1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen"

Transkript

1 Ravvejen 1 "Også det at komme på sporet af de 2 gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen I 1988 udgav Hærvejsforskeren Mads Lidegaard sin bog om den vestjyske fjernhandelsvej fra Thy og Hanherred til Husum i Nordtyskland. Lidegaard valgte at kalde den Ravvejen. Først to år senere, under et besøg i Thüringen, gik det op for mig, at Ravvejen er et europæisk begreb. Da lokalhistorikeren, apoteker G. Ronneberger i Erfurt, hørte jeg kom fra Thy, udbrød hun: Dér sagde de gamle thüringere de stammede fra! Og Ravvejen, Die Bernsteinstrasse, fra Jylland til Adriaterhavet, gik jo som bekendt her gennem Thüringen allerede 2000 år før vor tidsregning! At der vitterligt, til trods for enkelte historikeres og arkæologers tvivl, har eksisteret en ravrute fra Thy via Thüringen til Grækenland, er jeg i dag, efter års granskning, overbevist om. Blandt de forskere i oldtidens handelsveje, jeg især har bygget på, er svenskeren Oskar Montelius (Der Handel in der Vorzeit, Berlin 1911) og J.M. de Navarro, Cambridge (Prehistoric Routes Between Northern Europe and Italy Defined by the Amber Trade, 1925), samt danske historikere som E.C. Werlauff (Bidrag til den nordiske Ravhandels Historie, 1835), Sophus Müller og Johs. Brøndsted; for Thys vedkommende Thistedhistorikeren Torsten Balles artikler om Gamle Veje i Thy. Gunnar Iversen, Sindrup, Thy, 2006 Teutonernes rav Som øjenvidne beretter historieskrivningens fader, grækeren Herodot, ca. 400 f.kr. om en handelskaravane, som ankommer i Grækenland med det kostbare rav fra Landet hinsides Nordenvinden i det yderste Europa. Navngivne bliver de rav-eksporterende nordboer først af Herodots landsmand Pytheas, som ca. 325 f.kr. sejler ud fra grækernes handelskoloni Marseille til det tin-producerende Cornwall og derfra over havet til nogle øer på den jyske vestkyst, hvor det ilanddrevne rav opkøbes af Teutonerne. Teutonerne, thyboernes forfædre Teutonernes hjembygd var ifølge tyske og engelske forskere Thy, for 2000 år siden kaldet Teut, dvs. "folk". Teutonerriget menes dog at have strakt sig langs Jyllands vestkyst til og med Elbens munding. vare, omhyggeligt pakket i hvedehalm. Hele dette europæiske net af handelsveje menes etableret 1800 f.kr. og er påbegyndt allerede i Stenalderen. Ravhandlere, pilgrimme og studedrivere Rav, flint og skind er i tidlig tid eksporteret sydpå ad fjernhandelsvejen. Sydfra kom metal, glasvarer og især salt. I Middelalderen passeredes nordgående pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig af sydgående vandrere på pilgrimsgang til Sankt Jakob i Santiago i Spanien. Senest har denne Alfarvej fået navne som Studevej og Drivervej efter studedriverne, som drev heste og kvæg fra det fede Thy og Mors til Husum og Itzehoe nord for Hamborg. De fulgte dog kun delvis teutonernes årtusindgamle ravvej. Driften, der kom i gang i 1500-tallet, gik ad to ruter fra Thy. Den vestlige, over Agger Tange (se udstillingen i Beeshuset ved Vestervig Kirke), blev opgivet efter havets gennembrud i Hovedruten via Sindrup-Oddesund til overgangen ved Skjern Å gik enten over Holstebro (svarende til rute 11) eller Skærum- Ringkøbing (rute 28). Studedriften ophørte med jernbanens sejrsgang. Siden har vejens historie fortonet sig i sagn om landevejsrøvere og mord på rige uldkræmmere For 2000 år siden har opkøbere af rav, f.eks. romerske handelsfolk, utvivlsomt benyttet Teutonernes ravrute på deres vej nordpå til Elben. Fra Elben til Limfjorden gik ravruten via Tønder og Ribe til Varde Å, hvor først den keltiske helgeninde Brigid og senere den katolske Sankt Gertrud sikrede overgangen ved Sig. Rav fra et ravcenter fra Teutonertiden omkring Kristi Fødsel, udstillet på Ravmuseet i Varde, tyder på en forsvunden rute langs vestkysten, over Holmsland klit og Skærum ved Storåen til Trans, så mod øst til Toftum Bjerge og Oddesund. Den alternative rute fra Varde til Oddesund gik over Torsted og Bur. På Thyholm vederkvægede man sig ved Helligkilde og fik Frejas velsignelse ved Frøhøj, i udkanten af Hvidbjerg, før man vovede sig over det smalle Drag og Sindrupvadestedet. Sindrup-bygden Thy - Danmarks naturlige hjørne Teutonernes Ravvej Teutonernes ravrute ned gennem Europa fulgte Elben til Thüringen, hvor Teut-stednavne synes at vidne om teutonernes handelsstationer. Herfra gik en rute mod vest til Rhinen og ned gennem Rhonedalen til Marseille. En østgående rute fortsatte ad Elben i en bue gennem Böhmen/Prag til Donau, som fulgtes vestpå, forbi Carnuntum, en af fastlandskelternes hovedbyer, til knudepunktet Passau. Her forenede den sig med en mere direkte centralrute fra Thüringen. Ad Inn-floden til de keltiske magtcentre ved Salzburg: Hochdorf og saltminebyen Hallstatt, der aftog rav i stor mængde. Via Brennerpasset og det kimbrisk-talende Trentino, langs Veneternes Adriaterhavskyst til ravforarbejdningscentret Aquileia. Herfra ned i Grækenland til endestationen Dodoni, hvor græske købmænd overtog restlageret af den kostbare var porten til det egentlige Thy. Her hilste Thybjerg den ravvejfarende, som kom hertil sydfra efter med held at have passeret den smalle landtange Draget, hvorover man endnu i vikingetid drog skibe fra

2 3 4 5 Afstikker-rundtur til Oldtidshøjene og Boddum Ca. 20 km. Fra Lunaria-Danas Have holdes th. ad Sindrupvej, der svinger forbi Tingbakkerne på venstre hånd, til rute 11, der følges l km nordpå. Følg skilt th. ad Kammersgårdsvej til Folkecenter for vedvarende Energi, udvunden af sol, vind og bølgekraft. Centret har international status og er et besøg værd. Rundvisninger. Fortsæt 400 m, forbi Skibstedgård, til Oldtidshøjene på Ydby Hede Fra Limfjordscentret tilbage via Præstegårdsvej forbi Kløvenhøj og Kammergårdsvej, ad Kløvenhøjvej mod Ydby. Langhøjene (skilt th.) rummer iflg. sagn to kæmper, formentlig en gammel gudemyte om tvekampen mellem vinter- og sommerguden. Efter yderligere 1,5 km passeres gennem Cirkusgården, Cirkus Miehes gamle vinterhi. Drej tv. ad rute 11 mod Ydby. Gør evt. et stop ved kirken, ifølge sagnet engang omslynget af en lindorm, der omsider dræbtes af en tyr. Drej fra rute 11 ad Siagervej, den første vej th. efter kirken, til Sindrupvej. Følg den tv. 2,5 km til Lunaria-Danas Have. RAVVEJEN FRA SINDRUP NORDPÅ GENNEM THY Fra Sindrup hæver ravrutens ældste vejføring, Sindrupvej,sig til 47 m højde ved Simonshøj. Heroppe i vandskellet kunne man færdes tørskoet. Overblikket gjorde tryg. Simonshøj Nissum Bredning ind i Skibsted Fjords havn ved Boddum-halvøens fjernhandelsplads. Over det farlige vadested Sindrup Vejle kunne man blive båret af de såkaldte Atrismænd, keltisk kristne munke bosat ved Tingbakkerne, hvor Ravvejen førte videre nordpå gennem en slugt. Heroppe lå Revs Herreds tingsted, det retslige centrum for sydthybygden, der indbefattede Boddum og Thyholm, Vestervig og de nu forsvundne byer på Aggertangen til og med Thyborøn. De tingsøgende, såvel som de sø- og vejfarende tog kending efter Korshøjen, i dag rekonstrueret i Danas Have. Korshøjen markerer en korsvej: her krydses Ravvejen, Teutonernes fjernhandelsvej til det sydlige Europa, og vikingernes østvestgående søhandelsvej, Limfjorden. Små stridsøkser af rav, fundet i en jættestue, og et lille nu forsvundet ravkar vidner sammen med en ravamulet fra Nissum Bredning om bygdens dyrkelse af gudinden for død og tilblivelse, vikingernes Hel, hvis kultsted lå ud til fjorden ved Helligsø umiddelbart vest for Sindrup. Lunaria Kunstsamling Danas Have Sindrupvej 5, Sindrup. Anlagt af kunstnerparret Susanne Tvermoes og Gunnar Iversen på husmandsstedet Korshøjgård med vidt udsyn over Limfjorden fra Oddesund til Thyborøn. Den permanente Ravvejsudstilling i Korshøjgårds gamle lade, Frejas Sal, er med sin indføring i Ravvejens kulturhistorie og hele forløb gennem Thy, Jylland og Europa et godt udgangspunkt for en ravvejstur på egen hånd eller i gruppe. En havevandring gennem Danas Have er en forundringsrejse ind i Teutonernes og vikingernes keltisknordiske verden. Teutonernes enhedsoplevelse, myter og sagn, er inspirationskilden til løvcollage-kunstneren Susanne Tvermoes' poetiske livsværk i Lunaria Kunstsamling. Inden man begiver sig ud på turen ad Ravvejen, nordud gennem Thy, ad Sindrupvej, anbefales en... Følg skiltet, ad grusvejen ind til P-pladsen. Thylands hovedhelligdom kalder Martin A. Hansen de 32 lyngklædte gravhøje, som endnu ligger samlet her, stort set uberørte og højt løftet over en af Limfjordens sommergyldne vige, Skibsted Fjord. Hovedparten af højene stammer antagelig fra Bronzealderen. Som gravplads synes stedet dog at have været benyttet fra Stenalder til Vikingetid. Et første orienterende og betagende udblik fås ved at følge det brede vejspor på venstre hånd op mod en af de største høje. Herfra snor veje sig som dybe spor ned mod stranden. Følges stranden til venstre, passeres Boddum Bæk i et vad, som skal have været stenlagt. Her gik Kongens Gade over til Boddum og op gennem Boddum Hule mod Kløvenhøj og Hvilhøj. Går man lidt længere frem langs stranden, ses tv endnu en hulvej, gående op gennem Friserdalen til Frishøj og Rushøj, navne jeg tolker som vidnesbyrd om Boddum som en fjernhandelsplads, hvor frisiske købmænd vestfra mødtes med de svenske rusvikinger, der drev handel i "østerled", langt ind i Rusland. Handelen har været under kgl. kontrol: betegnelsen Kongens Gade brugtes om veje der førte til en kongelig havn. Fortsæt l km ad Kammersgårdsvej til T-kryds, hold th. mod Boddum over det gamle Brokær Vad op til P-plads ved Kløvenhøj med stort vue ned over oldtidsvejen til Skibsted Fjord. Fortsæt til T-kryds, drej tv mod Doverodde, forbi Boddum Kirke til Limfjordscentret i Den Gamle Købmandsgård, i dag museum med cafe og restaurant, udsigtstårn og havn med lystbåde og vikingeskib. Ladepladser som Gudnæs, Doverodde/Skibstedgård og Krik blev ikke kun anløbet af Limfjordens egne omsejlende, vindskibelige krejlere, der gjorde i kræmmervarer, sild og salt, tjære og tovværk og opkøb af korn. Her blev også losset tømmer fra Norge af norske skippere. Simons Bakke krones af en vindmølle og af gravhøjen Simonshøj, formentlig navngivet efter en velhavende viking der har boet her på Simonshøjgård. Hans 180 graders udblik heroppefra, udover det sydligste Thy, er en viking værdigt. Mod vest har han kunnet holde et vågent øje med sine skibe, der kan have ligget for anker i vikingetidens Vestre Havn, hvis ikke de har været fortøjet i Skibsted Fjord mod øst, hvor al færdsel ad Ravvejen over landtangen Draget kan observeres fra Simons Bakke. Mod syd er der udsyn over Nissum Bredning til Toftum Bjerge og den sene vikingetids flådebase ved Humlum. En dansk viking ved navn Simon, søn af Turgeis/Troels, faldt år 1014 i Slaget ved Clontarf, i et forgæves forsøg på at etablere et dansknordisk styre i Irland. Kort efter passeres på højre hånd Sejrskildevej. Ved den utilgængelige Sejrskilde skal en krigers sår være blevet helet og hans kampkraft genvundet, fortæller et sagn. Herinde kan vikingerne, i såvel krigssom fredstid, have ofret til sejrsguden Tyr eller "Sejrfaderen" Odin i håb om sejr og vækst. Ravvejen krydses nu af vejen fra Ydby mod Vestervig i Flarup. Troelsgård I det langstrakte kryds ligger Troelsgård på venstre hånd. Den lå her

3 6 7 8 formentlig allerede i vikingetid; for på marken overfor, til højre for vejen, stod på den nu overpløjede Hellehøj en nu forsvunden runesten, rejst af en Thurgisl, dvs. Troels, måske far til Simon på Simonsbakke. Indskriften var på vers: Troels satte med Leves sønner på dette sted sten efter Leve Troels fandt det vigtigt at fastslå, at stedet var passende, nemlig her ved Ravvejen, hvor den dødes minde kunne bringes flest mulige mennesker i hu. Sankt Annas Kapel Ved siden af runestenen ved Hellehøj har der, formentlig siden tallet, stået et nu nedbrudt katolsk kapel, viet til Jomfru Marias mor, Anna. Kapellet har serviceret pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig. Gør evt. en pilgrimsafstikker til: Sankt Gertrud-kirken i Gettrup Vestervigvejens karakter som pilgrimsvej understreges af kirken i Gettrup, 2 km fra Ravvejen. Kirken er viet til Sankt Gertrud, dyrket i Danmark fra 1300-tallet som pilgrimmes og andre vejfarendes hjælper. På kirkens døbefont yder den meget omkringfarende vikingegud Thors hammersymbol beskyttelse også til ikkekristne langvejs rejsende. Tilbage på Ravvejen nordover mod Hurup undlader udsigten på venstre hånd, mod NV, ikke at gøre sin tilsigtede virkning. Vore velbeslåede forfædre ville være synlige, også efter døden: mand dør, men hans ry skal leve evigt. Derfor blev gravhøje lagt ved alfarvej og gerne som her i 60 meters højde, hvor de i øvrigt synes at markere en årtusind gammel vejføring vesten om Hurup, mod Ashøje. Hurup Igen krydses Ravvejen af en øst-vestgående vej, som her synes at have forbundet en stribe jernalderlandsbyer, fra Ginnerup og Hurup i øst til Vestervig i vest. Den driftige stations- og handelsby var barndommens by for den Guggenheim prisbelønnede maler Jens Søndergaard, hvis Thy-billeder bl.a. kan ses på Heltborg Museum og Thisted Bibliotek. Helst malede han Thy set oppe fra Ashøje, 2 km vest for Hurup ad Ashøjgade. Afstikker til: Ashøje Med sine 93 m over havet det højeste punkt i Thyland, der fra udsigtstårnet kan ses omgrænset af Limfjord og Vesterhav. Et folkeligt samlingspunkt gennem århundreder, fra vor tids grundlovsfester og friluftsspil tilbage til den keltiske jernalders årstidsdrama omkring den såkaldte Heksegrav, stendyngen som forbipasserende for blot et par generationer siden huskede at kaste en sten på for at forhindre "en stor ulykke". Denne skik og sagnet om at der her under jorden skjuler sig en jomfru med sin lille søn, bliver forståelig, når folketroen tolkes i lyset af den keltiske myte om Lysets unge gud, Lug. Efterstræbt på livet af sin morfar, mørketidens gud, holdes han skjult af sin mor indtil han en dag er stor nok til at lægge en sten i sin slynge og dræbe Morfar, og derved afværge den ulykke at jorden må ligge hen i evigt vintermørke. Symbolet for Lug som den genkommende sol, daggryet og den lyse sommer er - ravet! Runestenen ved Hurup Kirke Tilbage på Ravvejen, der fortsætter nordud forbi Hurup Kirke. Foran kirkens våbenhus ligger fodstykket af en runesten, fundet i kirkegårdsdiget. Den bevarede del af teksten fortæller eftertiden, at stenen er rejst af en Thormod, der med tidstypisk vikingeubeskedenhed omtaler sig selv som en ung mand af fornem stand med en høj stilling hos kongen. Han kunne være identisk med den fra kristendommen frafaldne jarl Thormod, der sammen med den hedenske Kong Setric i 943 sejler deres vikingeflåde op ad Seinen for at bistå Normandiets oprør mod Frankrigs konge, der imidlertid besejrer og dræber dem begge. Sagn henfører en "Kong Sætrik" til det nordlige Thy. Vikingerne anbragte gerne deres runesten ved alfarvej, Thormod-stenen bidrager sammen med Flarup-stenen til at bekræfte Ravvejens forløb her i det sydlige Thy. Højvejen mod Villerslev Fra Hurup Kirke går vejen nordover mod Bedsted et par km. Før Grurup bøjes til højre ind i en vejgaffel. Her, hvor Skærhøjens navn unægtelig leder tanken hen på skærsommerguden, Lug eller vikingernes Frej, drejes til venstre, ind på den gamle højvej til Villerslev, gennem Gammelby. Heroppe fra den tørskoede Ravvej er der en flot udsigt ned over Visby Brednings sumpede græsningsarealer, hvor hovedvejen i dag løber parallelt med den gamle højvej. Nyd også højlandskabet på venstre hånd. Det kunne han ikke, som i Middelalderen hang deroppe i galgen på Hassing Herreds 59 m høje Galgebakke. Doverhøje og Tremhøje ud for Galgebakkevej op mod Hassing kan synes navngivet af irsk-talende keltere: "Dover" betyder "grænse" (herredsgrænse?) og Trem betyder "udsigt", og det er her! Lige før Villerslev snor vejen sig ind mellem en høj og en gård, Rønnebak. Rønnen var førhen et helligt træ, tillagt helbredende kraft. Rønnetræet er tidligt blevet bragt i forbindelse med rav-øer! Villerslev er opkaldt efter en stormand i Folkevandringstiden. Den arv (-lev) han skulle løfte eller selv efterlod, kan være skabt via Ravvejens fjernhandel under hans kontrol. En romersk mønt fra 300 e. Kr. fundet ved Villerslev kan have været Villars i hænde. Vejen svinger gennem Villerslev ud til hovedvejen. Drej til venstre mod Koldby og Thisted. Koldby har engang heddet Kaldækot, dvs. "Den kolde Hytte". Det kan have været en munkecelle. Keltisk kristne munke, udsendt bl.a. til Norge af den skotske Sankt Kentigern omkring år 6oo, boede sammen i små hytter og kaldtes "calle-dei". Deres hytte hed en "cot"... Fra Koldby gøres en afstikker mod vest til Hørdum Kirke. Hørdum - Ravøkser og Thor-stenen Et af Ravvejens mest unikke fund er de 5 ravøkser, der ca f.kr. blev stukket ind under en stor sten en km nord for den 9 m høje Høverhøj. Økserne, der kan ses i kopi på Thisted Museum, var symbol på den evige genfødsel i naturen og menneskelivet, sikret gennem det hellige bryllup mellem Himmelguden og Moder Jord. Øksens magiske kraft blev i vikingetid overført på Thors hammer, hvormed Tor rådede over død og genoplivelse, og viede mand og kvinde. Vikingernes myte om Tors fisketur, gengivet på den sjældne billedsten i Hørdum Kirkes våbenhus, illustrerer den evigt standende kulturkamp mellem fastholden og fornyelse: i det øjeblik Thor får Midgårdsormen på krogen og vil hamre den en for panden, kapper jætten Hymer fiskesnøren med sin økse. Ormen var "Jordens bælte", der holdt sammen på klodens vandmasser. Hymer var opretholderen af den urgamle verdensorden, som vikingeguden gør oprør imod.

4 Tilbage i Koldby-krydset fortsættes mod nord ad hovedvejen, der følger den gamle vejføring indtil Stagstrup. Her drejes fra til venstre og fortsættes ad Ravvejen direkte mod Sundby, som hovedvejen i dag fører udenom. Et stort ravfund fra stenalderen, tolket som et handelsdepot, på venstre hånd lige før Vildsundvejen krydser, er med til at give den gamle vej adkomst til betegnelsen Ravvejen. I den nordlige udkant af Sundby slår vejen et skarpt knæk til venstre, og kort efter igen til højre, nordpå. Sankt Povls Høj Afstikker til Vandet Sø og Edshøje, ca. 7 km er udstillet, kan varmt anbefales, inden rejsen går videre mod Vigsø. Vejen fører nu ind mellem to høje, Korshøj på højre hånd og Sankt Povls Høj på venstre. Katolske helgener blev normalt ikke mindet ved vore "hedenske" høje, så måske Povlshøjen har navn efter den walisiske Sankt Paul eller Pol, som i 500-tallet kristnede i Cornwall og Bretagne, og som tidlige keltisk kristne har fejret her på Povlsdagen 12. marts. Ravvejen krydser nu Kallerup-Skjoldborgvejen. Her ved Skjoldborg fandt man efterligninger af keltiske kvindebælter, der var på mode omkring Kristi Fødsel i keltiske byer i Vest-Ungarn og Tjekkiet nord for Prag, ved floderne Donau og Elben, teutonernes fjernhandelsvej. Vejforløbet herfra op mod Sjørring har ravvejsforskeren Mads Lidegaard karakteriseret som et flot, klassisk eksempel på en højvej, der følger vandskellet. Sjørring Sjørrings geografiske placering på en snæver passage, som Midtthys større veje må igennem, har tidligt gjort byen egnet som tingsted for Thylands sysselting. Det var på kongsgården i Sjørring, Kong Knud 1085 fik besked fra Vendsysseltinget, at han var uønsket her, fordi han havde gennemtrumfet europæisk lovgivning hen over hovedet på folkestyret. Da Knud fremturede, blev han dræbt. Romerkirken svarede prompte igen med at helliggøre Knud. Sjørrings position, som et knudepunkt på Ravvejen fra gammel tid, bekræftes af et stort ravfund, gjort i Glashøj SV for byen rummer antagelig teutonernes gamle ord for rav: glæsum. En af vejene til Sjørring kom fra Vester Vandet, som nås gennem Vandet Klitplantage, hvor hulveje vest for vejen afslører Ravvejens gamle forløb og udseende. I Vester Vandet drejes til venstre, og umiddelbart efter til højre til de store Edshøje, med flot udsigt over Vandet Sø. Den første kristne gudstjeneste i disse egne skal have fundet sted på Edshøje, ifølge sagnet et hedensk gudehov. Eds-guden kan have været Odin eller Tyr, i keltisk jernalder formentlig lysguden Lug, hvis navn betyder "ed". Torstedvejen En anden nordfra kommende vej, fra Vigsø til Sjørring, gik over Torsted, Øster Vandet og Nors, uden om Thisted. Thyboernes dyrkelse af Thor fornægter sig ikke: Torsted er forsynet med en Thors-høj vest for byen, måske gravminde for en Thors-præst. At her har været tung trafik vidner dybe hulveje om vest for og langs med den nuværende vej i begyndelsen af Hjardal-plantagen. Nået frem til Skinnerupvejen slås et lille zik th., så et zak tv., igen et zik th. og et zak tv., inden det igen går nordud forbi Seilhøj på venstre hånd. Norske købmænd, på vej til Vestervig Marked i Middelalderen, kan have gjort holdt ved Seilhøj med deres varer og ofret til Seilmanden i håb om at få "sæle", lykke til at gøre en "seilbar", indbringende forretning sådan som de gjorde ved Sankt Thøgerkilden i Hassing, længere fremme på ruten. Ved Nors forener Torstedvejen sig med Vigsø-vejen fra Thisted. Uden afstikkere går vores rute mod øst, ind i Thisted ad Hundborgvej. Thisted Lige før kirkegården drejes tv. ad Vestre Kirkegårdsvej, så igen tv. til langhøjen ved det gamle vandtårn. Her ofrede man endnu for hundrede år siden nåle til Langdosmanden ved påsketid. Langhøjen er formentlig fra ældre bronzealder og Danmarks længste. Jeg tager folketroens Langdosmand for at være den keltlske lysgud Lug med den lange Arm, der som spæd undgik at blive druknet af Mørkegudens tjener ved at den nål, der holdt svøbet sammen om ham, faldt i vandet. Thistedborgerne kastede deres nåle i noget stillestående vand i den ene ende af langhøjen. Vandet her gjorde en plovkarl så stærk, at han kunne vise folk vej ved at pege med ploven i strakt arm! Et besøg på Thisted Museum, hvor mange ravvejrelaterede genstande Thisted - Vigsø - Bulbjerg Thisted har navn efter en af de ældste nordiske guder, himmel- og tingguden Ti, også kaldet Tyr. Han er formentlig blevet dyrket i skikkelse af et højt "verdenstræ" på Engen ved Thisted, hvor der ifølge et sagn skal have stået et Ragnarok-lignende slag. Ti var også sejrsgud. En meget gammel vej nordpå fra Thisted er Hejrhøjvej, forbi bronzealderhøjen Hejrhøj, for hvis fod der har ligget en jernalderlandsby, op til Skinnerup. Ca. 4 km mod nord ad Hanstholmvejen ligger på venstre hånd, en halv km inde på Torshøjvej, gravhøjen Torshøj, fundsted for 100 små guldbåde fra bronze- eller jernalder, hvoraf nogle kopier kan ses på Thisted Museum. Til højre for Hanstholmvejen, to km længere mod nord, stod den nu forsvundne Sankt Ellens Sten. For de keltisk kristne stod den walisiske helgeninde Ellen som vejbyggeren og vejfarendes beskytter. Kort før Hanstholmvejen ved Vorring støder sammen med den endnu ældre højvej Nors-Sjørring, minder gårdnavnet Skibstedgård samt stednavne som Søhuse og Kåse (Korsø) mod nordøst os om, at her, SØ for Hanstholmen, engang var sejlbart farvand og fortøjningspladser, formentlig for vikingeskibe.

5 Efter at have passeret flyvepladsen når vi ved jernalderlandsbyen Bjerre (Bjærge) frem til foden af Hanstholmknuden, og svinger op over den mod Vigsø. Før Vigsø anes på venstre hånd lange og furede, gamle vejspor, hvor man gennem århundrederne har fragtet varer til Vigsø, der var udskibningshavn til Norge, hvis konger aftog såvel limsten som flint fra minerne i Thy og i tilgift jyske vikingekongers døtre! I bronzealderen var landskabet øst for Vigsø et øhav. Her har Teutonerne utvivlsomt opkøbt rav til eksport. Så sent som i 1767 opsamlede man her ved Slettestrand en ravklump på 4,5 kg, formentlig det største stykke rav fundet i Danmark. Den fine lille ravbjørn, fundet ved Lild Strand vest for Bulbjerg, har givet været stenaldermandens magiske amulet til sikring af jagtlykke. Men bjørnen, der ved forårstid dukkede frem af sin jordhules vinterhi med et nyt kuld unger, var samtidig symbolet på den evigt genfødende modergudinde, en Moder Jord. Talrige ravstykker, forarbejdede såvel som uforarbejdede, fundet ved en boplads på Bulbjerg, tolkes af arkæologer og historikere som bevis for ravindsamling som næringsvej for beboerne på Bulbjerg ved begyndelsen af det l. årtusind f.kr. Selv vil jeg gerne pege på stednavnet Glæde, der betyder "biank, skinnende, lys" og som endnu i 1625 kaldtes Gledsom, et navn, der unægteligt skinner en i øjnene ved tanken om, at teutonernes ord for rav var: Glæsum. Over Thisted fører en østlig rute sydover gennem Thy til Sindrup: Fjordvejsruten Thisted - Vilsund - Sindrup I rundkørslen i udkanten af Thisted fravælges rute 11 til fordel for den mindre trafikerede vej langs fjorden mod Vilsund. Fra vejen åbner sig den formidable udsigt over Thisted Bredning. Nyd den fra rastepladsen og du vil forstå, hvorfor Tjæreborgpræsten, der sendte titusinder på Mallorca ferie, selv tilbragte sin ferie her! Stadshøjen yderst ved fjorden synes at have markeret en landingsplads, et stade, allerede i vikingetid. I navnet på Akkedalen, der går fra gården Akkedal ned mod fjorden, og det efterfølgende Silstrup, er to gode vikingetids mandsnavne bevaret, Akki og Sigulf. D"herrer kan her have kontrolleret sø- og ravvejshandelen, sågar et marked ved Vurhøj (wuer er jysk for handelsvare), en forløber for vor tids populære marked i Vilsund, et yndet udflugtsmål for thyboer den dag i dag, et velegnet sted at pausere for en kop kaffe med udsigt over broen til Mors. Efter at have krydset vejen mod Sundby Mors fortsætter vi gennem Vilsund Vest sydover ad vores rute, der straks efter byen får sit gamle forløb markeret med bakkedraget op mod en Snitingshøj på højre hånd, et muligt minde om norsk "snitfragt" her i udenlands godstrafik. Ca. 4 km efter Vilsund-krydset passeres Fjordvang, i 1970-erne Aage Rosendals Verdensuniversitet baseret på Grundtvigs universitetstanker og gæstet af bl.a. John Lennon. Efter yderligere 0,5 km anbefales en afstikker til: Skyum Bjerge Et uberørt oldtidslandskab med høje og slugter ned mod fjorden. Kendt for sin rigdom på ringguld fra ældre bronzealder. Spiralringe magen til dem fra Skyum er fundet ved indsejlingen til Elben, som teutonernes ravrute fulgte ind i Europa. P-plads. Informationstavler. Stier ned til stranden. Grusvej til handicap P-plads med flot udsigt. Unikt sted. Fortsæt sydpå ad Skyumvej. Efter at have passeret sidevejen ned til sommerhusområdet Skyum Østerstrand gøres en afstikker th. til: Irup Gården der var i Børglumbispernes eje i Middelalderen, har navn efter de idegraner, takstræer, som munke siges at have plantet her for århundreder siden. Spørgsmålet er, om ikke Irup oprindelig var helliget den nordiske vintergud Ull, hvis kultiske træ netop var idegranen, som hans residens havde navn efter. Gården er i dag i privateje. Tilbage på Skyumvej fortsættes mod syd til Gudnæsstrand. Ladeplads med købmandsgård fra Limfjordsskudehandelens tid. Visby Følg Gudnæsvej, der slår en bue mod vest og når rute 11 efter at have passeret en mindre højrække på højre hånd, sigtende mod gudens næs. Den trafikerede rute 11 følges sydover til Visby, hvor der smuttes ind på et fredeligt stykke af den gamle landevej forbi Visby gamle købmandsgård, helt ud til fjorden. Her er P-plads og toilet. Brug evt. lidt af pausen til en slentretur til den nordlige ende af den gamle landevej, til forfatteren Knud Sønderbys gamle hus, beliggende på fjordsiden. Sønderby blev kendt for romanen "Midt i en Jazztid" Jættestuen Lundehøj lidt nord for Heltborg er offentligt tilgængelig. Følg skiltet ind til gården Oddesundvej 211. Nøgle og lys lånes i et rum, hvor de anbringes igen efter besøget i jættestuen, som nås i 36 m højde op ad en markvej. Som gravkammer er jættestuen 5200 år gammel. Med sit bikammer på 2x2 m er Lundehøj-jættestuen af en type, kendt i den vestlige ende af Limfjorden og langs den engelske og spanske kyst samt på Middelhavsøen Malta - udtryk for et unikt kulturfællesskab med Den store Modergudinde som midtpunkt. På en sten tv for indgangen til bikammeret kan endnu anes en helleristning, formentlig fra overgangen mellem yngre bronzealder og keltisk jernalder; figuren med udbredte arme og spredte fingre, forstørret til en 4 m høj skulptur i Danas Have i Sindrup, tolker jeg som dagslysets keltiske gud, Lug. Lyset over fjorden er i høj grad med til at gøre Lundehøj til et seværdigt sted. Ikke underligt at kampen, mellem Lug og Mørkets gud, i et folkesagn kaldet Faure, er blevet henlagt her til Lundehøj. Straks efter Lundehøj-afstikkeren drejes tv mod Heltborg. Følg den gamle "Landevej" parallelt med rute 11 med udsigt mod Lundehøj, siden mod fjorden og kirken, forbi husrækken, til vejen efter ca. 2 km munder ud i Dalstræde. Hold tv, forbi Torsten Mosumgaards keramikværksted. Ved kirken straks th. Heltborg Museum I museets genopbyggede jernalderhuse kan man deltage aktivt i sommerens Jernalderdage. Den nyere tids bondes arbejdsredskaber kan studeres inden døre. Nyd museets enestående samling af værker af

6 Ravvejen

7 Ravvejen

8 15 malerne Jens Søndergaard og Leo Estvad samt tegneren Ellen Raadal, alle bofaste i det Sydthy landskab, der var deres inspirationskilde. Og kig indenfor i mindestuen for Ydby-digteren Hans Bakgaard. Efter museumsbesøget kan der køres de 400 m tilbage ad Dalstræde til rute 11. Vil man undgå rute 11 mest muligt, fortsættes ruten fra museet sydover ad den smalle og smukke Skårhøjvej. Gør evt. et stop efter ca. 400 m og nyd det store kig ud over den fligede Limfjord, inden det går ned ad bakke forbi gl. og nye vindmøller til Næssund- Hurup-vejen. Drej th. mod Hurup og rute 11. På venstre hånd, det sidste par hundrede m. før rute 11 lå... Jernalderlandsbyen Ginnerup Ved udgravningen her fandtes mønter slået af romerske kejsere, bl.a. Nero (54-68 e.kr.) muligvis betaling for det rav, Nero sendte en fornem romersk ridder fra Donaufæstningen Carnuntum nær Wien til ravkysterne for at opkøbe til udsmykning af Rom under en stort anlagt fest. Møntskatten kan have tilhørt en af de ravhandlere som Neros samtidige, historikeren Plinius, fortæller plejede at fragte ravet nordfra ned til Carnuntum-regionen. Herfra blev det viderehandlet af Veneterne, der boede ved kysten af Adriaterhavet. Teutoner-søjlen ved Hurup-krydset Keramikstenen, her ved indkørslen til Hurup, er skabt af COBRA-kunstneren Erik Nyholm, der havde atelier på Boddum. Ad rute 11 sydpå, evt. via Siagervej og Sindrupvej, mod Sindrup. Afstikker til Nordisk Folkecenter, Oldstidshøjene, Boddum og Limfjordscentret Har man ikke allerede taget afstikkeren, drejes fra rute 11 ad Kammersgårdsvej. Tekst: Gunnar Iversen Fotos: Claus Eriksen og Gunnar Iversen Vignetter: Susanne Tvermoes Udgiver: Thy Turistbureau Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup Tel Fax Layout og grafisk produktion: Zuport, reklame, web, tryk - hele vejen rundt... Fabriksvej 8 DK Thisted Tel Fax Litteratur: Mads Lidegaard: Ravvejen Esben Graugaard: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet Jørgen Jensen: Rav - Nordens guld Denne folder er udgivet af Thy Turistbureau med støtte fra Sydthy Kommune og Friluftsrådet Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Thy turistbureau Thy - Danmarks naturlige hjørne Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup T: F:

Limfjorden V - i cykelhøjde

Limfjorden V - i cykelhøjde Limfjorden V - i cykelhøjde Frede Lauritsen - 2 - Forord: Årets cykeltur går omkring den vestlige del af Limfjorden og er en fuldførelse af sidste års cykeltur, hvor vi tog den østlige del af Limfjorden.

Læs mere

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. gamle dage. Om kulturarv, fortidsminder og historie. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 gamle dage Om kulturarv, fortidsminder og historie Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 G A M L E D A G E Nørreport dukkede op fra dybet Da metroen skulle bygges, var

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

... En undervisningsavis fra. kulturarv. Om fortidsminder, historie og gamle dage. Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 kulturarv Om fortidsminder, historie og gamle dage Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 Hvad er kulturarv? Undervisningsavisen har spurgt en række danskere om, hvad

Læs mere

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk

ROLLER. dramaioldtiden.natmus.dk ROLLER VEJLEDNING TIL ROLLERNE: Sæt jer sammen i 2-mandsgrupper, og lær jeres identitet at kende. Find ud af, hvordan I kunne have set ud (tyk/tynd, rødhåret/lyshåret osv.). Hvad for noget tøj kunne I

Læs mere

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet.

Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. LETHRICA ÅRGANG 8, NR. 16 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2013 Historien om Gevninge Udstillingen resulterede i mange nye fotos, hvoraf et udvalg præsenteres her i bladet. I DETTE NUMMER:

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

Vikingernes møde med andre kulturer

Vikingernes møde med andre kulturer Vikingernes møde med andre kulturer Hej, mit navn er Matgoggur, og jeg har brug for din hjælp. Engang græssede jeg på de grønneste af alle marker. Det var markerne i gudernes land, Asgård. Desværre kom

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Vikingekongens Grav Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Vikingekongens Grav. Dette læringsmateriale er tilrettelagt

Læs mere

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011

Lokal Historie. fra Sydøstjylland 2011 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2011 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2011 udgivet 6. oktober 2011. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-10-6

Læs mere

Kystturismen stadig størst

Kystturismen stadig størst Bussen fortæller om Danmark Af: Michael Branner/ Foto: VisitDenmark Udsigterne for dansk turisme er brogede. Det fortæller en ny rapport, som det nedsatte Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side: Impressum Inholdsfortegnelse Kære Læser Nyhedsstof En ny pilgrimssten i Danmark Med børn på Caminoen Jeg er sort, dog smuk

INDHOLDSFORTEGNELSE Side: Impressum Inholdsfortegnelse Kære Læser Nyhedsstof En ny pilgrimssten i Danmark Med børn på Caminoen Jeg er sort, dog smuk INDHOLDSFORTEGNELSE Side: 2 Impressum 3 Inholdsfortegnelse 4-5 Kære Læser af Bent Jul Nyhedsstof 6-7 En ny pilgrimssten i Danmark af Frans Kjæer Nielsen 8-13 Med børn på Caminoen af Jørn Guldberg 14-19

Læs mere

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup

VEJMANDEN. og hans virke gennem tiderne. E. Kjemtrup VEJMANDEN og hans virke gennem tiderne E. Kjemtrup Vejmanden E. Kjemtrup Vejmanden og hans virke gennem tiderne 1. udgave 2003 Copyright 2003 by E. Kjemtrup Redaktion & layout: H. C. Davidsen Print: Vester

Læs mere

Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet

Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet 1 Velkommen til Nordisk Jernbane-klub Sommerturen 2013 Lyntog Vesterhavet Program for turen. Søndag den 11. august København Vejle. Vi mødes kl. 09.45 i afgangshallen på Københavns Hovedbanegård, hvorefter

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

Nr. 14 Januar 2008 9. årgang. Pilgrimmen

Nr. 14 Januar 2008 9. årgang. Pilgrimmen Nr. 14 Januar 2008 9. årgang Pilgrimmen 1 Impressum Pilgrimmen Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Billeder fra gravfundene fra den tidligere kirkegård i Sejet ved Horsens. Udgravningerne

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ad Hærvejens stier til Danmarks port. Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. Rønshoved Højskole

Ad Hærvejens stier til Danmarks port. Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. Rønshoved Højskole Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ad Hærvejens stier til Danmarks port Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute. I samarbejde med Kristeligt Dagblad 12. 18. juli 2015 I denne

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Status og fremtid for dansk arkæologi 1 2 Før landskabets erindring slukkes Status og fremtid for dansk arkæologi Redigeret af Anne Nørgård Jørgensen og John Pind Udgivet af rigsantikvaren & Det Arkæologiske

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere