Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lillevilla + 5 Opstillingsvejledning"

Transkript

1 Kontroleret af: Vigtigt! Gem denne samlevejledning. Garantinummer: Lillevilla + Opstillingsvejledning 2,0 m Finland 2, m BEMÆRK! Opgiv venligst den garantinummer, der er limet fast på pakken og på samlevejledningen, når du retter henvendelse til forhandleren eller fabrikanten vedrørende dette produkt. Lillevilla

2 A Lillevilla + opstillingsvejledning Kære kunde! Tak fordi du har valgt et redskabsskur fremstillet af Luoman Puutuote Oy. Vi har produceret det med omhu på vor moderne fabrik i Finland og anvendt kunstigt tørret nåletræ som råmateriale. Vi beder dig være opmærksom på, at træ er et levende materiale, der ånder og udvider sig og trækker sig sammen alt efter omgivelserne. Dette betyder, at der kan ske små forandringer i størrelse og form, når den omgivende fugtighed varierer. Sådanne mindre formændringer, der er forårsaget af variationer i fugtigheden, er ikke nogen fejl og giver således ikke årsag til reklamation. Det anvendte træ er ikke imprægneret. Det anbefales derfor, at skuret behandles med træbeskyttel-sesmiddel umiddelbart efter opstillingen. Der kan anvendes ufarvet beskyttelsesmiddel eller dækkende maling. Montagevejledningen omfatter en delliste og tegninger, hvoraf det fremgår, hvilke dele der tilhører produktet. Kunden skal kontrollere indholdet af pakken ved hjælp af dellisten. Hvis kunden har bemærkninger til produktet, der mangler noget eller der er fejl på delene i pakken, skal kunden uden forsinkelse kontakte stedet, hvor produktet er købt, og udarbejde en skriftlig reklamation. I fald der påbegyndes eller fortsættes med monteringsarbejdet, har kunden godkendt varen. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du begynder på monteringen, og gem vejledning til eventuel senere brug. 1) FUNDAMENT Inden opstillingen skal man sikre sig, at stedet, hvor skuret skal opstilles, er jævnt, og at vand kan trænge igennem overfladen. Underlagsmaterialet kan være sand, skærver, betonblokke, støbt beton eller andet passende materiale. Hovedsagen er, at underlaget er lige, og at man sikrer sig, at det ikke på et senere tidspunkt kan udvide sig eller trække sig sammen. Skurets grundmål findes på forsiden af opstillingsvejledningen. B 2) BEMÆRK INDEN OPSTILLING Inden du påbegynder opstillingen, bør du sortere delene i pakken som vist i ill. A, hver del på den side, hvor den hører til, ca. 1, m fra det sted, hvor den kommende væg skal rejses, så der er plads til at arbejde på. Kontrollér i fortegnelsen over dele, at du har modtaget alle dele til skuret. Revne 1-1, mm a= b b b a 3) PÅBEGYNDELSE AF OPSTILLING Læg fundamentbjælkerne på plads med jævne mellemrum som vist i ill. B. Derefter lægges gulvbrædderne på plads. Det første bræt lægges med noten udad og falsene/skråsnit nedad. Kantet på bræt skal flugte med enderne på fundamentbjælkerne. Det sidste bræt er et såkaldt afslutningsbræt uden fjeder. På grund af at materialen lever med fugten, er det en god ide at beholde en revne på 1-1, mm mellem brætterne. Bemærk venligst, at det første og det sidste gulvbræt ikke må hænge ud over enderne på fundamentbjælkerne, derfor skal du om nødvendigt gøre det sidste bræt smallere. Det endelige gulvmål er 270x220mm. Inden du mer brædderne fast, skal du sikre dig, at skurets bund er retvinklet. Den sikreste måde er at tage krydsmål som vist på illustrationen. Søm brædderne omhyggeligt fast i hver fundamentbjælke ( x 1,7). Gulvbrættets bagside er normalt vankantet, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet. 2

3 P1 31 mm HJØRNESTOLPER P1 P1 C 3,x30 1 ) OPSTILLING AF HJØRNESTOLPER Bygningen af skurets skelet begynder med opstilling af hjørnestolper som vist i ill. C. Der er en fals til vægbrædder på to sider af hver stolpe. Øverst på hver hjørnestolpe er der på den ene side en indskæring til sidevæggens sternbræt. Denne indskæring skal vende udad som vist på illustrationen. Hjørnestolperne fastgøres til gulvet med vinkelbeslag, således at falsen til vægbrædder i hjørnestolpen befinder sig uden for gulvkanten, se ill. 2. Når alle hjørnestolper er monteret på gulvet, fastgøres de øverste skeletbrædder øverst på stolperne med vinkelbeslag. Bemærk! Topvinkelbeslagene monteres således, at skeletbrættet er på niveau med hjørnestolpen, idet skeletbrættet stilles på højkant (højde 31 mm), se ill. 1. Brug mål eller den lille tilpasningsklods, der findes midt i pakken. Alle r fastgøres omhyggeligt, hvorefter skelettet er færdigt. Det er nemmere at udføre monteringen, hvis metalbeslagene fastgøres i øverste og nederste ende af stolperne, mens stolperne ligger vandret, se ill. 3. P1 31 mm 3 3,x30 2 D ) VÆGGE Først samles de to sidevægge og bagvæggen. Begynd med at samle den ene sidevæg ved at placere et vægbræt i falsene i hjørnestolperne med softline-profilen udad og noten nedad. Afhængigt af fundamentets højde skal der anvendes passende støtte under det første vægbræt, så det ikke falder igennem, men bliver liggende på niveau med fundamentbjælkerne, se ill.. Vægbrædderne fastgøres ikke endnu, men læg dem alle på plads, idet du tager hensyn til placeringen af vinduerne (du kan selv bestemme, i hvilken højde vinduerne skal sidde). Vinduerne monteres ved at placere dem imellem de korte vægbrædder, se ill.. 3

4 Når alle brædderne til de 3 vægge er på plads, justeres væggens højde. Højden bestemmes i henhold til højden af det øverste skeletbræt og det øverste vægbræts fjeder, se ill. 1. Når højden er kontrolleret, fastgøres det øverste vægbræt til det øverste skeletbræt (bemærk, at alle vægge skal være af samme højde), se ill. 2. Derefter løfter man op i de nedenunder liggende vægbrædder, idet man begynder fra oven, så fjedrene sidder sikkert fast i noterne, se ill. 3. Når væggen har fået den rigtige højde, fastgøres det nederste vægbræt til fundamentbjælkerne, se ill.. E x1,7 2 Sømmet slås i udefra 1 x1,7 3 Facadens vægbrædder lægges på plads, se ill., dørkarmene (2 stk.) stilles på plads, se ill., døråbningens mål kontrolleres foroven og forneden (bredde = 1812 mm), karmen fastgøres til gulvkonstruktionen med vinkelbeslag, se ill. 7, og til det øverste skeletbræt med r, se ill. 8 (Bemærk: Dørens sidekarm monteres med den længste indskæring nedad). Facadevæggens højde kontrolleres, og derefter fastgøres vægbrædderne foroven, brædderne løftes, så fjedrene sidder sikkert fast i noterne, og fastgøres forneden, på samme måde som sidevæggene. x0 F 8 7 3,x mm

5 G 3 0x1,7 x0 1 x0 ) GAVLTREKANTER OG SKRÅSTIVERE Fastgør bag, facade- og sidevæggenes skråstivere som vist i ill. G (støt stiverne fra modsat side, mens du slår mene i). Søm skråstiverne fast i hvert eneste bræt, se ill. 1, og. Bemærk: Hvis skurets fundament ikke er jævnt, kan skråstiverne være for korte eller for lange. Hvis en del af gulvet ligger lavere end det øvrige gulv, er skråstiveren for kort, og hvis en del af gulvet ligger højere end det øvrige gulv, er skråstiveren for lang. Løft gavltrekanterne på plads og fastgør dem til det øverste skeletbræt som vist i ill. 3 og.

6 7 3,x0 H 8 3,x0 1 cm 1 cm 7) TAGSPÆR Tagåsen samles af fire dele ved at dem sammen som vist i ill.. Når tagåsen er færdig, markeres stedet for gavlvæggens yderside 1 cm fra hver ende af tagåsen, se ill.. Tagåsen løftes på plads og fastgøres således, at markeringen befinder sig ud for ydersiden af gavltrekanten, se ill. 7. Der laves tilsvarende markeringer på tagspærrene, der fastgøres til sidevæggene, således at den gerede øverste del befinder sig på det niveau, hvor tagbrædderne skal lægges, se ill. 8. (Bemærk: tagspærrene til sidevæggene består af to dele, der fastgøres til det øverste skeletbræt). Hjørnestolperne leveres med en færdig indskæring, hvor tagspærrene til sidevæggene skal fastgøres. 3mm, 1st 1 cm

7 x1,7 0x1,7 Revne 1-1, mm I 1 90mm 2 8) DØRE Fastgør mellemlisten L2 over døren på tre steder, se ill. 1. Skru hægnslerne i døren (90 mm fra dørens over- og underkanter, ill. 2) og bagefter i karmen ( 3,x2mm). Der skal forblive 3- mm frit rum imellem døren og sidekarmen. Sørg for, at dørene står ret og på samme højde, ill.. Fastgør dørklinkerne (2 stk.) foroven og forneden på indersiden af venstre dørpladen. Marker derefter slutblikkets placering i det øverste skeletbræt og i gulvet. Bor et 8mm stort hul på disse steder, så døren kan fastgøres i midten. Fastgør låsen og dørens afdækningsbræt på plads, se ill. 7. 9) DÆKNING AF TAGET Begynd at dække taget forfra. Loftbrædderne monteres så det mindre fasninger vender nedad og rillen opad, ill.. Brættets bagside er normalt vankantet som gulvbrædderne, hvilket ikke er fejl, men hører til produktet. Fastgør først 2 brædder omhyggeligt på begge sider, ill.. Dæk derefter begge sider af taget. Bemærk: På grund af at materialen lever med fugten, er det en god ide at beholde en revne på 1-1, mm mellem brætterne. Det sidste loftsbræt saves smallere om nødvendigt. Sømme hver loftbrædderne fast. På grund af produktionsmetoden kan der være mindre variationer i tagbræddernes længder, således, at det bliver nødvendigt at skære tagskægskanten lige. Bemærk: For en sikkerheds skyld bør du lade være at kravle op på taget. Fastgør tagets sternbrædder, ill. 9. Efter at have fastgjort tagbrædderne, skal disse omgående afdækkes! Udmål tagskæggets længd og skær tagpappet ud i lige lange retvinklede baner. Fastgør tagpappet omhyggeligt, ill. 10 og 11. Foruden at me tagpapstrimlen skal man fæstne dens underste del ordentligt med en velegnet bitumenlim (følger ikke med leverancen). Bed om at få en brugsanvisning til bitumenlimen fra forhandleren. Tagpapstrimlernes skal ligeledes fæstnes sammen med bitumenlimen. Fastgør tagets vindskeder, ill. 8. Tagpappet, der følger med leverancen, er såkaldt underlagstagpap, der er beregnet til at give beskyttelse i begyndelsen. Ovenpå denne fæstnes senere den endelige tagbelægning, fx en rullefilt af høj kvalitet (følger ikke med leverancen). J 8 x1,7 x1, tagpap 17x2,

8 10) SLUTSYN Kontollér, at du har monteret alle dele omhyggeligt. Bemærk: Det anbefales at kontrollere, at fundamentet er lige hvert forår og først på efteråret. Hvis fundamentet ikke længere er lige, skal det rettes op, for at dørene kan fungere. FACADE BAGVÆG A2 B2 K1 K1 V V A1 A1 P1 P1 V V B1 V1 20 SIDEVÆG SIDEVÆG K2 K2 C1 C2 D2 D1 C1 V2 V3 D1 V2 V3 200 DØR L3 L2 TAGÅS VINDUE K K3 K TAGSPÆR TIL SIDEVÆGGE K K3 8 L1 L1

9 11) OVERFLADEBEHANDLING Hytten skal regelmæssigt overfladebehandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp og blå misfarvning. De første to behandlinger skal udføres så snart hytten er færdigmonteret. Døre og vinduer skal behandles på begge sider. Det bedste resultat opnåes ved at foretage behandlingen under tørre forhold og ved en minimumtemperatur på + gr.c. Bemærk, at overfladebehandling af hytten ikke beskytter mod indtrængning af fugt i hjørner, ved knaster, sprækker og samlinger. Indersiden af hytten, specielt hjørnerne, skal derfor også behandles med et træbeskyttelsesmiddel, som beskytter mod skimmelsvamp og blå misfarvning, og også denne behandling skal foregå med regelmæssige mellemrum. Følg iøvrigt producenten af træbeskyttelsesmidlets anvisninger eller søg råd og vejledning i vor maleafdeling. Overfladebehandlingen af væggen mod syd skal nøje følges, for den påvirkes kraftigere af UV-strålingen end de andre vægge. Uanset beskyttelse kan fugt trænge ind gennem bygningens hjørner, knaster, revner og samlinger. Dette kan hindres for eksempel med silikone, når det kræves. Tag højde for, at beskyttelsesmidlet kan løbe gennem utætte knaster i vægge til den anden side og danne løbespor. Vandet trænger nemmest ind gennem endefladerne (ender af brædder og sternbrædder) til træet og bygningen. Derfor skal disse steder behandles særlig omhyggeligt og tilstrækkeligt ofte, årligt om nødvendigt. Gulvet skal beskyttes, således at det ikke bliver snavset under behandlingen af vægge. Gulvet skal også behandles med for eksempel lak eller maling før brugen. Det er yderst vigtigt at sikre, at ventilationen er i orden og at udluftning af bunden fungerer. Det anbefales at montere udluftningsgitter i toppen af gavltrekanterne, så overskydende fugt kan komme ud af bygningen. Regelmæssig visuel kontrol hjælper også med til at undgå skader, inden de opstår...og husk, at man ikke kan undgå, at det bliver nødvendigt at efterjustere elementerne på et senere tidspunkt. Fjern regelmæssigt den sne der samler sig på taget. En for stor mængde sne kan give risiko for sammenstyrtning. Vi ønsker dig held og lykke med din nye træbygning! 9

10 Lillevilla + opstillingsvejledning Beskrivelse Dimensioner Antal Markering Kontrol Fundamentbjælker 38 x 3 x 270 Gulvbrædder 1 x 87 x Gulvbræt, afslutning 1 x 3 x Hjørnestolpe, højre facade, venstre bag 7 x 7 x P1 Hjørnestolpe, venstre facade, højre bag 7 x 7 x Øverste skeletbrædder, facade og bagvæg 27 x 31 x K1 Øverste skeletbrædder, sidevægge 27 x 31 x 20 2 K2 Vægbrædder, facade, ved dørkarm 1 x 110 x A1 Vægbrædder, bagvæg 1 x 110 x 20 1 B1 Vægbrædder, sidevæg 1 x 110 x C1 Vægbrædder, sidevæg, ved vindueskarm 1 x 110 x C2,D2 Vægbrædder, sidevæg 1 x 110 x D1 Gavltrekanter 1 x 0 x A2, B2 Skråstivere, bagvæg 27 x 31 x V1 Skråstivere, sidevægge 27 x 31 x 190 V2 Stoette, sidevægge 27 x 31 x 170 V3 Skråstivere, facadevæg 27 x 31 x 30 V Vindskeder til gavle 1 x 9 x 110 Sternbrædder til tagskæg 1 x x Sternbrædder til tagskæg 1 x x 00 2 Tagåse 19 x 90 x K3 Tagåse 19 x 90 x 00 2 K Spær til loftsbrædder, over sidevæg 19 x 90 x K3 Spær til loftsbrædder, over sidevæg 19 x 90 x 00 2 K Loftsbrædder 1 x 87 x eller loftsbrædder 1 x 72 x Dørkarme, side- 3 x 1 x L1 Mellemliste over dør 1 x 18 x 18 1 L2 Massiv fløjdør x Afdækningsbræt over dør 19 x 90 x L3 Vinduer, faste 2 x 2 Tagpap 13m 1 rulle Pose med tilbehør 1 Fremstillet af: Alle dimensioner cirka. Ret til ændringer forbeholdes. BEMÆRK! Luoman Oy har alle rettigheder til billeder, tegninger, byggeinstruktioner og anden teknisk information. Eventuel brug eller videregivelse i konkurrenceøjemed er forbudt og vil blive retsforfulgt. Luoman Puutuote Oy FIN-10 Kylänpää, Finland Tlf Fax Luoman Puutuote Oy har et CoC (Chain-of-Custody) system, der er certificeret af DNV Certification Oy/Ab ( certifikat SMS-HEL-DNV). På redegør vi for andelen af certificeret træ i Deres hytte. Vores virksomhed er tilkendt brugsret af PEFCs logo (PEFC/ ). PEFC/

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not. Har du grunden, så har vi huset... Til 44-70mm hytter Med dobbelt fer og not Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... MontaGevejledninG

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Kontrolleret af: Vigtigt! Gem denne. Garantinummer: Lillevilla 256. 2834mm x 2780mm / 19mm 19 DK. = ca. 10 m 2. Lillevilla 256 DK 150313

Kontrolleret af: Vigtigt! Gem denne. Garantinummer: Lillevilla 256. 2834mm x 2780mm / 19mm 19 DK. = ca. 10 m 2. Lillevilla 256 DK 150313 Vigtigt! Gem denne. Kontrolleret af: Garantinummer: Lillevilla 256 19 DK = ca. 10 m 2 2 Placering af fundamentbjælkene og forslag til punktfundament A A=B B Krydsmåling af bjælkerammen! Læs hele vejledningen

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 30 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 30 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm Art. Nr. 9050 Hønsehus med løbegård & redekasse (side af 8) Før du starter: - Kontrollér pakken og sørg for at alle delene er der. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale forhandler, som så vil hjælpe dig.

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Bjælkehytter Samlevejledning

Bjælkehytter Samlevejledning Bjælkehytter Samlevejledning 28, 40, 58, 70 mm Referencenummer: Forord og gode råd Kære kunde Tak, fordi du har valgt en af vores bjælkehytter! Din bjælkehytte er omhyggeligt fremstillet på en af vores

Læs mere

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm

Samle dele: Ref. Beskrivelse Illustration Ant. Træskrue 50 mm Træskrue 25 mm Træskrue 20 mm Art. Nr. 9050 Hønsehus med løbegård & redekasse (side af 8) Før du starter: - Kontrollér pakken og sørg for at alle delene er der. Hvis ikke, skal du kontakte din lokale forhandler, som så vil hjælpe dig.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

Lillevilla 110 Exclusive 2

Lillevilla 110 Exclusive 2 Lillevilla 110 Exclusive 2 Vægbrædder af nordisk grantræ Tagoverflade Højde v/tagås 45 mm x 135 mm 67 m² (ca.) 390 cm ID 743, Versio 2, Pvm 7/15/2005, Lillevilla 110 E2 Lillevilla 110 Exclusive 2 150705

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag.

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Varenummer 26393700030 Side 1 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT:

GARDEROBE. under sengen SÅDAN UDNYTTER DU PLADSEN OPTIMALT: SÅDN UDNYTTER DU PLDSEN OPTIMLT: GRDEROBE under sengen Udtræksreolerne under sengen udnytter pladsen optimalt i værelset. lt er rummeligt og overskueligt. Hvis pladsen er trang, er denne seng perfekt.

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Danska 2013-08-14 Sida 1 av 2. KNUTFÖRRÅD 9,8 m². Materialebeskrivelse. Litt Antal Materiale Dim. Længde. 2 Blokprofil Nr: 30 32x77,5 4262 X

Danska 2013-08-14 Sida 1 av 2. KNUTFÖRRÅD 9,8 m². Materialebeskrivelse. Litt Antal Materiale Dim. Længde. 2 Blokprofil Nr: 30 32x77,5 4262 X KNUTFÖRRÅD 9,8m² (Danska 2012-12-10) LEVERINGSBESKRIVELSE 1998-01-28 TAG Underpap, rupløjede brædder, tagås 45 x 145, vindplader. Taghældning ca.14 grader resp.18 grader. YDERVÆG Vægprofiler 32 x 145.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe

2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe 2 Af Peter Svendsen (tekst og tegning). Foto: Annelise og Per Grubbe Gør Det Selv 4/1988 MONTAGEBYGGERI I MINI-FORMAT: Rejs pandekagehuset på én dag Delene til dette flotte legehus kan du lave helt færdige

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning,

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning, Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? u kan skyde genvej til en flot overdækning, hvis du fx bruger færdige pilefletmoduler som beklædning. Så skal du bare sætte stolper i jorden, bygge et tag

Læs mere

Redskabsskur Model Classic

Redskabsskur Model Classic Redskabsskur Model Classic Behold Monteringsvejledninger, hvis du skulle få brug for den fremover Contents 1 2 22 3 MADE IN GREATBRITAIN Advarsel Der er gjort et stort arbejde for At undgå splinter i træet,

Læs mere

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du tjekke at du har følgende. Billede Nr: I,II,III,V,IV

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr

Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr Montagevejledning til redskabsrum 280x370 cm Vare nr. 530 089 3200 2800 2113 2153 4200 3700 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Montagevejledning Pavillon Hjarnø Side 1 Montagevejledning for Pavillon Hjarnø.pavillongruppen.dk Type: PAY 44-4242 Diameter 421 cm Forbehold for ændringer af pavillonen.pavillongruppen.dk Montagevejledning

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

ZEDERKOF. Opstillingsvejledning for Aluramme telte

ZEDERKOF. Opstillingsvejledning for Aluramme telte ZEDERKOF Opstillingsvejledning for Aluramme telte Denne vejledning indeholder en detaljeret opstillingsinstruktion. Vejledningen er udarbejdet til Zederkof s kunder til Zederkof Aluskinnesystemer. Det

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Nemt at bygge Nemt at udvide Nemt at placere

Nemt at bygge Nemt at udvide Nemt at placere ET SVÆRT SVÆRHESGR: Her er et projekt, som er lige til at gå til. Ingen svære samlinger og ingen avancerede konstruktioner. TISORRUG: Regn med -6 dage inklusive tørretid på træbeskyttelsen. PRIS: Ca..000

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

HAGA 4,4 (Danska )

HAGA 4,4 (Danska ) HAGA 4,4 (Danska 2014-11-06) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Tagplader, onduline Tagås 43x70, vindplader 16x95 Taghældning ca.10 grader YDERVÆG Prefabrikerede væg-sektioner med funkispanel 14x120 - reglar 34x70

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Faste partier og profilskårne partier.

Faste partier og profilskårne partier. Faste partier og profilskårne partier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +0 5 mm Tolerance højde: +5 5 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Puristisk servante

Robert Bosch GmbH. Puristisk servante Puristisk servante En ren fornøjelse Puristisk servante Puristisk design er moderne på badeværelset. Og det er dette vaskearrangement beviset på: Less is more! 1 Indledning En renvasket idé: Vores servante

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Visano Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin -

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Calgary Udendørs sauna 1 Indhold Indhold... 2 Værktøj... 3 Liste af dele... 3 Introduktion... 3 Saunabund... 5 For og bagside... 6 Tag... 7 Bånd... 8 Ovn og saunalampe...

Læs mere

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT!

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Side 1 af 6 Tillykke med jeres nye LAURA barneseng. Sengens indvendige

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Ekskl. tagplader Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige

Læs mere

Monteringsvejledning. for Carport Baden. forklaret trin for trin

Monteringsvejledning. for Carport Baden. forklaret trin for trin Monteringsvejledning for forklaret trin for trin - 00.1 - Forord Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning skulle samlingen af et af vores komplet leverede carport-byggesæt ikke være

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Opfylder krav i standard 716:2008 Tillykke med jeres nye Laura barneseng. Sengens

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

og

og Exclusive 13,29 m² drivhus --- GB1014 Samlevejledning For hængslet dør MODEL A (mm) B (mm) C (mm) GB1007 2295 GB1010 3012 2990 GB1012 3729 2524 GB1014 4446 6170 9136966 og 6170 9136030 Erklæring Kære kunde!

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Gulve og paneler

Gulve og paneler Februar 2016 Gulve og paneler www.sodra.dk 1 Cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et bredt standardsortiment så du finder det helt rigtige Vores brede standardsortiment omfatter mere end 1.000 artikler - gulve, lister,

Læs mere