Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM"

Transkript

1 Programme WOC DENMARK august 2006 WOC Tour July 30 - August 5, WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

2 WOC Tour July 30 - August 5, 2006 INDHOLD CONTENTS Velkommen til WOC Tour Welcome to WOC Tour Syv borgmestre byder velkommen Seven Mayours offer their welcome Syv arrangerende O-klubber The seven organising O-Clubs Stævneledelse WOC Tour Organising Team, WOC Tour...07 Program i Stævnecenter Programme in the Event Centre Kiosk...12 Food Service...12 Faktaoplysninger A-Z...13 Information A-Z...13 Oversigtskort Key map Fælles løbsinformation...24 Race information...24 Start Start...29 Mål og resultater Finish and Results Kvitteringssystem...37 Punching system...37 Oversigt over etaperne Stage information...39 Baneoplysninger Course informations WOC programme.indd 2 7/17/06 1:38:18 PM

3 Velkommen til WOC Tour 2006 Vi hilser orienteringsløbere med venner og familie fra hele verden velkommen til WOC Tour 2006 WOC er selvklart i centrum i dette arrangement. Mange kræfter er lagt i at gøre det muligt for publikum at følge den spændende konkurrence i skoven mellem verdens bedste o-løbere. TV og computere sammen med Trac Trac gør det muligt at følge næsten hvert skridt løberne tager. På finaledagene indbyder vi om aftenen til en eftersnak i Ridehuset om dagens mest spændende vejvalg ved hjælp af Trac Trac. Det skal blive interessant. At følge eliteløberne på TV og computer er naturligvis ikke nok for en orienteringsløber. Man er nødt til selv at få kortet i hånden og mærke terrænets udfordringer. WOC Tour giver dig mulighed for selv at prøve en orienteringsbane i alle WOC-skovene. Bortset fra Mindeparken i Århus hvor du må nøjes med at være tilskuer til WOC i sprint. Vi er stolte ved at kunne give dig den unikke oplevelse at løbe seks orienteringsløb i løbet af en uge i nogle af Danmarks bedste og mest udfordrende terræner. God tur i skoven! WOC Tour er en god anledning til ferie med familie og gode venner. Og mulighed for at få nye venner! Vi har arbejdet hårdt på at skabe de bedste rammer for en god ferie også udenfor skoven. En dejlig WOC Campingplads og ikke mindst et stævnecenter i det hyggelige Ridehus i centrum af Århus. Welcome to WOC Tour 2006 We would like to welcome orienteers and their families and friends from all over the world to WOC Tour WOC is of course the focal point for this event. A lot of effort is being put into making it possible for spectators to follow the exciting competitions in the forest between the world s best orienteers. TV and computers along with TracTrac make it possible to follow almost every footstep the runners take. On the finals days, we invite you in the evenings in Ridehuset to take a retrospective look at the day s most exciting route choices, with the help of TracTrac. It should be very interesting. It is of course not enough for an orienteer just to follow the elite runners on TV and computer. He wants to get hold of a map and experience the terrain s challenges himself. The WOC Tour gives you the chance to run a course in all the WOC forests apart from Mindeparken in Aarhus, where you will have to be content with being a spectator at the WOC in sprint. We are proud to be able to give you the unique experience of running six orienteering races within a week in some of Denmark s best and most challenging terrain. Have a good run in the forest! WOC Tour is a good occasion for taking a holiday with family and good friends. And an opportunity for making new friends! We have worked hard to create the best arrangements to enable you to have a good holiday outside the forest WOC programme.indd 3 7/17/06 1:38:18 PM

4 Stævnecenteret er hver aften ramme om præmieuddeling for Tour-løberne og en masse spændende aktiviteter. Se programmet. Vi ses i Ridehuset- hver aften! Ulrik Mathiasen Leder af WOC Tour 2006 too, with a delightful WOC campsite and, not least, an Event Centre in the attractive Ridehus in the centre of Aarhus. The Event Centre is the venue every evening for the prizegiving for Tour runners and masses of exciting activities see the programme. See you in Ridehuset every evening! Ulrik Mathiasen Organiser, WOC Tour 2006 SYV BORGMESTRE BYDER VELKOMMEN Som borgmestre i de berørte syv midtjyske kommuner hilser vi det med stor glæde, at The World Orienteering Championship 2006 og WOC Tour 2006 er henlagt til Danmark og til vores landsdel. Vi er stolte ved at vore lokale orienteringsklubber har påtaget sig at løfte denne store opgave. Vi håber, at stævnet må blive en stor oplevelse såvel for arrangører som deltagere og publikum. At mange venskaber knyttes, og oplevelserne bliver til rekreation og styrkelse af krop og sjæl. Der venter jer forhåbentlig spændende konkurrencer under WOC 2006 og store oplevelser i skovene i forbindelse med publikumsløbene. Men vi håber, at der også bliver tid til at opleve storbyen SEVEN MAYORS OFFER THEIR WELCOME As Mayors of the seven mid-jutland Kommunes involved, we are extremely delighted that the 2006 World Orienteering Championships and WOC Tour 2006 are allocated to Denmark and to our part of the country. We are proud that our local orienteering clubs have decided to undertake this big task. We hope the event will be a memorable experience both for the organisers and for the participants and the general public, that many friendships will be made, and that the experiences will be beneficial and give strength to body and soul. Hopefully you can look forward to exciting WOC competitions and fine experiences in the forests in connection with the open races. But we hope there will also be time to experience the pulse of the big city in WOC programme.indd 4 7/17/06 1:38:18 PM

5 Århus s puls og de mange attraktioner, som byen og regionen kan fremvise. Nyd mangfoldigheden i dette landskab, som hører til Danmarks smukkeste. Øst- og midtjyllands kuperede landskab udformet af istidens gletchere, skovene, Gudenådalen og det midtjyske søhøjland og mod vest det jævne landskabs vide flader. Hjertelig velkommen! Borgmestrene Knud Kristensen, Aars Nicolaj Wammen, Århus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup, Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg Aarhus and the many attractions that the city and region can offer. Enjoy the diversity of this landscape, which is considered Denmark s most beautiful: east and mid-jutland s hilly landscape formed from the ice-age s glaciers, the forests, the Gudenå valley and the mid- Jutland Lake District and to the west the flatter landscape s broad vistas. A hearty welcome to you all! Mayors Knud Kristensen, Aars Nicolai Wammen, Aarhus Vagn Ry Nielsen, Horsens Lars Krarup. Herning Johannes Stensgaard, Viborg Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager Jens Erik Jørgensen, Silkeborg WOC programme.indd 5 7/17/06 1:38:22 PM

6 SYV ARRANGERENDE O-KLUBBER / THE SEVEN ORGANISING O-CLUBS Herning OK - Horsens OK - Mariager Fjord OK - OK PAN, Århus, Silkeborg OK, St. Binderup OK, Viborg OK, WOC programme.indd 6 7/17/06 1:38:25 PM

7 STÆVNELEDELSE WOC TOUR / ORGANISING TEAM, WOC TOUR Stævneledelse / Organisers Stævneleder / Chief Organiser Startleder / Starts Beregningsleder / Results Speakning / Commentary Leder af WOC Tour sekretariatet Børnebaner / Children s courses Overdommer / Referee Stævnekontrollant / Event Controller Ulrik Mathiasen Karsten Kristiansen Keld Gade Lars Klode Jørgen Jørgensen Bodil Schultz Per Lind-Jensen Karl Johan Clemmensen Banelæggere / Course Planners Etape 1 / Stage 1 Linå Vesterskov Etape 2 / Stage 2 Storskoven Etape 3 / Stage 3 Fløjstrup Skov Etape 4 / Stage 4 Løndal / Velling Skov Etape 5 / Stage 5 Gjern Bakker Etape 6 / Stage 6 Sletten / Himmelbjerget Jess Rasmussen og Michael Dickenson Kenneth Skaug og Henrik Hinge Ole Christensen og Troels Jensen Kim Gottlieb og Ole Andersen Frode Mogensen og John Dalsgaard Sørensen Lars Ole Larsen og Lars Borch Få XTRA plads til minderne, møblerne og alt det andet Lej en trailer Lej dit eget private opbevaringsrum. Fra m 3 Opvarmet, tørt og sikkert. Fri adgang til dine ting alle dage kl. 6 til Edwin Rahrs Vej 75 Århus V Hverdage 9-18 Lørdag WOC programme.indd 7 7/17/06 1:38:27 PM

8 PROGRAM I STÆVNECENTER, RIDEHUSET I ÅRHUS PROGRAMME IN THE EVENT CENTRE, RIDEHUSET IN AARHUS WOC Tour 2006 stævnecenter er indrettet i Ridehuset i Århus indre by og nabo til WOC s stævnecenter på Hotel Radisson SAS. Ridehuset er centrum for stævnets mange spændende aktiviteter og det naturlige mødested over en kop kaffe eller øl. Her vil man finde WOC Tour sekretariatet, udstillingsstande, salgsboder, café og restaurant, og internetcafé. WOC Tour sekretariatets adresse er: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Århus C WOC sekretariatets tlf Aktiviteter I Ridehuset bydes der på følgende aktiviteter i stævnecenters åbningstider: TV-udsendelse fra WOC-finalerne TracTrac og vejvalgssnak på storskærm fra dagens løb VM-aktuelt: Kort, resultater, sladder The WOC Tour 2006 Event Centre will be set up in Ridehuset, in Aarhus inner city and neighbour to the WOC Event Centre in Hotel Radisson SAS. Ridehuset will be the base for the event s many exciting activities and the natural place to chat with others over a cup of coffee or a beer. The WOC Tour Secretariat, exhibition stands, sales stalls, a café and restaurant and an internet café will all be sited here. The address of the Event Centre is: Ridehuset, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C, WOC Tour Secretariat telephone Activities The following activities will take place in Ridehuset during the Event Centre opening times: TV transmissions from the WOC finals TracTrac and route choice chat on the WOC programme.indd 8 7/17/06 1:38:28 PM

9 Resultater fra WOC Tour Startlister Aktuelle opslag Præmieoverrækkelser Internet café - Løb O-løb på computer O-Manager: Spil på dine VM-favoritter Tegnefilm for børn Hoppeborg og andet legetøj Spillebulen med skak, kortspil og rafling Massage-tilbud Musik og underholdning Café med salg af kaffe, te, øl, vin, sandwich, toast og grillmenu Salg af WOC-souvenirs Turistinformation om Århus og Midt-Jylland Fredag den 28/7 Kl WOC Tour sekretariatet åbent Lørdag den 29/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Salsa med et show Kl Stævnecenter lukker Søndag den 30/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Præmieoverrækkelse Kl Musik: Orkestret Big Dixies spiller Kl Stævnecenter lukker Mandag den 31/7 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent big screen from the day s WOC race WOC hot news: maps, results, and gossip WOC Tour results, start lists and announcements Prizegivings Internet café run an orienteering race on a computer O-Manager: bet on your WOC favourites Cartoons for children bouncy mattress and other toys Casino corner with chess, card and board games etc. Massage service Music and entertainment Café with sale of coffee, tea, beer, wine, sandwiches, toast and grill menu Sale of WOC souvenirs Tourist information for Aarhus and mid-jutland Friday 28/ WOC Tour Secretariat open Saturday 29/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Salsa with show Event Centre closes Sunday 30/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music: Big Dixies orchestra will play Event Centre closes WOC programme.indd 9 7/17/06 1:38:28 PM

10 Kl Kl Kl Kl Stævnecenter åbner Præmieoverrækkelse Musik af Trio AkseLounge Stævnecenter lukker Tirsdag den 1/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Flamenco Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsenta tion af højdepunkter fra sprintfinalen ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOCløbere Kl Diskotek Kl Stævnecenter lukker Onsdag den 2/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen - danseundervisning - Swing og rock n roll TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på langdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Monday 31/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Prizegiving Music by Trio AkseLounge Event Centre closes Tuesday 1/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen : learn to dance Flamenco Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Sprint Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Disco Event Centre closes Wednesday 2/ WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Swing and Rock n Roll TracTrac presentation of highlights from Long Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners WOC programme.indd 10 7/17/06 1:38:28 PM

11 Kl Kl Fægteopvisning af Jysk Akademisk Fægteforbund. Vil du deltage? Stævnecenter lukker Fencing display by Jysk Akademisk Fægteforbund. Will you take part? Event Centre closes Torsdag den 3/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenteret åbner Kl Åben grill medbring din egen mad Kl Klovnen Bardutski underholder Kl Præmieoverrækkelse Kl Jazz af Trio AkseLounge Kl Stævnecenter lukker Fredag den 4/8 Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl WOC Tour Sekretariatet åbent Kl Stævnecenter åbner Kl Dans på pladsen danseundervisning Tango Kl Præmieoverrækkelse Kl TracTrac præsentation af højdepunkter fra finalen på mellemdistance ved den danske eliteløber Jens Knud Maarup, evt. sammen med en eller flere WOC-løbere Kl Capoeira-opvisning med musik af Grupo wde Capoeira Kl Stævnecenter lukker Thursday 3/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Open grill bring your own food The clown Bardutski will provide entertainment Prizegiving Jazz from Trio AkseLounge Event Centre closes Friday 4/ WOC Tour Secretariat open WOC Tour Secretariat open Event Centre opens Dans på pladsen learn to dance Tango Prizegiving TracTrac presentation of highlights from Middle Distance Final by the Danish Elite runner Jens Knud Maarup, maybe with 1 or more WOC runners Capoeira display with music by Grupo de Capoeira Event Centre closes WOC programme.indd 11 7/17/06 1:38:28 PM

12 KIOSK Kiosk på stævnepladsen I boder og et stort telt med kiosk, borde og bænke kan der købes Pastasalat, Burger m/forskelligt fyld-, pølser m/brød Et mindre udvalg for vegetarer Grill koteletter/steaks og pølser med salat eller kartoffelsalat Diverse drikkevarer, kaffe/the, vand/øl Kage, is, slik og frugt. Åbningstid på stævnepladsen Lørdag 29/7 kl Søndag 30/7 kl Mandag 31/7 kl Tirsdag 1/8 kl / / Onsdag 2/8 kl Torsdag 3/8 kl Fredag 4/8 kl Lørdag 5/8 kl Der vil hver dag være åbent indtil etapens afslutning. Kiosk i Ridehuset Pølser /brød, sandwich Vand/øl, kaffe/the Kage, is, slik, frugt Åbningstid i Ridehuset Hver dag 29/7-4/8 kl Tirsdag 1/8 dog kl Torsdag 3/8 kl : Åben grill, medbring din egen mad FOOD SERVICE Food service on the assembly areas At stalls and in a marquee with servery, tables and benches you can buy: Pasta salad, burgers with various contents, sausages with bread A limited choice for vegetarians Grilled cutlets/steaks and sausages with salad or potato salad Various soft drinks, coffee and tea, water and beer Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times at the assembly areas: Saturday 29/ Sunday 30/ Monday 31/ Tuesday 1/ / / Wednesday 2/ Thursday 3/ Friday 4/ Saturday 5/ The food outlets will be open each day until the assembly area closes. Food service in Ridehuset Sausages with bread, sandwiches Water and beer, coffee and tea Cakes, ice cream, sweets and fruit Opening times in Ridehuset: Every day 29/7-4/ except for Tuesday 1/ Thursday 3/ : Open grill bring your own food WOC programme.indd 12 7/17/06 1:38:29 PM

13 FAKTAOPLYSNINGER A - Å Bustransport Der er busafgange fra Ridehuset og WOC Campingpladsen til stævnepladserne og samme vej retur. Opsamlingsstederne vil blive markeret på oversigtstegninger / opslagstavler de pågældende steder. Bustiderne bliver oplyst på stævnets hjemmeside tour/dk/, og de vil blive udleveret i klubposen, samt meddelt ved opslag i Ridehuset og på WOC Campingpladsen. Forudbestilte billetter til bustransport findes i klubposen, som udleveres fra WOC Tour sekretariatet. Busbilletter kan købes i WOC Tour sekretariatet i Ridehuset, samt på campingpladsen. Pris pr. dag: 100 Dkr. / 15 Euro Børnebaner Der vil hver løbsdag være mulighed for at løbe en børnebane for børn i alderen fra 3 år og opefter. Hver dag er der to forskellige baner: 1. Stor O-Harebane for de største er ca. 2 km. Banen er ikke snitzlet, men skilte med rød hånd viser, hvor man ikke skal hen. 2. Lille O-Harebane for de mindste er en snitzlet bane på 1 1,5 km. Der vil ikke alle dage være mulighed for at køre med klapvogn på banen. Hver dag er der en form for præmie. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke tilmelde sig forud. INFORMATION A-Z Bus transport There is a bus service from Ridehuset and the WOC campsite to the assembly areas, returning to the same points. The departure points will be marked on layout diagrams and posted on notice boards at the relevant places. The bus times will be displayed on the event s website and they will be included in club bags and posted in Ridehuset and on the campsite. Tickets booked in advance will be in club bags which can be collected from the WOC Tour Secretariat. Bus tickets can be purchased in the WOC Tour Secretariat in Ridehuset and on the campsite. Price per day: 100 Dkr. / 15 Euro. Camping The WOC campsite will be situated at Langkær Gymnasium (High School) in the Aarhus suburb of Tilst. Address: Kileparken 25, DK-8381 Tilst, Denmark. There are good bus connections both day and night to the centre of Aarhus and the railway station. The daily bus service to the WOC and WOC Tour races has its stopping place beside the campsite. In connection with WOC Tour prizegivings and other evening events in Ridehuset, the Aarhus town bus service has many departures direct from Tilst to Ridehuset WOC programme.indd 13 7/17/06 1:38:29 PM

14 Åbningstider for børnebanerne: Dato Etape Skov Åbningstid Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup Løndal/Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Børnepasning På stævnepladsen passes børn i alderen 0 7 år. Der vil være åbent hver løbsdag 1 time før første start og indtil 2½ time efter sidste start. Hver dag er der mulighed for at lege med LEGO, læse i bøger og tegne, samt deltage i legepladsaktiviteter med sand, hoppepuder, halmballer, vippegynge m.m. Afhængigt af vejret laver vi særlige aktiviteter fordelt på forskellige dage, som f.eks. sminke/udklædning, bål/ snobrød, collage med naturting og farver m.m. Der vil være mulighed for grønne snacks og snolder, samt saftevand og vand. Det hele vil afhænge af børnenes alder og vejret. Det er ikke her, at børnene kommer ud på orienteringsbaner. Se ovenfor om dette. Camping WOC Campingpladsen ligger ved Langkær gymnasium i Århusforstaden Tilst. Adresse: Kileparken 25, 8381 Tilst. Der er gode busforbindelser både Breakfast and evening meals can be purchased at the campsite. Meal tickets are sold at the campsite office and must be purchased at least 2 days in advance. Breakfast 33 kr./4.50 Euro Evening meal 55 kr./7.50 Euro Breakfast will be served between and 09.00, evening meals between and In the same time periods, a shop will be open selling everyday goods and drinks. Children s courses On every race day there will be the opportunity for children aged 3 years old and over to run a children s course. Each day there will be two different courses: 1. The Big Hare Course for older children will be about 2 km. long. The course will not be taped, but signs with red hands will show where you should not go. 2. The Little Hare Course for the youngest is a taped course of km.. It will not be possible every day to take a pushchair on the courses. There will be prizes of some kind every day. Entry is free and pre-entry is not required. Opening times for children s courses: Date Stage Forest Opening times Linå Vesterskov Storskoven Fløjstrup WOC programme.indd 14 7/17/06 1:38:30 PM

15 dag og nat - til Århus centrum og banegården. De daglige busforbindelser til WOC- og WOC Tour - løbene har holdeplads ved campingpladsen. I forbindelse med præmieoverrækkelse i WOC Tour og aftenens øvrige arrangementer i Ridehuset kan man benytte en af Århus Sporvejes mange busafgange direkte fra Tilst til Ridehuset. Morgenmad og aftensmad kan købes på WOC Campingpladsen. Madbilletter sælges på campingpladsen og skal købes min. 2 dage forud. Morgenmad 33 kr. / 4,50 EU Aftensmad 55 kr. / 7,50 EU Morgenmad serveres i tidsrummet kl Aftensmad kl I samme tidsrum er kiosken åben med salg af almindelige kioskvarer plus drikkevarer. Førstehjælp På stævnepladsen vil Hjemmeværnets sanitetsdeling yde førstehjælp. Glemte sager Kan afhentes ved henvendelse til WOC Tour sekretariatet. Eftersendes efter aftale mod betaling af omkostningerne. Hunde Hunde skal overalt holdes i snor. Klager Klager kan indgives mundtligt til WOC Tour sekretariatet så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af dagens stævne, d.v.s. 30 min. efter udløbet af max.-tiden for den sidst startende løber i konkurrencerne. Der Løndal /Velling Gjern Bakker Sletten / Himmelbjerget Clothing transfer There will be no clothing transfer from the starts to the assembly areas. Club bags Club bags can be collected from the WOC Secretariat by a club representative. Club bags will contain: Number bibs, hired EMIT bricks, programme, tickets booked in advance etc. Complaints Complaints should be made orally to the race organiser as early as possible and at the latest by the conclusion of the day s race, i.e. 30 minutes after the maximum running time for the last starter in the race has elapsed. A written report will be made, and the race organiser will communicate as soon as possible thereafter his decision on the complaint, together with any appeal procedure. Crèche There will be a crèche for children aged 0 7. The crèche will be open every race day from 1 hour before the first start until 2½ hours after the last start. Activities each day will include playing with LEGO, reading books and drawing, and taking part in playground activities with sand, bouncy mattress, straw bales, see-saw etc WOC programme.indd 15 7/17/06 1:38:30 PM

16 vil blive optaget en skriftlig rapport, og stævnelederen meddeler snarest herefter sin afgørelse af klagen tillige med ankemuligheden. Klubposer Klubposer afhentes i WOC Tour sekretariat og udleveres klubvis mod kvittering. Klubposen indeholder: Brystnumre, lejebrikker, programhæfte, forudbestilte billetter m.m. Overtrækstøj Transporteres ikke. Parkering Tilkørsel til etapernes P-pladser sker ad smalle veje. Kom derfor i god tid. For parkering på P-pladsen ved stævnepladsen skal der betales P-afgift. P-skilt til bilen kan købes i WOC Tour sekretariatet ved ankomst eller på P- pladsen. P-skiltet skal lægges i bilens forrude, så det er synligt udefra. 1 dags P-skilt: 50 Dkr. / 7 Euro 4 dages P-skilt: 150 Dkr. / 21 Euro 6 dages P-skilt: 240 Dkr. / 33 Euro Ved manglende P-skilt opkræves 0 Dkr. pr. dag. / 7 Euro Forudbestilte P-skilte ligger i klubposen. Parkeringsbilletter til P-hus ved stævnecenter kan købes i WOC Tour sekretariatet. Præmier For klasserne H/D10 H/D16 er der præmier til nr. 1, 2 og 3 på etaperne 1-5. For alle øvrige klasser er der præmie til klassevinderne. Præmieoverrækkelsen foretages Depending on the weather, special activities such as face painting, dressing up, bonfire/roll making, collage-making with greenery and colour, etc. will take place on particular days. Green snacks and sweets along with soft drinks and water will be available. All will depend on the child s age and the weather. It is not here that children start out on courses see above. Dogs Must be kept on leads at all times. First Aid The Home Guard s Medical Section will offer First Aid on the assembly areas. Lost property Can be reclaimed on application to the WOC Tour Secretariat. Will be posted on by agreement, on payment of the cost. Open courses Open courses can be entered at the WOC Tour Secretariat on the assembly areas. Entry opens half an hour before the first start and closes half an hour before the last start. Runners must be at the start at least 15 minutes before the last WOC Tour start time. Runners will get a hired EMIT brick with back-up card, or a back-up card for their own EMIT brick. The card will be over-printed with name, brick number, course and start location. Runners will also be given a slip with the same information to give to the start officials WOC programme.indd 16 7/17/06 1:38:30 PM

17 efter etaperne 1 5 samme aften i Ridehuset. Præmier vil blive uddelt i 4 grupper, der kaldes op på scénen, én gruppe ad gangen. Grupperne er Børn H/D Unge H/D Oldboys/girls H/D35- Senior H/D Vi opfordrer præmiemodtagere til at være klar til at gå på scenen, når de bliver kaldt op. Ved etape 6 uddeles præmier til de samlede klassevindere på stævnepladsen, løbende efterhånden som klasserne afvikles inden for tidsrummet kl Uafhentede præmier kan afhentes i WOC Tour sekretariatet i Stævnecentret Ridehuset. Præmier eftersendes ikke. Rygning Rygning er forbudt overalt i terrænet, på stævnepladsen, parkeringspladsen og i stævnecentret. Toiletter På stævnepladsen og på vej til startstederne ved afstande over m. Træningsmulighed Faste O-poster i Marselisborg Skov under hele stævnet. Kort kan købes ved WOC Tour sekretariatet. Dkr. 15,-. Lørdag 29/7 kl : Publikumsløb i Hjortsballe Krat. Spørg på WOC Tour sekretariatet eller se på hjemmesiden Prices: Runners born 1986 or later: 110 Dkr. / 15 Euro Runners born 1985 or before: 170 Dkr. / 25 Euro Runners on open courses will run without number bibs. Parking The approach to parking areas is along small roads, so plan to arrive in good time. A charge will be made for use of the parking areas at the assembly areas. A parking disc can be purchased at WOC Tour Secretariat on arrival, or at the parking place. It should be placed behind the car windscreen so that it is visible from outside. - 1-day parking disc: 50 Dkr. / 7 Euro - 4-day parking disc: 150 Dkr. / 21 Euro - 6-day parking disc: 240 Dkr. / 33 Euro - If you have no disc, 50 Dkr. / 7 Euro per day will be charged. Pre-ordered parking tickets will be in club bags. Parking tickets for the car park near the Event Centre can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Prizes For classes H/D10 H/D16 there are prizes for nos. 1, 2 and 3 on Stages 1-5. For all other classes there are prizes for the class winners. For Stages 1-5, the prizegiving will take place the same evening in Ridehuset WOC programme.indd 17 7/17/06 1:38:30 PM

18 WOC Tour sekretariatets åbningstider I stævnecenter På Ridehuset Stævnepladsen Fred. 28/7 Kl Lørd. 29/7 Kl Sønd. 30/7 Kl Kl Mand. 31/7 Kl Kl og Tirsd. 1/8 Kl Kl og Onsd. 2/8 Kl Torsd. 3/8 Kl Kl og Fred. 4/8 Kl Kl og Lørd. 5/8 Kl På Langkær Gymnasium, ved campingpladsen Søndag 6/8 Kl WOC Tour sekretariatet Kontakttelefon: Jørgen Jørgensen, Åbne Baner Åbne baner købes i WOC Tour sekretariatet på stævnepladsen. Salget starter ½ time før første start og slutter ½ time før sidste start. Løberen skal være ved startstedet senest 15 minutter før sidst startende WOC Tour løber. Løberen får en lejet EMIT-brik med back-up kort eller back-upkort til egen EMIT løberbrik, hvor der står: Navn, briknummer, bane og startsted. Løberen medbringer tillige en seddel til startpersonalet med de samme oplysninger. The prizes will be awarded in 4 groups, which will be called onto the stage one group at a time. The groups are: - Children H/D Youngsters H/D Veterans H/D Seniors H/D We ask prize-winners to be ready to go up onto the stage as soon as they are called up. At Stage 6, prizes will be presented to the overall class winners on the assembly area, at various times as the classes finish, in the period to Uncollected prizes can be picked up at the Secretariat in the Event Centre Ridehuset. They will not be sent on afterwards. Smoking Smoking is completely forbidden in the terrain, on the assembly areas, in the parking areas and in the Event Centre. Toilets In the assembly areas, and on the way to starts which are more than 1,000 m. away from the assembly area. Training - Permanent controls in Marselisborg forest throughout the whole event. Maps can be purchased at the WOC Tour Secretariat. Dkr. 15,-. - Saturday 29/7, : open race at Hjortsballe Krat. Ask at the Tour Secretariat or check the website www. woc2006.dk/tour/ WOC programme.indd 18 7/17/06 1:38:30 PM

19 Priser: For løbere født 1986 eller senere: 110,- Dkr. / 15 Euro For løbere født 1985 eller før: 170 Dkr. / 25 Euro. Løbere på Åben bane løber uden brystnummer. WOC Tour Secretariat opening times In Ridehuset On assembly area Friday 28/ Saturday 29/ Sunday 30/ Monday 31/ Tuesday 1/ Wednesday 2/ Thursday 3/ Friday 4/ Saturday 5/ At Langkær Gymnasium, beside the campsite Sunday 6/ WOC Tour Secretariat Telephone contact: Jørgen Jørgensen, WOC programme.indd 19 7/17/06 1:38:32 PM

20 HORSENSO6 KULTUR, SPORT OG STORE OPLEVELSER Horsens Museums Jubilæumsudstilling jun.- nov. Heste & Kræmmermarked jul. AC Horsens i SAS-ligaen jul. til nov. Cykelløbet Rundt om Horsens 20. aug. Madonna 24. aug. Europæisk Middelalder Festival aug. Horsens Håndboldklub i Toms Ligaen sept. til apr. Rolling Stones 3. sept. Horsens Badmintonklub i Badmintonligaen sept. til mar. Horsens Børneteaterfestival sept. Horsens IC og Horsens BC i Basketligaen okt. til apr. Vitus Bering Pirates i Dameligaen okt. til apr. Anden på Coke 18. okt. Horsens Messen nov. Julekoncert m. bl.a. Preben Kristensen 1. dec. Horsens Juleby dec WOC programme.indd 20 7/17/06 1:38:32 PM

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard UD & SE CAFE Som rejsende på første klasse får du mange fordele med i billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11 kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard eller DSB

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen).

Seminar/møde med AgipKCO under el. umiddelbart før messen (tbc). Fordelagtig gruppepris på fly og hotel (ikke inkl. i deltagerprisen). Olie, gas & offshore Bindende tilmelding til fælles informationsstand på Almaty, Kasakhstan den 3.-6. oktober 2006 Sæt X Deltagelse på stand Vi tilmelder os hermed bindende til den danske fællessstand

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab

WOC 2006 (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab (inkl. WOC Tour 2006) Regnskab Indholdsfortegnelse Stævneledelsens beretning 3-4 Revisorerklæring 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 8-12 2 Stævneledelsens beretning Vi aflægger hermed regnskab over

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere