Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi."

Transkript

1 B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Civilingeniør Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Diplomingeniør Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Forudsætninger i tysk på FA-niveau til visse uddannelsesretninger. NATURVIDENSKAB Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. Matematik Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og C-niveau i kemi. Fysik Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og fysik samt evt. til B-niveau i kemi. Kemi Datalogi kemi engelsk el. datalære Biologi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Geografi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Geologi Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Idræt Matematik og fysik Supplering til B-niveau i kemi. Supplering til A-niveau i matematik og kemi. Hvis man har kemi i stedet for fysik på tilvalgsniveau, skal der suppleres i fysik til B-niveau inden studiestart. Supplering til A-niveau i matematik. Hvis datalogi kombineres med et andet naturvidenskabeligt fag, skal der suppleres til A-niveau i fysik og C-niveau i kemi.

2 UDDANNELSE / STUDIUM SUNDHEDSVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Læge (medicin) Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Tandlæge Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Dyrlæge Matematik og fysik Supplering i kemi efter optagelse. Grønlandsk som modersmål. Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Hospitalslaborant Radiograf SAMFUNDSVIDENSKAB M.V. Matematik Mindst 12 måneders erhvervserfaring. Samfundsvidenskabelig basisuddannelse Økonomi Samfundsøkonomi Erhvervsøkonomi - HA Erhvervsøkonomi - erhvervsret Erhvervsøkonomi - datalogi Erhvervsøkonomi - erhvervssprog Supplering til A-niveau i engelsk og B-niveau i tysk eller fransk, eller C-niveau i spansk. Psykologi Grønlandsk som modersmål.

3 Jura Engelsk og samfundsfag Særdeles gode danskkundskaber. HUMANIORA Dansk (nordisk) Engelsk Supplering til C-niveau i tysk eller fransk. Engelsk Engelsk Supplering til A-niveau i engelsk og C-niveau i tysk eller fransk. Erhvervssprog Engelsk Supplering til A-niveau i engelsk og B-niveau i tysk eller fransk eller til C-niveau i spansk. Musik Musik og engelsk Dokumentation for færdighed i klaverspil og nodelæsning. Optagelsesprøven skal bestås. Supplering til C-niveau i tysk eller fransk. ANDRE UDDANNELSER Arkitekt Matematik og billedkunst Samfundsfag eller engelsk på tilvalgsniveau kan træde i stedet for matematik. Bibliotekar Engelsk Tysk på mindst FUA-niveau. Fiskcrikandidat (Norge) Matematik og kemi Mindst 6 måneders dokumenteret arbejde ved fiskeri og/eller fiskeindustri. Fiskeriteknolog kemi Til indledende trin: Mindst 2 års erfaring inden for fiskerierhvervet samt FUA i matematik og fysik-kemi samt FA i dansk og engelsk. Eller til det faglige trin: Bestået adgangsprøven efter indledende trin - eller mindst 1 års erfaring inden for fiskerisektoren, heraf skal mindst 3 måneder være til søs og mindst 3 måneder inden for fiskeindustri, samt supplering hvis man mangler et af fagene på B-niveau. Laborant Matematik Fysik-kemi og biologi på fællesfagsniveau skal være bestået med mindst karakteren 8. Eventuelt supplering på 6 måneders forkursus. Økonoma GU og mindst 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse i et større institutionskøkken. Eller køkkenlederuddannelse med GU/HF på fællesfagsniveau i dansk, engelsk, fysik-kemi og matematik.

4 UDDANNELSE / STUDIUM VIDEREGÅENDE TEKNIKER- OG ADGANGSKRAV SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER ANDRE UDDANNELSER Adgangskursus til ingeniøruddannelser Byggetekniker Elektroniktekniker Maskintekniker Stærkstrømstekniker / El-installatør VVS-tekniker Laboratorietekniker, Miljøtekniker Levnedsmiddeltekniker FUA i matematik og fysik-kemi og mindst FA i dansk, engelsk og tysk. Eventuelt en faglig uddannelse. Faglig uddannelse som murer, tømrer, snedker, VVS-montør eller teknisk assistent med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i bygningsteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som elektronikmekaniker, elektriker, datamekaniker, radiomekaniker, automatikmekaniker eller kontormaskinemekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUAniveau. Eller GU med matematik og fysik på tilvalgsniveau, suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i svagstrømsteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som smed, maskinarbejder, automekaniker eller flymekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau og FA-niveau i tysk. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i maskinteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som elektriker, elcktromekaniker eller automatikmekaniker med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau samt tysk på FA-niveau. Til stærkstrømsteknikeruddannclsen giver elektronik- og radiomekanikeruddannelsen også adgang med ovennævnte forudsætninger på FUA-niveau. Eller GU suppleret med 1/2 års TF-værkstedskursus i stærkstrømsteknik og 1 års relevant praktik. Faglig uddannelse som VVS-montør eller teknisk assistent samt forudsætninger i dansk, engelsk, matematik og fysik-kemi på FUA-niveau. Uddannelse som laborant eller hospitalslaborant med almene kundskaber på GU-niveau. Faglig uddannelse inden for levnedsmiddel- / fiskeindustriområdet med forudsætninger i dansk, engelsk og matematik på FUA-niveau. Eller GU med mindst 1 års relevant erhvervserfaring inden for levnedsmiddelområdet. Maskinmester Gennemført skibsmaskinistuddannelsen umiddelbart før starten på maskinmesteruddannelsens 3. semester. Tysk på mindst FA-niveau. Anbefaling fra Saviminilerinermik Ilinniarfik.

5 Skibsfører Musikkonservatorium Designuddannelse Billedkunst Bestået vagtofficeruddannelse og anbefaling fra Umiarsuit Aqumiussaannut Ilinniarfik. Dokumentation for musikalske forudsætninger og færdigheder i klaverspil og hørelære. Eller GU med musik på tilvalgsniveau. Ansøgeren skal være mellem 16 og 30 år. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. februar. Optagelsesprøven skal bestås. Relevant erhvervsuddannelse inden for beklædning, tegning og grafik af mindst 2 års varighed eller dokumenteret selvstændigt arbejde med tegning, form og farve. Anbefaling fra Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik. Eller GU med billedkunst på tilvalgsniveau med mindst 2 års koncentreret fagligt og teoretisk arbejde med kunstneriske discipliner. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. maj til vurdering. Eventuel optagelsesprøve skal bestås. Gennemført uddannelse på Eqqumiitsuliornermik Ilinniarfik med anbefaling. Særligt ansøgningsskema skal rekvireres og returneres inden 1. april med følgende selvstændige arbejder: A) som maler: 4-6 malerier, fulgt op af studier/skitser, B) som grafiker: grafiske arbejder, fulgt op af skitsemateriale, og C) som billedhugger: 4-6 værker, fulgt op af skitsematerialer.

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering

Maskinmester uddannelsen. Professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift Bachelor of technology management and marine engineering Vil du have... En bred teknisk uddannelse Høj faglighed og fællesskab Klassebaseret undervisning Afprøve teorier i praksis Jobmuligheder hele livet Lav ledighed og god løn...så læs videre Det betaler sig!

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur

DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN 87-501-1288-0

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere