Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning"

Transkript

1 Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen, når du retter henvendelse til forhandleren eller fabrikanten vedrørende dette produkt. Lillevilla

2 A Lillevilla + opstillingsvejledning Kære kunde! Tak fordi du har valgt et redskabsskur fremstillet af Luoman Puutuote Oy. Vi har produceret det med omhu på vor moderne fabrik i Finland og anvendt kunstigt tørret nåletræ som råmateriale. Vi beder dig være opmærksom på, at træ er et levende materiale, der ånder og udvider sig og trækker sig sammen alt efter omgivelserne. Dette betyder, at der kan ske små forandringer i størrelse og form, når den omgivende fugtighed varierer. Sådanne mindre formændringer, der er forårsaget af variationer i fugtigheden, er ikke nogen fejl og giver således ikke årsag til reklamation. Det anvendte træ er ikke imprægneret. Det anbefales derfor, at skuret behandles med træbeskyttel-sesmiddel umiddelbart efter opstillingen. Der kan anvendes ufarvet beskyttelsesmiddel eller dækkende maling. Montagevejledningen omfatter en delliste og tegninger, hvoraf det fremgår, hvilke dele der tilhører produktet. Kunden skal kontrollere indholdet af pakken ved hjælp af dellisten. Hvis kunden har bemærkninger til produktet, der mangler noget eller der er fejl på delene i pakken, skal kunden uden forsinkelse kontakte stedet, hvor produktet er købt, og udarbejde en skriftlig reklamation. I fald der påbegyndes eller fortsættes med monteringsarbejdet, har kunden godkendt varen. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du begynder på monteringen, og gem vejledning til eventuel senere brug. 1) FUNDAMENT Inden opstillingen skal man sikre sig, at stedet, hvor skuret skal opstilles, er jævnt, og at vand kan trænge igennem overfladen. Underlagsmaterialet kan være sand, skærver, betonblokke, støbt beton eller andet passende materiale. Hovedsagen er, at underlaget er lige, og at man sikrer sig, at det ikke på et senere tidspunkt kan udvide sig eller trække sig sammen. Skurets grundmål findes på forsiden af opstillingsvejledningen. B 2) BEMÆRK INDEN OPSTILLING Inden du påbegynder opstillingen, bør du sortere delene i pakken som vist i ill. A, hver del på den side, hvor den hører til, ca. 1, m fra det sted, hvor den kommende væg skal rejses, så der er plads til at arbejde på. Kontrollér i fortegnelsen over dele, at du har modtaget alle dele til skuret. Revne 1-1, mm a= b b b a 3) PÅBEGYNDELSE AF OPSTILLING Læg fundamentbjælkerne på plads med jævne mellemrum som vist i ill. B. Derefter lægges gulvbrædderne på plads. Det første bræt lægges med noten udad og falsene/skråsnit nedad. Kantet på bræt skal flugte med enderne på fundamentbjælkerne. Det sidste bræt er et såkaldt afslutningsbræt uden fjeder. På grund af at materialen lever med fugten, er det en god ide at beholde en revne på 1-1, mm mellem brætterne. Bemærk venligst, at det første og det sidste gulvbræt ikke må hænge ud over enderne på fundamentbjælkerne, derfor skal du om nødvendigt gøre det sidste bræt smallere. Det endelige gulvmål er 270x220mm. Inden du mer brædderne fast, skal du sikre dig, at skurets bund er retvinklet. Den sikreste måde er at tage krydsmål som vist på illustrationen. Søm brædderne omhyggeligt fast i hver fundamentbjælke ( x 1,7). Gulvbrættets bagside er normalt vankantet, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet. 2

3 P1 31 mm HJØRNESTOLPER P1 P1 C 3,x30 1 ) OPSTILLING AF HJØRNESTOLPER Bygningen af skurets skelet begynder med opstilling af hjørnestolper som vist i ill. C. Der er en fals til vægbrædder på to sider af hver stolpe. Øverst på hver hjørnestolpe er der på den ene side en indskæring til sidevæggens sternbræt. Denne indskæring skal vende udad som vist på illustrationen. Hjørnestolperne fastgøres til gulvet med vinkelbeslag, således at falsen til vægbrædder i hjørnestolpen befinder sig uden for gulvkanten, se ill. 2. Når alle hjørnestolper er monteret på gulvet, fastgøres de øverste skeletbrædder øverst på stolperne med vinkelbeslag. Bemærk! Topvinkelbeslagene monteres således, at skeletbrættet er på niveau med hjørnestolpen, idet skeletbrættet stilles på højkant (højde 31 mm), se ill. 1. Brug mål eller den lille tilpasningsklods, der findes midt i pakken. Alle r fastgøres omhyggeligt, hvorefter skelettet er færdigt. Det er nemmere at udføre monteringen, hvis metalbeslagene fastgøres i øverste og nederste ende af stolperne, mens stolperne ligger vandret, se ill. 3. P1 31 mm 3 3,x30 2 D ) VÆGGE Først samles de to sidevægge og bagvæggen. Begynd med at samle den ene sidevæg ved at placere et vægbræt i falsene i hjørnestolperne med softline-profilen udad og noten nedad. Afhængigt af fundamentets højde skal der anvendes passende støtte under det første vægbræt, så det ikke falder igennem, men bliver liggende på niveau med fundamentbjælkerne, se ill.. Vægbrædderne fastgøres ikke endnu, men læg dem alle på plads, idet du tager hensyn til placeringen af vinduerne (du kan selv bestemme, i hvilken højde vinduerne skal sidde). Vinduerne monteres ved at placere dem imellem de korte vægbrædder, se ill.. 3

4 Når alle brædderne til de 3 vægge er på plads, justeres væggens højde. Højden bestemmes i henhold til højden af det øverste skeletbræt og det øverste vægbræts fjeder, se ill. 1. Når højden er kontrolleret, fastgøres det øverste vægbræt til det øverste skeletbræt (bemærk, at alle vægge skal være af samme højde), se ill. 2. Derefter løfter man op i de nedenunder liggende vægbrædder, idet man begynder fra oven, så fjedrene sidder sikkert fast i noterne, se ill. 3. Når væggen har fået den rigtige højde, fastgøres det nederste vægbræt til fundamentbjælkerne, se ill.. E x1,7 2 Sømmet slås i udefra 1 x1,7 3 Facadens vægbrædder lægges på plads, se ill., dørkarmene (2 stk.) stilles på plads, se ill., døråbningens mål kontrolleres foroven og forneden (bredde = 1812 mm), karmen fastgøres til gulvkonstruktionen med vinkelbeslag, se ill. 7, og til det øverste skeletbræt med r, se ill. 8 (Bemærk: Dørens sidekarm monteres med den længste indskæring nedad). Facadevæggens højde kontrolleres, og derefter fastgøres vægbrædderne foroven, brædderne løftes, så fjedrene sidder sikkert fast i noterne, og fastgøres forneden, på samme måde som sidevæggene. x0 F 8 7 3,x mm

5 G 3 0x1,7 x0 1 x0 ) GAVLTREKANTER OG SKRÅSTIVERE Fastgør bag, facade- og sidevæggenes skråstivere som vist i ill. G (støt stiverne fra modsat side, mens du slår mene i). Søm skråstiverne fast i hvert eneste bræt, se ill. 1, og. Bemærk: Hvis skurets fundament ikke er jævnt, kan skråstiverne være for korte eller for lange. Hvis en del af gulvet ligger lavere end det øvrige gulv, er skråstiveren for kort, og hvis en del af gulvet ligger højere end det øvrige gulv, er skråstiveren for lang. Løft gavltrekanterne på plads og fastgør dem til det øverste skeletbræt som vist i ill. 3 og.

6 7 3,x0 H 8 3,x0 1 cm 1 cm 7) TAGSPÆR Tagåsen samles af fire dele ved at dem sammen som vist i ill.. Når tagåsen er færdig, markeres stedet for gavlvæggens yderside 1 cm fra hver ende af tagåsen, se ill.. Tagåsen løftes på plads og fastgøres således, at markeringen befinder sig ud for ydersiden af gavltrekanten, se ill. 7. Der laves tilsvarende markeringer på tagspærrene, der fastgøres til sidevæggene, således at den gerede øverste del befinder sig på det niveau, hvor tagbrædderne skal lægges, se ill. 8. (Bemærk: tagspærrene til sidevæggene består af to dele, der fastgøres til det øverste skeletbræt). Hjørnestolperne leveres med en færdig indskæring, hvor tagspærrene til sidevæggene skal fastgøres. 3mm, 1st 1 cm

7 x1,7 0x1,7 Revne 1-1, mm I 1 90mm 2 8) DØRE Fastgør mellemlisten L2 over døren på tre steder, se ill. 1. Skru hægnslerne i døren (90 mm fra dørens over- og underkanter, ill. 2) og bagefter i karmen ( 3,x2mm). Der skal forblive 3- mm frit rum imellem døren og sidekarmen. Sørg for, at dørene står ret og på samme højde, ill.. Fastgør dørklinkerne (2 stk.) foroven og forneden på indersiden af venstre dørpladen. Marker derefter slutblikkets placering i det øverste skeletbræt og i gulvet. Bor et 8mm stort hul på disse steder, så døren kan fastgøres i midten. Fastgør låsen og dørens afdækningsbræt på plads, se ill. 7. 9) DÆKNING AF TAGET Begynd at dække taget forfra. Loftbrædderne monteres så det mindre fasninger vender nedad og rillen opad, ill.. Brættets bagside er normalt vankantet som gulvbrædderne, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet. Fastgør først 2 brædder omhyggeligt på begge sider, ill.. Dæk derefter begge sider af taget. Bemærk: På grund af at materialen lever med fugten, er det en god ide at beholde en revne på 1-1, mm mellem brætterne. Det sidste loftsbræt saves smallere om nødvendigt. Sømme hver loftbrædderne fast. På grund af produktionsmetoden kan der være mindre variationer i tagbræddernes længder, således, at det bliver nødvendigt at skære tagskægskanten lige. Bemærk: For en sikkerheds skyld bør du lade være at kravle op på taget. Fastgør tagets sternbrædder, ill. 9. Efter at have fastgjort tagbrædderne, skal disse omgående afdækkes! Udmål tagskæggets længd og skær tagpappet ud i lige lange retvinklede baner. Fastgør tagpappet omhyggeligt, ill. 10 og 11. Foruden at me tagpapstrimlen skal man fæstne dens underste del ordentligt med en velegnet bitumenlim (følger ikke med leverancen). Bed om at få en brugsanvisning til bitumenlimen fra forhandleren. Tagpapstrimlernes skal ligeledes fæstnes sammen med bitumenlimen. Fastgør tagets vindskeder, ill. 8. Tagpappet, der følger med leverancen, er såkaldt underlagstagpap, der er beregnet til at give beskyttelse i begyndelsen. Ovenpå denne fæstnes senere den endelige tagbelægning, fx en rullefilt af høj kvalitet (følger ikke med leverancen). J 8 x1,7 x1, tagpap 17x2,

8 10) SLUTSYN Kontollér, at du har monteret alle dele omhyggeligt. Bemærk: Det anbefales at kontrollere, at fundamentet er lige hvert forår og først på efteråret. Hvis fundamentet ikke længere er lige, skal det rettes op, for at dørene kan fungere. FACADE BAGVÆG A2 B2 K1 K1 V V A1 A1 P1 P1 V V B1 V1 20 SIDEVÆG SIDEVÆG K2 K2 C1 C2 D2 D1 C1 V2 V3 D1 V2 V3 200 DØR L3 L2 TAGÅS VINDUE K K3 K TAGSPÆR TIL SIDEVÆGGE K K3 8 L1 L1

9 11) OVERFLADEBEHANDLING Hytten skal regelmæssigt overfladebehandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp og blå misfarvning. De første to behandlinger skal udføres så snart hytten er færdigmonteret. Døre og vinduer skal behandles på begge sider. Det bedste resultat opnåes ved at foretage behandlingen under tørre forhold og ved en minimumtemperatur på + gr.c. Bemærk, at overfladebehandling af hytten ikke beskytter mod indtrængning af fugt i hjørner, ved knaster, sprækker og samlinger. Indersiden af hytten, specielt hjørnerne, skal derfor også behandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp og blå misfarvning, og også denne behandling skal foregå med regelmæssige mellemrum. Følg iøvrigt producenten af træbeskyttelsesmidlets anvisninger eller søg råd og vejledning i vor maleafdeling. Overfladebehandlingen af væggen mod syd skal nøje følges, for den påvirkes kraftigere af UV-strålingen end de andre vægge. Uanset beskyttelse kan fugt trænge ind gennem bygningens hjørner, knaster, revner og samlinger. Dette kan hindres for eksempel med silikone, når det kræves. Tag højde for, at beskyttelsesmidlet kan løbe gennem utætte knaster i vægge til den anden side og danne løbespor. Vandet trænger nemmest ind gennem endefladerne (ender af brædder og sternbrædder) til træet og bygningen. Derfor skal disse steder behandles særlig omhyggeligt og tilstrækkeligt ofte, årligt om nødvendigt. Gulvet skal beskyttes, således at det ikke bliver snavset under behandlingen af vægge. Gulvet skal også behandles med for eksempel lak eller maling før brugen. Det er yderst vigtigt at sikre, at ventilationen er i orden og at udluftning af bunden fungerer. Det anbefales at montere udluftningsgitter i toppen af gavltrekanterne, så overskydende fugt kan komme ud af bygningen. Regelmæssig visuel kontrol hjælper også med til at undgå skader, inden de opstår...og husk, at man ikke kan undgå, at det bliver nødvendigt at efterjustere elementerne på et senere tidspunkt. Fjern regelmæssigt den sne der samler sig på taget. En for stor mængde sne kan give risiko for sammenstyrtning. Vi ønsker dig held og lykke med din nye træbygning! 9

10 Lillevilla + opstillingsvejledning Beskrivelse Dimensioner Antal Markering Kontrol Fundamentbjælker 38 x 3 x 270 Gulvbrædder 1 x 87 x Gulvbræt, afslutning 1 x 3 x Hjørnestolpe, højre facade, venstre bag 7 x 7 x P1 Hjørnestolpe, venstre facade, højre bag 7 x 7 x Øverste skeletbrædder, facade og bagvæg 27 x 31 x K1 Øverste skeletbrædder, sidevægge 27 x 31 x 20 2 K2 Vægbrædder, facade, ved dørkarm 1 x 110 x A1 Vægbrædder, bagvæg 1 x 110 x 20 1 B1 Vægbrædder, sidevæg 1 x 110 x C1 Vægbrædder, sidevæg, ved vindueskarm 1 x 110 x C2,D2 Vægbrædder, sidevæg 1 x 110 x D1 Gavltrekanter 1 x 0 x A2, B2 Skråstivere, bagvæg 27 x 31 x V1 Skråstivere, sidevægge 27 x 31 x 190 V2 Stoette, sidevægge 27 x 31 x 170 V3 Skråstivere, facadevæg 27 x 31 x 30 V Vindskeder til gavle 1 x 9 x 110 Sternbrædder til tagskæg 1 x x Sternbrædder til tagskæg 1 x x 00 2 Tagåse 19 x 90 x K3 Tagåse 19 x 90 x 00 2 K Spær til loftsbrædder, over sidevæg 19 x 90 x K3 Spær til loftsbrædder, over sidevæg 19 x 90 x 00 2 K Loftsbrædder 1 x 87 x eller loftsbrædder 1 x 72 x Dørkarme, side- 3 x 1 x L1 Mellemliste over dør 1 x 18 x 18 1 L2 Massiv fløjdør x Afdækningsbræt over dør 19 x 90 x L3 Vinduer, faste 2 x 2 Tagpap 13m 1 rulle Pose med tilbehør 1 Fremstillet af: Alle dimensioner cirka. Ret til ændringer forbeholdes. BEMÆRK! Luoman Oy har alle rettigheder til billeder, tegninger, byggeinstruktioner og anden teknisk information. Eventuel brug eller videregivelse i konkurrenceøjemed er forbudt og vil blive retsforfulgt. Luoman Puutuote Oy FIN-10 Kylänpää, Finland Tlf Fax Luoman Puutuote Oy har et CoC (Chain-of-Custody) system, der er certificeret af DNV Certification Oy/Ab (www.dnv.com, certifikat SMS-HEL-DNV). På redegør vi for andelen af certificeret træ i Deres hytte. Vores virksomhed er tilkendt brugsret af PEFCs logo (PEFC/ ). PEFC/

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning

Kompendium i blokhusbygning. Blokhusbygning Kompendium i blokhusbygning Blokhusbygning 1 Registreringsblad Titel Kompendium i blokhusbygning Redaktion Hans Becker-Larsen Fotografier Henrik Graversen Skovskolen Nationalmuseet, www.natmus.dk Layout

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere