Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2010 10. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 5 - Oktober årgang

2 Indhold nr. 5 Mentorgruppen til støtte for veteraner...2 Velkommen hjem!...3 Soldater i børnehøjde...4 Hjemsendelse af værnepligtshold august Forsidebillede: Det er noget rigtig godt materiel vi har, som kan holde til en masse. Det er nu også testet af børn på Klemensker skole Gardehusaren udgives af Gardehusarregimentet i samarbejde med Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Garde husarforeninger, hvis protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Gardehusarer på Apostlens heste...8 Charge of the Light Brigade...10 Regentparrets sommertogt...12 Danske Gardehusarforeninger...16 Sjællandske Livregiments Soldaterforening...22 Bladet fordeles til alt tjenstgørende personel ved Gardehusarregimentet og udsendes til alle medlemmer af Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Gardehusarforeningerne i ind- og udland samt personel i international tjeneste. Redaktion: Kaptajn Lars Nordmann, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Seniorsergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Oberst Ib Hedegaard Sørensen Oberstløjtnant Knud Skafte Freddy Rasmussen (Adresse ændringer tlf ) Ole Bent Pedersen Helmer Christensen Hans-Erik Bonde Kaptajn Lars Nordmann Seniorsergent Janne U. Ramsing Redaktionens adresser Lokalstof: SSG J. Ramsing, STKMP 1 PNINFBTN/GHR, Tlf Fax: Redaktionens meninger må ikke tages som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom redaktionen ikke behøver at dele den opfattelse, forfattere af de forskellige artikler giver udtryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 6 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Tlf , Fax mail: "Deadlines for Gardehusaren i 2010" Deadlines for år 2010: December nr.: 4. november 2010 Mentorgruppen til støtte for veteraner GHF har besluttet at oprette en mentorgruppe med personer, som gerne vil hjælpe og være støtteperson for veteraner. Disse personer stiller sine erfaringer til rådighed or veteranerne. Der er ikke tale om eksempelvis gratis advokathjælp, men om kvalificeret rådgivning. Modtager du skrivelser, som er uforståelige, eller skal du lave ansøgninger, så få en mentor til at give dig et godt råd eller rette en tekst til. Eksempler: Problemer med at forstå breve eller afgørelser fra stat, kommune, offentlige styrelser, forsikringsselskaber, institutioner i sundhedssektoren eller problemer med at formulere rettigheder om hjemmehjælp, medicinhjælp, boligydelser, arbejdsskader, genoptræning, byggesager. Kontakt: Danske Gardehusarforeninger (GHF) Kontakttelefon: Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger 2 5/2010

3 Velkommen hjem! Så fik vi C-Coy hjem. Det har været et langt sejt træk en kraftpræstation ud over alle grænser. Lad mig her gentage min dybe respekt for den kæmpe indsats, der blev leveret af kompagniets soldater i løbet af de 6 måneder i Helmand. Vi har i skrivende stund netop afsluttet flagdagen. Det er et værdigt arrangement et flot og nødvendigt arrangement. Alle sejl er sat til fra det officielle Danmarks side og intet mindre kan gøre det. Vi holder så vejret og afventer et konsolideret udspil omkring veteranpolitikken. Som regimentschef ser jeg frem til, at der opnås enighed om, hvordan vi kan hjælpe alle vores soldater videre i deres liv. Her på kasernen konfronteres vi næsten dagligt med en række forskellige opgaver, der angår vores veteraner. Vi er kommet rigtig langt med vores reintegrationsprojekt over 3 måneder. Vi er også kommet langt med 3 og 7 måneders arrangementerne. Men der er behov for vi kommer videre, så forløbet for en psykisk eller fysisk såret ligger klart og ressourcerne er til stede. Lige så benhårdt kravene til vores soldater i Afghanistan bliver fremført lige så klinkende klart skal vores støtte være der, når behov opstår. Når vi modtager båren med en falden husar i Roskilde lufthavn understreger jeg altid for de pårørende, at ingen opgave er for lille og ingen opgave er for stor for regimentet. Hvis der skulle være tvivl hos vores husarer, så lad mig her gentage, at over for jer sårede, psykisk eller fysisk, gælder det samme vi er klar til at hjælpe. Der er ingen, der må brænde inde med et problem uden at vide, hvor man skal henvende sig. Regimentet er der altid for jer! RC 5/2010 3

4 Der smages på feltrationer og den sikre vinder er chokoladen Soldater i børnehøjde Af: KN Jimmi Holst NK/1LOPKESK I forlængelse af episoden med øvelsen omkring Klemensker Skole har en spejdergruppe fra 1 Lette Opklaringseskadron fået mulighed for at besøge skolens SFO og dermed komme i kontakt med eleverne i børnehøjde. Det har været godt at få lejlighed til at komme i direkte dialog med skolen, hvor vi under-vejs i forløbet har haft et rigtig godt og konstruktivt møde. Her blev blandt andet detaljerne for gårsdagens besøg aftalt, således vi kunne arbejde fremad i en fælles retning. udtaler kaptajn Jimmi Holst. Det er vigtigt for Opklaringsbataljonen at opretholde det gode nabo-skab, da det at gøre tjeneste på Bornholm og i den Bornholmske natur skaber nogle helt unikke rammer for uddannelsen af vores soldater, som man ikke finder andre steder. var virkelig interesserede i at komme helt tæt på soldaterne. Der gik ikke længe før børnene legede gemmeleg i hækken og spejderkøretøjerne var blevet udstyret med nye besætninger, som kravlede snart sagt alle vegne. Det er noget rigtig godt materiel vi har, som kan holde til en masse. Det er nu også testet af børn. Udtalte en af soldaterne mens børnene flokkedes om ham for at prøve radioer, fragmentationsvest og hjelm. Dagens helt store hit blev den grønne sløringscreme, omtalt af børnene som maling. Den blev ivrigt hamstret sammen med chokolade, tyggegummi og ketchup, og efter- følgende stolt vist frem for både de andre børn og voksne. Eleverne havde en fantastisk eftermiddag. udtaler Betina Barfod Koefoed fra Klemensker Skole. Dertil tilføjer kaptajn Jimmi Holst Vi er glade for den velkomst børnene har givet os og det åbne sind de har mødt os med, og vi synes det har været en rigtig god dag for både børn og soldater. Fremadrettet har Opklaringsbataljonen taget kontakt til kommunen, med henblik på at blive orienteret om særligt følsomme områder på Bornholm. I løbet af eftermiddagen blev børnene præsenteret for spejdergruppens køretøjer, udrustning, bivuak og feltrationer. Soldaterne blev mødt af nysgerrige spørgelystne børn, som Måske en fremtidig besætning på køretøjerne 4 5/2010

5 5/2010 5

6 Værd at vide Åbningstider Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: LSE-Linneddepot: Mandag: Torsdag: Miljøgården: Mandag og onsdag: Lukket Tirsdag: Torsdag - fredag: I særlige tilfælde uden for daglig åbningstid tlf KØR/ELM SLA: Mandag - fredag: LSE depot: Mandag - tirsdag: Onsdag Lukket Torsdag - fredag: Udleverende depot: Mandag: Onsdag: Fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 1 DEL er samlet forud for hjemsendelsesparadens gennemførelse Hjemsendelse af værnepligtshold august 2009 Af MJ P.S. Thuesen (CH/HESK/GHR) Tirsdag 27. juli 2010 var den sidste arbejdsdag for ældste rytterdeling ved Hesteskadronen/Gardehusarregimentet (HESK/GHR) efter 12 måneders spændende og alsidig værnepligtstjeneste. Værnepligtsholdet blev indkaldt 01. august 2009 til 12 måneders værnepligt eller værneret (Gælder for kvinder). På mødedagen gav 51 mænd og kvinder fremmøde. I de efterfølgende tre måneder gennemførte de nye værnepligtige den obligatoriske militære basisuddannelse (Hærens basisuddannelse (HBU)) afsluttende med den berømte og hårde REX-tur. Efter ca. 14 dages tjeneste blev delingens nye trompetere udvalgt af eskadronens musiklærer (Flemming Hansen). Undervisningen i trompet- samt paukespil blev gennemført samtidig med, at den militære grunduddannelse (HBU) skulle gennemføres. Fra værnepligtsholdet blev der indledningsvis udtaget værnepligtige, som i de efterfølgende 11½ måned under musiklærerens ledelse og med ca. 1½ times undervisning fire dage om ugen. Forudsætninger for de værnepligtige med hensyn til trompetspil var, at der ikke var en eneste værnepligtig som tidligere havde spillet trompet. Paukespilleren (GH Hørdum) havde tidligere spillet på trommer, men til gengæld aldrig siddet på en hest. Efter endt HBU overgik delingen til den egentlige rideuddannelse, som blev forestået af eskadronens ridelærer og rideinstruktører bistået af delingens befalingsmænd. Eskadronens rideuddannelse gennemføres i praksis inden for tre hovedområder, nemlig dem som er meget dygtige (5-6 personer), dem der er dygtige (hovedparten) og så de værnepligtige, som aldrig tidligere har siddet på en hest. Efter seks måneders tjeneste som eskadronens yngste rytterdeling overgik delingen 01. februar 2010 til at være eskadronens ældste deling. Det er således altid ældste rytterdeling, som rider f.eks. eskorter for Regentparret. Opgaverne for ældste rytterdeling i perioden fra 01. februar til 27. juli 2010 har været mangfoldige: Delingen har således i perioden deltaget i: 1 x Ambassadørmodtagelse i København. Hendes Majestæt Dronningen's 70 årsdag i København. Den russiske Præsidents Statsbesøg i Danmark, som blev gennemført i Fredensborg. Regentparrets sommertogt til Aarhus og Kolding. Slagelse Festuge med march gennem byen og opvisning samt indvielse af fotoudstilling af Hesteskadronen ved den lokale fotograf Evan. Ringridningsfest i Sønderborg. Festligholdelse på Tranekær Slot på Langeland i forbindelse med General Frederik Ahlenfeldt- Laur- 6 5/2010

7 vig 250 årsdag 16 JUL 10. Mange andre større og mindre uofficielle besøg rundt omkring i Danmark. Efter seks travle måneder med bl.a. vagter i staldområdet, foldsætninger, diverse ture rundt omkring i Danmark var det 27. juli 2010, kl slut for ældste deling. Hjemsendelsen blev indledt med en hjemsendelsesparade i HESK/GHR område. Det nye trompeterkorps fra yngste rytterdeling var til hest (for første gang), estandard-kommando var på plads samt ældste deling i civilt tøj var opmarcheret på eskadronens paradeplads foran eskadronens flagstang og "eskadronssten". I forbindelse med hjemsendelsen havde eskadronen inviteret Præsidenten for De Danske Gardehusarforeninger Kammerherre oberst I.H. Sørensen, Formanden for Hestens Værn John Randskov og repræsentant for Dannevirkefonden Knud Hansen, som under paraden overrakte præmier og legater til husarer, som var særligt udvalg-te på baggrund af opnåede uddannelsesresultater og på baggrund af godt kammeratskab inden for delingen. Paraden blev indledt ved, at estandarden blev ført til midten af paraden. Efterfølgen-de blev der holdt hjemsendelsestale ved CH/HESK/ GHR hvorefter præmier og lega-ter blev udleveret. Følgende præmier og legater blev udleveret: Laura Legatet: CH/HESK/GHR overrakte en legatportion til Husar Vipperød. Bedste dressurrytter: Forsølvet minisabel blev af Præsidenten for Gardehusar foreningerne overrakt Husar Tranum. Bedste springrytter: Forsølvet minisabel blev af Præsidenten for Gardehusar foreningerne overrakt Husar Nakskov. Kombineret dressur/spring: Præmie blev af CH/HESK/GHR overrakt til Husar Kolding. GHR nål i guld: Blev af Præsidenten for De danske Gar-dehusarforeninger overrakt samtlige værnepligtige, som skulle hjemsendes. Gave fra Hestens Værn: Blev af Formanden fra Hestens Værn John Randskov overrakt til Husar Nødebo (Skagen Ur). Gave fra Dannevirkefonden : Blev af repræsentant fra dannevirkefonden Knud Hansen overrakt til Husar Nakskov (D&G ur). Efter at taler var afsluttet, legater og præmier var blevet udleveret blev estandarden ført i kvarter, og det var nu tidspunktet hvor HESK/ GHR faste personelkadre skulle sige farvel til ældste deling. Afskeden er altid et både glædeligt og sørgeligt syn, idet langt størsteparten af de værnepligtige meget gerne ville fortsætte tjenesten i eskadronen (ej mulig grundet ansættelsesstop), hvorfor afskeden altid bliver meget tårevædet og følelsesladet. Som afslutning på paraden kl kunne CH/HESK/GHR nu befale "TIL CIVIL TRÆD AF", hvorefter hold AUG 2009 var aftrådt efter 12 måneders meget tilfredsstillende tjeneste ved Hesteskadronen. Husar Vipperød modtager Laura Legatet v/ch/hesk/ghr Husar Tranum modtager præmie fra De Danske Gardehusarforeninger v / OB I.H. Sørensen Husar Nødebo modtager præmie fra hestens Værn v/john Randskov Husar Nakskov modtager præmie fra Dannevirkefonden v/knud Hansen 5/2010 7

8 Holdet på 20 mand som blev samlet på tværs af alle UAFD ved regimentet og alle 20 mand gennemførte Gardehusarer på Apostlens heste Af: OS O. M. Nielsen, ST/I/GHR Hvad er nu det for noget? Mit vækkeur bipper og bipper.. det kan ikke passe; kl. er kun 0330, og der er natten mellem torsdag og fredag. Langsomt får jeg øjne og sandheden går op for mig; det er tid til at hoppe ud af køjen og få uniformen på. Flere inde på vores interimistiske stue vågner op til samme gruefulde sandhed. Men hvad er det så der sker. Nijmegen March 2010 Vi var en stor flok fra Regimentet der valgte at bruge en uge af vores sommerferie på at tage til Nijmegen i Holland, for at deltage i den årlige 4 dags march. Vi var selvfølgelig ikke alene, omtrent 450 andre havde valgt at gøre os med selskab. Alle disse personer var fordelt på forsvaret, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen. Alene fra GHR deltog der ca. 65 mand, ca. 50 mand fra Slagelse og et enkelt hold fra Bornholm. behandlede et forslag fra en løjtnant, som et par år forinden havde foreslået, at man lavede en slags udveksling mellem de forskellige regimenter. På den tid, gik man så mellem de forskellige byer, og sluttede så, efter fire dage, på sin egen kaserne. Lynhurtigt fik marchen stor anerkendelse, også uden for forsvaret, hvorfor at fra 1932, har antallet af soldater der deltog, været i mindretal. Det blev hurtigt en tilbagevendende årlig begivenhed, dog med nogle pauser i 1914 og 1915 og igen et par år senere under 2. Verdenskrig. Da man startede op igen, i 1946, var der omkring 4000 tilmeldte. Det første danske militære hold deltog i 1964, med et hold fra hjemmeværnet. Stille og roligt voksede marchen sig større og større og har efterhånden godt og vel personer, fordelt på både civile og militære. For de militære deltagere gælder at man skal gå i uniform, med 10 kg på ryggen. Da marchen i 1958 fik prædikatet kongelig, betyder det, at den medalje man får efter at man har gennemført, må bæres på Hvert år i slutningen af juli måned, arrangerer Den Hollandske Liga for Fysisk Udvikling, den traditionelle 4 dags march. Selve marchen strækker sig over en distance af 40 km 4 dage i træk. Alt i alt kommer man op at gå omkring 160 km. Det hele startede for lidt over 100 år siden, nemlig i 1909, hvor man 8 5/2010

9 uniformen, uden ansøgning. Hvert år deltager der ca. 450 danskere, langt de fleste fra hjemmeværnet. Hvilke traditioner er der? For nogle år siden, var der en stor march tradition ved Regimentet. Der kunne snildt samles to tre hold, af hvert 15 gængere. For at få lov til at gå som et hold, skal man minimum være 11 gængere. Fordelen ved at gå som hold, er at man i samme ombæring kan få lov til at medbringe en cykelordonnans, som kan servicere holdet ude på ruten og lidt hjemme i lejren. Desværre har denne march tradition været lidt på tilbagegang de seneste par år, hvor det nærmest som Tour de France, bortset fra at man kan vinke igen og nå at føle publikums glæde. Jeg håber, at med alle de husarer der var dernede i år, at traditionen er blevet vækket en smule til live igen. Det er en kæmpe oplevelse, som flere på holdet kan nikke bekræftende til. Allerede i starten af året, besluttede jeg mig for at samle et hold, og talte i den forbindelse med mange af mine kollegaer, satte opslag op på kasernen og ringede til gamle bekendte. Vores forberedelser var masser af march træning og en enkelt kontrol march på 2*40 km. Den blev så gået i noget der lignende et mindre For fast personel, kan jo allerede nu begynde at gøre sig tanker om hvad man skal lave i uge 29, juli måned Og hvis man ikke har bedre planer, kan man sætte kryds i kalenderen og kontakte undertegnede. Vel mødt har været svært at finde folk der vil med. Det er måske heller ikke alle der gider bruge en uge af deres sommerferie, for at tage til Holland og trave 160 km. Men der er jo meget mere end det. Sammenfaldende med marchen, er der byfest i Nijmegen, så byen vokser til det 5 dobbelte og der er rig mulighed for at tage i byen og give den gas. Hele indledningen til denne artikel hænger sammen, på den måde, at fra tirsdag til fredag står man op meget tidligt og begiver sig ud på de hollandske landeveje. Hele vejen langs ruten er der tilskuere der jubler på en og pisker en stemning i vejret. Det føles helt sikkert lidt skybrud. Jeg endte med at være holdfører for et hold på 20 mand, hvoraf de 17 ikke havde gået før. Alle gennemførte, hvilket gjorde mig lidt stolt. Det er ikke mange gange jeg har prøvet det, og jeg har trods alt gået den 8 gange. Jeg kan i hvert fald allerede nu slå et slag for næste års march, og i den forbindelse sige at jeg allerede så småt er begyndt at samle mit hold. Som tidligere nævnt, fik jeg samlet et hold på tværs af alle UAFD ved de to BTN. Jeg tror faktisk at der kun var et KMP, som ikke var repræsenteret, men det KMP havde til gengæld lavet deres eget KMP hold. Deltag i Rytterofficersforeningens efterårstur til Roskilde Tredobbelt besøg i Roskilde: 1. Besøg i Roskilde Domkirke - nyrestaureret fra kor til spir! 2. Delikatessefrokost på Restaurant Snekken ved Vikingeskibsmuseet 3. Besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vi mødes lørdag den 11. september kl ved indgangen til Roskilde Domkirke. Tilmelding - se www. Rytterofficersforeningen.dk Besøg på flådens stoltheder - den 30. oktober 2010 Andespil november 2010 Se mere på under Aktiviteter 5/2010 9

10 Der blev linet op til foto, lige inden vi tog hul på den sidste del af turen Charge of the Light Brigade Af KN Jonas Vøg Andersen og KN Lars Bo Holm Pedersen Lørdag den 21. august mødte 25 ryttere forventningsfuldt op ved Hesteeskadronen, klar til to spændende og lærerige dage i sadlen. Feltet bestod af befalingsmænd, unge løjtnanter og ældre ritmestre i alle aldre samt den engelske kaptajn Max Chenery fra King s Troop, Royal Horse Artillery. Efter at alle havde hilst pænt på regimentschef oberst Tommy Pauslen og hans gæster, bød chefen for Hesteeskadronen major Per Thuesen velkommen til det årlige efterårsridt. Foruden de normale fraser om ikke at ride hurtigere end remtøjet kan holde og hjelmen altid skal være spændt, blev der fortalt, at der var blevet givet strenge ordrer til eskadronens husarer, om ikke at hjælpe rytterne med opsadling og deslige. For hele formålet med turen var, at rytteren skulle repetere sine færdigheder både til hest, men i særdeleshed med vartning og klargøring af hest og seletøj. Noget som vagtholdet mellem kl. 23:00 og 24:00 samme nat bestemt fik at føle. given lejlighed; det er da en bitte hest du har fået dén der, den er livsfarlig det er den anden vej hr. oberst Men Per Thuesen havde dog gjort sig selv den bjørnetjeneste, at have opdraget sine husarer så godt, at dem som ikke lige kunne erindre den farlige ende på hesten, alligevel fik den nødvendige hjælp - når der ikke var nogle der lige kiggede. Kort tid efter var 25 heste og ryttere opsiddet og kortegen satte kursen mod Lolland. Efter et par timers kørsel ankom vi til færgelejet Kragenæs Havn hvor ryttere og heste blev læsset af og affodret, til stor forundring og morskab for de lokale. Kameraerne kom frem og spørgelysten var stor. Specielt fra den lokale skærsliber der bestemt mente, at vi var fra det nu hedengangne Civilforsvar. Trækkerne blev kør t til vores bestemmelsessted og chefen for Hesteeskadronen gav kommandoen KLAR TIL AT SIDDE OP Og det vi alle havde længtes efter var nu sket vi var kommet i sadlen. Teten af vores kolonne blev ledet af major Stig Carlsen og hans gode ven John som velvilligt havde stil- Hestene blev uddelt og kommandoen RYK UD givet. Kort tid efter blev der striglet heste, hentet remtøj, renset hove og kørt trækkere frem, mens kække bemærkninger blev fremsagt ved enhver Endnu engang blev Højby's smedeevner testet, imens vi andre tog for os af Stig Carlsen forfriskninger 10 5/2010

11 let sit lokalkendskab og netværk til rådighed. Det betød, at ruten for de to dages ridt blev lagt enten i en lige linje mellem A og B eller så langt fra som muligt alt efter muligheden for en rask galop over de nyslåede marker. Med sig i vognen havde de Højbys smedeværktøj og forfriskninger og jo længere vi kom gennem ridtet, jo større træk var der på Højbys ferme håndelag til at feltmæssig lapning og tilretning af sko samt Stig Carlsens rundhåndede uddeling af feltflasker. Efter 6 spændende timer i sadlen ankom vi til vores beredskabsområde, og både hest og rytter krævede nu hvile efter de mange timers skridt, letridning og galop. Først hesten, så husaren og til sidst dig Først hesten, så husaren og til sidst dig er en læresætning som befalingsmænd og officerer ånder og lever efter. Men efter mange timer i sadlen, vartning af hestene og oprettelse af en feltmæssig overbringelse af både heste og ryttere, kunne vi springe husaren over, idet vi kun havde medbragt to stk. Men hvilke to! Husar Aalborg og Randers styrede med en sjælden set ro og kvalitetssans affodringen af rytterne, og der manglede på intet tidspunkt hverken kaffe i koppen, brød på bordet eller stegt flæsk. Der blev pandestegt mere end 500 stk. flæsk og efter at aftensmaden var indtaget i det fri under bøgens store krone og med de smukt foldede servietter, gik selskabet over De to husarer havde igen tryllet og fremdraget et lækkert morgen måltid til kaffe og snack-flæsk. For en sådan delikatesse kunne vi ikke få nok af. Specielt vores engelske gæst tog godt for sig af vores Danish bacon. Næstkommanderende i Hesteeskadronen premierløjtnant Tobias Flint tildelte vagtrusten, så hestene på intet tidspunkt var overladt til sig selv. Og som tidligere skrevet, så var vagtholdet mellem kl. 23:00 og 24:00 travlt optaget med at fordre og vande hestene. Og efter en time og et par kilometers ildmarch med spande mellem vandposten og stalden, var hestene vandet og fodret. Så det var med lange arme, at det vagthold gik i posen. Vi andre fortsatte samtalen rundt om bordet, og mens de forskellige vagthold udskiftede hinanden, blev både historierne mere utrolige og løgnehånden helt udstrakt. Næste morgen stod vi op til en solbeskinnet morgen og et meget veldækket morgenmadsbord med alt hvad der hører sig til, idet vores to husarer igen havde hekset. Med fyldte maver satte vi os igen tilrette i sadlen, og tog hul på turens sidste ridt, der bød på stubmarker, dæmninger, strand og skov inden vi ankom til vores bestemmelsessted. Herregården Stensgaard hvor gårdens ejere, igen velvilligt havde indbudt regimentets ryttere til frokost. Per Thuesen meldte af og takkede på alles vegne for den venlige invitation. Hestene blev vartet, fordret og læsset på trækkerne og efter denne sidste omgang manuelt arbejde, satte vi os til bords i den smukt dekorerede jagtstue, mens himlen åbnede sig til stor ærgrelse for vores værter, som meget venligt havde afsat tid til at deltage i frokosten, selv om de var i fuld gang med høsten. Efter indtagelsen af denne overdådige frokost satte vi os til rette i bussen og med fyldte maver og stive ben efter over 30 km i sadlen, gik turen det sidste stykke hjem til Slagelse. Flere var lige nede og runde vandkanten, men der var ingen heste, der mente de havde lyst til en tur i vandet Der skal lyde en stor tak til Hesteeskadronens faste personel og husarer for denne fantastiske tur samt en opfordring til deltagelse i det kommende officersefterårsridt lørdag den 25. september. 5/

12 Regentparrets sommertogt 10 Af Husar Køge og Husar Thorsø/1 DEL/HESK/GHR, hold AUG 09 THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Onsdag d. 2. juni var ikke en hvilken som helst dag. Det var nemlig dagen der skulle starte det sommertogt, som var så længe ventet og så velforberedt i alle detaljer. Nu skulle disse forberedelser endelig stå deres prøve, for nu skulle husarerne på sommertogt, og denne gang gik turen til Århus og Kolding. Dagen startede tidligt, da der stadig var ting der skulle ordnes og heste der skulle rides inden, i hvert fald ældste deling, kunne begive sig ud på den knap 230 km lange køretur fra Slagelse til Århus. Yngste deling tog af sted som de første tidligt om morgenen fra at klargøre det midlertidige staldområde til eskadronens heste på Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus, således at hestene kunne blive sendt direkte i deres boks når de ankom. Først da ældste deling havde pakket deres galla og smidt hestene op i nogle hestetransportere, kunne også de drage til smilets by. I Århus var alt, som forventet, klargjort af yngste deling, og de kunne derfor også med stor effektivitet få sendt hestene ind i boksene, lagt gallaen i det fint indrettede gallarum på væddeløbsbanen, og få styr på dem selv inden de blev aftrådt. Aftrådt blev de og efter endt aftenspisning kunne de unge husarer komme ud og nyde den jyske hovedstad, med alle dens cafeer og dens velsmagende øl. Torsdag morgen var husarerne klar smilende og veludhvilede, spædte på hvilken dag der ventede dem. Torsdag var dagen, hvor første generalprøve, og dermed første byridt i Århus, ventede dem. Husar Ryomgård fik æren af at ride forrest, som traditionen byder det, når man enten kommer fra den pågældende by eller egn. Generalprøven gik som forventet uden større problemer, og de unge husarer kunne nu med sindsro forberede sig til om aftenen, hvor der skulle afholdes et åbent hus-arrangement med efterfølgende opvisning. Arrangementet gik helt forrygende, og det var en glæde at se århusianerne more sig, og lære lidt om hesteeskadronen. Hesteeskadronen blev også på flotteste vis, vist frem nede på selve væddeløbsbanen, hvor hesteeskadronen stod for den store opvisning med sabelhusarerne til hest og bomholderne på jorden, som sammen leverede et fedt show med ægte dramatik i form af en uventet og ufrivillig afsidning... Udover det var der opvisning med de kongelige staldes kareter, det ridende politi, og en lokal rideklub. Fredag morgen var husarerne igen klar til en ekstern generalprøve med det ridende politi og De Kongelige Stalde. Også denne gang gik generalprøven godt, og husarerne kunne nu for alvor kalde sig klar til den helt store eskorte lørdag formiddag. Fredag aften havde Århus Kommune været så venlige at give eskadronen fribilletter til Tivoli Friheden, samt betale for bespisningen. En ikke helt lille udgiftspost må man Alt glarmesterarbejde udføres Termoruder / reparationruder Spejle & glas efter mål Billedindramning Autoruder / Rep. af stenslag Vinduer / Døre i træ & alu Forsikringsarbejde Langes Gård Slagelse 12 5/2010

13 sige. Efter en helt fantastisk aften i Tivoli Friheden var det blevet sengetid, og søvnen var helt sikkert tiltrængt efter endnu en hård dags arbejde. Endelig kom den store dag. Væddeløbsbanen syede fra om morgenen af spænding og måske lidt nervøsitet. Sidst på formiddagen blev Regimentets Estandart ført til midten og et varmt og solbeskinnet ridt kunne nu tage sin begyndelse. Første stop var Honørkajen, hvor regentparret til hundredvis af tilskueres klappen og hujen, blev afhentet af husarerne, som så derefter eskorterede Regentparret igennem de smilende århusianers by. En absolut flot og enestående oplevelse. Regentparret blev eskorteret ca. 4 km gennem Aarhus gader og ud til NRGI Arena, hvor de nød et flot show med opvisninger kreeret af de forskellige sportsklubber og gymnastikforeninger i Århus. For husarernes vedkommende var det bare hjem, og få sadlet af, og derefter pakning og klargøring til Kolding. Ældste deling var de første som ankom til Kolding, og var dermed dem der skulle gøre boksene og området klar til eskadronens rykind. Staldområdet blev denne gang oprettet i området (boldbanerne) omkring Kolding stadion. Yngste deling tog sig derimod af området i Århus, således at eskadronen kunne forlade staldområdet på Jydsk Væddeløbsbane i rengjort tilstand. Efter udpakning af galla og med hestene i deres boks, kunne husarerne nu holde en velfortjent friaften hjemme hos husar Kolding. Søndag stod i generalprøvens tegn. Denne gang med husar Kolding forrest på eskorten. Generalprøven gik som den skulle, og husarerne var nu igen klar til at eskortere regentparret. Igen om aftenen var eskadronen klar med et A bent Hus-arrangement for Koldingenserne, som talstærkt mødte op og gjorde det til en uforglemmelig aften for både eskadron og indbyggere. Opvisningsshowet gik godt og stemningen på pladsen var helt fantastisk. Efter afslutningen på et godt Åbent Hus arrangement i Kolding blev alt deltagende personel fra Hesteskadronen inviteret på en tår øl eller vand, som blev serveret ved repræsentanter fra Sydjylland. Den lille hyggelige sammenkomst blev indledt ved, at formanden for Carl Jürgen Bore sagde et par borgerlige ord til husarerne. Det er altid hyggeligt at møde repræsentanter fra gardehusarforeningerne når eskadronen kommer rundt omkring i Danmark. Det er altid noget de unge husarer nyder. Mandag morgen var husarerne igen klar til den helt store eskorte for regentparret. Lige så snart formalierne var overstået gik turen ned til havnen, for at afhente Regentparret ved Kongeskibet Dannebrog, og derefter eskorte op igennem byen som var tætpakket af mennesker, for derefter at ende på den snævre rådhusplads, som gav ekstra udfordring til husarernes opmarch foran rådhuset. Da regentparret var vel afleveret, gik turen op forbi det historiske Kolding Hus, for at få taget et smukt foto af hele eskorten. Herefter kom vi tilbage til staldene, hvor næste opgave for husarerne nu var at nedbryde staldene, og læsse hestene så vi kunne vende snuden hjem mod Slagelse. Et fantastisk sommertogt tog sin ende, og med det togt lakkede værnepligten for 1. del hold AUG 09 også mod sin ende, idet delingen blev hjemsendt ultimo JUL-måned efter 12 måneders uforglemmelige værnepligtstid ved Hesteskadronen. 5/

14 14 5/2010

15 5/

16 Danske Gardehusarforeninger København Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde se side 2 for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf eller De kongelige stalde, Christiansborg. De kongelige Stalde på Christiansborg er blevet renoverede, så de både opfylder alle de krav, som en forkælet nutidshest kan stille til sin bolig, og samtidig er et monument over gamle tiders pragtfulde bygningskunst. Der bliver nu lejlighed til at se disse stalde. Jørgen Konge, der ved alt om staldene, hestene og den kongelige staldtjeneste, vil vise os rundt tirsdag den 26. oktober kl Tilmelding unødvendig, du skal bare møde op uden for staldene, Christiansborg Ridebane 12, København K., kl Medlemmer fra andre Gardehusarforeninger er også velkomne. Bestyrelsen Frederiksborg Amt Bowling Onsdag den 3. november kl Så er det igen blevet efterår og tid til den årlige bowling dyst, tag familie og venner med til 1 times bowling. Derefter spiser vi en lækker vildtbuffet. Pris incl. bowling og buffet er kr. 225 (esklusivt drikkevarer). Aderssen er: Slot Bowl - Københavsvej Hillerød Tilmelding senest: 30.oktober til Jørgen Beck el. Bjarne Jensen På gensyn til en hyggelig aften med familie og venner. PBV Jan van Deurs Frederikssund og Omegn Bowling Torsdag den 21.oktober kl afholder vi på utallige opfordringer en bowling aften. Det foregår i Frederikssund bowlingcenter. Prisen er kr. 60,00 pr. person. Pårørende og venner er også velkomne Efter bowlingen går eller kører vi til restaurant Alanya i Østergade nr. 11 hvor vi har reserveret bord. Der er ikke forudbestilt menu, så der er frit slag på menukortet. Tilmelding til John eller Kristian senest den 15. oktober Bankospil Fredag den 26. november kl.1900 afholder vi det årlige julebankospil på Pedersholm. Familie, venner og bekendte er meget velkomne. Der vil være 10 spillerunder med flotte gevinster. Ved køb af plader medfølger gløgg, kaffe og æbleskiver (vi skal nok sikre at der er nok!) Tilmelding senest 20. november til John på tlf eller Kristian på tlf Vi ser frem til et stort fremmøde og håber på en hyggelig aften Bestyrelsen Fyns Stift Bowling Der bowling på følgende datoer 13. oktober, 3. og 24. november samt 15. december kl i Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, Odense V. Husk: mødetid 15 min. før. Tilmelding til Poul Hansen (tlf ). Skydning Der skydes torsdag den 7. oktober, derefter hver torsdag på Elmelundsvej 4, Odense V. Der skydes med pistol og gevær på 15 m bane. Gevær og pistol er til rådighed. Henvendelse/tilmelding til Poul Hansen (tlf ). Søndag den 10. oktober De blå Baretters March start mellem kl. 900 og 1100 fra Bellingeskolen, Sædekildegårdsvej 4, Odense SV. Søndag den 24. oktober FN-dag. Se nærmere om tid og sted i dagspressen. Torsdag den 11. november Blomsternedlæggelse kl på De allieredes Grav på Odense Assistenskirkegård, tv. for hovedindgangen fra Heden, litra BD. Søndag den 14. november Mindehøjtidelighed kl i Nyborg kirke (til minde om slaget ved Nyborg 1659). Herfra til mindestenen, hvor 16 5/2010

17 der nedlægges krans videre til kanonerne på volden. Afslutning ved Nyborg slot. Faner møder kl Onsdag den 17. november I EUROPAS KRUDTTØNDE Seniorsergent J. Klemmensen vil berette om sine oplevelser som tjenstgørende i Bosnien og Kosovo i årene 1996, 1999, 2000 og Tid og sted: Soldaterhjemmet DAN- NEVIRKE kl Pris: kr. 25,00 for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM). Søndag den 21. november På Soldaterhjemmet Dannevirke : Det store julebanko med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid. Spillet begynder kl præcis. Kaffe er for egen regning. Bestyrelsen Møn og Sydsjælland Bowling Den yngre del af bestyrelsen har tilrettelagt Bowlingaften torsdag den 28. oktober. Hele bestyrelsen håber på god tilslutning. Der skulle gerne være mindst 20. Vi mødes i Bowlingcentret i Vordingborg kl. 1745, så vi er klar til at bowle kl Efter spillet er der spisning, pris ca.kr. 175,00 incl. bowling men ekscl. drikkevarer. Af hensyn til baner og spisning beder vi om tilmelding på tlf og / , senest lørdag den 16. oktober. Vi glæder os til at se så mange som muligt og sender vore medlemmer de bedste husarhilsner.. Bankospil Vores årlige Bankospil finder sted fredag den 19 november kl. 19,00, samme sted som sidste år, nemlig på Grønsundvej 251, 4780 Stege. Vi følger traditionen fra tidligere år med banko, kaffe, salg af amerikansk lotteri og selskabelig samvær. Venlig hilsen og på gensyn Bestyrelsen. Kanonsalut Nordvestsjælland Sommerudflugt Lørdag den 26.juni 2010 gik turen til Flådestation Korsør, vi blev modtaget i vagten af Erik Smith, der efterfølgende over en kop kaffe, bød os velkommen til Flådestationen, hvorefter han levende fortalte og viste billeder om arbejdet på og med skibene, inden vi blev vist rundt på Flådestationen og til slut var vi om bord på Esbern Snare hvor vi fik en interessant orientering og rundvisning. Med lidt forsinkelse spiste vi en god frokost hos Marineforeningen, inden vi så By og Overfartsmuseet, derefter kørte vi ud ved Storebælts Broen og drak den medbragte eftermiddagskaffe. Til slut bød Lene og Orla på en tår at drikke hjemme i deres have, hvilket vi sagde ja tak til, og alle var enige om at det var hyggeligt at slutte en god dag på denne måde. Bankospil Kære venner, nu er det snart tid til det årlige bankospil og kammeratligt samvær, det afholdes fredag den 19. november i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev. Vi starter kl med spisning (buffet) og kaffe. Pris kr. 140,00, excl. drikkevarer. Efter spisningen går vi over til bankospillet, hvortil hver deltager medbringer en pakke til værdi af ca. kr. 25,00 30,00. Slutteligt spiller vi om hovedgevinsten, en kurv til en værdi af kr. 300,00. Pris pr. kort. kr. 10,00. Tilmelding senest den 13. november til Erik Jensen tlf eller Henning Kristensen tlf Vi håber igen i år at se mange til en hyggelig aften. NB: Reserver allerede dagen nu, idet dette er sidste nummer inden bankospillet. På bestyrelsens vegne Erik Jensen Jylland Efterårsmøde Foreningen holder efterårsmøde på Simested Kro lørdag den 30. oktober kl MF, fhv. Oberst for Prinsens Livregiment Jens Chr. Lund har lovet at komme og fortælle om sin karriere. Til middag serveres kalkunbryst med grilltomat, grøntsager, hvide kartofler og flødesovs. Til dessert flamberede brombær med rørt is. Prisen for middagen excl. drikkevarer er 155,- kr. pr. kuvert. Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. 5/

18 Bemærk mindevæggen bag trompeterne og pauken Efter foredraget er foreningen vært ved en kop kaffe. Bindende tilmelding senest den 24. oktober kan ske til Jens Chr. Nygaard tlf , Keld Larsen tlf eller Tage Hansen tlf eller mail dk. Estandard Foreningens Estandard var den 4.j uli på Rindsholm Kro, hvor der blev indviet en flyvinge i kroens mindelund. Der var inviteret 200 gæster fra alle værn, samt venner. Fra Gardehusarerne var chefen for hesteeskadronen Thuesen og næstkommanderende tilstede sammen med 6 trompetere og en pauker, men uden heste. Mens mindepladen blev afsløret, fløj der 2 jagere hen over Mindelunden, som så var lige ude at vende og kom så tilbage igen. Der var også gamle gevær og kanoner, som blev skudt af. Der var en konkurrence blandt udvalgte indbudte om, hvem der var hurtigst til at lade og få skudt kanonen af. Derefter var der hyggeligt samvær og god mad. Mindelunden kan ses på Rindsholms Kro's hjemmeside. Bestyrelsen Sydjylland Sommertur til Hamborg Søndag den 20. juni havde foreningen inviteret til den årlige sommerudflugt, som i år gik til Hamburg med besøg i den tidligere koncentrationslejr Neuengamme. 44 personer havde fulgt invitationen. Dertil kom fem, som var på venteliste. Ankommet ved Gedenkstätte Neuengamme blev vi guidet tre timer rundt på det store område af den dansktalende Frank Lehmann. En yderst engageret Frank Lehmann, hvis farfar havde været indsat i lejren, men havde overlevet - dog med ar på sjæl og krop overlevede ikke helvedet i Neuengamme, deriblandt mange danske politifolk og grænsegendarmer. Det var for os alle en stærk oplevelse og mange tanker går gennem ens hoved. Efter at have indtaget den medbragte frokostpakke gik turen videre gennem Hamburg til Altona, som indtil 1864 var det danske monarkis næststørste by. Også her var Frank Lehmann en glimrende fortæller med en enorm viden. Dagen blev afsluttet med et dejligt kaffebord i Bahrenfelder Forsthaus inden turen gik hjemad. Hesteeskadronen i Sønderborg I anledningen af ringriderfesten i Sønderborg ankom hesteeskadronen torsdag den 8. juli til byen for at deltage i festlighederne samtlige fem dage. Ved ankomsten til byen Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Formanden byder Hesteskadronen velkommen til Sønderborg 18 5/2010

19 var formanden for GHF Sydjylland til stede for at byde velkommen med en forfriskning til personellet. Dronningen i Sønderborg HM Dronningen indledte mandag den 19. juli sit sommerophold på Gråsten. Kongeskibet Dannebrog anløb Sønderborg Havn med Dronningen og Prinsgemalen om bord i strålende solskin. GHF`s fanekommando var sammen med de øvrige fanekommandoer fra området til stede ved den officielle modtagelse på havnen. Sydjylland har i sommerens løb indledt et løseligt samarbejde med Den Sønderjyske Dragonforening. Det er bestyrelsens håb, at samarbejdet gerne skulle munde ud i fællesarrangementer af forskellig art til glæde for begge foreningers medlemmer. Med de bedste husarhilsner Carl Jürgen Bock Mærkedage Optagelse til denne rubrik foretages af de respektive foreninger København 1.oktober 75 år Gardehusar /54 Brørup Poul Stub Thomsen Tryggevældevej Brønshøj 16.oktober 85 år Gardehusar 2306/47 Nyrup Kaj Hansen Borgmestervangen 12, 1.th København N 21.oktober 91 år Gardehusar 511/39 Måløv Arnold Kirkbøl Lucernevej Rødovre 26.oktober 85 år Gardehusar 837/45 Gammelholm John Knud Jensen Jægersborg Alle 241, Gentofte 1.november 70 år Gardehusar /59 Værløse Jens Rønholt Hansen Lindevej Helsinge 7.november 70 år Gardehusar /61 Hadsten John Johansson Løvtoften Tåstrup 24.november 70 år Gardehusar /59 Ferritslev Arne Pedersen Søen Karlslunde 28.november 85 år Gardehusar /51 Charlottenlund Erik Alsøe Hartmannsvej Charlottenlund 2.december 70 år Gardehusar /62 Dragør Kaare Bülow Tåstrupgårdsvej 167, 3.th Tåstrup Frederiksborg Amt 10.oktober 85 år Gardehusar 1303/46 Kregme Aage Viggo Jensen 5941 Nagle Avenue Nuys Calif oktober 70 år Gardehusar /58 Dianalund Frede Jensen Nørregade Hundested 16.oktober 60 år Gardehusar /71 Kokkedal Kaj Andersen Karlebovej 33 B 2980 Kokkedal 9.november 94 år Gardehusar 958/37 Lyngby Andreas Müller Frederiksborgvej 21 G 2100 Helsinge 24.november 70 år Gardehusar /59 Gørløse Kurt Karsson Birkevej Skævinge Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Gl. Roskilde Amt 12.oktober- 85 år Gardehusar 2072/47 Sakskøbing Edmund Nielsen Vidarsvej 9, Benløse 4100 Ringsted 14.november 80 år Gardehusar /52 Hedehusene Erik Riche Hansen Bygmarken 4, Vindinge 4000 Roskilde 15.november 75 år Gardehusar /55 Torpet Thorkild Jensen Benløseparken 87, 2.tv Ringsted Frederikssund og Omegn 27.oktober 70 år Gardehusar /61 Bent Larsen Roskildevej 1 B 3550 Slangerup 20.november 75 år Gardehusar /55 Tørslev Johan Jacobsen Vellerupvej Skibby 25.november 85 år Gardehusar 2006/47 J.P.Christiansen Enghaven 13, Gerlev 3630 Jægerspris Næstved og Omegn 8.november 75 år Gardehusar /61 Mørke Kaj Jacobsen Hårlev Mark Hårlev 11.november 70 år Gardehusar /59 Åshøj A.H.Andersen Vedskøllevej Køge 25.november 75 år Gardehusar /55 Vemmelev Niels J.Pedersen H.C.Lumbyesvej 164 C 4700 Næstved 5/

20 NB: Redaktionen beklager at have gjort Gardehusar J.A.Mørch 10 år ældre i Gardehusaren nr. 3 han blev altså kun 60 år. Maribo Amts Gardehusarforening 8.oktober 80 år Gardehusar /51 Karleby John Feltsen Museumsgade Maribo 16.november 92 år Gardehusar 165/39 Radsted Hans E.Larsen Grimstrupvej Maribo 5.december 60 år Gardehusar /71 Birket Niels Andersen Egedvej Søllested Fyns Stift 13.oktober 80 år Gardehusar /51 Frørup Andreas Hansen Svendborg Landevej Nyborg 20.oktober 70 år Gardehusar /60 Øksendrup Bent Aage Nielsen Assensvej 88, Kullerup 5853 Ørbæk 4.november -. 70år Gardehusar /58 Max Mertov Anemonevænget Ullerslev Østsjælland 12.oktober 60 år Gardehusar årg.62 St.Heddinge Niels Nielsen Kløvervej Karise 16.oktober 75 år Gardehusar /55 Hans Jørgen Kristensen Bredgade Karise 11.november 60 år Gardehusar årg.70 Råvad Lasse Hansen Østre Lindeskov 12, st Glostrup Nordvestsjælland 20.november 70 år Gardehusar /60 Reersø Henning Nielsen Aldershvilevej Gørlev 22.november 75 år Gardehusar /55 Asnæs Poul-Eivind Larsen Næsvangsvej Asnæs Sydjylland 10.oktober 75 år Gardehusar Hjordkær Peter Brandt Skt.Jørgens Gade Odense 23.oktober 60 år Gardehusar årg.70 Stenderup Gunnar Hansen Sydvejen 6, Gelstoft 6510 Gram 15.november 75 år Gardehusar Nordborg Karl Petersen Snerlevej Nordborg 25.november 70 år Gardehusar /59 Tyrstrup Bent Juhl Dalgade 8 B, 1.tv Haderslev Fødselsdagslisterne for 2011 skal være Freddy Rasmussen i hænde senest den 15. oktober. Ved Milepælen takker vi Gardehusarregimentet, Foreningen, Skyttelauget og alle kammeraterne for de venlige hilsener og lykønsninger 80 år Gardehusar /51 Skævinge Egon Lyng Madsen Lerbakken 5, Skærød 3200 Helsinge 80 år Gardehusar 454/39 Harløse Evald Veikop Petersen Slangerupsgade 27 F, 1.th Hillerød 70 år Gardehusar /62 Sundby Kurt Haslund Nielstrupvej Haslev 102 år Gardehusar 829/28 Bregnerød Otto Rasmussen Elmehøj Stavnsholt Gydevej Birkerød 75 år Gardehusar /55 Skævinge Carsten Møller Olsen Allékredsen Hillerød 75 år Gardehusar /57 Hillerød Peter Jensen Nordvej Hillerød 75 år Gardehusar /55 Ølsted Albert Jensen Ørholmvej Ølsted 75 år Gardehusar /55 Alslev Hans Erik Lauridsen Skovvej Nr. Alslev Dødsfald Gardehusar /61 Gudenå Ole Buhl Hestehaven Hillerød Æret være hans minde 20 5/2010

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 9 - november 2005 5. årgang Indhold nr. 9 HOKs hjemmeside gav tryghed...3 Danmarksmesterskaberne i skydning...5 Gardehusarregimentet gik til angreb iført fodboldstøvler...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2009 9. årgang Indhold nr. 5 Velkommen hjem hold 7......................... 2 Da heltene blev hyldet.......................... 3 5x5 kilometer i Kongens København...............

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Gardehusaren Nr. 6 - december 2007 7. årgang Indhold nr. 6 Regimentschefens Julehilsen...3 Bornholm udfordrede danske og tyske soldater...4 Fra grønne soldater til hestepassere...6 Bronze til dansk patrulje...8

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang Indhold nr. 3 2005 Danske styrker i Irak leder stor operation....... 3 Dem vi aldrig hører om...................... 6 Min far er soldat..........................

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere