1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen"

Transkript

1 Ravvejen 1 "Også det at komme på sporet af de 2 gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen I 1988 udgav Hærvejsforskeren Mads Lidegaard sin bog om den vestjyske fjernhandelsvej fra Thy og Hanherred til Husum i Nordtyskland. Lidegaard valgte at kalde den Ravvejen. Først to år senere, under et besøg i Thüringen, gik det op for mig, at Ravvejen er et europæisk begreb. Da lokalhistorikeren, apoteker G. Ronneberger i Erfurt, hørte jeg kom fra Thy, udbrød hun: Dér sagde de gamle thüringere de stammede fra! Og Ravvejen, Die Bernsteinstrasse, fra Jylland til Adriaterhavet, gik jo som bekendt her gennem Thüringen allerede 2000 år før vor tidsregning! At der vitterligt, til trods for enkelte historikeres og arkæologers tvivl, har eksisteret en ravrute fra Thy via Thüringen til Grækenland, er jeg i dag, efter års granskning, overbevist om. Blandt de forskere i oldtidens handelsveje, jeg især har bygget på, er svenskeren Oskar Montelius (Der Handel in der Vorzeit, Berlin 1911) og J.M. de Navarro, Cambridge (Prehistoric Routes Between Northern Europe and Italy Defined by the Amber Trade, 1925), samt danske historikere som E.C. Werlauff (Bidrag til den nordiske Ravhandels Historie, 1835), Sophus Müller og Johs. Brøndsted; for Thys vedkommende Thistedhistorikeren Torsten Balles artikler om Gamle Veje i Thy. Gunnar Iversen, Sindrup, Thy, 2006 Teutonernes rav Som øjenvidne beretter historieskrivningens fader, grækeren Herodot, ca. 400 f.kr. om en handelskaravane, som ankommer i Grækenland med det kostbare rav fra Landet hinsides Nordenvinden i det yderste Europa. Navngivne bliver de rav-eksporterende nordboer først af Herodots landsmand Pytheas, som ca. 325 f.kr. sejler ud fra grækernes handelskoloni Marseille til det tin-producerende Cornwall og derfra over havet til nogle øer på den jyske vestkyst, hvor det ilanddrevne rav opkøbes af Teutonerne. Teutonerne, thyboernes forfædre Teutonernes hjembygd var ifølge tyske og engelske forskere Thy, for 2000 år siden kaldet Teut, dvs. "folk". Teutonerriget menes dog at have strakt sig langs Jyllands vestkyst til og med Elbens munding. vare, omhyggeligt pakket i hvedehalm. Hele dette europæiske net af handelsveje menes etableret 1800 f.kr. og er påbegyndt allerede i Stenalderen. Ravhandlere, pilgrimme og studedrivere Rav, flint og skind er i tidlig tid eksporteret sydpå ad fjernhandelsvejen. Sydfra kom metal, glasvarer og især salt. I Middelalderen passeredes nordgående pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig af sydgående vandrere på pilgrimsgang til Sankt Jakob i Santiago i Spanien. Senest har denne Alfarvej fået navne som Studevej og Drivervej efter studedriverne, som drev heste og kvæg fra det fede Thy og Mors til Husum og Itzehoe nord for Hamborg. De fulgte dog kun delvis teutonernes årtusindgamle ravvej. Driften, der kom i gang i 1500-tallet, gik ad to ruter fra Thy. Den vestlige, over Agger Tange (se udstillingen i Beeshuset ved Vestervig Kirke), blev opgivet efter havets gennembrud i Hovedruten via Sindrup-Oddesund til overgangen ved Skjern Å gik enten over Holstebro (svarende til rute 11) eller Skærum- Ringkøbing (rute 28). Studedriften ophørte med jernbanens sejrsgang. Siden har vejens historie fortonet sig i sagn om landevejsrøvere og mord på rige uldkræmmere For 2000 år siden har opkøbere af rav, f.eks. romerske handelsfolk, utvivlsomt benyttet Teutonernes ravrute på deres vej nordpå til Elben. Fra Elben til Limfjorden gik ravruten via Tønder og Ribe til Varde Å, hvor først den keltiske helgeninde Brigid og senere den katolske Sankt Gertrud sikrede overgangen ved Sig. Rav fra et ravcenter fra Teutonertiden omkring Kristi Fødsel, udstillet på Ravmuseet i Varde, tyder på en forsvunden rute langs vestkysten, over Holmsland klit og Skærum ved Storåen til Trans, så mod øst til Toftum Bjerge og Oddesund. Den alternative rute fra Varde til Oddesund gik over Torsted og Bur. På Thyholm vederkvægede man sig ved Helligkilde og fik Frejas velsignelse ved Frøhøj, i udkanten af Hvidbjerg, før man vovede sig over det smalle Drag og Sindrupvadestedet. Sindrup-bygden Thy - Danmarks naturlige hjørne Teutonernes Ravvej Teutonernes ravrute ned gennem Europa fulgte Elben til Thüringen, hvor Teut-stednavne synes at vidne om teutonernes handelsstationer. Herfra gik en rute mod vest til Rhinen og ned gennem Rhonedalen til Marseille. En østgående rute fortsatte ad Elben i en bue gennem Böhmen/Prag til Donau, som fulgtes vestpå, forbi Carnuntum, en af fastlandskelternes hovedbyer, til knudepunktet Passau. Her forenede den sig med en mere direkte centralrute fra Thüringen. Ad Inn-floden til de keltiske magtcentre ved Salzburg: Hochdorf og saltminebyen Hallstatt, der aftog rav i stor mængde. Via Brennerpasset og det kimbrisk-talende Trentino, langs Veneternes Adriaterhavskyst til ravforarbejdningscentret Aquileia. Herfra ned i Grækenland til endestationen Dodoni, hvor græske købmænd overtog restlageret af den kostbare var porten til det egentlige Thy. Her hilste Thybjerg den ravvejfarende, som kom hertil sydfra efter med held at have passeret den smalle landtange Draget, hvorover man endnu i vikingetid drog skibe fra

2 3 4 5 Afstikker-rundtur til Oldtidshøjene og Boddum Ca. 20 km. Fra Lunaria-Danas Have holdes th. ad Sindrupvej, der svinger forbi Tingbakkerne på venstre hånd, til rute 11, der følges l km nordpå. Følg skilt th. ad Kammersgårdsvej til Folkecenter for vedvarende Energi, udvunden af sol, vind og bølgekraft. Centret har international status og er et besøg værd. Rundvisninger. Fortsæt 400 m, forbi Skibstedgård, til Oldtidshøjene på Ydby Hede Fra Limfjordscentret tilbage via Præstegårdsvej forbi Kløvenhøj og Kammergårdsvej, ad Kløvenhøjvej mod Ydby. Langhøjene (skilt th.) rummer iflg. sagn to kæmper, formentlig en gammel gudemyte om tvekampen mellem vinter- og sommerguden. Efter yderligere 1,5 km passeres gennem Cirkusgården, Cirkus Miehes gamle vinterhi. Drej tv. ad rute 11 mod Ydby. Gør evt. et stop ved kirken, ifølge sagnet engang omslynget af en lindorm, der omsider dræbtes af en tyr. Drej fra rute 11 ad Siagervej, den første vej th. efter kirken, til Sindrupvej. Følg den tv. 2,5 km til Lunaria-Danas Have. RAVVEJEN FRA SINDRUP NORDPÅ GENNEM THY Fra Sindrup hæver ravrutens ældste vejføring, Sindrupvej,sig til 47 m højde ved Simonshøj. Heroppe i vandskellet kunne man færdes tørskoet. Overblikket gjorde tryg. Simonshøj Nissum Bredning ind i Skibsted Fjords havn ved Boddum-halvøens fjernhandelsplads. Over det farlige vadested Sindrup Vejle kunne man blive båret af de såkaldte Atrismænd, keltisk kristne munke bosat ved Tingbakkerne, hvor Ravvejen førte videre nordpå gennem en slugt. Heroppe lå Revs Herreds tingsted, det retslige centrum for sydthybygden, der indbefattede Boddum og Thyholm, Vestervig og de nu forsvundne byer på Aggertangen til og med Thyborøn. De tingsøgende, såvel som de sø- og vejfarende tog kending efter Korshøjen, i dag rekonstrueret i Danas Have. Korshøjen markerer en korsvej: her krydses Ravvejen, Teutonernes fjernhandelsvej til det sydlige Europa, og vikingernes østvestgående søhandelsvej, Limfjorden. Små stridsøkser af rav, fundet i en jættestue, og et lille nu forsvundet ravkar vidner sammen med en ravamulet fra Nissum Bredning om bygdens dyrkelse af gudinden for død og tilblivelse, vikingernes Hel, hvis kultsted lå ud til fjorden ved Helligsø umiddelbart vest for Sindrup. Lunaria Kunstsamling Danas Have Sindrupvej 5, Sindrup. Anlagt af kunstnerparret Susanne Tvermoes og Gunnar Iversen på husmandsstedet Korshøjgård med vidt udsyn over Limfjorden fra Oddesund til Thyborøn. Den permanente Ravvejsudstilling i Korshøjgårds gamle lade, Frejas Sal, er med sin indføring i Ravvejens kulturhistorie og hele forløb gennem Thy, Jylland og Europa et godt udgangspunkt for en ravvejstur på egen hånd eller i gruppe. En havevandring gennem Danas Have er en forundringsrejse ind i Teutonernes og vikingernes keltisknordiske verden. Teutonernes enhedsoplevelse, myter og sagn, er inspirationskilden til løvcollage-kunstneren Susanne Tvermoes' poetiske livsværk i Lunaria Kunstsamling. Inden man begiver sig ud på turen ad Ravvejen, nordud gennem Thy, ad Sindrupvej, anbefales en... Følg skiltet, ad grusvejen ind til P-pladsen. Thylands hovedhelligdom kalder Martin A. Hansen de 32 lyngklædte gravhøje, som endnu ligger samlet her, stort set uberørte og højt løftet over en af Limfjordens sommergyldne vige, Skibsted Fjord. Hovedparten af højene stammer antagelig fra Bronzealderen. Som gravplads synes stedet dog at have været benyttet fra Stenalder til Vikingetid. Et første orienterende og betagende udblik fås ved at følge det brede vejspor på venstre hånd op mod en af de største høje. Herfra snor veje sig som dybe spor ned mod stranden. Følges stranden til venstre, passeres Boddum Bæk i et vad, som skal have været stenlagt. Her gik Kongens Gade over til Boddum og op gennem Boddum Hule mod Kløvenhøj og Hvilhøj. Går man lidt længere frem langs stranden, ses tv endnu en hulvej, gående op gennem Friserdalen til Frishøj og Rushøj, navne jeg tolker som vidnesbyrd om Boddum som en fjernhandelsplads, hvor frisiske købmænd vestfra mødtes med de svenske rusvikinger, der drev handel i "østerled", langt ind i Rusland. Handelen har været under kgl. kontrol: betegnelsen Kongens Gade brugtes om veje der førte til en kongelig havn. Fortsæt l km ad Kammersgårdsvej til T-kryds, hold th. mod Boddum over det gamle Brokær Vad op til P-plads ved Kløvenhøj med stort vue ned over oldtidsvejen til Skibsted Fjord. Fortsæt til T-kryds, drej tv mod Doverodde, forbi Boddum Kirke til Limfjordscentret i Den Gamle Købmandsgård, i dag museum med cafe og restaurant, udsigtstårn og havn med lystbåde og vikingeskib. Ladepladser som Gudnæs, Doverodde/Skibstedgård og Krik blev ikke kun anløbet af Limfjordens egne omsejlende, vindskibelige krejlere, der gjorde i kræmmervarer, sild og salt, tjære og tovværk og opkøb af korn. Her blev også losset tømmer fra Norge af norske skippere. Simons Bakke krones af en vindmølle og af gravhøjen Simonshøj, formentlig navngivet efter en velhavende viking der har boet her på Simonshøjgård. Hans 180 graders udblik heroppefra, udover det sydligste Thy, er en viking værdigt. Mod vest har han kunnet holde et vågent øje med sine skibe, der kan have ligget for anker i vikingetidens Vestre Havn, hvis ikke de har været fortøjet i Skibsted Fjord mod øst, hvor al færdsel ad Ravvejen over landtangen Draget kan observeres fra Simons Bakke. Mod syd er der udsyn over Nissum Bredning til Toftum Bjerge og den sene vikingetids flådebase ved Humlum. En dansk viking ved navn Simon, søn af Turgeis/Troels, faldt år 1014 i Slaget ved Clontarf, i et forgæves forsøg på at etablere et dansknordisk styre i Irland. Kort efter passeres på højre hånd Sejrskildevej. Ved den utilgængelige Sejrskilde skal en krigers sår være blevet helet og hans kampkraft genvundet, fortæller et sagn. Herinde kan vikingerne, i såvel krigssom fredstid, have ofret til sejrsguden Tyr eller "Sejrfaderen" Odin i håb om sejr og vækst. Ravvejen krydses nu af vejen fra Ydby mod Vestervig i Flarup. Troelsgård I det langstrakte kryds ligger Troelsgård på venstre hånd. Den lå her

3 6 7 8 formentlig allerede i vikingetid; for på marken overfor, til højre for vejen, stod på den nu overpløjede Hellehøj en nu forsvunden runesten, rejst af en Thurgisl, dvs. Troels, måske far til Simon på Simonsbakke. Indskriften var på vers: Troels satte med Leves sønner på dette sted sten efter Leve Troels fandt det vigtigt at fastslå, at stedet var passende, nemlig her ved Ravvejen, hvor den dødes minde kunne bringes flest mulige mennesker i hu. Sankt Annas Kapel Ved siden af runestenen ved Hellehøj har der, formentlig siden tallet, stået et nu nedbrudt katolsk kapel, viet til Jomfru Marias mor, Anna. Kapellet har serviceret pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig. Gør evt. en pilgrimsafstikker til: Sankt Gertrud-kirken i Gettrup Vestervigvejens karakter som pilgrimsvej understreges af kirken i Gettrup, 2 km fra Ravvejen. Kirken er viet til Sankt Gertrud, dyrket i Danmark fra 1300-tallet som pilgrimmes og andre vejfarendes hjælper. På kirkens døbefont yder den meget omkringfarende vikingegud Thors hammersymbol beskyttelse også til ikkekristne langvejs rejsende. Tilbage på Ravvejen nordover mod Hurup undlader udsigten på venstre hånd, mod NV, ikke at gøre sin tilsigtede virkning. Vore velbeslåede forfædre ville være synlige, også efter døden: mand dør, men hans ry skal leve evigt. Derfor blev gravhøje lagt ved alfarvej og gerne som her i 60 meters højde, hvor de i øvrigt synes at markere en årtusind gammel vejføring vesten om Hurup, mod Ashøje. Hurup Igen krydses Ravvejen af en øst-vestgående vej, som her synes at have forbundet en stribe jernalderlandsbyer, fra Ginnerup og Hurup i øst til Vestervig i vest. Den driftige stations- og handelsby var barndommens by for den Guggenheim prisbelønnede maler Jens Søndergaard, hvis Thy-billeder bl.a. kan ses på Heltborg Museum og Thisted Bibliotek. Helst malede han Thy set oppe fra Ashøje, 2 km vest for Hurup ad Ashøjgade. Afstikker til: Ashøje Med sine 93 m over havet det højeste punkt i Thyland, der fra udsigtstårnet kan ses omgrænset af Limfjord og Vesterhav. Et folkeligt samlingspunkt gennem århundreder, fra vor tids grundlovsfester og friluftsspil tilbage til den keltiske jernalders årstidsdrama omkring den såkaldte Heksegrav, stendyngen som forbipasserende for blot et par generationer siden huskede at kaste en sten på for at forhindre "en stor ulykke". Denne skik og sagnet om at der her under jorden skjuler sig en jomfru med sin lille søn, bliver forståelig, når folketroen tolkes i lyset af den keltiske myte om Lysets unge gud, Lug. Efterstræbt på livet af sin morfar, mørketidens gud, holdes han skjult af sin mor indtil han en dag er stor nok til at lægge en sten i sin slynge og dræbe Morfar, og derved afværge den ulykke at jorden må ligge hen i evigt vintermørke. Symbolet for Lug som den genkommende sol, daggryet og den lyse sommer er - ravet! Runestenen ved Hurup Kirke Tilbage på Ravvejen, der fortsætter nordud forbi Hurup Kirke. Foran kirkens våbenhus ligger fodstykket af en runesten, fundet i kirkegårdsdiget. Den bevarede del af teksten fortæller eftertiden, at stenen er rejst af en Thormod, der med tidstypisk vikingeubeskedenhed omtaler sig selv som en ung mand af fornem stand med en høj stilling hos kongen. Han kunne være identisk med den fra kristendommen frafaldne jarl Thormod, der sammen med den hedenske Kong Setric i 943 sejler deres vikingeflåde op ad Seinen for at bistå Normandiets oprør mod Frankrigs konge, der imidlertid besejrer og dræber dem begge. Sagn henfører en "Kong Sætrik" til det nordlige Thy. Vikingerne anbragte gerne deres runesten ved alfarvej, Thormod-stenen bidrager sammen med Flarup-stenen til at bekræfte Ravvejens forløb her i det sydlige Thy. Højvejen mod Villerslev Fra Hurup Kirke går vejen nordover mod Bedsted et par km. Før Grurup bøjes til højre ind i en vejgaffel. Her, hvor Skærhøjens navn unægtelig leder tanken hen på skærsommerguden, Lug eller vikingernes Frej, drejes til venstre, ind på den gamle højvej til Villerslev, gennem Gammelby. Heroppe fra den tørskoede Ravvej er der en flot udsigt ned over Visby Brednings sumpede græsningsarealer, hvor hovedvejen i dag løber parallelt med den gamle højvej. Nyd også højlandskabet på venstre hånd. Det kunne han ikke, som i Middelalderen hang deroppe i galgen på Hassing Herreds 59 m høje Galgebakke. Doverhøje og Tremhøje ud for Galgebakkevej op mod Hassing kan synes navngivet af irsk-talende keltere: "Dover" betyder "grænse" (herredsgrænse?) og Trem betyder "udsigt", og det er her! Lige før Villerslev snor vejen sig ind mellem en høj og en gård, Rønnebak. Rønnen var førhen et helligt træ, tillagt helbredende kraft. Rønnetræet er tidligt blevet bragt i forbindelse med rav-øer! Villerslev er opkaldt efter en stormand i Folkevandringstiden. Den arv (-lev) han skulle løfte eller selv efterlod, kan være skabt via Ravvejens fjernhandel under hans kontrol. En romersk mønt fra 300 e. Kr. fundet ved Villerslev kan have været Villars i hænde. Vejen svinger gennem Villerslev ud til hovedvejen. Drej til venstre mod Koldby og Thisted. Koldby har engang heddet Kaldækot, dvs. "Den kolde Hytte". Det kan have været en munkecelle. Keltisk kristne munke, udsendt bl.a. til Norge af den skotske Sankt Kentigern omkring år 6oo, boede sammen i små hytter og kaldtes "calle-dei". Deres hytte hed en "cot"... Fra Koldby gøres en afstikker mod vest til Hørdum Kirke. Hørdum - Ravøkser og Thor-stenen Et af Ravvejens mest unikke fund er de 5 ravøkser, der ca f.kr. blev stukket ind under en stor sten en km nord for den 9 m høje Høverhøj. Økserne, der kan ses i kopi på Thisted Museum, var symbol på den evige genfødsel i naturen og menneskelivet, sikret gennem det hellige bryllup mellem Himmelguden og Moder Jord. Øksens magiske kraft blev i vikingetid overført på Thors hammer, hvormed Tor rådede over død og genoplivelse, og viede mand og kvinde. Vikingernes myte om Tors fisketur, gengivet på den sjældne billedsten i Hørdum Kirkes våbenhus, illustrerer den evigt standende kulturkamp mellem fastholden og fornyelse: i det øjeblik Thor får Midgårdsormen på krogen og vil hamre den en for panden, kapper jætten Hymer fiskesnøren med sin økse. Ormen var "Jordens bælte", der holdt sammen på klodens vandmasser. Hymer var opretholderen af den urgamle verdensorden, som vikingeguden gør oprør imod.

4 Tilbage i Koldby-krydset fortsættes mod nord ad hovedvejen, der følger den gamle vejføring indtil Stagstrup. Her drejes fra til venstre og fortsættes ad Ravvejen direkte mod Sundby, som hovedvejen i dag fører udenom. Et stort ravfund fra stenalderen, tolket som et handelsdepot, på venstre hånd lige før Vildsundvejen krydser, er med til at give den gamle vej adkomst til betegnelsen Ravvejen. I den nordlige udkant af Sundby slår vejen et skarpt knæk til venstre, og kort efter igen til højre, nordpå. Sankt Povls Høj Afstikker til Vandet Sø og Edshøje, ca. 7 km er udstillet, kan varmt anbefales, inden rejsen går videre mod Vigsø. Vejen fører nu ind mellem to høje, Korshøj på højre hånd og Sankt Povls Høj på venstre. Katolske helgener blev normalt ikke mindet ved vore "hedenske" høje, så måske Povlshøjen har navn efter den walisiske Sankt Paul eller Pol, som i 500-tallet kristnede i Cornwall og Bretagne, og som tidlige keltisk kristne har fejret her på Povlsdagen 12. marts. Ravvejen krydser nu Kallerup-Skjoldborgvejen. Her ved Skjoldborg fandt man efterligninger af keltiske kvindebælter, der var på mode omkring Kristi Fødsel i keltiske byer i Vest-Ungarn og Tjekkiet nord for Prag, ved floderne Donau og Elben, teutonernes fjernhandelsvej. Vejforløbet herfra op mod Sjørring har ravvejsforskeren Mads Lidegaard karakteriseret som et flot, klassisk eksempel på en højvej, der følger vandskellet. Sjørring Sjørrings geografiske placering på en snæver passage, som Midtthys større veje må igennem, har tidligt gjort byen egnet som tingsted for Thylands sysselting. Det var på kongsgården i Sjørring, Kong Knud 1085 fik besked fra Vendsysseltinget, at han var uønsket her, fordi han havde gennemtrumfet europæisk lovgivning hen over hovedet på folkestyret. Da Knud fremturede, blev han dræbt. Romerkirken svarede prompte igen med at helliggøre Knud. Sjørrings position, som et knudepunkt på Ravvejen fra gammel tid, bekræftes af et stort ravfund, gjort i Glashøj SV for byen rummer antagelig teutonernes gamle ord for rav: glæsum. En af vejene til Sjørring kom fra Vester Vandet, som nås gennem Vandet Klitplantage, hvor hulveje vest for vejen afslører Ravvejens gamle forløb og udseende. I Vester Vandet drejes til venstre, og umiddelbart efter til højre til de store Edshøje, med flot udsigt over Vandet Sø. Den første kristne gudstjeneste i disse egne skal have fundet sted på Edshøje, ifølge sagnet et hedensk gudehov. Eds-guden kan have været Odin eller Tyr, i keltisk jernalder formentlig lysguden Lug, hvis navn betyder "ed". Torstedvejen En anden nordfra kommende vej, fra Vigsø til Sjørring, gik over Torsted, Øster Vandet og Nors, uden om Thisted. Thyboernes dyrkelse af Thor fornægter sig ikke: Torsted er forsynet med en Thors-høj vest for byen, måske gravminde for en Thors-præst. At her har været tung trafik vidner dybe hulveje om vest for og langs med den nuværende vej i begyndelsen af Hjardal-plantagen. Nået frem til Skinnerupvejen slås et lille zik th., så et zak tv., igen et zik th. og et zak tv., inden det igen går nordud forbi Seilhøj på venstre hånd. Norske købmænd, på vej til Vestervig Marked i Middelalderen, kan have gjort holdt ved Seilhøj med deres varer og ofret til Seilmanden i håb om at få "sæle", lykke til at gøre en "seilbar", indbringende forretning sådan som de gjorde ved Sankt Thøgerkilden i Hassing, længere fremme på ruten. Ved Nors forener Torstedvejen sig med Vigsø-vejen fra Thisted. Uden afstikkere går vores rute mod øst, ind i Thisted ad Hundborgvej. Thisted Lige før kirkegården drejes tv. ad Vestre Kirkegårdsvej, så igen tv. til langhøjen ved det gamle vandtårn. Her ofrede man endnu for hundrede år siden nåle til Langdosmanden ved påsketid. Langhøjen er formentlig fra ældre bronzealder og Danmarks længste. Jeg tager folketroens Langdosmand for at være den keltlske lysgud Lug med den lange Arm, der som spæd undgik at blive druknet af Mørkegudens tjener ved at den nål, der holdt svøbet sammen om ham, faldt i vandet. Thistedborgerne kastede deres nåle i noget stillestående vand i den ene ende af langhøjen. Vandet her gjorde en plovkarl så stærk, at han kunne vise folk vej ved at pege med ploven i strakt arm! Et besøg på Thisted Museum, hvor mange ravvejrelaterede genstande Thisted - Vigsø - Bulbjerg Thisted har navn efter en af de ældste nordiske guder, himmel- og tingguden Ti, også kaldet Tyr. Han er formentlig blevet dyrket i skikkelse af et højt "verdenstræ" på Engen ved Thisted, hvor der ifølge et sagn skal have stået et Ragnarok-lignende slag. Ti var også sejrsgud. En meget gammel vej nordpå fra Thisted er Hejrhøjvej, forbi bronzealderhøjen Hejrhøj, for hvis fod der har ligget en jernalderlandsby, op til Skinnerup. Ca. 4 km mod nord ad Hanstholmvejen ligger på venstre hånd, en halv km inde på Torshøjvej, gravhøjen Torshøj, fundsted for 100 små guldbåde fra bronze- eller jernalder, hvoraf nogle kopier kan ses på Thisted Museum. Til højre for Hanstholmvejen, to km længere mod nord, stod den nu forsvundne Sankt Ellens Sten. For de keltisk kristne stod den walisiske helgeninde Ellen som vejbyggeren og vejfarendes beskytter. Kort før Hanstholmvejen ved Vorring støder sammen med den endnu ældre højvej Nors-Sjørring, minder gårdnavnet Skibstedgård samt stednavne som Søhuse og Kåse (Korsø) mod nordøst os om, at her, SØ for Hanstholmen, engang var sejlbart farvand og fortøjningspladser, formentlig for vikingeskibe.

5 Efter at have passeret flyvepladsen når vi ved jernalderlandsbyen Bjerre (Bjærge) frem til foden af Hanstholmknuden, og svinger op over den mod Vigsø. Før Vigsø anes på venstre hånd lange og furede, gamle vejspor, hvor man gennem århundrederne har fragtet varer til Vigsø, der var udskibningshavn til Norge, hvis konger aftog såvel limsten som flint fra minerne i Thy og i tilgift jyske vikingekongers døtre! I bronzealderen var landskabet øst for Vigsø et øhav. Her har Teutonerne utvivlsomt opkøbt rav til eksport. Så sent som i 1767 opsamlede man her ved Slettestrand en ravklump på 4,5 kg, formentlig det største stykke rav fundet i Danmark. Den fine lille ravbjørn, fundet ved Lild Strand vest for Bulbjerg, har givet været stenaldermandens magiske amulet til sikring af jagtlykke. Men bjørnen, der ved forårstid dukkede frem af sin jordhules vinterhi med et nyt kuld unger, var samtidig symbolet på den evigt genfødende modergudinde, en Moder Jord. Talrige ravstykker, forarbejdede såvel som uforarbejdede, fundet ved en boplads på Bulbjerg, tolkes af arkæologer og historikere som bevis for ravindsamling som næringsvej for beboerne på Bulbjerg ved begyndelsen af det l. årtusind f.kr. Selv vil jeg gerne pege på stednavnet Glæde, der betyder "biank, skinnende, lys" og som endnu i 1625 kaldtes Gledsom, et navn, der unægteligt skinner en i øjnene ved tanken om, at teutonernes ord for rav var: Glæsum. Over Thisted fører en østlig rute sydover gennem Thy til Sindrup: Fjordvejsruten Thisted - Vilsund - Sindrup I rundkørslen i udkanten af Thisted fravælges rute 11 til fordel for den mindre trafikerede vej langs fjorden mod Vilsund. Fra vejen åbner sig den formidable udsigt over Thisted Bredning. Nyd den fra rastepladsen og du vil forstå, hvorfor Tjæreborgpræsten, der sendte titusinder på Mallorca ferie, selv tilbragte sin ferie her! Stadshøjen yderst ved fjorden synes at have markeret en landingsplads, et stade, allerede i vikingetid. I navnet på Akkedalen, der går fra gården Akkedal ned mod fjorden, og det efterfølgende Silstrup, er to gode vikingetids mandsnavne bevaret, Akki og Sigulf. D"herrer kan her have kontrolleret sø- og ravvejshandelen, sågar et marked ved Vurhøj (wuer er jysk for handelsvare), en forløber for vor tids populære marked i Vilsund, et yndet udflugtsmål for thyboer den dag i dag, et velegnet sted at pausere for en kop kaffe med udsigt over broen til Mors. Efter at have krydset vejen mod Sundby Mors fortsætter vi gennem Vilsund Vest sydover ad vores rute, der straks efter byen får sit gamle forløb markeret med bakkedraget op mod en Snitingshøj på højre hånd, et muligt minde om norsk "snitfragt" her i udenlands godstrafik. Ca. 4 km efter Vilsund-krydset passeres Fjordvang, i 1970-erne Aage Rosendals Verdensuniversitet baseret på Grundtvigs universitetstanker og gæstet af bl.a. John Lennon. Efter yderligere 0,5 km anbefales en afstikker til: Skyum Bjerge Et uberørt oldtidslandskab med høje og slugter ned mod fjorden. Kendt for sin rigdom på ringguld fra ældre bronzealder. Spiralringe magen til dem fra Skyum er fundet ved indsejlingen til Elben, som teutonernes ravrute fulgte ind i Europa. P-plads. Informationstavler. Stier ned til stranden. Grusvej til handicap P-plads med flot udsigt. Unikt sted. Fortsæt sydpå ad Skyumvej. Efter at have passeret sidevejen ned til sommerhusområdet Skyum Østerstrand gøres en afstikker th. til: Irup Gården der var i Børglumbispernes eje i Middelalderen, har navn efter de idegraner, takstræer, som munke siges at have plantet her for århundreder siden. Spørgsmålet er, om ikke Irup oprindelig var helliget den nordiske vintergud Ull, hvis kultiske træ netop var idegranen, som hans residens havde navn efter. Gården er i dag i privateje. Tilbage på Skyumvej fortsættes mod syd til Gudnæsstrand. Ladeplads med købmandsgård fra Limfjordsskudehandelens tid. Visby Følg Gudnæsvej, der slår en bue mod vest og når rute 11 efter at have passeret en mindre højrække på højre hånd, sigtende mod gudens næs. Den trafikerede rute 11 følges sydover til Visby, hvor der smuttes ind på et fredeligt stykke af den gamle landevej forbi Visby gamle købmandsgård, helt ud til fjorden. Her er P-plads og toilet. Brug evt. lidt af pausen til en slentretur til den nordlige ende af den gamle landevej, til forfatteren Knud Sønderbys gamle hus, beliggende på fjordsiden. Sønderby blev kendt for romanen "Midt i en Jazztid" Jættestuen Lundehøj lidt nord for Heltborg er offentligt tilgængelig. Følg skiltet ind til gården Oddesundvej 211. Nøgle og lys lånes i et rum, hvor de anbringes igen efter besøget i jættestuen, som nås i 36 m højde op ad en markvej. Som gravkammer er jættestuen 5200 år gammel. Med sit bikammer på 2x2 m er Lundehøj-jættestuen af en type, kendt i den vestlige ende af Limfjorden og langs den engelske og spanske kyst samt på Middelhavsøen Malta - udtryk for et unikt kulturfællesskab med Den store Modergudinde som midtpunkt. På en sten tv for indgangen til bikammeret kan endnu anes en helleristning, formentlig fra overgangen mellem yngre bronzealder og keltisk jernalder; figuren med udbredte arme og spredte fingre, forstørret til en 4 m høj skulptur i Danas Have i Sindrup, tolker jeg som dagslysets keltiske gud, Lug. Lyset over fjorden er i høj grad med til at gøre Lundehøj til et seværdigt sted. Ikke underligt at kampen, mellem Lug og Mørkets gud, i et folkesagn kaldet Faure, er blevet henlagt her til Lundehøj. Straks efter Lundehøj-afstikkeren drejes tv mod Heltborg. Følg den gamle "Landevej" parallelt med rute 11 med udsigt mod Lundehøj, siden mod fjorden og kirken, forbi husrækken, til vejen efter ca. 2 km munder ud i Dalstræde. Hold tv, forbi Torsten Mosumgaards keramikværksted. Ved kirken straks th. Heltborg Museum I museets genopbyggede jernalderhuse kan man deltage aktivt i sommerens Jernalderdage. Den nyere tids bondes arbejdsredskaber kan studeres inden døre. Nyd museets enestående samling af værker af

6 Ravvejen

7 Ravvejen

8 15 malerne Jens Søndergaard og Leo Estvad samt tegneren Ellen Raadal, alle bofaste i det Sydthy landskab, der var deres inspirationskilde. Og kig indenfor i mindestuen for Ydby-digteren Hans Bakgaard. Efter museumsbesøget kan der køres de 400 m tilbage ad Dalstræde til rute 11. Vil man undgå rute 11 mest muligt, fortsættes ruten fra museet sydover ad den smalle og smukke Skårhøjvej. Gør evt. et stop efter ca. 400 m og nyd det store kig ud over den fligede Limfjord, inden det går ned ad bakke forbi gl. og nye vindmøller til Næssund- Hurup-vejen. Drej th. mod Hurup og rute 11. På venstre hånd, det sidste par hundrede m. før rute 11 lå... Jernalderlandsbyen Ginnerup Ved udgravningen her fandtes mønter slået af romerske kejsere, bl.a. Nero (54-68 e.kr.) muligvis betaling for det rav, Nero sendte en fornem romersk ridder fra Donaufæstningen Carnuntum nær Wien til ravkysterne for at opkøbe til udsmykning af Rom under en stort anlagt fest. Møntskatten kan have tilhørt en af de ravhandlere som Neros samtidige, historikeren Plinius, fortæller plejede at fragte ravet nordfra ned til Carnuntum-regionen. Herfra blev det viderehandlet af Veneterne, der boede ved kysten af Adriaterhavet. Teutoner-søjlen ved Hurup-krydset Keramikstenen, her ved indkørslen til Hurup, er skabt af COBRA-kunstneren Erik Nyholm, der havde atelier på Boddum. Ad rute 11 sydpå, evt. via Siagervej og Sindrupvej, mod Sindrup. Afstikker til Nordisk Folkecenter, Oldstidshøjene, Boddum og Limfjordscentret Har man ikke allerede taget afstikkeren, drejes fra rute 11 ad Kammersgårdsvej. Tekst: Gunnar Iversen Fotos: Claus Eriksen og Gunnar Iversen Vignetter: Susanne Tvermoes Udgiver: Thy Turistbureau Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup Tel Fax Layout og grafisk produktion: Zuport, reklame, web, tryk - hele vejen rundt... Fabriksvej 8 DK Thisted Tel Fax Litteratur: Mads Lidegaard: Ravvejen Esben Graugaard: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet Jørgen Jensen: Rav - Nordens guld Denne folder er udgivet af Thy Turistbureau med støtte fra Sydthy Kommune og Friluftsrådet Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Thy turistbureau Thy - Danmarks naturlige hjørne Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup T: F:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller Hotel Thinggaard Jernbanegade 5 7760 Hurup (6 km nord for Folkecenter) tel. 9795 1200 Internet www.hotelthinggaard.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsbudget 2015 Sag: Årsbudget 2015 (683)

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Den berømte jættestue i Ullerup fylder 100 år

Den berømte jættestue i Ullerup fylder 100 år Thisted Amtsavis 21-8-1937 Den berømte jættestue i Ullerup fylder 100 år Et jubilæumsbesøg i Lundhøj Da vore forfædre byggede grave - Turistinvasion til jættestuen Den moderne turist ser ikke med den foragt

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Fra et besøg ved Thyborøn

Fra et besøg ved Thyborøn Thisted Amtsavis d. 10. juli 1930 Denne fortælling er fra Thyborøn havn er fra 1930, hvor Thyborøn udgjorde en del af Vestervig- Agger kommune. Fra et besøg ved Thyborøn Hvor mange mon egentlig ved, at

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere