3 årig STX uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 årig STX uddannelse"

Transkript

1 3 årig STX uddannelse Forår 2010

2 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To prøver efter udtræk engelsk, tysk, fransk, geografi, biologi, historie, samfundsfag eller kristendom Forår

3 OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Efter 10. klasse hvis du aflagde alle prøver til afgangsprøven i 9. klasse: Som minimum i sommeren 2010: dansk, engelsk og matematik som afgangseller 10. klasse prøve Et godt råd: gå op til alle eksaminer! Forår

4 OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Efter 10. klasse hvis du ikke aflagde alle prøver til afgangsprøven i 9. klasse: Som minimum i sommeren 2010: hvis du mangler 2. fremmedsprog og fysik/kemi, da disse fag og dansk, engelsk og matematik som afgangs eller 10. klasse prøve Forår

5 HVORFOR VÆLGE gymnasiet? Nogle unge siger: for at få viden på mange områder den bredeste baggrund for videregående uddannelser og være i et godt socialt miljø Stenhus Gymnasium & HF siger:. Forår

6 Fordi det: HVORFOR VÆLGE gymnasiet? er almendannende og studieforberedende giver personlig og faglig udvikling sigter mod videregående uddannelser gennem:. Forår

7 HVORFOR VÆLGE gymnasiet? viden om naturen, kulturen og samfundet grundig introduktion til fag og metoder arbejde på tværs af fagene varierede arbejdsformer fagligt krævende selvstændige opgaver Forår

8 SÅDAN ER GYMNASIET BYGGET OP den overordnede struktur ½års GRUNDFORLØB Obligatoriske fag Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb 2 ½års STUDIERETNINGSFORLØB Obligatoriske fag 3 studieretningsfag Op til 3 valgfag/niveauer Studieretningsprojekt Almen sprogforståelse: introduktion til sprogvidenskab Naturvidenskabeligt grundforløb: introduktion til naturvidenskab og naturvidenskabelige metoder Forår

9 1.g dansk A historie A engelsk B idræt C matematik C samfundsfag C 2. fremmedsprog beg. A / fort. B kunstnerisk fag C biologi C 2.g 3 årig STX uddannelse forløbsoversigt dansk A historie A engelsk B idræt C oldtidskundskab C* religion C* 2. fremmedsprog beg. A / fort. B Mindst ét af fagene: 3.g dansk A historie A idræt C fysik C* 2. fremmedsprog beg. A * 2. eller 3.g biologi, kemi, fysik, naturgeografi eller *matematik B i enten 2. eller 3.g og kemi eller naturgeografi C i enten 2. eller 3.g *Kun ved studieretninger med tre fremmedsprog Studieretningsforløbet de 3 fag i studieretningen Almen Studieforberedelse alle fag indgår i forskellige kombinationer Forår

10 KUNSTNERISKE FAG Billedkunst Drama Mediefag Musik Forår

11 2. FREMMEDSPROG Fransk begynder Fransk fortsætter Kinesisk begynder Spansk begynder Tysk fortsætter Forår

12 EKSEMPEL PÅ SKEMA 1.G 1. Semester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. lektion Dansk Matematik 2.frem.spr. Matematik Studielæsning 2. Samfundsfag Nat.vid.grund. 2.frem.spr. Matematik Studielæsning 3. Nat.vid.grund. Samfundsfag Idræt Historie Biologi 4. Nat.vid.grund. Engelsk Idræt Historie Biologi 5. Matematik Kunstn. fag Engelsk Studieteknik 2.frem.spr. 6. Matematik Kunstn. fag Historie Dansk 2.frem.spr. 7. Kunstn. fag Nat.vid.Øv Dansk 8. Lektiecafe Forår

13 STUDIERETNINGER på Stenhus Naturvidenskab/ matematik Matematik A Fysik A Kemi B Matematik A Fysik B Filosofi C Matematik A Kemi B Biologi B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Biologi A Matematik B Idræt B Samfundsfag Samfundsfag A Mat. B Erhvervsøkonomi C Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C Forår

14 Musik Musik A Engelsk A Filosofi C STUDIERETNINGER på Stenhus Sprog Engelsk A Tysk fortsætter A Samfundsfag B Engelsk A Fransk begynder A Samfundsfag B Engelsk A Spansk A Samfundsfag B Engelsk A Fransk begynder A Tysk fortsætter B Engelsk A Spansk A Tysk fortsætter B Forår

15 VALGFAG på Stenhus A niveau Biologi Engelsk Fransk begynder Fransk fortsætter Fysik Kemi Kinesisk Matematik Musik Samfundsfag Spansk Tysk fortsætter B niveau Billedkunst Biologi Dramatik Filosofi Fransk fortsætter Fysik Idræt Kemi Matematik Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Religion Samfundsfag Tysk fortsætter C niveau Billedkunst Datalogi Dramatik Erhvervsøkonomi Filosofi Kemi Latin Mediefag Musik Naturgeografi Psykologi Forår

16 EKSAMEN i gymnasiet består af 9 eksaminer (mundtlige / skriftlige) der er obligatorisk mundtlig eksamen i Almen Studieforberedelse studieretningsprojektet er en obligatorisk skriftlig eksamen de resterende 7 eksaminer fastlægges ved udtrækning eksaminerne er fordelt over de tre år man SKAL til eksamen i alle fag på A niveau enten skriftligt eller mundtligt (dog undtagen historie) Forår

17 HVAD BRUGER STUDENTER deres eksamen til? 25% 7% 43% Lang Mellem Kort Andet 25% 2003 Overgangsmønstre Forår

18 ANDRE GODE GRUNDE til at vælge Stenhus Venner for livet Ud af huset Efter skoletid mangfoldighed introstudietur frivillig idræt gensidig respekt ekskursioner musik fællesskab studietur billedkunst studiekredse Forår

19 STUDIERETNINGER på Stenhus Forår

20 Matematik A fysik A kemi B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Matematik Fysik Engelsk Fortsættersprog Kemi Fag på C niveau Biologi Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Frit C: Datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, naturgeografi, Idræt Religion Samfundsfag psykologi eller et kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fortsættersprog) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb Forår

21 Matematik A fysik B filosofi C Fag på A niveau Dansk Historie Matematik Begyndersprog eller valgfag: biologi, engelsk, fysik, kemi, musik, samfundsfag eller fortsættersprog Fag på B niveau Fortsættersprog** Engelsk Fysik Valgfag: biologi, filosofi, idræt, kemi, kunstnerisk fag, religion eller samfundsfag Fag på C niveau * Kemi Oldtidskundskab *Idræt * Filosofi *Religi on *Samfundsfag * Biologi *Kunstnerisk fag Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb ** Udgår ved begyndersprog * Kan opgraderes til B niveau Forår

22 Matematik A kemi B biologi B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Begyndersprog eller valgfag: biologi, engelsk, kemi eller fortsættersprog Matematik Engelsk Fortsættersprog** Biologi Kemi Fag på C niveau Fysik Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Frit C: Datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, naturgeografi, Idræt Religion Samfundsfag psykologi eller et kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb ** Udgår ved begyndersprog Forår

23 Matematik A bioteknologi A fysik B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Matematik Bioteknologi Engelsk Fortsættersprog Fysik Fag på C niveau Biologi Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Frit C: Datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, naturgeografi, Idræt Religion Samfundsfag psykologi eller et kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fortsættersprog) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb Forår

24 Biologi A matematik B idræt B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Begyndersprog eller valgfag: engelsk, matematik eller fortsættersprog Biologi Engelsk Fortsættersprog** Matematik Idræt Fag på C niveau Fysik Oldtidskundskab Kunstnerisk fag Frit C: Datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, naturgeografi, Kemi Religion Samfundsfag psykologi eller et kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb ** Udgår ved begyndersprog Forår

25 Samfundsfag A matematik B erhvervsøkonomi C Fag på A niveau Dansk Historie Samfundsfag Opgraderes fra B fag: ét af fagene engelsk, matematik, biologi, fortsættersprog Fag på B niveau Fortsættersprog Engelsk Matematik Ét af fagene: biologi, fysik og kemi Fag på C niveau * Kemi Oldtidskundskab Idræt * Fysik Religion Erhvervsøkonomi * Biologi Kunstnerisk fag Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, engelsk, biologi, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fortsættersprog) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

26 Engelsk A samfundsfag B psykologi C Fag på A niveau Dansk Historie Engelsk Begyndersprog eller valgfag: biologi matematik, musik, samfundsfag eller fortsættersprog Fag på C niveau Fag på B niveau Samfundsfag Fortsætter sprog** Valgfag: biologi, fysik eller kemi Valgfag: biologi, fysik, idræt, kemi, kunstnerisk fag, matematik, psykologi eller religion * Kemi Oldtidskundskab *Idræt *Fysik *Matematik *Religion *Psykologi * Biologi *Kunstnerisk fag Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, engelsk, biologi, samfundsfag, 2. fremmedsprog Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb **Udgår ved begyndersprog *Kan opgraderes til B niveau Forår

27 Musik A engelsk A filosofi C Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Musik Engelsk Fortsættersprog Ét af fysik, biologi el. nat.geo. Frit B: filosofi, idræt, matematik, religion, samfundsfag eller andet naturfag Fag på C niveau * Fysik * Biologi Oldtidskundskab * Naturgeografi * Religion * Idræt * Filosofi * Samfundsfag * Matematik Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fortsættersprog) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

28 Engelsk A tysk (f) A samfundsfag B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Engelsk Tysk Samfundsfag Ét af: biologi, fysik eller naturgeo. Frit B: ét af idræt, andet naturfag, religion, mat., kunst. fag, et valgt C fag, der kan opgraderes Fag på C niveau * Fysik * Idræt * Biologi * Religion Oldtidskundskab * Kunstnerisk fag * Naturgeografi * Matematik Frit C: datalogi, filosofi, latin, erhvervsøkonomi, *kemi, *psykologi eller et *kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (tysk) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

29 Engelsk A fransk A samfundsfag B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Engelsk Fransk Samfundsfag Ét af: biologi, fysik eller naturgeo. Frit B: ét af idræt, andet naturfag, religion, mat., kunst. fag, et valgt C fag, der kan opgraderes Fag på C niveau * Fysik * Idræt * Biologi * Religion Oldtidskundskab * Kunstnerisk fag * Naturgeografi * Matematik Frit C: datalogi, filosofi, latin, erhvervsøkonomi, *kemi, *psykologi eller et *kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fransk) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

30 Engelsk A spansk A samfundsfag B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Engelsk Spansk Samfundsfag Ét af: biologi, fysik eller naturgeo. Frit B: ét af idræt, andet naturfag, religion, mat., kunst. fag, et valgt C fag, der kan opgraderes Fag på C niveau * Fysik * Idræt * Biologi * Religion Oldtidskundskab * Kunstnerisk fag * Naturgeografi * Matematik Frit C: datalogi, filosofi, latin, erhvervsøkonomi, *kemi, *psykologi eller et *kunstnerisk fag udover det obligatoriske Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (spansk) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

31 Engelsk A fransk A tysk B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Engelsk Fransk Tysk (fort.) Ét af: biologi, fysik, matematik eller naturgeografi Frit B: ét af idræt, andet naturfag, religion, matematik, kunst. fag eller samfundsfag Fag på C niveau * Fysik * Biologi Oldtidskundskab * Naturgeografi * Idræt * Religion * Kunstnerisk fag * Matematik Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (fransk) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

32 Engelsk A spansk A tysk B Fag på A niveau Fag på B niveau Dansk Historie Engelsk Spansk Tysk (fort.) Ét af: biologi, fysik, matematik eller naturgeografi Frit B: ét af idræt, andet naturfag, religion, matematik, kunst. fag eller samfundsfag Fag på C niveau * Fysik * Biologi Oldtidskundskab * Naturgeografi * Idræt * Religion * Kunstnerisk fag * Matematik Grundforløb: dansk, historie, idræt, kunstnerisk fag, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, 2. fremmedsprog (spansk) Almen studieforberedelse, Almen sprogforståelse, Naturvidenskabeligt grundforløb *Kan opgraderes til B niveau Forår

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere