1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 "Også det at komme på sporet af de gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen"

Transkript

1 Ravvejen 1 "Også det at komme på sporet af de 2 gamles veje, er at gå nye veje." Med Gunnar Iversen på sporet af Ravvejen I 1988 udgav Hærvejsforskeren Mads Lidegaard sin bog om den vestjyske fjernhandelsvej fra Thy og Hanherred til Husum i Nordtyskland. Lidegaard valgte at kalde den Ravvejen. Først to år senere, under et besøg i Thüringen, gik det op for mig, at Ravvejen er et europæisk begreb. Da lokalhistorikeren, apoteker G. Ronneberger i Erfurt, hørte jeg kom fra Thy, udbrød hun: Dér sagde de gamle thüringere de stammede fra! Og Ravvejen, Die Bernsteinstrasse, fra Jylland til Adriaterhavet, gik jo som bekendt her gennem Thüringen allerede 2000 år før vor tidsregning! At der vitterligt, til trods for enkelte historikeres og arkæologers tvivl, har eksisteret en ravrute fra Thy via Thüringen til Grækenland, er jeg i dag, efter års granskning, overbevist om. Blandt de forskere i oldtidens handelsveje, jeg især har bygget på, er svenskeren Oskar Montelius (Der Handel in der Vorzeit, Berlin 1911) og J.M. de Navarro, Cambridge (Prehistoric Routes Between Northern Europe and Italy Defined by the Amber Trade, 1925), samt danske historikere som E.C. Werlauff (Bidrag til den nordiske Ravhandels Historie, 1835), Sophus Müller og Johs. Brøndsted; for Thys vedkommende Thistedhistorikeren Torsten Balles artikler om Gamle Veje i Thy. Gunnar Iversen, Sindrup, Thy, 2006 Teutonernes rav Som øjenvidne beretter historieskrivningens fader, grækeren Herodot, ca. 400 f.kr. om en handelskaravane, som ankommer i Grækenland med det kostbare rav fra Landet hinsides Nordenvinden i det yderste Europa. Navngivne bliver de rav-eksporterende nordboer først af Herodots landsmand Pytheas, som ca. 325 f.kr. sejler ud fra grækernes handelskoloni Marseille til det tin-producerende Cornwall og derfra over havet til nogle øer på den jyske vestkyst, hvor det ilanddrevne rav opkøbes af Teutonerne. Teutonerne, thyboernes forfædre Teutonernes hjembygd var ifølge tyske og engelske forskere Thy, for 2000 år siden kaldet Teut, dvs. "folk". Teutonerriget menes dog at have strakt sig langs Jyllands vestkyst til og med Elbens munding. vare, omhyggeligt pakket i hvedehalm. Hele dette europæiske net af handelsveje menes etableret 1800 f.kr. og er påbegyndt allerede i Stenalderen. Ravhandlere, pilgrimme og studedrivere Rav, flint og skind er i tidlig tid eksporteret sydpå ad fjernhandelsvejen. Sydfra kom metal, glasvarer og især salt. I Middelalderen passeredes nordgående pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig af sydgående vandrere på pilgrimsgang til Sankt Jakob i Santiago i Spanien. Senest har denne Alfarvej fået navne som Studevej og Drivervej efter studedriverne, som drev heste og kvæg fra det fede Thy og Mors til Husum og Itzehoe nord for Hamborg. De fulgte dog kun delvis teutonernes årtusindgamle ravvej. Driften, der kom i gang i 1500-tallet, gik ad to ruter fra Thy. Den vestlige, over Agger Tange (se udstillingen i Beeshuset ved Vestervig Kirke), blev opgivet efter havets gennembrud i Hovedruten via Sindrup-Oddesund til overgangen ved Skjern Å gik enten over Holstebro (svarende til rute 11) eller Skærum- Ringkøbing (rute 28). Studedriften ophørte med jernbanens sejrsgang. Siden har vejens historie fortonet sig i sagn om landevejsrøvere og mord på rige uldkræmmere For 2000 år siden har opkøbere af rav, f.eks. romerske handelsfolk, utvivlsomt benyttet Teutonernes ravrute på deres vej nordpå til Elben. Fra Elben til Limfjorden gik ravruten via Tønder og Ribe til Varde Å, hvor først den keltiske helgeninde Brigid og senere den katolske Sankt Gertrud sikrede overgangen ved Sig. Rav fra et ravcenter fra Teutonertiden omkring Kristi Fødsel, udstillet på Ravmuseet i Varde, tyder på en forsvunden rute langs vestkysten, over Holmsland klit og Skærum ved Storåen til Trans, så mod øst til Toftum Bjerge og Oddesund. Den alternative rute fra Varde til Oddesund gik over Torsted og Bur. På Thyholm vederkvægede man sig ved Helligkilde og fik Frejas velsignelse ved Frøhøj, i udkanten af Hvidbjerg, før man vovede sig over det smalle Drag og Sindrupvadestedet. Sindrup-bygden Thy - Danmarks naturlige hjørne Teutonernes Ravvej Teutonernes ravrute ned gennem Europa fulgte Elben til Thüringen, hvor Teut-stednavne synes at vidne om teutonernes handelsstationer. Herfra gik en rute mod vest til Rhinen og ned gennem Rhonedalen til Marseille. En østgående rute fortsatte ad Elben i en bue gennem Böhmen/Prag til Donau, som fulgtes vestpå, forbi Carnuntum, en af fastlandskelternes hovedbyer, til knudepunktet Passau. Her forenede den sig med en mere direkte centralrute fra Thüringen. Ad Inn-floden til de keltiske magtcentre ved Salzburg: Hochdorf og saltminebyen Hallstatt, der aftog rav i stor mængde. Via Brennerpasset og det kimbrisk-talende Trentino, langs Veneternes Adriaterhavskyst til ravforarbejdningscentret Aquileia. Herfra ned i Grækenland til endestationen Dodoni, hvor græske købmænd overtog restlageret af den kostbare var porten til det egentlige Thy. Her hilste Thybjerg den ravvejfarende, som kom hertil sydfra efter med held at have passeret den smalle landtange Draget, hvorover man endnu i vikingetid drog skibe fra

2 3 4 5 Afstikker-rundtur til Oldtidshøjene og Boddum Ca. 20 km. Fra Lunaria-Danas Have holdes th. ad Sindrupvej, der svinger forbi Tingbakkerne på venstre hånd, til rute 11, der følges l km nordpå. Følg skilt th. ad Kammersgårdsvej til Folkecenter for vedvarende Energi, udvunden af sol, vind og bølgekraft. Centret har international status og er et besøg værd. Rundvisninger. Fortsæt 400 m, forbi Skibstedgård, til Oldtidshøjene på Ydby Hede Fra Limfjordscentret tilbage via Præstegårdsvej forbi Kløvenhøj og Kammergårdsvej, ad Kløvenhøjvej mod Ydby. Langhøjene (skilt th.) rummer iflg. sagn to kæmper, formentlig en gammel gudemyte om tvekampen mellem vinter- og sommerguden. Efter yderligere 1,5 km passeres gennem Cirkusgården, Cirkus Miehes gamle vinterhi. Drej tv. ad rute 11 mod Ydby. Gør evt. et stop ved kirken, ifølge sagnet engang omslynget af en lindorm, der omsider dræbtes af en tyr. Drej fra rute 11 ad Siagervej, den første vej th. efter kirken, til Sindrupvej. Følg den tv. 2,5 km til Lunaria-Danas Have. RAVVEJEN FRA SINDRUP NORDPÅ GENNEM THY Fra Sindrup hæver ravrutens ældste vejføring, Sindrupvej,sig til 47 m højde ved Simonshøj. Heroppe i vandskellet kunne man færdes tørskoet. Overblikket gjorde tryg. Simonshøj Nissum Bredning ind i Skibsted Fjords havn ved Boddum-halvøens fjernhandelsplads. Over det farlige vadested Sindrup Vejle kunne man blive båret af de såkaldte Atrismænd, keltisk kristne munke bosat ved Tingbakkerne, hvor Ravvejen førte videre nordpå gennem en slugt. Heroppe lå Revs Herreds tingsted, det retslige centrum for sydthybygden, der indbefattede Boddum og Thyholm, Vestervig og de nu forsvundne byer på Aggertangen til og med Thyborøn. De tingsøgende, såvel som de sø- og vejfarende tog kending efter Korshøjen, i dag rekonstrueret i Danas Have. Korshøjen markerer en korsvej: her krydses Ravvejen, Teutonernes fjernhandelsvej til det sydlige Europa, og vikingernes østvestgående søhandelsvej, Limfjorden. Små stridsøkser af rav, fundet i en jættestue, og et lille nu forsvundet ravkar vidner sammen med en ravamulet fra Nissum Bredning om bygdens dyrkelse af gudinden for død og tilblivelse, vikingernes Hel, hvis kultsted lå ud til fjorden ved Helligsø umiddelbart vest for Sindrup. Lunaria Kunstsamling Danas Have Sindrupvej 5, Sindrup. Anlagt af kunstnerparret Susanne Tvermoes og Gunnar Iversen på husmandsstedet Korshøjgård med vidt udsyn over Limfjorden fra Oddesund til Thyborøn. Den permanente Ravvejsudstilling i Korshøjgårds gamle lade, Frejas Sal, er med sin indføring i Ravvejens kulturhistorie og hele forløb gennem Thy, Jylland og Europa et godt udgangspunkt for en ravvejstur på egen hånd eller i gruppe. En havevandring gennem Danas Have er en forundringsrejse ind i Teutonernes og vikingernes keltisknordiske verden. Teutonernes enhedsoplevelse, myter og sagn, er inspirationskilden til løvcollage-kunstneren Susanne Tvermoes' poetiske livsværk i Lunaria Kunstsamling. Inden man begiver sig ud på turen ad Ravvejen, nordud gennem Thy, ad Sindrupvej, anbefales en... Følg skiltet, ad grusvejen ind til P-pladsen. Thylands hovedhelligdom kalder Martin A. Hansen de 32 lyngklædte gravhøje, som endnu ligger samlet her, stort set uberørte og højt løftet over en af Limfjordens sommergyldne vige, Skibsted Fjord. Hovedparten af højene stammer antagelig fra Bronzealderen. Som gravplads synes stedet dog at have været benyttet fra Stenalder til Vikingetid. Et første orienterende og betagende udblik fås ved at følge det brede vejspor på venstre hånd op mod en af de største høje. Herfra snor veje sig som dybe spor ned mod stranden. Følges stranden til venstre, passeres Boddum Bæk i et vad, som skal have været stenlagt. Her gik Kongens Gade over til Boddum og op gennem Boddum Hule mod Kløvenhøj og Hvilhøj. Går man lidt længere frem langs stranden, ses tv endnu en hulvej, gående op gennem Friserdalen til Frishøj og Rushøj, navne jeg tolker som vidnesbyrd om Boddum som en fjernhandelsplads, hvor frisiske købmænd vestfra mødtes med de svenske rusvikinger, der drev handel i "østerled", langt ind i Rusland. Handelen har været under kgl. kontrol: betegnelsen Kongens Gade brugtes om veje der førte til en kongelig havn. Fortsæt l km ad Kammersgårdsvej til T-kryds, hold th. mod Boddum over det gamle Brokær Vad op til P-plads ved Kløvenhøj med stort vue ned over oldtidsvejen til Skibsted Fjord. Fortsæt til T-kryds, drej tv mod Doverodde, forbi Boddum Kirke til Limfjordscentret i Den Gamle Købmandsgård, i dag museum med cafe og restaurant, udsigtstårn og havn med lystbåde og vikingeskib. Ladepladser som Gudnæs, Doverodde/Skibstedgård og Krik blev ikke kun anløbet af Limfjordens egne omsejlende, vindskibelige krejlere, der gjorde i kræmmervarer, sild og salt, tjære og tovværk og opkøb af korn. Her blev også losset tømmer fra Norge af norske skippere. Simons Bakke krones af en vindmølle og af gravhøjen Simonshøj, formentlig navngivet efter en velhavende viking der har boet her på Simonshøjgård. Hans 180 graders udblik heroppefra, udover det sydligste Thy, er en viking værdigt. Mod vest har han kunnet holde et vågent øje med sine skibe, der kan have ligget for anker i vikingetidens Vestre Havn, hvis ikke de har været fortøjet i Skibsted Fjord mod øst, hvor al færdsel ad Ravvejen over landtangen Draget kan observeres fra Simons Bakke. Mod syd er der udsyn over Nissum Bredning til Toftum Bjerge og den sene vikingetids flådebase ved Humlum. En dansk viking ved navn Simon, søn af Turgeis/Troels, faldt år 1014 i Slaget ved Clontarf, i et forgæves forsøg på at etablere et dansknordisk styre i Irland. Kort efter passeres på højre hånd Sejrskildevej. Ved den utilgængelige Sejrskilde skal en krigers sår være blevet helet og hans kampkraft genvundet, fortæller et sagn. Herinde kan vikingerne, i såvel krigssom fredstid, have ofret til sejrsguden Tyr eller "Sejrfaderen" Odin i håb om sejr og vækst. Ravvejen krydses nu af vejen fra Ydby mod Vestervig i Flarup. Troelsgård I det langstrakte kryds ligger Troelsgård på venstre hånd. Den lå her

3 6 7 8 formentlig allerede i vikingetid; for på marken overfor, til højre for vejen, stod på den nu overpløjede Hellehøj en nu forsvunden runesten, rejst af en Thurgisl, dvs. Troels, måske far til Simon på Simonsbakke. Indskriften var på vers: Troels satte med Leves sønner på dette sted sten efter Leve Troels fandt det vigtigt at fastslå, at stedet var passende, nemlig her ved Ravvejen, hvor den dødes minde kunne bringes flest mulige mennesker i hu. Sankt Annas Kapel Ved siden af runestenen ved Hellehøj har der, formentlig siden tallet, stået et nu nedbrudt katolsk kapel, viet til Jomfru Marias mor, Anna. Kapellet har serviceret pilgrimme på vej til Sankt Thøger i Vestervig. Gør evt. en pilgrimsafstikker til: Sankt Gertrud-kirken i Gettrup Vestervigvejens karakter som pilgrimsvej understreges af kirken i Gettrup, 2 km fra Ravvejen. Kirken er viet til Sankt Gertrud, dyrket i Danmark fra 1300-tallet som pilgrimmes og andre vejfarendes hjælper. På kirkens døbefont yder den meget omkringfarende vikingegud Thors hammersymbol beskyttelse også til ikkekristne langvejs rejsende. Tilbage på Ravvejen nordover mod Hurup undlader udsigten på venstre hånd, mod NV, ikke at gøre sin tilsigtede virkning. Vore velbeslåede forfædre ville være synlige, også efter døden: mand dør, men hans ry skal leve evigt. Derfor blev gravhøje lagt ved alfarvej og gerne som her i 60 meters højde, hvor de i øvrigt synes at markere en årtusind gammel vejføring vesten om Hurup, mod Ashøje. Hurup Igen krydses Ravvejen af en øst-vestgående vej, som her synes at have forbundet en stribe jernalderlandsbyer, fra Ginnerup og Hurup i øst til Vestervig i vest. Den driftige stations- og handelsby var barndommens by for den Guggenheim prisbelønnede maler Jens Søndergaard, hvis Thy-billeder bl.a. kan ses på Heltborg Museum og Thisted Bibliotek. Helst malede han Thy set oppe fra Ashøje, 2 km vest for Hurup ad Ashøjgade. Afstikker til: Ashøje Med sine 93 m over havet det højeste punkt i Thyland, der fra udsigtstårnet kan ses omgrænset af Limfjord og Vesterhav. Et folkeligt samlingspunkt gennem århundreder, fra vor tids grundlovsfester og friluftsspil tilbage til den keltiske jernalders årstidsdrama omkring den såkaldte Heksegrav, stendyngen som forbipasserende for blot et par generationer siden huskede at kaste en sten på for at forhindre "en stor ulykke". Denne skik og sagnet om at der her under jorden skjuler sig en jomfru med sin lille søn, bliver forståelig, når folketroen tolkes i lyset af den keltiske myte om Lysets unge gud, Lug. Efterstræbt på livet af sin morfar, mørketidens gud, holdes han skjult af sin mor indtil han en dag er stor nok til at lægge en sten i sin slynge og dræbe Morfar, og derved afværge den ulykke at jorden må ligge hen i evigt vintermørke. Symbolet for Lug som den genkommende sol, daggryet og den lyse sommer er - ravet! Runestenen ved Hurup Kirke Tilbage på Ravvejen, der fortsætter nordud forbi Hurup Kirke. Foran kirkens våbenhus ligger fodstykket af en runesten, fundet i kirkegårdsdiget. Den bevarede del af teksten fortæller eftertiden, at stenen er rejst af en Thormod, der med tidstypisk vikingeubeskedenhed omtaler sig selv som en ung mand af fornem stand med en høj stilling hos kongen. Han kunne være identisk med den fra kristendommen frafaldne jarl Thormod, der sammen med den hedenske Kong Setric i 943 sejler deres vikingeflåde op ad Seinen for at bistå Normandiets oprør mod Frankrigs konge, der imidlertid besejrer og dræber dem begge. Sagn henfører en "Kong Sætrik" til det nordlige Thy. Vikingerne anbragte gerne deres runesten ved alfarvej, Thormod-stenen bidrager sammen med Flarup-stenen til at bekræfte Ravvejens forløb her i det sydlige Thy. Højvejen mod Villerslev Fra Hurup Kirke går vejen nordover mod Bedsted et par km. Før Grurup bøjes til højre ind i en vejgaffel. Her, hvor Skærhøjens navn unægtelig leder tanken hen på skærsommerguden, Lug eller vikingernes Frej, drejes til venstre, ind på den gamle højvej til Villerslev, gennem Gammelby. Heroppe fra den tørskoede Ravvej er der en flot udsigt ned over Visby Brednings sumpede græsningsarealer, hvor hovedvejen i dag løber parallelt med den gamle højvej. Nyd også højlandskabet på venstre hånd. Det kunne han ikke, som i Middelalderen hang deroppe i galgen på Hassing Herreds 59 m høje Galgebakke. Doverhøje og Tremhøje ud for Galgebakkevej op mod Hassing kan synes navngivet af irsk-talende keltere: "Dover" betyder "grænse" (herredsgrænse?) og Trem betyder "udsigt", og det er her! Lige før Villerslev snor vejen sig ind mellem en høj og en gård, Rønnebak. Rønnen var førhen et helligt træ, tillagt helbredende kraft. Rønnetræet er tidligt blevet bragt i forbindelse med rav-øer! Villerslev er opkaldt efter en stormand i Folkevandringstiden. Den arv (-lev) han skulle løfte eller selv efterlod, kan være skabt via Ravvejens fjernhandel under hans kontrol. En romersk mønt fra 300 e. Kr. fundet ved Villerslev kan have været Villars i hænde. Vejen svinger gennem Villerslev ud til hovedvejen. Drej til venstre mod Koldby og Thisted. Koldby har engang heddet Kaldækot, dvs. "Den kolde Hytte". Det kan have været en munkecelle. Keltisk kristne munke, udsendt bl.a. til Norge af den skotske Sankt Kentigern omkring år 6oo, boede sammen i små hytter og kaldtes "calle-dei". Deres hytte hed en "cot"... Fra Koldby gøres en afstikker mod vest til Hørdum Kirke. Hørdum - Ravøkser og Thor-stenen Et af Ravvejens mest unikke fund er de 5 ravøkser, der ca f.kr. blev stukket ind under en stor sten en km nord for den 9 m høje Høverhøj. Økserne, der kan ses i kopi på Thisted Museum, var symbol på den evige genfødsel i naturen og menneskelivet, sikret gennem det hellige bryllup mellem Himmelguden og Moder Jord. Øksens magiske kraft blev i vikingetid overført på Thors hammer, hvormed Tor rådede over død og genoplivelse, og viede mand og kvinde. Vikingernes myte om Tors fisketur, gengivet på den sjældne billedsten i Hørdum Kirkes våbenhus, illustrerer den evigt standende kulturkamp mellem fastholden og fornyelse: i det øjeblik Thor får Midgårdsormen på krogen og vil hamre den en for panden, kapper jætten Hymer fiskesnøren med sin økse. Ormen var "Jordens bælte", der holdt sammen på klodens vandmasser. Hymer var opretholderen af den urgamle verdensorden, som vikingeguden gør oprør imod.

4 Tilbage i Koldby-krydset fortsættes mod nord ad hovedvejen, der følger den gamle vejføring indtil Stagstrup. Her drejes fra til venstre og fortsættes ad Ravvejen direkte mod Sundby, som hovedvejen i dag fører udenom. Et stort ravfund fra stenalderen, tolket som et handelsdepot, på venstre hånd lige før Vildsundvejen krydser, er med til at give den gamle vej adkomst til betegnelsen Ravvejen. I den nordlige udkant af Sundby slår vejen et skarpt knæk til venstre, og kort efter igen til højre, nordpå. Sankt Povls Høj Afstikker til Vandet Sø og Edshøje, ca. 7 km er udstillet, kan varmt anbefales, inden rejsen går videre mod Vigsø. Vejen fører nu ind mellem to høje, Korshøj på højre hånd og Sankt Povls Høj på venstre. Katolske helgener blev normalt ikke mindet ved vore "hedenske" høje, så måske Povlshøjen har navn efter den walisiske Sankt Paul eller Pol, som i 500-tallet kristnede i Cornwall og Bretagne, og som tidlige keltisk kristne har fejret her på Povlsdagen 12. marts. Ravvejen krydser nu Kallerup-Skjoldborgvejen. Her ved Skjoldborg fandt man efterligninger af keltiske kvindebælter, der var på mode omkring Kristi Fødsel i keltiske byer i Vest-Ungarn og Tjekkiet nord for Prag, ved floderne Donau og Elben, teutonernes fjernhandelsvej. Vejforløbet herfra op mod Sjørring har ravvejsforskeren Mads Lidegaard karakteriseret som et flot, klassisk eksempel på en højvej, der følger vandskellet. Sjørring Sjørrings geografiske placering på en snæver passage, som Midtthys større veje må igennem, har tidligt gjort byen egnet som tingsted for Thylands sysselting. Det var på kongsgården i Sjørring, Kong Knud 1085 fik besked fra Vendsysseltinget, at han var uønsket her, fordi han havde gennemtrumfet europæisk lovgivning hen over hovedet på folkestyret. Da Knud fremturede, blev han dræbt. Romerkirken svarede prompte igen med at helliggøre Knud. Sjørrings position, som et knudepunkt på Ravvejen fra gammel tid, bekræftes af et stort ravfund, gjort i Glashøj SV for byen rummer antagelig teutonernes gamle ord for rav: glæsum. En af vejene til Sjørring kom fra Vester Vandet, som nås gennem Vandet Klitplantage, hvor hulveje vest for vejen afslører Ravvejens gamle forløb og udseende. I Vester Vandet drejes til venstre, og umiddelbart efter til højre til de store Edshøje, med flot udsigt over Vandet Sø. Den første kristne gudstjeneste i disse egne skal have fundet sted på Edshøje, ifølge sagnet et hedensk gudehov. Eds-guden kan have været Odin eller Tyr, i keltisk jernalder formentlig lysguden Lug, hvis navn betyder "ed". Torstedvejen En anden nordfra kommende vej, fra Vigsø til Sjørring, gik over Torsted, Øster Vandet og Nors, uden om Thisted. Thyboernes dyrkelse af Thor fornægter sig ikke: Torsted er forsynet med en Thors-høj vest for byen, måske gravminde for en Thors-præst. At her har været tung trafik vidner dybe hulveje om vest for og langs med den nuværende vej i begyndelsen af Hjardal-plantagen. Nået frem til Skinnerupvejen slås et lille zik th., så et zak tv., igen et zik th. og et zak tv., inden det igen går nordud forbi Seilhøj på venstre hånd. Norske købmænd, på vej til Vestervig Marked i Middelalderen, kan have gjort holdt ved Seilhøj med deres varer og ofret til Seilmanden i håb om at få "sæle", lykke til at gøre en "seilbar", indbringende forretning sådan som de gjorde ved Sankt Thøgerkilden i Hassing, længere fremme på ruten. Ved Nors forener Torstedvejen sig med Vigsø-vejen fra Thisted. Uden afstikkere går vores rute mod øst, ind i Thisted ad Hundborgvej. Thisted Lige før kirkegården drejes tv. ad Vestre Kirkegårdsvej, så igen tv. til langhøjen ved det gamle vandtårn. Her ofrede man endnu for hundrede år siden nåle til Langdosmanden ved påsketid. Langhøjen er formentlig fra ældre bronzealder og Danmarks længste. Jeg tager folketroens Langdosmand for at være den keltlske lysgud Lug med den lange Arm, der som spæd undgik at blive druknet af Mørkegudens tjener ved at den nål, der holdt svøbet sammen om ham, faldt i vandet. Thistedborgerne kastede deres nåle i noget stillestående vand i den ene ende af langhøjen. Vandet her gjorde en plovkarl så stærk, at han kunne vise folk vej ved at pege med ploven i strakt arm! Et besøg på Thisted Museum, hvor mange ravvejrelaterede genstande Thisted - Vigsø - Bulbjerg Thisted har navn efter en af de ældste nordiske guder, himmel- og tingguden Ti, også kaldet Tyr. Han er formentlig blevet dyrket i skikkelse af et højt "verdenstræ" på Engen ved Thisted, hvor der ifølge et sagn skal have stået et Ragnarok-lignende slag. Ti var også sejrsgud. En meget gammel vej nordpå fra Thisted er Hejrhøjvej, forbi bronzealderhøjen Hejrhøj, for hvis fod der har ligget en jernalderlandsby, op til Skinnerup. Ca. 4 km mod nord ad Hanstholmvejen ligger på venstre hånd, en halv km inde på Torshøjvej, gravhøjen Torshøj, fundsted for 100 små guldbåde fra bronze- eller jernalder, hvoraf nogle kopier kan ses på Thisted Museum. Til højre for Hanstholmvejen, to km længere mod nord, stod den nu forsvundne Sankt Ellens Sten. For de keltisk kristne stod den walisiske helgeninde Ellen som vejbyggeren og vejfarendes beskytter. Kort før Hanstholmvejen ved Vorring støder sammen med den endnu ældre højvej Nors-Sjørring, minder gårdnavnet Skibstedgård samt stednavne som Søhuse og Kåse (Korsø) mod nordøst os om, at her, SØ for Hanstholmen, engang var sejlbart farvand og fortøjningspladser, formentlig for vikingeskibe.

5 Efter at have passeret flyvepladsen når vi ved jernalderlandsbyen Bjerre (Bjærge) frem til foden af Hanstholmknuden, og svinger op over den mod Vigsø. Før Vigsø anes på venstre hånd lange og furede, gamle vejspor, hvor man gennem århundrederne har fragtet varer til Vigsø, der var udskibningshavn til Norge, hvis konger aftog såvel limsten som flint fra minerne i Thy og i tilgift jyske vikingekongers døtre! I bronzealderen var landskabet øst for Vigsø et øhav. Her har Teutonerne utvivlsomt opkøbt rav til eksport. Så sent som i 1767 opsamlede man her ved Slettestrand en ravklump på 4,5 kg, formentlig det største stykke rav fundet i Danmark. Den fine lille ravbjørn, fundet ved Lild Strand vest for Bulbjerg, har givet været stenaldermandens magiske amulet til sikring af jagtlykke. Men bjørnen, der ved forårstid dukkede frem af sin jordhules vinterhi med et nyt kuld unger, var samtidig symbolet på den evigt genfødende modergudinde, en Moder Jord. Talrige ravstykker, forarbejdede såvel som uforarbejdede, fundet ved en boplads på Bulbjerg, tolkes af arkæologer og historikere som bevis for ravindsamling som næringsvej for beboerne på Bulbjerg ved begyndelsen af det l. årtusind f.kr. Selv vil jeg gerne pege på stednavnet Glæde, der betyder "biank, skinnende, lys" og som endnu i 1625 kaldtes Gledsom, et navn, der unægteligt skinner en i øjnene ved tanken om, at teutonernes ord for rav var: Glæsum. Over Thisted fører en østlig rute sydover gennem Thy til Sindrup: Fjordvejsruten Thisted - Vilsund - Sindrup I rundkørslen i udkanten af Thisted fravælges rute 11 til fordel for den mindre trafikerede vej langs fjorden mod Vilsund. Fra vejen åbner sig den formidable udsigt over Thisted Bredning. Nyd den fra rastepladsen og du vil forstå, hvorfor Tjæreborgpræsten, der sendte titusinder på Mallorca ferie, selv tilbragte sin ferie her! Stadshøjen yderst ved fjorden synes at have markeret en landingsplads, et stade, allerede i vikingetid. I navnet på Akkedalen, der går fra gården Akkedal ned mod fjorden, og det efterfølgende Silstrup, er to gode vikingetids mandsnavne bevaret, Akki og Sigulf. D"herrer kan her have kontrolleret sø- og ravvejshandelen, sågar et marked ved Vurhøj (wuer er jysk for handelsvare), en forløber for vor tids populære marked i Vilsund, et yndet udflugtsmål for thyboer den dag i dag, et velegnet sted at pausere for en kop kaffe med udsigt over broen til Mors. Efter at have krydset vejen mod Sundby Mors fortsætter vi gennem Vilsund Vest sydover ad vores rute, der straks efter byen får sit gamle forløb markeret med bakkedraget op mod en Snitingshøj på højre hånd, et muligt minde om norsk "snitfragt" her i udenlands godstrafik. Ca. 4 km efter Vilsund-krydset passeres Fjordvang, i 1970-erne Aage Rosendals Verdensuniversitet baseret på Grundtvigs universitetstanker og gæstet af bl.a. John Lennon. Efter yderligere 0,5 km anbefales en afstikker til: Skyum Bjerge Et uberørt oldtidslandskab med høje og slugter ned mod fjorden. Kendt for sin rigdom på ringguld fra ældre bronzealder. Spiralringe magen til dem fra Skyum er fundet ved indsejlingen til Elben, som teutonernes ravrute fulgte ind i Europa. P-plads. Informationstavler. Stier ned til stranden. Grusvej til handicap P-plads med flot udsigt. Unikt sted. Fortsæt sydpå ad Skyumvej. Efter at have passeret sidevejen ned til sommerhusområdet Skyum Østerstrand gøres en afstikker th. til: Irup Gården der var i Børglumbispernes eje i Middelalderen, har navn efter de idegraner, takstræer, som munke siges at have plantet her for århundreder siden. Spørgsmålet er, om ikke Irup oprindelig var helliget den nordiske vintergud Ull, hvis kultiske træ netop var idegranen, som hans residens havde navn efter. Gården er i dag i privateje. Tilbage på Skyumvej fortsættes mod syd til Gudnæsstrand. Ladeplads med købmandsgård fra Limfjordsskudehandelens tid. Visby Følg Gudnæsvej, der slår en bue mod vest og når rute 11 efter at have passeret en mindre højrække på højre hånd, sigtende mod gudens næs. Den trafikerede rute 11 følges sydover til Visby, hvor der smuttes ind på et fredeligt stykke af den gamle landevej forbi Visby gamle købmandsgård, helt ud til fjorden. Her er P-plads og toilet. Brug evt. lidt af pausen til en slentretur til den nordlige ende af den gamle landevej, til forfatteren Knud Sønderbys gamle hus, beliggende på fjordsiden. Sønderby blev kendt for romanen "Midt i en Jazztid" Jættestuen Lundehøj lidt nord for Heltborg er offentligt tilgængelig. Følg skiltet ind til gården Oddesundvej 211. Nøgle og lys lånes i et rum, hvor de anbringes igen efter besøget i jættestuen, som nås i 36 m højde op ad en markvej. Som gravkammer er jættestuen 5200 år gammel. Med sit bikammer på 2x2 m er Lundehøj-jættestuen af en type, kendt i den vestlige ende af Limfjorden og langs den engelske og spanske kyst samt på Middelhavsøen Malta - udtryk for et unikt kulturfællesskab med Den store Modergudinde som midtpunkt. På en sten tv for indgangen til bikammeret kan endnu anes en helleristning, formentlig fra overgangen mellem yngre bronzealder og keltisk jernalder; figuren med udbredte arme og spredte fingre, forstørret til en 4 m høj skulptur i Danas Have i Sindrup, tolker jeg som dagslysets keltiske gud, Lug. Lyset over fjorden er i høj grad med til at gøre Lundehøj til et seværdigt sted. Ikke underligt at kampen, mellem Lug og Mørkets gud, i et folkesagn kaldet Faure, er blevet henlagt her til Lundehøj. Straks efter Lundehøj-afstikkeren drejes tv mod Heltborg. Følg den gamle "Landevej" parallelt med rute 11 med udsigt mod Lundehøj, siden mod fjorden og kirken, forbi husrækken, til vejen efter ca. 2 km munder ud i Dalstræde. Hold tv, forbi Torsten Mosumgaards keramikværksted. Ved kirken straks th. Heltborg Museum I museets genopbyggede jernalderhuse kan man deltage aktivt i sommerens Jernalderdage. Den nyere tids bondes arbejdsredskaber kan studeres inden døre. Nyd museets enestående samling af værker af

6 Ravvejen

7 Ravvejen

8 15 malerne Jens Søndergaard og Leo Estvad samt tegneren Ellen Raadal, alle bofaste i det Sydthy landskab, der var deres inspirationskilde. Og kig indenfor i mindestuen for Ydby-digteren Hans Bakgaard. Efter museumsbesøget kan der køres de 400 m tilbage ad Dalstræde til rute 11. Vil man undgå rute 11 mest muligt, fortsættes ruten fra museet sydover ad den smalle og smukke Skårhøjvej. Gør evt. et stop efter ca. 400 m og nyd det store kig ud over den fligede Limfjord, inden det går ned ad bakke forbi gl. og nye vindmøller til Næssund- Hurup-vejen. Drej th. mod Hurup og rute 11. På venstre hånd, det sidste par hundrede m. før rute 11 lå... Jernalderlandsbyen Ginnerup Ved udgravningen her fandtes mønter slået af romerske kejsere, bl.a. Nero (54-68 e.kr.) muligvis betaling for det rav, Nero sendte en fornem romersk ridder fra Donaufæstningen Carnuntum nær Wien til ravkysterne for at opkøbe til udsmykning af Rom under en stort anlagt fest. Møntskatten kan have tilhørt en af de ravhandlere som Neros samtidige, historikeren Plinius, fortæller plejede at fragte ravet nordfra ned til Carnuntum-regionen. Herfra blev det viderehandlet af Veneterne, der boede ved kysten af Adriaterhavet. Teutoner-søjlen ved Hurup-krydset Keramikstenen, her ved indkørslen til Hurup, er skabt af COBRA-kunstneren Erik Nyholm, der havde atelier på Boddum. Ad rute 11 sydpå, evt. via Siagervej og Sindrupvej, mod Sindrup. Afstikker til Nordisk Folkecenter, Oldstidshøjene, Boddum og Limfjordscentret Har man ikke allerede taget afstikkeren, drejes fra rute 11 ad Kammersgårdsvej. Tekst: Gunnar Iversen Fotos: Claus Eriksen og Gunnar Iversen Vignetter: Susanne Tvermoes Udgiver: Thy Turistbureau Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup Tel Fax Layout og grafisk produktion: Zuport, reklame, web, tryk - hele vejen rundt... Fabriksvej 8 DK Thisted Tel Fax Litteratur: Mads Lidegaard: Ravvejen Esben Graugaard: Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet Jørgen Jensen: Rav - Nordens guld Denne folder er udgivet af Thy Turistbureau med støtte fra Sydthy Kommune og Friluftsrådet Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Thy turistbureau Thy - Danmarks naturlige hjørne Jernbanegade 2 DK-7760 Hurup T: F:

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Af Lisbeth Ejlersen, Hurup Personregister årbog/sidetal Andersen Eigil T., Grurup, Leo Estvad 100 år den 29.07.02 02/8 Andersen Eigil T.,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster.

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. Af Carsten Carstensen Kender du sagnet om Helene Kilde? Det siges at kilden er opkaldt efter den Hellige Helena af Skövde. Hun blev

Læs mere

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras

Historisk Bibliotek. Vikingerne. Jens Pietras Historisk Bibliotek Vikingerne Jens Pietras Danmarks Tropekolonier Forlaget Meloni 2011 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jens Pietras Redaktør: Sara Louise Harbo & Malene Mygind Serieredaktører: Henning

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp

Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp Folk tilbad hellige kilder fordi de kunne helbrede Tekst og foto: Svend Kramp I forrige artikel om kilderne som forudsætning for bebyggelserne i gamle dage henviste jeg til, at Bornholms Stednavne har

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

Volterra lang, cirkulær vandretur

Volterra lang, cirkulær vandretur Volterra lang, cirkulær vandretur Distance: 12 km Tid: Ca. 3 timer Dette er en længere vandretur fra Volterra, hvor man udforsker de etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure, og

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Hærvejsrejse i tid: Oldtiden Ca. 13.000 før Kr. til ca. 800 efter Kr.

Hærvejsrejse i tid: Oldtiden Ca. 13.000 før Kr. til ca. 800 efter Kr. Hærvejsrejse i tid: Oldtiden Ca. 13.000 før Kr. til ca. 800 efter Kr. 1 Den sidste istid Den sidste istid sluttede for ca. 14.500 år siden. 2 Natur Bornholm - et oplevelsescentrer og et tidscenter bl.a.

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal NILS HARTMANN På tur med Danmarkshistorien Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Gyldendal Indhold PÅ SPORET AF DANSKERNE Før vi blev danske 17 Spor fra istiden 17 Landet bugter sig i bølgedal 18 Et land

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke 4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke Ålum Kirke (Se illustration 1) ligger i den frugtbare Nørreå-dal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider.

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Vikingernes ankomst til England side 1 Coppergate udgravningen side 1 Sådan blev Knud den Store konge side 2 Knud er blevet konge side 2 Diskussion side 3 Konklusion

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sogn Præster Indbyggere Indb.pastorat Folkekirkemedl. Søn-og hellig Hverdag Boddum 228 204 928 Ydby 1 700 615 86 2 Helligsø 188 166 Gettrup 147 3.312 132 54 Hurup

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Rundt om VESTERVIG. VIBORG AMT Miljø og Teknik. Ture i VIBORG AMT

Rundt om VESTERVIG. VIBORG AMT Miljø og Teknik. Ture i VIBORG AMT Rundt om VESTERVIG VIBORG AMT Miljø og Teknik Ture i VIBORG AMT Den vestlige vig Vestervig betyder Limfiordens»vestre vig«. Allerede navnet tyder på en lang historie. Omkring år 1000 var Limfjorden åben

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Viborg til Jelling

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Viborg til Jelling Hærvejen Billedserie om strækningen fra Viborg til Jelling 1 Hærvejen - Fra Viborg til Jelling Hærvejsstenen Viborg Domkirke Kong Knaps Dige Grathestenen Nørre Snede Kirke Tinnet Krat Margrethe Diget Givskud

Læs mere

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR Skælskør Havn ejes af Slagelse kommune. Havnen består af tre bassiner: (A) Inderhavnen, som er 3,8 m dyb, (B) Yderhavnen 4,6 m og (C) Fiskerihavnen på 2,5 m. Skibe op til 60 meters

Læs mere

Vikinger. Guder Runer og ragnarok.

Vikinger. Guder Runer og ragnarok. Vikinger Guder Runer og ragnarok. Jannik 6 kl. 2005 Emne af Indholdsfortegnelse. Side 2. Emnebegrundelse og spørgsmål til emnet. side 3. Hvem var vikingerne. Side 4 vikingernes angreb. Side 5 Guderne.

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Galgebakke - om fyrspillet 2010

Galgebakke - om fyrspillet 2010 Galgebakke - om fyrspillet 2010 Af journalist og teateramatør Villy Dall, Hurup I spillet Galgebakke har jeg gjort mig tanker om, hvad dette bestemte sted kan fortælle os, som besøger stedet i dag, skriver

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller Hotel Thinggaard Jernbanegade 5 7760 Hurup (6 km nord for Folkecenter) tel. 9795 1200 Internet www.hotelthinggaard.dk

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Ad hærvejens stier til Danmarks port

Ad hærvejens stier til Danmarks port Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Ad hærvejens stier til Danmarks port Unikke naturvandringer langs den gamle pilgrimsrute 17. 23. juli 2016 I denne uge vil vi gå på udvalgte strækninger

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Irup på vej mod Skyum. 2 Steffen Elmer Jørgensen Fra chaussé til motorveje. Dansk Vejhistorisk Selskab 2001. Pag. 25 ff.

Irup på vej mod Skyum. 2 Steffen Elmer Jørgensen Fra chaussé til motorveje. Dansk Vejhistorisk Selskab 2001. Pag. 25 ff. Jydske Lov fra 1241 om vejlovgivning Allerede i Jydske Lov fra 1241 optræder veje som et tema. Her angives i en artikel antallet af veje, der skal føre til en by. Kriteriet for hvilke, henviser til Arilds

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

I Caminoens fodspor 2015

I Caminoens fodspor 2015 I Caminoens fodspor 2015 Moto-Mundo har lavet en motorcykeltur langs Caminoruten (Jakobs vejen) i det nordlige Spanien, med de religiøse seværdigheder i fokus. Turen foregår i september måned, i 17 dage

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere