LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALT NYT. Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling. Nyt fra ASG&I Tennisafdeling. Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot. Høstfest i Tjæreby"

Transkript

1 Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Uddrag fra ASG&Í s generalforsamling Nyt fra ASG&I Tennisafdeling Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg slot Tjæreby Harløse Overdrev Høstfest i Tjæreby Harløse Ny Harløse Se de flotte konfirmander LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Juni 2011 NR. 3

2 2 Kalenderen Tirsdag d. 28. juni Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus. Torsdag d. 18. august Høstfest i Tjæreby. Tirsdag d. 23. august Sogneudflugt for Alsønderup & Tjæreby sogne. Lørdag d. 27. august Alsønderup Sogns Lokalråd afholder Borgermøde på Kulsviergården. Tirsdag d. 30. august Fællesspisning i Harløse Forsamlingshus. Tirsdag d. 20. september Midtvejsmøde med lokalpolitikere på Kulsviergården. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Alsønderup Sogns Lokalråd - side 3 ASGI - Alsønderup Idrætsforening - siderne 4-11 Kulsviergårdens Seniorklub - siderne Harløse Forsamlingshus - side 17 Brug Skoven - side Find 5 Fejl - side 21 Kirkerne - siderne Lokalt Nyt 7. årgang Datoer for redaktionel deadline og husstandsomdeling: Deadline Husstandsomdeling Tir. d. 19/7 Uge 33 Tir. d. 13/9 Uge 41 Tir. d. 15/11 Uge 50 Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag d. 19. juli Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby sogne. Oplag: ex. Ansvarshavende redaktør: Peter Windum, tlf Layout og tryk: Aksel G. Kommunikation ApS Fredensborg Trykcenter, Tlf Forsidefoto: Elyfoto.dk Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelsen m.m. for Foreningen Lokalt Nyt kan ses på Næste nummer udkommer i uge Sidste frist for indlevering af materiale/artikler er tirsdag den 19. juli Materiale/artikler kan sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte materiale.

3 Alsønderup Sogns Lokalråd 3 Visioner for Alsønderup Sogn Lokalrådet ønsker, at alle borgere i Alsønderup Sogn vil deltage i et Borgermøde Lørdag d , kl på Kulsviergården Vi har fra Hillerød Kommune modtaget en model for Landsbyvisioner, som vi kan benytte til at udarbejde vores ønsker for fremtiden for Alsønderup Sogn, vi vil gerne høre jeres ønsker og ideer. Derfor reservér datoen allerede nu og se nærmere orientering i næste Lokalt Nyt uge 33 Midtvejsmøde Tirsdag d , kl på Kulsviergården Denne aften kan i møde repræsentanter fra partierne i byrådet. Aftenen starter med spisning, stegt flæsk og persillesovs, som der er tilmelding til. Man kan også blot deltage efter spisningen. Derfor reservér også allerede nu denne dato og se nærmere orientering i næste Lokalt Nyt uge 33 Vel mødt Bestyrelsen for Alsønderup Sogns Lokalråd

4 4 Idrætsforeningen Generalforsamling i idrætsforeningen Onsdag den 25. maj afholdt idrætsforeningen ordinær generalforsamling i klubhuset. Omkring 20 fremmødte incl. Hovedbestyrelsen deltog i den 126. generalforsamling. En veloplagt Hans Rasmussen blev valgt til dirigent og indledte aftenen med at konstatere, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Herefter blev ordet givet til formanden, Gitte Siezing, som aflagde årsberetning. Årsberetning 2011 Velkommen til generalforsamling i den gamle forening. Gammel det er den rundet af ikke mindre end 126 år den 29. marts i år. Oprindeligt stiftet som 37. kreds en kreds af skytter, som ville etablere et fællesskab hvis formål udover aktiviteten skydning med riffel også skulle lægge grund til et selskabeligt og festligt samvær. Jeg spekulerede på, hvad mine forgængere for over 100 år tilbage i tiden mon havde af temaer i deres årsberetninger. Kommunalt tilskud var ikke et emne, der var opfundet endnu. Tværtimod, så skriver formanden fra generalforsamlingen i 1910: Da Kredsen for Tiden er godt stillet i økonomisk Henseende vedtoges det at yde Alsønderup Kommunes Hjælpekasse et beløb af 25. kr. Ja, det var dengang... Når jeg ser tilbage på det forgangne år, så har vi i hovedbestyrelsen haft indledende drøftelser omkring værdigrundlag og visioner. Vi har arbejdet med planerne for en kommende temadag, hvor vi ønsker at gå i dybden med begreberne. Det konkrete formål med temadagen er, at deltagerne i fællesskab finder frem til, hvilke ønsker vi har for foreningens fremtid og hvilke værdier vi vil styrke og fremhæve. Jeg glæder mig meget til at virkeliggøre planerne med den nye hovedbestyrelse. Som jeg også skrev i min nytårshilsen i LokaltNyt, så er tiltrækningen og fastholdelsen af frivillige en af de helt store udfordringer som idrætsforeningen står over for. Hvordan får vi gjort det frivillige arbejde interessant og tillokkende? Vi må konstatere, at vi ikke har haft held med skriftlige opfordringer i forskellige medier. Kontakten skal skabes ansigt til ansigt hen over hækken start med din nabo! Vi skal blive bedre til at tilknytte den unge generation. Det er set før, at et CV, der er påført oplysninger om frivilligt arbejde i en idrætsforening, kan åbne døre på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Så udover de gode idrætslige og sociale oplevelser et job som frivillig kan give, så kan det også have positiv indflydelse på fremtidige karrieremuligheder. Fordelingen af haltiderne er noget af et puslespil. Der er mange hold, der gerne vil til og alle vil vi gerne kunne tilbyde medlemmerne de bedste tider. Der er kommet nye hold til, andre hold har haft ønsker om at kunne træne flere gang om ugen. Det er ikke en nem opgave og den kræver forståelse og fleksibilitet fra de involverede. Jeg synes, at vi i år har fået løst opgaven på en rimelig og retfærdig måde for den kommende indendørs sæson. Vi har fået en ny aktivitet i år, Unicykling eller ethjulet cykling. Det har været en succes og det vidner om, at der stadig findes ildsjæle, som vil yde en indsats. Tak til Morten, Malte og Chili for idé og praktisk udførelse. Der bliver idrætslejr igen i år. Det har været lidt svært at finde ledere, men det er nu på plads og tak for det, 6 ledere drager afsted til Tarm Idrætscenter den 27. juni med en forhåbentlig stor flok forventningsfulde unger. Støtteforeningen har siden sidst i marts måned deltaget i opstarten af Magic Banko, det er et bankospil, der spilles hver torsdag på Kulsviergården. Tidligere var det De unge på 40, der forestod bankospillet om torsdagen, men denne forening valgte at stoppe med bankospillet i januar måned. Bag Magic Banko står Ulrich Richelsen og Mads Hougård 2 energiske og idérige personer, der sammen med et team af frivillige varetager opgaven. Det er et bankospil baseret på nytænkning, bla. finder man en ny præmiefordeling i spillet, ligesom sammensætningen af salgspriser er utraditionel. Ting tager tid, der har været et par måneder, hvor man havde svært ved at holde skindet på næsen, men seneste tilbagemelding fortæller, at kurven er knækket en stabil tilgang af nye medlemmer og et lille overskud peger på, at det går den rigtige vej. Tak til teamet bag

5 Idrætsforeningen 5 Magic Banko for den store indsats. På trods af at Birgit og Finn passer rigtig godt på klubhuset, så forfalder det. Vi informerer kommunen hver gang vi finder nye områder, der har brug for en udbedring, desværre sker der ikke rigtig noget på den front fra kommunens side og det er rigtig ærgerligt! Tak til Birgit og Finn for den altid imødekommende og venlige måde I bestyrer klubhuset på. Tak til alle trænere, ledere og udvalgsmedlemmer for den store indsats i gør for foreningens medlemmer. Uden jer ingen forening! Tak til Kulsviergården for samarbejdet i Tak til teamet bag mandags-banko det er glædeligt at I har energi og lyst til at stille op mandag efter mandag, sommer og vinter. Tak til udvalget bag Alsønderup Fester. Jeg ved, at I kæmper en hård kamp lige i øjeblikket flere medlemmer har måtte trække sig i sidste øjeblik på grund af personlige forhold, så det har ikke været nemt i år. Tak til alle de frivillige, der støtter op om Alsønderup Fester. Tak til vores sponsorer og tak til øvrige samarbejdspartnere for den støtte og de bidrag vi har fået i det forgangne år. Tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet. En særlig tak til: Inge Holding, som fratræder som sekretær Martin Frilander, som fratræder som suppleant Ulla Lund, som fratræder som kassserer Pernille Østergaard, som fratræder som næstformand I har alle ydet en stor og flot indsats for ASGI. Håber, at I måske én dag får lyst til at engagere jer i hovedbestyrelsens arbejde igen. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til foreningens medlemmer, fordi i vælger at dyrke jeres idræt i Alsønderup Skytte, Gymnastik- og drætsforening. Tak for ordet. Gitte Siezing Hansen, formand ASG& I's generalforsamling Nye ansigter i hovedbestyrelsen Heidi Liljedahl, Nanna Jensen og Peter Windum stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt. Desværre har det ikke været muligt at sætte navn på endnu et nyt medlem til bestyrelsen, så generalforsamlingens fremmødte gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade et nyt medlem indtræde efterfølgende. Senere på aftenen lykkedes det at få lavet aftale med Flemming Petersen, som indtræder som suppleant. Foreningslederpokalen 2011 En usædvanlig kvinde, Pernille Oxlund modtog i år foreningslederpokalen. Pernille knokler både som udvalgsmedlem, men tager også gerne et hold rytmepiger, hvis der mangler instruktør eller superviserer unge instruktører. Som udvalgsmedlem har hun et utroligt overblik, humor samt en imponerende og nyttig viden om gymnastikkens verden. Ligeledes er Pernilles lokale viden yderst interessant og til stor hjælp for udvalgets arbejde. Pernille er en meget nytænkende og kreativ kvinde, som har sine meningers mod, hvilket er utroligt befriende for dem hun omgås og for det daglige arbejde i foreningen. Pernille besidder ligeledes den kompetence at kunne samle folk om en opgave, så alle føler ejerskab og en motivation til gennemførsel af opgaven. Dette blev meget tydeligt i udvalgsarbejdet om foreningens 125 års jubilæum, som igen er et bevis på, at Pernille bestemt ikke er en arbejdssky kvinde, men derimod en ildsjæl. Pernille er en meget stærk ressource for ASGI's foreningsliv og en fantastisk kvinde at være sammen med. Indstillet af gymnastikken og Hovedbestyrelsen. Aktivpokalen 2011 Aktivpokalen tildeles i år et team, som er særdeles innovative og arbejdsomme. Hele deres engagement og vedholdenhed er med til at berige mange børn, unge og voksne med fysisk bevægelse og hyggeligt samvær. At fornemme og se den glæde og det overskud hos disse ildsjæle, tjener som rollemodel for den frivillige arbejdskraft i foreningslivet. Det er med stolthed i stemmen at jeg tildeler ASG & I's Rulleskøjteafdeling Aktivpokalen for deres imponerende indsats for hele oplandets børn og unge. Prisen overraktes til Pia Jensen og Peter Windum. Indstillet af Hovedbestyrelsen Idrætslederpokalen Fodboldafdelingen vil gerne indstille Svend Petersen til årets idrætslederpokal. Svend har igennem flere år fungeret som holdleder for 2. holdet i vores seniorafdeling og har stået for alt det praktiske omkring holdet. Svend har brugt rigtig meget tid og energi på at ringe rundt og samle spillere til alle kampene som vores 2. hold har spillet. Svend er samtidig rar at have i afdelingen, med sit altid gode humør, sin energi og hjælpsomhed. Man går sjældent forgæves til Svend, når man har brug for hans hjælp. Det er også noget Byfestudvalget nyder godt af. Herfra er meldingen at Svend altid er meget imødekommende og energisk. Indstillet af Fodboldafdelingen og Hovedbestyrelsen.

6 6 Idrætsforeningen Nyt fra Tennisafdelingen Åbning af tennis banerne Vi fik åbnet tennisbanerne ved det traditionsrige standerhejsnings arrangement lørdag d. 7. maj. Dagen startede med fint solskin, og selvom vi startede med morgenbrød kl var det alligevel muligt at sidde udenfor. Efter morgenmad, velkomsttale og flaghejsningen fik vi erklæret banerne for åbne. Dagen bød på dejligt tennisvejr. Foruden lidt vind var eneste klagepunt, at det var svært at serve pga, at vi fik solen i øjnene. Vi spillede tennis i et par timer, og dernæst var grillen klar. Vi sluttede dagen med at spise nogle dejlige grillbøffer. Tennistræning Husk at der er tennistræning hver torsdag frem til sommerferien. Efter ferien starter træningen op igen d. 11. august. Tøsetræf Tirsdag d. 14. juni kl holder vi et arrangement kun for kvinder. Vi skal spille tennis, og efterfølgende hygge med hvidvin og rejemad. Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 11. juni til Lis Asmussen, telefon / , eller Ungdomstræf Mandag d. 20. juni kl holder vi et arrangement for klubbens ungdomsspillere (7. klasse og opefter). Der vil være tennisspil, hygge og fællesspisning. Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d. 17. juni til Cecilie Lindegaard Lund, telefon eller sms til , eller På tennisudvalgets vegne Lisbeth Hjorth

7 Idrætsforeningen 7 Stemningsbilleder fra gymnastikkens forårsopvisning Hermed en masse billeder fra gymnastikafdelingens forårsopvisning søndag den 21. marts. Tjek venligst vores hjemmeside ud i starten af august for informationer om den kommende sæson. Mange sommerhilsener Heidi Fotograf: Lars Lykke Jensbøl

8 8 Idrætsforeningen Gymnastikkens forårsopvisning

9 Idrætsforeningen 9 Gymnastikkens forårsopvisning

10 10 M L KLOAKMESTER ENTREPRENØR CLAUS LARSEN BLIKKENSLAGER AUT. GAS - VAND - SANITET Brunebjerg 36, Tulstrup 3400 Hillerød Tlf Mobil I et turbulent samfund med mange slags udfordringer kan det være påkrævet med professionel samtalehjælp Ring eller mail for en nærmere afklaring vedr. dårlig trivsel Børn eller voksne i problemer Se hjemmeside Psykolog Gunhild Nielsen Aut.cand.pæd.psyk Diplomudannelse i Klinisk Hypnose Tulstruphave 10, 3400 Hillerød Tlf E.mail

11 Tilgangen til pigefodbold i Alsønderup, er steget, og vi har derfor oprettet et hold mere. Der trænes på mandage fra kl til kl , både for U11 og U13! Begge årgange har godt gang i turneringerne under DGI fodbold. Good luck - piger! Holdleder U11 Signe Bisp Høeg Idrætsforeningen 11 - Det skal være sjovt at spille pigefodbold i Alsønderup! ASG&I Fodbolds U10 drenge Alsønderup Fodbolds talentfulde U10 drenge, som primært består af spillere fra 2.klasse - har i dette forår fået tilgang af 3 nye spillere, og eftersom alle drengene spiller med eget nummer og navn på spilledragterne, var der behov for 3 nye spillersæt. Heldigvis ville Kiosk Bien, som allerede sponserer holdet i forvejen, også gerne sponsere 3 sæt mere. Udover Kiosk Bien fra Slotsarkaderne, sponseres holdet af Ullerød Pizzeria og "Læger uden Grænser". ULLERØD PIZZARIA

12 12 TOTALLØSNINGER... Vi har udvidet firmaet med hele to virksomheder, så vi nu kan dække de fleste af dine behov i forbindelse med nybyggeri, ombygning og renovering af din bolig: VVS Badeværelser Alt inden for varmeanlæg Blikkenslagerarbejde Renovering/ vedligeholdelse Gasservice Forsikringssager Allan Kristiansen & Sønner ApS Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud... Allan Kristiansen & Sønner ApS Brunebjerg 11, Tulstrup 3400 Hillerød TØMRER Facade og tag Døre/vinduer Køkken Forsikringssager Solceller Om-/tilbygning Tømrerfirmaet MILESTEN ApS MURER Badeværelser og fliser Facaderenovering Om-/tilbygning Forsikringssager Tagarbejde Diverse reparationer Murerfirmaet NORDSJÆLLAND ApS Fax

13 Kulsviergårdens Seniorklub 13 Kulsviergårdens Seniorklub besøgte Søborg kirke og slot Lørdag den 14. maj havde Kulsviergårdens Seniorklub en udflugt til Søborg Kirke og Søborg Slot med efterfølgende frokost i Gilleleje på Restaurant Far til Fire. 31 deltagere mødte forventningsfulde op, og den erfarne lokalhistoriker fra Græsted, Erling Tønder Andersen, fortalte om kirke, by og borg i Søborg. Seniorklubben har 2 sammenkomster om året, een i maj og een i oktober. Dette var den 12. i rækken, idet klubben nu har rundet de første 6 år. Klubben er åben for alle, der gennem årene har deltaget i sognets mange forskellige aktiviteter og har som formål at bevare noget af den kontakt, der gennem årene er opstået gennem deltagelse i aktiviteterne. Man skal bare henvende sig til én fra udvalget, hvis man er interesseret i deltagelse. Søborg borg er på foranledning af ærkebiskop Eskil af Lund i 1100-årene bygget over tidligere, eksisterende bygninger fra vikingetiden og blev en meget stærk fæstning, der senere blev anvendt som statsfængsel.

14 14 Kulsviergårdens Seniorklub Borgen ligger længst ude på den halvø, der fra Søborg By skyder sig ud i søen i vestlig retning. Søen var oprindelig en fjord med forbindelse til Kattegat, men blev en sø efter landhævninger og sandflugt på nordkysten. Ikke en sø i gængs forstand med en vis dybde, men et lavvandet moseområde, man ikke kunne færdes i. Tønder anbefalede at læse Saxos danmarkshistorie og Ingemanns historiske romaner for at vide mere om de og mange andre personer, der har haft mere eller mindre med Søborg at gøre men dog at læse dem med et vist forbehold, idet de begge var gode til at fortælle historier, så man får det hele med. Biskop Eskil havde nær forbindelse med den mægtige ærkebiskop Bernhard af Clairvaux i Bourgogne, der gik ind for den strengeste kirketugt med afsavn af alle fysiske behov for derved åndeligt at komme Gud nærmere ved stadig bøn. Borgen blev som fængsel blandt andet anvendt, da ærkebispen af Lund, Jens Grand, sad fængslet dér under lænker og de kummerligste forhold i slutningen af 1200-årene. Borgen er yderligere udbygget til det, vi vil kalde et slot, og skulle være anvendt frem til Grevens Fejde og Reformationen midt i 1530-årene. På gavlene af stolestaderne i Søborg Kirke er der meget fint snedkereret våben og årstal for de slotsforvaltere, der gennem tiderne har resideret på Søborg Slot. Det er dog nyere stolegavle fra den første halvdel af 1900-årene. Een af dem var for eksempel for Hans van Steenwinckel, der som hollandsk arkitekt og billedhugger også skulle have medvirket blandt meget andet til Slangerup Kirke, Uranienborg på Hven og spiret på Helligåndskirken i København. Han blev også fader til 2 arkitekter og farfader til 1 arkitekt mere, der under Christian den 4. boltrede sig med Frederiksborg Slot og Christian den 4.s kapel ved Roskilde Domkirke blandt mange andre byggerier. Steenwinkel-navnet er yderligere interessant, da Søborg Kirke har haft en præst med samme navn igennem en lang periode i 1900-årene, og som sammen med mange fra familien ligger begravet syd for kirkeskibet. Det er det, som hele selskabet betragter på et af billederne.

15 Kulsviergårdens Seniorklub 15 Søborg By havde fra de første tider købstadsrettigheder på grund af tilknytningen til Søborg Slot. Derfor blev kirken bygget i den store købstadsstørrelse, ligesom det forekom i Slangerup. Tønder påpegede, at een af gaderne hedder Kongsgaden, som vidner om byens tidligere betydning som kongeresidensby. Dagen sluttede uden egentligt regnvejr på restaurant Far til Fire i Gilleleje med en såkaldt Havnebuffet med alt godt fra havet med en god kop kaffe til afslutning og med god tid til selskabeligt samvær og at mindes de gode, gamle dage. Næste arrangement er foreløbigt planlagt at gå til Helsingør lørdag den 15. oktober. Hans Torben Andersen

16 16 REGNSKABSSERVICE & Regnskabsservice Hans Torben Andersen Damvejen Hillerød REVISION Åben hverdage og efter aftale Områdets største udvalg af gravsten 4 generationer i samme familie Besøg os i forretningen eller på danstein.dk Medlem af Stenhuggerlauget Få råd til regnskab Revisor FDR Hillerød Gravsten Frederiksværksgade Hillerød Telefon En personlig og mindeværdig afsked Alt i brolægning og anlægsarbejde udføres P.M. BELÆGNING Ravnsbjergvej Hillerød Telefax Biltelefon Vi træffes døgnet rundt og aftaler gerne et møde i hjemmet Tidl. Dansk Ligbrændingsforening Kontakt bedemand Birgit Mortensen Hillerød Søndre Jernbanevej Hillerød Tlf

17 Harløse Forsamlingshus Harløse Forsamlingshus Vi præsenterer hermed vort sommerprogram: Juni Tirsdag d. 28. kl Fællesspisning - Her satser vi på godt vejr til grillaften i haven og hyggeligt samvær. Sommerloppemarked har vi i år valgt først at holde Søndag d. 7. August. Effekter hertil modtages/afhentes med tak. Tlf / August Tirsdag d. 30. august. Kl Fællesspisning Kulsvierscenen 17 Kulsvierscenen søger: Børneinstruktør - teater - Vi leder stadig med lys og lygte efter en ny instruktør til børneteater. Er det måske dig, der skal være vores nye instruktør? Børneteateret tæller mellem 20 og 25 børn, men du skal ikke styre dem alene. Kulsvierscenen stiller med en erfaren koordinator, der kender alle procedurer og tager sig af det praktiske arbejde. Derudover er der som regel mange søde forældre til at hjælpe med kostumer, sminke osv. Børneteateret plejer at mødes to gange om ugen (onsdag og søndag) men det kan godt ændres, så det passer i din kalender. Mht. til valg af stykke har du frie hænder. Erfaring med instruktion er ingen forudsætning. Interesseret? Send en mail til: eller ring til Birgitte på Tilmelding til alle arrangementer på tlf / Tilmelding til fællesspisning senest 2 dage før. Vi har været nød til at hæve prisen på fællesspisningerne til 60,- kr. for voksne og 20,- kr. for børn. Med venlig hilsen Helle, Ole, Finn, Susanne og Bodil Jagttegnskursus Tag dit jagttegn i Harløse, på opfordring har jeg indvilliget i nok et hold. Så hvis du overvejer at få jagttegn er her en mulighed. Vi starter til november, og der er kun begrænset med pladser tilbage. Hilsen John Bliv ven med Kulsvierscenen på Facebook Hold dig opdateret med de forestillinger Kulsvierscenen opfører og se billeder fra tidligere forestillinger

18 18 Brug Skoven Søndags arrangementer på Eghjorten 2011 Eghjorten er et alsidigt sted, med en stor naturlegeplads, en naturvejlederbase, produktion af økologiske juletræer og hjemsted for Skovhjælperne i Nordsjælland. Området bliver dagligt brugt af rigtig mange mennesker, som arbejder, hygger, leger og motionere her. Fra april vil Naturstyrelsen Nordsjælland, den sidste søndag i måneden lave et åbent arrangement på Eghjorten. (dog ikke i juli). Arrangementerne vil tage udgangspunkt i legepladsen på Jespervej 309, 3480 Fredensborg. Du er meget velkommen til at komme og deltage. Det er i øvrigt gratis. Søndag d. 29. juni kl Store legedag Kunne du tænke dig at lære en masse nye lege for hele familien? Så tag med på Naturstyrelsen Nordsjællands store legedag. Dagen er for hele familien; unge, gamle, børn og bedstemødre. Vi skal dels prøve nogle af de gamle lege, men også helt nye lege vil blive præsenteret! At lege skaber et rigtigt godt fællesskab og giver nogle sjove timer sammen. Leg kan også være en god måde at komme ud og røre sig på og ikke mindst lære om natur og dyr i naturen. Så kom med ud og lær nye mennesker at kende gennem leg. Når man leger, kan der godt komme græs på knæene og skoene skal helst være fornuftige. Tag en solid madpakke med til, når sulten melder sig. Hver time starter vi et nyt legehold op så du kan komme, når det passer dig.

19 Brug Skoven 19 Søndag d. 28. august kl Bål og brænd Kunne du godt tænke dig at lære kunsten at tænde et bål? Uden hjælp fra spritblokke, aviser og tændvæske! Så skulle du komme op på Eghjorten søndag den 28. august fra klokken Du kan prøve at tænde bål med, tændstål, flintesten, og ildbor. Vi taler om materialer og eksperimenterer med forskellige træsorter. Vi skal prøve at flytte bålet med en svamp, som glødbærer og meget mere. Når vi har godt gang i bålet, laver vi os et friskbagt snobrød. Naturstyrelsen Nordsjælland sørger for alle materialer!

20 20 - Den korte vej fra jord til bord er din vej til kvalitet! Din lokale slagter, som sætter dyrevelfærd og kødkvalitet højt! Kødsnedkeren sælger kun kød fra dyr, der er født, opvokset og slagtet i Danmark. Primært kød fra fritgående dyr i Nordsjælland, hvor transporttiden til slagtning er minimal. Eget pølsemageri og røgeri, hvor vi producerer alle vore grillpølser, spegepølser m.m. Kødsnedkeren v/ Flemming Bisp Høeg Farvergården 14, Ørby, 3220 Vejby Tlf Butikkens åbningstider: Torsdag Fredag Lørdag Denne annonce har en værdi af kr. 50,- mod forevisning i vor forretning. (Kun 1 pr. husstand) Velkommen i Ørby! Alt i elinstallationer Tele- og datainstallationer Beskæftiger sig med opgaver indenfor: Ny- og tilbygninger samt mindre entrepriseopgaver Tulstrup Have Hillerød Tlf Fax Mobil Hallum elektric >aut. el-installatør< Alt i tryksager og markedsføring Brevpapir Visitkort Kuverter Prislister Plakater Reklame Annoncering Brochurer Pressekontakt Hjemmsesider MARTIN SANDHOLT ApS E N T R E P R E N Ø R A U T. K L O A K M E S T E R C E R T. T V - I N S P E K T Ø R Hillerødvej Hillerød Tlf Fax AG ksel Kommunikation Fredensborg Trykcenter Kastanievej Fredensborg

21 Lokalt Nyt 21 Find 5 fejl Vinder af Find 5 fejl i sidste nr. blev: Jens Buck-Jensen - Jens vinder 2 fl. vin! KONKURRENCE: VIND 2 FL. RØDVIN ELLER 1 KS. SODAVAND Af alle korrekte besvarelser vil der i hvert blad blive trukket lod om 2 fl. god rødvin eller 1 ks. sodavand Regler: Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring omkring fejlen, klip billedet og kupon ud og send det til nedenstående adresse. Besvarelsen skal sendes til: Lokalt Nyt redaktionen v/ Peter Windum Baunevej 19, Bendstrup, 3400 Hillerød Mrk.: FIND 5 FEJL Besvarelse skal indsendes senest 19/ Fotograf: Kenneth Estrup KLIP HER Navn Adresse Postnr By Telefon Alder

22 22 Hold festen på Kulsviergården og spar mange tusinde kroner... Hvis du lader os lave maden, så gir vi lejen af salen. Du skal heller ikke sørge for personale eller rengøre lokalet bagefter - den klarer vi også helt uden ekstra omkostning for dig. Kunne det ikke være rart for en gangs skyld kun at skulle aflevere en bordplan, bestemme dig for hvilken mad du kunne tænke dig og så bare nyde dagen og få endnu en mindefuld dag med hjem? Kulsviergården har også et husorkester, som spiller under og efter maden. Og her kan alle også være med økonomisk... Teatersal med plads til 250 personer Lille sal med plads til 100 personer Hal med plads til 400 personer Mødelokale med plads til personer Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød, tlf

23

24 24 Kirkerne Konfirmationer 2011 Alsønderup kirke 8. maj Forrest fra venstre: Emily Anna Dobson, Nikoline Hein Sveistrup, Cecilie Louise Sparre, Kaja Brit Brochmann Jensen, Cecilie Langfrits Larsen, Louise Bang Forsberg, Laura Engelbrecht Madsen I midten fra venstre: Hanne Lundsgaard, Rikke Lykkebo Grønbjerg, May Lyng Jønsson, Kira Seemann, Jens-Christian Andreasen, Mikkel Lerche Olesen, Christian Sander Petersen, Mie Hartvig Christensen, Sofie Bøwig Rasmussen Bagest fra venstre: Mikkel Hutters, Just Fhær Jensen, Nicolai Høybye Andersen, Joachim Lundberg Hildestad Foto venligst udlånt af Elyfoto.dk v/ fotograf Carsten Kreutzmann

25 Kirkerne 25 Alsønderup kirke 15. maj Forrest fra venstre: Laura Oxlund Jensen, Victoria Bach Sivebæk, Kira Hallum, Isabella Greibe, Mia Louise Taarup Bagest fra venstre: Hanne Lundsgaard, Patrick Wulff, Frederik Rokkjær Bak-Mikkelsen, Andreas Hafdell Rhode, Jonas Tvermoes Mohr, Mathias Hvarregaard Stark, Daniel Greibe Tjæreby kirke 20. maj Daniel Sander Madsen, Sebastian Bang Ottosen og Hanne Lundsgaard

26 26 Kirkerne Forårsgudstjeneste i Tjæreby kirke Alle gode gange tre, siges det. Med det håb kastede udvalget for de særlige gudstjenester sig endnu engang ud i en invitation til Forårsgudstjeneste. Nu kan det skrives, at den også for tredje gang blev en af de gode oplevelser. Et lille halvt hundrede mennesker havde valgt at bruge den skønne forårsaften til at lægge vejen omkring Tjæreby kirke og tage del i det arrangement, der var lovet: god musik, dejlig salmesang og tale ved vores borgmester Kirsten Jensen. Det sidste var ventet med spænding og en del forventning, men Kirsten indfriede til fulde enhver forventning, også ved sit salmevalg. Hvor blev der sunget! Første salme I alt sin glans nu stråler solen havde Kirsten Jensen valgt 1) fordi den er så skøn at synge. 2) fordi Grundtvig i verselinjen hos hedninger såvel som jøder pointerer, at man sagtens kan være det, vi i dag kalder rummelige og 3) fordi samme forfatter har været leveringsdygtig i et hav af synspunkter og indgangsvinkler. Dermed underbygger han, at tiden, vores egen udvikling og den fælles udvikling påvirker vores syn på livets store spørgsmål, sagde Kirsten Jensen. Anden salme: Du som gir os liv og gør os glade, skrevet af Hans Anker Jørgensen i 1982, var valgt fordi den handler om finanskrisen i nullerne! Der er nogen der siger, at det må være den tid, hvor bonusserne sprang som champagnepropper og et parcelhus på kort tid gik

27 Kirkerne 27 fra en værdi på én million til fem millioner; dér var krisen, og at vi nu skal finde en mere rolig udvikling. Klimaforandringer og krige (ofte om ressourcer) skubber mennesker over hele verden ud af deres hjem, og ingen hegn er høje nok til at spærre et land af uden også at lukke deres eget folk ude fra verden. De værdier, vi tager til os som danske, er ofte universelle, og søges af mennesker overalt. Disse værdier må stå deres prøve i mødet med de andre, Her skal hver enkelt af os spille en rolle. Tredje salme: Op alt den ting, som Gud har gjort var ønsket fordi: den har altid sagt til mig, at vi mennesker er sat til at passe på Jorden og ikke til at udnytte den eller ødelægge den. Hvis vi ikke kan gøre skaden god igen, skal vi lade være med at gøre den. Dybest set. Kirsten Jensen kom også meget fint ind på, hvordan foråret så pludseligt springer -.. og skvalderkålen vælter frem. Man kan jo blive helt lykkelig første gang man ser den efter vinteren ser det spæde, fine lysegrønne tegn på livet, der kommer igen! Efter kort tid betyder det to dage på knæ, derefter regelmæssig tilsyn! Underet er, at hver eneste forårsblomst er så smuk og det giver mening for bierne, der vil have støv på fødderne, og for mennesker, der har lært sig at se det smukke. Evolutionen foregår i fuld flor. Planter tilpasser sig eller ændrer sig. Noget må flyttes, mælkebøtter stikkes, gamle hindbær ris og brombærskud skal væk, affald skal ikke i vandhuller, men på genbrugsstationen, kvælstof ikke ud i Arresø og roundup ikke ned i grundvandet der er brug for videnskab, kemiker og biologer, og for at vedtage regler om de fælles glæder, for mennesker er både dumme og kloge; de fleste af os lidt af hvert og har brug for at lytte til andre. Ja, for måske endda at bøje os. Kirsten Jensen sluttede sin tale, hvorfra der her kun er bragt uddrag, med at sige, at salmen Op, al den ting giver os et medansvar for at passe på det hele, at vi skal være med til at passe på alt den skønhed, som folder sig stærkest ud mellem påske og pinse. Gudstjenesten sluttede ved et utroligt smukt postludium ved vore egne mænd akkompagneret af Linda Slatis og Grethe Egerups stemmer. Derefter var der hyggelig spisning i konfirmandstuen og aftenen sluttede med sang og musik ved vores dygtige hjemmefolk. Stor applaus og ekstra nummer!! De der drog på nattergaletur fik også den dejlige oplevelse at høre nattergalen synge! R.Steen

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

LOKALT NYT. Playstation FIFA 12-turnering for alle børn d. 16. december. Kulsvierscenen opfører Anna Sophie Hedvig Lykkesholm

LOKALT NYT. Playstation FIFA 12-turnering for alle børn d. 16. december. Kulsvierscenen opfører Anna Sophie Hedvig Lykkesholm Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Playstation FIFA 12-turnering for alle børn d. 16. december Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Kulsvierscenen opfører Anna Sophie Hedvig Lykkesholm

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT

MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT Februar 2014 NR. 1 MELLEM ARRESØ OG HILLERØD LOKALT NYT 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl.

Læs mere

LOKALT NYT. Idrætslejr aflyst for 7.- 9. kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1. Høst på præstegårdsjorden

LOKALT NYT. Idrætslejr aflyst for 7.- 9. kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1. Høst på præstegårdsjorden Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Idrætslejr aflyst for 7.- 9. kl. Debutsejr til Alsønderup i Serie 1 Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Lone fik årets spejderlederpris! Lykkesholm

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Februar 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bøgebjerg messe Bøgebjergskolen Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Gymnastikopvisning 22. marts 2014 Her er det forældre/barn der er på banen ved det årlige Gymnastik opvisning. 23. årgang Nr. 2 2014 Foreningsregister:

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk 4 August 2014 37. årg.

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk 4 August 2014 37. årg. UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 6 December 2007 Januar 2008 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Havbakken......................3 Vidstrup Borgerforening............4

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening

Nummer 37 9. Årgang Juni 2011. Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Nummer 37 9. Årgang Juni 2011 MC klubben bag grusgraven i Tandskov Jubilæum i IF Centrum Fastelavnsfest i Serup Borgerforening Sommerbilledskole Kirkemusikalsk legestue 1 SHELL/SPAR Alt under samme tag

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere