Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

2 Indhold nr. 5 Mentorgruppen til støtte for veteraner...2 Velkommen hjem!...3 Soldater i børnehøjde...4 Hjemsendelse af værnepligtshold august Forsidebillede: Det er noget rigtig godt materiel vi har, som kan holde til en masse. Det er nu også testet af børn på Klemensker skole Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Gardehusarer på Apostlens heste...8 Charge of the Light Brigade...10 Regentparrets sommertogt...12 Danske Gardehusarforeninger...16 Sjællandske Livregiments Soldaterforening...22 Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf ) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf Fax: Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf , Fax mail: "Deadlines for Gardehusaren i 2010" Deadlines for år 2010: December nr.: 4. november 2010 Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed or veteranerne. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser, som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til. Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Kontakttelefon: Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2 5/2010

3 Velkommen hjem! Så fik vi C-Coy hjem. Det har været et langt sejt træk en kraftpræstation ud over alle grænser. Lad mig her gentage min dybe respekt for den kæmpe indsats, der blev leveret af kompagniets soldater i løbet af de 6 måneder i Helmand. Vi har i skrivende stund netop afsluttet flagdagen. Det er et værdigt arrangement et flot og nødvendigt arrangement. Alle sejl er sat til fra det officielle Danmarks side og intet mindre kan gøre det. Vi holder så vejret og afventer et konsolideret udspil omkring veteranpolitikken. Som regimentschef ser jeg frem til, at der opnås enighed om, hvordan vi kan hjælpe alle vores soldater videre i deres liv. Her på kasernen konfronteres vi næsten dagligt med en række forskellige opgaver, der angår vores veteraner. Vi er kommet rigtig langt med vores reintegrationsprojekt over 3 måneder. Vi er også kommet langt med 3 og 7 måneders arrangementerne. Men der er behov for vi kommer videre, så forløbet for en psykisk eller fysisk såret ligger klart og ressourcerne er til stede. Lige så benhårdt kravene til vores soldater i Afghanistan bliver fremført lige så klinkende klart skal vores støtte være der, når behov opstår. Når vi modtager båren med en falden husar i Roskilde lufthavn understreger jeg altid for de pårørende, at ingen opgave er for lille og ingen opgave er for stor for regimentet. Hvis der skulle være tvivl hos vores husarer, så lad mig her gentage, at over for jer sårede, psykisk eller fysisk, gælder det samme vi er klar til at hjælpe. Der er ingen, der må brænde inde med et problem uden at vide, hvor man skal henvende sig. Regimentet er der altid for jer! RC 5/2010 3

4 Der smages på feltrationer og den sikre vinder er chokoladen Soldater i børnehøjde Af: KN Jimmi Holst NK/1LOPKESK I forlængelse af episoden med øvelsen omkring Klemensker Skole har en spejdergruppe fra 1 Lette Opklaringseskadron fået mulighed for at besøge skolens SFO og dermed komme i kontakt med eleverne i børnehøjde. Det har været godt at få lejlighed til at komme i direkte dialog med skolen, hvor vi under-vejs i forløbet har haft et rigtig godt og konstruktivt møde. Her blev blandt andet detaljerne for gårsdagens besøg aftalt, således vi kunne arbejde fremad i en fælles retning. udtaler kaptajn Jimmi Holst. Det er vigtigt for Opklaringsbataljonen at opretholde det gode nabo-skab, da det at gøre tjeneste på Bornholm og i den Bornholmske natur skaber nogle helt unikke rammer for uddannelsen af vores soldater, som man ikke finder andre steder. var virkelig interesserede i at komme helt tæt på soldaterne. Der gik ikke længe før børnene legede gemmeleg i hækken og spejderkøretøjerne var blevet udstyret med nye besætninger, som kravlede snart sagt alle vegne. Det er noget rigtig godt materiel vi har, som kan holde til en masse. Det er nu også testet af børn. Udtalte en af soldaterne mens børnene flokkedes om ham for at prøve radioer, fragmentationsvest og hjelm. Dagens helt store hit blev den grønne sløringscreme, omtalt af børnene som maling. Den blev ivrigt hamstret sammen med chokolade, tyggegummi og ketchup, og efter- følgende stolt vist frem for både de andre børn og voksne. Eleverne havde en fantastisk eftermiddag. udtaler Betina Barfod Koefoed fra Klemensker Skole. Dertil tilføjer kaptajn Jimmi Holst Vi er glade for den velkomst børnene har givet os og det åbne sind de har mødt os med, og vi synes det har været en rigtig god dag for både børn og soldater. Fremadrettet har Opklaringsbataljonen taget kontakt til kommunen, med henblik på at blive orienteret om særligt følsomme områder på Bornholm. I løbet af eftermiddagen blev børnene præsenteret for spejdergruppens køretøjer, udrustning, bivuak og feltrationer. Soldaterne blev mødt af nysgerrige spørgelystne børn, som Måske en fremtidig besætning på køretøjerne 4 5/2010

5 5/2010 5

6 Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag: Torsdag: Miljøgården: Mandag og onsdag: Lukket Tirsdag: Torsdag - fredag: I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: LSE depot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Udleverende depot: Mandag: Onsdag: Fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 1 DEL er samlet forud for hjemsendelsesparadens gennemførelse Hjemsendelse af værnepligtshold august 2009 Af MJ P.S. Thuesen (CH/HESK/GHR) Tirsdag 27. juli 2010 var den sidste arbejdsdag for ældste rytterdeling ved Hesteskadronen/Gardehusarregimentet (HESK/GHR) efter 12 måneders spændende og alsidig værnepligtstjeneste. Værnepligtsholdet blev indkaldt 01. august 2009 til 12 måneders værnepligt eller værneret (Gælder for kvinder). På mødedagen gav 51 mænd og kvinder fremmøde. I de efterfølgende tre måneder gennemførte de nye værnepligtige den obligatoriske militære basisuddannelse (Hærens basisuddannelse (HBU)) afsluttende med den berømte og hårde REX-tur. Efter ca. 14 dages tjeneste blev delingens nye trompetere udvalgt af eskadronens musiklærer (Flemming Hansen). Undervisningen i trompet- samt paukespil blev gennemført samtidig med, at den militære grunduddannelse (HBU) skulle gennemføres. Fra værnepligtsholdet blev der indledningsvis udtaget værnepligtige, som i de efterfølgende 11½ måned under musiklærerens ledelse og med ca. 1½ times undervisning fire dage om ugen. Forudsætninger for de værnepligtige med hensyn til trompetspil var, at der ikke var en eneste værnepligtig som tidligere havde spillet trompet. Paukespilleren (GH Hørdum) havde tidligere spillet på trommer, men til gengæld aldrig siddet på en hest. Efter endt HBU overgik delingen til den egentlige rideuddannelse, som blev forestået af eskadronens ridelærer og rideinstruktører bistået af delingens befalingsmænd. Eskadronens rideuddannelse gennemføres i praksis inden for tre hovedområder, nemlig dem som er meget dygtige (5-6 personer), dem der er dygtige (hovedparten) og så de værnepligtige, som aldrig tidligere har siddet på en hest. Efter seks måneders tjeneste som eskadronens yngste rytterdeling overgik delingen 01. februar 2010 til at være eskadronens ældste deling. Det er således altid ældste rytterdeling, som rider f.eks. eskorter for Regentparret. Opgaverne for ældste rytterdeling i perioden fra 01. februar til 27. juli 2010 har været mangfoldige: Delingen har således i perioden deltaget i: 1 x Ambassadørmodtagelse i København. Hendes Majestæt Dronningen's 70 årsdag i København. Den russiske Præsidents Statsbesøg i Danmark, som blev gennemført i Fredensborg. Regentparrets sommertogt til Aarhus og Kolding. Slagelse Festuge med march gennem byen og opvisning samt indvielse af fotoudstilling af Hesteskadronen ved den lokale fotograf Evan. Ringridningsfest i Sønderborg. Festligholdelse på Tranekær Slot på Langeland i forbindelse med General Frederik Ahlenfeldt- Laur- 6 5/2010

7 vig 250 årsdag 16 JUL 10. Mange andre større og mindre uofficielle besøg rundt omkring i Danmark. Efter seks travle måneder med bl.a. vagter i staldområdet, foldsætninger, diverse ture rundt omkring i Danmark var det 27. juli 2010, kl slut for ældste deling. Hjemsendelsen blev indledt med en hjemsendelsesparade i HESK/GHR område. Det nye trompeterkorps fra yngste rytterdeling var til hest (for første gang), estandard-kommando var på plads samt ældste deling i civilt tøj var opmarcheret på eskadronens paradeplads foran eskadronens flagstang og "eskadronssten". I forbindelse med hjemsendelsen havde eskadronen inviteret Præsidenten for De Danske Gardehusarforeninger Kammerherre oberst I.H. Sørensen, Formanden for Hestens Værn John Randskov og repræsentant for Dannevirkefonden Knud Hansen, som under paraden overrakte præmier og legater til husarer, som var særligt udvalg-te på baggrund af opnåede uddannelsesresultater og på baggrund af godt kammeratskab inden for delingen. Paraden blev indledt ved, at estandarden blev ført til midten af paraden. Efterfølgen-de blev der holdt hjemsendelsestale ved CH/HESK/ GHR hvorefter præmier og lega-ter blev udleveret. Følgende præmier og legater blev udleveret: Laura Legatet: CH/HESK/GHR overrakte en legatportion til Husar Vipperød. Bedste dressurrytter: Forsølvet minisabel blev af Præsidenten for Gardehusar foreningerne overrakt Husar Tranum. Bedste springrytter: Forsølvet minisabel blev af Præsidenten for Gardehusar foreningerne overrakt Husar Nakskov. Kombineret dressur/spring: Præmie blev af CH/HESK/GHR overrakt til Husar Kolding. GHR nål i guld: Blev af Præsidenten for De danske Gar-dehusarforeninger overrakt samtlige værnepligtige, som skulle hjemsendes. Gave fra Hestens Værn: Blev af Formanden fra Hestens Værn John Randskov overrakt til Husar Nødebo (Skagen Ur). Gave fra Dannevirkefonden : Blev af repræsentant fra dannevirkefonden Knud Hansen overrakt til Husar Nakskov (D&G ur). Efter at taler var afsluttet, legater og præmier var blevet udleveret blev estandarden ført i kvarter, og det var nu tidspunktet hvor HESK/ GHR faste personelkadre skulle sige farvel til ældste deling. Afskeden er altid et både glædeligt og sørgeligt syn, idet langt størsteparten af de værnepligtige meget gerne ville fortsætte tjenesten i eskadronen (ej mulig grundet ansættelsesstop), hvorfor afskeden altid bliver meget tårevædet og følelsesladet. Som afslutning på paraden kl kunne CH/HESK/GHR nu befale "TIL CIVIL TRÆD AF", hvorefter hold AUG 2009 var aftrådt efter 12 måneders meget tilfredsstillende tjeneste ved Hesteskadronen. Husar Vipperød modtager Laura Legatet v/ch/hesk/ghr Husar Tranum modtager præmie fra De Danske Gardehusarforeninger v / OB I.H. Sørensen Husar Nødebo modtager præmie fra hestens Værn v/john Randskov Husar Nakskov modtager præmie fra Dannevirkefonden v/knud Hansen 5/2010 7

8 Holdet på 20 mand som blev samlet på tværs af alle UAFD ved regimentet og alle 20 mand gennemførte Gardehusarer på Apostlens heste Af: OS O. M. Nielsen, ST/I/GHR Hvad er nu det for noget? Mit vækkeur bipper og bipper.. det kan ikke passe; kl. er kun 0330, og der er natten mellem torsdag og fredag. Langsomt får jeg øjne og sandheden går op for mig; det er tid til at hoppe ud af køjen og få uniformen på. Flere inde på vores interimistiske stue vågner op til samme gruefulde sandhed. Men hvad er det så der sker. Nijmegen March 2010 Vi var en stor flok fra Regimentet der valgte at bruge en uge af vores sommerferie på at tage til Nijmegen i Holland, for at deltage i den årlige 4 dags march. Vi var selvfølgelig ikke alene, omtrent 450 andre havde valgt at gøre os med selskab. Alle disse personer var fordelt på forsvaret, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen. Alene fra GHR deltog der ca. 65 mand, ca. 50 mand fra Slagelse og et enkelt hold fra Bornholm. behandlede et forslag fra en løjtnant, som et par år forinden havde foreslået, at man lavede en slags udveksling mellem de forskellige regimenter. På den tid, gik man så mellem de forskellige byer, og sluttede så, efter fire dage, på sin egen kaserne. Lynhurtigt fik marchen stor anerkendelse, også uden for forsvaret, hvorfor at fra 1932, har antallet af soldater der deltog, været i mindretal. Det blev hurtigt en tilbagevendende årlig begivenhed, dog med nogle pauser i 1914 og 1915 og igen et par år senere under 2. Verdenskrig. Da man startede op igen, i 1946, var der omkring 4000 tilmeldte. Det første danske militære hold deltog i 1964, med et hold fra hjemmeværnet. Stille og roligt voksede marchen sig større og større og har efterhånden godt og vel personer, fordelt på både civile og militære. For de militære deltagere gælder at man skal gå i uniform, med 10 kg på ryggen. Da marchen i 1958 fik prædikatet kongelig, betyder det, at den medalje man får efter at man har gennemført, må bæres på Hvert år i slutningen af juli måned, arrangerer Den Hollandske Liga for Fysisk Udvikling, den traditionelle 4 dags march. Selve marchen strækker sig over en distance af 40 km 4 dage i træk. Alt i alt kommer man op at gå omkring 160 km. Det hele startede for lidt over 100 år siden, nemlig i 1909, hvor man 8 5/2010

9 uniformen, uden ansøgning. Hvert år deltager der ca. 450 danskere, langt de fleste fra hjemmeværnet. Hvilke traditioner er der? For nogle år siden, var der en stor march tradition ved Regimentet. Der kunne snildt samles to tre hold, af hvert 15 gængere. For at få lov til at gå som et hold, skal man minimum være 11 gængere. Fordelen ved at gå som hold, er at man i samme ombæring kan få lov til at medbringe en cykelordonnans, som kan servicere holdet ude på ruten og lidt hjemme i lejren. Desværre har denne march tradition været lidt på tilbagegang de seneste par år, hvor det nærmest som Tour de France, bortset fra at man kan vinke igen og nå at føle publikums glæde. Jeg håber, at med alle de husarer der var dernede i år, at traditionen er blevet vækket en smule til live igen. Det er en kæmpe oplevelse, som flere på holdet kan nikke bekræftende til. Allerede i starten af året, besluttede jeg mig for at samle et hold, og talte i den forbindelse med mange af mine kollegaer, satte opslag op på kasernen og ringede til gamle bekendte. Vores forberedelser var masser af march træning og en enkelt kontrol march på 2*40 km. Den blev så gået i noget der lignende et mindre For fast personel, kan jo allerede nu begynde at gøre sig tanker om hvad man skal lave i uge 29, juli måned Og hvis man ikke har bedre planer, kan man sætte kryds i kalenderen og kontakte undertegnede. Vel mødt har været svært at finde folk der vil med. Det er måske heller ikke alle der gider bruge en uge af deres sommerferie, for at tage til Holland og trave 160 km. Men der er jo meget mere end det. Sammenfaldende med marchen, er der byfest i Nijmegen, så byen vokser til det 5 dobbelte og der er rig mulighed for at tage i byen og give den gas. Hele indledningen til denne artikel hænger sammen, på den måde, at fra tirsdag til fredag står man op meget tidligt og begiver sig ud på de hollandske landeveje. Hele vejen langs ruten er der tilskuere der jubler på en og pisker en stemning i vejret. Det føles helt sikkert lidt skybrud. Jeg endte med at være holdfører for et hold på 20 mand, hvoraf de 17 ikke havde gået før. Alle gennemførte, hvilket gjorde mig lidt stolt. Det er ikke mange gange jeg har prøvet det, og jeg har trods alt gået den 8 gange. Jeg kan i hvert fald allerede nu slå et slag for næste års march, og i den forbindelse sige at jeg allerede så småt er begyndt at samle mit hold. Som tidligere nævnt, fik jeg samlet et hold på tværs af alle UAFD ved de to BTN. Jeg tror faktisk at der kun var et KMP, som ikke var repræsenteret, men det KMP havde til gengæld lavet deres eget KMP hold. Deltag i Rytterofficersforeningens efterårstur til Roskilde Tredobbelt besøg i Roskilde: 1. Besøg i Roskilde Domkirke - nyrestaureret fra kor til spir! 2. Delikatessefrokost på Restaurant Snekken ved Vikingeskibsmuseet 3. Besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vi mødes lørdag den 11. september kl ved indgangen til Roskilde Domkirke. Tilmelding - se www. Rytterofficersforeningen.dk Besøg på flådens stoltheder - den 30. oktober 2010 Andespil november 2010 Se mere på under Aktiviteter 5/2010 9

10 Der blev linet op til foto, lige inden vi tog hul på den sidste del af turen Charge of the Light Brigade Af KN Jonas Vøg Andersen og KN Lars Bo Holm Pedersen Lørdag den 21. august mødte 25 ryttere forventningsfuldt op ved Hesteeskadronen, klar til to spændende og lærerige dage i sadlen. Feltet bestod af befalingsmænd, unge løjtnanter og ældre ritmestre i alle aldre samt den engelske kaptajn Max Chenery fra King s Troop, Royal Horse Artillery. Efter at alle havde hilst pænt på regimentschef oberst Tommy Pauslen og hans gæster, bød chefen for Hesteeskadronen major Per Thuesen velkommen til det årlige efterårsridt. Foruden de normale fraser om ikke at ride hurtigere end remtøjet kan holde og hjelmen altid skal være spændt, blev der fortalt, at der var blevet givet strenge ordrer til eskadronens husarer, om ikke at hjælpe rytterne med opsadling og deslige. For hele formålet med turen var, at rytteren skulle repetere sine færdigheder både til hest, men i særdeleshed med vartning og klargøring af hest og seletøj. Noget som vagtholdet mellem kl. 23:00 og 24:00 samme nat bestemt fik at føle. given lejlighed; det er da en bitte hest du har fået dén der, den er livsfarlig det er den anden vej hr. oberst Men Per Thuesen havde dog gjort sig selv den bjørnetjeneste, at have opdraget sine husarer så godt, at dem som ikke lige kunne erindre den farlige ende på hesten, alligevel fik den nødvendige hjælp - når der ikke var nogle der lige kiggede. Kort tid efter var 25 heste og ryttere opsiddet og kortegen satte kursen mod Lolland. Efter et par timers kørsel ankom vi til færgelejet Kragenæs Havn hvor ryttere og heste blev læsset af og affodret, til stor forundring og morskab for de lokale. Kameraerne kom frem og spørgelysten var stor. Specielt fra den lokale skærsliber der bestemt mente, at vi var fra det nu hedengangne Civilforsvar. Trækkerne blev kør t til vores bestemmelsessted og chefen for Hesteeskadronen gav kommandoen KLAR TIL AT SIDDE OP Og det vi alle havde længtes efter var nu sket vi var kommet i sadlen. Teten af vores kolonne blev ledet af major Stig Carlsen og hans gode ven John som velvilligt havde stil- Hestene blev uddelt og kommandoen RYK UD givet. Kort tid efter blev der striglet heste, hentet remtøj, renset hove og kørt trækkere frem, mens kække bemærkninger blev fremsagt ved enhver Endnu engang blev Højby's smedeevner testet, imens vi andre tog for os af Stig Carlsen forfriskninger 10 5/2010

11 let sit lokalkendskab og netværk til rådighed. Det betød, at ruten for de to dages ridt blev lagt enten i en lige linje mellem A og B eller så langt fra som muligt alt efter muligheden for en rask galop over de nyslåede marker. Med sig i vognen havde de Højbys smedeværktøj og forfriskninger og jo længere vi kom gennem ridtet, jo større træk var der på Højbys ferme håndelag til at feltmæssig lapning og tilretning af sko samt Stig Carlsens rundhåndede uddeling af feltflasker. Efter 6 spændende timer i sadlen ankom vi til vores beredskabsområde, og både hest og rytter krævede nu hvile efter de mange timers skridt, letridning og galop. Først hesten, så husaren og til sidst dig Først hesten, så husaren og til sidst dig er en læresætning som befalingsmænd og officerer ånder og lever efter. Men efter mange timer i sadlen, vartning af hestene og oprettelse af en feltmæssig overbringelse af både heste og ryttere, kunne vi springe husaren over, idet vi kun havde medbragt to stk. Men hvilke to! Husar Aalborg og Randers styrede med en sjælden set ro og kvalitetssans affodringen af rytterne, og der manglede på intet tidspunkt hverken kaffe i koppen, brød på bordet eller stegt flæsk. Der blev pandestegt mere end 500 stk. flæsk og efter at aftensmaden var indtaget i det fri under bøgens store krone og med de smukt foldede servietter, gik selskabet over De to husarer havde igen tryllet og fremdraget et lækkert morgen måltid til kaffe og snack-flæsk. For en sådan delikatesse kunne vi ikke få nok af. Specielt vores engelske gæst tog godt for sig af vores Danish bacon. Næstkommanderende i Hesteeskadronen premierløjtnant Tobias Flint tildelte vagtrusten, så hestene på intet tidspunkt var overladt til sig selv. Og som tidligere skrevet, så var vagtholdet mellem kl. 23:00 og 24:00 travlt optaget med at fordre og vande hestene. Og efter en time og et par kilometers ildmarch med spande mellem vandposten og stalden, var hestene vandet og fodret. Så det var med lange arme, at det vagthold gik i posen. Vi andre fortsatte samtalen rundt om bordet, og mens de forskellige vagthold udskiftede hinanden, blev både historierne mere utrolige og løgnehånden helt udstrakt. Næste morgen stod vi op til en solbeskinnet morgen og et meget veldækket morgenmadsbord med alt hvad der hører sig til, idet vores to husarer igen havde hekset. Med fyldte maver satte vi os igen tilrette i sadlen, og tog hul på turens sidste ridt, der bød på stubmarker, dæmninger, strand og skov inden vi ankom til vores bestemmelsessted. Herregården Stensgaard hvor gårdens ejere, igen velvilligt havde indbudt regimentets ryttere til frokost. Per Thuesen meldte af og takkede på alles vegne for den venlige invitation. Hestene blev vartet, fordret og læsset på trækkerne og efter denne sidste omgang manuelt arbejde, satte vi os til bords i den smukt dekorerede jagtstue, mens himlen åbnede sig til stor ærgrelse for vores værter, som meget venligt havde afsat tid til at deltage i frokosten, selv om de var i fuld gang med høsten. Efter indtagelsen af denne overdådige frokost satte vi os til rette i bussen og med fyldte maver og stive ben efter over 30 km i sadlen, gik turen det sidste stykke hjem til Slagelse. Flere var lige nede og runde vandkanten, men der var ingen heste, der mente de havde lyst til en tur i vandet Der skal lyde en stor tak til Hesteeskadronens faste personel og husarer for denne fantastiske tur samt en opfordring til deltagelse i det kommende officersefterårsridt lørdag den 25. september. 5/

12 Regentparrets sommertogt 10 Af Husar Køge og Husar Thorsø/1 DEL/HESK/GHR, hold AUG 09 THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Onsdag d. 2. juni var ikke en hvilken som helst dag. Det var nemlig dagen der skulle starte det sommertogt, som var så længe ventet og så velforberedt i alle detaljer. Nu skulle disse forberedelser endelig stå deres prøve, for nu skulle husarerne på sommertogt, og denne gang gik turen til Århus og Kolding. Dagen startede tidligt, da der stadig var ting der skulle ordnes og heste der skulle rides inden, i hvert fald ældste deling, kunne begive sig ud på den knap 230 km lange køretur fra Slagelse til Århus. Yngste deling tog af sted som de første tidligt om morgenen fra at klargøre det midlertidige staldområde til eskadronens heste på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus, således at hestene kunne blive sendt direkte i deres boks når de ankom. Først da ældste deling havde pakket deres galla og smidt hestene op i nogle hestetransportere, kunne også de drage til smilets by. I Århus var alt, som forventet, klargjort af yngste deling, og de kunne derfor også med stor effektivitet få sendt hestene ind i boksene, lagt gallaen i det fint indrettede gallarum på væddeløbsbanen, og få styr på dem selv inden de blev aftrådt. Aftrådt blev de og efter endt aftenspisning kunne de unge husarer komme ud og nyde den jyske hovedstad, med alle dens cafeer og dens velsmagende øl. Torsdag morgen var husarerne klar smilende og veludhvilede, spædte på hvilken dag der ventede dem. Torsdag var dagen, hvor første generalprøve, og dermed første byridt i Århus, ventede dem. Husar Ryomgård fik æren af at ride forrest, som traditionen byder det, når man enten kommer fra den pågældende by eller egn. Generalprøven gik som forventet uden større problemer, og de unge husarer kunne nu med sindsro forberede sig til om aftenen, hvor der skulle afholdes et åbent hus-arrangement med efterfølgende opvisning. Arrangementet gik helt forrygende, og det var en glæde at se århusianerne more sig, og lære lidt om hesteeskadronen. Hesteeskadronen blev også på flotteste vis, vist frem nede på selve væddeløbsbanen, hvor hesteeskadronen stod for den store opvisning med sabelhusarerne til hest og bomholderne på jorden, som sammen leverede et fedt show med ægte dramatik i form af en uventet og ufrivillig afsidning... Udover det var der opvisning med de kongelige staldes kareter, det ridende politi, og en lokal rideklub. Fredag morgen var husarerne igen klar til en ekstern generalprøve med det ridende politi og De Kongelige Stalde. Også denne gang gik generalprøven godt, og husarerne kunne nu for alvor kalde sig klar til den helt store eskorte lørdag formiddag. Fredag aften havde Århus Kommune været så venlige at give eskadronen fribilletter til Tivoli Friheden, samt betale for bespisningen. En ikke helt lille udgiftspost må man Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse 12 5/2010

13 sige. Efter en helt fantastisk aften i Tivoli Friheden var det blevet sengetid, og søvnen var helt sikkert tiltrængt efter endnu en hård dags arbejde. Endelig kom den store dag. Væddeløbsbanen syede fra om morgenen af spænding og måske lidt nervøsitet. Sidst på formiddagen blev Regimentets Estandart ført til midten og et varmt og solbeskinnet ridt kunne nu tage sin begyndelse. Første stop var Honørkajen, hvor regentparret til hundredvis af tilskueres klappen og hujen, blev afhentet af husarerne, som så derefter eskorterede Regentparret igennem de smilende århusianers by. En absolut flot og enestående oplevelse. Regentparret blev eskorteret ca. 4 km gennem Aarhus gader og ud til NRGI Arena, hvor de nød et flot show med opvisninger kreeret af de forskellige sportsklubber og gymnastikforeninger i Århus. For husarernes vedkommende var det bare hjem, og få sadlet af, og derefter pakning og klargøring til Kolding. Ældste deling var de første som ankom til Kolding, og var dermed dem der skulle gøre boksene og området klar til eskadronens rykind. Staldområdet blev denne gang oprettet i området (boldbanerne) omkring Kolding stadion. Yngste deling tog sig derimod af området i Århus, således at eskadronen kunne forlade staldområdet på Jydsk Væddeløbsbane i rengjort tilstand. Efter udpakning af galla og med hestene i deres boks, kunne husarerne nu holde en velfortjent friaften hjemme hos husar Kolding. Søndag stod i generalprøvens tegn. Denne gang med husar Kolding forrest på eskorten. Generalprøven gik som den skulle, og husarerne var nu igen klar til at eskortere regentparret. Igen om aftenen var eskadronen klar med et A bent Hus-arrangement for Koldingenserne, som talstærkt mødte op og gjorde det til en uforglemmelig aften for både eskadron og indbyggere. Opvisningsshowet gik godt og stemningen på pladsen var helt fantastisk. Efter afslutningen på et godt Åbent Hus arrangement i Kolding blev alt deltagende personel fra Hesteskadronen inviteret på en tår øl eller vand, som blev serveret ved repræsentanter fra Sydjylland. Den lille hyggelige sammenkomst blev indledt ved, at formanden for Carl Jürgen Bore sagde et par borgerlige ord til husarerne. Det er altid hyggeligt at møde repræsentanter fra gardehusarforeningerne når eskadronen kommer rundt omkring i Danmark. Det er altid noget de unge husarer nyder. Mandag morgen var husarerne igen klar til den helt store eskorte for regentparret. Lige så snart formalierne var overstået gik turen ned til havnen, for at afhente Regentparret ved Kongeskibet Dannebrog, og derefter eskorte op igennem byen som var tætpakket af mennesker, for derefter at ende på den snævre rådhusplads, som gav ekstra udfordring til husarernes opmarch foran rådhuset. Da regentparret var vel afleveret, gik turen op forbi det historiske Kolding Hus, for at få taget et smukt foto af hele eskorten. Herefter kom vi tilbage til staldene, hvor næste opgave for husarerne nu var at nedbryde staldene, og læsse hestene så vi kunne vende snuden hjem mod Slagelse. Et fantastisk sommertogt tog sin ende, og med det togt lakkede værnepligten for 1. del hold AUG 09 også mod sin ende, idet delingen blev hjemsendt ultimo JUL-måned efter 12 måneders uforglemmelige værnepligtstid ved Hesteskadronen. 5/

14 14 5/2010

15 5/

16 Danske Gardehusarforeninger København Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller De kongelige stalde, Christiansborg. De kongelige Stalde på Christiansborg er blevet renoverede, så de både opfylder alle de krav, som en forkælet nutidshest kan stille til sin bolig, og samtidig er et monument over gamle tiders pragtfulde bygningskunst. Der bliver nu lejlighed til at se disse stalde. Jørgen Konge, der ved alt om staldene, hestene og den kongelige staldtjeneste, vil vise os rundt tirsdag den 26. oktober kl Tilmelding unødvendig, du skal bare møde op uden for staldene, Christiansborg Ridebane 12, København K., kl Medlemmer fra andre Gardehusarforeninger er også velkomne. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Bowling Onsdag den 3. november kl Så er det igen blevet efterår og tid til den årlige bowling dyst, tag familie og venner med til 1 times bowling. Derefter spiser vi en lækker vildtbuffet. Pris incl. bowling og buffet er kr. 225 (esklusivt drikkevarer). Aderssen er: Slot Bowl - Københavsvej Hillerød Tilmelding senest: 30.oktober til Jørgen Beck el. Bjarne Jensen På gensyn til en hyggelig aften med familie og venner. PBV Jan van Deurs Frederikssund og Omegn Bowling Torsdag den 21.oktober kl afholder vi på utallige opfordringer en bowling aften. Det foregår i Frederikssund bowlingcenter. Prisen er kr. 60,00 pr. person. Pårørende og venner er også velkomne Efter bowlingen går eller kører vi til restaurant Alanya i Østergade nr. 11 hvor vi har reserveret bord. Der er ikke forudbestilt menu, så der er frit slag på menukortet. Tilmelding til John eller Kristian senest den 15. oktober Bankospil Fredag den 26. november kl.1900 afholder vi det årlige julebankospil på Pedersholm. Familie, venner og bekendte er meget velkomne. Der vil være 10 spillerunder med flotte gevinster. Ved køb af plader medfølger gløgg, kaffe og æbleskiver (vi skal nok sikre at der er nok!) Tilmelding senest 20. november til John på tlf eller Kristian på tlf Vi ser frem til et stort fremmøde og håber på en hyggelig aften Bestyrelsen Fyns Stift Bowling Der bowling på følgende datoer 13. oktober, 3. og 24. november samt 15. december kl i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, Odense V. Husk: mødetid 15 min. før. Tilmelding til Poul Hansen (tlf ). Skydning Der skydes torsdag den 7. oktober, derefter hver torsdag på Elmelundsvej 4, Odense V. Der skydes med pistol og gevær på 15 m bane. Gevær og pistol er til rådighed. Henvendelse/tilmelding til Poul Hansen (tlf ). Søndag den 10. oktober De blå Baretters March start mellem kl. 900 og 1100 fra Bellingeskolen, Sædekildegårdsvej 4, Odense SV. Søndag den 24. oktober FN-dag. Se nærmere om tid og sted i dagspressen. Torsdag den 11. november Blomsternedlæggelse kl på De allieredes Grav på Odense Assistenskirkegård, tv. for hovedindgangen fra Heden, litra BD. Søndag den 14. november Mindehøjtidelighed kl i Nyborg kirke (til minde om slaget ved Nyborg 1659). Herfra til mindestenen, hvor 16 5/2010

17 der nedlægges krans videre til kanonerne på volden. Afslutning ved Nyborg slot. Faner møder kl Onsdag den 17. november I EUROPAS KRUDTTØNDE Seniorsergent J. Klemmensen vil berette om sine oplevelser som tjenstgørende i Bosnien og Kosovo i årene 1996, 1999, 2000 og Tid og sted: Soldaterhjemmet DAN- NEVIRKE kl Pris: kr. 25,00 for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM). Søndag den 21. november På Soldaterhjemmet Dannevirke : Det store julebanko med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid. Spillet begynder kl præcis. Kaffe er for egen regning. Bestyrelsen Møn og Sydsjælland Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt Bowlingaften torsdag den 28. oktober. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning. Der skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl Efter spillet er der spisning, pris ca.kr. 175,00 incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf og / , senest lørdag den 16. oktober. Vi glæder os til at se så mange som muligt og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner.. Bankospil Vores årlige Bankospil finder sted fredag den 19 november kl. 19,00, samme sted som sidste år, nemlig på Grønsundvej 251, 4780 Stege. Vi følger traditionen fra tidligere år med banko, kaffe, salg af amerikansk lotteri og selskabelig samvær. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen. Kanonsalut Nordvestsjælland Sommerudflugt Lørdag den 26.juni 2010 gik turen til Flådestation Korsør, vi blev modtaget i vagten af Erik Smith, der efterfølgende over en kop kaffe, bød os velkommen til Flådestationen, hvorefter han levende fortalte og viste billeder om arbejdet på og med skibene, inden vi blev vist rundt på Flådestationen og til slut var vi om bord på Esbern Snare hvor vi fik en interessant orientering og rundvisning. Med lidt forsinkelse spiste vi en god frokost hos Marineforeningen, inden vi så By og Overfartsmuseet, derefter kørte vi ud ved Storebælts Broen og drak den medbragte eftermiddagskaffe. Til slut bød Lene og Orla på en tår at drikke hjemme i deres have, hvilket vi sagde ja tak til, og alle var enige om at det var hyggeligt at slutte en god dag på denne måde. Bankospil Kære venner, nu er det snart tid til det årlige bankospil og kammeratligt samvær, det afholdes fredag den 19. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi starter kl med spisning (buffet) og kaffe. Pris kr. 140,00, excl. drikkevarer. Efter spisningen går vi over til bankospillet, hvortil hver deltager medbringer en pakke til værdi af ca. kr. 25,00 30,00. Slutteligt spiller vi om hovedgevinsten, en kurv til en værdi af kr. 300,00. Pris pr. kort. kr. 10,00. Tilmelding senest den 13. november til Erik Jensen tlf eller Henning Kristensen tlf Vi håber igen i år at se mange til en hyggelig aften. NB: Reserver allerede dagen nu, idet dette er sidste nummer inden bankospillet. På bestyrelsens vegne Erik Jensen Jylland Efterårsmøde Foreningen holder efterårsmøde på Simested Kro lørdag den 30. oktober kl MF, fhv. Oberst for Prinsens Livregiment Jens Chr. Lund har lovet at komme og fortælle om sin karriere. Til middag serveres kalkunbryst med grilltomat, grøntsager, hvide kartofler og flødesovs. Til dessert flamberede brombær med rørt is. Prisen for middagen excl. drikkevarer er 155,- kr. pr. kuvert. Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. 5/

18 Bemærk mindevæggen bag trompeterne og pauken Efter foredraget er foreningen vært ved en kop kaffe. Bindende tilmelding senest den 24. oktober kan ske til Jens Chr. Nygaard tlf , Keld Larsen tlf eller Tage Hansen tlf eller mail dk. Estandard Foreningens Estandard var den 4.j uli på Rindsholm Kro, hvor der blev indviet en flyvinge i kroens mindelund. Der var inviteret 200 gæster fra alle værn, samt venner. Fra Gardehusarerne var chefen for hesteeskadronen Thuesen og næstkommanderende tilstede sammen med 6 trompetere og en pauker, men uden heste. Mens mindepladen blev afsløret, fløj der 2 jagere hen over Mindelunden, som så var lige ude at vende og kom så tilbage igen. Der var også gamle gevær og kanoner, som blev skudt af. Der var en konkurrence blandt udvalgte indbudte om, hvem der var hurtigst til at lade og få skudt kanonen af. Derefter var der hyggeligt samvær og god mad. Mindelunden kan ses på Rindsholms Kro's hjemmeside. Bestyrelsen Sydjylland Sommertur til Hamborg Søndag den 20. juni havde foreningen inviteret til den årlige sommerudflugt, som i år gik til Hamburg med besøg i den tidligere koncentrationslejr Neuengamme. 44 personer havde fulgt invitationen. Dertil kom fem, som var på venteliste. Ankommet ved Gedenkstätte Neuengamme blev vi guidet tre timer rundt på det store område af den dansktalende Frank Lehmann. En yderst engageret Frank Lehmann, hvis farfar havde været indsat i lejren, men havde overlevet - dog med ar på sjæl og krop overlevede ikke helvedet i Neuengamme, deriblandt mange danske politifolk og grænsegendarmer. Det var for os alle en stærk oplevelse og mange tanker går gennem ens hoved. Efter at have indtaget den medbragte frokostpakke gik turen videre gennem Hamburg til Altona, som indtil 1864 var det danske monarkis næststørste by. Også her var Frank Lehmann en glimrende fortæller med en enorm viden. Dagen blev afsluttet med et dejligt kaffebord i Bahrenfelder Forsthaus inden turen gik hjemad. Hesteeskadronen i Sønderborg I anledningen af ringriderfesten i Sønderborg ankom hesteeskadronen torsdag den 8. juli til byen for at deltage i festlighederne samtlige fem dage. Ved ankomsten til byen Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Formanden byder Hesteskadronen velkommen til Sønderborg 18 5/2010

19 var formanden for GHF Sydjylland til stede for at byde velkommen med en forfriskning til personellet. Dronningen i Sønderborg HM Dronningen indledte mandag den 19. juli sit sommerophold på Gråsten. Kongeskibet Dannebrog anløb Sønderborg Havn med Dronningen og Prinsgemalen om bord i strålende solskin. GHF`s fanekommando var sammen med de øvrige fanekommandoer fra området til stede ved den officielle modtagelse på havnen. Sydjylland har i sommerens løb indledt et løseligt samarbejde med Den Sønderjyske Dragonforening. Det er bestyrelsens håb, at samarbejdet gerne skulle munde ud i fællesarrangementer af forskellig art til glæde for begge foreningers medlemmer. Med de bedste husarhilsner Carl Jürgen Bock Mærkedage Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger København 1.oktober 75 år Gardehusar /54 Brørup Poul Stub Thomsen Tryggevældevej Brønshøj 16.oktober 85 år Gardehusar 2306/47 Nyrup Kaj Hansen Borgmestervangen 12, 1.th København N 21.oktober 91 år Gardehusar 511/39 Måløv Arnold Kirkbøl Lucernevej Rødovre 26.oktober 85 år Gardehusar 837/45 Gammelholm John Knud Jensen Jægersborg Alle 241, Gentofte 1.november 70 år Gardehusar /59 Værløse Jens Rønholt Hansen Lindevej Helsinge 7.november 70 år Gardehusar /61 Hadsten John Johansson Løvtoften Tåstrup 24.november 70 år Gardehusar /59 Ferritslev Arne Pedersen Søen Karlslunde 28.november 85 år Gardehusar /51 Charlottenlund Erik Alsøe Hartmannsvej Charlottenlund 2.december 70 år Gardehusar /62 Dragør Kaare Bülow Tåstrupgårdsvej 167, 3.th Tåstrup Frederiksborg Amt 10.oktober 85 år Gardehusar 1303/46 Kregme Aage Viggo Jensen 5941 Nagle Avenue Nuys Calif oktober 70 år Gardehusar /58 Dianalund Frede Jensen Nørregade Hundested 16.oktober 60 år Gardehusar /71 Kokkedal Kaj Andersen Karlebovej 33 B 2980 Kokkedal 9.november 94 år Gardehusar 958/37 Lyngby Andreas Müller Frederiksborgvej 21 G 2100 Helsinge 24.november 70 år Gardehusar /59 Gørløse Kurt Karsson Birkevej Skævinge Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Gl. Roskilde Amt 12.oktober- 85 år Gardehusar 2072/47 Sakskøbing Edmund Nielsen Vidarsvej 9, Benløse 4100 Ringsted 14.november 80 år Gardehusar /52 Hedehusene Erik Riche Hansen Bygmarken 4, Vindinge 4000 Roskilde 15.november 75 år Gardehusar /55 Torpet Thorkild Jensen Benløseparken 87, 2.tv Ringsted Frederikssund og Omegn 27.oktober 70 år Gardehusar /61 Bent Larsen Roskildevej 1 B 3550 Slangerup 20.november 75 år Gardehusar /55 Tørslev Johan Jacobsen Vellerupvej Skibby 25.november 85 år Gardehusar 2006/47 J.P.Christiansen Enghaven 13, Gerlev 3630 Jægerspris Næstved og Omegn 8.november 75 år Gardehusar /61 Mørke Kaj Jacobsen Hårlev Mark Hårlev 11.november 70 år Gardehusar /59 Åshøj A.H.Andersen Vedskøllevej Køge 25.november 75 år Gardehusar /55 Vemmelev Niels J.Pedersen H.C.Lumbyesvej 164 C 4700 Næstved 5/

20 NB: Redaktionen beklager at have gjort Gardehusar J.A.Mørch 10 år ældre i Gardehusaren nr. 3 han blev altså kun 60 år. Maribo Amts Gardehusarforening 8.oktober 80 år Gardehusar /51 Karleby John Feltsen Museumsgade Maribo 16.november 92 år Gardehusar 165/39 Radsted Hans E.Larsen Grimstrupvej Maribo 5.december 60 år Gardehusar /71 Birket Niels Andersen Egedvej Søllested Fyns Stift 13.oktober 80 år Gardehusar /51 Frørup Andreas Hansen Svendborg Landevej Nyborg 20.oktober 70 år Gardehusar /60 Øksendrup Bent Aage Nielsen Assensvej 88, Kullerup 5853 Ørbæk 4.november -. 70år Gardehusar /58 Max Mertov Anemonevænget Ullerslev Østsjælland 12.oktober 60 år Gardehusar årg.62 St.Heddinge Niels Nielsen Kløvervej Karise 16.oktober 75 år Gardehusar /55 Hans Jørgen Kristensen Bredgade Karise 11.november 60 år Gardehusar årg.70 Råvad Lasse Hansen Østre Lindeskov 12, st Glostrup Nordvestsjælland 20.november 70 år Gardehusar /60 Reersø Henning Nielsen Aldershvilevej Gørlev 22.november 75 år Gardehusar /55 Asnæs Poul-Eivind Larsen Næsvangsvej Asnæs Sydjylland 10.oktober 75 år Gardehusar Hjordkær Peter Brandt Skt.Jørgens Gade Odense 23.oktober 60 år Gardehusar årg.70 Stenderup Gunnar Hansen Sydvejen 6, Gelstoft 6510 Gram 15.november 75 år Gardehusar Nordborg Karl Petersen Snerlevej Nordborg 25.november 70 år Gardehusar /59 Tyrstrup Bent Juhl Dalgade 8 B, 1.tv Haderslev Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, Skyttelauget og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønsninger 80 år Gardehusar /51 Skævinge Egon Lyng Madsen Lerbakken 5, Skærød 3200 Helsinge 80 år Gardehusar 454/39 Harløse Evald Veikop Petersen Slangerupsgade 27 F, 1.th Hillerød 70 år Gardehusar /62 Sundby Kurt Haslund Nielstrupvej Haslev 102 år Gardehusar 829/28 Bregnerød Otto Rasmussen Elmehøj Stavnsholt Gydevej Birkerød 75 år Gardehusar /55 Skævinge Carsten Møller Olsen Allékredsen Hillerød 75 år Gardehusar /57 Hillerød Peter Jensen Nordvej Hillerød 75 år Gardehusar /55 Ølsted Albert Jensen Ørholmvej Ølsted 75 år Gardehusar /55 Alslev Hans Erik Lauridsen Skovvej Nr. Alslev Dødsfald Gardehusar /61 Gudenå Ole Buhl Hestehaven Hillerød Æret være hans minde 20 5/2010

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ringriderfest i børnehøjde

Ringriderfest i børnehøjde Ringriderfest i børnehøjde Børnenes Ringriderfrokost Cykelringridning Anders And på tur Ponyridning Gyroskop Klatrevæg MTB Bane Børnemusikfestival... og mange andre gratis aktiviteter! www.ringriderfesten.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år.

Storstrømmen. Nr. 4 Oktober 2015. Så kørte vi til Bakken. Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Storstrømmen Nr. 4 Oktober 2015 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Så kørte vi til Bakken Sommerturen gik som bekendt til Dyrehavsbakken i år. Ulla fra De Grønne Busser måtte tidligt

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere