LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen"

Transkript

1 LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014

2 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark som voksne, kan i de fleste tilfælde få gratis danskundervisning. Københavns Kommune tilbyder to former for danskundervisning: 1. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) begynderundervisningstilbud til arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og au pairs. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) omfatter højst 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb af hver 50 timer. 2. Danskuddannelse - en bredere uddannelse for flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz. Der er undervisning både om dagen, om aftenen og i weekenden. Flere sprogskoler tilbyder undervisning via internettet. Du kan også få danskundervisning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette. Learn Danish Adult foreigners moving to Denmark are normally entitled to free Danish courses. The City of Copenhagen offers two types of Danish courses: 1. Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) an introductory course for wage earners, students, accompanying spouses, and au pairs. Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) include a maximum of 250 hours tuition divided into five parts of 50 hours each. 2. Danskuddannelse (The Danish language training programme) a broader education for refugees and people from countries outside EU/EEA and Switzerland who have entered Denmark on the grounds of family reunification. Classes are taught in the day-time, in the evenings, and at weekends. Several language schools offer classes online. You can also attend Danish classes at your workplace if an agreement on this is in place. Kun i en tidsbegrænset periode De 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) skal gennemføres inden for 18 måneder. Danskuddannelse tilbydes normalt i op til fem år til flygtninge og til familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz. A limited period only The 250 hours of labour market-related Danish lessons (Intro Danish) must be completed within 18 months. Danskuddannelse (The Danish language training programme) is normally for a period of up to five years for refugees and people from countries outside EU/EEA and Switzerland who have entered Denmark on the grounds of family reunification. 2 3

3 Mulighed for mere undervisning efter Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Hvis du efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) har behov for mere undervisning, har du normalt mulighed for at fortsætte på Danskuddannelse. Du kan normalt få Danskuddannelse i op til tre år efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for 18 måneder. Du skal have gennemført alle fem 50-timers forløb i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning inden for 18 måneder for at kunne fortsætte på Danskuddannelse. Du skal fortsætte i umiddelbar forlængelse af, at du har gennemført Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk). Additional Danish tuition after 250 hours of Labour market-related Danish lessons If you need additional Danish tuition after the 250 hours of labour market-related Danish lessons (Intro Danish), you will in most cases be entitled to Danskuddannelse (The Danish language training programme). Normally you can get up to three years of Danskuddannelse (The Danish language training programme) if you have completed the 250 hours of labour market-related Danish lessons within 18 months. You must have completed all five 50-hours parts of labour marked-related Danish lessons (Intro Danish) within 18 months in order to continue with Danskuddannelse (The Danish language training programme). You must continue immediately after the completion of the labour market-oriented Danish lessons (Intro Danish). 4 5

4 Hvis du bliver forhindret og behøver forlængelse kontakt i så fald straks Jobcenter Copenhagen International. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk): Hvis du bliver forhindret i at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) på grund af barsel eller adoption, kan du søge om at få ét ekstra forløb på 50 lektioner og forlængelse af din 18-måneders periode. I nogle tilfælde kan du også få forlængelse ved længerevarende sygdom. Du skal søge forlængelsen hos Jobcenter Copenhagen International. Danskuddannelse: Hvis du er begyndt på Danskuddannelse og bliver forhindret i at deltage i en periode, bør du straks søge om at få forlænget perioden med Danskuddannelse, hvis du skulle få brug for en forlængelse senere. Du kan søge om forlængelse af din danskuddannelsesperiode, hvis du har været forhindret i at deltage på grund af for eksempel: Din egen sygdom Alvorlig sygdom i familien Graviditet, barsel og adoption Arbejde sammen med andre forhold. If you are hindered and need a prolongation please contact Jobcenter Copenhagen International at once. Labour market-oriented Danish lessons (Intro Danish): If maternity leave or adoption hinder you from taking Labour market-related Danish lessons (Intro Danish), you can apply for extra 50 hours and prolongation of the 18-month period. In case of long-term illness you can also get a prolongation of the 18-month period and extra 50 hours. You file your application to Jobcenter Copenhagen International. Danskuddannelse (The Danish language training programme): If you start your Danskuddannelse (The Danish language training programme), and for a period are prevented from joining classes, we strongly urge you to apply for a formal prolongation in case you need it later. You can apply for a prolongation of your Danskuddannelse (The Danish language training programme) period if you have been prevented from taking part in your language training due to e.g.: Your own illness A serious illness in your family Pregnancy, parental leave or adoption Work commitments together with other circumstances. At du har arbejde er normalt ikke tilstrækkeligt til at få forlænget uddannelsesperioden. Oftest vil du have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstid. Der er tilbud om Danskuddannelse både om dagen og om aftenen. Men der er mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og dine forhold i øvrigt betyder, at du ikke kan benytte dig af tilbuddet om Danskuddannelse. Fravær på mindre end en måned giver normalt ikke ret til forlængelse af undervisningsperioden. The fact that you are in employment is normally not sufficient to get the period of your Danskuddannelse (The Danish language training programme) extended. In most cases you will have an opportunity to attend the course outside your working hours. Danish courses are offered both during the day and during the evening. However, you can get the period of Danskuddannelse extended, if you are working at least 30 hours per week, and your work and your circumstances as a whole mean that you cannot make use of the offer of Danskuddannelse. Normally an absence of less than one month does not give the right to get the period of the course extended. 6 7

5 Du skal søge, når du bliver forhindret, og senest søge om forlængelse, når du ikke mere er forhindret i at deltage i Danskuddannelse. Ellers har du ikke ret til forlængelse. Du skal søge forlængelsen hos Jobcenter Copenhagen International. Den 5-årige uddannelsesperiode i København I Københavns Kommune er det besluttet, at alle kursister skal have mulighed for at få gratis danskundervisning i op til 5 år. De 5 år tæller fra den dato, hvor du første gang er henvist til at starte på danskundervisning (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning- Introdansk eller Danskuddannelse). Perioden tæller fra første henvisningsdato, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. MULIGHED FOR ET BESKÆFTIGELSES- RETTET TILBUD Udlændinge, der ikke modtager offentlige ydelser, kan også få et beskæftigelsesrettet tilbud. Det er en mulighed for at opnå vigtig erfaring og et ståsted på arbejdsmarkedet. Ønsker du et beskæftigelsesrettet tilbud, skal du kontakte Jobcenter Copenhagen International. 8 You must apply when the above mentioned circumstances prevent you from attending. Your right to apply for a prolongation expires when you are able to resume your Danish courses. If you fail to apply in time, you are no longer entitled to a prolongation. You file your application to Jobcenter Copenhagen International. The five-year study period in Copenhagen The City of Copenhagen has decided to offer all its foreign citizens free Danish courses for up to five years. The five-year period counts from the date when you for the first time are referred to start Danish tuition (labour market-related Danish lessons - Intro Danish or the Danskuddannelse/The Danish language training programme). The period starts from the first referring date, whether you show up for class or not. POSSIBILITY OF AN OFFER DIRECTED TOWARDS EMPLOYMENT Foreigners who do not receive social benefits are entitled to an offer directed towards the labour market. It gives you a chance of obtaining important work experience. If you want an offer directed towards employment, you must contact Jobcenter Copenhagen International (see contact information on page 9) Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) og Danskuddannelse / Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) and Danskuddannelse (The Danish language training programme) CBSI Sprogcenter Hejrevej København NV Telefon: Københavns Sprogcenter Valdemarsgade København V Telefon: IA Sprog Vibevej 9-11, 2400 København NV Telefon: Studieskolen (kun Danskuddannelse 3/ Danskuddannelse 3 only) Borgergade København K Telefon: Kun Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Intro dansk) i Københavns Kommune / Only Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) i Copenhagen Københavns Universitet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Telefon: CLAVIS sprog & kompetence Nørre Voldgade 94, 4. og 5. sal 1358 København K Telefon: UCplus Sprogcenter, København Drejervej 17, 3. sal 2400 København NV Tlf: Hvis du ønsker at skifte sprogskole under intro-dansk, kan du gøre det, når det aktive 50-timers forløb er afsluttet. Hvis du ønsker at skifte sprogskole under en Danskuddannelse, kan du gøre det, når du har gennemført det undervisningsmodul, du er i gang med, og inden du begynder på det næste modul. If you wish to change to another language school, you are free to do so, when you have completed the active 50 hours Labour market-related Danish lessons (Introdansk), or the on-going Danish language training programme (Danskuddannelse) module and before you begin the next one. Jobcenter Copenhagen International International House Copenhagen Gyldenløvesgade 11, 2. sal 1600 København V Telefon:

6 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) og Danskuddannelse / Labour market-related Danish lessons (Intro Danish) and Danskuddannelse (The Danish language training programme) Studieprøven / Study Exam A1, A2, B1, B2 og C1 refererertil niveauerne i Europarådets beskrivelse af sprogniveauer / A1, A2, B1, B2 and C1 correspond to the standards of the language levels defined by the European Council Skriftlig Written Mundtlig Oral C1 Prøve i Dansk 2 / Danish 2 Exam Modul 6 / Module 6 Prøve i Dansk 3 / Danish 3 Exam Prøve i Dansk 1 / Danish 1 Exam Mundtlig Oral Skriftlig Written Mundtlig Oral Modul 6 Module 6 Modul 5 Module 5 B2 Modul 6 Module 6 Modul 5 Module 5 Modul 4 Module 4 B1 Modultest / Module test Forløb 5 á 50 timer Programme 5 of 50 hours Skriftlig Written Modul 5 Module 5 Modul 4 Module 4 Modul 3 Module timer / 250 hours Forløb 4 á 50 timer Programme 4 of 50 hours Forløb 3 á 50 timer Programme 3 of 50 hours Forløb 2 á 50 timer Programme 2 of 50 hours Forløb 1 á 50 timer Programme 1 of 50 hours Modul 6 Module 6 Modul 1-5 Module 1-5 Modul 4 Module 4 Modul 3 Module 3 Modul 2 / Module 2 Modul 1 / Module 1 Modul 3 Module 3 Modul 2 Module 2 Modul 1 Module 1 Modul 2 Module 2 Modul 1 Module 1 A2 A1 Arbejdsmarkedstilrettet danskundervisning Labour market-related Danish lessons Danskuddannelse 1 Danish language programme 1 Danskuddannelse 2 Danish language programme 2 Danskuddannelse 3 Danish language programme

7

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

How to order tickets and seats

How to order tickets and seats How to order tickets and seats At the DSB main page you can choose an English version containing information about DSB, but unfortunately our ordering site is not translated into English yet. This document

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS 2 Scan the code for online version Table of contents Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) in English 4 5 Indholdsfortegnelse Velkomst af rektor for

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 November 212 Forord DREAM-gruppen har udviklet en individbaseret mikrosimuleringsmodel,

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK

SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK 5000 BRO Wauw! En allitteration! SÅDAN FÅR DU DINE FØRSTE FEM TUSINDE FOLLOWERS PÅ FACEBOOK Kommunikation og Sprog har netop rundet 5.000 fans,

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Transfer mellem uddannelse og arbejde

Transfer mellem uddannelse og arbejde Transfer mellem uddannelse og arbejde Bjarne Wahlgren København august 2009 Forord Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere