LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby"

Transkript

1 Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling Nyt fra ASG&I Tennisafdeling Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot Tjæreby Harløse Overdrev Høstfest i Tjæreby Harløse Ny Harløse Se de flotte konfirmander LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Juni 2011 NR. 3

2 2 Kalenderen Tirsdag d. 28. juni Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus. Torsdag d. 18. august Høstfest i Tjæreby. Tirsdag d. 23. august Sogneudflugt for Alsønderup & Tjæreby sogne. Lørdag d. 27. august Alsønderup Sogns Lokalråd afholder Borgermøde på Kulsviergården. Tirsdag d. 30. august Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus. Tirsdag d. 20. september Midtvejsmøde med lokalpolitikere på Kulsviergården. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Alsønderup Sogns Lokalråd - side 3 ASGI - Alsønderup Idrætsforening - siderne 4-11 Kulsviergårdens Seniorklub - siderne Harløse Forsamlingshus - side 17 Brug Skoven - side Find 5 Fejl - side 21 Kirkerne - siderne Lokalt Nyt 7. årgang Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling: Deadline Husstandsomdeling Tir. d. 19/7 Uge 33 Tir. d. 13/9 Uge 41 Tir. d. 15/11 Uge 50 Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag d. 19. juli Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne. Oplag: ex. Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS Fredensborg Trykcenter, Tlf Forsidefoto: Elyfoto.dk Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for Foreningen Lokalt Nyt kan ses på Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag den 19. juli Materiale/artikler kan sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

3 Alsønderup Sogns Lokalråd 3 Visioner for Alsønderup Sogn Lokalrådet ønsker, at alle borgere i Alsønderup Sogn vil deltage i et Borgermøde Lørdag d , kl på Kulsviergården Vi har fra Hillerød Kommune modtaget en model for Landsbyvisioner, som vi kan benytte til at udarbejde vores ønsker for fremtiden for Alsønderup Sogn, vi vil gerne høre jeres ønsker og ideer. Derfor reservér datoen allerede nu og se nærmere orientering i næste Lokalt Nyt uge 33 Midtvejsmøde Tirsdag d , kl på Kulsviergården Denne aften kan i møde repræsentanter fra partierne i byrådet. Aftenen starter med spisning, stegt flæsk og persillesovs, som der er tilmelding til. Man kan også blot deltage efter spisningen. Derfor reservér også allerede nu denne dato og se nærmere orientering i næste Lokalt Nyt uge 33 Vel mødt Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd

4 4 Idrætsforeningen Generalforsamling i idrætsforeningen Onsdag den 25. maj afholdt idrætsforeningen ordinær generalforsamling i klubhuset. Omkring 20 fremmødte incl. Hovedbestyrelsen deltog i den 126. generalforsamling. En veloplagt Hans Rasmussen blev valgt til dirigent og indledte aftenen med at konstatere, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Herefter blev ordet givet til formanden, Gitte Siezing, som aflagde årsberetning. Årsberetning 2011 Velkommen til generalforsamling i den gamle forening. Gammel det er den rundet af ikke mindre end 126 år den 29. marts i år. Oprindeligt stiftet som 37. kreds en kreds af skytter, som ville etablere et fællesskab hvis formål udover aktiviteten skydning med riffel også skulle lægge grund til et selskabeligt og festligt samvær. Jeg spekulerede på, hvad mine forgængere for over 100 år tilbage i tiden mon havde af temaer i deres årsberetninger. Kommunalt tilskud var ikke et emne, der var opfundet endnu. Tværtimod, så skriver formanden fra generalforsamlingen i 1910: Da Kredsen for Tiden er godt stillet i økonomisk Henseende vedtoges det at yde Alsønderup Kommunes Hjælpekasse et beløb af 25. kr. Ja, det var dengang... Når jeg ser tilbage på det forgangne år, så har vi i hovedbestyrelsen haft indledende drøftelser omkring værdigrundlag og visioner. Vi har arbejdet med planerne for en kommende temadag, hvor vi ønsker at gå i dybden med begreberne. Det konkrete formål med temadagen er, at deltagerne i fællesskab finder frem til, hvilke ønsker vi har for foreningens fremtid og hvilke værdier vi vil styrke og fremhæve. Jeg glæder mig meget til at virkeliggøre planerne med den nye hovedbestyrelse. Som jeg også skrev i min nytårshilsen i LokaltNyt, så er tiltrækningen og fastholdelsen af frivillige en af de helt store udfordringer som idrætsforeningen står over for. Hvordan får vi gjort det frivillige arbejde interessant og tillokkende? Vi må konstatere, at vi ikke har haft held med skriftlige opfordringer i forskellige medier. Kontakten skal skabes ansigt til ansigt hen over hækken start med din nabo! Vi skal blive bedre til at tilknytte den unge generation. Det er set før, at et CV, der er påført oplysninger om frivilligt arbejde i en idrætsforening, kan åbne døre på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Så udover de gode idrætslige og sociale oplevelser et job som frivillig kan give, så kan det også have positiv indflydelse på fremtidige karrieremuligheder. Fordelingen af haltiderne er noget af et puslespil. Der er mange hold, der gerne vil til og alle vil vi gerne kunne tilbyde medlemmerne de bedste tider. Der er kommet nye hold til, andre hold har haft ønsker om at kunne træne flere gang om ugen. Det er ikke en nem opgave og den kræver forståelse og fleksibilitet fra de involverede. Jeg synes, at vi i år har fået løst opgaven på en rimelig og retfærdig måde for den kommende indendørs sæson. Vi har fået en ny aktivitet i år, Unicykling eller ethjulet cykling. Det har været en succes og det vidner om, at der stadig findes ildsjæle, som vil yde en indsats. Tak til Morten, Malte og Chili for idé og praktisk udførelse. Der bliver idrætslejr igen i år. Det har været lidt svært at finde ledere, men det er nu på plads og tak for det, 6 ledere drager afsted til Tarm Idrætscenter den 27. juni med en forhåbentlig stor flok forventningsfulde unger. Støtteforeningen har siden sidst i marts måned deltaget i opstarten af Magic Banko, det er et bankospil, der spilles hver torsdag på Kulsviergården. Tidligere var det De unge på 40, der forestod bankospillet om torsdagen, men denne forening valgte at stoppe med bankospillet i januar måned. Bag Magic Banko står Ulrich Richelsen og Mads Hougård 2 energiske og idérige personer, der sammen med et team af frivillige varetager opgaven. Det er et bankospil baseret på nytænkning, bla. finder man en ny præmiefordeling i spillet, ligesom sammensætningen af salgspriser er utraditionel. Ting tager tid, der har været et par måneder, hvor man havde svært ved at holde skindet på næsen, men seneste tilbagemelding fortæller, at kurven er knækket en stabil tilgang af nye medlemmer og et lille overskud peger på, at det går den rigtige vej. Tak til teamet bag

5 Idrætsforeningen 5 Magic Banko for den store indsats. På trods af at Birgit og Finn passer rigtig godt på klubhuset, så forfalder det. Vi informerer kommunen hver gang vi finder nye områder, der har brug for en udbedring, desværre sker der ikke rigtig noget på den front fra kommunens side og det er rigtig ærgerligt! Tak til Birgit og Finn for den altid imødekommende og venlige måde I bestyrer klubhuset på. Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for den store indsats i gør for foreningens medlemmer. Uden jer ingen forening! Tak til Kulsviergården for samarbejdet i Tak til teamet bag mandags-banko det er glædeligt at I har energi og lyst til at stille op mandag efter mandag, sommer og vinter. Tak til udvalget bag Alsønderup Fester. Jeg ved, at I kæmper en hård kamp lige i øjeblikket flere medlemmer har måtte trække sig i sidste øjeblik på grund af personlige forhold, så det har ikke været nemt i år. Tak til alle de frivillige, der støtter op om Alsønderup Fester. Tak til vores sponsorer og tak til øvrige samarbejdspartnere for den støtte og de bidrag vi har fået i det forgangne år. Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet. En særlig tak til: Inge Holding, som fratræder som sekretær Martin Frilander, som fratræder som suppleant Ulla Lund, som fratræder som kassserer Pernille Østergaard, som fratræder som næstformand I har alle ydet en stor og flot indsats for ASGI. Håber, at I måske én dag får lyst til at engagere jer i hovedbestyrelsens arbejde igen. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til foreningens medlemmer, fordi i vælger at dyrke jeres idræt i Alsønderup Skytte, Gymnastik- og drætsforening. Tak for ordet. Gitte Siezing Hansen, formand ASG& I's generalforsamling Nye ansigter i hovedbestyrelsen Heidi Liljedahl, Nanna Jensen og Peter Windum stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt. Desværre har det ikke været muligt at sætte navn på endnu et nyt medlem til bestyrelsen, så generalforsamlingens fremmødte gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade et nyt medlem indtræde efterfølgende. Senere på aftenen lykkedes det at få lavet aftale med Flemming Petersen, som indtræder som suppleant. Foreningslederpokalen 2011 En usædvanlig kvinde, Pernille Oxlund modtog i år foreningslederpokalen. Pernille knokler både som udvalgsmedlem, men tager også gerne et hold rytmepiger, hvis der mangler instruktør eller superviserer unge instruktører. Som udvalgsmedlem har hun et utroligt overblik, humor samt en imponerende og nyttig viden om gymnastikkens verden. Ligeledes er Pernilles lokale viden yderst interessant og til stor hjælp for udvalgets arbejde. Pernille er en meget nytænkende og kreativ kvinde, som har sine meningers mod, hvilket er utroligt befriende for dem hun omgås og for det daglige arbejde i foreningen. Pernille besidder ligeledes den kompetence at kunne samle folk om en opgave, så alle føler ejerskab og en motivation til gennemførsel af opgaven. Dette blev meget tydeligt i udvalgsarbejdet om foreningens 125 års jubilæum, som igen er et bevis på, at Pernille bestemt ikke er en arbejdssky kvinde, men derimod en ildsjæl. Pernille er en meget stærk ressource for ASGI's foreningsliv og en fantastisk kvinde at være sammen med. Indstillet af gymnastikken og Hovedbestyrelsen. Aktivpokalen 2011 Aktivpokalen tildeles i år et team, som er særdeles innovative og arbejdsomme. Hele deres engagement og vedholdenhed er med til at berige mange børn, unge og voksne med fysisk bevægelse og hyggeligt samvær. At fornemme og se den glæde og det overskud hos disse ildsjæle, tjener som rollemodel for den frivillige arbejdskraft i foreningslivet. Det er med stolthed i stemmen at jeg tildeler ASG & I's Rulleskøjteafdeling Aktivpokalen for deres imponerende indsats for hele oplandets børn og unge. Prisen overraktes til Pia Jensen og Peter Windum. Indstillet af Hovedbestyrelsen Idrætslederpokalen Fodboldafdelingen vil gerne indstille Svend Petersen til årets idrætslederpokal. Svend har igennem flere år fungeret som holdleder for 2. holdet i vores seniorafdeling og har stået for alt det praktiske omkring holdet. Svend har brugt rigtig meget tid og energi på at ringe rundt og samle spillere til alle kampene som vores 2. hold har spillet. Svend er samtidig rar at have i afdelingen, med sit altid gode humør, sin energi og hjælpsomhed. Man går sjældent forgæves til Svend, når man har brug for hans hjælp. Det er også noget Byfestudvalget nyder godt af. Herfra er meldingen at Svend altid er meget imødekommende og energisk. Indstillet af Fodboldafdelingen og Hovedbestyrelsen.

6 6 Idrætsforeningen Nyt fra Tennisafdelingen Åbning af tennis banerne Vi fik åbnet tennisbanerne ved det traditionsrige standerhejsnings arrangement lørdag d. 7. maj. Dagen startede med fint solskin, og selvom vi startede med morgenbrød kl var det alligevel muligt at sidde udenfor. Efter morgenmad, velkomsttale og flaghejsningen fik vi erklæret banerne for åbne. Dagen bød på dejligt tennisvejr. Foruden lidt vind var eneste klagepunt, at det var svært at serve pga, at vi fik solen i øjnene. Vi spillede tennis i et par timer, og dernæst var grillen klar. Vi sluttede dagen med at spise nogle dejlige grillbøffer. Tennistræning Husk at der er tennistræning hver torsdag frem til sommerferien. Efter ferien starter træningen op igen d. 11. august. Tøsetræf Tirsdag d. 14. juni kl holder vi et arrangement kun for kvinder. Vi skal spille tennis, og efterfølgende hygge med hvidvin og rejemad. Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 11. juni til Lis Asmussen, telefon / , eller Ungdomstræf Mandag d. 20. juni kl holder vi et arrangement for klubbens ungdomsspillere (7. klasse og opefter). Der vil være tennisspil, hygge og fællesspisning. Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 17. juni til Cecilie Lindegaard Lund, telefon eller sms til , eller På tennisudvalgets vegne Lisbeth Hjorth

7 Idrætsforeningen 7 Stemningsbilleder fra gymnastikkens forårsopvisning Hermed en masse billeder fra gymnastikafdelingens forårsopvisning søndag den 21. marts. Tjek venligst vores hjemmeside ud i starten af august for informationer om den kommende sæson. Mange sommerhilsener Heidi Fotograf: Lars Lykke Jensbøl

8 8 Idrætsforeningen Gymnastikkens forårsopvisning

9 Idrætsforeningen 9 Gymnastikkens forårsopvisning

10 10 M L KLOAKMESTER ENTREPRENØR CLAUS LARSEN BLIKKENSLAGER AUT. GAS - VAND - SANITET Brunebjerg 36, Tulstrup 3400 Hillerød Tlf Mobil I et turbulent samfund med mange slags udfordringer kan det være påkrævet med professionel samtalehjælp Ring eller mail for en nærmere afklaring vedr. dårlig trivsel Børn eller voksne i problemer Se hjemmeside Psykolog Gunhild Nielsen Aut.cand.pæd.psyk Diplomudannelse i Klinisk Hypnose Tulstruphave 10, 3400 Hillerød Tlf E.mail

11 Tilgangen til pigefodbold i Alsønderup, er steget, og vi har derfor oprettet et hold mere. Der trænes på mandage fra kl til kl , både for U11 og U13! Begge årgange har godt gang i turneringerne under DGI fodbold. Good luck - piger! Holdleder U11 Signe Bisp Høeg Idrætsforeningen 11 - Det skal være sjovt at spille pigefodbold i Alsønderup! ASG&I Fodbolds U10 drenge Alsønderup Fodbolds talentfulde U10 drenge, som primært består af spillere fra 2.klasse - har i dette forår fået tilgang af 3 nye spillere, og eftersom alle drengene spiller med eget nummer og navn på spilledragterne, var der behov for 3 nye spillersæt. Heldigvis ville Kiosk Bien, som allerede sponserer holdet i forvejen, også gerne sponsere 3 sæt mere. Udover Kiosk Bien fra Slotsarkaderne, sponseres holdet af Ullerød Pizzeria og "Læger uden Grænser". ULLERØD PIZZARIA

12 12 TOTALLØSNINGER... Vi har udvidet firmaet med hele to virksomheder, så vi nu kan dække de fleste af dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig: VVS Badeværelser Alt inden for varmeanlæg Blikkenslagerarbejde Renovering/ vedligeholdelse Gasservice Forsikringssager Allan Kristiansen & Sønner ApS Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud... Allan Kristiansen & Sønner ApS Brunebjerg 11, Tulstrup 3400 Hillerød TØMRER Facade og tag Døre/vinduer Køkken Forsikringssager Solceller Om-/tilbygning Tømrerfirmaet MILESTEN ApS MURER Badeværelser og fliser Facaderenovering Om-/tilbygning Forsikringssager Tagarbejde Diverse reparationer Murerfirmaet NORDSJÆLLAND ApS Fax

13 Kulsviergårdens Seniorklub 13 Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg kirke og slot Lørdag den 14. maj havde Kulsviergårdens Seniorklub en udflugt til Søborg Kirke og Søborg Slot med efterfølgende frokost i Gilleleje på Restaurant Far til Fire. 31 deltagere mødte forventningsfulde op, og den erfarne lokalhistoriker fra Græsted, Erling Tønder Andersen, fortalte om kirke, by og borg i Søborg. Seniorklubben har 2 sammenkomster om året, een i maj og een i oktober. Dette var den 12. i rækken, idet klubben nu har rundet de første 6 år. Klubben er åben for alle, der gennem årene har deltaget i sognets mange forskellige aktiviteter og har som formål at bevare noget af den kontakt, der gennem årene er opstået gennem deltagelse i aktiviteterne. Man skal bare henvende sig til én fra udvalget, hvis man er interesseret i deltagelse. Søborg borg er på foranledning af ærkebiskop Eskil af Lund i 1100-årene bygget over tidligere, eksisterende bygninger fra vikingetiden og blev en meget stærk fæstning, der senere blev anvendt som statsfængsel.

14 14 Kulsviergårdens Seniorklub Borgen ligger længst ude på den halvø, der fra Søborg By skyder sig ud i søen i vestlig retning. Søen var oprindelig en fjord med forbindelse til Kattegat, men blev en sø efter landhævninger og sandflugt på nordkysten. Ikke en sø i gængs forstand med en vis dybde, men et lavvandet moseområde, man ikke kunne færdes i. Tønder anbefalede at læse Saxos danmarkshistorie og Ingemanns historiske romaner for at vide mere om de og mange andre personer, der har haft mere eller mindre med Søborg at gøre men dog at læse dem med et vist forbehold, idet de begge var gode til at fortælle historier, så man får det hele med. Biskop Eskil havde nær forbindelse med den mægtige ærkebiskop Bernhard af Clairvaux i Bourgogne, der gik ind for den strengeste kirketugt med afsavn af alle fysiske behov for derved åndeligt at komme Gud nærmere ved stadig bøn. Borgen blev som fængsel blandt andet anvendt, da ærkebispen af Lund, Jens Grand, sad fængslet dér under lænker og de kummerligste forhold i slutningen af 1200-årene. Borgen er yderligere udbygget til det, vi vil kalde et slot, og skulle være anvendt frem til Grevens Fejde og Reformationen midt i 1530-årene. På gavlene af stolestaderne i Søborg Kirke er der meget fint snedkereret våben og årstal for de slotsforvaltere, der gennem tiderne har resideret på Søborg Slot. Det er dog nyere stolegavle fra den første halvdel af 1900-årene. Een af dem var for eksempel for Hans van Steenwinckel, der som hollandsk arkitekt og billedhugger også skulle have medvirket blandt meget andet til Slangerup Kirke, Uranienborg på Hven og spiret på Helligåndskirken i København. Han blev også fader til 2 arkitekter og farfader til 1 arkitekt mere, der under Christian den 4. boltrede sig med Frederiksborg Slot og Christian den 4.s kapel ved Roskilde Domkirke blandt mange andre byggerier. Steenwinkel-navnet er yderligere interessant, da Søborg Kirke har haft en præst med samme navn igennem en lang periode i 1900-årene, og som sammen med mange fra familien ligger begravet syd for kirkeskibet. Det er det, som hele selskabet betragter på et af billederne.

15 Kulsviergårdens Seniorklub 15 Søborg By havde fra de første tider købstadsrettigheder på grund af tilknytningen til Søborg Slot. Derfor blev kirken bygget i den store købstadsstørrelse, ligesom det forekom i Slangerup. Tønder påpegede, at een af gaderne hedder Kongsgaden, som vidner om byens tidligere betydning som kongeresidensby. Dagen sluttede uden egentligt regnvejr på restaurant Far til Fire i Gilleleje med en såkaldt Havnebuffet med alt godt fra havet med en god kop kaffe til afslutning og med god tid til selskabeligt samvær og at mindes de gode, gamle dage. Næste arrangement er foreløbigt planlagt at gå til Helsingør lørdag den 15. oktober. Hans Torben Andersen

16 16 REGNSKABSSERVICE & Regnskabsservice Hans Torben Andersen Damvejen Hillerød REVISION Åben hverdage og efter aftale Områdets største udvalg af gravsten 4 generationer i samme familie Besøg os i forretningen eller på danstein.dk Medlem af Stenhuggerlauget Få råd til regnskab Revisor FDR Hillerød Gravsten Frederiksværksgade Hillerød Telefon En personlig og mindeværdig afsked Alt i brolægning og anlægsarbejde udføres P.M. BELÆGNING Ravnsbjergvej Hillerød Telefax Biltelefon Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet Tidl. Dansk Ligbrændingsforening Kontakt bedemand Birgit Mortensen Hillerød Søndre Jernbanevej Hillerød Tlf

17 Harløse Forsamlingshus Harløse Forsamlingshus Vi præsenterer hermed vort sommerprogram: Juni Tirsdag d. 28. kl Fællesspisning - Her satser vi på godt vejr til grillaften i haven og hyggeligt samvær. Sommerloppemarked har vi i år valgt først at holde Søndag d. 7. August. Effekter hertil modtages/afhentes med tak. Tlf / August Tirsdag d. 30. august. Kl Fællesspisning Kulsvierscenen 17 Kulsvierscenen søger: Børneinstruktør - teater - Vi leder stadig med lys og lygte efter en ny instruktør til børneteater. Er det måske dig, der skal være vores nye instruktør? Børneteateret tæller mellem 20 og 25 børn, men du skal ikke styre dem alene. Kulsvierscenen stiller med en erfaren koordinator, der kender alle procedurer og tager sig af det praktiske arbejde. Derudover er der som regel mange søde forældre til at hjælpe med kostumer, sminke osv. Børneteateret plejer at mødes to gange om ugen (onsdag og søndag) men det kan godt ændres, så det passer i din kalender. Mht. til valg af stykke har du frie hænder. Erfaring med instruktion er ingen forudsætning. Interesseret? Send en mail til: eller ring til Birgitte på Tilmelding til alle arrangementer på tlf / Tilmelding til fællesspisning senest 2 dage før. Vi har været nød til at hæve prisen på fællesspisningerne til 60,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn. Med venlig hilsen Helle, Ole, Finn, Susanne og Bodil Jagttegnskursus Tag dit jagttegn i Harløse, på opfordring har jeg indvilliget i nok et hold. Så hvis du overvejer at få jagttegn er her en mulighed. Vi starter til november, og der er kun begrænset med pladser tilbage. Hilsen John Bliv ven med Kulsvierscenen på Facebook Hold dig opdateret med de forestillinger Kulsvierscenen opfører og se billeder fra tidligere forestillinger

18 18 Brug Skoven Søndags arrangementer på Eghjorten 2011 Eghjorten er et alsidigt sted, med en stor naturlegeplads, en naturvejlederbase, produktion af økologiske juletræer og hjemsted for Skovhjælperne i Nordsjælland. Området bliver dagligt brugt af rigtig mange mennesker, som arbejder, hygger, leger og motionere her. Fra april vil Naturstyrelsen Nordsjælland, den sidste søndag i måneden lave et åbent arrangement på Eghjorten. (dog ikke i juli). Arrangementerne vil tage udgangspunkt i legepladsen på Jespervej 309, 3480 Fredensborg. Du er meget velkommen til at komme og deltage. Det er i øvrigt gratis. Søndag d. 29. juni kl Store legedag Kunne du tænke dig at lære en masse nye lege for hele familien? Så tag med på Naturstyrelsen Nordsjællands store legedag. Dagen er for hele familien; unge, gamle, børn og bedstemødre. Vi skal dels prøve nogle af de gamle lege, men også helt nye lege vil blive præsenteret! At lege skaber et rigtigt godt fællesskab og giver nogle sjove timer sammen. Leg kan også være en god måde at komme ud og røre sig på og ikke mindst lære om natur og dyr i naturen. Så kom med ud og lær nye mennesker at kende gennem leg. Når man leger, kan der godt komme græs på knæene og skoene skal helst være fornuftige. Tag en solid madpakke med til, når sulten melder sig. Hver time starter vi et nyt legehold op så du kan komme, når det passer dig.

19 Brug Skoven 19 Søndag d. 28. august kl Bål og brænd Kunne du godt tænke dig at lære kunsten at tænde et bål? Uden hjælp fra spritblokke, aviser og tændvæske! Så skulle du komme op på Eghjorten søndag den 28. august fra klokken Du kan prøve at tænde bål med, tændstål, flintesten, og ildbor. Vi taler om materialer og eksperimenterer med forskellige træsorter. Vi skal prøve at flytte bålet med en svamp, som glødbærer og meget mere. Når vi har godt gang i bålet, laver vi os et friskbagt snobrød. Naturstyrelsen Nordsjælland sørger for alle materialer!

20 20 - Den korte vej fra jord til bord er din vej til kvalitet! Din lokale slagter, som sætter dyrevelfærd og kødkvalitet højt! Kødsnedkeren sælger kun kød fra dyr, der er født, opvokset og slagtet i Danmark. Primært kød fra fritgående dyr i Nordsjælland, hvor transporttiden til slagtning er minimal. Eget pølsemageri og røgeri, hvor vi producerer alle vore grillpølser, spegepølser m.m. Kødsnedkeren v/ Flemming Bisp Høeg Farvergården 14, Ørby, 3220 Vejby Tlf Butikkens åbningstider: Torsdag Fredag Lørdag Denne annonce har en værdi af kr. 50,- mod forevisning i vor forretning. (Kun 1 pr. husstand) Velkommen i Ørby! Alt i elinstallationer Tele- og datainstallationer Beskæftiger sig med opgaver indenfor: Ny- og tilbygninger samt mindre entrepriseopgaver Tulstrup Have Hillerød Tlf Fax Mobil Hallum elektric >aut. el-installatør< Alt i tryksager og markedsføring Brevpapir Visitkort Kuverter Prislister Plakater Reklame Annoncering Brochurer Pressekontakt Hjemmsesider MARTIN SANDHOLT ApS E N T R E P R E N Ø R A U T. K L O A K M E S T E R C E R T. T V - I N S P E K T Ø R Hillerødvej Hillerød Tlf Fax AG ksel Kommunikation Fredensborg Trykcenter Kastanievej Fredensborg

21 Lokalt Nyt 21 Find 5 fejl Vinder af Find 5 fejl i sidste nr. blev: Jens Buck-Jensen - Jens vinder 2 fl. vin! KONKURRENCE: VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand Regler: Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring omkring fejlen, klip billedet og kupon ud og send det til nedenstående adresse. Besvarelsen skal sendes til: Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød Mrk.: FIND 5 FEJL Besvarelse skal indsendes senest 19/ Fotograf: Kenneth Estrup KLIP HER Navn Adresse Postnr By Telefon Alder

22 22 Hold festen på Kulsviergården og spar mange tusinde kroner... Hvis du lader os lave maden, så gir vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig. Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem? Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden. Og her kan alle også være med økonomisk... Teatersal med plads til 250 personer Lille sal med plads til 100 personer Hal med plads til 400 personer Mødelokale med plads til personer Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf

23

24 24 Kirkerne Konfirmationer 2011 Alsønderup kirke 8. maj Forrest fra venstre: Emily Anna Dobson, Nikoline Hein Sveistrup, Cecilie Louise Sparre, Kaja Brit Brochmann Jensen, Cecilie Langfrits Larsen, Louise Bang Forsberg, Laura Engelbrecht Madsen I midten fra venstre: Hanne Lundsgaard, Rikke Lykkebo Grønbjerg, May Lyng Jønsson, Kira Seemann, Jens-Christian Andreasen, Mikkel Lerche Olesen, Christian Sander Petersen, Mie Hartvig Christensen, Sofie Bøwig Rasmussen Bagest fra venstre: Mikkel Hutters, Just Fhær Jensen, Nicolai Høybye Andersen, Joachim Lundberg Hildestad Foto venligst udlånt af Elyfoto.dk v/ fotograf Carsten Kreutzmann

25 Kirkerne 25 Alsønderup kirke 15. maj Forrest fra venstre: Laura Oxlund Jensen, Victoria Bach Sivebæk, Kira Hallum, Isabella Greibe, Mia Louise Taarup Bagest fra venstre: Hanne Lundsgaard, Patrick Wulff, Frederik Rokkjær Bak-Mikkelsen, Andreas Hafdell Rhode, Jonas Tvermoes Mohr, Mathias Hvarregaard Stark, Daniel Greibe Tjæreby kirke 20. maj Daniel Sander Madsen, Sebastian Bang Ottosen og Hanne Lundsgaard

26 26 Kirkerne Forårsgudstjeneste i Tjæreby kirke Alle gode gange tre, siges det. Med det håb kastede udvalget for de særlige gudstjenester sig endnu engang ud i en invitation til Forårsgudstjeneste. Nu kan det skrives, at den også for tredje gang blev en af de gode oplevelser. Et lille halvt hundrede mennesker havde valgt at bruge den skønne forårsaften til at lægge vejen omkring Tjæreby kirke og tage del i det arrangement, der var lovet: god musik, dejlig salmesang og tale ved vores borgmester Kirsten Jensen. Det sidste var ventet med spænding og en del forventning, men Kirsten indfriede til fulde enhver forventning, også ved sit salmevalg. Hvor blev der sunget! Første salme I alt sin glans nu stråler solen havde Kirsten Jensen valgt 1) fordi den er så skøn at synge. 2) fordi Grundtvig i verselinjen hos hedninger såvel som jøder pointerer, at man sagtens kan være det, vi i dag kalder rummelige og 3) fordi samme forfatter har været leveringsdygtig i et hav af synspunkter og indgangsvinkler. Dermed underbygger han, at tiden, vores egen udvikling og den fælles udvikling påvirker vores syn på livets store spørgsmål, sagde Kirsten Jensen. Anden salme: Du som gir os liv og gør os glade, skrevet af Hans Anker Jørgensen i 1982, var valgt fordi den handler om finanskrisen i nullerne! Der er nogen der siger, at det må være den tid, hvor bonusserne sprang som champagnepropper og et parcelhus på kort tid gik

27 Kirkerne 27 fra en værdi på én million til fem millioner; dér var krisen, og at vi nu skal finde en mere rolig udvikling. Klimaforandringer og krige (ofte om ressourcer) skubber mennesker over hele verden ud af deres hjem, og ingen hegn er høje nok til at spærre et land af uden også at lukke deres eget folk ude fra verden. De værdier, vi tager til os som danske, er ofte universelle, og søges af mennesker overalt. Disse værdier må stå deres prøve i mødet med de andre, Her skal hver enkelt af os spille en rolle. Tredje salme: Op alt den ting, som Gud har gjort var ønsket fordi: den har altid sagt til mig, at vi mennesker er sat til at passe på Jorden og ikke til at udnytte den eller ødelægge den. Hvis vi ikke kan gøre skaden god igen, skal vi lade være med at gøre den. Dybest set. Kirsten Jensen kom også meget fint ind på, hvordan foråret så pludseligt springer -.. og skvalderkålen vælter frem. Man kan jo blive helt lykkelig første gang man ser den efter vinteren ser det spæde, fine lysegrønne tegn på livet, der kommer igen! Efter kort tid betyder det to dage på knæ, derefter regelmæssig tilsyn! Underet er, at hver eneste forårsblomst er så smuk og det giver mening for bierne, der vil have støv på fødderne, og for mennesker, der har lært sig at se det smukke. Evolutionen foregår i fuld flor. Planter tilpasser sig eller ændrer sig. Noget må flyttes, mælkebøtter stikkes, gamle hindbær ris og brombærskud skal væk, affald skal ikke i vandhuller, men på genbrugsstationen, kvælstof ikke ud i Arresø og roundup ikke ned i grundvandet der er brug for videnskab, kemiker og biologer, og for at vedtage regler om de fælles glæder, for mennesker er både dumme og kloge; de fleste af os lidt af hvert og har brug for at lytte til andre. Ja, for måske endda at bøje os. Kirsten Jensen sluttede sin tale, hvorfra der her kun er bragt uddrag, med at sige, at salmen Op, al den ting giver os et medansvar for at passe på det hele, at vi skal være med til at passe på alt den skønhed, som folder sig stærkest ud mellem påske og pinse. Gudstjenesten sluttede ved et utroligt smukt postludium ved vore egne mænd akkompagneret af Linda Slatis og Grethe Egerups stemmer. Derefter var der hyggelig spisning i konfirmandstuen og aftenen sluttede med sang og musik ved vores dygtige hjemmefolk. Stor applaus og ekstra nummer!! De der drog på nattergaletur fik også den dejlige oplevelse at høre nattergalen synge! R.Steen

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

LOKALT NYT. Goldgirls er kommet til byen. Fastelavnsfest lørdag d. 5. marts på Kulsviergården. Vi mangler indsamlere søndag d. 13.

LOKALT NYT. Goldgirls er kommet til byen. Fastelavnsfest lørdag d. 5. marts på Kulsviergården. Vi mangler indsamlere søndag d. 13. Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Goldgirls er kommet til byen Arresø Nejede Alsønderup Tulstrup Bendstrup Vester Strødam Fastelavnsfest lørdag d. 5. marts på Kulsviergården Lykkesholm Harløse Tjæreby

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

LOKALT NYT. HUSK - Midtvejsmøde den 20. marts på Kulsviergården. Tilmelding til ASG&I Idrætslejr 2012 Lykkesholm. Håndboldafdelingen søger pigetrænere

LOKALT NYT. HUSK - Midtvejsmøde den 20. marts på Kulsviergården. Tilmelding til ASG&I Idrætslejr 2012 Lykkesholm. Håndboldafdelingen søger pigetrænere Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup HUSK - Midtvejsmøde den 20. marts på Kulsviergården Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Tilmelding til ASG&I Idrætslejr 2012 Lykkesholm Tjæreby

Læs mere

LOKALT NYT. HUSK: Familiedagen lørdag d. 11.september

LOKALT NYT. HUSK: Familiedagen lørdag d. 11.september Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup HUSK: Familiedagen lørdag d. 11.september Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Vester Strødam Harløse Overdrev

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere