Læs mere

Februar 2012. Made by ConCom Safety

Februar 2012. Made by ConCom Safety MOVE Made by ConCom Safety Februar 2012 The Creation of an industry Mick Upton The Evolution of Crowd Barriers Cees Muurling Summerdays Festival i Schweiz Johnny Jønsson En hilsen fra Helvede! Jeppe Nissen

Læs mere

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub

Aktiv ferie. Active Holidays // Aktivurlaub 2013 Aktiv ferie Active Holidays // Aktivurlaub 3 Aktiv ferie Når du ikke vil dase hele ferien, er her en oversigt over de mange aktivitetsmuligheder motion, golf, friluftsliv og masser af sjov for hele

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. Marts 2014 - Maj 2014 1 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - ARRANGEMENTER - SIDEN SIDST TILBAGEBLIK PÅ JULEMARKEDER - JULEN RUNDT I AUSTRALIEN ARTIKEL OM BØRNEOPDRAGELSE - OG MEGET

Læs mere

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk

Kerteminde 2012. 30. June - 8. July. www.art-festival.dk Kerteminde 2012 30. June - 8. July www.art-festival.dk 1 Kerteminde Kommune Peter Juel Transport Nordjysk Lift Nobody Teltudlejling Niels Jantzen Farver Restaurant Firenze Ib Andresen Industri Persolit

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere