Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august"

Transkript

1 Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver :10.000, ækvidistance 2,5 m. Terræn Fortrinsvis åben og kuperet løvskov med mange stier og veje. I den sydlige del af skoven forekommer der visse tætte partier og en del vandløb. I de våde områder kan der forekomme en del undervegetation. Stævneplads På det åbne græsareal umiddelbart nord for Moesgård Strand. Afmærkning på vej 451 (vejen mellem Århus og Odder). Tilkørslen til stævnepladsen vil ske via Moesgård Museum. Bemærk at man ikke kan påregne at benytte Ørneredevej gennem skoven. Pga. afvikling af Marselisløbet vil vejen være afspærret i visse perioder under stævnet. Stævnepladsen åbner lørdag eftermiddag efter afslutning af DM Mellem. På stævnepladsen er der mulighed for at købe aftensmad (forudbestilles via O-Service eftertilmelding frem til ) og morgenmad (kan bestilles på stævnepladsen lørdag aften). Der er endvidere kiosk, toiletter, resultater, speakning, børnebaner og salg af åbne baner. Parkering På den offentlige p-plads ved Moesgård Strand. Afstand fra parkering til stævneplads meter, følg sort/gul snitzling fra NV-hjørne af p-plads. Fra P til stævneplads passeres løbere på vej fra start på stævnepladsen til startposten. Dette er markeret med skilte - følg skiltenes anvisninger og vis hensyn.

2 Stævnekontor og klubposer Holdændringer Telt på stævnepladsen, se skitse over stævneplads. Klubposer udleveres i stævnekontoret fra kl Klubposen indeholder brystnumre, startlister og lejede SI-brikker. Lejebrikker afleveres ved brikaflæsning. Mistet brik erstattes med kr Holdændringer er mulige indtil kl lørdag. Særskilt blanket udleveres og indleveres i stævnekontoret. Dette gælder både Thorog Tjalfe-klassen. Start I forbindelse med holdændring er det i orden, at bytte rundt på rækkefølgen af løbere. Bemærk at brikken følger turen - ikke løberen. Dvs. at såfremt et hold ønsker at ændre rækkefølgen af nogle løberne skal SI-brikken forblive på den oprindelige tur og kun navnet på løberne skifter plads på holdet. 1. turs løbere fremkaldes ved skifteboksen ca. 5 min før start. Her skal SI-brikker tømmes og tjekkes. Forvarsling og publikumspassage Start foregår på stævnepladsen i umiddelbar nærhed af målområdet. Når starten er gået skal den rød/hvid snitzling til startpunkt følges. Startpunktet er markeret med poststativ og orange/hvid skærm. Startposten skal ikke stemples. På alle ture i Thor-klassen vil der være forvarsling via radioposter og publikumspassage. Publikumspassage forekommer 1-5 km før målgang. Skifte og målgang Ved publikumspassagen er der markeret tvungen overgang over stendige - følg snitzling fra foregående post til tvungen overgang. Passage udenfor tvungen overgang vil medføre diskvalifikation. I Tjalfe-klassen er der ingen forvarsling/publikumspost. Vær selv opmærksom på at være klar til skifte. Efter sidsteposten følges afmærkning til mål. Løbskortet afleveres, og målposten stemples. Herefter fortsættes til kortophæng hvor man tager næste turs kort, som overdrages i skiftezonen. Det er løbernes eget ansvar at tage det rigtige kort. Holdnummer og tur fremgår af løbskortet. Startende løbere skal følge rød/hvid snitzling til startpost.

3 Jagtstart Efter kortoverdragelse følger indkomne løbere sluse til brikaflæsning. Kortene udleveres klubvis søndag umiddelbart efter efterstart dvs cirka kl Jagtstarten finder sted samme sted som første start i en særskilt sluse. Jagtstarten påbegyndes søndag kl Din starttid fremgår af ophængte startlister, der er klar senest kl 6.00 søndag morgen. Der er fremkald 5 minutter før din starttid. Ved indgangen til startslusen tømmer og checker du din brik. Man indtager den position i slusen, som man har i startrækkefølgen. Du får dit kort i startøjeblikket og følger rød/hvid snitzling til startposten. Kort og baneforhold Der er indført flere special-signaturer på kortet. MTB-spor, der forekommer enkelte steder i skoven, er på kortet markeret som vist på kort signaturen. Se nedenfor. Store væltede træer forekommer også i skoven. De træer der udgør en besværlig passage er markeret som vist på kort signaturen. Se nedenfor. Det betyder at der vil forekomme væltede træer, som nemt kan passeres og som ikke er markeret på kortet. Bemærk at forbudte områder markeret på kortet skal respekteres passage af forbudte områder medfører diskvalifikation. Alle baner passerer over asfaltvej gennem skoven vær opmærksom ved passage. Der vil være opsat skilte med løbere på vejen. Passage for Tjalfe-klassens tur 1,2 og 3 vil være bemandet. På Tjalfe-klassens 3. tur er der mellem post 2 og 3 snitzlet (rød/hvid

4 Postbeskrivelser Tidtagning Klasser og baner snitzling). I Thor-klassen er der væskepost i forbindelse med publikumspassage. Der er ingen væskepost i Tjalfe-klassen. Flere steder er poster placeret ganske tæt vær opmærksom på at tjekke postnummer. IOF symboler, der er trykt på løbskortet. Der udleveres ikke løse postbeskrivelser Der anvendes SportIdent til kontrol og tidtagning. Alle løbere skal tømme og tjekke SI-brik ved indgang til skiftezonen. Husk at brikken følger turen og ikke løberen. 2 klasser Thor og Tjalfe. Thor 1. Start lørdag kl tur 6,4-6,5 km 18 poster Svær Dag/skumring 2. tur 6,4-6,5 km 18 poster Svær Nat 3. tur 8,4-8,5 km 22 poster Svær Nat Neutralisering 4. tur 7,1 km 20 poster Svær Dag 5. tur 4,0 4,1 km 15 poster Svær Dag 6. tur 4,5 4,6 km 17 poster Svær Dag 7. tur 5,0 km 20 poster Ms Dag 8. tur 7,1 km 20 poster Svær Dag 9. tur 9,1 9,2 km 22 poster Svær Dag Neutralisering af løbet efter 3. tur. 1. start søndag kl med jagtstart i forhold til målgang af 3. tur. For de hold, som er mere end én time efter det førende hold, vil der være samlet start kl for de 4. turs løbere, der endnu ikke er startet. Derefter fortsætter Midgårdsormen som normal stafet igen, indtil sædvanlig efterstart skønnes passende - cirka kl søndag. På tur 1-6 samt 8-9 er gaflingsmetoden Farsta. På 7. tur er gaflingsmetoden butterfly (à la Jættemilen) Begrænsninger Max. 4 løbere fra H17-20, H21, H35. Mindst 2 dameløbere. Mindst 1 ungdomsløber (H/D og under) eller 1 oldboys/girls

5 (H/D 50 og over). Bemærk at såfremt den ene dameløber er ungdomsløber eller oldboys/girls, så tæller vedkommende med på såvel betingelse 2 som 3. Dvs. at holdet kun mangler endnu én dameløber for at opfylde de 2 sidste betingelser. Regler for 7. tur På tur 7, hvor der kan være 3 samtidige løbere i skoven pr. klub, er det kun hurtigste løber, som tæller i konkurrencen. Såfremt hurtigste løber i mål har fejlklip eller mangler at klippe nogle poster og har sendt en ny person ud på 8. tur, bliver holdet diskvalificeret fra konkurrencen. Begrænsningerne ovenfor anses kun for opfyldt, såfremt de tællende løbere i stafetten opfylder dem. Dvs. et hold har ikke opfyldt begrænsningerne, såfremt man på 7. tur stiller med 2 dameløbere og 1 ungdomsløber eller oldboys/girls. Tjalfe Samlet start søndag morgen kl tur 2,6 2,7 km 10 poster Let Dag 2. tur 2,6 2,7 km 10 poster Let Dag 3. tur 2,0 km 12 poster Beg. Dag Bemærk: Banen er snitzlet mellem post 2 og 3 4. tur 4,0 km 16 poster Ms Dag På tur 1 og 2 er gaflingsmetoden Farsta. 3. tur er ugaflet På 4. tur er gaflingsmetoden butterfly (á la Jættemilen). Begrænsninger Kun H/D og under Regler for 3. tur På tur 3, hvor der kan være 3 samtidige løbere i skoven pr. klub, er det kun hurtigste løber, som tæller i konkurrencen. Såfremt hurtigste løber i mål har fejlklip eller mangler at klippe nogle poster og har sendt en ny person ud på 4. tur, bliver holdet

6 diskvalificeret fra konkurrencen. Mixede klubhold Åbne baner Kiosk/bespisning Præmier og præmieoverrækkelse Overnatning Max tid Målgang for hele holdet senest søndag kl Det er tilladt at sammensætte hold fra flere klubber. Endvidere må hold, der ikke opfylder begrænsninger gerne løbe med, men de stiller op uden for konkurrence. For løbere der ikke er med i Midgårdsormen, kan der købes åbne baner på stævnepladsen fra kl : Svær 8,0 km 20 poster Svær 5,2 km 14 poster Mellemsvær 3,9 km 13 poster Let 3,0 km 13 poster Pris -20 år: kr. 60,- 21- år: kr. 90,- Evt. brikleje kr. 10,-. Forhåndstilmelding via O-Service muligt indtil den 25. august. Kiosk med stort udvalg på stævnepladsen. Der vil være mulighed for at købe aftensmad lørdag aften mod forudbestilling inden sidste tilmeldingsfrist. Menu: Pastasalat-buffet. Der serveres flere forskellige pastasalater med kylling, skinke mv. Hertil serveres brød/smør. Pris: 65 kr. Serveres fra kl Øl og vand kan købes i kiosken. Morgenmad søndag kan købes for 30 kr. mod forudbestilling og betaling i kiosken senest lørdag aften kl Til de vindende hold samt i øvrigt i forhold til deltagerantal. Herudover timepræmier og andre præmier efter arrangørernes valg. Der er ingen præmier på åbne baner. Præmieoverrækkelse forventes at finde sted søndag ca. kl. 12. Primitiv camping på stævnepladsen, kræver forhåndstilmelding. Bemærk at der ikke kan overnattes i campingvogn/ autocamper/camplet o.l. på stævnepladsen. Ved tilmelding angives om der er tale om et lille (max 4 meter på længste led) eller stort telt. Der henvises endvidere til DCU Camping Blommehaven få kilometer fra stævnepladsen.

7 Asfaltvejen mellem stævneplads og DCU Camping Blommehaven vil i visse perioder under stævnet være afspærret formentlig søndag mellem kl. 10 og 14. Bad Skåde skole, Mantziusvej 5, 8270 Højbjerg. Skolen har åbent fra lørdag kl til søndag kl og åbner igen søndag kl Fra stævnepladsen til skolen er afstanden ca. 5 km. Der er afmærkning fra Oddervej umiddelbart i nærheden af skolen. For kørselsvejledning henvises der til kort, som er ophængt på stævnepladsen. Toiletter På stævnepladsen. Børnebaner I umiddelbar nærhed af stævnepladsen, åbner søndag kl Børnepasning Der er ingen børnepasning. Information Per Dahl Jensen, Fuglehaven 16, 8660 Skanderborg. Mobil: Stævneorganisation Århus. Stævneledelse: Jeanette Finderup og Per Dahl Jensen, OK Pan Stævnekontrol: Peer H. Kristensen, Kolding OK. Banelægger: Kenneth Skaug, OK Pan Århus. Banekontrol: Klavs Madsen, Odense OK. Dommer: Kenn H. Kristensen, Herning OK.

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012

Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 Invitation Bulletin 1 & 2 Danish Spring 2012 OK Øst Birkerød byder velkommen til den nye internationale Danish Spring Chase and Relay weekend: Lørdag 24. marts 2012: Danish Spring Chase i Tokkekøb Hegn

Læs mere

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat.

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat. Stævneinformation Kære {name} Tak fordi du har valgt at stille op i Bellevue Triatlon 2015, vi glæder os til anden udgave nye stævne, som I år vil have deltagelse af omkring 600 atleter. I denne stævneinformation

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

Odense-ok dk. www.odense-ok.dk

Odense-ok dk. www.odense-ok.dk Odense-ok dk ODENSE ORIENTERING - NR. 2 MAJ 2013 Redaktør: Claes Ø. Larsen klubblad@odense-ok.dk Tlf. 66 12 65 18 (60 16 18 65) Forsidefoto Klubbens nye kunstværk, lavet af Lone Skov Nielsen. Det hænger

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Pan-Posten. Påskemylder. Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund

Pan-Posten. Påskemylder. Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund Nr. 629 - April 2008 Påskemylder En meget tidlig påske på Fanø... Se side 14-15 Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund Orienteringsklubben

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering

' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering ' 011 1900 8. ~rgang, nr. 4. august 2004 Informationsblad for Århus 1900 orientering Papirudgave af POST 1900, der normalt udkommer i elektronisk form, men da der med dette nummer udsendes girokort til

Læs mere

Træningsløb, som Farum OK udbyder på Østkredsens karruselliste i 2003-08-03. 6

Træningsløb, som Farum OK udbyder på Østkredsens karruselliste i 2003-08-03. 6 Indhold i dette nummer af O-FOKUS Signe Søes vinder sølv til VM. 3 Hvidløg jager skovflåten væk5 Træningsløb, som Farum OK udbyder på Østkredsens karruselliste i 2003-08-03. 6 Hvor skal du sove??6 Topløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Pan-Posten. Efteråret er i gang... Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund

Pan-Posten. Efteråret er i gang... Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund Nr. 620 - Oktober 2006 Efteråret er i gang... Det betyder en masse DM-stævner Se side 4-8 Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud

Feltsport 2011. Danske Politimesterskaber i. Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011. Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Arrangør: PI-Odense Danske Politimesterskaber i Feltsport 2011 Langesø Nord Tirsdag den 12. april 2011 Stævnecenter: Langesø Hallen Idrætsvej 7 5462 Morud Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg vil gerne

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

NightChamp 2014-15. Løbende beretning i omvendt kronologisk rækkefølge

NightChamp 2014-15. Løbende beretning i omvendt kronologisk rækkefølge NightChamp 2014-15 Løbende beretning i omvendt kronologisk rækkefølge Sletten, 26. februar Tja, det var så den sæson NightChamp - på godt og ondt. Med løbet her til aften på Sletten i noget, der skulle

Læs mere

KompasPosten. Herning Orienteringsklub. Oktober 2007 - Nr. 6. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund medlem under D.I.F. og I.O.F.

KompasPosten. Herning Orienteringsklub. Oktober 2007 - Nr. 6. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund medlem under D.I.F. og I.O.F. KompasPosten Oktober 2007 - Nr. 6 Herning Orienteringsklub Medlem af Dansk Orienterings-Forbund medlem under D.I.F. og I.O.F. 2 www.herning-orienteringsklub.dk herningok@herning-orienteringsklub.dk orienteringsklub.dk

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II

DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Odense Ishockey Klub DIU OPSTARTSSTÆVNE U13 II Den 23. 24. august 2014 Det er Odense Ishockey Klub en stor glæde at byde alle U13 II hold velkommen til Odense til opstartsstævnet. For mange hold markerer

Læs mere

Pan på tur. En ny sæson står for døren og er så småt startet.

Pan på tur. En ny sæson står for døren og er så småt startet. Pan på tur En ny sæson står for døren og er så småt startet. Læs om vinterlangdistance, skitur, Spring Cup, klubtur, Park World Tour, Nordjysk 2-dages, Tiomila-tur og alle de andre ture. Nr. 602 - April

Læs mere

PUNKT 1 DM i sprint 2015

PUNKT 1 DM i sprint 2015 PUNKT 1 DM i sprint 2015 Stævnefolder 750m 20km 5km (Ungdom - 375m 10km 2,5km) Søndag den 7. juni 2015 i Kalundborg Tid og sted Stævnet afholdes på og omkring Gisseløre, Radiovej i Kalundborg, søndag den

Læs mere